itt van egy kép MTA BTK ITI
Korábbi események (2012)

Intézetünk nyugalmazott tudományos főmunkatársa,

Illés László

életének 84. évében 2012. május 4-én elhunyt.
Temetése 2012. május 24-én 10 óra 30-kor volt a Farkasréti temetőben.

A Szlavisztikai Kutatóintézet (Moszkva) részvétnyilvánítása

Fényképek

Intézetünk állandó külső munkatársa, az akadémiai magyar irodalomtörténet (1964–1966) egyik szerzője,
sokunk tanára, a Martinkó- és a Faludi-díj kitüntetettje,

Mezei Márta

2012. augusztus 30-án elhunyt.

Temetése 2012. szeptember 24-én 11:45 órakor volt
a rákoskeresztúri Új köztemető szóróparcellájában.

Margócsy István búcsúztató beszédeDávidházi Péter búcsúztató beszéde

Fényképek

Intézetünk egykori munkatársa, a Jedlik Ányos Gimnázium tanára,

Uray Piroska

életének 59. évében, súlyos betegség után 2012. szeptember 12-én elhunyt.
Temetése 2012. október 6-án 12.30 órakor volt a Farkasréti temetőben.

Szabó András emlékező sorai

Fényképek

Korábbi események (2012)

A 2012 előtti események éves bontásban, külön lapokon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2012 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A Reneszánsz Osztály konferenciái és a konferenciakötetei (1970–2012; összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

*

A 2012. évi Martinkó András-díj átadó ünnepségére

2011. január 27-én, szombaton 14 órakor került sor az Intézet 1. emeleti Tanácstermében.

A díjat Labádi Gergely érdemelte ki
A természet könyvét olvasni. A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján (Korall, 43. szám, 2011) című tanulmányával

Martinkó András szülőfaluja, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szuhogy község a 2012. évet Martinkó András-emlékévként ünnepli a kiváló tudós születésének 100. évfordulója tiszteletére. Szuhogy küldöttsége részt vett a díjátadó ünnepségen is.

Fényképek

*

A 2012. évi Faludi Ferenc Alkotói Díj és a Tarnai Andor-díj átadására

2012. március 28-án 15 órakor

került sor az MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében (VI., Teréz krt. 13.)

A Faludi-díjat Szathmári István, az MTA doktora, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének professzor emeritusa,

a Tarnai-díjat Debreczeni Attila, az irodalomtudomány doktora, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója, valamint Tüskés Gábor, az irodalomtudomány doktora, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztályának vezetője vette át.

A díjakat Horváth Árpád SJ, A Szív c. folyóirat főszerkesztője és Szörényi László, az MTA doktora, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, valamint Kondorosi Éva, az MTA levelező tagja, Tarnai Andor lánya adta át

A díjazottak munkásságát Heltainé Nagy Erzsébet, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és Szilágyi Márton, az MTA doktora, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi docense méltatta

Szervezők: MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, Faludi Ferenc Akadémia

Fényképek

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2012. április 27-én bekapcsolódott a REFO500 nemzetközi tudományos projektbe,
amely a reformáció 500. évfordulója kapcsán interdiszciplináris kutatásokat kezdeményez.
Az Intézet projektfelelőse Tóth Zsombor tudományos titkár.

Tudósítás az MTA honlapján

Klaniczay Tibor
halálának 20. évfordulójára emlékezve az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének közössége
2012. május 16-án, szerdán 12 órakor
megkoszorúzta a tudós emléktábláját az I. emeleti folyosón,
majd fénykép-kamarakiállítás nyílt az Eötvös Könyvtárban

Emlékbeszédet mondott Jankovics József és Szörényi László. A koszorúzáson Fodor Pál főigazgató is részt vett

Fényképek

Pajorin Klára,
az Irodalomtudományi Intézet nyugalmazott főmunkatársa 2012. augusztus 21-én
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült több évtizedes kutatómunkájáért.
A díjat Pálinkás József, az MTA elnöke adta át.
Szívből gratulálunk!

