itt van egy kép MTA ITI
2005. évi rendezvények

2005. évi rendezvények

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

Vitaülések

2005. január 26., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Jankovits László: Jacobus Piso verseskötete

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2775)

2005. február 16., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Szabó Ágnes: Bethlen Kata asszonykörének könyvtár-rekonstrukciója

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. február 23., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Szabó András: Újabb megfontolások a Fanchali Jób-kódexről, avagy a Szép magyar komédia másolója

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2775)

2005. március 9., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Kovács Ilona: Egy felfedezésre váró szerző: Claude Crébillon

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. március 23., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Tarnóc Márton: Egy fejezet a XVII. századi hitvita-irodalomból

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2775)

2005. április 1. (péntek), 17 óra

MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (Bp., VI., Teréz krt. 13., I. em.)

A Rezeda Kázmér Társaság vitaülése

A megvitatott kötet: Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. A Krúdy Gyula születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett tanácskozás tanulmányai (társszervezők: Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke és Tanítóképző Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság)

Felkért hozzászólók: Gintli Tibor, Sturm László.

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely, illyesgyulaarchivum@iti.mta.hu

2005. április 6., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Gilbert Tournoy: Il primo viaggio intorno al mondo di Magellano nella relazione latina di Massimiliano Transilvano

A szervezők fordításról is gondoskodnak.

Az előadó a leuveni Katolikus Egyetemen a Seminarium Philologiae Humanisticae tanszék vezetője, a Humanistica Lovaniensia folyóirat főszerkesztője, a Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) korábbi elnöke

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2775)

2005. április 13., 16 óra

MTA ITI, Eötvös Könyvtár (1. emelet)

Marco Santagata: Nascere due volte – vicende della lirica italiana (A szerkesztett verskötetek története az olasz irodalom első századaiban) BETEGSÉG MIATT ELMARADT!

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2775)

2005. április 13., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

S. Varga Pál: Kölcsey filozófiai tájékozódásának változásai

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. április 27., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Keserű Bálint: Kezdjük Paracelsusszal! A nem-reneszánsz hermetikus irodalom kutatásáról

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2775)

2005. május 4., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Pál József: A neoklasszicizmus új értelmezéséhez

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. június 10., 16.30 óra

MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (Bp., VI., Teréz krt. 13., I. em.)

A Rezeda Kázmér Társaság vitaülése

A megvitatott kötetek: Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei első két kötete. A sorozatot szerkesztik: Bezeczky Gábor és Kelecsényi László. 1. Regények és nagyobb elbeszélések I. – 2. Drámai művek. Színművek, jelenetek, töredékek. (Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a kiadás textológiai elveit rögzítő utószót írta: Kelecsényi László.) Pozsony, Kalligram Kiadó, 2005, 461, 345 p.

Felkért hozzászólók: Kovács József László, Fráter Zoltán.

Szervezők: Illyés Gyula Archívum és Műhely, illyesgyulaarchivum@iti.mta.hu; Rezeda Kázmér Társaság, rezedakazmer@iti.mta.hu

2005. június 29., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Vadai István: Szóban kettő – írva négy (Az oralitás metrikájáról)

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (260 2775)

2005. szeptember 23., 16.30 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13., I. em., Tanácsterem)

A Rezeda Kázmér Társaság vitaülése

A 2005-ben megjelent Krúdy-kiadványok bemutatása, megvitatása, különös tekintettel egy furcsaságra, a Költő és Tündér című kötetre. (Magyar Egyetemi Kiadó, 2005.) – Reménykedünk a szerkesztő megjelenésében is.

Előadó: Kelecsényi László

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely; Rezeda Kázmér Társaság

Tájékozódjon rólunk a www.krudy.hu honlapon!

