itt van egy kép MTA ITI
Rendezvények

Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban

Kolozsvár, 2006. május 24–27.

Babeş–Bolyai Tudományegyetem Aula Magna (Kogălniceanu/Farkas u. 1.)
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Shakespeare terem (Horea u. 31.)

A konferencia rendezői

A konferencia szervezőbizottsága

A szervezésben részt vettek

A konferencia támogatói

Szerda (május 24.)

9.30 Megnyitó (Aula Magna) – Megnyitóbeszédet mondanak:

I. Emlék(?) Irat(?) Irodalom(?)

Elnök: Jankovics József (MTA ITI)

10.15 Keszeg Vilmos (BBTE BTK): Lokális történelem, lokális emlékezet. 17–20. századi erdélyi gombiratok
10.45 Vita

11.05 Szünet

11.20 R. Várkonyi Ágnes (ELTE BTK): Vallomások és a kor története
11.40 Kiss Farkas Gábor (ELTE BTK): Az ars memoriae Magyarországon a 15–16. században
12.00 Szentpéteri Márton (MTA ITI­–MOME): Kombinatorikus enciklopédia és kartéziánus meditáció
12.20 Csorba Dávid (Nyíregyházi Főiskola): Szerémi György emlékezete – emlékezeti rétegek egy Mohács körüli történetben
12.40 Vita

13.00 A Klaniczay-díj átadása

13.30 Kiállítás a Kolozsvárott található 16–18. századi magyar emlékiratok eredeti és másolati példányaiból az Egyetemi Könyvtárban (Klinikák/Clinicilor u. 2.)

14.00 Ebédszünet

A továbbiakban a konferencia munkálatai
a BBTE BTK Shakespeare termében folytatódnak (Horea u. 31.)

Elnök: Jankovits László (PTE BTK)

15.20 Maczelka Csaba (SZTE BTK): Ön- vagy történetírás: Javaslat Gálfi János művének újraértelmezésére
15.40 Nagy Levente (ELTE BTK): Bethlen versus Lejeune, Bethlen Miklós Önéletírása és a mai autobiográfia-elméletek
16.00 Tóth Zsombor (BBTE BTK): Íráshasználati szintek és habitusok: Cserei Mihály és élettörténetei (esettanulmány)
16.20 Vita

16.40 Szünet

Elnök: Bitskey István (DE BTK)

17.00 Szelestei Nagy László (PPKE BTK): Napló – misszilisekben (Egy humanista műfaj határairól)
17.20 Őze Sándor (PPKE BTK): Szegedi Kis István temesvári tartózkodása a Skaricza-életrajz tükrében
17.40 Bíbor Máté (ELTE EK): Gyulaffi Lestár erdélyi tevékenysége és kolozsvári évei
18.00 Vogel Sándor (Teleki László Alapítvány): Emberi cselekvés és jellemábrázolás Georg Kraus Erdélyi krónikájában (1608–1665)
18.20 Vita

19.00 Fogadás (a fogadást adja a kolozsvári Római Katolikus Szent Mihály Plébánia; helyszín: Agape Étterem, Szentegyház/Iuliu Maniu u. 6.)

Csütörtök (május 25.)

II. Narrátor, szerep, identitás

Elnök: Bene Sándor (MTA ITI)

9.00 S. Sárdi Margit (ELTE BTK): Az önéletrajzi szelf és a 17–18. századi emlékíró irodalom
9.20 Mester Béla (MTA FK): Szegedi Kis István élete mint több irányban fölmutatott példa a Stephani Szegedini vitában
9.40 Szabó András (KGRE BTK): Álmok, előjelek, jóslatok és betegségek Szenci Molnár Albert Naplójában
10.00 Fehér Andrea (BBTE): Én-reprezentáció és történeti reprezentáció Vargyasi Dániel István Életének leírásában
10.20 Vita

10.40 Szünet

Elnök: Font Zsuzsa (SZTE BTK)

