itt van egy kép MTA ITI

Illyés Gyula Archívum és Műhely:
Periodika-jegyzék az Archívumba került állományról

Készítették: Benda Mihály, Morvay Kinga, Papp Szilvia Anikó, Stauder Mária. Szerkesztette: Stauder Mária (Budapest, 2006)

Vissza a főoldalra | Segédanyagok

III. Magyar periodika és hungarika

A Híd. (Az európai együttműködés fóruma.) (Főszerk.: Kiss Károly.) Bp., 1991. dec., (Próbaszám.) 46 p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.

A Magyar Nyelvért és Kultúráért. (A Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának Tájékoztatója 7.) (Kézirat gyanánt.) (Szerk.: Imre Samu.) Bp., (NPI.) 1972. 43 p.
MPer.
IGY 5788

A miskolci Hermann Ottó Múzeum közleményei. (Szerk. bizottság: Bíró Antal, Korompai Győző, Leszih Andor, Marjalaki Kiss Lajos, Szebeni Győző, Zsadányi Guidó, Komáromy József.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1955. dec. 41 p.
IGy 4538
MPer.
Benne egy hibaigazítás.

A miskolci Hermann Ottó Múzeum közleményei. (Szerk. bizottság: Bíró Antal, Korompai Győző, Leszih Andor, Marjalaki Kiss Lajos, Szebeni Győző, Zsadányi Guidó. Szerk.: Komáromy József.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1956. jún. 80 p.
IGy 4630
Leltári szám és pecsét nélkül.
IGy 4536
MPer.

A miskolci Hermann Ottó Múzeum közleményei. (Szerk. bizottság: Bíró Antal, Korompai Győző, Leszih Andor, Marjalaki Kiss Lajos, Szebeni Győző, Zsadányi Guidó. Szerk.: Komáromy József.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1956. dec. 64 p.
IGy 4537
MPer.

A miskolci Hermann Ottó Múzeum közleményei. (Felelős szerk.: Komáromy József.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1964. júl. 6. sz. 62 p.
IGy 4534
MPer.
Német, orosz és angol nyelvű összefoglalóval.

A miskolci Hermann Ottó Múzeum közleményei. (Felelős szerk.: Komáromy József.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1966. jún. 7. sz. 75 p.
IGy 4533
MPer.
Német, orosz és angol nyelvű összefoglalóval.

Alföld. (Németh László emlékszám.) (Irodalmi és művelődési folyóirat.) (Főszerk.: Juhász Béla. Főszerk. Helyettes: Márkus Béla.) (34. évf.) 1980. dec. 111 p.
IGYGY 1480
MPer.

Athenaeum. (Új folyam.) (Szerk.: Alexander Bernát.) IV. köt. 1918. 1. füz. 72 p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.

Athenaeum. (Új folyam.) (Szerk.: Alexander Bernát.) IV. köt. 1918. 3. füz. 123-170. p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.
Felvágatlan.

Bilten Kulturnog Zivota Sente – A Községi Közművelődési Közösség Közlönye. (Szerk. bizottság: Erdélyi István, Milivoje Gašović, Tóth Horgosi Pál.) Zenta, 1967. 3. köt. 6. sz.
82-110. p.
IGy 4612
MPer.

Csillag. (A Magyar Írók Szövetségének Folyóirata.) (Szerk. bizottság: Benjámin László, Király István, Lukács György, Szabó Pál, Veres Péter. Felelős szerk.: Aczél Tamás.) 3. évf. 1950. szept. 34. sz. 128 p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.
Hátsó borítója leszakadva és a könyv félig meg van penészedve.

Csillag. (A Magyar Írók Szövetségének Folyóirata.) (Felelős szerk.: Király István. Szerk. bizottság: Pándi Pál, Sarkadi Imre, Szabolcsi Miklós, Szabó Pál, Urbán Ernő.) 10. évf. 1955. jún. 6. sz. 1105–1312 p.
MPer.
Két példány leltári szám és pecsét nélkül. Az egyik példány penészes.

Csillag. (A Magyar Írók Szövetségének Folyóirata.) (Felelős szerk.: Király István. Szerk. bizottság: Pándi Pál, Sarkadi Imre, Szabolcsi Miklós, Szabó Pál, Urbán Ernő.) 10. évf. 1955. okt. 10. sz. 1937–2144 p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.
Penészes.

Csillag. (A Magyar Írók Szövetségének Folyóirata.) (Felelős szerk.: Király István. Szerk. bizottság: Pándi Pál, Sarkadi Imre, Szabolcsi Miklós, Szabó Pál, Urbán Ernő.) 11. évf. 1956. jún. 6. sz. 1041–1248 p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.

