itt van egy kép MTA ITI
Rendezvények

Felvilágosodás, Erdély

Kolozsvár, 2006. október 12–15.

Nemzetközi tudományos tanácskozás

A felvilágosodás magyar irodalmának kutatása az utóbbi másfél-két évtizedben jelentős eredményeket hozott. Szövegkiadások, monográfiák és interdiszciplináris vizsgálódások sora bizonyítja, hogy a korszak szövegvilága sok irányba mutat, az irodalmi kapcsolatok, fordítások, kísérletek európai összefüggései érdemlegesek, s még mindig tartogatnak meglepetéseket. Az egyházi és a határon túli levéltárak anyaga ma jobban kutatható, mint korábban, s lendületet adnak a vizsgálódásoknak az elektronikus szövegtárolási és feldolgozási lehetőségek is.

A XVIII. század második felének irodalmi problematikáját már eddig is több konferencia tárgyalta. Ezek sorába illeszkedik a kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Tanszék és az MTA Irodalomtudományi Intézete közös szervezésében Kolozsváron, 2006. október 12–15. között megrendezendő Felvilágosodás, Erdély című tanácskozás. A konferencia célja annak számbavétele, melyek voltak a korszakban az erdélyi írástudók munkásságának jellegzetességei, milyen kutatások folynak ma ebben a témában, hogyan végezzük hatékonyabban az erdélyi és erdélyi vonatkozású gyűjtemények anyagának felkutatását, a források közzétételét, értelmezését. Fontosnak tartjuk a korabeli Erdély irodalmi ábrázolásának bemutatását.

Erdély szűkebb fogalmába a Partium nem tartozik bele, de nem szeretnénk kizárni a vizsgálódásból a korban jelentős partiumi irodalmi központok (Nagykároly, Szatmár, Nagyvárad) vizsgálatát sem.

Javasolt témakörök:

Az irodalmi nyilvánosság alkalmai

Az irodalom művelésének színterei

Erdélyi újságírók/tudósítók(Benkő József, Szatsvay Sándor stb.)

Egyházak és irodalom

Műfajváltozatok

Irodalomelméleti gondolkodás

A hagyomány értelmezése Erdélyben a XVIII. század második felében

Többnyelvűség, fordítások

Az erdélyi irodalom korabeli magyarországi recepciója

A tanácskozást okt. 13–14-re tervezzük. Érdeklődés esetén 14-ére félnapos kirándulást tervezünk Marosvásárhely – Nagyenyed – Gyulafehérvár – Alsócsóra útvonalon. Szállásról gondoskodunk (kb. 9000 Ft/éj). A konferencia anyagát szeretnénk megjelentetni.

A konferencia előzetes programja:

Október 12.: érkezés (este 22 órakor vagy éjfél után érkezik vonat Budapestről)

Október 13.: 9 órakor a konferencia megnyitása, 10 órától 13 óráig előadások. Délután 14 órától 18 óráig előadások, 19 órakor plenáris előadás, 20 órakor fogadás.

Október 14.: de. előadások, du. kirándulás

Október 15.: reggel elutazás.

A konferenciához kapcsolódó tudnivalókról és a keretprogramokról áprilistól kezdve tájékoztatjuk a résztvevőket.

A jelentkezéseket március 31-ig, az előadás-rezüméket június 15-ig várjuk a következő email-címre: egyed.emese@gmail.com.

A konferencia kolozsvári tikára: Demeter Zsuzsa doktorandus (aszusz@yahoo.com)
Budapesti titkár: Csörsz Rumen István, MTA ITI (csorsz@iti.mta.hu)

Kolozsvár–Budapest, 2006. február 2. (Barcsay Ábrahám születésnapján)

Egyed Emese tanszékvezető s. k.
Kolozsvár, BBTE

Tüskés Gábor osztályvezető s. k.
Budapest, MTA ITI