Készült az Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályán
© 2016


MTA BTK
Irodalomtudományi Intézet
A magyar irodalomtörténet
bibliográfiája

Tudnivalók az irodalomtörténeti bibliográfiában való kereséshez

Általános tudnivalók: Ha a kereséshez több mezőt töltünk ki vagy azonos mezőbe több kifejezést írunk be, azok között mindig az ÉS logikai kapcsolat teljesül, vagyis azokat a tételeket fogjuk találatként megkapni, amelyekre a megadott feltételek együttesen igazak. A keresett kifejezéseket egyaránt beírhatjuk kis- vagy nagybetűvel, a kereső nem tesz közöttük különbséget. Az ékezetes és az ékezet nélküli magánhangzók között ugyancsak nincs különbség.

Megjelenés éve:
A 2013-as adatokban való keresés esetében nem kell évszámot beírni. A későbbiekben majd azt az évszámot írjuk be, amelyik évben megjelent írásokat szeretnénk megtalálni.

Szó/szavak a teljes tételben: Ha csak néhány szóra vagy szókapcsolatra emlékszünk, a szavakat írjuk be ebbe a mezőbe. Minden olyan tétel meg fog jelenni, amelyben a megadott szavak mindegyike a tételben bárhol – szerzőnévként, címben, annotációban – előfordul. Ha egy szókapcsolat együttes előfordulását keressük, tegyük azt idézőjelbe. (Próbáljuk ki, milyen jelentős különbség van e három keresőkifejezést kielégítő találatok között: király, király istván, "király istván".) Az évszám vagy lelőhely beírásával szűkíthető a keresés.

Szerző/szerzők neve: A szerző vagy szerzők neve alanyesetben. Ha csak vezetéknevet vagy csak keresztnevet írunk be, minden tétel meg fog jelenni, amelynek a szerzői között van a megadott vezeték- vagy keresztnevű szerző. Ha a szerző vezeték- és keresztnevét egyaránt megadjuk, idézőjelbe is tehetjük a teljes névalakot. Az esetleg ismert közreműködő (fordító, sajtó alá rendező, elő- vagy utószóíró stb.) nevét is megadhatjuk. Ha ismerjük a lelőhelyet, annak beírásával szűkíthetjük a keresést.

Szó/szavak az írás címében: Ritkán tudjuk egy keresett cikk teljes, pontos címét. Ha mégis: írjuk ide. Ha csak egyetlen szóra vagy néhány szavas címrészletre emlékezünk, ebben a mezőben azt is megadhatjuk. Ha egy szókapcsolat együttes előfordulását keressük, tegyük azt idézőjelbe. Szerző, lelőhely megadásával szűkíthetjük a keresést. Ha nem emlékszünk pontosan semmire a keresett írás címéből, jobban járunk, ha a Szó/szavak a teljes tételben mezőt használjuk.

Közreadó periodika címe: A legördülő adatok tartalmazzák a feldolgozott időszaki kiadványok teljes címeit, rövidítések nélkül. A mezőben megjelenő listát lefelé gördítve pozícionálhatunk a kívánt folyóiratcímre. Ha betűt ütünk le, az adott kezdőbetűvel kezdődő folyóiratcímekhez ugorhatunk. Szűkíthetjük a keresést a szerző, a cím stb. megadásával. Ha nem szűkítjük semmivel, megkapjuk az összes tételt, amit gyűjtőink az adott kiadványból rögzítettek. Ha egyetlen tételt sem kapunk a keresés eredményeként, vagy a gyűjtő tévedett, vagy a kereső. Gyanakodjunk és ismételjük meg a keresést. De az is könnyen lehet, hogy nincs értékelhető adat az adott kiadványból. Ha a keresést nem akarjuk egyetlen folyóiratra szűkíteni, pozícionáljunk a lista legfelső tételére, a Mind szóra.

Közreadó kötet adatai: Még nem szolgál adatokkal ez a rovat. De előbb-utóbb hasznát fogjuk venni.

Szakrend: A legördülő adatok tartalmazzák a feldolgozott időszak bibliográfiai tételeinek teljes körű szakrendjét. Ennek segítségével szakoztuk be, helyeztük el tételeinket az adatbázisban. Először nézzük meg, mit is találtak ki a bibliográfusok, próbáljuk meg áttekinteni az elénk táruló szakrendi beosztást, majd válasszunk ki egy a szívünknek kedves szakot, vagy amiről azt gondoljuk, hogy a bibliográfus kolléga abban helyezhette el az általunk keresett tételt. Pozícionáljunk rá – szűkítsük, ha akarjuk, a keresést szerzővel stb. –, majd keressünk. Reméljük, találunk is. Megtaláljuk azt a bizonyos tételt, és megtaláljuk több más, szintén ebben a szakban elhelyezett tétel címleírását is. Adott esetben megkapjuk az összes tételt, amit gyűjtőink és a szerkesztő az adott (kor)szakba helyeztek el. Ha egyetlen tételt sem kapunk a keresés eredményeként, vagy a gyűjtő tévedett, vagy a kereső. A lényeg az, hogy nincs értékelhető adat az adott szakban. Ha nem akarunk bajlódni a szakozással, ha más korszak- és/vagy földrajzi, történelmi határokat gondolunk/tudunk magunkénak, hagyjuk ezt a rovatot üresen, vagyis pozícionáljunk a legfelső tételre, a Mind szóra. Keressünk szerzői név alapján és egyéb lehetőségeink szerint. De ne ebben a rovatban. Egy kivételével: ha szerzőnk egyes szerzőként, egyes tudósként, vagyis önálló alkotóként is szerepel, így és itt is találhatunk róla adatokat.

Az írás műfaja: Ha egy bizonyos műfajú írást keresünk, ebből a listából kiválasztva beállíthatjuk a műfaji szűrőfeltételt. Ha az összes, az egyéb mezőkben megadott feltételt kielégítő írást látni akarjuk, hagyjuk kiválasztva a lista legfelső sorát, benne a Mind szóval.

Találatok egy oldalon: Változtatható a szám. Jelentése, hány találat jelenjen meg oldalunkon egyszerre a keresés eredményei közül. Mi a 10-es számot javasoljuk. Ha több találatunk van, azokon tízesével végiglépegethetünk. De kinek-kinek kedve szerint.

Megjelenítendő címleírás: Legördül két lehetőség: MIB, ItK – a megjelenő találatok címleírási formája változik. A MIB az irodalomtörténeti bibliográfia hagyományos címleírási formátumát jelenti (kettősponttal, a folyóiratnevek előtt egyenlőségjellel stb.). Az ItK címleírási formátumában az adatelemeket többnyire vesszővel tagoljuk, kurziváljuk a címet stb. Minden változás egy kattintás – a Keresés gombra minden esetben rá kell kattintani!

Bármelyik mezőt töltjük ki vagy bármely legördülő lehetőségre pozícionálunk, ne mulasszunk el rákattintani a
Keresés gombra.

Minden kedves felhasználónknak eredményes keresgélést kívánunk!
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 2016