itt van egy kép MTA ITI
Felépítés

Illyés Gyula Archívum és Műhely: Könyvjegyzék az Archívumba került könyvállományról

Készítették: Benda Mihály, Morvay Kinga, Papp Szilvia Anikó, Stauder Mária. Szerkesztette: Stauder Mária.

P–Zs

Vissza a főoldalra

Segédanyagok a könyvjegyzékek használatához

P

PACH Zsigmond Pál: Magyarország az első világháborúban. [Tanulmány.] Bp., Szikra. [1947.] 47 p.
IGYGY 1539
Tört.
Fűzött.

PADÁNYI-GULYÁS Béla: Vallomás egy elsüllyedt világról. [Visszaemlékezés.] München, Aurora. 1975. 171 p.
IGYGY 1540
Tört.
Benne egy újságcikk kivágás.

PAGNOL, Marcel: Marius.(Pièces en quatre actes et six tableux) [Színmű.] Paris, Fasquelle Éditeurs. (1946.) 260 p.
IGYGY 3011
FrIr.I.
A könyv a kötéséből kiszakadt. A hátsó borítón lejegyzett számok.

PAGNOL, Marcel: Notes sur le rire. [Esszé.] Paris, Les Éditions Nagel. (1947.) 125 p.
/Littérature/
IGYGY 3012
FrIr.I.

PAIS Dezső: A magyar irodalmi nyelv. [Tanulmány.] (Bp.) Akadémiai. [é.n.] [425]-486. p.
IGy 5781
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 4. köt. 3-4. sz.

PAIS Dezső: A magyar irodalmi nyelv. [Tanulmány.] (Bp.) Akadémiai. [é.n.] [425]-486. p.
IGy 5782
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 4. köt. 3-4. sz.

PALASOVSZKY Ödön − LOSSONCZY Tamás: Összecsengések. [Palasovszky Ödön versei Lossonczy Tamás grafikáival.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1980. [8] p.
Dedikált: Lossonczy Tamás
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 150 példányban. Ez a 150. sz. pld.

PALÁGYI Menyhért: Petőfi. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk.: Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán.) Bp., Kunossy, Szilágyi és Társa. 1909. 160. p.
/Petőfi-Könyvtár. XIII./
IGYGY 1642
MIr.II.
Hátsó borító belső oldalán ceruzás megjegyzések Illyés Gyula autográf kézírásával

Palócföld (Nógrádi írók és művészek antológiája.) (Szerk.: András Endre, Czinke Ferenc, Erdős István, Kojnok Nándor, Paróczai Gergely.) Salgótarján (Nógrád megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya.) 1965. 159 p.
Dedikált (Belitzky János, 59. p.)
IGy 5266
MAnt.
A könyv gazdagon illusztrált.

PALOCSAY Zsigmond: A nagyelefánt. (Vadászmese.) (Ill.: Plugor Sándor.) Bukarest, Ifjúsági. 1968. 61 p.
IGYGY 1546
MIr.I.

PALOCSAY Zsigmond: Kakukkfuvola. [Versek.] Bukarest, Irodalmi. 1968. 174 p.
IGYGY 1547
MIr.I.

PALOTAI Boris: A másik. (Novellák.) Bp., Szépirodalmi. 1981. 201 p.
Dedikált
IGYGY 1551
MIr.I.

PALOTAI Boris: Hetedik év. [Regény.] [Bp.] Szépirodalmi. (1978.) 240 p.
Dedikált
IGYGY 1548
MIr.I.

PALOTAI Boris: Kakasszó. (Elbeszélések az épülő Sztálinvárosról.) [Bp.] Szépirodalmi. 1951. 177 p.
Dedikált
IGYGY 1549
MIr.I.

PALOTAI Boris: Két regény. (A madarak elhallgatnak. A férfi.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1979. 349 p. [1 t.]
Dedikált
/30 Év/
IGYGY 1550
MIr.I.

PALOTAI Boris: Pokróc az ablakon. [Regény.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. (1970.) 360 p.
Dedikált
IGYGY 1552
MIr.I.

PALOTAI Erzsi: Hosszú éjszaka. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1982. 281 p.
Dedikált
IGYGY 1553
MIr.I.

PALOTAI Erzsi: Igen. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1971.) 325 p.
Dedikált
IGYGY 1554
MIr.I.

PALOTAI Erzsi: Karambol. [Novellák.] (Bp.) Szépirodalmi. 1978. 245 p.
Dedikált
IGYGY 1555
MIr.I.

PALOTAI Erzsi: Költők, versek, találkozások. [Esszék.] Bp., Szépirodalmi. 1975. 220 p.
Dedikált
IGYK 6208
MIr.I.

PALOTAI Erzsi: Szerelem, fájdalom. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1958. 295 p.
Dedikált
IGYGY 1556
MIr.I.
A fedél belső oldalán autográf Ceruzaírással egy lakcím.

PANFJOROV, [Fjodor Ivanovics]: Harc a békéért. (Regény.) (Ford.: Határ Győző.) (Bp.) Révai. (1949.) 311 p.
IGYGY 3611
OrIr.I.

PAP István: Hol a hazám? [Regényes önéletrajz.] (Előszó. Keresztury Dezső. Szerk., sajtó alá rend.: Varga Domokos.) [Bp.] A szerző kiadása. 1988. 301 p.
Dedikált
IGy 4145
MIr.I.

PAP István: Virágkertészet. (Kertészeknek, virágszeretőknek, kiskert- és nagykert-tulajdonosoknak, szobanövény-termesztőknek és mindazoknak, akik a növényeket kedvelik.) (Szaklektorok: Ág István, Schuszter Lászlóné. Rajz: Borovszky Judit.) Bp., Szerző Kiadása. 1985. 368 p. [7 t.]
Dedikált
IGy 4132
Egyéb.II.

K. PAP János. Kiskirály. (Történeti szinmü [!] öt felvonásban.) Bp., Fráter és Társa Könyvnyomda. 1930. 83 p.
/Magyar átok. Három Színmű. Trilógia. 1./
Dedikált a borítón: „Illyés Gyulának szeretettel: …. Baross Sétány 973. III. 15”
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.I.
Kézirat gyanánt

PAP Károly: Irgalom. [Regény.] [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 150 p.
IGYGY 1563
MIr.I.

PAP Károly: Megszabadítottál a haláltól. (Regény.) [Szeged] Magyar Téka. [é.n.] 205 p.
IGYGY 1566
MIr.I.

PAP Károly: Megszabadítottál a haláltól. [Regény.] 1-2. köt. [Bp.] Nyugat. 1932. 160, 159 p.
Dedikált (1. köt.)
IGYGY 1565-1565/a
MIr.I.
A 2. köt. borítója leszakadva.

PAP Károly: Mikáél. [Elbeszélések.] Bp., [Nyugat.] [é.n.] [569]-582, [242]-259, [577]-606,
[136]-216. p.
Dedikált
IGYGY 1567
Különlenyomat a Nyugat című folyóirat különböző számaiból. Egybefűzve. A lapok széthullanak, a dedikáció a lejáró könyvfedél belső oldalán.

PAPINI, Giovanni: Krisztus története. [Esszé.] (Ford.: Révay József. Előszó: Giovanni Papini.) (Bp.) Atheneum. [1942.] 572 p.
IGYGY 3798
Egyéb.II.
Kézirásos jegyzetekkel. A könyv kezd kiszakdni a kötéséből. Benne egy levelezőlap Dr. Kozmutza Hermilné Úrnő részére Líviától.

Papok, katonák, polgárok…(Három magyar évtized – szépprózában.) (Vál., szerk., utószó: Faragó Vilmos.) Bp., [Móra.] 1977. 427 p.
/Kozmosz Könyvek. Fiatalok Könyvtára/
IGYGY 3965
MAnt.

PAPP Dániel: A Rátótiak. (Regény.) Bp., Magyar Parasztszövetség Művelődési Osztálya. [é.n.] 75 p.
/Érdekes Könyvek/
IGYGY 1569
MIr.I.

PAPP Lajos: Kikiáltó. [Versek.] Szeged, Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár. 1960. 166 p.
/Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár. 6./
Dedikált
IGYGY 1570
MIr.I..

PAPP Tibor: Elégia két személyhez vagy többhöz. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. 1968. 95 p.
IGYGY 1571
Benne letépett borítékcímzés

PAPP Tibor: Sánta vasárnap. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. 1964. 95 p.
Dedikált
IGYGY 1572
MIr.I..

PAPP Tibor: Vendégszövegek. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. 1971. 127 p.
IGYGY 1573
MIr.I.

PARAIN, Brice. La mort de Socrate. [Regény.] [Paris] Gallimard. (1950.) 224 p.
IGYGY 3015
FrIr.I.
Felvágatlan.

PARAIN, Brice: Joseph. [Regény.] [Paris] Gallimard. (1964.) 211 p.
Dedikált
IGYGY 3013
FrIr.I.

PARAIN, Brice: Noir sur blanc.(Pièce en trois actes.) [Színjáték.] [Paris] Gallimard. (1962.) 146 p.
/Le Manteau d’Arlequin/
IGYGY 3014
FrIr.I.
Felvágatlan.

PARAIN, Brice: Retour à la France. [Tanulmány, kritika.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1936.) 222 p.
Dedikált
IGYGY 3016
Tört.

PARANCS János: Félálom. [Versek.] (Ill.: Erdélyi Attila.) Párizs, Magyar Műhely. 1963.
100 p.
/Magyar Műhely/
Dedikált
IGYGY 1574
MIr.I.

PARASCHIVESCU, Miron Radu: Miron Radu Paraschivescu legszebb versei. (Ford.: Tóth István. Előszó: Dumitru Micu.) Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. (1963.) 118 p.
Dedikált
IGYGY 3735
RomIr.I.

Parasztsors – Parasztgond 1919-1944. [Dokumentumok.] (Bev.: Erdei Ferenc. Összeáll., előszó: Kiss Dezső. Sorozatszerk.: H. Balázs Éva. Lektor: Incze Miklós.) (Bp.) (Országos Levéltár.) 1960. 295 p. [8 t.]
/A Magyar Történelmi Társulat és a Hazafias Népfront Könyvtára. 1-2./
IGy 4451
Szoc.

PARRAFI György – HORVÁTH Zoltán: Világtörténelmi lexikon. I. rész. (Kr. e. 4800 – Kr. u. 1699.) (A térképeket tervezte: Korcsmáros Pál.) Bp., Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 1943. 436 p.
IGy 4246
Tört.

PASCAL, [Blaise]: Les Provinciales. (Textes de 1656-1637) [Elmélkedések] Paris, Ernest Flammarion. (1927.) 335 p.
/Les Meilleurs Auteurs Classiques Français et Étranger/
IGYGY 3017
FrIr.I. [!]
Felvágatlan és az első borítója leszakadó félben.

PASQUIER, Marcel du: Poésie et réalité. (Réflexions sur la vie de l’esprit.) [Tanulmány] Neuchâtel, Éditions de La Bacconnière. (1942.) 199 p.
IGYGY 3018
FrIr.II.
Felv
ágatlan, az első borító külső oldalán kék ceruzás lejegyzés. A könyv a 103. sz. pld..

PASSUTH László: A lombard kastély. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1972. 364 p.
Dedikált
IGYGY 1585
MIr.I.

PASSUTH László: Aranyködben fáznak az istenek. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1964.
713 p.
Dedikált
IGYGY 1581
MIr.I.

PASSUTH László: Emlék és folytatás. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1971. 398 p.
Dedikált
IGYGY 1582
MIr.I.

PASSUTH László: Hétszer vágott mező. 1-2. köt. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1970. 393, 383 p.
Dedikált (1. köt.)
IGYGY 1583 – IGYGY 1583/a
MIr.I.

PASSUTH László: Lagúnák. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 349 p.
Dedikált
IGYGY 15241584
MIr.I.

PASSUTH László: Medúzafej. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 599 p.
Dedikált
IGYGY 1586
MIr.I.

PASSUTH László: Örök Hispánia. [Útikönyv.] (Előszó: Passuth László.) Bp., Gondolat. 1969. 378 p.
/Világjárók/
Dedikált
IGYGY 1587
Egyéb.II.

PASSUTH László: Sárkányfog. 1-2. köt. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1960. 335, 410 p.
Dedikált (1. köt.)
IGYGY 1589 – IGYGY 6063
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

PASSUTH László: Találkoztam Esőistennel. [Útirajz.] Bp., Szépirodalmi. 1972. 369 p.
Dedikált
IGYGY 1590
MIr.I.

PASSUTH László: Tornyok árnyékában. [Tanulmányok, vallomások, úti naplók.] (Előszó: Passuth László.) Bp., Szépirodalmi. (1977.) 526 p.
Dedikált
IGYGY 1591
MIr.II.

PASSUTH László: Tört királytükör. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1974. 628 p.
Dedikált
IGYGY 1592
MIr.I.

PASSUTH László: Víz tükrére krónikát írni. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1980. 537 p.
Dedikált (Aláírás: Lola)
IGYGY 1593
MIr.I.

PASZTERNÁK, Borisz Leonyidovics: Karácsonyi csillag. (Kései versek. 1945-1960.) (Ford.: Gömöri György, Sulyok Vince. Előszó: Victor S. Frank.) Washington, Occidental Press. 1965. 59 p.
Dedikált (Sulyok Vince)
IGYGY 3612
OrIr.I.

PATAKI József: A Sárköz gazdaság- és településföldrajza. [Tanulmány.] Pécs, Modensieder József Zrínyi-Könyvnyomdája Szigetvár. 1936. 44 p.
/Specimina Dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethinae Quin Queecclesiensis. 95./
IGy 4556
Tört.
Borítója szakadozott a kötéséből kijár. Benne egy négyoldalas cikk: ifj. Kelemen Sándor. Sárközi térkép.

Pathelin Mester. (Bohózat egy felvonásban a XV. századból.) (Sorozatszerk.: Gömöri Jenő.) Ford., átdolg., bev.: Hevesi Sándor.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 64 p.
/Modern Könyvtár. 152./
IGy 5538
FrIr.I.
Hátsó és első borítója és gerince leszakadt.
Lapjaira hulló.

PAULHAN, Jean: Entretien sur des faits divers. ([Ill.]: André Lhote.) [Paris] Gallimard. (1945.) 156 p.
IGYGY 3987
Fil.
A könyv a kötéséből kiszakadt. Az első számozatlan oldalon Illyés neve olvasható.

PAUSZTOVSZKIJ, Konsztantyin: A haza füstje. [Regény.] (Ford.: Makai Imre. Előszó, lektor. Koroknai Zsuzsa. Verseket ford.: Maróti Lajos.) Bp., Magvető. 1965. 298 p.
/Világkönyvtár/
IGYGY 3614
OrIr.I.

PAUSZTOVSZKIJ, Konsztantyin: A pilóta naplója. (Regény.) (Ford.: Dalos László. Rajzok: Raszler Károly.) Bp., – Uzsgorod, Móra. – Kárpáti Kiadó. 1967. 203 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált (Dalos László)
IGYGY 3615
OrIr.I.

PAUSZTOVSZKIJ, Konsztantyin: Az aranyrózsa. (Vallomások az írói munkáról.) (Ford.: Szöllősy Klára.) Bp., Bibliotheca. 1958. 273 p.
IGYGY 3613
VIr.II.
Az utolsó oldal bal felső sarkában ceruzával írott számok találhatók

PAUSZTOVSZKIJ, Konsztantyin: Romantikusok. (Regény.) (Ford.: Dalos László. Rajzok: Keserü Ilona.) Bp. – Uzsgorod, Móra. – Kárpáti Kiadó. 1970. 225 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált (Dalos László)
IGYGY 3616
OrIr.I.

Pavel Ágoston. (Előadások gyűjteménye az 1966 május 27-én megtartott Murska Sobota-i symposionról és az 1966 augusztus 27-én megtartott szombathelyi symposionról.) Szombathely – Murska Sobota, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár – Pomurska Založba. 1967. 133 p.
IGYGY 3664
Népr.

[PÁKOLITZ István]: Ami lehet. (Pákolitz István versei.) Bp., Magvető. 1969. 125 p.
Dedikált
IGYGY 1541
MIr.I.

PÁKOLITZ István: Esti dal. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 145 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 6223
MIr.I.

PÁKOLITZ István: Fény és árnyék. [Versek.] Bp., Magvető. 1962. 132 p.
Dedikált
IGYGY 6251
MIr.I.

PÁKOLITZ István: Kikerics. [Versek.] Bp., Magvető. 1981. 109 p.
Dedikált
IGYGY 1543
MIr.I.

PÁKOLITZ István: Vargabetűk [Versek.] Bp., Magvető. 1978. 120 p.
Dedikált.
IGYGY 1544
MIr.I.

PÁKOZDY Ferenc: Förgetegben. (Versek.) Hódmezővásárhely, [A szerző kiadása.] 1943. 142 p.
Dedikált (A Magyar Csillag szerkesztőségének)
IGYGY 1542
MIr.I.

[PÁLFFY János]: Magyarországi és erdélyi urak. (Pálffy János emlékezései. I.) (Sajtó alá rend., előszó: Szabó T. Attila.) (Kolozsvár) Erdélyi Szépmíves Céh. 1939. 157 p.
IGy 4525
Tört.
A címlapon pecsét: Tiszteletpéldány.

PÁLFI Károly: A magyar nemzet ősvallása. [Tanulmány.] (Előszó: Pálfi Károly.) Bp., (Pálfi Károly.) 1941. 112 p.
IGy 4309
Tört.
Szakadozott

PÁLFI Károly: A skytha kérdés megoldása. [Tanulmány.] (Előszó: Pálfi Károly.) Bp., (Pálfi Károly.) 1944. 47 p.
IGy 4309/a
Tört.
Rongálódott

PÁLMAI Jenő: Párizsban más történt. [Regény.] (Bp.) Cserépfalvi. (1941.) 121 p.
/Így Láttuk Mi/
Dedikált (aláírás)
IGYGY 1545
MIr.I.
Borítója leszakadva

[PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám]: Horváth Ádám levelezése „poétriáival”. (Göcseji levelek, versek, dalok. (1813-1820) – Zala megye irodalmi hagyományai. 1.) (Szerk.: Fülöp István. [Összegyűjt., jegyz.]: Péterffy Ida.) Zalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár. 1973. 195 p.
/Göcseji Helikon – Honismereti Közlemények. 7./
IGYGY 810
MIr.I.
T.M.-ben nem találtuk meg. A könyvben ajánló kártya, kézírásos aláírással: “Őszinte tisztelő szeretettel küldöm Göcsej irodalmi hagyományaira emlékezve s Pálóczi Horváth Ádám „csimbókos” költőt idézve:” Zalaegerszeg, 1975. május 31. Fülöp István (?)

Pálóczy-Horváth, George: In darkest Hungary. (Bev.: Michael Károlyi.) London, Victor Gollancz LTD. 1945. 158 p.
IGYGY 1557
Szoc.
A címlapon és az utolsó oldalon egy pecsét: Collection Maru Dobrženská. A hátsó borító külső oldalán kék ceruzával egy cím és egy név. Több helyen angol nyelvű, ceruzás bejegyzések.

Pályakezdő költők. 1971-1974. (Szerk., bev.: Fodor András.) (Bp.) (Magyar Írók Szövetsége Költői Szakosztály.) [1975.] 124 p.
IGy 5182
MIr.II.

Pályakezdő költők. 2. köt. 1975-1980. (Szerk., bev.: Fodor András.) (Bp.) Magyar Írók Szövetsége. 1981. 125 p.
IGYGY 4014
MIr.II.

PÁNDI Pál: Első aranykorunk. (Cikkek, tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkor irodalmáról.) [Bp.] Szépirodalmi. (1976.) 620 p.
Dedikált
IGYGY 1562
MIr.II.

PÁNDI Pál: Jegyzetek az Apostol-ról. [Tanulmány.] [Bp.] [Akadémiai.] 1969. [151]-182. p.
Dedikált
MIr.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat az MTA I. Osztályának Közleményei. 26. sz-ból.
Első lapja szakadozott.

PÁNDI Pál: „Kísértetjárás” a magyar irodalomban (1830–1848). [Tanulmány.] [Bp.] [Akadémiai.] (1968.) 211–249. p.
Dedikált
IGy 5691
MIr.II.–Klny.
A füzet első és utolsó lapja leszakadva
Különlenyomat az MTA I. Osztályának Közleményei 25. sz.-ból

PÁNDI Pál: Kritikus ponton. [Cikkek, kritikák.] [Bp.] Szépirodalmi. (1972.)
758 p.
Dedikált
IGYGY 1561
MIr.II.

PÁNDI Pál: Petőfi és a nacionalizmus. (Hat előadás.) Bp., Akadémiai. 1974.
307 p.
/Korunk Tudománya/
Dedikált
IGYGY 1641
MIr.II.

PÁNDI Pál: Petőfi. (A költő útja 1844 végéig.) [Monográfia.] (Előszó: Pándi Pál.) [Bp.] Szépirodalmi. 1961. 589 p.
Dedikált
IGYGY 1639
MIr.II.

PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. [Napló. Levelek.] (Bev., jegyz.: Nagy Géza. Ford.: Tóth István, Józsa János, Kovács Erzsébet, stb.) Bukarest, Kriterion. 1977. 823 p. [18 t.]
Dedikált (Nagy Géza)
IGYGY 1568
MIr.I.
A kötet kritikai kiadás igényével készült.

PÁPAY József: Reguly Antal emlékezete. (Nyelvészeti hagyatékának feldolgozása alkalmából.) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1905. 28 p. [1 t.]
Leltári szám és pecsét nélkül
Nyelv.II.
Sz4.
Lapjaira hulló. Mindkét borítója leszakadva.
Aláhúzások, jelölések a szövegben
Benne: A/5-ös méretű kézirat. Autográf ceruzával írott jegyzet ’Reguly’ címmel.

Párizsi elégia. (Magyar költők és képzőművészek Franciaországról. Válogatott költemények.) (Vál., utószó: Gereblyés László.) Bp., Magvető. (1974.) 242 p.
IGYGY 4005
MAnt.
A kötet magyar képzőművészek alkotásairól készült fekete-fehér fénykép-illusztrációkat tartalmaz. Illyés Gyula két verse szerepel a kötetben

PÁSKÁNDI Géza: A sárikás anyós. (Groteszk eposzok.) (Ill.:Würtz Ádám.) (Bp., Szépirodalmi. 1977.) 167 p.
Dedikált
IGYGY 1580
MIr.I.

PÁSKÁNDI Géza: A szabadság színeváltozásai. [Elmélkedés.] Bp., Magvető. 1984. 235 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált (Kodolányiéknak és Flóra néninek)
IGYGY 1576
Egyéb.II.

PÁSKÁNDI Géza: A vegytisztító becsülete. (Novellák, párbeszédek.) Bukarest, Kriterion. 1973. 266 p.
IGYGY 1578
MIr.I.

PÁSKÁNDI Géza: Erdélyi triptichon. (I. Fölkél az Ömlő Búza napja. II. És Rosta órája üt. III. Majd Sziták perce jő el.) [Drámák.] (A szerző előszavával.) [Bp.] Magvető. 1984. 397 p.
Dedikált
IGYGY 1575
MIr.I.
Dávid Ferenc, Péchi Simon, Apáczai Cseri János

[PÁSKÁNDI Géza]: Páskándi Géza színművei. Bp., Magvető. 1974. 205 p.
Dedikált
IGYGY 1579
MIr.I.
A rejtekhely, Időszak, A hülyegyerek, avagy a vándorköszörűs, A sor.
A szerző javításaival és bejegyzésével az 5., számozatlan oldalon, A rejtekhely alcímeként: ’(Túlélők.)’

PÁSKÁNDI Géza: Tű foka. (Versek.) Bukarest, Kriterion. 1972. 188 p.
Dedikált
IGYGY 1577
MIr.I.

PÁSZTOR Béla: Bábúk [!] és halottak. (Versek.) (Előszó: Kárpáti Aurél.) [Bp.] Vajda János Társaság. 1948. 154 p.
Dedikált (Popper Henrikné)
IGYGY 1595
MIr.I.

PÁSZTOR Emil: A tizenötödik aradi vértanú: Kazinczy Lajos. [Dokumentum-életrajz.] (Előszó. Pásztor Emil) [Bp.] Kossuth. – Zrínyi. 1979. 194 p.
Dedikált
IGYGY 1594
Tört.

PÁSZTOR Emil: Arany János, a magyar nyelv és irodalom tanára. [Tanulmány.] Eger, Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola. 1972. [201]-214. p.
Dedikált
IGYGY 70
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola füzetei. 563. sz.-bólPÁSZTOR Emil: „Egy való van: a nincsen”. (Ady: A Magyar Ugaron, A Nincsen Himnusza.) [Tanulmány.] Bp., 1973. [625]-644. p.
Dedikált
IGYGY 35
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1973. 3. sz.-bólPÁVEL Ágoston: Válogatott tanulmányai és cikkei. (Szerk.: Dr. Simonné Pável Judit, Rózsa Béla.) Szombathely, Vas Megye Tanácsa. 1976. 294 p.
IGYGY 1596
MIr.II.
Benne tintával írott levél Illyés Gyulának S. Pável Judit aláírással, postai szelvény, a borító belső oldalán tintaírással lakcíme.

[PÁZMÁNY Péter] Pázmány Péter válogatott munkái. [Elmélkedések, tanítások, prédikációk.] (Összáll., bev.: Baboss Ernő.) Bp., Magyar Népművelők Társasága. [1942.]
95 p.
IGYGY 1597
MIr.I.

PEÉRY Rezső: Requiem egy országért. [Esszék, visszaemlékezések.] München, Aurora. 1975. 135 p.
/Aurora Kiskönyvek 7./
Dedikált
IGYGY 6064
MIr.II.

PEÉRY Rezső: Malomkövek között. (Találkozások kortársakkal.) (Feljegyzések, beszámolók, karcolatok.) (Stuttgart) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.) (1977.) 166 p.
IGYGY 1605
Tört.
Benne egy papírdarabon Peéry Rezső címe.

PEI, Mario: The Story of Language. [Tanulmányok.] (New York.) The New American Library of World Literature. (1960.) 431 p.
/A Mentor Book/
IGy 5806
Nyelv.II.
A számozatlan első oldalak kiszakadó félben vannak.

PELLICO, Silvio: Le mie prigioni. (Tragedie scelte.) ([Előszó]: Francesco Costèro.) Milano, Società Edetrice Sonzogno, (1904.) 346 p.
/Biblioteca Classica Economica/
IGYGY 3801
OlIr.I.
A cím
oldalon ceruzás bejegyzés.

PERCHE, Louis: Beckett (L’enfer à notre portée.) [Tanulmány.] ([Bev.]: Louis Perche. [Sorozatszerk.]: Clement Borgal.) (Paris) Éditions du Centurion. (1969.) 194 p.
IGYGY 3400
FrIr.II.
Benne egy könyv szalagreklámja.

PERCHE, Louis: Valéry (Les limites de l’humain.) [Monográfia.] ([Bev.]: Louis Perche.) (Paris) Éditions du Centurion. (1965.) 173 p.
/Humanisme et Religion/
IGYGY 3195
FrIr.II.
Benne egy papírdarabon levél Jancsó Gabriellától.

Periszkop 1925-1926. (Antológia.) (Összeáll., jegyz., bev.: Kovács János.) Bukarest, Kriterion. 1979. 524 p.
IGy 5242
VAnt.

PERJÉS Géza: Az országút szélére vetett ország. (A magyar állam fennmaradásának kérdése a Mohácstól Buda elestéig tartó időben.) [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Sík Csaba, Vekerdi László.) Bp., Magvető. (1975.) 112 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
IGYGY 1606
Tört.

PERKÁTAI László: Életen túl halálon innen. (Versek.) Szeged, Magyar Téka. 1941. 39 p.
Dedikált
IGYGY 1602
MIr.I.

PERKÁTAI László: Tékozló fiú. (Versek.) Szeged, Délmagyarország. 1937. 71 p.
Dedikált
IGYGY 1603
MIr.I.
Készült 500 példányban. Valamint 20 számozott, a szerző kézjegyével ellátott példányban is. Ez a 16. sz..

PERNEKI Mihály: Ég a gyapot. [Versek] Bp., Keresztmetszet Kiadása. 1935. 30 p.
Dedikált
IGYGY 1601
MIr.I.

PERVOMAJSZKI, Leonid: Budapesti levél. (Versek.) (Ford.: Radó György. Előszó: Illés Béla.) Bp., Officina. 1945. 30 p.
/Új Sorozat. 5./
IGYGY 3617
OrIr.I.

PETHŐ Tibor: Szögletes földgömb. [Cikkek.] (Felelős szerk.: Fábri Anna.) Bp., Magvető. (1976.) 707 p.
Dedikált
IGYGY 1607
Tört.

PETHŐ Zsoltné Németh Erika: Szentendre utcanevei. [Tanulmány, utcajegyzék.] (Előszó: Pethő Zsoltné Németh Erika.) Szentendre, (Szentendre Városi Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár.) 1983. 215 p.
/Pest Megyei Téka. 3./
IGYGY 6151
Tört.

Petőfi 1823-1973. (Tribute To Sándor Petőfi On The 150th Anniversary Of His Birth.) [Előadások, beszédek.] [Bp.] Corvina. 1973. 144 p.
IGYGY 1653
MIr.II.
Megemlékezés Petőfi Sándor 150. születésnapja alkalmából. Az ünnepségen elhangzott Losonczi Pál, Illyés Gyula, Aczél György, Darvas József beszédeknek angol, francia, német, orosz fordításai

Petőfi koszorúi. (Versek, vélekedések, vallomások Petőfiről.) [Antológia.] [Bp.] Magvető. (1973.) 598 p.
IGy 1628
MAnt.

PETŐFI Sándor: A helység kalapácsa. (Hősköltemény négy énekben.) (Ill.: Cseh Gusztáv.) Kolozsvár, Dacia. [1973.] 64 p.
IGYGY 1608
MIr.I.

[PETŐFI Sándor]: Alexander Petőfi: Child John. [Elbeszélő költemény.] ([Ford.]: William N. Loew. [Ill.]: Jaschik Álmos.) Bp., Magyar Studio. Nicholas Biró. 1920. 67 p. [8 t.]
Dedikált (Jaschik Álmos)
IGYGY 1612
MIr.I.
Díszkötésben, 8 darab, a könyvbe kötött külön lapra, a kép felső részén ragasztott 9 cm x 10 cm méretű színes illusztrációval. A címoldal elszakadt.
Készült 400 magyar, 300 angol és német, 250 francia és olasz nyelvű példányban. Ez az 5. sz. pld.

PETŐFI Sándor: Apostolul. [Elbeszélő költemény.] ([Ford.]: St. O. Iosif. [Ill.]: Gheorghe Ionas.) Cluj, Dacia. 1972. 121 p.
IGYGY 1626
MIr.I.

PETŐFI Sándor: Elbeszélések és hírlapi czikkek. [!] (Sorozatszerk.: Radó Antal.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [1898.] 66 p.
/Magyar Könyvtár. 44./
IGy 5053
MIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. A könyv gerince, az első és hátsó oldalai leváltak.

PETŐFI Sándor: János vitéz. [Elbeszélő költemény.] Bp., Franklin. [1945.] 52 p.
IGYGY 1613
MIr.I.

[PETŐFI Sándor]: Lapok Petőfi Sándor naplójából. [Részlet.] (Szövegond.: Rexa Dezső, Sajtó alá rend.: Sugár Jenő.) (Bp., Rózsavölgyi és Társa. 1946.) 71 p.
IGYGY 1611
MIr.I.
Mini könyv, rongált papírkötésben.
6 cm x 9,5 cm.

[PETŐFI Sándor]: Le Jean le Preux. (János vitéz) D’Alexandre Petoefi. [Elbeszélő költemény.] ([Ford., jegyz.]: Guy Turbet-Delof.) Paris, Presses Universitaires de France, 1954. 139 p.
IGYGY 1618
/Collection Franco-Hongroise/
Dedikált (Guy Turbet-Delof (?))
MIr.I.

Petőfi Sándor. (Március 15.-i műsor.) [h.n.] [k.n.] [é.n.] [81 p.]
IGYGY 1621
Szính.
Nincs összefűzve, lapok egy dossziéban.

[PETŐFI Sándor]: Петефи: Избранное. [Válogatás verseiből és prózájából.] ([Bev.]: Hidas Antal, [Ford.]: М. Замаховской, В. Звяґинцевой, В. Инбер) Moсква. ОГИЗ. 1948. 487 p.
IGYGY 1625
MIr.I.

[PETŐFI Sándor]: Petőfi Sándor összes költeményei. [Bp.] [Szépirodalmi.] Magyar Helikon. 1967. 1101 p.
IGYGY 1610
MIr.I.
Ez a 1570. sz. pld.

[PETŐFI Sándor]: Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése. [Bp.] [Szépirodalmi.] Magyar Helikon. 1967. 704 p.
IGYGY 1610/a
MIr.I.
Ez a 1268. sz. pld.

[PETŐFI Sándor] Шандор Петефи: Tигр и Гиена. [Dráma.] ([Ford., Bev.]: Ал. Гершкович.) Moсква, Исскусство. 1957. 110 p.
IGYGY 1620
MIr.I.
Tigris és hiéna

[PETŐFI Sándor] Sándor Petőfi: Blesky rozhněvané i křídla motýlí. [Válogatott versek.] ([Bev.]: Illyés Gyula. [Vál., tan., ford.]: Vilém Závada, Richard Pražák, Rákos Péter. [Ill.]: Jaroslav Šváb.) Praha, Odeon. 1973. 90 p.
IGYGY 1615
MIr.I.
Készült a költő szültésének 150. évfordulójára. Fűzetlen kiadás

[PETŐFI Sándor]: Sándor Petőfi: Gedichte. ([Ford., előszó]: Franyó Zoltán.) Bukarest, Kriterion. 1975. 104 p. [1 t.]
Dedikált (Franyó Zoltán)
IGYGY 1619
MIr.I.
Petőfiről készült litográfia másolata a címoldal verzójára ragasztva

[PETŐFI Sándor]: Sándor Petőfi: Vabadus armastus. (Valik luuletusi ja poeeme.) ([Ford.]: Ellen Niit.) Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus. 1964. 326 p. [1 t.]
Dedikált (Ellen Niit)
IGYGY 1616
MIr.I.
Szabadság Szerelem

[PETŐFI Sándor]: Szabadság, szerelem. (Utijegyzetek, utilevelek, naplótöredékek, politikai cikkek, tábori levelek és egy elbeszélés.) (Fáy Dezső fényképeivel.) Bp., Stádium Sajtóvállalat. 1943. 128 p.
/Nemzeti Könyvtár. 100-101./
IGYGY 1652
MIr.I.

PETŐFI Sándor: Tigris és hiéna. (Történeti dráma négy felvonásban.) (Sorozatszerk.: Radó Antal.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 83 p.
/Magyar Könyvtár. 367–368./
IGy 5052
MIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Gerince, az első és hátsó oldalai leváltak.

[PETŐFI Sándor]: Tizenkét vers. (Bev.: Juhász Ferenc.) Bp., (Szépirodalmi.) Magyar Helikon. 1972. [62 p.]
IGYGY 1623
MIr.I.
A versek és az előszó kéziratban és nyomtatva is. Megjelent Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára

PETŐFI Sándor: Uti [!] rajzok. I. Úti [!] jegyzetek. II. Uti [!] levelek Kerényihez. (Sorozatszerk.: Radó Antal.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 79 p.
/Magyar Könyvtár. 14./
IGy 5043
MIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Gerince, az első és hátsó oldalai leváltak. Ceruzás jelölések.

PETŐFI Sándor: Vers és próza. (Időrendi válogatás a teljes életműből.) (Vál. és utószó: Csanádi Imre.) Bp., Magvető. 1972. 638 p.
IGYGY 1629
MIr.I.

PETRÁNYI Ilona: A drámaíró Pap Károly. [Tanulmány.] [Bp.] Irodalomtörténet. 1976. 565-588. p.
Dedikált
IGYGY 1564
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1976. 3. sz.-ból.

[PETRARCA, Francesco]: Rime di Francesco Petrarca. ([Előszó]: Francesco Costèro. [Közreműködik]: Giacomo Leopardi. [Jegyz.]: Eugenio Camerini.) Milano, Società Editrice Sonzogno. 1897. 454 p.
/Biblioteca Classica Economica/
IGYGY 3800
OlIr.I.
A címoldalon ceruzás bejegyzés. A könyv minden oldalán ceruzás kiemelések.

PETRŐCI Bálint: Megbékélt emberek. [Elbeszélések, riportok.] Bratislava, Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó. 1953. 173 p.
IGYGY 1656
MIr.I.

PETROV, N.: A színházi rendezés útjai. [Tanulmány.] (Ford.: Lányi Sarolta.) Bp., Egyetemi Nyomda. 1947. 21 p.
/Az Országos Magyar Színművészeti Akadémia Könyvtára. 2./
IGy 5670
Szính.

PETROVIC, RASTKO: A hatodik nap. [Regény.] (Ford.: Herceg János.) Novi Sad, Forum. 1964. 543 p.
SzeIr.I.
IGYGY 3701

PEYRE, Henri: Connaissance de Baudelaire. [Tanulmány.] Paris, Librairie José Corti. 1951. 235 p.
IGYGY 2533
FrIr.II.
Felvágatlan.
Helyenként ceruzás jelölések, és egy névjegykártya.

PEYRÉ, Joseph: L’homme de choc. [Regény.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1936.) 271 p.
IGYGY 3021
FrIr.I.

PÉCHY Blanka: Beszélni nehéz. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. (1974.) 191 p.
Dedikált
IGYGY 1599
Nyelv.II.

PÉCHY Blanka: Este a Dunánál. [Cikkek, színészportrék riportok.] (Előszó: Péchy Blanka.) Bp., Magvető. (1977.) 341 p.
Dedikált
IGYGY 1600
Szính.

PÉGUY, Charles: Morceaux choisis. [Versek.] Paris, Gallimard. (1927.) 255 p.
IGYGY 3019
FrIr.I.
Benne fehér lapon sűrű, fekete ceruzás írás. Az első számozatlan oldalon Illyés Gyula neve ceruzával.

PÉNTEK János – SZABÓ Zoltán – TEISZLER Pál: A nyelv világa. (Nyelvről, nyelvtudományról mindenkinek.) [Tanulmányok.] Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó. 1972.
206 p.
Dedikált
IGy 5725
Nyelv.II.

PÉRET, Benjamin: De derrière ses fagots. [Versek.] Paris, Éditions Surréalistes. 1934. 132 p.
Dedikált
IGYGY 3020
FrIr.I.
Benne a könyvről szóló ismertető.

PÉTERFY Jenő: A három görög tragédia-költő. (Tanulmányok.) (Sorozaszerk.: Voinovich Géza.) (Bp.) Franklin. [1944.] 84 p.
/Olcsó Könyvtár.Ú.f.. 5./
IGy 5591
VIr.II.
A könyv kiszakadt a kötéséből.

PÉTERFY Jenő: A három görög tragédia-költő. (Tanulmányok.) (Sorozatszerk.: Voinovich Géza.) Bp., Franklin. [1944.] 84 p.
/Olcsó Könyvtár. Ú.f.. 5./
IGy 5333
VIr.II.
Sz1.
Felvágatlan, a kötéséből kiszakadt.

PÉTERFY Jenő: Három görög drámaíró. [Tanulmányok.] [Bp.] Franklin. [é.n.] 84 p.
VIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül
Hátsó borítójának sarka leszakadt, kötéséből kiszakadva.

[PÉTERFY Jenő]: Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. (Sorozatot szerk.: Vajthó László.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 93 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 13./
IGy 5589
Szính.
A könyv gerince és borítója leszakadva.

[PÉTERFY Jenő]: Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. (Sorozatot szerk.: Vajthó László.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 93 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 13./
IGy 5590
Szính.
Felvágatlan.

[PÉTERFY Jenő]: Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. [Tanulmányok.] (Sorozatszerk.: Vajthó László. Bev.: Juhász Géza.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 93 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 13./
IGy 5350/a
Szính.
Sz1.
Felvágatlan, mindkét borítója leszakadt.

[PÉTERFY Jenő]: Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. [Tanulmányok.] (Sorozatszerk.: Vajthó László.) (Bp.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Bp.-i Berzsenyi Dániel Reálgimnázium.) [é.n.] 160 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 2./
IGy 5350
Szính.
Sz1.
Borítólapja és gerince leszakadt.

[PÉTERFY Jenő]: Péterfy Jenő zenekritikái. (Sorozatszerk.: Vajthó László.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Bp-i Berzsenyi Dániel Reálgimnázium.) [1932.] 114 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 7./
IGy 5351
Zene.I-II.
Sz1.
Felvágatlan. A címlapra ceruzával számok vannak lejegyezve.

PÉTER László: Ady nálunk. (Antológia.) (Lektorálta: Ilia Mihály.) Szeged, Somogyi Könyvtár. 1977. 150 p.
/A Somogyi-Könyvtár Kiadványai. 21./
IGYGY 34
MIr.II.

PÉTER László: Bartók Szegeden. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Péter László.) Szeged, (Szeged városi Tanács VB.) 1981. 119 p.
/A Somogyi-Könyvtár Kiadványai. 24./
IGYGY 4049
Zene.I-II.
Benne egy kotta mellékletként.

PÉTER László: Móra Ferenc ismeretlen levelei. [Tanulmány.] Szeged, (Szegedi Egyetemi Könyvtár.) 1954. 32 p.
/Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 33./
Dedikált
IGYGY 1371
MIr.II.

PÉTER László: Móra Ferenc ismeretlen levelei. [Tanulmány.] Szeged, (Szegedi Egyetemi Könyvtár.) 1954. 32 p.
/Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 33./
Dedikált (Móra Józsefnek Péter László.)
IGYGY 6057
MIr.II.

PÉTER Rózsa: Formabontás a „két kultúra” ellen. [Tanulmány.] [Bp.] (Magyar Tudomány.) 1969. 195-202. p.
Dedikált
IGY 4505
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Tudomány 1969. 4. sz.-ból.

PFEIFFER, Johannes: Umgang mit Dichtung. (Eine Einführung in das Verständnis des Dichterischen.) [Tanulmány.] Leipzig, Felix Meiner. 1936. 76 p.
IGYGY 3358
VIr.II.
A belső címoldalon és a hátsó borítón névbeírás ceruzával: Koszó

PFEIFFER, Sepp: Zur Geschichte der Madjarisierung des Sathmarer Deutschtums. [Tanulmány.] Hermannstadt, Krafft und Drotleff. 1940. 101 p.
IGy 4405
Tört.
Benne egy térképmelléklet.

PHAEDRUS: Aesopusi meséi. (Ford.: Vietórisz József.) Bp., [k.n.] [é.n.] 18 p.
IGYGY 3847
AntIr.I.
Oldalszámozás piros ceruzával

PHILIPPE, Charles-Louis: Chroniques du canard sauvage. [Elbeszélések.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. 1923. 228 p.
IGYGY 3023
FrIr.I.
Az első számozatlan oldalon Illyés Gyula neve.

PHILIPPE, Charles-Louis: La bonne Madeleine et la pauvre Marie. [Regény.] Paris, Gallimard. (1936.) 155 p.
IGYGY 3022
FrIr.I.
Felvágatlan.

PHILIPPE, Charles-Louis: La mère et l’enfant. [Regény.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1911.) 142 p.
IGYGY 3024
FrIr.I.
Ceruzás jelölések.

PICABIA, Francis: L’athlète des pompes funèbres. (Poèmes en cinq chants.) [Vers.] [h.n.] [k.n.] 1918. 27 p.
IGYGY 3025
FrIr.I.
Felvágatlan és a gerince szakadozott.

PILÁTHY György: Magyar szimfónia. [Tanulmányok.] (Sorozatszerk., bev: Borbély László.) Bp., Országos Bethlen Gábor Szövetség. 1940. 96 p.
/Bethlen Gábor Könyvtár/
Dedikált
IGYGY 4042
MIr.II.

PILINSZKY János: Apokrif. [Versek.] (Vál.: Domokos Mátyás.) Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár. 1981. [30 p.]
IGYGY 1654
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a 177. sz.. [Nem dedikált!]

PILINSZKY János: Rekviem. [Versek.] Bp., Magvető. 1964. 117 p.
Dedikált
IGYGY 1658
MIr.I.
Benne: 3 db újságkivágat, Pilinszky János versei: 1. : Mégis, Trónfosztás, Ékszer, Műtárgy; 2. Kórkép és hattyúdal, Jóhír, Terek, Önarckép 1974; Pascal, Auschwitz. 3. Ahogyan csak, Vonzások között

PILLEMENT, Georges: Les environs de Paris inconnus. 1. köt. (Nord.) 2. köt. (Sud.) (Itinéraires archéologiques.) [Útikönyv.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1961.) 364, 390 p.
IGYGY 3293
Egyéb.II.
2. köt.-ben egy boríték levéllel, Illyés Gyulánénak.

PILNYAK, Borisz [Andrejevics]: Meztelen év. [Prózai írások.] (Ford.: Kántor Péter. Rajzok: Baász Imre.) Bp., Európa. 1979. 236 p.
Dedikált (Kántor Péter Illyés Gyulának.)
IGYGY 3618
OrIr.I.

PINHAS, Max: Court Métrage. [Versek.] (Toulouse.) Édouard Privat Éditeur. (1971.) 43 p.
Dedikált
IGYGY 3026
FrIr.I.
A könyv a 182. sz. pld..

PINTÉR István: Magyar antifasizmus és ellenállás. [Tanulmány.] [Bp.] Kossuth. 1974. 488 p.
IGYGY 1659
Tört.

PINTÉR Pálné: A csodakút tündére. (Balatoni mesék.) (Ill.: Tamás Noémi.) Bp., Móra, 1977. 97 p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.I.
Benne levél: „Kedves Illyés úr! Örömmel közlöm hogy megkaptam a Móra Kiadótól a mesekönyvem tisztelet példányait. Egyet küldök belőle Illyés urnak is, fogadja olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel én küldöm. Mégegyszer köszönöm segítségét, hiszen önnek köszönhetem hogy elfogadták kiadásra meséimet. Azóta hiába küldtem be meséket, azzal az indokkal utasitották vissza: hogy a mai gyerekek nem igénylik a jóra intő meséket. Én pedig rosszra intő mesét nem írok, még ha tudnék is írni! Kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet!
Szívélyes üdvözlettel: Pintérné.”

PLISNER, Charles: Déluge. [Versek.] Bruxelles, Journal des Poètes. (1933.) 75 p.
/Les Cahiers du Journal des Poètes/
Dedikált
IGYGY 3032
FrIr.I.
Felvágatlan. Benne egy papírdarabon egy bruxelli cím. A könyv a 136. sz. pld..

POE, Edgar Allen: Az aranybogár. (Elbeszélések.) (Ford.: Babits Mihály, Pásztor Árpád. Utószó: Sükösd Mihály. Sorozatszerk.: Szabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 269 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 3475
AngIr.I.

[POE, Edgar Allen]: Poe Összes költeményei. [Versek. Dráma.] (Vál., bev., jegyz.: Kardos László. Ford.: Aczél Tamás, Babits Mihály, Devecseri Gábor…stb.) [Bp.] Franklin. [1949.] 110 p.
Dedikált (Kardos László.)
IGYGY 3476
AngIr.I.

Poésie croate d’aujourd’hui. [Antológia.] ([Vál., előszó, jegyz., adaptálta]: Marc Alyn, Zvonimir Mrkonjic.) (Charleville – Mezieres.) (Éditions de La Grive.) (1970.) 143 p.
/Les Cahiers de La Grive/
IGy 5480
HorIr.I.

Poésie macédonienne. (Anthologie des origines á nos Jours.) [Versek.] ([Előszó]: Jean Rousselot. [Bev., vál., jegyz.]: Milan Djurcinov. [Ford.]: Jacques Gaucheron, Eugène Guillevic, Lucie Albertini.) Paris, Les Éditeurs Français Réunis. (1972.) 238 p.
IGYGY 3706
EgyébIr.I.

Poésie murale. [Antológia.] ([Szerk.]: Juliette Darle, André Darle. [Bev.]: Armand Lanoux. [Előszó]: Juliette Darle.) Château de Saint-Ouen, [k.n.] [é.n.] 79 p.
FrAnt.
Leltári szám és pecsét nélkül.

Poésies hongroises de Petőfi, Arany, Vörösmarty, Tompa, Gyulai, Eötvös, Tóth, Kiss, Vajda, Váradi, Reviczky, Radó, Szabolcska, Endrődi, Szalay, Czóbel. ([Előszó, jegyz.]: Kálmán Miksa. [Sorozatszerk.]: Theisz Gyula, Matskássy József.) [Ford.]: François Coppée, Amadée Saissy, F., E. Gauthier, Melchior de Polignac, Jean de Nethy.] Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és fiai.) [é.n.] 111 p.
/Francia Könyvtár. 29./
IGy 5248
MAnt.
A címoldalon ceruzával: i.Jules d’Illés.

Poète contemporains. 1-2. köt. (Anthologie.) (Paris.) Firmin-Diderot et Cie. (1988. ) 272,
519 p.
/Collection des Amitiés Françaises/
IGYGY 4113 – IGYGY 4113/a
FrAnt.
A könyv mindkét kötete fűzetlen.

Poètes dans le cité. [Versek.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] [46 p.]
Dedikált (Juliette Darle Illyés Gyulának.)
IGYGY 2665
FrAnt.
So
k lapja kiszakadva

Poètes du XVIème siècle. [Szöveggyűjtemény.] ([Bev., jegyz., magy.]: Edouard Soufflet.) Paris, Librairie Hachette. (1939.) 96 p.
/Classiques Illustrés Vaubourdolle/
IGy 5110
FrAnt.
Sz1.

Poètes maudits d’aujourd’hui. [Költői antológia.] ([Bev.]: Pierre Seghers.) (Paris) Seghers. 1972. 294 p.
IGYGY 4103
FrAnt.

Poètes nouveaux. [Költői antológia.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] [40 p.]
IGYGY 2464
FrAnt.
Borítója nincsen.

POGÁNY Mária – RÁDICS József: Malteroslányok. [Szociográfia.] (Előszó: Pogány Mária, Rádics József.) Bp., Magvető. 1958. 188 p.
Dedikált (Rádics József Illyés Gyulának)
IGYGY 1661
Szoc.
Borítója szakadt. Benne egy levél a Delta International Publication Foundation-től angol nyelven, gépelve. Az első borítólap belső oldalán ceruzával egy lakcím.

POITZKY, J. E.: Novellák. (Ford.: Sztrokay Kálmán.) Bp., Athenaeum. 1919. 92 p.
IGYGY 3747
LenIr.I.

PÓK Lajos: Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. [Tanulmány.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 215 p.
/Arcok és vallomások/
Dedikált
IGYGY 110
MIr.II.

POLGÁRI Gáspár: Mérges golyóbis magyarábban: magyar vitéz meggyászolásra méltó mérges káromkodása. [Prédikációk.] (Sorozatszerk.: Incze Gábor.) Bp., Incze Gábor. 1938.
28 p.
/A Reformáció és Ellenreformáció Korának Evangéliumi Keresztyén (Református és Evangélikus) Egyházi Írói. 8. sz./
IGy 5032
MIr.I.
Sz1.
Helyenként ceruzás aláhúzások.

POLITZER, Georges: Principes élémentaires de philosophie. [Tanulmány.] (Előszó: Maurice le Goas.) Paris, Éditions Sociales. 1946. 293 p.
IGYGY 3033
Fil.
A könyv borítója leszakadt, gerince szakadozott.

POLNER Zoltán: Arany fának arany ágán. (Archaikus népi imádságok.) Békéscsaba, (Megyei Könyvtár.) 1981. [24 p.]
IGYGY 1662
Népr.
Benne karácsonyi üdvözlőkártya: Lipták Pál (?) egy képeslap (Szirmai Endre Stuttgartból) és egy újságkivágat a Magyar Nemzetből.

POLO, Marco: A Nagy Kán birodalmában. [Útleírás.] (Ford., bev.: Juhász Vilmos.) (Bp.) Officina. (1943.) 128 p.
/Officina Könyvtár. 27/28./
IGYGY 3796
Tört.
A könyv borítója leváló félben.

POMMIER, Jean: Les écrivains devant la revolution de 1848. (Lamartine, Hugo, Lamennais, George Sand, Michelet, Béranger.) [Tanulmány.] Paris, Presses Universitaires de France. 1948. 77 p.
/Centenaire de la Révolution de 1848/
IGYGY 3079
FrIr.II.
Benne több helyen kijelölések.

(POMOGÁTS Béla): A Dunánál. (A szomszédos szocialista országok magyar költői.) [Szócikkek.] Bp., (Magyar Írók Szövetsége.) 1974. 19 p.
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.II.

POMOGÁTS Béla: Sorsát kereső irodalom. (Tanulmányok.) Bp., Magvető. 1979. 523 p.
/Elvek És Utak/
Dedikált
IGYGY 1663
MIr.II.


POMOGÁTS Béla: Versek közelről. (Értelmezések és magyarázatok.) Bp., [Móra.] (1980.) 293 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1664
MIr.II.

POUEY, Fernand: Cardiaques. [Versek.] (Paris) Le Rouge et le Noir. 1929. 94 p.
Dedikált
IGYGY 3034
FrIr.I.
Felvágatlan. Benne egy levelezőlap Dr. Kozmutza Hermilnének.

POUND, Ezra: Cantók. [Prózaversek.] (Ford., vál., utószó: Kemenes Géfin László.) Párizs, Magyar Műhely. 1975. 175 p.
IGYGY 3477
AngIr.I.

Pour Pierre Emmanuel. [Értekezések] Paris, Seuil. (1969.) 72 p.
IGYGY 2719
FrIr.II.
A könyvben egy kártya.

POURRAT, Henri: Le trésor des contes. [Mesék.] (Előszó: Henri Pourrat.) [Paris] Gallimard. (1948.) 322 p.
IGYGY 3035
Népr.
A könyv gerince szakadt.

POURTALÈS, Guy de: Wagner. [Regényes életrajz.] (Ford.: Lányi Viktor.) (Bp.) Révai. (1943.) 559 p.
IGYGY 3036
FrIr.I.
A könyvben a Révai Kiadó reklámja.

[POZNER, Vladimir]: Vladimir Pozner se souvient. [Visszaemlékezések.] (Paris) Julliard. 1972. 286 p.
IGYGY 3243
VIr.II.

POZSGAY Imre: Demokrácia és kultúra. [Tanulmányok.] [Bp.] Kossuth. 1980. 419 p.
Dedikált
IGYGY 1665
Tört.
Rongált.

Première anthologie vivante de la poésie du passé. 1-2. köt. (De Philippe de Thaun à Pierre de Ronsard. De J. du Bellay à Claude Cherrier.) ([Vál., előszó]: Paul Éluard.) Paris, Pierre Seghers. (1951.) 351, 318 p.
IGYGY 2711 – IGYGY 2711/a
FrAnt.
A könyv tartalomjegyzékében kijelölések.

Présence de Paul Chaulot. [Antológia.] Paris, José Millas-Martin. (1971.) 188 p.
IGYGY 2626
FrIr.II.
Benne egy papírlapon egy francia vers. (T.M.-ban nincs.) És egy kártyán az Éditions José Millas-Martin címe.

[PRÉVERT, Jacques – VERDET, André]: Histoires. (30 poèmes de Jacques Prévert, 30 poèmes d’André Verdet, 31 dessins de Mayo.) [Versek.] (Paris) Éditions du Pre aux Clercs. (1946.) 160 p.
IGYGY 3029
FrIr.I.
A könyv külső borítóján ceruzával egy D betű van leírva.

PRÉVERT, Jacques: La crosse en l’air. (Feuilloton.) [Vers.] Paris, Éditions Soutes. (1936.)
32 p.
IGYGY 3030
FrIr.I.
Borítója nincs, címlapja leszakadva. Felvágatalan.

PRÉVERT, Jacques: La pluie et le beau temps. [Versek.] [Paris] (Gallimard.) (1955.) 254 p.
/Le point du Jour/
IGYGY 3028
FrIr.I.
Nincs végig felvágva. Benne a könyv szalagreklámja.

