itt van egy kép MTA ITI
Jankovics József

Jankovics József

Tudományos fokozat: az irodalomtudományok kandidátusa

Születési hely, időpont: Seregélyes, 1949. 03. 10.

Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 1118 Bp., Ménesi út 11–13.

Beosztás: igazgatóhelyettes, a Reneszánsz Osztály vezetője

Iskolai végzettség:
1967: Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár
1972: József Attila Tudományegyetem, Szeged, angol–magyar szakos tanár
1984-től a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság főtitkárhelyettese,
1991-től főtitkára.
1989 és 1995 között az Irodalomtudományi Bizottság tagja, a Tudományos Minősítő Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottságának titkára. Az MTA AKT Társadalomtudományi Kuratóriumának tagja.

Számos nemzetközi konferencia szervezője és előadója, külföldi egyetemek meghívott előadója.

A Hungarológiai Értesítő felelős szerkesztője, a Hungarian Studies szerkesztője.

Anyanyelvi Konferencia (választmányi tag)

MTA Irodalomtudományi Bizottság (1990–1996, tag)

MTA Tudományos Minősítő Bizottság (Doktori Tanács), Irodalomtudományi Szakbizottság (1986– titkár)

MTA Társadalomtudományi Kuratórium (1995– tag)

MKM Felsőoktatási és Kutatási Pályázat (1997– zsűrielnök)

Széchenyi Professzori Ösztöndíj Bizottság (1998– zsűritag)

A Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának tagja, az Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke (2004–


Szakértői tevékenység


A Hamburgi Egyetem Finnugrisztikai Tanszékének kuratóriumi tagsága (1992– )

A Nemzetközi Hungarológiai Központ külföldi lektori és vendégtanári pályázatainak elbírálása (1990– külső szakértő)

A Balassi Bálint Intézet tanácsadó testületének elnöke (2001–2004)
Jankovics József

nyomtatásban megjelent munkái

Kötetek

1980

Peregrinuslevelek 1711–1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Készült - -. irányításával. Szeged, 473 l. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 6.)

– Gömöri György: Peregrinuslevelek. = Slavonic and East European Studies, 1982

– Kósa László: Peregrinuslevelek. = Köznevelés, 1982. 6. sz.

– Lázár István: Hivatkozás Péter László közlésére. = Élet és Irodalom, 1982. ???

– Monok István: Peregrinuslevelek. = Szegedi Egyetem, 1982. ???

– Péter László: Régi deáklevelek. = Élet és Irodalom, 1982. ???

– Szőnyi György Endre: Peregrinuslevelek. = Tiszatáj, 1983. 1. sz.


1981

Bethlen Mihály útinaplója [1691–1695]. Sajtó alá rend. és utószó. Magyar Helikon, Bp., 257 l. (Bibliotheca Historica)

– Lázár István: Bethlen Mihály útinaplója. = Új Tükör, 1981. nov. 1. 2.

1982

Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623). Sajtó alá rend. Bp.–Szeged, 334 l. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 5.)

1987

Bethlen Miklós levelei I–II. Összegyűjt., sajtó alá rend., bevezető tanulmány és jegyzetek. Akadémiai, Bp. 792, 793–1491 l. (Régi Magyar Prózai Emlékek, 6/1–2.)

– Szepesy Attila = Új Tükör, 1988. febr. 28. 2.

– Alexa Károly = Hungarológiai Értesítő, 1989. 3–4. 320–321.

K. Lengyel Zsolt = Ungarn-Jahrbuch, 1989. 265–266.

– Németh S. Katalin = Irodalomtörténet, 1989. 400–404.

– V. Windisch Éva = Irodalomtörténeti Közlemények, 1989. 508–513.

– Bartha János, ifj. = Erdélyi Tükör, 1990. 1. 33–34.

1990

Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Gyűjt., bevezető tanulmány. Európa Kiadó, Bp. 131 l., 70 tábla. [Galavics Gézával]

– J. K. = Korunk, 1991. 4. sz. 532–533.

– Fülemile Ágnes: Minden erdélyi nemzetnek igaz és hű öltözéke. = BUKSZ, 1992. 2. sz. 184–189.

1991

Régi magyar költők tára, XVII. század. 14. kötet. Énekek és versek (1686–1700). Sajtó alá rend., jegyzetek. Akadémiai, Bp. 980 l.


Teleki Sámuel albuma. Kísérő tanulmánnyal közread. Szeged. 59 l. (Peregrinatio Hungarorum, 8.)

1992

Vörösmarti Mihály kálvinista prédikátor megtérése históriája. Sajtó alá rend., tanulmány, jegyzet. Argumentum Kiadó, Bp. 341 l. [Geréby Györggyel és Nyerges Judittal]

– Bohár András: Egyik hitből a másikba. = Élet és Irodalom, 1922. okt. 16. 10.

– Balázs Mihály: A prédikátor megtérése. = Könyvvilág, 1993. január. 21.

– Monok István = Irodalomtörténeti Közlemények, 1993. 443–445.

– Veress Dániel = Nagyváradi Napló ???

1993

Bethlen János: Erdély története 1629–1673. Tanulmány és jegyzetek. Balassi Kiadó, Bp. 669 l. [P. Vásárhelyi Judittal]

– Bene Sándor: A köpönyegforgatás dicsérete. = BUKSZ, 1994. 140–149.

