itt van egy kép MTA ITI
Felépítés

Illyés Gyula Archívum és Műhely:
Könyvjegyzék az Archívumba került könyvállományról

Készítették: Benda Mihály, Morvay Kinga, Papp Szilvia Anikó, Stauder Mária.
Szerkesztette: Stauder Mária.

H–Ö

Vissza a főoldalra

Segédanyagok a könyvjegyzékek használatához

H

HAGEN, Victor Wolfgang von: The Ancient Sun Kingdoms of the Americas. (Aztec, Maya, Inca.) Cleveland–New-York, The World Publishing Compony. 617 p.
IGy 4473
Tört.

Hagyomány és kreativitás. 1-3. köt. (Magyar paraszti gyermeknevelés; Oktatás, művészet, folklór, játék ; Kreativitás és hagyomány.) (Szerk.: Zelnik József. 1 köt. szerk. bev.: Földesné Györgyi Erzsébet. 2. köt. szerk., bev.: Hosszú Klára. 3. köt. szerk., bev.: Voigt Vilmos.) Bp.-Kecskemét. Népművészeti és Közművelődési Információs és Módszertani Központ. 1982. 39, 113, 180 p.
IGYGY 3891– IGYGY 3891/a – IGYGY 3891/b
Népr.
A kötetek egy nyomtatott kartontokban találhatók.

HAJDÓK János: Kígyó és galamb. (Versek.) Bp., A szerző kiadása. 1974. 156 p.
Dedikált
IGYGY 748
MIr.I.

HAJDU Ferenc: Ketten vagyunk, mindig ketten. [Versek.] Bp., Magvető. 1982. 88 p.
Dedikált
IGYGY 749
MIr.I.

HAJNAL Anna: „Fű, mely sziklán kél.” [Elbeszélés.] (Szerk.: Szántó Tibor.) Bp., 1983.
107 p.
Dedikált (olvashatatlan aláírással)
IGYGY 6173
MIr.I.
Nemes Nagy Ágnes: Hajnal Anna otthonai című emlékezésével
Készült 250 számozott példányban. Ez a 148.

HAJNAL Anna: Alkonyfény. [Versek.] Bp., Magvető. 1978. 84 p.
Dedikált
IGYGY 736
MIr.I.

HAJNAL Anna: Elhiszed nekem? [Versek.] Bp., Magvető. 1976. 76 p.
Dedikált
IGYGY 737
MIr.I.

HAJNAL Anna: Ének a síkságon. (Összegyűjtött versek.) Bp., Magvető. 1977. 660 p.
Dedikált
IGYGY 739
MIr.I.
Benne: levél: Hajnal Anna Illyés Gyulának és Illyés Gyulánénak. Kézirat, (A/4) rektó. Fekete tintaírás. ”Kedves Flóra, Kedves Gyula, jól esett, máig is számontartom, hozzám írt baráti leveleteket. Így későn – köszönöm meg hogy gondoltatok rám. Gyula minden írását olvasom. Flóra, munkádról tudok. Tápláló áramotok engem is elér.
Barátotok, hívetek Anna.
Bp. 1977 májús 14.”

HAJNAL Anna: Füzes. [Elbeszélő költemény.] (Ill.: Janovits István.) Bp., Dante. [é.n.] 48 p.
Dedikált
IGYGY 740
MIr.I.

HAJNAL Anna: Himnuszok és énekek. [Versek.] (Bp.) Argonauták. 1938. 125 p.
Dedikált
IGYGY 741
MIr.I.
Felvágatlan

HAJNAL Anna: Óriások százada. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1952. 87 p.
Dedikált
IGYK 6216
MIr.I.

HAJNAL Anna: Összegyűjtött művei. (Összeáll., sajtó alá rend.: Steinert Ágota.) 1.−2. köt. Bp., Magvető. 1980. 689, 708 p.
IGYK 742/a-742
MIr.I.

HAJNAL Gábor: A szegény panasza. (Versek.) (Bp.) Magyar Téka. (1947.) 46 p.
Dedikált
IGYGY 745
MIr.I.

HAJNAL Gábor: Boszorkányéj. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1971. 165 p.
Dedikált
IGYGY 743
MIr.I.

HAJNAL Gábor: Nem istenekkel önmagaddal. [Versek.] Bp., [Argonauták.] 1939. 78 p.
Dedikált
IGYGY 744
MIr.I.

HAJNAL Gábor: Szeptemberi nyár. [Versek.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Magvető. 1957.
161 p.
Dedikált
IGYGY 746
MIr.I.
Jelölések kék tintával A romos városban (120.o.) és a Furulyás Ferkó (150.o.)című versekben

HAJNAL Gábor: Tengerre vágytam. [Versek.] Bp., Magvető. 1959. 139 p.
Dedikált
IGYGY 747
MIr.I.

Hajnali harangszó. (Versek.) [Antológia.] Moszkva, Idegennyelvű Irodalmi Kiadó. 1943.
45 p.
IGy 5594
MAnt.
Füzet

Hajnali szél. (Irodalmi antológia, Balatonfüred 1986.) (Szerk.: Horváth József, Kellei György, Kemény Géza, Széki Patka László. Ajánlás: Karli Antal. Ill.: Bányai Erzsébet, Grim József, Németh Anikó, Ökrös Géza, Pálffy Károly.) [Balatonfüred,] Balatonfüredi Városi Tanács. Balatonfüredi Jókai Kör. 1986. 94 p.
Dedikált
IGYGY 6079
MAnt.

Haj, ne hátra, haj előre. (1848 emlékezete.) [Antológia.] (Vál.: Utassy József. Ill.: Kondor Lajos.) Bp., Móra. 1978. 265 p.
IGy 5387
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula 4 verse

HAJÓS Tamás: Szárítókötélen. [Versek.] [h.n.] Amerikai Magyar Írók. 1980. 71 p.
Dedikált: „Illyés Gyulának mély tisztelettel és nagyrabecsüléssel Hajós Tamás. Toronto, 1980 VIII. 31.”
Leltári szám és pecsét nélkül
MIr.I.

HALASY-NAGY József: A politikai tudomány kedetei (Platon és Aristoteles.) (Szerk. bizottság: Vladár Gábor, Balogh józsef, Huszti József, Moravcsik Gyula, Radvánszky Antal.) Bp., Parthenon. 1942. 93 p.
/Parthenon-Tanulmányok. I./
IGy 4199
Fil.

HALASZ, Nicholas- HALASZ, Robert: „Tiszta szívű gyilkosok” [Tanulmány.] (Ford.: Tandori Dezső.) [Bp.] Kossuth. 1972. 170 p.
/Népszerű Történelem/
IGy 4478
Tört.

HALÁSZ Gábor: Az értelem keresése. (Irodalmi tanulmányok.) (Előszó: Halász Gábor.) Bp., Franklin. [1938.] 209 p.
/Kultúra és Tudomány/
Dedikált
IGy 5663
MIr.II.

HALÁSZ Gábor: Válogatott írásai. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. 1977. 802 p.
IGYGY 732
MIr.II.
Véber Károly válogatásának felhasználásával

Halhatatlan szerelem nagy költők és nagy festők művészetének tükrében. (A nyolcvanéves Pesti Napló jubileumi ajándéka előfizetőinek.) [Antológia.] (Szerk.: Mikes Lajos, Mihályfi Ernő, Szabó Lőrinc.) [Bp.] (Pesti Napló.) [1930.] 143 p.
IGy 5185
MAnt.

Halhatatlan szerelem. (Nagy költők és nagy festők művészetének tükrében.) [Antológia.] (Ford.: Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, , Bérczy Károly, Mikes Lajos, Szabó Lőrinc, Telekes Béla, Tóth Árpád.)(Vál., szerk.. Mikes Lajos, Mihályfi Ernő, Szabó Lőrinc.) [Athenaeum.]
IGy 5185
VAnt.
A címoldalon nyomtatva: ’A nyolcvanéves Pesti Napló jubileumi ajándéka előfizetőinek.’ Bibliofil kiadás. A címlap Falus Elek munkája. 38 mélynyomású fekete-fehér képpel, 8 színes műmelléklettel és eredeti régi díszítő motívumokkal. Carlo Cignani: Ádám és Éva című festményéről készült lenyomat, amely a 16. és 17. oldal között kiszakadva található.

HALMAY Tihamér: Fényküllők között. [Versek.] Cleveland, Ohio. Asteroid. [1968.] 287 p.
Dedikált
IGYGY 750
MIr.I.
A sajtóhibák jegyzékével

HAMELET, Michel-P.: Nicolae Ceauşescu. (Életrajz és válogatott írások.) Bukarest, Politikai Könyvkiadó. 1971. 231 p.
IGYGY 3717
Tört.

HAMP, Pierre: Dix contes écrits dans le Nord. [Mesék.] Paris, Cahiers de la quinzaine. [1908.] 105 p.
/Cahier de la quinzaine. 2e cahier de la 10e série./
IGYGY 2865
Népr.
Hátsó borítója leszakadt, lapszélei szakadozottak. Az első borítón a cím ceruzával alá van húzva.
A könyvben egy levél a Nyugat szerkesztőségéből 1937. febr. 16.
Kedves Barátom, Nagyon kérlek, jöjj be csütörtökön d.u. lehetőleg 4 órára a szerkesztőségbe s ha lehet intézd úgy az aznapi dolgaidat, hogy 5 óra után együtt maradhassunk Mihállyal.
Ölel GOszkár.

HAMP, Pierre: La mort de l’or. [Regény.] [Paris,] Ernest Flammarion. (1933.) 340 p.
/La Peine des Hommes/
IGYGY 2866
FrIr.I.
A könyv borítója le van szakadva és gerince is rongyos. A könyv néhol felvágatlan.

HAMP, Pierre: L’art et le travail. [Regény.] Paris, Librairie Stock. 1923. 125 p.
/Les Contemporains/
IGy 5055
FrIr.I.
Sz1.
Borítólapja, gerince és első és hátsó számozatlan oldalai leszakadtak.

HAMVAS Béla: A láthatatlan történet. [Regény.] Bp., Királyi Magyar Egyetemi Ny. (1943.) 185 p.
IGYGY 6196
MIr.I.

HANÁK Péter: A Szent Lélek lovagjától az Új versekig. [Tanulmány.] [h.n.] Új Írás. 1978. [69]-82. p.
Dedikált
MIr.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat az Új Írás XVIII. évf. 1978. augusztusi sz.-ból.

HANÁK Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. (A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében.) [Tanulmány.] (Előszó: Hanák Tibor.) (Felelős szerk.: Balla Bálint.) (Bern,) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.) (1981.) 265 p.
IGYGY 751
Tört.

HANKISS János: Európa és a magyar irodalom. (A honfoglalástól a kiegyezésig.) (Előszó : Hankiss János.) Bp., Singer és Wolfner. [1942.] 619 p.
IGy 5640
MIr.II.
Felvágatlan

HANKISS, J[ános]. – Juhász, G[éza].: Panorama de la littérature hongroise contemporaine. [Tanulmány.] Paris, Éditions Kra. (1930.) 348 p.
Igy 5641
MIr.II.
A könyv mindkét borítója le van szakadva. A gerince rongált , fűzése szétesve

HARASZTI Emil: A tánc története. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1937. 78 p
/Kincsestár. 54. sz./
IGy 5361
Szính.
Első borítója levált.

HARASZTI Gyula: Hogyan írtak és beszéltek a régi francziák.[!] (Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv.) Bp., Franklin. 1919. 48 p.
/Olcsó Könyvtár. 1918–1922./
Dedikáció (A címoldalon fekete tintával: „Dalmai Elemérné őnagyságának a megörökített szerző”.)
IGy 5374
Nyelv.II.
Sz1.
Lapjaira hulló, hátsó borító és gerince hiányzik.

HARASZTI László: Gulliver Lilliputban. [Rajzok.] [h.n] [k.n.] [é.n.] [56 p.]
MűvTört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

HARDY, Thomas: Egy tiszta nő. (Ford.: Szabó Lőrinc. Tan.: Kéry László.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1955. 374 p.
IGYGY 3440
AngIr.I.

[HARDY, Thomas]: Hardy Tamás: Otthon, a szülőföldön. (Regény.) (Ford.: Békési Gyula, Pallagi Gyula.) Bp., Franklin. 1898. 598 p.
IGYGY 3444
AngIr.I.
Lapjaira hulló. Nincs borítója.

Harminc év: 1956–1986. (Előszó: Bárczay Gyula.) (Bern,) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.) (1986.) 621 p.
IGYGY 6118
Tört.

HARNACK, Curtis: We Have All Gone Away. [Regény.] New York, Garden City, Doubleday & Company. 1973. 188 p.
Dedikált
IGy 5902
AngIr.I.

Ha rózsaszál leszel….(A francia népköltészet gyöngyszemei.) [Antológia.] (Vál., szerk., jegyz.: Dobossy László. Bev.: Ortutay Gyula. Ford.: Áprily Lajos, Faludy György, Gereblyés László, Illyés Gyula...stb.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1956. 260 p.
IGYGY 4055
FrAnt.
A bevezetőben egy ceruzás bejegyzés.

Ha rózsaszál leszel….(A francia népköltészet gyöngyszemei.) [Antológia.] (Vál., szerk., jegyz.: Dobossy László. Bev.: Ortutay Gyula. Ford.: Áprily Lajos, Faludy György, Gereblyés László, Illyés Gyula...stb.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1956. 260 p.
IGYGY 3248
FrAnt.
A számozatlan utolsó oldal bal felső sarkában ceruzával egy szám van lejegyezve.

HARSÁNYI István: A Magyar Népi Művelődési Intézet 1946-1948. (Történet és dokumentumok.) (Felelős szerk.: Szigeti Tóth János. Szerk., bev.: Kovalcsik József. Lektorálta: M. Kiss Sándor.) [Bp.] Országos Közművelődési Központ. 1988. 301 p.
IGy 4144
Tört.
A borítón kívül ceruzával két oldalszám van lejegyezve (165, 169) és ezeken az oldalakon kiemelések vannak a könyvben.

HARSÁNYI Zoltán: A „franciás” Nyugat. (Francia vonatkozások a „Nyugat” harminc esztendejében, 1908–1938. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Hankiss János.) [Debrecen.] Debrecen sz. kir. Város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda-vállalata. 1942. 123 p.
/Francia Irodalmi és Nyelvtudományi Dolgozatok a Debreceni Egyetem Francia Szemináriumából. 12. sz./
IGy 5690
MIr.II.–Klny.

HARSÁNYI Zsolt: A lebegő szív. (Költemények és műfordítások.) Bp., Singer és Wolfner. 1940. 175 p.
IGYGY 753
MIr.I.

HARTWIG, Julia: Apollinaire. [Tanulmány.] (Ford.: Fejér Irén, Lektor: Elbert János.) Bp., Gondolat. 1968. 299 p.
Dedikált (Julia Hartwig, Illyés Gyulának a címlapon; Fejér Zsuzsa, Julia Hartwignak a 3. számozatlan oldalon.)
IGYGY 2481
FrIr.II.

HATANZEEV, P[etr]. E[fimovics].: Bukvar. (Dljá podgabityelnava klassza ha jázika suriskarckih hanti.) Leningrád, Gaszudarsztvennyoe Ucsebnyo-pedagogucseszkoje Izdatelsztvo Minisztersztba Proszvesenyijá RCFCR. 1955. 139 p.
IGYGY 3573
Egyéb.II.
A címlapon ceruzával be van jegyezve valami.

HATÁR Győző: Az őrző könyve. (’Egregor’) (Regényes elmélkedések és üzenet a jövőből.) München. [Aurora.] 1974. 349 p.
/Aurora Könyvek/
IGYGY 757
MIr.I.

HATÁR Győző: Az őrző könyve. (Regényes elmélkedések és üzenet a jövőből.) [H.n., k.n., é.n.] 1−2. köt. 254, 255-598. p.
IGYGY 761/a − IGYGY 761
MIr.I.
Kézirat gyanánt. Készült 5 példányban. Ez a 2. pld.. Az első kötet elején két oldal kivágva.

HATÁR Győző: Bábel tornya. („A nagy Etemenanki”) (Misztérium.)(Asszír eredetiből ford.: Helen Farnell, Samuel Rawlinson, Morris Yastrow. Regényes formába öntötte: Határ Győző.) Stockholm – München, a Stockholmi Egyetem Magyar Intézetének kiadása. 1966. 183 p.
Pecsét és leltári szám nélkül
A szennycímlapon cerzával beírva, Illyés

HATÁR Győző: Bábel tornya. („A nagy Etemenanki”.) (Misztérium.) Stockholm – München, A Stockholmi Egyetem Magyar Intézetének Kiadása. 1966. 183 p.
Dedikált
IGYGY 759
MIr.I.

HATÁR Győző: Pantarbesz. [Esszé.] München. (Aurora Editions.)1966. 94 p.
/Aurora Kiskönyvek/
IGYGY 760
MIr.I.

[HATÁR Győző] Victor HATAR: Pépito et Pépita. [Regény.] [Ford.: Pierre Grosz.] Paris, Juillard. (1963.) 272 p.
/Les Lettres Nouvelles. 36./
IGYGY 758
MIr.I.

HATVANI Dániel: Koronaakác. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1975. 145 p.
Dedikált
IGYGY 762
MIr.I.

HATVANY Lajos: Gyulai Pál estéje. [Írások.] (Bev.: Hatvany Lajos.) (Bp.) Nyugat. [1911.] 82 p.
/Nyugat Könyvtár 9./
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül. Fűzésnél szétesve

HATVANY Lajos: Így élt Petőfi. [Tanulmányok, dokumentumok.] (Lektorálta: Király István.) 1-5. köt. Bp., Akadémiai. 1955-1957. 499, 559, 532, 579, 552 p.
IGYGY 1634-1634/a, b, c, d
MIr.II.
Az 1-4. kötetek külső hátsó borítóján ceruzával oldalszámok vannak feltüntetve. (Halványuló, alig olvasható.) Mindegyik kötetben ceruzával jelölések. Az első kötetben egy papírdarab számokkal.

HAUGE, Olav H.: Almafa őszi szélben. (Vál., utószó: Tótfalusi István.) Bp., Európa. 1990. 116 p.
/Napjaink Költészete/
IGYGY 6165
SkanIr.I.

HAULOT, Arthur: Dérives. [Versek.] (Bruxelles,) André De Rache. (1969.) 62 p.
Dedikált
IGYGY 2869
FrIr.I.
A könyv a 484. sz. pld. és felvágatlan.

HAULOT, Arthur: Espaces. [Versek.] (Bruxelles,) André De Rache. (1967.) 61 p.
Dedikált
IGYGY 2868
FrIr.I.
A könyv a 1168. sz. pld. és felvágatlan.

HAULOT, Arthur: Magie. [Versek.] (Rajz: Moussia Haulot.) Bruxelles, Maison Internationale de la Poésie. [1979.] 25 p.
Dedikált
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyv fűzetlen: lapokból áll, ami egy dossziéba van betéve. Ez a 98. sz. pld.

HAULOT, Arthur: Poeme de l’exil. [Versek.] (Rajz: Moussia Haulot.) Bruxelles, Maison Internationale de la Poésie. [1982.] [36 p.]
Dedikált
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyv fűzetlen: lapokból áll, ami egy dossziéba van betéve. Ez a 234. sz. pld.

HAULOT, Arthur: Poèmes du sang. [Versek.] (Előszó: Alain Bosquet.) Paris, Saint-Germain-des-Prés. (1976.) 99 p.
/Collection Blanche/
Dedikált
IGYGY 2867
FrIr.I.
A könyv az 1282. sz. pld. A számozatlan első oldalon ceruzás bejegyzés.

HAUPTMAN, Gerhart]: [A takácsok: Színmű a negyvenes évekből. Ford.: Komor Gyula. Bp., Lampel R., 1901.] 93 p.
[/Magyar Könyvtár. 219./]
Pecsét és leltári szám nélkül.
NémIr.I.
Sz1.
Borítólapja hiányzik, címoldala leszakadt. Az 1. számozott oldalon ceruzával: Illyés Gyula, 1919.

Hazai kis tükör. (Magyar írók országjárása 1960-ban.) (Sajtó alá rend.: Meggyesi János.) [Bp.] Szépirodalmi. 1961. 475 p.
IGy 5379
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula: Rácegresi füzet című írása

Haza, szülőföld, nemzetiség. (A Hét évkönyve.) (Főszerk.: Huszár Sándor. Szerk.: Kacsir Mária.) Bukarest, (A Hét.) (1978.) 295 p.
IGy 5403
Egyéb.II.

HAZARD, Paul: La pensée européenne au XVIIIème siècle de Montesquieu à Lessing. 1-2. köt. [Tanulmány.] Paris, Boivin & Cie Éditeurs. (1946.) 375, 301 p.
/Ancienne Librairie Furne/
IGYGY 2870 ­– IGYGY 2870/a
VIr.II.
Mindkét kötet felvágatlan és a második kötet gerince kezd leszakadni.

HÁMORI Ottó: A harc és reménység ötven nemzedéke. [Tanulmány.] [h.n.] (Országos Béketanács és Magyar Szolidaritás Bizottság.) (é.n.) 166 p.
IGy 4783
Tört.

Három népi együttes három népi játéka. (Bagi mulatság. Galgahévízi lakodalmas. Turai fonó.) (Összeáll.: Muharay Elemér.) Bp., Művelt Nép. 1953. 84 p. [4 t.]
/Színjátszók Könyvtára. 49-50./
IGy 3977
Népr.
Sz3.
A leltári szám javított. A borítón ceruzával, s tollal firkák, kissé szakadozott.

Három szabad évtized Gyulán 1944-1974. (Szerk.: Marsi Gyula, Szabó Ferenc. Lektor: Gecsényi Lajos, Kun László. Előszó: Jámbor István.) Gyula, Városi Tanács. 1975. 455 p. [39 t.]
IGy 4656
Tört.

HÁRS Ernő: Árnyak a barlang falán. (Válogatott műfordítások.) Bp., Európa. 1983. 335 p.
Dedikált (Flóra asszonynak)
IGYGY 754
MIr.I.

HÁRS Ernő: Lépcsőfokok. [Versek.] Bp., Magvető. 1972. 127 p.
Dedikált
IGYGY 755
MIr.I.

HÁRS Ernő: Toronyzene. [Versek.] [Bp.] Szépirodalmi. 1978. 96 p.
Dedikált
IGYGY 756
MIr.I.

Háry János. (Vidám számok műkedvelők részére.) (Bp.) Misztótfalusi Kiadás. [é.n.] 32 p.
/Népi Műsortár. 4./
IGy 5534
MAnt.
Borítója leszakadva

HÁY Gyula: A sevcsenkói hullámvadász. (Regény.) Bp., Szikra. 1948. 110 p.
/Szikra Regénytár./
Dedikált
IGYGY 764
MIr.I.

HÁY Gyula: Dramaturgia 5. (I. éves elméleti anyag a színház és filmrendezőképzős hallgatók számára.) Bp., Országos Magyar Színművészeti Főiskola. 1949. 56 p.
IGYGY 765
Szính.
Kézirat. Benne kijelölések és a hátsó borító külső oldalán ceruzás kijelölések és satírozás.

HÁY Gyula: Gyilkosok tanyáján. (Egyfelvonásos.) Bp., Művelt Nép. 1953. 32 p. [2 t.]
IGYGY 763
MIr.I.
A fotók a Katona József Színház Háy, Erő c. előadásáról készültek

HEBBEL, Friedrich: Judit. (Színmű.) (Ford., utószó: Görgey Gábor.)[Bp.] Európa. 1958.
78 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 4093
NémIr.I.

HEBBEL, Friedrich: Mária Magdolna. (Polgári szomorújáték 3 felvonásban.) (Ford.: Hevesi Sándor.) Békéscsaba, Tevan. 1917. [82 p.]
IGYGY 3320
NémIr.I.
Sz4.
Lapjaira hulló. Borítója és gerince hiányzik.

HECKENAST Gusztáv – INCZE Miklós – KARÁCSONYI Béla– LUKÁCS Lajos – SPIRA György: A magyar nép története. (Rövid áttekintés.) [Bp.] Művelt Nép. 1953. 738 p.
IGy 4259
Tört.

HEGEDÜS BITE Dániel: Piros sárkány. [Novellák.] (Ill.: Csohány Kálmán.) Bp., Móra. 1979. 228. p.
Dedikált
IGYGY 766
MIr.I.

HEGEDÜS Géza: Az állam én vagyok. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 264 p.
Dedikált
IGYGY 767
MIr.I.
Benne Hegedüs Géza névjegykártyája: a másik oldalon pár soros kézírásos ajánlás.

HEGEDÜS Géza: Őszi divertimento. (1962 -1971.) [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1972. 220 p.
Dedikált
IGYGY 768
MIr.I.

HEGEDÜS László: Tolna megye nyugati felének települései (1580–1704) [Tanulmány.] Szekszárd, Tolna megyei Tanács Levéltára. 1979. 103 p.
/Tanulmányok Tolna megye történetéből. IX./
IGy 5549
Tört.
Különlenyomat.

HEGEDÜS Loránt: Ady és Tisza. [Tanulmány.] [Bp.] Nyugat.[1940.] 120 p.
Dedikált
IGYGY 29
MIr.II.
Ady kéziratának a másolata: 115-118., Hegedüs Loránt műveinek bibliográfiája: 119-120.

HEGYESI János: Feleljetek nekem! (Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. 1972. 130 p.
[1 t.]
Dedikált
IGYGY 769
MIr.I.

HEGYI Béla: A dialógus sodrában. (Beszélgetések kortársainkkal.) Bp., Magvető. 1978. 471 p.
Dedikált
IGy 5895
MIr.II.
Autográf ceruzás bejegyzések, jelölések a szövegben, a margón. Névbeírások az 1. számozatlan oldalon: Vas, Sőtér, Pilinszky, Németh László.
Benne: letépett borítékcímzés

HEINE, Heinrich: Das Buch der Lieder. [Versek.] München, Im Phoebus Verlag. [é.n.] 287 p.
IGYGY 3323
NémIr.I.
A hátsó borító belső oldalán ceruzával egy szám van feljegyezve. Benne egy ceruzával írt német-magyar szójegyzet.

HEINE, Heinrich: Die Harzreise. [Utószó: Helmut Brandt.] Rudolfstadt, Greifenverlag. [é.n.] 103 p.
IGYGY 3324
NémIr.I.

HEINE, Heinrich: Németország. (Téli rege.) [Versek.] (Ford., bev., jegyz.: Rónai Mihály András. Előszó: Heinrich Heine.) [Bp.] Országos Béketanács. 1956. 156 p.
/Békebizottságok Kiskönyvtára/
IGYGY 3325
NémIr.I.

HELLENS, Franz: Fréderic. Paris, Gallimard. (1935.) 252 p.
Dedikált. „a Rado Antal Cordial souvenir Franz Hellens”
IGYGY 2862
FrIr.I.
A könyv felvágatlan és kezd kiszakadni a kötéséből. A 3. számozatlan oldalon piros ceruzával egy szám.

HELLER András, Dr.: Cselédsors. (A mezőgazdasági cselédek helyzete 1935-ben, különös tekintettel a székesfehérvári járásra.) (Előszó: Dr. Steinecker Ferenc.) Bp., Szent-István-Társulat. 1937. 182 p.
IGYGY 771
Tört.
Benne ceruzával kiemelések.

HELM, Everett: Béla Bartók in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. [Tanulmány.] (Hamburg) Rowohlt. (1965.) 157 p.
IGYGY 205
Zene. I-II.

HELTAI Gáspár: Ponciánus császár históriája... [Széphistória.] (Szöegond. és tan.: Nemeskürty István.) Bp., Magyar Helikon. 1976. 176 p.
Dedikált (Szántó Tibor és Maria)
IGYGY 772
MIr.I.
38. sz. pld.. A dedikáció a kötet utolsó előtti lapján található.

HELTAI Jenő: Elfelejtett versek. [Versek.] Bp., Új Idők. (1947.) 127 p.
Dedikált
IGYGY 773
MIr.I.

HELTAI Jenő: Fűzfasíp. [Versek.] [Bp.] Nyugat. 1913. 189 p.
IGYGY 774
MIr.I.
Lapjaira hulló

HELTAI Jenő: Kis királyok. (Family hotel - VII. Emanuel és kora.) (Két kisregény.) Bp., Révai. (1949.) 187 p.
Dedikált
IGYGY 775
MIr.I.

HELTAI Jenő: Lumpáciusz Vagabundusz vagy a három jómadár. Nestroy bohózatos mesejátéka. [Színmű.] Bp., A szerző kiadása.1943. 163 p.
IGYGY 776
MIr.I.
Átdolgozás

[HELTAI Jenő] Heltai Jenő versei. [Versek.] (Címlap: Falus Elek.) Bp., Nyugat. 1911. 123 p.
IGYGY 778
MIr.I.

Helyünk Európában. 1-2. köt. (Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon.) (Vál., szerk.: Ring Éva. Bev. Berend T. Iván. Lektorok: Dobossy László, Juhász Gyula. A mellékletet összeáll.: Fekete László, Markó László, Pollmann Ferenc.) Bp., Magvető. (1986.) 671, 693 p.
IGy 4153 – IGy 4153
Tört.
Az 1. köteteben: Kiegészítések és Helyesbítések.

HEMINGWAY, Ernest: Búcsú a fegyverektől. [Regény.] Bp., Európa. 1958. (Ford.: Örkény István.) 304 p.
IGYGY 3441
AngIr.I.

HEMINGWAY, Ernest: Paris est une fête. [Regény.] [Angolból ford.: Marc Saporta. Előszó: Ernest Hemingway.] [Paris,] Gallimard. (1964.) 216 p.
IGYGY 3442
AngIr.I.

HENDI Ilma: Kozmikus hő. Editions de Frêne. 1985. 110 p.
Dedikált (Flóra asszonynak)
IGy 4127
MIr.I.

HERCEG János: Évek és könyvek. [Esszék.] (Újvidék), Forum. (1971.) 247 p.
IGYGY 780
MIr.I.

HERCZEG Ferenc: Az arany hegedű. (Regény.) Bp., Singer és Wolfner. 1925. 215 p.
/Herczeg Ferenc Munkái. Gyűjteményes Díszkiadás. 2./
IGYGY 779
MIr.I.

HERCZEGH Géza: Görgei. (Vázlatok egy arcképhez.) (Bp.) Történelmi Szemle. 1981. 411-429 p..
Dedikált
IGy 5798
Nyelv.II.

HERVAY Gizella: A mondat folytatása. (Válogatott versek.) Bp., Magvető. 1978. 206 p.
Dedikált
IGYGY 786
MIr.I.
Benne: Papírlapon autográf tintaírással egy mondat. Verzója gépiratmásolat
Keresztszemes hímzéssel díszített vászon könyvjelző

HERVAY Gizella: Kettészelt madár. (Szilágyi Attila és Szilágyi Domokos emlékére.) [Versek.] (Bp., Szépirodalmi. 1978.) 130 p.
Dedikált
IGYGY 784
MIr. I.

HERVAY Gizella: Kobak könyve. [Mesék.] Bukarest, Kriterion. 1973. 157 p.
Dedikált
IGYGY 785
MIr.I.

HERVAY Gizella: Száműzött szivárvány. (Bev.: Bertha Zoltán.) Békéscsaba, Megyei Könyvtár. 1982. [36 p.]
IGYGY 787
MIr.I.
Készült 150 példányban. Ez a 24. sz.

HERVAY Gizella: Száműzött szivárvány. [Versek.] Bp., Magvető. 1980. 111 p.
Dedikált
IGYGY 788
MIr.I.

HERVAY Gizella: Zuhanások. (Oratórium három hangra.) Bukarest, Kriterion. 1978. 54 p.
Dedikált
IGYGY 789
MIr.I.

HESSE, Hermann: Narcisse et Goldmund. [Regény.] [Németből franciára ford.: Fernand Delmas.] [Paris] Calmann-Lévy. 1948. 383 p.
/Le Livre de Poche. 1583-1584./
IGYGY 3326
NémIr.I.

HETTINGER, Ferenc: A kereszténység védelme. 1-5. köt. (Ford.: Répássy János. Előszó: Hettinger Ferenc.) Eger, Érsek-Lyceumi Könyvnyomda. 1883. 482, 452, 525, 530, 493. p.
IGy 4243 – IGy 4243/a – IGy 4243/b – IGy 4243/c – IGy 4243/d
Egyéb.II.
Minden kötetben ceruzás kijelölések és nagy mennyiségű jegyzetek!
Az első kötet utolsó számozatlan két oldalán ceruzával fogalmazvány. A második kötet utolsó számozatlan oldalán ceruzával jegyzet.

HEVESI Sándor: A színjátszás művészete. [Tanulmány.] (Előszó: Hevesi Sándor.) Bp., Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal (Révai Testvérek.) 1908. 208 p. [5 t.]
/Tudományos Zsebkönyvtár/
IGy 5598
Szính.
A könyv első borítója kezd leválni. Részben felvágatlan.

HEVESI Sándor: 1514. (Történelmi dráma öt felvonásban előjátékkal.) Bp., Athenaeum. 1921. 95 p.
/Színházi Könyvtár. 13. /
Dedikált (Iványi Irénnek)
IGYGY 783
MIr.I.

HÉLIAS, Pierre Jakez: Le cheval d’orgueil. (Mémoires d’un breton du pays bigouden.) [Emlékirat.] (Ford. bretonból: Pierre Jakez Hélias.) [Paris] Plon. (1975.) 575 p.
IGYGY 2861
Népr.

HÉLINANT, [De Froidemont]: A halál versei. (Ford.: Csorba győző. Bev.: Birkás Géza. Illuszt.:Holler András.) Pécs, Janus Pannonius Társaság. [é.n.] 115 p.
/A Janus Pannonius Társaság Könyvtára. 13./
Dedikált
IGYGY 2863
FrIr.I.
A hátsó borító külső oldalán ceruzával egy pécsi cím van leírva. A könyvben Csorba Győző egy bizonyos Szerkesztő Úrnak szóló levele 1941-ből. A könyvben ceruzás jelölések.

HÉRA Zoltán: Alkalom. (Két kisregény.) Bp., Szépirodalmi. 1960. 285 p.
Dedikált
IGYGY 781
MIr.I.

HÉRA Zoltán: Életítélet. (Válogatott és új versek.) Bp., Szépirodalmi. 1977. 458 p.
Dedikált
IGYGY 782
MIr.I.

[HÉRON DE VILLEFOSSE, René] Héron de Villefosse: Singularités de Paris. [Tanulmány.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1940.) 316 p.
IGYGY 3220
Tört.
A könyv gerince szakadozott, kezd kiszakadni a kötéséből.

Hét évszázad magyar versei. 1.– 4. köt. [Antológia.] (Szerk.: Klaniczay Tibor, Komlós Aladár, Lukácsy Sándor, stb.) (Bp.) Szépirodalmi. 1954. 786, 885, 879, 921 p.
MAnt.
IGYGY 4075 – IGYGY 4075/a – IGYGY 4075/b – IGYGY 4075/c

HIDAS Antal: A Városligettől a Csendes-óceánig. Bp., Szépirodalmi. 1968. 373 p.
Dedikált
IGYGY 802
MIr.I.

HIDAS Antal: Cseresznyefák. Bp., Szépirodalmi. 1978. 158 p.
Dedikált
IGYGY 790
MIr.I.

HIDAS Antal: Esik a hó. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1981. 91 p. [1 t.]
Dedikált („Ágnes” aláírással)
IGYGY 791
MIr.I.

HIDAS Antal: Ficzek úr. (Regény.) (Utószó: Hidas Antal. Ford.: Makai Imre.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 729 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 792
MIr.I.
Oroszból visszaford.

HIDAS Antal: Ficzek úr. (Regény.) (Utószó: Hidas Antal. Ford.: Makai Imre.) Bp., Szépirodalmi. 1967. 705 p.
IGYGY 796
MIr.I.
Oroszból visszaford.

HIDAS Antal: Hold iramlott, nap sütött. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1972. 132 p.
Dedikált
IGYGY 793
MIr.I.

HIDAS Antal: Jázmin utca. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1960. 584 p.
Dedikált
IGYGY 794
MIr.I.

HIDAS Antal: Márton és barátai. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 466 p.
IGYGY 797
MIr.I.

HIDAS Antal: Más muzsika kell… [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1963. 747 p.
Dedikált
IGYGY 795
MIr.I.

HIDAS Antal: Más muzsika kell…[Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 648 p.
Dedikált
IGYGY 798
MIr.I.

HIDAS Antal: Mi lesz holnap? [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1979.) 613 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 799
MIr.I.

HIDAS Antal: Néném kertje. [Versek.] Bp., Zrínyi. 1958. 279 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 800
MIr.I.

HIDAS Antal: Szólok az időhöz. (Visszaemlékezések.) Bp., Magvető. 1979. 524 p. [34 p.]
/Tények és Tanuk/
Dedikált
IGYGY 801
MIr.I.

HIDAS Antal: Világotjárt sorok. [Visszaemlékezések.] Bp., Magvető. 1973. 516 p.
/Hidas Antal Művei/
Dedikált
IGYGY 803
MIr.I.

HIDAS Antal: Villanások és villongások. [Versek.] Bp., Magvető. 1970. 136 p.
Dedikált
IGYGY 804
MIr.I.

HIDAS Antal: Visszatérek. [Versek.] (Sajtó alá rend.: Kun Ágnes, Tölgyesi Lászlóné.) Bp., Szépirodalmi.1983. 205 p. [1 t.]
Dedikált („Ágnes”)
IGYGY 805
MIr.I.

HÍDVÉGI János: Hulló Magyarság. [Tanulmány.] [Bp.] Atheneum. 217 p.
IGy 4503
Tört.
Felvágatlan. Borítója lejött és a könyvben a könyv szakadt borítója.

Himnuszok könyve. (A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul.) (Ford.: Sík Sándor.) Bp., Szent-István Társulat. [1943.] 543 p.
IGy 5425
VAnt.
Benne Sík Sándor névjegykártyája egy dedikációval.
A könyv a gerinc mentén kettéhasadt.
A fűzésből kiesett az 531. – 542. oldal

Hispánia, Hispánia. …(XX. századi spanyol költők versei.) (Vál., bev., jegyz.: András László. Ford.: András László, Benjámin László, Donga György, stb.) Bp., Európa. 1959. 390 p.
IGy 5575
SpaIr.I.
Benne ceruzás kijelölések.

Histoire des Révolutions de Cromwell a Franco. [Tanulmány.] [Szerzők: Louis Mandin, J. Duret, Gabriel Perreux, Albert Crémieux, Lucien Descaves, Viktor Serge, A. Rossi, René Lauret, Jean Cassou.] Paris, Gallimard. (1938.) 247 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Benne egy papírdarab ceruzás kézírással, és egy 8. oldalas tanulmányfüzet.

Históriák és nóták. 4. köt.. (61. – 80. sz.) Bp., [é.n.], Méhner Vilmos Könyvkiadóhivatala. 5097
MIr.I.
Sz1.
Hiányos. Megvan: 63.- 72.-ig, 74., 77.-80. Lapjaira hulló.

Hit – tudomány: a jövő szolgálatában. [Tanulmányok.] (Bev.: Szépfalusi István.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1973. 68 p.
Egyéb.II.
Pecsét és leltári szám nélkül
Bárczay Gyula, Hanák Tibor, Lohinszky Lóránd, Soós Mihály, Targonski György tanulmányai, előadásai

Hivatalos nyelvünk kézikönyve.[Tanulmány.] (Írták: Bíró Ágnes, Grétsy László, Kemény Gábor. Szerk.: Grétsy László. Lektor. Lőrincze Lajos, Varga György. Előszó: Lőrincze Lajos.) Bp., Pénzügyminisztérium Államigazgatási Szervezési Intézet. 1976. 352 p.
Dedikált (Grétsy László Illyés Gyulának.)
Nincs benne leltári szám.
Nyelv.II.

Hivatalos nyelvünk kézikönyve.[Tanulmány.] (Írták: Bíró Ágnes, Grétsy László, Kemény Gábor. Szerk.: Grétsy László. Lektor. Lőrincze Lajos, Varga György. Előszó: Lőrincze Lajos.) Bp., Pénzügyminisztérium Államigazgatási Szervezési Intézet. 1978. 346 p.
Dedikált (Grétsy László Illyés Gyulának.)
IGy 5711
Nyelv.II.

HODEK József: Vihar és szivárvány. (Egy tsz-elnök visszaemlékezései.) (Sajtó alá rend.: Gergely Mihály.) [Bp.] Kossuth. 1967. 328 p.
IGYGY 806
MIr.I.

HÓDI Sándor: A „meghívott” halál. (Tanulmány az öngyilkosságról.) [Újvidék.] Forum. (1979.) 184 p.
Dedikált
IGYGY 807
Szoc.
Benne: Újságkivágat. Bába István ismertetője a könyvről. Helyenként ceruzás jelölések.

HODOSIU M. Margit: A román népköltészet Balázsfalva vidékén. [Tanulmány.] (Bev.: Hodosiu M. Margit.) Balázsfalva, A gör.-kath. papnevelde nyomdája. 1915. 167 p.
IGy 5561
Népr.
Lapszélei szakadozottak

HOFFMANN, E. T. A.: Az ördög bájitala. (A kapucinusrendi Medardus barát hátrahagyott feljegyzéseiből.) [Regény.](Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Bev.: Rónay György.) [Bp.] Franklin. [1917.] 256 p.
/A Regényírás Mesterei/
IGYGY 3322
NémIr.I.
A könyv kezd a kötéséből kiszakadni.

HOFFMANN, E. T. A.: Brambilla hercegnő. (Capriccio Jacques Callot metszeteihez.) (Ford.: Sárközi György.) Bp., Franklin. [1925.] 151 p.
IGYGY 3327
NémIr.I.
A könyv a 101 sz. pld.
Díszkötésben

HOFFMANN, Stanley: Essais sur la France. (Déclin ou renouveau?) Paris, Seuil. (1974.)
556 p.
/Collection Esprit/
IGYGY 2871
Tört.

HOFMANNSTHAL, Hugo von: A költő és a ma. – Levél. (Két tanulmány.) (Ford., előszó: Lányi Viktor.) Bp., Athenaeum. [1914.] 47 p.
IGYGY 3321
VIr.II.
Sz4.
Lapjaira hulló. Borítója és gerince hiányzik.

HOLUB József: Zala megye története a középkorban. (Első köt.: A megyei és egyházi közigazgatás története.) (Pécs,) Zala megye közönsége. 1929. 488 p.
IGy 4554
Tört.
Felvágatlan. Benne egy cédulán: Zala vármegye főispánja 23/I u. 1949.

HOLLÓS Korvin Lajos: A vízbefúlt hal. [Versek.] Bp., Magvető. 1970. 125 p.
Dedikált
IGYGY 908
MIr.I.

HOLLÓS Korvin Lajos: Hunyadi. (Dráma 4 felvonásban, 6 képben.) Bp., Zrinyi. 1956. 154 p.
Dedikált
IGYGY 6222
MIr.I.

HÓMAN Bálint: Magyar középkor. (Előszó: Domanovszky Sándor.) Bp., Magyar Történelmi Társulat. 1938. 675 p.
/Hóman Bálint munkái/
IGy 4313
Tört.
Ceruzás jelölések.

HÓMAN Bálint: Magyar sors – magyar hivatás. (Mult [!] és jövő.) [Tanulmány.] Bp., Atheneum. 1942. 307 p.
IGy 4297
Tört.

HÓMAN Bálint: Történetírás és forráskritika. Bp., Magyar Történelmi Társulat. 1938. 791 p.
IGy 4286
Tört.
Benne ceruzával kijelölés.

[HOMÉROSZ]: Homérosz Iliásza. (Ford.: Baksay Sándor.) Bp., MTA1901. 563 p.
IGYGY 3845
AntIr.I.
Az első oldalon egy kiszedett pecsétnek a nyoma. A címoldalon autográf ceruzás névbeírás: Illyés Gyula, az utolsó oldalon ceruzával oldalszám beírások.

HOMÉROSZ]: Homeros Iliasa. [Bp.] [Lampel R. Könyvkereskedése. (Wodianer F. és Fiai.)] [é.n.] 241 p.
Nincs leltári száma. Nincs benne pecsét.
Ant.I.
Sz4.
Mindkét borítója, gerince, címlapja hiányzik. A könyvben több helyen ceruzás kijelölés.

HOMÉROSZ]: Homéros Odysseiája bő szemelvényekben. (Ford., bev., jegyz.: Kempf József.) Bp., Lampel R. Könyvkereskedése. (Wodianer F. és Fiai.) [1905] [238 p.]
Pecsét és leltári szám nélkül.
Ant.I.
Sz4.
A könyv mindkét borítója, gerince hiányzik, lapjaira hulló.

Hommage des poètes français a Attila József. [Versfordítások, adaptációk.]([Bev.]: Tristan Tzara.) Paris, Pierre Seghers. 1955. 91 p.
IGYGY 916
MIr.I.

Honfoglalók között. (Szabad hazában.) (Antológia harminc év magyar irodalmából.) (Vál., szerk.: Rádics József. Szaklektor: Czine Mihály, Szabó B. István.) Bp., Táncsics. 1975. 621 p.
IGy 5255
MAnt.
Illyés Gyulának 5 írása szerepel a kötetben

HONT Ferenc: Az eltűnt magyar színjáték. (Hivatásos színjátszásunk a honfoglalástól a mohácsi vészig.) (Bp.) Officina. (1940.) 181 p.
/La Fontaine Irodalmi Társaság Könyvei/
Dedikált
IGy 5664
Szính.
A könyv több helyen össze van firkálva ceruzával.

HONTI János: A mese világa. [Tanulmány.] (Bev.: Honti János.) (Bp.) Pantheon. (1937.)
162 p.
Dedikált (Honti János Babits Mihálynak)
IGy 5665
VIr.II.
A könyvfedélen szereplő ex libris a szennycímoldalra van ragasztva

[HORATIUS FLACCUS, Quintus]: A költészetről. (Levél a Pisókhoz.) Bp., Franklin. [1877.] 31 p.
/Olcsó Könyvtár. 76. sz./
IGy 5005
Ant.I.
Sz1.
Ceruzás aláhúzások és jegyzetek a szövegben.
Lapjaira hulló.

[HORATIUS FLACCUS, Quintus]: Horatius ódái. 1–3. füz. (Ford., magyarázatokkal ellátta: Dankovits Béla. Sorozatszerk.: Aczél Dezső.) Bp., Aczél Testvérek. 1937, (1938), (1939). 64, 65-128., 129-187.
/Diák Könyvtár. 1–2., 15. sz./
IGy 5089 – IGy 5089/a – IGy 5089/b
Ant.I.
Sz1.
A 2. és a 15. szám felvágatlan.

[HORATIUS FLACCUS, Quintus]: Horatius összes lírai költeményei és az Ars poetica. (Ford.: Erdődy János. Bev.tan.: Trencsényi-Waldapfel Imre.) (Bp.) Bibliotheca. (1946.) 191 p.
/Írástudók/
IGYGY 3761
AntIr.I.

HOREMANS, Jean-M.: Robert Goffin. (Le poète au sang qui chante.) [Tanulmány.] Charleroi, Institut Jules Destrée. 1976. 147 p.
IGYGY 2806
FrIr.II.
Dedikált. Benne a szerző névjegykártyája.
A könyv tartalmazza Robert Goffin egyik kiadatlan költeményét is.

HORGER Antal: A magyar eljárások. [Tanulmány.] (Bev.: Horger Antal.) Bp., Kókai Lajos Kiadása. 1934. 172 p.
IGy 5796
Nyelv.II.
Felvágatlan, ki van szakadva a kötéséből és szakadozott a borítója is.

HORGER Antal: Magyar szavak története. (Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye.) (Előszó: Horger Antal.) Bp., Kókai Lajos Kiadása. 1924. 193 p.
IGy 5786
Nyelv.II.
A könyv első számozatlan oldalán egy újságcikk van beragasztva és kék illetve zöld tollal egy bejegyzés olvasható. A címlapon és az utolsó oldalon ceruzával jegyzetelések.

HORNYIK Miklós: Szabálytalan napló. [Cikkek, kritikák, tanulmányok, interjúk.] [Szabadka.] Forum. [1981.] 290 p.
Dedikált
IGYGY 809
MIr.II.

HORT Dezső: Jellem és társadalom (Szociálkarakterológia.) Bp., (Hort Dezső.) 1943. 129 p.
Dedikált.
IGy 4215
Tört.
A könyv gerince szakadozott.

Hortobágy mellyéke. (Versek Hajdú-Biharról.) (Vál., szerk.: Bényei József. Bev.: Bán Imre. Lektor: Simon Zoltán, Tóth Endre.) Debrecen, (Hajdú-Bihar Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya.) (1972.) 278 p.
IGy 5256
MAnt.
Illyés Gyula: Hajdúk; Hídi vásár című verse szerepel a kötetben

Hortobágyi pásztor- és betyár-nóták dallamokkal. (Gyűjtötte, magyarázatok, előszó: Ecsedi István. Dallamokat lejegyezte: Bodnár Lajos.) Debrecen, (Ecsedi István.) 1927. 150 p.
IGy 5297
Népr.
A könyv ki van szakadva a kötéséből, gerince sérült.

HORVÁTH Árpád: A Tolna megyei 1848-as szabadságharcosok nyomában. [Tanulmány.] Szekszárd, Tolna megyie Tanács Levéltára. 1968. 85-138. p.
/Tanulmányok Tolna megye történetéből. I./
Dedikált
IGy 4552
Tört.
A belső borítón tollal egy cím.

HORVÁTH Elemér: Egy fehér néger naplójából. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. 1976.
87 p.
IGYGY 811
MIr.I.

HORVÁTH Imre: Tavaszi ág. (Versek.) Nagyvárad, Grafika Kiadás. 30 p.
IGYGY 815
MIr.I.

HORVÁTH Imre: Válogatott versek. Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (1954.) 174 p.
IGYGY 812
MIr.I.

HORVÁTH István: Egy gyöngyszem, két gyöngyszem. (Ózdi népmesék.) (Utószó: Horváth István. Rajzok: Deák Ferenc.) Bukarest, Kriterion. 1970. 189 p.
Dedikált
IGy 5277
Népr.
Az utószóban kék tollal egy javítás található.

HORVÁTH István: Fenséges adósság. (Válogatott versek.) Bukarest, Irodalmi. 1962. 218 p. [1t.]
Dedikált
IGYGY 813
MIr.I.

