itt van egy kép MTA ITI
Korábbi események

Korábbi események (2011)

A 2011 előtti rendezvények éves bontásban, külön lapon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2010 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A Reneszánsz Osztály konferenciái (1970–2010; összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

*

Intézetünk nyugalmazott tudományos főmunkatársa, Széchenyi- és Kossuth-díjas költő, műfordító,
az irodalomtudomány doktora,

Rába György

életének 87. évében 2011. január 29-én,
súlyos betegség után elhunyt.

Temetése 2011. február 25-én 10.30-kor volt az Új Köztemetőben.

Rába György részletes életrajza (Petőfi Irodalmi Múzeum)Gyászjelentés

Intézetünk gondnokságvezetője,

Langner János

életének 63. évében 2011. február 9-én,

súlyos betegség után elhunyt.

Temetése 2011. március 16-án 14.15-kor volt
a Farkasréti temetőben.

Fényképek

Stoll Béla

filológus (1928–2011) életének 84. évében elhunyt.
Humorát mindvégig megőrizte.

Hamvait öccse, Stoll János (1942–1988) urnájával együtt
2011. november 11-én délben helyezték el a Farkasréti Temető kolumbáriumában.
Búcsúztatását szűk családi és baráti körben ugyanott tartották a ravatalozóban.

Kovács Ilona és Stoll Péter

GyászhírSzörényi László gyászbeszédeÁcs Pál emlékbeszéde

Fényképek

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya 2011 januárjában emlékezett meg
egykori munkatársa,

Varjas Béla

születésének 100. évfordulójáról. A január 11-i esztergomi sírkoszorúzást követően
2011. január 12-én 13.30-tól emlékülést rendezett az Intézetben, az Eötvös Könyvtár nagytermében.

Előadók: Horváth Iván, Keserű Bálint, Kőszeghy Péter, Pap Balázs,
Szentmártoni Szabó Géza és Vadai István

Fényképek a koszorúzásról és az emlékülésről

Erdődy Edit

halálának első évfordulóján

2011. április 12-én 17 órakor

az Illyés Archívumban (VI., Teréz krt. 13.)
megemlékezést tartottak régi kollégái, barátai.

Előadók: Angyalosi Gergely, Jákfalvi Magdolna, Karafiáth Judit, Pomogáts Béla

Fényképek

A 2011. évi Martinkó András-díj átadó ünnepségére

2011. február 5-én került sor az Intézet 1. emeleti Tanácstermében.

A díjazott tanulmány: Balogh Piroska, „Orpheus, sive Philosophia”. Kazinczy folyóirata Bacon felől olvasva
(Sic Itur ad Astra, 61. sz., 2009).

Fényképek

*

Dávidházi Péter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

2011. február 21-én 14 órakor
tartotta székfoglaló előadását „Harmadnap”: Arany János és a feltámadás költészete címmel
az MTA Székházának Felolvasótermében (Budapest V., Roosevelt tér 9. I. em.)

A székfoglaló előadás szövege
Poszler György laudációja

Fényképek

*

Horváth János halálának 50. évfordulója alkalmából

2011. március 9-én 16 órakor az Intézet kutatóközössége és a család megkoszorúzta a
Budapest, XI. Bocskai út 27. számú házon lévő emléktáblát.

Beszédet mondott: Szörényi László.

Fényképek

*

Szörényi László,
az Intézet igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár
2011. március 15. alkalmából Széchenyi-díjban részesült, Szabó G. Zoltán, a XIX. Századi osztály tanácsadója pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.
Szívből gratulálunk!

Fényképek

*

A 2011. évi Faludi Ferenc Alkotói Díj és a Tarnai Andor-díj átadó ünnepségére

2011. március 30-án 15 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében

(Budapest VI., Teréz krt. 13.)