Ethnographia.(Magyarországi Néprajzi Társaság hivatalos Értesítője.) (Szerk.: Réthy László, Herrmann Antal, Katona Lajos.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 1. évf. 1890. 1-10. sz.
1-468. p.; 2. évf. 1891. 1-10. sz. 1-412. p.
IGy 4570
MPer.

Ethnographia.(A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője.) (Szerk.: Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 9. évf. 1898. 1-5. sz. 1-476. p.;
10. évf. [1899.] 1-6. sz. 2-492. p.
IGy 4571
MPer.

Ethnographia. (A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője.) (Szerk.: Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula.) [Bp.] [Magyar Néprajzi Társaság.] 13. évf. 1902. 1-10. sz. 1-484. p. – A Magyar Néprajzi Osztályának Értesítője. (Az „Ethnographia” melléklete.) (Szerk.: Jankó János, Semayer Vilibáld.) 3. évf. 1902. 10. sz., 1-8. sz. [189-240.] [1]-156. p.
IGy 4572
MPer.
A számok ebben a sorrendben vannak bekötve. A 9. sz. nem szerepel benne. A 2. számozatlan oldalon ceruzás bejegyzés.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Nemzeti Múzeum Értesítője.) (Szerk.: Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula.) Magyar Néprajzi Társaság. 14. évf. 1903.
1-10. sz. 1-506. p. – A Magyar Néprajzi Osztályának Értesítője. (Az „Ethnographia” melléklete.) (Szerk.: Semayer Vilibáld.) 4. évf. 1903. 1-7. sz. 1-380.
IGy 4573
MPer.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság és A Magyar Nemzeti Múzeum értesítője.) (Szerk.: Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 15. évf. 1904. 1-10. sz. 1-484. p. – A Magyar Néprajzi Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője. (Az „Ethnographia” melléklete.) (Szerk.: Semayer Vilibáld.) 1. évf. 1904. 1-9. sz. 1-10. p.
IGy 4574
MPer.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője.) (Szerk.: Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 16. évf. 1905. 1-396. p.; 17. évf. 1906. 1-384. p.
IGy 4575
MPer.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője.) (Szerk.: Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 18. évf. 1907. 1-384. p.; 19. évf. 1908.
1-388. p.
IGy 4576
MPer.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője.) (Szerk.: Munkácsi Bernát, Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 20. évf. 1909. 1-388. p.; 21. évf. 1910. 1-398. p.
IGy 4577
MPer.
A 21. évf. a 20. évf. elé van kötve.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője.) (Szerk.: Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 22. évf. 1911. 1-400. p.; 23. évf. 1912. 1-388/b. p.
IGy 4578
MPer.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője.) (Szerk.: Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 24. évf. 1913. 1-388/b. p.; 25. évf. 1914. 1-352/b. p.
IGy 4579
MPer.

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője.) (Szerk.: Sebestyén Gyula.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 26. évf. 1915. 1-356. p.; 27. évf. 1916. 1-320. p.
28. évf. 1917. 1-320. p.
IGy 4580
MPer

Ethnographia. (A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője.) (Szerk.: Sebestyén Gyula. Társszerkesztő: Solymossy Sándor, Madarassy László.) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 29. évf. 1918. 1-320. p.; [30. évf. 1919.] 1-152. p. [31. évf. 1920.] 1-136. p. [32. évf. 1921.] 1-160. p. [33. évf. 1922.] 1-128. p.
IGy 4581
MPer.

Ethnographia. (Népélet.) (A Magyar Néprajzi Társaság Folyóirata – (A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője) (Szerk.: Madarassy László, Solymossy Sándor, (Bátky Zsigmond)) 44. (és 25. évf.) 1933. (3-4. sz.) [97]-180, [49]-91. p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.

Ethnographia. (Népélet.) (Szerk.: Fél Edit) Bp., Magyar Néprajzi Társaság. 57. évf. 1-4. sz. 1946. 132 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Fejér Megyei Szemle. (Szerk. bizottság: Bodnár Lászlóné, Escher Ilona, Farkas Gábor,…stb. Szerkesztőség: Baranyi Pál, Mikes János, Vértes J. Andor.) (Székesfehérvár) 1981. 1. sz.
138. p.
IGYGY 1478
IGYGY 6090
MPer.
2 példány. 1/ Címlapján ceruzás jegyzet 2/ Benne lapkivágat: Németh László, Naplómból. (Részletek az író hátrahagyott naplójeyzeteiből.) (Megj.: Tükör [é.n.] [sz.n.] 13.)