Ifj. HORVÁTH István: Örök színház. (Előszó: Sík Sándor. Bev. tan.,sajtó alá rend.: Hont Ferenc. Sorozatot szerk.: Károlyi István, Pünkösti Andor. Ill.: Dallos Hanna.) Bp., Új Színház. 1942. 268 p.
/Madách-Könyvtár. 5. sz./
IGy 5666
Szính.

HORVÁTH István: Tanúként. (Versek.) (Ill.: Gy. Szabó Béla.) Bukarest, Irodalmi. 1965.
100 p.
Dedikált
IGYGY 814
MIr.I.

[HORVÁTH János]: Egyetemi hallgatók irodalomtörténeti dolgozatairól. [Előadás.] Bp., [k.n.]1937. 39 p.
MIr.II.
A könyv négy darab nem összefűzött részből áll.

HORVÁTH Márton – Kerecsényi László – Farkasich Gergely – Horváth Márk: Szigetvári várkapitányok levelezése 1550-1561.(Szerk. és a leveleket mai helyesírással átírta: Molnár Imre. Horváth Márk életrajzát írta, leveleket összegyűjtötte. dr.Pataki János. Bev.: Molnár Imre.) (h. n.) Szigetvári Várbaráti Kör. 1971. 103 p.
/Szigetvári Várbaráti Kör Kiadványai. 4. sz./
IGYGY 2396
Tört.
Borítója levált

HORVÁTH Mihály. Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 1-3. köt. (Előszó: Horváth Mihály.) Genf, Puky Miklós. 1865. 615, 616, 605 p.
IGy 4337 – IGy 4337/a – 4337/b
Tört.
Az első kötet hátsó belső borítóján ceruzával beírás. A második kötet első számozatlan oldalán tintával egy név. A harmadik kötetben ceruzás jelölések, és a hátsó belső borítón ceruzával számok.

HORVÁTH Róbert: Kossuth haladó gondolatai a Londoni Egyetemen tartott elméleti közgazdaságtani előadásaiban. [Tanulmány.] Szeged, (Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara.) 1963. 34 p.
/Acta Juridica et Politica. Tomus X. Fasciculus 3./
IGy 4374
Tört.
Benne egy papíron levél: Kedves Gyula Ahogy szóban jeleztem, íme az elkésett jókívánságok és az igaz tanulmány. Őszinte nagyrabecsüléssel: Budapest 1970. június 7.
Horváth Róbert

HORVÁTH TIBOR: Épületek villámvédelme. [Tanulmány.] Bp., Műszaki. 1980. 300 p.
Dedikált
IGy 4124
Egyéb.II.
A számozatlan második oldalon három magyar bélyeg a Nemzetközi Villámvédelmi Konferencia pecsétjével.

HORVÁTH Zoltán: Hogy vizsgázott a magyarság. [Politikai röpirat.] [Bp.] Népszava K. [1945.] 62 p.
/Szocialista Könyvtár/
IGy 4437
Tört.
Felvágatlan.

HORVÁTH Zoltán: Hogy vizsgázott a magyarság. [Politikai röpirat.] [Bp.] Népszava K. [1945.] 62 p.
/Szocialista Könyvtár/
IGYGY 816
Tört.
Címoldal leszakadt.

HORVÁTH Zoltán: Teleki László 1810-1861. 1-2. köt. [Tanulmány és dokumentumok.] (Lektorok: Kovács Endre, Tóth Dezső. Előszó: Horváth Zoltán.) Bp., Akadémiai. 1964. 502, 374 p.
Dedikált
IGYGY 817-IGYGY 817/a
Tört.

HÖLDERLIN, Friedrich: Gedichte. [Versek.] Leipzig, Im Insel –Verlag. 1916. 102 p.
/Insel-Bücherei. Nr. 50./
IGYGY 3330
NémIr.I.
A könyv gerince megsérülve.

HÖLDERLIN, Friedrich: Hüperión. (Előszó: Friedrich Hölderlin. Ford., jegyz.: Szabó Ede. Utószó: Görgey Gábor.) [Bp.] Európa. 1958. 166 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 4169
NémIr.I.

Hősi ének Dzsangár-Kánról. (Kalmük népeposz.) (Ford., bev.: Supka Géza.) Bp., (Budapesti Szemle.) 1941. 445-488. p.
Dedikált
IGy 5282
EgyébIr.I.
Különlenyomat a Budapesti Szemle 1941. évf.-ból.

HUBAY Miklós: A dráma sorsa. [Tanulmányok, cikkek.] (Előszó: Hubay Miklós.) Bp., Szépirodalmi. 1983. 727 p.
Dedikált
IGYGY 818
Szính.

HUBAY Miklós: A megváltó mutatvány. (Írások a magyar dráma ügyében.) [Tanulmányok, cikkek.] Bp., Magvető. 1965. 378 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 821
Szính.

HUBAY Miklós: A szív sebei. [Drámák.] (Sorozatszerk.: Illés Endre, Kardos György.) Bp., Magvető., Szépirodalmi. 1978. 401 p. [1 t.]
/30 év/
Dedikált
IGYGY 843
MIr.I.

HUBAY Miklós: Hősök nélkül. (Polgári szomorújáték három felvonásban.) Bp., Singer és Wolfner. [é.n.] 121 p.
Dedikált
IGYGY 813
MIr.I.
Felvágatlan

HUBAY Miklós: Játékok életre-halálra. [Drámák.] (Ill.: Borsos Miklós.) Bp., Szépirodalmi. 1968. 438 p.
IGYGY 820
MIr.I.

HUBAY Miklós: Napló nélkülem. [Naplójegyzetek.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 437 p.
IGYGY 822
MIr.I.

HUBAY Miklós: Nemzeti színjátszás drámai magyarság. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Baránszky-Jób László, Berczik Árpád.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1941. 86 p.
/Balassi Bálint Könyvtár. 6./
Dedikált
IGy 5669
Szính.

HUBAY Miklós: Világvégjátékok. [Drámák.] Bp., Magvető. 1984. 357 p.
Dedikált
IGYGY 824
MIr.I.

HUGHES, Richard: Örvényben. [Regény.] (Ford.: Boldizsár Iván. Bev.: Gyergyai Albert.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 201p.
/Külföldi Regényírók./
IGYGY 2460
AngIr.I.
A könyv ki van szakadva a kötéséből.

HUGHES, Richard: Szélvihar Jamaikában. (Ford.: Schöpflin Aladár.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 217 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3445
AngIr.I.
A könyv kezd kiszakadni a kötéséből.

Hugo von Hofmannstahl.(Der Dichter im Spiegel der Freunde)[Szerk., előszó: Helmut A. Fiechtner.] Bern-München, Francke Verlag. 1963. 310 p. [1 t.]
IGYGY 3328
VIr.II.

HUGO, Victor: A párisi Notre-Dame. 1. köt. [Regény.] (Ford.: Benedek Marcell.) Bp., Atheneum. [é.n.] 372 p.
IGYGY 2876
FrIr.I.
A könyv gerince levált és szét van esve. Felvágatlan.

HUGO, Victor: Századok legendája. (Válogatott versek.) (Vál., utószó: Szegzárdy-Csengery József. Ford.: Gáspár Endre, Illyés Gyula, Jánosy István,...) [Bp.] (Magyar Helikon.) (1969.) 466 p.
IGYGY 2877
FrIr.I.
A könyv az 52. sz. pld..

HUGO, Victor: 1793. (Regény.) (Ford., előszó: Aranyossi Pál.) (Bp.) Révai. (1950.) 374 p.
IGYGY 2873
FrIr.I.

HUGO, Victor: A párisi Notre-Dame. 2. köt. [Regény.] (Ford.: Bendek Marcell.) Bp., Atheneum. 1913. 445 p.
IGYGY 2874
FrIr.I.
Az első számozatlan oldalon és az utolsó számozatlan oldalon ceruzás bejegyzések.

HUGO, Victor: Châtiments. [Versek.] Londres, Librairie Étrangère de Famille Royale. 1862. 248 p.
IGYGY 2872
FrIr.I.
A könyv borítója le van szakadva, gerince nincsen és az utolsó oldal szakadozott
.

HUGO, Victor: Poésies. 1-2. köt. [Versek.] (Magyarázza: Hellár Bernát. Sorozatot szerk.: Theisz Gyula, Matskássy József.) Bp., Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai.). [é.n.] 111, 88 p.
/Franczia Könyvtár. 22.– Franczia Könyvtár. 30./
IGYGY 2875 — IGYGY 2875/a
FrIr.I.
1. köt.-ben A4-es meghívó sajtó tájékoztatóra, a verzón ceruzaírással feljegyzések. A kötet 3. számozatlan oldalán Illyés Gyula neve tintával, ceruzás bejegyzések.
2. köt. 3. számozatlan oldalán Illyés Gyula neve tintával, az első oldal kiszakadófélben.

HUGO, Victor: Ruy Blas. (Szomorújáték öt felvonásban.) (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Szász Béla.) Bp., Franklin. 1893. 206 p.
/Olcsó Könyvtár. 851–853 sz./
IGy 5367
FrIr.I.
Sz1.
Felvágatlan. Két darabra esett.

HUGO, Victor: Théatre complet. (Ruy Blas – Marion Delorme – Hernani – Lucrèce Borgia – Marie Tudor – La Esméralda – Le roi s’amuse – Angelo – Les Burgraves – Cromwell.) [Drámák.] (Ill.:Baucé, Foulquier, Célestin Nanteuil, Riou.) Paris, J. Hetzel et Cie Libraires-Éditeurs. [é.n.] [542] p.
IGYGY 2881
FrIr.I.
A számozatlan oldalon egy név van bejegyezve. A címlapon Illyés Gyula neve olvasható. Az első borító belső oldalán ceruzás bejegyzés. Az utolsó oldalon ceruzával bejegyzés. A Marion Delorme című darab 28. oldalán ceruzás bejegyzés. A Les Burgraves című darab 9. oldal fele hiányzik. A könyvben 2 német nyelvű kis cetli.

Huit écrivains hongrois, lauréats du prix Kossuth. [Szerk.: L. Gereblyés.] Bp., (Imprimerie de l’Académie.) 1953. 56 p.
IGy 5252
MIr.II.

Hungarian literature in English translation published in Great Britain 1830-1968. [Szerk.: Magda Czigány.] London, Szepsi Csombor Literary Circle. 1969. 117 p.
IGy 5251
MIr.II.

HUNYADI József: A viharmadár. (Mozaikok Petőfi Sándor életéből.) [Regény.] Bp., Kossuth. 1972. 239 p.
IGYGY 6066
MIr.I.

HUNYADY JÓZSEF: A kék hegyek kapitánya. [Bp.] Kossuth. 1967. 525 p.
Dedikált
IGYGY 825
MIr.I.

HUNYADY Sándor: A fattyú. (Regény.) Bp., Athenaeum. 1942. 202 p.
Dedikált
IGYGY 827
MIr.I.

HUNYADY Sándor: Álmatlan éjjel. [Vallomások, cikkek, kritikák, esszék.] (Vál.,szerk., előszó: Vécsei Irén.) Bp., Szépirodalmi. 1970. 379 p. [1 t.]
IGYGY 826
MIr.II.

[Huszadik] XX. századi grafikák a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből. [Katalógus.] (Bp.) (NPI) (1981) 19 p. [20 t.]
IGYGY 2017
MűvTört.
A dokumentum két részből áll: egy kis B/6-os füzetből és 20 db A/4-es kemény lapból, amin a képek vannak. A pecsét a kis füzet utolsó lapján található.

HUSZÁR Sándor: Kokó, a bohóc. (Elbeszélések.) Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. 309 p.
Dedikált
IGYGY 828
MIr.I.

HUSZÁR Tibor: Történelem és szociológia. [Tanulmányok.] (Bp.) (Magvető.) (1979.) 574 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 829
Tört.

Húsz dráma (1945-1975). [2. köt.] (Sorozatszerk.: Illés Endre, Kardos György.) Bp., (Magvető.) (1980.) 755 p.
/30 év/
IGYGY 4004
MAnt.
Benne Illyés Gyula: Fáklyaláng c. kötete

HUXLEY, Aldous: A szerelem útjai. 1–2. köt. [Regény.] (Ford.: Nagypál István.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 190, 220 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3450
AngIr.I.
1–2. köt. egybekötve
A 2. köt. utolsó lapján autográf ceruzás bejegyzés. A könyv kezd kiszakadni a kötéséből.

HUXLEY, Aldous: A vak Sámson. 1–2. köt. (Eyeless in Ghaza.)(Ford.: Hevesi András. Előszó: Cs. Szabó László.) Bp., Franklin. [1937.] 258, 257 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3449–IGYGY 3449/a
AngIr.I.
A második kötet ki van szakadva a kötéséből.

HUXLEY, Aldous: És múlnak az évek. (Ford.: Nagypál István.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 302 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3446
AngIr.I.
A könyv ki van szakadva a kötéséből.

HUXLEY, Aldous: Le génie et la déesse. [Regény.] [Franciára ford.: Jules Castier.] Paris, Plon. 1965. 189 p.
/Le Livre de Poche./
IGYGY 3447
AngIr.I.

HUXLEY, Aldous: Tudomány, szabadság, béke. [Tanulmány.] (Ford.: Zemplén Jolán. Bev.: Szentgyörgyi Györgyi A.) (Bp.) Franklin. (1947.) 77 p.
IGYGY 3448
Egyéb.II.
Az utolsó oldal bal felső sarkában ceruzával egy szám van lejegyezve.

HVIEZDOSLAV, Országh Pavol: Les Sonnets Sanglants. (Versek.) (Szlovákból franciára ford.: Charles Moisse. Utószó: Andrej Kostolný.) Bratislava, Editions des Belles-Lettres Slovaques. 1964. 111 p.
IGYGY 3667
SzlovIr.I.

I

IBÁRRURI, Dolores: Az egyetlen út. (Ford.: Fazekas Erzsébet.) [Bp.] Kossuth. 1964. 474 p.
IGYGY 3828
Tört.

IBSEN, Henrik: Peer Gynt. (Drámai költemény.) (Ford., előszó: Áprily Lajos.) (Bp.) Révai. (1941.) 240 p.
IGYGY 3855
SkanIr.I.

IBSEN, Henrik: Válogatott drámái. 1-2. köt. (Ford.: Áprily Lajos, Hajdu Henrik, Németh László. Vál., szerk., jegyz.: Dániel Anna. Sorozatot szerk.: Gyergyai Albert, Kardos László, Kardos Tibor, Szigeti József, Trencsényi-Waldapfel Imre.) [Bp.] Európa. 1957. 469, 406 p.
/A Világirodalom Klasszikusai/
IGYGY 5509 – IGYGY 5509/a
SkanIr.I.

IBUSZE Maszudzsi: A fekete eső. (Ford.: Dávid Gábor. A szöveget a japán eredetivel összevetette: Yamaji Masanori.) Bp., Európa. 1978. 339 p.
Dedikált (Dávid Gábor)
IGYGY 3875
EgyébIr.I.

Idő, idő, tavaszidő. (A jugoszláviai magyarság népköltészetéből.) [Antológia.](Vál., bev., jegyz.: Bori Imre.) (Újvidék.) Forum. (1971.) 234 p.
IGy 5288
Népr.

Ifjúság, ifjúság!...[Antológia.] (Vál., előszó: Illés Lajos.) [Bp.] Kossuth. 1976. 436 p.
IGYGY 3967
MAnt.
A kötetben szerepel egy interjú Illyés Gyulával és részlet a Kháron ladikján-ból

Ifjú szívekben élek? (Vallomások Adyról.) (A sorozat főszerk.: Illés László. A sorozatot szerk.: Kabdebó Lóránt.) Bp., PIM, NPI. 1972. 145 p.
/Irodalmi Múzeum/
IGYGY 43
MIr.II.

IGNÁCZ Rózsa: Hazájából kirekesztve. [Történelmi regény.] Bp., Móra. 1980. 348 p.
Dedikált (Makkai Ádám)
IGYGY 831
MIr.I.

IGNÁCZ Rózsa: Hivatalnok Berta. (Regény.) (Bp., Magyar Parasztszövetség.) [é.n.] 49 p.
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Az utolsó oldalak kivágva

IGNÁCZ Rózsa: Kedves dolog. (Életkép egy felvonásban.) [Bp.] Misztótfalusi Kiadás. [é.n.] 40 p.
/Népi Műsortár. 2./
IGy 5530
MIr.I.

IGNÁCZ Rózsa: Márványkikötő. [Regény.] Bp., Dante. 1947. 76 p.
/Dante Könyvtár/
IGYGY 832
MIr.I.IGNÁCZ Rózsa: Torockói gyász. (Történelmi regény.) (Ill.: Kass János.) Bp., Móra. (1959.) 294 p.
Dedikált
IGYGY 833
MIr.I.

IGNOTUS: Olvasás közben. (Jegyzetek és megjegyzések.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) [1908.] 216 p.
[/Magyar Könyvtár /]
IGy 5014
MIr.I.
Sz1.
Borítólapja hiányzik. Gerince szakadt és lapjaira hulló. Borítólapján ceruzával I. Gy.

IGNOTUS: Színházi dolgok. [Cikkek.] (Bev.: Ignotus.) (Bp.) Nyugat. [é.n.] 108 p.
IGy 5667
Szính.
A címoldalon ceruzás firka.

IGNOTUS, Paul: Die intellektuelle Linke im Ungarn der „Horthy-Zeit.”. [Tanulmány.] Südost-Forschungen. 1968. 148-242. p.
Dedikált
IGYGY 834
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Südost-Forschungen XXVII. 1968. sz.-ból.

IGNOTUS, Paul: Hungary. [Előszó: Ignotus Pál.] [Tanulmány.] London, Ernest Benn Limited. (1972.) 333 p.
IGYGY 6041
Tört.

IGNOTUS, Paul: Prisonnier politique.[Visszaemlékezés.] (Ford. Chrestien, Michel.) Paris, Hachette. (1962.) 301 p.
Dedikált
IGYGY 830
Tört.

IGNOTUS Pál: A horogkeresztes hadjárat. [Tanulmány.] Bp., (Ignotus Pál.) 1933. 59 p.
Dedikált
IGy 4438
Tört.
Borítója leszakadva, a dedikációt tartalmazó oldallal együtt. ( A dedikációt a könyvben talált dokumentumok között őrizzük.)

IGNOTUS Pál: Kosztolányi Dezső. [Tanulmány.] Bp., Cserépfalvi. 1936. 17 p.
Dedikált
IGYGY 1173
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Szép Szó 1936/9. sz.-ból.

IKOR, Roger: Les fils d’Avrom–La greffe de printemps–Les eaux mêlées. [Regények] Paris, Albin Michel. (1955.) 616 p.
IGYGY 2883
FrIr.I.
A könyv gerince elválófélben.

ILF, Ilja – Petrov, Jevgenyij: 12 szék. (Regény.) (Ford.: Gellért Hugó.) [Bp.] Nyugat. [1934.] 406 p.
/Nyugat Könyvek/
Dedikált (Gellért Hugó)
IGYGY 3575
OrIr.I.
A könyv gerince levált és lapok kijárnak belőle.

ILLÉS Béla: Emberek vagyunk. (Novellák, rajzok.) [Bp.] Szikra. 1948. 120 p.
/Szikra Regénytár/
Dedikált
IGYGY 835
MIr.I.

ILLÉS Béla: Fegyvert s vitézt éneklek. [Regény.] Révai. 1949. 158 p.
Dedikált
IGYGY 836
MIr.I.

ILLÉS Béla: Honfoglalás. (Regény.) 3. köt. [Bp.] Szépirodalmi. 1954. 271 p.
Dedikált
IGYGY 837
MIr.I.

ILLÉS Béla: Kárpáti rapszódia. (Regény.) Bp., Új Idők (1946.) 297 p.
Dedikált
IGYGY 838
MIr.I.
A könyv két borítóban van. Az egyik az Uj Idők 1946-os borítója. Alatta volt a Kárpáti rapszódia csehszlovákiai kiadásának a borítója, melynek fülszövegében hátul Illyés Gyula fényképe található. Illés Béla a borítót, belül dedikálta Illyésnek. A kiadó valószínűleg összecserélte a két író fotóját.

ILLÉS Béla: Szkipetárok. (Regény.) Bp., Új Idők (1946.) 203 p.
Dedikált
IGYK 3981
MIr.I.

ILLÉS Béla: Találkozások. [Visszaemlékezések.] Bp., Athenaeum. 1946. 53 p. [2 t.]
Dedikált
IGYGY 840
MIr.I.
3. sz. pld.

ILLÉS Béla: Zsatkovics Gergely királysága. (Regény.) Bp., Új Idők., Singer és Wolfner. [é.n.] 298 p.
Dedikált
IGYGY 839
MIr.I.

ILLÉS Endre: A fele komédia. [Drámák.] Bp., Magvető. 1975. 559559560 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 859
MIr.I.
Benne: Postai csomag blankettája

ILLÉS Endre: A só íze. [Vallomások, karcolatok.] Bp., Magvető. 1976. 377377447 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 864
MIr.I.

ILLÉS Endre: A tövisszúró. [Novellák.] Bp., Magvető. 1971. 360 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 865
MIr.I.

ILLÉS Endre: Árnyékrajzok. [Arcképek, karcolatok.] Bp., Magvető. 1972. 519519521 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 858
MIr.I.

ILLÉS Endre: Dilaudid. [Novellák.] (Sorozatszerk.: Kardos György.) Bp., Magvető. 1978. 155 p.
/Rakéta Regénytár/
Dedikált
IGYGY 842
MIr.I.

ILLÉS Endre: Ezüstpénz. (Félszáz arcképvázlat férfiakról.) Bp., Magvető. 1968. 538 p.
Dedikált
IGYGY 6040
MIr.I.

ILLÉS Endre: Festett egek. [Dráma.] Bp., Magvető. 1972. 126 p.
/Hármaskönyv. (A drámaíró.) /
IGYGY 855
MIr.I.

ILLÉS Endre: Gellérthegyi éjszakák. [Esszék.] Bp., Szépirodalmi. 1965. 446 p.
Dedikált
IGYGY 843
MIr.II.

ILLÉS Endre: Halandók és halhatatlanok. (Kiadatlan esszék és kritikák.) (Vál., sajtó alá rend.: Kónya Judit.) Bp., Szépirodalmi. 1990. 478 p.
IGYGY 6113
MIr.II.

ILLÉS Endre: Hálókba bonyolódva. [Színművek.] Bp., Magvető. 1977. 563 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 860
MIr.I.

ILLÉS Endre: Hamu. [Novellák.] Bp., Magvető. 1972. 222 p.
/Hármaskönyv. (Az elbeszélő.)/
Dedikált
IGYGY 856
Benne: újságkivágat: a Népszabadság 1980. május 25.-i sz.-ból: Illés Endre: Szalon és délibáb.(Valakiről, akit elfeledtünk.) c. cikke

ILLÉS Endre: Hazugok. (Vígjáték.) [Bp.] Franklin. [é.n.][1949.] 152 p.
Dedikált
IGYGY 844
MIr.I.

ILLÉS Endre: Homokóra. (Komédia és erkölcsrajz.) Bp., Szépirodalmi. 1962. 107 p.
Dedikált
IGYGY 845
MIr.I.

ILLÉS Endre: Írók, színészek, dilettánsok.[Esszék.] Bp., Magvető. 1968. 731 p.
Dedikált
IGYGY 846
MIr.II.

ILLÉS Endre: Izabella és testvérei. [Drámák.] Bp., Magvető. 1978. 369 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 861
MIr.I.
Trisztán. Vörös és fekete. Spanyol Izabella.

ILLÉS Endre: Két oroszlán között. [Pertrék, karcolatok.] Bp., Magvető. 1973. 437 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 862
VIr.II.

ILLÉS Endre: Kettős kör. [Elbeszélések.] Bp., Magvető. 1962. 318 p.
Dedikált
IGYGY 847
MIr.I.

ILLÉS Endre: Krétarajzok. [Esszék, karcolatok.] Bp., Magvető. 1957. 554 p.
Dedikált
IGYGY 848
MIr.II.

ILLÉS Endre: Méhrajzás. (Félszáz arcképvázlat nőkről.) Bp., Magvető. 1985. 648 p.
Dedikált
IGYGY 854
MIr.I.

ILLÉS Endre: Napfoltok. [Portrék, esszék.] Bp., Magvető. 1987. 437 p.
IGy 4147
MIr.II.

ILLÉS Endre: Ostya nélkül. [Portrék, rajzok.] Bp.,[Vallomások, portrék] Bp., Magvető. 1978. 450 p.
/Illés Endre Művei/
Dedikált
IGYGY 863
MIr.I.

ILLÉS Endre: Örvények között. [Novellák.] Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1975. 513 p.
/30 év /
Dedikált
IGYGY 853
MIr.I.

ILLÉS Endre: Stendhal. [Esszék, tanulmányok.] Bp., Magvető. (1972.) 147 p.
/Hármaskönyv: Az Esszéista/
IGYGY 857
VIr.II.

ILLÉS Endre: Szerelmeim, évek múlva. [Arcképek, vallomások, karcolatok.] Bp., Magvető. 1984. 317 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 850
MIr.I.
Néhány tanulmány is

ILLÉS Endre: Színház. [Drámák.] (Ill.: Borsos Miklós.) Bp., Szépirodalmi. 1967. 1241 p.
[12 t.]
Dedikált
IGYGY 849
MIr.I.

ILLÉS Endre: Zsuzsa. [Novellák.] [Bp.] Franklin. [1942.] 169 p.
Dedikált
IGYGY 852
MIr.I.

ILLÉS Endre – VAS István: Trisztán. (Dráma.) (Ill.: Borsos Miklós.) Bp., Magvető. 1957.
164 p.
IGYGY 851
MIr.I.

ILLYÉS Gyula: Petőfi Sándor. (Utószó: Domokos Mátyás. Szerk.: Szabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 526 p.
/Olcsó Könyvtár/
Dedikált (Szekér Ernőnek Illyés Gyula)
IGYGY 1635
MIr.II.

[ILLYÉS Gyula]: Prsteň hadieho kráľa. (Maďarské rozprávky.) [Mesék.] Bratislava. Mladé Letá. 1959. 290 p.
IGy 5162
MIr.I.
A könyv külső védőborítója el van szakadva.
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese c. könyve szlovák fordításban.

ILLYÉS Gyula: Tűz – víz. (Dráma.) (Ill.: Reich Károly.) Bp., Művelt Nép. 1952. 43 p.
/Színjátszók Könyvtára. 25-26./
IGy 5491
Sz3.
MIr.I.

Interjú nagy írók műhelyében. 2. köt. (Vál., szerk., bev.: Köves Erzsébet. Bevezetők.: E. Fehér Pál, Kerényi Grácia. Ford.: Bán Gézáné, Bart István. Belia Anna, Boris János, Farkas Márta, Gara György, Gimes Romána, Kassai Zoltán, Rayman Katalin, Szilágyi Tibor, Zsolt Angéla.) [Bp.] Európa. [1975.] 237 p.
/Modern Könyvtár. 296./
IGYK 6207
VIr.II.
A könyv a kötéséből kiszakadt.
Az utolsó előtti oldalon a Tartalom előtt ceruzával bejegyzés.
Pecsét nincs benne, csak szám.

Internationales Scriftstellertreffen Berlin und Weimar. 14.–22. Mai 1965. Berlin-Weimar, Aufbau-Verlag. 1965. 191 p.
IGy 5454
VIr.II.

IORGA, Nicolae: Válogatott írások. (Ford.: Nagy Géza.) Bukarest, Kriterion. 1971. 300 p.
IGYGY 3730
RomIr.I.

Írásjelek a Földön. (Francia nyelvű belga költők.) (Ford.. Tóth István.) Bukarest, Kriterion. 1972. 252 p.
Dedikált (Tóth István Illyés Gyulának.)
IGYGY 3292
FrAnt.

Irodalmi olvasókönyv az Ukrán SZSZK magyar tannyelvű középiskoláinak XI. osztálya számára. (Írta, szerk.: Balla László.) Uzsgorod, Derzsabne Ucsovo-Pegyagogicsnye Bugyabunyctbo Ragyjánszká Skóla. 1963. 476 p.
Dedikált
IGYGY 6115
MIr.II.

Irodalmi Ujság. (La gazzetta letteraria ungherese del due novembre.) Bari, Editori Laterza. 1957. 130 p.
IGy 5247
MAnt.
Az Irodalmi Ujság VII. évf (1956. nov. 2.) 49. sz. olasz nyelvű kiadása könyv alakban. Illyés Gyula, Egy mondat a zsarnokságról c. versének olasz fordítása szerepel a kötetben (Nyersfordítás: E. N., adaptálta: Vittorio Pagano.)

Irodalom és felelősség. (Tíz év irodalmi kritikáiból.) (Szerk., előszó: Szabolcsi Miklós. Szerk. Bizottság: Erdei Sándor, Király István, Mészáros István, Nagy Péter, Rényi Péter.) Bp., Művelt Nép. 1955. 602 p.
IGy 6210
MIr.II.

Írók két háború közt. (Vál., bev.: Illés Endre. Ill.: Gyulai Líviusz.) [Bp.] Szépirodalmi. 1979. 358 p.
Dedikált (Illés Endre) (1971!)
IGYGY 3961
MAnt.

Írók könyvek közt. (Kortárs magyar írók vallomásai olvasmányaikról.) (Összeáll., bev: Batári Gyula.) Bp., NPI. 1974. 251 p.
IGy 5419
MIr.II.

ISAKOVIĆ, Antonije: Páfrány és tűz. [Regény.] (Ford.: Borbély János.) Novi Sad, Forum. 1963. 205 p.
IGYGY 3691
SzeIr.I.

Iskolai nyelvművelő. [Tanulmányok.] (Szerk.: Lőrincze Lajos. Előszó: Kodály Zoltán.) Bp., Tankönyvkiadó. 1959. 422 p.
IGy 5735
Nyelv.II.
A címlapon kék tollal egy bejegyzés.

ISTRATI, Panaït: Les chardons du baragan. [Regény.] Paris, Bernard Grasset.(1928.) 243 p.
IGYGY 2
844
FrIr.I.
A könyv címlapján a Lipótvárosi Könyvtár pecsétje található. Az első számozatlan oldalon ceruzás bejegyzés, és a könyvben ceruzás aláhúzások.

ISTVÁNFFY Gyula: Palóc népköltési gyűjtemény. (Gyűjt.: Istvánffy Gyula. Sajtó alá rend., bev.: Bodgál Ferenc.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1963. 271 p.
/Miskolci Hermann Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai. II./
IGy 5290
Népr.
A könyv kezd kiszakadni a kötéséből.

Itt születtem én ezen a tájon. (Petőfi emlékkönyv.) (Vál., szerk.: Fenyvesiné Góhér Anna, F. Tóth Pál. Előszó: Katanics Sándor. Ill.: Goór Imre, Bodor Miklós.) Kecskemét, (Katona József Könyvtár-Katona József Társaság.) 1973. 144 p. [12 t.]
IGYGY1624
MIr.II.

IVANOV, [Vszevolod Vjacseszlavics]: Páncélvonat. (Színmű 4 felvonásban.) (Ford.: Devecseriné Guthi Erzsébet.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1953. 87 p.
/Szovjet Színpad/
IGYGY 3574
OrIr.I.

IVASIUC, Alexandru: A madarak. (Regény.) (Ford.: Csiki László. Lektor: D. Haraszti Éva.) Bukarest, Kriterion. 1973. 382 p.
Dedikált
IGYGY 3733
RomIr.I.
A számozatlan második oldalon tollal egy cím van bejegyezve.

IVASIUC, Alexandru: Pro Domo. [Napló.] Bucureşti, Editura Eminescu. 1974. 149 p.
Dedikált
IGYGY 3731
RomIr.I.

IWASZKIEWICZ, Jaroslaw: Vörös pajzsok. (Regény.) (Ford.: Kovács István.) Bp., Európa. 1974. 393 p.
Dedikált (Kovács István)
IGYGY 3743
LenIr.I.

J

JACK, Muriel: Herbadore. [Versek.] [Ill.: Nic Algan.] Paris, Éditions de la Revue Moderne. (1965.) 91 p.
Dedikált
IGYGY 2828
FrIr.I.
Felvágatlan. A könyvben a könyv szalagreklámja.

JACOB, Max: L’homme de cristal. [Versek.] [Paris,] Gallimard. (1967.) 122 p.
IGYGY 2845
FrIr.I.
Könyvárusi forgalomba nem került, a könyv a 2949. sz. pld..

JAKAB Elek: Szabadságharczunk [!] történetéhez. (Visszaemlékezések 1848-1849-re.) (Bev.: Jakab Elek.) Bp., Rautmann Frigyes. 1880. 577 p.
IGy 4289
Tört.
A címlapon ceruzával Illyés Gyula neve, tollal egy név és egy elmosódott pecsét. Az első pár oldal elválófélben.

JAKOVLEV: Amundsen. [Regény.] (Ford.: Niederhauser Emil.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 206 p.
IGYGY 3576
OrIr.I.

JALOUX, Edmond: L’esprit des livres. 1-2. köt. (2: De Pascal à Barrès.) Paris, Les Petits-fils de Plon et Nourrit. (1923., 1927.) 257, 261 p.
IGYGY 2830 – IGYGY 2830/a
FrIr.II.
A könyv újra van kötve és a régi borítón aláhúzások és kijelölések. Mindkét kötetben
több helyen megtalálható az Egyetemi Francia Intézet pecsétje.

JAMMES, Francis: Choix de Poèmes. [Versek.] [Bev.: Léon Moulin.] Paris, Mercure de France. [1922.] 254 p.
IGYGY 2834
FrIr.I.
A könyv borítója és utolsó lapjai le vannak szakadva. Benne egy papí
rdarab ceruzás írással. A lapszéleken barna folt.

JAMMES, Francis: Clairières dans le Ciel 1902-1906. (En Dieu–Tristesse–Le poète et sa femme–Poésies diverses–L’église habillée de feuilles.) [Versek.] Paris, Mercure de France. (1924.) 225 p.
IGYGY 2833
FrI
r.I.
A kötet felvágatlan. Benne egy papírlap ceruzás írással.

JAMMES, Francis: De l’Angelus de l’aube à l’Angelus du soir (1888-1897).[Versek.] Paris, Mercure de France. (1921.) 345 p.
IGYGY 2831
FrIr.I.
A könyv hátsó borítója leszakadva. A könyvön belül ö
t papírdarab tele sűrű ceruzás írással.

JAMMES, Francis: L’amour, les muses et la chasse. (Mémoires. 2.) [Visszaemlékezések.] Paris, Plon-Nourrit et Cie Imprimeurs-Éditeurs. (1922.) 226 p.
/Librairie Plon/
IGYGY 2832
FrIr.I.

JAMMES, Francis: La Vierge et les Sonnets. [Versek.] Paris, Mercure de France. (1919.)
197 p.
IGYGY 2841
FrIr.I.
A könyv első borítója, elejéről több lap és a könyv gerince el van szakadva.

JAMMES, Francis: Le Deuil des Primevères 1898-1900. (Élégies–La jeune fille nue–Le poète et l’oiseau–Poésies diverses–Prières.) [Versek.] Paris, Mercure de France. (1917.) 213 p.
IGYGY 2835
FrIr.I.
A könyv ketté van szakadva és helyenként felvágatlan.

JAMMES, Francis: Le premier livre des quatrains. [Versek.] Paris, Mercure de France. (1923.) 79 p.
IGYGY 2842
FrIr.I.
A könyv gerince elszakadva és ki van szakadva a gerincéből. Benne egy levél Rónay Györgytől és négy darab papírlap. Hármon ceruzával vannak lejegyezve versfordítások?, egy darabon gépelt szöveg is található.

JAMMES, Francis: Le Tombeau de Jean de La Tontaine. (Suivi de Poèmes mesurés.) [Versek.] Paris, Mercure de France. (1921.) 236 p.
IGYGY 2839
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

JAMMES, Francis: Le Triomphe de la Vie 1900-1901. (Jean de Noarrieu-Existance) Paris, Mercure de France. (1914.) 249 p.
IGYGY 2840
FrIr.I.

JAMMES, Francis: Leçons poétiques. [Tanulmányok.] Paris, Mercure de France. 1930. 286 p.
IGYGY 2837
FrIr.II.

JAMMES, Francis: Les Géorgiques Chrétiennes. Paris, Mercure de France. (1921.) 216 p.
IGYGY 2836
FrIr.I.
A könyv elülső borítója le van szakadva. A könyvön belül több helyen ceruzás bejegyzések.
Benne egy papírdarab ceruzás írással.

JAMMES, Francis: Ma France poétique. [Versek.] Paris, Mercure de France. (1926.) 270 p.
IGYGY 2838
FrIr.I.
A címlapon ceruzával Illyés Gyula neve van beírva.

[JAMMES, Francis]: Francis Jammes versei. (Ford.: Illyés Gyula, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Rónay György, Szabó lőrinc, Tóth Árpád, Vas István, Végh György.) Bp., Európa. 1984. 157 p.
/Lyra Mundi/
IGYGY 2843
FrIr.I.

JANCSÓ Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. 1. köt. (Tanulmány.) (Előszó: Jancsó Benedek.) Bp., Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai.) 1896.
801 p.
IGy 4407
Tört.
A címlapon: Dr. Kozmucza Hermile. Ceruzával az alábbi megjegyzés: Érkezett 1897. jún. 18.

JANKOVICH Ferenc: A fény virágai. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1956. 194 p.
Dedikált
IGYGY 869
MIr.I.

JANKOVICH Ferenc: A viharhoz. (Versek.) (Bp.) A szerző kiadása. [1939.]
Dedikált
IGYGY 873
MIr.I.

JANKOVICH Ferenc: Barangoló. (Versek.) Bp., Nyugat. [1937.] 95 p.
Dedikált
IGYGY 867
MIr.I.
Felvágatlan

JANKOVICH Ferenc: Elégia. (Versek.) (Szerk.: Kovách Aladár.) Bp., Bolyai Akadémia. (1941.) 100 p.
/Bolyai Könyvek./
Dedikált
IGYGY 868
MIr.I.

JANKOVICH Ferenc: Galamb-röptében. (Új versek. 1939 – 1948.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 126 p.
Dedikált
IGYGY 870
MIr.I.

JANKOVICH Ferenc: Hulló csillagok. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1951. 371 p.
IGYGY 871
MIr.I.

JANKOVICH Ferenc: Szántód partjainál. (Válogatott és új versek.) Bp., Szépirodalmi. 1954. 408 p.
Dedikált
IGYGY 872
MIr.I.

JÁNOSFALVY Albert: Szabálytalan háromszög. (Elbeszélések.) München, Griff. 1963.
119 p.
IGYGY 874
MIr.I.

JÁNOSFALVY Albert: Szabálytalan háromszög. (Elbeszélések.) München, Griff. 1963.
119 p.
Dedikált
IGYGY 875
MIr.I.

JÁNOSY István: A kővendég. [Versek. Dráma.] Bp., Magvető. 1977. 202 p.
Dedikált
IGYGY 877
MIr.I.
Claudia, tragédia négy felvonásban

JÁNOSY István: Az álmok kútja végtelen. (Összegyűjtött versek.) Bp., Magvető. 1981.
366 p.
Dedikált
IGYGY 866
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés

JÁNOSY István: Prometheus. (Versek.) (Bp.) Egyetemi Ny. (1948.) 39 p.
IGYGY 878
MIr.I.

JÁNOSY István: Útjelző fények. [Versek.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár, 1983.
[32 p.]
Dedikált
IGYGY 876
MIr.I.
Készült 250 számozott példányban. Ez a 11. sz. pld..

[Janus Pannonius] Janus Pannonius legszebb versei. [Versek.] (Vál., előszó, névmagyarázat: Balogh József. Ford.: Áprily Lajos, Berczeli Anzelm Károly, Csorba Győző, stb.)Bukarest, Albatrosz Könyvkiadó. 1972. 159 p.
IGYGY 1560
MIr.I.

[JANUS Pannonius]: Janus Pannonius versei. (Vál., szerk., bev. tan.: Kardos Tibor.) [Bp.] Szépirodalmi. (1972.) 322 p.
IGYGY 6163
MIr.I.

[JANUS Pannonius]: Magyar költő magyarul. Janus Pannonius. [Versek.] (Ford.: Berczeli Anzelm Károly. Előszó: Fógel József. Ill.: N. Kontuly Béla.) Szeged, Prometheus. 1934. 63 p. [4 t.]
IGYGY 1559
MIr.I.

[JANUS Pannonius]: Válogatott munkái. (Vál., szerk., előszó: Csorba Győző. Jegyz., jegyzetszótár: Ugrin Aranka.) (Bp.) [Móra.] 1982. 287 p.
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 1558
MIr.I.

Janzer Frigyes szobrászművész kiállítása a Nagy Balogh János Kiállítóteremben Budapest, 1989. február. [Katalógus.] (Fotók: Ruska Judit, Magyar Jánosné, Horváth Éva. Tervezte: Kerekes László.) (Bp.) (Nagy Balogh János Kiállítóterem.) (1989.) 19 p.
MűvTört.
A könyvben szerepel Janzer Frigyes Illyés portéja.
Pecsét és leltári szám nélkül.

[Japonszkije] Японские трехстишия (Нокку.) [Japánból ford.: Веры Марковой.] Mocква, Гсударствнное Издатељство Художественной Литературы. 1960. 254 p.
IGYGY 3887
Egy
ébIr.I.
Japán irodalom oroszra fordítva.

JÁSZ Dezső: Tanácsmagyarországtól a Pireneusokig. [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1969. 173 p.
Dedikált
IGy 4232
Tört.

JÁSZAI Géza: Csontváry kritikai jegyzetek. [Tanulmány.] (München)(Heller & Molnár.) (1965.) 46 p. [2 t.]
Dedikált
IGYGY 879
MűvTört.

JÁSZI Oszkár: Fényes László emlékezete 1871 – 1944. (Egy arcképpel.) Bp., (Csécsy Imre.) 1948. 15 p.
IGy 4433
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Huszadik Század 1948. 1. sz.-ból

JÁSZI Oszkár: Magyar kálvária magyar feltámadás. (A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai.) [Tanulmány.] [Bécs,] Bécsi Magyar Kiadó. 1920. 168 p.
IGy 4394
Tört.
A címlapon ceruzával egy név.

JÁVOR Ottó: A csíkvári kerengőről. [Elbeszélések, karcolatok.] Bp., Magvető. 1972. 267 p.
Dedikált
IGYGY 881
MIr.I.

Jávorfa-muzsika. (Népballadák.) (Vál., szerk., bev.: Faragó József. Ill.: Deák Ferenc.) Bukarest, Irodalmi.. 1965. 465 p.
IGy 5273
Népr.
A könyv egy papírtokban található.

Jean Hélion. [Album.] (Vál.: Max Clarac-Sérou. Kommentárok: Jean Pierre Burgart, P. G. Bruguière, André du Bouchet, Alain Jouffroy, Francis Ponge, Pierre Schneider, Christian Zervos.) Paris, Galerie du Dragon. [1966.] [28 p.] [18 t.]
IGYGY 2864
M
űvTört.
Az első borító külső felén autográf címbeírás: André Fenaud, J. Hélion

Jean Racine. [Tanulmányok.] Paris, René Juilliard. (1955.) 127 p.
/Cahiers de la Compagnie Madelaine Renaud-Jean-Louis Barrault/
IGYGY 3046
Szính.
A könyv dombornyomott papír díszkötésben van. Felvágatlan.

JEANS, James: A csillagos ég titkai. [Tanulmány.] (Ford.: Sziklay Géza. Fordítítást átnézte, jegyz.: Cavalloni Ferenc.) Bp., Dante. (1943.) 221 p.
IGy 4659
Egyéb.II.
Borítójából kiszakadva. A címlapon piros ceruzával egy bejegyzés. Az utolsó oldalon fekete ceruzás bejegyzés.

Jegyzék az 1867. évben Id. Wilim Jánosnál kapható különbféle oltványokról. [Fakszimile.] (Békéscsaba) (Megyei Könyvtár házinyomdája.) 1978. [5 p.]
Egyéb.II.
Sz4.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Készült 50 számozott pld.ban. Ez a 39. pld..

JÉKELY Zoltán: A fekete vitorlás. (Vagyis Ördögh Artúr csodálatos regénye.) (Ill.: Nuridsányi Zoltán.) Bp., Magvető. 1957. 217 p.
Dedikált
IGYGY 883
MIr.I.

JÉKELY Zoltán: Az idősárkányhoz. (Régi és új versek.) (Ill.: Kondor Béla.) Bp., Szépirodalmi. 1975. 660 p. [5 t.]
Dedikált
IGYGY 888
MIr.I.
Benne: Letépett borítékcímzés.

JÉKELY Zoltán: Évtizedek hatalma. Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1979. 369 p. [1 t.]
/30 Év/
Dedikált
IGYGY 882
MIr.I.

JÉKELY Zoltán: Felséges barátom. [Kisregény.] (Ill.: Kondor Lajos.) Bp., Magvető. 1955. 198 p.
/Vidám Könyvek/
IGYGY 884
MIr.I.

JÉKELY Zoltán: Isten madara. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1973. 302 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 885
MIr.I.

JÉKELY Zoltán: Mérföldek, esztendők… (versek.) Bp., Franklin. [1943.] 131 p.
Dedikált
IGYGY 886
MIr.I.

JÉKELY Zoltán: Minden csak jelenés. [Versek.] (Ill.: Kondor Béla.) Bp., Szépirodalmi. 1977. 84 p.
/Mikrokozmosz Füzetek/
Dedikált
IGYGY 887
MIr.I.

JÉKELY Zoltán: Őszvégi intelem. [Versek.] (Ill.: Varga Hajdú István.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1979. [21 p.]
Aláírt
Leltári szám nélkül
MIr.I.
250 számozott példányban

Jelzés a világba. (A magyar irodalmi avantgarde válogatott dokumentumai.) [Antológia.] (Vál., szerk.: Béládi Miklós, Pomogáts Béla. Szöveggond.: Pomogáts Béla.) Bp., Magvető 1988. 629 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül
A szennycímlapon ceruzás oldalszám beírások

JEMNITZ János – LITVÁN György: Szerette az igazságot. (Károlyi Mihály élete.) [Életrajz.] Bp., Gondolat. 1977. 450 p.
IGYGY 1016
Tört.

JENS, Walter: Statt einer literaturgeschichte. [Tanulmányok.] (Pfullingen) Neske. [é.n.]
342 p.
IGYGY 3331
VIr.II.
Benne a Neske Verlag levelezőlapja

[JESZENYIN, Szergej Alekszandrovics]: Essenine, Serge: Confession d’un voyou. [Versek.] [Franciára ford.: Marie Miloslawsky, Franz Hellens. Előszó: Franz Hellens.] Paris, J. Povolozky & C Éditeurs. 1922. 82 p.
IGYGY 3178
OrIr.I.
Az utolsó oldalon ceruzás versvázlat. A könyvön belül is vannak ceruzás bejegyzések.

[JESZENYIN, Szergej Alekszandrovics]: Essenine, Serge: Requiem. (Suivi d’autres poèmes.) [Franciára ford.: Marie Miloslawsky, Franz Hellens. Előszó: Franz Hellens.] Paris, Cahiers Libres. 1926. 63 p.
IGYGY 3579
OrIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva. Benne Köllő Miklós újságcikke Szergej Jeszenyinről

[JESZENYIN, Szergej Alekszandrovics]: Szergej Jeszenyin versei. (Ford.: Fodor András, Illyés Gyula, Jánosy István, Jobbágy Károly, Képes Géza, Lator Béla, Nagy László, Rab Zsuzsa, Urbán Eszter, Weöres Sándor.) Bp., Európa. 1973. 270 p.
/Lyra Mundi/
IGYGY 3577
OrIr.I.

JEVONS, W. Stanley: L’économie politique. (Franciára ford.: Henry Gravez.) Paris, Librairie Germer Baillière et Cie. [é.n.] 189 p.
IGYGY 2848
Egyéb.II.
Az els
ő borító belső oldalán a Város Könyvtár szabályzata és kölcsönző jegye beragasztva. A címlapon a Városi Könyvtár pecsétje és ceruzás bejegyzések.

JEVTUSENKO, Jevgenyij: Ballada a nekifutásról. [Versek.] (Vál.: E. Fehér Pál. Ford.: Áprily Lajos, Bede Anna, Eörsi István, stb.) Bp., Európa. 1980. 231 p.
IGYGY 3581
OrIr.I.

JEVTUSENKO, Jevgenyij: Ébredő város. [Versek.] (Vál.: Pór Judit. Ford.: Áprily Lajos, Bede Anna, Eörsi István, stb.) Bp., Európa. 1972. 114 p.
IGYGY 3580
OrIr.I.

JILEMNICKŶ, Peter: Garammenti krónika. (Regény.) (Ford.: Zima Ferenc.) (Bp.) Révai. [1950.] 269 p.
IGYGY 3668
SzlovIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva.

JILEMNICKŶ, Peter: Töretlen föld. [Regény.] (Ford.: Hegedüs Adél. Bev.: Peter Jilemnickŷ.) Bp., Szikra. 1948. 368 p.
IGYGY 3670
SzlovIr.I.

JIRÁSEK, Alois: A kutyafejűek. (Történelmi regény.) (Ford.: Németh László.) (Bp.) Szépirodalmi. 1951. 207 p.
IGYGY 3671
CsehIr.I.

JÓB Dániel: Ifjukor. (Novellák.) Bp., Grill Károly. 1908. 245 p.
IGYGY 899
MIr.I.

JOBBÁGY Károly: Éjszakai vetítés. (Válogatott versek. 1938-1966.) (Ill.: Szász Endre.) Bp., Szépirodalmi. 1967. 355 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 3995
MIr.I.
A költőt ábrázoló portré a kötésből kivált

JOBBÁGY Károly: Feltámadás. (Versek. 1952-1955.) Bp., Szépirodalmi. 1955. 178 p.
Dedikált
IGYGY 3972
MIr.I.

JOBBÁGY Károly: Hajnali viadal. [Versek.] Bp., Magvető. 1956. 139 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 890
MIr.I.

JOBBÁGY Károly: Háló nélkül. [Versek.] (Ill.: Korga György.) Bp., Magvető. 1965. 174 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 6224
MIr.I.

JOBBÁGY Károly: Hó és nap. [Versek.] Bp., Magvető. 1962. 206 p.
Dedikált
IGYGY 3999
MIr.I.

