itt van egy kép MTA ITI
Korábbi rendezvények

Korábbi rendezvények (2007)

A 2007 előtti rendezvények éves bontásban, külön lapon érhetők el: 2004, 2005, 2006

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

A Martinkó András-díj átadására 2007. február 3-án 14 órakor került sor az Intézet 1. emeleti Tanácstermében.

A díjazott mű: Eisemann György: Egy kézirat közegváltása: a konverzivitás mint olvasástapasztalat (Alföld 2006/8. sz.).

Fényképek

A 2007. február 21-i vitaülést megelőzően került sor a 2006. évi Faludi Ferenc Alkotói Díj és az újonnan alapított Tarnai Andor-díj átadására. A díjazottak: Mezei Márta és Dávidházi Péter.

Fényképek

Megjelent Balassi Bálint verseinek első teljes idegen nyelvű fordítása, Jurij Guszev fordítócsoportjának munkájaként, a Lityeraturnije Pametnyiki patinás sorozatában. Az orosz nyelvű Balassi-kötetet intézetünk igazgatóhelyettese, Jankovics József, tudományos titkára, Csörsz Rumen István, valamint Horváth Iván, Szentmártoni Szabó Géza, Armando Nuzzo, H. Hubert Gabriella, Marie-Luce Demonet (Tours), továbbá a fordítók és orosz irodalomtörténészek részvételével mutatták be 2007. április 10–12. között Moszkvában, a Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztató Központban, a Rudomino Idegennyelvű Könyvtárban, valamint Nyizsnyij-Novgorodban, a Területi Lenin Könyvtárban (a sárospataki könyvek, így Balassi Beteg lelkeknek való füves kertecske c. munkájának egykori őrzési helyén). – Beszámoló az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján

Ács Pál „Elváltozott idők” – Irányváltások a régi magyar irodalomban c. akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitájára 2007. június 25-én 14.00 órakor került sor az Intézet Eötvös Könyvtárában. Az értekezés opponensei: Balázs Mihály, az MTA doktora; Heltai János, az MTA doktora; Font Zsuzsanna, az irodalomtudomány kandidátusa.

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J . u. 1.) A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is észrevételt tehet. TÉZISEK

Fényképek

Berkes Tamás A cseh eszmetörténet antinómiái c. akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitájára 2007. június 29-én 11.00 órakor került sor az Intézet Eötvös Könyvtárában. Az értekezés opponensei: D. Molnár István, az MTA doktora; Lendvai L. Ferenc, a filozófiai tudomány doktora; Spiró György, az irodalomtudomány kandidátusa.

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J . u. 1.) TÉZISEK

Fényképek

Intézetünk nyugalmazott főmunkatársa, a Bibliográfiai Osztály vezetője, Kókay György 2007. november 13-án, súlyos betegség után, életének 79. évében elhunyt. Temetése 2007. december 6-án, csütörtökön 9.45-kor volt a Megyeri temetőben.

Vitaülések

2007. január 17., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Egyed Emese (Kolozsvár): Nászversek dramaturgiája

Szervező: XVIII. századi Osztály

2007. január 31., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Gábor Csilla (Kolozsvár): Ars meditationis – ars devotionis

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia

2007. február 21., 16 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

Cinzia Franchi: A régi magyar irodalom idegen nyelvű fordításának problémái a Törökországi levelek kapcsán

Szervező: XVIII. századi Osztály, Reneszánsz Osztály, xviii@iti.mta.hu

2007. február 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Fazekas Sándor: Sebes agynak miért késő a sisak? Rusdorf és Prágai?

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. március 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Margócsy István: A felvilágosodás határai és határtalansága

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2007. március 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szilasi László: A Fajtalan énekek tartalomjegyzéke

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. március 30., 16.30 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

A Rezeda Kázmér Társaság könyvbemutató vitaülése

Megvitatandó kötet a Krúdy-összkiadás legutóbb megjelent 7. darabja, a Publicisztikai írások 1. kötet. (Gyűjtötte, a jegyzeteket írta Bezeczky Gábor) Kalligram, 2007.

Vitaindítót tart: Tarján Tamás

2007. április 11., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Heinz Hofmann (Tübingen): The Shield of Aeneas in the Hands of Columbus. The Reception of Vergil’s Description of Aeneas’ Shield in Some Neo-Latin Poems on Columbus and the Discovery of the New World

Az előadás angol nyelvű összefoglalója és az előadó életrajza innen letölthető.

Szervező: XVIII. századi Osztály, Reneszánsz Osztály, xviii@iti.mta.hu

2007. április 25., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szentmártoni Szabó Géza: Vitézek, hol lehet?

