itt van egy kép MTA BTK ITI
Korábbi események

Korábbi események (2013)

A 2013 előtti események éves bontásban, külön lapokon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2012 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A Reneszánsz Osztály konferenciái és a konferenciakötetei (1970–2012; összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

*

Az Irodalomtudományi Intézet igazgatói tisztségét 2013. január 1-jétől három évig

Kecskeméti Gábor,

az MTA doktora tölti be, aki 1992 óta dolgozik az Intézetben.

Kecskeméti Gábor igazgatói koncepciója

Mohl Györgyi,
az Intézet titkárságvezetője 2013. január 22-én
főigazgatói elismerésben részesült az MTA BTK éves kutatóintézeti gyűlésén.

Beszámoló és fényképek az MTA BTK honlapján

Az Illyés Gyula Archívum létét garantáló 10 éves szerződés 2012 decemberében lejárt.
Az MTA elnöke, Pálinkás József és Illyés Mária, az író leánya és örököse által aláírt új szerződés szerint
Illyés Gyula írói hagyatéka az MTA Könyvtára tulajdonába került.
Ezért az Archívum megszűnt.
Az Illyés-hagyaték és az Archívumban elhelyezett más hagyatékok,
valamint a teljes bútorzat költöztetését 2013. február 8-án befejeztük.

Hopp Lajos hagyatéka a BTK ItI Archívumába, Krasznahorkai László hagyatéka a BTK ItI Archívumába,
Gara László hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumba,
a Babits Mihály művei kritikai kiadásához nélkülözhetetlen, forrás értékű anyagok
az ELTE BtK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézete Toldy Ferenc Könyvtárába kerültek.

2013. február 12.

Stauder Mária

Korompay H. János, az MTA doktora, a XIX. századi osztály tudományos tanácsadója
2013. március 15-én a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vette át Pálinkás Józseftől, az MTA elnökétől
Arany János életművének sokoldalú kutatásáért.
Szívből gratulálunk!

A 2013. évi Faludi Ferenc Alkotói Díj és a Tarnai Andor-díj átadására

2013. április 9-én 15 órakor

került sor az MTA Székházának Kistermében (V., Széchenyi István tér 9.)

A Faludi-díjat Penke Olga, az MTA doktora, egyetemi tanár,

a Tarnai-díjat Imre Mihály, az irodalomtudomány doktora, egyetemi tanár veszi át.

A díjakat Forrai Tamás Gergely SJ, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának tartományfőnöke
és Kecskeméti Gábor, az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója adja át

A díjazottak munkásságát Vörös Imre, az irodalomtudomány doktora, egyetemi tanár
és Bitskey István, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár méltatja

Szervezők: MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, Faludi Ferenc Akadémia

Fényképek

Paraizs Júlia,
a XIX. századi osztály fiatal kutatója 2013. október 15-én elnyerte
a „Fiatal kutatók félidőben” konferencia legsikeresebb előadójának járó
százezer forintos díjat,
amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Társadalom-, Gazdaság- és Humán Tudományi Szakbizottsága ajánlott fel.

Az ünnepélyes átadásra 2013. november 27-én 14 órakor kerül sor az MTA Székházában.

Szívből gratulálunk!

Kiss József, a kiváló textológus 2013-ban lenne 90 éves.
Emlékére a család, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, az MTA Texológiai Bizottsága és a Petőfi Irodalomi Múzeum díjat alapított,
amelyet minden évben egy fiatal textológus kaphat meg.
A Kiss József-díjat első ízben Orbán László veheti át Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete c. művének kritikai kiadásáért
2013. november 4-én 17 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeumban (V., Károlyi u. 16.)
Köszöntőt mond: E. Csorba Csilla és Kecskeméti Gábor
A Petőfi-kutatás múltjáról és jelenéről beszélt Szilágyi Márton
Az évfordulóra megjelenő, Kiss József válogatott tanulmányait tartalmazó kötetet Pataky Adrienn, a kötet szerkesztője mutatta be
Laudációt mondott Debreczeni Attila
A díjazott, Orbán László rövid előadást tartott a Kazinczy-kötet textológiai tanulságairól

Részletes program a PIM honlapján

2013. november 6-án, a Krúdy-konferencia megnyitóján került sor az irodalomtörténészek számára létesített Toldy-díj ünnepélyes átadására.