PRÉVOST, J[ean]: L’amateur de poèmes. [Versek.] (Előszó: Jean Prévost.) [Paris] Gallimard. (1940.) 125 p.
/Collection Métamorphoses/
IGYGY 3031
FrIr.I.

PRIESTLEY, John Boyeton.: Oroszországi utazás. [Útinapló.] (Ford.: Bér Erzsébet.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 63 p.
IGy 5106
AngIr.I.
Sz1.

PRISVIN, [Mihail Mihajlovics]: Ahol a madár se fél. [Elbeszélések.] (Ford.: Görög Imre, G. Beke Margit.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1953. 198 p.
IGYGY 3619
OrIr.I.

Programme d’action gouvernementale du parti communiste français. [Pártprogram.] ([Előszó]: Maurice Thorez.) Paris, C. D. L. P. [é.n.] 24 p.
IGYGY 3260
Tört.
Kivágatok közé tettük

PROQUITTE, Henri: Les problème de la démocratie économique. (Programme immédiat.) [Pártprogram.] (Paris) (Les Éditions Nouvelles.) [é.n.] 31 p.
Dedikált
IGYGY 3261
Tört.
Kivágatok közé tettük

Protestáns iskoladrámák. (Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv. Összegyűjt., kiad.: Bernáth Lajos.) Bp., Franklin. 1903. 409 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 21./
IGy 5340
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.
Hátsó borítója leszakadt, a könyv ketté van szakadva.

PROUST, Marcel: Contre Sainte-Beuve. (Suivi de nouveaux mélanges.) [Kritikai vita.] ([Előszó]: Bernard de Fallois.) Paris, Gallimard. (1954.) 446 p.
IGYGY 3037
FrIr.II.
A könyv helyenként felvágatlan.

PROUST, Marcel: Les plaisirs et les jours. [Esszék.] ([Előszó]: Anatole France.) Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1924.) 277 p.
IGYGY 3040
FrIr.II.
Felvágatlan. Benne a könyv reklámszalagja.

PROUST, Marcel: Pastiche et mélanges. [Esszék.] Paris, Gallimard. (1919.) 272 p.
IGYGY 3039
FrIr.II.

Provánszi költők. (Mistral, Roumanille, Aubanel stb. válogatott költeményeinek fordításai.) (Ford.: Holler András. Előszó: Birkás Géza.) Pécs, Kultúra Könyvnyomdai Műintézet. [é.n.] 77 p.
IGYGY 3041
FrAnt.

PUGET, Claude-André: La peine capitale. [Dráma.] Paris, Éditions Stock Delamin et Boutelleau. 1948. 198 p.
IGYGY 3042
FrIr.I.
A könyv borítója elszakadva, a könyvben több helyen kijelölések.

PUJMANOVÁ, Marie: Játék a tűzzel. (Regény.) (Ford.: Czagány Iván. Bev.: Apor Margit.) (Bp.) Szépirodalmi. [1977.] 241 p.
IGYGY 3681
CsehIr.I.

PUJMANOVÁ, Marie: Válaszúton. (Regény.) (Ford.: Falvai Alfréd.) [Bp.] Szépirodalmi. 1952. 365 p.
IGYGY 3680
CsehIr.I.

PUKÁNSZKY Béla: Német polgárság magyar földön. [Tanulmány.] [h.n.] Franklin. [é.n]
217 p.
/Magyarságismeret. 4./
Dedikált
IGy 4343
Tört.
Helyenként felvágatlan.

PUSKELY Mária: Árpádházi Boldog Erzsébet. (A tössi domonkos nővérek és a XIV. századi misztika.) [Tanulmány.] (Lektorálta: Szabó Ferenc S. J) Róma, Dario e Ugo Detti. 1980.
114 p.
IGYGY 6085
Tört.

PUSKIN, [Alekszandr Szergejevics]: Anyégin Eugén. [Verses regény.] (Ford., előszó: Bérczy Károly.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 196 p.
/Orosz Remekművek/
OrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül
Felvágatlan. Külső borítója leszakadt.

PUSKIN, Alekszandr [Szergejevics]: Elbeszélő költemények. (Előszó: Barátné Sevcsuk Nyina. Jegyz.: Áprily Lajos, E. Fehér Pál. Ford.: Áprily Lajos, Fodor András, Gáspár Endre, Hegedüs Géza, Illyés Gyula, Kardos László, Kormos István, Szabó Lőrinc, Vas István.) [Bp.] Európa. 1963. 530 p. [1 t.]
/A Világirodalom Klasszikusai/
IGYGY 3622
OrIr.I.

[PUSKIN, Alekszandr Szergejevics]: 1837–1937 Pouchkine. [Antológia.] ([Vál., jegyz., bev.]: J. E. Pouterman. [Életrajz]: V. Véressaïev.) [Levelek, versek, drámák, mesék.] Paris, Éditions Sociales Internationales. 1937. 236 p.
Dedikált. (Pouterman Ladislav Garának)
IGYGY 3627
OrIr.I.
Az 55. lap el van szakadva.

PUSKIN, [Alekszandr Szergejevics]: Jevgenyij Anyegin. (Verses regény.) (Ford.: Áprily Lajos. Szerk. bizottság: Benjámin László, Illyés Gyula, Madarász Emil. Ill.: Zádor István.Utószó: D.P.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1953. 270 p.
IGYGY 3625
OrIr.I.

PUSKIN, [Alekszandr Szergejevics]: Két kis dráma. (Mozart és Salieri. Don Juan kő-vendége.) (Ford.: Gáspár Endre.) [h.n.] Faust Imre Könyvkiadó. 1945. 48 p.
IGy 5107
OrIr.I.
Sz1.
Néhány lapja kijár a kötéséből.

PUSKIN, [Alekszandr Szergejevics]: Költemények és egyéb verses munkák. (Lírai és kisebb költemények – Elbeszélő költemények – Mesék. – Drámai művek. (Szerk.: Gábor Andor, Gáspár Endre. Előszó: Gáspár Endre. Ford.: Aczél Tamás, Ambrus Tibor, Áprily Lajos, stb.) [Bp.] Szikra Új Magyar Könyvkiadó. [1949.] 528 p.
/Puskin Válogatott Művei/
Ez a 61. sz. könyv, Illyés Gyula részére készült. Ez az előzék lapon, matricán szerepel.
IGYGY 3628
OrIr.I.

[PUSKIN, Alekszandr Szergejevics]: Puskin Sándor: Anyégin Eugén. (Regény versekben.) (Ford., utószó: Bérczy Károly.) (Bp.) Révai. (1942.) 257 p.
IGYGY 3985
OrIr.I.
A könyv gerince szakadozott.

[PUSKIN, Alekszandr Szergejevics]: Puskin Sándor: Anyégin Eugen. (Regény versekben.) (Ford., előszó: Bérczy Károly.) Bp., Franklin. 1898. 280 p.
IGy 5023
OrIr.I.
Sz1.
Újrakötött vászon. Címoldal verzóján pecsét: Dienes László és Götz Irén könyvtára

[PUSKIN, Alekszandr Szergejevics]: Puskin válogatott versei. (Szerk., bev.: Radó György. Jegyz.: Erdődi József. Ford.: Áprily Lajos, Brodszky Erzsébet, Csuka Zoltán…stb.) Bp., Corvina. (1957.) 421 p.
/Kétnyelvű Klasszikusok/
IGYGY 3623
OrIr.I.
A 402-403. oldalon Az én emlékművem c. vers fordításánál kézirásos bejegyzések, fordításvariánsok.

[PUSKIN, Alekszandr Szergejevics]:Pouchkine, Alexandre: Poème révolutionnaires. (Odes – épigrammes et satires – Épitres.) [Versek.] ([Franciára ford., előszó]: Valentin Parnac.) Paris, Les Revues. [é.n.] 94 p.
/Nos Poètes. 1./
IGYGY 3624
OrIr.I.
Borítója hiányzik

[PUSZTAINÉ] MADAR Ilona: Fejezetek Zoboralja társadalomnéprajzából. [Tanulmány.] (Sorozaszerk.: Ujváry Zoltán. Lektorálta: Bődi Erzsébet. Előszó: Madar Ilona.) Debrecen, (Kossuth Lajos Tudományegyetem.) 1989. 141 p.
/Folklór és Etnográfia. 51./
IGYGY 6158
Népr.

PUSZTAINÉ MADAR Ilona: Szekérkészítés és használat a székelyföldi Atyhán és az alföldi Sárrétudvarin. [Tanulmány.] (Bp., NPI.) [é.n.] 273 p.
Dedikált
IGy 4655
Népr.
A leltári szám a leszakadó félben lévő első lapon található

PUSZTAINÉ MADAR Ilona: Uradalmi cselédek Békés megyében. [Tanulmány.] (Lektorálta: Balassa Iván, Takács József. Bev.: Pusztainé Madar Ilona. Utószó: Illyés Gyula.) Békéscsaba, (Békés Megyei Tanács V. B.) 1982. 191 p.
Dedikált
IGy 4651
Népr.

Q

QUENEAU, Raymond: Si tu t’imagines.(1920-1951). [Versek.] [Paris] Gallimard. 1952.
344 p.
/Le Point du Jour/
IGYGY 3043
FrIr.I.
Benne több múzeumi és színházi belépő.

R

[RABELAIS, François]: [Oeuvres Francois Rabelais. [1. köt.] (La vie de Gargantua et de Pantagruel. 1. köt.) (Paris) (Bibliothèque Nationale.) [é.n.] 190 p.
[/Bibliothéque Nationale/]
IGy 5077
FrIr.I.
Sz1.
Rongálódott, borítólapja, címoldala hiányzik

[RABELAIS, François]: [Oeuvres Francois Rabelias.] [2. köt.] (Les faits et dits heroïques du bon Pantagruel.) [Paris] [Librairie de la Bibliothèque Nationale.] [é.n.] 190 p.
[/Bibliothéque Nationale/]
IGy 5076
FrIr.I.
Sz1.
Rongálódott, borítólapja, címoldala, gerince hiányzik Az utolsó oldalak felvágatlanok.

[RABELAIS, François]: Oeuvres de Francois Rabelias [2-5. köt.] Paris, Librairie de la Bibliotheque Nationale. [é.n.] 1886, 1894, 1888. 190, 191, 192, 191, p.
/Biblothéque Nationale/
IGy 5076-5108/b – IGy 5108/a-5108
FrIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.
Címlapjaik leszakadva (IGy 5108 és IGy 5108/a), lapszéleik szakadozottak A 2. köt. borítólapja és címlapja hiányzik.

[Rabocsij] Рaбочий класс (в мировом революционном процессе.) [Tanulmányok.] [Szerk.: A. A. Галкин.] Москва, Издатеьство Наука. 1979. 312 p.
IGYGY 3660
T
ört.
Benne egy cirill betűs géppel írt levél

RACINE, Jean: Eszter. (Tragédia 3 felvonásban, kórusokkal.) (Ford.: Bencze László.) Debrecen, Debreceni Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete. 1941. 48 p.
IGYGY 3044
FrIr.I.
Benne a Debreceni Zsidó Gimnázium kártyája.

RACINE, Jean: Fédra. (Tragédia öt felvonásban.) (Ford., előszó: Mészöly Gedeon.) Szeged, Nép és Nyelv. 1949. 62 p.
/Nép és Nyelv Különlenyomatai. 2./
Dedikált (Az első külső borítón.)
IGYGY 3045
FrIr.I.
Az első külső borítón egy folt.

RACINE, Jean: Les plaideurs. [Vígjáték.] [Bev., jegyz.: D. Rohde. Előszó: Jean Racine.] Bielefeld und Leipzig. Velhagen & Klasing. 1921. 84 p.
/Théâtre Français. 49./
IGYGY 3049
FrIr.I.
A könyv gerince félig leszakadt, a hátsó borító belső oldalán ceruzával bejegyzés.

RACINE, Jean: Phaedra. (Tragédia öt felvonásban.) (Előszó: Jean Racine. Ford.: Somlyó György. Utószó: Süpek Ottó. Jegyz.: Csatlós János.) (Bp.) Új Magyar Könyvkiadó. 1956.
75 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
Dedikált (Somlyó György Illyés Gyulának.)
IGYGY 3062
FrIr.I.

RACINE, Jean: Phédra – Andromaché., CORNEILLE, Pierre: Cid. [Drámák.] (Ford.: Ábrányi Emil, Benedek Marcell, Radó Antal. Bev.: Hevesi Sándor.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 175 p.
/Élő Könyvek 2.
Külföldi Klassszikusok. 4./
IGYGY 3047
FrIr.I.

RACINE, Jean: Phèdre. [Tragédia.] [Sorozatszerk.: Félix Guirand. Bev., jegyz, magyarázatokkal ellátta: Henri Chabot.] Paris, Librairie Larousse. [1933.] 86 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5124
FrIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Kék tollal és ceruzával jegyzetek

[RACINE, Jean]: Théatre de Jean Racine. 1-3. köt. [Színművek.] [Bev.: Henri Clouard.] Paris, Bibliothèque Larousse. [é.n.] 247, 247, 246 p.
IGYGY 3061 – IGYGY 3061/a – IGYGY 3061/b
FrIr.I.
A második kötet részben, a harmadik kötet teljesen felvágatlan. Az els
ő kötet első oldalán ceruzás bejegyzés. Az első kötetben egy papírcetli rajta ceruzás írás.

RADIGUET, Raymond: Le diable au corps. [Regény.] Paris, Ernest Flammarion. [é.n.] 71 p.
/Le Roman D’Aujourd’Hui/
IGYGY 3063
FrIr.I.

RADNÓTI Miklós: Ikrek hava. (Napló a gyerekkorról.) [Bp.] Almanach-Kiadó. 1940. 43 p.
Dedikált
IGYGY 1669
MIr.I.

RADNÓTI Miklós: Járkálj csak, halálraítélt! (Versek.) Bp., Nyugat. 1936. 45 p.
Dedikált
IGYGY 1668
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

RADNÓTI Miklós: Lábadozó szél. (Radnóti Miklós új versei.) (Borító: Dóczi György.) Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1933. 64 p.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 4./
Dedikált
IGYGY 1672
MIr.I.
Kritika szemelvényekkel és hibajegyzékkel
Ceruzaírással a 20. oldalon: „A szélben repültél te felém, a szélben/ ifju leány, ifju ragyogó szerelem!”

[RADNÓTI Miklós]: Miklós Radnóti: Clouded sky. [Versek.] ([Ford.]: Steven Polgar, Stephen Berg, S. J. Marks. [Utószó]: Stephen Polgar.) New York – Evanston – San Francisco – London, [k.n.] 1972. 112 p.
Dedikált (Polgár István)
IGYGY 1674
MIr.I.

[RADNÓTI Miklós]: Miklós Radnóti: Marche forcée. (Poèmes suivis de Le Mois des Gémaeux.) ([Vál., ford., előszó:] Jean-Luc Moreau.) Paris, Pierre Jean Oswald. 1975. 175 p.
/Collection UNESCO D’Oevres Représentatives/
IGYGY 1676
MIr.I.
Benne a kiadó katalógusa és megrendelőlapja

[RADNÓTI Miklós]: Miklós Radnóti: Poesie scelte. (Válogatott versek.) ([Vál.]: Pálinkás László, [Ford.]: Umberto Albini, Pálinkás László.) Firenze, Edizione Fussi. [é.n.] 81 p.
/Il Melagrano. 210-211./
IGYGY 1673
MIr.I.
Kétnyelvű

[RADNÓTI Miklós]: Strmom stazom. [Versek.] ([Ford.]: Danilo Kiš. [Előszó]: Aleksandar Tišma.) Novi Sad, Forum. 1961. 95 p.
IGYGY 1675
MIr.I.
Kétnyelvű

RADNÓTI Miklós: Újhold. (Versek.) (Ill.: Buday György.) Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1935. 47 p.
Dedikált (Radnóti Miklós dedikációja és Buday György aláírása.)
IGYGY 1667
MIr.I.

RADNÓTI Miklós: Újmódi pásztorok éneke. (Versek) Bp., Fiatal Magyarország. 1931. 49 p.
IGYGY 1671
Dedikált
MIr.I.
Lapjaira hulló

RADNÓTI Miklós: Válogatott versek. (1930-1940.) (Bp.) Almanach-Kiadó. 1940. 62 p.
Dedikált
IGYGY 1670
MIr.I.

RADÓ Antal: A fordítás művészete. [Tanulmány.] [Bp.] Kisfaludy-Társaság. Franklin. 1909. 161 p.
IGy 5769
MIr.II.
Felvágatlan, rossz állapotú: mindkét borítója és a gerince hiányzik, több részre esett szét.

RADÓ Antal: A magyar műfordítás története. (1772–1831.) [Tanulmány.] Bp., Révai. 1883.
80 p.
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.II.
Sz4.
Borítója leszakadva, hiányos. Lapjaira hulló.
Benne egy papírdarabon fekete ceruzás jegyzetek. A könyv szövegében kijelölések, kézirásos bejegyzések.

RADÓ Antal: Magyar Homér-fordításokról. [Tanulmány.] Bp., Radó Antal. 1917. 43 p.
IGYGY 1666
MIr.II .– Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1917. ápr. sz.-ból.

[RADZITZKY, Carlos de]: Carlos de Radzitzky. [Versek.] Paris-Bruxelles, L’Audiothèque. [é.n.] 11 p.
Dedikált
IGYGY 3066
FrIr.I.

RADZITZKY, Carlos de: Le commun des mortels. (Poèmes de 1932 à 1972 et Collages.) [Versek.] [Előszó: Hubert Juin.] (Bruxelles,) André de Rache Éditeur. (1973.) 271 p.
Dedikált
IGYGY 3064
FrIr.I.

RADZITZKY, Carlos de: Les semeurs de feu. (Éphéméride pour Robert Goffin.) [Versek.] [Bruxelles,] André de Rache Éditeur. (1968.) 61 p.
Dedikált
IGYGY 3065
FrIr.I.
A könyv utolsó lapja nincs felvágva. A könyv, a 328.sz. pld.

RAITTILA, Anna-Maija: Sateenkaari. (Runoja.) [Versek.] Helsinki, Kirjayhtymä. (1968.)
63 p.
Dedikált
IGYGY 3858
FinnugIr.I.

Rajzok Bornai Zsófia és öreg Lászik Mátyás gazdasági jegyzésein. [Dokumentum.] (Előszó: Lipták Pál.) Békéscsaba, (Megyei Könyvtár házinyomdája.) 1977. [52 p.]
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyv a 112. sz. pld.. Benne egy eltépett hivatalos levele a Móra Ferenc Könyvkiadónak.
Felvágatlan.

RAMUZ, C[harles]-F[erdinand]: La beauté sur la terre. [Regény.] Paris, Bernard Grasset. 1928. 271 p.
IGYGY 3067
FrIr.I.

RAMUZ, C[harles]-F[erdinand]: Üldözött vad. – Cirkusz. [Regények.] (Ford., bev.: Gyergyai Albert.) Bp., Magvető. 1957. 155 p.
IGYGY 3068
FrIr.I.

RAPPAPORT Ottó: A vak szemtanu. [!] (Hétköznapok, ünnepek, arcok, maszkok.) [Publicisztikai írások, vallomások. Színmű.] Tel-Aviv, Híd. 1982. 339 p.
Dedikált: ’Illyés Gyulának, a magyar, nép, élő lelkiismeretének nemcsak a magam, de a többi nyitott sebűek (?) nevében is igaz szeretettel Bécs 1983 február 1. Rappaport Ottó’
Pecsét és leltiári szám nélkül
MIr.I.

RAPPAPORT Ottó: A vak szemtanu. [!] (Hétköznapok, ünnepek, arcok, maszkok) [Publicisztikai írások, vallomások. Színmű.] Tel-Aviv, Híd. 1982. 339 p.
Dedikált: ’Illyés Gyulának és Flórának a legjobbakat megillető szeretettel, áldó köszöntés Jeruzsálémből, a szeretet városából. 1982 VIII: 1, Rappaport Ottó’
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

RATKÓ József: Egy kenyéren. [Versek.] Bp., Magvető. 1970. 90 p.
Dedikált
IGYGY 1684
MIr.I.

RATKÓ József: Félelem nélkül. [Versek.] Bp., Magvető. 1966. 136 p.
/Új Termés/
Dedikált
IGYGY 1685
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

RATKÓ József: Félkenyér csillag. (Válogatott versek.) Bp., Magvető. (1984.) 226 p.
Dedikált
IGYGY 1687
MIr.I.

RATKÓ József: Segítsd a királyt! (Dráma.) [Nyiregyháza] Móricz Zsigmond Színház – Életünk. [1985.] [48 p.]
/Életünk Könyvek/
IGYGY 6167
MIr.I.

RATKÓ József: Törvénytelen halottaim. [Versek.] Bp., Magvető. 1975. 77 p.
Dedikált
IGYGY 1686
MIr.I.
Benne újságkivágat: [Bata Imre]: A fájdalom versei.
(Ratkó József: Törvénytelen halottaim.) Népszabadság, 1975. december 12.

RAY, Jean: Le livre des fantomes – Les cercles de l’épouvante – La cite de l’indicible peur. [Regények.] Paris, Robert Laffont. (1963.) 410 p.
/Oeuvres Complètes. 1./
IGYGY 4046
FrIr.I.

RAYNAL, Paul: Le tombeau sous l’Arc de triomphe. [Tragédia.] Paris, Delamain et Boutellau Éditeurs. (1927.) 292 p.
/Librairie Stock/
IGYGY 3070
FrIr.I.
Elülső borítója leszakadva. A könyv kezd kettészakadni. A hátsó borító bal felső sarkában ceruzával egy szám.

RÁBA György: Babits Mihály költészete 1903-1920. [Monográfia.] Bp., Szépirodalmi. 1981. 667 p.
Dedikált
IGYGY 111
MIr.II.

RÁBA György: Próbaidő. (Új és válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. 1982. 253 p.
Dedikált
IGYGY 1677
MIr.I.

RÁCZ István: Parasztértelmiség nevelése. [Tanulmány.] Bp., (M.Varga Erzsébet.) 1947.20 p.
/A Magyar Népi Művelődési Intézet Kis Tanulmányai. 6./
IGy 4515
Tört.

[Rákóczi Ferenc] [h.n.] [k. n.] [é.n.] [64 p.]
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.I.
Sz4.
Mindkét borítója, címlapja, gerince és több oldala is hiányzik. Lapjaira hulló.

[RÁKÓCZI Ferenc]: II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. (Ford.:Vas István. Tan., jegyz.: Köpeczi Béla. Szöveggond.: Kovács Ilona. A sorozatot szerk.: Hopp Lajos, R.Várkonyi Ágnes.) Bp., Akadémiai. 1978. 543 p.
[15 t.]
/Archivum Rákóczianum. – II. Rákóczi Ferenc Művei/
IGYGY 1678
Tört.
Kétnyelvű (francia - magyar)

Rákóczi tár. (Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi-szabályok, országgyűlési diariumok és törvénycikkek gyűjteménye II. Rákóczi Ferenc korához. 1. köt.) (Szerk., előszó: Thaly Kálmán.) Pest, Lauffer Vilmos.1866. 448 p.
IGYGY 1680
Tört.
Benne egy melléklet: A szécsényi országgyűlési tábor (1705). A címlapon egy tollal írott név. A könyvben több helyen piros és fekete ceruzával kijelölések.

Rákóczi tükör. 1-2. köt. (Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról.) (Felkutatta, vál., szerk., előszó, naplórészleteket bevezető kistanulmányok: Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes.) Bp., Szépirodalmi. (1973.) 515, 587 p.[8 t., 8 t.]
/Magyar Századok/
Dedikált
IGYGY 6067
Tört.

RÁKOS Sándor: Ellenpontok. [Versek.] (Ill.: Papp Oszkár.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1980. [18 p.]
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a 226. sz.

[RÁKOSI Viktor]: Sipulusz: Humoreszkek. Bp., Lampel. [1897.] 65 p.
IGYGY 1777
MIr.I.

RÁKOSY Gergely: A kolorádóbogár. [Regény.] Bp., Magvető. 1969. 256 p.
Dedikált
IGYGY 1683
MIr.I.

RÁTH-VÉGH István: Az emberi butaság kultúrtörténete. [Tanulmányok.] (Bp.) Cserépfalvi. (1938.) 206 p.
IGy 4527
Tört.

RÁTZ Kálmán: Oroszország története ősidőktől – 1917 november 6-ig. (Előszó: Rátz Kálmán.) Bp., Grill Károly Könyvkiadó. 1943. 629 p.
IGy 4462
Tört.
Borítója rongálódott. Kötéséből kiszakadt.

Rebel Or Revolutionary? (Sándor Petőfi As Revealed By His Diary, Letters, Notes, Pamphlets And Poems.) ([Vál., előszó, jegyz.]: Köpeczy Béla. [Ford.]: Edwin Morgan, G. F. Cushing.) Bp., Corvina. (1974.) 332 p.
IGYGY 1636
MIr.II.

Refuge en Hongrie 1941-1945. [Tanulmányok.] (Préface: Paul Giraud.) Paris, Éditions de la Callanque. [1946.] 81 p.
IGy 4426
Tört.

REICH Károly: Ceruzarajzok. [Rajzok.] (Békéscsaba.) (Reich Károly.) (1985.) [42 t.]
Dedikált (Reich Károly Illyés Gyulánénak.)
IGYGY 6140
MűvTört.

Reismann János munkássága. [Fotóalbum.] (Előszó: Brassaï. Sorozatszerk.: Kálmán Kata. Ford.: Réz Pál.) (Bp.) (Corvina.) (1970.) 15 p. [64 t.]
/Fotóművészeti kiskönyvtár/
IGYGY 1690
MűvTört.

Relations (Literay quarterly, 1969 october.) [Antológia.] [Szerk.: Drasko Redep.] Novi Sad. (1969.) 81 p.
IGy 5479
SzeIr.I.

Relations. [Antológia.] Novi Sad, Draško Redep. (1969.) 81 p.
IGy 5479
VAnt.
A számozatlan első oldal kiszakadva.

REMENYIK Zsigmond: A nagy csata. (Színmű.) (Bev.: Esze Tamás. Ill.: Sinkó Károly.) Bp., Művelt Nép. 1953. 70 p.
IGYGY 1694
MIr.I.

REMENYIK Zsigmond: Ősök és utódok. (Krónika.) Bp., Magvető. 1957. 294 p.
/Apocalipsis Humana/
Dedikált
IGYGY 1695
Tört.
Benne egy cím a borítón ceruzával.

REMENYIK Zsigmond: Por és hamu. (Korrajz és vallomás.) (Ill.: Csernus Tibor.) Bp., Magvető. 1955. 581 p.
Dedikált
IGYGY 1693
MIr.I.

REMÉNYI Béla: A hetedik nap. (Versek. 1959-1961.) Bp., Magvető. 1962. 310 p.
Dedikált
IGYGY 1696
MIr.I.

REMÉNYI Béla: Levél a fán. (Versek 1951-54.) [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 187 p.
Dedikált
IGYGY 1697
MIr.I.

REMÉNYI Béla: Négyszemközt. [Versek.] Bp., Magvető. 1957. 243 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1698
MIr.I.

REMÉNYI Béla: Zsákmány. (Versek.) [Bp.] Szépirodalmi. 1959. 151 p.
Dedikált
IGYGY 3994
MIr.I.
Benne letépett címzés

REMÉNYIK Sándor: Az építész fia. (Versek. 1916–1941.) (Vál., bev.: Kántor Lajos.) Bukarest, Kriterion. 1983. 282 p. [1 t.]
Dedikált (Kántor Lajos.)
IGYGY 1692
MIr.I.

RENAN, [Ernest]: Les Sciences de la nature et les sciences historiques. – BERTHELOT: La science idéale et la science positive. [Tanulmányok.] (Kiadta, előszó: Kármán Mór. Sorozatot szerk.: Theisz Gyula, Matskássy József.) Bp., Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. Es Fiai) Rt. (1900.) 108 p.
/Francia Könyvtár. 28./
IGYGY 3071
Fil.
A borítója a könyvnek eléggé szakadozott és mintha az utolsó lapok hiányoznának.

RENARD, Jules: Bucoliques. [Prózai írások.] Paris, D’Éditions Littéraires et Artistiques. 1905. 327 p.
IGYGY 3074
FrIr.I.
Sz4.
Fűzésnél szétesve, mindkét borítója és gerince leszakadva. A könyv első borítója hiányzik.

RENARD, Jules: Journal. [Napló.] Paris, Gallimard. (1935.) 861 p.
IGYGY 3073
FrIr.I.
Sz4.
Borítója és gerince hiányzik, papírba csomagolt.

RENARD, Jules: Nos frères farouches. [Karcolatok.] (Paris) Gallimard. (1921.) 206 p.
IGYGY 3072
FrIr.I.
A 7. számozatlan oldalon a College de Lecture D’Alliance Francaise De Budapest pecsétje.

Rendületlenül. (Magyar költők versei történelmünk nagyjairól.) (Vál., szerk., bev.: Kovács Sándor Iván.) Bp., Móra. (1981.) 365 p.
Dedikált (Kovács Sándor Iván Illyés Gyulának.)
IGy 5178
MAnt.

Rendületlenül. (Magyar költők versei történelmünk nagyjairól.) (Vál., szerk., bev.: Kovács Sándor Iván.) Bp., Móra. (1981.) 365 p.
IGy 5216
MAnt.

REVERDY, Pierre: Flaques de verre. [Prózaversek.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. 1929. 173 p.
IGYGY 3076
FrIr.I.
Felvágatlan. Az elülső borítója és a gerince leszakadva. A könyv az 1. számozott példány.

REVERDY, Pierre: Self defense. (Critique-esthétique.) [Elmélkedés] ([Előszó]: Pierre Reverdy.) (Paris) [Imprimerie Littéraire.] 1919. [28 p.]
IGYGY 3175
FrIr.II.

REVICZKY Ádám: Vesztes háborúk – megnyert csaták. (Emlékezés Reviczky Imre ezredesre.) Bp., Magvető. 1985. 776 p.
/Tények és Tanúk/
Dedikált
IGYGY 1688
Tört.

REVICZKY Gyula: Apai örökség. (Regény.) [Utószó: Féja Géza.] Bp., Magyar Parasztszövetség Művelődési Osztálya. (1944.) 64 p.
/Érdekes Könyvek/
IGYGY 1705
MIr.I.

REYMONT, Wladyslaw Stanis: Parasztok. (Regényciklus.) (Ford.: Tomcsányi János.) Bp., Dante. 1934. 894 p.
IGYGY 3748
LenIr.I.
A könyv a kötéséből kiszakadt, a lapok kijárnak belőle.

REYNAUD, Louis: L’Ame allemande. [Tanulmány.] (Paris) Flammarion. (1933.) 281 p.
/Bibliothèque de Philosophie Scientifique/
I
GYGY 3081
Fil.
A könyv mindkét borítója leszakadt, az első számozatlan oldalra beírva a szerző neve.

REYNAUD, Paul: Courage de la France. [Tanulmány.] Paris, Flammarion. (1939.) 210 p.
IGYGY 3082
Tört.
Felvágatlan.

RÉDEI József: Magyar tragédia száz év előtt. (Lovassy László pere és rabságának titkos iratai.) [Tanulmány.] (Előszó: Dr Rédei József.) Bp., Századunk. 1938. 165 p.
IGYGY 1689
Tört.
Felvágatlan és erősen rongált.

RÉDEY Tivadar: Ódry Árpád. [Tanulmány.] Bp., Franklin. 1942. 30 p.
Dedikált
IGy 4290
Szính.
A borítója kezd leválni.

Régi magyar folyóiratok szemelvényekben. (Athenaeum, Életképek, Hölgyfutár.) (Sorozatszerk.: Vajthó László., Előszó: Sebes Gyula., Bev.: Dongó Orbán.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1933.] (Sorozatszerk.: Vajthó László.) 86 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 24./
IGy 5353
MIr.II.
Sz1.
Borítólapja leszakadt.

Régi olasz novellák (XIII-XVIII. század.) [Antológia.] (Ford., jegyz.: Honti Rezső.) [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 357 p.
/Híres Könyvek/
IGy 5568
OlIr.I.
A könyv erősen rongálódott.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 1054-1717. [Útleírások.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Összegyűjtötte, jegyz.: Szamota István.) Bp., Franklin. 1891.
555 p.
/Olcsó Könyvtár. 767-772. sz./
IGy 5373
Tört.
Sz1.
Felvágatlan.

RÉKAI András: Az igazság sétái. (Pihe Flórián ferde tükre.) [Regény.] [Bp.] Fővárosi Könyvkiadó. [é.n.] 270 p.
IGYGY 1691
MIr.I.

RÉKASY Ildikó: Győrffy István munkássága. (Bibliográfia.) (Sorozatot szerk.: Szurmay Ernő. Lektor: Péter László. Előszó: Bellon Tibor.) Szolnok, [Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár.] 1977. 155 p.
IGy 5388
Egyéb.II.

RÉNYI Péter: A vita folytatása. [Cikkek.] Bp., Szépirodalmi. (1972.) 590 p.
Dedikált
IGYGY 1700
Tört.
A számozatlan első oldalon egy cikk van beragasztva.

RÉNYI Péter: Ki van a kalap mögött?. (Politikai útirajzok, 1956-1957.) (Előszó: Rényi Péter.) [Bp.] Gondolat. 1978. 464 p.
Dedikált
IGYGY 1699
Tört.

RÉPÁSSY János: Csevegő habok. (Locsogása egy bús kedélynek vidám modern furcsaságok fölött.) [Tréfás esszéregény?] Bp., Aigner Lajos. [é.n.] 403 p.
IGYGY 1701
MIr.I.
Aláhúzások a szövegben kék ceruzával a 13-20. oldalakon

RÉVAI András: A túlsó partról. (Válogatott írások.) (Bev.: Szabó Zoltán. Vál., szerk., az életrajzot írta: Czigány Lóránt.) London, Szepsi Csombor Kör. 1975. 210 p.
IGYGY 1702
Tört.

RÉVAI József: A magyar értelmiség útja. (1947 augusztus 12-én a Zeneakadémián tartott előadás.) (Elnöki megnyitó: Zsiray Miklós.) Bp., Szikra. 1947. 24 p.
IGy 4217
Tört.

RÉVAI József: Ady. (Tanulmány.) [Bp.] Szikra. 1945. 100 p.
Dedikált (Erdei Ferencnek)
IGYGY 37
MIr.II.
Lapszéleken ceruzás kiemelések

RÉVAI József: Kossuth Lajos. [Tanulmány.] (Előszó: Révai József.) [Bp.] Szikra. 1944. 97 p.
IGy 4346
Tört.

RÉVAI József: Marxizmus és magyarság. (Tanulmányok, cikkek.) (Előszó: Révai József.) Bp., Szikra. 1946. 295 p.
IGy 4191
Tört.
Benne ceruzás kijelölések.

RÉVAI József: Marxizmus és magyarság. (Tanulmányok, cikkek.) (Előszó: Révai József.) Bp., Szikra. 1946. 295 p.
IGy 4190
Tört.
A könyv a kötéséből kijött.

RÉVAI József: Marxizmus, népiesség, magyarság. [Tanulmány.] (Előszó: Révai József.) Bp., Szikra. 1948. 373 p.
IGYGY 1703
Tört.
Benne a Magyar Pedagógiai Kutatóintézet pecsétje.

RÉVAI József: Petőfi Sándor. (Révai József előadása 1946 március 16-án.) Bp., Szikra. 1946. 19 p.
/Magyar Kommunista Párt Politikai Akadémiája. 7./
IGYGY 1645
MIr.II.
–Klny.
Lapszéleken ceruzás kiemelések. A hátsó borító külsején autográf ceruzás feljegyzés.

[RÉVAI Miklós]: Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. (A magyar deáki történet.) (Szöveget gond., utószó: Rubinyi Mózes. Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv.) Bp., Franklin. 1912. 119 p.
/Régi Magyar Könyvtár/
IGy 5753
Nyelv.II.
Felvágatlan, gerince hiányzik.

RÉVAY József: Nero fáklyái. (Tanulmányok a kereszténység első századaihoz.) Bp., Eggenberg. 1915. 169 p.
IGYGY 1704
Tört.
A számozatlan harmadik oldalon fekete tintával egy bejegyzés. A könyv erősen rongált.

RÉVAY József: Ókori író – mai olvasó. (Előszó: Révai József. Szerk.: Huszti József.) [Bp.] Parthenon. 1942. 95 p.
/Parthenon – Tanulmányok. 2./
IGy 5683
VIr.II.

RÉVÉSZ Imre: Lamennais és a magyarok. [Tanulmány.] (Bp.) (Akadémiai.) 1954. [35]-
122. p.
Dedikált
Tört.–Klny.
Különlenyomat az MTA Társadalomtörténeti Tudományok Osztályának Közleményeiből.

RÉVÉSZ Imre: Liszt és Lamennais. (Jegyzetek kapcsolatukról.) [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1953. 115-123. p.
Dedikált
Zene.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Kodály-Emlékkönyvből. (Zenetudományi Tanulmányok. 1.)
Benne egy levél a Magyar Írók Szövetségétől Fábián Zoltán aláírásával

Rézkarcoló művészek alkotóközössége. [Katalógus.] (Katalógust írta, szerk.: Menyhárt László.) Bp., (Rézkarcoló Művészek Alkotóközössége.) [1987.] 107 p.
IGy 4127
MűvTört.

[RICHTER, Eugen] RICHTER Jenő: A socialismus [!] diadala után. [Elmélkedés.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál, Ford.: Zigány Árpád.) Bp., Franklin. 1899. 163 p.
/Olcsó Könyvtár. 1119–1121–1121 a-e./
IGy 5369
Tört.
Sz1.
Lapjaira hulló.

RIDEG Sándor: Sámson. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1951. 247 p.
Dedikált
IGYGY 1709
MIr.I.

RIDEG Sándor: Tűzpróba. [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 186 p.
/Népkönyvtár. 2./
IGYGY 1710
MIr.I.

RIEDL Frigyes: A magyar dráma története. I. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Bev.: Szabó István Andor.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 172 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 45.(43.) [!]/
IGy 5355
MIr.II.
Sz1.
Felvágatlan. Borítója levált.

RIEDL Frigyes: Vajda, Reviczky, Komjáthy. [Tanulmányok.] (Előszó: Bíró Lajos. Bev.: Biczó Ferenc. Sorozatot szerk.: Vajthó lászló.) (Bp.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1932.] 140 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 22./
IGy 5684
MIr.II.
A könyv mindkét borítója, gerince leszakadva.

Rigófütty. (Zelk Zoltán emléke.) (Vál.: Zelkné Sinka Erzsébet. Szerk.: Szántó Tibor.) (Bp.) [1986.] 39 p.
Dedikált (Flórának Sinka Erzsébet, Szántó Tibor)
IGy 4134
MAnt.
Benjámin László, Berda József, Bihari Sándor és mások versei.
Zelk Zoltán születésének 80. évfordulójára jelent meg, könyvárusi forgalomba nem került.

RILKE, Rainer Maria: Ausgewählte Gedichte. [Versek.] Leipzig, Im Insel-Verlag. [é.n.] 79 p.
/Insel-Bücherei. 400./
IGYGY 3361
NémIr.I.

RILKE, Rainer Maria: Das Stunden Buch. (Enhaltend die drei Bücher: Vom moenchischen Leben. Von der Pilgerschaft. Von der Urmuth und vom Tode.) [Versek.] Leipzig, Insel-Verlag. 1936. 107 p.
IGYGY 3359
NémIr.I.

RILKE, Rainer Maria: Der ausgewählten Gedichte anderer Teil. [Versek.] Leipzig, Im Insel-Verlag. [é.n.] 78 p.
/Insel-Bücherei. 480./
IGYGY 3360
NémIr.I.

RILKE, Rainer Maria: Válogatott versek. (Ford.: Lukács László.) (Bp.) Révai. 1945. 75 p.
IGYGY 3362
NémIr.I.

RIMBAUD, Arthur: Költemények. (Ford.: Kardos László.) (Debrecen) (Grümann Sándor.) (1944.) 187 p.
/Ampelos-Könyvek. 4./
Dedikált (Kardos László Illyés Gyulának.)
IGYGY 3085
FrIr.I.

RIMBAUD, Arthur: Versek. (Ford.: Kardos László.) Debrecen, Ady-Társaság Kiadása. 1930. 47 p.
Dedikált (Kardos László Illyés Gyulának.)
IGYGY 3083
FrIr.I.

Rinaldo Rinaldini. (A híres rablóvezér élete és tettei.) (Regényes elbeszélés a tizennyolcadik századból.) Bp., Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. [é.n.] 64 p.
/Mulattató És Hasznos Olvasmányok A Magyar Nép Számára. 28./
IGy 5080
MIr.I.
Sz1.
Hátsó borítója hiányzik.

RINGELNATZ, Joachim: Gedichte dreier Jahre. [Versek.] Berlin, Rowohlt. 1932. 134 p.
IGYGY 3363
NémIr.I.

RISI, Nelo: Minime Massime. [Versek.] Milano, All’insegna del Pesce d’oro. (1962.) 106 p.
/Acquario/
IGYGY 3802
OlIr.I.
Benne egy folyóiratnak három lapja Nelo Risi: Il gioco della verità cím
ű versével és Majtényi Zoltán nevével. Papírdarabon Majtényi Zoltán neve és az Ifjúsági Könyvkiadó címe, valamint kék tollal írt jegyzet (Risi egyik versének magyar fordítása?)

RISI, Nelo: Pensieri elementari. [Versek.] [h.n.] Arnoldo Mondadori Editore. (1961.) 120 p.
Dedikált
IGYGY 3803
OlIr.I.

RITSOS, Yannis: Quatrième dimension. [Versek.] ([Görögből franciára ford.]: D. Beraha, A. Kataza.) Paris, Pierre Seghers. (1958.) 57 p.
/Autour du Monde/
IGYGY 3850
EgyébIr.I.

Rivalda. 67-68. (Nyolc magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1969. 628 p.
IGy 5434
MAnt.
Darvas József: Zrínyi. – Füst Milán: Catullus. – Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? – Gyurkó László: Szerelmem, Elektra. – Illyés Gyula: Kegyenc. – Örkény István: Tóték. – Raffai Sarolta: Egyszál magam. – Sánta Ferenc: Éjszaka.

Rivalda. 68-69. (Nyolc magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1970. 615 p.
IGy 5435
MAnt.
Csurka István: Ki lesz a bálanya. – Illyés Gyula. Az Éden elvesztése. – Déry Tibor: Szembenézni. – Dobozy Imre: Eljött a tavasz. – Fejes Endre: Vonó Ignác. – Illés Endre: Festett egek. – Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt. – Raffai Sarolta: Diplomások. – Tersánszky J. Jenő: A kegyelmes asszony portréja.

Rivalda. 69-70. (Kilenc magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1971. 736 p.
IGy 5436
MAnt.
Cseres Tibor: Barbár változatok. – Fejes Endre: Kéktiszta szerelem. – Gyurkó László: Fejezetek Leninről. – Illyés Gyula: Tiszták. – Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok. – Németh László: Az írás ördöge. – Pálfy József-Kazimir Károly: A magyar kérdés. – Taar Ferenc: Nap a város felett

Rivalda. 70-71. (Nyolc magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1972. 709 p.
IGy 5437
MAnt.
Csurka István: Döglött aknák. – Darvas József: Pitypang. – Devecseri Gábor: Bikasirató. – Fekete Sándor: Őserdei szümpozion. – Illyés Gyula: Bölcsek a fán. – Németh László: Bodnárné. – Örkény István: Macskajáték. – Weöres Sándor: A holdbéli csónakos.

Rivalda. 71-72. (Kilenc magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1973. 713 p.
IGy 5438
MAnt.
Áprily Lajos: A bíboros. – Fejes Endre: Cserepes Margit házassága. – Fekete Sándor: Hőség hava. – Galambos Lajos: Fegyverletétel. – Illyés Gyula: Különc. – Karinthy Ferenc: Pesten és Budán. – Kertész Ákos: Makra. – Németh László: Győzelem. – Páskándi Géza: Vendégség.
Benne egy könyvszállítólevél Illyés Gyula nevére.

Rivalda. 72-73. (Nyolc magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1974. 768 p.
IGy 5439
MAnt.
Darvas József: Hunyadi. – Eörsi István: Széchenyi és az árnyak. – Fekete Sándor: Akar-e ön író lenni? – Gyurkó László: A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála. – Illyés Gyula: Testvérek. – Kertész Ákos: Névnap. – Maróti Lajos: Az utolsó utáni éjszaka. – Németh László: Gandhi

Rivalda. 73-74. (Nyolc magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1975. 730 p.
IGy 5440
MAnt.
Illés Endre: Névtelen levelek. – Illyés Gyula: Tűvé-tevők. – Lengyel József: Újra a kezdet. – Örkény István: Vérrokonok. – Sarkadi Imre: Kőmíves Kelemen. – Szabó Magda: Kiálts, város! – Szakonyi Károly: Hongkongi paróka. – Száraz György: A nagyszerű halál.

Rivalda. 75-76. (Nyolc magyar színmű) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1977. 825 p.
IGy 5441
MAnt.
Csurka István: Eredeti helyszín. – Hernádi Gyula: A tolmács. – Illés Endre: Spanyol Izabella. – Illyés Gyula: Orfeusz a felvilágban. – Keresztury Dezső: Nehéz méltóság. Örkény István: Kulcskeresők. – Sütő András: Csillag a máglyán. – Szabó Magda: Az a szép fényes nap.

Rivalda. 77-78. (Hat magyar színmű.) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1979. 565 p.
IGy 5442
MAnt.
Csurka István: Nagytakarítás. – Hernádi Gyula: Szép magyar tragédia. – Illyés Gyula. Csak az igazat. – Németh László: Erzsébet-nap. – Sütő András: Káin és Ábel. – Szabó Magda: Régimódi történet.

Rivalda. 79-80. (Nyolc magyar színmű) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1981. 695 p.
IGy 5444
MAnt.
Bereményi Géza: Halmi, vagy a tékozló fiú. – Csurka István: Deficit. – Hernádi Gyula: Lélekvándorlás. – Illyés Gyula: Homokzsák. – Németh László: Husz János. – Ördögh Szilveszter: Kapuk Thébában. – Szabó Magda: A meráni fiú. – Száraz György: Ítéletidő.

Rivalda. 80-81. (Nyolc magyar színmű) (Sorozatszerk: Kardos György.) Bp., Magvető. 1982. 721 p.
IGy 5443
MAnt.
Csurka István: LSD. – Görgei Gábor: Bulvár. – Illyés Gyula: Sorsválasztók. – Kornis Mihály: Halleluja. – Müller Péter: Szemenszedett igazság. – Páskándi Géza: A koronatanú. – Sütő András: A szúzai menyegző.

ROBLÈS, Emmanuel: L’horloge. (Suivi de Porfirio.) [Színművek.] Paris, Seuil. (1958.)
179 p.
IGYGY 3087
FrIr.I.

ROCHEFOUCAULD, Edmée de la: Courts métrages. [Esszé, visszaemlékezések.] Paris. Éditions Bernard Grasset. (1970.) 212 p.
Dedikált
IGYGY 4087
FrIr.II.
Benne egy lakcím, kis papírszeleten.

ROCHEFOUCAULD, Edmée de la: Pluralité de l’être. [Esszé.] Paris, Gallimard. (1957.)
92 p.
Dedikált
IGYGY 3089
FrIr.II.
Felvágatlan. Benne egy másik könyv reklámszalagja.

[ROHLING Ágost]: A talmudzsidó. (Minden rangu zsidó s keresztények megszivlelésére bemutatja Dr. Rohling Ágost.) (Magyarítá: Gemini. Előszó: Rohling Ágost.) Eger, Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. 1882. 101 p.
IGy 4948
Egyéb.II.
A borítója leszakadva. A lapok kiszakadva a kötésből. A hátsó borító külső oldalán ceruzás megjegyzés.

ROLLAND, Romain: Théatre de la révolution. (Le 14 juillet-Danton-Les loups.) [Színjáték.] ([Előszó]: Romain Rolland.) Paris, Albin Michel. (1926.) 94 p.
IGYGY 3090
FrIr.I.
A Cercle de Lecture D’Alliance Francaise de Budapest pecsétje a címoldalon. Helyenként ceruzás jelölések.

Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel. Bp., Szent István-Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. 1948. 47 p.
IGy 4953
Egyéb.II.
Benne az első számozatlan oldalon ceruzával Illyés Mária neve és egy pecsét.

ROMAINS, Jules – CHENNEVIÈRE, G.: Petit traité de versification. [Tanulmány.] Paris, Librairie Gallimard. 1924. 152 p.
/Les Documents Bleus. 2./
IGYGY 3099
FrIr.II.
A könyv első borítója leszakadt

ROMAINS, Jules: La vie unanine. (Poèmes 1904-1907.) [Versek.] (Előszó: Jules Romains.) Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1926.) 265 p.
IGYGY 3097
FrIr.I.

ROMAINS, Jules: Les copains. [Regény.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1922.) 253 p.
IGYGY 3095
FrIr.I.
A könyv mindkét borítója, gerince és az utolsó lapja leszakadt. A szerző neve kék filccel az első számozatlan oldalon. A könyvben az 52. és 53. oldal között hat, tintával sűrűn teleírt jegyzetlap.

ROMAINS, Jules: Psyché Le Dieu des corps. [Regény.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1928.) 244 p.
IGYGY 3096
FrIr.I.
A könyv gerince rongálódott.

ROMÁN György: Téli vadászat. (Elbeszélések.) [Bp.] Révai. [1950.] 94 p.
Dedikált
IGYGY 1715
MIr.I.

Román költők antológiája. (Szerk.: Köpeczi Béla, Vas István. Előszó: Mihályfi Ernő. Utószó, jegyz.: Köpeczi Béla. Ford.: Aczél Tamás, Áprily Lajos, Darázs Endre, stb.) (Bp.) Szépirodalmi. 1951. 316 p.
IGy 5572
RomIr.I.
Benne könyvjelzőként egy gépiratos papírdarab.

Romániai magyar irodalmi lexikon. (Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. I. A-F.) 1. köt. (Főszerk.: Balogh Edgár. Szerk.bizottság: Benkő Samu, Dávid Gyula, Gábor Dénes, stb.) Bukarest, Kriterion. 1981. 650 p.
IGy 5215
MIr. II.

RÓNAI Mihály András: Két háború közt. (Versek.) [Bp.] Athenaeum. [1937.] 59 p.
Dedikált
IGYGY 1719
MIr.I.

RÓNAY György: A francia reneszánsz költészete. (Tanulmány és műfordítások.) (Szerk.: Gyergyai Albert.) Bp., Magvető. 1956. 367 p.
IGYGY 3277
FrAnt.
A számozatlan utolsó oldalon ceruzás bejegyzés

RÓNAY György: Fák és gyümölcsök. (1. köt. Ezerkilencszáztizenkilenc. 2. köt. A csodálatos álom.) (Regény.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 227, 201 p.
Dedikált
IGYGY 1712
MIr.I.
Egybekötve

RÓNAY György: Modern francia líra. (Vál., ford: Rónay György. Ajánlás: Eckhardt Sándor.) [Bp.] Vigilia. [é.n.] 139 p.
/Rónay György Munkái/
Dedikált
IGYGY 1713
FrAnt.

RÓNAY György: Nyár. (Versek 1938-1956.) Bp., Magvető. 1957. 205 p.
IGYGY 1714
MIr.I.

RÓNAY György: Te mondj el engem. (Versek.) (Bp.) Révai. (1942.) 82 p.
Dedikált
IGYGY 1711
MIr.I.

RÓNAY László: „Ki volt ez a varázsló?” (Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében.) [Tanulmány.] [Bp.] [Móra.] (1985.) 265 p.
/Kozmosz Könyvek./
IGYGY 1718
MIr.II.

RÓNAY László: Az Ezüstkor nemzedéke. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk.: Bodnár György.) Bp., Akadémiai. 1967. 222 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek. 58./
IGYGY 1716
MIr.II.

RÓNAY László: Hűséges sáfárok. [Tanulmányok.] (Bev.: Rónay László.) Bp., Szépirodalmi. 1975. 481 p.
Dedikált
IGYGY 1717
MIr.II.

RÓNAY László: Kosztolányi Dezső. [Monográfia.] (Lektor: Király István, Rába György.) Bp., Gondolat. 1977. 303 p. [6 t.]
/Nagy Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 1179
MIr.II.
Benne letépett borítékcímzés.

RONSARD, P[ierre] de: Les Amours. 1-2. köt. (1 köt.: Amours de Cassandre – Amours de Marie. 2. köt.: Sur la Mort de Marie – Sonnets pour Hélène – Amours diverses – Pièces posthumesPièces retranchées.) ([Bev.]: Paul Laumonier.) Paris, Librairie Alphonse Lemerre. [é.n.] 251, 252 p.
/Bibliothéque Universelle Lemerre/
IGy 5105 – IGy 5104
FrIr.I.
Sz1.
A kötetek első borítója levált. Az első kötetben ceruzás jelölések.

[RONSARD, Pierre de]: Pierre de Ronsard válogatott versei. (Ford.: Illyés Gyula, Kálnoky László, Kárpáty Csilla…stb.) Bp., Európa. 1959. 289 p.
IGYGY 3100
FrIr.I.
Autográf ceruzás beírás Illyés saját fordításánál.

ROOSEVELT, Franklin-Delano: Combats pour demain. ([Előszó]: Jules Romains.) Paris, Les éditioons Nagel. (1945.) 157 p.
/Écrits Politiques/
IGYGY 3098
Tört.
Felvágatlan.

ROPS, Daniel: Les années tournantes. 3. (Tournant de la France.) [Tanulmányok.] Paris, Éditions Spes, [é.n.] 250 p.
Dedikált
IGYGY 3103
Tört.
A könyv helyenként felvágatlan.

ROTH, Eugen: Sämtliche Menschen. (Ein Mensch. Mensch und Unmensch. Der letzte Mensch.) [Versek.] (München – Wien) Carl Hanser Verlag. (1985.) 297 p.
IGYGY 3364
NémIr.I.

ROTTIERS, A. K.: Création et recueillement. [Versek.] ([Hollandból franciára ford.]: Jeanne Buytaert. [Előszó]: Albert Dupuis.) [Paris] La Renaissance du Livre. (1974.) 69 p.
/Collection Bilingue/
Dedikált
IGYGY 3106
EgyébIr.I.

ROUANET, Marie: Occitanie 1970 les poètes de la décolonisation. (Occitania 1970 los poètas de la descolonizacion.) [Antológia.] ([Sorozatszerk., előszó]: Marie Rouanet.) (Honfleur) Pierre Jean Oswald. (1971.) 176 p.
/Poésie D’Oc/
IGYGY 3104
FrAnt.
A könyvben egy 1972-es zsebnaptár, és egy kártya egy tollal írt névvel.

ROUGEMONT, Denis de: Lettre ouverte aux Européens. [Tanulmányok.] Paris, Albin Michel. (1970.) 213 p.
/Collection Lettre Ouverte/
IGYGY 3105
Tört.
Felvágatlan. Benne egy oldal a Le Monde 1976 márc. 26. sz.-ból.

ROUPNEL, Gaston: Histoire de la campagne française. [Tanulmányok.] Paris, Bernard Grasset. (1932.) 426 p.
IGYGY 3107
Tört.
A könyvben több helyen ceruzás kijelölések és aláhúzások. Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzés. A könyvben egy fehér lapon ceruza írású jegyzet.

ROUSSEAU, [Jean-Jacques]: Egy magános sétáló álmodozásai. [Elmélkedés.] ([Ford., bev.]: Rácz Lajos.) Bp., Franklin. [1925] 180 p.
/Kultúra és Tudomány/
IGYGY 3108
FrIr.I.

ROUSSEAU, J[ean]-J[acques]: Les confessions. 1-3. köt. [Önéletírás.] Paris, La Renaissance du Livre.[é.n.] 233, 223, 217 p.
/Tous Les Chefs-D’Oeuvre De La Littérature Française/
IGYGY 3109 – IGYGY 3110 – IGYGY 3111
FrIr.I.
Az 1. kötet utolsó számozatlan oldalán jegyzetek ceruzával. Mindhárom kötet rossz állapotban van, a borítók leváltak.