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. május 2., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Jean-Marie Valentin: Corneille, Lessings Diktum und einige kritische Reaktionen darauf

Szervező: XVIII. századi Osztály

2007. június 27., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Ötvös Péter: Diadalív a Duna-parton. Egy íróbarátság rövid története

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. szeptember 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bene Sándor: Balassa János éneke solymocskájárúl

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. október 24., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Dagmar Neuendorff (Turku, Abo Akademi): Wie entsteht eine volkssprachige Lesepredigt? Gezeigt an Berthold von Regensburg zugeschriebenen deutschen Predigten

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. október 31., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bárczi Ildikó: Könyvek a keréken. Ismeretlen beszédminta-részletek egy késő középkori magyar prédikátor tollából

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. november 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Cseppentő István: A 18. századi francia regényelméletről

Szervező: XVIII. századi Osztály

2007. november 20., 15 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Erdődy Edit: A Pál utcai fiúk sikere itthon és külföldön (olasz tolmácsolással)

A regény tiszteletére rendezett magyar–olasz megemlékezés teljes programja

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely, Stauder Mária

BETEGSÉG MIATT ELMARADT!

2007. november 21., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Jerzy Axer (Varsó): Imperial Reading of Horace. From Kipling to Pushkin and Mickiewicz

Jerzy Axer munkássága

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. november 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bódis Henriett: Bogáti Fazakas Miklós apokalipszis-kommentárja

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2007. december 5., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Molnár Andrea: Katona István kéziratos írói életrajzi lexikonjai

Szervező: XVIII. századi Osztály

Konferenciák, szimpozionok

2007. március 12., 16 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Korlát és kötés – A Korunk folyóirat újraindulásának 50. (alapításának 81.) évfordulója alkalmából rendezett tanácskozás

Program (DOC)

2007. március 23., 14 óra

Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet

Fordítás és közvetítés Paul Ricœur műveiben – Tudományközi kerekasztal-beszélgetés

Fölkért résztvevők: Bezeczky Gábor, Bogárdi Szabó István, Erős Ferenc, Fabinyi Tibor, Fehér M. István, Földes Györgyi, Jeney Éva, Józan Ildikó, Kelemen János, Mártonffy Marcell, Pléh Csaba, Szegedy-Maszák Mihály, Thomka Beáta, Tengelyi László, Tóth Tamás, Zsellér Anna

Szervezők: Irodalomelméleti Osztály, Jeney Éva

2007. május 24–27.

Csurgó, Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium díszterme

A zsoltár a régi magyar irodalomban

1. körlevél (doc)

2. körlevél, szállásjavaslatokkal (doc)

A konferencia programfüzete (pdf)

Fényképek

Szervezők: Reneszánsz Osztály, Petrőczi Éva, Szabó András, Sántha Terézia

2007. október 10–14.

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Militia et litterae. Ungarnbilder und historisches Selbstverständnis. Die zwei Nikolaus Zrínyis in der europäischen Geschichte, Literatur und bildenden Kunst (Internationale Tagung)

Szervezők: XVIII. századi Osztály, Universität Heidelberg, Germanistisches Seminar

A konferencia programja (PDF)

Fényképek

2007. november 8–9.

Budapest, ELTE BTK (1088 Múzeum krt. 4/F)

Le roman français et hongrois dans les années 1930–1960

A konferencia programja (doc)

Szervezők: MTA ITI, Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, ELTE Francia Tanszék Karafiáth Judit

2007. november 27–28.

MTA ITI Illyés Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

Irodalom és tapasztalat

Szervezők: MTA ItI Modern Magyar Irodalmi Osztály, Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke

Program

2007. december 13–14.

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Károlyi M. u. 16.)

Kultusz, kultúra, erőszak

A konferencia programja (doc)

Szervezők: Modern Magyar Irodalmi Osztály

Könyvbemutatók

2007. március 21., 17.00 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

Márton László: Koestler, a lázadó (Koestler Arthur első magyar nyelvű életrajza); Pallas Könyvkiadó

Bevezetőt mond: Pomogáts Béla

A könyvet bemutatja: Kende Péter történész, egyetemi tanár.

