itt van egy kép MTA ITI

A nemzeti tudományok historikuma

2005. november 24–25.
MTA ITI Illyés Gyula Archívum (Budapest, VI., Teréz krt. 13., I. em.), Díszterem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem BtK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék,
Károli Gáspár Református Egyetem BtK Klasszikus Irodalmi Tanszék,
az MTA Irodalomtudományi Intézet Illyés Gyula Archívum
és a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete közös konferenciája

Program

2005. november 24., csütörtök

9.15Regisztráció

Elnök: R. Várkonyi Ágnes

9.30 Megnyitó (Kulin Ferenc)

9.40Pomogáts Béla: Irodalmi kánon a kisebbségi irodalomban

10.05Margócsy István: Szakmai eredetmítoszok

10.30Dénes Iván Zoltán: Közösségi identitás-programok a megkonstruált múlt tükrében a XIX–XXI. századi Magyarországon

10.55Kávészünet

11.10Beke László: A „nemzeti” fogalma az újabb képzőművészetben

11.35Bod Péter Ákos: Volt-e, van-e magyar közgazdasági iskola?

13.00Szünet

Elnök: Margócsy István

14.45R. Várkonyi Ágnes: A nemzeti kérdés a XIX. századi magyar történetírásban

15.10Hofer Tamás: Nemzetfogalmak a XIX. századi magyar néprajztudományban

15.35Vásáry István: Orientalisztika és magyar őstörténet mint „nemzeti tudomány”

16.00Langó Péter: A nemzeti múlt „mívbeli emlékei”– a honfoglaló magyarság régészeti emlékanyagának felismerése

16.25Kávészünet

16.40Vita

2005. november 25., péntek

Elnök: Dávidházi Péter

9:30Kulcsár Szabó Ernő: A nemzeti tudományok keletkezése a történetiség jegyében

9:55Szabó András: Haza, bujdosás és európai respublica litteraria a magyarországi protestáns késő humanizmusban – Szenci Molnár Albert példája

10:20S. Varga Pál: A nemzetfogalom fenomenológiai megközelítésének lehetséges hasznáról

10.45Kávészünet

11:00Kulin Ferenc: A nemzeti jelleg színeváltozásai a Bánk bán értelmezéstörténetében

11:25Tolcsvai Nagy Gábor: Egyetemes és nemzeti a magyar(nyelvű) nyelvtudományban

11.50Vita

13.00Szünet

Elnök: S. Varga Pál

14:45Perecz László: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia”: A „nemzeti filozófia” toposza a magyar filozófia történetében

15:10Trencsényi Balázs: Kelet-európai nemzetkarakterológiák és nemzeti diskurzusok a XIX. században – egy nemzetközi projekt tanulságai

15:35Tellér Gyula: Lehet-e nemzettudomány?

16.00Kávészünet

16:15Zalán Vince: Lehet-e a napfényt globalizálni?

16:40Vass Csaba: Nemzeti sajátosságok a magyar szociológiában

17.05Vita, fogadás