itt van egy kép MTA ITI

Festmény, szobor, fénykép:

az író képi megjelenésének/megjelenítésének szerepe az imázsteremtésben – műhelybeszélgetés

2005. június 17., 13 óra

Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest, V., Károlyi M. u. 16.), Lotz-terem

A rendezvény a Kultusz, identitás, imázs – A kultuszok társadalmi működőképességének elméleti és történeti aspektusai című OTKA-kutatás része, amelynek első összejövetelét Peritextus, kötetrend, imázsformálás címmel az MTA Irodalomtudományi Intézetében tartottuk. A június 17-én tartandó szimpózium az önkép külső megformálásának dokumentumait vizsgálná, azokat az alkotásokat, ahol a készítő és a modell szándéka szerint az ábrázolt „művészként” jelenik meg. A művek gesztusai utalnak a választott szerepfelfogásra, jelzik, hogy egybefonódik vagy erősen szétválik a civil élet és az irodalom közegének világa, megformál-e az író egy, a hétköznapitól elkülönülő alakot a nyilvánosság számára, hogyan élhetők meg a népszerűséggel járó változások.

Szó lesz többek között a beállított, a fényképésszel közösen „kitalált” figurák létrejöttének folyamatáról, államilag megrendelt portrék készülésének buktatóiról. De szinte minden, az író beleegyezésével készült művészeti alkotás vizsgálata szolgálhat érdekes tanulságokkal. Hallhatunk arról is, hogyan őrzik meg és örökítik tovább a műalkotások az alkotó körül kialakult feszültségeket, az alakjáról kibontakozó vitákat s milyen hatással van ez kultusza alakulására.

ELŐADÁSOK

Lakner Lajos (Debreceni Irodalmi Múzeum): Csokonai-ábrázolások és az Árkádia-pör

E. Csorba Csilla (Petőfi Irodalmi Múzeum): A fényképészek szerepe imázskeresésben (1890–1920)

Vajda Ágnes (Petőfi Irodalmi Múzeum): Kortárs írók – olajban. A Digitális Irodalmi Akadémia íróportréi

Szűcs György (Magyar Nemzeti Galéria)

Az előadások között Kovács Ida mutatja be Idesereglik, ami tovatűnt – József Attila összes fényképe című kiállítását és az általa szerkesztett kiadványt.

Szervezők: Kalla Zsuzsa (PIM); Bircsák Anikó (MTA ITI)