Az idei díjazott: Angyalosi Gergely, a Modern Magyar Irodalomtörténeti Osztály vezetője

Laudációt mondott: Tverdota György

2013. november 7-én Debrecenben Veres András, az Irodalomelméleti Osztály vezetőjét Alföld-díjjal tüntették ki
a korszerű strukturalista és fenomenológiai iskolák ihletéséből táplálkozó, egyéni szemléletű irodalomelméleti munkásságáért, a 19–20. századi liberális eszmeiséget műveiben termékenyen megjelenítő és továbbgondoló írásaiért, a hazai irodalomszociológiai kutatásokban és a középfokú oktatási reformtervek kidolgozásában végzett meghatározó szerepéért, a modern textológia területén elért magas színvonalú eredményeiért, valamint ezek egy részének folyóiratunkban közléséért.

Mindkét díjazott kollégánknak szívből gratulálunk!

Vitaülések, előadások

2013. december 18., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Mikó Árpád: Valkai András (1540-1586) Báthory-genealógiája. Báthory István király mint az Árpádok leszármazottja

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. december 10., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Bretz Annamária: „a világon még ejusdem Lexici jobb nincsen”: Johann Jacob Hofmann Lexikon universaléjának szerepe Bod Péter magyar nyelvű műveiben

Szervező: XVIII. századi Osztály

2013. november 26., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

S. Sárdi Margit: Forrás vagy alkotás? A 16–18. századi naplók szépirodalmi jellege

Szervező: XVIII. századi Osztály

2013. november 27., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Kőszeghy Péter: A Pataki Névtelenről

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. október 30., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Kasza Péter: Egy elveszett kiadás nyomában. Brodarics Históriájának első kiadásáról

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. szeptember 25., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Máté Ágnes: Sienától Sárospatakig. Az Euryalus és Lucretia széphistória forrása

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. szeptember 24., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Péterfy Gergely: Egy XVIII. századi szabadkőműves barátság: Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman

Szervező: XVIII. századi Osztály

2013. június 26., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Pajorin Klára: „…egy se bírta mondani”. Mátyás király és a magyar humanisták

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. június 11., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Prof. James Hankins (Harvard University, History Department): The Political Thought of Renaissance Humanism

Szervező: Reneszánsz OsztályCEU

Meghívó

2013. május 14., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Vaderna Gábor: Mit hagyományozott a 18. század a 19. századra? Bevezetés egy líratörténeti kutatáshoz

Szervező: XVIII. századi Osztály

2013. május 7., 14 óra

Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, Tanácsterem (I., Úri u. 53. I. em. 108.)

Jean Garapon (professor emeritus, Nantes-i Egyetem): Les Mémoires historiques en France (XVIe–XVIIIe siècles), et leur fécondité littéraire

A MTA BTK Történettudományi Intézete (Tóth Ferenc) és a XVIII. századi Osztály közös szervezésében

Fényképek és videó

2013. április 26., 11 óra

Budapest, ELTE BTK (Múzeum krt. 6–8., fszt. 27.)

Tóth Zsombor: Cserei Mihály: 1690–1697. Egy mikrotörténeti rekonstrukció történeti antropológiai tanulságai

Szervező: ELTE Középkori és kora újkori műhelyszeminárium

2013. április 23., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Falvay Dávid: A Meditationes vitae Christi magyar vonatkozásai

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. április 18., 10 óra

Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem (I., Táncsics M. u. 7.)

Kappanyos András: A fordítók Odüsszeiája – James Joyce Ulyssesének új magyar kiadásáról (Tudományos Fórum)

Meghívó és összefoglaló

2013. április 16., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Knapp Éva: Spangár András és a Magyarok Bibliotékája

Szervező: XVIII. századi Osztály

2013. március 27., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Virovecz Nándor: Egy hírhedt főúri imázs és ami mögötte van – Balassa Menyhért és a Comoedia a történeti források fényében

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. március 12., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Tar Gabriella-Nóra (Kolozsvár): Élőképek a XVIII–XIX. századi Erdély és Magyarország színpadain

Összefoglaló

Szervező: XVIII. századi Osztály

2013. március 7., 17.30 óra

Budapest, CEU – Közép-európai Egyetem (V., Nádor u. 13.), 001. terem

Tóth Zsombor: Tertullian and the Political Theology of Exile in Early Modern Culture

Összefoglaló

2013. február 27., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Voigt Vilmos: Volt-e rébusz a XIX. század előtti magyar irodalomban?

