itt van egy kép MTA BTK ITI
Jankovics József

Jankovics József

(1949)

2013-ig mb. igazgatóhelyettes, a Reneszánsz Osztály vezetője

Az irodalomtudomány kandidátusa

Egyéb fontos funkciók

1984-től a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság főtitkárhelyettese, 1991-től főtitkára.
1989 és 1995 között az Irodalomtudományi Bizottság tagja, a Tudományos Minősítő Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottságának titkára. Az MTA AKT Társadalomtudományi Kuratóriumának tagja.
Számos nemzetközi konferencia szervezője és előadója, külföldi egyetemek meghívott előadója.
A Hungarológiai Értesítő felelős szerkesztője, a Hungarian Studies szerkesztője.
Anyanyelvi Konferencia (választmányi tag)
MTA Irodalomtudományi Bizottság (1990–1996, tag)
MTA Tudományos Minősítő Bizottság (Doktori Tanács), Irodalomtudományi Szakbizottság (1986– titkár)
MTA Társadalomtudományi Kuratórium (1995– tag)
MKM Felsőoktatási és Kutatási Pályázat (1997– zsűrielnök)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj Bizottság (1998– zsűritag)

Szakértői tevékenység

A Hamburgi Egyetem Finnugrisztikai Tanszékének kuratóriumi tagsága (1992– )
A Nemzetközi Hungarológiai Központ külföldi lektori és vendégtanári pályázatainak elbírálása (1990– külső szakértő)
A Balassi Bálint Intézet tanácsadó testületének elnöke (2001–)
MAB plénumtag, az Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke (2004– )

a Humanizmus és Reformáció, a Studia Humanitatis, a Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatának szerkesztője, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas

Főbb kutatási területek

XVII. századi magyar irodalom, Babits-filológia, kortárs irodalom

Legfontosabb publikációk, tudományos eredmények

Teljes bibliográfia

Jankovics József publikációi az MTMT-ben

Elérhetőség

jankovics.jozsef@btk.mta.hu