A Faludi-díjat Knapp Éva, az MTA doktora, az ELTE Egyetemi Könyvtára Kézirat- és Régi Nyomtatványok Tárának osztályvezetője,

a Tarnai Andor-díjat Szabó G. Zoltán, az MTA doktora, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos tanácsadója vette át

A díjakat átadta: Patsch Ferenc SJ, a Faludi Ferenc Akadémia igazgatója és Szörényi László, az MTA doktora, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

A díjazottak munkásságát méltatta: Bartók István és Szörényi László

Bartók István laudációjaSzabó G. Zoltán emlékezése Tarnai Andorra

Fényképek

*

Mikes-emlékév 2011

A magyar tudományosság 2011-ben emlékezik meg Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójáról; ez a Rákóczi-szabadságharc leverésének 300. évfordulójával együtt az év egyik kiemelt nemzeti jubileuma lesz. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya gazdag emlékéves programot tervez a társintézetek és az egyetemi műhelyek kutatóival, valamint a közgyűjteményekkel közösen. Az októberi nemzetközi tanácskozással és a Törökországi levelek készülő francia műfordításával szeretne az évfordulón túlmutató lendületet adni a Mikes-kutatásoknak. Ehhez az eddigi, gyakran külön kezelt eredmények összekapcsolása és új összefüggésbe állítása mellett mindenekelőtt új alapkutatásokra van szükség.

A nagyközönség számára irodalmi estet és ünnepi hangversenyt,
valamint kiállítást szervezünk.

Az emlékév programja (doc)

Mikes-honlap (Eszterházy Károly Főiskola)

2011. május 3., 15 óra

Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, Díszterem

Az ismeretlen Mikes című kiállítás megnyitója

A megjelenteket köszöntötte Dr. Szögi László főigazgató

A kiállítást megnyitotta Bitskey István akadémikus

A kiállítást bemutatta Knapp Éva, az MTA doktora, a kiállítás kurátora

A kiállítás 2011. május 4-től október 13-ig tartott nyitva

Fényképek a megnyitó ünnepségről (2011. május 3.)

*

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2011. évi Toldy Ferenc-díjának átadására
2011. szeptember 30-án 16 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében (VI., Teréz krt. 13.).

A díj kitüntetettje: Farkas László szerkesztő.

Szabó B. István, a Társaság tudományos titkára nyitotta meg az ünnepi ülést és ismertette a Toldy-díj történetét

Juhász Ferenc költő, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tiszteleti tagja laudációt mondott

Sipos Lajos prof. emeritus, a Társaság elnöke átadta a díjat

Az ünnepelt tiszteletére Horváth Péter költő tartott előadást

Fényképek

*

2011. november 3., 10.30

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Megemlékezés a 2011 elején elhunyt Nagy Károlyról, aki mint az amerikai magyar szellemi és politikai közélet jeles személyisége, a nyugati magyarsággal kiépített kapcsolatok egyik szervezője és az anyanyelvi mozgalom egyik kezdeményezője, igen fontos szerepet töltött be abban, hogy a hazai és Kárpát-medencei magyar értelmiség kapcsolatokat építsen a nyugati magyarsággal.

Fényképek

*

Intézetünk titkárságvezetője, Mohl Györgyi
2011. november 21-én az MTA székházában
MTA Főtitkári Elismerés díjban részesült.

Szívből gratulálunk!

Képek az átadásrólHíradás az MTA honlapján

*

A 2011. évi Füst Milán-díj átadására
2011. december 5-én 17 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében (VI., Teréz krt. 13.).

Díjazottak: Dalos György és Ungváry Rudolf

Laudációt mondott: Márton László és Salamon János

Szervező: a Füst Milán-díj Prózai Kuratóriuma

*

Vitaülések

2011. január 12., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bernáth Árpád: Schiller és Wieland kapcsolata Weimar előtt

Szervező: XVIII. századi Osztály

2011. február 9., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Lengyel Réka: Kónyi János/Horányi Elek? A bölcsességnek és jó erkölcsnek könyve rejtőzködő fordítója

Szervező: XVIII. századi Osztály

2011. február 23., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bene Sándor: Rimay múzsája

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2011. március 9., 15 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Bekker Zsuzsa: „Illik-e magyarhoz csalfa kereskedés?” A 18. századi magyar nyelvű gazdasági irodalomról

Szervező: XVIII. Századi Osztály

2011. március 23., 16 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Tusor Péter: Hogyan maradt Pázmány jezsuita mint érsek?

