itt van egy kép MTA ITI
Korábbi események

Korábbi események (2009)

A 2009 előtti események éves bontásban, külön lapon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2009 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

A 2009. évi Martinkó András-díj átadására 2009. február 7-én 14 órakor került sor az Intézet 1. emeleti Tanácstermében. A díjazott tanulmány: T. Szabó Levente, Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század közepén: a Magyar Írói Segélyegylet esete

Fényképek

A Faludi Ferenc Alkotói Díj (Szelestei N. László) és a Tarnai Andor-díj (Kecskeméti Gábor) átadására 2009. február 25-én 14 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében (Bp., Teréz krt. 13.).

A díjakat átadta: Benkő Ágota, a Faludi Ferenc Akadémia igazgatója és Szörényi László, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

A díjazottak munkásságát méltatta: Hargittay Emil, PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet, intézetvezető, egyetemi tanár és Szörényi László, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója

Fényképek

2009. március 16., 16 óra

MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A Neolatin Társaság közgyűlése

Program

Fényképek

Tarnai Andor emléktábláját a család és az Intézet képviselői 2009. augusztus 22-én Lovason, a tudós egykori házának falán avatták fel.

Fényképek

A Vietnámi Irodalomtudományi Intézet delegációja 2009. október 14-én ellátogatott az Intézetbe. 11.30-tól a Tanácsteremben kerekasztalt rendeztünk a két intézet közti együttműködésről.

A küldöttség tagjai:
Dr. Truong Dang Dung (a társintézet 1. igazgatóhelyettese, a delegáció vezetője)
Dr. Nguyen Dang Diep (a társintézet 2. igazgatóhelyettese)
Dr. Nguyen thi Bich Thu (a társintézet Modern Irodalmi Osztályának osztályvezető-helyettese)

Fényképek

A Szlovák Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének delegációja 2009. november 25-én látogatást tett az Intézetben, és tárgyalások folytak a szorosabb együttműködésről.

Fényképek

A Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma odaítélte a 2009. évi Füst Milán Fordítói Díjat és a Füst Milán Fordítói Ösztöndíjakat, melyek átadására ünnepélyes keretek között
2009. december 16-án (szerdán) 11.00 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum I. emeleti dísztermében (1067 Budapest Teréz krt. 13.)

Fényképek

JÓZSEF FARKAS


az MTA Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott munkatársa, a Magyar Írószövetség tagja
2009. november 9-én, 88 éves korában súlyos betegségben elhunyt.
Búcsúztatása 2009. november 19-én 13 óra 30 perckor volt a Farkasréti temetőben.

Fényképek

Vitaülések

2009. január 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bagossi Edit: Metastasio melodrámáinak hatása a XVIII. századi magyar drámairodalomra és színházra

Szervező: XVIII. századi Osztály

2009. január 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kruppa Tamás: Respublica vagy egyeduralom? Viták Erdély kormányzásának módjáról és formájáról

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2009. február 25., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Pap Balázs: A Hofgreff-énekeskönyv és a 16. századi kéziratos hagyomány

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2009. március 4., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Granasztói Olga: Főúri könyvgyűjtés és olvasás a XVIII. század utolsó harmadában: Egy könyvtörténeti kutatás mérlege

Szervező: XVIII. századi Osztály

2009. március 25., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Tóth Zsombor: Cserei Mihály ifjúságának (mikro)története: 1690–1697

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2009. április 8., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

H. Kakucska Mária: Orczy Lőrinc: Futó gondolat a szabadságról (1772) c. verséről

Szervező: XVIII. századi Osztály

2009. április 29., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Hubert Ildikó: Kulcsár György népszerűsége

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2009. május 13., 13.30 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Vermes Gábor (nyug. egyetemi tanár, Rutgers University, Newark): Az átmenet kérdései az 1780-as, 1790-es évek és a magyar reformkor között

Szervező: Völgyesi Orsolya (XIX. Századi Osztály)

2009. május 13., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Verók Attila: Martin Schmeizel, az első hungarica-könyvtár alapítója és a 18. századi historia litteraria művelője