Tudósítás az MTA honlapján

*

Az MTA 2012. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíjpályázatán három kollégánk nyert el támogatást: Hegedüs Béla, Tóth Zsombor és Török Zsuzsa. A 2008–2011. évi ciklusban végzett kutatásaiért Csörsz Rumen István Bolyai-plakettet kapott.
A Bolyai-napi (2012. június 27.) oklevélátadó ünnepség keretében, az MTA Dísztermében az ő projektelőadása képviselte a bölcsészettudományokat.

Beszámoló és fényképek az MTA honlapján

*

A Magyar Rádió A Hely c. műsorának interjúja az Intézetről (adás: 2012. július 25.)

Martinkó András
születésének 100. évfordulóján az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének közössége
2012. szeptember 22-én, szombaton 11 órakor
megkoszorúzta a tudós emléktábláját a Budapest I., Attila út 91. sz. ház falán

Emlékbeszédet mondott Szörényi László igazgató

*

Szolláth Dávid,
az Irodalomelméleti Osztály munkatársa 2012. október 19-én
Déry-díjat kapott a magyar irodalom művelésében elért kimagasló eredményéért.
Szívből gratulálunk!

Tudósítás a litera.hu honlapon

*

2012. december 19-én Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója
átadta a kutatóintézetek új igazgatói kinevezéseit.
Az Irodalomtudományi Intézet igazgatói tisztségét 2013. január 1-től három évig
Kecskeméti Gábor,
az MTA doktora tölti be, aki 1992 óta dolgozik az Intézetben.

Tudósítás és fényképek az MTA BTK honlapján

Kecskeméti Gábor igazgatói koncepciója

Vitaülések, előadások

2012. január 25., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Békés Enikő: Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének asztrológiai vonatkozásai

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2012. február 15., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Gömöri György: A Royal Society korai magyar kapcsolatai (1660–1742)

Szervező: XVIII. századi Osztály

2012. február 29., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Réger Ádám: A Tintinnabulum tripudiantium szerzője és forrása

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2012. március 14., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Szabó Csaba: „A filozófia magyar vigasztalása”: Bethlen Miklós Imádságoskönyve és az európai filozófiai irányzatok

Szervező: XVIII. századi Osztály

2012. március 21., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Zsupán Edina: Philosophia picta. A Kálmáncsehi-breviarium egy miniatúrájának értelmezéséhez

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2012. április 4., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Tóth Ferenc: Egy 18. századi francia nyelvű magyar író nyomában. François de Tott élete és emlékiratai

Szervező: XVIII. századi Osztály

2012. április 11., 18 óra

Budapest, ELTE BTK Olasz tanszék (Múzeum krt. 4/c), 328. terem

Szörényi László: Az itáliai humanizmus európai kisugárzása: Morus Tamás és Erasmus, Hunyadi Mátyás udvara

2012. április 18., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Utasi Csilla: Az ezópusi fabula hagyománya és Heltai Száz fabulájának történetteológiai értelmezése

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2012. május 16., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Balázs Péter: A Szentírás autoritásának kérdése a XVIII. század végi történetírásban: bibliakritika és szabadgondolkodás

Szervező: XVIII. századi Osztály

2012. június 27., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Kiss Farkas Gábor: „Mindent el kell hinnünk, ami a Bibliában van?” – Gosztonyi János püspök (1460–1527) világképének értelmezéséhez

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2012. szeptember 26., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Horváth Iván: A Balassi-versszaktól a Balassa-versszakig

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2012. október 16., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Bíró Ferenc: A nemzethalál árnya a 18–19. század fordulójának magyar irodalmában (Egy megjelenés előtt álló kötet margójára)

Szervező: XVIII. századi Osztály

2012. október 16., 19 óra

Budapest, Pepita Ofélia Bár (VII., Klauzál tér 5.)