– Bene Sándor: Erdély története Bethlen Gábortól Apafi Mihályig. = Iskolakultúra, 1994. 11–12. sz. 162–167.

– Bodor András = Erdélyi Múzeum, 1994. 3–4. sz. 94–96.

– -n.: Az igazbeszédű. = Könyvvilág, 1994. 2. sz. 39.

– Veress Dániel = A Hét (Bukarest), 1994. nov. 25. 8–9.

– Molnár Szabolcs = A Hét (Bukarest), 1995. febr. 17. 10.

Dudith András könyvtára. Gyűjtötte, szerk., tanulmány. Szeged, 1993. 207 l. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 12/3.) [Monok Istvánnal]

– K. Kecskeméti: Andras Dudith’s Library. = Nouvelles du Livre Ancien, 79. 1994. 11–12.

Esterházy Péter: Függő. Szerk, sajtó alá rend., jegyzetek, tanulmány. Ikon Kiadó, Bp. 110 l. (Matúra)

1998

Gyöngyösi István: Márssal társolkodó Murányi Vénus. Sajtó alá rend., tanulmány és jegyz. Balassi Kiadó, Bp., 203 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 8.) [Nyerges Judittal]

– -. = Új Könyvek, 1998. 129.

– Szörényi László = Vigilia, 1999. 4. sz. 317.

– Nagy Levente = Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. 724–732.

1999

Ex Occidente… A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai. [Tanulmányok.] Balassi Kiadó, Bp., 223 l. (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 3.)

– Kákonyi: Régi irodalmunk. = Napi Magyarország, 2000. február 8. 13.

– -. = Új Könyvek, 2000. 1. sz. 108–109.

– Németh S. Katalin = Helikon, 2000. 3. sz. 431–432.

– Veress Dániel: Főhajtás és hála. = Háromszék, 2000. szept. 9.

– Tóth Zsombor = Irodalomtörténet, 2000. 3. sz., 491–492.

– Németh S. Katalin in Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen. Im Auftrag des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung hrsg. von Bodo Guthmüller. Wiesbaden, 25 (2001) 1. 53–56.

– Nagy Levente, Irodalomtörténeti Közlemények, 2002, 697–705.

– Pasztercsák Ágnes = Hungarologische Beiträge, 13. sz., 2001, 229–231.

Gyöngyösi István: Porábúl megéledett Főnix avagy Kemény János emlékezete. Sajtó alá rend., tanulmány és jegyz. Balassi Kiadó, Bp., 299 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 10.) [Nyerges Judittal]

– -. = Új Könyvek, 1999. 178–179.

– Nagy Levente = Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. 724–732.

2000

Gyöngyösi István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága – Palinódia (Kesergő Nimfa). Sajtó alá rend., tanulmány és jegyzet. Balassi Kiadó, Bp., 160 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 11.) [Nyerges Judittal]

2002

Gyöngyösi István, Rózsakoszorú, a szöveget gondozta Jankovics József irányításával az ELTE Eötvös József Collégiumának régi magyar irodalmi szakszemináriuma (Fisli Éva, Miklós Ágnes Kata, Ruttkay Veronika, Szakács Emese, Szlukovényi Kata), a jegyzeteket és az utószót írta Jankovics József, Bp., 2002 (Régi Magyar Könyvtár. Források, 12)

Ism. Róna Judit, Gyöngyösi István, Rózsakoszorú, Távlatok, 2002, 4. sz., 674.

2003

Gyöngyösi István, Csalárd Cupido–Proserpina elragadtatása–Cuma városában építtetett Dédalus temploma–Heroida-fordítások. Sajtó alá rend., tanulmány és jegyzet. Balassi Kiadó, Bp., 366 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 13.) [Nyerges Judittal]

– Kákonyi Péter [Szepesi Attila], Gyöngyösi István finom tónusai, Magyar Nemzet, 2003. július 14. 15.

2005

Babits Mihály, Tanulmányok, esszék, Bp., Kortárs Kiadó, 803 l. (Magyar Remekírók)

Gyöngyösi István: Új életre hozatott Chariclia. Sajtó alá rend., tanulmány és jegyzet. Balassi Kiadó, Bp., 529 l. (Régi Magyar Könyvtár, Források 14.) [Nyerges Judittal]

– Tóth Zsombor: Új életre hozatott Gyöngyösi István (1998–2005). = Korunk, 2006. 1. sz. 125–127.

– Szepessy Tibor, Gyöngyösi István: Új életre hozatott Chariclia = Helikon, 2005, 561–574.


Szerkesztett művek

1985

A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Szerk. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp. 501 l. [Béládi Miklóssal és Nyerges Judittal.]

– George F. Cushing = Slavonic and East European Review, 1987. 436–437.

1986

„Kováts!” Jelenlét-revű. Szerk. - -. Magvető Kiadó, Bp., 146 l. (JAK-füzetek 23.)

1989

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18–19. és a 19–20. század fordulóján. 1–2. köt. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Szerk. - -. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien–Bp., 534, 535–1275. l. [Nyerges Judittal és Wolfram Seidlerrel]

1993

Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. 1–3. köt. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Szerk. - -. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Kft., Bp.–Szeged. XV, 488, XV, 489–1200., XV, 1201–1823. l.

