Készült az Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályán
© 2016


MTA BTK
Irodalomtudományi Intézet
A magyar irodalomtörténet
bibliográfiája

Irodalomtudományi bibliográfia a 2013-ban megjelent adatokból

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete a 2013-as év feldolgozásával kezdi bibliográfiai szolgáltatását. Adataink az időszaki kiadványokban megjelent irodalomelméleti és irodalomtörténeti adatokat tartalmazzák. Szépirodalmi szövegeket csak akkor vettünk föl, ha kritikai jellegű, hiánypótló szövegközléssel találkoztunk. Elméleti, történeti cikkeket, könyvismertetéseket és kritikákat gyűjtöttünk magyar és idegen nyelveken. Rögzítettünk íróinktól származó vallomásokat, levelezést, naplójegyzetet. Igyekeztünk interdiszciplináris szempontokat is érvényesíteni. Gyűjtőkörünkből nem zártuk ki a zenetörténet, a történelem, a színházművészet/színháztörténet, a régészet, a nyelvészet, a néprajz, a művészettörténet, a filozófia és más tudományok területén a magyar irodalomhoz, irodalomtörténethez köthető publikációk adatainak rögzítését. Csak a papíralapon (is) megjelenő időszaki kiadványokat néztük át. Az internetes hozzáféréseket NEM közöljük.

Gyűjtési listánkon több mint 700 időszaki kiadvány szerepel.

A 2013-as évben megjelent szakkönyvek feldolgozását megkezdtük.

Munkatársak

Az adatbázist létrehozta és fejleszti: Kecskeméti Gábor.

A 2013-as év irodalomtudományi bibliográfiája számára adatokat gyűjt, szakrendet épít, annotál: Benda Mihály, Sőrés Zsolt, Tüskés Anna. Szerkeszti: Stauder Mária.

Kapcsolat:
bibliografia@btk.mta.hu
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 2016