Fejér Megyei Szemle. (Szerkesztőség: Baranyi Pál, Mikes János, Vértes J. Andor.) (Székesfehérvár) 1982. 2. sz. 118 p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.
A folyóirat hátsó része kiszakadva.

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 2. évf. 1947. febr. 2. sz.
81-160. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 2. évf. 1947. márc. 3. sz.
161-240. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 2. évf. 1947. jún. 6. sz.
401-480. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 2. évf. 1947. júl. 7. sz.
481-576. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 3. évf. 1948. ápr. 4. sz.
257-336. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Mindkét borítója szakadozott. Négy sarkánál átlyukasztva

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 3. évf. 1948. dec. 12. sz.
921-1016. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 5. évf. 1950. máj. 5. sz.
251-324. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
A könyv hátsó része és hátsó borítója szakadozott.

Forum. (Irodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat.) (Szerk. bizottság: Darvas József, Lukács György, Ortutay Gyula. Szerk.: Vértes György.) 5. évf. 1950. máj. 7. sz.
411-488. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Az első külső borítón ceruzával két szó van lejegyezve.

France – Hongrie. Ld. MPer

Göcseji Helikon. (Honismereti Közlemények.) (Szerk.: Fülöp István. Szerk. bizottság: Berki Gergely, Borda László, Bődei János,…stb.) (Zalaegerszeg) 1971. 3. sz. 138 p.
IGy 4560
MPer.
Kézirat

Hadtörténeti Közlemények. (Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére.) (Szerk.: Gyalókay Jenő.) 1932. 3-4. füz. 125–256 p.
IGy 4357
MPer.
A címlap szakadozott, a gerince le van szakadva. Az első külső borítón pecsét: Tiszteletpéldány. Benne egy A4-es gépelt oldal fele. Német nyelvű összefoglalóval.

Híd. (Irodalom – Művészet – Társadalomtudomány.) (Szerk. tanács: Ács Károly, Andruskó Károly, Bányai János,…stb.) (Novi Sad.) 41. évf. 1977. márc. 3. sz. 281–416. p.
IGYGY 1782
MPer.
Benne kék tollal kijelölés.

Hungarológiai Értesítő. (A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata.) (Felelős Szerk.: Béládi Miklós. Szerk.: Jankovics József.) 1. évf. 1979. 405 p.
MPer.
IGy 5395

Huszadik Század. (Társadalomtudományi és politikai szemle.) (Felelős szerk.: Csécsy Imre. Szerk. bizottság: Gönczi Jenő, Kemény György, Supka Géza, Szekeres János.) 35. évf. 1947. márc. 1. sz. 96 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Hátsó borítója hiányzik, az utolsó lapok is rongálódottak. A folyóirat 4 sarka át van lyukasztva.

Huszadik Század. (Társadalomtudományi és politikai szemle.) (Felelős szerk.: Csécsy Imre. Szerk. bizottság: Görög Imre, László Ferenc, Sós Aladár, Supka Géza.) 36. évf. 1948. dec.
6. sz. 401-480. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Huszadik Század. (Társadalomtudományi és politikai szemle.) (Felelős szerk.: Csécsy Imre. Szerk. bizottság: Görög Imre, László Ferenc, Sós Aladár, Supka Géza.) 37. évf. 1949. febr.
1. sz. 80. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Információs Szemle. (Elmélet és politika.) (Felelős szerk.: Simon Péter. Szerk.: Meszerics Istvánné.) 6. évf. 1979. 4. sz. 118 p.
Dedikált: Sebestyén Sándor Illyés Gyulának. (103.)
IGYK 6207
MPer.

Irodalomtörténet. (Szerk. bizottság: Bodnár György, Czine Mihály, Ilia Mihály,…stb. Főszerk.: Pándi Pál, Tolnai Gábor, Tóth Dezső.) 51. évf. (Új folyam 1.) 1969. 1. sz.. 235 p.
IGy 5634
MPer.

Irodalomtörténet. (Különszám: Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára.) (Szerk. bizottság: Bodnár György, Czine Mihály, Ilia Mihály,...stb.) 55. évf. (Új folyam 5.) 1973.
1. sz. 280 p.
IGYGY 1651
MPer.
Benne egy köszönőkártya a szerkesztőségtől.

Irodalom – Tudomány. (A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Folyóirata.) (Irodalom főszerk.: Zilahy Lajos. Szerk.: Illés Endre. Tudomány főszerk.: Szent-Györgyi Albert. Szerk.: Sztrókay Kálmán. Felelős szerk.: Buday Tibor.) 1. évf. 1945. 1. sz. 143 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Kötéséből kiszakadva.