1994

Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. - -. Balassi Kiadó, Bp., 485 l.

– Török Petra = Élet és Irodalom, 1994. okt. 28. 13.

– Bartók István = Irodalomtudományi Közlemények, 1995. 114–117.

1998

Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bücher. Vorträge eines gemeinsamen Arbeitsgespräches des Institutes für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung, Szeged, 29 Jan. bis 1 Febr. 1996. Hrsg. - -. Harrassowitz, Wiesbaden, 184 l. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 18.)

– Monok István = Magyar Könyvszemle, 1999. 4. sz. 475–478.

– Wilhelm Kühlmann = Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen, 2000. 1. sz. 49–50.

A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. I–III. Szerk. - -. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., Bp.–Szeged, 1891 l. [Monok Istvánnal és Nyerges Judittal]

– Kecskeméti Gábor = Hungarológia, 1991. 1–2. sz. 229–234.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. Humanizmus. Szerk. - -. Balassi Kiadó, Bp., 1998. 787 l. [Ács Pállal és Kőszeghy Péterrel]

– Szilasi László, „Innen jöttünk.” Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemények = Irodalomtörténeti Közlemények, 2005, 114–123.

1999

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs. Preface by Martin Fagiolo, studies by Éva Knapp, István Kilián, iconography by Terézia Bardi. Edited by – –. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 291 l.

– L. M.: Színháztörténet képekben. = Népszabadság, 1999. október 22. 35.

– Jó-Gi [Józsa Ágnes]: Az ember csak színész Isten kezében. = Critikai Lapok, 2000. 2. sz. 23–24.

– Tüskés Gábor = Távlatok, 2000. 2. (48). sz. 328–332.

– elmer [Elmer István]: A soproni jezsuita díszletterv-gyűjtemény. = Új Ember, 2000. április 2. 6.

– Lukács Ágota = Vigilia, 2000. 9. sz. 718.

2000

Bethlen Farkas: Erdély története I. A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526–1538). I–II. könyv. Ford. Bodor András, jegyzetek és mutatók Pálffy Géza. Szerk. és utószó - -. Enciklopédia Kiadó–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bp.–Kolozsvár.

– -. = Új Könyvek, 2000. 11. sz. 121–122.

– Füzes Oszkár: Örök közelmúlt. = Népszabadság, 2000. máj. 27. 36.

– Láng Zsolt: Rébusz. = Élet és Irodalom, 2000. június 2. 18.

– Lipp Tamás: Mohácstól Váradig. = Új Könyvpiac, 2000. október. 7.

– Szepesi Attila: Bethlen Farkas Erdély-története. = Magyar Nemzet, 2001. január 10. 15.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II. A 16. század magyar nyelvű világi irodalma. Szerk. - -. Balassi Kiadó, Bp., 1999. 1074 l. [Kőszeghy Péterrel és Szentmártoni Szabó Gézával]

– -. = Új Könyvek, 2000. 6. sz. 135.

– Szilasi László, „Innen jöttünk.” Régi magyar irodalmi szöveggyűjteményekről = Irodalomtörténeti Közlemények, 2005, 114–123.

2002

Hatalom és kultúra – Power and Culture. Plenáris előadások & Kerekasztal vitaindítók – Plenary Sessions & Round-Table Introductions. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10. University of Jyväskylä, Jyväskylä, 199 l.

Bethlen Farkas: Erdély története II. A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig (1538–1571). II/A könyv. Ford. Bodor András, jegyzetek és mutatók Kruppa Tamás. Szerk. és utószó - -. Enciklopédia Kiadó–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bp.–Kolozsvár, 367 l.

2004

Bethlen Farkas, Erdély története III., ford. Bodor András, jegyz. Kruppa Tamás, Enciklopédia Kiadó, Bp., 382 l.

Hatalom és kultúra I–II. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 1341 l. [Nyerges Judittal]

2005

2006

Bethlen Farkas, Erdély története IV., ford. Kasza Péter, S. Varga Katalin, jegyz. Kruppa Tamás, Enciklopédia Kiadó, Bp., 200 l.

Sorozatszerkesztés

1992

Hopp Lajos: Az „antemurale” és „conformitas” humanista eszméje a magyar–lengyel hagyományban. Balassi Kiadó, Bp., 1992. (Humanizmus és reformáció 19.)

1993

Klaniczay Tibor: A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete. Balassi Kiadó, Bp., 1993. (Humanizmus és reformáció 20.)

1994

Heltai János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Balassi Kiadó, Bp., 1994. (Humanizmus és reformáció 21.)

Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe. Papers read in Székesfehérvár, 16–19, May 1990 at the conference… Ed. by . - -. Balassi Kiadó, Bp., 280 l. (Studia humanitatis 10.)

1995

Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig. Balassi Kiadó, Bp., 1995. (Humanizmus és reformáció 22.)

Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. Balassi Kiadó, Bp., 1995. (Humanizmus és reformáció 23.)

1996

Pirnát Antal: Balassi Bálint poétikája. Balassi Kiadó, Bp., 1996. (Humanizmus és reformáció 24.)

1998

Balázs Mihály: Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei. Balassi Kiadó, Bp. (Humanizmus és reformáció 25.)

2000

György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16th–17th Centuries. Ed. by Mihály Balázs, Gizella Keserű. Balassi, Bp. (Studia Humanitatis 11.)

