itt van egy kép MTA ITI
Korábbi rendezvények

Korábbi rendezvények (2010)

A 2010 előtti rendezvények éves bontásban, külön lapon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2009 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A Reneszánsz Osztály konferenciái (1970–2010; összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

Intézetünk tudományos főmunkatársa, az irodalomtudomány kandidátusa,

Erdődy Edit

életének 65. évében 2010. április 12-én,
súlyos betegség után elhunyt.

Kívánsága szerint hamvaitól a váci Duna-parton vettek végső búcsút barátai és tisztelői
2010. május 22-én 11 órakor.

Szörényi László gyászbeszédeFényképek

Rozgonyi Ivánné Szilágyi Éva

életének 84. évében 2010. szeptember 21-én elhunyt.

Temetése 2010. október 21-én volt a rákoskeresztúri Új Köztemetőben

Fényképek

A 2010. évi Martinkó András-díj átadására 2010. január 30-án került sor az Intézet 1. emeleti Tanácstermében. A díjazott tanulmány: Szilágyi Márton, Párhuzamos börtöntörténetek. Kazinczy Ferenc és Andreas Riedel (Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy birtokán, szerk. Czifra Mariann, Bp., Gondolat, 2009).

Fényképek

A 2009. évi Faludi Ferenc Alkotói Díj (Nagy Imre) és 2010. évi Tarnai Andor-díj (Korompay H. János) átadására
2010. március 24-én került sor az MTA ITI Illyés Gyula Archívumban (VI., Teréz krt. 13.).

A díjakat átadta: Kovács Ákos, a Faludi Ferenc Akadémia munkatársa és Szörényi László, az MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatója

A díjazottak munkásságát Czibula Katalin (ELTE XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) és Szörényi László méltatta.

Fényképek

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2010. évi Toldy Ferenc-díjának átadására 2010. május 14-én 17 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében (VI., Teréz krt. 13.).

A díj kitüntetettje: Fenyő D. György (Bp., ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnázium). Laudációt mondott Sipos Lajos, a Társaság elnöke. A díjátadás után a díjazott „Mesterek és tanítványok” címmel beszélgetett Hosszú Gyulával (Berzsenyi Dániel Gimnázium), Jelenits Istvánnal (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Tamás Ferenccel (Szilágyi Erzsébet Gimnázium) és Tverdota Györggyel (ELTE BTK, MTA ItI). Házigazda: Fráter Zoltán, a Társaság főtitkára.

Fényképek

A Magyar Tudományos Akadémia – a pályázat elbírálása után, figyelembe véve az Intézet kutatói fórumának javaslatát – 2010. július 15-én kinevezte az Intézet igazgatójává Szörényi Lászlót, aki 2010. augusztus 1-től 2015. március 22-ig tölti be tisztségét.

Dávidházi Pétert,

Intézetünk XIX. Századi Osztályának vezetőjét a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése 2010. május 3-án

az Akadémia levelező tagjává választotta

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc-díjának átadására 2010. október 8-án 18 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében (VI., Teréz krt. 13.).

A díj kitüntetettje: Dávidházi Péter,az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője,
akadémikus, egyetemi tanár, ELTE

Laudációt mondott Szabó B. István, a Társaság tudományos titkára

A díjat Sipos Lajos egyetemi tanár, a Társaság elnöke adta át

A díjazott tiszteletére Hegedüs Béla, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa tartott előadást Logosz és mítosz: a nyelvi megismerés lehetséges forrásai és az irodalmak kezdetei címmel

Házigazda: Fráter Zoltán, a Társaság főtitkára

Dávidházi Péter köszönő szavai a díj átvételekor

Krasznahorkai László szabadúszó író 2010. október 6-án tartotta székfoglaló előadását a Magyar Tudományos Akadémián. Szörényi László itt elhangzott laudációja innen letölthető.

Mikszáth Kálmán fekete városai – Rendhagyó kiállításmegnyitó a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Budapest, V., Károlyi M. u. 16.)

2010. október 12-én 18 órakor

A kiállítás kurátora: Császtvay Tünde (MTA ITI)

A kiállítást megnyitotta: L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, Gergely András történész és Kovács András Péter előadóművész; közreműködött a Quimby

Meghívó (jpg)

A kiállítás 2011. május 31-ig látogatható

2010. október 12., 18 óra

Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány, Corvin terem (I., Szentháromság tér 6.)