2005. szeptember 28., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Mikó Árpád: Antikva betűs feliratok Magyarországon a Mátyás- és a Jagelló-korban

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 27 75)

2005. október 5., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Marco Santagata: La lirica italiana dei primi secoli: percorsi e tipologie

ELMARAD!

Szervező: Reneszánsz Osztály, Szörényi László (279 27 60)

2005. október 12., 16 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Gerhard F. Strasser (München): Von der Lingua Adamica und den Sprachen Utopias zu Versuchen weltweiter Kommunikation im 17. und 18. Jahrhundert

Az előadás német nyelvű rezüméje ITT elérhető.

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. október 26., 16 óra

Budapest, MTA ITI (Bp., XI., Ménesi út 11–13.)

Marton József: Magyarország képe és megítélése Enea Silvio Piccolomini életművében

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2760)

2005. november 2., 15 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, (Bp., VI., Teréz krt. 13., I. em., Tanácsterem)

Peter Heßelmann (Münster): Das Theater der 18. Jahrhunderts in Ungarn im Spiegel deutschsprachiger Theaterperiodika

Az ülést megelőzően kerül sor a 2005. évi Faludi-díj átadására, melyet Sárközy Péter, a római Sapienzia Tudományegyetem magyar tanszékének vezetője, az MTA ITI munkatársa vehet át (a pozsonyi Kalligram Kiadónál 2005-ben megjelent Faludi-monográfiájáért).

A díjat Nemeshegyi Péter S. J. (Faludi Akadémia) és Szörényi László (MTA ITI) adja át.

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. november 23., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Balázs Mihály: Az öt szép levél 1609-ben

Szervező: Reneszánsz Osztály; Sántha Terézia (279 2760)

2005. december 7., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Hubert Ildikó: Baróti Szabó Dávid versei – variációkban

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. december 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Almási Gábor: Szerepek, vágyak és identitások: Dudith András és Zsámboky János

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2760)

Konferenciák

2005. február 1–2.

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Móricz Zsigmond világai – Konferencia Móricz Zsigmond születésének 125. évfordulója tiszteletére

Részletes program

Szervező: Modern Magyar Irodalmi Osztály, Angyalosi Gergely

2005. április 29., 14 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

Kötetrend, peritextus, imázsformálás – szimpozium

Program

Szervező: Modern Magyar Irodalmi Osztály, Bircsák Anikó

2005. május 25–28.

Gyula, Gyulai Várszínház kamaraterme (Kossuth u. 13.)

A politika műfajai a régi magyar irodalomban

Részletes program

A konferencia saját honlapja

Fényképek

Szervező: Reneszánsz Osztály, Bene Sándor

2005. június 17., 13 óra

Petőfi Irodalmi Múzeum, Lotz-terem (Budapest, V., Károlyi M. u. 16.)

Festmény, szobor, fénykép: az író képi megjelenésének/megjelenítésének szerepe az imázsteremtésben – műhelybeszélgetés

Program

Szervező: Petőfi Irodalmi Múzeum, Kalla Zsuzsa, Bircsák Anikó (MTA ITI)

2005. szeptember 1–3.

Debrecen, Nyíregyháza

A XIII. Nemzetközi Neolatin Kongresszus (2006) előkonferenciája

A konferencia programja (RTF)

Szervező: Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület

2005. október 10.

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, (Bp., VI., Teréz krt. 13., I. em., Tanácsterem)

Bemutatkoznak a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tanszékei

10.00–10.10: Pomogáts Béla, tudományos tanácsadó, az Archívum tudományos vezetője megnyitó beszéde

10.10–10.40: Péntek János (tanszékvezető egyetemi tanár): A nyelvészeti tanszék törekvései a képzésben, a kutatásban, az intézményi reformban és a szakmai közéletben

10.40–11.10: Egyed Emese (tanszékvezető egyetemi docens): Magyar Irodalomtudományi Tanszék (Kolozsvár, 2005)

11.10–11.40: Cseke Péter (dékán-helyettes): Az önálló magyar tanszéképítés gondjai egy 1995-ben létesített „multikulturális" karon. (A Médiatudományi és Kommunikáció Tanszék beindításának lehetőségiről)

11.40–12.10: Szörényi László (igazgató): A kolozsvári tanszékek és az Irodalomtudományi Intézet közötti kapcsolatokról

Hozzászólásokat várunk meghívott vendégeinktől.

