itt van egy kép MTA ITI

A politika műfajai a régi magyar irodalomban

Gyula, 2005. május 25–28.

Konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz Osztályának szervezésében

2. körlevél

Kedves Munkatársunk!

Tavalyi első körlevelünkre örvendetesen nagy számú előadó jelentkezett. Ez egyúttal a szelektálás kényszerét is magával hozta: egyes előadások csak a konferencia anyagát közlő kötetben kaphatnak majd helyet, másokat csökkentett időkeretben, kutatási beszámolóként hallgathatunk meg a helyszínen. A konferencia részletes programját az 1. mellékletben olvashatják az érdeklődők.

A szálláslehetőségekről a 2. mellékletből tájékozódhat. A kiválasztott szállást és az ott töltendő időt kérjük nagyon pontosan megjelölni (különösen, ha valaki május 25-nél korábban kíván érkezni, vagy 29-én, esetleg még később indul vissza), és postafordultával, de legkésőbb április 15-ig tudatni a Szervezőbizottsággal a 3. sz. mellékletként letölthető Jelentkezési lapon, mert a következő körlevelünkben érkező csekken eszerint tüntetjük fel a befizetendő összeget. A szállásfoglalás csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a befizetett szállásdíj megérkezik az Intézet bankszámlájára. A következő hetekben tehát a szokásosnál sűrűbb levelezéshez kérjük együttműködését; Gyula forgalmas fürdőváros, a szállásadók ilyen, viszonylag rövid időre csak előzetes befizetés mellett garantálják a foglalások érvényeségét.

A konferencia minden résztvevője számára kötelező részvételi díj 1.500 Ft/fő (egyetemi hallgatóknak 500 Ft/fő), melyet a szállásköltséggel együtt a következő körlevélben érkező, illetve a szervezőknél igényelhető csekken lehet majd befizetni. (A megjegyzés rovatban vagy a csekk hátoldalán kérjük, tüntesse fel külön-külön az összegeket.)

A kitöltött Jelentkezési lapot e-mailben a konferencia tudományos titkárának, Bene Sándornak (benes@iti.mta.hu), vagy postai úton a konferencia szervezőtitkárának, Sántha Teréznek (MTA Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.) kérjük eljuttatni.

A konferenciával kapcsolatos információkat figyelemmel kísérheti az Intézet honlapján is (http://www.iti.mta.hu/gyula.html).

Szíves üdvözlettel,

a Szervezőbizottság

Mellékletek

1. melléklet – A konferencia programja rezümékkel, valamint a tanulmányok beérkezett szerzői kézirataival (PDF)

2. melléklet – Szálláslehetőségek Gyulán

3. melléklet – Jelentkezési lap (letölthető, DOC)

Fényképek