ROUSSELOT, Jean: À qui parle de vie. [Versek.] Paris, Les Éditeurs Français Réunis. (1972.) 105 p.
Dedikált
IGYGY 3123
FrIr.I.
Benne egy névjegykártya Madelaine Braun-tól. A könyvben több helyen ceruzás jegyzetek. A könyv a 2186. sz. pld.

ROUSSELOT, Jean: Albert Ayguesparse (La leçon du réel.) [Tanulmány.] Bruxelles, La Renaissance du Livre. (1965.) 112 p.
/Collection Anthologique/
Dedikált
IGYGY 2518
FrIr.II.

ROUSSELOT, Jean: Amibe ou char d’Elie. [Versek.] (Mortemart) Rougerie. (1965.) [64 p.]
Dedikált
IGYGY 3112
FrIr.I.
Felvágatlan.
Benne 12 darab A4-es papíron gépelt versek, hellyel és évszámmal. A könyv a 172. sz. pld.

ROUSSELOT, Jean: Au propre. [Monográfia.] (Boulogne.) Périples. (1975.) 60 p.
Dedikált
IGYGY 3118
FrIr.I.
Az 51. és 59. oldalon javítás, kék tintával.

ROUSSELOT, Jean: Distances. [Versek.] [Cheltenham,] Guy Chambelland Éditeur. (1963.) 39 p.
/Prends Garde Aux Yeux Bleus/
Dedikált
IGYGY 3113
FrIr.I.
A könyv a 226. sz. pld.. Benne egy üres boríték Illyés Gyulának megcímezve.

ROUSSELOT, Jean: L’engrenage. [Regény.] Paris, Éditions France-Empire. (1976.) 186 p.
Dedikált
IGYGY 3114
FrIr.I.

ROUSSELOT, Jean: L’Étang. [Versek.] [h.n.] Caracteres. (1967.) [62 p.]
Dedikált
IGYGY 3115
FrIr.I.
Benne ceruzás bejegyzések.

ROUSSELOT, Jean: La vie passionnée de Berlioz. [Regényes életrajz.] (Paris) Les Éditions Seghers. (1962.) 372 p.
/Les Vies Passionnées/
Dedikált
IGYGY 3120
FrIr.I.
A könyvben ceruzás bejegyzések.

ROUSSELOT, Jean: La vie passionnée de Franz Liszt. [Regényes életrajz.] (Paris) Les Éditions Seghers-Intercontinentale du Livre. (1958.) 332 p.
/Les Vies Passionnées/
Dedikált
IGYGY 3121
FrIr.I.
A könyv külső borítóján egy ragasztócsíkon tintával egy mondat, a könyv első számozatlan oldalon bejegyzés, tintával.

ROUSSELOT, Jean: Le roman de Victor Hugo. [Tanulmány.] ([Jegyz.]: Violaine Lumroso. [Vál.]: Pierre Waleffe.) (Paris) Éditions du Sud. (1961.) 306 p.
/Vies et Visages/
Dedikált
IGYGY 2878
FrIr.II.

ROUSSELOT, Jean: Les moyens d’existance 1934-1974. [Versek.] (Paris) Seghers. (1976.) 287 p.
Dedikált
IGYGY 3125
FrIr.I.
Benne egy papírlap rajta gépírással: Országos Béketanács 1978.

ROUSSELOT, Jean: Maille à partir. [Versek.] ([Borítót ill.]: Van Hamme.]) Paris, Pierre Seghers. (1961.) 103 p.
Dedikált
IGYGY 3117
FrIr.I.
A könyv a 85. sz. pld.

ROUSSELOT, Jean: Max Jacob au sérieux. [Tanulmány.] [Rodez,] Subervie. (1958.) 225 p.
Dedikált
IGYGY 2827
FrIr.II.

ROUSSELOT, Jean: Où puisse encore tomber la pluie 1978-1980. [Versek.] Paris, Belfond. (1982.) [144 p.]
/Lignes/
Dedikált
IGYGY 3122
FrIr.I.
Benne kék tollal bejegyzések.

ROUSSELOT, Jean: Panorama critique des nouveaux poètes français. [Tanulmány] ([Előszó]: Jean Rousselot.) Paris, Pierre Seghers. (1953.) 390 p.
/Poètes D’Aujourd’Hui/
IGYGY 3247
FrIr.II.
Ceruzás bejegyzésekkel.

ROUSSELOT, Jean: Route du silence. (Suivi de Machins.) [Versek.] [h.n.] Guy Chambelland Éditeur. (1965.) 49 p.
Dedikált
IGYGY 3119
FrIr.I.
Benne két fehér papírlap ceruzás kézírással. A könyvön belül is ceruzás jegyzetek, és javítások fekete tollal.

ROUSSELOT, Jean: Sicile. [Útikönyv.] ([Sorozatszerk.]: Charles-Henri Favrod. [Előszó]: Jean Rousselot.) [Lausanne] (1963.) 208 p.
/L’Atlas Des Voyages/
Dedikált
IGYGY 3126
Egyéb.II.

ROUSSELOT, Jean: Sous le poids du vif. [Versek] (Lémance) Éditions du Cercle Culturel et Artisanal de Bonaguil.(1972.) 37 p.
/Les Cahiers De La Barbacane/
Dedikált
IGYGY 3124
FrIr.I.
Benne egy levél a La Barbacane céges papírján és egy szórólap.

ROUSSELOT, Jean: Victor Hugo, phare ébloui. [Tanulmány.] Paris, Les Éditions du Glaive. (1966.) 165 p.
Dedikált
IGYGY 2880
FrIr.II.
Helyenként felvágatlan, benne a könyvről szóló ismertető. A külső hátsó borítón egy szó ceruzával.

ROUSTAN, M[ario]: La littérature française par la dissertation. [Tankönyv.] [Paris] [Paul Delaplace] [é.n.] 683 p.
IGYGY 3127
FrIr.II.
Sz4.
Gerince hiányzik, lapjaira hulló.

ROY, Claude: Le verbe aimer et autre essais. [Esszék.] [Paris] Gallimard. (1969.) 258 p.
IGYGY 3128
FrIr.II.
A könyv a kötéséből ki van szakadva.

ROYÈRE, Jean: Clartés sur la poésie. [Tanulmány.] [(Sorozatszerk.]: Jean Royère.) Paris, Albert Messein. 1925. 224 p.
/Collection La Phalanage/
Dedikált
IGYGY 3129
FrIr.II.
Felvágatlan. A könyv a 642. sz. pld..

ROYÈRE, Jean: Le musicisme. (Boileau – La Fontaine – Baudelaire.) [Tanulmány.] ([Sorozatszerk.]: Jean Royère.) Paris, Albert Messein. 1929. 183 p.
/Collection La Pha
lanage/
Dedikált
IGYGY 3130
FrIr.II.
Felvágatlan.

RUBIN László: A szocializmus átalakulása. Bp., Századunk. 1932. 16 p.
/Századunk Könyvtára. 10./
IGy 4431
Tört.
Borítója szakadt.

RUBIN László: A tizenkét Judás. [Novellák.] [Bp.] Genius. [é.n.] 109 p.
Dedikált
IGYGY 1721
MIr.I.

RUBINYI Mózes: Nyelvesztétika. [Tanulmány.] Bp., Athenaeum. 1908. 8 p.
Dedikált
IGy 5789
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Beöthy Emlékkönyvből. A címlapján ceruzával: Illyés Gyula tulajdona.

RUDAS László: Materialista világnézet. [Tanulmány.] (Előszó: Rudas László.) Bp., Szikra. 1949. 324 p.
Dedikált
IGYGY 1722
Tört.
Benne ceruzával jegyzetek.

RUDNYÁNSZKY Gyula: Kossuth Lajos. [Regényes életrajz.] Bp., Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. [189?.] 71 p.
/Mulattató És Hasznos Olvasmányok A Magyar Nép Számára/
IGy 5021
MIr.I.
Sz1.
Hátsó borítója le van szakadva. Gerince szakadozott.

RUFFY Péter: A riporter visszanéz. [Emlékirat.] Bp., Magvető. 1967. 323 p.
/Ruffy Péter Írásai/
Dedikált
IGYGY 1725
MIr.II.

RUFFY Péter: Bujdosó nyelvemlékeink. (A Tihanyi alapítólevéltől a Bori noteszig.) [Tanulmányok.] (Bev.: Ruffy Péter.) Bp., Móra. 1977. 164 p.
Dedikált
IGYGY 1723
Nyelv.II.

RUFFY Péter: Csavargások. (Riportok.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 440 p.
Dedikált
IGYGY 1724
Szoc.

RUFFY Péter: Csavargások. (Riportok.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 440 p.
Dedikált
IGYGY 1724
Tört.

RUFFY Péter. Koronánk könyve. [Tanulmány.] (Bev.: Ruffy Péter.) [Bp.] Móra. (1981.)
185 p.
Dedikált
IGYGY 4050
Tört.

RUFFY Péter: Úttalan utakon. [Riportok, útirajzok, portrék.] Bp., Szépirodalmi. (1974.)
337 p.
Dedikált
IGYGY 1726
Egyéb.II.

RUFFY Péter: Világaim. [Portrék, riportok, esszék.] [Bev.: Illyés Gyula.] [Bp.] Szépirodalmi. (1979.) 541 p.
Dedikált
IGYGY 1727
MIr.II.

RÙFUS, Milan: A költő hangja. (Esszék.) (Vál., ford.: Koncsol László.) [Bratislava.] Madách. (1981.) 150 p.
Dedikált (Milan Rúfus)
IGYGY 1720
SzlovIr.I.
Benne két boríték darab Milan Rúfus címével, Madame Illyésnek Réforme-tól. Valamint egy meghívó a Magyar P.E. N. Clubtól.

RUSSEL, Bertrand: La conquête du bonheur. [Elmélkedések.] ([Ford.]: N. Rabinot.) Paris, (Éditions Payot.) (1962.) 191 p.
/Petite Bibliothèque Payot. 12./
IGy 3479

Fil.

RUSVAI Kálmán: A népi állatgyógyászat emlékei Kecskeméten. [Tanulmány.] (Szerk.: Iványosi-Szabó Tibor.) Kecskemét, (Petőfi Nyomda.) 1982. 511-576. p.
IGy 4227
Népr.
Különlenyomat, Bács-Kiskun Megye Múltjából. 4.

RUSVAY Kálmán: A jászok eredete. (Kézirat.) Kecskemét, (k.n.) 1977. 41 p.
Dedikált
IGYGY 4045
Nyelv.II.

RUSVAY Kálmán: A népi állatgyógyász emlékei Kecskeméten. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Iványosi-Szabó Tibor.) Kecskemét, 1982. 511-576. p.
IGy 4227
Tört.
Különlenyomat a Bács-Kiskun megye múltja 4. sz.-ból.

RUSZEV, Haralan: Hegyek között (Regény.) [Bp.] Révai. [1950.] 301 p.
IGYGY 3630
BolIr.I.[RUSZTAVELI] РУСТАВЛИ, Шота: Витязь в тигровой шкуре [Eposz?] ([Grúzból oroszra ford.]: Шалва Нуцубидзе [Ill.]: Мамуки Тавакарашвили.) Тбилиси, Литература да Хеловнеба. 1966. 349 p.
IGYGY 3629

OrIr.I.
Az illusztrációk ragasztva., némelyik leválófélben

S

SAÁRY Éva: Átható csend. Versek (1965-1972.) Lugano, 1973. 140 p. [9 t.]
Dedikált
IGYGY 1728
MIr.I.

SACHS, Hans: A diák és az ördög. (Der farendt Schuler mit dem Teufelbannen.) (Hans Sachs komédiája.) (Ford.: Csányi László. Utószó: Letenyei György.) [Szekszárd] Tolna Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya. (é.n.) 32 p.
Dedikált (Csányi László)
IGYGY 3365
NémIr.I.

SACRÉ, James: Figures qui bougent un peu. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1978.) 95 p.
IGYGY 3134
FrIr.I.

SADOVEANU, Mihail: Mitrea Kokor útja. (Regény.) (Ford.: Réz Ádám.) [Bp.] Révai.[1950.] 182 p.
IGYGY 3737
RomIr.I.

SADOVEANU, Mihail: Nikora Potkova. (Történeti elbeszélés.) (Ford.: Szabédi László.) Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. 1954. 390 p.
IGYGY 3736
RomIr.I.

SAINTE-BEUVE, C[harles]-A[ugustin]: Portraits de femmes. [Portrék.] ([Sorozatszerk.]: M. Max Fuchs.) Berlin, Internationale Bibliothek G.M.B.H. 1922. 259 p.
/Bibliothèque Française. 38./
IGYGY 3133
FrIr.II.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Vol de nuit. [Regény.] [Előszó: André Gide.] Paris, Gallimard. (1931.) 181 p.
IGYGY 2724
FrIr.I.
A könyv hátsó borítója hiányzik és a gerince is szakadozott.

SAINT-PIERRE, Bernardin de: Paul et Virgine. (Suivi de La Chaumière indienne.) [Regény.] ([Sorozatszerk.]: Charles Sarolea.) Paris, Nelson. [é.n.] 280 p.
/Collection Nelson/
IGYGY 2555
FrIr.I.
A könyv a kötésből kiszakadva, a végéről néhány lap hiányzik. Az első számozatlan oldalon egy név és egy dátum bejegyezve tollal. A könyvön belül több helyen ceruzás bejegyzés.

SALACROU, Armand: Pourquoi pas moi? (Suivi de Poof.) [Színmű.] (Paris.) Bordas Editeur. (1948.) 79 p.
/Collection de la Revue Théatrale. 7./
IGy 5122
FrIr.I.
Sz1.
Az elülső borítón az „Institute Française en Hongrie” pecsétje, a címlapon feketével egy leltári szám.

SALAMON Ernő: Szegények küszöbén. (Új versek.) Marosvásárhely, Szilágyi Nyomda. 1938. 96 p.
Dedikált
IGYGY 1730
MIr.I.
Felvágatlan. Ez az 52. sz. pld.

Salamon és Markalf históriája. (Sajtó alá rend., bev.: Lengyel Dénes.) Bp., Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 1943. 57 p.
/Szent Hilárius Könyvek/
IGy 5000
MIr.I.
Sz1.

SALMON, André: Créances 1905-1910. (Les clés ardentes – Féeries - Le calumet.) [Versek.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. 252 p.
IGYGY 3135
FrIr.I.

Samuel Beckett. (Le Petit Théâtre de France.) [Tanulmányok, dokumentumok.] (Bev.: Jean-Louis Barrault.) Paris, René Julliard. (1963.) 127 p.
/Cahiers de la Compagnie Renaud-Barrault/
IGYGY 2548
FrIr.II.
A könyv első borítója leszakadva.

SAMU Mihály: Hatalom és állam. [Tanulmány.] Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1982. 595 p.
Dedikált
IGYGY 1729
Tört.

SANTARCANGELI, Paolo: „Pokolra kell annak menni..” (Költők pokoljárása.) [Tanulmány.] (Ford.: Farkas Márta, Kepes Judit. Lektor: Marx József. Szöveghűséget ellenőrízte: Paolo Santarcangeli, Jászai Magda.) Bp., Gondolat, 1980. 345 p.
IGYGY 3810
VIr.II.
Benne egy kis levél, a szerző névjegykártyájával és dedikációjával.

SANTARCANGELI, Paolo: A betűk mágiája vagyis hortulus litterarum. (Elmélkedések és huszonöt variáció a jelekről, jelentésükről és a szimbólumokról.) (Ford.: Lator László. A verseket Weöres Sándor írta.) Bp., Európa. 1971. 142 p.
IGYGY 3805
Egyéb.II.
Benne egy levelezőlap az Európa Könyvkiadótól és Paolo Santarcangeli névjegykártyája kézírásos újévi jókívánságokkal.

SANTARCANGELI, Paolo: Il cuore moleplice. [Versek.] ([Bev.:] Rosario Assunto.) Roma, Ubaldini Editore. (1949.) 127 p.
/Scrittori Italiani/
Dedikált
IGYGY 3809
OlIr.I.
Felvágatlan.

SANTARCANGELI, Paolo: Labirintusok könyve. (Egy mítosz és egy szimbólum története.) [Tanulmány.] (Ford.: Karsai Lucia. Lektorálta: Fogarasi Miklós, Lóránt István.) Bp., Gondolat. 1970. 365 p.
Dedikált
IGYGY 3804
Egyéb.II.

SANTARCANGELI, Paolo: Labirintusok könyve. (Egy mítosz és egy szimbólum története.) [Tanulmány.] (Ford.: Karsai Lucia. Lektorálta: Fogarasi Miklós, Lóránt István.) Bp., Gondolat. 1970. 365 p.
Dedikált
IGYGY 3807
Egyéb.II.

[SANTARCANGELLI, Paolo]: Morte d’un Guerriero. (Poesie de Paolo Santarcangeli.) Roma, Ubaldini. (1966.) 110 p.
Dedikált
IGYGY 3808
OlIr.I.
Felvágatlan

SANTARCANGELI, Paolo: Resa dei conti. [Versek.] ([Bev.]: Gena Pampal.) Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro. (1976.) 134 p.
Dedikált
IGYGY 3132
OlIr.I.

SANTARCANGELI, Paolo: Szökőár. (Versek és prózaírások.) (Ford.: Paolo Santarcangeli, Weöres Sándor.Utószó: Weöres Sándor.) (Bp.) (Európa.) (1974.) 150 p.
Dedikált
IGYGY 1954
OlIr.I.

SARAG, Anne: Voyage avec une ombre. [Regény.] Paris, Calmann-Lévy. (1957.) 226 p.
Dedikált
IGYGY 3138
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

SARKADI Imre: A szökevény. (I-II.) (Elbeszélések, karcolatok.) (Összeáll., Sajtó alá rend.: B. Nagy László. Ill.: Borsos Miklós.) 2.köt. Bp., Szépirodalmi. 1962. 507 p. [1 t.]
IGYGY 1742
MIr.I.

SARKADI Imre: Oszlopos Simeon. (avagy: Lássuk Uramisten, mire megyünk ketten.) [Dráma.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] 80 p.
IGYGY 1741
MIr.I.
Gépelt (indigós másolat) szíházi szövegkönyv. Bejegyzések nélkül.

Sarkcsillag. (Antológia.) (Vál., szerk., előszó: Illés Lajos.) Bp., Zrínyi. 1977. 406 p.
IGy 5222
MAnt.

SARRAUTE, Nathalie: Portrait d’un inconnu. [Regény.] ([Előszó]: Jean-Paul Sarte.) [Paris] Gallimard. (1956.) 238 p.
IGYGY 3139
FrIr.I.
Felvágatlan. Benne a Livre de Poche-nak egy szórólapja.

SARTIN, Pierrette: Ce destin accepté. [Versek.] [Paris] Éditions Saint-Germain-des-Prés. (1973.) 331 p.
Dedikált
IGYGY 3137
FrIr.I.
A könyv kezd kiszakadni a kötéséből. Benne a szerző névjegykártyája.

SARTRE, Jean-Paul: La putain respectueuse.(Piece en un acte et deux tableaux.) [Dráma.] Paris, Les éditions Nagel. (1946.) 163 p.
IGYGY 3145
FrIr.I.

SARTRE, Jean-Paul: Les chemins de la liberté. 1-3. köt. [Regénytrilógia.] [Paris] Gallimard. (1945. 1945. 1949.)
1. köt.: L’âge de raison. 315 p.
2. köt.: Le sursis. 350 p.
3. köt.: La mort dans l’âme. 293 p.
IGYGY 3141 − IGYGY 3143
FrIr.I.
Az 1. köt-ben kijelölések és bejegyzések ceruzával. A 3. köt.-ben helyenként ceruzás aláhúzások.

SARTRE, Jean-Paul: L'Existentialisme est un humanisme. Paris, Les Éditions Nagel. (1946.) 141 p.
/Collection Pensée/
IGYGY 3140
Fil.

SARTRE, Jean-Paul: Morts sans sépulture. [Dráma.] (Lausanne) Marguerat. (1946.) 194 p.
IGYGY 3144
FrIr.I.
Az első számozatlan oldal bal felső sarkában Illyés Gyula neve ceruzával. A könyvben ceruzás jelölések. A könyv a 12. sz. pld.

[SASS János?]: Elemér: Csontos Szigfrid vagy a Sárkányhegy. (Régi hagyomány alapján írta: Elemér.) Bp., Méhner Vilmos Kiadása. [1896.] 60 p.
Nincs benne pecsét. Nincs leltári szám.
MIr.I.
Sz1.
Hiányos, borítója is hiányzik. Benne az Illyés Hagyaték, Illyés Archívum pecsét.

SAUVAGEOT, Aurélien: Esquisse de la langue hongroise. [Tanulmány.] Paris, Librairie C. Klincksieck. 1951. 337 p.
/Les Langues et Leurs Structures. 3./
IGy 5728
Nyelv.II.
Az első számozatlan oldal jobb felső sarkában Illyés Gyula neve. A könyvben több helyen ceruzás kijelölések. Egy papírdarabon ceruzás jegyzetek és oldalszámok.

SÁFRÁN Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. [Tanulmány és dokumentumok.] (Lektorálta: Keresztury Dezső, Somogyi Sándor. A sorozatot szerk.: Szauder József.) Bp., Akadémiai. 1960. 175 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek. 31./
Dedikált
IGYGY 68
MIr.II.

SÁFRÁN Györgyi: Lettres de Romain Rolland à Marianne Czeke dans la Bibliothèque de l’Académie des Sciences de Hongrie. (Romain Rolland levelei Czeke Mariennehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában.) Bp., (MTA) 1966. 195 p.
/Az MTA Könyvtárá
nak Közleményei. 48./
Dedikált, a 6. számozatlan oldalon: „Illyés Gyulának, ezúttal a „Hajszálgyökerek” olvasói élményeiért és Flóra Asszonynak, a pszichologusnak szíves ajánlással: Sáfrán Györgyi”
IGYGY 3091
FrIr.II.
A könyv kétnyelvű.

SÁNDOR András: Híradás a pusztáról (1945-1950). (Bev.: Sándor András.) Bp., Szikra. 1950. 249 p.
Dedikált
IGy 4450
Szoc.

SÁNDOR Iván: A futár. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1976. 196 p.
Dedikált
IGYGY 1732
MIr.I.

SÁNDOR Iván: A helyszín. [Regény.] [Bp.] Szépirodalmi. 1979. 166 p.
Dedikált
IGYGY 6273
MIr.I.

SÁNDOR Iván: Arcok, szerepek. [Portrék.] Bp., Magvető. (1971.) 184 p. [24 t.]
Dedikált
IGYGY 1731
Szính.
Benne egy levél borítékban.

SÁNDOR Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. [Tanulmány.] (Lektorálta: Béládi Miklós, Glatz Ferenc, Zappe László. Bev.: Sándor Iván.) (Bp.) Gondolat. 1981. 285 p.
Dedikált
IGYGY 1476
MIr. II.

SÁNDOR Iván: Utunk szabályai éjszaka. [Esszék.] Bp., Szépirodalmi. (1981.) 396 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1733
MIr. II.

SÁNDOR Judit: „Szeressétek a gyermekeimet!” (Szabó Lőrinc, a költő-apa.) [Visszaemlékezés, portré.] Bp., Móra. 1982. 147 p.
Dedikált
IGYGY 1913
MIr.II.

SÁNDOR Kálmán: A neandervölgyi főkönyvelő. [Elbeszélések.] Bp., Szikra. 1947. 110 p.
Dedikált
IGYGY 1734
MIr.I.

SÁNDOR Pál: A dialektika története. [Tanulmány.] (Bev.: Sándor Pál.) Bp., (Sándor Pál.) 1943. 111 p.
IGy 4188
Fil.
Felvágatlan.

SÁNDOR Pál: A történelmi materializmus története. (Első könyv: a kialakulás.) [Tanulmány.] Bp., Mentor. 1938. 195 p.
IGy 4189
Fil.
A könyv kötéséből kijött.

SÁNDOR Pál: Filozófiai lexikon. 1-3. füz. Bp., Faust. 1941. 64, 65-128, 129-192 p.
IGy 4207 – IGy 4207/a – IGy 4207/b
Fil.
Mind a három kötet felvágatlan. Az első kötetben 2 csekk és a Faust Könyvkiadó könyvrendelő lapja.

S. SÁNDOR Pál: Parasztmozgalmak a Habsburg önkényuralom idején 1849-1867. [Tanulmány.] [Bp.] Művelt Nép. 1952. 58 p.
/A Magyar Történelmi Társulat/
IGy 4275
Tört.

SÁNTA Ferenc: Az áruló. [Regény.] Bp., Magvető. 1966. 163 p.
Dedikált
IGYGY 1735
MIr.I.

SÁNTA Ferenc: Az ötödik pecsét. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 299 p.
Dedikált
IGYGY 1737
MIr.I.

SÁNTA Ferenc: Isten a szekéren. (Válogatott novellák.) (Ill.: Kass János.) Bp., Szépirodalmi. 1970. 361 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1736
MIr.I.

SÁNTHA György: Naphívás. (Válogatott versek. 1916-1972.) (Bev. tan.: Féja Géza.) Kecskemét, 1978. 177 p. [1 t.]
Dedikált (Sántha-család)
IGYGY 1739
MIr.I.
Hibajegyzékkel.
Benne: letépett címzés, meghívó

SÁNTHA György: Testamentum. (Sántha György biblikus versei.) [Előszó: Veöreös Imre.] Kecskemét, (A költő örököse.) 1980. 155 p. [1 t.]
IGYGY 1740
MIr.I.
Benne levél: A/4 gépirat.

SÁPI Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkásság munkaszerződéseinek egyes kérdései a XVI. sz.-tól 1848-ig. (A huzamosabb időre elszegődöttek.) [Tanulmány.] Szeged, [é.n.] 67-108. p.
Dedikált
IGy 4265
Tört.
Különlenyomat Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 6. Acta Historica. III/1.-ből

SÁRKÖZI György: Angyalok harca. (Versek.) Bp., Athenaeum. [1926.] 104 p.
Dedikált
IGYGY 1744
MIr.I.
Az 1-17. oldalak a fűzésből kiesve. A dedikáció az első, számozatlan oldalon található.

SÁRKÖZI György: Dózsa. (Történelmi dráma.) [Bp.] Kelet Népe. [é.n.] 56 p.
Dedikált
IGYGY 1746
MIr.I.

SÁRKÖZI György: Ég s föld között. (Összegyűjtött versei és versfordításai) (Bev.: Illyés Gyula. Összegyűjt., szöveggond.: Kőháti Zsolt.) Bp., Szépirodalmi. 1976. 285 p. [1 t.]
IGYGY 1747
MIr.I.
Benne a kiadó értesítője a könyv megjelenéséről

SÁRKÖZI György: Higgy a csodában! (Versek.) [Bp.] Athenaeum. [1941.] 64 p.
Dedikált
IGYGY 1748
MIr.I.
Illyés Gyula autográf ceruzaírású verstöredékei a hátsó borítón. Egy résznek csak kiradírozott nyoma látszik.

SÁRKÖZI György: Szilveszter. [Elbeszélések.] (Sorozatszerk.: Juhász Géza, Kardos László.) (Debrecen) Nagy Károly és Társai. 59 p.
/Új Írók. 7./
Dedikált
IGYGY 1749
MIr.I.

[SÁRKÖZI György]: Válogatott versei. (Vál., bev.: Illyés Gyula.) [Bp.] Szépirodalmi. 1954. 135 p.
IGYGY 6068
MIr.I.
A bevezető tanulmány autográf ceruzaírással javított. Megjelölve a kötetben a következő verscímek: Fölfelé, Nyári kert, Tán jó s tán rossz, Szépségek és fájdalmak anyasága, Virágok beszélgetése, Koratavasz, Olt, Balogh András. Ezeken kívül a tartalomjegyzékben ceruzával megjelölve a következő verscímek: Magunkért lázadó Dózsák, Ha únod zordon verseimet, Szent Margit hídján.

SÁRKÖZI György: Váltott lélekkel. (Versek.) Bp., Athenaeum. [1927.] 61 p.
Dedikált
IGYGY 1750
MIr.I.

SÁRKÖZI Márta: Zsófi könyve. [Hasznos gyakorlati ismeretek.] [Bp.] Móra. (1958.) 143 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 1751
Egyéb.II.
Keret-történettel ellátott gyakorlati tanácsok, elsősorban nőknek

SÁRKÖZI Mátyás: Csillagtúra. [Elbeszélések.] London, Fehér Holló. 1968. 106 p.
Dedikált
IGYGY 1752
MIr.I.

Sárközi népviselet. (Szövegkönyv a TIT Sárközről készült diafilmjéhez.) (Összeáll.: Péchy Erzsébet.) (Szekszárd) (TIT Tolna Megyei Szervezete.) (1959.) 38 p.
IGy 4713
Népr.
Sz1.

SÁRKÖZI Zoltán: Brúz Lajos (1817-1856). [Tanulmány.] Történelmi Szemle.1967.
343-355. p.
Dedikált
IGy 4331
Tört.
Különlenyomat a Történeti Szemle 1967. 3. sz.-ból.

SÁSDI Sándor: Fehér kenyér. [Önéletrajzi regény.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 377 p.
Dedikált
IGYGY 1743
MIr.I.

SCHAFF, Adam: Marxismus und das menschliche Individuum. [Tanulmány.] Wien – Frankfurt – Zürich, Europa Verlag. 1965. 349 p.
IGy 4193
Fil.

SCHEHADÉ, Georges: Les violettes. (Comédie en onze tableaux avec des chansonettes.) [Vígjáték.] Paris, Gallimard. (1960.) 222 p.
IGYGY 3146
FrIr.I.
Felvágatlan. A könyvben egy reklámkönyvjelző.

SCHIFFERNÉ SZAKASITS Klára: Fent és lent. (1945-1950.) [Emlékirat.] Bp., Magvető. 1985. 363 p.
/Tények És Tanúk/
IGYGY 1937
Tört.

SCHILLER Ottó: Bevezetés a biológiai esztétikába. – LUKÁCS György: Esztétikai kultúra. (Tanulmányok.) – SCHILLER Ottó: A szépség lényege és értéke. (Két dolgozat.) – Adolf HILDEBRAND: A forma problémája a képzőművészetben. (Ford. bev.: Wilde János.) – LÁZÁR Béla: Szinyei Merse Pál a pleinair festés előfutára. (Négy műmelléklettel.) [Tanulmányok.] Bp., Atheneaum. [1912.] 1-198., 1-91., 6-44., 4-90., 6-94., 6-93. p.
IGYGY 3371
Fil.
A könyvnek hiányoznak a borítója, gerince, címlapja és a hátsó oldalai. Benne egy papírdarab az egyik oldalán Lukáccsal kapcsolatos ceruzás megjegyzés a másik oldalon gépírás.

SCHILLER, Friedrich.: Tell Vilmos. [Dráma.] (Ford., bev.: Vas István.) [Bp.] Szépirodalmi. 1952. 195 p.
Dedikált (Vas István)
IGYGY 3366
NémIr.I.

SCHILLER, Friedrich: A haramiák. [Dráma.] (Ford.: Déry Tibor. Verseket ford.: Devecseri Gábor.) [h.n.] Franklin. [é.n. ] 191 p.
IGYGY 3368
NémIr.I.
A könyv gerince leszakadt.

SCHILLER, Friedrich: Ármány és szerelem. [Dráma.] (Ford.: Vas István.) (Bp.) Révai. (1950.) 108 p.
IGYGY 3369
NémIr.I.

[SCHILLER, Friedrich]: Friedrich Schillers Übersetzungen. [Drámák.] [2-3. rész.] ([Bev., kiad.]: Eduard L. Leufdner.) Wien – Hamburg – Bp., Gutenberg Verlag. [é.n.] 359 p.
IGYGY 3367
NémIr.I.

SCHLEGEL, Friedrich: Fragmente. [Elmélkedések.] ([Szerk., Kiad.]: Karl Endres.) Leipzig, Im Insel Verlag. [é.n.] 69 p.
/Infel Bücherei. 179./
IGYGY 3372
NémIr.I.
A könyv gerince félig leszakadt

SCHLUMBERGER, Jean: Szenvedély. (Elbeszélések.) (Ford., utószó: Szávai Nándor.) Bp., Európa. 1962. 97 p.
IGYGY 3147
FrIr.I.

SCHNEEBERGER, A.: Anthologie des poètes catalans contemporains depuis 1854. ([Sorozatszerk.]: Alexander Mercereau.) Paris, J. Povolozky et Cie Éditeurs. [1922.] 231 p.
/Les Grandes Anthologies/
IGYGY 3283
VAnt.
Mindkét borítója leszakadt, gerince hiányzik, fűzésnél szétesett.

SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. [Tanulmány.] Bp., Nyugat – Grill Károly Könyvkiadóvállalat. 1937. 311 p.
/Babits – Gellért – Schöpflin: A magyar irodalom a XX. században/
IGy 5642
MIr. II.
A könyv külső védőborítója leszakadt.

SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a XX. Században. [Tanulmány.] Bp., Nyugat – Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 1937. 311 p.
IGYGY 1754
MIr.II.

SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre. [Monográfia.] (Előszó: Schöplin Aladár.) Bp., Nyugat. [1934.] 214 p.
IGYGY 1753
MIr.II.

SCHÖPFLIN Aladár: Magyar írók. (Irodalmi arcképek és tollrajzok.) (Előszó: Schöpflin Aladár.) Bp., Nyugat. 1919. 236 p.
IGy 5685
MIr.II.
A könyv első borítója leszakadva, gerince szakadozott, a fűzésnél szétesett

SCHULEK Tibor: Bornemisza Péter (1535-1584). (A XVI. századi magyar művelődés és lelkiség történetéből.) [Monográfia.] Sopron – Bp. – Győr, Keresztyén Igazság. 1939. 450 p.
IGYGY 302
MIr.II.
Borítójának egy darabja leszakadva

SCHUTZ, Roger: Az egység sodrában. [Elmélkedések.] München, Max Hueber Verlag. 1967. 63 p.
IGYGY 3370
Egyéb.II.

Scînteia. (Almanach 1977.) [h.n.] [k.n.] [1977.] 432 p. [8 t.]
IGYGY 3739
Egyéb.II.

SEBESTYÉN Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig. (Lektorok: Andrásfalvy Bertalan, Benda Kálmán, Diószegi Vilmos. Előszó: Csajbók Kálmán.) Szekszárd, Tolna Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya. 1972.
279 p. [16 t.]
IGy 4665
Népr.
Az első borító belső oldalán ceruzával D. Bierbaur József neve és címe. Benne egy postai szelvény.

SEBESTYÉN Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig. (Lektorok: Andrásfalvy Bertalan, Benda Kálmán, Diószegi Vilmos. Előszó: Csajbók Kálmán.) Szekszárd, Tolna Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya. 1972.
279 p. [16 t.]
IGy 5381
Népr.

SEBESTYÉN Ádám: Népdalcsokor. (Bukovinai, andrásfalvi népdalok.) (Bev.: Sebestyén Ádám. Zenei lektor: Kiss Lajos. Néprajzi lektor: Andrásfalvy Bertalan. Szerk.: Vadóc Kálmán.) Szekszárd, Tolna Megyei Tanács V. B. Könyvtára. 1976. 290 p.
IGy 5382
Zene.I-II.

SEBESTYÉN Gyula: A magyar honfoglalás mondái. (Millenniumi díjjal jutalmazott pályamű.) 1. köt. Bp., Franklin. 1904. 563 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

SEBESTYÉN Károly: Dramaturgia. (A drámai műfajok története és elmélete.) [Tanulmány.] (Előszó: Sebestyén Károly.) Bp., Athenaeum. 1919. 340 p.
IGYK 5646
Szính.
A könyvben több helyen firkálás színes és fekete ceruzával. Fűzésnél szétesve, lapszélei és borítója szakadozottak.

Secretio eorum quae sunt de fide Catholica, ab ils quae non sunt de Fide, secundem regulam fidei. (Eximio Domino: Francisco Veronio.) Posonii, Joannem Michaelem Landerer. 1763. 126 p.
IGYGY 3774
Egyéb.II.
Az utolsó és az első számozatlan oldalon ceruzás és tollal történő bejegyzések.

SEGHERS, Pierre: Dialogue. [Versek.] [Fotók: Fina Gomez.] (Paris) (Pierre Sgehers.) (1965.) 38 p.
Dedikált.
IGYGY 3153
FrIr.I.
Benne ceruzás jegyzetek.

SEGHERS, Pierre: La Résistance et ses poètes (France 1940-1945). [Tanulmányok és versek.] (Paris) Seghers. (1974.) 661 p.
IGYGY 3151
FrIr.II.
Benne egy boritékról egy francia cím.

SEGHERS, Pierre: Le futur antérieur. [Versek.] ([Sorozatszerk.]: Paul Éluard.) Paris, Les éditions de Minuit. (1947.) 72 p.
/L’Honneur Des Poètes/
Dedikált
IGYGY 3150
FrIr.I.
Benne egy bor
ítékdarab Illyés Gyula nevére megcímezve. A könyv az 1582. sz. pld.

SEGHERS, Pierre: Poèmes Choisis (1939-1952). [Versek.] Paris, Pierre Seghers. [é.n.] 68 p.
IGYGY 3152
FrIr.I.

[SEGUR, Louis Gaston Adrien]: Szegür: Hadd lássuk őket! (Vagyis: a szabadkőművesek mifélék, mit művelnek, és mire törekszenek?) (Ford.: Salgó János.) Pest, Hunyadi Mátyás Irod. Int. 1871. 67 p.
IGy 5059
Tört.
Sz1.
A címlapon fekete ceruzával: „Fekete”. Helyenként kék ceruzás jelölések, a könyvben egy kis szentkép.

Sei poeti magiari. [Versek.] ([Ford., bev.]: Paolo Santarcangeli.) [h.n.] [k.n.] [é.n.] 39 p.
IGy 5183
MAnt.
Kézírásssal javított gépirat fénymásolata, egybefűzve.

Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják…” (Népi kollégiumok 1939-1949.) (Szerk.: Rottler Ferenc. Főszerk. Bev.: Kardos László.) Bp., Akadémia. 1977. 489 p.
Dedikált (Illyés Gyulának Kardos László)
IGy 4239
Tört.

SELDES, George. Ezer amerikai. [Tanulmány.] (Ford.: Balabán Péter, Réz Ádám.) Bp., Szikra. 1948. 318 p.
IGYGY 3495
Tört.

SELMECZI József: A filológus Varjas. [Kézirat.] [h.n.] [k.n.] [1973/1974] 91 p.
IGy 4244
Fil.
Benne gépírással egy levél Selmeczi Józseftől Illyés Gyulának és egy postai szelvény. A borító első oldalán ceruzával megjegyzések.

SEMJÉN Gyula: Lázadás. (Regény.) Athenaeum. [1943.] 196 p.
Dedikált
IGYGY 1755
MIr.I.
A pecsét a könyv levehető borítóján van

SEMJÉN Gyula: Paul Claudel. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Károlyi István, Pünkösti Andor.) (Bp.) Bibliotheca. (1944.) 159 p.
/Madách Könyvtár. 14./
Dedikált
IGYGY 2640
FrIr.II.

[SENECA, Lucius Annaeus]: Seneca leveleiből. (Ford. bev.: Sárosi Gyula) (Bp.) Officina. (1943.) 125 p.
/Officina Könyvtár. 57/58./
IGYGY 3767
AntIr.I.
A könyv gerince levált.

SENGHOR, Léopold Sédar: Elégia a vízhez. [Versek.] (Vál., ford., utószó: Pór Judit.) Bp., Európa. 1982. 67 p.
/Napjaink Költészete/
Dedikált. (Pór Judit Illyés Gyulának.)
IGYGY 3160
FrIr.I.

SESZTALOV, Juván: Kék vándorutak. [Elbeszélések.] (Ford. utószó: Gulya János. Verseket ford.: Képes Géza.) [Bp.] Európa. 1969. 222 p.
IGYGY 3631
FinnugIr.I.

[SESZTALOV] (Шесталов), Юван: Огонь на oгонь. [Antológia.] ([Előszó]: Леонд Шкавро.] Свердловск, Средне-Уральское Книжное Издательство. 1966. 109 p.
Dedikált. (A költő felesége.)
IGYGY 3658
FinnugIr.I.

SETTERLIND, Bo: Från natt till näktergal. [Versek.] [Bev.: Lars Gustafsson.] Stockholm, Albert Bonniers Förlag. (1967.) 88 p.
/Svalans Lyrik Klubb/
Dedikált
IGYGY 3863
SkanIr.I.

SHAKESPEARE, [William]: Ahogy tetszik. [Dráma.] (Ford.: Szabó Lőrinc. Bev.: Both Béla. Ill.: Schey Ferenc.) Bp., Művelt Nép. 1954. 111 p.
/Népszerű Drámák 11./
IGYGY 3480
AngIr.I.

SHAKESPEARE, [William]: Athéni Timon. [Dráma.] (Ford.: Szabó Lőrinc.) (Bp.) Athenaeum. [1936.]
97 p.
IGYGY 3481
AngIr.I.

SHAKESPEARE, [William]: Coriolanus. [Dráma.] (Ford.: Petőfi Sándor. Bev., jegyz.: Ferenczi Zoltán.) Bp., Franklin. 1916. 230 p.
/Shakespeare Összes Színművei. 29. Tragédiák 8./
IGYGY 3482
AngIr.I.
Lapjaira hulló, a könyv fedőlapja is hiányzik.
Az első számozatlan oldalon ceruzával Németh Antal neve van lejegyezve.
A könyvben lapszéli jegyzetek.

SHAKESPEARE, [William]: János király. [Dráma.] (Ford.: Arany János.) Bp., Ráth Mór. 1895. 133 p.
/Shakespeare Munkái/
IGYGY 3483
AngIr.I.
A kötésből néhány lap kiszakadt, gerince rongálódott.

SHAKESPEARE, [William]: Lear király. [Dráma.] (Ford.: Kosztolányi Dezső.) (Bp.) Révai. (1943.) 180 p.
IGYGY 3484
AngIr.I.
A könyv gerince sérült.

[SHAKESPEARE, William]: Shakespeare szonettjei. [Dráma.] (Ford.: Pákozdy Ferenc.) Hódmezővásárhely, Takács Ferencné kiadása. 1943. 154 p.
Dedikált (Pákozdy Ferenc.)
IGYGY 3486
AngIr.I.
Kötésből kiesve.

[SHAKESPEARE, William]: Shakspere [!]: Hamlet, dán királyfi. [Dráma.] (Ford.: Arany János.) Bp., Lampel, (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 143 p.
/Magyar Könyvtár Iskolai Kiadások Sorozata/
Pecsét és leltári szám nélkül.
AngIr.I.
Sz1.
Borítólapja nincs, lapjaira hulló. A címlapján piros ceruzás firkálás. Helyenként ceruzás jelölések.

[SHAKESPEARE, William]: Shakspere [!]: Hamlet, dán királyfi. [Dráma.] (Ford.: Arany János.) Bp., Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 143 p.
/Magyar Könyvtár Iskolai Kiadások Sorozata/
IGy 5047
AngIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló és első borítója leszakadó félben. A címlapon fekete tollal. „I. Gy. 1921.”

SHAW, [George] Bernard: A kapitány. (Vígjáték három felvonásban.) (Ford.: Moly Tamás.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) 1920. 79 p.
Pecsét és leltári szám nélkül.
AngIr.I.
Sz4.
Gerince, mindkét borítója leválva, lapjaira hulló.

SHAW, [George] Bernard: Az ördög czimborája [!]. (Melodráma három felvonásban.) [Dráma.] (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Mikes Lajos.) Bp., Lampel R. Könyvkereskedése. [1906.]
95 p.
/Magyar Könyvtár. 452-453./
IGy 5046
AngIr.I.
Sz1.
Gerince szakadozott.

SHAW, [George] Bernard: Brassbound kapitány megtérése. (Vígjáték három felvonásban.) (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Hevesi Sándor.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 115 p.
/Magyar Könyvtár. 587–588./
IGy 5045
AngIr.I.
Sz1.
Borítólapja és gerince leszakadt.

[SHAW, George Bernard] Pygmalion de George Bernard Shaw. [Műsorfüzet.] (Paris.) [Édition Artistique Imprimeur - Édition et Impression Publ. W. Fischer.] [é.n.] [40 p.]
IGYGY 3491
Szính.
A Théatre des Bouffes-Parisiens műsorfüzete.
Benne egy reklámlap.

SHAW, [George] Bernard: Pygmalion. (Vígjáték 5 felvonásban.) (Ford.: Hevesi Sándor.) Bp., Rózsavölgyi és Társa Kiadása. 1914. 90 p.
IGYGY 3492
AngIr.I.
A könyv borítója és gerince leszakadva, a lapok kijárnak belőle.

SHAW, [George] Bernard: Vissza Matuzsálemhez. (Metabiológiai pentateuch.) [Esszék, tanulmányok.] (Ford.: Hevesi Sándor.)Bp., Athenaeum. [1928.] 448 p.
/Bernard Shaw Összes Munkái XVI./
IGYGY 3493
AngIr.I.
Az első számozatlan lap el van szakadva és hiányzik a fele.

[SHELLEY, Percy Besshey]: Shelley válogatott költeményei. (Ford.: Áprily Lajos, Babits Mihály, Devecseri Gábor…stb. Szerk., bev.: Kardos László. Jegyz.: Kéry László.) Bp., Szépirodalmi. 1950. 216 p.
IGYGY 3496
AngIr.I.

SÍK Sándor: Advent. (Oratórium szavalókórussal.) (Buday György fametszeteivel.) Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1935. 54 p.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma Színpad-Könyvtár. 3./
Dedikált
IGYGY 1756
MIr.I.
Részben felvágatlan

SÍK Sándor: Őszi fecske. (Versek.) Bp., Szent István Társulat. 1959. 360 p.
Dedikált
IGYGY 1757
MIr.I.

SÍK Sándor: Pázmány, az ember és az író. [Monográfia.] Bp., Szent István-Társulat. 1939. 449 p.
Dedikált
IGYGY 1598
MIr.II.

[SÍK Sándor]: Sík Sándor összes versei. (1910-1940.) [Bp.] Szent István-Társulat. (1941.)
480 p.
Dedikált
IGYGY 1758
MIr.I.

SIKLÓS István: Ember5húrral. [Versek.] London, Szepsi Csombor Kör. 1968. 91 p.
Dedikált
IGYGY 1759
MIr.I.

SILAGI, Denis: Der Grösste Ungar. (Graf Stephan Széchenyi.) [Tanulmány] (Entwurf des Einbandes: Prof. Ernst Paar.) Wien-München, Verlag Herold. (1967.) 150 p.
IGYGY 1959
Tört.

SILLANPÄÄ, F. E.: Egy férfi útja. [Regény.] (Ford.: N. Sebestyén Irén.) [Bp.] Franklin. [1940.] 215 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3864
FinnugIr.I.
A külső borítója több helyen elszakadva.

SILLANPÄÄ, F. E.: Napsugaras élet. [Regény.] (Ford.: Hajdú Péter.) [Bp.] Franklin. [1942.] 218 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3866
FinnugIr.I.

SILLANPÄÄ, F. E.: Silja. (Egy régi családfa utolsó hajtása.) [Regény.] (Ford.: N. Sebestyén Irén.) [Bp.] Franklin. [1943.] 218 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3865
FinnugIr.I.
Külső borítója leszakadva.

SIMÁNDI Béla: A mai puszta. [Szociográfia.] Újpest, Vörösmarty Irodalmi Társaság Kiadása. 1938. 102 p.
Dedikált
IGYGY 1760
Felvágatlan

SIMENON, Georges: A furnesi polgármester. [Regény.] (Ford.: Rónay György.) (Bp.) Révai. (1942.) 227 p.
IGYGY 3158
FrIr.I.
Az első számozatlan oldalon Illyés Gyula neve, ceruzával. A külső borító kissé szakadozott.

SIMENON, Georges: Az örökös. [Regény.] (Ford.: Rónay György.) (Bp.) Révai. (1943.)
439 p.
IGYGY 3157
FrIr.I.
A könyv a kötéséből kezd kiszakadni.

SIMON Andor: Világhullám. (Versek.) [h.n.] Lichtmann Miksa Könyvkereskedés. 1929.
78 p.
Dedikált (ceruzával)
IGYGY 1761
MIr.I.
Benne levelezőlap Illyés Gyulának címezve, titkosírással

SIMON István: A magyar irodalom. [Tanulmányok.] (Lektorálta: Király István.) [Bp.] Gondolat. 1973. 721 p.
Dedikált
IGYGY 1766
MIr.II.
Számos fotóval

SIMON István: A virágfa árnyékában. (Tanulmányok, kritikák, cikkek 1953-1963.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 297 p.
Dedikált
IGYGY 1769
MIr.II

SIMON István: Februári szivárvány. (Versek.) (Bp.) Szépirodalmi. 1959. 88 p.
Dedikált
IGYGY 1763
MIr.I.

SIMON István: Felhő árnyéka. [Versek.] Bp., Magvető. 1956. 146 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1764
MIr.I.

SIMON István: Forró égöv alatt. (Útirajzok Vietnámból, Egyiptomból és Kubából.) Bp., Magvető. 1969. 209 p.
Dedikált
IGYGY 1765
MIr.I.

SIMON István: Gyalogútról a világba. [Esszék, tanulmányok.] Bp., Magvető. 1970. 368 p.
Dedikált
IGYGY 1762
MIr.II.

SIMON István: Pacsirtaszó. [Versek.] (Ill.: Würtz Ádám.) Bp., Magvető. 1958. 181 p.
Dedikált
IGYGY 1767
MIr.I.

SIMON István: Rapszódia az időről. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 67 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1768
MIr.I.

SIMON Péter: A századforduló földmunkás- és szegényparasztmozgalmai 1891-1907. [Tanulmány.] (Bev.: Simon Péter.) Bp., Szikra. 1953. 275 p.
IGy 4280
Tört.

SIMON, Pierre-Henri: Histoire de la littérature française au XXe siècle 1900-1950. 1-2. köt. [Tanulmány.] Paris, Librairie Armand Colin. 1965. 224+15, 224+15 p.
/Collection Armand Colin/
IGYGY 3249 – IGYGY 3159
FrIr.II.
A 2. köt.-ben a kiadó reklámlapja.

SIMONYI Imre: Gyulai krétarajzok. (Versek.) (Ill.: Székelyhidi Attila.) Békéscsaba, (Békéscsabai Megyei Könyvtár.) 1976. [9 p.]
Dedikált
IGYGY 1771
MIr.I.
Megjelent 250 számozott példányban. Ez a 26. sz. pld.. Két illusztráció az első két oldalon beragasztva.

SIMONYI Imre: Gyulai krétarajzok. (Versek.) (Ill.: Székelyhidi Attila.) Békéscsaba, (Békéscsabai Megyei Könyvtár.) 1976. [9 p.]
Dedikált
IGYGY 1772
MIr.I.
Megjelent 250 számozott példányban. Ez a 190. sz. pld..

SIMONYI Imre: Gyulai krétarajzok. [Versek.] [Bp.] Szépirodalmi. 1978. 136 p.
Dedikált
IGYGY 1770
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés, jegyzetlapon levél, kézírással, fekete filctollal:
“Kedves Gyula Bátyám! Kérlek, fogadd el ezt a szerény könyvet. Talán-talán nem ez lesz a legkellemetlenebb olvasmányod az utóbbi évekből!? Szeretettel köszönt mindig is híved: Simonyi Imre”

SIMONYI Imre: Tisztességes írás. (Versek.) [Gyula] Gyula városi Tanács Népművelési Osztálya. (1956.) 74 p.
IGYGY 1773
MIr.I.

SIMONYI Zsigmond: A magyar nyelv. (Előszó: Simonyi Zsigmond.) Bp., Atheneum. 1905. 485 p.
IGy 5751
Nyelv.II.
A könyv erősen megrongálódott. Gerince hiányzik, fedőlapja és lapjai szétesnek

SIMONYI Zsigmond: Elvonás. (Elemző szóalkotás.) (Sorozatot szerk.: Simonyi Zsigmond.) Bp., Athenaum. 1904. 71 p.
/Nyelvészeti Füzetek. 11./
IGy 5774
Nyelv.II.
Hiányzik az első borítója a könyvnek.

SIMONYI Zsigmond: Helyes magyarság. (A hibás kifejezések, a kerülendő idegen szók s a helyesírás szótárával.) (Sorozatot szerk.: Simonyi Zsigmond.) Bp., Athenaeum. 1903. 209 p.
/Nyelvészeti Füzetek. 8./
IGy 5795
Nyelv.II.

SIMONYI Zsigmond: Igenévi szerkezetek. [Tanulmány.] (Előszó, sorozatot szerk.: Simonyi Zsigmond.) Bp., Atheanaeum. 1907. 50 p.
/Nyelvészeti Füzetek. 47./
IGy 5773
Nyelv.II.
Felvágatlan.

SIMOR András: Így élt Korvin Ottó. [Életrajz.] (A sorozatot szerk: F. Kemény Márta.) Bp., Móra. 1977. 188 p
/Így Élt…/
IGYGY 1182
Tört.

SINKA István: Harmincnyolc vadalma. [Elbeszélések.] Bp., Magyar Élet. (1941.) 224 p.
IGYGY 1774
MIr.I.

SINKA István: Kadocsa merre vagy? [Elbeszélés.] [Kecskemét] Somody. [1944?] 103 p.
IGYGY 1775
MIr.I.
Felvágatlan

SINKA István: Lovasok opál mezőkön. (Válogatott versek.) (Vál., szerk., előszó, jegyz.: Medvigy Endre, Tornai József.) Bp., Magvető. (1987.) 451 p.
IGYGY 6142
MIr.I.

SINKÓ Ervin: A fájdalmas isten. [Versek.] Wien, Julius Fischer. 1923. 89 p.
IGYGY 1779
MIr.I.
Lapjaira hulló. Borítója hiányzik.
Címoldalon, a szerző neve fölött ceruzával: Wien 1923

SINKÓ Ervin: Egy regény regénye. (Moszkvai naplójegyzetek 1935-1937.) 1-2. köt. (Novi Sad) Forum. (1961.) 505, 374 p.
IGYGY 1778–1778/a
MIr.I.

SINKÓ Ervin: Optimisták. (Történelmi regény 1918-19-ből.) 1-2. köt. Újvidék, Noviszad, Testvériség-Egység. 1953., 1955. 466, 432 p.
IGYGY 1780-1780/a
MIr.I.
Az 1. köt. 466. oldalán beírás ceruzával, a regénybeli szereplők nevének feloldása, az élő alakok megnevezésével. Mindkét kötetben ceruzás kiemelések, aláhúzások, néhol bejegyzések.

SINKÓ Ervin: Szemben a bíróval. (Válogatott tanulmányok.) (Vál., szerk., bev.: Sükösd Mihály.) Bp., Gondolat. 1977. 483 p.
IGYGY 1781
Bibliográfiával (Bosnyák István.)
MIr.II.
Aláhúzások és jelölések a szövegben

SIPOS Gyula: Akkor voltunk fiatalok…(Emlékezés Győrffy-kollégistákra.) (Összeáll.: Sipos Gyuláné Kováts Zsuzsa.) [Bp.] Kossuth. 1981. 257 p.
IGy 4237
Tört.
Benne egy könyvtári olvasójegy tartó.

SIPOS Gyula: Pusztaiak. [Szociográfia.] (Szerk.: Szabó Mária.) [Bp.] Kossuth. 1977. 211 p.
IGYGY 1776
Szoc.

SIPOS Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk.: Bodnár György.) Bp., Akadémiai. 1976. 152 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek. 91./
Dedikált
IGYGY 112
MIr.II.
Benne Sipos Lajos Illyés Gyulának szóló levele.

Síppal dobbal a Sebő Együttes klubjának tájékoztatója. I. (Kassák.) (Közreműködők: Cavalloni Gyöngyi, Domokos Mária, Domokos Pál Péter, stb.) Bp., Népművelési Intézet. 1977. 80 p.
IGy 4915
Népr.

Siralmas panasz. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Sajtó alá rend., bev.: Ollé István. Bev.: Lengyel Miklós.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [Bp.-i Zrínyi Miklós Reálgimnázium.] [1932.] 97 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 12./
IGy 5358
MIr.I.
Sz1.
Borítólapja és gerince leszakadt.