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. február 19., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Szörényi László: Desericzky József latin könyve a magyar kultúra védelmében (Róma, 1743)

Szervező: XVIII. századi Osztály

2013. január 30., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Monok István: A Luther- és a Melanchton-kiadások elterjedtsége a kora újkori Magyarországon – tanulságokkal

Szervező: Reneszánsz Osztály

2013. január 29., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Fórizs Gergely: Szerdahely György Aestheticájának koncepciója

Szervező: XVIII. századi Osztály

Konferenciák, szimpozionok

2013. október 18., 11 óra

Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, Konferenciaterem (V., Arany J. u. 1.)

Rita Monaldi és Francesco Sorti vendégelőadása

Kísérő előadások: Bíró Júlia és Lengyel Réka

Részletes program és az előadók életrajza

Meghívó (pdf)

Szervező: XVIII. századi Osztály

Fényképek

2013. december 3–4.

Budapest, ELTE BTK Alagsori Tanácsterem, D épület (VIII., Múzeum krt. 4/D, – 114)

Komparatisztika a 21. században – kihívások és perspektívák

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC – ICLA) szervezésében, az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék közreműködésével

Program

Rezümék

2013. december 9–10.

Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem (Táncsics M. u. 7)

Az irodalom és a lehetséges világok

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete Modern Magyar Irodalmi Osztályának és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszékének közös konferenciája

A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia nemzetközi projektjének keretében kerül megrendezésre

Program

Fényképek

2013. november 29.

Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, II. emeleti tanácsterem (I., Országház u. 30.)

Culture of Migration: Exile and Persecution in Early Modern Europe (Emigrációs kultúra: Száműzetés és üldöztetés a kora újkori Európában)

A REFO500 Alapítvány keretében működő reformációtörténeti témacsoport nemzetközi tudományos tanácskozása

Részletes program

Kapcsolat: Tóth Zsombor

Képes beszámoló a REFO 500 honlapján

2013. november 8., 10 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Klubterem

Hagyományfrissítés, 3. – Arany János Hamlet-fordítása

Szervező: XIX. századi osztály

Kapcsolat: Paraizs Júlia

Program (pdf)

2013. november 7–9.

Szeged, SZTE Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék

I. Neolatin Konferencia

Nemzetközi konferencia a Hungaria Latina Magyar Neolatin Egyesület társrendezésében

Témakörök:

  • humanista történetírás a XV–XVII. században
  • a XVIII. század magyarországi latin nyelvű irodalma

Felhívás (pdf)

ProgramAz előadások összefoglalói

Kapcsolat: neolatin@iti.mta.hu

2013. november 6–8.

Budapest, ELTE BTK Kari Tanácsterme (VIII., Múzeum krt. 4/A, fszt.)

Krúdy-konferencia

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke rendezésében

A megnyitó került sor az irodalomtörténészek számára létesített Toldy-díj ünnepélyes átadására.

A díjazott: Angyalosi Gergely

Laudációt mondott: Tverdota György

Program (pdf)

2013. szeptember 23., 10 óra

Budapest, MTA Felolvasóterem (V., Széchenyi I. tér 9.)

Emlékülés Sőtér István születésének 100. évfordulója tiszteletére

Program (pdf)

Fényképek

2013. szeptember 13.

Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Aula Magna (V., Egyetem tér 1.)

Vámbéry Ármin és kora

Nemzetközi konferencia Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulója alkalmából

Meghívó (pdf)

Program és összefoglalók (pdf)

2013. június 4., 11 óra

Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár

Emlékülés Sőtér István születésének 100. évfordulója tiszteletére

Részletes program (doc)

Fényképek

2013. május 29–31.

Budapest, MTA Székháza

L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novecento dalle avanguardie al postmoderno

XII Convegno italo-ungherese promosso e organizzato dalla Accademia Ungherese delle Scienze e dall’Accademia Nazionale dei Lincei con la collaborazione dell’Università di Roma, La Sapienza, l’Università Eötvös Loránd di Budapest e l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest

Részletes program (pdf)

Fényképek

2013. május 22–25.

Kőszeg, Írottkő Hotel

Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában

Nemzetközi konferencia a REFO 500 projekt keretében

Felhívás (pdf)2. körlevél (pdf)Jelentkezési lap

Programfüzet (pdf)