JOBBÁGY Károly: Szentendrei búcsú. [Versek] Bp., Szépirodalmi. 1978. 142 p.
Dedikált
IGYGY 891
MIr.I.

Jobbágylevelek. (Összeáll., előszó: H. Balázs Éva.) Bp., Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 1951. 318 p.
/Magyar Történelmi Társulat/
IGy 4282
Tört.
Benne egy könyvvásárlási számla.

JOHAN Béla: Gyógyul a magyar falu. [Tanulmány.] Bp., Magyar Királyi Közegészségügyi Intézet. 1939. 296 p.
/A Magyar Királyi Országos Közegészségügyi Intézet Közleményei. 7. sz./
Dedikált
IGy 4507
Tört.

JÓCSIK Lajos: Egy ország a csillagon. [Tanulmány.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 405 p.
Dedikált
IGYGY 8921
Egyéb.II.

JÓCSIK Lajos: Iskola a magyarságra. (Egy nemzedék élete húsz éves kisebbségben.) [Bp.] Nyugat [1939.] 178 p.
Dedikált.
IGy 4519
Tört.

JÓCSIK Lajos: Magyar szabadság világszabbadság. (Tanulmány.) (Kolozsvár) Móricz Zsigmond Kollégium. (1945) 143 p.
Dedikált
IGy 5671
MIr.II.

JÓKAI Anna: Napok. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1972. 614 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 893
MIr.I.

JÓKAI Mór: A tengerszemű hölgy. 1. köt. Bp., Révai. 1890. 161 p.
/Jókai Mór Újabb Regényei/
IGYGY 6112
MIr.I.
A címoldalon névbeírások, bejegyzések kék és fekete tintával: Benczúr Józsefné, Benczúrné Kenefsey (?) Lilla, Kenefsey (?) Móricznéé.

JÓKAI Mór: Egy az Isten. 1. köt. [Regény.] Bp., Franklin. 1909. 236 p.
IGy 5099
MIr.I.
Sz1.
A könyv gerince szakadozott.

JÓKAI Mór: Emléksorok. (Napló 1848-49-ből.) (Sajtó alá rend. és utószó: Nemeskéri Erika.) Bp., Magvető. (1980.) 267 p.
IGy 4380
Tört.

JÓKAI Mór: Kertészgazdászati jegyzetek. [Tanulmány.] Bp., Athenaeum. 1896. 80 p.
IGYGY 4034
MIr.I.
Hasonmás kiadás. (Mezőgazdasági Könyvkiadó Váll. [é.n.])
463. sz. pld.

JOÓ Tibor: Mátyás és birodalma. [Tanulmány.] [Bp.] Atheneum. [1940.] 166 p.
Dedikált
IGy 4321
Tört.

JOUFFROY, Alain: L’usage de la parole. [Regény.] (Paris,) Fayard. (1971.) 383 p.
Dedikált.
IGYGY 3990
FrIr.I.

JOUHANDEAU, Élise: Joies et douleurs d’une belle excentrique. 3. (Le spleen empanaché.) Paris, Flammarion. (1960.) 220 p.
IGYGY 2852
FrIr.I.

JOUHANDEAU, Marcel: Les pincengrain. [Regény.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1924.) 237 p.
Dedikált
IGYGY 2850
FrIr.I.
Az első borítója le van válva és a gerince is szakadozott.

JOUHANDEAU, Marcel: Mémorial. 1. (Le livre de mon père et de ma mère.) [Paris,] Gallimard. (1948.) 178 p.
IGYGY 2849
FrIr.I.
Az els
ő számozatlan oldalon tollal beírás, a címlapon a Institut Français en Hongrie pecsétje és ceruzás aláhúzások, az utolsó oldalon szintén Institut Français en Hongrie pecsétje található.

JOUHANDEAU, Marcel: Monsieur Godeau intime. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1926.) 428 p.
IGYGY 2851
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

JOUVE, Pierre Jean: Tragiques (Suivis du Voyage Sentimental.) [Versek.] Paris, Delamain– Boutelleau et Cie. [1922.] 291 p.
/Librairie Stock/
IGYGY 2853
FrIr.I.
A könyv első és hátsó borítója le van szakadva és a gerince is szakadozott. A könyvben egy levelezőlap, és Rónay György cikke a költőről, kitépett lapokon.

JOYCE, James: Dubliners. [Novellák.] The Albatross. Hamburg. Paris. Milano. (1932.)
254 p.
/The Albatross Modern Continental Library, Volume I./
IGYGY 3451
AngIr.I.

JOYCE, James: Ulysses. [Regény.] (Ford.: Szentkuthy Miklós. Utószó: Sükösd Mihály.) Bp., Európa. 1974. 937 p.
Dedikált (Szentkuthy Miklós)
IGYGY 3452
AngIr.I.

József Attila emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi. 1957. (Szerk., bev.: Szabolcsi Miklós.) 496 p. [16 t.]
IGYGY 920
MIr.II.

József Attila. (1905-1937). [Tanulmány képekkel.] (Bev.: Révai József. Szerk.: Szántó Judit, Kovács Endréné. Összeáll.: Szántó Judit.) [Bp.] Magyar Helikon. 1958. 229 p. (51-229. p. képek)
/A Petőfi Irodalmi Múzeum Kiadványai. 3./
IGYGY 921
MIr.II.

József Attila élete (1905-1937).( Felelős szerk.: Pintér József. A címlap Zsigmond Endre munkája.) Bp., Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 1960. 119 p.
IGYGY 923
MIr.II.

József Attila öröksége. [Előadások.] (Szerk.,sajtó alá rend., előszó: Angyal János. Sorozat főszerk.: Illés László. Sorozat szerk.: Kabdebó Lóránt. Lektorálta: Németh G. Béla, Szabó B. István.) (Bp.) PIM, NPI [1975.] 130 p.
/Irodalmi Múzeum/
IGYGY 922
MIr. II.
A Magyar Írók Szövetsége Fiatal Írók József Attila Körének 1974. január 29-30-i ülésszaka alapján készült.

József Attila Párizsban. [Dokumentumgyűjtemény.] (Szerk., összekötő szöveg: Szabolcsi Miklós.) Bp., Szépirodalmi. (1982.) 133 p. [40 t.]
IGy 4159
MIr.II.

JÓZSEF Attila: Medvetánc. (Válogatott költemények 1922-1934.) Bp., Révai. (1934.) 108 p.
IGYGY 896
MIr.I.
A szövegben előforduló esetleges javítások József Attila javításai (Stoll Béla közlése)

[JÓZSEF Attila]: Attila József: Noć Predgrađa. [Versek.] ([Ford.]: Danilo Kiš. Szerk.: Ács Károly, Bori Imre, Aleksander Tisma.) Novi Sad, Forum. 1961. 123 p. [4 t.]
MIr.I.
IGYGY 917
Kétnyelvű (szerb-magyar)

[JÓZSEF Attila]: Attila József: Poemes choisis. [Versek.] ([Ford.]: Marcel Lallemand.) Bp., Cserépfalvi. (1948.) 28 p.
IGYGY 918
MIr.I.

[JÓZSEF Attila]: József Attila összes művei. 1-3. köt. (Sajtó alá rend.: Waldapfel József, Szabolcsi Miklós.) Bp., Akadémiai. 1-2. köt. 1952. 462, 511 p. 3. köt. 1958., 468 p.
IGYGY 902-902/a-902/b
MIr.I.
1. köt. Versek 1922-1928.
2. köt. Versek 1929-1937. Zsengék, töredékek, rögtönzések.
3. köt. Cikkek, tanulmányok, vázlatok.

[JÓZSEF Attila]: József Attila összes versei és műfordításai. (Sajtó alá rend.: Szabolcsi Miklós.) Bp., Magyar Helikon. 1963. 973 p.
/Helikon Klasszikusok/
IGYGY 898
MIr.I.

[JÓZSEF Attila]: József Attila összes versei és műfordításai. (Sajtó alá rend.: Bálint György.) (Ill.: Pérely Imre.) [Bp.] Cserépfalvi. [1940.] 544 p.
IGYGY 900
MIr.I.

[JÓZSEF Attila]: József Attila összes versei és válogatott írásai. (Sajtó alá rend., utószó: Németh Andor.) Bp., Cserépfalvi. (1938.) 567 p. [1 t.]
Dedikált („a Kiadó” [Cserépfalvi Imre?])
IGYGY 903
MIr.I.

[JÓZSEF Attila]: József Attila összes versei. [Sajtó alá rend.: Szabolcsi Miklós.] Bp., Szépirodalmi. 1956. 691 p.
IGYGY 899
MIr.I.

[JÓZSEF Attila]: József Attila összes versei. [Sajtó alá rend.: Szabolcsi Miklós.] Bp., Szépirodalmi. Magyar Helikon. 1965. 509 p.
IGYGY 904
MIr.I.

[JÓZSEF Attila]: József Attila válogatott levelezése. (A sorozatot szerk.: Diószegi András, Illés László. Sajtó alá rend., jegyz.: Fehér Erzsébet.) Bp., Akadémiai. 1976. 530 p.
/Új Magyar Múzeum/
IGYGY 919
MIr.I.

[JÓZSEF Attila]: Külvárosi éj. (József Attila újabb költeményeiből.) Bp., [A költő kiadása.] 1932. 32 p.
IGYGY 895
MIr.I.
Lapjaira hulló. A szövegben előforduló kézírásos javítások József Attila javításai (Stoll Béla közlése)

[JÓZSEF Attila]: Nagyon fáj. (József Attila versei.) [Bp.] Cserépfalvi. (1936.) 95 p.
IGYGY 897
MIr.I.
A szövegben előforduló kézírásos javítások József Attila javításai (Stoll Béla közlése)

[JÓZSEF Attila]: Poesie, di Attila József. [Versek.] ([Ford.]: Umberto Albini. Bev.: Szabolcsi Miklós.) Milano, Lerici. 1962. 330 p. [3 t.]
/Poeti Europei/
Dedikált
IGYGY 901
MIr.I.

JÓZSEF Jolán: A város peremén. (Regény.) (Utószó: Imre Katalin.) Bp., Móra. 1975. 259 p.
IGYGY 926
MIr.I.

JÓZSEF Jolán: József Attila élete. [Bp.] Cserépfalvi. 1940. 465 p.
IGYGY 910
MIr.II.
Erősen rongálódott és a borítója hiányzik. Benne ceruzával kiemelések.

Jubileumi évkönyv 1977-1987. Szekszárd, Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi Kihelyezett Tagozatának Kiadványa. 1987. 98 p.
IGy 4151
Tört.
Benne egy lap Illyés Gyulánénak: „Flóra asszonynak tiszteletünk és nagyrabecsülésünk jeléül a Szekszárdi Tanítóképző dolgozói és vezetősége nevében.” Dr. Deli István tagozatigazgató. Szekszárd, 1987. november 2.

JUDIK József: A pénz. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1932. 79 p.
/Kincsestár. 60./
IGy 5103
Egyéb.II.
Sz1.

JUHÁSZ Ferenc: A boldogság. (Új versek.) (Ill.: Hantai Simon.) Bp., Szépirodalmi. 1984. 98 p. [5 t.]
Dedikált (Flórának)
IGYGY 935
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: A Mindenség szerelme. A szarvassá változott fiú. (Ill.: Kass János.) Bp., Szépirodalmi. 1971. 777 p.
/A mindenség szerelme. Összegyűjtött versek 1946-1970./
Dedikált
IGYGY 937
MIr.I.
Első könyv

JUHÁSZ Ferenc: A tízmilliárd éves szív. [Versek.] (Ill.: Hantai Simon.) Bp., Szépirodalmi. 1989. 576 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 6199
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Époszok és versek. Bp., Szépirodalmi. 1978. 1014 p. [1 t.]
/Juhász Ferenc Művei. 2./
Dedikált
IGYGY 4038
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Három éposz. (A Sántha család. Apám. Anyám.) (Sorozatszerk.: Illés Endre, Kardos György.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1975. 395 p.
/30 Év/
Dedikált
IGYGY 934
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Remény a halálig. (35 vers.) Bp., Szépirodalmi. 1983. 506 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 936
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Szárnyas csikó. (Versek. 1946-1949.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 39 p.
Dedikált
IGYGY 930
MIr.I.
Benne Juhász Ferenc A virágok hatalma c. versének kivágata (3 oldal)

JUHÁSZ Ferenc: Szerelmes hazatántorgás.[Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 349 p. [2 t.]
Dedikált
IGYGY 931
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Új versek. Bp., Szépirodalmi. 1951. 170 p.
IGYGY 932
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Versek és époszok. Bp., Szépirodalmi. 1978. 725 p. [1 t.]
/Juhász Ferenc Művei. 1./
Dedikált
IGYGY 4037
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Versek ünnep-szigete. (Ill.: Hantai Simon.) Bp., Szépirodalmi. 1989. 576 p.
Dedikált
IGYGY 6199
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Versprózák. Bp., Szépirodalmi. 1980. 735 p.
/Juhász Ferenc Művei. 3./
Dedikált
IGYGY 4039
MIr.I.

JUHÁSZ Ferenc: Virágzó világfa. (Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 416 p.
IGYGY 6044
MIr.I.
A borítón Hantai Simon Fontoskodók fája című műve
A belső címlapon ceruzaírással: 1946-1964

[JUHÁSZ Ferenc] Ferenc Juhász: Gedichte. ([Utószó]: Paul Kruntorad.) Frankfurt am Main, Shurkamp. 1966. 50 p.
IGYGY 933
MIr.I.

JUHÁSZ Ferencné: Bródy Sándor. [Monográfia.] (Sorozatszerk.: Sőtér István, Béládi Miklós, Horváth Károly.) Bp., Akadémiai. 1971. 306 p.
/Irodalomtörténeti Könyvtár. 26./
Dedikált
IGYGY 938
MIr.II.

Juhász Géza Emlékkönyv. [Publicisztikák, visszaemlékezések, levelek.] (Sajtó alá rend., bevezető életrajz, jegyz., bibliográfia: Juhász Izabella. Bevezető tanulmányok: Bán Imre, Balogh László. Lektorok: Bán Imre, Bodnár György.) Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1975. 595 p.
Dedikált
IGYGY 940
MIr.II.
Az első boríton belül ceruzával egy cím van lejegyezve. A kötetbe Juhász Géza versei és prózájából is található egy válogatás.

JUHÁSZ Géza: A magyar szellem vándorútja. [Tanulmányok.] [Debrecen,] Debreceni Ady-Társaság Kiadása. 1938. 160 p.
Dedikált
IGy 5672
Felvágatlan.
MIr.II.

JUHÁSZ Géza: Háború. [Versek.] (Ill.: Gáborjáni Szabó Kálmán.) [Debrecen,] Debreceni Ady Társaság. 1937. 34 p. [7 t.]
/Új Írók. 14. /
Dedikált (Juhász Géza, Gáborjáni Szabó Kálmán)
IGYGY 939
MIr.I.
Lapjaira hulló

JUHÁSZ Géza: Népi írók. [Tanulmány.] Bp., Magyar Élet. 1943. 138 p.
/Magyar Élet Könyvek. 5–6. sz./
IGy 5687
MIr.II.

Juhász Gyula. 1883-1937. [Életrajzi dokumentumgyűjtemény.] (Szerk., jegyz. és kísérő szövegek: Paku Imre.) Bp., Magvető. 1962. 733 p. [38 t.]
IGYGY 941
MIr.II.

JUHÁSZ Gyula: Összes versei. (1905-1929.) (Sajtó alá rend.: Paku Imre. Előszó: Sík Sándor.) [Szeged,] Szukits. 1940. 384 p.
Dedikált (Paku Imre)
IGYGY 944
MIr.I.

[JUHÁSZ Gyula]: Juhász Gyula válogatott versei. [Szeged,] Szukits. 192 p.
IGYGY 942
MIr.I.

[JUHÁSZ Gyula]: Összes versei. (Hírlapi és kézirati vershagyaték.) (Sajtó alá rend.: Paku Imre.) (Szeged,) Szukits. 1941. 392 p.
IGYGY 943
MIr.I.
Tiszteletpéldány, hibajegyzékkel. Lapjaira hulló.
Benne levelezőlap: „Feladó: Paku Imre Szeged Egyetem, Bölcsészeti kara III. e. 18. Nagyságos Illyés Gyula urnak író, a Nyugat szerkesztője Budapest, VI. Vilmos császár út 4. Nyugat szerkesztősége” 1941.VI. 25.”
„Kedves Barátom! Bizonyára megkaptad már Juhász Gyula verseinek második kötetét, arra kérlek, hogy ismertetésére feltétlenül térjetek vissza. Babitsnak a Nyugat-hoz küldött példányát továbbítsátok Esztergomba, nem szeretném, ha a neki szánt példány valamiképp elkallódnék. Szívességedet előre is hálásan köszöni és szeretettel üdvözöl Paku Imre”

JUHÁSZ Mária: A realizmus változatai. [Cikkek, tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1985.) 237 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 945
MIr.II.

[JUSTH Zsigmond]: Justh Zsigmond naplója. (Sajtó alá rend., bev. tan., jegyz.: Halász Gábor.) [Bp.] Athenaeum. [1940.] 429 p. [4 t.]
Dedikált (Halász Gábor)
IGYGY 946
MIr.I.

K

KABDEBÓ Lóránt: A háborúnak vége lett. [Interjúk.] Bp., [Móra.] 1983. 396 p.
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 948
MIr.II.

KABDEBÓ Lóránt: A műhely titkai. [Interjúk.] Bp., [Móra.] 1984. 325 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 949
MIr.II.

KABDEBÓ Lóránt: Lakatos István. [Monográfia.] (A sorozatot szerk.: Juhász Béla, Rónay László.) Bp., Akadémiai. 1986. 283 p.
/Kortársaink/
Dedikált (Flórának, Kabdebó Lóránt, Lakatos István.)
IGYGY 947
MIr.II.

KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lőrinc a lázadás küszöbén. (Kalibán.) [Tanulmány.] (Lektorálta: Kordos László.) Miskolc, Miskolci Városi Tanács Könyvtára. 1966. 50 p.
/Borsod-Miskolci Füzetek Irodalomtörténet/
IGYGY 1907
MIr.II.

KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede. [Monográfia.] Bp., Szépirodalmi. 1970. 686 p.
Dedikált
IGYGY 1910
MIr.II.
Benne könyvjelző.

KABDEBÓ Lóránt: Útkeresés és különbéke. (Szabó Lőrinc 1929 – 1944.) [Monográfia.] Bp., Szépirodalmi. 1974. 415 p.
Dedikált
IGYGY 1912
MIr.II.

KABDEBÓ Tamás: Minden idők. (Regény.) München, Újváry Griff. (1978.) 78 p.
IGYGY 950
MIr.I.

KACSÓ Sándor: Száműzetéseim. (Versek.) Bukarest, Kriterion. 1978. 156 p.
IGYGY 951
MIr.I.

KAFFKA Margit: Két nyár. (Novellák.) Bp., Nyugat. 1916. 104 p.
IGYGY 953
MIr.I.
Fedőlapja leszakadva. Gerince sérült.

[KAFFKA Margit]: Az élet útján. (Válogatott gyűjtemény Kaffka Margit régi és legújabb költeményeiből.) Bp., Nyugat. 1918. 97 p.
IGYGY 6045
MIr.I.
Lapjaira hulló. Fedél, borító hiányzik.

[KAFFKA Margit]: Álom. (Kaffka Margit kiadatlan elbeszélései.) (Bp.) Franklin. [1942.] 200 p.
IGYGY 952
MIr.I.

KAFKA, Franz: A kastély (Regény.) (Ford.: Rónay György. Utószó: Jávor Ottó.) Bp., Európa. 1964. 381 p.
IGYGY 3332
NémIr.I.
Külső borítója el van szakadva.

KAFKA, Franz: La colonie pénitentiaire et autres récits. (Franciára ford.: Alexandre Vialatte.) [Paris,] Gallimard. (1966.) 184 p.
[Du Monde Entier]
IGYGY 3333
NémIr.I.

[KAHÁNA Mózes]: Túl a politikán. [Versek.] [Wien] [k.n.] [1921.] [29 p.]
Dedikált (ceruzás)
IGYGY 955
500 számozott példányból ez a 278. sz. Borítója, címoldala hiányzik

KAHN, Albert E.: Árulás! (Beszámoló az Amerika-ellenes tevékenységet kivizsgáló bizottság működéséről.) (Ford.: Raics István. Bev.: O. John Rogge. Előszó: Albert E. Kahn.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 75 p.
IGy 4475
Tört.

KALÁSZ Márton: Nyílt versek. [Versek.] (Ill.: Pálfalvi János.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1978. [21 p.]
A szerző aláírásával
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a 16. sz.

Kalevala (A finn nemzeti hősköltemény.) (Ford.: Vikár Béla.) Bp., Magyar Élet. 1943. 341 p.
IGYGY 3856
FinnugIr.I.
Külső borítója szakadozott.

KALMÁR György: Indira Gandhi. [Tanulmány.] (Bev.: Kalmár György.) (Bp.) Kossuth. 1972. 243 p.
Dedikált (Illyésnek Indira Gandhi.)
IGYGY 3873
Tört.

Kalotaszegi népmesék. 1-2. köt. (Bev., jegyz.: Kovács Ágnes. Sorozatszerk.: Ortutay Gyula.) [Bp.] Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyarságtdományi Intézete, Franklin. (1943, 1944.) 278, 202 p.
/Új Magyar Népköltési Gyűjtemény. V-VI./
Dedikált (Az első kötetben: Kovács Ágnes.)
IGy 5292–IGy 5293
Népr.
Mindkét kötet külső védőborító szakadozott, mindkét kötet felvágatlan.

KAMJÉN István: Mihály. (Regény.) [Bp.] Révai. (1950.) 179 p.
Dedikált
IGYGY 6221
MIr.I.
Kijáró lapokkal

KAMONDY László: Apostolok utóda. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1960. 205 p.
Dedikált
IGYGY 963
MIr.I.

KAMONDY László: Ádám apja. (Novellák.) Bp., Szépirodalmi. 1968. 366 p.
Dedikált
IGYGY 962
MIr.I.

KAMONDY László: Feltételes vallomás. [Novellák.] Bp., Magvető. 1969. 223 p.
Dedikált
IGYGY 6240
MIr.I.

KAMONDY László: Kancsal tündér. [Válogatott elbeszélések.] (Ill.: Würtz Ádám.) Bp., Szépirodalmi. 1970. 781 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 964
MIr.I.

KANAPA, Jean: Comme si la lutte entière…[Regény.] Paris, Nagel. (1946.) 328 p.
IGYGY 2885
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

KANT, Immanuel: Az örök béke. (Ford., jegyz.: Székács György.) Bp., Pen Könyvkereskedés Főbizománya. 1943. 87 p.
IGy 4204
Fil.

[KANT, Immanuel]: Kant-breviarum. (Összeáll.: Gross Félix. Ford.: Polgár Gyula.) Bp., Franklin. 1912. 168 p.
/Kultúra és Tudomány/
IGy 4205
Fil.
A számozatlan első oldalon kijelölések. A címlapon tollal egy név és egy dátum. Az utolsó oldalon egy tintapaca.

KANYAR József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. (Történelmi olvasókönyv.) (Lektor: Mészáros Károly, Vörös Károly. Előszó: Németh Ferenc. Bev.: Kanyar József.) Kaposvár, (Somogy megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága.) 1967. 584 p.
Dedikált.
IGy 4545
Tört.
Benne egy postai szelvény.

KANYAR József: Somogy megye levéltára. [Tanulmány.] (Lektor: Vörös Károly. Előszó: Kanyar József.) Kaposvár, (Dr. Németi László.) 1962. 323 p. [13 t.]
Dedikált
IGy 4550
Tört.

KAPUSI Imre: Malomkövek. [Versek.] Bp., [Móra.] 1971. 101 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 978
MIr.I.

KARASZLAVOV, Georgi: Három hős. (Regény.) (Bp.) Révai. 1950 91 p.
IGYGY 3582
BolIr.I.

KARÁCSONY Sándor: A könyvek lelke. (Irodalmi nevelés.) [Tanulmányok.] Bp., Exodus. 1941. 395 p.
/Karácsony Sándor: A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 2./
IGYGY 975
MIr.II.

KARDOS G. György: Avraham Bogatir hét napja. [Regény.] (Jegyz.: Jólesz László.) Bp., Magvető. 1968. 427 p.
Dedikált
IGYGY 979
MIr.I.

KARDOS János: Csikós élet. [Önéletírás.] Debrecen, Tiszántúli Könyv- és Lapkiadó. 1935. 112 p.
IGy 4616
Népr.

KARDOS László: Az Őrség népi táplálkozása. [Tanulmány.] (Előszó: Pogány Mária. Bev.: Kardos László.) [Szombathely] (Őrségi Baráti Kör.) (1982.) 267 p.
IGy 4248
Népr.
Az 1943-ban megjelent eredeti könyv hasonmás kiadása.

KARDOS Pál: Babits Mihály két művéről. [Tanulmány.] 1970. [769]-785. p.
Dedikált
IGYGY 109
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1970. 4. sz.-ból.

KARDOS Pál: Nagy Lajos élete és művei. [Monográfia.] Bp., (Biliotheca Kiadó) 1958. 416 p.
Dedikált
IGYGY 1430
MIr.II.
Belső borítón ceruzával lakcím.

KARDOS Tibor: A magyarság antik hagyományai. [Tanulmány.] [Bp.] (Parthenon-Franklin.) 1942. 93 p.
/Parthenon-tanulmányok. 5./
Dedikált
IGy 5673
MIr.II.
Felvágatlan.

KARDOS Tibor: Középkori kultúra középkori költészet. (A magyar irodalom keletkezése.) [Tanulmány.] [Bp.] Magyar Történelmi Társulat. [1941.] 290 p.
/A Magyar Történelmi Társulat Könyvei VII./
Dedikált
IGy 5643
MIr.II.
Felvágatlan

KARIKÁS Frigyes: Válogatott elbeszélések. (A sorozatot szerk.: Szabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. 1959. 219 p.
/Diákkönyvtár/
IGYGY 980
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Alvilági napló. [Kisregény.] (Sorozatszerk.: Kardos György.) Bp., Magvető. 1979. 205 p.
/Rakéta Regénytár/
Dedikált
IGYGY 981
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Budapesti ősz. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1982. 205 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 982
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Don Juan éjszakája. (Regény.) Bp., Hungária. [1943.] 202 p.
IGYGY 983
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés.

KARINTHY Ferenc: Don Juan éjszakája. Szellemidézés. Kentaur. [Bp.] Szépirodalmi. 1979. 436 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 984
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Epepe. [Regény.] Bp., Magvető. 1970. 301 p.
Dedikált
IGYGY 986
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Epepe. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1979. 268 p.
/Karinthy Ferenc Művei/
IGYGY 985
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Ezer év. (Dráma három felvonásban.) Bp., Magvető. 1956. 112 p.
Dedikált
IGYGY 987
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Harminchárom. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 315 p.
Dedikált
IGYGY 989
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Hazai tudósítások. [Riportok.] (Ill.: Szőnyi Gyula.) Bp., Szépirodalmi. 1954. 155 p.
Dedikált
IGYGY 988
Szoc.

KARINTHY Ferenc: Hátország. [Novellák.] Bp., Magvető. 1965. 255 p.
Dedikált
IGYGY 990
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Hét játék. [Drámák.] Bp., Magvető. 1969. 448 p.
Dedikált
IGYGY 991
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Hosszú weekend. (Kisregények.) Bp., Szépirodalmi. 1981. 393 p.
/Karinthy Ferenc Művei/
Dedikált
IGYGY 992
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Irodalmi történetek. (Elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1956. 163 p.
Dedikált
IGYGY 993
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Italia mia. [Útirajz.] Bp., Magvető. (1989.) 149 p.
Dedikált
IGYGY 6124
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Kentaur. (Regény.) Bp., Új Idők. (1947.) 158 p.
Dedikált
IGYGY 994
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Leányfalu és vidéke. [Karcolatok.] (Ill.: Kass János.) Bp., Szépirodalmi. (1973.) 531 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 995
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Mi van a Dunában? [Novellák.] [Bp.] Szépirodalmi. (1980.) 331 p. [1 t.]
/Karinthy Ferenc Művei/
Dedikált
IGYGY 996
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Nyelvelés. [Írások, esszék.] (Előszó: Karinthy Ferenc.) Lektor: Kovalovszky Miklós. Ill.: Szántó Piroska.) [Bp.] Gondolat. 1964. 181 p.
Dedikált
IGy 5736
Nyelv.II.
A könyvben több helyen ceruzás bejegyzések és kijelölések. Az első borító belső oldalán ceruzával egy cím van leírva. A hátsó borító belső oldalán ceruzával egy mondat.

KARINTHY Ferenc: Óvilág és Újvilág. [Napló.] Bp., Szépirodalmi. 1985. 447 p.
Dedikált
IGYGY 1000
MIr.I.
Ceruzás jelölések a szöveg mellett. (Többnyire azokon a helyeken, ahol Illyés Gyula neve előfordul.) Letépett papírdarabok könyvjelzőként. A papírokon egy-egy szó, vagy hiányos lakcím. Ezeket a könyvben hagytuk. A könyvjelzők helye, a kezdő oldal feltüntetésével: 296., 320., 346., 352., 386., 396., 430., 446.

KARINTHY Ferenc: Pesten és Budán. [Drámák.] Bp., Szépirodalmi. (1972.) 391 p.
Dedikált
IGYGY 999
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Skizofrénia – Man overboard. [Kisregények.] (Sorozatszerk.: Bodor Ádám.) Bp., Magvető. 1988. 194 p.
/Rakéta Regénytár/
Dedikált (Flórának)
IGYGY 5498
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Szellemidézés. (Karinthy Frigyes születésének 90-ik évfordulójára.) [Részlet a regényből.).] [Bp., Zrínyi.1977.] [8 p.]
Dedikált
IGYGY 997
MIr.I.
Megjelent 100 példányban. Könyvárusi forgalomba nem került

KARINTHY Ferenc: Szellemidézés. (Színmű három felvonásban.) Szépirodalmi. 1957. 131 p.
Dedikált
IGYGY 6046
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Szellemidézés. [Regény. Karcolatok.] (Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Szépirodalmi. 1967. 231 p.
Dedikált
IGYGY 998
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Téli fürdő. (Rajzok, riportok.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 157 p.
Dedikált
IGYGY 1001
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Végtelen szőnyeg. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. (1974.) 199 p.
Dedikált
IGYGY 1002
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Víz fölött, víz alatt. (Összegyűjtött elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 593 p.
Dedikált
IGYGY 1003
MIr.I.

KARINTHY Ferenc: Zenebona. [Novellák, napló, karcolatok, humoreszkek.] Bp., Szépirodalmi. (1986.) 269 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 6123
MIr.I.

KARINTHY Frigyes: A bűvös szék.(És egyéb komédiák.) Bp., Művelt Nép. 1954. 50 p.
/Színjátszók Könyvtára. 71./
IGy 5492
MIr.I.
Sz3.

KARINTHY Frigyes: Grimasz. (Szatírák és humoreszkek.) (Sorozatszerk.: Gömöri Jenő.) [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 128 p.
/Modern Könyvtár. 370-373./
IGYGY 1005
MIr.I.
Lapjaira hulló. 1-32. p. hiányzik. Kezdő oldal: 33.

KARINTHY Frigyes: Idomított világ. (1-2. köt.) [Publicisztikai írások.] (Vál., sajtó alá rend.: Ungvári Tamás.) Bp., Szépirodalmi. (1981.) 581, 374 p.
/Karinthy Frigyes Összegyűjtött Művei/
IGYGY 1007, 1007/a
MIr.I.

KARINTHY Frigyes: Így írtok ti. (Irodalmi karikatúrák.) (Ill.: Dezső Alajos, Major Henrik. A sorozatot szerk.: Gömöri Jenő.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 191 p.
/Modern Könyvtár. 108-112./
IGYGY 1006
MIr.I.
Címoldalon ceruzával: „Szentiványi J.”

KARINTHY Frigyes: Így írtok ti. [Irodalmi karikatúrák] (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: Szász Imre.) (Bp.) Szépirodalmi. 1954. 684 p.
IGYGY 1008
MIr.I.

[KARINTHY Frigyes]: Nem mondhatom el senkinek. (Karinthy Frigyes versei.) Bp., Athenaeum. [1929.] 64 p.
IGYGY 1004
MIr.I.

KARNER Károly: Apokalipszis. (Fordítás és magyarázat.) (Bev.: Karner Károly. Utószó: Szépfalusi István.) Bécs, (Szépfalusi.) 1974. 275 p.
IGYGY 1009
MIr. II.
Benne egy üdvözlőkártya A Bornemissza Péter Társaságtól Karner Károly nevében.

KASSAI Géza: Trianon és Párizs. [Tanulmány.] [Bp.] Magyar-Szovjet Baráti Társaság. 1959. 23 p.
IGy 4417
Tört.

KASSÁK Lajos: Egy álom megvalósul. (Regény.) Bp., Singer és Wolfner. (1943.) 306 p.
Dedikált (A Magyar Csillag szerkesztőségének)
MIr.I.
Pecsét, leltári szám nincs benne

KASSÁK Lajos: Fújjad csak furulyádat. [Versek.] Bp., Cserépfalvi. 1939. 59 p.
IGYGY 1020
MIr.I.
Megjelent 300 számozott példányban. Ezen a köteten nincs számozás.
Pablo Picasso 4 grafikájával

KASSÁK Lajos: Szombat este. (Új versek.) Kelet Népe. [1941.] 60 p.
Dedikált (?)
IGYGY 1022
MIr.I.
Megjelent 300 számozott példányban. Ez a 116.

KASSÁK Lajos: Tisztaság könyve. [Versek, versfordítások, esszék, képek.] (Bp., Horizont Kiadás.) 1926. 115 p. [4 t.]
IGYGY 1021
MIr.I.
Képmelléklet: Kassák Lajos 9 alkotása. A kötet néhány Kassák vers angol, német, francia, román stb. nyelvű fordítását is tartalmazza.

KASSÁK Lajos: Új költők könyve. (György Mátyás, Kassák Lajos, Komját Aladár, Lengyel József lírai antológiája.) (Címlap: Demjén Ottó.) Bp., Ma. 1917. 80 p.
Dedikált (ceruzával): „Illés(!) Barátomnak” (olvashatatlan aláírás)
IGYGY 1025
MAnt.
Az utolsó oldal alján ceruzával: „1921. XI.”
Fűzésnél szétesve, borítója levált

KASSÁK Lajos: Világanyám. (Kassák Lajos Összes Versei.) Wien, Bán-Verlag, 1921. 145 p.
IGYGY 1026
MIr.I.
A számozatlan első oldalon kék ceruzával: „IllyésGy Páris 1922”
Az 5. számozott oldalon bejegyzés fekete tintával: „Eposz Wagner maszkjában”
Fedél és lapszélek szakadozottak

[KASSÁK Lajos]: Hommage a Lajos Kassák. [Antológia] ([Ford.:] Marc Alyn, Anne-Marie de Backer, Jacqueline Ballman…[Vál., szerk.]: Ladislas Gara [Gara László] Ill.: Lajos Kassák, Victor Vasarely.) Dilbeek – Buxelles, La Maison du Poete. (1963.) 93 p.
IGYGY 1018-1019
MIr.I.
A válogatás két teljesen azonos példányban található meg

[KASSÁK Lajos]: Hommage a Lajos Kassák. [Antológia] ([Ford.:] Marc Alyn, Anne-Marie de Backer, Jacqueline Ballman…[Vál., szerk.]: Ladislas Gara [Gara László] Ill.: Lajos Kassák, Victor Vasarely.) Dilbeek – Buxelles, La Maison du Poete. (1963.) 93 p.
IGYGY 1018-1019
MIr.I.
A válogatás két teljesen azonos példányban található meg

[KASSÁK Lajos]: Kassák új versei. Wien, Írók Könyvkiadó Vállalata. 1923. 26 p.
/Írók Könyvtára. 2./
IGYGY 1024
MIr.I.

KATAJEV, Valentin: A távolban egy fehér vitorla. [Regény.] (Ford.: Gyáros László.) Bp., Szikra. 1946. 288 p.
IGYGY 3583
OrIr.I.

KATKÓ István: Dicső rokonom. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 174 p.
Dedikált
IGYGY 1029
MIr.I.

KATKÓ István: Két ember az országúton. [Novellák.] Bp., Magvető. 1962. 238 p.
Dedikált
IGYGY 1030
MIr.I.

KATKÓ István: Szent Bertalan délutánja. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1967. 241 p.
Dedikált
IGYGY 1031
MIr.I.

KATKÓ István: Társasutazás. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 301 p.
Dedikált
IGYGY 1033
MIr.I.
Benne: Kártya: „A kórházban fekvő beteg költő kézszorításával”

KATKÓ István: Vadhajtás. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1973.) 184 p.
Dedikált
IGYGY 1032
MIrI.

KATONA József: Bánk bán. (Dráma öt szakaszban.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 102 p.
/Olcsó Könyvtár. 6-7./
IGYGY 1027
MIr.I.

KATONA Judit: Örök jegyesség. [Versek.] Békéscsaba, [Megyei Könyvtár.] 1982. [20 p.]
Dedikált (A szerző aláírásával)
IGYGY 1034
MIr.I.
Készült 250 számozott példányban. Ez a 99. sz.

KAVERIN, V[enyjamin Alekszandrovics]: A művész ismeretlen. [Regény.] (Ford.: Szabados Ferenc.) [Bp.] Új Magyar Könyvkiadó. [1947.] 128 p.
IGYGY 3584
OrIr.I.

KAZINCZY Ferenc: Fogságom naplója. (Bev.: Jancsó Elemér.) Bukarest, Irodalmi. 1969. 181 p.
Dedikált (Jancsó Elemér)
IGYGY 1035
MIr.I.

KAZINCZY Ferenc: Fogságom naplója. (Sajtó alá rend., Bev.: Alszeghy Zsolt.) (Bp.) Genius-Lantos. 1931. 139 p.
IGYGY 1036
MIr.I.
Lapjaira hulló

[KAZINCZY Ferenc]: Kazinczy Ferencz levelezése 1. köt.–22. köt. (Közzéteszi, bev.: Váczy János. 1.– 21. köt. Harsányi István. 22. köt.) Bp., MTA1890. – 1927.
/Kazinczy Ferencz Összes Művei–Harmadik Osztály–Levelezés/
1. köt.: 1763–1789. 1890. 616 p.; 2. köt.: 1790–1802. 1891. 626 p.; 3. köt.: 1803–1805. 1892. 560 p.; 4. köt.: 1806. január 1.–1807. április 30. 1893. 644 p.; 5. köt: 1807. május 1.– 1808. június 30. 1894. 590 p; 6. köt.: 1808. július 1.–1809. szeptember 30. 1895. 592 p.; 7. köt.: 1809. október 1.– 1810 június 30. 1896. 8. köt.: 1810. július 1.–1811.június 30. 1898. 692 p.; 9. köt.: 1811. július 1.–1812. június 30. 1899. 614 p.; 10. köt.: 1812. július 1.–1813. július 31. 1900. 605 p.; 11. köt.: 1813. augusztus 1.–1814. július 31. 1901. 576 p.; 12. köt.: 1814. augusztus 1.– 1815. június 30. 1902. 649 p.; 13. köt.: 1815. július 1.– 1816. február 29. 1902. 512 p.-ig; 14. köt.: 1816. március 2.–1816. december 31. 1904. 586 p.; 15. köt.: 1817. jan. 1.– 1818. március 31. 1905. 686 p.; 16. köt.: 1818. ápr. 1.– 1819. december 31. 1906. 652 p.; 17. köt.: 1820. január 1.– 1821. december 31. 1907. 668 p.; 18. köt.: 1822. január 1. – 1823. december 31. 1908. 565 p.; 19. köt.: 1824. január 1. – 1826. március 31. 1909. 664 p.; 20. köt.: 1826. április 1. – 1828. december 31. 1910. 657 p.; 21. köt.: 1829. január 1. – 1831. augusztus 20. 1911. 787 p. 22. köt.: 1764. december 3. – 1831. augusztus 15. 1927. 555 p.
MIr.II.
Borítója mindegyiknek leszakadva, lapjaira hulló példányok.

[KAZINCZY Ferenc]: Kazinczy Ferencz levelezése Berzsenyi Dániellel. 1808. –1831. (Kiad.: Kazinczy Gábor.) Pest, Hackenast Gusztáv. 1860. 274 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

[KAZINCZY Ferenc]: Kazinczy Ferenc összes költeményei. (Kiad.: Abafi Lajos.) Bp., Aigner Lajos. 1879. 289 p.
/Nemzeti Könyvtár. Kazinczy Ferenc Összes Munkái. 1. köt./
IGYGY 1038
MIr.I.
A fedél belső oldalán ceruzaírással: Illyés Gyula 1930. X.
Jelölések, verskeltezések beírásai és szövegjavítások a könyvben.

[KAZINCZY Ferenc]: Kazinczy világa. (Centenáriumi válogatás Kazinczy műveiből.) (Sorozatszerk., előszó: Vajthó László.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1931.]
190 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 10./
IGy 5348
MAnt.
Sz1.
Felvágatlan, borítólapja leszakadt.

KAZINCZY Ferenc: Pályám emlékezete. [Önéletrajz.] (Kiad.: Abafi Lajos.) Bp., Aigner Lajos. 1879. 371 p.
/Nemzeti Könyvtár. Kazinczy Ferenc Művei. 3. köt./
IGYGY 1037
MIr.I.
Címoldalon ceruzával: Illyés Gyula

KÁJONI János: Cantionale catholicum. – Petrás Incze János: Tudósítások. [Énekeskönyvek tanulmányokkal.] (Összeáll.: Domokos Pál Péter.) Bp., Szent István Társulat. 1979. 1519 p.
Dedikált (Domokos Pál Péter)
IGYGY 433
MIr.I.
Benne: versrészlet: (gépirat): „vagy orgonának tul a sirokon./ Nehéz terep! Külön vagy együtt hullunk?/ E szakadékos esztendők fölött/ melyet nyílként magamnál messzebb küldök,/csupán e vers, e vers legyen örök!/ Száz év és ugyse fáj, hogy dus gyönyörrel/vagy rut görönggyel fizet e tusa,-/ de az idő visszhangos folyosóin/ örök szerelmünk verse szól, Zsuzsa. (Az ávó pincéjében, 1950 szeptember)”

KÁLDI János: A világító kapanyél. [Versek.] Bp., Jelenkor. Magvető. 1970. 88 p.
Dedikált
IGYGY 957
MIr.I.

KÁLDI János: Halott vizimalom. (Versek.) Szombathely, Szabadművelődési Tanács. 1947. 47 p.
Dedikált
IGYGY 954
MIr.I.
Benne cédula, Káldi János címével

KÁLDI János: Tavaszt - kiáltó. [Versek.] Szombathely, (Vas megye Tanácsa.) 1975. 123 p.
[1 t.]
Dedikált
IGYGY 956
MIr.I.

KÁLDY Gyula: XVI. XVII. XVIII. Századi magyar történeti énekek.[Előadás.] Bp., Atheneum. 1897. 16 p.
/A Magyar Történelmi Társulat Felolvasásai. III./
IGy 4600
Zene.I-II.
A borító és pár lap szakadozott.

KÁLIDÁSZA: Sakuntala. (Hindu dráma.) (Ford., bev.: Fiók Károly. Kiad.: Kisfaludy-Társaság.) Bp., Franklin. [1887.] 268 p.
IGYGY 3884
EgyébIr.I.
A címoldalból hiányzik egy darab. A könyvben ceruzával több helyen megjegyzések, a címoldalon. Az utolsó lapon ceruzával: Bocsánat!

[KÁLLAI Albert]: Predicatio. (Szerk., bev., kiadja: Incze Gábor.) [Bp.] Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. [h.n.] [é.n.] 16 p.
/A Reformáció és Ellenreformáció Korának Evangéliumi Keresztyén (Református és Evangélikus) Egyházi Írói.14. sz./
IGy 5029
MIr.I.
Sz1.
Hasonmás. Felvágatlan.

KÁLLAI Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom. (Előadás.) Bp., Szikra. 1946. 35 p.
/A Magyar Kommunista Párt Politikai Akadémiája. V./
IGy 4424
Tört.

KÁLLAI Gyula: Népiesség demokrácia szocializmus. [Tanulmány.] (Előszó: Kállai Gyula.) Bp., (Vedres Ernő.) 1943. 130 p.
IGy 4301
Tört.
A könyv gerince szakadt és emiatt a könyv kezd szétesni.

KÁLMÁN Béla: Szemle. (Aurélien Sauvageot: Esquisse de la Langue Hongroise. Paris, Klincksieck, 1951. 337 l.) [h.n.] [k.n.] [é.n.] 407-412. p..
Nyelv.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat.

KÁLMÁN Kata–MÓRICZ Zsigmond–BOLDIZSÁR Iván: Tiborc. (Kálmán Kata fényképei, Móricz Zsigmond és Boldizsár Iván írása.) (Sorozatot szerk.: Boldizsár Iván.) (Sorozatot szerk.: Boldizsár Iván.) [Bp.] Cserépfalvi. (1937.) 49 p.
/Szolgálat és Írás Munkatársaság Könyvei/
Dedikált (Kálmán Kata Illyés Gyulának.)
Szoc.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KÁLNOKY László: A szemtanú. (Válogatott versek.) (Ill.: Diskay Lenke.) (Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1979.) [24 p.]
Dedikált
IGYGY 959
MIr.I.
Megjelent 250, a szerző által aláírt példányban. Ez a 4. sz. pld..

KÁLNOKY László: A szemtanú. (Válogatott versek.) (Ill.: Diskay Lenke.) (Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1979.) [24 p.]
Dedikált
Leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent 250, a szerző által aláírt példányban.

KÁLNOKY László: Az árnyak kertje. (Versek.) [Bp.] Magyar Élet. [1939.] 75 p.
Dedikált
IGYGY 961
MIr.I.

KÁLNOKY László: Az üvegkalap. (Versek. 1980-1981.) Bp., Magvető. 1982. 118 p.
Dedikált
IGYGY 960
MIr.I.

KÁLNOKY László: Egy hiéna utóélete és más történetek. (Versek.) Bp., Magvető. 1981.
118 p.
Dedikált
IGYGY 958
MIr.I.

KÁLNOKY László: Farsang utóján. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 87 p.
Dedikált
IGYGY 6268
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés.

KÁNTOR Lajos: A megtalált színház. (Kövek egy évtized színháztörténetéhez.) [Tanulmányok.] Kolozsvár-Napoca, Dacia. 1976. 183 p. [5 t.]
Dedikált
IGYGY 967
Szính.

KÁNTOR Lajos: Kép, világkép. (A régi korunk az új művészetért.) [Tanulmány.] Bukarest, Kriterion. 1977. 143 p. [20 t.]
Dedikált
IGYGY 965
MűvTört.

KÁNTOR Lajos. Szárny és gyökér. (Utazás A-tól Z-ig.) [Cikkek, tanulmányok, utirajzok.] (Ill.: Cseh Gusztáv.) Kolozsvár–Napoca, Dacia. 1979. 226 p.
Dedikált
IGYGY 967
MIr.II.

KÁNTOR Lajos. Vallomásos Móricz Zsigmond. (Epika és líra határvidékén.) (Kismonográfia.) Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. (1968.) 182 p.
Dedikált
IGYGY 1397
MIr.II.

KÁNYÁDI Sándor: Fától fáig. (Versek 1955-1970.) Bukarest, Kriterion. 1970. 245 p.
Dedikált
IGYGY 969
MIr.I.

KÁNYÁDI Sándor: Fekete-piros versek. Bp., Magvető. 1979. 321 p.
Dedikált
IGYGY 970
MIr.I.

KÁNYÁDI Sándor: Függőleges lovak. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1968. 94 p.
Dedikált
IGYGY 971
MIr.I.

KÁNYÁDI Sándor: Harmat a csillagon. (Versek.) (Ill.: Deák Ferenc.) Bukarest, Irodalmi. 1964. 132 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 973
MIr.I.

KÁNYÁDI Sándor: Kikapcsolódás. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1966. 118 p.
Dedikált
IGYGY 972
MIr.I.

KÁNYÁDI Sándor: Szürkület. (Versek. 1970–1977.) Bukarest, Kriterion. 1978. 132 p.
Dedikált
IGYGY 974
MIr.I.
Benne: M. Béke, Paul Thomas: Twelve Arguments Against Suicide and Seven Aids to Avoid It. Boston, St. Paul Ed. 1980. 22 p. A füzethez csatolva: üdvözlőkártya Dr. Kapotsy Bélától.

KÁRÁSZ Artúr: 80 év a Föld körül. [Önéletrajz.] (Szerk.: Albert Tibor.) Bp.-Párizs, Bethlen Gábor Könyvkiadó. Irodalmi Újság. 1990. 267 p.
IGYGY 6122
Tört.
Benne: Ajánlólevél. Gépirat. „Kárász Artúr nevében tisztelettel küldi a Bethlen Gábor Könyvkiadó Albert Tibor”

KÁRÁSZ József: A krétáshátú. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1970. 280 p.
Dedikált
IGYGY 976
MIr.I.

KÁRÁSZ József: Árva madár. (Regény.) Bp., Móra. 1972. 206 p.
Dedikált
IGYGY 977
MIr.I.

KÁRMÁN József: Fanni hagyományai. (Elbeszélés.) (Sorozatszerk.: Voinovich Géza.) Bp., Franklin. [é.n.] 60 p.
/Olcsó Könyvtár. Új. Folyam. 3. sz./
IGy 5332
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan. Kötésből kiesve.

KÁRMÁN József: Fanni hagyományai. [Regény.] (Sorozatszerk.: Radó Antal. Bev.: Bánóczi József.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) 1921. 71 p.
/Magyar Könyvtár. 22 és 22 a–d sz./
IGy 5060
MIr.I.
Sz1.
Hátsó borítója és gerince leszakadva.

[KÁROLI Gáspár]: Az özönvíz. (Károli Gáspár bibliafordítása szerint.) (Ill.: Berény Róbert) [Bp.] Hungária-Nyomda. (1945.) 24 p.
/Hungária Könyvek. 11./
IGYGY 1010
Ez a 627. sz. pld.
MIr.I.

KÁROLYI Gáspár: Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjeknek okairul. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Sajtó alá rend.: Jablonowsky Piroska.) Bp., Királyi Egyetemi Nyomda. (Bp.-i Evangélikus Leánykollégium.) [é.n.] 110 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 5. sz./
IGy 5347
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.

