itt van egy kép MTA ITI
Korábbi rendezvények

Korábbi rendezvények (2008)

A 2009. évi, de már elmúlt rendezvények ITT olvashatók. A korábbi évek eseményei éves bontásban, külön lapon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2008 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

A 2008. évi Martinkó András-díj átadására 2008. február 2-án 14 órakor került sor az Intézet 1. emeleti Tanácstermében.

A Faludi Ferenc Alkotói Díj és a Tarnai Andor-díj átadására 2008. március 12-én 15 órakor került sor az Illyés Gyula Archívum és Műhely dísztermében

Kecskeméti Gábor „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”. A magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. század fordulóján c. akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitájára 2008. március 26-án 11.00 órakor került sor az Intézet Eötvös Könyvtárában.

Opponensek: Bitskey István, az MTA levelező tagja; Dukkon Ágnes, az MTA doktora, Szabó András, az MTA doktora.

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J . u. 1.).

TÉZISEK

2008. március 28., 11 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely

A Magyar Neolatin Egyesület megemlékező közgyűlése Borzsák Istvánról, az új neolatin kiadványok ismertetésével

A részletes program ITT elérhető.

2008. szeptember 5.

Ozora, várkastély

Szörényi László és Pajorin Klára humanizmus-előadásai (15 órától), majd a Musica Historica együttes koncertje a két Zrínyi Miklós emlékezetére (16 órától)

A Reneszánsz Év keretében

Részletes program a Műemlékek Állami Gondnoksága honlapján.

Intézetünk nyugalmazott tudományos tanácsadója és egykori igazgatója,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzor emeritusa,

Bodnár György

Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora
életének 82. évében 2008. október 29-én, súlyos betegség után elhunyt.

Temetése 2008. november 7-én pénteken 14.15 órakor volt
a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójából.

Gyászjelentés (pdf)Megemlékezés az MTA honlapjánFényképek a temetésről

Intézetünk nyugalmazott tudományos tanácsadója,

Kerényi Ferenc

kétszeres Madách-díjas irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi docens
életének 65. évében váratlanul elhunyt.


Temetése 2008. december 1-jén 15 órakor volt a Fiumei úti temetőben. • Fényképek a temetésről

Vitaülések

2008. január 16., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szabados György: Katona István történetírói módszeréhez

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. február 13., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Czibula Katalin: „Fordítás az Originálnak minden szépségével” – Kazinczy drámafordításairól

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. február 27, 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szentpéteri Márton: Salamon temploma

Szervező: Reneszánsz Osztály; Sántha Teréz

2007. március 26., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Szilágyi András: Hajózó Mercurius. Adalék egy 1647. évi velencei kiadvány címlapképének utóéletéhez

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2008. április 16., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Berecz Ágnes: „Semmi újsággal nem udvarolhatok…”. Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin (1720–1779) levelezése

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. április 30., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Pajorin Klára: Ioannes de Dominis (Dominiszi János) váradi püspök szerepe a humanizmus magyarországi befogadásában

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2008. május 14., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Rathmann János: Goethe a történelemről és a műalkotásról

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. május 29, 17.30 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely

Vita az újabb irodalomtörténetekről
Beszélgetés a Korunk májusi, Történetek az irodalomról című, 2008/5-ös száma kapcsán

Résztvevők:

Moderátor: Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztője

Szervező: Balázs Imre József, Illyés Archívum

2008. június 4., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Hovánszki Mária: Az érzékeny (énekelt) dalköltészet szerepe a nyugat-európai verselés magyarországi meghonosodásában

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. június 25, 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Viskolcz Noémi: Irodalom és mecenatúra Nádasdy Ferenc (1623–1671) udvarában

Szervező: Reneszánsz Osztály; Sántha Teréz

2008. október 29., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Laczkovits Miklós: Második Jánosnak a Török Császárhoz, Sultán Sulimanhoz való menetelinek megírása

Szervező: Reneszánsz Osztály, Sántha Teréz

2008. november 19., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Sárközy Péter: Ahol a „negédes narancs” virít. (Olasz irodalmi minták a XVIII. századi magyar kultúrában és irodalomban)

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. november 26., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Bartók István: Korszakváltás a magyar elméleti irodalomban: Molnár Gergely Linacre-kiadása

Szervező: Reneszánsz Osztály; Sántha Teréz

2008. december 10., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Hegedüs Béla: Magyar nyelvelmélet a XVIII. században II.

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. december 17., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Tanácsterem

Jankovics József – Kőszeghy Péter: Telegdi Kata? verses? levele?

Szervező: Reneszánsz Osztály; Sántha Teréz

Konferenciák, szimpozionok

2008. június 26–27.

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Tudományközi párbeszéd az amerikai magyar közösségekről – konferencia

Szervezők: MTA Néprajzi Kutatóintézete, Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és az Anyanyelvi Konferencia

Program (PDF)

Szervezők: Balogh Balázs, Juhász Katalin

2008. augusztus 21–22.