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2011. április 13., 16 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Kovács Eszter: Diderot politikai gondolkodása 1770–1784 között

Szervező: XVIII. Századi Osztály

2011. április 27., 16 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Kruppa Tamás: Megjegyzések a Bocskai-féle Kiáltvány és Rimay 1608-as portai Orációjának hátteréhez

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2011. május 4., 16 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Eva Engel-Holland: Der erfolgreiche Moses Mendelssohn

Szervező: XVIII. Századi Osztály

2011. június 1., 16 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Bernard Adams: A nemesség kötelez: II. Rákóczi Ferenc, Árva Bethlen Kata

Szervező: XVIII. Századi Osztály

2011. szeptember 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Eötvös Könyvtár

Marosi Ernő: Egy új ikonográfiai felfedezés

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2011. október 26., 16 óra

Budapest, MTA ItI, Tanácsterem

1. Kees Teszelszky: Az igaz Vallás portréja avagy Szenci Molnár Albert 1606-os kiadású, eddig ismeretlen röpirata európai szellemi háttérrel

2. Kees TeszelszkyZászkaliczky Márton: A Bocskai-felkelés nemzetközi propagandairatainak háttere (Egy szövegkiadás előkészületei)

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2011. november 30., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Jakó Klára: A moldvai és havasalföldi vajdák és főtisztviselők magyar nyelvű levelezéséről

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2011. december 12., 18 óra

Budapest, Párbeszéd Háza (1085 Horánszky u. 20.)

Tüskés Anna: „Minden utazásnak annyi az értelme, amennyit azonközben önmagunkban beutazunk”: Magyar zarándokok külföldön a középkorban – művészettörténeti vonatkozások

2011. december 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Vaderna Gábor: Berzsenyi Dániel ismeretlen verskézirata 1803-ból

Meghívó

Szervező: XIX. Századi Osztály, Berzsenyi-kutatócsoport, Fórizs Gergely

Konferenciák, szimpozionok

2011. március 16., 17 óra

Budapest, Borsos Miklós Lakásmúzeum (I., Úri u. 6. I. em.)

Író nők a 19–20. században. (A Berzsenyi Társaság minikonferenciája)

Program

Fényképek

Fényképek (Berzsenyi Társaság honlapja)

2011. május 20.

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Hagyományfrissítés XIX/1. (Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok)

Program (pdf)Összefoglalók (pdf)

A konferencia egy olyan sorozat nyitó darabja, melynek keretében a felkért előadók a XIX. századi magyar irodalom egy-egy alapvetőnek tartott vagy éppen korábban fel nem ismert jelentőségű szövegét elemzik újszerű szempontokból. Első alkalommal Kölcsey Ferenc híres tanulmányát olvassák újra a téma szakértői.

Szervező: Fórizs Gergely

Fényképek

2011. május 26–29.

Miskolc, MTA Miskolci Területi Bizottság székháza (3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.)

Filológia és textológia a régi magyar irodalomban

A konferencia programja (pdf)

A konferencia saját honlapja a tudnivalókkal

Szervezők: Kecskeméti Gábor (tud. titkár) és Sántha Teréz (szervezőtitkár)

A konferencia emailcíme: konferencia2011@gmail.com

Szervező intézmények: MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága és az MTA I. Osztályának Textológiai Munkabizottsága

Fényképek

2011. június 15., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Emlékülés Kuncz Aladár (1885–1931) író, szerkesztő, műfordító halálának 80. évfordulóján

A megemlékezés programjában részt vesznek:

Jancsó Miklós író, egyetemi tanár (Kolozsvár), Rekita Rozália előadóművész (Kolozsvár), Dávid Gyula irodalomtörténész (Kolozsvár), Bágyoni Szabó István író, Juhász Andrea egyetemi adjunktus

Szervezők: Kuncz Magdolna, a Kuncz Alapítvány elnöke, Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Archívum vezetője

Fényképek

2011. augusztus 22–27.