KÁROLYI Amy: A szobrok elindulnak. [Versek.] Bp., Magvető. (1986.) 215 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 1012

KÁROLYI Amy: Holdistennő. [Versek.] Bp., Magvető. 1957. 78 p.
Dedikált
IGYGY 1011
MIr.I.

KÁROLYI Amy: Születésem története. [Portrék, esszék.] Bp., Magvető. (1984.) 198 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 1013
MIr.I.

KÁROLYI Amy: Vers és napló. Bp., Szépirodalmi. 1981. 115 p.
Dedikált: „Gyulának és Flórának emlékezve, emlékeztetve Károlyi Amy 1981 június 30.”
Leltári és pecsét nélkül
MIr.I.

KÁROLYI Amy: Vonzások és viszonzások. (Versfordítások.) Bp., Magvető. 1975. 580 p.
Dedikált
IGYGY 1014
VAnt.
MIr.I.

KÁROLYI Mihály: Egy egész világ ellen. 1. köt. (Harcom a békéért.) (Előszó: Károlyi Mihály.) München, Verlag für Kulturpolitik. 1923. 498 p.
IGy 4395
Tört.
A könyv borítója leválva, lapok kijárnak.
Benne a Neue Freie Presse 1924. január 23. sz.-ból egy teljes lap. A könyv leszakadt címlapján fekete tintával olvashatatlan aláírás.

KÁROLYI Mihály: Ravelszki. [Dráma.] (Adaptálta: Hubay Miklós.) Bp., Magvető. 1970. 264 p.
Dedikált (Hubay Miklós)
IGYGY1015
MIr.I.

Kárpáti Kalendárium 1976. [Dokumentumok.] Uzshorod, Kárpáti Könyvkiadó. 1975. 128 p.
IGy 5184
Tört.
Benne egy 1976-os falinaptár.

KÁRPÁTI László: A szegények ügyvédje. (Dr. Hébelt Ede élete és munkássága.) (Lektor, szerk.: Gárdos Miklós.) [Bp.] Országos Ügyvédi Tanács. 1979. 311 p.
IGYGY 4043
Tört.
Benne gépelt levél Dr. Kárpáti Lászlótól.

KÁSZONYI Ferenc: Magyar-szlovák vérközösség. (Tanulmány.) Bp., (Stúdium Sajtóvállalat Rt.) 1940. 32 p.
/Nemzeti Könyvtár. 27. sz./
IGy 4401
Tört.
Címlapon ceruzával bejegyzés.

KÁSZONYI Dániel: Magyarhon négy korszaka. (Ford.: Kosáry Domokos. Bev., jegyz.: Márkus László.) Bp., Szépirodalmi. (1977.) 597 p. [8 t.]
/Magyar Századok/
IGy 4384
Tört.

KÁVÁSSY Sándor: Kossuth a nemzetiségi kédésről emigrációs irataiban.[Tanulmány.] Eger, 1970. 407-417. p.
Dedikált
IGy 4371
Tört.
Különlenyomat: Egri Ho Si Minh Tanárfépző Főiskola Füzetei 517. sz.

KÁVÁSSY Sándor: Kossuth nemzetelmélete. Szeged, 1966. 113-130. p.
Dedikált
IGy 4370
Tört.
Különlenyomat a Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiből.
Benne egy cédulán pecséttel a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Történelemtudományi Tanszékének a címe.

Kecskemét és a kecskeméti puszták. (Hasonmás.) (Bev.: Dankó Imre. Szerk.: Sümegi György, Bagi Béla, Sztrinkó István, Tóth Sándor)(Kecskemét,) (Kecskemét Városi Tanácsa.) [1980.] 5-9. , 1-128. p. [1 t.]
IGy 4390/a
Népr.
Az eredeti könyv: Magyarország és Erdély képekben. 1. köt. (Kiad.: Kubinyi Ferencz, Vahot Imre.) Pest, Emich Gusztáv. 1853.
A könyv végén egy, a könyvbe kötött melléklet: Tanyák és legelő cserényel a kecskeméti pusztákon.

KELEN Jolán: Eliramlik az élet… [Önéletrajz.] [Bp.] Kossuth. 1976. 237 p. [4 t.]
IGYGY 1042
MIr.I.

KELLER, Gottfried: A hét igazak zászlaja. (Elbeszélések.) (Ford.: Ottlik Géza, Thurzó Gábor. Előszó: Sőtér István.) (Bp.) Franklin. 1950. 228 p.
IGYGY 3334
NémIr.I.
A külső borítójaszakadozott..

KELLER, Gottfried: Seldwylai emberek. [Regény.] (Ford.: Schöpflin Aladár. Bev.: Pukánszky Béla.) [h.n.] Franklin. [é.n.] 398 p.
/A Regényírás Mesterei/
IGYGY 3335
NémIr.I.
A könyv külső borítója erősen szakadozott. A könyv helyenként felvágatlan.

KELLER, Gottfried: Tükör, a cica. [Novella.] (Ford.: Szabó Lőrinc. Utószó: W. E.) Bp., Magvető. 1957. 65 p.
Dedikált (Szabó Lőrinc Illyés Gyulának.)
IGYGY 3337
NémIr.I.

KELLÉR Andor: Író a toronyban. (Három arckép.) (Bp.) Szépirodalmi. 1958. 235 p.
Dedikált
IGYGY 1041
MIr.I.

KEMENES-GÉFIN László: Jégvirág. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. (1966.) 43 p.
IGYGY 1043
MIr.I.
Fedél belső oldalán ceruzával: „XIII. Pannónia u 26”

KEMÉNY Zsigmond: A rajongók. (Regény.) (Közread.: Gyulai Pál.) Bp., Franklin. 1897. 503 p.
/Kemény Zsigmond Összes Művei. 7./
IGYGY 1045
MIr.I.
Lapjaira hulló, erősen rongálódott
A budapesti egyetemi könyvtár pecsétjeivel.

KEMÉNY Zsigmond: A rajongók. [Regény.] (Sorozatszerk., bev.: Laczkó Géza.) 2. köt. [Bp.] Az Est. Pesti Napló. 381 p.
/Filléres Klasszikus Regények/
IGYGY 1044
MIr.I.

KEMPIS Tamás: Krisztus követéséről. [Értekezés.] (Ford.: Pázmány Péter. Bev.: Ifj. Horváth János.) [Bp.] Franklin. (1943.) 555 p.
IGYGY 1046
Fil.
Kétnyelvű (latin -magyar)
Fedőlapjai hiányoznak

KERBABAJEV, Berdy: A döntő lépés. [Regény.] (Ford.: Leszev Irén. Bev.: P. Szkossirev.) [Bp.] Révai. (1950.) 462 p.
IGYGY 3585
OrIr.I.

KERECSENDI KISS Márton: Emlékkönyv. [Riportok, novellák.] Cleveland, Orpheus. 1972. 302 p.
Dedikált
IGYGY 1054
A könyv 200 számozott példányban is készült. Ez a 8. sz.
Benne: névjegykártya (gépirat, kézírásos aláírással): „Tudom sokat kell olvasnod. Nem biztos, hogy jut időd könyvemre,. Ezért kérlek külön, – ha mást nem, a ’Meredek Utakon’ című visszatekintést /163. old./ szíveskedj átfutni. A M. Csillag-időkról szól s Te vagy a legfőbb szereplője; Neked szántam a jubileumra. Őszinte jókivánatokkal: K. K. Márton ”

KERECSENDI KISS Márton: Hetedhétország. (Mesejáték.) Torontó, Orpheus. 1963. 160 p.
Dedikált
IGYGY 1056
MIr.I.

KERECSENDI KISS Márton: Vándorévek. (Versek.) Székesfehérvár, 1941. Pannónia Nyomdavállalat. 74 p.
Dedikált
IGYGY 1055
MIr.I.
Fedele leszakadva

KERECSÉNYI Dezső: Kölcsey Ferenc. [Monográfia.] (A sorozatot szerk.: Eckhardt Sándor.) [Bp.] Franklin. [1940] 142 p.
/Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 1200
MIr.II.

KERESZTÉNYI József: Az olimpiák története. (Olümpiától Moszkváig.) [Tanulmány.] Bp., Gondolat. 1980. 388 p.
IGYGY 1059
Tört.

KERESZTURY Dezső: A kedves után. (Egy verses napló töredékei.) Bp., Helikon. 1977. 56 p.
IGYGY 1066
MIr.I
Készült 200 példányban, könyvárusi forgalomba nem került

KERESZTURY Dezső: A kedves után. (Egy verses napló töredékei.) Bp., Helikon. [1984].
70 p.
Dedikált
IGYGY 1067
MIr.I.

KERESZTURY Dezső: A magyar irodalom képeskönyve. [Képek, dokumentumok, tanulmány.] (Az előszót és az összekötő szöveget írta: Keresztury Dezső. Képszerk., tipográfia: Szántó Tibor. A borítón és címlapon lévő ill.: Szalay Lajos.) Bp., Magyar Helikon. Móra. 1981. 330 p.
Pecsét és leltári szám nélkül
Dedikált
MIr.II.
Ez a 88. sz. péld.

KERESZTURY Dezső: A szépség haszna. (Tanulmányok.) Bp., Szépirodalmi. 1973. 437 p.
Dedikált
IGYGY 1068
MIr.II.

KERESZTURY Dezső: Állandóság a változásban. [Versek.] Zalaegerszeg, (Zala Megye Tanácsa. Zalai Nyomda.) 1984. 56 p.
Dedikált (Keresztury Dezső, Szántó Tibor)
Pecsét, leltári sz. nincs benne. Takács M.: IGYK 1060 számmal vette fel könyvébe.
MIr.I.
Készült 350 példányban. Ez a 10 sz., Illyés Gyuláné részére készült pld.
benne: levél Illyés Gyulánénak Szántó Tibortól

KERESZTURY Dezső: Árnyak nyomában. (Válogatott színikritikák, tanulmányok.) Bp., Magvető. 1984. 545 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 1061
Szính.
Benne egy papírdarab rajta Sólyom Jenő neve és címe.

KERESZTURY Dezső: „Csak hangköre más”. (Arany János 1857-1882.) Bp., Szépirodalmi. 1987. 650 p.
Dedikált
IGy 4168
MIr.II.

KERESZTURY Dezső: Csillagok között. [Versek.] [Bp.] [Zrínyi Ny.] [1974.] 19 p.
Dedikált
IGYGY 6047
MIr.I.
Készült 150 példányban. Könyvárusi forgalomba nem került

KERESZTURY Dezső: Dunántúli hexameterek. [Versek.] (Ill.: Borsos Miklós.) Bp., Szépirodalmi. (1974.) 69 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1062
MIr.I.

[KERESZTURY Dezső]: Emberi nyelven. (Keresztury Dezső versei. 1930-1965.) Bp., Magvető. 1965. 314 p.
IGYGY 1057
MIr.I.
Tördelt levonat (javítatlan)

KERESZTURY Dezső: Festetics György és a magyar irodalom. [Tanulmány.] [Bp.] Irodalomtörténeti Közlemények. 1963. 557-566. p.
Dedikált
MIr.II.–Klny.
Nincs benne leltári szám.
Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1963. évi 5. sz.-ból.

KERESZTURY Dezső: Helyünk a világban. (Tanulmányok.) (Felelős szerk.: Mátis Lívia. Képszerkesztő: Oszterhuber Etelka.) Bp., Szépirodalmi. (1984.) 431 p.
Dedikált
IGYGY 1069
Tört.

KERESZTURY Dezső: Így éltem. [Versek.] Bp., Magvető. (1979.) 191 p.
Dedikált
IGYGY 1063
MIr.I.

KERESZTURY Dezső: Istenek játékában. [Versek.] [Bp.] [Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.] [1964.] 31 p.
Dedikált
IGYGY 1064
MIr.I.
Ez a 66. sz. pld..

KERESZTURY Dezső: Istenek játékában. [Versek.] [Bp.] [Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.] [1964.] 31 p.
Dedikált
IGYGY 1065
MIr.I.
Ez a 29. sz. pld..

KERESZTURY Dezső: Kapcsolatok. [Esszék, tanulmányok.] Bp., Magvető. (1988.) 506 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 6125
MIr. II.

KERESZTURY Dezső: Mindvégig. (Arany János 1817–1882.) (Előhang: Keresztury Dezső.) [Monográfia.] Bp., Szépirodalmi. 1990. 561 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 6127
MIr.II.

KERESZTURY Dezső: Nyitott kör. (Versek.) (Ill.: Borsos Miklós.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1976. [10 p.]
Dedikált: a szerző aláírása
Leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírva, 250 számozott példányban.

KERESZTURY Dezső: Pásztor. [Versek.] Bp., Magvető. (1982.) 218 p.
Dedikált
IGYGY 1070
MIr.I.

KERÉNYI Grácia: Dalok könyve. [Versek.] [Veszprém] [A szerző kiadása.] 1982. 132 p.
Dedikált
IGYGY 1058
MIr.I.

KERTÉSZ Manó: Szállok az úrnak. (Az udvarias magyar beszéd története.) Bev.: Kertész Manó.) (Bp.) Révai. [é.n.] 214 p.
IGy 5738
Nyelv.II.
A könyv a kötéséből ki van szakadva.

Keserű órán. (Antológia.) (Szerk.: Molnár Gusztáv.[Utószó]: Domokos Géza.) Bukarest, Kriterion. 1974. 162 p.
IGYGY 3951
MAnt.
Illyés Gyula: Bélyegesek című verse szerepel a kötetben

KESZEI István: Angyali merénylet. [Versek.] Róma, [A szerző kiadása.] 1979. 215 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1078
MIr.I.
A számozatlan utolsó oldalon címbeírás: „Deme Tamás 1161. Bp., Szalmarózsa u.6/a. Fsz. 3. Tel: 848-584”

KESZI Imre: A versírás mesterség. (Versek.) Bp., [A szerző kiadása.] [1934.] 54 p.
Dedikált
IGYGY 1076
MIr.I.

KESZI Imre: Elysium. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1958. 419 p.
Dedikált
IGYGY 1075
MIr.I.
Címbeírás a fedél belső felén autográf ceruzaírással: „Bp. XIV. Vorosilov út 63.”

KESZI Imre: Válogatott zenei írások. Bp., Magvető.(1983.) 397 p.
Dedikált
IGYGY 1077
Zene.I-II.

KÉMERI Sándor: Anatole France sétái. [Regény.] Bp., Dante Kiadás. [1925.] 258 p. [16 t.]
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Kémeri Sándor Bölöni Györgyné szerzői álneve volt. A könyv lapjaira hulló. Néhány fényképet kivágtak. Ceruzás aláhúzások, bejegyzések a szövegben

Kéne-ha-vóna. [Antológia.] (A klasszikus német gyermekverseket feldolgozta Hajnal Anna.) (Rajzok: Kiss István.) Bp., Móra. 1978. 22 p.
/Óvodások Könyvespolca/
IGYGY 3392
NémIr.I.

KÉPES Géza: Az idő körvonalai. (Tanulmányok az ősi és modern költészetről.) Bp., Magvető. 1976. 507 p.
Dedikált
IGYGY 1048
MIr.II.

KÉPES Géza: Gorgó mereng. (Versek.) Bp., Dante. (1943.) 119 p.
Dedikált
IGYGY 1047
MIr.I.

KÉPES Géza: Napkelte Mongóliában. [Versek.] [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 40 p.
IGYGY 1049
MIr.I.

KÉPES Géza: Vadszamárba bújt életem. [Versek.] (Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1980.) [30 p.]
Dedikált
IGYGY 1052
MIr.I.
Megjelent 250 a szerző által aláírt példányban. Ez a 20. sz. pld.

KÉPES Géza: Válogatott műfordítások. (Bp.) Szépirodalmi. 1951. 383 p.
Dedikált
IGYGY 1053
VAnt.
Olasz, orosz, szovjet-orosz, angol, német, horvát, kínai, lengyel és más népek és nyelvek költészetéből

KÉPES Géza: Zrínyi Miklós verselése. [Tanulmány.] (Bp.) (Akadémiai.) 1961. 414-444 p.
Dedikált
IGy 5709
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1961/4. sz. Angol nyelvű összefoglalóval.

KÉRY Gyula: Blaha Lujza élete. (Előszó: Kéry Gyula. Bev.: Jókai Mór.) Bp., Rózsavölgyi. 1896. [144 p.]
IGYGY 262
Szính.
A könyv gerince és több lap leszakadva. Lapjaira hulló.

B. KÉRY Ilona: Kertem. [Visszaemlékezések.] (Ill.: Borsos Miklós.) Bp., Szépirodalmi. 1975. 177 p. [25 t.]
IGYGY 1072
MIr.I.
Borsos Miklósné lírai hangvételű visszaemlékezései.

KÉRY László: Angol írók (Tanulmányok, cikkek.) Bp., Magvető. 1975. 408 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 1073
VIr.II.
A borító belső oldalán ceruzás cím.

KÉRY László: A sötét láng prófétája. (A regényíró D. H. Lawrence.) [Tanulmány.] Bp., Gondolat. 1978. 420 p.
Dedikált
IGYGY 1074
VIr.II.

KHÁJJÁM, Omar: Rubáiját. (Ford, bev..: Sziklay Andor. Ill.: Radó Antal.) Washington, Occidental Press. 1957. 80 p.
IGYGY 3872
EgyébIr.I.

Kiáltvány a magyar társadalomhoz. (Elhangzott a Teleki Pál Munkaközösség 1945. március 17-i ülésén.) (Bp.) Atlas. 1945. 7 p.
IGy 4443
Tört.

KIBÉDI Sándor: Petőfi és Pila Anikó. (Válasz egy tanulmányra.) (Előszó: Kibédi Sándor.) Cluj-Kolozsvár, Saját Kiadás. 1939. 73 p.
Dedikált
IGYGY 6065
MIr.II.

KIBÉDI VARGA A[ron]: Situation de la poésie française d’aujourd’hui. (Le poète et le réel.) [Tanulmány.] J. B. Wolters­–Groningen. 1965. 11-24. p.
Dedikált
FrIr.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Neophilologus-ból.

KIBÉDI VARGA, Áron: Les constantes du poème (À la recherche d’une poétique dialectique.) [h.n.] Van Goor Zonen Den Haag. [é.n.] 275 p.
Dedikált
IGYGY 1079
MIr.II.
Benne egy boríték. A belső boríton egy címbeírás ceruzával

KIBÉDI VARGA Áron: Téged. [Versek.] Washington, Occidental Press, 1973.
62 p.
IGYGY 1080
MIr.I.

Kifordult hegyek. (Válogatás a világirodalom bányászverseiből.) (Vál., szerk.: Kertész Ferenc. Lektorálta: Ladányi András.) Bp., Bányaipari Dolgozók Szakszervezete. 1985. 110 p.
IGYGY 4012
VAnt.

Kifordult hegyek. (Válogatás a világirodalom bányászverseiből.) (Vál., szerk.: Kertész Ferenc. Lektorálta: Ladányi András.) Bp., Bányaipari Dolgozók Szakszervezete. 1985. 110 p.
IGy 5263
VAnt.

Ki kicsoda? (Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről.) (Szerk.: Bethlen Katalin.) [Bp.] Kossuth. 1975. 658 p.
IGYGY 4035
Egyéb.II.

Kincseskönyv. (Gyakorlati tanácsadó a mindennapi élet természettudományi és technikai kérdéseiben otthon és a ház körül.) (Szerk.: Gombocz Endre. Előszó: Ilosvay Lajos.) Bp., Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 1932. 868 p. [11 t.]
IGy 4484
Egyéb.II.
Benne három lap ceruzás kézírással és egy kicsi karácsonyi üdvözlőlap: Édes Aranyos Mancikám (?)! Kedves és aranyszívű, mindnyájatoknak kívánom a legboldogabb kegyelemteljes ünnepeket és áldásos újévet.
Őszinte meleg szeretettel sok csókkal. Imrusod (?)
Bp. 1961. Karácsonyán.

KIRÁLY István: Hazafiság és internacionalizmus (A szocialista hazafiság és a magyar szabadságharcos hagyományok.) [Tanulmány.] 1973. 345-362. p.
Dedikált
IGYGY 1081
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Tudomány 1973. 6 sz.-ból.

KIRÁLY István: Intés az őrzőkhöz. (Ady Endre költészete a világháború éveiben 1914-1918.) [Tanulmány.] 1- 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 1982. 668, 697 p.
Dedikált
IGYGY 30 – IGYGY 30/a
MIr.II.
Benne egy Magyarországon előadott francia nyelvű előadás színlapjának letépett darabja.

KIRÁLY István: Irodalom és társadalom. (Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák 1946-1975.) Bp., Szépirodalmi. (1976.) 682 p.
Dedikált
IGYGY 1082
MIr.II.
Benne egy postai nyomtatvány.

KISFALUDY ERŐS Piroska: Kék álarc. (Versek.) Bp., (A szerző kiadása.) 1977. 83 p.
Dedikált
IGYGY 1083
MIr.I.

KISFALUDY Károly: Három egyszerre. (Vígjáték.) (Átdolg.: E. Kovács Kálmán.) Bp., Művelt Nép. 1953. 30 p.
/Színjátszók Könyvtára. 60./
IGy 5493
MIr.I.
Sz3.

KISFALUDY Károly: Hűség próbája. (Vígjáték.) (Bev.: Karcsai Kulcsár István.)Bp., Népszava. 1954. 40 p.
/Színjátszók Könyvtára. 75./
IGy 5494
MIr.I.
Sz3.

[KISFALUDY Károly]: Kisfaludy Károly összes művei. 1. köt., 3. köt. (Bev.: Horváth Cyrill.) Bp., Magyar Könyvkiadó Intézet, [é.n.] 668, 674 p.
IGYGY 1084, IGYGY 1084/a
MIr.I.
Az 1. és a 3. köt. címoldalán névbeírás: Kozmutza Hermile (tinta), az 1. köt. címoldalán címbeírás: Baross utca III. em. 2. ajtó (ceruzával)
Rossz állapotú: az 1. köt.-ből a 567-572 lap, a 3. köt.-ből a 671-674 és a számozatlan két utolsó lap kijár.(rajta a pecsét.)
1. köt. Lyrai költemények, népdalok, Tan és Gúnyor, Balladák, költői beszélyek, Drámák
3. köt. Vígjátékok, Zsengék és töredékek, Vegyes iratok, Fordítások, Levelek.

KISS Anna: Fohász. [Vers.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1982. [18 p.]
Dedikált (A szerző aláírása)
IGYGY 1085
MIr.I.
Készült 250, a szerző által aláírt példányban. Ez a 67. sz. pld..

KISS Benedek: Gazdátlan évszak. [Versek.] Bp., [Móra.] 1970. 102 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1016
MIr.I.

KISS Béla: Egy 14 éves gyp. VI. osztályos tanuló szókincsében előforduló, a tolvajnyelvből átvett és általa használt kifejezések gyűjteménye és vizsgálata. [Szakdolgozat.] Bp., [k.n.] 1956. 20 p.
IGy 5770
Nyelv.II.
A szakdolgozatnak borítója nincs és összekapcsolt lapokból áll.

KISS Dénes: Égi folyó. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 126 p.
Dedikált
IGYGY 1087
MIr.I.

KISS Dénes: Hét gömb rendje. [Regény.] Bp., 1975. 207 p.
Dedikált
IGYGY 1089
MIr.I.

KISS Dénes: Hetedhét. ([Versek.).] Bp., Szépirodalmi. 1975. 129 p.
Dedikált
IGYGY 1088
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

KISS Dénes: Tűnt nyarak királya. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 343 p.
Dedikált
IGYGY 1090
MIr.I.

KISS Ernő: Tanulmányok André Gidről. Miskolc, Ludvig István Könyvnyomdája. 1944.
47 p.
Dedikált
IGYGY 2780
FrIr.II.

KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk. Czine Mihály.) Bp., Akadémiai. 1979. 607 p.
/Irodalomtörténeti Könyvtár. 34./
Dedikált
IGYGY 1091
MIr.II.

KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban…” [Tanulmányok, esszék.] Bp., Szépirodalmi. 1984. 421 p.
Dedikált
IGYGY 1092
MIr.II.

KISS Ferenc: Művek közelről. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. (1972.) 345 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGy 5674
MIr.II.

KISS Géza: Ormányság. [Monográfia.] (Előszó: Andrásfalvy Bertalan, A. Kiss Gizella, Kiss Géza.) [Pécs], (Baranya megye Tanácsa.) [1979] 1-10, 1-425 p.
IGYGY 1093
Népr.
Benne Achs Károlyné Kiss Gizella levele, tollal írva borítékban. A borító belső oldalán cím ceruzaírással. A könyvben még egy papírdarabon még egy cím tollal írva, ami megegyezik a könyvbe írt címmel. Mondotta: Vincze András béreslegény Máté János gazdalegény.

A. KISS Gizella: Ormánysági motívumok Móricz Zsigmond prózájában. [Bp.] Irodalomtörténet. 1978. 361-382. p.
Dedikált
IGYGY 1398
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1978. 2. sz.-ból.

KISS István: Simontornya krónikája.(Előszó: Kiss István.) Simontornya, Kiss István. 1938. 332 p. [5 t.]
Dedikált.
IGy 4561
Tört.

KISS Jenő: A kő nem mozdul. (Versek.) Bukarest, Kriterion. 1975. 62 p.
Dedikált
IGYGY 6230
MIr.I.

KISS Jenő: Mérleg. (Versek.) Kolozsvár, Dacia. 1976. 110 p.
Dedikált
IGYGY 1095
MIr.I.

KISS Jenő: Sors. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1969. 117 p.
Dedikált
IGYGY 1101
MIr.I.

KISS Jenő: Úti rapszódia. (Versek.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 177 p.
IGYGY 1102
MIr.I.

KISS Károly: Ebek harmincadján. Bp., Szépirodalmi. (1982.) 366 p. [4 t.]
Dedikált
IGYGY 1096
Tört.
Benne egy karácsonyi üdvözlő kártya Cs. Erzsitől.

KISS Lajos: A szegény asszony élete. [Tanulmány.] (Bev.: Kiss Lajos.) (Bp.) Athenaeum. [1943.] 398 p.
IGy 4587
Tört.
A hátsó lapok kijöttek a kötésből. A külső borítója leszakadva, és a könyvbe téve. Az utolsó számozatlan oldalon autográf ceruzás bejegyzés.

KISS Lajos: A szegény ember élete. [Tanulmány.] (Bp.) Atheneum. [1939.] 283 p.
IGy 4586
Tört.
A külső borítója leszakadt, és a könyvbe van téve.

KISS Tamás: Árkádiában éltünk. [Esszék.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 336 p.
Dedikált
IGYGY 1097
MIr.II.
Benne egy levélkézzel írva Kiss Tamástól Illyés Gyulának.

Kiss Tamás: Égi tűz. [Versek.] Bp., Magvető. 1964. 66 p.
Dedikált
IGYGY 1099
MIr.I.

KISS Tamás: Fogóddz a csillagokba. [Versek.] Bp., Magvető. 1970. 81 p.
Dedikált
IGYGY 1098
MIr.I.
Benne Kiss Tamás levele Illyés Gyulához. Kelt.: 1971.

KISS Tamás: Régi reggelek. (Versek.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1938.] 45 p.
Dedikált
IGYGY 1100
MIr.I.
Felvágatlan

Klasszikus álmok. (A magyar költészet klasszikus hagyatéka.) (Anthológia.) (Sorozatszerk.: Balogh József, Moravcsik Gyula, Huszti József, stb.) Szerk. Balogh József. Bev: Keresztury Dezső. Vál., jegyz.: Balázs János.) [Bp.] Parthenon. Franklin. 1943. 232 p.
/A Parthenon Magyar Költői Anthológiája/
IGy 5211
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula Az ítéletmondóhoz című verse

Klasszikus egyfelvonásosok. (Molière: Tolakodók. – Cervantes: A csodaszínpad. – A. France: Szerencsés ember. – Molière: Kénytelen házasság.) (Utószó: Molnár G. Péter. Ford.: Nemes Nagy Ágnes, Gáspár Endre, Kalotai Gábor, Kazinczy Ferenc.) Bp., Gondolat. 1960. 112 p.
/Játékszín. 28./
IGYGY 3244
VAnt.

Klasszikus francia költők. 1. köt. [Versek.] (Szerk., vál.: Lator László. Utószó: Rónay György.) [Bp.] Európa. 1984. 559 p.
/A Világirodalom Klasszikusai/
IGYGY 3177
FrAnt.

Klasszikus külföldi egyfelvonásosok. (B. Brecht, F. Garcia Lorca, N. Gogol, C. Larra, J. London, V. Majakovszkij, O. Brik és L. Pirandello színművei.) (Sorozatszerk.: Szendrő Ferenc, Tiszay Andor. Ford.: Szegő István, András László, Lajta Zoltán, Hársing Lajos, Vincze Ernő, Tiszay Andor, Radó György, Füsi József.) (Bp.) Irodalmi Színpad – Táncsics Könyvkiadó. (1960) 186 p.
/Irodalmi Színpad: Műsorfüzetek. 5./
IGy 5544
VAnt.

Klasszikus orosz költők. 1–2. köt. [Antológia.] (Vál.: E. Fehér Pál, Lator László. Jegyz.: Elbert János. Ford.: Áprily Lajos, Árvay János, Bede Anna, stb.) [Bp.] Európa. 1978.
805, 839 p.
IGYGY 3657 – IGYGY 3657/a
OrIr.I.

KLEIST, Heinrich von: Amphitryon. (Vígjáték Molière nyomán.) (Ford.: Szabó Lőrinc.) Bp., Singer és Wolfner. [1939.] 97 p.
Dedikált (Szabó Lőrinc)
IGYGY 3338
NémIr.I.

KLEIST, Heinrich von: Az eltört korsó. – Amphitryon. (Két vígjáték.) (Ford.: Németh László, Szabó Lőrinc. Utószó, jegyz.: Vajda György Mihály.) [Bp.] Európa. 1957. 201 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 3339
NémIr.I.

KLEMM Antal: Magyar történeti mondattan. 1-3. köt. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Melich János, Gombocz Zoltán, Németh Gyula.) Bp., 1928., 1940., 1942., 2-219, 222-378, 382-660 p.
/A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. II. köt. 6. füz. 1-3./
IGYGY 5783/c–IGYGY 5783/b–IGYGY 5783
Nyelv.II.
Felvágatlan.

KNIEZSA István: A magyar helyesírás története. [Tanulmány.] Bp., Tankönyvkiadó. 1952. 29 p.
Dedikált
IGy 5794
Nyelv.II.

KOCH, Hans: Marxizmus és esztétika. (Marx, Engels és Lenin esztétikai elméletéhez.) (Előszó: Hans Koch. Ford.: Tímár Ilona.) (Bp.) Kossuth. 1964. 689 p.
IGy 4206
Fil.
Benne egy levél Illyés Gyulánénak a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Igazgatóságától.

KOCSIS Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1982. 636 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 1474
MIr.II.

Kocsonya Mihály házassága. (Átdolg.: E. Kovács Kálmán.) Bp., Népszava. 1954. 32 + 8 p.
/Színjátszók Könyvtára. 81./
IGy 3976
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

KODÁLY Zoltán: A bereknek gyors kaszási. (Énekhangra és zongorára.) [Kottafüzet.] Bp., Editio Musica. (1982.) 7 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

Kodály Zoltán emlékkiállítás a zeneköltő születésnek 90. évfordulója alkalmából Kecskeméten, a Katona József Múzeumban 1972. július 26-tól szeptember 15-ig. (A katalógust szerk.: Dr. Kecskeméti István. Tervezte: Molnár Szilárd. Fényképek: Kiss Béla.) [Kecskemét] Bács-Kiskun megyei Tanács VB, Kecskemét Város Tanácsa. 18 t.
IGYGY 6048
Zene.I-II.

Kodály Zoltán. (1882-1982.) (A magyar Rádió ünnepi programja 1982. március-1983. május.) (Bp.) (Magyar Rádió Zenei Főosztálya.) [1982.] [60 p.]
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KODÁLY Zoltán: Énekeljünk tisztán. (Kétszólamú karének-gyakorlatok.) (Előszó: Kodály Zoltán.) Bp., Editio Musica. 1941. 14 p.
IGYGY 1104
Zene.I-II.
Kottafüzet

KODÁLY Zoltán: Gavotte. (Három hegedűre és gordonkára.) [Kottafüzet.] Bp., Editio Musica. (1982.) 8 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül. A kottában egy papírszeleten Farkas Ferenc[?] neve.

[KODÁLY Zoltán]: Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgváráig. Írták Paulini Béla és Harsányi Zsolt. Zenéjét írta Kodály Zoltán. Op. 15. (Ill.: Kass János. Utószó: Till Géza.) Bp., Zeneműkiadó. (1982.) 82 p.
IGYGY 1105
Zene.I-II.
Szövegkönyv és kotta

KODÁLY Zoltán: Hét zongoradarab. (Sieben klavierstücke.) (Op. 11.) [Partitúra.] Bp., Editio Musica. [é.n.] 50 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KODÁLY Zoltán: Marosszéker tänze. (Dances of Marosszék.) (Piano solo.) [Kottafüzet.] Bp., Wien, Editio Musica., Universal Edition A. G. (1982.) [10 p.]
Pecsét és leltári szám nélkül.
Zene.I-II.
Ez a pld. Illyés Gyula részére készült. Fakszimile kiadás.

KODÁLY Zoltán: Meditáció Debussy egy motívuma fölött. (Zongorára.) [Partitúra.] Bp., Editio Musica. [é.n.] 6 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KODÁLY Zoltán: Megkésett melódiák. (Sieben gesänge.) (Op. 6.) [Partitúra.] Bp., Editio Musica. [é.n.] 40 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KODÁLY Zoltán: Ötfokú zene. I. (100 magyar népdal.)[Kottafüzet.] Bp., Editio Musica. (1945.) 35 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KODÁLY Zoltán: Ötfokú zene. II. (100 kis induló.) [Kottafüzet.] (Utószó: Kodály Zoltán.) Bp., Editio Musica. (1947.) 41 p.
IGYGY 4091
Zene.I-II.

KODÁLY Zoltán: Tizenkét kis darab zongorára. (Twelve little pieces for piano.) [Kottafüzet.] Bp., Editio Musica. (1973.) 7 p.
IGYGY 4091
Zene.I-II.

KODÁLY Zoltán: Vértanúk sírján. (Vegyeskarra és zenekarra.) (Partitúra.) Bp., Editio Musica. [é.n.] 50 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KODOLÁNYI Gyula: A tenger és a szél szüntelen. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1981.)
141 p.
Dedikált
IGYGY 1108
MIr.I.

KODOLÁNYI János: Baranyai utazás. (Utószó: Tüskés Tibor.) Pécs, (Baranya megye Tanácsa V.B. Művelődésügyi Osztálya) 1979. 247 p.
IGYGY 1111
Szoc.

KODOLÁNYI János: Az égő csipkebokor. (Regény.) 1-2. köt. Bp., Magvető. 1957. 631,
615 p.
Dedikált
IGYGY 1110–IGYGYIYGY 1110/a.
MIr.I.

KODOLÁNYI János: Baranyai utazás. (Segédszerk.: Szamosi József. Sorozatot szerk.: Kovách Aladár.) [Bp.] Bolyai Akadémia. (1941.) 110 p.
/Bolyai Könyvek/
IGYGY 1112
Szoc.
Felvágatlan

KODOLÁNYI János: Boldog békeidők. (Regény.) Pécs, Dunántúli Magvető. 1956. 454 p.
[1 t.]
Dedikált
IGYGY 1109
MIr.I.

KODOLÁNYI János: Éltek, ahogy tudtak. (Válogatott elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1955. 641 p.
Dedikált
IGYGY 1114
MIr.I.

KODOLÁNYI János: Fellázadt gépek. [Elbeszélések.] (Utószó: Bodnár György.) 1-2. köt. Bp., Magvető. 1961. 485, 552 p.
Dedikált
IGYGY 1117–IGYGY 1117/a.
MIr.I.

KODOLÁNYI János: Istenek. [Regény.] (Bp.) Athenaeum. (1941.) 374 p.
/Emese álma. 1./
Dedikált
IGYGY 1118
MIr.I.

KODOLÁNYI János: József, az ács. [Regény.] (Bp.) Athenaeum. [1939.] 317 p.
Dedikált
IGYGY 1119
MIr.I.

KODOLÁNYI János: Julianus hazaér. [Regény.] (Bp. Misztótfalusi Könyv-, és Zeneműkiadó.) [é.n.] 126 p.
/Érdekes Könyvek/
IGYGY 1120
MIr.I.
László Dezső: Magyar önismeret c. írásával (119-126.)

KODOLÁNYI János: Keserű ifjúkor. [Önéletrajzi regények.] Bp., Magvető. 1958. 817 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1121
MIr.I.
Feketevíz, Szakadékok, Futótűz, Tavaszi fagy

KODOLÁNYI János: Küszöb. (Kisregények.) Bp., Vajda János Társaság. 1933. 152 p.
Dedikált
IGYGY 1122
MIr.I.
A hátsó borító hiányzik, az első leszakadva

KODOLÁNYI János: Suomi titka. [Útinapló.] Bp., Magyar Élet. 1939. 146 p.
Dedikált
IGYGY 1124
MIr.I.

KODOLÁNYI János: Szív és pohár. (Bírálatok, tanulmányok, cikkek. 1924–1940.) Bp., Magvető. (1977.) 367 p.
IGYGY 1123
MIr.II.

KODOLÁNYI János: Új ég, új föld. [Regény.] Bp., Magvető. 1958. 677 p.
Dedikált
IGYGY 1125
MIr.I.
Benne: Autográf versfogalmazvány (A/5 rektó, ceruzával)

KODOLÁNYI János: Visszapillantó tükör. (A süllyedő világ befejező része.) [Önéletrajz, Visszaemlékezés.] Bp., Magvető. 1968. 546 p.
IGYGY 1126
MIr.I vagy MIr.II. (?)

KODOLÁNYI János – ifj. KODOLÁNYI János: Baranyai utazás. Bp., Magvető. 1963. 331 p.
Dedikált
IGYGY 1113
Szoc.
A borító belső oldalán ceruzával egy cím.

KOEBNER, Thomas: Hermann Broch. (Leben und Werk.) Bern-München, Francke Verlag. (1965.) 142 p.
/Dalp-Taschenbücher/
IGYGY 3340
VIr.II.

KOESTLER, Arthur: Le cheval dans la locomotive. (Le paradoxe humain.) (Franciára ford.: Georges Fradier.) Paris, Calmann-Lévy. (1968.) 342 p.
IGYGY 2887
Fil.

KOLOZSVARY Gyula: Être ou ne pas être. (L’acteur Hongrois Héros de la Révolution d’Octobre.) [Előszó: Maulnier, Thierry.] (Paris,) (La Fédération Internationale de Spectacles et la Fédération Syndicaliste de Spectacles force Ouvrière.) [1957.] 22 p.
IGy 4463
Tört.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A csillagszemű. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1953. 564 p.
Dedikált
IGYGY 591
MIr.I.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A csodafurulya. (Magyar népmesék.) (Ill.: Reich károly.) (Bp.) Ifjúsági Könyvkiadó. (1954.) 411 p.
IGYGY 692
MIr.I. vagy Néprajz (?)

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: A csodafurulya. (Magyar népmesék.) (Ill.: Reich Károly.) (Bp.) Ifjúsági Könyvkiadó. (1955.) 411 p.
IGYGY 693
MIr.I. vagy Néprajz (?)

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A förgeteges menyasszony. (Vidám játék.) Bp., Művelt Nép. 1954. 32 p.
/Színjátszók Könyvtára. 66./
IGy 5499
MIr.I.
Sz3.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: A lóvátett sárkány. (Vidám népmesék.) (Ill.: Heinzelmann Emma.) Bp., Móra. 1963. 269 p.
IGYGY 699
MIr.I. vagy Néprjaz (?)

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A szerencse mostohafia. [Életrajzi regény.] Bp., Magvető. 1976. 407 p.
Dedikált
/Tények és Tanúk/
IGYGY 697
MIr.I.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A tisztesség keresztje. (Elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1957. 228 p.
Dedikált
IGYGY 701
MIr.I.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Folton folt király. [Mesék.] (Ill.: Csohány Kálmán.) Bp., Móra. [1958.] 180 p.
Dedikált
IGYGY 694
MIr.I. vagy Néprajz (?)

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Herder árnyékában. [Esszék.] Bp., Magvető. (1979.) 253 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
Nyelv.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Benne egy papírdarabon egy cím.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Hullámtörők. [Önéletrajzi regény.] Bp., Magvető. 1978. 532 p.
Dedikált
IGYGY 698
MIr.I.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Mérlegen. (Regény.) (Bp.) Szépirodalmi. 1950. 370 p.
Dedikált
IGYGY 695
MIr.I.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Négy-öt magyar összehajol…[Esszék.] Bp., Magvető.(1976.) 138 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
IGYGY 700
Nyelv.II.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Szabadság. (Regény.) Bp., Révai. 1945. 306 p.
Dedikált
IGYGY 696
MIr.I.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Tegnap. (Regény.) Bp., Révai. 1942. 314 p.
Dedikált
IGYGY 702
MIr.I.

KOMÁROMY József: Adatok Miskolc korai településtörténetéhez. Miskolc. Herman Ottó Múzeum Múzeumi Bizottság Kiadása. 1960. 16 p.
/Múzeumi Füzetek. 4-5./
IGy 4540
Tört.

KOMÁROMY József: Hermann Ottó levelei a miskolci múzeumban. [Dokumentumok.] Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1965. 17-103 p.
/A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve. V./
IGy 4535
Egyéb.II.–Klny.

KOMÁROMY József: Miskolc élete a Hunyadiak idejében. [Tanulmány.] (Miskolc,) Hermann Ottó Múzeum Múzeumi Bizottság Kiadása. 1962. 15 p.
/Múzeumi Füzetek. 14./
IGy 4541
Tört.
Különlenyomat a Borsodi Szemle 1962. évi 4. sz.-ból.

KOMÁROMY József: Miskolc élete az Anjouk alatt. [Tanulmány.] (Miskolc,) Hermann Ottó Múzeum Múzeumi Bizottsága. 1962. 20 p.
/Múzeumi Füzetek. 12. sz./
IGy 4539
Tört.
Különlenyomat a Borsodi Szemle 1962. 2. sz-ból.

KOMJÁT Aladár: Kiáltás. [Versek.] [h.n.] (Bp.) Ma folyóirat kiadása. [é.n.] 49 p.
IGYGY 1130
MIr.I.
Az első számozatlan oldalon ceruzával: „IGY.” Ugyanitt pecsét: „Huszár Aladár Könyv-és Papírkereskedése Szatmár-németi”

KOMJÁTHY Aladár: Szavak lánca. (Versek.) [Bp.] Singer és Wolfner. [é.n.] 108 p.
Dedikált
IGYGY 1129
MIr.I.

KOMJÁTHY István: A legszebb szó. [Mese.] (Ill. Győrffy Anna.) Bp., Ifjúsági Könykiadó. 1953. [31 p.]
Dedikált (Illyés Máriának Győrffy Anna)
IGYGY 5592
MIr.I.

KOMJÁTHY Jenő: A homályból. (Költemények. 1867-1894.) Komárom, Komjáthy Jenőné kiadása. 1910. 383 p. [1 t.]
IGYGY 1131
MIr.I.
Felvágatlan

KOMLÓS Aladár: A líra műhelyében. [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1961. 145 p.
Dedikált
IGYGY 1136
MIr.II.

KOMLÓS Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. [Tanulmány.] (Lektor: Király István, Nagy Miklós, Németh G. Béla. Előszó: Komlós Aladár.) Bp., Gondolat. 1980. 465 p.
IGYGY 1138
MIr.II.

KOMLÓS Aladár: A Nyugat indulása. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1980. 23-29. p.
IGYGY 1137
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az It Füzetek 100. sz.-ból

KOMLÓS Aladár: A tölgyek és a hegedű. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1981.) 121 p.
IGYGY 1141
MIr.I.

KOMLÓS Aladár: „Az asszimiláció kora”, A magyar irodalom és a zsidók. [Tanulmány.] Bp., 1940. 170-201. p.
Dedikált
IGYGY 1133
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az IMIT 1940. Évkönyvéből.

KOMLÓS Aladár: Az új magyar líra. [Tanulmány.] (Bev.: Komlós Aladár.) Bp., Pantheon Irodalmi Intézet. 238 p.
Dedikált
IGy 5645
MIr.II.
A könyv elég rossz állapotba van: gerince, mindkét borítója leszakadva. A könyvben több helyen ceruzás kijelölések és bejegyzések.

KOMLÓS Aladár: Himnusz a Mosolyhoz. (Versek.) Tábor. (1941.) 46 p.
Dedikált
IGYGY 1134
MIr.I.

KOMLÓS Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. [Tanulmány.] (Szerk.: Szauder József. Lektorálta: Barta János.) Bp., Akadémiai. (1956.) 115 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek. 7./
Dedikált
IGy 5675
MIr.II.

KOMLÓS Aladár: Komjáthy Jenő. [Tanulmány.] Bp., (1954.) MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya. 385-459. p.
Dedikált
IGYGY 1132
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei V. köt. 1-4. sz.

KOMLÓS Aladár: Kritikus számadás. [Kritikák, cikkek, tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1977.) 662 p.
Dedikált
IGYGY 1135
MIr.II.

KOMLÓS Aladár: Reviczky Gyula. [Monográfia.] (Sorozatszerk.: Sőtér István. Lektorálta: Földessy Gyula.) Bp., Művelt Nép. 1955. 163 p.
/Irodalomtörténeti tanulmányok. 2./
Dedikált
IGYGY 1706
MIr.II.
A borító belső oldalán ceruzával egy lakcím bejegyezvee.

KOMLÓS Aladár: Táguló irodalom. (Tanulmányok, esszék, kritikák.) (Előszó: Komlós Aladár.) Bp., Magvető. 1967. 427 p.
/Elvek és Utak/
IGYGY 1139
MIr.II.

KOMLÓS Aladár: Tegnap és ma. (Irodalmi tanulmányok.) [Bp.] Szépirodalmi. 1956. 359 p.
Dedikált
IGYGY 1140
MIr.II.

KOMLÓS Aladár: Vajda János. [Monográfia.] (Lektorok: Bóka László, Király István.) Bp., Akadémiai. 1954. 363 p.
Dedikált
IGYGY 2221
MIr.II.
A dedikáció alatt ceruzával egy lakcím van feljegyezve.

KOMLÓS Aladár: Vereckétől Dévényig. [Tanulmányok, portrék.] Bp., Szépirodalmi. (1972.) 429 p.
Dedikált
IGYGY 1142
MIr.II.

Kommunisták a nemzetgyűlésen. (Előszó: Kiadó.) [h.n.] Szikra. [é.n.] 24 p.
IGy 4446
Tört.
Borítója leszakadva. Benne a Nemzeti parasztpárt röplapja.

[KOMNÉNÉ, Anna] KOMNENA Anna: Alexias. [Emlékirat-töredék.] (Ford., előszó: Passuth László.) (Bp. Officina. 1943.) 127 p.
/Officina Könyvtár 53/54./
IGYGY 1143
EgyébIr.I

KOMOR András: A varázsló. [Regény.] [h.n. ] Pantheon. [é.n.] 158 p.
/Az Új Magyar Regény/
Dedikált
IGYGY 1144
MIr.I.
Dedikáció: „Rozálnak, Jánosnak sok szeretettel (…) 937. február.” (az aláírás olvashatatlan.)

KONRÁD György – SZELÉNYI Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. (Esszé.) (Előszó: Szelényi Iván. Utószó: Konrád György.) (Párizs) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.) (1978.) 212 p.
IGYGY 1146
Tört.
Benne a Le Monde (1979. április 18.), kivágat: Konrád György cikk.

[KONRÁD György]: György Konrád: Le visiteur. (Regény.) (Ford.: Véronique Charaire. Előszó: Claude Bourdet.) Éditions du Seuil. 1974. 217 p.
Dedikált
IGYGY 1145
MIr.I.

KÓNYA Lajos: Bányászlámpák. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1952. 117 p.
Dedikált
IGYGY 1147
MIr.I.

KÓNYA Lajos: Emlék és intelem. [Versek.] Bp., Magvető. 1960. 93 p.
Dedikált
IGYGY 4481148
MIr.I.

KÓNYA Lajos: Kínai október. [Útirajz] (Bp.) Szépirodalmi. 1952. 155 p. [12 t.]
Dedikált
IGYGY 1149
Egyéb. II.

KÓNYA Lajos: Országúton. [Versek.] (Bp.) Szépirodalmi. 1954. 127 p.
Dedikált
IGYGY 1150
MIr.I.

KÓNYA Lajos: Öröm és gyűlölet. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1951. 154 p.
Dedikált
IGYGY 1151
MIr.I.

KÓNYA Lajos: Szép Anna lakodalma. (Költemény.) (Bp.) Révai. (1950.) 38 p.
Dedikált
IGYGY 6049
MIr.I.

KÓNYA Lajos: Válogatott versek. [Bp.] Szépirodalmi, 1953. 164 p.
Dedikált
IGYGY 1152
MIr.I.

KÓNYA Lajos: Virág Márton boldogsága. [Regény.] Bp., Magvető. 1962. 252 p.
Dedikált
IGYGY 1153
MIr.I.

KOÓS Ferenc: Életem és emlékeim. [Emlékirat.] (Bev., jegyz.: Beke György.) Bukarest, Kriterion. 1971. 398 p. [1 t.]
Dedikált (Beke György)
IGYGY 1154
MIr.I.

KOPÁNYI György: Járó Kiss Péter. (Színmű.) (Ill.: Kass János.) Bp., Művelt Nép. 1953.
40 p.
/Színjátszók Könyvtára. 38./
IGy 3055
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

KOPÁNYI György: Mennyetjárt ifiúr. (Zenés komédia.) Bp., Művelt Nép. 1953. 78 p.
/Színjátszók Könyvtára. 63./
IGy 5520
MIr.I.
Sz3.

KOPÁNYI György: Panaszoló, dicsekedő. (Versek.) (Pécs) Batsányi Társaság. (1947.) 44 p
Dedikált
IGYK 5215 (Kézzel beírva, pecsét nélkül.)
MIr.I.