Az én kánonom – Beszélgetés Bojtár Endrével

Házigazga: Bán Zoltán András

Belépő: 500 Ft

2012. október 31., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Bíró Csilla: Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2012. november 6., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Haász Gabriella: Kulturális örökségünk nyomában. Az egykori sümegi Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye

Összefoglaló

Szervező: XIX. századi Osztály

2012. november 7., 18 óra

Budapest, ELTE BTK, Gólyavár (VIII., Múzeum krt. 4.)

Dávidházi Péter: „Istennek mitsoda rettentö ostora”. Mikes Kelemen, Pope, Voltaire és Jób könyve

Előadás a Gólyavári Esték sorozat keretében

Meghívó

Beszámoló az ELTE honlapján

2012. november 21., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Pócsi Katalin: Politico-moralis gondolatok a 17–18. századi magyar irodalomban

A Reneszánsz Osztály és a XVIII. századi osztály közös szervezésében. Kapcsolat: Sántha Teréz

ÖsszefoglalóBibliográfia

2012. november 26., 17 óra

Budapest, Borsos Miklós Lakásmúzeum (I., Úri u. 6., I. em.)

Szerdahely György, az első magyar esztétika írója – A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság estje

Balogh Piroskával, az ELTE adjunktusával, Szerdahely műveinek sajtó alá rendezőjével beszélget Fórizs Gergely, a társaság tudományos alelnöke

Közreműködik Papp János színművész

Meghívó

2012. december 11., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Babarczi Dóra: Egy XVIII. századi útinapló. Szluha János S. I. utazása Brazíliában (1758)

Szervező: XVIII. századi osztály

Összefoglaló

Illusztrációk (ppt)

2012. december 19., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Bartók István: Poetica est… Johann Honter latin grammatikájának irodalomelméleti vonatkozásai

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

Konferenciák, szimpozionok

2012. december 17–18.

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A Hungaria Latina Magyarországi Neolatin Egyesület 2012. évi közgyűlése és konferenciája

Program

Havas László Bevezetés a neolatin tanulmányokba című kézikönyv-tervezete

2012. december 4., 9.30 órától

Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Collegium klubterme

Klaniczay Tibor-emlékülés

Program (pdf)

Fényképek

2012. december 3–4.

Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, Magyar tanszék, I/30 (Zoran Đinđić utca 2.)

A tárgyi világ poétikája – Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszéke és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete Modern Magyar Irodalmi Osztályának közös konferenciája

Program (pdf)

2012. november 30., 10 óra

Budapest, MTA Székháza, Nagyterem (V., Széchenyi tér 9.)

Bölcsészszemmel Bizánctól Pennsylvaniáig – Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ülésszaka a felfedező kutatásokról

Program és összefoglalók

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 keretében

Fényképek

2012. november 29.

Budapest, MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Hagyományfrissítés XIX/2. – Széchenyi István: Hitel

Program (pdf)

Szervező: Hites Sándor

Fényképek

2012. november 28.

Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, II. emeleti tanácsterem (I., Országház u. 30.)

Interpreting Reformation(s): the Use of Competing Theories and Comparative Approaches (A reformáció értelmezése[i]: Versengő értelmezői tradíciók és összehasonlító eljárások)

Nemzetközi workshop a REFO 500 projekt keretében

Részletek

Magyar nyelvű program (pdf)English program (pdf)

Kapcsolat: Tóth Zsombor

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 keretében

Fényképek / Photos

2012. november 26–27.

Budapest, MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A magyar novella

Program (pdf)

Fényképek

Szervező: Hajdu Péter, Veres András

2012. november 15., 10–16 óra

Budapest, Cseh Centrum (VI., Szegfű u. 4.)

Fáradhatatlan szavak – Szimpózium Rákos Péter (1925–2002) irodalomtudós, egyetemi tanár emlékére

Program (pdf)

Szervezők: Cseh Centrum, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, Kalligram Kiadó, Bohemia Baráti Kör

2012. november 12.

Budapest, MTA Székháza, Felolvasóterem (V., Széchenyi István tér 9.)