13.00–15.00: Ebédszünet

15.05–15.35: Máthé Dénes (adjunktus): Stílustörténet, szemiotika, szövegtan a nyelvészeti tanszéken

15.35–16.05: Molnár Bodrogi Enikő (docens, Finn Tanszéki Csoport): A 30 éves finn lektorátus és a finn tanszéki csoport bemutatása

16.05–: Kerekasztal-beszélgetés – vezeti Pomogáts Béla

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely

2005. október 19.

Budapest, MTA ITI (Bp., XI., Ménesi út 11–13.)

Túl minden határon? – Konferencia a magyar irodalom külföldi fogadtatásáról

Program

Szervező: Józan Ildikó

2005. november 22–23. (kedd, szerda)

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, (Bp., VI., Teréz krt. 13., I. em., Tanácsterem)

Város, kultúra, irodalom – A Modern Magyar Irodalmi Osztály és az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének közös konferenciája

Részletes program

Szervező: Modern Magyar Irodalmi Osztály; Illyés Gyula Archívum és Műhely; Angyalosi Gergely (angyal@iti.mta.hu)

2005. november 24–25.

MTA ITI, Illyés Archívum (Bp., VI., Teréz krt. 13, I. em.)

A nemzeti tudományok historikuma – Tudományos tanácskozás

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete és az Illyés Archívum közös rendezvénye

Részletes program

Szervező: Stauder Mária

2005. december 12., 13.30 óra

Budapest, MTA Székház, Kisterem (Bp., V., Roosevelt tér 9., II. em.)

Emlékülés Toldy Ferenc születésének 200., és halálának 130. évfordulója alkalmából

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, valamint az MTA Irodalomtudományi Intézet közös rendezvénye

Üléselnök: Dávidházi Péter

Szünet

Könyvbemutatók

2004. december 8., 15 óra

MTA ITI, Tanácsterem (1. emelet)

A könyveket bemutatták: Kecskés András, Csörsz Rumen István, Demeter Júlia, Jankovics József, Kerényi Ferenc, Bodnár György

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. április 29., 11 óra

Illyés Gyula Archívum és Műhely (Budapest, Teréz krt. 13., I. em., Tanácsterem)

Az Akadémiai Kiadó könyvbemutatója

Borsi Kálmán Béla: Kérdések és álkérdések (Akadémiai Kiadó, Bp., 2005)

Házigazda: Bajor Péter, tudományos igazgató

A könyvet bemutatja: Schöpflin György, Európa parlamenti képviselő, a Londoni Egyetem nyugalmazott professzora

Kapcsolat: Kováts Ildikó (464-8242); ilkova@akkrt.hu

2005. május 11., 15 óra

Illyés Gyula Archívum és Műhely (Budapest, Teréz krt. 13., I. em., Tanácsterem)

A XVIII. Századi Osztály könyvbemutatója

A könyveket bemutatták: Pintér Márta Zsuzsanna, Kerényi Ferenc, Szilágyi Márton, Csörsz Rumen István, Kocziszky Éva, Hegedűs Béla.

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2005. június 1., 16 óra

Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest, V., Károlyi M. u. 16.)

Sárközy Péter Faludi Ferenc-monográfiájának bemutatója (Kalligram, Pozsony, 2005) az Ünnepi Könyvhét keretében

A könyvet bemutatták: Szörényi László és Vörös Imre

Közreműködött: Vallai Péter

2005. szeptember 21., 13 óra

MTA ITI, Eötvös Könyvtár (1118 Bp., Ménesi út 11–13, I. em.)