KOPRÉ József: Minden élők útján. (Versek) [h.n.] A szerző kiadása. 1982. 83 p.
Dedikált
IGYGY 1180
MIr.I.
Benne: Letépett borítékcímzés

KORBULY Domonkos: Az örmény kérdés a magyar közvéleményben. [Tanulmány.] Bp., A Szerző Kiadása. 1942. 144 p.
IGy 4419
Tört.
Az első borítón belül egy cédula van beragasztva: A munka megrendelhető a szerzőnél. /Budapest, Nefelets u. 18./

KORNIS Gyula: A könyv dícséreti. [Esszé.] (Sorozatszerk.: Voinovich Géza.)
Bp., Franklin. [1944.] 52 p.
/Olcsó Könyvtár. Ú.f.. 1./
IGy 5334
MIr.II.
Sz1.
Felvágatlan.

KORNIS Gyula: Nietzsche és Petőfi.[Tanulmány.] Bp., Franklin. 1942. 46 p.
IGy 4197
MIr.II.
Felvágatlan

[KORNYEJCSUK] КОРНЕЙЧУК, Александр: Крылья. (Комедия b 4 яеиствиях 5 хартинах.) [Komédia.] Москва, Отдел Распространения драматических произведений ВУОАП. 1955. 90 p.

IGy 4725
OrIr.I

A borító szakadozott, foltos.

Korok és kulisszák. (Tizenöt évad magyar drámái.) (Bev.: Vinkó József.) Bp., Magvető. (1985.) 894 p.
IGYGY 4024
MAnt.
Benne: Illyés Gyula: Sorsválasztók
Bibliográfia az eredeti színházi bemutatókról

KOROLENKO, Vladimir: Makár álma. Zúg az erdő. (Két elbeszélés.) (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Tomcsányi János.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) [1918.] 63 p.
/Magyar Könyvtár. 889–890./
IGy 5016
OrIr.I.
Sz1.
Borítója leszakadva.

Kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről. [Visszaemlékezések.] (Szerk.: Vígh Károly.) Bp., Magvető. (1984.) 492 p.
/Nemzet és Emlékezet/
IGYGY 119
Tört.
Benne a Magvető könyvszállító levele.

Kortársak Illés Béláról. Bibliográfia. (Összeáll.: Vasvári István.) Bp., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1965. 159 p. [8 t.]
/Írói Arcképvázlatok. 5. /
IGYGY 841
MIr.II.

Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. [Dokumentumok.] Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 1992. 182 p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.II.

KORVIN Ottó: „…a Gondolat él…”[Tanulmányok.] (Vál.,szerk.,előszó: Simor András. Jegyz.: Márton János.) Bp., Magvető. (1976.) 275 p.
IGYGY 1181
Tört.

KÓS Károly: Budai Nagy Antal históriája. [Elbeszélés.] (Bev., Ill.: Kós Károly.) Kolozsvár, Méhkas Diákszövetkezet. 1945. 56 p.
IGYGY 1156
MIr.I.

KÓS Károly: Budai Nagy Antal. (Színjáték.) [Kolozsvár.] Erdélyi Szépmíves Céh. 1936.
147 p.
/IX. sorozat 13-14./
IGYGY 1157
MIr.I.
Az Erdélyi Szépmíves Céh 105. kiadványa
Ceruzás jelölések a margón, aláhúzások a szövegben.

KÓS Károly: Kalotaszeg. [Monográfia.] [ Bev., ill.: Kós Károly.] Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh. 1932. 174 p.
IGYGY 1155
Népr.
/VI. sorozat 1-2./
Az Erdélyi Szépmíves Céh 64. kiadványa
Autográf ceruzás bejegyzés az utolsó számozatlan oldalon
Borítója leszakadva

KÓSA János: A magyar nacionalizmus kialakulása.[Tanulmány.] Bp., [Gál. L.]1937. 24 p.
/Apolló-füzetek. 7./
Dedikált
IGy 4437
Tört.
Dedikált. Benne ceruzával kijelölés.

KÓSA János: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. [Tanulmány.] (Bev.: Kósa János.) Bp., (Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt.) 1937. 277 p.
/Apollo-könyvtár. 7./
IGy 4528
Tört.
Borítója szakadozott.

KÓSA László – SZEMERKÉNYI Ágnes: Apáról fiúra. (Néprajzi kalauz.) (Rajzok: Sáros András Miklós.) Bp., Móra. 1973. 265 p.
Dedikált (Kósa László)
Népr.
Pecsét és leltári szám nélkül
Fotókkal és illusztrációkkal.

KOSÁRY Domokos: A Görgey-kérdés és története.[Tanulmány.] (Bev.: Kosáry Domokos) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1936. 329 p.
IGy 4369
Tört.
Erősen megrongálódott: Borítója levált, kötéséből kiszakadt, egyes oldalak átlyukasztva.

KOSÁRY Domokos: Görgey. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1939. 80 p.
/Kincsestár. 145. sz./
IGy 5360
Tört.
A címlapon egy név van beírva tollal.
Benne egy nyomtatott kártya a Teleki Történettudományi Intézet osztályvezető igazgatójától.

KOSÁRY Domokos. Kossuth és a védegylet. (A magyar nacionalizmus történetéhez.) [Tanulmány.] (Előszó. Kosáry Domokos.) Bp., Atheneum. 1942. 118 p.
/Magyar Történettudományi Intézet/
IGy 4373
Tört.

KOSÁRY Domokos: Kossuth fogsága.[Tanulmány.] Bp., 1943. 217-430. p.
IGy 4375
Tört.
Különlenyomat a Magyarságtudomány II. évf. 3-4. sz.-ból.
Borítója elszakadva.

KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Szép Kamilla macskája. [Regény.] [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 93 p.
IGYGY 1160
MIr.I.
A fedél majdnem teljesen leszakadva

KOSSA János: Így írunk mi. 1-2. köt. [Írások.] (Előszó: Kossa János.) (Novi Sad.) Fórum. (1962.), 1965. 230, 311 p.
Dedikált
IGy 5731 – IGy 5731/a
Nyelv.II.

[KOSSUTH Lajos] : Az élő Kossuth. (Kossuth Lajos válogatott művei.) [Szerk. jegyz.: Katona Jenő.] Bp., Budapest Székesfőváros Irodalmi Intézete. [é. n.] 288 p.
/Politikai Remekművek. I./
IGy 4347
Tört.
Megrongálódott: a könyv kijött a kötésből. Benne A fáklyaláng írt kézirata.(T.M.)

KOSSUTH Lajos: Országgyűlési tudósítások. 1. köt. (1832 december 17 – 1833 augusztus 4.) (Sajtó alá rend.: A Keleteurópai Tudományos Intézet Történettudományi Intézetének Munkaközössége.) Bp., [Magyar Történeti Társulat.] 1948. 634 p.
/Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Kossuth Lajos Összes Munkái. I./
IGy 4340
Tört.

KOSZTOLÁNYI Dezső: A bábjátékos. (Verses játék egy felvonásban.) (Gyoma. Kner Nyomda. 1940.) 45 p.
IGYGY 1162
MIr.I.
Dr. Hitel Dénes számára 20 példányban nyomtatták

KOSZTOLÁNYI Dezső: A bús férfi panaszai. [Bp.] Genius. [é.n.] 104 p.
Dedikált (Karinthynak szeretettel Kosztolányi Dezső Budapest. 1924.)
IGYGY 1165
MIr.I.
10x10 x 13 cm
A dedikációt is tartalmazó rész kijár a könyvből ([1]–14. p.-ig.)

KOSZTOLÁNYI Dezső: A rossz orvos. (Kisregény.) Bp., Pallas. 1921. 109 p.
IGYGY 1170
MIr.I.
Lapjaira hulló. A pecsét a 109. oldalon található

KOSZTOLÁNYI Dezső: A szegény kisgyermek panaszai. [Versek.] Bp., Athenaeum. 1919. 8687 p.
IGYGY 1169
MIr.I.
A fedél belső felén alig láthatóan ceruzával (autográf?): „Illés Gyula 1920.”
Lapszélek szakadozottak

KOSZTOLÁNYI Dezső: Aranysárkány. (Regény.) (Bp.) Révai. (1942.) 292 p.
IGYGY 1163
MIr.I.

KOSZTOLÁNYI Dezső: Aranysárkány. [Regény.] (Légrády Ny. és Kiadó.) [é.n.] [Utolsó meglévő lapja: 451 p.]
IGYGY 1164
MIr.I.
Nagyon rossz állapotban lévő könyv. A címlap, valamint az 1-14. oldalig hiányzik. Lapjaira hulló. A pecsét a különálló, számozatlan utolsó lapon.

KOSZTOLÁNYI Dezső: Idegen költők. [Antológia.] (Sajtó alá rend., bev.: Illyés Gyula.) Bp., Révai. (1942.) 541 p.
IGYGY 1577
VAnt.
Lapszéleken autográf ceruzás bejegyzések, szövegben aláhúzások

KOSZTOLÁNYI Dezső: Írók, festők, tudósok. 1. köt.(Tanulmányok magyar kortársakról.) (Gyűjtötte, sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Réz Pál.) [Bp.] Szépirodalmi. 1958. 369 p.
Dedikált (Réz Pál Illyés Gyulának)
IGYGY 1178
MIr.II.

[KOSZTOLÁNYI Dezső]: Meztelenül. (Kosztolányi Dezső új versei.) Bp., Athenaeum. [1928.] 67 p.
IGYGY 1172
MIr.I.
Lapszélei szakadozottak, fedele rongálódott

KOSZTOLÁNYI Dezső: Mécs. [Novellák.] Békéscsaba, Tevan. [é.n.] 63 p.
/Tevan Könyvtár. 34-35./
IGYGY 6203
MIr.I.
Hátlapja hiányzik. Lapjaira hulló. Rossz állapotú. A pecsét a számozatlan 64. oldalon található. A leltári szám javított: 1168-ról, és 60203-ról 6203-ra

KOSZTOLÁNYI Dezső: Napló. (Igen becses kéziratok 1933-1934.) (Sorozatszerk.: Kelevéz Ágnes. Sajtó alá rend., jegyz.: Kelevéz Ágnes, Kovács Ida.) Bp., Múzsák Közművelődési Kiadó, PIM. 1985. 146 p.
/Irodalmi Múzeum/
IGYGY 1161
MIr.II.
Számos képpel

KOSZTOLÁNYI Dezső: Öcsém. (1914-1915) [Novellák.] Békéscsaba, Tevan. 1915. 51 p.
/Tevan Könyvtár. 68./
IGYGY 1168
MIr.I.
Címoldalon ceruzás bejegyzés:„I.Gy. 1920. dec. 8.”

KOSZTOLÁNYI Dezső: Szeptemberi áhitat. (Kiadatlan költemények.) (Sajtó alá rend.: Paku Imre.) (Bp.) Révai.(1959.) 243 p.
IGYGY 1171
MIr.I.

KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Karinthy Frigyesről. [Visszaemlékezés.] (Sorozatot szerk: Kelevéz Ágnes. Lektor: Réz Pál. Előszó: Kovács Ida.) (Bp.) Múzsák Közművelődési Kiadó. (1988.) 189 p.
/Irodalmi Múzeum/
IGy 4143
MIr.II.
Benne levél Kovács Idától Illyés Gyulánénak

KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Kosztolányi Dezső. [Életrajz.] (Bp.) Révai. (1938.)
363 p.
Dedikált
IGYGY 1176
MIr.II.
Rongálódott. Lapjai kihullanak a kötésből.

KÓTSI PATKÓ János: A Régi és Új Theátrom Históriája és egyéb írások. (Sajtó alá rend., bev.: Jordáky Lajos.) Bukarest, Kriterion. 1973. 213 p. [4 t.]
Dedikált (Jordáky Lajos)
IGy 5450
Szính.

KOVA László: Tollsuhintás. [Versek.] Stuttgart, [A szerző kiadása.] 1976. 61 p.
Dedikált
IGYGY 1183
MIr.I.
Benne levél

KOVAČIC, Ivan Goran: Jama.(Tömegsír.) (Ford.: Csuka Zoltán. Előszó: Illyés Gyula. Ill.: Borsos Miklós.) (Bp.) (Forum.) (1946.) [27 p.]
/Magyar-Jugoszláv Társaság Könyvsorozata/
Dedikált (Csuka Zoltán)
IGYGY 3693
HorIr.I.
Különlenyomat a Forum 1946 okt. sz.-ból.

KOVAČIC, Ivan Goran: The pit. (Poem 1943.) [Ford., utószó: Alec Brown. Szerk.: Jaksa Kusan] Zagreb, Matica Hrvatska. 1961. 76 p. [5 t.]
IGYGY 3692
HorIr.I.
Benne Dusan Čalić névjegykártyája.

KOVAČIC, Ivan Goran: Tüzek és rózsák. (Versek.) (Szerk., utószó: Csuka Zoltán. Ford.: Angyal József, Bakucz József, Csuka Zoltán, stb.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1956. 160 p.
IGYGY 3695
HorIr.I.

KOVÁCH Aladár: Téli zsoltár.(Drámai játék három felvonásban.) (Bp.), (Püski.) (1940.)
93 p.
/Bolyai Könyvek/
IGy 5078
MIr.I.
Sz1.
Benne: levél, gépirat és az első számozatlan oldalon a Nemzeti Színház pecsétje.

KOVALCSIK József – SIPOS Zsuzsanna – SZÁSZ János: Művelődés és közösség. (Hatvan művelődési otthon 1970-1971.) [Tanulmány.] Bp., NPI. 1972. 306 p.
IGy 4652
Szoc.
Benne egy írógéppel írt levél a három szerzőtől.

KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre önképzőköri tag. [Tanulmány.] Bp., [A szerző kiadása.] 1943. 71 p. (67-71. képek)
Dedikált
IGYGY 31
MIr.II.

KOVÁCS Imre: A néma forradalom. [Tanulmány.] [Bp.] Cserépfalvi. [1937.] 262 p.
IGYGY 1185
Tört.

KOVÁCS Imre: A parasztéletforma csődje. [Tanulmányok.] (Sorozat szerk.: Kovács Imre. Segédszerk.: Szamosi József.) [Bp.] Bólyai Akadémia. 1940. 213 p.
/Bólyai Könyvek/
IGy 4285
Tört.

KOVÁCS Imre: Magyar feudalizmus Magyar parasztság. [Tanulmány.] [Bp.] Cserépfalvi. [é.n.] 142 p.
Dedikált
IGy 4276
Tört.

KOVÁCS Imre: Magyarország megszállása. [Tanulmányok.] (Előszó, utószó: Kovács Imre) Toronto, Vörösváry Publishing Co.-Ltd. (1979.) 399 p.
IGYGY 1184
Tört.

KOVÁCS Imre: Menekülés a faluból. [Tanulmány.] (Bp.) (Kovács Imre.) 1939. 12 p.
Dedikált
IGy 4568
Tört.–Klny.
Különlenyomat Magyar Szemle 1939. szept.

KOVÁCS Imre: Szovjet-Oroszország agrárpolitikája. [Tanulmány.] [Bp.] Cserépfalvi. (1940.) 118 p.
/Kék Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1188
Tört.
Az elülső külső borító szakadt.

KOVÁCS Imre: Vallani – csak: vallani. (Versek a Tegnapelőtt-ből, a Tegnap-ból és a Má-ból.) Debrecen, [k.n.] 1984. 101 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak.)
IGYGY 1186
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

KOVÁCS István: Ördöglakat. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1982.) 98 p.
Dedikált
IGYGY 1187
MIr.I.

KOVÁCS Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. (Az Újszövetség korának világa.) (Bev.: Kovács Károly.) Köln-Bécs, Útitárs. 1969. 496 p.
IGy 4460
Tört.

KOVÁCS László: Gábor Áron. (Egy hős arcvonásai.) [Történelmi kép.] Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh. 1943. 95 p.
/Erdélyi Szépmíves Céh Könyvei/
Dedikált
IGYGY 1189
Tört.

KOVÁCS Máté: Fazekas Mihály a költő. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk.: Szádeczky–Kardoss Tibor) Debrecen, Stúdium. 1940. 53 p.
/Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. Osztályának Kiadványai. VIII. köt. 3. füz./
IGYGY 498
MIr.II.

KOVÁCS Sándor Iván: Jelenlevő múlt kutatások a régi és az újabb magyar irodalomból. (Kandidátusi Értekezés Tézisei.) Bp., (MTA KESZ) 1976. 15 p.
Dedikált
IGYGY 1191
MIr.II.–Klny.

KOVÁCS Sándor Iván: Pannóniából Európába. (Tanulmányok a régi magyar irodalomról.) Bp., Gondolat. 1975. 331 p.
Dedikált
IGYGY 1190
MIr.II.

KOVÁCS Sándor Iván: Utószó az Adriai tengernek Syrenaia hasonmás kiadásához. Bp., Akadémiai. Magyar Helikon.1980. 79 p.
Dedikált
MIr.I.
A Kovács Sándor Iván által írt utószó és jegyzetek külön kötve
A hasonmás kiadás és a külön kötött utószó egy díszdobozban található

KOVÁCS Sándor Iván: Váci Mihály. [Monográfia.] (Sorozatszerk.: Béládi Miklós, Juhász Béla. Utószó: Kovács Sándor Iván.) Bp., Akadémiai. 1972.
168 p.
/Kortársaink/
Dedikált
IGYGY 2214
MIr. II.

KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi-tanulmányok. Bp., Szépirodalmi. 1979. 195 p.
Dedikált
IGYGY 1192
MIr.II.

KOVÁCS Sándor: Magyar-cseh történelmi kapcsolatok. [Tanulmány.] (Előszó: Kovács Endre.) Bp., Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 1952. 374 p.
/MTA Történettudományi Intézete/
IGy 4402
Tört.
Benne ceruzával aláhúzások.

KOVÁCS Vilmos: Csillagfénynél. [Versek.] [Ungvár.] Uzshorod, Kárpáti Könyvkiadó. 1968. 74 p.
Dedikált
IGYGY 1193
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés

KOVÁCS Vilmos: Lázas a föld. (Versek.) [Ungvár.] Uzshorod, Kárpátontúli Területi Kiadó. 1962. 76 p.
Dedikált
IGYGY 1194
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

KOVÁCS Vilmos: Tavaszi viharok. (Versek.) [Ungvár.] Uzshorod, Kárpátontúli Területi Kiadó. 1959. 60 p.
Dedikált
IGYGY 1195
MIr.I.

KOVÁTS Zoltán: Somogy megye népessége a XVII-XVIII. század fordulóján. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Kanyar József. Lektor: Szabó István. Bev.: Kováts Zoltán.) Kaposvár, (Csákabonyi Balázs.) 1969. 52 p. [2 t.]
/Somogyi Almanach. 12. sz./
IGy 4548
Tört.

KOVÁTS Zoltán: Sorskérdésünk – A népesedés. [Tanulmány.] Tiszatáj. 1970. 439-451. p.
IGy 4566
Tört.–Klny.
Különlenyomat Tiszatáj 1970. máj., jún. sz.-ból

KOZLOV, Ivan: Krími éjszakák. [Regény.] (Ford.: Gergely Viola.) Bp., Szikra. 1948. 186 p.
IGYGY 3586
OrIr.I.
A könyv a kötéséből kiszakadt.

KOZMA Andor: Petőfi. (Költői regény.) Bp., Pantheon. 1927. 246 p.
Dedikált (1/ Dr. Kiss Istvánnak Kozma Andor. 2/ Illyés Gyulának Kiss Pista (?) [Kiss István irodalomtörténész, 1907-1986.]
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

KOZMA Andor: Szatírák. [Költemények.] Bp., Athenaeum. 1898. 238 p.
IGYGY 1196
Dedikált (Dr. Kiss Istvánnak)
MIr. I.
Díszborítóban. Papírkötésben. Lapjaira hulló.

KOZMA Mária: Köznapi irgalom. (Elbeszélések, karcolatok.) Kolozsvár–Napoca, Dacia. 1980. 214 p.
Dedikált
IGYGY 1197
MIr.I.

[KÖLCSEY Antónia] Kölcsey Antónia naplója. (Bev.: Kozocsa Sándor.) Bp., Rózsavölgyi és Társa. 1938. 143 p.
Dedikált (Kozocsa Sándor)
IGYGY 1199
MIr.I.

KÖLCSEY Antónia: Kölcsey Kálmánhoz. [Elmélkedés.] (Bev.: Szigethy Gábor.) Bp., Magvető. (1981.) 70 p.
/Gondolkodó Magyarok/
IGYGY 3920
MIr.I.

Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: Taxner-Tóth Ernő. Tanulmány: Takács Péter. Lektor: Bodolay Géza.) Bp., PIM. 1983. 222 p.
Dedikált (Taxner-Tóth Ernő)
IGYGY 1201
MIr.II.

KÖLCSEY Ferenc: Nemzeti hagyományok. 1826. [Elmélkedés.] (Utószó: Joó Tibor.) Gyoma, Kner. (1941.) 66 p.
IGYGY 1198
MIr.I.
Felvágatlan
Benne ajánlókártya: „Őszinte tisztelete jeléül küldi Joó Tibor” (nyomtatott)

Költészet 1941 karácsonyára. (Összeáll.: Kovalszky Miklós. Bev.: Szegi Pál.) Bp., Dr. Vajna és Bokor. (1942.) 86 p.
IGy 5224
MAnt.
Illyés Gyula 6 verse szerepel a kötetben

Költők egymás közt. (Tizenöt költő). [Antológia.] (Portréfotók: Koffán Károly.) Bp., Szépirodalmi. 1969. 439 p.
IGY 5201
MAnt.
Bemutatkozik(Bemutatja): Apáti Miklós (Simon Istvána), Beney Zsuzsa (Weöres Sándor), Bisztray Ádám (Fodor András), Iszlai Zoltán (Garai Gábor), Kertész Péter (Kormos István), Kiss Anna (Nagy László), Kiss Benedek (Juhász Ferenc), Oravecz Imre (Weöres Sándor), Pardi Anna (Somlyó György), Petri Gyögy (Vas István), Rózsa András (Zelk Zoltán), Szentmihályi Szabó Péter (Fodor József), Szepesi Attila (Mezei András), Takács Zsuzsa (Pilinszky János), Tölgyessy Miklós (Benjámin László).
A kötetet Illyés Gyula, Költők egymás közt c. verse vezeti be.

KÖPECZI Béla: Fénelon Telemachosának első magyarországi fordítási kísérlete. [Tanulmány.] Bp., (Akadémiai.) 1969. 18 p.
Dedikált
IGy 5702
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Filológiai Közlöny 1969.1–4. sz.-ból.

KÖPECZI Béla: Rákóczi Bossuet és Fénelon között. [Tanulmány.] Bp., Eszmei és irodalmi találkozások. 1970. 29-47. p.
Dedikált
IGYGY 1682
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Eszmei és irodalmi találkozások c. könyvből.
Az első borító belsejében a bal felső sarokban ceruzás bejegyzés.

Körkép 68. (Tizenkilenc mai magyar elbeszélés.) (Szerk.: Rátkai Ferenc, Tóth Gyula.) Bp., Magvető. 1968. 681 p. [10 t.]
IGy 5243
MAnt.
Illyés Gyula: Bátyám Párizsban c. elbeszélése a kötetben.

Körkép 69. (Húsz mai magyar elbeszélés.) (Szerk.: Rátkai Ferenc, Tóth Gyula.) Bp., Magvető. 1969. 599 p. [11 t.]
IGy 5244
MAnt.
Illyés Gyula: Az öregedés tünetei c. elbeszélése a kötetben.

KÖRÖSSÉNYI János: Az önvédelemről. [Tanulmány.] (Bp.) Magyar Írók Tára. (1982.) 24 p.
IGYGY 1202
MIr.II.
Benne egy csekk.

KÖRÖSSÉNYI János: Szimmetrista kiáltvány. [Tanulmány.] (Bp.) Magyar Írók Tára. (1981.) 19 p.
Dedikált (utolsó oldalon)
IGYGY 1203
Egyéb.II.
Kézirat gyanánt készült. Ez a 406. számozott pld..
Benne egy melléklet és egy belföldi postautalvány.

Köszöntő. [Antológia.] (Ill.: Hincz Gyula.) [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 247 p. [6 t.]
IGy 5157
MAnt.
Az illusztrációk felső részükön ragasztással vannak a könyvbe illesztve. A könyv kartontokban van.
Benne Illyés Gyula: Az új nemzetgyűléshez c. verse

KÖVES Miklós: Hat nap és a hetedik. (Erdélyi regény.) Kolozsvár, Erdélyi Enciklopédia. [é.n.] 261 p.
IGYGY 1204
MIr.I.

KÖVES Rózsa – ERÉNYI Tibor: Kunfi Zsigmond életútja. [Monográfia.] (Bp.) Kossuth. 1974. 387 p.
IGYGY 1214
Tört.

KÖVESDI KISS Ferenc: Reménységdajkálók. [Versek.] (Bev.: Kónya Sándor.) Bukarest, Litera. 1977. 95 p.
IGYGY 1213
MIr.I.
Benne vers-gépirat

Közelképek (Húsz romániai magyar író.) [Interjúk.] (Interjúkat készítette: Marosi Ildikó. Fényképezte: Erdélyi Lajos.) Bukarest, Kriterion. 1974. 116 p.[21 t.]
Dedikált (Marosi Ildikó Illyés Gyulának)
IGy 5465
MIr.II.
Benne egy borítékdarab Marosi Barna címével és nevével.

Közelről nézvést. [Tanulmányok.] (Szerk.: Foltányi Zsuzsa, Kodolányi Gyula.) Bp., Püski. 1989. 154 p.
Dedikált
IGYGY 6121
Egyéb.II.

Közép-Keleteurópai Klub. (BME KISZ „R” Klubja.) [ Műsorfüzet.] [Bp.] [k.n.] [1980.] 5 p.
Egyéb.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

Középkori magyar verseink. (Szerk., [bev.]: Horváth Cyrill.) Bp., MTA1921. 531 p.
/Régi Magyar Költők Tára. 1./
IGy 5151
MAnt.
Autográf ceruzával a szennycímoldalon: Illyés Gyula 1933. Zengővárkony

Közgyűlési beszámoló. [h.n.] [k.n.] 1981. 14 p.
Pecsét és leltári szám nélkül.

KRILOV, [Ivan Andrejevics]: Válogatott mesék. (Ford.: Szabó Lőrinc. Ill.: Reich Károly.) (Bp.) Ifjúsági Könyvkiadó. (1952.) 70 p.
Dedikált (Szabó Lőrinc Illyés Máriának.)
IGYGY 3587
OrIr.I.

KRISTEVA, Julia: La révolution du langage poétique. (L’avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautrémont et Mallarmé.) [Tanulmány.] Paris, Seuil. (1974.) 645 p.
/Tel Quel/

IGYGY 2886
FrIr.II.

KRISTÓF Attila: A ház. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1984. 347 p.
IGYGY 1205
MIr.I.
Benne: Díjbeszedő nyomtatványa és egy számla.

KRLEŽA, Miroslav: Essais. (Littérature, politique, histoire.) (Vál., előszó: Predrag Matvejević.) Zagreb, Le Pont/The bridge. 1973. 264 p.
IGYGY 3696
HorIr.I.

KRLEŽA, Miroslav: Essais. (Littérature, politique, histoire.) (Vál., előszó: Predrag Matvejević.) Zagreb, Le Pont/The bridge. 1973. 264 p.
IGYGY 3697
HorIr.I.

KROPOTKIN, [Petr Alekseevi]: Egy orosz forradalmár emlékiratai. II. (Ford.: Gergely Győző.) [Bp.] Révai. 1912. 366 p.
/Világkönyvtár/
IGy 4234
Tört.

KROPOTKINE, Pierre: L’anarchie. (Sa philosophie – son idéal.) (Conférence qui devait être faite le 6 mars 1896 dans la salle du Tivoli-Vauxhall, à Paris.) Paris, P.-V. Stock Éditeur. 1907. 59 p.
/La Bibliothèque Sociologique.9./
IGYGY 3600
Fil.
A könyv hátsó borítója le van szakadva és a könyv is eléggé rongyos.

KRUCZKOWSKI, Leon: Úr és paraszt. (Regény.) (Előszó: Leon Kruczkowski. Ford.: Mészáros István.) [Bp.] Szépirodalmi. [1951.] 262 p.
IGYGY 3744
LenIr.I.
A könyv végén szómagyarázatokkal

KRÚDY Gyula: A kápolnai földosztás. (A sorozatot szerk.: Apor Dezső. Utószó a hasonmás kiadáshoz: Remete László.) Bp., Kultúra. 1919. (Mezőgazdasági Kiadó. 1978.) 61 p.
/Károlyi–Könyvtár. IV./
IGYGY 4031
MIr.I.
Hasonmás kiadás (1978)

KRÚDY Gyula: Ál-Petőfi. (Regény.) (Bp.) Athenaeum. [1922.] 95 p.
/Olcsó Regény/
IGYGY 1206
MIr.I.

KRÚDY Gyula: Etel király kincse. (Regények. Valakit elvisz az ördög - Boldogult úrfikoromban - Etel király - Purgatórium.) (Szerk., szöveggond.: Barta András.) Bp., Szépirodalmi. (1981.) 496 p.
/Krúdy Gyula Művei/
Dedikált (Krúdy Zsuzsa.)
IGYGY 1208
MIr.I.
Benne két papírjelzés, és ceruzás jelölések.

KRÚDY Gyula: Kossuth fia. [Történelmi regény.] (Szöveggond., jegyz., utószó: Fábri Anna.) Bp., Magvető. 1976. 412 p.
IGYGY 1209
MIr.I.

KRÚDY Gyula: Vadszőlő. [Publicisztikai írások.] (Ill.: Kondor Lajos. Előszó: Juhász Ferenc.) [Bp.] Magyar Helikon. 1971. 219 p.
Dedikált (Krúdy Zsuzsa)
IGYGY 1210
MIr.I.

KRÚDY Zsuzsa: Apám, Szindbád. [Dokumentumok.] Bp., Magvető. (1975.) 360 p.
Dedikált
IGYGY 1207
MIr.II.
A belső borítón ceruzával egy cím van feljegyezve.

KUCZKA Péter: Az élet szép. (Versek.) Bp., Révai.(1950.) 72 p.
/Kuczka Péter Munkái /
Dedikált
IGYGY 1215
MIr.I.
Benne Illyés Gyula: Bolhabál. Kuczka Péter: A vasárnapi ebéd balladája. Jackson Pollock balladája. A szélmalmok balladája, lapkivágatok.

KUCZKA Péter: Jónapot. [!] (Versek.) [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 162 p.
Dedikált
IGYGY 1216
MIr.I.

KUCZKA Péter: Testamentum. (Költemény.) [Bp.] Hungária. (1949.) 58 p.
Dedikált
IGYGY 1217
MIr.I.

KULIN György: A csillagászat problémái. [Tanulmány.] Bp., Kulin György. 1947. 58 p.
/Csillagok Világa Könyvek. 2./
IGy 5079
Egyéb.II.
Sz1.

KULIN György: Mit mondanak a csillagok? [Tanulmányok.] (Lektorálta: Róka Gedeon. Előszó: Kulin György.) Bp., Gondolat. 1976. 213 p.
Dedikált
IGYGY 1218
Egyéb.II.

Kullervo. (a Kalevala XXXI – XXXVI. Éneke.) (Ford.: Rácz István.) Helsinki, (Otava.) 1974. [80 p.]
IGYGY 4053
FinnugIr.I.
A címlapon Rácz István címe ceruzával.

KUN Andor: Enyhítő körülmények Magyarország bűnperében. [Tanulmány.] (Bp.) Kun Andor. [é.n.] 79 p.
IGy 4439
Tört.
Kötéséből kijött.

KUN Béla: A Magyar Tanácsköztársaságról. (Válogatott beszédek és írások.) (Bp.) Kossuth. 1958. 643 p.
Dedikált (Kun Ágnes Illyés Gyuláéknak.)
IGYGY 1212
Tört.

KUN Béla: Irodalmi tanulmányok. ( A kötetet összeáll.: Garamvölgyi József. Bev.: Illés Béla.) Bp., Magvető. 1960. 174 p.
IGYGY 1211
MIr.II.

KUN Béláné: Kun Béla. (Emlékezések.) Bp., Magvető. 1966. 419 p. [16 t.]
IGYGY 1219
Tört.

KÚN László Béla: Neste, Ajtony leánya. Dráma 3 felvonásban.) [h.n.] [k.n.] [é.n.]
43 +3 p.
IGYGY 1223
Gépirat kemény papírkötésben. Festett, nem nyomtatott fedél. A szerző kézírásos javításaival, lakcímével.

KUN, M.: Un tournant décisif dans la vie de Bakounine. (Données inédites sur son évolution idéologique et sur son activité conspiratrice.) [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. (1980.)
[27]-75. p.
Dedikált
IGYK 6283
Tört.–Klny.
Különlenyomat az Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 26. 1980.
Az első borítón orosz nyelvű összefoglaló található.

KUNDERA, Milan: Le livre du rire et de l’oubli [Csehből franciára ford.: François Kérel.] [Paris] Gallimard. 1979. 260 p.
/Du Monde Entier/
IGYGY 2888
CsehIr.I.

KUNSZABÓ Ferenc: És ég az oltár. (Széchenyi István életműve.) (Bev.: Illyés Gyula. Utószó: Kunszabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. (1983.) 475 p.
Dedikált
IGYGY 1221
Tört.

KUNSZABÓ Ferenc: És ég az oltár. (Széchenyi István életműve.) (Bev.: Illyés Gyula. Utószó: Kunszabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. (1984.) 475 p.
IGYGY 1220
Tört.

KUNSZERY, GY[ula].: Zur Geschichte des ungarischen Sonetts.[Tanulmány.] Bp., (Akadémiai.) 1959. [277]-298 p..
Dedikált
IGy 5706
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae II. köt.-ből.

Kurjantásnyi Magyarország. (Versek Szolnok tájáról.) [Antológia.] (Szerk., bev.: Szurmay Ernő.) Szolnok, (Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár.) 1980. 89 p.
IGy 4379
MAnt.
Benne Illyés Gyula: Csatavesztés Szolnoknál c. verse.

[KUTHY Lajos]: KUTHI Lajos: Novellák. Pest, [k.n.] 1852. 146 p.
/Kuthi Munkái. VIII./
IGYGY 1222
MIr.I.
Erősen rongálódott. Lapszélei szakadozottak.

Kutsut minua nimeltä (Uskonnollista runoutta 1900-luvun Euroopassa.) (Valikoinut ja suomentanut: Anna-Maija Raittila.) Helsinki, Kirjapaja. (1981.) 199 p.
/Uskon Lyriikkaa 1./
IGYGY 3890
VAnt.

Külföldi színműírók. (Ford.: Harmos Ilona, Bárdos Artur, Németh Andor, Pásztor Árpád. Sorozatot szerk.: Gömöri Jenő.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 80 p.
/Modern Könyvtár/
IGYGY 3375
VAnt.
A számozatlan első oldalon ceruzával egy szám van beírva.

Külföldi versek könyve. (Vál.: Komlós Aladár. Rajzok: Kondor Lajos.) Bp., Móra. 1964. 430 p.
/Az Én Könyvtáram: Az Ifjúsági Irodalom Remekei/
IGy 5401
VAnt.

Külvárosi jeladás. (A XX. kerület szépirodalmi antológiája.) (Szerk.: Kárpáti Kamil. Előszó: Fodor József. Ill.: Bakallár József, Bartl József, Czétényi Vilmos, stb.) Bp., Budapest XX. Kerületi Tanácsa. 1973. 469 p.
Dedikált (Béri Géza)
IGYGY 4072
MAnt.
Számos képpel

Kvapky z pelete. [Versek.] ([Vál., ford.]: Emil Boleslav Lukáć.) Bratislava, Smena Mladá Fronta Naše Vojsko Svět Sovětú. 1968. 225 p.
Dedikált
IGYGY 3988
FrAnt.
Francia költők Villontól Valéryig.

L

LABANCZ Gyula: Idő: személyi csönddel. Párizs, Magyar Műhely. 1975. 71 p.
IGYGY 1225
MIr.I.
A belső címlap kijár

LABICHE, Eugène: Le voyage de Monsieur Perrichon. [Színjáték.] [Bev., jegyz.: Monique Schlosberg.Ill.: M. Abauzit.] Paris, Didier. (1962.) 166 p.
/Lire et Savoir/
IGYGY 4104
FrIr.I.

LABIŞ, Nicolae: Az őz halála. (Versek.) (Ford.: Kányádi Sándor. Ill.: Abodi Nagy Béla.) Bukarest, Irodalmi Kiadó. 1964. 89 p.
Dedikált (Kányádi Sándor.)
IGYGY 3734
RomIr.I.

La chanson de Roland. [Szemelvények.] [Jegyz., ford.: A. Perier.] Paris, Librairie Hatier. [1936.] 63 p.
/Les classiques pour tous. 96./
IGy 5094
FrIr.I.
Sz1.

La chanson française du XVe au XXe siècle. Paris, La Renaissance du Livre. [é.n.] 326 p.
/Tous les Chefs-d’Euvre de la Littérature Française/
IGYGY 3275
FrAnt.
Benne egy A/4-es papíron egy gépelt francia vers.

LACKÓ Miklós: Válságok – választások. (Történeti tanulmányok a két háború közötti Magyarországról.) (Lektor: Berend T. Iván.) Bp., Gondolat. 1975. 362 p.
/Társadalomtudományi Könyvtár/
IGYGY 1224
Tört.
Benne az utolsó oldalakon ceruzás bejegyzések. (Valószínűleg oldalszám megjelölések.)

LACLOS, [Choderlos de] : Les liaisons dangeureux. (ou Lettres recueillies dans une société et publiées pour l’instruction de quelques autres.) Paris, Société de Mercure de France. (1919.) 476 p.
IGYGY 2889
FrIr.I.
A könyv gerince szétszakadva, a könyv több darabra esett szét.
Benne 1 reklám és egy levél Illyés Máriának.

La cour de Louis XV. (Journal de voyage du comte Joseph Teleki.) [Napló.] (Közread.: Gabriel Tolnai.) Paris, Les Presses Universitaires de France. 1943. 214 p.
/Bibliothèque de la Revue d’Histoire Comparée. I./
Dedikált
IGYGY 2123
Tört.

La cour de Louis XV. (Journal de voyage du comte Joseph Teleki.) [Napló] (Közread.: Gabriel Tolnai.) Paris, Les Presses Universitaires de France. 1943. 214 p.
/Bibliothèque de l
a Revue d’Histoire Comparée. I./
Dedikált
IGYGY 2123/b
Tört.
Megrongálódott.

LA CRETELLE, Jacques de: Aparté. (ColèreJournal de colèreDix jours à Ermenonville.) Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française.(1927.) 221 p.
IGYGY 2890
FrIr.I.
A könyv
felvágatlan.

LACZKÓ Géza: Német maszlag, török áfium. (Regény.) [Bp.] Dante. 290 p.
IGYGY 1226
MIr.I.

LADÁNYI Mihály: Föld! Föld! (Huszonegy vers.) (Ill.: Haraszti Margit.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1976. [10 p.]
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban

LA FONTAINE , Jean de: Contes et nouvelles en vers de La Fontaine. 1-2. köt. [Mesék, novellák.] Paris, Éditions Stéréotype. 1800. 198, 226 p.
IGYGY 2892 – IGYGY 2894
FrIr.I.
Az első kötet utolsó oldalának bal felső sarkában egy szám van lejegyezve.

LA FONTAINE [, Jean de]: Mesék. (Szerk., előszó, jegyz., lektor: Gyergyai Albert. Ford.: Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kosztolányi Dezső, Lator László, Nemes Nagy Ágnes, Nyéki Lajos, Péczeli József, Radnóti Miklós, Rónay György, Szabó Lőrinc, Verseghy Ferenc, Vikár Béla, Weöres Sándor.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1955. 269 p. [5 t.]
IGYGY 2891
FrIr.I.

LA FONTAINE, Jean de]: Fables de La Fontaine. [Mesék.] Paris, Treuttel et Würtz. 1832. 331 p.
/Nouvelles Bibliothèques Classique ou Collection des Chefs-d’œuvre/
IGYGY 2893
FrIr.I.

LA FORGUE, Jules: Hamlet et quelques poésies. [Versek.] Paris, Librairie Stock. 1924. 126 p.
IGYGY 2895
FrIr.I.
A címlapon Illyés Gyula neve tollal beírva.

LA FORTELLE, Victor de: La matière nous dépasse. (Essais sur la vie sociale contemporaine.) [Tanulmány.] (Előszó: Victor de La Fortelle.) Paris, J. Ferenczi et Fils Éditeurs. (1932.) 254 p.
IGYGY 2747
Tört.
A könyv felvágatlan.

La France littéraire. (Morceaux choisis de littérature française.) [Antológia.] [Vál., jegyz.:
L. Herrig, G. F. Burguy.] Brunsvic, George Westermann Libraire-Éditeur.
1878. 694 p.
IGYGY 3280
FrAnt.
A könyv szétszakadt, rossz állapotú

La Hongrie entre l’orient et l’occident. (Série d’études avec un essai sur l’amitié franco-hongroise par le compte Robert de Dampierre.) Paris-Clermont-Ferrand, Hachette & Cie. 1944. 313 p.
IGYGY 2668
Egyéb.II.

LAJOS Árpád: Borsodi fonó. [Tanulmány.] (Előszó: Dömötör Sándor. Bev.: Lajos Árpád.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1965. 653 p. [10 t.]
/A Miskolci Hermann Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai. III./
IGy 4557
Népr.

LAKATOS István: Egy szenvedély képei. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1972. 200 p.
Dedikált
IGYGY 1227
MIr.I.
Fedél belső felén autográf ceruzaírással egy lakcím

LAKATOS István: Írás a porban. (Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. 1982. 342 p.
Dedikált
IGYGY 1229
MIr.I.

LAKATOS István: Kék pille. (Új és régebbi versek.) Békéscsaba, [Békés Megyei Könyvtár.] 1982. [48 p.]
Dedikált
IGYGY 1228
MIr.I.
Készült 250 számozott példányban. Ez a 65. sz.. Lakatos István tintaírású szövegjavításaival

LAKSIN, Vlagyimir: A siker fiziológiája. [Tanulmányok.] (Vál.: Karig Sára. Ford.: Elbert János, Földeák Iván, Gődény Endre, Király Zsuzsa, Szövényi Eszter, Ugrin Aranka, Wintermantel István.) [Bp.] Európa. (1978.) 310 p.
/Modern Könyvtár/
Dedikált
IGYGY 3588
VIr.II.

La littérature morale au moyen age. [Antológia jegyzetekkel.] [Jegyz., vál., ford.: Robert Bossuat.] Paris, Librairie Larousse. (1935.) 119 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5111
FrAnt.
Sz1.
Helyenként ceruzás aláhúzások.

LALOU, René: Panorama de la littérature anglaise contemporaine. [Tanulmány.] Paris, Kra. 1927. 249 p.
IGy 5455
VIr.II.
A könyvben autográf ceruzás bejegyzések.

[LAMB, Charles– LAMB, Mary Ann]: Lamb Károly és Mária: Shakespeare „Vihar”-ja. (Shakespeare’s „Tempest”.) [Színmű.] (Ford.: Plechl Béla.) Bp., Lantos. 1920. 31 p.
/Kétnyelvű Klassikus [!] Könyvtár. 27. sz./
IGy 5088
AngIr.I.
Sz1.
Kétnyelvű. Borítója kezd leszakadni.

LANDRE, Hervé: Le crottin des chevaux de bois. [Versek.] Paris, Éditions Saint-Germain-des-Pres. (1978.) 31 p.
/Collection À L’Écoute
Des Sources/
IGYGY 2897
FrIr.I.

L’année littéraire 1972. (Choix d’articles publiés par: La Quinzaine littéraire.) [Cikkek.] ([Utószó]: Maurice Nadeau.) [Paris] (La Quinzaine littéraire.) (1973.) 377 p.
IGYGY 3287
VIr.II.

LÁNYI Sarolta: Énekszó. (Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 268 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 6051
MIr.I.

La poésie africaine d’expression portugaise. (Anthologie précédée de évolution et tendances actuelles.) [Versantológia.] [Vál., előszó: Mario de Andrade. Ford., adaptálta: Jean Todrani, André Joucle-Ruau.] (Honfleur.) Pierre Jean Oswald. (1969.) 148 p.
/Les Poète Contemporaine en Poche./
I
Gy 5609
PorIr.I.

La poésie chinoise. (Anthologie des origines à nos jours.) [Versantológia.] [Vál., ford., jegyz.: Patricia Guillermaz.] (Paris,) Éditions Seghers. (1957.) 289 p.
/Collection Melior/
Dedikált
IGy 5610
KínIr.I.
Borítója rongálódott.

La poésie croate des origines à nos jours. [Versantológia.] [Vál.:Mihalić, Ivan Kušan.] [Bev.: Slavko Mihalić, Pierre Seghers.] [Ford.: Janine Matillon, Michèle Hurset, Mira Kuzmic, Ivanka Marković, Marc Alyn, Jean-Luois Deperris, Ivan Kušan, Pierre Seghers.. Ill.: Ante Kuduz.] (Paris) Seghers. (1972.) 307 p.
/Antologie „Autour du Monde”/
IGy 5841
HorIr.I.

La poésie française au XVIIe siècle (1594-1630.) [Bev.: Adrien Cart.] Paris, Boivin & Cie. [é.n.] 248 p.
/Le livre de l’Étudiant/
IGYGY 2611
FrAnt.
Az első borítója félig le van szakadva. A címlapon az Alliance Française pecsétje.

La poésie lyrique au moyen âge. [Antológia kiegészítő jegyzetekkel.] [Sorozatszerk.: Félix Guirand. Jegyz. vál., ford., sajtó alá rend.: Robert Bossuat.] Paris, Librairie Larousse. [1937.] 103 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5112
FrAnt.
Sz1.

LA PORTE, René: Federigo. [Színjáték.] Paris, Les Éditions Nagel. (1945.) 146 p.
/Collection du Théâtre Contemporain/
IGYGY 2898
FrIr.I.
Felvágatlan. A könyv a 90. számozott pld..

LAPPALAINEN, Seppo: Ugrien matalia kurkkuääniä de lage keelgeluiden van de oegriers. (Alacsony ugor torokhangok.) [Versek.] (Szerk.: Szabó Törpényi Ádám. Nyersford.: Szabó T. Ádám.) Groningen, [h.n.] 1979 p. 47 p.
Dedikált (Szabó T. Ádám.)
IGYGY 3859
FinnugIr.I.
A könyvből 350 számozott példány készült, mindegyikben az író sajátkezű aláírása található. Ez a 210. pld.. A dedikáció az utolsó oldalon található.

LARBAUD, Valéry: A. O. Barnabooth. (Son journal Intime.) Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. 1923. 347 p.
IGYGY 2899
FrIr.I.
A hátsó borító belső oldalán egy cédula van beragasztva: Készült Mentsik Ferenc könyvkötészetében.

LA ROCHEFOUCAULD, [Edmée de]: Maximes. (Suivies d’extraits des moralistes du XVIIe siècle.) [Sorozatszerk.: Leon Lejealle. Jegyz., bev.: J.-Roger Charbonnel.] Paris, Librairie Larousse. (1934.) 108 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5121
FrIr.I.
Sz1.

LA ROCHELLE, Pierre Drieu: Interrogations. [Versek.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. 1917. 98 p.
IGYGY 3088
FrIr.I.
A címlapon Illyés Gyula neve ceruzával.

Latin költők antológiája. (Szerk., előszó.: Szepessy Tibor. Sorozatot szerk.: Kormos István.Ford.: Arany János, Babits Mihály, Balogh Károly, stb.) (Bp.) Móra. (1958.) 277 p.
/Világirodalom Gyöngyszemei/
IGy 5130
AntIr.I.

LATOR László: Kalandok szenvedélyek. (Válogatott műfordítások.) [Bp.] Európa. 1968.
513 p.
Dedikált
IGYGY 1239
VAnt.

LA TOUR DU PIN, Patrice de: Psaumes. [Paris,] Gallimard. (1938.) 93 p.
/Collection Métamorphoses/
IGYGY 3182
FrIr.I.
Felvágatlan.

LA TOUR DU PIN, Patrice de: Une somme de poésie. [Paris] Gallimard. (1946.) 629 p.
IGYGY 3276
FrIr.I.
A könyv hátsó borítója összefirkált. Felvágatlan

LAVRENYOV, [Borisz Andrejevics]: Leszámolás. (Színmű 4 felvonásban.) (Ford.: Vas István.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1953. 104 p.
/Szovjet Színpad/
IGy 5018
OrIr.I.
Sz1.

LAWRENCE, David Herbert.: Szénaboglyák között. [Regény.] (Ford.: Vajda Endre. Előszó: David Garnett.)(Bp.) Révai. (1947.) 144 p.
/Révai Könyvtár 6.sz./
IGYGY 3453
AngIr.I.
A könyv külső védőborítója szakadozott és kezd kiszakadni a kötéséből.

LÁNYI Sarolta: Kései ajándék. (Válogatott versek.) [Bp.] Szépirodalmi. 1951. 152 p.
IGYGY 1230
MIr.I.

LÁNYI Sarolta: Múlt és jelenidő. [Versek.] Bp., Magvető. 1966. 196 p.
Dedikált
IGYGY 1231
MIr.I.

LÁNYI Sarolta: Őszi kert. [Versek.] (Ill.: Czóbel Béla.) Bp., Magvető. 1956. 470 p.
Dedikált
IGYGY 1232
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés.

LÁNYI Sarolta: Számlálatlan évek. (Válogatott versei. 1910-1946.) Bp., Új Idők., Singer és Wolfner. (1947.) 201 p.
Dedikált
IGYGY 1233
MIr.I.

LÁSZLÓ Géza: A magyar nyelv, mint a nyelvek egységes eredetének a bizonyítéka. [Tanulmány.] (Előszó: László Géza.) Szekszárd, (Kaszás Sándor Könyvnyomdai Műintézete.)
1931. 317 p.
Dedikált
IGy 5750
Nyelv.II.
Felvágatlan, borítóji, és gerince leszakadva.

LÁSZLÓ Gyula: A honfoglalókról.[Tanulmány.] Bp., Tankönyvkiadó. 1973. 76 p.
/Történelemtudomány – Történelemtanítás. 5./
Dedikált
IGYGY 6052
Tört.

LÁSZLÓ Gyula: Lehel kürtje. [Bp.] Múzeumok Központi Propaganda Irodája. 1958. 17 p.
[3 t.]
IGYGY 6053
Tört.