Megemlékezés Balassi Bálint születésnapján

Köszöntőt mondott Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója és Prokopp Mária, a Balassa Bálint Társaság elnöke

A Balassit olvasó Babits címmel előadást tartott Jankovics József, az MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatóhelyettese, a Reneszánsz Osztály vezetője

A 2010. évi Balassi-szavalóverseny nyerteseit és tanárait Meszes Balázs, az esztergomi Balassa Iskola igazgatója mutatta be

A Magyar Régizenei Társaság Tinódi-lantosainak műsora Gyarmati Balassi Bálint énekeiből – Közreműködött Zádori Mária, Virágh László, Sziklai János és Csörsz Rumen István

Vitaülések

2010. január 13., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Tüskés Gábor: Mikes-problémák

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. január 27., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kruppa Tamás: A dinasztikus politika és a katolicizmus kettős vonzásában; szentkultusz és a pietas Bathoriana

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2010. február 3., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Madarász Imre: Vittorio Alfieri önéletírása felvilágosodás és romantika között

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. február 24., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szabó András Péter: Menyegzők és menyegzői invitálások a 16–17. századi Erdélyben és Magyarországon – egy forráskiadvány tanulságai

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2010. március 3., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Pintér Márta Zsuzsanna: Egy rejtőzködő deákos költő: Mártonfi József erdélyi püspök

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. március 31., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Gábor Csilla: A hét bölcs mester mint épületes olvasmány

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2010. április 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szilágyi Márton: Közelítések Kazinczy Fogságom naplója című művéhez

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. április 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szentmártoni Szabó Géza: Egy rejtőzködő Janus Pannonius-vers azonosítása

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

Képes összefoglaló az előadásról (litera.hu)

Interjú az előadóval az MTA honlapján

2010. május 12., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Rákai Orsolya: Cenzúra a politika, a gazdaság, a jog és a művészet határán a XVIII–XIX. század fordulóján a Habsburg Birodalomban

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. június 9., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Küllős Imola: Irodalom és közköltészet a Vikár-gyűjtésekben

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. június 23., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Hausner Gábor: „Márs könyvet olvas!” Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a XVII. században

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2010. szeptember 23., 17 óra

Budapest, Rátkai Márton Klub (Városligeti fasor 38.)

Kalmár György világa

Hegedüs Béla irodalomtörténésszel beszélgetett Fórizs Gergely, a Társaság tudományos alelnöke
Kalmár Györgyről, a világhírű XVIII. századi „különc” és „őrült” nyelvfilozófusról, irodalmárról

Közreműködött Papp János színművész

Meghívó (jpg)

Szervező: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

Fényképek az Intézet galériájábanFényképek a Berzsenyi Társaság honlapján

2010. szeptember 29., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Simon József: Explicationes explicationum – filozófia, irodalom és egzegetika az arisztoteliánus Enyedi Györgynél (1555–1597)

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2010. október 13., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Mikos Éva: Árpád pajzsa. A magyar honfoglalás-hagyomány popularizálódása a XVIII–XIX. században

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. október 27., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Vámos Hanna – Vadai István: Régi magyar titkosírások

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2010. november 24., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kees Teszelszky: Új időpontok, források, elemzések a kora újkori Magyarország európai jelenlétének megítéléséhez

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2010. december 8., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Tóth Gergely: Bél Mátyás a magyarországi történetírásról. A Scriptores rerum Hungaricarum előszói

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. december 13., hétfő, 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Keszeg Anna: Lokális identitásformák a XVIII. század végi Erdély irodalmában

Szervező: XVIII. századi Osztály

2010. december 15., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bolonyai Gábor: Sapphó és a többiek. Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina című művének értelmezéséhez

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

Konferenciák, szimpozionok

2010. január 20., 10 óra

Budapest, MTA Székház, Felolvasóterem (V., Roosevelt tér 9. I. em.)

A kritikai fordítás kérdései és lehetőségei (Az új Ulysses-fordítás tapasztalatai)

Program (pdf)

Szervező: MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

2010. május 26–29.

