itt van egy kép MTA ITI

A Mikes-emlékév kiadványainak bemutatója
és az emlékév lezárása

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Kisterem
2011. november 14.

Bemutatott könyvek:

Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Édition établie sous la direction de Gábor Tüskés. Avantpropos d’Antal Szerb. Préface de Jean Bérenger. Traduites du hongrois et annotées par Krisztina Kaló et Thierry Fouilleul. Avec des notes historiques de Ferenc Tóth. Édition revue et préparée par Michel Marty.
Paris, Honoré Champion, 2011, 384. o. (Bibliothèque d’Études de l’Europe Centrale 7)

Mikes Kelemen: Constantinápolyban gróf P… E… írott leveli M… K… (Törökországi levelek). Az autográf kézirat hasonmás kiadása. A hasonmás kiadás szövegét gondozta Tüskés Gábor. Hopp Lajos és Tüskés Gábor tanulmányával.
Budapest – Eger, MTA Irodalomtudományi Intézet – Líceum Kiadó, 2011, [223] f., 32 o.

Mikes Kelemen válogatott bibliográfia. / Kelemen Mikes Auswahlbibliographie.
Hopp Lajos anyaggyűjtésének felhasználásával összeállította Kun Zsuzsanna és Maczák Ibolya. /
Unter Verwendung der Materialsammlung Lajos Hopps zusammegestellt von Zsuzsanna Kun und Ibolya Maczák.
Budapest – Eger, MTA Irodalomtudományi Intézet – Líceum Kiadó, 2011, 150 o.

A könyveket bemutatták: Földesi Ferenc, Kovács Eszter, Németh S. Katalin

A Mikes-emlékév honlapja (EKTF)

Fotók / Photos (Csörsz Rumen István)

Az egri Líceum TV összefoglalója a rendezvényről (videotorium.hu)

További képgalériák – Andere Photogallerien