Siralmas panasz. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Sajtó alá rend.: Ollé István. Bev.: Ollé István, Lengyel Miklós.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [Bp.-i Zrínyi Miklós Reálgimnázium.] [1932.] 97 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 12./
IGy 5587
MIr.I.
Sz1.
Borítólapja és gerince leszakadt.

S két szó között a hallgatás…” (Magyar mártír írók antológiája.) 1-2. köt. Bp., Magvető. 1970. 672, 609 p.
IGy 5238 – IGy 5238/a
MAnt.

Skót balladák. (Ford., előszó, jegyz.: Somlyó György.) (Bp.) Officina. (1943.) 54 p.
/Officina Könyvtár. 23./
Dedikált (Somlyó György Illyés Gyulának)
IGy 5461
AngIr.I.

Slovene poets of to-day. ([Ford.]: Alasdair MacKinnon.) [Ljubljana,] Slovene Writers’ Asociation. 1965. 150 p.
IGYGY 3705
SzloIr.I.
A kötéséből félig kiszakadva, néhány lapja kijár.

SLOWACKI, Juliusz: Mazepa. (Tragédia 5 felvonásban.) (Ford.: Pákozdy Ferenc. Utószó, jegyz.: Kerényi Grácia.) [Bp.] Európa. 1960. 91 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 3749
LenIr.I.

SMITH William, Jay: Laktanyaivadék. (Önéletrajz.) (Ford.: Vajda Miklós.) [Bp.] Európa. (1981.) 220 p.
/Modern Könyvtár. 432./
Dedikált (A szerző Illyés Gyulának.)
IGYGY 3500
AngIr.I.

SMITH, William Jay: The Tin Can and other poems. (New York) Delta Book. (1966.) 68 p.
Dedikált
IGYGY 3499
AngIr.I.

[SMITH, William Jay]: New and selected poems. New York, A Seymour Lawrence Book. Delcorte Press. (1970.) 96 p.
Dedikált
IGYGY 3498
AngIr.I.

Soha többé. (Rezes György 27 évi izráeli életéről.) [Dokumentumok, visszaemlékezés.] (Szerk., életrajzok: Gondos Margalit.) (Haifa) (Gondos.) [1978.] 160 p.
Egyéb.II.
Pecsét és leltári szám nélkül
Az antológia szerzői: Dr. Atlasz Miklós, Erőss András, Florián Tibor, Forrai Zoltán, Györgyey Klára, Klamár Gyula, Megyery Sári, Dr. Márton Lajos, Méray Tibor, Szenes Erzsi, Szilágyi József, Székely Molnár Imre, Ujváry Sándor, Vajda Albert, Láng Gyula.

SOLOHOV, Mihail: Emberi sors. (Elbeszélések.) (Ford.: Makai Imre, Németh László, Soproni András.) Bp., Európa. 1989. 193 p.
/Európa Zsebkönyvek/
IGYGY 6154
OrIr.I.

[SOLOHOV, Mihail]: Solochov, Michail: Új barázdát szánt az eke. (Regény.) (Ford.: Tamás Aladár.) Bp., Szikra. 1948. 320 p.
IGYGY 3635
OrIr.I.
Borítója szakadozott

SOLTÉSZ István: El kell menni katonának. (A falusi ember és a régi katonáskodás.) [Szövegek, dalok, tanulmány.] (Szakmailag ellenőrizte: Morvay Judit.) Bp., Zrínyi.. 1981.
453 p.
Dedikált
IGYGY 1784
Népr.

SOLYMOS Ida: Arc nélkül. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 165 p.
Dedikált
IGYGY 1786
MIr.I.
A szerző pótlólagos verscím beírása a számozatlan 166. oldalon: „Ha a zivatar elkerülne 157”

SOLYMOS Ida: Esküminta. (Összegyűjtött versek. 1942-1972.) Bp., Magvető. 1974. 315 p.
Dedikált
IGYGY 1785
MIr.I.

SOLYMOS Ida: Vendégvárás. [Versek.] Bp., Magvető. 1964. 140 p.
Dedikált
IGYGY 3975
MIr.I.

SOLYMOSI László – MIKÓCZI Alajos: Nagybajom története. (Előszó: Gyergyai Albert. Lektorok: Bolla Ilona, Benda Kálmán, Tóth Tibor, Gergely András, Vida István. Bev.: Solymosi László.) Kaposvár, Nagybajom Nagyközségi Közös Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1979. 510 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

SOLYMOSSY Sándor: A praelogikus gondolkozás és a népmesék csodás elemei. [Tanulmány.] Bp., Budapesti Szemle. 1937. 53-75. p.
IGy 4626
Népr.–Klny.
Különlenyomat a Budapesti Szemle 1937. júl. füz.
Benne fekete és piros ceruzával javítások, kiemelések és aláhúzások.

SOMLAY SZABÓ József: Báránycsengő. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1972. 248 p.
IGYGY 1787
MIr.I.
Benne levél

SOMLÓ István: Színészek, szerepek. [Vallomások, visszaemlékezések.] (Vál., összeáll., Lengyel György. Bev.: Kárpáti Aurél.) [Bp.] Gondolat. 1959. 474 p.
IGYGY 3974
Szính.
A kötet külföldi neves színészek, rendezők, díszlettervezők vallomásait tartalmazza.

SOMLYAI László: Fráter György. (Történelmi színmű 3 felvonásban.) [Utószó: Mikó Imre.] Kolozsvár, Dacia. 1970. 140 p.
Dedikált
IGYGY 1788
MIr.I.

SOMLYÓ György: A béke erdeje. (Versek és versfordítások.) (Bp.) Szépirodalmi. 1951.
211 p.
Dedikált
IGYGY 1790
MIr.I.

SOMLYÓ György: A kor ellen. (Versek.) Bp., (A szerző kiadása.) 1939. 62 p.
Dedikált
IGYGY 1795
MIr.I.

SOMLYÓ György: A költészet évadai. 2. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. 1968. 450 p.
Dedikált
IGYGY 1796
MIr.II.

SOMLYÓ György: A költészet vérszerződése. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1977.) 524 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1799
MIr.II.

SOMLYÓ György: A mesék második könyve. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1971.) 133 p.
[1 t.]
Dedikált
IGYGY 1802
MIr.I.

SOMLYÓ György: A Visztula sellője. (Lengyelországi utinapló.[!]) Bp., Szépirodalmi. 1954. 83 p.
Dedikált
IGYGY 1811
MIr.I.
A pecsét a könyv borítóján található

SOMLYÓ György: Arión éneke. (Összegyűjtött versek. I. 1937 -1976.) (Bp. Szépirodalmi. 1978.) 500 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1798
MIr.I.

SOMLYÓ György: Árnyjáték. [Regény.] Bp., Magvető. (1977.) 303 p.
Dedikált
IGYGY 1789
MIr.I.

SOMLYÓ György: Emlék a jelenről. (Versek.) [Bp.] Szépirodalmi. 1958. 98 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1792
MIr.I.

SOMLYÓ György: 1977-1978. (Új versek.) (Ill.: Szalay Lajos.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1979. [18 p.]
Dedikált
Leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban.

SOMLYÓ György: Épp ez. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1976.) 105 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1793
MIr.I.

SOMLYÓ György: Jegenyék a parton. [Versek.] (Ill.: Bartha László.) [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 141 p.
Dedikált
IGYGY 4000
MIr.I.

SOMLYÓ György: Kérdés és felelet. (Tanulmányok.) (Előszó: Somlyó György.) [Bp.] Franklin. [1949.] 167 p.
Dedikált
IGYGY 1794
VIr.II.

SOMLYÓ György: Kőkörök. (Összegyűjtött versek. II. 1942-1976.) (Bp., Szépirodalmi. 1978.) 303 p. [1 t.]
IGYGY 1797
MIr.I.

SOMLYÓ György: Láttátok-e? (Versek.) Hungária. 1948. 107 p.
Dedikált
IGYGY 1800
MIr.I.
Benne Somlyó György által címzett boríték

SOMLYÓ György: Megíratlan könyvek. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1982.) 488 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1801
MIr.II.

SOMLYÓ György: Piero della Francesca. (Arezzo, San Francesco templom, XV. század.) [Versek.] (Szerk., ill.: Szántó Tibor.) Bp., [k.n.] 1980. 28 p.
Dedikált
IGYGY 1804
MIr.I.
Könyvárusi forgalomba nem került

SOMLYÓ György: Szemfényvesztő fügefa. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1963. 109 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1807
MIr.I.

SOMLYÓ György: Szerelőszőnyeg. [Esszék.] Bp., (Szépirodalmi. 1980.) 515 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1808
MIr.I.

SOMLYÓ György: Szélrózsa. (Összegyűjtött versfordítások. 1938-1958.) Bp., Magvető. 1958. 362 p.
Dedikált
IGYGY 1806
VAnt.

SOMLYÓ György: Szélrózsa. (Összegyűjtött versfordítások.) (1-2. köt.) Bp., Magvető. (1973.) 620, 618 p.
Dedikált (1. köt.)
IGYGY 1805
VAnt.

SOMLYÓ György: Talizmán. [Versek.] [Bp.] Szépirodalmi. 1956. 55 p.
Dedikált
IGYGY 1809
MIr.I.

SOMLYÓ György: Vallomás a békéről. (Költemény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1953. 109 p.
Dedikált
IGYGY 1810
MIr.I.

SOMLYÓ Zoltán: Borítsd szememre szoknyád! [Versek.] (Vál., szöveggond.: Vas István.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 157 p. [1 t.]
IGYGY 1791
MIr.I.

SOMLYÓ Zoltán: Jajgató Felícián. (Válogatott versek.) (Vál., sajtó alá rend.: Réz Pál.) Bp., Szépirodalmi. (1982.) 419 p.
IGYGY 1814
MIr.I.
A kötetben szerepel Karinthy Frigyes rajza Somlyó Zoltánról.

SOMLYÓ Zoltán: Nyitott könyv. (Lírai pamflet.) A titkos írás. (Verses regény.) (Sajtó alá rend., utószó: Somlyó György.) Bp., Magvető. 1960. 157 p.
Dedikált (Somlyó György)
IGYGY 1815
MIr.I.

SOMLYÓ Zoltán: Válogatott versek. (Vál., szerk., sajtó alá rend.: Somlyó György. Bev.: Illés Béla.) Bp., Szépirodalmi. 1953. 240 p. [1 t.]
Dedikált (Somlyó György.)
IGYGY 1812

SOMLYÓ Zoltán: Végzetes verssorok. [Versek] Bp., Galantai Gyula Kiadása. 1916. 32 p.
/Galantai Könyvtár/
IGYGY 1813
Lalpjaira hulló

SOMOGYI Imre: Kertmagyarország felé. [Tanulmány.] Bp., Magyar Élet. 1942. 127 p.
IGYGY 1816
Tört.

SOMOGYI Imre: Kertmagyarország felé. [Tanulmány.] Bp., Püski. 1948. 127 p.
IGy 4511
Tört.
Felvágatlan.

SOMOGYI Pál: Máglya. (Egy életrajz vajdasági fejezetei.) (Szerk.: Dér Zoltán, Lévai Endre, Urbán János. Sajtó alá rend.: Balázs G. Árpád.) (Szabadka) Életjel, 1971. 96 p. [2 t.] [10 x 14,5 cm]
/Életjel Miniatűrök 14./
Dedikált (aláírás)
IGYGY 1817
MIr.I.
Ez a könyv háromszáz számozott példányban készült, az író alkotói munkásságának ötvenedik évfordulójára a szerző aláírásával. Ez a 116. pld.

Soproni írók antológiája. (Szerk., előszó: Sarkady Sándor.) Sopron. (Városi Tanács Sopron.) 1976. 263 p.
Dedikált (Sarkady Sándor)
IGy 5165
MAnt.
Magyar, jugoszláv, csehszlovák, szovjet és osztrák költők verseiből. Számos képet tartalmaz. A könyv Sopron várossá emelésének 700 esztendős jubileumára készült.

SORESCU, Marin: Frames. (Twenty five poems by Marin Sorescu.) (English versions, introduction: Roy MacGregor-Hastie.) Bucuresti, Editura Eminescu. 1972. 109 p.
IGy 5972
RomIr.I.
Angol és román nyelvű kiadás.

SŐTÉR István: A kísértet. [Regény.] Bp., Franklin. [1945.] 113 p.
Dedikált
IGYGY 1824
MIr.I.
A könyvből a 3-14. oldal és a dedikált címoldal kijár.

SŐTÉR István: A sas és a serleg. (Akadémiai arcképek.) Bp., Akadémiai. 1975. 203 p.
Dedikált
IGYGY 1827
Tört.

SŐTÉR István: Az elveszett bárány. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1974.) 355 p.
Dedikált
IGYGY 1820
MIr.I.
A fedél belső oldalán autográf ceruzáírással címbejegyzés

SŐTÉR István: Bakator. (Összegyűjtött kisregények és elbeszélések. A függelékben: Júdás. /Dráma/.) Bp., Magvető. (1975.) 621 p.
Dedikált
IGYGY1818
MIr.I.

SŐTÉR István: Bűnbeesés. (Regény.) [Bp.] Athenaeum. [1947.] 358 p.
Dedikált
IGYGY 1819
MIr.I.
Lapszélei szakadozottak

SŐTÉR István: Fellegjárás. (Regény.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1939. 345 p.
Dedikált
IGYGY 1821
MIr.I.

SŐTÉR István: Francia-magyar művelődési kapcsolatok. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1941. 80 p.
/Kincsestár/
IGy 5364
Tört.
Benne ceruzával kijelölések.

SŐTÉR István: Hídszakadás. [Kisregény.] (Bp.) Révai. (1948.) 187 p.
Dedikált
IGYGY 1822
MIr.I.

SŐTÉR István: Játék és valóság. (Tanulmányok.) Bp., Hungária. 1946. 158 p.
Dedikált
IGYGY 1823
MIr.II.

SŐTÉR István: Jókai Mór. [Monográfia.] (A sorozatot szerk.: Eckhardt Sándor.) [Bp.] Franklin. [1941.] 178 p.
/Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 894
MIr.II.

SŐTÉR István: Magyar-francia kapcsolatok. [Tanulmány.] (Szerk.: Benda Kálmán, Gál István.) Bp., Teleki Pál Tudományos Intézet. 1946. 255 p.
/Hazánk És A Nagyvilág/
Dedikált
IGYGY 1825
Tört.
Benne egy kártya a Teleki Tudományos Intézettől.

SŐTÉR István: Nemzet és haladás. (Irodalmunk világos után.) ( A sorozat szerk.: Sőtér István, Béládi Miklós, Horváth Károly, Klaniczay Tibor, Szabolcsi Miklós.) Bp., Akadémiai. 1963. 781 p.
/Irodalomtörténeti Könyvtár. 12./
Dedikált
IGYGY 1826
MIr.II.

Spanyol versek. [Antológia.] (Ford., előszó, vál., jegyz.: Antal Gábor.) Bp., (Antal Gábor.) 1942. 35 p.
Dedikált (Antal Gábor.)
IGy 5577
SpaIr.I.

SPENDER, Stephen: Au dela du libéralisme. (Forward from liberalism.) [Tanulmány.] ([Ford.]: Marie-Jeanne Viel.) Paris, Les Éditions Nagel. 1945. 182 p.
/Écrits Politiques/
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyv felvágatlan és kezd kiszakadni a kötéséből.

SPERANI, Bruno: L’avvocato malpieri. [Regény.] Milano, Giuseppe Galli. 1888. 446 p.
/Globus Bibliothek/
IGYGY 3812
OlIr.I.
A könyv első lapjai elé és utolsó lapja után korabeli reklámok vannak bekötve. A könyv hátsó borítójának belső oldalán egy elmosódott pecsét.

SPIELMANN József: A közjó szolgálatában. (Művelődéstörténeti tanulmányok.) (Lektorálta: Benkő Samu. Előszó: Spielmann József.) Bukarest, Kriterion. 1976. 349 p.
IGYGY 3992
Tört.

SPIRA György: A magyar negyvennyolc és a parasztság. [Tanulmány.] Agrártudományi Szemle. 1981. [51]-59. p.
Dedikált
IGYGY 6069
Tört.–Klny.
Különlenyomat az Agrártudományi Szemle 1881. 1-2. sz.-ból.

SPIRA György: A magyar negyvennyolc jobb megértését keresve. [Tanulmány.] Bp., Kritika. 1967. 13 p.
Dedikált
IGYGY 1828
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Kritika 1967. 2. sz.-ból.
Az első borító belső oldalán ceruzával egy lakcím van lejegyezve.

SPIRA György: A pesti forradalom baloldalának nemzetiségi politikája 1848 márciusában. [Tanulmány.] Magyar Tudomány. 1970. 727-736.p.
Dedikált
IGy 4353
Tört.
Különlenyomat a Magyar Tudomány 1970. 10. sz.-ból.

SPIRA György: Kossuth és az utókor. [Tanulmány.] [Bp.] Magyar Tudomány. 1979. 647-666. p.
Dedikált
IGYGY 1829
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Tudomány 1979. 8–9. sz.-ból.

SPITTELER, Carl: Imago. (Regény.) (Ford.: Hertelendy István. Bev. tan.: Rónay György.) (Bp.) Révai. 1942. 199 p.
IGYGY 3373
NémIr.I.

Spoved’ Dunaja. (Antológia maďarskej poézie od najstarşích čias po dnešok. [Ford., bev.: Emil Boleslav Lukáč.] (Bratislava) Slovenský Spisopvatel’. 1976. 325 p.
Dedikált (Emil Boleslav Lukáč)
IGYGY 3698
MAnt.

STACHURA, Edward: Szekercelárma, vagy emberek a téli erdőn. [Regény.] (Ford., utószó: Kovács István.) [Bp.] Európa. [1973.] 226 p.
/Modern Könyvtár 240./
LenIr.I.
Dedikált (Illyésnek és Illyés Gyulánénak Kovács Istvántól.)
IGYGY 4099

STAUD Géza: Színház és közönség. [Tanulmány.] (Lektor: Hont Ferenc. Keresztúry Dezső.) Bp., Gondolat. 1963. 157 p.
/Gondolattár. 20./
IGy 5539
Szính.
Sz1.

[STEFFEN, Albert]: Albert Steffen válogatott versei.(Ford.: Devecseri Gábor.) (Bp.) Officina. (1943.) 44 p.
/Officina Könyvtár. 31./
IGYGY 3163
NémIr.I.

STEIER Lajos: Görgey és Kossuth. (Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez.) (Előszó. Steier Lajos.) [Bp.] Genius. [é.n.] 311 p.
IGy 4345
Tört.
Helyenként felvágatlan.

STEIER Lajos: Haynau és Paskievics. 1-2. köt. (Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez.) [h.n.] Genius. [É.n.] 276, 464 p.
IGy 4344-4344/a
Tört.
Erősen rongálódott.

STEIN, Gertrude: Trois vies. [Elbeszélések.] ([Angolból ford.]: Raymond Schwab, Andrée Valette.) Paris, Gallimard. (1954.) 323 p.
/Du Monde Entier/
IGYGY 3164
AngIr.I.
Felvágatlan.

STEINER, George: Language and Silence. (Essays. 1958-1966.) (Middlesex-Harmondsworth.) Penguin Books. [1969.] 368 p.
/Penguin Books/
Dedikált
IGYGY 3501
VIr.II.

[STENDHAL]: de Stendhal (Henry Beyle): La chartreuse de Parme. [Regény.] Paris, Calmann Lévy. 1899. 450 p.
/Un Franc Le Volume/
IGYGY 3166
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince leszakadt, a hátsó borító hiányzik. Az 5. számozatlan oldalon Osvát Ernő neve, ceruzával.

STENDHAL: La chartreuse de Parme. [Regény.] Paris, Aux Quais de Paris. (1956.) 462 p.
IGYGY 3165
FrIr.I.

STENDHAL: Le Rouge et le Noir. (Chronique du XIXe siècle.) 1-2. köt. [Regény.] [Szöveggond., előszó, jegyz.: Henri Martineau.] (Paris) (L’Association pour la Diffusion.) (1946.) 251, 300 p.
/Collection Française/
IGYGY 3167 – IGYGY 3167/a
FrIr.I.
A második kötet hátsó borítója kezd leszakadni.

STENDHAL: Vörös és fekete. (Regény.) (Ford.: Illés Endre. Bev.: Barabás Tibor.) (Bp.) Révai. (1950.) 497 p.
IGYGY 5510
FrIr.I.

STEN, Oliven: L’enterreur et autres poèmes. [Versek.] (Honfleur) Pierre Jean Oswald. (1966.) 156 p.
/P.J.O. Poche/
IGYGY 3162
FrIr.I.

STERNE, Laurence: Vie et opinions de Tristam Shandy Gentilhomme. [Regény.] ([Ford.]: Charles Mauron.) (Paris) Robert Laffont (1946.) 572 p.
IGYGY 3502
AngIr.I.
Felvágatlan. A hátsó borító fele hiányzik.

STEVENS, Edmund: Il n’y a pas d’énigme russe. ([Angolból franciára ford.]: Jacques Calmy.) Paris, Les Éditions Nagel. (1946.) 377 p.
/Documents Contemporains/
IGYGY 3503
Tört.
Felvágatlan.

Stilisztikai szöveggyűjtemény és példatár. (Írta és vál.: Szekér Endre.) Bp., Tankönyvkiadó. 1970. 289 p.
Dedikált
IGYGY 1974
Nyelv.II.
Az első oldalon számok vannak bejegyezve tollal.

STORM, Theodor: Aquis submersus. [Elbeszélés.] (Ford.: Szabó Lőrinc. Ill.: Győry Miklós. Utószó: W.E.) Bp., Magvető. 1957. 126 p.
Dedikált (Szabó Lőrinc)
IGYGY 3377
NémIr.I.

[STRINDBERG, Johan August]: Strindberg Ágost drámai munkái. I. (Az apa., A pajtások., Julia kisasszony.) (Ford.: Mikes Lajos.) Bp., Dick Manó. [1921.] 210 p.
IGYGY 3869
SkanIr.I.
A könyv lapjaira hulló, címoldalán ceruzával Illyés Gyula neve olvasható.

[STRINDBERG, Johan August]: Strindberg Ágost: Egy lélek fejlődése. I. (A cseléd fia.) (Utóirat: August Strindberg. Ford., bev.: Mikes Lajos.) [Önéletrajzi regény.] Bp., Dick Manó. [1921.] 243 p.
IGYGY 3869
SkanIr.I.
Az első oldalak kijöttek a kötésből.

[STRINDBERG, Johan August]: Strindberg Ágost: Egy lélek fejlődése. II. (A forrongás évei.) (Ford., bev.: Mikes Lajos.) [Önéletrajzi regény.] Bp., Dick Manó. [1922.] 261 p.
IGYGY 3376
SkanIr.I.
A könyv erősen rongálódott, borítója levált.

[STRINDBERG, Johan August]: Strindberg Ágost: Egy lélek fejlődése. IV. (A szerző.) (Előszó: August Strindberg. Ford., bev.: Mikes Lajos.) [Önéletrajzi regény.] Bp., Dick Manó. [1924.] 180 p.
IGYGY 3870
SkanIr.I.
Az első borító leszakadó félben.

[STRINDBERG, Johan August]: Strindberg Ágost: Egy lélek fejlődése. V. (Vallomások.) (Ford.: Mikes Lajos.) [Önéletrajzi regény.] Bp., Dick Manó. [1925.] 291-384 p.
IGYGY 3868
SkanIr.I.
A könyvből több lap hiányzik és szakadozott.

Strofy o walce i braterstwie. (Antologia poezji.) Warszawa, Czytelnik. 1981. 675 p.
/Biblioteka Zwycięstwa/
IGYGY 3752
VAnt.
Benne a Szerzői jogvédő Hivatal értsítése

SUARÉS, André: Voici l’homme. (Fragments.) [Aforizmák.] Paris, Librairie Stock. 1922.
63 p.
/Les Contemporains/
IGy 5075
FrIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Első és hátsó borítója leszakadva.
Benne: Kozmutza Henriknek [!] címzett levelezőlap a Növényvédelem és kertészet szerkesztőségétől, 1940. 07.

SUBERVILLE, Jean: Histoire et théorie de la versification française à l’usage des classes de lettres. [Tanulmány.] Paris, Éditions École et Collège. (1940.) 220 p.
IGYGY 3168
FrIr.II.

SUDRE, L[eopold]: Chrestomathie du moyen âge. [Vers, próza.] ([Előszó, jegyz., szöveggond.]: L. Sudre.) Paris, Librairie Delagrave. 1925. 185 p.
IGYGY 3169
FrAnt.
Az első számozatlan oldalon és a címlapon egy könyvtári pecsét és a könyvben több helyen ceruzás firkák találhatóak. A könyv gerince leválófélben, a 177-178. oldalak hiányoznak.

Sugaras utakon. (A kárpátontúli magyar irodalom antológiája. 1945-1985.) (Összeáll.: Petro Lizanec, Gortvay Erzsébet, Vaszócsik Vera.)Uzshorod, Kárpáti Kiadó. 1985. 337 p.
Dedikált (Jurij Skrobinec)
IGy 4133
MAnt.

SUMONYI Zoltán: A portré kiegészül. [Versek.] Bp., Magvető. (1977.) 84 p.
Dedikált
IGYGY 1832
MIr.I.

SUMONYI Zoltán: Az igazi Menlo Park. (Amerikai napló.) Bp., Magvető. (1987.) 288 p.
Dedikált
IGy 1834
MIr.I.
A pecsétbe tollal beírt 4131 szám ceruzával átjavítva 1834-re
Ceruzás jelölések a szöveg mellett. A megjelölt oldalak lapszáma az utolsó lapon külön fel van tüntetve ceruzával. A 201. és a 272. külön aláhúzva.(Ezeken a lapokon Illyés Gyula, Kodolányi Gyula neve szerepel.)

SUMONYI Zoltán: Panel-halom. [Kisregény.] (Sorozatszerk.: Kardos György.) Bp., Magvető. 1981. 232 p.
/Rakéta Regénytár/
Dedikált
IGYGY 1820

SUMONYI Zoltán: Teli rózsával, plakáttal. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1973.) 85 p.
Dedikált
IGYGY 1833
MIr.I.

SUMONYI Zoltán: Vas István. [Monográfia.] Bp., Szépirodalmi. (1982.) 264 p.
/Arcok és Vallomások/
Dedikált
IGYGY 2245
MIr.II.
Számos fotóval
Aláhúzások és jelölések a szövegben

[SUMONYI Zoltán]: Pesten még nyár van. (Sumonyi Zoltán versei.) Bp., Magvető. 1983.
83 p.
Dedikált (Flóra néninek)
IGYGY 1831
MIr.I.

SÜKÖSD Mihály: Ítélet előtt. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1975. 257 p.
Dedikált
IGYGY 1836
MIr.I.

SÜKÖSD Mihály: Kilátó [Tanulmányok.] (Előszó: Sükösd Mihály.) Bp., Szépirodalmi. (1974.) 399 p.
Dedikált
IGYGY 6234
VIr.II.

SÜKÖSD Mihály: Közelítések.[Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1979.) 285 p.
Dedikált
IGYGY 6238
VIr.II.
Benne ceruzával kijelölések.

SÜKÖSD Mihály: Küzdelem az epikával. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. (1972.) 279 p.
Dedikált
IGYGY 1835
MIr.II.

SÜMEGI György: Katona József múlt századi arcképei. [Tanulmány.] Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei. 1979. 119-136. p.
Dedikált
IGy 4390
MűvTört.–Klny.
Különlenyomat. Benne a Cumania VI. Historia tartalomjegyzéke 3 példányban.

SÜTÖ András: A nagyenyedi fügevirág. (A Bethlen-kollégium kapujában.) (Szeged, Szegedi Nyomda.) [é.n.] [16 p.]
IGYGY 6147
MIr.I.
Ez a 270. sz. pld.. A kiadvány könyvárusi forgalomba nem került.
Benne ajánlókártya (Sütő András, Szántó Tibor)

SÜTŐ András: Advent a Hargitán. (Három játék.) Bratislava, Madách. (1987.) 304 p.
IGy 4120
MIr.I.
Számos fényképpel

[SÜTŐ András] András Sütő: Stern auf dem Scheiterhaufen. (Drama in drei Akten.) ([Ford.:] Martha Szépfalusi-Wanner, [Előszó:] Paul Kruntorad.) Wien – München, Thomas Sessler Verlag. 1976. 117 p.
IGYGY 1847
MIr.I.

SÜTŐ András: Anyám könnyű álmot ígér. (Naplójegyzetek.) Bukarest, Kriterion. 1970.
244 p.
IGYGY 1837
MIr.I.

SÜTÖ András: Az idő markában. (Esszék, naplójegyzetek.) (Vál., sajtó alá rend.: Ablonczy László.) Bp., Szépirodalmi. 1984. 439 p. [1 t.]
IGYK 4131
MIr.I.
Benne ajánló kártya (Ablonczy Lászlótól Illyés Gy.nénak)

SÜTŐ ANDRÁS: Csillag a máglyán. [Műsorfüzet.] (Brassó) (Intreprinderea Poligrafică Braşov.) [1976.] [20 p.]
Dedikált (Sylvester Lajos)
Szính.
Pecsét és leltári szám nélkül.

SÜTŐ ANDRÁS: Csillag a máglyán. [Műsorfüzet.] (Brassó) (Intreprinderea Poligrafică Braşov.) [1976.] [20 p.]
Dedikált (Plugor Sándor, a darab díszlettervezője.)
Szính.
Pecsét és leltári szám nélkül.

SÜTÖ András: Egy pakli dohány. (Novellák és karcolatok.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, [1954.] 174 p.
IGYGY 1838
MIr.I.

SÜTŐ András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. (Jegyzetek hómezőn és porban.) Bp., Kriterion, 1977. 174 p.
Dedikált
IGYGY 1839
MIr.I.

SÜTŐ András: Évek – Hazajáró lelkek. (Cikkek, naplójegyzetek 1953-1978.) (Előszó: Sütő András.) Bukarest, Kriterion. 1980. 240 p.
Dedikált
IGYK 6278
MIr.II.

SÜTŐ András: Félrejáró Salamon. [Elbeszélés.] (Ill.: Deák Ferenc.) Bp., Irodalmi. 1967.
124 p.
Dedikált
IGYGY 1843
MIr.I.
Benne: levél és postai címzés egy darab papíron: Sütő András Illyés Gyulának

SÜTÖ András: Istenek és falovacskák. (Esszék, újabb úti tűnődések.) Bp., Kriterion. 1973. 220 p.
Dedikált
IGYK 6279
MIr.I.
A leltári szám 6286-ról ceruzával javítva 6279-re

SÜTÖ András: Itt állok, másként nem tehetek… (Két dráma.) Bukarest, Kriterion. 1975.
151 p.
Dedikált
IGYGY 1844
MIr.I.

SÜTÖ András: Kalandozások Ihajcsuhajdiában. (Mesejáték.) (Ill.: Reich Károly.) (Bp.) Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat. (1986.) 110 p.
IGYGY 1846
MIr.I.

SÜTŐ András: Rigó és apostol. (Úti tűnődések.) Bp., Kriterion. 1970. 109 p.
Dedikált
IGYGY 1845
MIr.I.

SWIFT, Jonathan: Gulliver utazásai. [Regény.] (Ford.: Karinthy Frigyes. Bev.: Halász Gábor.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 204 p.
/A Regényírás Mesterei/
IGYGY 3504
AngIr.I.
A külső védőborítója leszakadt és eltépődött.

SWIFT, Jonathan: Pamfletek. (Ford.: László Béla.) Békéscsaba, Tevan. 1921. [64 p.]
IGYGY 3505
AngIr.I.
Sz4.
Borítója leszakadva, hiányos. Gerince hiányzik. Lapjaira hulló

Sz

SZABAD György: Eötvös József a politika útjain. [Tanulmány.] Századok. 1971. 659-669. p.
Dedikált
IGy 4332
Tört.
Különlenyomat a Századok 1971. évi 3-4. sz.-ból

SZABAD György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-1861). [Doktori értekezés tézisei.] Bp., 1969. 42 p.
Tört.–Klny.
Nincs benne leltári szám.

SZABAD György: Kossuth and the British „Balance of Power” Policy
(1859-1861). [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1960. 49 p.
/Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae/
IGy 4372
Tört.

SZABAD György: Vajda János politikai elszigetelődésének történetéből. [Tanulmány.] (Bp.) (Akadémiai.) 1960. 129-141. p.
Dedikált
IGy 5699
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1960. 2-3. sz.-ból.

SZABADOS Sándor: A lélek hullámhosszán. (A lélek útvonala. Versek és versmögöttiségek reflektorfényben.) [Versek, dráma, esszék.] [h.n.] Korok Felett Kiadása. (Bp.) [1935.] 214 p.
Dedikált
IGYGY 1850
MIr.I.
A pecsétet tartalmazó és a 209-215. oldalak a könyvből kijárnak

SZABADOS Sándor: Dokumentum. (Versek és versmögöttiségek. 1922-1945.) [Versek és esszé.] (Bp.) [A szerző kiadása.] [é.n.] 63 p.
Dedikált
IGYGY 1851
MIr.I.

Szabadulás. (György Mátyás, Komját Aladár, Lengyel József, Révai József) [Versek.] (Bp.) (Krausz és J. és Társa Kő- és Könyvnyomdája) 37 p.
IGYGY 1023
MAnt.
A borítón: 1918 Szabadulás

SZABÉDI László: A magyar nyelv őstörténete. (A finnugor és az indoeurópai nyelvek közös eredetének bizonyítékai.) [Tanulmányok.] (Előszó: Szabédi László.) Bukarest, Kriterion. 1974. 538 p.
IGy 5800
Nyelv.II.

SZABÉDI László: Ész és bűbáj. (Tanulmányok.) (Előszó: Szabédi László.) Bp., Magyar Élet. 1943. 127 p.
/Termés Könyvek/
IGYGY 1852
MIr.II.

SZABÉDI László: Nyelv és irodalom. (Cikkek és Tanulmányok.) Bp., Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (1956.) 289 p.
IGy 5733
Nyelv.II.

SZABÉDI László: Telehold – Veér Anna alszik. (Versek, szépprózai írások.) (Szerk., bev., jegyz.: Csehi Gyula.) Bukarest, Irodalmi. 1967. 645 p.
IGYGY 1854
MIr.I.

SZABÉDI László: Telehold. (Versek.) Bp., Magyar Élet. 1944. 250 p.
IGYGY 1853
MIr.I.

SZABÉDI László: Veér Anna alszik. [Kisregény, elbeszélések.] (Sorozatszerk.: Kovách Aladár.) (Bp.) Bolyai Akadémia. [1941.] 160 p.
/Bolyai Könyvek/
IGYGY 1855
MIr.I.
Kritikai példány

GY. SZABÓ Béla: Mexikói tél. (Útivázlatok.) [Emléktöredékek, rajzok, festmények.] Kolozsvár-Napoca, Dacia. 1974. 66 p., 28 t.
Dedikált
IGYGY 1858
MűvTört.
A könyv a szerző irodalmi vázlatait, rajzainak és festményeinek reprodukcióit tartalmazza.

SZABÓ Béla: Kenyér meg tej. [Versek.] Bratislava, Madách. 1975. 92 p.
Dedikált
IGYGY 1856
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

SZABÓ Béla: Mint szemünk fényét... (Regény.) Bratislava, Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó. 1953. 433 p.
IGYGY 1857
MIr.I.

SZABÓ Dezső: Panasz. [Tanulmányok, esszék.] [Bp.] Genius. [1923.] 250 p.
IGYGY 1859
MIr.II.

SZABÓ Ede: A műfordítás. [Tanulmány.] (Lektorálta: Kardos László és Szöllősy Klára.) Bp., Gondolat. 1968. 343 p.
Dedikált
IGYGY 1860
MIr.II.

SZABÓ Ervin: Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban. [Tanulmány.] (Bev.: Jászi Oszkár.) Bécs, Bécsi Magyar Kiadó. 1921. 381 p.
IGy 4355
Tört.
Erősen megrongálódott: borítója levált, lapok kijárnak belőle.

SZABÓ Gyula: Gondos Atyafiság. I. (Regény.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (1958.) 355 p.
IGYGY 1861
MIr.I.

SZABÓ István: A magyar parasztság története. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1940. 80 p.
/Kincsestár. 8. sz./
IGy 5102
Szoc

SZABÓ István: A magyarság életrajza. [Tanulmány] (Előszó: Szabó István.) [Bp.] Magyar Történelmi Társulat Kiadása. [1941.] 276 p.
/A Magyar Történelmi Társulat Könyvei. 8./
IGy 4257
Tört.
Felvágatlan

SZABÓ István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Bp., Teleki Tudományos Intézet. 1948. 420 p.
/Teleki Pál Tudományos Intézet Kiadványai/
IGy 4269
Tört.

SZABÓ József: Erdei emberek. (Elbeszélések.) [Bp.] Szépirodalmi. 1954. 188 p.
Dedikált
IGYGY 1863
MIr.I.
Benne levél

SZABÓ Károly: Hajnali nyitány. (Versek.) (Bev.: Szabó Lőrinc.) [Szombathely] (1938.) A szerző kiadása. 48 p.
IGYGY 1865
MIr.I.

[SZABÓ Károly:] Szabó Károly huszonöt levele Haan Lajoshoz. Békéscsaba, (Békés Megyei Könyvtár. 1976. 31 p.
IGYGY 1864
Tört.
Felvágatlan. Benne egy kártya a Békés Megyei Könyvtártól.

SZABÓ László: Magyar mult Dél-Amerikában (1526-1900). (Előszó: Kiadó.) [Tanulmány.] (Buenos Aires,) Editorial Transsylvania. (1978.) 230 p.
Dedikált
IGy 4061
Tört.

CS. SZABÓ László: A gyanútlanok. (Öt hangjáték és egy elbeszélés.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1976. 84 p.
[/Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Kiadványa. 9./]
Dedikált
IGYGY 1879
MIr.I.

CS. SZABÓ László: A gyanútlanok. (Öt hangjáték és egy elbeszélés.) (Borító: Gyémánt László.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1976. 84 p.
IGYGY 1880
MIr.I.
Benne újságkivágat: Cs. Szabó László: New York, New York. – Nagyon szubjektív napló. Irodalmi Újság. 1977. nov.-dec. 6, 7.

CS. SZABÓ László: A kígyó. [Elbeszélések.] [Bp.] Franklin. [1941.] 169 p.
Dedikált
IGYGY 1878
MIr.I.

CS. SZABÓ László: A természet én vagyok. (Az angol tájfestés lélektanáról és társadalomtörténetéről.) 1974. 233-250 p.
IGYGY 1885
MűvTört.–Klny.
Különlenyomat az Új Látóhatár 1974 3-4. sz.-ból.

CS. SZABÓ László: Bucsu a vándorévektől. [Tanulmány.] Bp., 1935. 24 p.
/Apollo Füzetek. 3./
Dedikált
IGYGY 1867
Tört.
Az Apollo c. folyóirat különlenyomata.

CS. SZABÓ László: Doveri átkelés. (Nyugateurópai helyzetkép.) [Esszé.] Bp., Cserépfalvi. (1937.) 203 p. [3 t.]
Dedikált
IGYGY 1866
MIr.I.
Lapjaira hulló

CS. SZABÓ László: Egy nép s a költészete. [Tanulmány.] [München] (1972.) 1-47. p.
MIr.II.–Klny.
Leltári szám és pecsét nélkül
Különlenyomat, Új Látóhatár 1972. 4-5. sz.
Benne újságkivágat Cs. Szabó László, Petőfi Párizsban, c. tanulmánya. Irodalmi Újság 1973. jan.-febr. Sajtóhibák kézírással javítva.

CS. SZABÓ László: Franklin Delano Roosevelt. [Tanulmány.] Válasz. 1935. 51 p.
Dedikált
IGYGY 1871
Tört.
Különlenyomat a Válasz 1935. márc.-ápr. sz.-ból.

CS. SZABÓ László: Három esszé a művészetről. Róma, 1976. 3-46. p.
Dedikált
IGYGY 1884
MűvTört.–Klny.
Különlenyomat a Katolikus Szemle 1975/3-4, 1976/1. és 2. sz.-ból.

CS. SZABÓ László: Három hangnem. (Három Shakespeare darabról.) [Tanulmány.] 1966.
1-35 p.
Dedikált
IGYGY 1868
VIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Új Látóhatár 1966. júl.-aug. és nov.-dec. sz.-ból.

CS. SZABÓ László: Három költő. (Antológia Byron, Shellley, Keats műveiből.) [Tanulmány és versek.] [Bp.] Franklin. [1942.] 198 p.
IGYGY 1875
VIr.II.
A könyv gerince sérült.

CS. SZABÓ László: Kárpát kebelében. [Esszé.] Bp., [Apollo.] 1936. 30 p.
/Apollo-Könyvtár. 5./
Dedikált
IGYGY 1870
Különlenyomat az Apollo c. folyóratból
Felvágatlan
MIr.II.

CS. SZABÓ László: Két tükör közt. (Beszélgetések.) (Basel) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem – Auróra.) (1977.) 208 p. [1 t.]
IGYGY 1877
MIr.II.

CS. SZABÓ László: Közel s távol. (Összegyűjtött elbeszélések. 1948-1981.) Bp., Magvető. (1983.) 595 p.
IGYGY 1888
MIr.I.

CS. SZABÓ László: Latin Európa. [Tanulmány.] Bp., 1939. 38 p.
[/Apollo Füzetek/]
Dedikált
IGYGY 1869
Tört.
Különlenyomat, Apollo IV. évf. 3-4. sz.

CS. SZABÓ László: Százhúsz könyv. (Gondolatok egy olcsó egyetemes könyvtárról.) [Tanulmány.] Bp., (Kéry László.) 1946. 3-14. p.
IGYGY 1872
VIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Magyarok 1946. okt. sz.-ból.

CS. SZABÓ László: Szerelem. (Három elbeszélés.) [Bp.] Franklin. [1944.] 45 p.
/Olcsó Könyvtár Ú.f.. 11./
Dedikált
IGYGY 6070
MIr.I.
Húsvét Amalfiban, Gyűlölet, A zsámoly
A könyv a kötésből kiesve

CS. SZABÓ László: Téli utazás. (Salzburg – Bécs – Párizs. 1955 december 23 – 1956 január 16.) [Önvallomás, útinapló.] München, Látóhatár. 1956. 87 p.
IGYGY 1874
MIr.I.
Autográf ceruzás megjegyzések, jelölések néhány lap margóján

D. SZABÓ László: Front a föld alatt. (Színmű.) (Ill.: Kármentő András.) Bp., Művelt Nép. 1953. 46 p.
/Színjátszók Könyvtára. 46./
IGy 3053
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított, a külső borítókon, rajz és tollal írt írás

SZABÓ Lőrinc: A huszonhatodik év. (Lírai rekviem százhúsz szonettben.) Bp., Magvető. 1957. 120 p.
IGYGY 1892
MIr.I.
Benne újságkivágat, Szabó Lőrinc: Tízezer magyar gyermek c. verse. Kabdebó Lóránt: A versről.

SZABÓ Lőrinc: A költő és a földiek. (Versek és műfordítások.) (Vál., előszó, és a függeléket összeáll.: Kántor Lajos.) Kolozsvár – Napoca, Dacia. 1977. 352 p.
Dedikált: Kláry (Mikes Klára [?])
IGYGY 1896
MIr.I.

SZABÓ Lőrinc: Káprázat. (Válogatott versek.) (Vál., utószó: Domokos Mátyás.) Bp., Szépirodalmi. (1975.) 188 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 1904
MIr.I.

SZABÓ Lőrinc: Örök barátaink. (A költő kisebb lírai versfordításai.) 1-2. köt. Bp., Szépirodalmi. 1964. 749, 1083 p.
IGYGY 1902–IGYGY 1902/a
VAnt.

SZABÓ Lőrinc: Örök barátaink. (Kisebb lírai versfordítások második gyűjteménye.) (Bev.: Szabó Lőrinc.) Bp., Egyetemi Nyomda. 1948. 287 p.
Dedikált
IGYGY 1898
VAnt.
Borítója szakadozott. Benne félbetépett gépiratok (5 db), ceruzás javításokkal, jegyzetekkel

SZABÓ Lőrinc: [Semmiért egészen, Madarak, Egy raguzai leánderhez, Mint még sohasem, Tücsökzene: Babits, A huszonhatodik év: Képzelt párbeszéd, A huszonhatodik év: Valami örök., Bucsu.] [Versek.] [Bp.] PIM. (1967.) [16 p.]
IGYGY 1906
MIr.I.
A címként felsorolt versek kéziratainak közlése. Bevezető és jegyzetek nélkül

[SZABÓ Lőrinc]: Szabó Lőrinc hévízi versfüzete. (Bemutatja: Kabdebó Lóránt. Sorozatszerk.: Taxner-Tóth Ernő.) (Európa.) Magyar Helikon. 1980. 61 p.
/Kézirattár/
Dedikált (Kabdebó Lóránt)
IGYGY 1895
MIr.I.
A mellékletben a kézirat hasonmása (füzet) Ebben nincs pecsét.

[SZABÓ Lőrinc]: Szabó Lőrinc összes versei. (1922-1943.) Bp., Singer és Wolfner. (1943.) 695 p.
IGYGY 1889
MIr.I.
Borítója szakadozott.

SZABÓ Magda: Disznótor. (Regény.) (Utószó: Nagy Péter.) (A sorozatot szerk.: Szabó Ferenc.) [Bp.] Szépirodalmi. 1964. 294 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 1917
MIr.I.

SZABÓ Magda: Freskó. [Regény.] Bp., Magvető. 1958. 195 p. [1 t.]
IGYGY 1916
MIr.I.

SZABÓ Miklós: Foglalkozásuk emigráns. [Tanulmány.] (Előszó: Darvasi István. Utószó: Szabó Miklós.) [Bp.] Kossuth. 1958. 308 p.
IGYGY 1919
Tört.

SZABÓ Pál: Ahogy lehet. (Történelmi regény.) Bp., Szépirodalmi. 1962. 370 p.
Dedikált
IGYGY 1921
MIr.I.

SZABÓ Pál: Így egész a világ. [Elbeszélések.] Bp., Magvető. 1958. 279 p.
Dedikált
IGYGY 1922
MIr.I.

SZABÓ Pál: Isten malmai. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. (1950.) 392 p.
Dedikált
IGYGY 1923
MIr.I.

SZABÓ Pál: Leánykérők. (Vígjáték egy felvonásban.) (Bp.) Misztótfalusi Kiadás. [é.n.] 16 p.
/Népi Műsortár. 3./
IGy 5531
MIr.I.
Sz1.

SZABÓ Pál: Most és mindörökké. (Összegyűjtött elbeszélések.) 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: Szabó Ferenc. Bev.: Szabó Pál.) [Bp.] Szépirodalmi. 514, 447 p.
Dedikált (1. köt.)
IGYGY 1920–IGYGY 1920/a
MIr.I.

SZABÓ Pál: Nyugtalan élet. (Nehéz idők.) [Regény.] (Bp.) Szépirodalmi. 1955. 279 p.
Dedikált
IGYGY 1924
MIr.I.

SZABÓ Pál: Szakadék. (Regény.) Bp., Mefhosz Könyvkiadó. 1939. 338 p.
Dedikált
IGYGY 1926
MIr.I.

SZABÓ Pál: Szomszédok. (Kisregény.) [Bp.] Turul Szövetség. Könyv- és Lapterjesztő Kft. [1943.] 63 p.
/Magvető Könyvtár. 1./
IGYGY 1925
MIr.I.

SZABÓ Pál: Tíz esztendő. (Regény.) Bp., Turul Szövetség Könyv- és Lapterjesztő Kft.. 1943. 253 p.
IGYGY 1927
MIr.I.

SZABÓ Pál: Új föld. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1953. 505 p.
Dedikált: „Illyés Gyulának, akit mindig nagyon szerettem, s becsültem, még akkor is, mikor nem is tudott róla, de most méginkább, a Fáklyalángér, a Feltámadott tengerér, s sok minden másér 1953. június 9. Szabó Pál”
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

SZABÓ T. Attila: Anyanyelvünk életéből. [Tanulnányok, cikkek.] (Előszó: Szabó T. Attila.) Bukarest, Kriterium. 1970. 573 p.
/Válogatott tanulmányok, cikkek. 1./
Dedikált
IGy 5739
Nyelv.II.

SZABÓ T. Attila: A szó és az ember. [Tanulnányok, cikkek.] Bukarest, Kriterion. 1971.
573 p.
/Válogatott tanulmányok, cikkek. 2./
Dedikált
IGy 5730
Nyelv.II.

SZABÓ T. Attila: Nép és nyelv. [Tanulmányok, cikkek.] Bukarest, Kriterion. 1980. 674 p.
/Válogatott tanulmányok, cikkek. 4./
Dedikált
IGy 5740
Nyelv.II.

SZABÓ T. Attila: Nyelv és irodalom. [Tanulmányok, cikkek.] Bukarest, Kriterion. 1981.
628 p.
/Válogatott tanulmányok, cikkek. 5./
Dedikált
IGy 5189
Nyelv.II.

SZABÓ T. Ádám István: Der Münchner Kodex IV. (Wortschatz mit vollständigem Wort- und Formenverzeichnis.) (Előszó: Szabó T. Ádám István.) Wiesbaden, Kommionsverlag, Otto Harrossowitz, 1977. 435 p.
Dedikált
IGYGY 3353
Nyelv.II.
Lapok kijárnak belőle. Benne egy kartonlapon Szabó T. Ádám címe.

SZABÓ Zoltán: Cifra nyomorúság. (A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe.) [Szociográfia.] [Bp.] Cserépfalvi. [1938.] 282 p.
/Szolgálat és Írás Munkatársaság Könyvei/
Dedikált
IGYGY 1928
Szoc.

SZABÓ Zoltán: Két pogány közt. [Tanulmány.] [h. n.] Mefhosz. [1939.] 47 p.
/Magyarok Könyvtára./
Dedikált
IGYGY 1929
MIr.II.
Felvágatlan

SZABÓ Zoltán: Két pogány közt. [Tanulmány.] [h. n.] Mefhosz. [1939.] 47 p.
/Magyarok Könyvtára./
Dedikált
IGYGY 1930
MIr.II.
Felvágatlan

SZABÓ Zoltán: Ősök és társak. [Esszék.] (Válogatásban közreműködött, szöveggond.: Czigány Lóránt.) (Bern) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem) (1984.) 314 p.
MIr.II.
IGYGY 1932
MIr.II.

SZABÓ Zoltán: Összeomlás. (Francia utinapló.) [Bp.] Nyugat. [1940.] 211 p.
Dedikált
IGYGY 1931
MIr.I.
FelvágatlanSZABÓ Zoltán: Szerelmes földrajz. [Bp.] Nyugat. [é.n.] 202 p.
Dedikált
IGYGY 1933
MIr.I.

SZABÓ Zsigmond: Livingstone Dávid. (Afrika hőse.). [Életrajz.] (Angolból átdolg.: Szabó Zsigmond.) Bp., Londoni Vallásos Traktátus-Társulat. (1923.) 32 p.
IGYGY 3463
Egyéb.II.

SZABOLCSI Bence: A 18. század magyar kollégiumi zenéje. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Kodály Zoltán.) Bp., [k.n.] 1930. 101 p.
/Magyar Zenei Dolgozatok. 8./
IGy 4720
Zene.I-II.
Külső borítója levált.

SZABOLCSI Bence: A XVI. század magyar históriás zenéje a Hofgreff-énekeskönyv dallamainak kritikai kiadásával. [Tanulmány.] (Szerk.: Kodály Zoltán.) Bp., Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1931. 47 + XVI. p.
/Magyar Zenei Dolgozatok. 9./
IGy 4721
Zene.I-II.
Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1931. évf.-ból.
Melléklet: A Hofgreff-énekeskönyv dallamai.

SZABOLCSI Bence: A XVII. század magyar főúri zenéje. (Sorozatszerk.: Kodály Zoltán.) Bp., Franklin. 1928. 87 p.
/Magyar Zenei Dolgozatok. 3./
Dedikált
IGy 4722
Zene.I-II.
Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. 602., 603., 604. sz.-ból.
Borítója leszakadva, az utolsó lapok kijárnak a kötésből. A hátsó borítón ceruzával írt lakcím található.

SZABOLCSI Bence: Bevezetés a zenetörténetbe. (Szerk., előszó: Bónis Ferenc.) Bp., Zeneműkiadó. 1977. 156 p.
/Szabolcsi Bence Művei. 1./
Dedikált (Bónis Ferenc Illyés Gyulának)
IGYGY 1934
Zene.I-II.

SZABOLCSI Bence: Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok. (Die Verbreitung der Pentatonie und ihre Bedeutung für die Kulturgeschte.) (Sorozatszerk.: Győrffy István.) Bp., Ethnographia-Népélet. 1937. 21 p.
/Az Ethnographia Füzetei. 7./
IGy 4723
Zene.I-II.
Különlenyomat az Ethnographia-Népélet 1936. évf.-ból. Az utolsó számozatlan oldalon ceruzával egy szó szerepel.

SZABOLCSI Bence: Népvándorláskori elemek a magyar népzenében. (Adatok a magyar népi hagyományok keleti kapcsolataihoz.) Bp., Ethnográfia-Népélet. 1935. 3-21. p.
IGy 4632
Zene.II.–Klny.
Különlenyomat az Ethnográfia-Népélet 1934. 3-4. sz.-ból.

SZABOLCSI Miklós: „Az ésszel felfogott emberiség világossága” [Tanulmány.] [Bp.] Magyar Tudomány. 1975. 645-656. p.
Dedikált
IGYGY 1862
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat a Magyar Tudomány 1975. 11. sz.-ból.

SZABOLCSI Miklós: A verselemzés kérdéseihez. (József Attila: Eszmélet.) (Sorozatszerk.: Bodnár György.) Bp., Akadémiai. Bp., 1968. 123 p.
/Irodalomtörténeti füzetek. 57./
Dedikált
IGYGY 1936
MIr.II.

SZABOLCSI Miklós: Elődök és kortársak. (Tanulmányok.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 315 p.
Dedikált
IGYGY 1935
MIr.II.
A külső borító szakadt. A belső borítón ceruzával írt lakcím.

SZABOLCSI Miklós: Érik a fény. (József Attila élete és pályája 1823-1927.) (Bev.: Szabolcsi Miklós. Sorozatszerk.: Czine Mihály) Bp., Akadémiai. 1977. 801 p. [20 t.]
/Irodalomtörténeti Könyvtár. 32./
Dedikált
IGYGY 914
MIr. II.

SZABOLCSI Miklós: Fiatal életek indulója. (József Attila pályakezdése.) (Lektorálta: Király István, Komlós Aladár. Szerk. bizottság: Sőtér István, Béládi Miklós, Horváth Károly, Klaniczay Tibor, Szabolcsi Miklós.) Bp., Akadémiai. 1963. 634 p. [17 t.]
/Irodalomtörténeti Könyvtár. 11./
Dedikált
IGYGY 6042
MIr. II.

SZAKMÁRY WEÉR Károly: Egy lélek New Yorkban. (Versek. Egybegyűjtött írások.) (Ill.: Szalay Lajos.) New York, Hunnia Kiadó. (1972.) 342 p.
IGYGY 1938
MIr.I.
A könyv 500 számozott példányban készült
Tiszteletpéldány, hibajegyzékkel.

SZAKOLCZAY Lajos: Dunának, Oltnak. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1984. 443 p.
Dedikált
IGYGY 1939
MIr.II.

SZALAI Sándor: Formális Logika és matematikai logika. (Hozzászólás Kalmár László „A matematikai logikáról” című vitaindító cikkéhez.) [Tanulmány.] Magyar Tudomány. 1957. 383-406.
Dedikált
IGy 4198
Fil.
Különlenyomat a Magyar Tudomány 1957. 9-10. sz.-ból.

SZALAI Sándor: Társadalmi valóság és társadalomtudomány. [Tanulmány.] (Előszó: Szalai Sándor.) Bp., Új Idők. (Singer és Wolfner.) [1946.] 214 p.
Dedikált
IGy 4218
Tört.
Felvágatlan.

