Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet
A magyar irodalomtörténet
bibliográfiája

A tízkötetes bibliográfia könyvészeti adatai

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája,
I, Stoll Béla, Varga Imre, V. Kovács Sándor,
1772-ig, Bp., 1972;
II, Kókay György,
1772–1849, Bp., 1975;
III, H. Törő Györgyi, Nagy Miklós, Tódor Ildikó,
1849–1905: Általános rész – Személyi rész A–Gy, Bp., 1990;
IV, Tódor Ildikó,
1849–1905: Személyi rész H–Zs, Bp., 1997;
V, B. Hajtó Zsófia,
1905–1970: Általános rész, Bp., 1997;
VI, Botka Ferenc, Vargha Kálmán,
1905–1945: Személyi rész A–K, Bp., 1982;
VII, Botka Ferenc, Vargha Kálmán,
1905–1945: Személyi rész L–Zs, Bp., 1989;
VIII, Botka Ferenc,
1945–1970: Személyi rész, Bp., 1991;
IX, B. Hajtó Zsófia, Csóra Karola,
1991–1995, Bp., 2007;
X, Csóra Karola,
1996–2000, Bp., 2013.

A kézikönyv-kötetek sorozatszerkesztői Vargha Kálmán, V. Windisch Éva és Kókay György voltak. A kötetek szerkesztői többnyire az adott korszakot kutató tudósok közül kerültek ki: Botka Ferenc, Kókay György, V. Kovács Sándor, Nagy Miklós, Stoll Béla, H. Törő Györgyi, Varga Imre, Vargha Kálmán.

A cédulaformában megszerkesztett köteteket – több tíz katalógusfióknyit – cédulaformában lektorálták a lektorok. Klaniczay Tibor lektorálta az 1., Solt Andor a 2., Oltványi Ambrus és Rejtő István a 3., Nagy Miklós a 4., Pomogáts Béla az 5. és a 8., Béládi Miklós a 6. és a 7. kötetet.

Az 1991–1995 és az 1996–2000 közötti évek irodalomtörténeti bibliográfiai kézikönyvei 2007-ben és 2013-ban jelentek meg. Az előbbi Kókay György és Németh S. Katalin sorozatszerkesztésében, B. Hajtó Zsófia és Csóra Karola szerkesztésében (megnevezett lektor nélkül), az utóbbi sorozatszerkesztők nélkül, Csóra Karola szerkesztésében, Jankovics József lektori munkájával. Ezzel a papír alapú retrospektív irodalomtörténeti bibliográfiai kézikönyv korszakos vállalkozása lezárult.

Előzmények

Az intézetben szerkesztett bibliográfiai kézikönyvsorozat előzményei a magyar irodalomtörténet-írás kurrens bibliográfiái:

– 1. az 1876–1889. év irodalomtörténeti repertóriumát id. Szinnyei József a
Figyelőben tette közzé;

– 2. az 1893–1943. évre vonatkozó repertórium Hellebrant Árpád (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára), Goriupp Aliz (Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára), majd Kozocsa Sándor (Országos Széchényi Könyvtár) összeállításában az
Irodalomtörténeti Közleményekben jelent meg;

– 3. 1950-től önálló kiadványban jelent meg Kozocsa Sándor szerkesztésében az 1945–1965. évre vonatkozó bibliográfia;

– 4. az
Irodalomtörténeti Közlemények éves irodalomtörténeti bibliográfiát közölt, amit az 1962–1967. évre vonatkozóan V. Kovács Sándor (megjelent: 1963–1968), majd az 1970–1974. évre Bor Kálmán (megjelent: 1971–1975), az 1975–1976. évre Stauder Mária (megjelent: 1976–1977) készítettek.

Folytatás

Az 1966–1990 közötti irodalomtörténeti szakirodalmat az Országos Széchényi Könyvtár kurrens bibliográfiai összeállításai tartalmazzák, amelyek szerkezetéhez az Irodalomtörténeti Közleményekben közölt éves irodalomtörténeti bibliográfia is alapul szolgált.
© Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 2016–2021