Szervező: XVIII. századi Osztály

2009. május 27., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Almási Gábor: Humanista kutyák, avagy a reneszánsz kutyatartás társadalomtörténete

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2009. június 3., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Czifra Mariann: A hálózat – a Kazinczy-levelezés kritikai kiadásának tanulságai

Szervező: XVIII. századi Osztály

2009. szeptember 30., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szentmártoni Szabó Géza: Válasz egy 111 esztendős kérdésre: Janus Pannonius! – In laudem interretis

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

Az előadás sajtóvisszhangja:

2009. október 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Lengyel Réka: Korrupció és korrekció, avagy Petrarca esete Platónnal – Megjegyzések a De remediis utriusque fortunae kéziratainak történetéhez

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2009. november 11., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bíró Ferenc: Néhány megjegyzés a felvilágosodásról

Szervező: XVIII. századi Osztály

2009. november 25., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kiss Farkas Gábor – Szilágyi Emőke Rita: „Halandók közt nincs üdvösebb a jó társaságnál”: Vitéz János, Janus Pannonius és a bécsi humanizmus az 1450-es években

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2009. december 9., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Balogh Piroska: Ízlés és poézis. Közelítések Szerdahely György Alajos Aestheticájához

Szervező: XVIII. századi Osztály

2009. december 16., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Petneki Áron: „In confessione quidam pauperculus obtulit hunc librum mihi audienti confessionem.” A Varsói Egyetemi Könyvtár hungarikumairól

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

Konferenciák, szimpozionok

2009. február 27., 17 óra

MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Babits és Budapest

Előadások:

A konferencia elnöke: Pomogáts Béla

A konferencia támogatója: a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány

Szervező: Magyar Irodalomtörténeti Társaság

2009. május 8., 9.30 óra

MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

La NRF et Nyugat : entre traditionalisme et modernité
Colloque organisé par l’Institut d’Études Littéraires de l’Académie Hongroise, le Département des Lettres Modernes, le Département d’Études Françaises ainsi que le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd, avec l’aide de l’Institut Français de Budapest et du Musée littéraire Petőfi

Program

Fényképek

2009. június 3–6.

Pécs, PTE, Vargha Damján Konferenciaterem

Egyházi műveltség a régi Magyarországon

Tervezett program

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

Fényképek

2009. szeptember 21., 10 óra

Budapest, MTA Székháza, Felolvasóterem (V., Roosevelt tér 9., I. em.)

Radnóti Miklós-emlékülés

Program

Szervező: MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

2009. szeptember 23–25.

Róma, Magyar Akadémia és egyéb helyszínek

Eredità classica nella cultura italiana e ungherese nell’Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguardie

Program

Szervező: MTA ITI – Cini Alapítvány

2009. október 2., 15 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Felvilágosodás, nyelvújítás, szabadkőművesség

A Magyarországi Nagyoriens Egyesület konferenciája a Kazinczy-év tiszteletére

Előadást tartott Hegedüs Béla és Szentpéteri Márton

Közreműködött: Hegedűs D. Géza

Meghívó (pdf)

Fényképek

2009. november 26–27.

Debrecen, DAB Székház

De humanitate Europaea – Az európai műveltségről

A Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére

Részletes program

2009. december 8–9.

MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Irodalom és referenciális igazság

Program (rtf)

Szervező: MTA ITI Modern Magyar Irodalmi Osztály, Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék

Fényképek

2009. december 10., 16 óra

MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Marián István és a Műszaki Egyetem forradalma – a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének kerekasztal-beszélgetése

Résztvevők: Mécs Imre, Pomogáts Béla, Sándor Iván

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

Könyvbemutatók

2009. január 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Cseke Péter (író, egyetemi tanár): A magyar szociográfia erdélyi műhelyei c. tanulmánykötetének bemutatója

A kötetet bemutatták: Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Illyés Archívum tudományos vezetője és Balázs Imre József irodalomtörténész, a Korunk főszerkesztője

A szerzővel Oláh János író, kiadó-igazgató beszélgetett

Szervezők: Magyar Napló Kiadó, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2009. február 11., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Fazakas László költői estje

Az est házigazdája Pomogáts Béla irodalomtörténész volt

Közreműködött Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2009. február 12., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Bodnár György Párbeszéd az idővel: Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák című, posztumusz megjelent kötetének bemutatója

A kötetet bemutatta és a szerzőre emlékezett: Szörényi László. az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, Pomogáts Béla, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tanácsadója és Angyalosi Gergely, a Modern Magyar Irodalomtörténeti Osztály vezetője

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2009. április 21., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Párbeszéd a katonai nyelvápolásról

Vitaülés a nyelvi harmonizáció feladatairól, a Katonai kislexikon bemutatásával

Program

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2009. április 23., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A Ráció Kiadó és a Magyar Írószövetség könyvbemutatója

Kiss Gy. Csaba A morva himnusz (Ráció, 2009)

Bevezetőt mondott és a szerzővel a beszélgetést vezette Sturm László kritikus.

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2009. október 29., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944) (Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2008) c. könyvének bemutatója

A könyvről Szörényi László és Láng Gusztáv beszélt

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2009. november 11., 17.30 óra

Budapest, Magyar Országos Levéltár, Díszterem (Bécsikapu tér 4.)

Szörényi László: Harmóniára teremtve – Tanulmányok Mátyás királyról (Bp., Lucidus, 2009) c. könyvének bemutatója

2009. november 26., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Az Ághegy, (Skandináviai Magyar Irodalmi és Művészeti Lapfolyam V. kötet), valamint a hozzá kapcsolódó könyvsorozat soron következő kötete, az Erdélyi Szépmíves Céh (1924–1944, 1990–1995 Emlékkönyv) bemutatója

Bevezetőt mond: Pomogáts Béla

A köteteket bemutatják: Tar Károly író, Aniszi Zoltán író, Nagy Zoltán, a kötetek kiadója

Meghívó (pdf)

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2009. november 30., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Kapocsi Judit Az Öregasszony és a Fiú című regényének bemutatója

A beszélgetés résztvevői: Hegedős Mária, a kötet lektora és szerkesztője, Jókai Anna író, Láng József, az Argumentum Kiadó igazgatója

Meghívó (pdf)

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

2009. december 2., 15 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13., I. emelet)

A XVIII. Századi Osztály könyvbemutatója és a Drámakutató Csoport 30 éves jubileuma

Bemutatott könyvek:

A könyveket bemutatják: Bene Sándor, Imre Mihály, Bíró Ferenc, Szörényi László, Vaderna Gábor, Biró Annamária

A Drámakutató Csoport történetéről megemlékezik: Kilián István

A Drámakutató Csoport kiadványait bemutatja: Czibula Katalin

Szervező: XVIII. Századi Osztály, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Letölthető meghívó (pdf)

Fényképek

2009. december 14., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A Lucidus Kiadó könyvbemutatója a Kisebbségkutatás Könyvek sorozatának új köteteiről

Pomogáts Béla: Erdélyi út. Történelmi olvasókönyv és Sas Péter: Erdély legendás levéltárosa. Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság.

A könyveket bemutatja: Szász Zoltán, történész, tudományos tanácsadó, moderátor: Cholnoky Győző, a kiadó ügyvezetője

Meghívó

Szervező: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Fényképek

Ünnepségek, évfordulók, köszöntők

2009. október 19., 19 óra

Budapest, MTA Díszterem

Kertész Imre laudációja 80. születésnapján abból az alkalomból, hogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett

Az ünnepelt munkásságát Szörényi László méltatta

Az ünnepi beszámoló és Szörényi László laudációjának szövege elérhető az MTA Honlapján

2009. november 4., 19 óra

Budapest, Fészek Klub

Pomogáts Béla köszöntése 75. születésnapján

Köszöntőt mondott Szörényi László

2009. november 9., 16 óra

Budapest, Kerepesi temető, Nemzeti Sírkert

Az MTA Irodalomtudományi Intézete és az MTA I. Osztálya közös ünnepi megemlékezése Gyulai Pál halálának 100. évfordulóján

Emlékbeszédet mondott Szabó Levente