Kolozsvár

VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Nyelv és kultúra a változó régióban

Szervező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A kongresszus honlapja (magyar, angol)

2011. szeptember 9.

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Konferencia a szatíráról

Szervező: Illyés Archívum

Program

Fényképek

2011. október 12–15.

Budapest, MTA Székháza, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der Europäischen Aufklärung – Internationale Tagung und Humboldt-Kolleg

Keretprogramok 2011. október 13-án: kiállítás-megnyitó (ELTE Egyetemi Könyvtár, 2011. május 3. – október 13.); nyilvános hangverseny (MTA Díszterem, 2011. október 13.);
2011. október 14-én: irodalmi est (PIM)

A konferencia programja / Tagungsprogramm (doc)A konferencia programja / Tagungsprogramm (pdf)
Magyar nyelvű kivonatos konferenciaprogram és keretprogramok

A hangverseny (okt. 13.) szórólapjaAz irodalmi est (okt. 14.) szórólapja

Sajtóanyag

Szervező: XVIII. századi osztály

Fényképek / Photos

2011. november 2., 15 óra

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (I., Szent György tér 2., Budavári Palota)

„Ha minden összetört…” – Emlékülés Melczer Tibor (1945–2001) halálának 10. évfordulóján

Szervező: Sárközy Péter

Program

2011. november 22–23.

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

The Diaspora Literature in Regional Languages of Central Europe
• Közép-európai zsidó irodalmak

International Conference by Visegrad Fund • Nemzetközi konferencia a Visegrádi Alap támogatásával

A konferencia honlapja

English programmeMagyar nyelvű program

Szervező: Közép-európai Osztály, Balogh Magdolna

2011. november 24–25.

Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Nyelvek között – Interdiszciplináris dialógus

Program

A konferencia honlapja

Szervező: Neumer Katalin (MTA Filozófiai Intézet)

2011. november 25. 13.30–19.30

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Génie oblige! – Konferencia Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából

Program

Szervezők: MTA ITI Illyés Archívum,
Argumentum Könyvkiadó

2011. december 6–7.

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Irodalom és tudományos diskurzus – Az MTA Irodalomtudományi Intézet és a az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének közös konferenciája

Program

Szervezők: MTA ITI Illyés Archívum

2011. december 16., 14 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A Hungaria Latina Egyesület tisztújító közgyűlése

Program

Szervezők: MTA ITI Illyés Archívum, Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület

*

Könyvbemutatók

2011. január 18., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A PPKE BTK Irodalomtudományi Intézetének könyvbemutatója

Fényképek

2011. január 25., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Skultéty CsabaA szlovákok és mi (Egy kelet-nyugati publicista szemével), Bp., Kairosz, 2010 c. könyvének bemutatója

A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget: Pomogáts Béla, az MTA ItI Illyés Gyula Archívum és Műhely tudományos vezetője

A szerző ismert publicista, évtizedeken keresztül a müncheni Szabad Európa Rádió külpolitikai szerkesztőjeként tevékenykedett, a rendszerváltozás után tért haza. Könyvében a nem egyszer konfliktusokkal terhelt közös, szlovák-magyar történelmet mutatja be, keresve ezeknek a konfliktusoknak a megoldását.

