Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet
A magyar irodalomtörténet
bibliográfiája

Tudnivalók az irodalomtörténeti bibliográfiában való kereséshez

Szó/szavak a teljes tételben: Azt javasoljuk, kezdje a tájékozódást e keresőmező használatával. Ha csak néhány szóra vagy szókapcsolatra emlékszünk, a szavakat írjuk be ebbe a mezőbe. Minden olyan tétel meg fog jelenni, amelyben a megadott szavak mindegyike a tételben bárhol – szerzőnévként, címben, annotációban – előfordul. Ha egy szókapcsolat együttes előfordulását keressük, tegyük azt idézőjelbe. Próbáljuk ki, milyen jelentős különbség van e három keresőkifejezést kielégítő találatok között:
király
király istván
"király istván"
Az évszám(ok) vagy a közreadó periodika/kötet megadásával szűkíthető a keresés.

Összetett keresés

Általános tudnivalók:
Ha a kereséshez több mezőt töltünk ki vagy azonos mezőbe több kifejezést írunk be, azok között mindig az ÉS logikai kapcsolat teljesül, vagyis azokat a tételeket fogjuk találatként megkapni, amelyekre a megadott feltételek együttesen igazak. A keresett kifejezéseket egyaránt beírhatjuk kis- vagy nagybetűvel, a kereső nem tesz közöttük különbséget. Az ékezetes és az ékezet nélküli magánhangzók között ugyancsak nincs különbség.

Megjelenés éve:
Azt az egy évszámot vagy egy évszámtartományt írjuk be, amelyik év(ek)ben megjelent írásokat szeretnénk megtalálni. Az évszámtartományt kötőjellel jelöljük. Az évszámtartomány kezdő- vagy záróévét elhagyhatjuk. A következő keresési feltételek tehát mind helyesek és érvényesek:
2013
2013-2016
2013-
-2016
Hagyjuk üresen a mezőt, ha a megjelenés évétől függetlenül minden találat érdekel.

Szerző/szerzők neve: A szerző vagy szerzők neve alanyesetben. Ha csak vezetéknevet vagy csak keresztnevet írunk be, minden tétel meg fog jelenni, amelynek a szerzői között van a megadott vezeték- vagy keresztnevű szerző. Ha a szerző vezeték- és keresztnevét egyaránt megadjuk, idézőjelbe is tehetjük a teljes névalakot. Az esetleg ismert közreműködő (fordító, sajtó alá rendező, elő- vagy utószóíró stb.) nevét is megadhatjuk. Ha ismerjük a közreadó periodikát/kötetet, annak megadásával szűkíthetjük a keresést.

Szó/szavak az írás címében: Ritkán tudjuk egy keresett cikk teljes, pontos címét. Ha mégis: írjuk ide. Ha csak egyetlen szóra vagy néhány szavas címrészletre emlékezünk, ebben a mezőben azt is megadhatjuk. Ha egy szókapcsolat együttes előfordulását keressük, tegyük azt idézőjelbe. A szerző vagy a közreadó periodika/kötet megadásával szűkíthetjük a keresést. Ha nem emlékszünk pontosan semmire a keresett írás címéből, jobban járunk, ha a Szó/szavak a teljes tételben mezőt használjuk.

Közreadó periodika címe: A legördülő adatok tartalmazzák a feldolgozott időszaki kiadványok teljes címeit, rövidítések nélkül. A mezőben megjelenő listát lefelé gördítve pozícionálhatunk a kívánt folyóiratcímre. Ha betűt ütünk le, az adott kezdőbetűvel kezdődő folyóiratcímekhez ugorhatunk. Szűkíthetjük a keresést a szerző, a cím stb. megadásával. Ha nem szűkítjük semmivel, megkapjuk az összes tételt, amit gyűjtőink az adott kiadványból rögzítettek. Ha egyetlen tételt sem kapunk a keresés eredményeként, vagy a gyűjtő tévedett, vagy a kereső. Gyanakodjunk és ismételjük meg a keresést. De az is könnyen lehet, hogy nincs értékelhető adat az adott kiadványból. Ha a keresést nem akarjuk egyetlen folyóiratra szűkíteni, pozícionáljunk a lista legfelső tételére, a Mind szóra.