Rozsnyai Dávid, Koháry István, Petrőczy Kata Szidónia és Kőszeghy Pál versei. Szerk. - -. Sajtó alá rend. Komlovszki Tibor, S. Sárdi Margit. Balassi Kiadó, Bp., 725 l. (Régi Magyar Költők Tára XVII. század. 16.)

2001

Petneki Áron: Krakkó. Enciklopédia Kiadó, Bp., 236 l. (Magyarok nyomában külföldön)

2002

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I, 1572–1647, Balassi Kiadó, Bp., (Humanizmus és reformáció 26.)

Jankovits László: Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében. Balassi Kiadó, Bp., 263 l. (Humanizmus és reformáció 27.)

Ritoókné Szalay Ágnes: „Nympha super ripam Danubii.” Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Balassi Kiadó, Bp., 267 l. (Humanizmus és reformáció 28.)

Der Mythos von Amor und Psyche in der Renaissance. Balassi Kiadó, Bp., 166 l. (Studia Humanitatis 12)

2003

Szabó Ildikó–Bajomi Lázár Dávid, Párizs, Enciklopédia, Bp., 196 l. (Magyarok nyomában külföldön 2.)

2004

Fried Ilona, Fiume, Enciklopédia, Bp., 199 l. (Magyarok nyomában külföldön 3.)

2005

Petrőczi Éva, Puritans and Puritanicals, Balassi, Bp., 113 l. (Studia Humanitatis)

Sudár Balázs, A Palatics-kódex török versgyűjteményei. Török költészet és zene a XVI. században, Balassi, Bp., 336 l. (Humaniumus és reformáció)

Tanulmányok, szövegközlések, cikkek

1970

Zilahi János legációs levele. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 135–136.

1971

Bethlen Miklósra vonatkozó adatok Bethlen Mihály útinaplójában. = Irodalomtörténeti Közlemények, 3. sz. 341–349.

A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, X–XI. 163–168.; ua. 1972. Irodalomtörténeti dolgozatok, 83.

A tizenhetedik század erdélyi világjárója (Bethlen Miklós). = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), nov. 14. 4–5.

1972

Beköszöntő fiatal, romániai magyar költők versei elé. = Új Forrás, 3. sz. 29–33.

A Pápai Páriz család angol kapcsolatainak történetéhez. I. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, XII. 139–154.

Szentiványi Markos Dániel. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), aug. 12. 5–6.

1973

Bethlen Mihály útinaplójának angol fordítása (A Seventienth Century Hungarian Traveller). = Angol Filológiai Tanulmányok, VII. 87–102.

Bethlen Miklós bécsi leveleiből. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4. sz. 439–444.

Ismeretlen parasztének a kuruckorból. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, XIII. 133–140.; ua. 1973. Irodalomtörténeti dolgozatok, 104.

1974

Angol útinapló a XVIII. századi magyar Alföldről és Kecskemétről. = Forrás, 7–8. sz. 51–53.

Czakó Gábor műfajai. Portré. = Kortárs, 6. sz. 962–965.

1975

Barokk halál. Bethlen Miklós bilincskoszorúja. = Kortárs, 8. sz. 1286–1287.

Egy Balassi-versszak értelmezéséhez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4. sz. 459–461.

A kettős szülőföld. (Fekete Gyula.) = Kortárs, 12. sz. 1896–1901.

1976

Hogyan halt meg Zrínyi Miklós? = Élet és Irodalom, nov. 6. 7.

1977

Ifjú szívekben él (Ady Endre). = Mozgó világ, 5. sz. 5–9.

Ismeretlen Kossuth-levél. = Tiszatáj, 9. sz. 63–64.

1978

Kétes provenienciájú Bethlen Miklós-művek. = Magyar Könyvszemle, 3–4. sz. 356–359

1981

Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire. Apáczai iskolapolitikájának hatása Bethlen Miklósra. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, XVIII. 75–81; Klny., Szeged, Irodalomtörténeti dolgozatok, 144.

Négy archaikus ima. = Irodalomtörténeti Közlemények, 3. sz. 329–331.

Szilágyi György (Sylvanus) angliai klasszika filológusi tevékenysége. = Magyar Könyvszemle, 4. sz. 322–326.

Zalán Tibor: Földfogyatkozás. = Életünk, 2. sz. 189–192.

1982

„Akadtam egy picturára” – Rimay János és Madách Gáspár allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai. = Irodalomtörténeti Közlemények, 5–6. sz. 652–656.

Esterházy Péter: Bevezetés a Függőbe. = Életünk, 1. sz. 91–96.

A Novissima Tuba írója és fordítója. = Irodalomtörténeti Közlemények, 3. sz. 303–312.

1984

Rimay János ismeretlen levele Révay Péterhez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 3. sz. 337–338.

1985

Bethlen Jánosné Váradi Borbála ellen írt pasquillus. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4–5. sz. 528–533.

Devotio és desperatio, avagy az ismétlődés szerepe Tótfalusi Mentsége szerkezetének kialakulásában. In: Tótfalusi Kis Miklós konferencia előadásai. Debrecen, 189–202.

Kemény János versei és a halálával kapcsolatos alkalmi költemények. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1. sz. 101–115.

XVI–XVII. századi ráolvasások Máriássy József lógyógyászati kéziratában. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, XXI. 55–61.