Felfedezések a humán tudományokban – Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos ülése

Program (pdf)

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 keretében

2012. október 30., 9.30 óra

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Tanácsterem (XI., Ménesi út 11–13.)

A nemzeti konzervativizmus irodalomszemlélete – konferencia

Hangfelvétel (a Petőfi Irodalmi Múzeum archívumából)

2012. október 17., 10 óra

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet könyvtára

Tudományos ülésszak Martinkó András születésének 100. évfordulója alkalmából

Meghívó és program

Szervező: Korompay H. János

2012. május 24–26.

Debrecen, Debreceni Egyetem

A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete

1. körlevél

2. körlevél

3. körlevélKözlekedésÉtkezés

Program

Szervezők: Imre Mihály (Debrecen) és Sántha Teréz (MTA BTK ITI)

Fényképek

2012. május 22.

Róma, La Sapienzia Egyetem; Magyar Akadémia

Emlékülés Klaniczay Tibor emlékére, halálának 20. évfordulóján

Program

Fő szervező: Sárközy Péter

Fényképek

2012. május 4., 14 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Eötvös Könyvtár

Kiss Ferenc-emlékülés

Részletes program

Szervezők: Magyar Írószövetség, Bethlen Gábor Alapítvány

2012. február 22., 18 óra

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti előadóterme (Budavári Palota F épület)

L’Ungheria e l’Europa – Emlékezés Gianpiero Cavaglià (1949–1992) olasz hungarológusra, halálának 20. évfordulóján

Előadást tart Sárközy Péter: Magyarország és Európa Gianpiero Cavaglià hungarológiai kutatásaiban és fordítói munkásságában címmel

Moderátor: Szabó Győző, a Polis Alapítvány elnöke

Meghívó

2012. február 3., 10 óra

Budapest, MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Konferencia Sándor Iván Kossuth-díjas író munkásságáról

Program

Szervező: Illyés Archívum

Könyvbemutatók

2012. december 14., 14 óra

MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely tanácsterme (VI., Teréz krt. 13.)

Pázmány Péter: Tíz bizonyság (jegyzetek a szövegkiadáshoz, CD-mellékleten a betűhív szöveg és az 1605-ös kiadás hasonmása), szerk. Ajkay Alinka, Budapest, Universitas – EditioPrinceps, 2012.

Bemutatják: Bitskey István akadémikus és Kecskeméti Gábor egyetemi tanár

Közreműködők: Báthory Orsolya, Varsányi Orsolya

A beszélgetést Hargittay Emil, a Pázmány kritikai kiadás sorozatszerkesztője vezeti

A kiadó további kötetei is kedvezménnyel vásárolhatók meg.

2012. december 12., 11.30

MTA Könyvtára, előadóterem (V., Arany János u. 1.)

Ünnepi könyvbemutató a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon utolsó, XIII. kötetének megjelenése és a Balassi Kiadó 20. születésnapja tiszteletére

Vendégek: Marosi Ernő akadémikus, Paládi-Kovács Attila akadémikus, az I. osztály elnöke és Szörényi László, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete igazgatója,
kedves szerzőink, partnereink, támogatóink, akik lehetővé tették, hogy megvalósuljon a kiadó eddigi legnagyobb vállalkozása

A lexikon főszerkesztője Kőszeghy Péter, felelős szerkesztője Tamás Zsuzsanna

Meghívó

Fényképek

2012. december 7., 17 óra

MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely tanácsterme (VI., Teréz krt. 13.)

A Nap Kiadó könyvbemutatója

Meghívó (pdf)

Fényképek

2012. november 19., 11 óra

Budapest, MTA Székháza, Felolvasóterem (V., Széchenyi István tér 9.)

