itt van egy kép MTA BTK ITI
Korábbi események

Korábbi események (2014)

A 2014 előtti események éves bontásban, külön lapokon érhetők el: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

A Reneszánsz Osztály 1969 és 2013 között rendezett összes felolvasóülésének listája ITT elérhető (összeállította: Sántha Teréz)

A Reneszánsz Osztály konferenciái és a konferenciakötetei (1970–2013; összeállította: Sántha Teréz)

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

*

Intézetünk egykori tudományos tanácsadója,

Kerényi Ferenc (1944–2008)

Petőfi- és Madách-kutató, színháztörténész, textológus születésének 70. évfordulóján

2014. március 7-én 14 órakor

emléktáblát avatott Kiskőrösön, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban (Petőfi tér 5.)

a Múzeum és az Irodalmi Hagyományápolók Köre.

A délutáni programban Darvay Nagy Adrienn (A Tigris és hiéna) és Sirató Ildikó (Petőfi színpadi munkái) tartott előadást,
majd a jelenlévők baráti beszélgetéssel emlékeztek Kerényi Ferencre.

Fényképek

2014. február 1., 14 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

A 2014. évi Martinkó András-díj ünnepélyes átadása

A díjat Tóth Orsolya érdemelte ki, Kazinczy Win(c)kelmannt olvas című tanulmányával, amely a Holmi 2013. augusztusi számában jelent meg

Mohl Jánosné,
az Intézet titkárságvezetője
2014. január 22-én,
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Főigazgatói Dicséretben részesült.

Szívből gratulálunk!

Képes beszámoló az MTA BTK honlapján

A 2014. évi Faludi Ferenc Alkotói Díj átadására

2014. június 10-én 15 órakor

került sor az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók-termében (Budapest, I., Táncsics M. u. 7.)

I.

A Faludi-díjat Kilián István, az MTA doktora, a ME BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézeti Tanszékének professzor emeritusa vette át.

A díjat Sajgó Szabolcs SJ, a a Párbeszéd Háza igazgatója
és Kecskeméti Gábor, az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója adta át

A díjazott munkásságát Czibula Katalin, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének főiskolai docense méltatta

II.

Könyvbemutató: „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, vál., szerk. Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket válogatta Kecskeméti Gábor, Bp., reciti, 2014.

A kötetet Kecskeméti Gábor, az MTA doktora, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója mutatta be

Szervezők: MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, Faludi Ferenc Akadémia

Fényképek

A 2013-ban alapított Kiss József-díjat idén Csörsz Rumen István vehette át a XVIII–XIX. századi magyar közköltészet forrásainak feltárásában és kiadásában végzett textológiai munkájának elismeréseként
2014. november 3-án 17 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeumban (V., Károlyi u. 16.), a Tudomány Ünnepe keretében
A kuratórium nevében Szilágyi Márton mondott beszédet
Laudációt mondott Küllős Imola, a néprajztudomány doktora
A díjazott Szövegcsalád-regények – Ízelítő a XVIII–XIX. századi magyar közköltészet kiadási módszereiből
címmel tartott prezentációval összekötött előadást.
Az estet Békés Enikő, a kuratórium tagja vezette

Meghívó (jpg)

Intézetünk nyugalmazott kutatója,
az Irodalomelméleti Osztály egykori főosztály-vezetője,

Nyírő Lajos

életének 93. évében 2014. november 3-án elhunyt.

Temetésére szűk családi körben kerül sor.

Veres András megemlékezése

Vitaülések, előadások

2014. december 17., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Klaniczay Gábor: A Domonkos-rend szent-jelöltjei Magyarországon a középkorban

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. november 26., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Nényei Pál: A Syrena-kötet mint „carmen perpetuum” — folyamatos ének

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. november 4., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Bátori Anna: A tudós asszonyok Wallaszky Pál historia litterariájában, avagy hogyan modellezhető a kánonépítés gyakorlata?