2007. április 3., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Magyar írók az Adrián,, válogatta és összeállította Kiss Gy. Csaba; Palatinus Kiadó

Bevezetőt mond: Kovács István József Attila-díjas költő

Részletes meghívó

Szervezők: Illyés Gyula Archívum és Műhely

2007. április 17., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Partiumi Füzetek – A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság és az MTA ItI Illyés Gyula Archívum és Műhely könyvbemutatója

Bevezetőt mond: Pomogáts Béla irodalomtörténész

A könyveket bemutatják: Dukrét Géza és Kupán Árpád történészek

Részletes meghívó és a bemutatott könyvek listája

Szervezők: Illyés Gyula Archívum és Műhely

2007. május 9., 16 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

„Természeted az arcodon” – (Ikonológia és műértelmezés 11/I-II. Szeged, JATEPress, 2006.)

I. Vígh Éva: Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban (Tanulmánykötet);

II. A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig (Szöveggyűjtemény; vál. és jegyz.: Vígh Éva)

A kötetet bemutatja: Dr. Marosi Ernő, az MTA alelnöke és Dr. Szörényi László, az MTA ItI igazgatója

A könyvbemutató előtt előadást tart:

Szervezők: Illyés Gyula Archívum és Műhely, Reneszánsz Osztály

A kötet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

2007. május 29., 15 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Az Argumentum Kiadó és a Bibó István Szellemi Műhely könyvbemutatója

Bemutatott kötet: Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok (Eszmetörténeti könyvtár 6.)

A kötetet bemutatja: Dénes Zoltán Iván egyetemi tanár

Felkért hozzászólók: Balogh Iván egyetemi adjunktus és Kontler László egyetemi tanár

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával látott napvilágot. A helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely

2007. május 31., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

„Az olvasó fényűzése” – In memoriam Domokos Mátyás (Emlékest és könyvbemutató)

Pomogáts Béla, az Archívum tudományos vezetője köszönti a vendégeket

Előadások:

Domokos Mátyás utolsó könyvét (Az olvasó fényűzése, 1–3. kötet: 1. A rontás ellen. 2. A költői képzelet nyomában. 3. Az életre figyelés prózaírói. Bp., 2007. Nap Kiadó) Benyhe János mutatja be. A könyv a helyszínen megvásárolható.

A megemlékezésben részt vesz Csoóri Sándor, Illyés Mária, Kodolányi Gyula.

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely

2007. június 6., 15 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A XVIII. Századi Osztály könyvbemutatója és Bíró Ferenc 70. születésnapi köszöntése

A könyveket bemutatják: Hargittay Emil, Kerényi Ferenc, Rugási Gyula, Szilágyi Márton

A helyszínen a Kolligátum c. kötet szerzői tiszteletpéldányai átvehetők és a bemutatott könyvek kedvezménnyel megvásárolhatók

2007. szeptember 14., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Letteratura dell’ Ungheria – A cura di Simona Cappellari (Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi, 14a edizione – 2006), Edizioni Fiorini, Verona, 2006.

A könyvbemutatón részt vesznek: Piero Gualtierotti, az Acerbi Alapítvány elnöke, Roberto Navarrini, a mantovai Vergilius Akadémia tagja, Giorgio Colombo, a kiadványsorozat szerkesztőbizottságának elnöke, Rosanna Colognesi, az Acerbi Alapítvány titkára, valamint a kötet szerzői részéről: Bodnár György, Csorba László, Dérczy Péter, Pálmai Nóra, Sárközy Péter, Szárosi Endre, Szörényi László.

A könyvbemutatót fogadás követte.

2007. november 5., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A Hubay Miklós drámaírói életművét összegyűjtő könyvsorozat legújabb kötetének bemutatója

Közreműködnek: Bernáth István, az Elektra Kiadóház igazgatója, Kenyeres Zoltán, Pomogáts Béla, Hubay Miklós

A meghívó JPG formátumban INNEN letölthető

Szervező: Illyés Gyula Archívum és Műhely

2007. november 6., 17 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Oroszország, a Szovjetunió és Bizánc – A Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat c. könyv bemutatója

Vendégek:

2007. november 8., 15 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Bojtár Endre Litván–magyar szótárának bemutatója

Szervezők: Magyarországi Litván Nagykövetség, MTA Irodalomtudományi Intézet

2007. november 20., 15 óra

Budapest, Budapesti Történeti Múzeum (I., Szent György tér 2., Budavári Palota E épület)

Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század – a sorozat két megjelent közköltészeti kötetének (Mulattatók, 2000; Társasági és lakodalmi költészet, 2006; s. a. r. Csörsz Rumen István, Küllős Imola) néprajzi szakbemutatója

A köteteket bemutatja: Voigt Vilmos és Szilágyi Márton

A bemutató után a kötetek, illetve más közköltészeti kiadványok és CD-k vására

Szervezők: Györffy István Néprajzi Egyesület