Irodalom – Tudomány. (A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Folyóirata.) (Irodalom főszerk.: Zilahy Lajos. Szerk.: Illés Endre. Tudomány főszerk.: Szent-Györgyi Albert. Szerk.: Sztrókay Kálmán. Felelős szerk.: Buday Tibor.) 1946. jan. 2. sz. 143 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Kötéséből kiszakadva.

Irodalom – Tudomány. (A Magyar – Szovjet Művelődési Társaság Folyóirata.) (Irodalom főszerk.: Zilahy Lajos. Tudomány főszerk.: Szent-Györgyi Albert. Szerk. bizottság: Gergely Sándor, Kárpáti Aurél, Lányi Sarolta. Felelős szerk.: Buday Tibor.) 1946. máj. 4. sz. 143 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Kötéséből kiszakadva.

Irodalom – Tudomány. (A Magyar – Szovjet Művelődési Társaság Folyóirata.) (Irodalom főszerk.: Zilahy Lajos. Tudomány főszerk.: Szent-Györgyi Albert. Szerk. bizottság: Gergely Sándor, Kárpáti Aurél, Lányi Sarolta. Felelős szerk.: Buday Tibor.) 1946. júl. 5. sz. 144 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Kötéséből ki szakadva.

Isaszegi Adattári Közlemények III. (II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója és a győztes isaszegi kuruc csata emlékére.) (Szerk.: Dürr Sándor, Kovássy Zoltán, Szathmáry Zoltán.) [Isaszeg,] 1977. 94 p.
Dedikált (Kovássy Zoltán.)
IGYGY 1679
MPer.

Korunk. (A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács folyóirata.) (Főszerk.: Gáll Ernő. Főszerkesztő-helyettes: Rácz Győző.) (Kolozsvár) 36. évf. 1977. szept., 9. sz. 675-800.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.

Kútfő. (Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat.) (Főszerkesztő: Rapaport Ottó. Szerk. bizottság elnöke: Elie Wiesel. Szerk. bizottság: Braham L. Randolph, Faludi György, Fejtő Ferenc,...stb.) (Tel Aviv) 1. évf. 1988. 1. sz. 159 p.
IGYGY 6189
MPer.

Kútfő. (Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat.) (Főszerkesztő: Rapaport Ottó. Szerk. bizottság elnöke: Elie Wiesel. Szerk. bizottság: Braham L. Randolph, Faludi György, Fejtő Ferenc,...stb.) (Tel Aviv) 1. évf. 1988. 1. sz. 159 p.
MPer.
Ajándék folyóirat.

Kútfő. (Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat.) (Főszerkesztő: Rapaport Ottó. Szerk. bizottság elnöke: Elie Wiesel. Szerk. bizottság: Braham L. Randolph, Faludi György, Fejtő Ferenc,...stb.) (Tel Aviv) 1. évf. 1988. 2. sz. 159 p.
MPer.
Ajándék folyóirat.

Kútfő. (Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat.) (Főszerkesztő: Rapaport Ottó. Szerk. bizottság elnöke: Elie Wiesel. Szerk. bizottság: Braham L. Randolph, Faludi György, Fejtő Ferenc,...stb.) (Tel Aviv) 2. évf. 1989. 3. sz. 160 p.
MPer.
Ajándék folyóirat. Benne kék tollal aláhúzások.

Kútfő. (Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat.) (Főszerkesztő: Rapaport Ottó. Szerk. bizottság elnöke: Elie Wiesel. Szerk. bizottság: Braham L. Randolph, Faludi György, Fejtő Ferenc,...stb.) (Tel Aviv) 3. sz. 1990. 4. sz. 160 p.
MPer.
Ajándék folyóirat. Kék tollal aláhúzások.

Látóhatár. (Irodalmi és politikai folyóirat.) (Felelős szerk.: Vámos Imre. Főmunkatárs: Borbándi Gyula.) München, 5. évf. 1954. júl. 4. sz. 193-256. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Angol és francia nyelvű összefoglalóval.

Literatura. (A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata.) (Felelős szerk.: Sőtér István. Szerk.: Béládi Miklós.) 2. évf. 1975. 2. sz. 143 p.
IGYGY 4080
MPer.
A címlapon sárga cédula Merva Mária nevével. Merva Mária dedikációja a 105. oldalon, Illyés iskolája c. cikke fölött.

Livres de Hongrie. (Revue des éditeurs et distributeurs de livres hongrois.) [Felelős szerk.: Lontay László. Főszerk.: Vértes Márton.] (Bp.) IXe année No 1. janvier-mars 1967. [19. évf. 1967. jan-márc. 1. sz.] 80 p.
MPer.
IGy 4208

Magyar Csillag. (Szerk.: Illyés Gyula. Társszerk.: Schöpflin Aladár.) 2. évf. 1942. szept.
1. 9. sz. [125]-188. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Magyar Csillag. (Móricz Zsigmond emlékszám.) (Szerk.: Illyés Gyula. Társszerk.: Schöpflin Aladár.) 2. évf. 1942. okt. 1. 10 sz. [189]-248 p.
IGYGY 1402
MPer.

Magyar Nyelv. (Magyar Nyelvtudományi Társaság Folyóirata.) (Szerk.: Pais Dezső.) 48. évf. 1952. dec. (391.) 1-4. sz. 256 p.
IGy 5797
MPer.

Magyar Nyelvjárások XXIII. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Évkönyve.) (Szerk.: Kálmán Béla, Sebestyén Árpád.)
Debrecen, 1980. 211 p.
IGy 5799
MPer.
A tanulmányok végén német nyelvű összefoglaló.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 1. évf. 1945. nov. 5. sz. [201]-248. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Külső borítója leszakadva.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk. Kéry László.) 1. évf. 1945. dec. 6. sz. 249-296. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Első borítója leszakadva, a hátsó borítója elveszett, felvágatlan.

Magyarok. [(Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.)] 2. évf. 1946. [1 sz.] [1-52. p.]
Nincs benne pecsét. Leltári szám nélkül
MPer.
Sz4.
A példányt Sőtér István cikke alapján azonosítottuk be. Mindkét borítója, gerince és több lapja is hiányzik.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 2. évf. 1946. febr.-márc. 2-3. sz. [53]-131. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 2. évf. 1946. ápr. 4. sz. [133]-200. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Az elülső borítón egy elhalványuló pecsét.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk., kiadó: Kéry László.) 2. évf. 1946. máj. 5. sz. [201]-268. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Első borítója le van szakadva, hátsó borítója hiányzik.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 2. évf. 1946. jún. 6. sz.
269-340. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Hátsó borítója hiányzik. Az első számozatlan oldalon ceruzás bejegyzés.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) [2. évf. 1946.] [júl.] [7. sz.] [341]-411. p.
MPer.
Mindkét borítója hiányzik.
Aut. javítás a 355. oldalon

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 2. évf. 1946. aug. 8. sz. [413]-484. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
A gerince szakadozott.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 2. évf. 1946. szept. 9. sz. 485-562. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 2. évf. 1946. okt. 10. sz. 563-640. p.
MPer.
Két példány, leltári szám nélkül
Az egyiknek gerince szakadozott, a másiknak hátsó borítója hiányzik.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 2. évf. 1946. nov. 11. sz. 641-712. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Mindkét borítója elveszett.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 3. évf. 1947. jan. 1. sz.
80 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Mindkét borítója elveszett. Az első oldalakon barna folt.

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 3. évf. 1947. febr. 2. sz.
81-160. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 3. évf. 1947. márc. 3. sz. 161-244. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Magyarok. (Szerk.: Juhász Géza. Felelős szerk.: Kéry László.) 3. évf. 1947. máj. 5. sz. 325-386. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Benne a 1946-ban megjelent folyóiratszámok bibliográfiája.

Magyarosan. (Nyelvművelő folyóirat.) (Szerk.: Kovalovszky Miklós, Nagy J. Béla.) 14-15. évf. 1945-1946. 48 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Magyarosan. (Nyelvművelő folyóirat.) (Szerk.: Kovalovszky Miklós, Nagy J. Béla.) 17. évf. 1948. 2. füz. [33]-64. p.
MPer.
Leltári szám nélkül. A hátsó borítón ceruzás írás.

Miroir Des Lettres Hongroises. (Périodique de la vie culturelle hongroise.) [Feleős szerk.]: (O. E. Landy.) (Bp.) No 2. automne 1947. Numero special. [1947. ősz. 2. sz] 109 p.
MPer.
Különszám az 1848. március 15-i forradalom emlékére. Bev.: Kosáry Domokos

Muskátli. (Szépirodalmi és művészeti folyóirat.) (Szerk.: Péter József.) (Pécs) 1. évf. 1926. febr. 12. 1. sz. 48 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
A címlapon pecsét: Kiss István, Simontornya. A borítón kék tollal: 1. sz.
Ceruzás bejegyzések.

Muskátli. (Szépirodalmi és művészeti folyóirat.) (Szerk.: Péter József.) (Pécs) 1. évf. 1926. febr. 19. 2. sz. 32 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Az első borítón kék tollal: 2. sz.