Szervező: XVIII. századi Osztály

2014. október 29., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Molnár Dávid: Marsilio Ficino és a Mátyás-kori Magyarország „szerelmes” platonikusai

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. szeptember 24., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Csorba Dávid: Az Apafi fejedelmi család temetései – kutatási beszámoló

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. június 25., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Orbán Áron: A vates, az istenek és a csillagok. A költő-szerep mitizálása Konrad Celtis műveiben

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. május 13., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Balázs Péter – Labádi Gergely: Német Máté koma, egy ismeretlen magyar nyelvű regény a felvilágosodás korából

Szervező: XVIII. századi Osztály

2014. április 30., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Jakó Zsigmond és a kora újkori magyar irodalomKeserű Bálint feljegyzései alapján előadja Font Zsuzsa

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. április 29., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Kovács Eszter: A törvények szelleméről. (Ön)védelmi hálók Montesquieu körül

Összefoglaló

Szervező: XVIII. századi Osztály

2014. március 26., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Petneházi Gábor: (Szín)Teret az erénynek. Kovacsóczy Farkas Báthory-dicsérete 1571-ből

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. február 28., 17 óra

Budapest, Ady-emlékmúzeum (V., Veres Pálné u. 4–6.)

Veres András: Az én Adym. – „Szeretném, ha szeretnének”: az Ady-kultusz jelentése és jelentősége

Szervező: Petőfi Irodalmi Múzeum

2014. február 26., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Oborni Teréz: A királyné és országa. Izabella királyné és az erdélyi államszervezés kérdései (1541–1558)

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. február 25., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Könyvbemutatóval egybekötött vita
Szauder József: Magyar irodalom – olasz irodalom, szerk., ford. Sárközy Péter, Budapest, Argumentum, 2013.
c. kötetéről, amely a szerző olasz nyelvű, magyarul eddig meg nem jelent komparatisztikai tanulmányainak fordítását is tartalmazza.

Felkért hozzászólók: Bíró Ferenc, Sárközy Péter, Szörényi László, Vörös Imre.

Szervező: XVIII. századi Osztály

2014. január 29., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Heltai János: A Bizonyos okok 1671. évi pozsonyi kiadása és más vitairatok az 1670-es évekből

Szervező: Reneszánsz Osztály

2014. január 28., 16 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Tanácsterem

Hegedüs Béla: Érzékeny, érzékenység. Eszme- és fogalomtörténeti vizsgálat

Szervező: XVIII. századi Osztály

Konferenciák, szimpozionok

2014. december 2., 14 óra

Budapest, MTA BTK ITI, tanácsterem (1. emelet)

Az irodalomelmélet új kérdései 2.

Az Irodalomelméleti Osztály mini-konferenciája

Program

2014. november 28., 9 óra

Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, II. emeleti tanácsterem (I., Országház u. 30.)

Culture of Migration II.: Post-Confessional Era from the Nineteenth to the Twenty-First Century

A REFO500 Alapítvány keretében működő reformációtörténeti témacsoport nemzetközi tudományos tanácskozása

Részletes program

Fényképek / Photos

2014. november 25., 10 óra

Budapest, MTA BTK ITI, Eötvös Könyvtár

A nemzeti kultúra intézményei és használati módjai a 19. században

Emlékülés Kerényi Ferenc (1944–2008) születésének 70. évfordulóján

Meghívó és program (pdf)

2014. november 18–20.

Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (I., Kapisztrán tér 2–4; november 18. és 20.)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Konferenciaterem (VIII., Ludovika tér 2.; november 19.)

Határok fölött

Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján

Részletes program (pdf)

Videók (Videotorium.hu)

2014. november 12., 11 óra

Budapest, MTA BTK, Jakobinus terem (I., Országház u. 30.)

Bölcsész Tudástár – Az MTA BTK Adatbankja

Kerekasztal-beszélgetés a Tudomány Ünnepe keretében

Résztvevők: Fónagy Zoltán, Kecskeméti Gábor, Naár Róbert, Sisa József, Szentpéteri József, Szilágyi Zsolt, Tari Lujza (az egyes intézetek mint adatgazdák képviselői)

A beszélgetés moderátora: Katona Csaba kommunikációs referens

2014. október 1–3.

Miskolc, Hotel Kitty konferenciaterme (Miskolctapolca, Pazár István sétány 1.)

Nunquam autores, semper interpretes – A magyarországi fordításirodalom a 18. században

Nemzetközi konferencia

Felhívás

ProgramRezümékKoncertplakát

Szervezők: Bretz Annamária és Lengyel RékaXVIII. századi osztály

Videók (előadások és hangverseny)

2014. szeptember 15–17.

Budapest, MTA BTK ITI, tanácsterem (1. emelet)

„Emlékezés egy nyár-éjszakára” – Interdiszciplináris konferencia 1914-ről

Program

Absztraktfüzet

Szervező: Kappanyos András

Az előadások videofelvétele (Tüskés Anna, Videotorium)

2014. június 10., 10 óra

Budapest, MTA BTK ITI, tanácsterem (1. em.)