SZALATNAI Rezső: A cseh irodalom története. [Tanulmány.] (Bev.: Szalatnai Rezső. Lektor: Dobossy László, Richárd Pražak.) [Bp.] Gondolat. 1964. 364 p.
Dedikált
IGy 5637
VIr.II.

SZALATNAI Rezső: A Duna költői. (Öt évszázad versei a Dunáról.) [Tanulmány és antológia.] Bp., Hungária. 1944. (Bp., Aqua. 1970.) 183 p.
IGYGY 6157
MAnt.
Hasonmás kiadás

SZALATNAI Rezső: A szlovák irodalom története. [Tanulmány.] (Bev.: Szalatnai Rezső. Lektor: Dobossy László, Käfer István.) [Bp.] Gondolat. 1964. 257 p.
Dedikált
IGy 5638
VIr.II.

SZALATNAI Rezső: Elindulunk és visszatérünk. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1977.) 338 p.
Dedikált
IGYGY 1940
MIr.I.
Lakcímbeírás tollal a fedél belső oldalán

SZALATNAI Rezső: Két hazában egy igazsággal. [Visszaemlékezések, esszék.] Bp., Magvető. (1982.) 530 p.
/Nemzet és Emlékezet/
Dedikált (Szalatnai Judit Illyés Gyulának.)
IGYGY 1942
MIr. II.

SZALATNAI Rezső: Magyar írók nyomában. [Portrék.] (Bev.: Szalatnai Rezső.) Bp., Móra. 1967. 225 p. [15 t.]
Dedikált
IGy 5208
MIr. II.

SZALATNAI Rezső: Petőfi Pozsonyban. [Tanulmány.] (Bratislava) Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó. 1954. 111 p.
IGYGY 1646
MIr.II.

SZALATNAI Rezső: Utazás a Szepességben. (Bratislava-Pozsony) (Toldy Kör.) (1940.)
15 p.
IGYGY 1941
Egyéb.II.

SZALAY Károly: A geg nyomában. [Tanulmány.] (Előszó: Szalay Károly. Képanyag: Szilágyi Attila, Szalay Károly.) Bp., Magvető. (1972.) 422 p.
Dedikált
IGYGY 1943
Egyéb.II.

SZALAY Károly: A magyar szatíra száz éve. [Tanulmány.] (Szaklektor: Szauder József.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 528 p.
Dedikált
IGYGY 1945
MIr.II.
A belső borítón ceruzával írt lakcím

SZALAY Károly: Humor és szatíra Mikszáth korában. [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1977. 585 p.
Dedikált
IGYGY 1944
MIr.II.
A belső borítón tollal írt lakcím

[SZALAY Lajos]: Szalay Lajos rajzai. [Rajzok.] (Előszó: Fodor András.) Békéscsaba, (Békés Megyei Könyvtár Nyomdája.) 1980. [44 p.]
MűvTört.
Pecsét és leltári szám nélkül

SZALKAI Miklós: Egyszerűen. (Versek.) (Előszó: Kárpáti Aurél.) Cegléd, Cegléd M. Város Szabadművelődési Tanácsa. 1948. 95 p.
Dedikált
IGYGY 1946
MIr.I.
Felvágatlan

SZAMOSÚJVÁRI Sándor: Hazafias nevelés – gyakorlati tanácsok. [Tanulmány.] [Bp.] [k.n.] [é.n.] 82-114. p.
Dedikált
IGYGY 1947
Tört.–Klny
Különlenyomat a Történelmi szakkörök c. tankönyvből

SZANA Tamás: Vázlatok. (Széptani és irodalomtörténeti kisebb művek.) Bp., Zilahy Sámuel. 1875. 189 p.
IGy 5686
MIr.II.

SZATHMÁRI Sándor: Gulliver utazása Kazohiniában. [Regény.] [Bp.] Bolyai Akadémia. (1941.) 376 p.
/Bolyai Könyvek/
IGYGY 1956
MIr.I.
”Kritikai példány” szövegű pecsét az első lapon
Borítója leszakadva

P. SZATHMÁRY Károly: Mátyás király és a gonosz kamarás. (Igaz történet.) [Elbeszélés.] Bp., Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. [1886.] 32 p.
/Legjobb olvasmányok/
IGy 5023
MIr.I.
Sz1.
Hátsó borítója leszakadva.

SZAUDER József: Ciprus és obeliszk. (Esszék cseh, francia, lengyel és olasz városokról és tájakról.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 362 [16 t.] p.
Dedikált
IGYGY 1957
Egyéb.II.

Szavak piacán. (Négy fiatal költő, Hideg Antal, Szilágyi Zoltán, Lezsák Sándor, Virágh József versei.) (Szerk.: Hatvani Dániel. Lektorok: Rózsa Endre, Kiss Benedek.) Kecskemét, (Bács-Kiskun Megyei Tanács.) 1981. 95 p. [4 t.]
/Forrás Könyvek/
IGYGY 4019
MAnt.
A kötetben szerepel a négy szerző portréja, sajátkezű aláírásukkal.

SZÁNTÓ Judit: Napló és visszaemlékezés. (Sorozatszerk.: Kelevéz Ágnes. Lektorálta: Tasi József, Tverdota György. Sajtó alá rend., jegyz., előszó: Murányi Gábor.) Bp., Múzsák Közművelődési Kiadó – PIM 1986. 220 p.
/Irodalmi Múzeum/
IGYGY 5511
MIr.II.
Fűzésnél szétesve

SZÁNTÓ Piroska: Bálám szamara. [Visszaemlékezések, tanulmányok.] (Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Szépirodalmi. (1982.) 272 p. [8 t.]
IGYGY 1949
MűvTört.

SZÁNTÓ Tibor: Bezières-i lehetetlenségek. [Novellák.] (Ill.: Kondor Lajos.) Bp., Magvető. 1957. 151 p.
Dedikált
IGYGY 1950
MIr.I.
Védőborítójából hiányzik egy darab
Benne ceruzás lakcímbeírás

Szántó Tibor könyvtervező tipográfus kiállítás a Vigadó Galériában a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának Kiállító termében 1982. augusztus 6 – szeptember 5. [Katalógus.] (Katalógust tervezte: Szántó Tibor. Fotó: Gyarmathy László. Bev.: Illyés Gyula.) [Bp.] [Vigadó Galéria.] [1982.] 66 p.
IGYGY 1953
MűvTört.

SZÁNTÓ Zsuzsanna: Csernisevszkij. [Tanulmány.] Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1948. 68 p.
IGYGY 3556
Tört.

SZÁRAZ György: Egy előítélet nyomában. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Sík Csaba, Vekerdi László.) Bp., Magvető. 1976. 287 p.
/Gyorsuló Idő/
IGYGY 6087
Tört.

SZÁRAZ György: Erdély múltjáról, jelenidőben. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. (1988.)
376 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
IGYGY 6144
Tört.

Szárszó. (Az 1943. évi Balatonszárszói Magyar Élet tábor előadás- és megbeszéléssorozata.) Bp., Magyar Élet. 1943. 232 p. [Fotók: 225-232.]
IGy 4428
Tört.
Erősen rongálódott, kötéséből kijár.

SZÁSZ Károly: Költemények és műfordítások. [Bev.: Voinovich Géza.] [Bp.] Révai. [é.n.] 289 p.
/Szász Károly Művei. Centenáriumi Kiadás/
IGYGY 1955
MIr.I.
Ceruzás jelölések a bevezető szöveg mellett

Száz esztendős kalendáriom vagy-is az esztendőknek XII hónapjaira alkalmaztatott falusi majoros gazda. ( A régi és mostani gyűjtemények szerént Veszelszki Antal által.) Pest, Baróti Mihály. 1799. 175 p.
IGYGY 2302
Tört.
Rongálódott.

Száz vers. (Görög, latin, angol, francia, német, olasz válogatott költemények eredeti szövege és magyar fordítása.) (Összeáll., bev.: Szerb Antal.) (Bp.) Officina. (1943.) 311 p.
IGy 5404
VAnt.
A könyv védőborítója, borítólapjai és gerince leszakadva. Fűzésnél szétesve.
Autográf szövegjavítások, fordítás variánsok: 158. p.: Alfred de Vigny: La mort du Loup c. verséhez. (Ford.: Zempléni Árpád.) 189. p.: S. Mallarmé: Tengeri szél c. versében. (Ford.: Illyés Gyula.) Az utolsó számozatlan oldalon autográf versfogalmazvány, vagy fordítás-kísérlet.

Száz vers. (Görög, latin, angol, francia, német, olasz válogatott költemények eredeti szövege és magyar fordítása.) (Összeáll., bev.: Szerb Antal. Borító: Zsoldos Vera.) Bp., Magvető. (1957.) 349 p.
IGy 5403
VAnt.

Száz vers. (Görög, latin, angol, francia, német, olasz válogatott költemények eredeti szövege és magyar fordítása.) (Összeáll., bev.: Szerb Antal.) (3. kiad.) Bp., Magvető. (1983.) 349 p.
IGy 2016
VAnt.

[Százegy] 101 magyar népdal. [Antológia.] (Előszó: Kodály Zoltán. Szerk.: Bárdos Lajos, Karácsony Sándor, Mathia Károly.) Bp., Magyar Cserkészszövetség. 1929. 128 p.
/A Magyar Cserkész Könyvei. 116-117./
IGy 5286
Népr.
A könyv hátsó borítója hiányzik.

SZEBERÉNYI Lehel: A rém. (Regény.) (Ill.: Reich Károly.) [Bp.] [Móra.] 1972. 263 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1967
MIr.I.

SZEBERÉNYI Lehel: Családi körben. [Regényes emlékezés.] Bp., Magvető. (1973.) 317 p.
Dedikált
IGYGY 1966
MIr.I.
Sarkadi Imrének ajánlva

SZEBERÉNYI Lehel: Tökhátiné meg a többiek. [Regények.] Bp., Szépirodalmi. (1972.)
385 p.
Dedikált
IGYGY 1968
MIr.I.
Szalmácska. Jeromos, a kőfejű

SZEBERÉNYI Zoltán: A vox humana poétája. (Győry Dezső csehszlovákiai költészete.) [Monográfia.] Bratislava, Madách. 1972. 270 p.
Dedikált
IGYGY 735
MIr.II.

SZEGEDI Boris: Ez a ház eladó. [Novellák.] Bp., Révai. (1949.) 180 p.
Dedikált
IGYGY 1969
MIr.I.

SZEGZÁRDY-CSENGERY József: Párhuzamok Petőfi és Victor Hugo politikai költészetéből. [Tanulmány.] Bp., (Akadémiai.) 1966. 178-182. p.
Dedikált
IGYK 5698
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Filológiai Közlöny 1966. 1-2. sz.-ból.
A dedikáció alatt ceruzával egy lakcím található

SZEKERES-VARSA Vera: Szalamandra a tűzben. [Dokumentumok, visszaemlékezések.] (Felelős szerk.: Ferencz Zsuzsa.) Bp., Magvető. (1985.) 327 p.
/Tények és Tanúk/
IGYGY 6155
Tört.

SZEKÉR Endre: Érték és írás. (Tanulmányok, jegyzetek.) (Előszó, szerk.: Hatvani Dániel. Lektor: Pomogáts Béla.) Kecskemét, [Bács-Kiskun megyei Tanács.] 1981. 281 p.
/Forrás Könyvek/
Dedikált
MIr.II.
Nincs benne leltári szám.

SZEKFŰ Gyula: A magyar állam életrajza. (Történeti tanulmány.) (Előszó, bev.: Szekfű Gyula.) Bp., Dick Manó. [1917.] 237 p.
IGy 4256
Tört.
Kötéséből kijött, a borítója leválva, felvágatlan.

SZEKFŰ Gyula: Forradalom után. [Tanulmány.] (Bev.: Szekfű Gyula.) [Bp.] Cserépfalvi. [1947.] 207 p.
IGy 4397
Tört.
Rongálódott, borítója levált.

SZELE T[IBOR] – SZÉLPÁL I[stván]: Über drei wichtige Gruppen. (Szerk.: Kalmár László, Szőkefalvi-Nagy Béla.) Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete. 1950. 192-194.
/Acta Scientiarum Mathematicarum 13. köt. 3-4./
Leltári szám és pecsét nélkül
Egyéb.II.-Klny.

SZELI István: Történő történelem. (Tanulmányok, kritikák, cikkek.) (Vál., jegyz.: Hornyik Miklós.) [Szabadka] Forum. [1981.] 375 p.
Dedikált
IGy 4658
Tört.

Szemelvény a Gesta Romanorumból Haller János fordítása szerint. (Bev., jegyz.: Katona Lajos.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [1903.] 86 p.
IGy 5037
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan, első borítója leszakadva.

SZEMES Zsuzsa: Boldogsziget. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1988.) 631 p.
Dedikált
IGYGY 6152
MIr.I.
Benne: Ajánló kártya (Szemes Zsuzsa)

SZEMJONOV, Juri: Szibéria meghódítása. (26 képpel és 2 térképpel.) [Tanulmány.] (Előszó: Juri Szemjonov. Sorozatszerk.: Milleker Rezső. Ford.: Nyireő Éva.) [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 341 p.
IGYGY 3632
Tört.

SZEMLÉR Ferenc: Álmok között. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1961. 180 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1991
MIr.I.

SZEMLÉR Ferenc: Emlékezés egy süvölvényre. [Önéletrajz.] Bukarest, Kriterion. 1978.
322 p.
Dedikált (Balogh Edgár)
IGYGY 1983
MIr.I.

SZEMLÉR Ferenc: Különös korban. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1966. 196 p.
Dedikált
IGYGY 1985
MIr.I.

SZEMLÉR Ferenc: Versek. (1945-1965.) Bukarest, Irodalmi. 1969. 645 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1986
MIr.I.
A fedél belső oldalán lakcímbeírás tollal

[SZEMLÉR Ferenc]: Búvópatak. (Szemlér Ferenc versei.) Bp., Bibliotéka Kiadás. 1940. 91 p.
IGYGY 1982
MIr.I.

[SZEMLÉR I Ferenc] I. SZEMLÉR Ferenc: Éjszakai kiáltás. (Versek.) Cluj – Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T. Kiadása. 1930. 84 p.
Dedikált
IGYGY 1984
MIr.I.
Felvágatlan

SZEMZŐ Kálmán: Magyar népfőiskola. [Tanulmány.] (Előszó: Szemző Károly.) Cegléd, Garab József Könyvnyomdája. 1940. 153 p.
Dedikált
IGy 4517
Tört.

SZENCZEI László: A halál és tanítványa. (Regény.) Bp., Új Idők. (1943.) 344 p.
/Erdélyi Írások/
IGYGY 1988
MIr.I.

SZENCZEI László: Korom és korona. (Regény.) (Előszó: Szemlér Ferenc.) Bukarest, Kriterion. 1973. 261 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1987
MIr.I.

SZENCZEI László: Ócskawas. (Öt groteszk játék.) [Bp.] [k.n.] [1976.] 104 p.
Dedikált
IGYGY 1990
MIr.I.

[SZENCZI Molnár Albert]: Szenczi Molnár Albert. [Zsoltárok.] (Áprily Lajos és Árokháty Béla tanulmányával.) (Szerk. és kiad.: Incze Gábor.) Bp., 1939. 320 p.
/A Reformáció és Ellenreformáció Korának Evangéliumi Keresztény (Református és Evangélikus) Egyházi Írói. 12./
IGYGY 1989
MIr.I.
Felvágatlan

Szent Erzsébet legendája. – Szent Elek legendája. – Halál himnusza. (Sorozatot szerk.: Vajthó László. Előszó: Tordai Ányos.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1931.] 52 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 11./
IGy 5357
MIr.I.
Sz1.
Borítólapja és gerince leszakadt. A címlapon és a tartalomjegyzékben ceruzával oldalszámok bejegyezve.

SZENT ISTVÁN Első Magyar Király: A királyok tízparancsolatáról Szent Imre herceghez. (Szent István erkölcstana, egyben törvénytárunk első törvénye.) (Bev., ford.: Kalamos János.) Bp., Stephaneum Nyomda R. T. (1938.) 64 p.
IGy 4319
Tört.

[SZENTIMREI Jenő]: Nyersmérleg. (Szentimrei Jenő válogatott versei.) Kolozsvár, Józsa Béla Athenaeum Kiadása. 1945. 125 p.
IGYGY 1993
MIr.I.

SZENTKERESZTY Zsigmond: Az internacionális nyelvről. [Tanulmány.] Bp., Ido-Editoria Kiadása. 1918. 35 p.
/Propaganda Sorozat. 1./
IGy 5717
Nyelv.II.
A könyv a kötéséből kiszakadt. Belül több helyen kék ceruzás aláhúzások.

SZENTKUTHY Miklós: A megszabadított Jeruzsálem. [Regény.] Bp., Magvető. 1965. 568 p.
Dedikált
IGYGY 1995
MIr.I.
Benne: postai csomag papírja, címzéssel

SZENTKUTHY Miklós: Arc és álarc. [Regény.] Bp., Magvető. (1982.) 651 p.
Dedikált
IGYGY 1994
MIr.I.
Benne: Szentkuthy Miklós által írott feladóvevény (bele is volt ragasztva, de levált)

SZENTKUTHY Miklós: Divertimento. (Változatok Wolfgang Amadeus Mozart életére.) [Regény.] Bp., Magvető. 1957. 613 p.
Dedikált
IGYGY 1998
MIr.I.

SZENTKUTHY Miklós: Prae. [Regény.] 1-2. köt. Bp., Magvető. (1980.) 622, 602 p. [1 t.],
[1 t.]
Dedikált
IGYGY 1996–IGYGY 1996/a
MIr.I.

SZENTKUTHY Miklós: Prae. [Regény.] Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1934.]
632 p.
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.I.
Felvágatlan. Lapszélei szakadozottak.

SZENTKUTHY Miklós: Szent Orpheus breviáriuma. [Esszéregény.] 1-3. köt. Bp., Magvető. (1973, 1973, 1974.) 655, 681, 447 p.
Dedikált (1. és 3. köt.)
IGYGY 1997-1997/a-1997/b
MIr.I.

SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Az ész álma. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 93 p.
Dedikált
IGYGY 1992
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Gellért. (Történelmi regény.) Bp., Szépirodalmi, 1982.
247 p.
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: W. B. Yeats világa. [Monográfia.] (Szakmailag ellenőrizte: Sarbu Aladár. Bev.: Szentmihályi Szabó Péter.) Bp., Európa. 1978. 265 p.
/Írók Világa/
Dedikált
IGYGY 6274
VIr.II.
Rongált. Az első borító belső oldalán ceruzával írt lakcím található.

SZENTMIKLÓSY Lajos: Az árpádkori társadalom. (A gazdasági alap.) [Tanulmány.] (Előszó: Wohlmuth Ernő?) Bp., (Wohlmuth Ernő.) 1943. 108 p.
IGy 4320
Tört.
Felvágatlan

SZENTMIKLÓSY Lajos: Magyar őstörténet. [Tanulmány.] (Előszó: Szentmiklósy Lajos.) Bp., (Szentmiklósy Lajos.) 1942. 116 p.
IGy 4310
Tört.

SZENTTAMÁSI BABOS Lajos: A sárvidéki körjegyzőség története. (Csénye, Kissitke, Nagysitke és Rábasömjén községek monográfiája.) [Tanulmány.] (Sajtó alá rend.: Pável Ágoston. Előszó: Szenttamási Babos Lajos.) [Szombathely.] Dunántúli Szemle Kiadása. 1943. 288 p.
/Dunántúli Szemle könyvei. 216./
IGy 4508
Tört.
”Tiszteletpéldány szíves ismertetés céljából.”

SZEPESSY Géza: A magyar-ugar elmélet logikai alapjai. (Az Árpád népe eredetének kérdése. II. rész.) Södertälja, (k.n.) 1977. 50 p.
IGYGY 4044
Finnug.II.

SZEPSI CSOMBOR Márton: Europica varietas. [Útinapló.] (Szöveggond., jegyz.: Szeremlei László.) (Kolozsvár, Lepage. 1943.) 205 p.
IGYGY 2009
MIr.I.
A pecsét a könyv levehető védőborítóján található
Felvágatlan

SZERB Antal: Gondolatok a könyvtárban. [Tanulmányok.] (Sajtó alá rend., bev. tan.: Kardos László.) Bp., Révai. 1946. 649 p.
IGYGY 2014
MIr.II.
Borítója szakadt
Benne az Athenaeum Kiadó könyvajánló lapja

SZERB Antal: Könyvek és ifjúság elégiája. (Tanulmány.) (Összeáll.: Szántó Tibor.) Bp., 1978. 22 p.
Dedikált (Szerb Klári (Szerb Antalné))
IGYGY 2013
MIr.I.
Könyvárusi forgalomba nem került
A 7, 8, 9, 10 lapok kijárnak a könyvből
Benne letépett borítékcímzés

SZERB Antal: Madelon, az eb. (Novellák.) (Bev.: Szentkuthy Miklós.) (Bp.) Révai. (1947.) 192 p.
/Révai Könyvtár. 7./
IGYGY 2015
MIr.I.
Borítója szétszakadva.

SZERB György: Ének a folyón. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 128 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2010
MIr.I.

SZERB György: Olyan mégis. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1982. 146 p.
Dedikált
IGYGY 2011
MIr.I.

SZÉCHENYI István: A Magyar Akadémia körül.(Előszó, jegyz., sorozatszerk.: Szigethy Gábor.) Bp., Magvető. (1981.) 70 p.
/Gondolkodó Magyarok/
IGYGY 3921
Tört.

SZÉCHENYI István: Napló. (Szerk., bev.: Dr. Viszota Gyula. Szerk., bev.: Dr. Károlyi Árpád. Vál. szerk., a fordítást ellenőrizte, jegyz., szerk. utószó: Oltványi Ambrus. Előszó: Sőtér István. Ford.: Jékely Zoltán, Győrffy Miklós. Lektorálta: Szabad György.) (Bp.) Gondolat. 1978. 1534 p.
IGYGY 1961
Tört.
Benne egy lap, egyik oldalán tárgyak listája, másik oldalán francia nyelvű szöveg.

[SZÉCHENYI István]: A mai Széchenyi. (Eredeti szövegek Széchenyi István munkáiból.) (Vál., bev., jegyz.: Szekfű Gyula.) (Bp.) Révai. (1935.) 488 p.
IGYGY 1970
Tört.
Rongálódott. A könyvben helyenként kijelölések vannak.

SZÉCSI Ferenc. Új magyar szavak szótára. (Bp.) Universum. [é.n.] 80 p.
IGy 5765
Nyelv.II.

SZÉCSI Margit: A Betlehem-blues. [Versek.] Bp., Magvető. (1986.) 65 p.
Dedikált
IGYGY 1962
MIr.I.

SZÉCSI Margit: Birodalom. [Versek.] Bp., Magvető. 1976. 103 p.
Dedikált
IGYGY 1966
MIr.I.

SZÉCSI Margit: Költő a Holdban. (Összegyűjtött versek.) Bp., Magvető. (1984.) 501 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 1964
MIr.I.

SZÉCSI Margit: Mit viszel, folyó. [Versek.] Bp., Magvető. 1978. 367 p.
Dedikált
IGYGY 1963
MIr.I.

Szédítő táj. (Tizenegy svéd költő.) (Vál.: Thinsz Géza. Életrajzi jegyz.: Tótfalusi István.) [Bp.] Európa. [1974.] 166 p.
/Modern Könyvtár./
IGYGY 4088
SkanIr.I.

Székely balladák. (Ill.: Kós Károly.) (Bukarest) (Kriterion) (1973.) 41 p.
IGYGY 1158
Népr.
A könyv Kós Károly születésnapjára készült hasonmás kiadás.

Székely balladák. (Ill.: Kós Károly.) [Bukarest] [Kriterion] [1973.] 41 p.
IGYGY 1159
Népr.
A könyv Kós Károly születésnapjára készült hasonmás kiadás. Ez a 21. sz. pld.
A könyvben könyvjelzőn Benkő Samu rövid bevezetője

SZÉKELY Dezső: Embertől emberig. [Versek.] Bp., Magvető. 1976. 106 p.
Dedikált
IGYGY 1977
MIr.I.

SZÉKELY Dezső: Füstoszlopok. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 130 p.
[1 t.]
IGYGY 3980
MIr.I.
A lapok közé beragadva egy levágott borítékdarab, rajta lakcím

SZÉKELY János: Csillagfényben. (Versek.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (1955.) 151 p.
IGYGY 1976
MIr.I.

Székely népballadák. (Vál., magy.: Ortutay Gyula. Fametszetek: Buday György.) (Bp.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1935.] 311 p.
IGy 5279
Népr.

Székelyföldi gyűjtés. (Gyűjt., szerk.: Mailand Oszkár. Sorozatszerk.: Vargha Gyula.) Bp., Athenaeum. 1905. 468 p.
/Magyar Népköltési Gyűjtemény: Ú.f. 7./
IGy 5289
Népr.
A könyv gerince, első borítója és első számozatlan lapjai leválva. A könyvben több helyen ceruzás kijelölések. Lapszélek szakadozottak. A pecsét a leszakadt első, számozatlan oldalon található.

SZÉLPÁL Árpád: Keréknyom. [Versek.] (Párizs, Magyar Műhely. 1979.) 148 p.
Dedikált
IGYGY 1978
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés, borítékban levél, fekete tintás kézírással:
”Sceaux. 1979 november 14. Kedves Barátom! A mai postával feladtam címedre új verseskönyvemet. Hét kivételével valamennyi vers az utolsó két év termése. Nagyon örülnék, ha csak néhány szóban is megírnád véleményedet. Nehezen várom. Flórának kézcsók. Téged a régi szeretettel ölel Szélpál Árpád. 12 Bd. Desgranges 92 330 Sceaux”

[SZÉLPÁL Árpád]: Szélpál, Árpád: Les haillons de la vieillesse. [Versek.] [Bev: Georges-Emmanuel Clancier.] Paris, Éditions d’Atelier. 1982. 89 p.
Dedikált
IGYGY 1979
MIr.I.
A versek francia nyelven íródtak. A címlapon a szerző franciaországi címe.

SZÉLPÁL Árpád: Versek. (Párizs) (Magyar Műhely) (1977.) 41 p.
Dedikált
IGYGY 1980
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés.

[SZÉLPÁL I[stván]: Die Abelschen Gruppen ohne eigentliche Homomorphismen. (Szerk.: Kalmár László, Szőkefalvi-Nagy Béla.) Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete. 1949. 51-53 p..
/Acta Scientiarum Mathematicarum 13. köt 1./
Pecsét és leltári szám nélkül
Egyéb.II.-Klny.

SZÉLPÁL I[stván]: Die unendlichen Abelschen Gruppen mit lauter endlichen echien Uniergruppen. (Rényi Alfréd, Varga Ottó.) Debrecen, A Debreceni Tudományegyetem Matematikai Intézete. 1949. 63-64.
/Publicationes Mathematicae. 1. köt. 1./
Pecsét és leltári szám nélkül.
Egyéb.II.-Klny.

SZÉLPÁL I[stván]: On the Orders of Elements in a Module. (Szerk.: Aczél János, Gyires Béla, Rényi Alfréd, Szele Tibor, Varga Ottó.) Debrecen, A Debreceni Tudományegyetem Matematikai Intézete. 1955. 70-70.
/Publicationes Mathematicae. 4. köt. 1-2./
Pecsét és leltári szám nélkül.
Egyéb.II.-Klny.
Dedikált.
Borítója levált.

SZÉLPÁL I[stván]: The Abelian Groups with Torsion-Free Endomorphism Ring. (Rényi Alfréd, Varga Ottó.) Debrecen, A Debreceni Tudományegyetem Matematikai Intézete. 1953. 106-108.
/Publicationes Mathematicae. 3. köt.1-2./
Pecsét és leltári szám nélkül.
Egyéb.II.-Klny.
Benne egy német nyelvű különlenyomat a Commentarii Mathematici Helvetici-ből.

SZÉLPÁL I[stván]: Über gewisse Erweiterungen von periodischen Ringen. (Rényi Alfréd, Varga Ottó.) Debrecen, A Debreceni Tudományegyetem Matematikai Intézete. 1951. 134-136.
/Publicationes Mathematicae. 2. köt. 2./
Pecsét és leltári szám nélkül.
Egyéb.II.-Klny.

SZÉLPÁL I[stván]: Über Ringerweiterungen. (Szerk.: Kalmár László, Szőkefalvi-Nagy Béla.) Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete. 1951.113-114.
/Acta Scientiarum Mathematicarum 13. köt. 1./
Leltári szám és pecsét nélkül.
Egyéb.II.-Klny.

SZÉLPÁL István: 6-7-dimenzióról. (Versek.) [Szeged] [k.n.] [1967.] 67 p.
Dedikált
IGYGY 6072
MIr.I.
Sokszorosított gépirat, kötve. Az utolsó számozatlan oldalon és a tartalomjegyzék között kék tollal egy vers van lejegyezve.

SZÉLPÁL István: Divina Komedia és 6-dimenzió. (Versek.) [Szeged] [k.n.] [1965.] 73 p.
Dedikált
IGYGY 1981
MIr.I.
Sokszorosított gépirat, kötve. Az első borító belső oldalán ceruzával egy lakcím, a könyvben egy letépett borítékcímzés található.

SZÉLPÁL István: Szél a nagy Szelének. (Dr. Szele Tibor Kossuth-díjas professzor emlékének örök barátsággal. Halála 10-ik évfordulóján.) (Versek.) [Szeged] [k.n.] [1967.] 71 p.
Dedikált
IGYGY 6071
MIr.I.
Sokszorosított gépirat, kötve

SZÉP Ernő: A világ. (Versek.) Bécs, A szerző kiadása. 1921. 63 p.
Dedikált (Déri [!] Tibornak Szép Ernő.)
IGYGY 2003
MIr.I.

SZÉP Ernő: A világ. (Versek.) Bécs, A szerző kiadása. 1921. 63 p.
IGYGY 2004
MIr.I.
A címoldalon kék ceruzával beírás: I. Gy.

SZÉP Ernő: Czüpős Kis János. [Elbeszélés.] [Bp., Szikra.] 1947. 47 p.
/Szikra Regénytár/
IGYGY 2005
MIr.I.

SZÉP Ernő: Emlék. [Versek.] Bp., Pallas. 1917. 210 p.
IGYGY 2000
MIr.I.
A hátsó fedél leszakadóban van

SZÉP Ernő: Felnőtteknek. [Elbeszélések.] [Bp.] Hungária. [1942.] 297 p.
Dedikált
IGYGY 2006
MIr.I.

SZÉP Ernő: Két felől angyal. (Új novellák.) (Sorozatszerk.: Gömöri Jenő.) Bécs, Új Modern Könyvtár Kiadója, 1922. 82 p.
/Új Modern Könyvtár/
IGYGY 2001
MIr.I.

SZÉP Ernő: Összes költeményei. (1908–1938.) [Bp.] Athenaeum. 238 p.
IGYGY 1999
MIr.I.

SZÉP Ernő: Vőlegény. (Három felvonás.) [Dráma.] Leipzig – Wien, Pegazus. [é.n.] 131 p.
IGYGY 2002
MIr.I.
A címoldal a kötésből kiesve.

Szép Szó antológia. (Vál., szerk.: Szalontay Mihály. Lektor: Gerő János.) Bp., Táncsics. 1974. 451 p.
IGYGY 3966
MAnt.
Illyés Gyula: Angol eredetű Parasztdal c. költeménye szerepel a kötetben

Szép Szó antológia. (Vál., szerk.: Szalontay Mihály.) (Bp.) Táncsics. 1971. 506 p.
IGy 5261
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula egy írása

Szép Szó antológia. (Vál., szerk.: Szalontay Mihály.) (Bp.) Táncsics. 1972. 430 p.
IGy 5264
MAnt.
Külső borítójára ceruzával: „346-351”. Ezeken az oldalakon szerepel Béládi Miklós írása Illyés drámáiról

Szép versek 1965. [Antológia.] (Felelős szerk.: Z. Szalai Sándor.) Bp., Magvető. (1966.)
400 p.
IGYGY 3899
MAnt.

Szép versek 1967. [Antológia.] (Felelős szerk.: Z. Szalai Sándor.) Bp., Magvető. (1969.)
486 p.
IGYGY 3900
MAnt.

Szép versek 1968. [Antológia.] (Sorozatszerk.: Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor.) Bp., Magvető. (1969.) 398 p.
IGYGY 3901
MAnt.

Szép versek 1968. [Antológia.] (Sorozatszerk.: Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor.) Bp., Magvető. (1969.) 398 p.
IGYGY 3902
MAnt.

Szép versek 1969. [Antológia.] (Sorozatszerk.: Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor.) Bp., Magvető. (1970.) 413 p.
IGYGY 3903
MAnt.

Szép versek 1969. [Antológia.] (Sorozatszerk.: Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor.) Bp., Magvető. (1970.) 413 p.
IGYGY 3904
MAnt.

Szép versek 1975. [Antológia.] (Vál., szerk.: Bata Imre.) Bp., Magvető. (1976.) 271. p.
IGYGY 3907
MAnt.

Szép versek 1976. [Antológia.] (Vál., szerk.: Bata Imre.) Bp., Magvető. (1977.) 375 p.
IGYGY 3908
MAnt.
Benne meghívó a Magyar Írók Szövetsége Kassák Lajos megemlékezésére. A verzón ceruzával írt verssor.

Szép versek 1977. [Antológia.] (Vál., szerk.: Bata Imre.) Bp., Magvető. (1978.) 419 p.
IGYGY 3909
MAnt.
Benne egy könyvátvételi igazolás

Szép versek 1978. [Antológia.] (Vál., szerk.: Bata Imre.) Bp., Magvető. (1979.) 411 p.
IGYGY 3910
MAnt.

Szép versek 1982. [Antológia.] (Vál., szerk.: Bata Imre.) Bp., Magvető. (1983.) 609 p.
IGYGY 3911
MAnt.
Benne egy könyvátvételi igazolás

Szép versek 1983. [Antológia.] (Vál., szerk.: Bata Imre.) Bp., Magvető. (1984.) 591 p.
IGYGY 3912
MAnt.
Benne egy könyvátvételi igazolás

Szép versek. 1970. [Antológia.] (Sorozatszerk.: Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor.) Bp., Magvető. (1971.) 366 p.
IGYGY 3905
MAnt.

Szép versek. 1974. [Antológia.] (Vál., szerk.: Bata Imre.) Bp., Magvető. (1975.) 327 p.
IGYGY 3906
MAnt.
Benne újságcikk, Székely Ákos: Pilinszky János: Szálkák.

SZÉPFALUSI István: Igehirdetés a holnap szolgálatában. [Elmélkedések.] (Bev.: Cs. Szabó László.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1976. 92 p.
Egyéb.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

SZÉPFALUSI István: Irodalom a jövő szolgálatában. [Tanulmány.] (Bev.: Cs. Szabó László.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1976. 67 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

SZÉPFALUSI István: Lássátok, halljátok egymást! (Mai magyarok Ausztriában.) (Bern) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.) (1980.) 407 p.
Dedikált
IGYGY 2007
Szoc.
Térképmelléklettel.

SZÉPFALUSI István: Pótszigorlat 1955-1983. [Vallomás, dokumentumok.] (Bécs) (A szerző kiadása.) (1984.) 399 p.
IGYGY 6148
Tört.

Szépliteratúrai ajándék. (Erdélyi magyar elbeszélők a XIX. századból.) (Összeáll., előszó, jegyz.: Köllő Károly.) Bukarest, Irodalmi. 1967. 515 p.
IGy 5267
MAnt.

SZÉPRÉTI Lilla: Párhuzamos vonatok. (Elbeszélések.) Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. (1968.) 157 p.
Dedikált
IGYGY 2008
MIr.I.

Szigetvár eleste 1566-ban és visszafoglalása 1689-ben egykorú leírások alapján. [Források, tanulmány.] (Bev., ford.: Molnár Imre.) [h.n.] [k.n. ]1980 32 p.
IGy 4381
Tört.
Kézirat

Szigetvári levelek a török hódoltság korából. [Levelek.] (Vál.: Pataki János. Latin leveleket magyarra ford., a régieket magyar helyesírással átírta, bev.: Molnár Imre. Fordítást ellenőrizte: Kardos Lajos. Lektor: Vargha Károly.) [Szigetvár] Szigetvári Várbaráti Kör. 1982. 136 p.
/A Szigetvári Várbaráti Kör Kiadványa. 9./
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Térképmelléklettel

SZIGLIGETI Ede: A czigány. (Eredeti szinmű 3 felvonásban zenével, népdalokkal, tánczczal.) Bp., Bródy József Kiadása. 1923. 69 p.
IGYGY 2020
MIr.I.

SZIGLIGETI Ede: A csikós. (Népszínmű három felvonásban. Színpadra alk.: Móricz Zsigmond.) Bp., Művelt Nép. 1953. 79 p.
IGYGY 2018
MIr.I.

SZIGLIGETI Ede: Liliomfi. (Énekes, táncos vígjáték 3 felvonásban.) (Előszó, átdolg. és dalbetétek: Mészöly Dezső.) [Bp.] Franklin. 1950. 106 p.
IGYGY 2019
MIr.I.

Szijavus. (Firdúszi Sahnáméjából.) (Ford.: Radó Antal.) Bp., Franklin. 1896. 224 p.
IGYGY 2462
EgyébIr.I.
Benne Illyés Gyula neve ceruzával az első, számozatlan oldalon. A címoldal verzóján pecsét: Dr. Balassa József.

SZIKLAY László: Visszhangok (Tanulmányok, elemzések, értékelések.) Bratislava, Madách. 1977. 401 p.
Dedikált
IGYGY 2025
VIr.II.

SZILÁGYI Domokos: Szerelmek tánca. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1965. 93 p.
IGYGY 2023
MIr.I.

SZILÁGYI Ferenc: Mint ha pásztortűz ég… (Arany János élete.) Bp., Móra. 1965. 279 p.
Dedikált
IGYGY 69
MIr.II.
A belső borítón ceruzával beírt lakcím.

SZILÁGYI Géza: Válogatott régi és új versek. Bp., Vajda János Társaság, Magyar Téka. 1948. 151 p.
Dedikált
IGYGY 2024
MIr.I.
Beragasztott borítékdarab lakcímmel

SZILÁGYI Károly: Szövetkezeti élet Bélmegyeren. [Tanulmány.] (Bev.: Szilágyi Károly.) Bp., (Szűts László.) 1947. 56 p.
/A Magyar Népi Művelődési Intézet Kis Tanulmányai. 8./
IGy 4509
Tört.

SZILASI, Wilhelm: Macht und Ohnmacht des Geistes. (Interpretation zu Platon: Philebos und Staat VI., Aristoteles: Nikomachische Ethik, Metaphysik IX und XII. – Über die Seele III.. Über die Interpretation c1-5.) [Tanulmányok.] Bern, Verlag A. Francke AG. (1946.) 305 p.
/Sammlung Überlieferung Und Auftrag. Reihe Schriften. Band. 2./
IGy 4201
Fil

SZILI István: A finnugor őstörténetírás hiányosságairól. [Tanulmány.] (Előszó: Szili István.) Bp., [k.n.] 1977. 71 p.
IGy 5803
Finnug.II.
Benne egy papírdarabon Szili István címe

[SZINI Lajos] Laji bá’: Nyüszkölés a feredőn s a nagy víz martyán. (Ill.: Szopos Sándor.) Gheorgheni – Gyergyószentmiklós, Márk István Könyvnyomdája. 1937. 157 p.
Dedikált (özv.Szini Lajosné és gyermekei)
IGYGY 2026
MIr.I.
Felvágatlan

Színművek. (Majtényi Mihály: A száműzött. – Tóth Ferenc: Jób. – Gobby Fehér Gyula: A budaiak szabadsága. – Varga Zoltán: A tanítvány.) (Újvidék) Forum, (1971.) 234 p.
IGy 5448
MAnt.

SZINNYEI Ferenc: Bacsányi János (1763-1845). [Monográfia.] Bp., Athenaeum – Magyar Történelmi Társulat. 1904. 207 p.
/Magyar Történeti Életrajzok/
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül
A könyv rossz állapotú, gerince és borítói leszakadva.

Szinnyei József: A magyar nyelv a középiskolák hetedik osztálya számára. Bp., Kókai Lajos. 1926. 96 p.
IGy 5749
Nyelv.II.
A címlapon ceruzával egy név és Faragó Zigmond könyvesboltjának pecsétje található. Több helyen zöld ceruzás kijelölésekkel

SZIRMAI Endre: A magányos óriás. 1. köt. [Tanulmány, dokumentumok.] (Előszó: Miguel Ángel Asturias. Bev.: Szirmai Endre.) [München – Stuttgart] Szirmai Károly Emlékbizottság és Szirmai Károly Archivumok. 1976. 317 p.
Dedikált
IGYGY 2029
MIr.II.
Mellékletek: fotók, dokumentummásolatok kemény kötésben

SZIRMAI Endre: A magányos óriás. 1–2. köt. [Tanulmány, dokumentumok.] (Előszó: Miguel Ángel Asturias. Bev.: Szirmai Endre.) [München – Stuttgart] Szirmai Károly Emlékbizottság és Szirmai Károly Archivumok. 1976. 1979. 317, 216 p. (251-316. kép, 147-216. kép.)
/Szirmai károly: Műveinek Bibliográfiája. 2./
Dedikált
IGYGY 2028/a–IGYGY 2028
MIr.II.

SZIRMAI, E.[ndre]: Biographie der Erinnerungen. (Band I.) Stuttgart – Tokyo – New-York, Szirmai-Archive. 1981. 775 p.
Dedikált
IGYGY 2027
Egyéb.II.

SZIRMAI Endre: Victor Vasarely. („Ici naquit la pensée….”. Reflexoins inspirée par une excursion dans sa vie et son oeuvre.) (Stuttgart) (Archives Szirmai) 1980. 78 p.
Dedikált
IGYGY 2263
MűvTört.
A címoldalon két pecsét: „Prof. Dr. Dr. med. Szirmai”’ és „Szirmai Archívum” pecsétje

SZIRMAI Károly: A csend víziói. (Válogatott elbeszélések.) (Vál.: Tomán László.) (Novi Sad) Forum. (1965.) 240 p.
IGYGY 2031
MIr.I.
Kötése szétesve, a könyv penészes

SZIRMAI Károly: Az idő hídján. (Elbeszélések.) (Előszó: Szirmai Endre. Vál., szöveggond., jegyz. és utószó: Benkő Ákos.) Stuttgart – New York. Szirmai Archívum. 1981. 239 p.
Dedikált
IGYGY 2032
MIr.I.
Benne: Képeslap borítékban (Szirmai családtól) Fénymásolatok: Vorwort., Who’s who in literature c. könyv Szirmai Endre, és Szirmai Károly címszava, kézírásos megjegyzésekkel. A címoldalon a Szirmai Archívum pecsétje és Illyés Gyula Szirmai Károlyról írt emlékező szavainak kéziratmásolata szerepel.

SZIRMAI Károly: Szavak estéje. (Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek.) (Vál.: Benkő Ákos, Szirmai Endre. Előszó: Szirmai Endre. Szöveggond. Bev., jegyz.: Benkő Ákos.) St. Gallen – Stuttgart – Sydney. Szirmai Társaság és Archívumok Kiadása. 1978. 501 p.
Dedikált
IGYGY 2033
MIr.II.
Benne egy képeslap Szirmai Endrétől.

SZIRMAY Endre: Párbeszéd. (Versek és versfordítások.) [Bp.] Budapesti Művészetbarátok Egyesülete. 1982. 151 p.
Dedikált
IGYGY 2030
MIr.I.

Szivárványos idők. (Antológia.) (Vál., szerk. előszó: Illés Lajos.) Bp., Zrínyi. 1975. 405 p.
IGYGY 3968
MAnt.SZJOMUSKIN, [Tyihon Zaharovics.]: Alitet eltűnik. [Regény.] (Ford.: Devecseri Emilné.) (Bp.) Franklin. 1950. 246 p.
IGYGY 3633
OrIr.I.

SZLUKA Emil: A szerszámok világa. (Szerk.: Dala László. Rajzok: Szenes Róbert.) Bp., Móra. 1964. 127 p.
/Búvár Könyvek 44./
Dedikált
IGYGY 2034
Egyéb.II.

SZMIRIN, M. M.: Münzer Tamás népi reformációja. [Tanulmány.] (Ford.: Niederhauser Emil. Térkép: Bognár Gábor. Előszó: M. M. Szmirin.) Bp., Művelt Nép. 1954. 578 p.
IGy 4457
Tört.
Az utolsó oldalon ceruzával írt oldalszámok találhatók.

SZMIRNOV, Oleg: Katonavonat. [Regény.] (Ford.: Wessely László. Lektor: Kemény Márta.) Bp., Magvető. (1974.) 441 p.
/Világkönyvtár/
Dedikált (Illyés Gyulának és Illyés Gyulánénak Wessely László.)
IGYGY 3634
OrIr.I.

Szolnok. [Fotóalbum a városról.] (Fotók: Szabó Mihály. Szerk., szöveget írta: Valkó Mihály. Grafika. Katona László.) (Szolnok) (Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.) (1975.) [65 p.]
IGYGY 1918
Egyéb.II.

SZOLZSENYICIN, Alekszander: A Gulag szigetcsoport. (Kísérlet művészi feldolgozásra.)
I-II. (Ford.: Szente Imre.) München, Danubia Druckerei-Nemzetőr. 1975. 531 p.
IGYGY 3636
OrIr.I.
Benne a kiadó köszönetnyilvánítása egy nyomtatott lapon

SZOMJAS-SCHIFFERT György: A finnugor zene vitája. 1-2. köt. (Szerk. Bernát György. Bev.: Szomjas-Schiffert György.) [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1976. 143, 118 p.
/Korunk Tudománya/
Dedikált
IGYGY 2035/a – IGYGY 2035/a
Zene.I-II.

SZOMORY Dezső: Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről. [Regény.] Bp., Pallas. 1918. 261 p. [1 t.]
IGYGY 2036
MIr.I.
A könyv tartalmaz egy beragasztott fénykép reprót Szomory Dezsőről.

SZONDI Lipót: Káin, a törvényszegő. Mózes, a törvényalkotó. (Ford.: Mérei Vera. Tájékoztató: Benedek István. Szaklektor: G. Donáth Blanka, Jólesz László.) Bp., Gondolat. 1987. 421 p.
IGYGY 6088
Egyéb.II.

[SZOPHOKLÉSZ] Sophokles: Philoktetes. [Dráma.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford., bev., jegyz.: Csiky Gergely.) Bp., Franklin. 1903. 84 p.
/Olcsó Könyvtár. 1281-1282./
IGy 5370
Ant.I.
Sz1.

SZŐCS Géza: Az uniformis látogatása. (Versek, versfordítások, politikai cikkek.) New York, Hungarian Human Rights Foundation. (1986.) 228 p.
Dedikált
IGYGY 6146
MIr.I.

SZŐCS István: Kritikus holdtölte. [Regény.] Bukarest, Ifjúsági. 1965. 153 p.
IGYGY 2037
MIr.I.

SZŐCS Kálmán: Papírhajók. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1968. 157 p.
Dedikált
IGYGY 2038
MIr.I.

SZŐKE Péter: A meggondolkoztató szlovák népzenekutatás. [Tanulmány.] Magyar Zene. 1964. 45-76. p.
Dedikált
IGy 4633
Zene.II.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Zene 1964. febr. sz.-ból.

SZŐKE Péter: A zene eredete és három világa. (Az élet előtti, az állati és az emberi lét szintjén.) [Tanulmány.] Bp., Magvető.(1982.) 205 p.
Dedikált
IGYGY 2039
Zene.I-II.

SZŐKE Péter: A zene három szférája a fizikai, az állati és az emberi lét szintjén. [Tanulmány.] Bp., Magyar Filozófiai Szemle. 1978. 809-850. p.
Dedikált
IGy 4674
Zene.I-II.
Különlenyomat a Magyar Filozófiai Szemle 1978. 6. sz.-ból.

SZŐKE Péter: Bartók és a szlovák népzene. (Nemzettudományunk néhány problémája.) [Tanulmány.] [h.n.] Magyar Zene. 1961. 19-54. p.
Dedikált
Zene.II.–Klny.
Nincs benne leltári szám.
Különlenyomat a Magyar Zene 1961. 1-2. sz.-ból.

SZŐKE Péter: „Cigányzene? Magyar zene?” Bartók Béla 30 éves vitájának folytatása. [Tanulmány.] [h.n.] Magyar Zene. 1961. 138-146. p.
Dedikált
Zene.II.–Klny.
Nincs benne leltári szám.
Különlenyomat a Magyar Zene 1961. 1-2. sz.-ból.

SZÖLLŐSI Zoltán: Csontkorall. [Versek.] [Bp., Móra.] 1974. 103 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 2040
MIr.I.

SZÖLLŐSI Zoltán: Vacsora jégen. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 80 p.
Dedikált
IGYGY 2041
MIr.I.

SZŐNYI Sándor: Betontető. [Elbeszélések.] Bp., Magvető. 1970. 308 p.
Dedikált
IGYGY 2042
MIr.I.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. 1-2. köt. (Szerk.: Barta János, Klaniczay Tibor. Sorozatszerk.: Waldapfel József.) Bp., Tankönyvkiadó. 1951, 1952. 615, 617-1272 p.
/Magyar Irodalmi Szöveggyűjtemény. 1./
IGy 5630-IGy 5630/a
MAnt.

SZTOJKA László: Pergő idő. (Válogatott versek. 1934-1967.) Bukarest, 1968. 130 p.
Dedikált
IGYGY 2043
MIr.I.

SZTRÓKAY Kálmán: A természet az ember igájában. [Tanulmány.] (Rajz: Say Kornél.) (Bp.) Athenaeum. [1941.] 386 p.
IGYGY 2044
Egyéb.II.

SZUCSICH Mária: Tavasztól télig. [Naplóregény.] Bp., Szépirodalmi. 1956. 306 p.
Dedikált
IGYGY 2045
MIr.I.
A belső üres oldalon valalmint a címlapon kézzel írott szöveg (levél), Illyés Gyulához Szucsich Máriától.

SZURKOV, [Alekszej Alekszandrovics]: Villog a tajgai éj. (Válogatott versek.) (Ford.: Bede Anna, Bella István, Garai Gábor, Hidas Antal, Illyés Gyula…stb. Vál., szerk.: Kun Ágnes. Lektor: Szőke György.) Bp., Magvető. 1966. 156 p.
IGYGY 3638
OrIr.I.

SZŰCS Jenő: A nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzetközi látószöge. (Hozzászólás egy vitához.) (A sorozatot szerk.: Spira György.) Bp., Akadémiai. 1970. 127 p.
/Értekezések A Történeti Tudományok Köréből. Új Sorozat. 51./
Dedikált
IGy 4300
Tört.
Az utolsó lap levált.

SZŰCS Sándor: Ludas Matyi cimborái. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Kaposvári Gyula, Kisfaludi Sándor, Papi Lajos.) Szolnok, (Magyar Tanács Népművelési Osztályának Néprajzi Munkaközössége, Társadalmi- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Szolnokmegyei Szervezete, Damjanich János Múzeum.) 1954. 47 p.
/Jászkunsági Füzetek. 1./
IGy 4613
Népr.

SZŰCS Sándor: Pusztai krónika. [Elbeszélések.] (Bp.) Misztótfalusi. (1946.) 135 p.
IGYGY 2046
MIr.I.

SZÜDI György: Kitagadva. (Versek.) Bp., Vitéz Fodor Árpád és Erdős Lajos Könyvnyomda. 1939. 35 p.
Dedikált
IGYGY 2047
MIr.I.

Szülőföldem. [Tanulmányok.] (Beköszöntő: Bősz József.) Szekszárd, Tolna megyei Tanács Művelődési Osztálya, Babits Mihály Irodalmi Társaság. 1957. 62 p.
IGYGY 6193
Tört.
Benne ceruzával kijelölések.

SZŰTS László: A tejút mezőin. [Versek.] Bp., Magvető. 1960. 122 p.
Dedikált
IGYGY 6236
MIr.I.

SZŰTS László: Méhmulató. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1974. 140 p.
Dedikált
IGYGY 2048
MIr.I.

T

TABÁK László: Lemondtam a világfelelősségről. (Szatírák, novellák, humoreszkek.) Tel-Aviv, Eked Kiadó. 1981. 176 p.
IGYGY 2049
MIr.I.

TABÉRY Géza: A csucsai kastély. (Emlékezés a Költő hitvesére és egy költő-miniszterre.) (Nagyvárad) Erdélyi Egyetemes Könyvtár. [é.n.] 72 p.
IGYGY 2050
MIr.I.

TABI László: Kártyavár. (Szatíra.) Bp., Népszava. 1954. 88 p.
/Színjátszók Könyvtára. 84-85./
IGy 3972
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

TAINE, H[yppolite]: Voyage aux eaux de Pyrénées. [Ill.: Gustave Doré.] Paris, Librairie de L. Hachette et Cie. 1855. 274 p.
IGYGY 3170
FrIr.I.
Az első és második számozatlan oldalon egy-egy pecsét található. A 189-194. oldalak rosszul vannak befűzve.

TAKÁCS Imre: Angyalok vetkőzése. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1984. 131 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 2057
MIr.I.

TAKÁCS Imre: Beismerések. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1976. 141 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2058
MIr.I.

TAKÁCS Imre: Forduló csillagképek. [Versek.] (Ill.: Borsos Miklós.) Bp., Szépirodalmi. (1982.) 512 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2059
MIr.I.

TAKÁCS Imre: Léghajó a Balaton felett. [Képvers] Békéscsaba, ([Békés] Megyei Könyvtár.) 1978. [1 p.]
A költő aláírásával
Pecsét és leltári szám nélkül
Készült 100 számozott példányban. Ez a 43. sz.

TAKÁCS Imre: Poeta benedictus. (Kisprózai írások.) Bp., Magvető. (1989.) 368 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 6276
MIr.I.

TAKÁCS János: A cigány Háry. (Kacagtató játék 1 felvonásban.) (Bp.) Misztótfalusi Kiadás. [é.n.] 12 p.
/Népi Műsortár. 5./
IGy 5532
MIr.I.

TAKÁCS János: Varga Jóska hazajött. (Hadifogoly történet két képben.) [Színmű.] (Bp.) Misztótfalusi Kiadás. [é.n.] 16 p.
/Népi Műsortár. 6./
IGy 5533
MIr.I.

TAKÁCS József: Nincs válasz. (Dokumentumregény.) Bp., Magvető. (1978.) 153 p.
Dedikált
IGYGY 6275
MIr.I.
Lakcím bejegyzéssel

TAKÁCS Mária: Illyés Gyula és Normai Ernő levelezése (1936-1982). [Tanulmány és levelek.] Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 1992.
297-344. p.
Dedikált (Takács Mária Illyés Gyulánénak)
IGYK 6182
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XVII. köt.-ből.

TAKÁTS Gyula: Családfa helyett. [Versek.] (Sorozatszerk.: Kovách Aladár.) (Bp.) Bolyai Akadémia. (1941) 80 p.
/Bolyai Könyvek/
Dedikált
IGYGY 2060
MIr.I.
A pecsét a könyv védőborítóján található
Felvágatlan

TAKÁTS Gyula: Fogadj be világ. (Versek.) (Ill.: Takáts Gyula.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1976. [9 p.]
Dedikált
IGYGY 2061
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a 168. sz.

TAKÁTS Gyula: Fogadj be világ. (Versek.) (Ill.: Takáts Gyula.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1976. [9 p.]
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez az 53. sz.

TAKÁTS Gyula: Hódolat Berzsenyi szellemének. (Versek és tanulmányok.) (Lektor: Pomogáts Béla. Előszó: Kanyar József.) Kaposvár, Somogyi Almanach. 1976. 51 p.
/Somogyi Almanach. 24./
Dedikált
IGYGY 2062
MIr.II.
Benne a Somogy Megyei Levéltár címe

TAKÁTS Gyula: Hold és hárs. [Versek.] (Szöveggond.: Biczó Ferenc.) (Sorozatszerk.: Kovách Aladár.) (Kaposvár) Bolyai Akadémia. (1943.)96 p.
/Bolyai Könyvek/
Dedikált
IGYGY 2063
MIr.I.