Muskátli. (Szépirodalmi és művészeti folyóirat.) (Szerk.: Péter József.) (Pécs) 1. évf. 1926. febr. 26. 3. sz. 48 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Muskátli. (Szépirodalmi és művészeti folyóirat.) (Szerk.: Péter József.) (Pécs) 1. évf. 1926. márc. 5. 4. sz. 48 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
A borítóra egy papírdarab van felragasztva: „Dr. Kiss István urnak. Tolna m. Simontornya.” A 44. oldalon ceruzás bejegyzés.

Muskátli. (Szépirodalmi és művészeti folyóirat.) (Szerk.: Péter József.) (Pécs) 1. évf. 1926. márc. 12. 5. sz. 48 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Benne ceruzás bejegyzések.

Muskátli. (Szépirodalmi és művészeti folyóirat.) (Szerk.: Péter József.) Pécs, 1. évf. 1926. márc. 19. 6. sz. 32 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények. (A Román Népköztársaság Akadémiája Kolozsvári Nyelvtudományi Intézetének Magyar Nyelvű Folyóirata.) (Szerk. bizottság: Nagy István, Emil Petrovici, Abafy-Öffenberger Gusztáv,...stb.) (Cluj) [Kolozsvár] 6. évf. 1962. 2. sz.
239-400. p.
IGy 5787
MPer.
Benne egy gépelt levelezőlap. A tanulmányok végén francia, orosz és román nyelvű összefoglalók.

Nyugat. (Főszerk.: Ignotus. Szerk.: Babits Mihály, Osvát Ernő. Főmunkatárs: Elek Artúr, Fenyő Miksa, Gellért Oszkár,...stb.) 14. évf. 1921. febr. 16. 4. sz. 245-324. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Rossz állapotú, első borítója leszakadva, a hátsó hiányzik.

Nyugat. (Főszerk.: Ignotus. Szerk.: Babits Mihály, Gellért Oszkár, Osvát Ernő. Főmunkatárs: Elek Artúr, Fenyő Miksa, Füst Milán,...stb.) 16. évf. 1923. júl. 16. 14. sz. 65-120. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Nyugat. (Főszerk.: Ignotus. Szerk.: Babits Mihály, Gellért Oszkár, Osvát Ernő. Főmunkatárs: Bíró Lajos, Elek Artúr, Feleky Géza,...stb.) 21. évf. 1928. szept. 1. 17. sz. 283-354. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
A hátsó borítón egy szám van ceruzával.

Nyugat. (Szerk.: Babits Mihály, Gellért Oszkár. Főmunkatárs: Kosztolányi Dezső, Schöpflin Aladár.) 29. évf. 1936. nov. 11. sz. 317-394. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Az első borítón ceruzás áthúzások és jegyzetek. Az első számozott oldalon ceruzával Szabó Pál neve olvasható.

Nyugat. (Szerk.: Babits Mihály. Társszerk.: Schöpflin Aladár, Illyés Gyula.) 34. évf. sz.1941. júl. 1. 7. sz. 475-514. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Első borítója leszakadva, hátsó borítója elveszett.

Párttörténeti Közlemények. (Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata.) (Szerk. bizottság: Andics Erzsébet, Berend T. Iván, Csatári Dániel,...stb.) 16. évf. 1970. dec. 241 p.
IGy 4242
MPer.
Benne ceruzás kijelölések. Francia és orosz nyelvű összefoglalóval.

Puszták Népe. (A Tornyai Társaság Szemléje.) (Felelős szerk.: Galyasi Miklós. Vidéki szerk.: Cseres Tibor, Faragó József, Kristó Nagy István, Madácsy László. Szerk.: Tárkány Szűcs Ernő.) (Hódmezővásárhely) 2. évf. 1947. márc. 1. sz. 80 p.
MPer.
Két példány leltári szám és pecsét nélkül.
Az egyikben egy csekk a Puszták Népe kiadótól.
A másikból több lap kijár, hátsó borítójának külső oldala festékes. Felvágatlan.

Revue D’Histoire Comparée Ld FrPer

Revue de la Hongrie Nouvelle. (Szerk.: Miklós Hubay.) [Hubay Miklós] Genève, mai 1945. [1945. máj.] 128 p.
IGy 5254
MPer.

Sárköz. (A Babits Mihály Irodalmi Társaság Folyóirata.) Szekszárd, 1956. I. 27 p.
IGYGY 116
MPer.
Megjelent negyedévenként

Sorsunk. (A Batsányi János Társaság Irodalmi és Művészeti Folyóirata.) (Szerk.: Várkonyi Nándor. Társszerk.: Bárdosi Németh János, Csorba Győző.) (Pécs) 7. évf. 1947. márc. 3. sz. 129-192. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Társadalmi Szemle. (A Magyar Kommunista Párt Tudományos Folyóirata.) (Főszerk.: Fogarasi Béla. Szerk. bizottság: Fogarasi Béla, Gerő Ernő, Lukács György,...stb.) 3. évf. 1948. márc. 3. sz. 161-247.
MPer.
Leltári szám nélkül
Az első borítón ceruzával egy szó van lejegyezve. Szakadozott.