LÁSZLÓ Gyula: Sírfelirat Rudnay Gyula – 1881-1957 – emlékére. [Tanulmány.] (Bev.: Kisdéginé Kirimi Irén.) (Kaposvár,) Rippl-Rónai Múzeum. 1968. 76 p.
Dedikált
IGy 4711
MűvTört.

LÁSZLÓ Gyula: Szent László győri ereklyetartó mellszobráról. [Tanulmány.] Arrabona. 1965. 157-209. p.
Dedikált
IGYGY 1234
MűvTört.–Klny.
Különlenyomat az Arrabona 1965. évi 7. sz.-ból. Francia nyelvű összefoglalóval.

LÁSZLÓ Gyula: Szent László győri ereklyetartó mellszobráról. [Tanulmány.] Arrabona. 1965. 157-209. p.
Dedikált
IGYGY 1234
MűvTört.–Klny.
Különlenyomat az Arrabona 1965. 7. sz.-ból. Francia nyelvű összefoglalóval.

[LÁSZLÓ Károly]: Napló-töredék az 1849-iki menekülteket, internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg, Törökországban és az Amerikai Egyesült-Államokban László Károlytól. Bp., Franklin. 1887. 96 p.
IGy 4348
Tört.
A köny fele hiányzik, borítója megrongálódott.

LÁSZLÓ Lajos: A busók földjén. [Tanulmány.] (Lektorálta: Földvári János, Jólesz László.) Bp., Mezőgazdasági Kiadó. 1969. 202 p. [8 t.]
Dedikált
IGy 4562
Népr.

LÁSZLÓFFY Aladár: A következő ütközet. (Versek.) Bukarest, Kriterion. 1974. 157 p.
Dedikált
IGYGY 1237
MIr.I.

LÁSZLÓFFY Aladár: Színhelyek. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1985.1965. 148 p.
Dedikált
IGYGY 1238
MIr.I.

LÁSZLÓFFY Csaba: Apokrif. [Elbeszélések.] Bukarest, Kriterion. 1979. 136 p.
Dedikált
IGYGY 1235
MIr.I.

LÁSZLÓFFY Csaba: Levelek az időből. Bukarest, Kriterion. 1976. 75 p.
Dedikált
IGYGY 1236
MIr.I.
Benne levél. PIM céges levélpapírján. Kézírással.:
„Kedves Gyula bátyám!
Kolozsváron jártam s Lászlóffy Csaba megkért, hogy juttassam
el Hozzád e frissen megjelent kötetét. Tisztelettel üdvözöl Botka Ferenc
1977. jan.11.”

Látogatóban. (Kortárs magyar írók vallomásai.) (Szerk.: Erki Edit. Lektorálta: Tóth Dezső. Bibliográfia: Zalán Vince.) Bp., Gondolat. 1968. 416 p. [51 t.]
IGy 5198
MIr. II.

LÁTOS Sándor: Az eke visszafordul. [Elbeszélések.] [Bp.] A szerző kiadása. (1965.) 313 p.
Dedikált
IGYGY 3991
MIr.I.
Benne levél

LÁZÁR István: Kémek csatája.] [Regény.] [h.n.][k.n.] [1921.] [160 p.]
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.I.
Sz4.
A könyv borítója gerince és több lapja hiányzik, lapjaira hulló.

LÁZÁR, André: Hongrois de la résistance. (Préface: Vercors.) Paris, Éditions du Bateau Ivre. [1948.] 89 p.
Dedikált (Illyés Gyulának barátsággal Bajomi lázár Endre.)
IGy 4427
Tört.
Felvágatlan

LEACOCK, Stephen: A mauzóleum klub. (Ford.: Szerb Antal.) (Bp.) (Pharos.) (1943.)
315 p.
IGYGY 3462
AngIr.I.

LE BRETON, Alain: Emparé de Toi. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1953.) 42 p.
/Collection Cahiers Bi-Mensuels. 298./
IGYGY 2580
FrIr.I.

LECLERCQ, Léna: Pomme endormie. [Versek.] Décines, l'Arbalète. (1958.) 105 p.
IGYGY 2900
FrIr.I.

LE GOFFIC, Charles: La littérature française aux XIXe et XXe siècles. (Tableau général accompagné de pages types.) 1. köt. Paris, Bibliothèque Larousse. (1919.) 243 p.
IGYGY 3266
FrIr.II.
A könyv gerince rongált, kezd szétesni.
Ceruzás jelölések.

Le livre d’or de la poésie française. 2. (de 1940 à 1960.) ([Szerk., jegyz.]: Pierre Seghers.) (Verviers) (Gérard & Cie) (1969.) 379 p.
/Marabout Université/
IGYGY 3148
FrAnt.

Le livre jaune français. (Documents diplomatiques 1938-1939.) Paris, Imprimerie Nationale. (1939.) 431 p.
IGYGY 3258
Tört.

LELONG, Michel: Pour un dialogue avec les athées. Paris, Les Éditions du Cerf. 1965. 139 p.
/L’Église aux Cent Visages. 17./
IGYGY 2901
Egyéb.II.

Le meilleur choix de poèmes est celui que l’on fait pour soi 1818-1918. (Vál, bev.: Paul Éluard.) Paris, Éditions du Sagittaire. (1947.) 383 p.
Dedikált (Paul Éluard Illyés Gyulának.)
IGYGY 2701
FrAnt.
A könyv gerince kezd leszakadni.

LENDVAI, Paul: Das eigenwillige Ungarn. (Innenansichten eines Grenzgängers.) Zürich, Edition Interfrom. 1986. 148 p.
/Texte + Thesen/
Dedikált
IGy 4140
Tört.
Benne Paul Lendvai névjegykártyája.

LENGYEL Balázs: A mai magyar líra. [Tanulmány.] (Előszó: Lengyel Balázs.) (Bp.) Officina. 1948. 116 p.
IGy 5644
MIr.II.

LENGYEL Balázs: Közelképek. (Válogatott tanulmányok.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 496 p.
Dedikált
IGYGY 1241
MIr.II.

LENGYEL Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. (Líránk a hetvenes években.) [Tanulmányok.] Bp., Magvető. 1982. 554 p.
Dedikált
IGYGY 1242
MIr.II.

LENGYEL Béla: József Attila és Verhaeren. (A szocialista költészet születéséhez.) Bp., (Akadémiai.) 1967. 411–426.
Dedikált
IGy 5696
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Filológiai Közlöny 1967/3–4. sz.-ból.

LENGYEL Géza: Ady a műhelyben. [Monográifa.] (Előszó: Lengyel Géza.) [Bp.] Szépirodalmi. 1957. 394 p.
IGYGY 33
MIr.II.

LENGYEL Györgyi: Faragás. [Tanulmány.] (Szerk.: Molnár László.) Bp., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1961. 36 p. [26 t.]
/Népművészet/
IGy 4646
Népr.

LENGYEL József: Bécsi portyák. [Önvallomás, útirajz.] Bp., Magvető. 1970. 191p.
/Lengyel József Összes Művei/
Dedikált
IGYGY 1243
MIr.I.

LENGYEL József: Ézsau mondja….[Elbeszélések. Dráma.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 215 p.
Dedikált
IGYGY 1244
MIr.I.

LENGYEL József: Három hídépítő. (Elbeszélés egy alkotás előéletéről.) [Esszé? Regény?] Bp., Szépirodalmi. 1960. 256 p.[17 t.]
Dedikált
IGYGY 1245
MIr.I.
Széchenyi István, William Clark, Adam Clark

LENGYEL József: Igéző. (Összegyűjtött novellák.) 1. köt. Bp., Magvető. 1971. 371 p.
/Lengyel József Összes Művei/
Dedikált
IGYGY 1247
MIr.I.

LENGYEL József: Isten ostora. [Kisregény.] Bp., Magvető. 1962. 162 p.
/Lengyel József Összes Művei/
Dedikált
IGYGY 1248
MIr.I.

LENGYEL József: Levelek Arisztophanészhez. [Drámák.] Bp., Magvető. 1972. 159 p.
/Lengyel József Összes Művei/
Dedikált
IGYGY 1249
MIr.I.

LENGYEL József: Mérni a mérhetetlent. [Prózák, versek.] 1-2. köt. Bp., Szépirodalmi. 1966. 838, 771 p. [1 t.]
/Lengyel József Összegyűjtött Munkái/
Dedikált
IGYGY 1250–IGYGY 6054
MIr.I.
1. köt. Novellák, versek mesék.
2. köt. Riport, útinapló, regények

LENGYEL József: Ó hit-Jeruzsálem. [Versek.] Bp., Magvető. 1973. 104 p.
/Lengyel József Összes Művei/
Dedikált
IGYGY 1251
MIr.I.

LENGYEL József: Prenn Ferenc hányatott élete. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 325 p.
Dedikált: A sok Orbán-napi hideg időben Illyés Gyulától szeretetet kérve-adva Lengyel József 63. V. 21
Leltári szám és pecsét nélkül.
MIr.I.

LENGYEL József: Tükrök. [Cikkek, riportok, esszék.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 306 p.
Dedikált
IGYGY 1252
MIr.I.

LENGYEL Péter: Cseréptörés. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 430 p.
Dedikált
IGYGY 1253
MIr.I.

LENGYEL, Cornel: The atom clock. [Színmű.] Los Angeles, Fantasy Publishing Company. (1951.) 66 p.
IGYGY 3741
AngIr.I.

LENIN, [Vlagyimir Iljics]: Az irodalomról. (Szemelvények Lenin műveiből, leveleiből.) (Ford.: Waldapfel József.) Bp., Szikra. 1951. 267 p.
IGYGY 3589
VIr.II.

LENIN, [Vlagyimir Iljics]: Állam és forradalom. (A marxizmus tanítása az államról és a proletáriátus feladatai a forradalomban.) (Előszó: Vlagyimir Iljics Lenin.) [Bp.] Kossuth. 1977. 184 p.
/A Marxizmus Leninizmus Klasszikusainak Kiskönyvtára. 16./
IGYGY 3590
Fil.
Benne egy könyvjelzőként használt szelvény amelyre pár sor van írva ceruzával. A könyvben több helyen kijelölések és bejegyzések ceruzával.

LENIN, [Vlagyimir Iljics]: Marx Károly. [Tanulmány.] (Előszó: V. I. Lenin.) (Bp.) Szikra. 1945. 58 p.
[/A marxizmus-leninizmus kis könyvtára/]
IGy 5024
Egyéb.II.
Sz1.
Benne hibaigazító.

LENKEI Henrik: Petőfi és a természet. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk.: Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán.) Bp., Kunossy, Szilágyi és Társa. 1910. 182 p.
/Petőfi-Könyvtár. XXI./
IGYGY 1643
MIr.II.
Rongálódott, a lapok kijárnak. Az utolsó üres oldalon ceruzás autográf bejegyzés.

LENKEI Vilmos Dani: A Balaton mint gyógytényező. [Tanulmány.] Bp., Balatoni Szövetség Kiadása. 1912. 131 p.
IGy 4453
Egyéb.II.
A címlapon kék ceruzával Kozmutza Hermil neve. A könyvben kék ceruzával kijelölések. Az utolsó oldalon ceruzával egy beírás. A borítója szakadt és kijár a kötésből.

LE NOBLE, Eustache: Rákóczi fejedelem históriája avagy az elégedetlenek háborúja az ő vezérlete alatt. (Bev.: Köpeczi Béla. Ford.: Márki Sándor. Jegyz.: Kovács Ilona.) (Bp.) Magyar Helikon. 1976. 158 p.
Dedikált (Gömrő Tibor az utolsó oldalon)
IGYGY 1681
Tört.

LEONIDZE, Georgij: Sztálin ifjúsága. (Gyerekkor–Serdülőkor.) (Hősköltemény.) (Ford.: Kardos László, Raics István.) (Bp.) Révai. (1949.) 143 p.
IGYGY 3637
OrIr.I.
A könyv külső védőborítója szakadozott.

LEONOV, [Leonyid]: Sáskajárás. [Kisregények.] (Ford.: Erdődi József.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 199 p.
/Orosz Remekművek/
IGYGY 3591
OrIr.I.
Sáskajárás – Velikosumszk bevétele

[LEOPARDI, Giacomo]: Prose di Giacomo Leopardi. [Prózai írások.] Milano, Societá Editrice Sonzogno. 1902. 381 p.
/Biblioteca Classica Economica 17./
IGYGY 3795
OlIr.I.
A címoldalon ceruzás jegyzet.

Le pouvoir du chant. (Anthologie de la poésie populaire ouralienne.) [Vál.: Domokos Péter. Szerk.: Georges-Emmanuel Clancier. Ford.: Jean-Luc Moreau.] [Bp.] Corvina. (1980.) 386 p.
IGy 5629
Finnug.II.
Benne a Corvina Kiadó kártyája

Les cathares. [Dokumentumok.] [Előszó: Simone Weil.] (Paris,) Éditions de Delphes. [é.n.] 455 p. [6 t.]
IGYGY 2586
Tört.
A hátsó borító belső oldalán ceruzás megjegyzések. A melléklet ki van szakadva, külön álló lapokban található a könyvben.

Les chefs-d’œuvre de la langue française des origines à nos jours.(Prose.) Paris, Bibliothèque Larousse. (1924.) 228 p.
IGYGY 3265
FrAnt.
A könyv els
ő borítója félig leszakadva. A könyvben több helyen kijelölések és bejegyzések.

LESCURE, Jean: 1848. (Poème dramatique en trois journée.) [Drámai költemény.] (Előszó: Jean Lescure.) (Paris-Genève,) Trois Collines. (1948.) 208 p.
IGYGY 2902
FrIr.I.
Felvágatlan.

Les grands poètes hongrois du XIXe siècle. ([Bev.]: Eugène Bencze.) Paris, La Renaissance du Livre. (1937.) 199 p.
/Le
s Cent Chefs-D’Oeuvre Étrangers/
Dedikált
IGy 5193
MAnt.
Felvágatlan.

Les Orateurs de la Révolution française. [Szöveggyűjtemény kiegészítő jegyzetekkel.] [Vál., jegyz., magy.: Roger Garaudy. Sorozatot szerk.: Félix Guirand.] Paris, Librairie Larousse. [1946.] 107 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5113
FrAnt.
Sz1.

Les poèmes de l’année 1958. [Szerk.: Alain Bosquet, Pierre Seghers.] (Paris,) Seghers Éditeur. 1958. 200 p.
IGYGY 3154
FrAnt.

Les poèmes de l’année 1959. [Szerk.: Alain Bosquet, Pierre Seghers.] (Paris,) Seghers Éditeur. 1959. 277 p.
IGYGY 3155
FrAnt.

Les poèmes de l’année 1970. [Szerk.: Alain Bosquet, Pierre Seghers.] (Paris,) Seghers Éditeur. 1970. 221 p.
IGYGY 3156
FrAnt.

Les poètes anglais. [Szerk.: Paul Géraldy. Előszó: René M. Gardens. Bev. tanulmány: Charles Simond.] Paris, Louis-Michaud. [é.n.] 222 p.
/Encyclopédie littéraire illustrée: Anthologie des chefs-d'oeuvre classiques de toutes les époques et de tous les pays./
IGy 5457
AngIr.I.

Les poètes de la rue des Sols. (Anthologie des poètes de l’Université Libre de Bruxelles par Jean-Paul de Nola.) [Előszó: Henri Janne. Bev.: Franz Hellens. Utószó: Robert Goffin.] Paris, Éditions Universitaires. (1963.) 397 p.
IGYGY 3255
FrAnt.
Dedikált (Robert Goffin Illyés Gyulának.)

Les vingt meilleures nouvelles de l’Amérique Latine. [Elbeszélések.] (Vál., bev.: Juan Liscano.) (Paris) Seghers. (1958.) 400 p.
/Collection Melior/
IGy 5574
VAnt.

[LESZKOV, Nikolaj Szemenov] Nyikolaj Szemjonovics Ljeszkov: A vasakarat. [Regény.] (Ford.: Gáspár Endre.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 101 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3593
OrIr.I.
Részben felvágatlan

Le théatre comique au moyen age. (Choix de piéces.) [Szöveggyűjtemény magyarázatokkal.] [Sorozatszerk.: Félix Guirand. Vál., szerk, jegyz.: Jean Frappier, A.-M. Gossart.] Paris, Librairie Larousse. (1935.) 119 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5123
Fr.Ant.
Sz1.

Le théâtre comique au moyen âge. [Antológia.] [Jegyz., bev.: Jean Frappier, A.-M. Gossart.] Paris, Librairie Larousse. [é.n.] 119 p.
/Classique Larousse/
IGYGY 3285
FrAnt.

Lettische volkslieder. [Ford., előszó: Inga Bielenstein.] (München.) Georg Müller Verlag München. 1918. 112 p.
IGy 5601
FinnugIr.I.
Gótbetűs.
Borítólapjai leszakadva. Szennycímlapon fekete tintával egy aláírás.

LEVENDEL Júlia – HORGAS Béla: A szellem és a szerelem. (József Attila világképe.) [Tanulmányok.] (Bev.: Levendel Júlia, Horgas Béla. Lektorok: Gyertyán Ervin, Tóth Dezső.) Bp., Gondolat. 1970. 185 p.
IGYGY 911
MIr.II.
Benne a Kritika 1970. márc. sz.-ból kivágott Levendel Júlia cikk.

LÉVI-STRAUSS, Claude: La pensée sauvage. [Tanulmány.](Előszó: Claude Lévi-Strauss.) (Paris) Plon. (1962.) 395 p.
IGYGY 2903
Népr.
Számos képpel. A szöveg mellett ceruzás jelölések
Benne két reklámcédula.

LÉVI-STRAUSS, Claude: Szomorú trópusok. [Tanulmányok.] (Ford.: Örvös Lajos. Szöveggond.: Benyhe János. Szakbíráló: Boglár Lajos. Utószó: Köpeczi Béla.) Bp., Európa. 1973. 487 p.
Dedikált (Örvös Lajos)
IGYGY 3161
Népr.

LEVONEVSZKIJ, [A.]: A Zalomov-család. [Regény.] (Ford.: Niederhauser Emil. Előszó: Ilja Gruzdjev, D.M. Levonevszkij.) (Bp.) Franklin. 1950. 146 p.
/Orosz Remekművek/
IGYGY 3592
OrIr.I.

LÉNÁRD A. Sándor: Egy nap a láthatatlan házban. [Regény.] (Ill.: Lénárd A. Sándor.) Bp., Magvető. 1969. 302 p.
IGYGY 1240
MIr.I.

LÉVY, Paul: Le chemin de la mosquée. [Regény.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1946.) 298 p.
Dedikált
IGYGY 2904
FrIr.I.
Benne egy szállodaszámla.

[LI TAJ PO] Li-Tai-Pe: [Költemények.] [Utószó: Alabund.] Leipzig, Insel Verlag. [é.n.]
47 p.
/Insel-Bücherei. 201./
Gótbetűs
IGYGY 3342
KínIr.I.

[LI TAJ-PO]: Li Taj-Po, Tu Fu, Po Csü-Ji versei. (Vál., jegyz.: Csongor Barnabás.) (Ford.: András László, Bernáth István, Csongor Barnabás, stb.) Bp., Európa. 1976. 417 p.
/Lyra Mundi./
IGYGY 3871
KínIr.I.

LIBRECHT, Géo: Poèmes Choisis. [Versek.] (Bev.: Alain Bosquet.) Paris, Pierre Seghers. (1952.) 58 p.
IGYGY 2905
FrIr.I.

LIDOV, P.: Tánya. (Egy hős partizánlány története.) [Elbeszélés.] [Bp.] Szikra. 1945. 30 p.
IGy 5593
OrIr.I.

LIGETI Ernő: Rózsaszüret. [Regény] Kolozsvár, Fraternitas Rt. [1941.] 296 p.
IGYK 3983
MIr.I.

LIGETI Ernő: Súly alatt a pálma. (Egy nemzedék szellemi élete: 22 esztendő kisebbségi sorban.) [Tanulmány.] (Kolozsvár) (Fraternitas RT) [194?] 214 p.
IGYGY 1254
Népr.

LINNA, Väinö: A sarkcsillag alatt. [Regény.] (Ford.: Erdődi József.) Bp., Európa. 1963.
474 p.
Dedikált (Erdődi István)
IGYGY 3860
FinnugIr.I.

LINNANKOSKI, Johannes: Menekülés (Falusi történet.) [Elbeszélés.](Ford.: N. Sebestyén Irén.) [Bp.] Athenaeum. [1940.] 143 p.
IGYGY 3861
FinnugIr.I.

LINT, Hermann: Horizont der Liebe. [Regény.] Berlin, Im Verlag Ullstein. (1927.) 251 p.
IGYGY 3341
NémIr.I.
Borítója hiányzik, a könyvből lapok kiszakadva, vége hiányzik.

LINZE, Georges: Poèmes 1920-1963. [Versek.] Liège, Anthologie. [é.n.] 135 p.
IGYGY 2906
FrIr.I.
Felvágatlan.

[LIPPÓCI Miklós]: Lelki örömmel és vigasztalással teljes prédikáció, melyet tött nemes Kassa városának megvétettetésekor - 1682 – Thököli Imre udvari és tábori prédikátora Lippóci Miklós. (Sorozatszerk., kiad.: Incze Gábor.) Bp., Incze Gábor. 1938. 32 p.
/A Reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói. 11. sz./
IGy 5030
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.

LIPTÁK Gábor: A hajómalom kísértete. (Elbeszélések.) (Ill.: SzávayEdit.) [Bp.] Móra. (1985.) 261 p.
Dedikált (Gabor helyett szeretettel Pulc (?))
IGy 4118/IGYK 4118
MIr.I.

LIPTÁK Gábor: A sümegi fazekas. [Elbeszélések.] (Ill.: Fekete Mária.) Bp., Móra, 1981.
428 p.
Dedikált: „Illyés Gyuláéknak a régi tisztelettel és szeretettel: Lipták Gábor 1981 X. 3.”
Leltári szám és pecsét nélkül
MIr.I.

LIPTÁK Gábor: Amiről a kövek beszélnek. (Regék, mondák, történetek.) (Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Móra. 1972. 338 p.
Dedikált
IGYGY 1255

LIPTÁK Gábor: Délibáb. (Alföldi regék, mondák, történetek.) [Feldolgozások.] (Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Móra. 1966. 363 p.
Dedikált
IGYGY 1256
MIr.I.

LIPTÁK Gábor: Ezüsthíd. (Elbeszélések.) (Ill.: Gaál Éva.) Bp., Móra. 1977. 385 p.
Dedikált
IGYGY 1257
MIr.I.

LIPTÁK Gábor: Regélő Dunántúl. (Mondák, történetek.) [Gyűjtés.] Bp., Móra. 1964. 367 p.
Dedikált (Flórának)
IGYGY 1258
Népr.

LIPTÁK Gábor: Sárkányfészek. (Regék, mondák, történetek Észak-Magyarországból.) [Gyűjtés.] (Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Móra. 1969. 389 p.
Dedikált
IGYGY 1259
Népr.

LITVÁN György: „Magyar gondolat-szabad gondolat” (Nacionalizmus és progresszió a század eleji Magyarországon.) [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Sík Csaba.) Bp., Magvető. 1978. 163 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
IGYGY 1260
Tört.
A számozatlan második oldalon tollal egy lakcím van bejegyezve.

LITVÁN György: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés c. könyvéről. [Bp.] [Történelmi Szemle.] 1981. 635-649. p.
Dedikált
IGy 4247
Tört.
Különlenyomat a Történelmi Szemle 1981. 4. sz.-ból

LITVÁN György: Két adalék az 1914-es Új Magyar Szemle előtörténetéhez. [Tanulmány.] [Bp.] Irodalomtörténet. 1974. [149]-160. p.
Dedikált
IGYGY 1261
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az It 1974. évi 1. sz.-ból.

[LJUBACSEV] ΛΟБАЧЕВ, Г.: Татарские и башкирские песни. [Kották.] [Moszkva], Gocudarsztbennyoe Muzükanyoje Izgyatyelsztvo. 1934. 27 p.
IGYGY 4111
Zene.I-II.
Sz4.
Mindkét borítója leválva, lapjai szakadozottak.

LOCHER, Kaspar T.: Gottfried Keller. (Der Weg zur Reife.) (Előszó: Kaspar T. Locher.) München-Bern. (1969.) 197 p.
Dedikált (?)
IGYGY 5507
VIr.II.

[LONGFELLOW, Henry Wadsworth]: Longfellow’s Poetical Works. (Ill.: John Gilbert.) London, George Routledge and Sons. [é.n.] 564 p.
IGYGY 3454
AngIr.I.

LONGUS: Daphnis és Chloe. [Regény.] (Ford., utószó: Fóti József. Ill.: Faragó Géza.) Bp., Sacelláry Kiadása. [é.n.] 256 p.
IGy 4978
Ant.I.
Sz1.

LOTI, Pierre: Az ébredők. [Regény.] (Ford.: Kőnig György.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 312 p.
/Nagy Regények Nagy Sikerek/
IGYGY 2909
FrIr.I.

LOTI, Pierre: Pêcheur d’Islande. [Regény.] [Bev.: Hermann Engelmann.] Bielefeld-Leipzig. Velhagen & Klasing. 1912. 129 p.
/Prosateurs Français. 121./
IGYGY 2907
FrIr.I.
Az utolsó lap szakadt.
A könyvön belül ceruzás firkálások.

LOUYOT, Michel: Roumanie. [Paris,] Seuil. 1973. 189 p.
/Petite Planète/
Dedidikált
IGYGY 3729
Egyéb.II.

LOVAS László: Gyökértől lombig. (Lovas László versei.) (Kecskemét) [A szerző kiadása.] [1967.] 155 p.
Dedikált
IGYGY 1262
MIr.I.

LOVASS Gyula: Honfitársnőm: Micheline. (Kisregény.) (Sorozatszerk.: Kenyeres Imre.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Ny. (1942.) 74 p.
/Diárium Könyvtár/
IGYGY 1263
MIr.I.

LOVIK Károly: A néma bűn. (Válogatott elbeszélések.) (Vál., bev.: Illés Endre.) Bp., Magvető. 1956. 397 p.
IGYGY 1264
MIr.I.

LOWRY, Malcolm: Vulkán alatt. [Regény.] (Ford., utószó: Göncz Árpád.)[Bp.] Európa. 1973. 452 p.
IGYGY 3455
AngIr.I.
A könyv külső védőborítójának hátsó oldalán színes tollal firkák találhatók.

LOYS, Masson: Pour une église… Genève-Paris, Éditions des Trois Collines. (1945.) 212 p.
IGYGY 2928
Egyéb.II.
Felvágatlan.

LÖKKÖS Antal: A csempész. (Novellák.) Róma, Katolikus Szemle. 1962. 109 p.
Dedikált
IGYGY 1265
MIr.I.

LŐRINCZ György: Amíg csak él az ember. (Székelyföldi tájak, sorsok.) [Riportok.] Bukarest, Kriterion. 1980. 170 p.
/Forrás/
Dedikált
IGYGY 1266
Szoc.
A könyv hátsó borítóján ceruzával beírva: „Illyés Gyulának”. A könyvben több helyen kék tollal javítások.

LŐRINCZE Lajos: A magyar nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1955. 81 p.
/Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 90./
IGy 5775
Nyelv.II.
A könyvben a 76 és 77 oldal között található 6 oldal melléklet és egy kihajtható térkép.

LŐRINCZE Lajos: A nyelvművelés elvi kérdései. (Vitaülés a Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlésén 1951 december 12-én.) (Bp.) (Akadémia.) 1952. 402-449.
IGy 5791
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 2. köt. 1.–4. sz.-ból.

LŐRINCZE Lajos: Földrajzineveink élete. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Györffy György.) Bp., Néptudományi Inézet. 1947. 32 p.
/A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára. 9./
Dedikált
IGy 5778
Nyelv.II.

LŐRINCZE Lajos: Helyesírási reformunk és az ly kérdése. [Tanulmány.] Bp., (Magyar Nyelvőr.) 1950. [3]–15.
IGy 5777
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Nyelvőr 74. évf.-ból.

LŐRINCZE Lajos: Nyelv és élet. [Tanulmányok.] (Előszó: Kodály Zoltán. Bev.: Lőrincze Lajos. Lektor: Nagy J. Béla.) Bp., Művelt Nép. 1953. 173 p.
IGy 5726
Nyelv.II.

LŐRINCZE Lajos: Nyelvőrségben. [Írások, tanulmányok.] (Bev.: Lőrincze Lajos. Lektor: Ferenczy Géza, Kovalovszky Miklós.) Bp., Akadémiai. 1968. 459 p.
Dedikált
IGy 5724
Nyelv.II.

LŐRINCZE Lajos: Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Bárczi Géza.) Debrecen, (Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete.) 1952. 31 p.
/A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 33./
IGy 5776
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Nyelvjárások 1. köt.-ből.

LUBY Margit, benedekfalvi: A parasztélet rendje. (Népi szokások, illendő magatartás, babonák Szatmár vármegyében. – Szamoshát, Tiszahát, Nyírség.) (Előszó: Solymossy Sándor. Bev.: Benedekfalvi Luby Margit.) Bp., Centrum. 1935. 232 p.
Dedikált
IGy 4602
Népr.
Borítója, gerince szakadozott.

LUBY Margit, benedekfalvi: A szilva hazája. Néprajzi Értesítő. 1939. 11 p.
Népr.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Néprajzi Értesítő 1939. 3-4. sz.-ból.

LUBY Margit, benedekfalvi: Bábalelte babona. [Tanulmány.] (Bev.: Benedekfalvi Luby Margit.) Bp., Benedekfalvi Luby Margit. 1936. 95 p.
Dedikált
IGy 4614
Népr.
Felvágatlan. Az utolsó számozatlan oldal elszakadva.

LUBY Margit, benedekfalvi: Fogyó legelőkön. [Tanulmány.] (Bev.: Benedekfalvi Luby Margit.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 228 p.
Dedikált
IGy 4715
Népr.

LUBY Margit, benedekfalvi: Fogyó legelőkön. [Tanulmány.] (Bev.: Benedekfalvi Luby Margit.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 228 p.
Dedikált
IGy 4588
Népr.
Felvágatlan

LUCKIJ, V. B.: Az angol és amerikai imperializmus a közelkeleten. [Tanulmány.] (Ford.: Völgyi Tibor.) Bp., Szikra. 1949. 60 p.
/Marxista ismeretek Kis Könyvtára. 58./
IGy 4474
Tört.
Az első borító külső oldalán Kozmutcza név ceruzával.

LUGOSSY Gyula: A jövevény. [Regény.] Bp., Magvető. 1971. 268 p.
Dedikált
IGYGY 1268
MIr.I.

LUGOSSY Gyula: Körforgások. [Novellák] Bp., Szépirodalmi. (1970.) 269 p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

LUIS-GABRIEL: Femmes en solde. [Novellák.] Paris, Les Éditions du Glaive. (1966.) 221 p.
Dedikált.
IGYGY 2753
FrIr.I.
Egy-két lap eltépődve.

LUKÁČ, Emil Boleslav: Parižske romance. [Versek.] [h.n.] Smena. 1969. 147 p.
Dedikált
IGYGY 3699
SzlovIr.I.
A külső borító első belső részén kék tollal bejegyzés.

LUKÁCS Ágnes: Auschwitz. (Női tábor.) [Grafikák.] Bp., Szocialista-Cionisták (ICHUD) Pártja. 1946. 24 p.
IGy 4477
MűvTört.

LUKÁCS György: A különösség. (A különösség mint esztétikai kategória.) [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1957. 255 p.
IGYGY 5681
Fil.

LUKÁCS György: A lélek és a formák. (Kísérletek.) [Tanulmányok.] Bp., Franklin. 1910. 210 p.
IGy 5635
Fil.

LUKÁCS György: A modern dráma fejlődésének története. 1-2. köt. Bp., Franklin. 1911. 496, 548 p.
IGy 6014 – IGy 6014/a
Szính.

LUKÁCS György: A realizmus problémái. [Tanulmány.] (Előszó: Lukács György. Ford.: Gáspár Endre.) [Bp.] Athenaeum. [1948.] 391 p.
IGy 4185
VIr.II.
Kötéséből kiszakadt.

LUKÁCS György: A történelmi regény. [Tanulmány.] (Előszó: Lukács György.) (Bp.) Hungária. [1947.] 305 p.
Dedikált
IGy 4184
VIr.II.
Benne Illyés Gyulának címzett boríték egy darabja.

LUKÁCS György: Az ész trónfosztása. (Az irracionalista filozófia kritikája.) (Lektor: Szigeti József. Előszó: Lukács György.) Bp., Akadémiai. 1954. 696 p.
Dedikált
IGy 4181
Fil.
A hátsó borító utolsó oldalán ceruzával számok felírva.

LUKÁCS György: Balzac, Stendhal, Zola. [Tanulmányok.] (Előszó: Lukács György.) (Bp.) Hungária. [1945.] 146 p.
IGy 5676
FrIr.II. L’honneur des poètes. [Antológia.] (Alger,) (Office Français d’Éditions.) (1944.) 61 p.
/Cahiers de L’office Français D’Éditions. 8./
IGYGY 3271
FrAnt.

[LUKÁCS György] LUKACS, Georges: Existentialisme ou marxisme? (Bev.: Lukács György. Ford.: Kelemen E.) Paris, Nagel. (1948.) 310 p.
/Collection Pensée/
IGy 4194
Fil.
Felvágatlan.

LUKÁCS György: Esztétikai kultura. (Tanulmányok.) (Előszó: Lukács György. Sorozatot szerk.: Gömöri Jenő.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 91 p.
/Modern Könyvtár. 201-203./
IGy 5677
VIr.II.
A könyv gerince és mindkét borítója leszakadva.

LUKÁCS György: Goethe és kora. [Tanulmány.] (Előszó: Lukács György.) (Bp.) Hungária. [1946.] 215 p.
Dedikált
IGy 5678
VIr.II.

LUKÁCS György: Írástudók felelőssége. [Tanulmányok.] (Előszó: Lukács György.) [Bp.] Szikra. 1945. 144 p.
IGy 5679
MIr.II.
A könyv hátsó borítójának külső oldalán autográf ceruzás jegyzet. Könyvben fehér papíron ceruzás jegyzet.

LUKÁCS György: Irodalom és demokrácia. [Tanulmányok.] (Előszó: Lukács György.) Bp., Szikra. 1947. 192 p.
Dedikált
IGy 5680
MIr.II.

LUKÁCS György: Kritikai realizmus. [Tanulmány.] Bp., Szikra. 1951. 275 p.
/Nagy Orosz Realisták/
Dedikált
IGy 4182
VIr.II.
Benne a Franklin Nyomdától egy minőségigazolás

LUKÁCS György: Művészet és társadalom. (Válogatott esztétikai tanulmányok.) (Szerk., vál.: Fehér Ferenc. Előszó: Lukács György.) Bp., Gondolat. 1968. 491 p.
/Lukács György Válogatott Művei. I./
Dedikált
IGYGY 6198

LUKÁCS György: Szocialista realizmus. [Tanulmány.] Bp., Szikra. 1952. 322 p.
/Nagy Orosz Realisták/
Dedikált
IGy 4183
VIr.II.
Benne a Franklin Nyomdától egy minőségigazolás.

LUKÁCS György: Új magyar kultúráért. [Tanulmányok, cikkek.] (Előszó: Lukács György.) Bp., Szikra. 1948. 234 p.
Dedikált
IGYGY 1270
MIr.II.

LUKOVSZKIJ, I.: A második határ. (Egyfelvonásos.) (Ford.: Radó György.) Bp., Művelt Nép. 1952. 27 p.
/Színjátszók Könyvtára 30./
IGy 5521
MIr.I.
Sz3.

LUNDKVIST, Artur: Az Ég akarata. (Regény.) (Ford.: Csatlós János. Rajzok: Szántó Piroska.) Bp., Európa. 1978. 196 p. [10 p.]
Dedikált (Artur Lundkvist, és Szántó Piroska.)
IGYGY 3862
SkanIr.I.

LURÇAT, Jean: Mes domaines. [Versek.] [Ill.: Jean Lurçat.] Pierre Seghers.(1958.)
55 p.
IGYGY 2908
FrIr.I.

LUTTER Tibor: G. B. Shaw. [Monográfia.] [Bp.] Művelt Nép. 1952. 131 p.
[1 t.]
/A Kultúra Mesterei/
IGYGY 3494
VIr.II.

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók. 1. köt. (A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal.) [Tanulmány.] (Bev.: Lükő Gábor.) Bp., MTA1936. 208 p. + 3 térkép
IGy 4603
Népr.
A könyv erősen rongálódott.

LYSOHORSKY, Ondra: Mais la vie est la plus forte. (Ford., előszó: Pierre Garnier.) Paris, André Silvaire. (1963.) 125 p.
/Grands Poètes Étrangers/
IGYGY 3673
CsehIr.I.
Felvágatlan

M

MACAULAY, Thomas Babington: Irodalmi és történelmi tanulmányok I.: Írók (Milton–Byron–Johnson.) [Irói arcképek.] (Ford.: Salgó Ernő. Előszó: Voinovich Géza.) (Bp.) Révai. [1924.] 218 p.
/Világkönyvtár. 39./
IGYGY 3467
VIr.II.
A könyv elég rossz állapotba van: borítója leválva, gerince leválva. Helyenként felvágalan.

MACAULAY, [Thomas Babington]: Nagy Frigyes. [Regény.] (Sorozatszerk.: Halász Gábor. Bev.: Joó Tibor. Ford.: Szigeti József.) Bp., Franklin. [1944.] 199 p.
/Kétnyelvű Remekművek.7./
IGYGY 3466
AngIr.I.
Az első lapok nincsenek felvágva.

MACEK, Josef: Le mouvement hussite en bohème. [Tanulmány.] Prague, Orbis. 1953. 51 p.
IGYGY 2910
Tört.
Az utolsó oldalon és a hátsó borító belső oldalán ceruzás bejegyzés.

MACHADO, Antonio: Quelques poèmes. [Vál., ford.: P. Darmangeat, G. Pradal-Rodriguez.] Paris, Pierre Seghers, (1954.) 77 p.
IGYGY 3829
SpaIr.I.

MACKAY, John Henry: Der Sybarit. (Eine Bekanntschaft.) [Elbeszélés.] (Berlin) (Otto von Holten.) (1929.) 42 p.
IGYGY 3464
NémIr.I.
Ez a 239. sz. pld. A könyv több helyen foltos és mindkét borítója leszakadt

MacLEISH, Archibald: Amerika ígéret volt. [Versek.] (Ford.: Vas István, Várady Szabolcs.) (Bp.) (Európa.) (1970.) 116 p.
IGYGY 3882
AngIr.I.

MADÁCH Imre: Az ember tragédiája. [Drámai költemény.] (Sorozatszerk.: Radó Antal. Kiad., bev.: Császár Ernő.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) 1915. 164 p.
/Magyar Könyvtár. 767–768./
IGy 5006
MIr.I.
Sz1.
A könyv gerince és hátsó borítója hiányzik. Lapjaira hulló. Helyenként ceruzás jelölések.

[MADÁCH Imre]: Madách Imre levelezéséből. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Bev.: Goldberger Salamon. Sajtó alá rend.: Komlós Aladár.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1933.] 142 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 27./
Dedikált:„Illyés Gyulának mély tisztelettel: az önképzőkör. Bp., 1933. nov.”
IGy 5349
MIr.I.
Sz1.
Borítólapja és gerince leszakadt.

[MADÁCH Imre]: Mózes. (Madách Imre drámai költeménye két részben.) (Élő színpadra alk., utószó: Keresztury Dezső. Ill.: Kass János.) Bp., Magvető. 1966. 156 p.
Dedikált (Keresztury Dezső.)
IGYGY 1271
MIr.I.

MADARÁSZ József: Emlékirataim (1831-1888). (Előszó: Madarász József.) Bp., Franklin. 1883. 528 p.
IGy 4334
Tört.
Erősen rongálódott: borítója levált, kötéséből kijár.

MADARIAGA, Salvador de: Anglais, français, espagnols. [Tanulmány.] (Előszó: André Maurois.) Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1930.) 270 p.
IGYGY 2911
Fil.

MADARIAGA, Salvador de: Elysiumi mezők. [Dráma.] (Ford.: G. Beke Margit. Előszó: Kőhalmi Béla.) Bp., Századunk. [é.n.] 112 p.
IGYGY 3833
SpaIr.I.

Madárúton. (45 fiatal költő.) (Vál., szerk., előszó: Vasy Géza.) [Bp.] [Móra.] (1979.) 335 p.
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 4013
MAnt.

MAETERLINCK, Maurice: A méhek élete. [Tanulmány.] (Ford.: Binder Jenő.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 210 p.
IGYGY 5512
Egyéb.II.

MAETERLINCK, Maurice: L’hôte inconnu. [Elmélkedés.] Paris, Eugène Fasquelle Éditeur. 1923. 324 p.
/Biblithèque-Charpentier/
IGYGY 2912
Egyéb.II.
A könyv elüls
ő borítója levált

MAETERLINCK, Maurice: L’intelligence des fleurs. [Elmélkedés.] Paris, Fasquelle Éditeurs. 1930. 313 p.
/Bibliothèque-Charpenti
er/
Egyéb.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

MAGNES, Claire-Anne: Des laines d’herbes. [Versek.] Luxembourg, Origine. 1977. [48 p.]
Dedikált: ’á Madame et Monsieur Illyés’
IGYGY 4073
FrI.
Sz1.
Minikönyv. Megjelent 400 példányban

MAGNES, Claire Anne: Forer ce silence. [Versek.] [h.n.] Le Cormier. (1975.) 34 p.
Dedikált
IGYGY 2954
FrIr.I.
Felvágatlan. A könyv a 222. számozott pld..

Magvető. (A magyar irodalom élő könyve.) (Összegyűjt.: Móricz Zsigmond.) Bp., Kelet Népe. 1940. 320 p.
Dedikált
IGYGY 1385
MAnt.

MAGYAR Bálint: A Nemzeti Színház története a két világháború között (1917-1944). [Tanulmány.] Bp., Szépirodalmi. (1977.) 434 p.
Dedikált
IGYGY 1275
Szính.

MAGYAR Bálint: A Vígszínház története alapítástól az államosításig 1896-1949. [Tanulmány.] Bp., Szépirodalmi. 1979. 545 p.
Dedikált
IGYGY 1276
Szính.

MAGYAR Bálint: Az amerikai film. [Tanulmány.] (Lektorálta: Rényi Péter, Ábel Péter.) Bp., Gondolat. 1974. 417 p.
Dedikált
IGYGY 1274
Egyéb.II.

Magyar dekameron. (Száz magyar író, száz elbeszélése.) 4-5. köt. (Összeáll.: Hevesi József.) Bp., Singer és Wolfner. 1893. 352, 300 p.
IGy 5240–IGy 5240/a
MAnt.
A 4. köt. címlapján kék ceruzás bejegyzés és több helyen ceruzás kijelölés, benne postai feladóvevény. Az 5. köt. címlapján kék ceruzás bejegyzés.

Magyar diák verseskönyve. (A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 11506-1924. V. sz. rendelete alapján összeállított könyv nélkül tanulandó költemények gyűjteménye.) (Összeáll., előszó: Fábián István.) [h.n.] Szukits Kiadás. 1943. 220 p.
/Magyar Diák Segédkönyvei. 1./
Dedikált (Fábián László Illyés Gyulának.)
IGy 5148
MAnt.
A könyv gerince és borítója leszakadva. Az utolsó oldalon ceruzás versfogalmazvány.

Magyar humoristák. (Petőfi Sándor, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Karinthy Frigyes, Tamási Áron, Illyés Gyula és mások vidám írásai.) (Sajtó alá rend., előszó: Sas Andor.) [Kassa,] Csehszlovákiai Magyar Kiadó. 1954. 297 p.
IGy 5249
MAnt.
Külső borítója szakadozott

Magyar irodalmi olvasókönyv a középiskolák I. osztálya számára. (Írták, szerk.: Julow Viktor, Kosaras István, Margócsy József. Irodalomelméleti összefoglaló: Kanizsai-Nagy Antal. Lektor: Makay Gusztáv.) Bp., Tankönyvkiadó. (1954.) 435 p.
IGYGY 6190
MIr.II.
A hátsó borító belső oldalán ceruzával egy cím van felírva.

Magyar írók a szovjet népről. [Antológia.] Bp., Szikra. 1947. 288 p.
IGy 5237
MAnt.
A kötetben részlet szerepel Illyés Gyula: Oroszország című könyvéből
A könyv gerince szakadozott.

Magyar Írók Szövetsége működésének dokumentumai. Bp.]
A Magyar Írók Szövetsége Alapszabálya 1976-1981-ig. 1976. 13 p.
Magyar Írók Szövetsége Alapszabálya. (Tervezet.) 1981. 15 p.
Magyar Írók Szövetsége Alapszabálya. 1982. 12 p.
Az Írószövetség tagjainak névsora. [é.n.] 8 p.
Tájékoztató a Magyar Írók Szövetsége közgyűlése részére az Alap Irodalmi szakosztálya tevékenységéről. 1981. 6 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

Magyar írók. [2. köt.] (Életrajz-gyűjtemény.) (Gyűjt., előszó: Danielik József.) Pest, Szent István Társulat. 1858. 441 p.
IGy 5389
MIr.II.
A címlapon kék filces monogram (?)

Magyar lant. (A legkedvesebb honfidalok, balladák és románczok a nép s az ifjúság számára.) [Antológia.] Pest, Heckenast Gusztáv. [é.n.] 15 p.
IGy 5181
MAnt.

MAGYAR Miklós: Ellobbant. (1938-1963.) [Versek.](Előszó: Illyés Gyula.) (Debrecen, Alföldi Ny.) [é.n.] 70 p.
IGYGY 6159
MIr.I.

Magyar népballadák. [Antológia.] (Szerk., bev.: Ortutay Gyula. Vál., jegyz.: Kríza Ildikó.) [Bp.] Szépirodalmi. 1968. 814 p.
IGy 5278
Népr.

Magyar népdal gyűjtemény. / Zbiór wegierskich piesni ludowych. 1. köt. Bp., Nakladem Biblioteki Polskiej. 1941. 32 p.
IGy 4634
Népr.
Kétnyelvű (magyar - lengyel)
Borítója leszakadva.

Magyar nyelvhelyesség. (Szerk.: Deme László, Köves Béla. Szerzők: Bencédy József, Deme László, Fábián Pál… Lektor: Benkő Lóránd, T. Lovas Rózsa.) Bp., Tankönyvkiadó. 1961. 394 p.
IGy 5720
Nyelv.II.

Magyar nyelvjárások. XXI. (Szerk.:Kálmán Béla, Sebestyén Árpád.) Debrecen, [Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete.] 1975. 189 p.
IGy 4564
Nyelv.II.

Magyar nyelvkönyv az elemi iskolák II. osztálya számára. Uzsgorod, Gyerzsávnye Úcsovó-pedagogicsnye Vigyavnyíctvo Ragyanszka Skóla. 1952. 101 p.
IGy 5752
Nyelv.II.

Magyar önismeret. (Politikai olvasókönyv önmagukat kereső magyarok számára.) (Összeáll.: Halasy-Nagy József.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 169 p.
/Kultúra és Tudomány/
Dedikált
IGy 5662
MAnt.
Felvágatlan.

Magyar parasztmesék I. (Szerk., vál.: Ortutay Gyula, Katona Imre. Előszó, szöveggond.: Ortutay Gyula. Jegyz.: Katona Imre. Ill.: Győry Miklós.) (Bp.) Szépirodalmi. 1951. 455 p.
IGy 5275
Népr.

Magyar versek Aranytól napjainkig. (Gyűjt., bev., jegyz.: Cs. Szabó László.) Roma, [!] Anonymus. 1953. 505 p.
IGYGY 1882
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula 20 verse szerepel

Magyar versek könyve. (Szerk., bev., jegyz.: Horváth János.) Bp., Magyar Szemle Társaság. 1942. 784 p.
IGy 5186
MAnt.
A címoldalon autográf ceruzaírás: Illyés Gyula

Magyar zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán emlékére. (Szerk., előszó: Bónis Ferenc.) Bp., Zeneműkiadó. 1977. 457 p.
Dedikált
IGYGY 1106
Zene.I-II.

Magyar-délszláv-német népi gyermekjátékok Baranyában. [Gyűjtemény.] (Gyűjtötte, szerk. bev.: Komlósi Sándorné Nagy Piroska. Fényképek: Pinkóczy Károly.) [Pécs] Magyar Úttörők Szövetsége Baranya Megyei Elnöksége. 1958. 153 p.
Dedikált (Nagy Piroska)
IGy 4640
Népr.

Magyarország és a Balkán. (A magyar tudomány feladatai Délkeleteurópában.) (Tanulmányok.) (Szerk.: Gál István.) Bp., A Magyar Külügyi Társaság Balkán-Bizottsága. 1942. 112 p.
/Balkán-Könyvtár. 1./
Dedikált (Illyés Gyulának szeretettel Gál István.)
IGy 4404
Tört.
Különlenyomat a Láthatár 1942. évf.-ból.

Magyarország kulturtörekvései 896-tól–1935-ig. (Szöveget írta, képanyagot összegyűj.: Nékám Lajos.) Bp., Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság Kiadása. 1935. 319 p.
IGy 4526
Tört.
Benne egy sajtóhiba-jegyzék

Mai enciklopédia. (Szerk.: Csetényi József, Erdődy Elek, Gáspár Zoltán.) (Bp.) Liber. [1941.] 479 p.
IGy 4180
Egyéb.II.
Külső borítója elszakadva.

Mai francia költők. (Szerk.: Dobossy László.) Bp., Magvető. 1958. 279 p.
IGYGY 4084
FrAnt
Benne egy papírlap, amelyen egy szám és egy szó van ceruzával felírva.

Mai magyar drámák. (Vál.: Gálos Tibor. Sorozatszerk.: Szabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. (1973.) 494 p.
/Diákkönyvtár/
IGy 5220
MAnt.
Illyés Gyula: Fáklyaláng, Karinthy Ferenc: Ezer év, Illés Endre: Türelmetlen szeretők, Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom, Németh László: A két Bólyai, Darvas József: Részeg eső, Örkény István: Tóték.