TAKÁTS Gyula: Kakuk a dombon. (Versek.) (Kaposvár.) Berzsenyi Társaság. [1937.] 75 p.
Dedikált
IGYGY 2064
MIr.I.

TAKÁTS Gyula: Kimondani. (Versek.) (Ill.: Würtz Ádám.) (Pécs, Pécsi Szikra Nyomda.) [1981.] 29 p.
Dedikált
IGYGY 2067
MIr.I.
Készült 300 példányban. Könyvárusi forgalomba nem került

TAKÁTS Gyula: Május. (Versek.) (Kaposvár, Janus Pannonius Társaság.) 1939. 62 p.
Dedikált
IGYGY 2065
MIr.I.

TAKÁTS Gyula: Polgárjelöltek. (Regény.) Bp., Magyar Élet. 1945. 293 p.
Dedikált
IGYK 3982
MIr.I.
A leltári szám tollal beírva, pecsét nélkül. Felvágatlan

TAKÁTS Gyula: Vágják a berket. (Kisregény.) (Sorozatszerk.: Kenyeres Imre.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (1942.) 60 p.
/Diárium Könyvtár/
IGYGY 2068
MIr.I.

TAKÁTS Gyula: Vulkánok, fügefák. (Régi és új versek.) Bp., Szépirodalmi. (1978.) 558 p.
Dedikált
IGYGY 2069
MIr.I.

Talált kincs. (Válogatás a Kincskereső című folyóirat elmúlt 10 évi számaiból.) [Novellák, versek.] (Vál.: Baka István, Simai Mihály. Szerk.: Grezsa Ferenc. Ill.: Csala Károly, Réber László, Szecskó Tamás, Würtz Ádám.) Bp., Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 1985. 249 p.
IGy 5421
MAnt.

TALVESZT, Maj: Mintaférj. (Színmű.) (Átdolg.: Kopányi György. Utószó: Csajági János.) Bp., 1954. Művelt Nép. 30 p.
/Színjátszók Könyvtára. 69./
IGy 3973
Finnug.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

TAMÁS Aladár: Nyugtalan árnyak. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 355 p.
Dedikált
IGYGY 2073
MIr.I.

TAMÁS Attila: A költői műalkotás fő sajátságai. (Doktori értekezés tézisei.) Debrecen, [k.n.] 1974. 11 p.
IGYGY 5504
MIr.II.–Klny.

TAMÁS Attila: Irodalom és emberi teljesség. [Tanulmányok, cikkek.] (Előszó: Tamás Attila.) Bp., Szépirodalmi. 1973. 398 p.
Dedikált
IGYGY 2074
MIr.II.

TAMÁS Attila: Weöres Sándor. [Monográfia.] (Sorozatszerk.: Béládi Miklós, Juhász Béla.) Bp., Akadémiai. 1978. 263 p.
/Kortársaink/
Dedikált
IGYGY 2358
MIr.II.

TAMÁS Menyhért: Küszöbök. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 77 p.
Dedikált
IGYGY 2075
MIr.I.

TAMÁS Menyhért: Messzülő ég. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1980.) 84 p. [1 t]
Dedikált
IGYGY 2076
MIr.I.TAMÁS Menyhért: Szövetségben a fákkal. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1974. 102 p.
Dedikált
IGYGY 2077
MIr.I.

TAMÁS Menyhért: Vigyázó madár. (Az utolsó fejezet apám regényéből.) Bp., Szépirodalmi. 1981. 110 p.
Dedikált
IGYGY 2078
MIr.I.

TAMÁS Péter: Attila halála vagy a vérnász. (Történeti elbeszélés nyolcz képpel.) Bp., Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. [é.n.] 62 p.
IGYGY 2079
MIr.I.
Sz4.

TAMÁSI Áron: Bor és víz. (Szüreti játék.) Bp., 1951. Művelt Nép. 31 p.
/Színjátszók Könyvtára. 1./
Dedikált
IGy 5524
MIr.I.
Sz3.

TAMÁSI Áron: Hegyi patak. [Műsorfüzet.] 17 p.
Dedikált (Plugor Sándor)
IGYGY 2080
Szính.
Sütő András, Juhász Ferenc, Veress Gerzson, Veress Dániel, Féja Géza, Magyari Lajos Tamási Áronra emlékező írásaival és Plugor Sándor grafikáival. A címlapon Nagy Imre által készített portré.

TAMÁSI Áron: Kossuth nevében. (Toborzási jelenet.) (Ill.: Kármentő András.) Bp., Művelt Nép. 1952. 22 p.
/Színjátszók Könyvtára. 32./
IGy 5523
MIr.I.
Sz3.

TAMÁSI Áron: Lélekindulás. (Novellák.) (Címlap: Kós Károly.) [Kolozsvár] (Fraternitas Könyvnyomtató Műhely) (1925.) 183 p.
IGYGY 2081
MIr.I.
Sz4.
Lapjaira hulló, lapszélei szakadozottak. Címoldala nincs. A pecsét a fűzésből kihullott oldalon található.

TAMÁSI Áron: Szegénység szárnyai. (Félszáz elbeszélés.) Bp., Szépirodalmi. 1956. 506 p.
Dedikált
IGYGY 2082
MIr.I.

TAMÁSI Áron: Szülőföldem. [Emlékezés.] (Sajtó alá rend., utószó: Z. Szalai Sándor.) Bp., Szépirodalmi. 1990. 248 p.
IGYGY 6161
MIr.I.

[TAMÁSI Áron]: Tamási Áron összes novellái. 1-2. köt. (Összegyűjt., szöveggond.: Z. Szalai Sándor. Ill.: Nagy Imre.) (Bp.) Szépirodalmi. (1979.) 606, 591 p.
IGYGY 2084–IGYGY 2084/a
MIr.I.

TAMÁSI Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág. (Emlékezés.) Bukarest, Kriterion. 1970. 214 p.
Dedikált
IGYGY 2085
MIr.I.

TAMÁSI Lajos: Munkások. (Versek.) (Ill.: Nolipa István.) [Bp.] Szépirodalmi. 1952. 99 p.
Dedikált
IGYGY 2087
MIr.I.

TAMKÓ SIRATÓ Károly: A Vízöntő-kor hajnalán. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1969.
205 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2089
MIr.I.

TANDORI Dezső: Föld és vadon. (Válogatott versfordítások.) [Antológia.] Bp., Európa. 1978. 434 p.
Dedikált
IGYGY 2091
VAnt.

TANDORI Dezső: Medvék minden mennyiségben. [Versek.] (Ill.: Hegedűs István.) Bp., Móra. 1977. 74 p.
Dedikált
IGYGY 2090
MIr.I.

TANIZAKI, Junichiro: Journal d’un vieux fou. [Regény.] [Ford.: Georges Renondeau.] [Paris] Gallimard. 1967. 224 p.
IGYGY 3886
EgyébIr.I.

TANZBERG, KRIS: Epiphanien. [Versek.] Darmstadt, J. G. Bläschke Verlag. (1975.) 82 p.
IGYGY 3378
NémIr.I.

TAPOLCZAY Lukács: Lombhullás előtt. (Versek.) Kanada, [A szerző kiadása.] 1973. 56 p.
Dedikált
IGYGY 2092
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

TAR Károly: Nyári mese. (Regény.) (Ill.: Feleki Károly.) Kolozsvár – Napoca, Dacia. 1981. 221 p.
Dedikált
IGYGY 2093
MIr.I.

TARASZOV–ROGYIONOV, Alekszandr: Csokoládé. (Regény.) (Ford.: Katona Fedor (Karikás Frigyes). Ford., átdolg.: Gereben Ágnes, Enyedy György. Utószó: Kun Miklós.) Bp., Európa. 1989. 228 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak Kun Miklós.)
IGYK 6285
OrIr.I.

TARBAY Ede: Történetek hosszú és rövid mondatokban. (Elbeszélések.) (Ill.: Szabados Árpád.) Bp., Móra. 1979. 102 p.
Dedikált
IGYGY 2094
MIr.I.

TARBAY Ede: Varjúdombi mesék. (Versek.) (Ill.: Heinzelmann Emma.) Bp., Móra. 1975.
91 p.
Dedikált
IGYGY 2095
MIr.I.

TARDOS Tibor: Tücsök. [Novellák] Bp., Magvető. 1963. 294 p.
Dedikált
IGYGY 2097
MIr.I.

TARDY Lajos: A keleti magyarok madzsar neve egy 1310. évi kaffai olasz okiratban. [Tanulmány.] Bp., 1981. 205-210. p.
Dedikált
IGYGY 2096
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat az Antik Tanulmányok 1981. 2. sz.-ból. Benne egy borítékból kivágott papírdarabon Tardy Lajos címe.

TARISZNYÁS Márton: Gyergyó történeti néprajza. (Tíz tanulmány.) (Előszó: Kós Károly.) Bukarest, Kriterion. 1982. 284 p.
IGy 4532
Népr.

(TARPAI SZILÁGYI András): Pápisták kerengője. [Hitvita.] (Szerk., kiad.: Incze Gábor. Előszó.: Papp Ferenc.) Bp., (Bethlen Nyomda RT) 1938. 40 p.
/A Reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói. 10./
IGy 5033
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.

[TASSO, Torquato]: La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. [Bev. jegyz.: Eugenio Camerini.] Milano, Societ Editrice Sonzogno. 1898. 399 p. [8 t.]
/Biblioteca Classica Economica. 3./
IGYGY 3813
OlIr.I.
A könyv címoldalán ceruzás bejegyzés és a könyvben számos ceruzás kijelölés.

[TAURINUS István] Paraszti háború. (Hősköltemény Dózsa György harcáról, tetteiről, haláláról. Írta 1514-1519-ben Taurinus István gyulafehérvári vikárius.) (Latin eredetiből ford.: Geréb László.) Bp., Irodalmi és Művészeti Intézet. 88 p.
IGY 4271
MIr.I.
Egykorú fametszetekkel

Tavaszi szél vizet áraszt. (200 magyar népdal.) (Összeáll., bev.: Almás István. Ellenőrizte: Jagamas János.) Bukarest, Kriterion. 1972. 293 p.
Dedikált (Almási István)
IGy 5300
Népr.

Tavasz Magyarországon. (Húsz év magyar verseiből.) (Vál., szerk.: Illés Lajos.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 630 p.
IGy 5171
MAnt.
Könyvtokban. Illyés Gyula 10 verse szerepel a kötetben.

TÁBORI Pál: Csak a meztelen föld. (Regény.) München, Greif, A. Újváry Kiadása. (1960.) 223 p.
Dedikált
IGYGY 2051
MIr.I.

TÁBORI Pál: Kerek a világ. (Útinapló.) München, Griff. 1962. 267 p.
Dedikált
IGYGY 2054
MIr.I.

[TÁBORI Pál]: Paul Tábori: La frontière. (Des barbelés entre les hommes.) [Angolból ford.: Annie Mesritz.] Verviers, [Belgium] Édition Gérard & Co. 1970. 280 p.
/Bibliothéque Marabout/
Dedikált
IGYGY 2053
MIr.I.

TÁBOROS Sándor: A mezőcsáti járás történelme a két forradalom időszakában (1918–1919). (Sorozatszerk.: Heiszmann Géza, Kiss László, Pásztor Károly, Táboros Sándor, Vígh Kiss József.) Mezőcsát, (Művelődési Központ és Könyvtár.) 1982. 299 p.
/Mezőcsáti Helytörténeti Füzetek. 6./
Dedikált (Táboros Sándor, Kiss László, Pásztor Károly)
IGY 4655/a
Tört.

Táj- és népkutatás a középiskolában. (Összeáll.: Végh József. Előszó, sorozatszerk.: Kádár László.) Bp., Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztálya. 1942. 242 p.
/A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára. 6./
IGy 4605
Népr.
Benne az utolsó oldalon, a tartalomjegyzék alatt a Debreceni Néprajzi Intézet Könyvtárának pecsétje. A következő oldalon ceruzás bejegyzés.

Tájak, gondok, emberek. (Írók a magyar valóságról.) (Vál., sajtó alá rend., előszó: Gondos Ernő.) [Bp.] Kossuth. 1965. 277 p.
IGy 5411
MAnt.

TÁMER János: Szabados Ilonka. (Költői beszély XII. énekben.) Tolna-Némedi, [A szerző kiadása?] 1889. 283 p.
Dedikált (Kiss István úrnak)
IGYGY 2088
MIr.I.

TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Magyar jogi népszokások. [Tanulmány.] (Szakmailag lektorálta: Katona Imre, Kulcsár Kálmán. Utószó: Kulcsár Kálmán. Sorozatszerk.: Berend T. Iván, Huszár Tibor, Kulcsár Kálmán, Pataki Ferenc, Tőkei Ferenc.) [Bp.] Gondolat. 1981. 901 p.
/Társadalomtudományi Könyvtár/
Dedikált
IGy 4385
Népr.

TCHENG, Cheng: Egy kínai anya. [Regény.] (Bev.: A szerző. Előszó: Paul Valéry. Ford.: Pap László.) Bp., Bibliotheca. [1941.] 158 p.
IGYGY 3888
KínIr.I.
Díszkiadás, fűzött

TECHERT József: Kis magyar nyelvkönyv. Bp., Bibliotheca. 1941. 136 p.
IGy 5757
Nyelv.II.
A könyv mindkét borítója leszakadva.

TEITELBOIM, Dora: Ballade de little-rock. [Versek.] [Jiddisből ford.: Charles Dobzynski. Ill.: Frans Masereel.] Lyon, Armand Henneuse Éditeurs. (1959.) 67 p.
Dedikált
IGYGY 3877
EgyébIr.I.
Felvágatlan. Kötéséből kiszakadva.

[TELEGDI Miklós]: Telegdi Miklós pécsi püspöknek felelete Bornemisza Péter fejtegetés czímü [!] könyvére. [Vitairat.] (Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv. Közrebocsátja. Rupp Kornél.) Bp., Franklin. 1898. 167 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 12./
IGy 5338
MIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló, mindkét borítója és gerince leszakadva. Helyenként felvágatlan.

TELEKES Béla: Fekete gályán. (Versek és Rákóczi drámai költemény.) Bp., (A szerző kiadása.) 1936. 146 p.
Dedikált
IGYGY 2098
MIr.I.

TELEKES Béla: Válogatott versek. Bp., Magvető. 1967. 162 p.
Dedikált
IGYGY 6229
MIr.I.

[TEMESVÁRI Pelbárt]: Temesvári Pelbárt műveiből. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Sajtó alá rend., bev.: Brisits Frigyes.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Bp-i Ciszterci Rendi Szent Imre Gimnázium.) [1931.] 163 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 6./
IGy 5352
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan, első borítója leválva, gerince nincs.

Templomablak. (Istenes versek és műfordítások.) [Összegyűjt., bev.: Fűkő Dezső.] Bp., Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. [é.n.] 359 p.
IGYGY 4071
VAnt.

Templomablak. (Istenes versek és műfordítások.) [Összegyűjt., bev.: Fűkő Dezső.] Bp., Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. [é.n.] 359 p.
IGy 5176
VAnt.

TENNYSON, Alfred: Königsidyllen. [Eposz.] Hamburg, Wermann Grüning. 1871. 277 p.
IGYGY 3512
AngIr.I.
Sz1.

[Természetrajz tankönyv.] [Bp.] [k.n.] [é.n.] [5-426.] p.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Egyéb.II.
Sz4.
Mindkét borítója, gerince, címlapja leválva. Az első lapjai szakadozottak. Több lapja kiszakadt.

Termő ékes ág. (Vál., szerk., jegyz.: Domokos Mátyás. Sorozatszerk.: Kormos István.) [Bp.] [Móra.] 1972. 318 p.
/A Magyar Irodalom Gyöngyszemei/
IGy 5231
MAnt.

TERSÁNSZKY JÓZSI Jenő: A harmadik fiú. (Mesejáték.) (Ill.: Zórád Ernő.) Bp., Művelt Nép. 1953. 54 p.
/Színjátszók Könyvtára. 55./
IGy 5484
MIr.I.
Sz3.

TERSÁNSZKY JÓZSI Jenő: A síró babák. [Színmű.] Bp., Népszava. 1954. 72 p.
/Színjátszók Könyvtára. 83./
IGy 5485
MIr.I.
Sz3.

TERSÁNSZKY J.[ÓZSI] Jenő: Egy kézikocsi története. (Regény.) (Bp.) Révai. (1949.)
141 p.
/Révai Könyvtár. 27./
Dedikált
IGYGY 2101
MIr.I.

TERSÁNSZKY J.[ÓZSI] Jenő: Kakuk Marci a zendülők közt. [Bp.] Nyugat. [1934.] 191 p.
/Nyugat Könyvek/
Dedikált
IGYGY 2102
MIr.I.
A pecsét a leszakadt hátsó borító belső felén található

TERSÁNSZKY JÓZSI Jenő: Kakuk Marci. (Regény.) 1-2. köt. (Bp.) Révai. (1950.)
371, 427 p.
IGYGY 2103-2103/a
MIr.I.

TERSÁNSZKY JOZSI Jenő: Kisérletek, ifjuság. (Elbeszélések.) Bp., Nyugat. 1918. 158 p.
Dedikált
IGYGY 2104
MIr.I.

[TESSEDIK Sámuel]: Theschedik Sámuel önéletírása. (Eredeti német kéziratból fordította és kiadta Zsilinszky Mihály.) Pest, Kilián Frigyes Bizománya. 1873. 153 p.
IGYGY 4033
MIr.I. (?)
Hasonmás kiadás: Bp., 1973.

Texte din literatura poporană romină. Tome I. (Poesia traditională.) [Versek.] ([Szerk.] G. Alexicĭ.) Bp., Autorului. 1899. 192 p.
RomIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Hiányos, borítója leszakadva.

Téli levél. (Tizenkét norvég költő.) [Versek.] (Vál., utószó, jegyz.: Sulyok Vince.) [Bp.] Európa. [1976.] 157 p.
/Modern Könyvtár 304./
SkanIr.I.

TÉNAGY Sándor: Jámbor lázadás. [Versek.] Bp., Magvető. 1960. 80 p.
Dedikált
IGYGY 2099
MIr.I.

TÉNAGY Sándor: Vaskenyér. [Versek.] Bp., Magvető. 1967. 121 p.
Dedikált
IGYGY 2100
MIr.I.

THACKERAY, William M.: Hiúság vására. 1–2. köt. (Regény.) (Ford.: Vas István. Bev.: Sőtér István.) [Bp.] Szépirodalmi. (1959.) 392, 384 p.
IGYGY 3506 – IGYGY 3506/a
AngIr.I.

The Golden Treasury. (Szerk., bev.: Francis Turner Palgrave. Bev.: Edward Hutton.) London – New York, J. M. Dent & Sons LTD. – E. P. Dutton & CO. INC. [1937.] 428 p.
/Everyman’s Library. 96./
IGy 5460
AngIr.I.

Théâtre hongrois d’aujourd’hui. Tome 2. (10 pièces dramatiques.) (Introduction: Nagy Péter.) [h.n.] Corvina. (1979.) 732 p.
IGYGY 4002
MAnt.

Théâtre Sarah Bernhardt. (Directeur: A.-M. Julien.) [Színházi műsorfüzet.] (Paris) (Édition Artistique.) [1955.] [36 p.]
IGYGY 2557
Szính.
Benne egy párizsi színházi műsorfüzet. (1955. márc. 2-8.)

THÉRIVE, André: Le Français, langue morte?...[Tanulmány.] Paris, Plon-Nourrit et Cie Imprimeurs-Éditeurs. (1923.) 275 p.
/Librairie Plon/
IGy 5813
Nyelv.II.

THIBAUDET, Albert: Mistral (ou La République du Soleil.) [Monográfia.] [Előszó: Albert Thibaudet.] [Paris] Hachette, (1930.) 260 p.
/Le Passé Vivant/
IGYGY 3173
FrIr.II.
A könyv gerince szakadozott.

THINSZ Géza: Asszonyáldó. (Versek.) Stockholm, Magyar Könyvkiadó. 1996. 71 p.
Dedikált
IGYGY 2105
MIr.I.

THINSZ Géza: Árnyjáték. (Versek és fordítások.) Stockholm, Magyar Könyvkiadó. 1970. 106 p.
Dedikált
IGYGY 2107
MIr.I.
Benne papírdarabon lakcím

THINSZ Géza: Rendhagyó látogatás. [Versek.] Stockholm, Magyar Könyvkiadó. 1981. 95 p.
IGYGY 2108
Dedikált
MIr.I.
Benne külön papíron autográf ceruzával írott, nem összefüggő, feljegyzett szavak

THOLNAI Mihály: Szent had, azaz lelki s testi szabadságokért fegyvert vont vitézek tüköre. (Sorozatszerk., kiad., bev.: Incze Gábor.) Bp., [Bethlen-nyomda.] 1937. 64 p.
/A Reformáció és Ellenreformáció Korának Evangéliumi Keresztyén (Református és Evangélikus) Egyházi Írói. 6./
IGy 5036
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.

[THOMAS, Dylan]: Dylan Thomas versei. (Ford.: Eörsi István, Fodor András, Geher István, Gergely Ágnes...stb.) Bp., Európa. 1979. 183 p.
IGYGY 3507
AngIr.I.

B. THOMAS Edit: Baláca. (Mozaik, freskó, stukkó.) [Tanulmány és fotók.] Bp., (Akadémiai.) 1964. 56 p. [30 t.].
IGy 4654
Népr.

THOORENS, Léon: Panorama des littératures. 1. (Mésopotamie, Egypte, Palestine, Perse, Grèce.) (Verviers.) (Editions Gérard & C.) (1966.) 317 p.
/Bibliothèque Marabout Université. 100./
IGYGY 4030
VIr.II.

THOORENS, Léon: Panorama des littératures. 2. (Alexandrie, Rome, Moyen-âge européen.) (Verviers.) (Editions Gérard & C.) (1966.) 290 p.
/Bibliothèque Marabout Université. 107./
IGYGY 4030/a
VIr.II.

THOORENS, Léon: Panorama des littératures. 3. (Provence, Espagne, Amérique latine, Italie, Allemagne.) (Verviers.) (Editions Gérard & C.) (1966.) 367 p.
/Bibliothèque Marabout Université. 113./
IGYGY 4030/b
VIr.II.

THOORENS, Léon: Panorama des littératures. 4-5. (4. Scandinavie, Pays-Bas et Flandre, Grande-Bretagne., 5. États-Unis, Russie, Europe de l’Est, Grèce moderne.) (Verviers.) (Editions Gérard & C.) (1967.) 319 p.
/Bibliothèque Marabout Université. 124./
IGYGY 4030/c
VIr.II.

[THÖKÖLY Imre]: Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai. 1686–1705. (Közli, előszó: Thaly Kálmán.) Pest, Magyar Tudományos Akademia. [!] 1868. 410 p.
/Magyar Történelmi Emlékek. Második Osztály: Írók. 23./
IGy 4324
Tört.
Benne egy pecsét Majláth Béla nevével. Az utolsó lapon ceruzaírás.

THURY Zsuzsa: Két asszony. (Regény.) Bp., Révai. 1942. 372 p.
/Thury Zsuzsa Munkái/
Dedikált
IGYGY 2182
MIr.I.

[TIBULLUS, Albius]: Tibullus elégiái. (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford., bev., jegyz.: Csengeri János.) Bp., Franklin.1886. 184 p.
/Olcsó Könyvtár. 539–540./
IGy 5371
Ant.I.
Sz1.

TILKOVSZKY Lóránt: Parasztságunk a jobbágykor alkonyán. – SZABAD György: A magyar jobbágyfelszabadítás. [Tanulmányok.] (Bp.) Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete. 1958. 35 p.
/Magyar Parasztság Kialakulása, Története És Mozgalmai. 2./
IGy 4277-4278
Tört.
Kézirat gyanánt.

Till Aran szobrai. (Előszó: Till Aran. Bev.: Tüskés Gábor. Fedőlap: Szokoly György.) Róma, (Dario e Ugo Detti – Via Girolamo Savonarola) 1980. 81 p.
IGYGY 6084
MűvTört.

TIMÁR György: Ami gyorsabb a halálnál. Bp., Szépirodalmi. (1986.) 126 p.
Dedikált
IGYGY 2109
MIr.I.

TIMÁR György: Az iszonyat naptára. Bp., Magvető. 1961. 183 p.
Dedikált
IGYGY 2110
MIr.I.

TIMÁR György: Hármasoltár. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1974.) 96 p.
IGYGY 6239
MIr.I.

TIMÁR György: Jerikó. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1968. 156 p.
IGYGY 2111
MIr.I.

TIMÁR György: Nem én írtam! (Irodalmi karinthkatúrák.) (Ill.: Kaján Tibor.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 188 p.
Dedikált
IGYGY 2112
MIr.I.

TIMÁR György: Százhúsz költő. (Válogatott versfordítások.) Bp., Európa. 1977. 416 p.
Dedikált
IGYGY 2113
VAnt.

TÍMÁR Máté: A jövendő tavaszán. (Útinapló.) Kossuth, 1962. 413 p. [8 t.]
Dedikált
IGYGY 2115
MIr.I.

TÍMÁR Máté: És a tizenhetedik napon… (Regény.) (Ill.: Csohány Kálmán.) [Bp. Móra.] 1971. 218 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 2114
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

TÍMÁR Máté: Szőrtarisznya. [Regény.] Bp., Magvető. 1963. 316 p.
Dedikált
IGYGY 2116
MIr.I.

TINÓDI Sebestyén: Tinódi Sebestyén dallamai. [Kották szöveggel.] (Bp.) Pesti Könyvnyomda Rt. [é.n.] 35 p.
IGy 4719
Zene.I-II.
Az első és utolsó lapok leváltak.

TIŠMA, Aleksandar: Blahm könyve. [Regény.] (Ford.: Illés Sándor.) Bp., Európa. 1977.
269 p.
IGYGY 3702
SzeIr.I.

TISZAMARTI Antal: Szeplőtlen magyarság. (Írónak olvasónak.) [Tanulmányok.] Bp., Studium. 1943. 193 p.
Dedikált
IGy 5744
Nyelv.II.
Az első borító belső oldalán egy pótlásjegyzés van beragasztva. A címlapon ceruzás bejegyzés. A könyvben egy A4-es lapon egy géppel írt levél a könyv szerzőjétől és egy borítékdarabon a szerző neve és címe.

Tiszatáj. [Antológia.] (Szerk.: Mocsár Gábor. Előszó: Vörös László.) Szeged, Tiszatáj -Magvető. 1967. 234 p.
IGy 5271
MAnt.

[Tíz] 10 év a felszabadult főváros életéből. [Tanulmány.] (Bev.: Pongrácz Kálmán.) Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1956. 284 p.
IGy 4531
Tört.
A kötetben Illyés Gyula, Cserepezők c. verse is. A fotók kijöttek a kötésből.

[Tizenöt] 15 fiatal költő 105 verse. [Antológia.] (Összeáll., bev.: Simon István.) Bp., Magvető. 1957. 244 p. [15 t.]
IGy 5202
MAnt.
Bede Anna, Csanády János, Csoóri Sándor, Csukás István, Danyi Gyula, Demény Ottó, Fodor András, Garai Gábor, Hárs György, Kalász Márton, László Ibolya, Papp László, Szécsi Margit, Takács Imre, Tornai József

TOCQUEVILLE, Alexis de: De la Démocratie en Amérique. [Monográfia.] [Paris] (Union Générale d’Éditions.) (1963.) 377 p.
/Le Monde En 1018/
IGYGY 3186
Tört.

TOESCA, Maurice: Lamartine (ou L’amour de la vie.) [Monográfia.] Paris, Éditions Albin Michel. (1969.) 586 p.
IGYGY 2896
FrIr.II.
Felvágatlan. A könyv az 528. sz. pld.

TÓFALVI Zoltán: Pogány fohászok faluja. (Sóvidéki riportok.) (Szerk. bizottság: Bajor Andor, Király László, Szilágyi István.) Bukarest, Kriterion. 1979. 166 p.
/Forrás/
Dedikált
IGYGY 2117
Szoc.

TOLDALAGI Pál: Napló. (Versek.) Bp., Magvető. (1974.) 153 p.
Dedikált
IGYGY 2118
MIr.I.

TOLDALAGI Pál: Zord labdajáték. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1976. 89 p.
Dedikált
IGYGY 2183
MIr.I.

TOLLAS Tibor: “…csak ennyi fény maradt” (Versek. 1945-1960). Brüsszel, Magyar Ház. [é.n.] 111 p.
/Európai Magyar Írók Kongresszusának Sorozata./
IGYGY 2119
MIr.I.
A szennycímlap kitépve

TOLLER, Ernst: Fecskék könyve. [Versek.] (Ford.: Dsida Jenő. Ill.: Józsa Béla. Lektor: Gy. Szabó Béla.) Kolozsvár, Józsa Béla - Athenaeum. 1945. 39 p.
IGYGY 3379
NémIr.I.

TOLNAI Gábor. A tenger és a szél. (Kubai krónika.) Bp., Magvető. 1964. 281 p.
Dedikált
IGYGY 2121
Egyéb.II.
A borító belső oldalán ceruzával írott lakcím

TOLNAI, Gábor: Die Letzte Station Leidensweg des Dichters Radnóti. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. (1974.) 55-118. p.
Dedikált
IGYGY 2124
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 16 (1–2) 1974.-ből
Az elülső borítón kivágás

TOLNAI Gábor: Maradj velem, mert beesteledik. (Itáliai számvetés.) [Vallomás.] (Ill.: Ferenczy Béni, Amerigo Tot.) Bp., Szépirodalmi. 1977. 93 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2120
MIr.I.

TOLNAI Gábor: Nőnek az árnyak. (Tanulmányok, esszék, emlékezések.) Bp., Szépirodalmi. (1981.) 412 p.
Dedikált
IGYGY 2122
MIr.II.

TOLNAI Gábor: Régi magyar főurak.(Életforma és műveltség az újkorban.) [Tanulmány.] [Bp.] Magyar Történelmi Társulat. [1939.] 176 p.
/Magyar Történelmi Társulat Könyvei. 5./
IGy 4521
Tört.
Kötéséből kiszakadva és felvágatlan.

TOLNAI Lajos: A jubilánsok. [Színmű.] (Ill.: Kolozsvári Pál.) Bp., Művelt Nép. 1952.
50 p.
/Színjátszók Könyvtára. 33./
IGy 5525
MIr.I.
Sz3.
A hátsó borítón ceruzával Illyés neve.

Tolna megye földrajzi nevei. (Tudományos irányító: Ördög Ferenc, Végh József. Közzétette: Hajdú Mihály, Király Lajos, Ördög Ferenc, Rónai Béla, Szabó József, Vadas Ferenc.) Bp., Akadémiai. 1981. 840 p.
IGy 4547
Nyelv.II.

Tolna vármegye adattára. (Szerk.: Zsadányi Oszkár. A történeti részt írta, előszó: Kozma Béla.) Pécs, Haladás Nyomda Rt. 1937. 81 p.
Dedikált (Babits Mihálynak Kozma Bélától.)
IGy 4733
Tört.

TOLNAY, Charles de: Michel-Ange. [Tanulmány.] [Paris] Flammarion. (1970.) 283 p.
/Images et Idée/
Dedikált
IGYGY 2125
MűvTört.
Számos képpel

TOLSZTOJ, Alekszej: Golgotha. I. (Nővérek.) (Regénytrilógia.) (Ford.: Lányi Sarolta.) Bp., Magyar-Szovjet Művelődési Társaság. (1946.) 329 p.
IGYGY 3554
OrIr.I.
A könyv első és hátsó külső borítója, gerince leszakadva. A könyv első borítóján ceruzával lejegyezve a könyv szerzője és címe.

TOLSZTOJ, Alekszej: Golgotha. II. (Ezerkilencszáztizennyolc.) (Regénytrilógia.) (Ford.: Lányi Sarolta.) [Bp.] [Magyar-Szovjet Művelődési Társaság.] [1946.] 373 p.
IGYGY 3640
OrIr.I.
A könyv borítója, címlapja, gerince hiányzik. A könyv címe és szerzője kék filccel van leírva. A leltári szám a leszakadt hátsó borítón található.

TOLSZTOJ, Alekszej: Golgotha. III. (Borús reggel.) (Regénytrilógia.) (Ford.: Lányi Sarolta.) Bp., Magyar-Szovjet Művelődési Társaság. (1946.) 460 p.
IGYGY 3639
OrIr.I.
A könyv borítója leszakadva. Gerince nincs, fűzésnél szétesve.

TOLSZTOJ, Alekszej: Kisregények, elbeszélések. (Ford.: Brodszky Erzsébet, Kóbor Noémi, Lányi Sarolta, stb.) Bp., Európa. 1968. 635 p.
Dedikált (Wessely László Illyés Gyulának.)
IGYGY 2461
OrIr.I.

TOLSZTOJ, Alexej [!]: A sánta herceg. (Három kis regény. [!]) (Ford.: Lengyel I., Sarkadi V.) [Bp.] Új Magyar Könyvkiadó. [é.n.] 224 p.
/A. Tolsztoj Válogatott Művei. I./
IGYGY 3644
OrIr.I.

[TOLSZTOJ, Lev Nyikolajevics]: Tolstoï, Léon: Anna Karenine. [Regény.] (Franciára ford.: Olga Veselovskaia, Claire Robert.) Verviers, Editions Gerard. [é.n.] 595 p.
/Collection Marabout/
IGYGY 3649
OrIr.I.
A könyv hátsó
borítója leszakadva.

[TOLSZTOJ, Lev Nyikolajevics] Tolsztoj Leó: A sötétség országa. (Orosz népdráma 5 felvonásban.) (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Szabó Endre.) Bp., Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai.) [1901.] 110 p.
/Magyar Könyvtár. 264–265. sz./
IGy 5017
OrIr.I.
Sz1.
Gerincéből kiszakadva. Helyenként felvágatlan.

[TOLSZTOJ, Lev Nyikolajevics] Tolsztoj Leo: Az újkor vége. Bp., Egyetemi Nyomda. 1945. 35 p.
IGYGY 3642
Tört.

[TOLSZTOJ, Lev Nyikolajevics] Tolsztoj, Leo: Egy ló története. [Kisregények.] (Ford.: Szöllősy Klára.) (Bp.) Révai. 1947. 176 p.
IGYGY 3647
OrIr.I.

[TOLSZTOJ, Lev Nyikolajevics] Tolsztoj Leó: Mi a művészet? [Tanulmány.] (Ford.: Hegedűs Pál.) Szeged, Gönczi József könyvkiadása. 1902. 160 p.
IGYGY 3641
VIr.II.
Lapjaira hulló, borítója hiányzik. A címoldalon autográf ceruzával: Illyés Gyula

[TOLSZTOJ, Lev Nyikolajevics] TOLSZTOJ, Leo: Zwei Greise. [Kisregény.] ([Ford.]: B. Brendel.) Berlin-München, [k.n.] [é.n.] 59 p.
IGYGY 3645
OrIr.I.

TOLSZTOJ, [Lev Nyikolajevics]: Háború és béke. I. (Regény 15 fejezetben egy epilógussal.) (Ford., bev.: Bonkáló Sándor. Ill.: Semjén Ferenc.) Bp., Christensen és Társa.Gutenberg Könyvkiadó Vállalat. [é.n.] 346 p. [1 t.]
/Tolsztoj Összes Regényei és Elbeszélései/
OrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Kötéséből kiszakadt, gerince szakadozott.

TOLSZTOJ, [Lev Nyikolajevics]: Háború és béke. V. (Regény 15 fejezetben egy epilógussal.) (Ford., bev.: Bonkáló Sándor. Ill.: Semjén Ferenc.) Bp., Christensen és Társa-Gutenberg Könyvkiadó Vállalat. [é.n.] 343 p.
/Tolsztoj Összes Regényei és Elbeszélései/
OrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.

TOLSZTOJ, Lev [Nyikolajevics]: Háború és béke. 1-2. köt. (Ford.: Makai Imre. Sorozatszerk.: Áprily Lajos, Benedek Marcel, Bóka László, Gergely Sándor, Illés Béla, Kardos László, Szinnai Tivadar.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1954. 636, 697 p.
/Orosz Remekírók/
IGYGY 3650 – IGYGY 3650/a
OrIr.I.

TOLSZTOJ, Lev Nyikolajevics: Ivan Iljics halála. [Kisregény.] (Bev: Kiss János.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1953. 110 p.
IGYGY 3646
OrIr.I.

TOLSZTOJ, [Lev Nyikolajevics]: Tudomány és művészet. (Ford., bev.: Rózsahegyi Zoltán.) Bp., Phönix. 1942. 92 p.
/Klasszikus Írások/
IGYGY 3643
VIr.II.
Címoldalon pecsét: ’Tiszteletpéldány’. Ceruzával föléírva: Bírálati. A könyv tintafoltos.

TOMALIN, Nicholas: Reporting. [Cikkek, írások.] [Bev.: Ron Hall.] (London) André Deutsch. (1975.) 317 p.
IGYGY 3489
Tört.

TOMASZ Jenő: A római földkérdés. (A köztársaság.) [Tanulmány.] (Bírálta, szerk: Huszti József.) [Bp.] Franklin. 1943. 94 p.
/Parthenon-tanulmányok. 7./
IGy 4461
Tört.

TOMLINSON, Charles: Seeing is Believing. (Poems.) [Versek.] London, Oxford University Press. (1967.) 70 p.
Dedikált
IGYGY 3508
AngIr.I.

TOMORI Viola: A parasztság szemléletének alakulása. (A parasztság szemléletének és eszméltségi fokának lélektani vizsgálata.) (Bev.: Tomori Viola.) Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1935. 127 p.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 23./
Dedikált
IGYGY 2126
Tört.

TOMPA László: Hol vagy, ember? (Versek.) (Kolozsvár.) Erdélyi Szépmíves Céh. 1940.
92 p.
/Erdélyi Szépmíves Céh. XI. sor. 20./
IGYGY 2127
MIr.I.

TOMPA László: Régebbi és újabb versek. (1903-1954.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (1955.) 397 p.
IGYGY 2128
MIr.I.

TOMPA László: Válogatott versek. (Bp.) Révai. (1944.) 158 p.
IGYGY 2129
MIr.I.

TOMPA Mihály: Népregék, virágregék. (Sajtó alá rend., bev.: Kerecsényi Dezső.) Bp., Magyar Népművelők Társasága Kiadása. [é.n.] 94 p.
IGYGY 2131
MIr.I.

TOMPA Mihály: Válogatott versek és levelek. (Összeáll., jegyz.: Bisztray Gyula.) Bp., Magvető. 1955. 191 p. [1 t.]
/Magyar Könyvtár/
IGYGY 2130
MIr.I.

TORDAY Alíz: Hölgy egyszarvúval. [Útleírás.] (Lektorálta: Szenes Zsuzsa.) Bp., Gondolat. 1974. 195 p. [42 t.]
Dedikált
IGYGY 2132
MűvTört.
Benne egy papírdarabon,Torday Alíz.

TORDAY Lajos: Dalművek könyve. (Előszó: Torday Lajos.) Bp., Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt 1936. 351 p.
Dedikált
IGy 4676
Zene.I-II.

TORDEUR, Jean: Conservateur des charges. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1964.) 87 p.
Dedikált
IGYGY 3187
FrIr.I.

TORNAI József: Az ihlet sötét és világos foltjai. (Válogatott tanulmányok.) (Előszó: Tornai József.) Bp., Gondolat. 1982. 318 p.
Dedikált
IGYGY 2134
MIr.II.

TORNAI József: Boldog látomások. (A világ törzsi költészete.) (Előszó: Tornai József. Fotók: Szelényi Károly.) Bp., Európa. 1977. 319 p. [10 t.]
Dedikált
IGYGY 2133
VAnt.
Az illusztrációk (fotó reprodukciók) a könyvben beragasztva találhatók.

TORNAI József: Semmiből semmibe. [Versek.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1981. [25 p.]
Dedikált: „Tornai József”
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a 192. sz.

TORNAI József: Tizenhét ábrándozás. [Versek.] (Ill.: Szabados Margit.) Bp., Magvető. (1976.) 69 p.
Dedikált
IGYGY 2135
MIr.I.

TORNAI József: Veres Péter-énekek. [Versek.] Bp., Magvető. 1981. 97 p.
Dedikált
IGYGY 2136
MIr.I.

TÓTH Andrásné Polónyi Nóra: Egy Tolnai Táj a XVIII. Században. (Kísérlet kéziratos térképeink forrásértékének vizsgálatára.) Bp., 1966. 223-285. p.
IGy 4506
Tört.
Különlenyomat az MTA Dunántúli Intézetének „Értekezések 1964-1965” c. kötetéből.
A belső borítón egy cím van felírva.

TÓTH Árpád: Az árnyból szőtt lélek. (A hasonmásban mellékelt kézirat szövege.) (Bemutatja Tóth Eszter, Petrányi Ilona. Sorozatszerk.: Taxner-Tóth Ernő.) [Bp.] Magyar Helikon. 1981. 92 p.
/Kézirattár/
IGYGY 2138
MIr.II.
Számos képpel és kéziratmásolattal

TÓTH Árpád: Bírálatok és tanulmányok. (Előszó: [Kardos László.]) Debrecen, (A Debreceni Zsidó Gimnázium nyolcadik osztályának kiadványa) 1939. 111 p.
IGYGY 2137
MIr.II.
Benne egy levél Illyés Gyulának a VIII. osztálytól.

TÓTH Bálint: Hetedik évad. [Versek.] Bp., Magvető. 1975. 130 p.
Dedikált
IGYGY 2139
MIr.I.
Beírt lakcím a hátsó borító belső felén

TÓTH Bálint: Túl a vesztett kert fáin. [Versek.] Bp., Magvető. 1980. 157 p.
Dedikált
IGYGY 2140
MIr.I.

TÓTH Béla: Szájról szájra. [Szállóigék, tanulmány.] [Bp.] [k.n.] [é.n] 446 p
IGYGY 2142
Nyelv.II.
Erősen megrongálódott, borítója leesik, címoldala hiányzik. Benne ceruzás írások és egy ceruzával írt buszmenetrend található.

TÓTH Dezső: Vörösmarty Mihály. [Monográfia.] (A sorozatot szerk.: Sőtér István. Lektorálta: Szauder József.) Bp., Akadémiai. 1957. 631 p.
/Irodalomtörténeti Könyvtár. 1./
IGYGY 2336
MIr.II.

TÓTH Endre: Mindenért megfizettem. (Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. (1974.) 204 p.
Dedikált
IGYGY 2143
MIr.I.

TÓTH Erzsébet: Egy végtelen vers közepe. [Versek.] Bp., [Móra.] 99 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 2147
MIr.I.
Bennne letépett borítékcímzés

[TÓTH Erzsébet]: Gyertyaszentelő. (Tóth Erzsébet versei.) Bp., Magvető. 1982 106 p.
Dedikált
IGYGY 2144
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

TÓTH Eszter: Apu. [Visszaemlékezés.] (Tóth Árpád eredeti rajzaival.) Bp., Móra. 1971. 78 p.
Dedikált
IGYGY 2146
MIr.II.

TÓTH Eszter: Feltámadás egy betyárnótára. (Válogatott új versek.) Bp., Magvető. (1980.) 231 p.
Dedikált
IGYGY 2145
MIr.I.

TÓTH Eszter: Ikermonológ. [Versek.] Bp., Magvető. 1966. 82 p.
Dedikált
IGYGY 2148
MIr.I.

TÓTH Éva: Egyetlen értelem. [Versek.] Bp., Magvető.(1977) 95 p.
Dedikált
IGYGY 2149
MIr.I.
Benne letépett papíron lakcím

[TÓTH Éva]: Hóhatár. (Tóth Éva versei.) Bp., Magvető. 1982. 65 p.
Dedikált
IGYGY 2150
MIr.I.

TÓTH István: A kalászok lehajolnak. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1961. 126 p.
IGYGY 2154
MIr.I.

TÓTH István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944-1948. [Tanulmány.] (Előszó: Tóth István.) [Bp.] Kossuth. 1972. 322 p.
IGy 4304
Tört.

TÓTH István: A szétszedett szobor. (Versek.) Kolozsvár, Dacia. 1971. 119 p.
Dedikált
IGYGY 2156
MIr.I.
A borítólap belső hajtásán kézirásos pótlások.
Benne, levél: “Igen tisztelt Uram, marosvásárhelyi költő-barátom, Tóth István küldi legujabb verseskötetét általam az Ön számára. Egyben üzeni, hogy – az ottani hatóságok jó- vagy rosszindulatától függően – szeretné Önt felkeresni az 1972. esztendőben…..Nagyon szépen kérem Önt, szíveskedjék engem értesíteni a kötet kézhezvételéről.
Pécs, 1972. január 7.
Őszinte tisztelettel: Ivasivka Mátyás.”

TÓTH István: Amerre jártam. (Versek.) Bukarest, Ifjúsági. (1968.) 125 p.
Dedikált
IGYGY 2151
MIr.I.

TÓTH István: Jégbuborékok. (Versek.) [Oradea] Eminescu Könyvkiadó. (1973.) 166 p.
Dedikált
IGYGY 2153
MIr.I.

TÓTH István: Névtelen emlékek között. [Versek.] Bukarest, Ifjúsági. (1964.) 142 p.
IGYGY 2155
MIr.I.

TÓTH István: Ódák és elégiák. (Versek.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (1957.) 61 p.
Dedikált
IGYGY 3979
A könyv utolsó oldalán kézzel beírt vers. A 62. számozatlan oldalon lakcímbejegyzés.

TÓTH János: A magyar falu építőművészete. [Tanulmány.] Szombathely, (Tóth János) 1945. 66 p. [21 t.]
IGy 4657
Népr.
Külső borítója szakadozott.

TÓTH János: Az őrségek népi építészete. [Tanulmány.] (Lektorok: Gunda Béla, Pogány Frigyes.) Bp., Műszaki. 1975. 155 p.
Dedikált
IGYGY 2157
Népr.
Írólapon ceruzaírással megjegyzés. A verzón Az arc a viselőjéhez c. vers indigós másolata.

TÓTH János: Göcsej és az Őrségek településeinek, építészetének és építészete jövőjének vizsgálata. (Doktori értekezés tézisei.) 24 p.
IGy 4629
Népr.–Klny.
Szétszakadt. Borító nélküli.

TÓTH Judit: Kifutópálya. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1980.) 315 p.
Dedikált
IGYGY 2158
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés.

TÓTH Judit: Tűzfalak. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 89 p.
Dedikált
IGYGY 2159
MIr.I.

TÓTH Kálmán: Szélcsendben…viharban… [Tanulmány.] (Előszó: Dr. Tarits Zoltán.) Bp., Sport. 1975. 199 p. [4 t.]
Dedikált
IGYGY 2160
Egyéb.II.
Vitorlás szakkönyv
A belső boríton ceruzával egy lakcím

TÓTH László: Fekete galambok. (Elbeszélések.) (Ill.: Kass János.) Bp., Magvető. 1957.
292. p.
Dedikált
IGYGY 2161
MIr.I.

TÓTH, László: Grammatica. Teorico-practica della lingua ungherese. [Tanulmány.] (Előszó: Luigi Salvini, Nullo Minissi.) Napoli, (Instito Universitario Orientale de Napoli.) 1974. 239 p.
IGy 5741
Nyelv.II.
Benne egy boraítékdarab két címmel.

TÓTH Mária: Levél a mélyből. (Kisregény.) Bukarest, Irodalmi. 1965. 118 p
IGYGY 2162
MIr.I.

TOURNIER, Michel: Les météores. [Regény.] [Paris] Gallimard. (1975.) 628 p.
/Folio/
IGYGY 3188
FrIr.I.
A könyvben a szerző egyik művéről egy könyvreklám.

TŐKEI Ferenc: Antikvitás és feudalizmus. [Tanulmány.] [Bp.] Kossuth. 1969. 273 p.
Dedikált
IGYGY 2163
Tört.

TŐKEI Ferenc: A szocializmus dialektikájához. [Tanulmány.] [Bp.] Kossuth. 1974. 236 p.
Dedikált
IGYGY 2165
Tört.

TŐKEI Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez. [Tanulmány.] [Bp.] Kossuth. 1971. 227 p.
Dedikált
IGYGY 2166
Tört.

TŐKEI Ferenc: Sinológiai műhely. [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1974. 438 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 2164
VIr.II.

TŐKÉS, Rudolf L.: Eurocommunism and détente. [Tanulmány.] New York, New York Universety Press. 1978. 578 p.
/Council on Foreign Relations Books/
Dedikált
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

[TÖMÖRKÉNY István]: A gondolat félénk madár. (Elmés mondások Tömörkény István írásaiból.) (Összeáll.: Rully János. Sajtó alá rend.: Kiss László. Ill.: Kopasz Márta.) Szeged, Tömörkény István Gimnázium Igazgatósága. (1964.) 95 p.
IGYGY 2171
MIr.I.

TÖMÖRKÉNY István: Egyszerű emberek. [Elbeszélések.] Bp., Élet. [1912.] 297 p.
IGYGY 2168
MIr.I.
A könyv rossz állapotú, lapjaira hulló. A borító jobb sarkánál egy kézirásos név Dr. Genser Dezső (?)

TÖMÖRKÉNY István: Jegenyék alatt. [Novellák.] Bp., Franklin. [é.n.] 178 p.
IGYGY 2173
MIr.I.
Kötésből kiesve

TÖMÖRKÉNY István: Szirtesek a partok. [Novellák.] (Vál., bev.: Ortutay Gyula.) Bp., Szikra. 1946. 63 p.
/Szikra Kis Könyvtár/
IGYGY 2174
MIr.I.

TÖRÖK Ernő: Haragosok. [Színmű.] Bp., Művelt Nép. 1953. 32 p.
/Színjátszók Könyvtára. 47./
IGy 3974
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

(TÖRÖK Gábor): Szakértői jelentés. [h.n.] [k.n.] [é.n.] 112 p.
Nyelv.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Az MSZMP egyik tanfolyamának nyelvhasználatáról. Kézirat gyanánt.TÖRÖK Gyula: A Rozál lánya. (Elbeszélések.) (Bev.: Féja Géza.) (Bp., Misztótfalusi Közművelődési Szövetkezet.) [é.n.] 62 p.
/Érdekes Könyvek/
IGYGY 2175
MIr.I.

TÖRÖK Pál: Magyarország története. (Bev.: Török Pál.) [Bp.] Franklin. [1942.] 232 p.
IGy 4255
Tört.

TÖRÖK Sándor: A hazug katona. [Regény.] (Ill.: Bartha László.) Bp., Magvető. 1957. 265 p.
Dedikált
IGYGY 2178
MIr.I.

TÖRÖK Sándor: Bizalmas vallomások. [Elbeszélések, példázatok. [?]] Bp., Franklin. [1943.] 279 p.
Dedikált
IGYGY 2176
MIr.I.

TÖRÖK Sándor: Egy kis kertet szerettem volna. [Regény.] Bp., Magvető. 1979. 658 p.
IGYGY 2177
MIr.I.

TÖRÖK Sándor: Test és lélek. (Bizalmas vallomások.) [Önvallomás, visszaemlékezés.] Bp., Magvető. 1970. 317 p.
Dedikált
IGYGY 2179
MIr.I.
Benne géppel írt levél

TÖRÖK Sophie: Nem vagy igazi! [Elbeszélések.] Bp., Nyugat. [1939.] 191 p.
Dedikált
IGYGY 2180
MIr.I.

Történelmi jelen idő. (Beszélgetések a magyar irodalom legújabb fejezeteiről.) (Szerk., bev.: Béládi Miklós. Rádiós szerk.: Kulcsár Katalin. Szaklektor: Vezér Erzsébet.) Bp., RTV-Minerva. 1981. 339 p.
Dedikált
IGYGY 6020
Agárdi Péter, Bata Imre, Bodnár György, Csák Gyula, Czine Mihály, Domokos Mátyás, Kenyeres Zoltán, Király István, Koczkás Sándor, Kulin Ferenc, Sőtér István, Szabó B. István, Szabolcsi Miklós rádiós beszélgetései Béládi Miklóssal.
MIr.II.

Történelmi jelen idő. (Beszélgetések a magyar irodalom legújabb fejezeteiről.) (Szerk., bev.: Béládi Miklós. Rádiós szerk.: Kulcsár Katalin. Lektor: Vezér Erzsébet.) Bp., RTV-Minerva. 1981. 339 p.
IGy 5173
MIr.II.

TÖTTŐS Gábor: A gyermek, a gyermek. (Az Úttörőház helytörténeti-módszertani kiadványa.) (Előszó: Töttős Gábor.) Szekszárd, [k.n.] 1983. [40 p.]
Dedikált
IGYGY 2463
Egyéb.II.

TÖTTÖSSY Miklós: Katholikus erkölcstan felsőkereskedelmi iskolák középső osztálya számára. [Tankönyv.] Bp., Szent-István-Társulat Kiadása. 1917. 72 p.
IGy 4954
Egyéb.II.
A könyv erősen megrongálódott
A címlapon nyomtatott betűkkel Csernafalvy Kozmutz…..

Tradition And Innovation In Contemporary Literature. (Tradition et modernité dans la littérature de notre temps.) [Konferencia-előadások szövegei.] [Előszó: Kéry László.] (Bp.) (Corvina.) (1966.) 183 p.
IGy 5453
VIr.II.

TRAZ, Robert de: Fény. (Regény.) (Ford.: Just Béla.) (Bp.) Révai. (1943.) 266 p.
/Világsikerek/
IGYGY 3189
FrIr.I.

TRENYOV, K[onstantin.] A.: Ljubov Jarovaja. (Színmű 5 felvonásban.) (Ford.: Makai Imre.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó, 1952. 110 p.
/Szovjet Színpad/
IGy 5020
OrIr.I.
Sz1.

TRIOLET, Elsa: L’histoire d’Anton Tchekhov. (Sa vie – son œuvre.) [Monográfia.] Paris, Les Éditeurs Français Réunis. (1954.) 203 p.
IGYGY 4074
VIr.II.
Felvágatlan.

TRIOLET, Elsa: Le cheval roux (ou les intentions humaines.) [Regény.] Paris, Les éditeurs Français Réunis. (1953.) 450 p.
Dedikált
IGYGY 3190
FrIr.I.
Felvágatlan.

TRIOLET, Elsa: Le grand jamais. [Regény.] [Paris] Gallimard. (1965.) 335 p.
Dedikált
IGYGY 3178
FrIr.I.

TRÓCSÁNYI Zoltán: A régi falu. 1-3. füz. [Tanulmányok.] Bp., Trócsányi Zoltán. 1933. 47, 51-104, 107-169. p.
IGy 4569 – IGy 4569/a – IGy 4569/b
Tört.–Klny.
2. füz. borítója levált.
Különlenyomat az Új Barázda 1933. évf.-ból.

TRÓCSÁNYI Zoltán: Kirándulás a magyar multba. [Történelmi olvasókönyv.] (Előszó: Trócsányi Zoltán.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1937. 413 p.
IGYGY 2184
Tört.

TRÓCSÁNYI Zoltán: Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Melich János, Németh Gyula.) Bp., MTA 1935. 42 p.
/A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. 1. köt. 10./
IGy 5783/a–Klny.
Nyelv.II.
Felvágatlan.

TRÓCSÁNYI Zsolt: Wesselényi Miklós. [Tanulmány.] (Lektor: Barta István, Kovács Endre. Előszó: Trócsányi Endre.) Bp., Akadémiai. 1965. 560 p.
Dedikált
IGYGY 2185
Tört.
Benne Trócsányi Zsolt lakcíme tollal.

TROLLIET, Gilbert: Fabliaux. [Versek.] (Előszó: Pierre Chaleix.) (Bruxelles) Henry Fagne. (1969.) 42 p.
/Espaces/
IGYGY 3180
FrIr.I.

TROLLIET, Gilbert: Le fleuve et l’être. [Versek.] Neuchâtel, Éditions de la Bacconnière. (1968.) 134 p.
/La Mandragore Qui Chante/
Dedikált
IGYGY 3181
FrIr.I.
Az els
ő borító belső oldalán ceruzával egy szám van lejegyezve. A könyv a 455. sz. pld.