1986

Dominique Révérend: Bethlen Miklós emlékiratai. = Irodalomtörténeti Közlemények, 3. sz. 320–322.

Hungarian Quasi Family Novels of the Seventies. = Neohelicon, XIII. 1. sz. 195–205.

A Novissima Tuba szerzője és fordítója. In: Darholcz Kristóf: Utolsó trombitaszó. Európa Kiadó, Bp. 117–146.

Új jelenség a magyar prózában: az 1970-es évek kvázi családregényei. = Életünk, 5. sz. 462–466.

1987

Udvarellenes tendenciák a 17. század eleji magyar költészetben. In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Gondolat Kiadó, Bp. 86–103.

1988

A Madách Gáspár jelenség. In: Hagyomány és ismeretközlés. Szerk. Kovács Anna. Salgótarján, 68–70. (Discussiones Neogradiensis)

1989

Apponyi Balázs könyvdedikációi. = Magyar Könyvszemle, 3. sz. 278–283.

Historical Source or Literary Phenomenon. On Hungarian Autobiography. In: Papers of the XVIIIth Triennial Congress of FILLM. Guelph (Canada), 179–184.

Két Bethlen Miklós-dokumentum. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4. sz. 439–443.

1990

Archaikus betegségelhárító imádságok. = Lymbus, II. 105–109.

Rákóczi László naplója. = BUKSZ, 3. sz. 379–381.

Zay Péter orvosságos könyvecskéje. „Nicasius doctor receptáiból.” In: Collectanea Tiburtiana. Szeged, 233–240.

1991

Tobias Stranovius erdélyi kapcsolatai. = Ars Hungarica, 2. sz. 165–170.

1992

Balassi Bálint és a számmisztika. = Literatura, 2. sz. 160–167.

The Problem of Identity in Hungarian Poetry Written in North America – The Arkánum-group. = Hungarian Studies, 1991–1992. 1–2. sz. 113–121.

Sanyarú világ. Wesselényi István vendégszövegei egy Mészöly-novellában. = Literatura, 1. sz. 104–114.; ua. In: „Tagjai vagyunk egymásnak.” Mészöly Miklós 70. születésnapjára összeállított kötet. Szépirodalmi, Bp. 156–165.

1993

Apa és fiú. = Korunk, 2. sz. 97–100.

A magyar peregrinusok Európa-képe. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön – külföldiek Magyarországon. Bp.–Szeged, 556–564.

1994

Apa és fiú. Bethlen János és Bethlen Miklós portréjához. = Iskolakultúra, 11–12. sz. 120–123.

Balassi Bálint emlékezete. = Esztergom és vidéke, jún. 2. 4–5.

Dudith András könyvtára. = Magyar Könyvszemle, 1. sz. 16–27. [Monok Istvánnal]

Thurzó Miklós levele Rimay Jánoshoz. = Irodalomtörténeti Közlemények, 5–6. sz. 758–759.

Egy vaddisznó átváltozásai. Zrínyi Miklós halálának legendája. In: Száz rejtély a magyar történelemből. Gesta Könyvkiadó, Bp. 104–105.

Noé elfogott galambja. Bethlen Miklós, a nagy államférfi bukása. In: Száz rejtély a magyar történelemből. Gesta Könyvkiadó, Bp. 114–115.

1996

A felsőoktatás és a tudomány helyzete az ezredfordulón. = Nyelvünk és Kultúránk, 94–95. sz. 31–35.

Hungarian Culture and Christianity. = Review of Books, Vol. 6. No. 3. Fall. 153.

A magyar művelődés és a kereszténység. = Szivárvány, 50. sz. 1996/3. sz. 111–112.

Román versszerző magyar versei (Michael Halics). In: Csonka Ferenc 80. születése napjára. Balassi Kiadó, Bp. 17.

Tótfalusi Kis Miklós a magyar ugaron. A betű elvetése. In: Száz rejtély a magyar irodalomból. Gesta Könyvkiadó, Bp. 36–37.

1997

Gyöngyösi és a barokk udvari költészet. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar 2000 Kiadó, Bp., 1997. 23–239.

A hungarológia fogalma és fórumai. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar 2000 Kiadó, Bp., 1997. 444–445.

1998

Gyöngyösi redivivus avagy a porábúl megéledett főnix, in Gyöngyösi István, Márssal társolkodó murányi Vénus, Balassi, Bp.,1998, 189–203.

1999

„Gyöngyösi drága gyöngy versei.” A Kemény János-eposz forrásvidéke és szövegszerveződése, in Gyöngyösi István, Porábúl megéledett Főnix, Balassi, Bp. 273–299.

Tinódi török-képe. In: Nádasdy Tamás tudományos emlékülés. Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, 131–139.

„Let’s Make a Little Holland of Transylvania”. The Netherlands as Seen by Hungarian Students. In: In Search of the Republic of Letters. Wassenaar, 1999. 67–70.

2000

Gyöngyösi restitutus, in Gyöngyösi István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága – Palinódia, Balassi Kiadó, Bp., 131–157.

The Image of the Turks in Hungarian Renaissance Literature. In: Europa und die Türken in der Renaissance. Hrsg. Bodo Guthmüller, Wilhelm Kühlmann. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 267–273.