Fényképek

2011. február 16., 15 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A XVIII. századi osztály könyvbemutatója

A könyveket bemutatták: Szörényi László, Csörsz Rumen István, Balogh F. András

Fényképek

2011. február 18., 15 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A Hungaria Latina Magyarországi Neolatin Egyesület közgyűlése és könyvbemutatója

Program

2011. március 7., 13.30 óra

Kiskőrös, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

Kerényi Ferenc Színek, terek, emberek: Irodalom és színház a 18–19. században (szerk. Szilágyi Márton, Scheibner Tamás, Bp., Ráció, 2010) c. posztumusz tanulmánykötetének bemutatója Kerényi Ferenc 67. születésnapján

A kötetről és Kerényi Ferenc (1944–2008) munkásságáról a szervezőkkel Csörsz Rumen István beszélgetett

2011. április 17., 15 óra

Millenáris, Könyvtáros Klub (XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál)

Magyarországi gondolkodók – 18. század. Bölcsészettudományok I. (Magyar remekírók sorozat)

„Az vagyok, aki voltam, és az leszek, aki vagyok.” – Mikes Kelemen füveskönyve (Lazi Kiadó)

A beszélgetés résztvevői: Tüskés Gábor, Lengyel Réka

Moderátor: Szörényi László

A Könyvfesztivál programja

Fényképek

2011. május 9., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Kárpátalja 1919–2009: Történelem, politika, kultúra, főszerk. Fedinec Csilla, Vehes Mikola.

A könyvet bemutatja: Katona Tamás történész és Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész

Az est házigazdája: Pomogáts Béla, az Illyés Gyula Archívum tudományos vezetője

Meghívó (rtf)

2011. május 11., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Wilhelm Schmidt-Biggemann (Berlin): Von Leibniz bis Kant. Die Besonderheiten der deutschen Aufklärung (vendégelőadás)

Az előadó új könyvét (Teodícea és tények: A német felvilágosodás filozófiai profilja, ford. Boros Gábor, Simon József, Bp., L’Harmattan Kiadó – Német-Magyar Filozófiai Társaság, 2011) bemutatta: Hegedüs Béla

Szervező: XVIII. Századi Osztály

Fényképek

2011. május 31., 17 óra

Budapest, Batthyány Alapítvány nagyterme (VI., Eötvös u. 24.)

A Nap Kiadó könyvheti könyveinek bemutatója

A bemutatott könyvek között: Szörényi László, Petrarca Budapesten (Esszék, tanulmányok), Bp., Nap Kiadó, 2011.

Bemutatja: Gróh Gáspár

Meghívó a teljes könyvlistával

2011. június 4., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

„Kolozsvár könyvekkel köszönti Poszler Györgyöt”

A Kolozsvár Társaság és a KOMP-PRESS – Korunk Baráti Társaság mutatja be új könyveit a 80 éves akadémikus irodalomtörténész jelenlétében

A műsort Pomogáts Béla vezeti be

Közreműködik Kántor Lajos és Demény Péter

A rendezvény főtámogatója: Új Budapest Filmstúdiówww.ujbudapestfilmstudio.hu

Szervező: Korunk – Budapesti Porta

Fényképek

2011. szeptember 27., 18 óra

Budapest, Rátkai Márton Klub (VI., Városligeti fasor 38.)

Berzsenyi Dániel prózai munkái, s. a. r. Fórizs Gergely, Bp., Editio Princeps, 2011 c. kötet bemutatója

A kötetet ismerteti és a szerkesztővel beszélget: Szilágyi Márton

Köszöntőt mond: Vaderna Gábor, a Berzsenyi Társaság választmányi tagja

Közreműködik: Papp János színművész

Szervező: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

Meghívó (pdf)

Fényképek

2011. november 14., 11 óra

MTA Székháza, Kisterem (Budapest V., Széchenyi István tér 9.)

A Mikes-emlékév kiadványainak bemutatója

Bemutatott könyvek:

A könyveket bemutatták: Földesi Ferenc, Kovács Eszter, Németh S. Katalin

Szervező: XVIII. Századi Osztály (xviii@iti.mta.hu)

Meghívó (pdf)A Mikes-emlékév honlapja (EKTF)

Fényképek

2011. november 16., 17 óra

A 20 éve alapított Kisebbségkutatás folyóirat
és a Lucidus Kiadó könyvbemutatója

Házigazda: Pomogáts Béla

Részletes program és a bemutatott könyvek listája

*