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének és az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek szervezésében megrendezendő, hagyományos régi magyar irodalmi és művelődéstörténeti konferencia Esterházy Pál barokk művészetpártolásával foglalkozik, megemlékezve a nádor halálának 300. évfordulójáról. A 17. század magyar főúri kultúrájának kiemelkedő pártfogója maga is alkotóművész volt, mecenatúráját is kreatív módon irányította, szervezte. Méltó, máig ható példája lehet a különböző tudományszakok és művészi ágak együttműködésének és egymásra utaltságának. A hosszú életű Esterházy Pál a kultúra és a művészet több korszakváltásának is tanúja volt, működésére nemigen alkalmazható a „barokk” leegyszerűsítő kategóriája. A barokk fogalmának értelmezése ma is elméleti viták kereszttüzében áll. Esterházy Pál életműve talán hozzásegít ennek a sokrétű, ellentmondásos, ám megkerülhetetlen stílus- és kortörténeti kategóriának az újraértelmezéséhez. Az Esterházy-udvar barokk sokféleségének megfelelően konferenciánk is több felől közelít a mecénás személyiségéhez, érdeklődési köreihez, művészet- és irodalompártolásának mélyre nyúló kulturális forrásaihoz és hatásaihoz.

Szervezők: Ács Pál, a konferencia tudományos titkára, Tóth Zsombor REFO 500 contact person; Sántha Teréz szervezőtitkár

Fényképek

2013. május 21.

Budapest, MTA BTK ITI

A modern irodalomelmélet történetének fordulópontjai I.

Részletes program

2013. május 9., 10 óra

Budapest, MTA Székháza, Felolvasóterem (V., Széchenyi István tér 9.)

Kritikai kiadásaink legújabb eredményei – Az MTA I. Osztályának tudományos ülése az Akadémiai Közgyűlés keretében

Előadók az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet kutatói közül:

Részletes program

2013. január 17–18.

Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem (Táncsics M. u. 7)

Megőrzés, kutatás, megosztás

Bemutatkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont archívumai, gyűjteményei, adatbázisai

Az Irodalomtudományi Intézet képviseletében január 17-én Héjjas Eszter, Markó Veronika, Simon Zsuzsanna és Stauder Mária, 18-án Kőszeghy Péter és Kecskeméti Gábor tart előadást, Dávidházi Péter pedig szekcióvezetői tisztséget lát el

Program (pdf)

Beszámoló az MTA honlapján

Könyvbemutatók

2013. december 19., 18 óra

Budapest, Olasz Kultúrintézet (VIII., Bródy S. u. 8.)

Szauder József (1917–1975): Magyar irodalom – olasz irodalom

Szerkesztette és az olasz nyelvű tanulmányokat fordította Sárközy Péter

Budapest, Argumentum, 2013.

A kötetet bemutatják: Kelemen János, Mátyus Norbert, Sárközy Péter, Szörényi László, Vígh Éva

Meghívó

2013. október 25.

Budapest, MTA BTK ITI / Eötvös Collegium klubterme (Ménesi út 11–13., földszint)

Protestáns mártirológia a kora újkorban – A Studia Litteraria 2013/3–4. tematikus számának bemutatója

Szerkesztő: Csorba Dávid, Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Tóth Zsombor

A kötetet Kecskeméti Gábor, az MTA BTK ITI igazgatója mutatja be

Házigazda: Jankovics József, a Reneszánsz Osztály vezetője

Meghívó

Kapcsolat: toth.zsombor@btk.mta.hu

Fényképek

2013. szeptember 24., 17 óra

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (V., Károlyi M. u. 16.)

Róna Judit Nap nap után – Babits Mihály életének kronológiája (1883–1908, 1909–1914) c. köteteinek bemutatója

A Babits-kronológia 1. és 2. kötetét bemutatja Buda Attila, Kelevéz Ágnes (a kötet lektorai), Tverdota György irodalomtörténészekkel és a szerzővel beszélget Tarján Tamás irodalomtörténész

A Balassi Kiadó és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös rendezvénye

2013. június 5., 17.30 óra

Budapest, Litea Könyvesbolt (I., Hess András tér 4.)

Szörényi László Az Isonzó a Dunába ömlik és Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán c. köteteinek bemutatója

A szerzővel Ambrus Lajos és Gróh Gáspár beszélget

Meghívó (jpg)

2013. május 27., 18 óra

Budapest, Design Terminál (V., Erzsébet tér 13.)

Narratív design – A Helikon tematikus számának bemutatója

A kötetet bemutatja: Koós Pál, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézetének tanszékvezető docense, Képes Gábor, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum osztályvezető főmuzeológusa

A bemutatón részt vesznek a kötet szerzői és szerkesztője, Szentpéteri Márton is

Plakát (pdf)

2013. május 23., 16.30 óra

Balassi Könyvesbolt (XIII., Katona József u. 9–11.)