Tekintet. (Függő folyóirat.) [Főszerk.: Ördögh Szilveszter.] 9. évf. 1996. 5-6. sz. 360 p.
MPer.
Leltári szám és pecsét nélkül.

Tiszatáj. (Irodalmi és kulturális folyóirat.) (A Magyar Írók Szövetsége Dél-magyarországi Csoportjának lapja.) (Főszerk.: Ilia Mihály. Főszerk. Helyettes: Annus József.) 27. évf. 4. sz. 1973. ápr. 112 p.
IGYGY 1484
MPer.

Tiszta Szívvel. (Az ELTE Bölcsészettudományi Kara KISZ Bizottságának irodalmi és kritikai folyóirata.) (Felelős szerk.: Asperján György. Szerk.: Sumonyi Zoltán. Szerk. bizottság: Bella István, Győri László, Kamarás István, Szabó István.) 1. évf. 1964. nov. 1. sz. 164 p.
IGYGY 3954
MPer.
A folyóirat félig ki van szakadva a kötéséből.

Történelmi Szemle. (Károlyi Mihály születésének 100. évfordulójára.) (A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítője.) (Szerk.: Bartha Antal, Glatz Ferenc, Juhász Gyula, Ránki György. Szerk. bizottság: Benda Kálmán, Diószegi István, Hanák Péter,...stb.) 1975. 2-3. sz. 550 p.
Dedikált (Illyés Gyulának Litván György és Homoki Tibor.)
IGYGY 6201
MPer.
Különlenyomat az 1975. évi 2-3. sz.-ból. Angol és orosz nyelvű összefoglalóval.

Új Írás. (Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat.) (Főszerk.: Juhász Ferenc.) 16. évf. 1976. ápr. 6. sz. 128 p.
MPer.
IGYGY 1905
Leltári szám és pecsét nélkül
Az első borítón ceruzával Szabó Lőrinc neve és számok.
A mádodik példányban mellékletként az Új Írás 1975. évfolyamának tartalomjegyzéke.

Új Látóhatár. (Németh László hetvenedik születésnapjára.) (Irodalmi és politikai folyóirat) (Szerk.: Borbándi Gyula, Molnár József. Főmunkatársak: Gombos Gyula, Kovács Imre, Sztáray Zoltán, Zsigmond Endre.) (München) 1971. ápr. 18. 2. sz. 97-272. p.
MPer.
IGYGY 1481
Angol nyelvű összefoglalóval.
Marx József fotója Németh Lászlóról [96.]

Új Szántás. (Az Országos Szabad Művelődési Tanács Folyóirata.) (Főszerk.: Karácsony Sándor. Felelős szerk.: Victor János. Szerk. bizottság: Barczán Endre, Gombos Ferenc, Hegedűs András, Szendrő Ferenc.) 1. évf. 1947. máj. 5. sz. 257-320. p.
MPer.

Újhold. (Negyedéves szépirodalmi folyóirat.) (Szerk.: Mándy Iván, Pilinszky János, Somlyó György, Lengyel Balázs.) 2. évf. 1947. jún. 1-2. sz. 79 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Valóság. (Az új magyar értelmiség folyóirata.) (Szerk. bizottság: Szabó Zoltán, Gyenes Antal, Hegedűs András, Kardos László,...stb. Szerk.: Márkus István.) 2. évf. 1946. 1-2. sz. 112 p.
MPer.
Nincs leltári száma.
Felvágatlan.

Valóság. (Az új magyar értelmiség folyóirata.) (Szerk. bizottság: Szabó Zoltán, Gyenes Antal, Hegedűs András, Kardos László,...stb. Szerk.: Márkus István.) 2. évf. 1946. 3-5. sz. 79 p.
MPer.
Nincs leltári száma.
Felvágatlan. Benne Illyés Gyula könyvének szalagreklámja.

Valóság. (Az új magyar értelmiség folyóirata.) (Szerk. bizottság: Szabó Zoltán, Gyenes Antal, Hegedűs András, Kardos László,...stb. Szerk.: Márkus István.) 2. évf. 1946. 6-9. sz. 96 p.
MPer.
Két példány, leltári szám nélkül.
Az egyik példány első borítóján, kívül, Illyés Gyula neve ceruzával. A másik példány hátsó borítóján ceruzás jegyzet. Ez a példány felvágatlan.