TROTSKY, Léon: Ma vie. (Ford.: Maurice Parijanine. Bev.: Alfred Rosmer.) [Paris] Gallimard. 1953. 692 p.
/Le Livre Poche Historique/
IGYGY 3651
Tört.

TROYAT, Henri: Le mort saisit le vif. [Regény.] (Paris) Plon. (1942.) 256 p.
/Le Livre De Poche/
IGYGY 3183
FrIr.I.

TROYAT, Henri: Tant que la terre durera. I .[Regény.] [Paris] La Table Ronde. (1947.)
511 p.
/Livre De Poche/
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.

TROYES, Chrétien de: Oeuvres choisies. [Szemelvények jegyzetekkel.] [Sorozatszerk.: Félix Guirand. Vál., jegyz.: Gustave Cohen.] Paris, Librairie Larousse. (1936.) 108 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5127
FrIr.I.
Sz1.

Tschechische antologie. (Vrchlický – Sova – Březina.) [Ford.: Paul Eisner.] Leipzig. Insel-Verlag. [é.n.] 100 p.
Dedikált
IGy 5468
CsehIr.I.
A könyvben ceruzás bejegyzések.

Tscheremissische Gesänge. [Népdalok] ([Átírás, magyarra ford.]: Ödön Beke. [Németre ford.]: Christine Rohr.) [h.n.] [k.n.] [é.n.] 186 p.
IGy 4595
Népr.
A könyvnek hiányzik mindkét borítója.

Tscheremissische Gesänge. [Népdalok] ([Átírás, magyarra ford.]: Ödön Beke. [Németre ford.]: Christine Rohr.) [h.n.] [k.n.] [é.n.] 186 p.
IGy 4596
Népr.
A könyvnek hiányzik mindkét borítója.

Tseh Márton: Lovakat orvosló-könyv. (Szerk., utószó: Jánosi Antal.) [h.n.] (Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat.) [1979.] 171 p.
IGYGY 4089
Egyéb.II.

TURCZEL Lajos: Írás és szolgálat. (Kritikák 1958-1964.) (Bratislava) Slovenské Vydavatelstvo Krasnej Literatúry. 1965. 260 p.
Dedikált
IGYGY 2187
MIr.II.

TURCZEL Lajos: Két kor mezsgyéjén. (A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között.) Bratislava, Tatran Magyar Üzem. 1967. 311 p.
Dedikált
IGYGY 2188
MIr.II.

TURCSÁNY Péter: Tarisznya. [Versek.] Bp., Magvető. (1982.) 130 p.
Dedikált
IGYGY 2186
MIr.I.
Benne összekapcsolt lapokon sokszorosítással készült versszövegek: Őrültek városa, Hlebnyikov emlékfal címmel. A lapokat a könyvben hagytuk.

TURGENYEV, [Ivan Szergejevics]: A kegyelemkenyér. (Színmű.) (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Barabás Emil.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 79 p.
/Magyar Könyvtár. 276./
IGy 5015
OrIr.I.
Sz1.
Első borítója leszakadva. Gerince szakadozott. A címlapon piros ceruzával: E. 25. b.

TURGENYEV, [Ivan Szergejevics]: Apák és fiúk – Füst. [Regények.] (Ford.: Ambrozovics Dezső, Szabó Endre. Sorozatszerk.: Ambrus Zoltán, Voinovich Géza.) Bp., Révai. [é.n.]
389 p.
/Klasszikus Regénytár/
IGYGY 3653
OrIr.I.

TURGENYEV, Ivan [Szergejevics]: Első szerelem. [Regény.] (Ford.: Rónay György.) (Bp.) Révai. 1943. 147 p.
IGYGY 3652
OrIr.I.

TÚRMEZEI Erzsébet: Így leszel áldás. Bp., Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. 1968. 172 p.
Dedikált
IGYGY 2190
MIr.I.

Turmoil in Hungary. (An Anthology of Twentieth Century Hungarian Poetry.) [Szerk., ford.: Nicholas Kolumban. Fotók: Peter Korniss. Bev.: Peter Klapper.) (St.Paul) New Rivers Press. 1982. 186 p. [1 t.]
IGYGY 4606
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula 6 verse szerepel angol nyelven
Benne: a New Rivers Press kiadványa. (Spring, 1982)

TURÓCZI-TROSTLER József: Keresztény Seneca. (Fejezetek a kései humanizmus európai és magyarországi történetéből.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1937. 53 p.
IGy 5766
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat az Archívum Philologicum 1937. évf.-ból.

TURZAI Mária: A vásárhelyi találkozó. („A történelem önmagát gondolta”.) [Tanulmány, dokumentumok.] (Lektorálta: Bányai László.) Bukarest, Politikai Könyvkiadó. 1977. 259 p.
Dedikált (Balogh Edgár Illyés Gyulának.)
IGYGY 2191
Tört.
Benne Balogh Edgár lakcíme

TÜSKÉS Gábor – KNAPP Éva: Eljövök hozzátok. (Elmélkedések magyarországi románkori kőfaragványokhoz.) (Felvételek: Kónya Kálmán, Móser Zoltán, Tihanyi Bence. Ajánlás: Jelenits István.) Bécs, Opus Mystici Corporis Verlag. 1982. 67 p.
Dedikált
IGYGY 2193
MűvTört.

TÜSKÉS Tibor: Adatok Fülep Lajos zengővárkonyi éveihez. [Tanulmány.] Pécs, 1977. [267]-279. p.
Dedikált
IGYGY 584
MűvTört.–Klny.
Különlenyomat a Janus Pannonius Múzum Évkönyvéből (1975-76) 20-21.

TÜSKÉS Tibor: Így élt Zrínyi Miklós. [Életrajz.] (Sorozatszerk.: F. Kemény Márta.) Bp., Móra. 1973. 197 p.
/Így Élt…/
Dedikált
IGYGY 2393
MIr. II.

TÜSKÉS Tibor: Kodolányi János. [Monográfia.] Bp., Magvető. (1974) 276 p.
Dedikált
IGYGY 2192
MIr.II.

TÜSKÉS Tibor: Pannóniai változatok. [Tanulmányok.] [Bp.] Szépirodalmi. (1977.) 416 p.
Dedikált
IGYGY 2194
MIr.II.

TÜSKÉS Tibor: Pécsi múzsa. (Irodalmi szemelvények.) (Összeáll., jegyz., előszó: Tüskés Tibor.) [Pécs,] Pécs MJ. Város Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztálya. 1958. 134 p.
IGYGY 2197
MIR.II.

TÜSKÉS Tibor: Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében. (Előszó: Tüskés Tibor.) Bp., Szépirodalmi. (1986) 303 p.
Dedikált
IGYGY 2195
MIr.II.

TÜSKÉS Tibor: Szántód az irodalomban. [Irodalmi szemelvények.] (Sorozatszerk.: Kanyar József.) [Bp.] Panoráma. 1981. 106 p. [8 t.]
/Szántódi Füzetek. 6./
IGYGY 2196
MIr.II.
Benne egy, a tisztelet példánnyal együtt küldött levelezőlap. A könyv a ragasztásnál elengedett

TŰZ Tamás: Égve felejtett álmok. [Versek.] München, Herp Kiadó. (1980.) 189 p.
/Amerikai Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 2198
MIr.I.

TŰZ Tamás: Hova tűntek a szitakötők? [Versek.] (Bev.: Kemenes Géfin László.) (Oakville, Ontario, Canada, Sovereign Press 1976.) 314 p. [8 t.]
/Amerikai Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 2199
MIr.I.
A könyv végén fotók Tűz Tamás életéről

Tűz, tűz, lobogó. (Nemzeti ünnepeink: március 15., március 21., április 4., május 1., augusztus 20., november 7.) [Antológia.] (Vál., szerk., előszó: Vasy Géza. Ill.: Balogh Péter.) Bp., Móra. 1977. 224 p.
IGy 5221
MAnt.

TVARDOVSZKIJ, [Alekszandr]: Vaszilij Tyorkin. [Versek.] (Ford.: Kardos László. Ill.: Csergezán Pál.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1952. 213 p.
Dedikált (Kardos László Illyés Gyulának.)
IGYGY 3654
OrIr.I.

TZARA, Tristan: L’Homme approximatif. [Versek.] Paris, Éditions Fourcade. (1931.) 158 p.
Dedikált
IGYGY 3191
FrIr.I.
A könyv a kötéséből kiszakadt. Benne ceruzás bejegyzések és a Les Nouvelles Littéraires1931. egyik (?) sz.-ból egy oldal. A könyv második fele felvágatlan.

Ty

TYUKODI CSÁSZÁR István: A hosszú magán- és mássalhangzós, valamint az ly-es szavak szabályai. [Tanulmány.] [h.n.] [k.n.] 1958. 24 p.
IGy 5756
Nyelv.II.–Klny.
Kézirat.
A kötet első, belső oldalán egy lakcím. Benne négy oldalas gépelt szöveg, és egy kézzel írt egy oldalas levél. Szerzőjük Tyukodi Császár István.

U

UEXKÜLL, Thure Von – GRASSI, Ernesto: Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag. (Die Exaktheit der Naturwissenschaften und die philosophische Erfabrung.) Bern, Verlag A. Francke AG. (1945.) 130 p.
/Sammlung Überlieferung und Auftrag. Reihe Schriften. 1./
IGy 4200
Fil

[Ugorszka] Угорська Арфа (Переклади з угорської класичної та сучасної поeзії.) [Antológia.] ([Vál., ford.]: Юрій Шкрообинець) Ужгород, Видавництво «Карпати». 1970. 219 p.
Dedik
ált
IGYGY 6141
MAnt.
Benne egy papírdarabon Illyés Gyula címe és egy orosz cím cirill betűkkel

Újabb magyar lantosok. (Petőfitől máig.) Pest, Heckenast Gusztáv. 1864. 320 p.
IGy 5192
MAnt.

Új almanach. [Antológia.] Bp., Mentor Kiadás. 1941. 93 p.
MAnt.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A hátsó borító külső oldalán ceruzás jegyzet.

Uj anthológia. (Fiatal költők 100 legszebb verse.) (Összeáll., előszó: Babits Mihály.) [Bp.] Nyugat. 1932. 157 p.
IGy 5207
MAnt.
Illyés Gyula 8 verse szerepel a kötetben. Illyés verseinél autográf ceruzás javítások

Új aranyhárfa. (Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra.) (Vál., szerk., bev.: Tenke Sándor.) Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1987. 441 p.
IGYGY 2466
MAnt.

Új égtájak. (1956 óta idegenben élő költők antológiája.) (Vál., szerk.: Gömöri György, Juhász Vilmos. Előszó: Határ Győző.) Washington, Occidental Press. 1969. 159 p.
IGy 5250
MAnt.
Benne egy újságkivágat: Vas István: Költők között.

UJFALVY Sándor: Emlékiratok a reformkori Erdélyről 1854-1855. (Sajtó alá rend.: Jékely Zoltán.) Bp., Magvető. 1955. 330 p.
/Magyar Könyvtár/
Pecsét és leltári szám nélkül.
Tört.

ÚJHEGYI Béla: Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja. (Adalékul a hazai történelemhez.) (Előszó: Újhegyi Béla. Sorozatszerk.: Szabó Ferenc.) Temesvár. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtón. 1892. 246 p.
/Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár. 50./
IGy 4528
Tört.
Benne térképmellékletek.

Újhold-Évkönyv. 1986/1. (Szerk., bev.: Lengyel Balázs. Szerkesztőtársak, előszó: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) Bp., Magvető. (1986.) 499 p.
IGYGY 6109
MAnt.

Új kor nyitánya. (Műsorfüzet a felszabadulás 15. évfordulójára.) (Összeáll.: Ardó Mária, Hollós Róbert, Kamarás Rezső, Lázár Magda, Szerdahelyi István, Timár Katalin.) (Bp.) Népművelési Intézet. (1959.) 210 p.
IGy 5236
MAnt.

Ú jmagyar dekameron. I. (Szerk., előszó: Illyés Gyula.) [Bp.] Nyugat. [1942.] 241 p. [7 t.]
IGYGY 6110
MAnt.

Új magyar költők. 1-2. köt. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Összeáll.: Makkai László.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 397, 132 p.
/A Tanítás Problémái. 12., 16./
IGy 5196-5196/a
MAnt.
1. köt.: Hiányzik a könyv első borítója.
2. köt.: Dedikált

Új magyarság és az új Európa. (Szerk.: Gallus Sándor. Bev.: Szász Béla.) (Bp.) Bartha Miklós Társaság. 1942. 234 p.
/Barta Miklós Társaság Kiadványai. 6./
IGy 4296
Tört.

Új nóta csendül. (Daloskönyv a magyar ifjúság számára.) [Dalgyűjtemény.] (Összeáll: Frideczky Frigyes.) Bp., Magyar Ifjúság Népi Szövetsége. (1949.) 96 p.
IGy 5026
Zene.I.-II.
Sz1.
A címlapon ceruzával: K.F.

Új olasz költők. [Antológia.] (Ford.: Berczeli A. Károly. Előszó: Gerevich Tibor. Rajz: Kontuly Béla. Sorozatot szerk.: Baránszky-Jób László, Berczik Árpád.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1941. 73 p.
/Balassi Bálint Könyvtár. 2./
Dedikált (Berczeli A. Károly)
IGy 5565
OlIr.I.

ÚJSZÁSZY Kálmán: Népfőiskolai tapasztalatok. [Tanulmány.] Bp., (Újszászy Kálmán.) 1947. 28 p.
/A Magyar Népi Művelődési Intézet Kis Tanulmányai. 5./
IGy 4516
Tört.

Új szellemi front. [Cikkek.] [h. n.] Szikra. [1945.] 47 p.
IGy 4444
Tört.
Benne Kállai Gyula, Révai József, Darvas József, Zilahy Lajos, Gábor Andor, Illyés Gyula, Erdei Ferenc, Szekfű Gyula, Horváth Márton cikkei.

Új szerelmes kalendárium. (Háromszázhatvanöt költő háromszázhatvanöt verse.) (Ford.: Arany János, Áprily Lajos, Babits Mihály, stb. Vál.: Kormos István. Jegyzetszótár: Tótfalusi István.) Bp., Móra. 1963. 445 p.
IGYGY 3936
VAnt.

Un demi siècle de poésie. [2. köt.] [Versek.] Dilbeek, La Maison du Poète. (1957.) 318 p.
IGy 5406
VAnt.
A könyvben az Institut Hongrois pecsétje.

Ungarische Städtebilder. ([Bev.]: Johann Hankiss.[Szerk]: Stefan Gál.) Bp., Verlag Danubia. [é.n.] 287 p.
IGy 4544
Tört.
Felvágatlan.

UNGVÁRI Tamás: A torinói szemfedő. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1978.) 302 p.
Dedikált
IGYGY 2205
MIr.I.

UNGVÁRI Tamás: Avantgarde vagy realizmus? (Brecht és Lukács vitájáról.) Bp., Magvető. (1979) 299 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált: “Illyés Gyulának nagy tisztelettel híve Ungvári Tamás. 79. nov.”
IGYGY 4086
MIr.II.

UNGVÁRI Tamás: Az eltűnt személyiség nyomában. (Tanulmányok.) (Bev.: Ungvári Tamás.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 477 p.
Dedikált
IGYGY 2203
MIr.II.

UNGVÁRI Tamás: Brecht színházi forradalma. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Bernát György.) Bp., Akadémiai. 1978. 157 p.
/Korunk Tudománya/
Dedikált
IGYGY 6277
Szính.

UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében. [Monográfia.] Bp., Szépirodalmi. 1973. 327 p.
/Arcok és Vallomások/
Dedikált
IGYGY 404
MIr.II.
Benne egy lap Illyés Gyula nevével és címével. A könyv végén, az Életrajzi adatok c. fejezetben ceruzás bejegyzés.

UNGVÁRI Tamás: Ikarusz fiai. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1970.) 537 p.
Dedikált
IGYGY 2204
Szính.

UNGVÁRI Tamás: Modern tragikum – tragikus modernség. [Tanulmány.] (Lektorálta: Nagy Péter, Nemeskürty István.) Bp., Gondolat 1966. 227 p.
IGYGY 6242
Szính.

UNGVÁRI Tamás: Poétika. [Tanulmányok.] (Lektorálta: Almási Miklós.) Bp., Gondolat. 1976. 662 p.
Dedikált
IGYGY 2201
MIr.II.

UNGVÁRI Tamás: Poétika. [Tanulmányok.] (Lektorálta: Lengyel Dénes, Szabolcsi Miklós.) Bp., Gondolat. 1967. 632 p.
Dedikált
IGYGY 2202
MIr.II.

Universitas ’68. (Egyetemi és főiskolai hallgatók antológiája.) (Szerk. bizottság: Fülöp István, Szabó B. István, Tasnádi Attila. Szerk.: Borbély Sándor.) [Bp.] Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 1968. 119 p.
IGy 4177
MAnt.

URBAN, G. R.: Kinesis and Stasis. (A study in the attitude of Stefan Georg and his circle to the musical arts.) ([Sorozatszerk.]: Leonard Forster, A.T. Hatto, E. L. Stahl.)’s-Gravenhage, Mouton & Co. 1962. 209 p.
/Anglica Germanica 2./
IGYGY 3510
VIr.II.

Úr és paraszt a magyar élet egységében. [Tanulmányok.] (Írták: Bálint Sándor, Keresztury Dezső, Kodály Zoltán, Mendöl Tibor, Ortutay Gyula, Sinkovics István, Szabó István, Szabó István, Viski Károly. Szerk., bev.: Eckhardt Sándor.) Bp., A Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete. 1941. 222 p.
IGy 4523
Népr.
Felvágatlan.

UTASSY József: Csillagok árvája. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 66 p.
Dedikált
IGYGY 2206
MIr.I.

Utolsó üzenet. (Francia ellenállók búcsúlevelei.) [Dokumentumok.] (Ford.: Pongrácz Zsuzsa. Előszó: Lucien Scheler.) (Bp.) Révai. (1949.) 147 p.
IGYGY 3246
Tört.

Ü

Üdvözlégy szabadság. (Derzsi Sándor, Hegyi Endre, Horváth Imre, Horváth István, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Szabédi László, Varró Dezső versei.) (Szerk.: Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Szabédi László.) [Kolozsvár] Szentgereczei Jakab Jenő Kiadása. 1942. 128 p.
Dedikált: Jékely Zoltán, Szabédi László, Kiss Jenő Illyés Gyulának.
IGy 5265
MAnt.

Üdvözlégy szabadság. (Derzsi Sándor, Hegyi Endre, Horváth Imre, Horváth István, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Szabédi László, Varró Dezső versei.) (Szerk.: Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Szabédi László.) [Kolozsvár] Szentgereczei Jakab Jenő Kiadása. 1942. 128 p.
Dedikált: Jékely Zoltán, Szabédi László, Kiss Jenő Illyés Gyulának.
IGy 5232
MAnt.

V

VADAS Ferenc: Faddi dohány. [Tanulmány.] (Lektorálták: Ördög Ferenc, Takács Lajos. Rajzok: Bucsányi Kálmán. Fotók: Takács Lajos.) (Szekszárd) (Béri Balogh Ádám Múzeum.) (1984.) 322 p.
Dedikált
IGYGY 2215
Népr.

VADAS Ferenc: Puszták – nevek – emberek. [Tanulmány.] (Lektorálta: Ördög Ferenc.) Szekszárd, [k.n.] 1982. 35 p.
/Múzeumi Füzetek/
IGYGY 2217
Népr.
Benne egy meghívó a Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum 1982. Október 29-i Puszták népe, puszták világa c. kiállítására.

VADAS Ferenc: Tolna megye múzeumai. [Tanulmány.] Szekszárd, (Béri Balogh Ádám Múzeum) 1986. 146 p.
/Béri Balogh Múzeum Évkönyve. 8/2./
Dedikált
IGYGY 2216
Népr.

Vadgesztenyék. [Antológia.] (Vál., szerk., előszó: Illés Lajos.) Bp., Zrínyi. 1974. 372 p.
IGYGY 3969
MAnt.

VADNAY Andor: A Tiszamellékről. (Tanulmány az alföldi munkáskérdésről.) Bp., Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata. (1900.) 159 p.
IGy 4281
Szoc.

Vadrózsák. 1-2. köt. (Székely népköltési gyűjtemény.) (Szerk.: Kriza János. Sorozatszerk., bev.: Sebestyén Gyula.) Bp., Athenaeum. 1911. 478, 468 p.
/Magyar Népköltési Gyűjtemény. Ú.f.. A Kisfaludy-Társaság Megbízásából. 11-12./
IGy 5289/a–IGy 5298/b
Népr.
Mindkét kötet felvágatlan. A könyvek lapszélei szakadozottak.

[VAHOT Imre]: Vahot Imre emlékiratai. 1 köt. (Sorozatot szerk.: Abafi Lajos.) Bp., Aigner Lajos. (1881.) 463 p.
/Nemzeti Könyvtár. 26. Vahot Imre Művei. 1./
IGYGY 2219
MIr.II.
Fedele leszakadva, gerince hiányzik, az első három számozatlan oldal kiesve

VAILLAND, Roger: A törvény. (Regény.) (Ford.: Szekeres György.) Bp., Európa. 1958.
258 p.
IGYGY 3196
FrIr.I.

VAJDA János: Egy honvéd naplójából. [Emlékirat.] (Sorozatszerk., előszó, jegyz.: Szigethy Gábor.) Bp., Magvető. (1981.) 86 p.
/Gondolkodó Magyarok/
IGYGY 2223
MIr.I.

[VAJDA János] Vajda János összes versei. (Bp.) Szépirodalmi. 1967. 910 p.
IGYGY 2220
MIr.I.

VAJDA Jánosné: Emlékirataim. (Egy sokat emlegetett házasság meztelen igazsága!) (Szöveggond., bev., jegyz.: D. Szemző Piroska.) Bp., Szépirodalmi. (1983.) 487 p.
IGYGY 2224
MIr. II.

VAJDA Pál: Oroszok a magyar szabadságharcról. (Adalékok a szabadságharc orosznyelvű bibliográfiájához.) (Sorozatszerk.: Dr. Szentneményi Béla.) Bp., Honvéd Levéltár és Múzeum. 1949. 82 p.
IGy 4360
Tört.
A címlapon egy szám fekete tintával beírva, színessel áthúzva.

VAJTHÓ László: Reviczky Gyula. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Vajthó László.) Bp., Királyi Egyetemi Nyomda. 1939. 164 p.
/Magyar Írók. 5./
Dedikált
IGYGY 1707
MIr.II.

VAJTICZKY Manó: Vergilius hasonlatai. (Művelődéstörténeti és összehasonlító szempontból.) (Vergilius-tanulmányok 2. cyclusa.) Bp., Korvin Testvérek Könyvnyomdája. 1906. 17 p.
VIr.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.

VALÉRY, Paul: Monsieur Teste. [Regény.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1929.) 138 p.
IGYGY 3193
FrIr.I.
A könyv gerince és a hátsó borító szakadt.
Felvágatlan.

VALÉRY, Paul: Poésies. [Versek.] Paris, Gallimard. (1936.) 205 p.
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Foltos és szakadozott.

VALÉRY, Paul: Variété. [Esszék.] Paris, Gallimard. (1924.) 268 p.
IGYGY 3194
FrIr.II.
Sz4.
A szövegben több helyen ceruzás jelölések. Gerince és első borítója leszakadt.

VALIANI, Léo: Histoire du socialisme au XXe siècle. [Tanulmány.] (Előszó: Léo Valiani.) Paris, Les Éditions Nagel. (1948.) 281 p.
IGYGY 3197
Tört.
Helyenként felvágatlan.

Vallanak a fák. (Szemerédy Zoltán fényképei Gallyas Csaba versidézet-válogatásával.) [Album.] Bp., Natura. 1972. [126 p.]
IGy 5415
VAnt.

VALLÈS, Jules. Jacques Vingtras 3. (L’insurgé.) [Regény.] ([Előszó]: Marcel Cachin.) Paris, Les Érditeurs Français Réunis. (1950.) 318 p.
IGYGY 3209
FrIr.I.
A könyv gerince szakadozott.

Vallomás az írásról. (Magyar írók és költők az irodalomról 1900-1945.) (Vál., szerk., jegyz. bev.: Gábor Emil.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 330 p.
/Diákkönyvtár/
IGy 5195
MIr.II.

Vallomások a hazáról, népről, emberiségről. (Szemelvénygyűjtemény.) (Szerk.: Hársfalvi Péter. Lektorálta: Novák József. Előszó: Szentiványi Gyuláné.) [Bp.] Hazafias Népfront Országos Tanácsa. 1975. 192 p.
IGYGY 4102
VAnt.
Ceruzás szövegkiemelések találhatók a könyvben

Valóság és varázslat. (Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára.) (Szerk.: Kabdebó Lóránt. Lektor: Szabolcsi Miklós. ) Bp., PIM – NPI. [1979.] 322 p. [20 t.]
IGy 5385
MIr.II.
Ragasztásnál szétesett, hátsó borítója sérült

VAN LOON, H. W.: Az emberiség története. (Az ősembertől napjainkig.) (Ford.: Dr Fülöp Zsigmond. Előszó: Van Loon.) Bp., Novák Rudolf és Társa. (1927.) 472 p. [4 t.]
IGy 4245
Tört.
Rongálódott.

VANDERCAMMEN, Edmond: Faucher plus près du ciel. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1954.) 74 p.
Dedikált
IGYGY 3198
FrIr.I.
Benne két szórólap: Chemin de fer de Paris à Orleans, Vosges et Les A
rdennes.

VANDERCAMMEN, Edmond: Le sommeil du laboureur. (Poèmes 1930-1931.) [Versek.] (Bruxelles) Les Cahiers du Journal des Poètes. (1932.) 59 p.
/Les Cahiers du Journal des Poètes/
Dedikált
IGYGY 3200
FrIr.I.
Az els
ő borító belső oldalán ceruzával egy cím van leírva. A könyv a 274. sz. pld..

VANDERCAMMEN, Edmond: Saison du Malheur. [Versek.] (Bruxelles) Les Cahiers du Journal des Poètes. (1935.) 60 p.
Dedikált
IGYGY 3199
FrIr.I.
Felvágatlan.
A könyv a 241. sz. pld.

VANKÓNÉ DUDÁS Juli: Falum Galgamácsa. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Ikvai Nándor.) Szentendre, (Pest megyei Múzeumok Igazgatósága.) 1983. 531 p.
/Studia Comitatensia. 112./
Népr.
Számos képpel és kottával
Pecsét és leltári szám nélkül

VARGA Domokos: Fiúkfalva. (Regény.) (Sorozatszerk.: T. Aszódi Éva. Ill.: Kondor Lajos.) Bp., Móra. 1972. 386 p.
Dedikált
IGYGY 2227
MIr.I.
Benne ajánlást tartalmazó cédula: Illyés Gyulánénak szeretettel
Budapest, 1972. október 31.
PatakiGyuláné Dobromay Vilma

VARGA Domokos: Tisztelt családom/-od/-ja. (Sorozatszerk.: Zrinszky László. Ill.: Dluhopolszky László.) Bp., Magvető. 1979. 265 p.
IGYGY 2226
MIr.I.
A szennycímlap és a címlap kitépve

VARGA Imre: Összevissza ivadékok. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1975.) 214 p.
Dedikált
IGYGY 2228
MIr.I.

VARGA József: Ady Endre. (Pályakép-vázlat.) Bp., Magvető. 1966. 633 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 38
Papírdarabon tollal leírva Varga József lakcíme.
MIr.II.

VARGA József: Adytól máig. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1970.) 369 p.
Dedikált
IGYGY 2229
MIr.II.

VARGA József: Beszámoló romániai tanulmányutamról. (Adalékok a XIX. század második fele és a XX. század magyar irodalmának történetéhez: Arany, Petelei, Mikszáth, Ady, Szép Ernő, Emil Isac, Móricz, Kosztolányi, Babits, Emőd Tamás, Ignotus, Oláh Gábor és Szabó Dezső levelek publikálása.) [Dokumentumok.] (Bp.) (Akadémiai.) [é.n.] 443-472. p.
Dedikált
IGy 5708
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat: MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. VII.
3–4. sz.-ból. Román nyelvű összefoglalóval.

VARGA KATALIN: A második ég. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 118 p.
Dedikált
IGYGY 2233
MIr.I.
Benne letépett borítékdarabon lakcím

VARGA KATALIN: A megszökött gyerekkor. [Versek.] [Bp.] Szépirodalmi. 1960. 151 p.
Dedikált
IGYGY 6217
MIr.I.

VARGA KATALIN: A szavak száműzetése. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 148 p.
Dedikált
IGYGY 2230
MIr.I.

VARGA KATALIN: Az égő csipkefa. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 138 p.
Dedikált
IGYGY 2232
MIr.I.

VARGA Zoltán: Eláll az eső. (Novellák.) (Újvidék) Forum. (1971.) 206 p.
IGYGY 2234
MIr.I.

VARGA–MÓRICZ Ida: Heten voltunk. [Visszaemlékezés.] (Sorozatszerk.: Kelevéz Ágnes. Lektor: Vargha Kálmán. Sajtó alá rend.: Kelevéz Ágnes, M. Pásztor József. Jegyz.: M. Pásztor József.) Bp., PIM:, Múzsák Közművelődési Kiadó. [1984.] 162 p.
/Irodalmi Múzeum/
IGYGY 1404
MIr.II.

VARGHA Balázs: A TESZ Csokonai-metszete. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1978. 247-266. p.
Dedikált
IGYGY 2231
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat az MTA I. Osztályának Közleményei 1978. évf.-ból

VARGHA Balázs: Csokonai Vitéz Mihály. [Monográfia.] (Ellenőrizte: Pándi Pál.) Bp., Művelt Nép. 1954. 114 p.
Dedikált
IGYGY 341
MIr.II.
A hátsó borítón kívül ceruzával írt telefonszám

VARGHA Kálmán: „Gyarló örömök boldog énekese”. (Berda József indulása.) [Tanulmány.] [Bp.] 1979. 134-154. p.
Dedikált
IGYGY 239 MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat Irodalomtörténeti Közlemények 1979. 2. sz.-ból

VARGHA Kálmán: Shakespeare – Tolsztoj – Móricz Zsigmond. [Tanulmány.] (Bp.) (Akadémai.) 1960. 129-150. p.
Dedikált
IGy 5693
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Világirodalmi Figyelő 1960. 2. sz.-ból.

VARGYAS Lajos: A magyar népballada és Európa. 1-2. köt. [Tanulmány.] (Bev.: Vargyas Lajos.) Bp., Zeneműkiadó. 1976. 269, 823 p.
IGYGY 2235 – IGYGY 2235/a
Népr.
Benne Vargyas Lajos névjegykártyája. Postai szelvény.

VARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa. [Tanulmány.] (Lektorálta: Harmatta János, Szabolcsi Bence.) Bp., Akadémiai. 1952. 263 p.
Dedikált
IGYGY 2246
MIr.II.
Benne egy levél az MTA Hivatalától, valamint egy negyedlapon autográf ceruzaírású jegyzetek

VARGYAS Lajos: Áj falu zenei élete. [Tanulmány.] (Bev.: Vargyas Lajos.) Bp., A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézet. 1941. 93, 1-29. p.
/Tanya, Falu, Mezőváros. 2./
Dedikált
IGy 4631
Népr.
A könyv végén kottákkal

VARGYAS Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében II. (A honfoglaláskori hősi epika továbbélése balladáinkban.) Bp., Ethnographia. 1960. 479-523. p.
Dedikált
IGy 4620
Népr.–Klny.
Különlenyomat Ethnographia 1960. 4. sz.

VARGYAS Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. I. (Francia eredetű réteg balladáinkban.) Bp., Ethnographia. 1960. 163-276. p.
Dedikált
IGy 4621
Népr.–Klny.
Különlenyomat Ethnographia 1960. 2-3. sz.

VASADI Péter: Jelentés Babylonból. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1974.) 140 p.
Dedikált
IGYGY 2264
MIr.I.
A borító hátulján ceruzás lakcímbejegyzés

VAS István: A kimondhatatlan. (Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. 1972. 290 p.
Dedikált
IGYGY 2252
MIr.I.
Benne újságkivágaton Vas István, Egry c. verse.

VAS István: A teremtett világ. (Válogatott versek. 1930-1956.) Bp., Magvető. 1956. 389 p.
Dedikált
IGYGY 2242
MIr.I.

VAS István: Folytatás. [Versek.] (Szerk.: Szántó Tibor.) Bp., (Nyomdaipari Fényszedő Üzem, Dürer Nyomda.) 1979. [42 p.]
IGYGY 2249
MIr.I.
Készült 200 példányban Vas István 70. születésnapjára. Könyvárusi forgalomba nem került.

VAS István: Hét tenger éneke. (Válogatott műfordítások.) (Előszó: Vas István.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1955. 394 p.
IGYGY 2250
VAnt.

VAS István: Itt voltam. [Versek.] Bp., Magvető - Szépirodalmi. (1976.) 352 p.
/30 Év/
Dedikált
IGYK 4036 (pecsét nélkül kézzel beírva)
MIr.I.

VAS István: Kettős örvény. [Versek.] [Bp.] Franklin. [1947.] 216 p.
Dedikált
IGYGY 2251
MIr.I.

VAS István: Költözés. [Versek.] Békéscsaba, (1980.) [30 p.]
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a példány nem dedikált. Nincs sorszáma.

VAS István: Körül-belül. (Tanulmányok.) [Ill.: Szántó Piroska.] [Bp.] Szépirodalmi. (1978.) 287 p. [1 t.]
/Vas István Összegyűjtött Munkái. 6./
IGYGY 2256
MIr. II.

VAS István: Levél a szabadságról. (Versek.) [Bp.] Nyugat. [1935.] 76 p.
Dedikált
IGYGY 2253
MIr.I.

VAS István: Miért vijjog a saskeselyű? (Emlékirat.) 1-2. köt. Bp., Szépirodalmi. (1981.) 535, 574 p.
Dedikált (1. köt.)
IGYGY 2243-IGYGY 2243/a
MIr.I.
Lapszéli ceruzás kijelölések néhány helyen autográf ceruzás bejegyzés. A két kötetben található letépett kockás papírcsikokat (könyvjelző) a helyükön hagytuk.

VAS István: Nehéz szerelem. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 974 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2244
MIr.I.
Benne fénymásolat. Kézírással Vas István, Igen is, nem is. Szépirodalmi. 1987. 16.old. jegyzetek a lapszéleken.

VAS István: Nem számít. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 122 p.
Dedikált
IGYGY 2254
MIr.I.
Benne: 1. Újságkivágat Vas István két verse: Kórházi matutinum. Pentaton. 2. Újságkivágat, Vas István: Finis c. verse.

VAS István: Önarckép a hetvenes évekből. [Versek.] (Sorozatszerk.: Domokos Mátyás. Ill.: Szántó Piroska.) (Bp.) (Szépirodalmi.) (1974.) 95 p.
/Mikrokozmosz Füzetek/
Dedikált
IGYGY 2255
MIr.I.
Benne Meghívó., A/4.-es Gépirat.

VAS István: Őszi rombolás. [Versek.] Bp., Hungária Hírlapnyomda Rt. [é.n.] 60 p.
Dedikált
IGYGY 2237
MIr.I.
Készült 100 számozott példányban
A köny borítólapja leszakadva.

VAS István: Rapszódia egy őszi kertben. (Versek és úti jegyzetek.) Bp., Magvető. 1960.
107 p.
Dedikált
IGYGY 2238
MIr.I.
A könyvborító hátoldalán ceruzás lakcímbejegyzés

VAS István: Római pillanat. (Versek és versfordítások.) (Bp.) Révai. (1948.) 200 p.
/Révai Könyvtár. 22./
Dedikált
IGYGY 2241
MIr.I.

VAS István: Tengerek nélkül. (Tanulmányok.) [Ill.: Szántó Piroska.] [Bp.] Szépirodalmi. (1978.) 312 p.
/Vas István Összegyűjtött Munkái. 4./
Dedikált
IGYGY 2257
MIr. II.

[VAS István:] Vas István összegyűjtött versei. (1930-1962.) (Utószó: Vas István. Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 830 p.
Dedikált
IGYGY 2236
MIr.I.
Benne két újságkivágat: Vas István: Egy olasz kávéházban., Vas István: A változásban c. versei

VAS István: Vonzások és választások. (Tanulmányok.) [Bp.] Szépirodalmi.(1978.) 283 p.
/Vas István Összegyűjtött Munkái. 5./
IGYGY 2258
VIr.II.

VAS István – SZÁNTÓ Piroska: Római rablás. (Versek és rajzok.) Bp., Magvető. 1962.
122 p.
Dedikált (Vas István)
IGYGY 2240
MIr.I.
A borító hátoldalán ceruzás lakcímbejegyzés

VAS István – SZÁNTÓ Piroska: Római rablás. (Versek és rajzok.) Bp., Magvető. 1968.
122 p.
Dedikált (Vas István, Szántó Piroska)
IGYGY 2239
MIr.I.

Vaspróba ’81. (Fiatal somogyi alkotók antológiája.) [Versek, prózák, fotók, metszetek.] (Szerk.: Fodor István, Lajta Kálmán, Szíjártó István. Bev.: Szász Imre.) (Kaposvár) (Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Somogy Megyei Bizottsága.) [1982.] 234 p.
IGy 3955
MAnt.

Vaspróba. (Somogyi fiatal alkotók antológiája.) [Versek, prózák, fotók, metszetek.] (Szerk.: Fodor István, Szíjártó István, Tüskés Tibor.) Kaposvár, (Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Somogy Megyei Bizottsága.) 1975. 234 p.
IGy 5166
MAnt.
Benne üdvözlőkártya Szíjártó István aláírásával.

VASVÁRI István: A lélek naplójából. [Versek.] Bp., Magvető. 1966. 110 p.
Dedikált
IGYGY 2269
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

VASVÁRI István: Fedezék nélkül. [Versek.] Bp., Magvető. 1969. 113 p.
Dedikált
IGYGY 2266
MIr.I.

VASVÁRI István: Fedezék nélkül. [Versek.] Bp., Magvető. 1969. 113 p.
Dedikált
IGYGY 2267
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

VASVÁRI István: Izzó őszben. [Versek.] Bp., Magvető. 1963. 80 p.
Dedikált
IGYGY 2268
MIr.I.

VAS Zoltán: Akkori önmagunkról. (Önéletírás II.) Bp., Magvető. (1982.) 694 p
/Tények és Tanúk/
Dedikált
IGYGY 2259
Tört.
Benne egy újságkivágás, interjú Vas Zoltánnal.

VAS Zoltán: Horthy vagy a király? (1920-21). [Életrajz.] Bp., Szépirodalmi. 1971. 335 p.
Dedikált
IGYGY 2261
Tört.

VAS Zoltán: Horthy. [Portré.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 735 p.
Dedikált
IGYGY 2260
Tört.

VAS Zoltán: Két igaz férfi. [Tanulmányok.] Bp., Szikra. 1956. 226 p.
Dedikált
IGYK 6281
Tört.

VAS Zoltán: Őfelsége szárnysegéde Horthy Miklós. [Életrajz.] Bp., Szépirodalmi. 1969.
630 p.
Dedikált
IGYGY 2262
Tört.

VAS Zoltán: Viszontagságos életem. [Önéletrajz.] Bp., Magvető. (1980.) 756 p.
/Tények és Tanúk./
Dedikált
IGYGY 2265
Tört.

VATAI László: Az Isten szörnyetege. (Ady lírája.) [Monográfia.] Washington, Occidental Press. 1963. 390 p.
IGYGY 2271
MIr.II.

VATHY Zsuzsa: Erőterek. [Novellák.] Bp., Magvető. (1970.) 221 p.
Dedikált
IGYGY 2270
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

[VAY Ádám]: Vay Ádám verses Önéletírása. (Sajtó alá rend., bev.: Szalay Krisztina. Szerk.: Molnár Mátyás, Lektorálta: R.Várkonyi Ágnes.) Vaja, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör. 1978. 31 p.
/Vay Ádám Múzeum Baráti Kör Kiadványai/
IGYGY 2272
MIr.I.

VÁCI Mihály: Akác a forgószélben. (Válogatott versek.) (Utószó: Váci Mihály. Ill.: Váci András.) Bp., [Móra.] 1966. 220 p.
Dedikált
IGYGY 2207
MIr.I.
/Kozmosz Könyvek/

VÁCI Mihály: A zsezse madár. (Tanulmányok, cikkek, vallomások. 1960–64.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 319 p.
Dedikált: „Illyés Gyulának tiszta szívből, igaz szeretettel küldöm e nekem kedves könyvem Bp., 1964. XII. 22, Váci Mihály”
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.II.
A könyvben található tanulmányok elsősorban a magyar irodalmat érintik. A más témájú cikkek, vallomások Váci Mihály irodalmi munkásságának értékeléséhez járulhatnak hozzá.

VÁCI Mihály: Eső a homokra. [Versek.] (Ill.: Váci András.) Bp., Magvető, 1968. 162 p.
Dedikált
IGYGY 2208
MIr.I.
Benne A/5-ös gépirat, verzóján autográf fogalmazvány “Daliás férfi…” kezdettel

VÁCI Mihály: Értelmes terhek alatt. (Válogatott versek.) (Vál., szöveggond.: Váci Mihályné Juhász Mária.) Bp., Szépirodalmi. 1984. 313 p.
IGYGY 2213
MIr.I.

VÁCI Mihály: Kelet felől. [Válogatott versek.] (Ill.: Hincz Gyula.) Bp., Magvető, 1965.
406 p.
Dedikált
IGYGY 2209
MIr.I.

VÁCI Mihály: Mindenütt otthon. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1961. 150 p.
Dedikált
IGYGY 6252
MIr.I.

VÁCI Mihály: Nincsen számodra hely! [Versek.] (Ill.: Váci András.) Bp., Magvető. 1957. 114 p.
Dedikált
IGYGY 2210
MIr.I.
Benne: levél

VÁCI Mihály: Toldi feltámadása. (Összegyűjtött prózai írások.) [Cikkek, tanulmányok, vallomások, önéletrajzi elbeszélések.] (Szerk., bev.: Simon István.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 757 p. [1 t.]
IGYGY 2211
MIr.II.
A tartalomjegyzékben tollal bejegyzések.

VÁCI Mihály: Utazás Bürokronéziában. (A költő rajzaival.) [Szatirikus költemény.] [Előszó: Garai Gábor.] Bp., Magvető. (1978.) 151 p.
IGYGY 2212
MIr.I.

VÁCZY János: Kazinczy Ferencz és kora. 1. köt. [Tanulmány.] Bp., MTA 1915. 639 p.
MIr.II.
Benne ceruzával írt tanulmányvázlat a magyarországi németségről

VÁCZY János: Kazinczy Ferencz levelezése Berzsenyi Dániellel. 1808-1831. (Kiad.: Kazinczy Gábor.) Pest, Hackenast Gusztáv. 1860. 274 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

VÁGÓ Márta: József Attila. [Visszaemlékezés.] (Sajtó alá rend.: Takács Márta. Utószó, jegyz.: Fehér Erzsébet.) Bp., Szépirodalmi. (1978.) 915 p.
IGYGY 915
MIr.II.
Benne ceruzával kijelölések és beírások (Illyés Gyuláné írása).

Választás. (Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Gergely Márta jelenetei.) Bp., Népszava. 1954.
40 p.
/Színjátszók Könyvtára. 87./
IGy 5498
MAnt.
Sz3.

VÁNDOR Ferenc: A nagy út. (Regény.) München, Griff. 1966. 341 p.
Dedikált
IGYGY 2225
MIr.I.
A könyvben egy boríték benne kék tollal írt levél. Valamint egy hivatalos levél a Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalattól.

VÁRADI Antal: A régi Pest emlékeiből. (Előhang: Váradi Antal.) Bp., A Jubileum Rendező Bizottsága. 1921. 320 p.
IGy 4530
Tört.
A könyv rongálódott. A címlapon Illyés neve ceruzaírással.

VÁRDY HUSZÁR Ágnes: A kétnyelvűség problémái és előnyei az Amerikai Egyesült Államokban. [Tanulmány.] Nyelvünk és Kultúránk. Az anyanyelvi konferencia védnökségének tájékoztatója. 1976. [16-21.] p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
Nyelv.II-Klny.
Különlenyomat a Nyelvünk és Kultúránk 1976. szept. sz.-ból.

VÁRDYNÉ HUSZÁR Ágnes: Nikolaus Lenau kapcsolatai a magyarsággal. [Tanulmány.] (Szerk.: Nádas János, Somogyi Ferenc.) Cleveland – Ohio. Árpád Könyvkiadó Vállalat. 1975. 162-170 p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül.
VIr.II.
Különlenyomat a XIV. Magyar Találkozó Krónikájából.

VÁRKONYI Ágnes. Vak Bottyán. [Tanulmány.] [Bp.] Művelt Nép. 1951. 106 p.
/Magyar Történeti Társulat/
IGy 4325
Tört.

VÁRKONYI H. Dezső: Naplótöredékek. (Várkonyi H. Dezső hagyatékából közreadja Várkonyi H. Dezsőné.) (Lektorálta: Kiss Árpád. Jegyz.: Büky Béla. Bev.: Dr. Várkonyi H. Dezsőné.) Bp., (Várkonyi H. Dezsőné. ) 1973. 73 p.
Dedikált
IGYGY 2247
Tört.
31-72. a kézirat fakszimiléje

VÁRKONYI László: Hídon. (Szonettkoszorúk.) (Bev.: Ifj. Várkonyi László.) Bp.,
[Ifj. Várkonyi László.] 1993. 115 p.
Dedikált: Illyés Gyulánénak, Flóra néninek Nagyapám helyett sok szeretettel [Frigyesy] Ágnes 1993 nov. 8-án
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Benne géppel írt levél Illyés Gyulánénak, Kelt, Bp., 1993 nov. 8. Aláírás: Frigyesy Ágnes.

VÁRKONYI Nagy Béla: Odysseus megtérése. (Válogatott versek. 1919-1959.) Bp., Szépirodalmi. 1960. 192 p.
Dedikált
IGYGY 2248
MIr.I.
Benne levél, gépirat

VÁRKONYI Nándor: Petőfi arca. [Tanulmány.] Pécs, Janus Pannonius Társaság. [1940.]
27 p. [ 9 t.]
Dedikáció
IGYGY
MIr.II. 1647

Vásárhelyi daloskönyv. (XVI.-XVII. századi szerelmi és tréfás énekek.) (Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv. Kiadta, bev.: Ferenczi István.) Bp., Franklin. 1899. 245 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 15./
IGy 5341
MIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Gerince, borítói leszakadva. Felvágatlan.

Vásártörténet – hídivásár. [Tanulmány.] (Szerk.: Szőllősi Gyula. Lektorok: Kovács Béla, Nagy Sándor, Ónosi László, Ujvári Zoltán. Bev.: Ambrus István. Előszó: Angyal János.) [Debrecen] Hortobágyi Intéző Bizottság. 1976. 484 p.
IGy 5393
Népr.
Számos fényképpel
Benne egy géppel írt levél Angyal Lászlótól Illyés Gyulának.

VEDRES István: A Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajókázható csatorna melynek helyét nemcsak Magyarország, hanem az egész Ausztriai birodalom hasznára felkeresni és meghatározni igyekezett Vedres István. (1805.) [Értekezés.] [Bp.] [Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.] [1932.] 97 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 14./
IGy 5354
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan. Borítólapja leszakadt. Gerince hiányzik.

VENDEL–MOHAY Lajosné: „Áll a régi ház még...” (Babits Mihály szülőháza.) (Szerk.: Gaál Attila. Lektor: Pók Lajos.) Szekszárd, (Balogh Ádám Múzeum.) 1974. 112 p.
IGYGY 115
MIr.II.

VENDEL–MOHAY Lajosné: „Áll a régi ház még…” [Tanulmány.] (Szerk.: Vadas Ferenc. Lektor: Sára Péter.) Szekszárd, Múzeumi Füzetek. 1983. 56 p.
/Múzeumi Füzetek/
IGYGY 6136
MIr.II.
Babits Mihály szülőházának bemutatása. Benne meghívó a Babits-centenárium ünnepi eseményeire.VENDEL-MOHAY Lajosné: „Áll a régi ház még…” [Tanulmány.] (Szerk.: Vadas Ferenc. Lektor: Sára Péter.) Szekszárd, Múzeumi Füzetek. 1983. 56 p.
/Múzeumi Füzetek/
IGYGY 101
MIr.II.
Babits Mihály szülőházának bemutatása.VENDEL-MOHAY Lajosné: „Áll a régi ház még…” [Tanulmány.] (Szerk.: Vadas Ferenc. Lektor: Sára Péter.) Szekszárd, Múzeumi Füzetek. 1983. 56 p.
/Múzeumi Füzetek/
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.II.
Babits Mihály szülőházának bemutatása

VENDEL-MOHAY Lajosné: Liszt-emlékek Szekszárdon. [Tanulmány és dokumentumok.] (Szerk.: Vadas Ferenc. Lektor: P. Eckhardt Mária. Előszó: Kovács János.) Szekszárd, Szekszárd Város Tanácsa, Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum. 1986. 152 p.
/Múzeumi Füzetek/
IGYGY 6116
Zene.I-II.

VENDEL-MOHAY Lajosné: Négy Babits-kézirat. [Tanulmány.] Szekszárd, 1977. 255-278. p.
Dedikált
IGYGY 113
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönye. VI-VII. (1975-1976).

Ver(s)ziók. (Formák és kisérletek a legújabb magyar lírában.) (Szerk., vál.: Kulcsár Szabó Ernő, Zalán Tibor.) Bp., Magvető. (1982.) 253 p.
IGYGY 4009
MAnt.

VERES Péter: Almáskert. [Visszaemlékezés.] (Kézirat gyanánt készült 100 példányban.) [h.n.] [1954.] 149 p.
IGYGY 2300
MIr.I.

VERES Péter: Az Alföld parasztsága. [Tanulmány.] (Előszó: Veres Péter.) Bp., Oravetz István Könyvkiadóvállalat. 1936. 87 p.
/Új Magyar Könyvtár/
IGYGY 2280
Tört.
Bepecsételve: Tiszteletpéldány

VERES Péter: Az ország útján. (Önéletírás 1944-1945.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 240 p.
Dedikált
IGYGY 2282
MIr.I.

VERES Péter: Évek során. (Naplójegyzetek.) Bp., Magvető. 1965. 412 p.
Dedikált
IGYGY 2277
MIr.I.

VERES Péter: Gyepsor. (Elbeszélések, versek.) (Sorozatszerk.: Kovách Aladár.) Bp., Bolyai Akadémia. (1940.) 157 p.
/Bolyai Könyvek/
Dedikált
IGYGY 2281
MIr.I.
Második kiadás. A könyvborító fotóját Györffy István készítette

VERES Péter: Pályamunkások. (Elbeszélés.) [Regény.] [Bp.] Szépirodalmi. 1951. 187 p.
Dedikált
IGYGY 2278
MIr.I.

VERES Péter: Parasztsors magyar sors. (h.n.) Magyar Élet. [1941.] 85 p.
/Magyar Társadalomtudományi Könyvtár/
Dedikált
IGYGY 2301
Tört.

VERES Péter: Próbatétel. [Elbeszélések.] [Bp.] Athenaeum. [1950.] 154. p.
Dedikált
IGYGY 2283
MIr.I.

VERES Péter: Szabad ország szabad munka. [Tanulmány.] [Bp.] Sarló. 1945. 47 p.
IGYGY 2279
Tört.

VERES Péter: Számadás. [Önéletrajz.] [A szerző előszavával.] Bp., Révai. 1937. 399 p.
Dedikált
IGYGY 2284
MIr.I.

VERES Péter: Számadás. [Önéletrajz.] [A szerző előszavával.] Bp., Püski. 1948. 397 p.
IGYGY 2298
MIr.I.
Hatodik kiadás

VERES Péter: Szocializmus, nacionalizmus. [Tanulmány.] (Előszó: Veres Péter.) Bp., Magyar Élet. 1943. 250 p.
IGYGY 2299
Tört.

VERES Péter: Ukrajna földjén. (Napló.) (Ajánlás, utószó: Veres Péter.) [Bp.] Szépirodalmi. [1950.] 135 p.
IGYGY 2286
Tört.

VERES Péter: Való világ. (Válogatott elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 738 p.
Dedikált
IGYGY 2287
MIr.I.

VERESS Dániel: A színház vonzásában. (Jegyzetek a műhelyből.) (Összeáll., szöveggond.: Kerekes Mária.) Sepsiszentgyörgy, [Állami Magyar Színház.] 1980. 111 p.
Dedikált
IGYGY 2295
Szính.

VERESS Dániel: Báthory – Wesselényi. (Két dráma.) Bukarest, Kriterion. 1973. 222 p.
Dedikált
IGYGY 2297
MIr.I.

VERESS Dániel: Így élt Mikes Kelemen. [Életrajz.] (A sorozatot szerk.: F. Kemény Márta.) Bp., Móra. 1978. 195 p.
/Így Élt/
IGYGY 2296
MIr.II.

VERESS Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást. (Kemény Zsigmond élete és műve.) (Kismonográfia.) Kolozsvár – Napoca. Dacia. 1977. 205 p. [12 t.]
IGYGY 2289
MIr.II.

VERESS Dániel: Vándor úton. (Esszék, portrék, tanulmányok.) Bukarest, Kriterion. 1971. 357 p.
Dedikált
IGYGY 2290
MIr.II.

VERESS Dániel: Wesselényi Miklós. [Életrajz.] (Bp.) Móra. (1983.) 181 p.
IGYGY 2291
Tört.

VERESS Miklós: Bádogkirály. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 156 p.
Dedikált
IGYGY 2292
MIr.I.

VERESS Miklós: Porhamu. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 140 p.
IGYGY 2293
MIr.I.

VERESS Miklós: Vakügetés. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1983. 150 p.
Dedikált
IGYGY 2294
MIr.I.

[VERGILIUS Maro, Publius]: Virgil pásztori dalai. (Bucolica.) (Ford., előszó: Gyurits Antal.) Pest, Müller Emil. 1851. 94 p.
IGYGY 3769
AntIr.I.
A címlapon ceruzás bejegyzés.

[VERGILIUS, Maro Publius]: Vergilius Aeneise. (Fordítás praeparatióval, mythológiai és nyelvtani magyarázatokkal.) II. ének. (Sorozatszerk.: Aczél Dezső. Ford., magyarázatokkal ellátta: Füzesi Sándor.). 1–2. füz. Bp., Aczél Testvérek. 1939., 1942. 1-48, 51-95. p.
/Diák Könyvtár. 13–14./
IGy 5090 – IGy 590/a
Ant.Ir.
Sz1.

[VERGILIUS, Maro Publius]: Vergilius Aeneise. (Latin és görög classicusok [!] fordítása és magyarázata.) (Ford., magyarázatokkal ellátta: Dávid István.) 5. füz. Bp., Aczél Testvérek. [é.n.] 193-256. p.
/Tanulók Könyvtára. 68./
IGy 5090/b
Ant.I.
Sz1.
Felvágatlan. Lapszélei szakadozottak

VERHAEREN, Émile: Les heures claires. (Les heures claires. – Les heures d’après-midi.) [Versek.] Paris, Mercure de France. (1919.) 259 p.
IGYGY 3201
FrIr.I.

[VERHAEREN, Émile]: Oeuvres de Émile Verhaeren. (Les soirs. – Les débacles. – Les flambeaux noirs. – Les apparus dans mes chemins.–Les villages illusoires.– Les vignes de ma muraille.) [Versek.] Paris, Mercure de France. (1919.) 350 p.
IGYGY 3204
FrIr.I.
A könyv a 819. sz.

[VERHAEREN, Émile]: Verhaeren versek. (Ford: Holler András. Bev.: Várkonyi Nándor.) (Pécs) Janus Pannonius Társaság. [é.n.] 71 p.
/Jannus Pannonius Társaság Könyvtára/
IGYGY 3202
FrIr.I.