A 2011. évi nemzetközi Mikes-konferencia kiadványai – Könyvbemutató

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012 keretében

Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung / Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile The Work of Kelemen Mikes in the Context of European Enlightenment / Transmission de la littérature et interculturalité en exil L’œuvre de Kelemen Mikes dans le contexte des Lumières européennes, Gábor Tüskés (Hrsg./ed./éd.) unter Mitarbeit von / in collaboration with / en coopération avec: Bernard Adams, Thierry Fouilleul & Klaus Haberkamm, Peter Lang, Bern-Berlin-Bruxelles- Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien, 2012.

Író a száműzetésben: Mikes Kelemen, szerk. Tüskés Gábor, munkatársak Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Lengyel Réka, Budapest, Universitas, 2012 (Historia Litteraria, 28)

A köteteket bemutatta: Vörös Imre, az irodalomtudomány doktora és Bitskey István akadémikus

Az ülést vezette Tüskés Gábor, az irodalomtudomány doktora

Közreműködött Csörsz Rumen István – ének, lant

Meghívó

Tudósítás (az MTI nyomán pl. a Tiszatáj honlapján)

2012. október 24., 16.30 óra

Balassi Könyvesbolt (XIII., Katona József u. 9–11.)

Veres András Kosztolányi Ady-komplexuma. Filológiai regény c. kötetének bemutatója

A könyvet bemutatja Márton László és Szörényi László

Meghívó

Fényképek

2012. október 17., 17 óra

MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely tanácsterme (VI., Teréz krt. 13.)

Méray Tibor Egy és más c. kötetének bemutatója

A könyvről a szerzővel Farkasházy Tivadar, Murányi Gábor és Pomogáts Béla beszélgetett

Fényképek

2012. október 16., 17 óra

MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely tanácsterme (VI., Teréz krt. 13.)

Könyv- és folyóirat-bemutató a Magyar Irodalomtörténeti Társaság szervezésében

Az est házigazdái: Finta Gábor, az Irodalomismeret főszerkesztője és Szénási Zoltán, az Irodalomismeret felelős szerkesztője

Köszöntőt mond: Sipos Lajos, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke

Az Irodalomismeret 2012/3. számát bemutatta Kenyeres Zoltán, a szerkesztőbizottság elnöke

Földes Györgyi Textus, allegória, szimbólum. Szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben című könyvét bemutatta Angyalosi Gergely

A Babits kritikai kiadás levelezés alsorozatát bemutatta Vilcsek Béla

A Babits Mihály levelezése 1918–1919 és a Babits Mihály levelezése 1919–1921 című köteteket bemutatta Szörényi László

Fényképek

2012. szeptember 24., 17 óra

MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely díszterme (VI., Teréz krt. 13.)

Bauer Júlia, s mégis, s. a. r., szerk., utószó Sas Péter, Budapest, Noran Libro, 2012.

A kötetet Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Archívum tudományos vezetője mutatta be

Összefoglaló

Fényképek

2012. szeptember 24., 18 óra

Nyitott Műhely (1123, Ráth György u. 4.)

Szénási Zoltán Párhuzamosok a végtelenben c. kötetét Angyalosi Gergely mutatta be
az Új Forrás és a Posticum közös estjén

Részletes program a Nyitott Műhely honlapján

2012. június 20., 18 óra

Budapest, Rátkai Márton Klub (Városligeti fasor 38.)

A Parnasszus folyóirat Gömöri György munkásságát méltató különszámának bemutatója

Részletek a folyóirat honlapján

2012. június 4., 16 óra

Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár (Fő tér 2.)

Szénási Zoltán Párhuzamosok a végtelenben (2012) c. kötetének bemutatója
az Új Forrás Kiadó könyvbemutatójának keretében

Meghívó (jpg)

2012. május 17., 17 óra

MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely díszterme (VI., Teréz krt. 13.)

Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. Ács Pál, Székely Júlia, Budapest, Balassi, 2012.

