itt van egy kép MTA ITI

Magyar Tallózó

Irodalomtörténeti kézikönyvek szemléje
(Az új kézikönyv 2. előkészítő konferenciája)

MTA Irodalomtudományi Intézet, 2006. június 8–9.

Június 8., csütörtök

Az előadásokat mindkét napon közvetlenül követi a vita.

Elnök: Szörényi László

10.00 Dávidházi Péter: Elődök és előfeltevések (Tűnődés az irodalomtörténetek elfogultságáról)
10.30 Völgyesi Orsolya: Kortörténet és periodizáció Beöthy Zsolt irodalomtörténetében
10.55 S. Varga Pál: Horváth János

11.20 Szünet

Elnök: Dávidházi Péter

11.40 Angyalosi Gergely: Hankiss János
12.05 Földes Györgyi: Várkonyi Nándor
12.30 Kálmán C. György: Sinkó Ervin

12.55 Ebédszünet

Elnök: Szili József

14.15 Rákai Orsolya: Schöpflin Aladár
14.40 Ferenczi László: Kállay Miklós
15.05 Szegedy-Maszák Mihály: Szerb Antal
15.30 Tverdota György: Féja Géza

16.00 Fogadás

Június 9., péntek

Elnök: Ferenczi László

10.00 Sárközy Péter: Magyar irodalomtörténet olasz nyelven (Hankiss János, Ruzicska Pál, Folco Tempesti)
10.25 Bojtár Endre: Klaniczay–Tamás, Klaniczay–Szauder–Szabolcsi, Bóka–Pándi
10.50 Jankovics József: Nemeskürty István
11.15 Szörényi László: Schein Gábor és Gintli Tibor irodalomtörténete

11.40 Szünet

Elnök: Angyalosi Gergely

11.55 Hegedűs Béla: Mikor mi a felvilágosodás?
12.20 Fórizs Gergely: Többszerzős magyar irodalomtörténeti kézikönyvek Berzsenyi-képe (1957–2002)
12.45 Margócsy István: A Petőfi-kép változása a kézikönyvekben
13.10 Veres András: József Attila a kézikönyvekben

13.35 Zárszó