Körmend, Batthyány-várkastély

Szolgálatomat írom kegyelmednek
Misszilis és fiktív levelek; naplók, emlékkönyvek, dedikációk
és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban

Program

A kirándulás (május 28.) útvonala

1. körlevél (felhívás és ajánló bibliográfia)

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz szervezőtitkár

Szentmártoni Szabó Géza tudományos titkár

Fényképek

2010. október 20–21.

Magyar Arión – Konferencia Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. évfordulója tiszteletére

Bp., Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A tanácskozás programja

Keretprogram: Nyilvános hangverseny az Ötödfélszáz énekek (1813) repertoárjából az Óbudai Társaskörben,

2010. október 21-én 19 órakor

Közreműködik Kobzos Kiss Tamás és a Musica Historica együttes

A koncert plakátja

Szervező: Csörsz Rumen István és Hegedüs Béla

(XVIII. századi Osztály), pha250@gmail.com

Fényképek

2010. november 17., 10 óra

Budapest, MTA ITI Tanácsterem

Kérdések az új irodalomtörténetről – Mit? Miért? Hogyan? – Az Irodalomelméleti Osztály műhelykonferenciája

Program

Szervező: Kálmán C. György

Fényképek

2010. november 23., 17 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt 13.)

Emlékülés báró Kemény János tiszteletére, megemlékezés az író nemrég eltávozott fiáról, Kemény Miklósról

Előadók: Kemény Endre, Kemény Zsigmond, Láng Gusztáv, Pomogáts Béla, Vári Attila

Az író műveiből Koncz Andrea színművésznő olvas fel

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2010. november 29–30.

Újvidék / Novi Sad

Intimitás és irodalom

Program

Fényképek

Könyvbemutatók

2010. január 26., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A Reneszánsz Osztály könyvbemutatója

A köteteket bemutatta: Ács Pál és Klaniczay Gábor

Meghívó

Szervező: Reneszánsz Osztály, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2010. március 17., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt 13.)

Könyvbemutató az Universitas Kiadó és az Editio Princeps Kiadó újdonságaiból

Bemutatott könyvek:

Köszöntőt mond Pomogáts Béla

A könyveket bemutatják: P. Vásárhelyi Judit, Pomogáts Béla, Szabó Ferenc SJ, Tusor Péter.

Meghívó

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely, Universitas Kiadó

Fényképek

2010. március 23., 18 óra

Budapest, Rátkai Márton Klub (Városligeti fasor 38.)

Csörsz Rumen István Szöveg szöveg hátán. A magyar közköltészet variációs rendszere 1700–1840 (Irodalomtörténeti Füzetek, 165) c. könyvének bemutatója

Bevezetőt mond Fórizs Gergely, a Társaság tudományos alelnöke

A szerzővel Vaderna Gábor, az ELTE tanársegédje beszélget

Közreműködnek a Musica Historica együttes tagjai

Meghívó

Fényképek a Berzsenyi Társaság honlapján

2010. május 31., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Marafkó László Egyszervoltak című novelláskötetének bemutatója

Bevezetőt mond: Pomogáts Béla, az Archívum tudományos vezetője

A szerzővel Menyhért Jenő, az Anonymus Kiadó vezetője beszélget

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2010. június 2., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A Nap Kiadó könyvbemutatója

Moderátor: Kulcsár Katalin

Résztvevő szerzők és szerkesztők: Ágh István, Ferencz Győző, Kodolányi Gyula, Lator László, Lukács Sándor, Monostori Imre, Németh Magda, Papp Zoltán, Pomogáts Béla, Sebestyén Ilona

Meghívó (jpg)

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2010. június 4., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A Madách-Posonium Könyv- és Lapkiadó (Pozsony) könyvbemutatója

Bemutatott kötetek:

Bevezetőt mond: Pomogáts Béla; a szerzőkkel Tőzsér Árpád, a kiadó főszerkesztője beszélget

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2010. június 8., 18 óra

Budapest, FUGA Budapesti Építészeti Központ (V., Petőfi Sándor u. 5. )

A Helikon folyóirat Térpoétika című tematikus számának bemutatója

Szerkesztők: Szentpéteri Márton és Tillmann József

A lapot bemutatja: Mártonffy Marcell

A szerzőkkel folytatott beszélgetés mellett Mátrai Péter ottavia (a láthatatlan városok sorozatból) és váciutca (a budapest skiccek sorozatból) című hangperformanszai, valamint Szegedi Csaba amerikai város-képei is bemutatásra kerülnek.