Verhangen War mit Tränenrauch. (Gedichte gegen Faschismus und Krieg.) Berlin, Volk und Welt. (1981.) 583 p.
/Bibliothek des Sieges/
IGYGY 3395
VAnt.
A kötetben szerepelnek Illyés Gyula versei is

Verlaine et les poétes symbolistes. [Antológia.] ([Sorozatszerk.]: Felix Guirand. [Bev., jegyz.]: Alexandre Micha.) Paris, Librairie Larousse. (1943.) 108 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5114
FrAnt.
Sz1.
A könyv hátsó külső borítóján egy lakcím, a fedőlapon Illyés neve ceruzával.

VERLAINE, Paul: Confessions. (Notes autobiographiques.) [Önvallomás.] ([Előszó]: Léon-Paul Fargue. [Sorozatszerk.]: Jean-Pierre Dorian.) Paris, Éditions du Bateau Ivre. (1946.)
224 p.
/Chef-D’Oeuvre D’Hier/
IGYGY 3206
FrIr.I.
Felvágatlan.

VERLAINE, Paul: Hombres. (Hommes.) [Versek.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] 34 p.
IGYGY 3205
FrIr.I.
A könyvet kétszáz példányban nyomtatták, könyvárusi forgalomba nem került.

[VERLAINE, Paul]: Verlaine válogatott versei. (Szerk., utószó, jegyz., Szegzárdy-Csengery József. Ford.: Babits Mihály, Bernáth István, Illyés Gyula...stb.) Bp., Corvina. (1960.) 342 p.
/Kétnyelvű Klasszikusok/
IGYGY 3207
FrIr.I.

Verše proti smrti. (Antologie protifašistické poezie.) [Antológia.] [h.n.] Československý Spisovatel. 1980. 527 p.
IGy 5396
VAnt.
A könyvben szerepelnek Illyés Gyula versei is
Benne egy szelvény Illyés nevével és címével.

[VERSEGHY Ferenc]: Verseghy Ferencz [!] kisebb költeményei. (Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv. Kiad.: Császár Elemér, Madarász Flóris.) Bp., Franklin. 1910. 408 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 24./
IGy 5339
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan. Első és hátsó borítója leszakadva. Gerince hiányzik. Kettévált.

[VERSEGHY Ferenc]: Verseghy Ferencz [!] válogatott lírai költeményei. (Sorozatszerk.: Radó Antal. Bev., jegyz.: Madarász Flóris.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 63 p.
/Magyar Könyvtár. 166./
IGy 5072
MIr.I.
Sz1.
Borítólapjai leszakadtak. Gerince hiányzik.
Helyenként ceruzás jelölések.

Versek a zsebben. (Vál., szerk., előszó.: Alföldy Jenő.) Bp., Móra. 1978. 229 p.
IGYGY 4016
MAnt.

Verses Budapest. [Antológia.] (Vál., szerk.: Komlós Aladár.) [Bp.] [Móra.] 1968. 487 p.
/Kozmosz könyvek. A magyar irodalom gyöngyszemei./
IGy 5230
MAnt.

Verses országjárás. [Antológia.] (Vál., szerk., bev.: Fodor András. Sorozatszerk.: Kormos István.) [Antológia.] [Bp.] [Móra.] 1977. 452 p.
IGYGY 4020
MAnt.

Versmondók könyve. [Antológia.] (Szerk.: Gárdonyi Béla Kárpáti Kamil.) (Győr) Győr-Sopron megyei Népművelési Tanácsadó és a Kisipari Szövetkezetek Győr-Sopron megyei Szövetsége.) (1970.) 228 p.
IGy 5210
MAnt.

Veszprém megye irodalma 1945-1969. 2. köt. [Bibliográfia.] (Lektorok: Berza László, Páldy Róbert. Szerk.: Onika Olga.) Veszprém, (Eötvös Károly Megyei Könyvtár.) 1970. 360-697.
IGy 4914
Egyéb.II.

Veszprém megye irodalmi hagyományai. [Antológia.] (Szerk.: Harmath István, Katsányi Sándor.) Veszprém, Megyei Könyvtár. 1967. 285 p.
Dedikált (Harmath István és Katsányi Sánor Illyés Gyulának.)
IGYGY 5272
MAnt.

VÉGH György: Havas éjszakák. [Versek.] [Bp.] Vigilia. (1941.) 68 p.
Dedikált
IGYGY 2275
MIr.I.

VÉGH György: Modern Orpheusz. (Válogatott műfordítások.) Bp., Magvető. 1960. 370 p.
Dedikált
IGYGY 2274
MIr.I.

VÉSZI Endre: A hosszú előszoba. [Regény.] Bp., Magvető. 1970. 235 p.
Dedikált
IGYGY 2307
MIr.I.

VÉSZI Endre: A messziről jött ember. [Elbeszélések. Televíziós játék.] Bp., Magvető. (1982) 225 p.
Dedikált
IGYGY 2308
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés.

VÉSZI Endre: A piros oroszlán. [Drámák. Hangjátékok. Novellák televízióra.] Bp., Magvető. (1971.) 599 p.
Dedikált
IGYGY 2306
MIr.I.

VÉSZI Endre: Arckép ezer tükörben. [Versek.] (Utószó: Vészi Endre.) Bp., Magvető. 1964. 262 p.
Dedikált
IGYGY 2303
MIr.I.

VÉSZI Endre: A varázsló kalapjában. [Versek.] Bp., Magvető. 1967. 126 p.
Dedikált
IGYGY 2311
MIr.I.

VÉSZI Endre: Farsangi király. [Versek.] (Ill.: Kass János.) Bp., Szépirodalmi. (1979.) 94 p.
Dedikált
IGYGY 2304
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

VÉSZI Endre: Fekete bárány. (Színmű három felvonásban.) [Bp.] [Film Színház Muzsika.] [1957.] 16 p.
IGY 5497
MIr.I.
Sz1
A Film Színház Muzsika c. hetilap színdarab melléklete
TM-ben IGYK 5097 a leltárkönyvben is IGY 5497
Címlapja szakadozott.

VÉSZI Endre: Folytatólagos vallomás. (Versek szülőhelyemről.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1981. [28 p.]
Dedikált.
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a157. sz.

VÉSZI Endre: Gyerekkel a karján. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1975.) 219 p.
Dedikált
IGYGY 2305
MIr.I

VÉSZI Endre: Hány perc a nyár? (Versek 1981–1986.) Bp., Magvető. 1986. 140 p.
Dedikált
IGYGY 2313
MIr.I.

VÉSZI Endre: Jövő teleim emléke. [Versek.] (Ill.: Bálint Endre.) Bp., Magvető. 1972. 94 p.
Dedikált
IGYGY 2310
MIr.I.

VÉSZI Endre: Kőzene. [Elbeszélések.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. 1969. 577 p.
Dedikált
IGYGY 2314
MIr.I.

VÉSZI Endre: Lakoma hajnalban. (Elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1960. 373 p.
Dedikált
IGYGY 3993
MIr.I.
Kötéséből kiesett

VÉSZI Endre: Titokzatos párhuzamok. [Versek.] Bp., Magvető. 1977. 132 p.
Dedikált
IGYGY 2312
MIr.I.

VÉSZI Endre: Vendég az esküvőn. [Regény.] (Ill.: Kühnel Szabó József.) Bp., Magvető. 1968. 282 p.
Dedikált
IGYGY 2309
MIr.I.

VÉSZI Endre: Visszapillantás a jelenbe. [Versek.] Bp., Magvető. 1969. 100 p.
Dedikált
IGYGY 3976
MIr.I.

Vidám percek. (Csapó György, Miklósi Ottó, Németh Zoltán, Szenes Iván, Kellér Andor, Kellér Dezső, Stella Adorján, Tardos Péter, Palásti László, Sólyom László és Huszty Tamás vidám jelenetei.) Bp., Népszava. 1954. 53 p.
/Színjátszók Könyvtára. 74./
IGy 3980
MAnt.
Sz3.
A leltári szám javított.

VIDOR Marcel: Fizimiska. (Írók, művészek kapásból.) (Versek.) Bp., (A szerző kiadása.) 1942. 48 p.
Dedikált
IGYGY 2317
MIr.I.

VIDOR Miklós: Az utolsó sereg. [Színmű.] Bp., Művelt Nép. 1953. 40 p.
/Színjátszók Könyvtára. 45./
IGy 5828
MIr.I.
Sz3.
A külső borító jobb felső sarkában Illyés Gyula neve ceruzával. Hátulsó borítóján piros festéknyomok.

VIGANO, Renata: Ágnes halála. (Regény.) (Ford.: Mária Béla.) (Bp.) Révai. (1950.) 190 p.
IGYGY 3814
OlIr.I.
Külső borítója szakadozott.

VIGH Károly: Adalékok Bajcsy-Zsilinszky Endre francia orientációs külpolitikai koncepciójához. [Bp.] 1971. 736-752. p.
Dedikált
IGy 4429
Tört.
Különlenyomat a Századok 1971. 3-4. sz.-ból.

VIGH Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre 1886-1944. (A küldetéses ember.) (Bev.: Vigh Károly.) Bp., Szépirodalmi. (1992.) 276 p.
Dedikált ( Illyés Gyulánénak)
Pecsét és leltári szám nélkül
Tört.

VIGH Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a „hideg napok”. [Tanulmány.] (Bp.) Történelmi Szemle. 1968. [81]-103. p.
Dedikált
Tört.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Történelmi Szemle 1968. 1-2. sz.-ból.
Szakadozott. Francia és orosz nyelvű összefoglalóval.

VIGH Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre harca a magyar függetlenségért és szuverenitásért a második világháború alatt. [Tanulmány.] Bp., 1967. 1311-1356. p.
Dedikált
IGy 4436
Tört.
Különlenyomat a Századok 1967. 6. sz.-ból.

VIGH Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre pályaíve (1886-1976). [Tanulmány.] (Felelős szerk.: Vadász Sándor.) [Bp.] TIT Történelmi Választmány. 1977. 34 p.
/Történelmi Füzetek 1977/2./
Dedikált
IGYGY 120
Tört.

VIGH Károly: Ugrás a sötétben. (1944. október 15.) (Sorozatszerk.: Szakály Ferenc. Bev., utószó: Vígh Károly.) Bp., Akadémiai. 1979. 166 p.
/Sorsdöntő történelmi napok. 5./
IGYGY 2324
Tört.
Benne a Magyar Nemzet 1980 jan. 4-i sz.-ból kivágva: Petőfi Múzeum Szalkszentmártonban ill. Vigh Károly utolsó stáció című cikke.

Vígjáték. Új kis anthologia.[!] (Harsányi, Karinthy, Komor, Lakatos, Liptai, Molnár kis színdarabjai.) (Szerk.: Tábori Kornél.) Bp., Vidám Könyvtár Kiadóhivatala. [é.n.] 78 p.
/Vidám Könyvtár.
45-46./
IGy 4769
MAnt.
Sz1.
Mindkét borítója levált.

VIGNY, Alfred de: Poésies. [Versek.] ([Bev.]: Maxime Formont.) Paris, Librairie Alphonse Lemerre. (1925.) 299 p.
IGYGY 3208
FrIr.I.
Az utolsó számozatlan oldalakon ceruzás jegyzetek. A könyv fedőlapjának belső oldalán egy ex libris.

VIHAR Béla: A négy felelet. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 146 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2318
MIr.I.

VIHAR Béla: A szerelem születése. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1958. 151 p.
Dedikált
IGYGY 2320
MIr.I.

VIHAR Béla: Az alkonyat kapujában. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1980. 64 p.
Dedikált
IGYGY 2321
MIr.I.
Benne: ajánló kártya.
Az ajánló kártya hátoldalán fekete tollal: Illyés Gyulának „dalaink doktorának” a Mesternek küldi nagy tisztelettel, férje nevében: 1980. ápr. 18.
Vihar Béláné

VIHAR Béla: Baráti asztal. [Versek.] Bp., Magvető. 1960. 133 p.
Dedikált
IGYGY 2319
MIr.I.

VIHAR Béla: Egy katona megy a hóban. (Válogatott és új versek.) Bp., Szépirodalmi. (1978.) 241 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2316
MIr.I.

VIHAR Béla: Szamárháton. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1976. 132 p.
Dedikált
IGYGY 2315
MIr.I.

VIKÁR Béla: Julia szép leány népballadánk problémája. (A Magyar Tudományos Akadémiában előadott folklorisztikai tanulmány.) Ethnográphia-Népélet. [é.n.] [315]-327. p.
IGy 4618
Népr.–Klny.
Különlenyomat az Ethnográphia – Népélet XLIX. 3-4. sz.-ból.
Benne gépírással egy költemény, alatta Vikár Béla neve.

VIKÁR Béla: Giesswein Sándor., Giesswein Sándor sírján. [Versek.] [Bp.] (Királyi Magyar Egyetemi Ny.) [é.n.] [10 p. + 1 t.]
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

VIKÁR László: Volgavidéki mari népdalgyűjtés. [Szövegek és tanulmány.] Bp., Akadémiai. [é.n.] 191-219. p. (213-219. képek.)
Dedikált
IGy 4598
Finnug.II.–Klny.
Különlenyomat az MTA Nyelv-És Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. XV.
1-2. sz.-ból.
Benne egy géppel írt cikk tollal és ceruzával kijavítva: Dr. Zsirai Miklós: Finnugor rokonaink. Rajta pecsét, Érkezett és F/11.

VILAR, Jean: Újítás és hagyomány. [Tanulmány.] (Ford, bev.: Sz. Szántó Judit.) (Bp.) Színháztudományi Intézet. 1960. 121 p.
/Korszerű Színház. A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Színházművészeti Szakosztályának Kiskönyvtára. 17./
IGy 5528
Szính.
Benne: Gépirat, a Pereskedők című darab előszava, kézírásos javításokkal.

Világirodalmi antológia. 1-2. köt. (1: Ókor. 2: Középkor és renaissance.) (Egyetemi segédkönyv.) (Szerk.: Horváth János, Kardos Tibor, Szilágyi János György, Trencsényi-Waldapfel Imre. Sorozatszerk.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bp., Tankönyvkiadó. 1952.
791, 650 p.
IGy 5384 – IGy 5384/a
VAnt.
Az 1. köt.-ben egy fél oldalnyi gépírás, másik oldalán kék tollal kézírásos jegyzetek.

Világszínpad. 3. (Vál., szerk., életrajzi jegyz.: Fáy Árpád. Ford.: Elbert János, Gábor György, Görgey Gábor…stb.) Bp., Magvető. (1973.) 653 p.
IGy 5446
VAnt.
Jean Anouilh: Ornifle vagy a buborék., Mihail Bulgakov: Iván, a rettentő., Max Frisch: Játék az életrajzzal., Natalia Ginzburg: A hirdetés., Christopher Hampton: Emberbarát., Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő., Jean-Paul Sartre – Euripidész: Trójai nők., Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott., Peter Weiss: Mockinpott út kínjai és meggyógyíttatása.

VILDRAC, Charles: Chants du désespéré (1914-1920). [Versek.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1927.) 96 p.
Dedikált
IGYGY 3210
FrIr.I.

VILLON, François: A nagy testamentum. (Ford., bev.: Vas István.) [Bp.] Franklin [Nemzeti Vállalat]. 1950. 185 p.
Dedikált (Vas István Illyés Gyulának)
IGYGY 3989
FrIr.I.

[VILLON, François]: A szegény Villon Nagy Testamentuma. [Versek.] (Ford., bev., magyarázatok: Szabó Lőrinc. Rajzok: Hincz Gyula.) [Bp.] Singer és Wolfner. [1940.] 151 p.
Dedikált
IGYK 3215
FrIr.I.

[VILLON, François]: A teljes Villon. (Mészöly Dezső fordításában kísérő tanulmányokkal és függelékekkel.) Bp., Magvető. (1980.) 389 p.
Dedikált
IGYGY 3212
FrIr.I.

[VILLON, François]: Az igazi Villon. (Mészöly Dezső fordításai és tanulmányai.) Bp., Gondolat – Magyar Művészeti Akadémia. 1993. 404 p.
Dedikált (Illyés Flórának Mészöly Dezső.)
Pecsét és leltári szám nélkül.
FrIr.I.

[VILLON, François]: François Villon nagy testamentuma. [Versek.] (Ford., bev.: Vas István. Előszó: Honti János. Sorozatot megindította: Kerényi Károly.) Bp., Officina. (1940.) 173 p.
/Kétnyelvű Klasszikusok/
Dedikált (Vas István Illyés Gyulának.)
IGYGY 3216
FrIr.I.

[VILLON, François]: François Villon összes versei. (Rajzok: Bartha lászló. Ford.: Illyés Gyula, József Attila, Kálnoky László, Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor. Utószó: Gyergyai Albert. Jegyz.: Szegi Pál.) Bp., Európa. 1979. 247 p.
IGYGY 3211
FrIr.I.

[VILLON, François]: François Villon versei. (Ford.: Illyés Gyula, József Attila, Kálnoky László, Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor. Jegyz.: Szegi Pál.) Bp., Európa. 1983. 226 p.
/Lyra Mundi/
IGYGY 3219
FrIr.I.

[VILLON, François]: Villon balladái. (Adaptálta, utószó: Faludy György. Rajzok: Szalay Lajos.) (Denville) Pannonia Press. 1968. 88 p.
IGYGY 3214
FrIr.I.

[VILLON, François]: Villon testamentuma. (Ford., bev., utószó: Mészöly Dezső.) [Bp.] Keresztes. [1946.] 128 p.
Dedikált (Mészöly Dezső)
IGYGY 3218
FrIr.I.
A hátsó borítója el van tépve.

VILMORIN, Louise de: A mennyezetes ágy. (Regény.) (Ford.: Gyergyai Albert, Szávai Nándor. Bev.: François Gachot. Borító: Tallós Ilona.) (Bp.) Cserépfalvi. [1942.] 328 p.
Dedikált (A szerző Illyés Gyulának.)
IGYGY 3221
FrIr.I.

VINAVER, Michel: Les coréens. [Dráma.] [Paris] Gallimard. (1956.) 208 p.
/Le Manteau d’Arlequin/
IGYGY 3222
FrIr.I.

[VIRÁG Benedek]: Virág Benedek válogatott költeményei. (Sorozatszerk.: Radó Antal. Bev., jegyz.: Zlinszky Aladár.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [1899.] 65 p.
/Magyar Könyvtár. 115./
IGy 5071
MIr.I.
Sz1.
Első borítólapja leszakadt, hátsó borítólapja hiányzik. Címoldalon bejegyzés ceruzaírással: ’i. Illyés Gyula 1920.’

VIRÁGH Ferenc: Tiszta szó kell. (Versek.) Berlin, Ludwig Voggenreiter Verlag. Magyar Osztály. 1927 61 p.
Dedikált
IGYGY 2325
MIr.I.

Virágom, virágom. (Magyar szerelmes versek.) [Antológia.] Bp., Magvető. 1955. 244 p.
IGy 5227
MAnt.

Virrasztók. (A Vigilia ötven éve.) [Antológia] (Vál., szerk.: Lukács László, Rónay László. Bev: Rónay László. Lektor. Radics József. Sorozatszerk.: Lukács László.) Bp., Vigilia. 1985. 638 p.
/Vigilia-könyvek/
IGYGY 3952
MAnt.

Vita a népi írókról. (A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében 1958 szeptember 8-án és 9-én tartott tudományos ülésszak előadásainak és hozzászólásainak jegyzőkönyvi kivonata.) Bp., Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. 1958. 181 p.
/MTA Irodalomtörténeti Intézetének Vitaülései. 1./
IGYGY 1482
MIr.II.
Kézirat gyanánt. A borítón egy név: Dienes. A könyvön belül ceruzás jelölések.

Viták Adyval és Adyról. (Szemelvények a két világháboru közötti Ady-viták dokumentumaiból.) (Szerk.,bev.: Kovács Géza.) Bp., TIT Irodalmi Választmány. 1977. 94 p.
IGYGY 39
MIr. II.

VITÁNYI János: Tüzes Gábor. (Regény.) (Bp.) Ifjúsági Könyvkiadó. (1956.) 227 p.
Dedikált
IGYGY 2326
MIr.I.

VITÉZ György: Amerikai történet. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely 1975. 111 p.
Dedikált
IGYGY 2322
MIr.I.
A dedikációt tartalmazó címlap kiszakadva.

VITÉZ György: Jel beszéd. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. 1982. 77 p.
IGYGY 2323
MIr.I.

[VITKOVICS Mihály]: Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai. (Szöveggond., vál., utószó, jegyz.: Vujicsics D. Sztoján.) Bp., – Novi Sad, Európa. – Matica Srpska. 1978. 330 p. [12 t.]
Dedikált (Vujicsics D. Sztoján.)
IGYGY 2327
MIr.I.

VITTORINO, Elio: Emberek és farkasok. [Regény.] (Ford.: Zsámboki Zoltán. Ill.: Kondor Béla.) [Bp.] Magyar Helikon. [1968.] 288 p.
/Helikon Kiskönyvtár/
IGYGY 3806
OlIr.I.
A könyv a 209. sz. pld..

[VITTORINO, Elio]: Vittorini, Elio: Le simplon fait un clin d’œil au fréjus. [Regény.] ([Ford.]: Michel Arnaud.) [Paris] Gallimard. (1950.) 213 p.
/Du Monde Entier/
IGYGY 3228
OlIr.I.
Felvágatlan.

VÍZ László: Sókratés [!] utolsó levele. [Regény.] [Bp.] [A Szerző Kiadása.] 1975. 355 p.
Dedikált
IGYGY 2328
MIr.I.
Benne levél. A borító hátlapján lakcím bejegyzés.

Vogul népköltési gyűjtemény. 1. köt. (Regék és énekek a világ teremtéséről. Vogul szövegek és fordításaik tárgyi és nyelvi magyarázatokkal. Bevezetésül a vogulok népköltése s ősi hitvilága.) (Közzéteszi, bev.: Munkácsi Bernát.) Bp., MTA 1892-1902. 291 p.
IGy 4594
Finnug.II.
Erősen rongálódott: borítója levált, a lapok kijárnak. A borítóján pecsét: hivatalos példány. A címoldalon ceruzával: Illyés Gyula

Vogul népköltési gyűjtemény. 4. köt. (Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjátékok, állaténekek, mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. 1. füz.: Vogul szövegek és fordításaik.) (Közzéteszi: Munkácsi Bernát.) Bp., MTA 1896. 440 p.
IGy 4593
Finnug.II.
Lapjaira hulló, borítója leszakadt. Az elülső borítón kézírással egy név szerepel.

Vogul népköltési gyűjtemény. 4. köt. (Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjátékok, állaténekek, mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. Első füzet: vogul szövegek és fordításaik.) (Közzéteszi: Munkácsi Bernát.) Bp., MTA 1896. 440 p.
IGy 4591
Finnug.II.
Lapjaira hulló, borítója leszakadt

VOINOVICH Géza: Írók és költők. [Tanulmányok.] (Bp.) Bibliotheca. 1943. 186 p.
/Írástudók/
IGy 5597
MIr.II.
Első borítója kezd leszakadni.

VOLLY István: Ütik a rézdobot. (48-as népdalok, Kossuth-nóták, verbunkosok.) (Gyűjtötte, jegyz.: Volly István.) Bp., (Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt.) 1947. 50 p.
/A Magyar Népi Művelődési Intézet Műsorfüzetei. 2./
IGy 4638
Népr.
A borító külsején piros ceruzás írás.

VOLLY István: Ütik a rézdobot. (48-as népdalok, Kossuth-nóták, verbunkosok. 50 dal.) (Összegyűjt., jegyz.: Volly István. Rajzok: Muharay Mihály.) Bp., (Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt.) 1947. 50 p.
/Magyar Népi Művelődési Intézet Műsorfüzetei. 2./
IGy 5299
Népr.
A könyv kötése kezd leszakadni.

VOLTAIRE: Candide ou l’optimisme. – Micromégas. – Jeannot et Colin. [Regények.] Paris, Librairie Gründ. (1937.) 221 p.
IGYGY 3288
FrIr.I.
A könyv gerince félig leszakadva, belül több helyen ceruzás kijelölések.

VOLTAIRE: Candide ou l’optimisme. [Regény.] Paris, Editions Nilsson. [é.n.] 244 p.
IGYGY 3224
FrIr.I.
Sz4.
A címoldalon alig láthatóan, tintával: ’Illyés Gyula 1923’
Fűzésnél szétesve, borítója és gerince hiányzik, címoldala leszakadva. A pecsét a számozatlan utolsó oldalon található

VOLTAIRE: Zaïre. [Tragédia.] (Bev.: Gombocz Zoltán. Sorozatszerk.: Theisz Gyula, Matskássy József.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai). 1901. 89 p.
/Franczia Könyvtár. 13./
IGYGY 3225
FrIr.I.
Az első számozatlan oldalon egy pecsét, a második számozatlan oldal jobb felső sarkában egy monogram található.

VOLTAIRE: Zaire. [Tagédia] ([Jegyz.]: Ch. Richard.) Berlin, Friedberg & Mode. 1897. 72 p.
IGy 5074
FrIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló, borítólapjai hiányoznak. Benne felvágatlan német-francia szójegyzék.

[VORAGINE, Jacques de]: Les plus belles fleurs de la légende dorée de Jacques de Voragine, evesque de gennes. [Legenda.] Paris, Les Éditions de la Sirène. (1920.) 221 p.
IGYGY 3226
FrIr.I.
Felvágatlan.
Gerincén: „La Legand doree”

[VORONCOVA] ВОРОНЦОВА, Л.: Софья Ковалевская Издательство. [Tanulmány.] Москва. Молодая Гвардия. 1959. 334 p.
/Жизнь Замечательных Людей. 22./
Dedikált
IGYGY 3543
VIr.II.
A könyv a borítójából ki van szakadva.

[VOZNYESZENSZKIJ] ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей: Мозаика. [Versek.] (Владимир) Владимирское Кнжное Издательство. 1960. 71 p.
IGy 4994
OrIr.I.
Sz1.
A 2. és a 3. számozatlan oldalon fekete festékkel cirill betűs dedikáció [?]

Vörös a nap félkorongja. (Az új-görög nép legszebb dalai és balladái.) (Ford.: Samu János. Előszó: Trencsényi Waldapfel Imre.) [Bp.] Franklin. [1947.] 32 p.
IGy 5476
Népr.

VÖRÖS Károly: Az 1840. évi mesztegnyői zendülés. [Tanulmány.] [h.n.] Somogy megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Népművelési Osztálya. [é.n.] 24 p.
/Somogyi Füzetek. 1./
IGy 4330
Tört.
Benne ceruzával aláhúzás.

[VÖRÖSMARTY Mihály] Czillei és a’Hunyadiak. (Történeti dráma öt felvonásban.) (1844.) Hunyady László (Töredék.) (1844.) (Sajtó alá rend.: Oltványi Ambrus.) Bp., Akadémiai. 1966. 611 p.[4 t.]
/Vörösmarty Mihály Összes Művei. 11. Drámák. 6./
Dedikált (Oltványi Ambrus.)
IGYGY 2332

[VÖRÖSMARTY Mihály] Le vieux tzigane (1854.) du poète hongrois Mihály Vörösmarty. ([Bev. és kommentárok]: Ladislas Gara, Gyula Sipos.) Paris, Les Editions Polyglottes, 1962. 86 p.
IGYGY 2337
/Quinze Poètes Français/
Vörösmarty Mihály, A vén cigány cím
ű versének 15 francia költő által elkészített fordításai
Anne-Marie de Backer, Marcel Béalu, Alein Bosquet, Paul Chaulot, Jean Dupont, Pierre Emmanuel, Luc Estang, Jean Follein, Jean Grosjean, Louis Giullaume, Charles le Quintrec, Michel Manoll, André Marissel, Jean Rousselot, Robert Sabatier.

[VÖRÖSMARTY Mihály]: Vörösmarty minden munkái. 10. köt. (Beszélyek és regék. 1829-1837.) (Kiad.: Bajza József, [Toldi] Schedel Ferenc.) Pest, Kilián György. 1848. 621 p.
IGYGY 2320
MIr.I.
Benne pecsét: ’Weisz Leó könyvtárából 1902’

[VÖRÖSMARTY Mihály]: Vörösmarty munkái. 3. köt. (Drámai költemények. 1821-1844.) Pest, Ráth Mór. 1871. 349 p.
IGYGY 2329/a
MIr.I.
A szennycímlap verzóján névbejegyzés.

[VÖRÖSMARTY Mihály]: Vörösmarty Munkái. 5. köt. (Drámai költemények 1821-1844: Az áldozat. (Szomorújáték öt felvonásban.) Czillei és a Hunyadiak. Fordítmányok Shakespear-ből: Lear király) Pest, Ráth Mór. 1871. 419 p.
IGYGY 2329
MIr.I.
Sz4.
Kemény díszkötésben, fedele leszakadva, gerince hiányzik.

[VÖRÖSMARTY Mihály]: Vörösmarty összes költői művei. 2. köt. Drámai költemények. (1821-1844.) (Sajtó alá rend.: Gyulai Pál.) Bp., Franklin. [é.n.] 751 p.
IGYGY 2331
MIr.I.
A szennycímlapon tollal bejegyezve: Farkas Annuska

[VÖRÖSMARTY Mihály]: ΒЁРЁШМАРТИ, Михай: Избранное. ([Ford.]: A. Губаша, А. Красновой. [Bev.]: E. Малыхиной.) Mockba, Госудрственное Издательство Художественной Литературы. 1956. 642 p.
Dedikált (Hidas Ágnes)
IGYGY 2333
MIr.I.
A könyv borítója rongált, festékes

VUILLEUMIER, Henri: L’Auberge du Vieux-Bois. [Detektívregény.] Genève. Les Éditions Utiles. 1943. 157 p.
/Collection l’Enquête/
IGYGY 3227
FrIr.I.

A gerinc leválófélben.

[VULCANU, Iosifu]: Posii de Iosifu Vulcanu. [Versek.] Pesta, Alesandru Kocsi. 1866. 205 p.
IGYGY 3738
RomIr.I.
A címlapon kék ceruzával aláhúzás és bejegyzés.

W

WAGNER, Francis S.: Zoltan Bay atomic physicist . (A pioneer of space research.) (The editorial assistance [Szerk.]: Christina Wagner-Jones. Foreword [Előszó]: Albert Szentgyörgyi.) Bp., Akadémiai. 1985. 116 p.
Dedikált (beragasztott dedikáció)
IGYGY 210
Egyéb.II.

WAHL, Rudolph: Karl der Grosse. [Tanulmány.] München, Willi Weismann Verlag. [é.n.] 338 p.
IGYGY 3385
Tört.

WALDAPFEL József: Katona József. [Monográfia.] Franklin. [1942.] 200 p.
/Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 1028
MIr.II.

WALSER, Martin: Histoires pour mentir. (Nouvelles.) ([Ford.]: Anne Gaudu, Raymond Barthe.) [Paris] Gallimard. (1971.) 165 p.
IGYGY 3386
NémIr.I.

WALTER, Gérard: Histoire de la Terreur 1793-1794. [Tanulmány.] [Bev.: Gérard Walter.] Paris, Albin Michel. (1937.) 446 p.
IGYGY 3230
Tört.
A könyv a kötéséből ki van szakadva. Benne egy reklám szórólap a Sciences d’Aujourd’hui-től.

WALTER, Gérard: Histoires des jacobins. [Tanulmány.] [Bev.: Gérard Walter.] (Paris) Aimery Somogy Éditeur. 1946. 380 p.
IGYGY 3229
Tört.
A könyv helyenként felvágatlan első borítója leszakadt.

[WALTER] Pater Walter: A renaissance. [Tanulmány.] (Ford., előszó: Sebestyén Károly. Sorozatszerk.: Pogány József.) [Bp.] Révai. 1913.
/Világkönyvtár/
IGy 4233
VIr.II.
Borítójából kiszakadva

WALTHER Victor: Új világ alkotói. (Karl Marx és Friedrich Engels élete.) (Utószó: Szabó Valéria.) Bp., Móra. 1962. 147 p.
IGYGY 3384
Tört.

WASILEWSKA, Wanda: Leigázott föld. (Regény.) (Ford.: Mészáros István.) [Bp.] Révai. [1950] 230 p.
IGYGY 3751
LenIr.I.
Benne egy Révai Ellenőrzőlap

WASS Albert: Egyedül a világ ellen. (Regény.) [Bp.] Misztótfalusi Közművelődési Szövetkezet. [é.n.] 58 p.
/Érdekes Könyvek/
IGYGY 2338
MIr.I.

WASS Albert: Mire a fák megnőnek. (Regény.) Bp., Révai. 1942. 302 p.
IGYGY 2339
MIr.I.

WASSERMANN, Jakob: Caxamalca aranya. (Elbeszélés.) (Ford.: Dús László. Bev.: Bálint György.) Bp., Kisipari Szövetkezeti Kiadóvállalat. 1957. 79 p.
IGYGY 3387
NémIr.I.

WEBER – HENNEQUIN: Az elnökné. (Vígjáték három felvonásban.) (Ford.: Karinthy Frigyes.) Bp., Lampel. [é.n.] 112 p.
/Fővárosi Színházak Műsora. 306–307./
IGy 5540
FrIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Mindkét borítója leszakadva, gerince hiányzik.

WEBSTER, Charlotte: Cérémonie d’innocence. (Ceremony of innocence.) [Regény.] ([Ford.]: Camille Guéneux.) [Paris] Gallimard. (1950.) 265 p.
/La Méridienne/
IGYGY 3516
AngIr.I.

WEIZSÄCKER: Anonyma. [Elmélkedés.] Bern, Verlag A. Francke AG. (1946.) 65 p.
/Sammlung Überlieferung und Auftrag. Reihe Schriften. Band. 4./
IGy 4203
Fil.
Benne egy német nyelvű nyomtatvány

Welches Tier gehört zu dir? (Eine poetische Arche Noah.) (Vál.: Peter Hamm.) (München-Wien. Hanser, 1984. 571 p.
IGYGY 3319
VAnt.
Benne egy lap a Szerzői Jogvédő Hivataltól Illyés Gyulánénak.

WELLS, H[erbert] G[eorge] : A csillag és egyéb elbeszélések. (Ford.: Darvay Ilona.) Bp., Athenaeum. 1921. 83 p.
/Modern Könyvtár. 668-670./
IGYGY 3515
AngIr.I.
Sz1.
Mindkét borítója leszakadva, gerince szakadozott.

WELLS, H[erbert] G[eorge]: Emberistenek. [Regény.] (Ford.: Karinthy Emilia.) Bp., Franklin. [é.n.] 293 p.
IGYGY 3514
AngIr.I.

WEÖRES Sándor: A teljesség felé. [Elmélkedések.] (Ill.: Illés Árpád.) Bp., Móricz Zsigmond Könyvkiadó. 1945. 152 p.
IGYGY 2354
MIr.I.

WEÖRES Sándor: Elysium. (Versek.) Bp., Móricz Zsigmond Könyvkiadó. (1946.) 92 p.
Dedikált
IGYGY 2342
MIr.I.

[WERBŐCZY István]: Werbőczy István hármaskönyve. [Törvények.] (Ford., jogi műszótár, tárgymutató: Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen.) Bp., MTA 1894. 466 p.
IGYGY 4115
Tört.

WERFEL, Franz: Bernadette. [Regény.] (Ford.: J. Christianus Mária.) [h.n.] Pantheon. [é.n.] 490 p.
IGYGY 3388
NémIr.I.
A könyvből a lapok kijárnak.

WERTNER Mór: Negyedik Béla Király története. (Okirati kútfők nyomán.) Temesvár, Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtón. 1893. 251 p.
/Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár/
IGy 4314
Tört.
Benne Kozmutza Hermile neve tollal.

WESSELÉNYI Miklós: Balítéletekről. (Vál., bev., jegyz.: Veress Dániel. Sorozatot szerk.: Csehi Gyula, Mikó Imre.) Bukarest, Kriterion. 1974. 268 p.
/Téka/
IGYGY 2359
Tört.

WESSELLÉNYI Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében. [Tanulmány.] Lipcse, Wigand Ottó. 1843. 372 p.
IGYGY 2361
Tört.
Erősen rongálódott.

WESSELLÉNYI Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében. 1-2. köt. [Tanulmány.] (Sajtó alá rend., jegyz.: Gál István. Sorozatszerk.: Dr. Jancsó Elemér.) Kolozsvár, Minerva Rt. [1944.] 174, 164 p.
/Erdélyi Ritkaságok. 12.13./
IGYGY 2360 – IGYGY 2360/a
Tört.

[WHITE, E. G.]: Krisztus szenvedései az emberiség megváltásáért White E. G.-től. [Elmélkedés.] Bp., – Hamburg – Basel – Den Haag, Vallásos Iratok Nemzetközi Kiadóhivatala. 1921. 31 p.
IGy 4952
Egyéb.II.
A borítója leszakadva.

WHITMAN, Walt: Ének magamról. [Vers.] (Ford., előszó: Gáspár Endre.) Wien, Bán Verlag. 1921. 67 p.
/Falanx Könyvtár. 1./
IGYGY 3513
AngIr.I.
Borítója hiányzik, címoldala is leszakadva.

WHITMAN, Walt: Fűszálak. (Összes költemények.) (Ford.: Babits Mihály, Füst Milán, Gáspár Endre…stb. Utószó, jegyz.: Országh László.) [Bp.] Magyar Helikon. 1964. 772 p.
IGYGY 3533
AngIr.I.

WHITMAN, Walt: Ouvres choisies. [Versek és prózai írások.] ([Ford.]: Jules Laforgue, Louis Fabulet, André Gide, Valery Larbaud, Jean Schlumberger, Françis Viélé-Griffin. [Bev.]: Valéry Larbaud.) Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1930.) 319 p.
/Librairie Gallimard/
IGYGY 3231
AngIr.I.
Felvágatlan.

Why do we write? (Pourquoi écrire?) [Konferencia-program, szövegek.] Ljubljana, Yugoslav PEN Community. 1971. 150 p.
IGy 5452
VIr.II.

[WILDE, Oscar]: Wilde Oszkár: A boldog herceg. (The Happy Prince.) (Az eredeti teljes szöveg és hű fordítása.) [Mese.] (Ford.: Honti Rezső.) Bp., Lantos. 1921. 29 p.
/Kétnyelvű Klassikus [!] Könyvtár. 1./
IGYGY 3521
AngIr.I.
Névbeírás a számozatlan 3. oldalon: csernefalvi Kozmutza Pál egyetemi hallgató. Ritmizálás a 10. oldalon.
Rossz állapotú, lapjaira hulló

WILDE, Oscar: A cantervillei kísértet. [Elbeszélések.] (Ford.: Király György, Bálint Lajos.) (Bp.) Révai. (1943.) 211 p.
IGYGY 3518
AngIr.I.

WILDE, Oscar: A readingi fegyház balladája. [Vers.] (Ford.: Tóth Árpád.) Bp., Athenaeum. 1921.
31 p.
IGYGY 3523
AngIr.I.
Az utolsó oldalon egy ceruzás firka.

WILDE, Oscar: Költemények. (Ford.: Kosztolányi Dezső.) (Bp.) Révai. (1942.) 160 p.
IGYGY 3522
AngIr.I.
A könyvben két pecsét és két leltári szám van, de ezek megegyeznek.

[WILDE, Oscar] Wilde Oszkár: A minta-milliomos. (The Model Millionaire.) [Novellák.] (Ford.: Honti Rezső.) Bp., Lantos. 1920. 31 p.
/Kétnyelvű Klassikus [!] Könyvtár. 13./
IGy 5087
AngIr.I.
Sz1

[WILDE, Oscar]: Wilde Oszkár: A nevezetes rakéta. (The Remarkable Rocket.) (Az eredeti teljes szöveg és hű fordítása.) [Mese.] (Ford.: Plechl Béla.) Bp., Lantos. 1921. 31 p.
/Kétnyelvű Klassikus [!] Könyvtár. 41./
IGYGY 3520
AngIr.I.
A könyv rossz állapotú

[WILDE, Oscar]: Wilde Oszkár: Dorian Gray arczképe. (Regény.) (Ford.: Schöpflin Aladár. Előszó: Wilde Oszkár.) Bp., Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 360 p.
IGYGY 3519
AngIr.I.
Elég rossz állapotba van: lapok ki vannak szakadva és a gerince is szakadozott.

[WILDE, Oscar]: Wilde Oszkár: Mesék, történetek és költemények prózában. (Ford.: Mikes Lajos.) Bp., Franklin. [é.n.] 126 p.
/Wilde Oszkár Összes Művei/
IGYGY 3517
AngIr.I.

[WILDE, Oscar]: Wilde Oszkár verseiből. (Ford.: Babits Mihály.) Bp., Athenaeum. [é.n.]
50 p.
IGYGY 3524
AngIr.I.
A könyv borítója le van szakadva.

WILDER, Thorton: Kabala. (Regény.) (Ford.: Szöllősy Klára.) (Bp.) Révai. (1947.) 209 p.
IGYGY 3525
AngIr.I.

WILDER, Thorton: Sorsom az ég. [Regény.] (Ford.: Szentmihályi János.) (Bp.) Vigilia. [1949.] 279 p.
IGYGY 3526
AngIr.I.

WILLIAMS, William Carlos: Amerikai beszédre. [Versek.] (Ford.: Kodolányi Gyula, Orbán Ottó, Várady Szabolcs. Vál., utószó: Kodolányi Gyula.) Bp., Európa. 1984. 122 p.
/Napjaink Költészete/
Dedikált (Illyés Gyulánénak Kodolányi Gyula.)
IGYGY 3527
AngIr.I.

WILLMS, Johannes: Bücherfreunde Büchernarren. (Entwurf zur Archäologie einer Leidenschaft.) [Tanulmány.] Wiesbaden, Otto Harrassowitz. (1978.) 227 p.
IGYGY 3390
Tört.
Benne egy levél Illyés Gyulának.

WOOLF, Virginia: Flush. (Regény.) (Ford.: Rónay György.) (Bp.) Révai. (1947.) 158 p.
/Révai Könyvtár. 14./
IGYGY 3528
AngIr.I.

WOOLLEY, Leonhard: Ur városa és a vízözön. [Regény.] (Ford.: Salamon Gábor. Bev.: Leonhard Wooley.) (Bp.) Officina. (1943.) 122 p.
/Officina Könyvtár. 43-45./
IGYGY 3530
Tört.
Első borítója hiányzik.

WURMSER, André – MAMIAC Louise: Aux meilleurs français et aux pires. (Lettres de Budapest.) 1-2. köt. [Levélgyűjtemény.] Paris, Les Éditeurs Français Reunis. (1954.)
252, 260 p.
Dedikált (Mind a két szerző.)
IGYGY 3233 – IGYGY 3233/a
Tört.
Az 1. köt.-ben egy papír, egyik oldalán gépelt szöveggel

WURMSER, André: Conseil de révision. [Tanulmányok.] [Paris] Gallimard. (1972.) 357 p.
Dedikált
IGYGY 3232
FrIr.II.

WURMSER, André: Le nouveau kaléidoscope. [Novellák.] Paris, Julliard. (1973.) 299 p.
Dedikált
IGYGY 3235
FrIr.I.
Az első borító belső oldalán ceruzás bejegyzés.

WURMSER, André: Mémoires d’un homme du monde. [Visszaemlékezések.] Paris, Les Éditeurs Français Réunis. (1964.) 302 p.
Dedikált
IGYGY 3234
FrIr.I.

WURMSER, André: Un homme vient au monde. (Six neuf douze.) [Regény.] (Paris) Les Éditeurs Français Réunis. (1955.) 502 p.
Dedikált
IGYGY 3236
FrIr.I.
Felvágatlan.

[WÜRTZ Ádám]: Würtz Ádám rajzok. [Rajzok.] Békéscsaba, (Megyei Könyvtár házinyomdája.) 1981. [110 p.]
MűvTört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

Z

[ZABOLOCKIJ, Nikolaj Alekszeevics]: ЗАБОЛОЏКИЙ, Николай: Стихотрения. [Versek.] Moсквa, 1957. Государственои Здателство художественной Литератуpы. 198 p.
IGYGY 3656
OrIr.I.

[ZABOLOCKIJ, Nikolaj Alekszeevics]: ЗАБОЛОЏКИЙ, Николай: Стихотрения. [Versek.] Moсквa, 1959. Государственои Здателство художественной Литератуpы. 198 p.
IGy 4995

OrIr.I.

S. ZACHÁR Ilona: “…és terjesztém a szent tüzet.” (Kazinczy Ferenc élete.) (Bev.: Dohnányi Ernő.) [Életrajz.] 1. köt. Bp., Grill Károly Könyvkiadóvállalata. (1942.) 288 p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Védőborítójának hátsó fele hiányzik.
Takács Mária könyvében IGYK 1040 számmal szerepel (I: 575. p.)

ZAGON, Elisabeth S. De: L’Europe des Poètes. (Anthologie multilingue.) ([Vál.]: Elisabeth S. de Zagon. [Előszó]: H. Brugmans.) [Paris] Le Cherche-midi Éditeur Seghers. (1980.)
783 p.
/Collection Espaces/
Dedikált
IGYGY 3286
VAnt.

ZAJTI Ferenc: Magyar évezredek. (Skyta – Hun – Magyar faji azonosság.) (Előszó: Zajti Ferenc.) Bp., (Móricz Zsigmond Könyvkiadóvállalat.) 1943. 443 p.
IGy 4308
Tört.
Benne illusztrációk, mű, és térképmelléklet.

ZAKRUTYKIN, Vitalij Alekszandrovics: Az úszó falu. [Regény.] Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1951. 295 p.
IGYGY 3655
OrIr.I.

ZALABAI Zsigmond: A vers túloldalán (Tanulmányok.) Bratislava, Madách. 1974. 127 p.
Dedikált
IGYGY 2363
MIr.II.
A belső borítón címbeírás tollal

Zala vármegye története. 1-2. köt. (Oklevéltár.1024-1363., 1364-1498.) (Szerk., előszó: Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy Gyula.) Bp., Zala Vármegye Közönsége. 1886. 640, 646 p.
IGy 4555 – IGy 4559
Tört.
Erősen rongálódott.

ZAY László: Mézesmadzag. [Esszé.] (Bp.) Szépirodalmi. (1981.) 228 p.
Dedikált
IGYGY 2391
MIr.I.
Két A/4-es lap gépírással és zöld filctollas javításokkal.

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi Három nővér fordítása. [Tanulmány.] 1982. 75-92. p.
Dedikált
IGYGY 1175
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1982. 1. sz.-ból. Benne egy gépírással írt levél Zágonyi Ervintől.

ZELK Zoltán: A hűség és a hála éneke. [Versek.] [Bp.] Athenaeum, [1949.] 36 p.
Dedikált
IGYGY 2378
MIr.I.

ZELK Zoltán: A lélek panaszaiból. (Versek.) [Bp.] Cserépfalvi. 1942. 74 p.
Dedikált
IGYGY 2367
MIr.I.

ZELK Zoltán: Alkonyi halászat. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1956. 54 p.
Dedikált
IGYGY 2368
MIr.I.

ZELK Zoltán: A pártos éneke. (1945-1950.) (Versek.) [Bp.] Athenaeum. [1950.] 153 p.
Dedikált
IGYGY 2374
MIr.I.

ZELK Zoltán: Csuklódon kibuggyan a vér. (Versek.) [Bp.] [A szerző kiadása.] [1930.] 29 p.
Dedikált
IGYGY 2365
MIr.I.

ZELK Zoltán: Ezen a földön. (Új versek.) [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 47 p.
Dedikált
IGYGY 2370
MIr.I.

ZELK Zoltán: Féktávolságon belül. [Cikkek.] Bp., Szépirodalmi. (1973.) 382 p.
Dedikált
IGYGY 2372
MIr.II.

ZELK Zoltán: Főhajtás a túlvilágra. [Versek.] (Bev.: Zelk Zoltán.) Bp., [Móra.] 1980. 125 p.
/Kozmosz Könyvek./
Dedikált
IGYGY 2373
MIr.I.
A könyvet Kass János tervezte. A könyvben fotóportrék írókról költőkről.

ZELK Zoltán: Gyermekbánat. (Versek.) [Bp.] Hungária. [é.n.] 32 p.
Dedikált
IGYGY 2369
MIr.I.

ZELK Zoltán: 70 [Vers.] (Szerk.: Szántó Tibor.) [Bp.] (Dürer Nyomda.) (1976.)
[7 p.]
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent 150 példányban, Zelk Zoltán hetvenedik születésnapjára. Könyvárusi forgalomba nem került

ZELK Zoltán: Kagylóban tenger. (Versek. 1942-1947.) Bp., Dante. (1947.) 103 p.
Dedikált
IGYGY 2375
MIr.I.

ZELK Zoltán: Kifosztott táj. (Versek.) Bp.[A szerző kiadása.] 1936. 68 p.
Dedikált
IGYGY 2366
MIr.I.

ZELK Zoltán: Mindennapi halálom. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1979. 126 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 2371
MIr.I.

ZELK Zoltán: Sirály. [Vers.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1978. [12 p.]
Dedikált
IGYGY 2376
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a 20. sz.

ZELK Zoltán: Sirály. [Vers.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1978. [12 p.]
Dedikált: „Zelk Zoltán”
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban.

ZELK Zoltán: Teremtés tanúja. (Válogatott versek.) (Bp.) Cserépfalvi. 1945. 203 p.
IGYGY 2377
MIr.I.

ZELTNER, Gerda: La grande aventure du roman français au XXe siècle. (Le nouveau visage de la littérature.) (Paris) Éditions Gonthier. (1967.) 219 p.
/Collections Grand Format Meditations/
IGYGY 3237
FrIr.II.
Benne André Mari névjegykártyáj
a néhány francia sorral.

Zempléni Árpád emlékezete. (A költő halálának huszadik évfordulójára.) (Szerk.: Rubinyi Mózes.) Bp., Lafontaine Irodalmi Társaság. 1940. 30 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

ZILAHY Lajos: Fatornyok. (Szinmű három felvonásban.) (Bp.) Athenaeum. [1943.] 95 p.
Dedikált
IGYGY 2381
MIr.I.

ZILAHY Lajos: Süt a nap. (Vígjáték három felvonásban.) (Bp.) Athenaeum. 1947. 103 p.
IGYGY 2380
MIr.I.

ZILAHY Lajos: Szépanyám. (Színmű három felvonásban.) (Bp.) Athenaeum. 1943. 89 p.
Dedikált
IGYGY 2379
MIr.I.

ZILI, Ridha: Ifrikya ma pensée. [Versek.] ([Bev.]: René R. Khawam.) (Honfleur) Éditions Pierre Jean Oswald. (1967.) 116 p.
/Les Poètes Contemporains En Poche/
IGYGY 4048
FrIr.I.

ZILLICH, Heinrich: Attila alkonya. (Elbeszélés.) (Ford.: Dénes Tibor.) [Bp.] Athenaeum. [1941.] 105 p.
/Athenaeum Olvasótára/
IGYGY 3381
NémIr.I.
Kötéséből kiesve.

ZOLNAI Béla: Kosztolányi, Nietzsche, Juhász. [Tanulmány.] [Bp.] (Akadémiai.) 1958.
389-406. p.
Dedikált
IGy 5710
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1958. 3-4. sz.-ból.

ZOLNAI Béla: Nyelv és hangulat. (A nyelv akusztikája.) [Tanulmány.] (Bev.: Zolnai Béla. Lektor: Balázs János, Fónagy Iván.) (Bp.) Gondolat. 1964. 297 p.
IGy 5719
Nyelv.II.

ZOLNAY, L.: L’approvisionnement en eau des villes et château-fort. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1974. 337-353. p.
Dedikált
Tört.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae. 76. 3-4. sz.-ból.
Angol és német nyelvű összefoglalóval

ZOLNAY László: Létezés és erkölcs. I. (Létezés és erkölcs.) [Tanulmány.] Bp., ABC Könyvkiadó Rt. 1944. 257 p.
Dedikált
IGYGY 2389
Fil.
A külső védőborítója eléggé szakadozott.

ZOLNAY Vilmos: Pokoljárás. (Az ember halála és halhatatlansága – a művészetek születése.) [Tanulmány.] Bp., Magvető. (1971.) 318 p.
Dedikált
IGYGY 2390
MűvTört

ZRÍNYI Miklós: Adriai tengernek Syrenaia. (Nyomtatta Béchben a’ Koloniai Udvarban. Kosmerovi Máté Czászár ő Felsége Könyvnyomtatója. Anno MDCLI.) Bp., Akadémiai. Magyar Helikon.1980. [321 p.]
IGYGY 2394–IGYGY 2394/a
MIr.I.
KOVÁCS Sándor Iván: Utószó az Adriai tengernek Syrenaia hasonmás kiadásához.
Bp., Akadémiai. Magyar Helikon.1980. 79 p.
Dedikált
MIr.II.
A Kovács Sándor Iván által írt utószó és jegyzetek külön kötve
A hasonmás kiadás és a külön kötött utószó egy díszdobozban található

ZRÍNYI Miklós: Zrínyi énekek. (A szigetvári hős Zrínyi Miklós alakja a szomszéd népek költészetében. (Bev.:Ortutay Gyula. Ford.: Kiss Károly. Jegyz.: Vujicsics D. Sztoján.) Katonai Kiadó. 1956. 206. p. [1 t.]
Dedikált. (Kiss Károly)
IGYGY 2392
VAnt.

[ZRÍNYI Miklós]: Zerinvári Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum. [Vitairat.] (Sorozatszerk.: Radó Antal. Bev., jegyz.: Ferenczi Zoltán.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.] [1901.]
64 p.
/Magyar Könyvtár. 216./
IGy 5007
MIr.I.
Sz1.
Fűzésnél szétesve és gerince is szakadt. Helyenként ceruzás jelölések.

[Zrínyi Miklós]: Zrínyi Miklós a törökök réme. (Franciaországi emlékbeszéd 1665-ből latinul és magyarul.) (Ford.: Molnár Imre. Lektorálta és a fordítást az eredeti szöveggel egybevetette: Dr. Kun József.) [Pécs.] Szigetvári Várbaráti Kör. 1969. 58 p.
/Szigetvári Várbaráti Kör Kiadványai. 3./
IGYGY 2395
Tört.

[ZUCKMAYER, Carl]: Zuckermayer: A köpenicki kapitány. (Német mese három felvonásban.) (Ford.: Lászlóffy Kata. Utószó: Gyurkó László.) (Bp.) Európa. 1959. 115 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 3382
NémIr.I.

ZWEIG, Stefan: Ámok. (Regény.) (Ford.: Újváry Lajos.) (Bp.) Révai. (1946.) 280 p.
IGYGY 3391
NémIr.I.
Borítója szakadozott

ZWEIG, Stefan: Casanova. [Tanulmány.] (Ford.: H. Perci Éva.) (Bp.) Officina. [é.n.] 85 p.
IGYGY 3383
VIr.II.

Z życia ludu węgierskiego – A magyar parasztság életéből. [Antológia.] ([Szerk.]: Tibor Csorba.) Bp., Cserépfalvi. 1941. [!] 31 p.
/Biblioteczka: „Uczmy się Po Węgiersku” Tanuljunk magyarul!/
Dedikált
IGy 5301
MAnt
Kétnyelvű válogatás Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Illyés Gyula, Veres Péter, Tamási Áron egy-egy művének részleteiből

Zs

ZSEBŐK Zoltán: Lépcsőfokok.[Önéletrajz.] Bp., Szépirodalmi. 1981. 407 p. [18 t.]
Dedikált
IGYGY 2397
MIr.I.

ZSINDELY Endre: Batsányi János párizsi levelei Johann Georg Müllerhez. [Tanulmány.] [Bp.] Irodalomtörténeti Közlemények. 1964. 31 p.
Dedikált
IGYGY 209
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1964. 1-2. sz.-ból.
Német és magyar nyelvű.


ZSINDELY Endre: Egy értékes hungarica: Batsányi János mostanáig lappangó műve a Schaffhauseni Városi Könyvtárban. [Tanulmány.] [Bp.] 1964. 62-65. p.
IGYGY 208
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat Magyar Könyvszemle 1964. 1. sz.-ból

ZSIRAI Miklós: Finnugor rokonságunk. [Tanulmány.] Bp., MTA 1937. 587 p.
Dedikált
IGy 4295
Finnug.II.
Benne mellékletként beragasztva egy térkép
Kötéséből kiszakadva.