Valóság. (Az új magyar értelmiség folyóirata.) (Szerk. bizottság: Szabó Zoltán, Gyenes Antal, Hegedűs András, Kardos László,...stb. Szerk.: Márkus István.) 2. évf. 1946. 10. sz. 63 p.
MPer.
Nincs leltári száma.
Felvágatlan.

Valóság. (Az új magyar értelmiség folyóirata.) (Szerk. bizottság: Szabó Zoltán, Gyenes Antal, Hegedűs András, Kardos László,...stb. Szerk.: Márkus István.) 2. évf. [1946.] 11. sz. 79 p.
MPer.
Nincs leltári száma
Borítójából kis rész van meg. Felvágatlan

Valóság. (Az új magyar értelmiség folyóirata.) (Szerk. bizottság: Szabó Zoltán, Gyenes Antal, Hegedűs András, Kardos László,...stb. Szerk.: Márkus István.) 3. évf. 1947. jan. 1. sz. 79 p.
MPer.
Nincs leltári száma.

Valóság. (Az új magyar értelmiség folyóirata.) (Szerk. bizottság: Karácsony Sándor, Sipos Gyula, Tolnai Gábor, Ujhelyi Szilárd. Szerk.: Lukácsy Sándor.) 3. évf. 1947. jún. 6. sz. 417-496 p.
MPer.
Nincs leltári száma.

Valóság. (A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata.) (Főszerk.: Kőrősi József.) 25. évf. 1982. febr. 2. sz. 128 p.
IGYK 6284
MPer.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 6. évf. 1946. okt. 1. sz.
96 p.
MPer.
Két példány leltári szám nélkül
Az egyiknek hátsó borítója hiányzik, felvágatlan. A másik példány is felvágatlan.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 6. évf. 1946. nov. 2. sz.
[97]-192 p.
MPer.
Két példány leltári szám nélkül. Az egyik felvágatlan.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. jan. 1. sz. 108 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Felvágatlan.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. febr. 2. sz.
109-204 p.
MPer.
Két példány leltári szám nélkül
Az egyik példány felvágatlan. A másik példány borítóján ceruzás kijelölés

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. márc. 3. sz.
[205]-300 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Felvágatlan.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. máj. 5. sz.
[397]-490 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. jún. 6. sz.
[493]-572 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Két példány. Az egyik példány címlapján Illyés neve ceruzával aláhúzva. A másik példány felvágatlan.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. júl. 7. sz.
[1]-80 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Segédszerk.: Sárközi Györgyné. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. aug. 8. sz. [81]-176 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Segédszerk.: Sárközi Györgyné. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. szept. 9. sz. [177]-272 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Felvágatlan.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Segédszerk.: Sárközi Györgyné. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. okt. 10. sz. [273]-365 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Segédszerk.: Sárközi Györgyné. Felelős kiadó: Farkas Ferenc.) 7. évf. 1947. nov. 11. sz. [369]-464 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 7. évf. 1947. dec.
12. sz. [465]-576 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 8. évf. 1948. jan.
1. sz. 95 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Benne a 7. évf. (1947) II. kötetének tartalomjegyzéke.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 8. évf. 1948. febr.
2. sz. [97]-191 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
14 felvágatlan példány.
1/ A külső borítója, az első és az utolsó néhány oldala szakadozott. A folyóirat négy sarka át van lyukasztva.
2/ A külső borítója szakadozott. A folyóirat három sarka át van lyukasztva.
3/ A hátsó borítója foltos.
4/ Az első borítón számok vannak lejegyezve.
5/ Első borítója foltos, hátsó borítója hiányzik.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 8. évf. 1948. máj-jún. 5-6. sz. [385]-493 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
14 helyenként felvágatlan példány

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 8. évf. 1948. aug.
8. sz [573]-652 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Helyenként felvágatlan.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 8. évf. 1948. szept.
9. sz. [653]-716 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 8. évf. 1948. okt.-nov. 10-11. sz. [725]-892 p.
MPer.
Leltári szám nélkül
3 pédány. 1/ Hátsó borítója rongyos, a folyóirat négy sarka kilyukasztva. 2/ Hátsó borítóján számok vannak ceruzával lejegyezve. Benne ceruzás jelölések.

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 8. évf. 1948. dec.
12. sz. [893]-972. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
2 példány

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 9. évf. 1949. jan.
1. sz. 80 p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 9. évf. 1949. febr.
2. sz. [81]-144. p.
MPer.
Leltári szám nélkül

Válasz. (Felelős szerk.: Illyés Gyula. Felelős kiadó: Sárközi Györgyné.) 9. évf. 1949. márc.-ápr. 3-4. sz. [145]–272. p.
MPer.
Leltári szám nélkül
Az egyik példány külső borítója szakadozott.