Szervező: FUGA

2010. június 14., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Ćurković-Major Franciska Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai című könyvének bemutatója

Bevezetőt mond Kabdebó Lóránt

A szerzővel Kiss Gy. Csaba, Lukács István és Wenner Éva irodalomtörténészek beszélgetnek

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelye

Fényképek

2010. október 14., 15.30

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt 13.)

Balog Iván, Bibó István recepciója: Politikai átértelmezések (Budapest, Argumentum, 2010) c. könyvének bemutatója

A könyvet bemutatják: Perecz László, Radnóti Sándor, a kerekasztal-beszélgetés vezetője Dénes Iván Zoltán

Meghívó

Fényképek

2010. november 4., 18 óra

Budapest, Magyar Írószövetség Könyvtára (VI., Bajza u. 18)

Szörényi László Újzélandot választottam ki új hazámul: Tanulmányok, kritikák a 20. század magyar irodalomról c. könyvének bemutatója

Szervezők: EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány,
Magyar Írószövetség, Kortárs Könyvkiadó

2010. november 5., 17 óra

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (V., Károlyi M. u. 16.)

Kerényi Ferenc Színek, terek, emberek: Irodalom és színház a 18–19. században (szerk. Szilágyi Márton, Scheibner Tamás, Bp., Ráció, 2010) c. posztumusz tanulmánykötetének bemutatója

A kötetről, Kerényi Ferenc (1944–2008) munkásságáról és az általa kezdeményezett kutatások jelenlegi helyzetéről Kecskeméti Gábor, az MTA Textológiai Bizottság társelnöke, Csörsz Rumen István (MTA ITI XVIII. századi osztály), Gajdó Tamás színháztörténész és Hudi József történész beszélt.

A kötetről bővebben http://www.klasszmagyar.hu/node/631

2010. november 18., 18 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt 13.)

Cseke Péter két könyvének bemutatója

A könyveket bemutatják: Bertha Zoltán esszéista, irodalomtörténész és Csapody Miklós irodalomtörténész

Közreműködik: Cseke Péter színművész, a kecskeméti Katona József Színház igazgatója

Az est házigazdája: Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Illyés Gyula Archívum tudományos vezetője

Meghívó

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2010. november 30., 18 óra

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (V., Károlyi M. u. 16.)

Kosztolányi Dezső Összes Művei – A kritikai kiadás első két kötetének bemutatója

A köteteket bemutatják: Arany Zsuzsanna, Parádi Andrea, valamint a kritikai kiadás sorozatának két szerkesztője, Szegedy-Maszák Mihály és Veres András

A beszélgetést Mészáros Sándor vezeti

Meghívó (pdf)

2010. december 6., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt 13.)

Gergely Ágnes Jonathan Swift éjszakái (Budapest, Argumentum, 2010) c. verseskötetének bemutatója

A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Ferencz Győző

Meghívó

Fényképek

2010. december 14., 16.30

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt 13.)

A „Zengett Szíonon a zsoltár”: A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai (szerk. Kulin Ferenc, Veliky János) című tanulmánykötet bemutatója

A kötetet bemutatja Imre László

Meghívó

Fényképek

2010. december 16., 16 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt 13.)

A Drámakutató Csoport könyv- és DVD-bemutatója

A könyveket bemutatják: Fáy Zoltán, Kercza Asztrik OFM, Bitskey István, Nagy Szilvia, Csörsz Rumen István

Közreműködik Takács Éva, Kucséber Ervin, Széchenyi Magdolna

Levezető elnök: Tüskés Gábor

Részletes program

Fényképek

Videofelvétel (PPKE Egyetemi Televízió)

Ünnepségek, évfordulók, köszöntők

2010. február 17., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Bella István költői emlékestje

Az estet megnyitja: Pomogáts Béla, a Társaság elnöke, az Archívum tudományos vezetője

A versekből Papp János színművész ad elő

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

Fényképek