11.00 Szabadi István (Debreceni Református Kollégium Könyvtára): Református lelkészidentitás 18. századi önéletrajzok tükrében
11.20 Bellágh Rózsa (OSZK): Bod Péter önéletírása, egy erdélyi tudós életpálya
11.40 Laczházi Gyula (ELTE BTK): Az érzelmek artikulációja Bethlen Miklós Önéletírásában
12.00 Róth András (Székelyudvarhelyi Könyvtár): Életérzések egy kéziratos gyűjteményben
12.20 Vita

12.45 Ebédszünet

Elnök: Kecskeméti Gábor

15.20 Petrőczi Éva (KGRE BTK): „Erzsébet szent visszavonultsága” – női szerepek emléknyomai az angolszász és magyar puritán irodalomban
15.40 Ilkei Ildikó (BBTE BTK): Bethlen Kata térítése
16.00 Fazakas Gergely (DE BTK): tetszett az Úristennek (...) a gyámoltalan árvák seregébe béírni” (Bethlen Kata önéletírása és az árvai önreprezentáció kulturális hagyománya a kora újkorban)
16.20 Egyed Emese (BBTE BTK): Ponciánus-másolat 1784-ből (a családi emlékvilág példája)
16.40 Vita

17.00 Szünet

Elnök: Szabó András (KGRE BTK)

17.20 Kohlmann Zsuzsanna: Szenvedés és mártírsors a gályarab dokumentumokban
17.40 Nagy Réka (BBTE BTK): Mártirológia és élettörténeti narráció: Szőnyi Nagy István példája
18.00 Keserű Gizella (SZTE BTK): Mártírok emlékezete a 17–18. században
18.20 Vita

19.00 Orgonahangverseny; a hangversenyt adja Potyó István, helyszín a főtéri Szent Mihály-templom

Péntek (május 26.)

Egész napos kirándulás

Szombat (május 27.)

III. Konfessziók, textusok, források

Elnök: Hargittay Emil (PPKE BTK)

9.00 Péntek Veronika (PTE BTK): Devóció és magántörténelem a 16–17. század fordulójának elmélkedő irodalmában
9.20 Pesti Brigitta (ELTE BTK): Medgyesi Pál műveinek hatástörténeti vizsgálata
9.40 Baricz Ágnes (DE BTK): Konverzió-elbeszélés a 17. századi magyar irodalomban
10.00 Balogh Judit (ME BTK): Megtéréstörténetek a magyarországi pietizmusban
10.20 Font Zsuzsa (SZTE BTK): Kegyesség és önreflexió: Nicolaus Ludwig Zinzendorf esete
10.40 Vita

11.20 Szünet

Elnök: Egyed Emese (BBTE BTK)

11.40 Balázs Mihály (SZTE BTK–BBTE BTK): Újabb szempontok Ecsedi Báthori István meditációihoz
12.00 Dukkon Ágnes (ELTE BTK): Naplók, életrajztöredékek – kalendáriumlapokon
12.20 Papp Kinga (BBTE BTK): Kálnoki Sámuel Kalendáriuma
12.40 Vita

13.00 Ebédszünet

Elnök: Balázs Mihály (SZTE BTK–BBTE BTK)

15.00 J. Újváry Zsuzsanna (PPKE BTK): Goedri János brassói magyar evangélikus lelkész ismeretlen önéletírásáról
15.20 Szabó András Péter (ELTE BTK): Haller Gábor naplójának forrásai
15.40 Kovács Sándor: Petrus Cromer naplója
16.00 Gábor Csilla (BBTE BTK): Emlékezés és felejtés, devóció és konfesszió (Kornis Gáspár emlékirata és környezete)
16.20 Vita

16.50 Zárszó (Tóth Zsombor, BBTE BTK)

19.00 Záróvacsora (helyszín: Agape Étterem, Szentegyház/Iuliu Maniu u. 6.)

A fenti program könnyen kinyomtatható PDF-formátumban is letölthető INNEN.

A konferencia harmadik körlevele ITT olvasható. (Az első körlevél a konferencia témajavaslataival és szálláslehetőségeivel ITT, a második körlevél pedig ITT érhető el.)