itt van egy kép MTA BTK ITI

L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese
nell’Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguardie

Könyvbemutató

Budapest, MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, 2012. február 15.

Fotók

Videófelvételek (Tüskés Anna, http://videotorium.hu)

Eisler János: Canova, Ferenczy, Kazinczy

Fehér Bence: Görög antikvitás tragikus és komikus kontextusokban: a görög demokrácia ideája Madách műveiben

Ritoók Zsigmond: Arany és Homérosz

Szörényi László - Sárközy Péter: „L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese nell’Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguardie” c. könyv bemutatója

Madarász Imre: A feltámadt antikvitás: Klasszikus motívumok a reformkor magyar lírájában és Leopardi első Dalaiban

Sárközy Péter: Carducci klasszicizmusa és Babits Mihály dekadentizmusa

Takács József: Csontváry és a „Sol Invictus” kultusza

Kőrizs Imre: Berzsenyi és Horatius: Post equites sedet atra cura

Karafiáth Judit: A francia, olasz és magyar irodalmi avantgarde a klasszikus hagyományokkal szemben

Tallián Tibor: Erkel Ferenc: Bátori Mária – Egy romantikus opera klasszicizmusa

További képgalériák