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A magyarságtudományok önértelmezései – A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája

A konferencia programja (doc)

Szervezők: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2008. szeptember 18–20.

Esztergom, Tudományok Háza (volt zsinagóga)

Identitás és kultúra a török hódoltságban

A konferencia programja (PDF)

A 2008. évi Klaniczay Tibor-díjat konferencia megnyitásakor adja át a Kuratórium.

Szervezők: Reneszánsz Osztály, Ács Pál, Sántha Teréz

2008. október 8–12.

Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Fortunatus, Melusine, Genofeva • Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit. Tagung der Institute für Komparatistik, Germanistik und Ungarische Literaturwissenschaft der Károly-Eszterházy-Hochschule Eger und des Germanistischen Instituts der RWTH Aachen in Verbindung mit der Grimmelshausen-Gesellschaft e.V. und dem Institut für Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Szervezők: Eszterházy Károly Főiskola (Magyar Irodalom Tanszék és Világirodalom Tanszék), MTA ItI XVIII. századi Osztály, Grimmelshausen-Gesellschaft

Program (pdf)

2008. október 17., 10 órától

Budapest, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

A magyar elbeszélés a 19−20. század fordulóján – Novellaelemző konferencia

A konferencia programja (doc)

Információk: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

Könyvbemutatók

2008. április 2, 15 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Archívum

A XVIII Századi Osztály könyvbemutatója

Bemutatott könyvek:

A könyveket bemutatja: Nagy Imre, Buda Attila

A könyvbemutató után kerekasztal a Bessenyei-kutatásokról (Bíró Ferenc, Gergye László, Kulcsár Péter, Nagy Imre, Penke Olga, Tüskés Gábor)

Szervező: XVIII. századi Osztály

2008. június 12, 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Archívum

A Palatinus Kiadó könyvbemutatója

Bemutatott könyv

A kötetet Gergely András történész mutatta be.

2008. szeptember 30., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Archívum

A Korunk (Kolozsvár) bemutatkozó estje

Vendégek:

Kántor Lajos, a Korunk Baráti Társaság elnöke, a folyóirat volt főszerkesztője

Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, a Korunk folyóirat főszerkesztője

Rigán Lóránd költő, szerkesztő

Lackfi János költő

András Sándor író, költő

Házigazda: Pomogáts Béla irodalomtörténész

Szervező: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Somogyiak Baráti Köre

2008. október 7., 18 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Archívum

Szépirodalom, történelem, néprajz – a közszolgálat jegyében • A Mentor Kiadó (Marosvásárhely) bemutatkozó estje

Vendégek:

Király Kinga Júlia író, műfordító

Nagy Pál irodalomtörténész

Pomogáts Béla irodalomtörténész

Tüdős S. Kinga történész

Káli Király István, a kiadó vezetője

2008. november 3., 16 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Archívum

A Nap Kiadó könyvbemutatója

2008. november 17., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

Várallyay Gyula: Jelző nélküli magyar (Naplójegyzetek, 1992–2007) c. kötetének bemutatója

A kötetet bemutatják: András Sándor költő, Balázs Tibor író, Pomogáts Béla irodalomtörténész

Szervezők: 56-os Emlékbizottság, a Littera Nova Kiadó, MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2008. november 24., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely (Teréz krt. 13.)

A nemzeti tudományok historikuma c. tanulmánykötet bemutatója

A konferencia egykori, 2005. november 24–25-i programja

A kötetet bemutatták: Dávidházi Péter, Kulin Ferenc, Margócsy István

Szervezők: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely, Kölcsey Intézet

Információ: Sallai Éva (30/445-8232)

2008. december 3., 11 óra

Budapest, MTA ITI, Eötvös Könyvtár

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének 2008. évi könyvmustrája (intézeti kutatók könyvei és az intézeti sorozatok új kötetei)

A könyveket az osztályvezetők mutatták be, a beszélgetést Szörényi László igazgató vezette

Előzetes könyvlista (REC.ITI)

Szervező: Csörsz Rumen István tudományos titkár

2008. december 3., 11 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely

A Limes 2008/2–3., „Magyarságkép a 20. században” c. számának bemutatója

Főszerkesztő: Virág Jenő; főszerkesztő-helyettes L. Balogh Béni; vendégszerkesztő: Pritz Pál

Bevezetőt mondott: Pomogáts Béla

A folyóiratszám tartalomjegyzéke

Információk: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely

2008. december 9., 17 óra

Budapest, MTA ITI, Illyés Gyula Archívum és Műhely

Kulin Ferenc Készenlét c. könyvének sajtóbemutatója

A könyvet bemutatja: Kodolányi Gyula és Tellér Gyula

Meghívó

Információk: MTA ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely