itt van egy kép MTA ITI
Korábbi rendezvények

Korábbi rendezvények (2006)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

2006. február 4., 14 óra

MTA ITI, Tanácsterem

A 2006. évi Martinkó András-díj átadása

Díjazottak: Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna,
Ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szatmárból című tanulmányukért (ItK, 2005/1), melynek teljes szövegközléssel kibővített változata könyvalakban is megjelent:
„Jöszte poétának”: Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény, Bp., Argumentum, 2005 (Irodalomtörténeti Füzetek, 156) 344 l.

A díjat átadta Szörényi László, a kuratórium elnöke és Korompay H. János, a kuratórium titkára

Az Intézet tudományos díjairól részletesebb leírás és archív képanyag ITT található.

Fényképek

2006. március 15-én az Intézet két munkatársa magas szakmai elismerésben részesült. Dávidházi Péter Széchenyi-díjat, Bojtár Endre pedig József Attila-díjat kapott.

Szívből gratulálunk!

Az Intézet 50. születésnapján tartott ünnepség (2006. december 20.) fényképei innen elérhetők.

Vitaülések

2006. január 11., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kovács Katalin: A francia művészetkritika kezdetei

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2006. január 25., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kecskeméti Gábor: Egy alig ismert 16. századi humanista: a körmöcbányai Paulus Rosa

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2760)

2006. február 8., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Lőkös Péter: Michael Lebrecht Über den National-Charakter der in Siebenbürgen befindlichen Nationen (1792) c. művének imagológiai vizsgálata

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2006. február 22., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Vadai István: A Cyrano-effektus (Balassi Bálint kötetkompozíciójáról)

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (260 2760)

2006. március 8., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Sebestyén Attila: „Rekedt kántornak kétrétű hangja” – Debreceni kéziratos kollégiumi költészet a XVIII. század irodalmában

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2006. március 29., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Koltai András: Kolostoralapítások a XVII. századi Magyarországon

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (260 2760)

2006. április 5., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Soós István: „Én a képemet csak elevenen használom”: A Bessenyei-portré kérdéséhez

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2006. április 19., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Klaniczay Gábor: Ördögi kísértetek. Bornemisza Péter és a reformáció ördög-képe

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (260 2760)

2006. május 10., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Klaus Haberkamm: Die rechts-links-Dichotomie in bildender Kunst und Literatur: Von Dante und Dürer bis zu Goethe und Fontane

Rezümé

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2006. május 17., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Pálffy Géza: Mítoszokkal teli Zrínyi-kutatás: mikor és hol volt Zrínyi Miklós országos főkapitányi mustrája 1663-ban?

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (279 2776)

2006. június 28., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Lantos Szabó István: Tinódi lantja, avagy hogyan hangzanak a Cronica dallamai?

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (260 2760)

2006. szeptember 15., 15.30 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A Rezeda Kázmér Társaság vitaülése

Téma: Gintli Tibor: Valaki van, aki nincs című tanulmánykötetének vitája

Bevezetőt tart: Sturm László.

2006. szeptember 27., 16.00 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kőszeghy Péter: A Füves kertecskéről (ami a debreceni előadásból kimaradt)

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (260 2760)

2006. október 25., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bartók István: „Nehéz boldogúlni az öreggel...” 203 év a Grammatica Hungarolatina kiadástörténetéből

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Terézia (260 2760)

2006. november 15., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Hegedüs Béla: Kalmár György angol nyelvű műveiről

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

2006. november 29., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Utasi Csilla (Újvidék): Heltai Dialógusának szemléleti jegyei

Szervező: Reneszánsz Osztály, xviii@iti.mta.hu

2006. december 6., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kocziszky Éva: Geokulturális összefüggések a XVIII. század irodalmában a Hyperion példáján

Szervező: XVIII. századi Osztály, xviii@iti.mta.hu

Konferenciák

2006. május 5.

Budapest, MTA ITI Illyés Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

„Az mi keveset írtam, igazat írtam” – Tinódi Sebestyén-konferencia

A konferencia programja (PDF)

Szervezők: Reneszánsz Osztály, Magyar Régizenei Társaság

Információ kérhető (Csörsz Rumen István)

Fényképek

2006. május 23.

MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Prometheus

Program

Információ kérhető: Hajdú Péter

2006. május 24–27.

Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban

A konferencia saját honlapja (az MTA ITI részéről)

Információ kérhető: memoarkonf@yahoo.com

Fényképek

2006. június 2., 14 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Kultusz és fordítás: a fordítás és a külföldi recepció szerepe az alkotói imázsformálásban és a kultuszképződésben

Szimpózium a Kultusz, identitás, imázs című OTKA-kutatás keretében

Program

Szervező: Bircsák Anikó

2006. június 8–9.

Budapest, MTA ITI, Eötvös Könyvtár

Magyar Tallózó – Irodalomtörténeti kézikönyvek szemléje (Az új kézikönyv 2. előkészítő konferenciája)

A konferencia programja

Szervező: Csörsz Rumen István

Fényképek

2006. június 22–23.

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

„És keressük az igazságot” – A József Attila-kutatás tegnap és ma

A konferencia programja

Szervező: Stauder Mária (Illyés Archívum)

2006. augusztus 6–13.

Budapest, Szeged

Varietas gentium – Communis latinitas: XIII. Nemzetközi Neolatin Kongresszus – International Congress of Neo-Latin Studies

A kongresszus programja – Program of the congress: PDF, HTML (for Internet Explorer)

Szervező – Organising committee: International Association for Neo-latin Studies (IANLS), neolatin@iti.mta.hu

Fényképek – Photos

2006. augusztus 22–27.

Debrecen

VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Kultúra, nemzet, identitás

A konferencia saját honlapja (program, fényképek)

Szervezők: Debreceni Egyetem, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Debreceni Nyelviskola Kft.

A szervezőbizottság elnöke: Görömbei András

A NMT titkára, az MTA ITI referense: Jankovics József

2006. augusztus 28–31.

Nagyvárad (Oradea, RO)

Későbarokk és klasszicizmus a magyar színpadon

A konferencia saját honlapja

Szervező: MTA Irodalomtudományi Intézet, Partiumi Keresztény Egyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, dramakonf@yahoo.de

2006. október 5.

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Az 1956-os forradalom a magyar irodalomban

A konferencia programja (RTF)

Szervezők: Modern Magyar Irodalmi Osztály, Irodalomelméleti Osztály, Angyalosi Gergely, Veres András

2006. október 12–15.

Kolozsvár (Cluj-Napoca, RO)

Felvilágosodás, Erdély

A konferencia kiírása * A konferencia programja (PDF)

Szervező: Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar irodalomtörténeti tanszék, XVIII. századi Osztály, felvilagosodaskonf@yahoo.com

Fényképek

2006. november 10., 10 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Új eredmények a Babits-kutatás műhelyeiből

Szervezők: MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, MTA Irodalomtudományi Intézet, ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum Illyés Gyula Archívum és Műhely

Részletes program: DOC

Könyvbemutatók

2006. április 6., 16.30 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

A Rezeda Kázmér Társaság vitaülése

Terítéken a Krúdy-összkiadás két újabb kötete: Elbeszélések 1. és 2. (Szerk.: Bezeczky Gábor).

Felkért vitaindítók: Saly Noémi és Fráter Zoltán.

2006. április 21., 18 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

A csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó könyvbemutatója

A szerzőket bemutatta, a könyvekről beszélt: Ágoston Hugó, Kozma Mária, Pomogáts Béla.

2006. május 18., 16.30 óra

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (Bp., VI., Teréz krt. 13., I. emelet)

A Rezeda Kázmér Társaság vitaülése

Téma: a Krúdy-összkiadás Bezeczky Gábor által szerkesztett 3. és 4. kötete (fiatalkori elbeszélések 1892-1895 között)

Vitaindítót tartottak: Saly Noémi és Fráter Zoltán

Szervező: Rezeda Kázmér Társaság, Stauder Mária

2006. június 6., 16.30 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum (VI., Teréz krt. 13.)

Az Argumentum Kiadó könyvbemutatója

Gergely Ágnes: Útérintő (Összegyűjtött versek)

A kötetet bemutatta: Rapcsányi László, a Magyar Rádió főmunkatársa

A versekből Fenyő Ervin színművész olvasott fel

2006. június 21., 15 óra

Budapest, Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13., I. emelet, Díszterem)

A Reneszánsz Osztály és a XVIII. Századi Osztály közös könyvbemutatója

A köteteket bemutatta: Bartók István, Czibula Katalin, Kerényi Ferenc, Margócsy István, Szörényi László.