Közreadó kötet adatai: Szót, szavakat vagy szókapcsolatokat adhatunk meg a közreadó kötet címéből vagy egyéb adataiból.

Szakrend: A legördülő adatok tartalmazzák a feldolgozott időszak bibliográfiai tételeinek teljes körű szakrendjét. Ennek segítségével szakoztuk be, helyeztük el tételeinket az adatbázisban. Először nézzük meg, mit is találtak ki a bibliográfusok, próbáljuk meg áttekinteni az elénk táruló szakrendi beosztást, majd válasszunk ki egy tartalmilag releváns szakot. Pozícionáljunk rá – szűkítsük, ha akarjuk, a keresést szerzővel stb. –, majd keressünk. Megkapjuk a kiválasztott szakban elhelyezett – és a többi megadott feltételünknek is megfelelő – összes tétel címleírását. Ha egyetlen tételt sem kapunk a keresés eredményeként, vagy a gyűjtő tévedett, vagy a kereső. A lényeg az, hogy nincs értékelhető adat az adott szakban. Ha nem akarunk bajlódni a szakozással, ha más korszak- és/vagy földrajzi, történelmi határokat gondolunk/tudunk magunkénak, hagyjuk ezt a rovatot üresen, vagyis pozícionáljunk a legfelső tételre, a Mind szóra. Keressünk szerzői név alapján és egyéb lehetőségeink szerint. De ne ebben a rovatban. Egy kivételével: ha szerzőnk egyes szerzőként, egyes tudósként, vagyis önálló alkotóként is szerepel, így és itt is találhatunk róla adatokat.

Az írás műfaja: Ha egy bizonyos műfajú írást keresünk, ebből a listából kiválasztva beállíthatjuk a műfaji szűrőfeltételt. Ha az összes, az egyéb mezőkben megadott feltételt kielégítő írást látni akarjuk, hagyjuk kiválasztva a lista legfelső sorát, benne a Mind szóval. (Ez a műfaji keresési lehetőség csak a 2013-tól kezdve gyűjtött adatokban adott, minthogy a tízkötetes bibliográfiai vállalkozás nem végezte el az adatok hasonló műfaji beosztását.)

Találatok egy oldalon: Változtatható a szám. Jelentése, hány találat jelenjen meg oldalunkon egyszerre a keresés eredményei közül. Mi a 10-es számot javasoljuk. Ha több találatunk van, azokon tízesével végiglépegethetünk. De kinek-kinek kedve szerint.

Megjelenítendő címleírás: Legördül két lehetőség: MIB, ITI Chicago – a megjelenő találatok címleírási formája változik. A MIB a tízkötetes irodalomtörténeti bibliográfia hagyományos címleírási formátumát jelenti (kettősponttal, a folyóiratnevek előtt egyenlőségjellel stb.). Az ITI Chicago az Irodalomtudományi Intézet kiadványaiban 2018-tól kezdve egységesen alkalmazott címleírási formátum, amelyben az adatelemeket többnyire vesszővel tagoljuk, kurziváljuk a folyóiratok és a kötetkiadványok címét stb. A kívánt címleírás beállítása után a Keresés gombra minden esetben rá kell kattintani!

Bármelyik mezőt töltjük ki vagy bármely legördülő lehetőségre pozícionálunk, ne mulasszunk el rákattintani a
Keresés gombra.

