Készült az Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályán
© 2016


MTA BTK
Irodalomtudományi Intézet
A magyar irodalomtörténet
bibliográfiája

Irodalomtudományi bibliográfia a 2013-tól kezdve megjelent adatokból

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete a 2013-as év feldolgozásával kezdte meg online bibliográfiai szolgáltatását. Adataink az időszaki kiadványokban és szakkönyvekben megjelent irodalomelméleti és irodalomtörténeti írásokat tartalmazzák. Szépirodalmi szövegeket csak akkor vettünk föl, ha kritikai jellegű, hiánypótló szövegközléssel találkoztunk. Elméleti, történeti cikkeket, könyvismertetéseket és kritikákat gyűjtöttünk magyar és idegen nyelveken. Rögzítettünk íróinktól származó vallomásokat, levelezést, naplójegyzetet. Igyekeztünk interdiszciplináris szempontokat is érvényesíteni. Gyűjtőkörünkből nem zártuk ki a zenetörténet, a történelem, a színházművészet/színháztörténet, a régészet, a nyelvészet, a néprajz, a művészettörténet, a filozófia és más tudományok területén a magyar irodalomhoz, irodalomtörténethez köthető publikációk adatainak rögzítését. Csak a papíralapon (is) megjelenő kiadványokat néztük át. Az internetes hozzáféréseket NEM közöljük.

Gyűjtési listánkon több mint 700 időszaki kiadvány szerepel.

Munkatársak

Az adatbázist létrehozta és fejleszti: Kecskeméti Gábor.

A 2013-as évvel kezdődő időszak irodalomtudományi bibliográfiája számára adatokat gyűjt, szakrendet épít, annotál: Benda Mihály, Sőrés Zsolt, Tüskés Anna. Szerkeszti: Stauder Mária (2013–2017), Császtvay Tünde (2018-tól).

Kapcsolat:
bibliografia@btk.mta.hu
© MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 2016–2018