A hungarológiáról és magyarországi intézményeiről. = Hungarológia, 2000. 1–2. sz. 43–53. [Monok Istvánnal]

2001

Babits Mihály fegyelmi büntetésének revíziós eljárása ismeretlen dokumentumok tükrében. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. 1–2. sz. 183–213.

2002

Utószó in Pápay Páriz Ferenc–Bod Péter: Erdélyi Fénis – Életnek könyve. Anyanyelvi Konferencia, Bp. Fakszimile kiadás.

Gyöngyösi christianus, in Gyöngyösi István, Rózsakoszorú, Balassi, Bp., 253–269.

L’Association Internationale d’Études Hongroises. = Diogène, No. 198. 130–132.

2003

Gyöngyösi eroticus, in Gyöngyösi István, Csalárd Cupido..., Balassi, Bp., 341–366.

Babits három lázadási kísérlete, In Múlt jövő időben, Irások Bodnár György 75. születésnapjára, szerk. Angyalosi Gergely, Universitas, Bp., 135–142.

Polgárosodás és peregrináció, In Polgárosodás és irodalom, szerk. Alexa Károly, Kölcsey Intézet, Bp., 9–16.

A „megocsmányított Cupido”, In Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára, MTA Irodalomtudományi Intézete–Balassi Kiadó, Bp., 17–18.

2004

Gyöngyösi István költészetének poétikai-retorikai forrásvidéke, In Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitksey István, Oláh Szabolcs, Csokonai Kiadó, Debrecen, 330–337.

Gyöngyösi István Szepesi Kamarához írott leveleiből = Irodalomtudományi Közlemények, 692–696.

Mester és Tanítvány – Apáczai és Bethlen Miklós, In Apáczai Csere János emlékezete, szerk. Kovács Sándor Iván, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp., 230–232.

A Magyar Athenas értékszempontjai, In Bod Péter, a historia litteraria művelője, szerk. Tüskés Gábor, Universitas Kiadó, Bp., 17–23.

Pázmány Péter ismeretlen végrendelete 1637-ből = Lymbus 2004, 61–69.

2005

Balassi Bálint, az első „nyugatos” költőnk = Itt-Ott Kalendárium, Ada, Ohio, 131–146.

Czobor Mihály és Gyöngyösi István Charicliája = Kalligram, 2005. november–december, 93–114.

Gyöngyösi, a költő-filológus. Az új életre hozatott Chariclia szövegalakulása, in Gyöngyösi István, Új életre hozatott Chariclia, Bp., Balassi, 481–529.

I tentativi di ribellione di Babits = Annuario, Roma, 43–50.

István Gyöngyösi, the „Hungarian Ovid”, in Bouquet Hongrois. Feestbundel voor Jolanta Jastrzębska, Groningen, 82–86.

Rákos Péter hungarológiái = Prágai Tükör, Prága, 5. sz. 23–25.

Széljegyzetek Babits Mihály Gyöngyösi-képéhez, in Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Bp., Balassi–MTA Irodalomtudományi Intézete, 31–32.

Kritikák, könyvismertetések

1969

A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. = Tiszatáj, 3–4. sz. 293–294.

A felszabadult Szeged első újságjai. = Tiszatáj, 12. sz. 1136.

1970

Fodor József és Jankovich Ferenc emlékiratai. = Tiszatáj, 6. sz. 589–590.

Tolnai Gábor: Tanulmányok. = Tiszatáj, 12. sz. 1155–1156.

1971

Kántor Lajos: Alapozás. = Tiszatáj, 10. sz. ???

Kertész Ákos: Makra. = Tiszatáj, 10. sz. 964–965.

Zágoni Ferenc: Rozsda. = Tiszatáj, 10. sz. 963–964.

Csák Gyula: Álomzug. = Tiszatáj, 12. sz. 1163–1164.

1972

Évszázadok nyomában, 1654–1655. = Kortárs, 10. sz. ???

Ágh István: A madár visszajár. = Kortárs, 12. sz. 2000–2001.

Veress Miklós: Erdő a vadaknak. = Szegedi Egyetem, máj. 8. 4.

Szilágyi István és Sigmond István novelláskötetei. = Tiszatáj, 3. sz. 120.

Utunk Évkönyv '72. = Tiszatáj, 5. sz. 85.

Soós Zoltán és Ténagy Sándor verseskötetei. = Tiszatáj, 6. sz. 90–91.

1973

Tőzsér Árpád: Az irodalom valósága. = Kortárs, 3. sz. 508–509.

Duba Gyula: Valóság és életérzés. = Kortárs, 3. sz. 509–510.

M. Pásztor József: A Mi Utunk. = Kortárs, 5. sz. 855–856.

Szomszédság és közösség. Tanulmányok a délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok köréből. = Kortárs, 6. sz. 989–990.

Szenczei László: Korom és korona. = Kortárs, 8. sz. 1360–1361.

Lengyel József: Argonidész hajói. = Kortárs, 10. sz. 1688–1689.

Utak és találkozások. Váradi Sternberg János tanulmányai. = Kortárs, 11. sz. 1831–1832.

Király László: Kék farkasok. = Kortárs, 12. sz. 2036–2037.

Két elsőkötetes költő. (Kovács István: Havon forgó ég; Dobai Péter: Kilovaglás egy őszi erdőből.) = Magyar Hírlap, dec. 29.