Mai magyar elbeszélők. (Vál., szerk., jegyz.: Gábor Emil. Sorozatszerk.: Szabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. (1971.) 358 p.
/Diákkönyvtár/
IGy 5245
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula egy írása

Mai magyar költők antológiája. (Szerk.: Juhász Ferenc, Pomogáts Béla. Előszó: Juhász Ferenc. Sorozatszerk.: Kormos István.) [Bp.] Móra. 1974. 484 p.
/A Magyar Irodalom Gyöngyszemei/
IGy 5214
MAnt.

Mai magyar költők. (A fiatal magyar költőnemzedék negyven lírikusának versei.) (Összeáll., bev.: Vajthó László.) Bp., Dante. (1941.) 187 p.
IGy 5155
MAnt.

Mai magyar költők. (Új válogatás.) (Vál.: E. Fehér Pál, Garai Gábor. Előszó: E. Fehér Pál.) Bp., Móra. 1964. 479 p.
/A Magyar Irodalom Gyöngyszemei/
IGy 5213
MAnt.
Az antológiában Illyés Gyula 9 verse szerepel

Mai magyar múzsa 1930. [Antológia.] (Szerk., előszó.: Vajthó László.) (Bp.) Könyvbarátok Szövetsége. [1930.] 175 p.
IGy 5158
MAnt.

Mai német líra. [Antológia.] (Vál., szerk., jegyz.: Hajnal Gábor. Ford.: Áprily Lajos, Asztalos József, Bede Anna, stb.) Bp., Európa. 1966. 491 p.
IGy 5606
NémIr.I.

Mai olasz elbeszélők. (Összeáll.: Brelich Mario. Ford.: Révay József, Gáspár Miklós, Brelich Mario, Füsi József, Aradi Zsolt, Passuth lászló.) [Bp. ] Franklin. [é.n.] 181 p.
IGy 5566
OlIr.I.

Mai román költők. (Lírai antológia.) (Ford., bev.vál.: Szemlér Ferenc.) (Bp.) Vajda János Társaság Kiadása. (1940.) 71 p.
/Flora Mundi. 3./
IGy 5571
RomIr.I.

Mai szovjet irodalom. [Antológia.] (Vál., sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Kosaras István.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 377 p.
/Iskolai Könyvtár/
IGYGY 3661
OrIr.I.
A könyv a kötéséből kiszakadva.

MAIORU, Petru: D’in scríerile. Volumulu I. (Istori’a pentru inceputulu romaniloru in daci’a.) Bp., Gherl’a. 1883. 343 p.
IGYGY 3733
Tört.
A címoldalon ceruzás bejegyzés.

MAJAKOVSZKIJ, Vlagyimir: Csudajó. (Versgyűjtemény.) (Összeáll.: Békés István. Ford.: Békés István, Gábor Andor, Gáspár Endre, Hegedüs Géza, Hidas Antal, Kardos László, Képes Géza, Somlyó György.) [Bp.] Új Magyar Könyvkiadó. [1950.] 183 p.
IGYGY 3599
OrIr.I.
A számozatlan első oldalon a bal felső sarokban tintával: 955.

MAJAKOVSZKIJ, Vlagyimir: Majakovszkij válogatott versei. (Szerk.: Gábor Andor, Kardos László. Vál.: P. D. Krajevszkij.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1951. 222 p.
IGYGY 3594
OrIr.I.

[MAJAKOVSZKIJ, Vlagyimir]: Maïakowski Wladimir: Le nuage dans le pantalon. [Versek.] ([Franciára ford.]: B. Goriély, R. Baert. Előszó: L. Trotsky.) Paris, Les Revues. [é.n.] 68 p.
/Nos Poètes. 3./
IGYGY 3598
OrIr.I.

[MAJAKOVSZKIJ, Vlagyimir]: Majakovszkij versei. (Vál.: Pór Judit. Ford.: Devecseri Gábor, Dudás Kálmán, Eörsi István.) Bp., Európa. 1973. 262 p.
/Lyra Mundi/
IGYGY 3596
OrIr.I.

MAJAKOVSZKIJ, [Vlagyimir]: Neki a tollal! (Szatirikus versek.) (Vál., ford.: Radó György. Ill.: Toncz Tibor.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1954. 69 p.
IGYGY 3597
OrIr.I.

[MAJAKOVSZKIJ, Vlagyimir]: Vlagyimir Majakovszkij Válogatott versei. (Sorozatszerk.: Kormos István. Vál., szerk., bev., jegyz.: Rózsa Endre.) (Bp.) Móra. 1982. 419 p.
/Kozmosz Könyvek: A Világirodalom Gyöngyszemei/
IGYGY 3595
OrIr.I.

[MAJAKOVSZKIJ] МАЯКОВСКИЙ, B[ладимир]: Манырман ёмас манырман юль. Леининград, Государсьенное Учебно-педaгогическоe издательстьо Министерстьа просьещения РСФР Ленинграское отделение. 1955. 23 p.
IGy 4459
Or.Ir.I.

MAJOR Máté: Egy gyerekkor és egy kisváros emléke. [Önéletírás.] Bp., Magvető. (1973.) 389 p.
Dedikált
IGYGY 1278
MűvTört.
Benne értesítő kártya a szerző lakcímváltozásáról

MAJOR Máté: Férfikor Budapesten. [Önéletírás.] Bp., Szépirodalmi. (1978.) 615 p. [27 t.]
Dedikált
IGYGY 1277
MűvTört.

MAJOR Nándor: Vereség. (Elbeszélések.) (Ill.: Hangya András.) Forum. 1959. 243 p. [5 t.]
IGYGY 1279
MIr.I.

MAJOR Ottó: A hetedik pecsét. (Monológ és párbeszédek a Megőszül a föld-höz.) [Napló-regény.] Bp., Magvető. 1958. 298 p.
Dedikált
IGYGY 6220
MIr.I.

MAJOR Ottó: Arcok és maszkok. [Cikkek, tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 504 p.
Dedikált
IGYGY 1280
Szính.
Benne egy papírdarabon tollal Major Ottó neve és címe.

MAJOR Ottó: Boldog boldogtalanok. [Elbeszélések.] (Bp., Szépirodalmi. 1981.) 410 p.
Dedikált
IGYGY 1281
MIr.I.

MAJOR Ottó: Egy nemzet férfikora. [Esszék, kritikák, tanulmányok, interjúk.] Bp., Szépirodalmi. (1984.) 419 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 1286
MIr.II.

MAJOR Ottó: Értelem és szenvedély. [Esszék, portrék, színházi tudósítások.] Bp., Szépirodalmi. (1980.) 411 p.
Dedikált
IGYGY 1282
MIr.II.
Benne egy papírdarab Major Ottó lakcímével.

MAJOR Ottó: Három apokrif. (A Nagy Heródes., Tibériási Justus., Szent Kelemen vallomásai.) [Regények.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 847 p.
IGYGY 1283
MIr.I.

MAJOR Ottó: Isten békéje. (Első kötet.) [Regény.] Bp., Magvető. 1959. 454 p.
Dedikált
IGYGY 1284
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

MAJOR Ottó: Szent Kelemen vallomásai. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1970. 267 p.
Dedikált
IGYGY 1285
MIr.I.

MAJOR Ottó: Szerelem és halál a Kapucinus utcában. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1973.) 252 p.
Dedikált
IGYGY 1287
MIr.I.

MAJOR Ottó: Testamentum. [Regény.] Bp., Magvető. 1960. 589 p.
Dedikált
IGYGY 1289
MIr.I.
Rossz állapotú
Benne letépett borítékcímzés

MAJOR Ottó: Tibériási Justus. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1965. 308 p.
Dedikált
IGYGY 1288
MIr.I.

MAJOR-ZALA Lajos: Csonton virág. [Versek.] München, Aurora. 1972. 112 p. [1 t.]
/Aurora Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1291
MIr.I.

MAJOR-ZALA Lajos: Falak mögül falak mögé. (56 levél.) [Versek.] München, Aurora. 1977. 62 p. [1 t.]
/Aurora Könyvek/
Dedikált
IGYGY 6270
MIr.I.

MAJOR-ZALA Lajos: Fémember az áramkörben. [Versek.] München, Aurora. 1969. 118 p.
/Aurora Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1292
MIr.I.

[MAJOR-ZALA Lajos] Lajos Major Zala: Fleur sur os. [Versek.] [Paris] Saint-Germain-Des-Pres. (1974.) 116 p.
Dedikált
IGYGY 1290
MIr.I.

[MAJOR-ZALA Lajos] Lajos Major-Zala: Cendres d’ombre. (56 lettres derrière les murs à derrière les murs.) [Versek.] Paris, Éditions Saint-Germain-Des-Pres. (1978.) 62 p.
/Collection Blanche/
Dedikált
IGYGY 6271
MIr.I.

[MAJOR-ZALA Lajos] Lajos Major-Zala: Ressuscite chérie. [Versek.] Paris, Éditions Saint-Germain-Des-Pres. (1982.) 121 p.
Dedikált
IGYGY 2955
MIr.I.

MAJSAI Mór, P. – SZÉKELY László: Boldogasszony anyánk. [Tanulmány és vers.] Bp., Ecclesia 1970. 321 p.
Dedikált
IGYGY 1295
Tört.
A könyv két részből áll első része egy tanulmány a másik része versekből áll. A könyvben Székely László dedikációja egy kis papírdarabon.

MAJTÉNYI Erik: Hajóharang a Hold utcában. [Regényes visszaemlékezés.] Bp., Magvető. (1977.) 401 p.
Dedikált
IGYGY 1296
MIr.I.

MAKAI Gusztáv: A magyar fiatalság a sorskérdések előtt. (Egy érdekes körkérdés érdekes eredményei.) Pécs, (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó.) 1939. 53 p.
Dedikált: Balogh József dr.úrnak a Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztője. Őszinte tisztelettel Makay Gusztáv.
IGy 4430
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Pannonia 1939. évf.-ból.

MAKKAI Ádám: [Versek.] (Cleveland, Ohio,) (Amerikai Magyar Írók.) (1970.) 112 p.
IGYGY 1293
MIr.I.

MAKKAI Ádám: Szomj és ecet. (Versek.) Los Angeles, Amerikai Magyar Írók. 1966. 159 p.
IGYGY 1294
MIr.I.

MALHERBE, [François de] – RACAN, [Honorat de Bueil] – MAYNARD, [François]: Poésies choisies. [Versek.] ([Vál., jegyz., magyarázatok]: Pierre Sorand.) Paris, Librairie Larousse. [1934.] 108 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5120
FrAnt.II.
Sz1.
Hátsó, külső borítón ceruzás jegyzet.

MALLAT, Robert: Poèmes de la mort juive. [Versek.] Paris-Honfleur. Pierre Jean Oswald. (1965.) 128 p.
IGYGY 2956
FrIr.I.

MANDELSTAM, Nadejda: Contre tout espoir. 1-2. köt. (Souvenirs.) ([Oroszból franciára ford.]: Maya Minoustchine. [Előszó]: Michel Aucouturier.) [Paris] Gallimard. 1972., 1974. 437, 304 p.
/Collection Témoins/
IGYGY 3601 – IGYGY 2913
OrIr.I.

MANET, Eduardo: Eux ou La prise du pouvoir. [Dráma.] [Paris,] Gallimard. (1971.) 91 p.
/Le manteau d’Arlequin/
IGYGY 2914
FrIr.I.
A címlapon és a hátsó borító belső ill. külső oldalán a magyarországi Institut Français pecsétje. A könyvben ceruzás bejegyzések.

MANN, Heinrich: Kisváros.(Regény.) (Ford.: Keresztúry Dezső. Bev.: Szigeti József.) [Bp.] Szépirodalmi. 1952. 326 p.
Dedikált (Keresztúry Dezső)
IGYGY 3343
NémIr.I.

MANN, Thomas: A varázshegy. 1-2. köt. (Regény.) (Ford.: Turóczi József. Előszó: Thomas Mann.) (Bp.) Révai. (1944.) 474, 526 p.
IGYGY 3344 – IGYGY 3344/a
NémIr.I.
Az 1. köt.-ben ceruzás jelölések a szöveg mellett.

MANN, Thomas: Egy szélhámos vallomásai. (Regény.) (Ford.: Lányi Viktor.) (Bp.) Révai. (1947.) 160 p.
IGYGY 3345
NémIr.I.

MANNHEIM, Karl: A jelenkori szociológia feladatai. [Tanulmány.] Bp., Egyetemi Nyomda. 1945. 43 p.
IGy 4220
Szoc.

MANSFIELD, Katherine: Az öbölben. (Három elbeszélés.) (Ford.: Szőllősy Klára. Előszó.: Báti László.) Bp., Európa. 1959. 231 p.
/Kétnyelvű Olcsó Könyvtár/
IGYGY 3469
AngIr.I.

MANSFIELD, Katherine: Egy csésze tea. (Novellák.) (Ford.: Szőllősy Klára. Utószó: Báti László.) Bp., Európa.1958. 379 p.
IGYGY 3468
AngIr.I.

MANZONI, Alessandro: I promessi sposi. (Storia milanese del secolo XVII.) Milano, Sociétá Editrice Sonzogno. (1902.) 466 p.
/Biblioteca Classica Economica/
IGYGY 3790
OlIr.I.
A címoldalon ceruzás megjegyzések.

MARAFKÓ László: Az árulás. (Novellák, kisregények.) [Bp.] Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 1989. 270 p.
Dedikált
IGYGY 6205
MIr.I.

MARAFKÓ László: Irodalmi séták. [Portrék.] Bp., Statisztikai Kiadó Vállalta. 1985. 170 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGy 170
MIr.II.

MARAIS, Eugene N.: A fehér hangya lelke. (Ford., bev.: Nagypál István.) [Bp.] Franklin-Társulat. [1939.] 166 p.
IGYGY 3878
Egyéb.II.
Benne egy árjegyzék a Franklin-Társulat karácsonyi újdonságaiból.

MARCHAL, Fred: Une sonnerie dans l’ombre. (Roman policier.) [Detektívregény.] Genève, Les Éditions Utiles. 1943. 153 p.
/Collection „L’Enquête”/
IGYGY 2915
FrIr.I.
A könyv a gerincéb
ől kezd kiszakadni.

MARCHAND, Leopold: Balthazar.(Pièce en trois actes.) [Színjáték.] Paris, Les Éditions de Nagel. (1946.) 158 p.
/Collection du Théatre Contemporaine/
IGYGY
2916
FrIr.I.
Felvágatlan.

MARCONNAY Tibor: Dicsőséges zsákmány. (A műfordítások I. könyve.) (Bp., Stádium. 1942.) 64 p.
Dedikált
IGYGY 1306
VAnt.
Baudelaire, Gautier, Leconte de Lisle, etc.

MARCONNAY Tibor: Sugaras őszi nap. [Versek.] Bp., Magvető. 1963. 206 p.
Dedikált
IGYGY 1305
MIr.I.
A szerző szövegjavításaival

Marián István: Tájak. (Versek 1945–1955) Bp., Magvető. 1955. 47 p.
Dedikált
IGYGY 1304
MIr.I.

MARIE-PREVEL, Jacques: Poèmes mortels. [Versek.] Paris, (Jacques Marie-Prevel.) 1945. 61 p.
Dedikált
IGYGY 3027
FrIr.I.
A könyv a 657. számozott pld..
A 17. számozott oldalon javítás tintával. Borítói leszakadva.

MARITAIN, Jacques: Théonas (ou Les entretiens d’un sage et de deux philosophes sur diverses matières inégalement actuelles.) [Dialógus.] Paris, Nouvelle Librairie Nationale. (1925.) 220 p.
IGYGY 2926
Fil.
A könyv első és hátsó borítója is le van szakadva.

MARIVAUX, [Pierre Carlet de Chamblain de]: Szerelem játéka. (Le jeu de l’amour et du hasard.) (Vígjáték három felvonásban.) (Ford.: Radó Antal.) Bp., Lampel R. Kk. (Wodianer F. és fiai.) R. T. [1920.] 78 p.
FrIr.I.
IGy 5599

MARJALAKI KISS Lajos: Gondolatok a magyar nép eredetéről. [Tanulmány.] Miskolc, 1956. 3-38. p.
Dedikált
IGy 4294
Tört.
Benne egy újságból kivágott fotó Marjalaki Kiss Lajos fényképével.. különlenyomat a Borsodi Szemle 1956. évi 1-2. sz.-ból.

MARKOS György: Vándorló fegyház. [Emlékirat.] Bp., Magvető. (1971.) 482 p.
Dedikált
IGYGY 1309
Tört.

MARKOVITS György: Magyar tollal francia földön. [Tanulmány.] Bp., Eszmei és irodalmi találkozások. 1970. 459-492. p.
Dedikált
IGYGY 1310
Tört.–Klny.
Különlenyomat az Eszmei és irodalmi találkozások c. kiadványból.

MAROSI Barna: Megbolygatott világ. (Riportok.) Bukarest, Kriterion. 1974. 267 p.
Dedikált
IGy 5482
Egyéb.II.

MARÓTI Lajos: A múló jövő nyomában. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. 1971. 465 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 1312
Tört.

MARÓTI Lajos: Kettős kötésben. (Tanulmányok.) (Szakmailag ellenőrizte: Györgyi Géza, Kosály György. Bev.: Maróti Lajos.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 335 p.
IGYGY 1311
MIr.II.

MARSALL László: Vízjelek. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1970.) 147 p.
Dedikált
IGYGY 1313
MIr.I.
A könyvbe kötött mellékletben: A vasárnap útjai és útvesztői c. vers.

MARTINKÓ András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. [Monográfia.] (Lektorálta Pándi Pál.) Bp., Akadémiai. 1965. 634 p.
Dedikált
IGYGY 1637
MIr.II.

MARTINOV, Leonyid: Sztyihi. [Versek.] (Moszkva) Maladája Gvardijá. 1955. 103 p.
IGYGY 3602
OrIr.I.
A kötetben több helyen ceruzás bejegyzések.
A tartalomjegyzékben tollal és ceruzával bejelölések, az egyik vers mellett Illyés Gyula neve található.
A könyvben papírdarab rajta Illyés Gyula neve és címe.

MARTINOV, Leonyid: Visszhang. [Versek.] (Vál.: Fodor András. Ford.: Fodor András, Gergely Ágnes, Hárs György…stb.) Bp., Európa. 1960. 119 p.
IGYGY 3603
OrIr.I.
Névbeírás vagy dedikáció az előzék lapon

[MARX, Karl – ENGELS, Friedrich]: Marx – Engels: Művészet és irodalom. [Tanulmányok] (Előszó: Lukács György.) Bp., Szikra. 1946. 174 p.
IGy 4213
VIr.II.

MARX, Karl: Bér, ár és haszon. [Előadás.] Bp., Szikra. 1945. 91 p.
/A marxizmus-leninizmus kis könyvtára/
IGy 4988
Egyéb.II.
Sz1.

MASURE, Gt: Toi mon ile. [Versek.] ([Bev.]: Elv. Bricout.) [Châtelet] Les Éditions de Sambre. (1961.) 80 p.
Dedikált
IGYGY 2929
FrIr.I.
Az utolsó számozatlan lapon bejegyzés, tintával.

MATACCHIERA, Angelo: Ai crocicchi-civiltà. [Versek.] [Előszó: Giansiro Ferrata.] Padova, Rebellato Editore. 1965. 101 p.
/Collana/Poeti/
Dedikált (Illyés Máriának a szerző)
IGy 5618
OlIr.I.

MATHIEU, Monique – LEROUX, Georges – DE GONET, Jean: Reliures. [Katalógus.] [Előszó: Georges Le Rider.] [Paris] Bibliothèque Nationale. 1978. 68 p.
IGYGY 4054
M
űvTört.
Benne egy üdvözlőkártya kézírással.

MAUGHAM, William Somerset: Ashenden. [Regény.] (Ford.: Bán Miklósné.) Bp., Bárd Ferenc és Fia. [é.n.] 208 p.
/Szép-Írások. 21./
IGYGY 3470
AngIr.I.
A könyv kezd kiszakadni a kötéséből.

MAUGHAM, [William] Somerset: Borotvaélen (Regény.) (Ford.: Kéry László.) (Bp.) Révai. (1947.) 399 p.
IGYGY 3456
AngIr.I.

MAUGHAM, William Somerset: Életem. [Életrajzi regény.] (Ford.: Vas István.) (Bp.) Révai. (1948.) 195 p.
IGYGY 3457
AngIr.I.
A külső védőborító eléggé rongyos.

MAUGHAM, Somerset W[illiam]: Sör és perec. [Regény.] (Ford.: Ignotus Pál.) (Bp.) Athenaeum. [1936.] 239 p.
IGYGY 3458
AngIr.I.
Benne: a címoldalon ceruzával: Ottlik Géza.

MAULNIER, Thierry: Introduction à la poésie française. (Illustration poétique.) [Versek és tanulmány.] [Paris,] Gallimard. (1939.) 364 p.
IGYGY 2930
FrAnt
A könyv első és hátsó borítója leszakadva, gerince szakadozott. Benne több helyen ceruzás bejegyzés. A címlapon Illyés Gyula neve ceruzával.

[MAUPASSANT, Guy de]: Guy de Maupassant összes versei. (Ford.: Kosztolányi Dezső.) Bp., Jókai Könyvnyomdai Műintézet [1909.] 91 p.
IGYGY 2922
FrIr.I.
A könyv borítója leszakadva, a gerince hiányzik. A címlapon Illyés Gyula ceruzás monogramja található. A könyv fedlapján kék ceruzás szám.

MAUPASSANT, Guy de: La maison Tellier. [Novellák.] Paris, Ernest Flammarion. [é.n.]
247 p.
/Nouvelle Bibliothèque Flammarion/
IGYGY 2920

FrIr.I.
Ceruzás aláhúzások.

MAUPASSANT, Guy de: Les sœurs Rondoli. [Novellák.] Paris, Paul Ollendorff Éditeur. 1884. 310 p.
IGYGY 2918
FrIr.I.

MAUPASSANT, Guy de: Mlle Fifi. (Nouveaux contes.) [Novellák.] Paris, Paul Ollendorf. 1895. 314 p.
IGYGY 2921
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince le van válva, ezért a könyv darabokra esik szét.

MAUPASSANT, Guy de: Nouvelles choisies. [Novellák.] Moscou, Éditions en Langues Étrangères. 1959. 350 p.
IGYGY 2917
FrIr.I.

MAUPASSANT, Guy de: Une vie. [Regény.] Moscou, Éditions en Langues Étrangères. 1963. 238 p.
IGYGY 2923
FrIr.I.

[MAUPASSANT, Guy de]: Versei és első elbeszélése. (Ford., bev. tanulmány: Kosztolányi Dezső.) Bp., Atheneum. 139 p.
/Guy De Maupassant Összes Művei/
IGYGY 2919
FrIr.I.

MAURIAC, Claude: De la littérature à l’alittérature. [Tanulmányok.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1969.) 361 p.
IGYGY 2924
FrIr.II.

MAURIAC, François: La vie de Jean Racine. [Monográfia.] Paris, Les Petits-fils de Plon et Nourrit. (1928.) 255 p.
IGYGY 3050
FrIr.II.
Felvágatlan.

MAURIAC, François: Maltaverne. [Regény.] Paris, Flammarion. (1972.) 73 p.
IGYGY 2925
FrIr.I.
A könyvben, a műről szóló ismertető.

MAUROIS, André: Ariel. (La vie de Shelley.) [Bev.: André Maurois.] Paris, Bernard Grasset. 1923. 358 p.
IGYGY 3497
VIr.II.
Az első számozatlan oldalon ceruzás jegyzet.

MAUROIS, André: Chateaubriand. [Életrajz.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1938.) 494 p.
IGYGY 2931
FrIr.II.
A könyv a borítójából ki van szakadva. Az első számozatlan oldalon, ceruzával egy szám.

MAUROIS, André: De Gide à Sartre. Paris, Librairie Académique Perrin. (1965.) 308 p.
IGYGY 2932
FrIr.II.
A könyvben egy névkártya.

MAUROIS, André: De Proust à Camus. Paris, Librairie Académique Perrin. (1963.) 346 p.
IGYGY 2934
FrIr.II.

MAUROIS, André: Journal. (États-Unis 1946.) Paris, Éditions du Bateau Ivre. (1946.) 290 p.
IGYGY 2933
FrIr.II.

MAUROIS, André: Prométhée. (Ou la vie de Balzac.) [Életrajz.] [Paris.] Hachette. (1965.) 653 p.
IGYGY 2526
FrIr.II.

MAURRAS, Charles: Mademoiselle Monk. (Suivi de Invocation à Minerve.) [Elbeszélés.] Paris, Librairie Stock. 1923. 63 p.
/Les Contemporains/
IGy 5056
FrIr.I.
Sz1.
Az első borítólapja leszakadt.

MAZE, Jean: Paris à l’heure du choix. Paris, Flammarion. (1965.) 323 p.
IGYGY 2935
Tört.
Benne egy másik könyvnek a hírdetése
egy szórólapon.

MÁCS József: Szélfúvásban. (Regény.) (Bratislava.) Madách. (1980.) 163 p.
Dedikált
IGYGY 1273
MIr.I.
Benne levél:
”Tisztelt Mester! Végtelenül örülnék, ha könyvemet érdemesnek találná az elolvasásra. Talán kivehető belőle, hogy az ön által meghirdetett ’nem az a nacionalista, aki jogot véd, hanem aki jogot vét’ szellemében fogant. Szeretettel köszöntöm Önt, és kívánom, hogy még sok szép könyvvel ajándékozza meg olvasóit!
Mács József 80100 Bratislava, al. Febr. vit.c. 7.”

Májusfák. (Magyar líra 1945-1948.) (Vál., szerk., előszó, jegyz.: Pomogáts Béla.) [Bp.] [Móra.] 1970. 379 p.
/Kozmosz Könyvek/
IGy 5199
MAnt.

MÁRAI Sándor: A sziget. (Bp.) Pantheon. (1934.) 253 p.
/Az Új Magyar Regény/
IGYGY 1303
MIr.I.

MÁRAI Sándor: Föld, föld!... (Emlékezések.) Toronto–Canada, Stephen Vorosvary Weller Publishing. (1972.) 312 p.
IGYGY 1297
MIr.I.

MÁRAI Sándor: Ítélet Canudosban. (Regény.) Toronto–Canada, Stephen Vorosvary Weller Publishing. (1970.) 172 p.
IGYGY 1298
MIr.I.

MÁRAI Sándor: Mint a hal vagy a néger. (Versek.) Bp., Pantheon. [1930.] 58 p.
Dedikált
IGy 4291
MIr.I.

MÁRAI Sándor: Napló. (1943-1944.) (Bp.) Révai. 1945. 505 p.
IGYGY 1299
MIr.I.

MÁRAI Sándor: Rómában történt valami. (Regény.) Toronto, Pannonia. (1971.) 207 p.
IGYGY 1300
MIr.I.

MÁRAI Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. [Tanulmány.] (Bp.) Révai. (1942.) 112 p.
Dedikált
IGYGY 1302
MIr.I.

Március. (Iskolások verseskönyve.) (Vál., szerk. utószó: Seres József. Ill.: Kass János.) Bp., Móra. 1960. 527 p.
IGy 5423
VAnt.

Márciusi zsoltár. (A jugoszláviai magyar avantgarde költészete.) (Szerk.: Bori Imre, Juhász Géza, Szeli István. Vál., utószó, jegyz.: Bori Imre.) (Újvidék.) Forum. 1973. 582 p.
/Hagyományaink. 6./
Dedikált (Csuka Zoltán)
IGYGY 4015
MAnt.

MÁRIA Béla: Némán vonulsz. (Versek.) (Kézirat gyanánt.) [1968.] [24 p.]
Dedikált
IGYGY 1307
”Ezt az albumot – 30 számozott tiszteletpéldányban – az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Egészségügyi Gazdaságának therapiás foglalkoztatója készítette…”

MÁRIA Béla: Ritka varázslat. [Versek.] Bp., Magvető. 1971. 118 p.
Dedikált
IGYGY 1308
MIr.I.

MÁRKI Sándor: Dósa György. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Dézsi Lajos.) Bp., Magyar Történelmi Társulat. 1913. 535 p.
IGYGY 4114
Tört.
Benne kijelölések és aláhúzások.
Borítója szakadozott. A könyv gerince lejött.
Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzés

MÁRKUS György – TORDAI Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában. (Egzisztencializmus. Katolikus filozófia. Neopozitivizmus.) [Tanulmány.] (Előszó: Márkus György, Tordai Zádor. Lektorálta: Lukács József, Szalai Sándor, Szigeti József.) Bp., Gondolat. 1964. 532 p.
IGy 4196
Fil.

MÁRKUS György —TORDAI Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában. (Egzisztencializmus. Katolikus filozófia. Neopozitivizmus.) (Lektorálta: Lukács József, Szalai Sándor, Szigeti József. Előszó: Márkus György, Tordai Zádor.) Bp., Gondolat. 1964. 532 p.
IGy 4196
Tört.

MÁTRAI László: Élmény és mű. [Tanulmány.] Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1940. 200 p.
Dedikált
IGy 4214
MIr.II.

MÁTYÁS Ferenc: Alföldi Írisz. (Válogatott és új versek.) Bp., Szépirodalmi. 1962. 308 p.
Dedikált
IGYGY 1314
MIr.I.

MÁTYÁS Ferenc: Batyuzó halál. (Újabb versek.) [Bp.] Singer és Wolfner. 1943. 37 p.
Dedikált
IGYGY 1315
MIr.I.
Kötéséből kijár, rongálódott

MÁTYÁS Ferenc: Egyetlen menedék. [Versek.] Bp., Magvető. 1979. 142 p.
Dedikált
IGYGY 1316
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés.

MÁTYÁS Ferenc: Elveszünk. (Versek.) Kispest, Faragó Imre Kiadása. 1938. [32 p.]
Dedikált
IGYGY 6055
MIr.I.

MÁTYÁS Ferenc: Városszéli szülőföld. (Lírai riport a perifériáról.) Bp., Magvető. (1981.) 283 p.
Dedikált
IGYGY 1317
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés

McCARTHY: Le groupe. [Regény.] ([Franciára ford.]: Antoine Gentien, Jean-René Fenwick.) (Paris,) Stock. (1965.) 319 p.
IGYGY 3465
AngIr.I.

MEDGYESI Pál: Praxis Pietatis azaz kegyesség-gyakorlás melybe befoglaltatik mint kelljen a hívő keresztyén embernek az Isten és a maga igaz ismeretében nevekedni, életét naponként Istennek félelmére intézni, csendes lelkiismerettel költeni és futásának eltöltése után boldogul végezni. (Ford.: Medgyesi Pál. Előszó: Ravasz László) Bp., Dr. Incze Gábor.1936. 496 p.
/A Reformáció és Ellenreformáció Korának Evangéliumi Kerestyén (Református és Evangélikus) Egyházi Írói. 4./
IGy 4386
MIr.I.
Felvágatlan.

[MEDNYÁNYSZKY Cézár:] Báró Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrációból. [Emlékirat.](Ford.: Óvári-Avary Károly.) Bp., Singer és Wolfner. 1930. 236 p.
IGYGY 1319
Tört.

Medveének. (A keleti finnugor népek irodalmának kistükre.) [Antológia.] (Vál., szerk., bev., magyarázatok: Domokos Péter. Válogatást felülbírálta. Hajdú Péter.) Bp., Európa. 1975.
925 p.
IGYGY 4051
FinnugIr.I.

Meghajtott zászlóval. (Szavalókönyv az ifjúságnak.) (Vál., szerk.: Székely Magda.) Bp., Móra. 1975. 439 p.
IGy 5175
VAnt.

MEGYERY Ella: Budapesti notesz. [Útikönyv.] Bp., Dante. 1937. 415 p.
IGYGY 1320
MIr.I.

MEGYERY Sári: Én is voltam jávorfácska… (Életregény.) Párizs, [k. n.] 1977. 377 p.
Dedikált
IGYGY 1321
MIr.I.

[MELICH János]: Magyar etymológiai szótár. (A Magyar Tudományos Akadémiai megbízásából Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával.) (francur–fül.) Bp., MTA1941. 639 p.
IGy 5801
Nyelv.II.
A könyv gerincének egy része elszakadva.

MELIK, Rouben: Christophe Colomb. [Versek.] Paris, [k.n.] 1952. [40 p.]
Dedikált
IGYGY 2938
FrIr.I.
Felvágatlan.

MELIK, Rouben: Madame Lorelei. [Versek.] ([Ill.: Melik Edgar.) (Nanterre) (Éditions Réclame.) (1949.) [36 p.]
Dedikált
IGYGY 2936
FrIr.I.
Felvágatlan.

MELIK, Rouben: Où le sang a coulé. [Versek.] Paris, Nouvelles Éditions Debresse. (1955.) [50 p.]
Dedikált
IGYGY 2937
FrIr.I.
Be
nne egy a könyvet reklámozó lap

Mementó Magyarország 1944. [Visszaemlékezések.] (Szerk. bizottság: Gáti Ödön, Gerencsér Miklós, Kőműves Imre, Palásti László, Vadász Ferenc, Zsadányi Oszkár. Előszó Gáti Ödön.) [Bp.] Kossuth. 1975. 358 p.
IGy 4455
Tört.

MENCZER, Béla: Spanischer Konservatismus. [Tanulmány.] Freiburg, Verlag Rombach Freiburg. 291-310. p.
Dedikált
IGYGY 6184
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Verlag Rombach Freiburg-ból

MENDÖL Tibor: A Felvidék. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1940. 79 p.
/Kincsestár. 118./
IGy 5100
Egyéb.II.
Sz1.

Menetszázad. (Antológia.) (Vál., szerk., előszó: Illés Lajos.) Bp., Zrínyi. 1978. 384 p.
IGy 5223
MAnt.
A kötetben szerepel három Illyés vers

Menetszázad. (Antológia.) (Vál., szerk., előszó: Illés Lajos.) Bp., Zrínyi. 1978. 384 p.
IGy 5179
MAnt.
A kötetben szerepel három Illyés vers

MENSIKOV, [Ivan Nyikolajevics]: Az ember keresi a boldogságot. [Regény.] (Ford.: V. Rab Zsuzsa.) [Bp.] Franklin. [é.n. ] 289 p.
/Orosz Remekművek/
IGYGY 3605
OrIr.I.

Mesélő falú. [!] (Eredeti magyar népmesék és mondák.) (Gyűjt. bev.: Féja Géza. Ill.: Harmos Károly.) Bp., Magyar Könyvbarátok. [é.n.] 231 p.
/Könyvbarátok Kis Könyve/
Dedikált (Féja Géza)
IGy 5276
Népr.

MESZERICS István: Dosztojevszkij szellemi drámája. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk.: Horányi Mátyás.) Bp., Akadémia. 1974. 171 p.
/Magyar Filológiai Füzetek. 19./
Dedikált
IGYGY 3559
VIr.II.
Benne egy boríték darab Illyés Gyulának megcímezve Meszerics Istvántól.

MEYER, Conrad Ferdinand: Az asszonybíró és más elbeszélések. (Ford.: Lányi Viktor, Péterfy Jenő, Bor Zoltán. Utószó: Paulinyi Zoltán.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1956. 396 p.
IGYGY 3347
NémIr.I.

MEYER, Ferdinand Conrad: A szent – Jürg Jenatsch. [Regény.] (Ford., bev., a sorozatot szerk.: Horváth Zoltán.) Bp., Grill Károly Könyvkiadóvállalata. [é.n.] 421 p.
/Grill Klasszikus Regényei/
IGYGY 3348
NémIr.I.
Benne egy levél Az ÁFOR Középmagyarországi Központ Budapesti Tankautós Telepétől Illyés Gyulának címzett borítékban.

MEZEI András: Csillagok tábora. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1971.) 214 p.
Dedikált
IGYGY 1335
MIr.I.

MEZEI András: És eljön…[Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1981.) 104 p.
Dedikált
IGYGY 1336
MIr.I.

MEZEI András: Fehér a fehéren. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1977.) 74 p.
Dedikált
IGYGY 1337
MIr.I.

MEZEI András: Ilyen gazdagok vagyunk? (Cikkgyűjtemény.) [Esettanulmányok.] Bp., Magvető. (1981.) 442 p.
Dedikált
IGYGY 1338
Szoc.

MEZEI József: A magyar regény. [Monográfia.] Bp., Magvető. 1973. 903 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 1339
MIr.II.
A borító belső oldalán ceruzával beírt lakcím található.

MEZEY Katalin: Amíg a buszra várunk. 1960-68. [Versek.] Bp., Magvető. 1970. 86 p.
Dedikált
IGYGY 1340
MIr.I.

MEZEY Katalin: Anyagtanulmány. 1968-1975. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1977.) 146 p.
Dedikált
IGYGY 1341
MIr.I.

MEZEY Katalin: Zöld vadon. [Elbeszélések.] Bp., Szépirodalmi. (1979.) 308 p.
Dedikált
IGYGY 1342
MIr.I.

Mezőkövesd város monográfiája. (Szerk.: Sárközi Zoltán, Sándor István. Lektorálták: Jenei Károly, Barcsa Sándor, Sárközi Zoltán, Gunda Béla. Előszó: Kispál Pál. Utószó: Pataki István.) [Miskolc,] [k.n.] [1973.] 796 p.
IGy 4849
Tört.
Benne egy hibajegyzék.

MEZŐSI Károly: Petőfi megbuktatása a szabadszállási követválasztáson. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai.[1970.] 515-637 p.
Dedikált
IGYGY 1638
MIr.II.
Különlenyomat a Petőfi és kora. (Szerk.: Lukácsy Sándor, Varga János) c. kötetből.

MÉCS László: Vadócba rózsát oltok. /I graft roses on eglantines. (Versek) (Előszó: Paul Valéry. Bev.: Watson Kirkconnnell. Sajtó alá rend.: Horváth Elek.) Toronto–Canada, Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, Weller Publishing Company Limited. 267 p.
IGYGY 1318
MIr.I.
Kétnyelvű (magyar–angol.)
Benne: fénykép (Mécs László aláírásával)

Mégis az ember az úr! [Dokumentumok.] (Szerk.: Várkonyi István. Előszó: Fehér Lajos.) (Bp.) (Táncsics.) (1971.) 301 p. [23 t.]
IGYGY 2465
Szoc.
Az 1970-es tiszai árvízről. Árvizi napló, árvízvédelmi szakcikkek. A kötetben szerepel Illyés Gyula: Jegyzetek a nehéz napokból című írása
A védőborítón: Tisza-völgyi árvíz, 1970.

MÉHES György: Kárpátok kincse. [Regény.] Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. 1955. 335 p.
IGYGY 1322
MIr.I.
Széteső állapotban

MÉLIUSZ József: Tranzit kávéház.(Utazás és álom.) [Esszéregény, visszaemlékezés.] Bukarest, Kriterion. 1982. 477 p.
Dedikált
IGYGY 1323
MIr.I.

[MÉLIUSZ JUHÁSZ Péter] Melios (Juhász) Péter: A Szent Pál apastal levelének mellyet a Colossabelieknek írt predicacio szerént való magyarázatja. (Szerk., bev.: Révész Imre.) (Bp.) Dr. Incze Gábor. 1937. 137 p.
/A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói. 7./
IGYGY 1324
MIr.I.
Felvágatlan

MÉNARD, René: Feuillage. [Versek.] Paris, Arts et Métiers Graphiques. (1965.) 132 p.
Dedikált
IGYGY 2939
FrIr.I.
Benne egy borítékdarab Illyés Gyulának címezve az Arts et Métiers Graphiques-tól.

MÉREI Ferenc: „…vett a füvektől édes illatot”. (Művészetpszichológia.) [Taulmányok.] (Szerk., borító: Forgács Péter. Előszó: Szabolcsi Miklós.) (Bp.) Múzsák Közművelődési Kiadó. [1987.] 250 p.
IGY 4164
EgyébII.

Mérföldkő. (Egy emberöltő a magyar irodalom tükrében.) [Antológia.] (Szerk.: Szabolcsi Miklós, Kenyeres Zoltán.) Bp., Corvina. [1965.] 334 p. [16 t.]
IGy 5156
MAnt.
Papírtokban

MÉRIMÉE, Prosper: Az oltári szentség hintaja. [Színdarab.] (Ford.: Mészöly Dezső, Szász Imre. Előszó: Lőke Máté.) [Bp.] Franklin. [1949.] 115 p.
IGYGY 2942
FrIr.I.
A könyv védőborítója és élőzék lapjai leszakadva. Borítóján se cím, se szerző.

MÉRIMÉE, Prosper: Carmen. (Kisregények, elbeszélések.) (Ford.: Gyergyai Albert, Réz Ádám.) [Bp.] Révai. (1950.) 363 p.
IGYGY 2940
FrIr.I.
A könyv külső borítója félig leszakadva.

MÉRIMÉE, Prosper: Guillot Arséne. Aubain abbé. [Elbeszélések.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: K. Karlovszky Endre.) Bp., Franklin. 1892. 99 + 16 p.
/Olcsó Könyvtár. 783./
IGy 5368
FrIr.I.
Sz1.

MÉRIMÉE, Prosper: La Jacquerie. [Színdarab.] ([Ill.]: André Fougeron. [Előszó]: Louis Aragon.) Paris, La Bibliothèque Française.(1946.) 293 p.
IGYGY 2941
FrIr.I.
A könyv hátsó borítója és gerincének egy része le
szakadva.

MÉSZÁROS István: Szatíra és valóság. (Adalékok a szatíra elméletéhez.) [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 267 p.
Dedikált
IGy 5689
MIr.II.

MÉSZÁROS István: The necessity of social control. (Isaac Deutscher memorial lecture.) London, Merlin Press. (1971.) 70 p.
Dedikált: Illyés Gyulának meleg karácsonyi üdvözletekkel és újévi jókivánságokkal Mészáros István. Brighton 1971 Dec.
IGy 4192
Tört.

MÉSZÖLY Dezső: Esszék és asszók. [Esszék.] Bp., Szépirodalmi. (1978.) 463 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1325
MIr.I.

MÉSZÖLY Dezső: Önarckép retus nélkül. [Versek.] Bp., Magvető. 1975. 162 p.
Dedikált
IGYGY 1327
MIr.I.

MÉSZÖLY Dezső: Századok színháza. (Hat verses játék.) Bp., Magvető. 1982. 657 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 1326
MIr.I.

MÉSZÖLY Dezső: Villon Magyarországon. [Tanulmány.] [Bp.] Rózsavölgyi. [1943.] 96 p.
Dedikált
IGYGY 3217
FrIr.II.
A borítója és a könyv gerince le van szakadva, emiatt a könyv szétesőfélben.

[MÉSZÖLY Dezső]: Mészöly Dezső három színjátéka. (Legenda a dicsőséges feltámadásról – Hazárdjáték – Éva lánya.) Bp., Magvető. 1965. 297 p.
Dedikált
IGYGY 6056
MIr.I.

MÉSZÖLY Gedeon: Népünk és nyelvünk. (Válogatott tanulmányok.) (Vál., szerk.: Szathmári István. A szövegeket gondozta: Tolcsvai Nagy Gábor. Lektor: Nyíri Antal.) [Bp.] Gondolat. 1982. 611 p.
Dedikált (Mészöly Dezső – apja helyett- Illlyés Gyulának)
Nyelv.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

MÉSZÖLY Miklós: Jelentés öt egérről. [Kisregény. Elbeszélések.] Bp., Magvető. 1967.
294 p.
Dedikált
IGYGY 1330
MIr.I.

[MÉSZÖLY Miklós]: Mort d’un athlète. [Regény.] [Ford.: Georges Kassai, Marcel Courault.] Paris, Éditions du Seuil. (1965.) 186 p.
Dedikált
IGYGY 1329
MIr.I.

MÉSZÖLY Miklós: Pontos történetek, útközben. Bp., Szépirodalmi. 1977. 414 p.
Dedikált
IGYGY 1332
MIr.I.

MÉSZÖLY Miklós: Sötét jelek. [Novellák.] Bp., Magvető. 1957. 379 p.
Dedikált
IGYGY 1333
MIr.I.

MÉSZÖLY Miklós: Vadvizek. (Novellák.) [Pécs,] Batsányi Társaság. [1948.] 61 p.
Dedikált
IGYGY 1334
MIr.I.

Mi a nemzeti parasztpárt? (Bp.) (Általános Nyomda és Grafikai Intézet Rt.) [é.n.] 23 p.
IGy 4442
Tört.
Keményfedelű borító nélküli.

[MIEDZYRZECKI] MIĘDZYRZECKI, Artur: Zamówienia. [Versek.] Warszawa, Czytelnik. 1968. 69 p.
Dedikált
IGYGY 3745
LenIr.I.
Kerényi Gracia neve és címe egy papíron.

MIHALIK Sándor: Magyar ötvösművészek Svédországban. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Mezey István.) Bp., (Svéd Intézet.) 1968. 32 p. (25-32. t.)
/Acta Sueco-Hungarica. 1./
IGy 4710
MűvTört.
Benne egy kártya a Svéd Nagykövetségtől.

MIHÁLYI Gábor: Molière. [Tanulmány.] (Lektorálták: Köpeczi Béla, Mészöly Tibor.) Bp., Művelt Nép. 1954. 158 p.
IGYGY 1343
FrIr.II.
A hátsó borító belső oldalán egy ceruzás bejegyzés.

MIHÁLYI Ödön: Fekete vihart kívántál. (Válogatott versek.) (Sajtó alá rend.: Varga Katalin. Előszó: Déry Tibor.) Bp., Szépirodalmi. 1968. 154 p. [1 t.]
IGYGY 1344
MIr.I.

[MIKES Kelemen]: Mikes Kelemen és Törökországi levelei. (Bev. Bánóczi József.) [Bp.] [Lampel.] [é.n.] 90 p.
[/Magyar Könyvtár/]
IGy 5042
MIr.I.
Sz1.
Borítólapja, címoldala hiányzik, szétesőfélben.

MIKES Margit: Csillagtalan ég alatt. [Versek.] München, Aurora. 1974. 79 p.
/Aurora Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1345
MIr.I.

MIKLÓS Tamás: József Attila metafizikája. [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1988. 330 p.
/Gyorsuló Idő/
IGYGY 6206
MIr.II.
Benne levél Illyés Gyulánénak Dr. Stocktól.

MIKÓ Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor. (Száz dokumentum és történet Brassai Sámuelről.) Bukarest, Kriterion. 1971. 373 p.
IGYGY 314
MIr.II.

MIKSZÁTH Kálmán: A fekete város. 1-2. köt. [Regény.] [Bp.] Franklin. [é. n.] 254, 271 p.
IGYGY 1348
MIr.I.
Egybekötve. Az első számozatlan oldalon ceruzával: ’Illyés Gyula’

MIKSZÁTH Kálmán: A gavallérok. A sipsiricza. [Kisregények.] Bp., Révai. [é.n.] 171 p.
IGYGY 4076
MIr.I.
Lapjaira hulló

MIKSZÁTH Kálmán: A kis prímás. (Kisregény.) (Bp.) Révai. (1949.) 69 p.
IGYGY 1350
MIr.I.

MIKSZÁTH Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival. (Színmű 3 felvonásban.) (Színpadra írta: Benedek András, Karinthy Ferenc., Bev.: Cserés Miklós., Ill.: Kass János.) Bp., Művelt Nép. 1954. 106 p.
/Népszerű drámák. 6./
IGYGY 1352
MIr.I.

MIKSZÁTH Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival. 1.-2. köt. (Regény.) [Bp.] Révai. (1949.) 314, 305 p.
IGYGY 1351–1351/a
MIr.I.

MIKSZÁTH Kálmán: Gavallérok. [Regény.] Bp., Révai. 1948. 173 p.
IGYGY 1346
MIr.I.

MIKSZÁTH Kálmán: Nagyobb elbeszélések. 1. köt. (Bp.) Révai. [1910.] 217 p.
/Mikszáth Kálmán Munkái. 22./
IGYGY 1349
MIr.I.

MILL, John Stuart: Hörigkeit der Frau. [Vitairat.] ([Ford.]: Ludwig Stödmann.) Berlin, Leipzig. Alfred B. Arieb & Cie. 1891. 144 p.
IGYGY 3459
Tört.
A címlapon a cím kék ceruzával alá van húzva.

MILLER, Alice: Am Anfang war Erziehung. [Előszó, utószó: Alice Miller.] (Frankfurt am Main,) Suhrkamp Verlag. (1981.) 321 p.
IGYGY 3349
VIr.II.

MILLER, Alice: Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. [Tanulmányok.] (Frankfurt am Main,) Suhrkamp Verlag. 1979. 181 p.
IGYGY 3350
VIr.II.

MILLER, Henry: Nexus. [Regény.] ([Franciára ford.]: Roger Giroux. [Sorozatszerk.]: Maurice Nadeau.) Paris, Corrêa. Buchet/Chastel. (1960.) 457 p.
/Le Chemin de La Vie/
IGYGY 3460

AngIr.I.
A hátsó borító külső oldalán Németh László neve. A könyv helyenként felvágatlan.

MILLER, Henry: Tropique du Capricorne. [Regény.] ([Franciára ford.]: Jean-Claude Lefaure.) Paris, Les Éditions du Chêne. (1946.) 505 p.
/Domaines Etrangers/
IGYGY 2945
AngIr.I.
Kötésb
ől kiesve

MILOSZ, Czeslaw: Une autre Europe. [Esszék.] ([Lengyelből franciára ford.]: Georges Sédir.) [Paris] Gallimard. (1964.) 302 p.
/Connaisance de Soi/
Dedikált
LenIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül

MILOTAY István: Népi válság népi Magyarország. [Tanulmány.] Bp., Stádium Sajtóvállalat Rt. [1944.] 200 p.
IGy 4293
Tört.
A címlapon bepecsételve: Sajtópéldány.

[MILTON, John]: [Az elveszett Paradicsom. Eposz. Ford.:Jánosi Gusztáv. Bp., Franklin.1904.] 447 p.
[/Olcsó Könyvtár/]
IGy 4990
AngIr.I.
Sz1.
Címlapja és címoldala hiányzik. Lapjaira hulló. A könyv címe ceruzával az első oldalra írva.

MINC, E. – MINCSOVSZKIJ, A.: Romeo „Vörös Csillag”-ban. (Komédia egy felvonásban, két képben.) Bp., Művelt Nép. 1952. 40 p.
/Színjátszók Könyvtára. 27./
OrIr.I.
IGy 5522
Sz3.

Mindörökké. [Fotóalbum.] (Fényképezte, összeáll.: Olasz Ferenc. A szövegeket vál.: Szabó Judit. Utószó: Németh Lajos.) [Bp.] Magyar Helikon. 1978. 181 p.
Dedikált
IGYGY 4107
Egyéb.II.
Benne postai szelvény Olasz Ferenc címével.