Minikonf – Fejezetek egy kézikönyvbe

Bemutatkoznak a Modern Magyar Irodalmi Osztály önkéntes gyakornokai

Előadók: Kovács Krisztina, Mészáros Zsolt, Nagy Csilla, Nagy Krisztián, Reichert Gábor és Virágh András

Szervező: Kappanyos András (Modern Magyar Irodalmi Osztály)

2014. június 3., 10 óra

Budapest, MTA BTK ITI, tanácsterem (1. em.)

Vajdaság-workshop – Előadások és kerekasztal a vajdasági magyar kultúra helyzetéről és lehetőségeiről

Előadók: Faragó Kornélia, Harkai Vass Éva, Gerold László, Losoncz Alpár, Patócs László

Szervező: Kappanyos András (Modern Magyar Irodalmi Osztály)

2014. május 21–24.

Szekszárd, régi vármegyeháza nagyterme (Béla király tér 1.)

Jelentem versben mesémet – Fikció és rejtett értelem a régi magyar irodalomban

Nemzetközi konferencia a REFO 500 projekt keretében

Program (pdf)

Fényképek

Szervezők: Szentmártoni Szabó Géza, a konferencia tudományos titkára, Tóth Zsombor REFO 500 contact person; Sántha Teréz szervezőtitkár

2014. május 23.

Budapest, MTA BTK ITI, Eötvös Collegium Klubterme (XI., Ménesi út 11–13., fszt.)

Írónőink (Hagyományfrissítés, 4)

Program

Szervező: Török Zsuzsa (XIX. századi osztály)

Fényképek

2014. április 10., 10–16 óra

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, II. emeleti Nagyterem (V., Széchenyi István tér 9.)

Emlékülés Erdélyi János születésének 200. évfordulója alkalmával

Szervező: MTA I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osztálya

Program (pdf)

Az előadások teljes videofelvétele (Tüskés Anna)

Könyvbemutatók

2014. december 9., 15 óra

Budapest, MTA Könyvtára, Tanácsterem (V., Arany János u.)

A XVIII. századi osztály sajtónyilvános könyvbemutatója

Bemutatott könyvek:

 • Lajos Hopp, Un épistolier et traducteur littéraire à l’orée des Lumières : Kelemen Mikes. Recueil d’essais, sous la direction de Gábor Tüskés, publié par Imre Vörös et Anna Tüskés, revu et préparé par Béatrice Dumiche et Krisztina Kaló, Szeged, JATEPress, 2014 (Felvilágosodás-Lumières-Enlightenment-Aufklärung, Tome 3), 185 l.
 • Knapp Éva, Martin von Cochem Magyarországon. Első rész. Mennyei követek. Len kötelecske. Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve, Zebegény, Borda Antikvárium, 2014 (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, 1), 119 l.
 • Tóth Sándor Attila, piarista rend 18. századi poétái. Latin humanitas, neolatin poézis I/2. Fejezetek a magyarországi barokk-klasszicizáló neolatin lírai költészet történetéből (1740–1820), Budapest, METEM–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014, 380 l.
 • „Édes érzékenység”. Tanulmányok Ányos Pálról, szerk. >Pintér Márta Zsuzsanna, Gondolat–Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Budapest–Veszprém, 2014, 220 l.
 • Szilágyi Márton, A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói,, Budapest, Ráció, 2014 (Ligatura), 506 l.
 • A köteteket bemutatják: Kovács Ilona, Fazakas Gergely Tamás, Szörényi László, Hegedüs Béla, Csörsz Rumen István.

  Meghívó

  Videófelvételek (Tüskés Anna, videotorium.hu)

2014. június 4., 16 óra

Budapest, Cseh Centrum (VI., Szegfű u. 4.)

Irodalmi teadélután a cseh dekadencia jegyében – A Helikon folyóirat 2014/1. (Cseh dekadencia) számának bemutatója

A tematikus számot bemutatja Berkes Tamás

A lapszám tartalomjegyzéke

2014. június 3., 16 óra

Budapest, Próféta Galéria (XI., Szent Gellért tér 3.)