Rónay György: Nem jött madár. = Tiszatáj, 2. sz. 80–81.

Horváth István: Tornyot raktam. = Tiszatáj, 8. sz. 120–121.

Czakó Gábor: Indulatos jelentések. = Kritika, 11. sz. 28–29.

Sinka István: Szigetek könyve. = Napjaink, 2. sz. 10.

Sárándi József: Vándor az aszályban. = Napjaink, 8. sz. 10.

Veress Dániel: Vándorúton. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1. sz. 91–92.

1974

A kétszáz éves váci könyv. (Holl Béla.) = Magyar Hírlap, márc. 30.

Alexandru Ivasiuc: A madarak. = Magyar Hírlap, márc. 30.

Királyi képmások. (Rózsa György.) = Magyar Hírlap,júl. 27.

Lászlóffy Aladár: A következő ütközet. = Magyar Hrlap, aug. 31.

Péntek Imre: Éjféli pályaudvar. = Magyar Hírlap, szept. 7.

A vox humana forrásvidékén. (Fábry Zoltán kortársai szemével.) = Magyar Hírlap, szept. 14.

Csoóri Sándor: Utazás félálomban. = Magyar Hírlap, okt. 12.

Deák Ferenc: Aszály. = Magyar Hírlap, okt. 26.

Beszámoló két könyvről. (Szepesi Attila: Hegedős ének; Ördögh Szilveszter: A csikó.) = Új forrás, 1. sz. 117–120.

Baróti Dezső: Írók, érzelmek, stílusok. = Irodalomtörténet, 1. sz. 221–224.

Moldova György: Negyven prédikátor. = Napjaink, 9. sz. 9.

1975

Jász Dezső: Hugenották. = Kortárs, 1. sz. 162–163.

A jugoszláviai magyar könyv negyedszázada. Juhász Géaz és Csáky Sörös Piroska könyvéről. = Kortárs, 7. sz. 1164–1166.

Margaret Walker: Szabadulás. = Élet és Irodalom, máj. 3. 10.

J. B. Priestley: Jópajtások. = Élet és Irodalom, jún. 21. 10.

Donald Barthelme: Jöjj vissza doktor Caligari. = Élet és Irodalom, aug. 16. 10.

e. e. cummings 99 verse. = Élet és Irodalom, okt. 18. 10.

Erdei Ferenc: Emberül élni. = Forrás, 2. sz. 74–76.

Két novelláskötet Csehszlovákiából. (Gál Sándor: Első osztályú magány; Bereck József: Vihar előtt.) = Új Forrás, 3. sz. 105–108.

1976

William Jay Smith: Át a tű fokán. = Élet és Irodalom, máj. 8. 10.

Richard Aldington: Egy hős halála. = Élet és Irodalom, júl. 24. 10.

Horváth István: Visító csend. = Tiszatáj, 9. sz. 89–90.

Berkovits György: Világváros határában. = Forrás, 9. sz. 84–85.

Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2. sz. 267–270.

Matti Santavuori: A fejedelem útja. = Nagyvilág, 12. sz. 1906–1907.

1977

Zsoltárok magyar zubbonköntöskében. (Szenczi Molnár Albert.) = Élet és Irodalom, ápr. 9. 11.

Így élt Thomas Mann. = Élet és Irodalom, febr. 5. 10.

Peregrinusok: Utazások a régi Európában. = Élet és Irodalom, szept. 3. 11.

Vámos Miklós: Váltás. = Mozgó Világ, 6. sz. 46–47.

Varga Domokos Vizek könyve. = Forrás, 3. sz. 89–90.

Írószemmel 1976. = Forrás, 12. sz. 82–83.

Jancsó Elemér: Kortársaim. = Tiszatáj, 11. sz. 104–106.

Bán Imre: Eszmék és stílusok. = Új Írás, 3. sz. 111–112.

1978

Lászlóffy Aladár: A kétfejű üzenet. = Tiszatáj, 4. sz. 107–108.

Tardy Lajos: Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról. = Irodalomtörténeti Közlemények, 3. sz. 404–406.

1987

Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. = Kortárs, 8. sz. 163–168.

1989

Herner János: Bornemissza Anna megbűvöltetése. = BUKSZ, 1. sz. 109–111.

1991

Pálffy Pál nádor levelei (1644–1653). = Irodalomtörténeti Közlemények, 3. sz. 330–332.

1994

Hargittay Emil: Csáky István: Politicai-philosophiai okoskodás... = Irodalomtörténeti Közlemények, 5–6. sz. 792–795.

1995

Lukácsy Sándor: Isten gyertyácskái. = Népszabadság, máj. 17. 23.

Döntések nélkülünk – rólunk. R. Várkonyi Ágnes: Europica varietas – Hungarica varietas. = Népszabadság, aug. 22. 14.

Borbándi Gyula: Emigráns lexikon. = Szivárvány, 45. sz. 151–153.

1996

A mester és tanítványai. (A Tarnai-emlékkönyvről.) = Népszabadság, aug. 24. 11.

2000

Adalékok a Babits-recepcióhoz. = Új Dunatáj, 2000. 3. sz. 81–85. („Engem nem látott senki még.” Babits-olvasókönyv I–II. Szerk., utószó és jegyz. Sipos Lajos. Bp., 1999.)