Ha a keresés eredményeként találatokat kapunk, azokból egyszerre legfeljebb a
Találatok egy oldalon mezőben kiválasztott számú találat jelenik meg, és ekkora adagokban lépegethetünk végig rajtuk. Ha a Szakrend mezőt nem használtuk a keresési feltételek között, akkor – a 2013-tól kezdve gyűjtött adatok kivételével – minden találat alatt megjelenik az a szakrendi besorolás, amelybe az adott tételt beosztották. (A besorolás élén a bibliográfiai kötet sorszámát és a lapszámot is látjuk.) Ha erre a szakrendi besorolásra kattintunk, azzal újabb keresést indítunk, és megtekinthetjük az adott szakrendi egység teljes tartalmát.

A találatok alatt megjelenik a
Letöltés gomb is. Ha erre rákattintunk, akkor az éppen megjelenített találatok közül azokat, amelyek előtt a jelölőnégyzet kijelölt állapotú, RIS formátumban lementhetjük a számítógépünkre. Alapértelmezésben a találati lista összes eleme kijelölve jelenik meg, kijelölésüket egyenként ki- vagy bekapcsolhatjuk. Egyszerre az összes kijelölés megszüntethető vagy visszaállítható a lista fölötti jelölőnégyzettel. Ha a Letöltés gomb használatakor nincs kijelölt találat, akkor az összes megjelenített találat kerül letöltésre. A mentéshez az alapértelmezett fájlnév helyett tetszőleges más fájlnevet is megadhatunk, vagy a megjelenő párbeszédablakban választhatjuk a Megnyitás lehetőséget is. Ha számítógépünkre bibliográfiai szoftvert telepítettünk, amely bejegyezte magát a RIS fájlformátum kezelésére képes alkalmazásként, akkor a párbeszédablakban kiválaszthatjuk, hogy a letöltött tételeket egyenesen a bibliográfiai szoftverünk nyissa meg. Ilyenkor a bibliográfiai szoftver automatikusan importálja a letöltött tételeket.

Minden kedves felhasználónknak eredményes munkálkodást kívánunk!

Programozóknak, rendszergazdáknak: bibliográfiai API

Az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portálja automatizálható eljárásokkal is lekérdezhető, a bibliográfiai tételek tetszés szerinti honlapba ágyazva szabadon megjeleníthetők. Hogy ez hogyan történik, arra bemutató példát a portálon is láthatunk. Végezzünk tetszés szerinti keresést, majd kattintsunk rá a találatok alatt megjelenő Megtekintés gombra. A találatok most egy új oldalon jelennek meg, egyszerű nézetben, a RIS formátumban való letöltés lehetőségét is biztosítva. Ez a megjelenítőoldal bármely honlapba beágyazható.

A megjelenítőoldal paraméterezéséhez:

?miblist= a megjelenítendő bibliográfiai tételek egyedi azonosítószámai. Vesszővel tagolt lista. Több kötet tételeire is hivatkozhatunk egyazon listában, tetszés szerinti sorrendben. A megjelenítőoldal kötetenként jeleníti meg a találatokat, köteten belül azonban megtartja a listában előírt sorrendet.
&page_result= ennyi tétel jelenjék meg a listából. Az érték bibliográfiai kötetenként értendő. Maximális értéke 50 tétel.
&csl= megjelenítendő címleírási formátum. Alapértelmezése az ITI Chicago, megadható még a MIB érték. Bármely más érték megadásakor az alapértelmezett formátum érvényesül.
&show_annot= megjelenjék-e a tétel annotációja. Ha értéke no, az annotáció nem jelenik meg. Bármely más érték megadásakor az annotáció is megjelenik.

Egyszerű példa a megjelenítőoldal beágyazásához:

<iframe src="http://www.iti.mta.hu/mib/mib-view.php?miblist=MIB13000030&page_result=50&csl=ITI+Chicago&show_annot=no" style="width:80%;border:none;"></iframe>

A bibliográfiai portál beágyazott megjelenítőjének használata lehetővé teszi, hogy a teljes hazai irodalomtudományi intézményrendszer redundáns munkavégzés és egyedi erőfeszítések nélkül, egyetlen bibliográfiai központból oldhassa meg a szakirodalmi hivatkozás feladatát.
© Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 2016–2021