A kötetet bemutatta Kiss Farkas Gábor

Felkért hozzászóló: Galavics Géza akadémikus

Meghívó

Fényképek és videók

2012. április 20., 16 óra

Budapest, Millenáris, Supka Géza-terem

Simon Zsuzsanna A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig (2011) c. kötetének bemutatója a Nap Kiadó fesztiváli könyvmustrája keretében

A kötetet Szörényi László mutatta be

A Könyvfesztivál honlapja

2012. április 18., 18 óra

Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Collegium Klubterme (földszint)

A végtelenség küszöbén: Írások Vujicsics Sztoján emlékére, szerk. Vujicsics Marietta és Török Zsuzsa, Budapest, rec.iti, 2012.

Emlékezés az Intézet 10 éve elhunyt főmunkatársára, a magyarországi szerb irodalom kutatójára

A kötetet Pomogáts Béla és Szörényi László mutatta be

Muzsikált G. Szabó Zoltán és Csörsz Rumen István

2012. március 28., 17 óra

Budapest, Borsos Miklós Lakásmúzeum (1014 Úri u. 6., 1. em.)

Virág Benedek’ Poétai Munkáji, s. a. r. Porkoláb Tibor, Bp., Universitas, 2011 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 12)

A szerkesztővel Fórizs Gergely beszélget

Közreműködik Lázár Balázs színművész

Szervező: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

2012. március 20., 17 óra

Budapest, MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Nyilasy Balázs A 19. századi modern magyar románc (Bp., Argumentum) c. könyvének bemutatója

A könyvet bemutatta Kenyeres Zoltán

Ismertetés

2012. március 19., 17 óra

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi M. u. 16.)

A Ligatura sorozat (Ráció Kiadó) két új kötetének bemutatója

Keszeg Anna, Gyöngyössi János: Szövegek és kontextusok (2011)

Török Zsuzsa, Petelei István és az irodalom sajtóközege: Média- és társadalomtörténeti elemzés (2011)

A könyveket Bárth Dániel néprajzkutató és Bezeczky Gábor irodalomtörténész mutatta be

Meghívó (jpg)

2012. március 18., 17 óra

Párizs, Portre de Versailles

Salon du livre 2012, Mikes Kelemen: Lettres de Turquie (Honoré Champion, 2011)

Kerekasztal-beszélgetés és könyvbemutató

Résztvevők: Mme Béatrice Dumiche (Université de Reims), Mme Krisztina Kaló (fordító, Eszterházy Károly Főiskola), Mme Marie-Francoise Vajda (Paris IV)

Szervezők: Balassi Intézet; Párizsi Magyar Intézet

Fényképek

2012. február 17., 17 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Tótfalusi István Irodalmi alakok nagy lexikona (Bp., Argumentum) című kézikönyve első két kötetének bemutatója

A szerzővel Margócsy István beszélget

A kötetek kedvezményes áron megvásárolhatók a helyszínen

Meghívó, a kötetek rövid ismertetése

2012. február 15., 17 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A L’eredità classica nela cultura italiana e ungherese dell’Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguardie – a 2009. októberi római XI. magyar-olasz művelődéstörténeti konferencia (szervezők: Accademia dei Lincei, MTA) előadásait közreadó tanulmánykötet (szerk. Sárközy Péter) bemutatója

Vendégek: Debreczeni Attila, Eisler János, Karafiáth Judit, Madarász Imre, Armando Nuzzo, Pál József, Ritoók Zsigmond, Sárközy Péter, Szörényi László, Sztanó László, Tallián Tibor, Luigi Tassoni és Pomogáts Béla, az Illyés Gyula Archívum tudományos vezetője

Fényképek és videók

Doktori védések

2012. szeptember 28., 11 óra

Szegedi Tudományegyetem BTK, Kari konferenciaterem (Szeged, Egyetem u. 2.)

Lengyel Réka Petrarca, a lélekvezető c. PhD-értekezésének nyilvános vitája

Opponensek: Kelemen János egyetemi tanár és Vígh Éva egyetemi tanár

Disszertáció és tézisek

Ünnepségek, évfordulók, köszöntők

2012. december 5., 16 óra

MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely tanácsterme (VI., Teréz krt. 13.)

A 2012. évi Füst Milán Költői Díjak átadása

Meghívó (pdf)