2002

Pázmány Péter és kora. = Távlatok, 2002, 1. sz. 175–177. (Pázmány Péter és kora. Szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, 2001.)

2003

Szilágyi István: Jámbor vadak. In: Tanulmányok Szilágyi Istvánról. Szerk. Márkus Béla. Debrecen, 36–37.

2004

Képekben bujdosó Balassi. Móser Zoltán: Balassi Bálint hirtelen élete = Új Könyvpiac, október, 6–7.

Köszöntők, nekrológok

Herepei János. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971. 3. sz. 387. [Nekrológ]

Nekrológ Vozári Dezsőről és Bibó Lajosról. = Kortárs, 1973. 2. sz. 359–360.

Varju voltam én is (Merényi Varga Lászlóról). = Mozgó Világ, 1977. 2. sz. 18. [Nekrológ]

Nekrológ Klaniczay Tiborról. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1992. 5–6. sz. 722–723.

Kulcs és iránytű. A 60 éves Ilia Mihály köszöntése. = Forrás, 1994. 9. sz. 28–29.; ua. = Tárogató (Vancouver), 1995. 1. sz. 28.

Interjúk, vitacikkek

Válasz Szabó Miklósnak. = Kortárs, 1973. 5. sz. 862. [Vita]

Egy vita természetrajza (Munkácsi–Tarján). = Kortárs, 1974. 9. sz. 1510. [Vita]

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésénél. = Élet és Irodalom, 1974. dec. 28. 7. [Interjú]

„Kék hegyek alatt tiszta falu” – Beszélgetések Bazsiban. = Kortárs, 1975. 4. sz. 541–546. [Interjú]

A Hajókászati tértől a Guszev utcáig. = Kortárs, 1975. 9. sz. 1391–1396. [Interjú]

Lágymányosi krónika. Szülőföldjeim. – Lágymányosi beszélgetés Karinthy Ferenccel. = Kortárs, 1975. 2. sz. 193–209. [Interjú]

Örök adósság. – Beszélgetés Rákos Sándorra. A költő szülőföldje – a szülőföld költője. = Kortárs, 1975. 10. sz. 1529–1539. [Interjú]

A Kincskereső Nagy Lászlónál. = Kincskereső, 1975. 2. sz. 19–20. [Interjú]

De mit ér az ember, ha amatőr? = Mozgó Világ, 1976. 2. sz. 92–93. [Vita]

„Azért kell megírnom a véleményemet, hogy ellenőrizhessem.” – Félbemaradt interjú Láng Gusztávval. = Mozgó világ, 1982. 6. sz. 34–37. [Interjú]

Egy zsurnálkritikusra. = Élet és Irodalom, 1990. jan. 26. 10–11. [Vita]

Hungarológia. = A Világ, 1991. aug. 21. 49–51. [Interjú, kérdező: Kádár Judit]

Kongresszusi mérleg. = Délmagyarország, 1991. augusztus 18.[Interjú a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusról, kérdező Sulyok Erzsébet]

Nincsenek vérmes reményeim. = Népszabadság, 1995. aug. 21. [Interjú, kérdező: Varga Lajos Márton]

Magyarság és kereszténység. = Új Magyarország, 1996. szept. 5. 8. [Interjú, kérdező: Kerékgyártó György]

A hungarológia nem lehet belügy. = Új Magyarország, 1996. szept. 23. 7.

A magyarságról tanácskoztak Rómában. = Szabad Föld, 1996. dec. 24. 2. [Interjú, kérdező: Nádudvari Anna]

Megmaradunk? = Magyar Szó (Újvidék), 1996. ??? 11. [Interjú, kérdező: Fodor István]

Magyarságtudat és -kutatás. = Magyar Szó (Újvidék), 1996. ??? 13. [Interjú, kérdező: Fodor István]

A magyar művelődés és a kereszténység. = Köznevelés, 1996. 34. sz. 17. [Interjú, kérdező: Sallai Éva]

„Eine wichtige Verbindung für uns.” = Braunschweiger Zeitung, 1997. okt. 2. 38. [Interjú, kérdező: Lore Schönberg]

Milyen legyen, ha van is meg nincs is? – Széljegyzetek a hungarológia-vita margójára. = Hungarológia, 2000. 3. sz. 309–312.[Monok Istvánnal]

Gyöngyösi István „perújrafelvétele”. – J. J. irodalomtörténész a Murányi Vénus költőjéről, a házasének-szerzőről és a vallásos poétáról. (Kérdező Kákonyi Péter [Szepesi Attila].) = Magyar Nemzet, 2001. január 20. 16.

Gyöngyösi István = Nemzeti Évfordulóink, Bp., 2004, 18.

Gyöngyösi redivivus – Az újjáéledt Gyöngyösi. (Interjú, kérdező: Csehy Zoltán.) = Új Szó, Pozsony, 2004. aug. 20. 11.; Bővített változata in Pomogáts-változatok, Bp, 2005. 103–108.

Harmat Istvánnak adott interjú a nyugati magyar irodalom helyzetéről = Nyugati Magyarság, Chicagoi krónika, 2004. szeptember 11. 7.

Nyílt levél Kovács Sándor Ivánnak a szerkesztői szabadságról és szabadosságról = Irodalomtörténeti Közlemények, 2005, 354–357.

jankj@iti.mta.hu