Az Irodalomelméleti Osztály könyvbemutatója

Szervező: Irodalomelméleti Osztály, Szollát Dávid

Fényképek

2005. október 19., 16 óra

MTA ITI, Illyés Archívum (Bp., VI., Teréz krt. 13, I. em.)

Első folyóirataink (Csokonai könyvtár. Források)

A XVIII. és XIX. századi Osztály, valamint a Debreceni Egyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének közös könyvbemutatója

A sorozat köteteit bemutatják: Kerényi Ferenc, Szilágyi Márton, Debreczeni Attila

Beszélgetőtárs: Hegedűs Béla

Szervezők: XVIII. századi Osztály, XIX. századi Osztály, Debreceni Egyetem Magyar és összehasonlító irodalomtudományi tanszék (xviii@iti.mta.hu)

Fényképek

2005. október 21., 16 óra

MTA ITI, Illyés Archívum (Bp., VI., Teréz krt. 13, I. em.)

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézetének könyvbemutatója

A tanácskozást köszönti: Elek István, a a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány elnöke, valamint Kulin Ferenc, a Kölcsey Intézet igazgatója

A köteteket bemutatja: Gergely András (történész, egyetemi tanár), valamint Katona András (főiskolai docens)

Levezető elnök: Sallai Éva (a Kölcsey Intézet főmunkatársa)

A szerzők és az előadók kötetlen eszmecsere keretében válaszolnak a résztvevők és a sajtó munkatársainak kérdéseire.

Szervezők: Illyés Archívum, Sallai Éva

2005. december 1., 16.30 óra

MTA ITI, Illyés Archívum (Bp., VI., Teréz krt. 13, I. em.)

A Rezeda Kázmér Társaság könyvbemutatója

A kötetről beszél a szerző.

A Társaság honlapja: www.krudy.hu

Szervező: Rezeda Kázmér Társaság, Illyés Gyula Archívum

2005. december 5., 17 óra

MTA ITI, Illyés Archívum (Bp., VI., Teréz krt. 13, I. em.)

Függőkert – Orientalisztikai tanulmányok, 2., szerk. Csirkés Ferenc, Csorba György, Sudár Balázs, Takács Zoltán, Budapest, Mondat Kft., 2005.

A kötetet bemutatja: Vásáry István

Közreműködik: Kobzos Kiss Tamás énekmondó és Keresztes Tamás színművész

Szervező: Sudár Balázs (MTA Történettudományi Intézet)

2005. december 6., 17 óra

MTA ITI, Illyés Archívum (Bp., VI., Teréz krt. 13, I. em.)

Az Illyés Gyula Archívum és a Pro Pannonia Kiadó (Pécs) könyvbemutatója

Vendégek: Fleisz János történész és Pomogáts Béla irodalomtörténész.

A beszélgetést vezeti: Szirtes Gábor szerkesztő, kritikus, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója.

A kötet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

Szervező: Illyés Archívum.

2005. december 7., 11.00 óra

MTA ITI, Eötvös Könyvtár

Az MTA Irodalomtudományi Intézet 2005. évi könyvmustrája és sajtóbemutatója

Az intézeti kutatók idén megjelent műveit, valamint az intézeti sorozatok új köteteit Szörényi László igazgató mutatja be. A jelen lévő szerzők szívesen válaszolnak a kollégák és az újságírók kérdéseire.

A könyvek listája ITT érhető el.

Szervező: Csörsz Rumen István

Fényképek

2005. december 16., 16 óra

MTA ITI, Illyés Archívum (Bp., VI., Teréz krt. 13, I. em.)

A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézetének könyvbemutatója

Házigazda: Kulin Ferenc, a Kölcsey Intézet igazgatója

A köteteket bemutatja: Tellér Gyula , valamint Bogár László

Szervezők: Illyés Archívum, Sallai Éva