Jeney Éva Nyitott könyv. Irodalom, terápia, elmélet c. kötetének bemutatója

A könyvet bemutatta Bartos Éva biblioterapeuta, Kálmán C. György irodalomtörténész és Mezősi Miklós költő

Meghívó (pdf)

Fényképek

2013. április 17., 17 óra

Budapest, Próféta Galéria (XI., Szent Gellért tér 3.)

Az Irodalomtörténeti Füzetek (Argumentum) új köteteinek bemutatója

Bemutatott könyvek:

  • N. Mandl Erika, Színház a magyar sajtóban a két világháború között: A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára, Budapest, Argumentum, 2012.
  • Dávid Gábor Csaba, „Célunk tökéletesedésünk”: A nemzetnevelő Wesselényi Miklós, Budapest, Argumentum, 2013.

A könyveket bemutatja Völgyesi Orsolya és Paraizs Júlia

Meghívó és a kötetek fülszövege (pdf)

2013. február 19., 16 óra

Országos Széchényi Könyvtár (I., Budavári palota F épület), VIII. emeleti társalgó

A Kriterion Kiadó könyvbemutatója

A kiadó újdonságait bemutatja Sas Péter, Elbe István és Bárdi Nándor

Részletes meghívó

2013. február 6., 16 óra

Budapest, Próféta Galéria (XI., Szent Gellért tér 3.)

A reciti kiadó könyvbemutatója

Bemutatott könyvek:

A könyveket bemutatta Margócsy István, Z. Kovács Zoltán és Hermann Zoltán

Meghívó (pdf)

Fényképek

2013. január 24., 16 óra

Balassi Könyvesbolt (XIII., Katona József u. 9–11.)

Ritoókné Szalay Ágnes Kutak. Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés történetéből (Humanizmus és reformáció) c. kötetének bemutatója

A könyvet bemutatja Kőszeghy Péter és Mikó Árpád

Fényképek a Balassi Kiadó FaceBook-oldalán

2013. január 23., 16 óra

Budapest, Közép-európai Kulturális Intézet (VIII., Rákóczi út 15.)

A Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények 2011 (Bp., MOL – OSZK – BBI, 2012) c. kötetének bemutatója

A sorozatot ismerteti Lengyel Réka irodalomtörténész, felelős szerkesztő

A 2012-ben megjelent kötetet bemutatja Zsoldos Attila történész, akadémikus
és Bene Sándor irodalomtörténész, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkára

Meghívó (pdf)

A kötetek hálózati változatai itt elérhetők

2013. január 15., 17 óra

Budapest, MTA BTK ITI Illyés Gyula Archívum és Műhely (VI., Teréz krt. 13.)

Nemzet/köziség/fölöttiség? – A Korunk januári számának bemutatója

Házigazda: Pomogáts Béla

A lapszámot Kántor Lajos, a Korunk Baráti Társaság elnöke, az összeállítás szerkesztője mutatja be.

A vitában számítunk a januári Korunk szerzőinek részvételére.

Meghívottjaink: András Sándor, Balázs Péter, Lengyel László, Szilágyi Ákos, Szücs György,

Tettamanti Béla, Zalán Tibor, Zelei Miklós

Meghívó (pdf)

Doktori védések

2013. április 24., 14 óra

ELTE BTK, A épület 331. terem

Fuchs Anna A dekadencia mint irodalomtörténeti konvenció c. PhD értekezésének nyilvános vitája

Témavezető: Tverdota György

A bírálóbizottság elnöke: Eisemann György

Opponensek: Bárdos László és Angyalosi Gergely

Tézisek és meghívó

2013. március 29., 10.30 óra

MTA Székház, Felolvasóterem (Budapest V., Széchenyi István tér 9.)

Hajdu Péter Tudás és elbeszélés: A Mikszáth-kispróza rejtelmei c. akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitája

Opponensek:

Tézisek (REAL) és bírálatok (MTA honlapja)

Fényképek

Ünnepségek, évfordulók, köszöntők

2013. március 7., 16 óra

Kiskőrös, Petőfi Múzeum

Emlékülés Kerényi Ferenc és Kiss József tiszteletére

Az Intézetet Szörényi László és Csörsz Rumen István képviselte

Szörényi László köszöntése, visszatekintéssel igazgatói éveire (1997–2012)

Fényképek

2013. február 2., 14 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

A 2013. évi Martinkó András-díj ünnepélyes átadása

A díjat Czifra Mariann érdemelte ki, Szövegek hálójában. A Kazinczy-levelezés kánonképző szerepe a nyelvújítás narratívájában című tanulmányával, amely a Széphalom 2012. évi kötetében jelent meg.

Fényképek