A reciti kiadó könyvbemutatója

Bemutatott könyvek:

A könyveket bemutatja Szörényi László, Labádi Gergely, Zákány-Tóth Péter és Csorba László

Moderátor: Hegedüs Béla és Szilágyi Emőke Rita

Meghívó (pdf)

Fényképek

2014. május 27., 17 óra

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Tanácsterem (I., Szent György tér 4–6, Budavári Palota)

Az Irodalomtörténeti Füzetek új köteteinek bemutatója

 • Rózsa Mária, Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években, Budapest, Argumentum, 2013.
 • Gere Zsolt, Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának rétegei, Budapest, Argumentum, 2013.
 • A könyveket bemutatja: Császtvay Tünde és Szörényi László

  Meghívó

2014. május 20., 16.30 óra

Budapest, Balassi Könyvesbolt (XIII., Katona József u. 9–11.)

Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg (Budapest, Balassi, 2014 [Opus: Irodalomelméleti tanulmányok) című könyvéről

A könyvet bemutatta: Nyáry Krisztián és Veres András

2014. május 13., 19 óra

Budapest, Nyitott Műhely (XII., Ráth György u. 4.)

Zenekar karmester nélkül – Könyvbemutató beszélgetés Rákai Orsolya: A teljes zenekar: Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége (Budapest, Universitas Kiadó, 2013) című könyvéről

A szerző beszélgetőtársai: Szilágyi Zsófia, Szolláth Dávid, Vári György

2014. május 7., 17 óra

Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (V., Károlyi u. 16.)

Békés Enikő: Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben (Budapest, Balassi Kiadó, 2014 [Humanizmus és Reformáció, 35]) című kötetének bemutatója

A kötetet bemutatják: Mikó Árpád és Láng Benedek

Meghívó

Fényképek

2014. április 30., 18 óra

Budapest, Olasz Kultúrintézet (VIII., Bródy S. u. 8.)

Sárközy Péter: Itália vonzásában: Esszék, tanulmányok (Budapest, Nap Kiadó, 2014) című kötetének bemutatója

A kötetet bemutatják: Armando Nuzzo, Prokopp Mária, Szegedi Eszter, Szörényi László

Meghívó

2014. április 16., 16 óra

Budapest, Balassi Könyvesbolt (XIII., Katona József u. 9–11.)

Kőszeghy Péter Balassi Bálint – Magyar Amphión (Budapest, Balassi, 2014) c. könyvének bemutatója

A kötetet bemutatta: Ács Pál és Szörényi László

Fényképek

2014. április 12., 17 óra

Budapest, Kossuth Klub (VIII., Múzeum u. 7.)

Pintér Judit Nóra: A nem múló jelen – Trauma és nosztalgia (Budapest, L’Harmattan, 2014, Aspecto Könyvek) és
Deczki Sarolta, Meredek sziklagerincen – Husserl és a válság problémája (Budapest, L’Harmattan, 2014, Aspecto Könyvek) c. köteteinek, illetve az Aspecto Ritmus-számának bemutatója

Fényképek a FaceBookon

2014. március 18., 15 óra

Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem (Táncsics M. u. 7)

A XVIII. századi osztály könyvbemutatója

Bemutatott könyvek:

 • Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, s. a. r. Csörsz Rumen István, Küllős Imola, Bp., Universitas–EditioPrinceps, 2013 (Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, 14), 694 l.
 • Denis Diderot, Esztétika, filozófia, politika, szerk. Kovács Eszter, Penke Olga, Szász Géza, ford. Balázs Péter, Bartha-Kovács Katalin, Kovács Eszter, Penke Olga, Szász Géza, Székesi Dóra, Szűr Zsófia, Bp.–Szeged, L’Harmattan–SZTE Filozófia Tanszék, 2013 (Rezonőr), 249 l.
 • Tüskés Gábor, Hagyomány és kritika: Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Bp., MTA BTK, 2013, 279 l.
 • A köteteket bemutatták: Szilágyi Márton, Cseppentő István, Vörös Imre.

  Meghívó

  Fényképek, videók

2014. január 16., 16 óra

Budapest, Írók Boltja (VI., Andrássy út 45.)

Kosztolányi Dezső levelezése I. 1901–1907. – Kritikai kiadás

Pozsony, Kalligram, 2013.

A kötetet bemutatják a sajtó alá rendezők: Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva

Beszélgetőtárs: Mészáros Sándor és Veres András

Doktori védések

2014. november 21., 14 óra

MTA Székház, Kisterem (Budapest V., Széchenyi István tér 9.)

Kappanyos András Bajuszbögre, lefordítatlan: Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer c. akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitája

Opponensek:

Ünnepségek, évfordulók, köszöntők

2014. október 28.

Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Pomogáts Béla köszöntése 80. születésnapján

Videók