MINDSZENTI, Laszlo: Poemes de Jade, poemes de Jadis. [!] [Versek] [Ill.]: Laszlo Mindszenti.] Rouen, BDS. (1972.) 71 p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
FrIr.I.

Mint különös hírmondó. (Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára.) (Szerk.: Kelevéz Ágnes. Lektorálta: Németh G. Béla.) Bp., PIM, NPI. 1983. 420 p.
IGYGY 83
MIr.II.

MIOMANDRE, Francis de: La conférence. [Regény.] Paris, Éditions du Bateau Ivre. (1946.) 125 p.
IGYGY 2947
FrIr.I.
Felvágatlan.

MIRBEAU, Octave: Le Calvarie. [Regény.] [Szerk.: M. M. Max, Alex Fischer.] Paris, Flammarion. [é.n.] 86 p.
/Select-Collection/
IGYGY 2948
Fr.Ir.I.
Sz1.
Hátulsó borítója hiányzik az első a címlappal együtt levált.

Miscellanea del cinquantenario. Milano, Edizioni Suvini Zerboni. 1978. 232 p.
IGYGY 5506
Zene.I-II.

Miskolci Nemzeti Színház 1823-1973. (Szerk.: Katona Ferenc. Közreműködők: Belitska Scholtz Hedvig, György Eszter, Berkes Erzsébet. Adattéri rész összeáll.: Szakáts Károly. Bibliográfia: Angyal Erzsébet. Szakmailag ellenőrizte: Székely György.) [h.n.] Magyar Színházi Intézet. 1973. 215 p.
IGy 4653
Szính.
Illusztrációk, fotók a 25-144.

MISKOLCZY Gyula: A kamarilla a reformkorszakban. [Tanulmány.] [Bp.] Franklin. [1938.]
/A Magyar Történelmi Társulat Könyvei. II./
IGy 4329
Tört.
Felvágatlan.

MISTRAL, Fréderi[c]: Miréio. (Provençal költemény.) (Ford., előszó: Gábor Andor.) Bp., Dick Manó.1916. 239 p.
IGYGY 2946
FrIr.I.
Kötéséből kiszakadva

MISTRAL, Fréderic: Mireille. (Texte et traduction.) [Versek.] (Paris,) (Librairie Alphonse Lemerre.) [1936.] 515 p.
IGYGY 2950
FrIr.I.
A címlapon egy ceruzás bejegyzés. Az első borító, és az első pár oldal leszakadt.

MISTRAL, Gabriela: Désolation. [Versek.] ([Ford.]: Jacques Audiberti, Gabriel Audisio, François Guillot de Rode, Ventura Gassol, René Tavernier.) Paris, Nagel.(1946.) 167 p.
IGYGY 2949
FrIr.I.

MITTERAND, François: Ici et maintenant. (Conversation avec Guy Claisse.) [Beszélgetés Guy Claisse-szel.] (Paris,) Fayard. (1980.) 309 p.
IGYK 2951
Tört.

MITTERAND, François: L’abeille et l’architecte. (Chronique.) [Paris,] Flammarion. (1978.) 402 p.
IGYGY 2953
Tört.
A számozatlan első oldal jobb felső sarkában található egy ceruzával beírt szám.

MITTERAND, François: La paille et le garçon. (Chronique.) [Visszaemlékezés.] [Paris,] Flammarion. (1975.) 300 p.
Dedikált
IGYGY 2952
Tört.

MÓD Aladár: 400 év küzdelem az önálló Magyarországért. [Tanulmány.] (Két előszó: Mód Aladár.) Bp., Szikra. 1945. 223 p.
IGy 4258
Tört.
Borítója leszakadva.

MÓD Aladár: Sors és felelősség. (Tanulmányok.) Bp., Magvető. 1967. 541 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 1355
Tört.

MÓD Aladár: Válaszutak 1918-1919. (Tanulmány.) (Előszó: Mód Aladár. Bp., Magvető. (1970.) 393 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGy 4398
Tört.

MOLDVAY Győző: Perben. [Versek.] (Ill.: Csohány Kálmán.) [h.n.] Hevesi Szemle. 1976. 46 p.
Dedikált
IGYGY 1356
MIr.I.

MOLES, Abraham A.: La linguistique méthode de découverte interdiciplinaire. [Tanulmány.] (Vendôme) Presses Universitaires de France. 1966. [375-]390.
IGy 5715
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Revue Philosophique de la France et de l’Étranger-ből.

MOLIÈRE: A fösvény. [Vígjáték.] (Ford.: Illyés Gyula.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 96 p.
/Diákkönyvtár/
IGYGY 2962
FrIr.I.

MOLIÈRE: A fösvény – Kényeskedők. [Vígjátékok.] (Ford.: Illyés Gyula. Sorozatszerk.: Szabó Ferenc.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 125 p.
/Diákkönyvtár/
IGYGY 2975
FrIr.I.

MOLIÈRE: A nők iskolája. (Vígjáték 5 felvonásban.) (Ford.: Heltai Jenő. Sorozatzerk.: Relle Pál.) (Nagyvárad,) (Grafika.) (é.n.) 93 p.
/Örök Betűk: Új Magyar Szépirodalom Tíz Kötetben. III./
IGYGY 2968
FrIr.I.

MOLIÈRE: A nők iskolája. (Vígjáték.) (Ford.: Vas István.) [Bp.] Szépirodalmi. 1952. 99 p.
Dedikált (Vas István Illyés Gyulának.)
IGYGY 2967
FrIr.I.

MOLIÈRE: Az embergyülölő. [!]. (Bev.: Moór Gyula.Ford.:Jankovich Ferenc.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 90 p.
IGYGY 2960
FrIr.I.
Az utolsó oldal bal felső sarkában ceruzával egy név van lejegyezve.

MOLIÈRE: Don Juan. – Les précieuses ridicules. [Két dráma.] Paris, Jules Tallandier. [1903.] 159 p.
/Bibliothèque Nationale/
IGy 5058
FrIr.I.
Sz1.
Borítólapja leszakadt
Autográf jegyzetek a szöveg mellett és az els
ő borítója leszakadva.

MOLIÈRE: Don Juan. (Ford., bev: Illyés Gyula. Sorozatot szerk.: Halász Gábor.) Bp., Franklin. [é.n.] 149 p.
/Kétnyelvű Remekművek VI./
IGYGY 2958
FrIr.I.
Felvágatlan.

MOLIÈRE: Fösvény. (Rövidített kiadás.) (Vígjáték.) (Ford.: Illyés Gyula. Utószó: Cs. Halmos Ilona.) (Bp.) Budapesti Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet. [é.n.] 102 p.
/Szabad Színpad/
IGYGY 2965
FrIr.I.

MOLIÈRE: Fösvény. (Vígjáték.) (Ford.: Illyés Gyula. Bev.: H. G.) Bp., Budapest Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet. [é.n.] 102 p.
/Szabad Színpad/
IGy 5535
Sz1.
Rövidített kiadás.

MOLIÈRE: Hat színmű. (A fösvény – Kényeskedők – Képzelt beteg – Tudós nők. – Dandin György – Tartuffe.) (Ford.: Illyés Gyula, Vas István.) Bp., Európa. 1980. 403 p.
/Diákkönyvtár/
IGYGY 2961
FrIr.I.
Benne egy papíron Illyés Gyula címe és az Európa Kiadó pecsétje.
A leltárkönyvben a 6182 számon szerepel.

MOLIÈRE: L’avare. [Vígjáték.] ([Jegyz.]: Gabriel Bonno.) Paris, Librairie Larousse. (1933.) 94 p.
/Classique Larousse/
IGYGY 2964
FrIr.I.

MOLIÈRE: L’école des femmes. [Vígjáték.] ([Jegyz.]: Maurice Favergeat.) Paris, Librairie Larousse. [é.n.] 107 p.
/Classique Larousse/
IGYGY 2959
FrIr.I.
A könyv elülső külső borítója hiányzik. A címlapon pecsét: Cercle de Lecture d’Allience Française.

MOLIÈRE: Les femmes savantes. [Vígjáték.] ([Jegyz.]: M. P. Crouzet, Mme P. Crouzet.] Paris-Toulouse, H. Didier-Ed. Privat. [é.n.] 138 p. [8 t.]
/La Littérature Française Illustrée/
IGYGY 2973
FrIr.I.
Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzés.

[MOLIÈRE]: Molière remekei. (Magyar és külföldi művészek rajzaival.) 1–2. köt. (Bev.: Haraszti Gyula. Sorozatszerk.: Radó Antal.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 312, 361 p.
/Remekírók Képes Könyvtára/
IGYGY 2963–IGYGY 2963/a
FrIr.I.
Sz4.
Felvágatlan. Lapjaira hulló, borítója leszakadva. A pecsét az 1. köt. 312. oldalán található, a fűzésből kiesett részen. A 2. köt.-ben nincs pecsét, csak ráírt szám.

[MOLIÈRE]: Molière vígjátékai. 3-10. köt. (Ford.: Szász Károly, Arany László.) Bp., Atheneum.
3. köt.: A Mizantróp – A tudós nők. 1882. 224 p.
4. köt.: A férjek iskolája – A nők iskolája – A nők iskolájának bírálata. 1884. 183 p.
5. köt.: A pórul járt negédesek – Sganarelle – Kénytelen házasság. 1884. 108 p.
IGYGY 2969
FrIr.I.
Benne kék ceuzával kijelölések.

[MOLIÈRE]: Molière vígjátékai. 6-7. köt. (Ford.: Berczik Árpád, Várady Antal, Paulay Ede, Kemény Károly, Puky József.) Bp., Atheneum.
6. köt.: A képzelt beteg – Szerelem mint orvos. 1884. 164 p.
7. köt.: A szeleburdi – A kelletlenek – Scapin csínyei – A siciliai. 1886. 264 p.
IGYGY 2969/a
FrIr.I.
Benne kék ceruzával kijelölések.

[MOLIÈRE]: Molière vígjátékai. 8-9. köt. (Ford.: Almási Tihamér, Perényi István, Kemény Károly, Csiky Gergely, Lévay József, Márkus Miklós, Győry Vilmos.) Bp., Atheneum. 1881.
8. köt.: A botcsinálta doktor – Szerelmi perpatvar – Amphitrion. 216 p.
9. köt.: Az urhatnék polgár – Mélicerte – Escarbagnas grófnő – Az éliszi herczegnő. 237 p.
IGYGY 2969/b
FrIr.I.
Benne kék ceruzával kijelölések.

[MOLIÈRE]: Molière vígjátékai. 10-12. köt. (Ford.: Lévay József, Perényi József, Csiky Gergely, Perényi István, Sulkowski József, Szász Károly, Dr.Toldy László, Győry Vilmos.) Bp., Atheneum.
10. köt.: Don Juan – Psyche – Víg pásztorjáték – A versaillesi rögtönzés. 1882. 232 p.
11. köt.: A pompás kérők – Navarrai Don Garcia vagy a féltékeny herczeg. 1883. 172 p.
12. köt.: Pourceaugnac Úr – A rászedett féltékeny – A repülő orvos – Vegyes költemények. 1883. 150 p.
IGYGY 2969/c
FrIr.I.
Benne kék ceruzával kijelölések.

MOLIÈRE: Tartuffe – A fösvény – A képzelt beteg. [Vígjátékok.] (Bev.: Illyés Gyula. Ford.: Illyés Gyula, Vas István.) [Bp.] Új Magyar Könyvkiadó. 1956. 294 p.
/Iskolai Könyvtár/
IGYGY 2966
FrIr.I.

MOLIÈRE: Tartuffe. [Vígjáték.] (Ford.: Jankovich Ferenc.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 85 p.
Dedikált
IGYGY 2970
FrIr.I.

[MOLIÈRE]: Théâtre complet de J.-B. Poquelin de Molière. IV. [Vígjátékok és versek.] Paris, Flammarion. (1944.) 425 p.
IGYGY 2971
FrIr.I.
Ceruzás bejegyzések.
Felvágatlan. A könyv egy része ki van szakadva a kötésből.

MOLNÁR Antal: A halállátó. [Életrajzi regény.] Bp., Magvető. 1971. 465 p.
IGYGY 1357
MIr.I.

MOLNÁR Edit: Írók, történetek, képek. [Íróportrék.] Bp., Szépirodalmi. (1982.) 161 p.
Dedikált
IGYGY 6102
MIr.II.

MOLNÁR Erik: Dialektika. (Tanulmányok.) (Előszó: Molnár Erik.) Bp., Szikra. 1945. 171 p.
IGy 4195
Fil.
Felvágatlan.

MOLNÁR Ferenc: A Pál utcai fiúk. (Regény.) (Ill.: Reich Károly.) [Bp.] Ifjúsági. (1959.)
183 p.
IGYGY 1362
MIr.I.

[MOLNÁR Ferenc]: Molnár Ferencz [!]: Pesti erkölcsök. (Humoros rajzok.) Bp., Lampel. [é.n.] 125 p.
/[Magyar Könyvtár]/
IGy 5365
MIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Borítója hiányzik, címoldal leszakadva.

MOLNÁR Géza: A vadászpilóta szerelme és halála. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1971.)
173 p.
Dedikált
IGYGY 1359
MIr.I.

MOLNÁR Géza: Doktor Klauss különös élete. (Regény.) (Bp., Szépirodalmi. 1979.) 512 p.
Dedikált
IGYGY 1358
MIr.I.

MOLNÁR Géza: Vasárnap mindig esik az eső. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 189 p.
Dedikált
IGYGY 1360
MIr.I.

MOLNÁR Géza: Vasárnap mindig esik az eső. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1968. 189 p.
Dedikált
IGYGY 1361
MIr.I.

MOLNÁR István: Magyar tánchagyományok. [Tanulmányok.] (Bev.: Molnár István.) Bp., Magyar Élet. 1947. 435 p.
IGy 4642
Népr.

MOLNÁR József: A mester és a tanítvány.(Tótfalusi Dirk Voskens betűmetsző- és betűöntő műhelyében.) Új Látóhatár.1975. 43 p.
Dedikált
IGYGY 1363
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Új Látóhatár 1975. 2. és 3. sz.

MOLNÁR József: Széljegyzetek Tótfalusi Kis Miklós halotti kártájára.[Tanulmány.] Új Látóhatár. 1980. 48 p.
Dedikált
IGYK 1374
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Új Látóhatár 1979. 5–6. és 1980. 4. sz. Leltári szám kék tollal.

MOLTER Károly: Csaló is csalódik. (Vígjáték három felvonásban.) Bukarest, Irodalmi és Művészeti Kiadó, [1955.] 105 p.
Dedikált
IGYGY 1367
MIr.I.

Mondotta: Vince András béreslegény Máté János gazdalegény. (Nyíri, rétközi balladák, betyár- és juhásznóták.) (Bev., gyűjt.: Ortutay Gyula. Fametszetek: Buday György.) Szeged, (Gáspár Zoltán.) 1933. 93 p.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 5./
Dedikált
IGYGY 1524
Népr.

MONJO, Armand: Né du soleil des pierres. (Journal-poème des années 30.) (Honfleur,) Pierre Jean Oswald. (1972.) 83 p.
Dedikált
IGYGY 2976
FrIr.I.

MONOD, Jacques: Le hasard et la nécessité. (Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne.) [Tanulmány.] Paris, Seuil. (1970.) 212 p.
IGYGY 2977
Fil.

MONORI FÜR Dezső: Versek a szerelemről és magunkról. [h.n.] A szerző kiadása, 1986. 143 p.
IGy 4162
MIr.I.

MONOSTORI Márton: Versek. [Gépirat.] [h.n.] [A szerző kiadása.] [é.n.] 100 p.
IGYGY 1364
MIr.I.
Könyvként kötött gépirat.

MONOSZLÓY M. Dezső: A villamos alatt. [Regény.] Slovenské Vydavetelstvo Krásnej Literetúry, 1965. 206 p.
Dedikált
IGYGY 1365
MIr.I.

MONOSZLÓY M. Dezső: Virrasztó szerelem. (Versek.) (Bratislava), Slovenské Vydavetelstvo Krásnej Literetúry. 1964. 193 p.
IGYGY 1366
MIr.I.

MONTAIGNE, [Michel de]: Essais. 1. L’homme. [Esszé-részletek.] ([Jegyz.]: Raphaël Pangaud.) Paris, Librairie Larousse. [1951.] 103 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5116
FrIr.I.
Sz1.

MONTAIGNE, [Michel de]: Essais. 1. L’homme. [Esszé-részletek.] ([Jegyz.]: Raphaël Pangaud.) Paris, Librairie Larousse. [1951.] 103 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5117
FrIr.I.
Sz1.
Az első számozatlan oldalon ceruzával Illyés neve.

MONTAIGNE, [Michel]: Essais. (Extraits. II.:Le philosophe.) [Esszék.] ([Jegyz.]: Raphaël Pangaud.) Paris, Librairie Larousse. [é.n.] 111 p.
/Classique Larousse/
IGYGY 2983
FrIr.I.
Az első számozatlan oldalon Illyés neve ceruzával.

[MONTAIGNE, Michel]: Montaigne legszebb lapjai André Gide válogatásában. (Bev.: André Gide. Ford.: Kürti Pál.) (Bp.) Officina. (1941.) 76 p.
/Officina Könyvtár. 5./
IGYGY 2979
FrIr.I.
A könyv gerince szakadozott. Benne egy papírlapon egy átvételi elismervény.

MONTAIGNE, Pierre: La fureur d’aimer.(Pièce en trois actes) [Színjáték.] Paris, Les Édititions Nagel. (1945.) 103 p.
/Collection du Théâtre contemporain/
IGYGY 2980
FrIr.I.

MONTALE, Eugenio: A magnólia árnya. (Vál., utószó: Lator László. Ford.: Kálnoky László, Lator László.) Bp., Európa. 1968. 119 p.
IGYGY 3793
OlIr.I.
A könyv elülső borítóján ceruzával: Carlo Betocchi.

MONTESQUIEU, [Charles-Louis de Secondat]: Európa egységéről. (A törvények szelleme és a Perzsa levelek válogatott részei.) (Ford., előszó: Rózsahegyi Zoltán.) Bp., Phönix. 1943.
128 p.
/Klasszikus Írások/
IGYGY 2981
FrIr.I.
Benne egy szórólapon a sorozat további részeinek címei és egy géppel írt levél a Phőnix Könyvkiadó Vállalattól.

MONTHERLANT, Henry de: Agglegények. (Regény.) (Ford.: Illyés Gyula. Utószó: Illés Endre.) Bp., Szépirodalmi. (1974.) 214 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 2985
FrIr.I.

MONTHERLANT, Henry de: Le maître de Santiago. [Regény.] [Paris,] Gallimard. (1947.) 176 p.
/Le Livre de Poche/
IGYGY 2982
FrIr.I.
Benne egy papírdarab egyik oldalán gépelt szöveg a másikon fekete ceruzával írt jegyzetek

MONTHERLANT, Henry de: Port-Royal. (Notes de théâtre II.) [Színjáték.] Paris, Gallimard. (1954.) 223 p.
IGYGY 2984
FrIr.I.
Benne az Európa Könyvkiadó két megbízása.

[MÓRA Ferenc]: Az aranyszőrű bárány. A betlehemi csillag. [Mesék.] [Szeged.] Szegedi Napló. 1903. (Szeged, Somogyi Könyvtár, 1979.) 128 p.
IGYGY 1368
MIr.I.
Hasonmás kiadás

MÓRA Ferenc: Hannibál föltámasztása. (Regény.) (Bev.: Vajda László.) Szeged, Tiszatáji Magvető. 1955. 103 p.
IGYGY 1369
MIr.I.

MÓRA Ferenc: Hiszek az emberben. (Válogatott elbeszélések.) (Vál., bev.: Barabás Tibor.) [Bp.] Révai. [é.n.] 144 p.
IGYGY 1370
MIr.I.

MÓRA István – NOVOSZEL Andor – KRISTÁLY István – CZIRÁKY Imre: Föld és mag. (Válogatott írások.) (Vál., utószó, jegyz.: Bori Imre. A sorozatot szerk.: Bori Imre, Juhász Géza, Szeli István.) (Újvidék) Forum. 1971. 399 p.
/Hagyományaink. 2./
IGy 5206
MAnt.

MORAVIA, Alberto: Római történetek. [Novellák.] (Ford.: Gellért Gábor.) Bp., Európa. 1957. 201 p.
IGYGY 3796
OlIr.I.

MORENO, Cesar Fernandez: Argentin jusqu’à la mort. [Versek.] (Ford., a sorozatot szerk.: Claude Couffon. Előszó: Pierre Kalfon.) Paris, Honfleur. (1969.) 127 p.
/La Poésie des Pays Ibero-Americains/
Dedikált (Moreno Illyésnek.)
IGYGY 3834
SpaIr.I.
Benne a Robbert Laffont Kiadó reklámja.

MORGAN, Charles: A forrás. (The Fountain.) 1–2. köt. [Regény.] (Bev.: Schöpflin [Aladár]. Ford.: Bálint Lajos.) Bp., Franklin. [é.n.] 269, 221 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3471–IGYGY 3471/a
AngIr.I.
Kötéseikből kiszakadva

MORGAN, Charles: A láng. 2. köt. [Regény.] (Ford.: Nagypál István.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 296 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3472
AngIr.I.
Kötéséből kiszakadva

MORGAN, Charles: Az utazás. 1. köt. [Regény.] (Ford.: Nagypál István.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 313 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3461
AngIr.I.

MORGAN, Claude: Francia küzdelem. (Regény.) (Ford.: Máthé Lydia.) (Bp.) Révai. (1949.) 204 p.
IGYGY 2988
FrIr.I.

MORGAN, Claude: Le poids du monde. [Regény.] Paris, J. Ferenczi et Fils. (1946.) 278 p.
Dedikált.
IGYGY 2989
FrIr.I.
A könyv gerince szakadozott, hátsó borítója hiányzik és felvágatlan.

MORGENSTERN, Christian: Bitófa énekek. (Versek.) (Átköltötte: Hetényi-Heidelberg Ernő.) [h.n.] Helikon. 1941.
/Helikon Könyvek./
IGYGY 3351
NémIr.I.

MORGYINOV, [Nyikolaj]: Kikelet. [Regény.] (Ford.: Magos László, Gyöngyi László. Verseket ford.: Illyés Gyula. Ill.: Csergezán Pál.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1953. 635 p.
IGYGY 3606
OrIr.I.
A könyv végén található a könyvbe fűzött (térkép) melléklet

MORHANGE, Pierre: Le sentiment lui-même. [Versek.] ([Bev.]: Valentin Nikiprowetzky.) (Honfleur) Pierre Jean Oswald. (1966.) 209 p.
IGYGY 2990
FrIr.I.

MÓRICZ Virág: Apám regénye. (Szerk.: Réz Pál.) [Bp.] Szépirodalmi. 1953. 549 p.
Dedikált
IGYGY 1372
MIr.II.

MÓRICZ Virág: Tíz év. 1-2. köt. [Visszaemlékezések, dokumentumok.] Bp., Szépirodalmi. (1981.) 665, 515 p.
IGYGY 1373 – IGYGY 6058
MIr.II.
Az 1. köt. utolsó oldalán ceruzával számok vannak felírva. A könyvben több helyen ceruzával kijelölések.

MÓRICZ Zsigmond: A boldog ember. (Regény.) [Bp.] Athenaeum. 1935. 318 p.
IGYGY 1376
MIr.I.

MÓRICZ Zsigmond: A földtörvény kis kátéja. (Az 1919 XVIII. Néptörvény magyarázata és utasítása a földmíves nép földhöz juttatásáról.) (Utószó: Remete László. Felelős szerk.utószó:Jánosi Antal.) (Szombathely) (Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat.) (1979.) 47 + 16 p. [8 t.]
IGYGY 1379
Tört.

MÓRICZ Zsigmond: A földtörvény kis kátéja. (Az 1919 XVIII. Néptörvény magyarázata és utasítása a földmíves nép földhöz juttatásáról.) (Utószó: Remete László. Felelős szerk.utószó: Jánosi Antal.) (Szombathely,) (Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat.) (1979.) 47 + 16 p. [8 t.]
IGYGY 4032
Tört.

MÓRICZ Zsigmond: A galamb papné. (Regény.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 164 p.
/Móricz Zsigmond Összes Művei/
IGYGY 1380 [!]
MIr.I.

MÓRICZ Zsigmond: A galamb papné. (Regény.) Bp., Franklin. [é.n.] 246 p.
IGYGY 1380 [!]
MIr.I.
Címoldalon autográf, ceruzaírással: „Illyés Gyula”
Fedele leszakadva, hátoldalán: IGYGY 1381.

MÓRICZ Zsigmond: A násztehén. (Dufla Pofon.) (Vígjáték egy felvonásban.) (Bev.: Hegedüs Tibor.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 17 p.
/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/
IGYGY 1391
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel

MÓRICZ Zsigmond: Aranyos öregek. (Színdarab egy felvonásban.) (Bev.: Hegedüs Tibor.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 30 p.
/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/
IGy 4773
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel. Mindkét borítója leszakadva.

MÓRICZ Zsigmond: Az úr a tornácon. (Elbeszélések, riportok.) (Vál., szerk., bev.: Illés Endre. Ill.: Kass János.) (Bp.) Ifjúsági Könyvkiadó. (1953.) 344 p.
IGYGY 1393
MIr.I.

MÓRICZ Zsigmond: Barbárok. (Elbeszélések.) [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 239 p.
/Móricz Zsigmond Összes Művei/
IGYGY 1375
MIr.I.

MÓRICZ Zsigmond: Csiribiri. [Színdarab.] [Bev.: Hegedüs Tibor. Bp., Athenaeum. é.n.] 52 p.
[/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/]
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel.
Mindkét borítója leszakadva.

MÓRICZ Zsigmond: Egérfogó. (Vígjáték egy felvonásban.) (Bev.: Hegedüs Tibor.) (Bp.) Athenaeum.[1948.] 33 p.
/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/
IGy 4772
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel

[MÓRICZ Zsigmond]: Erdély. (Móricz Zsigmond történelmi regénytrilógiája.) (Tündérkert. A nagy fejedelem. A nap árnyéka.) Bp., Athenaeum. 1935. 904 p.
IGYGY 1378
MIr.I.

Móricz Zsigmond ébresztése. (Emlékkönyv.) [Tanulmányok.] (Szerk., bev.: Darvas József.) Bp., Sarló. 1945. 291 p. [ 4 t.]
IGYGY 1399
MIr.II.

MÓRICZ Zsigmond: Égi madár. (Elbeszélések.) (Bev.: Vargha Kálmán.) [Bp.] Szépirodalmi, 1951. 115 p.
/Szépirodalmi Kiskönyvtár. 41./
Dedikált (Vargha Kálmán)
IGYGY 1377
MIr.I.

[MÓRICZ Zsigmond]: Kapitalista a tanyán. (Hét elbeszélés.) (Ill.: Fáy Dezső.) (Bp., Stádium Rt.) [é.n.] 62 p.
/Nemzeti Könyvtár. 67./
IGYGY 1384
MIr.I.
Benne: Nagy Méda: Magyar asszony az idők viharában (53-62.)

Móricz Zsigmond közöttünk. [Tanulmányok.] (Vál., előszó: Kántor Lajos. Bibliográfia: Gábor Dénes.) Bukarest, Kriterion. 1979. 285 p. [10 t.]
Dedikált (Kántor Lajos)
IGYGY 1400
MIr.II.

MÓRICZ Zsigmond: Légy jó mindhalálig. (Regény.) Bp., Athenaeum. [1932.] 281 p.
Dedikált
IGYGY 1382
MIr.I.
Borítólapja hiányzik, fűzésnél szétesett. A ceruzás dedikáció halványodik.

MÓRICZ Zsigmond: Légy jó mindhalálig. (Színmű három felvonásban.) (Bev.: Móricz Virág. Ill.: Csernus Tibor.) Bp., Művelt Nép. 1954. 85 p.
/Népszerű Drámák. 9./
IGYGY 1383
MIr.I.

MÓRICZ Zsigmond: Lélekvándorlás. (Házassági komédia.) (Bev.: Hegedüs Tibor.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 21 p.
/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/
Pecsét. és leltári szám nélül
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel.
A T.M.-ban és a leltárkönyvben az IGYK 1389-es számon szerepel.
Borítója levált.

MÓRICZ Zsigmond: Mint a mezőnek virágai. (Életkép egy felvonásban.) – MUHARAY Elemér: A fogoly katona (Népballada feldolgozás.) Bp., Szikra. 1946. 31 p.
/Színdaradbok, Jelenetek, Játékok. 1./
IGYGY 6059
MIr.I.

[MÓRICZ Zsigmond]: Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője. (Levelek.) (Vál., szerk., utószó: Tasi József. Sajtó alá rend., jegyz.: H. Bagó Ilona, Papp Anna, Tasi József, Tóth Anna. Jegyz.: Máté J. György. Lektor: Láng József, Nagy Péter.) Bp., PIM. 1984. 506 p.
IGYGY 1401
MIr.II.

MÓRICZ Zsigmond: Politika. (Jelenet.) (Bev.: Hegedüs Tibor.) (Bp.) Athenaeum. [1948.]
10 p.
/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/
IGy 4771
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel

[Móricz Zsigmond]: [Rózsa Sándor] [Regény.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] 33-40., 53-60.
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.I.
Sz4.
Csak a fent felsorolt lapok vannak meg a könyvből.

MÓRICZ Zsigmond: Rózsa Sándor. [Regényrészlet.] (Bp., Hírlapkiadók Lapterjesző Szövetkezete, 1947.) 63 p.
/Magyar Népkönyvtár. 1. évf. 1./
IGYGY 1386
MIr.I.
Részlet Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor összevonja szemöldökét című regényéből.

MÓRICZ Zsigmond: Sátán. (Színdarab egy felvonásban.) (Bp.) Athenaeum. [1948.] 21 p.
/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/
IGy 4770
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel

MÓRICZ Zsigmond: Shakespeare. (Előszó: Németh László.) (Bp.) Fehér Holló. [é.n.] 75 p.
IGYGY 1392
VIr.II.
A könyv borítója el van szakadva.

[MÓRICZ Zsigmond]: Szerelem. (Móricz Zsigmond egyfelvonásosai. III.) Bp., Légrády Testvérek. [é.n.] 117 p.
IGYGY 1387
MIr.I.
Mint a mezőnek virágai., Magyarosan., Kend a pap?

[MÓRICZ Zsigmond]: Szerelem. (Móricz Zsigmond egyfelvonásosai. IV.) Bp., Légrády Testvérek. [é.n.] 71 p.
IGYGY 1388
MIr.I.
Csiribiri., A bétsi Susánna.

MÓRICZ Zsigmond: Tökmag. (Jelenet.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 10 p.
/Móricz Zsigmond Egyfelvonásosai/
IGYGY 1390
MIr.I.
Sz1.
Hegedüs Tibor rendezői megjegyzéseivel

MÓRICZ Zsigmond: Úri muri. (Színmű öt képben.) (Bev.: Benedek András. Ill.: Győry Miklós.) Bp., Művelt Nép, 1954. 88 p.
/Népszerű Drámák. 3./
IGYGY 1394
MIr.I.

MÓRICZ Zsigmond: Válogatott irodalmi tanulmányok. (Összeáll.: Vargha Kálmán. Előszó: Bóka László.) [Bp.] Művelt Nép. 1952. 380 p.
Dedikált (Vargha Kálmán)
IGYGY 1395
MIr.II.

MORRISSETTE, Bruce: Les romans de Robbe-Grillet. [Tanulmány.] (Előszó: Roland Barthes.) (Paris,) Les Éditions de Minuit. (1963.) 250 p.
IGYGY 3086
FrIr.II.
Felvágatlan. Benne A4-es papíron, gépelve egy levél a kiadótól.

MORUS, [Thomas]: Utopia. [Utópisztikus regény.] (Ford., bev.: Geréb László.) (Bp.) (Officina.) (1941.) 80 p.
/Officina Könyvtár. 9./
IGYGY 3474
Fil.
Bevezetőben ceruzás bejegyzés és több helyen ceruzás kijelölések

[MORUS, Thomas]: Morus Tamás: Utópia. [Utópisztikus regény.] (Bev.: Moór Gyula. Ford.: Kardos Tibor.) Bp., Franklin. [é.n.] 173 p.
Dedikált (Kardos Tibor)
IGYGY 3473
Fil.
A könyv ki van szakadva a kötéséből.

MOSZKOVSKI, Alexander: Die Ehe im Rückfall und andere Anzüglichkeiten. Berlin, Verlag Dr. Epsler & Co. 1916. 158 p.
IGYGY 3352
NémIr.I.
A könyv elülső borítója levált.

MOULIN, Jeanine: La pierre à feux. [Versek.] (Paris,) Seghers. (1968.) 69 p.
Dedikált
IGYGY 2986
FrIr.I.
A könyv a 473. sz. pld..

MOUNIN, Georges: Poésie et société. [Tanulmány.] Paris, Presses Universitaires de France. 1962. 107 p.
/Initiation Philosophique/
IGYGY 2991
VIr.II.

MSZTISZLAVSZKIJ, SZ.: Tavaszi madár a varjú. [Regény.] (Ford.: Makai Imre.) [Bp.] Athenaeum. [1949.] 388 p.
IGYGY 3607
OrIr.I.

MUHARAY Elemér: Egyszer egy királyfi…, Mátyás király aranyszőrű báránya, A nagyotmondó, A csoda, Dolgozz, macska!, A szegényember aranyai. [Színpadi játékok.] Bp., Magyar Játékszín. 1940. 103 p.
/Magyar Játékszín/
Dedikált
IGYGY 5596

MUHARAY Elemér: Magyar játékszín. [Mesejátékok.] Bp., Magyar Élet. 1944. 215 p.
IGy 4645
MIr.I.

Munkások.(Földeák János, László Gyula, Nagy István, Rideg Sándor, Vaád Ferenc kisregényei.) [Antológia.] (Bev.: Veres Péter.) Bp., Magyar Élet. 1944. 173 p.
IGy 5200
MAnt.

MURALL, Gérard: Psaume 62. [Versek.] ([Ill.: Jef Friboulet.) [h.n.] Galérie Océane. (1962.) [8 p.]
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyv a 88. sz. pld..

Museum der modernen Poesie. 1-2. köt. [Antológia.] (Szerk.: Hans Magnus Enzensberger.) (Frankfurt am Main.) Suhrkamp. (1980.) 446, 451-851. p.
IGYGY 3393 – IGYGY 3393/a
VAnt.

MUSSET, Alfred de: Namouna. – La Coupe et les Lèvres. – Octave – Ballade à la lune. Les secrétes pensées de Rafaël – Dupont et Durand – Madrid – Simone. [Drámai költemények, versek, töredékek.] Paris, Librairie Nilsson. [1908.] 126 p.
IGy 5073
FrIr.I.
Sz1.
Első borítólapja leszakadva, hátsó borítólapja hiányzik. Lapjaira hulló. Az utolsó oldalon alig láthatóra halványult autográf ceruzás jegyzet.

MUSSET, Alfred de: Poésies nouvelles. [10. köt.] [Ill.: Henri Gervex.] Paris, Charpentier et Cie.. 1884. 324 p.
/Oeuvres Complétes/
IGYGY 2992/a
FrIr.I.
Sz4.
Címoldal rektóján autográf ceruzaírással: Illyés Gyula 1931. I.
Az utolsó oldalon autográf ceruzás bejegyzés.

MUSSET, Alfred de: Poésies. [Versek.] Paris, Librairie Gründ. (1937.) 253 p.
/La Bibliothèque Précieuse/
IGYGY 3289
FrIr.I.

MUSSET, Alfred de: Premières poésies. ([Ill.]: H. Giacomelli.) Paris, Charpentier et Cie.. 1884. [392 p.] [1 t.]
/Oeuvres Complétes de Musset. 1./
IGYGY 2992
FrIr.I.
Sz4.
Fűzésnél szétesve, borítója és gerince leszakadva.

MUSSET, Alfred de: Szeszély. [Színművek.] (Ford., bev.: Cs. Szabó László. Rajzok: Hincz Gyula.) (Bp.) Révai. (1944.) 129 p.
Dedikált. (Cs. Szabó László Illyés Gyulának.)
IGYGY 2993
FrIr.I.

MÜLLER-FREINFELS, Richard: A költészet. [Tanulmány.] (Ford.: Baránszky-Jób László.) (Bp.) Athenaeum. (1941.) 131 p.
/Az Athenaeum Olvasótára/
IGYGY 3354
VIr.II.
A könyv a kötéséből kijött.

Műveltség és hagyomány. (Studia ethnographica et folkloristica in honorem Béla Gunda.) [Tanulmányok.] (Szerk.: Szabadfalvi József, Újváry Zoltán.) Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1971. 755 p.
Dedikált
/Studia Ethnologica Hungariae et Centralis Ac Orientalis Europae. 13-14./
IGy 4584
Népr.
Angol, francia és német nyelven

Művészek és tárlatok a Simontornyai Vármúzeumban 1975-1995. [Képzőművészeti Katalógus.] (Szerk., utószó: Takács Mária. Bev.: Fecske András.) (Simontornya, Simontornyai Vármúzeum – Simovil Ipari Szövetkezet, 1995.) 126 p.
Dedikált (Takács Mária.)
IGYK 6286
MűvTört.

Művészeti és irodalmi élet 1918-19-ben. [Tanulmányok.] Bp., TIT Társadalomtudományi Osztálya. 1978. 119 p.
Leltári szám nélkül
Kötéséből kiszakadva.
MIr.II.

N

NACHER, Lucien: Roland, le paladin du maquis. [Borító, ill.: de Brisène.] Paris, Éditions France d’abord. [é.n.] 32 p.
/Jeunesse Héroique/
IGYGY 3093
FrIr.I.

NADÁNYI Zoltán: Aranypiros pillangó. (Válogatott versek. 1915 -1935.) Bp., Magvető. 1955. 287 p. (1 t.)
IGYGY 1406
MIr.I.

NADÁNYI Zoltán: Csók a sötétben. (Versek.) (Bp.) Egyetemi Nyomda.[1947.] 58 p.
Dedikált
IGYGY 1407
MIr.I.

NADÁNYI Zoltán: Körmenet. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 439 p.
Dedikált
IGYGY 1408
MIr.I.

NADÁNYI Zoltán: Szegényember naplója. [Novellák.] (Berettyóújfalu.) A Szerző Kiadása. 1935. 126 p.
Dedikált
IGYK 6214 (pecsét nélkül, tintával beírva)
MIr.I.

NAGY Endre: Öregek kalauza. (Bp.) Pantheon. [é.n.] 127 p.
IGYGY 6060
MIr.I.
Rossz állapotú, fűzött kötés meglazulva.

NAGY Endre: Várad – Pest – Párizs. [Regények. Portrék.] (Vál., sajtó alá rend., előszó: Kellér Andor. Ill.: Nagy Endre, Réber László.) Bp., Szépirodalmi. 1958. 553 p.
IGYGY 1409
MIr.I.
Benne: ajánló kártya. „Sok szeretettel Nagy Kató 959 II. 19. ”

O. NAGY Gábor: Mi fán terem? (Magyar szólásmondások eredete.) [Gyűjtemény, tanulmányokkal.] (Lektorálta Ferenczy Géza.) [Bp.] Gondolat. 1957. 386 p.
IGYGY 1508
Nyelv.II.

NAGY Gáspár: Földi pörök. [Versek.] Bp., Magvető. (1982.) 102 p.
Dedikált
IGYGY 1414
MIr.I.

NAGY Gáspár: Kibiztosított beszéd. [Versek.] Bp., Magvető. (1987.) 125 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGy 4138
MIr.I.
A szerző szövegjavítása a 90. oldalon

NAGY Gáspár: Koronatűz. [Versek.] Bp., Móra. 1975. 124 p.
Dedikált
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 1413
MIr.I.

NAGY Gyula: Parasztélet a vásárhelyi-pusztán. [Tanulmány.] (Bev.: László Gyula, Nagy Gyula. Szerk.: Dér László. Lektor. Barabás Jenő.) Békéscsaba, (Békés megyei Múzeumok Igazgatósága.) 1975. 682 p. [40 t.]
IGy 4230
Népr.
A könyv 82. oldalán beragasztott melléklet: a vásárhelyi – puszta térképe

NAGY Imre: Holtak derese. (Versek.) (Előszó: Sinka István.) Bp., Magyar Élet. 1940. 1415 63 p.
IGYGY 1415
MIr.I.

[NAGY Imre]: Nagy Imre összegyűjtött versei. [Bev.: Veres Péter] Bp., Magyar Élet. 1943. 112 p.
IGYGY 1416
MIr.I

CS. NAGY István: Olimpiász. [Versek.] Bp., Magvető. 1974. 121 p.
Dedikált
IGYGY 1412
MIr.I.
A fedél belső oldalán ceruzás bejegyzés: ’Szombathely Tanítóképző Intézet’

NAGY István: Bérmunkások. (Munkásjellemek.) [Tanulmány.] (Utószó: Nagy István.) Kolozsvár, Athenaeum Kiadása.1945. 91 p.
IGYGY 1417
Szoc.

NAGY István: Forgalmi akadály. (Elbeszélések.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 1955. 100 p.
/Kincses Könyvtár/
IGYGY 1418
MIr.I.

NAGY István: József Attila új népe.[Tanulmány.] (Kolozsvár,) József Béla Atheneum. 1945. 22 p.
IGYGY 1419
MIr.II.

NAGY István: Özönvíz előtt. (Életkép három felvonásban.) (A szerző utószavával.) Kolozsvár, EMKE. 1945. 94 p.
/EMKE Könyvek. 1./
IGYGY 1420
MIr.I.

NAGY József: A filozófia története. Bp., Pantheon Irodalmi Intézet RT 1921. 324 p.
/Pantheon Ismerettára/
IGYGY 4047
Fil.
Kötéséből kiszakadt.

NAGY Károly: Külföldi magyar iskoláink gondjairól. USA, [k.n.] 1972. 32 p.
IGy 4501
Tört.
Kézirat gyanánt.

NAGY Károly: Tanítsunk magyarul. (Tanulmányok, cikkek, beszélgetések a szórványmagyarság nyelvoktatásáról, kultúra-művelésről.) New York, Püski. 1977. 80 p.
Dedikált
IGy 5743
Nyelv.II.

NAGY Kázmér: Elveszett alkotmány. (Vázlat az 1944 és 1964 közötti magyar politikai emigráció kialakulásáról.) [Tanulmány.] (Bev.: Nagy Kázmér.) München, Aurora Könyvek.1974. 93 p.
Dedikált
IGYGY 1410
Tört.

NAGY Kázmér: Skócia pannóniai királynéja. [Tanulmány.] München, Aurora. 1971. 85 p.
IGy 4315
Tört.

NAGY Kázmér: Változó Anglia. (Bev.: Nagy Kázmér.) Bp., Gondolat. 1982. 171 p.
Dedikált
IGYGY 1411
Tört.

NAGY Lajos: A lázadó ember. (Önéletrajz.) Bp., Szikra. 1949. 418 p.
Dedikált
IGYGY 1425
MIr.I.

NAGY Lajos: A menekülő ember. (Önéletrajz.) Bp., Művelt Nép. 1954. 312 p. [1 t.]
IGYGY 1426
MIr.I.

NAGY Lajos: A rémhír. (Négy jelenet.) (Bev.: F. Rácz Kálmán.) Bp., Művelt Nép. 1953.
47 p.
/Színjátszók Könyvtára. 56./
IGy 5484
MIr.I.
Sz3.

NAGY Lajos: A tanítvány. (Regény.) (Sorozatszerk.: Seress Géza.) (Bp.) Szépirodalmi. 1955. 295 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 1427
MIr.I.

NAGY Lajos: Bérház. (Novellák.) Bp., [k.n.] 1931. 109 p.
Dedikált
IGYGY 1421
MIr.I.

NAGY Lajos: Három magyar város. [Útirajzok.] Bp., Kosmos. (1933.) 70 p.
/Kis Kosmos Könyvek. 3./
IGYGY 1422
MIr.I.
Szolnok, Hódmezővásárhely, Győr

NAGY Lajos: Kiskúnhalom. [Regény.] [Bp.] Pantheon. [é.n.] 231 p.
IGYGY 1424
MIr.I.
Első borítólapja hiányzik. Hátsó borítója leszakadva.

ZS. NAGY Lajos: Üzenet a barlangból. (Versek.) (Pozsony,) Madách. (1971.) 58 p.
IGYGY 1431
Dedikált
MIr.I.

NAGY Lajos: Vadember. (Regény.) Bp., [A szerző kiadása.] 1926. 156 p.
IGYGY 1429
MIr.I.
Lapjaira hulló. Rossz állaptban lévő.

NAGY László: A tüzér és a rozs. (Versek.) [Bp.] Szépirodalmi. [1950.] 59 p.
Dedikált
IGYGY 1434
MIr.I.

NAGY László: Deres majális. (Versek. 1944-1956.) Bp., Magvető, 1957. 367 p. [1 t.]
IGYGY 1432
MIr.I.
Benne: Újságkivágat, Nagy László: Szerelmem, csonttörő élet című verse

NAGY László: Jönnek a harangok értem. [Versek.] [Bp.] Magvető. 1978. 201 p.
IGYGY 1433
MIr.I.

NAGY László: Kísérlet a bánat ellen. (Versek.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1978. [15 p.]
MIr.I.
Leltári szám nélkül
A közölt rajzok a költő munkái
Megjelent a szerző által aláírt 250 számozott példányban.Ez az 52. pld..

NAGY László: Versek és versfordítások. 1-4. köt. Bp., Magvető. 1975. 585, 622, 407, 398 p.
Dedikált (1.köt.)
IGYGY 1435, 1435/a, 1435/b, 1435/c
MIr.I.
Benne: újságkivágat. E. Fehér Pál: „Talán drámát is írok…(Nagy László a munkájáról.) Népszabadság. 1977. dec.25.

NAGY Lázár: Az „Erdélyi Nemzeti Játékszínnek”, „Magyar Játszótársaságnak” eredete, fennállásának, viszontagságainak a mai időkig leírása 1821. (Bev., sorozat szerk.: Jancsó Elemér.) Cluj-Kolozsvár. Minerva. 1939. 108 p.
/Erdélyi Ritkaságok. 1./
IGy 4409
Szính.

NAGY Olga: A táltos törvénye. (Népmese és esztétikum.) [Tanulmány.] Bukarest, Kriterion. 1978. 358 p.
Dedikált
IGYGY 6272
Népr.

NAGY Pál: Monologium. [Versek. Prózák.] Párizs, Magyar Műhely, 1971. [72 p.]
Dedikált
IGYGY 1436
MIr.I.

NAGY Pál: Reménység, hosszú évek. [Novellák.] (Ill.: Dávid Kiss Mária.) Párizs. Magyar Műhely. 1964. 117 p. [4 t.]
Dedikált
IGYGY 1437
MIr.I.

NAGY Péter: A francia klasszikus dráma fogadtatása Magyarországon. [Tanulmány.] (Előszó, bev.: Nagy Péter.) Bp., (Nagy Péter,) 1943. 95 p.
Dedikált
IGy 5688
Szính.

NAGY Péter: Drámai arcélek. (Tanulmányok a huszadik századi magyar drámairodalom köréből.) (Utószó: Nagy Péter.) Bp., Szépirodalmi. (1978.) 246 p.
Dedikált
IGYGY 1438
Szính.

K. NAGY Sándor: A jobbágyság története Magyarországon. [Tanulmány.] Nagy-Becskerek, Fleitz Pál Könyvnyomdája. 1891. 174 p.
/Történeti- Nép- és Földrajzi Könyvtár/
IGy 4266
Tört.
A címlapon egy név, tollal beírva.

NAGY SZŐLŐSI Mihály: Lobogó szövétnek vagy a lelki pásztorságnak tiszta tüköre. [Elmélkedés.] (Sorozatot szerk., kiadja: Incze Gábor.) (Bp.) [Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R. T.] (1937.) 45 p.
/A Reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén (református és evangélikus) egyházi írói. 5./
IGy 5034
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.

NAGY Zoltán: Álmomban zene. (Költemények. 1924-1944.) (Bp.) Hungária. [é.n.] 89 p.
IGYGY 1439
MIr.I.

NAGY Zoltán: Csend! Aranymadár! (Versek.) [Bp.] Nyugat. 1913. 88 p.
Dedikált (ceruzával)
IGYGY 1440
MIr.I.
Benne: újságkivágat, Pesti Napló (Lucien Descaves: A meztelen lábacskák.)
A tartalomjegyzékben néhány verscím ceruzával megjelölve

NAGY Zoltán: Elégiák. [Versek.] [Bp.] Genius. [1928.] 130 p.
Dedikált (ceruzával)
IGYGY 1441
MIr.I.

Napfél és éjfél. (Finnugor rokonaink népköltészete.) [Költemények, dalok, kották.] (Vál., ford., utószó: Képes Géza.) 517 p. [10 t.]
IGYGY 1050
Népr.
550. sz. pld..

NAU, John Antoine: Poèmes triviaux et mystiques. [Versek.] [Bev.: Jean Royère.] Paris, Albert Messein Éditeur. 1924. 126 p.
/Collection La Phalange/
IGYGY 2995
FrIr.I.
A könyv a 175. számozott példány.Felvágatlan és benne a La Ph
alange és az Apollon könyveit reklámozó sorozat. A 113. oldal el van tépve.

[Negyvennyolcas] 48-as Erdély. (Zsebkönyv) (Spectator előszavával.) [Dokumentumok.] Kolozsvár, (Jordáky-Nyomda.) 1943. 116 p.
IGy 5268
Tört.
A könyv a 31. sz. pld..

NĔMCOVA, Božena: Miskolci levelei (1851.) (Ford.: Domin Károly.) Miskolc, Hermann Ottó Múzeum. 1963. 31 p.
/Múzeumi Füzetek 15./
IGYGY 3674
VIr.II.

NĔMCOVÁ, Božena: Nagyanyó. (Regény.) (Ford.: Zólyomi Antal. Előszó: Kovács Endre.) (Bp.) Szépirodalmi. 1952. 222 p.
IGYGY 3675
CsehIr.I.

Nemcsak magunknak születtünk. (Válogatás Vedres István írásaiból.) (Összeáll., bev.: Rully János.) (Szeged) Szegedi Tömörkény Isvtán Gimnázium Igazgatósága. (1965.) 115 p.
IGYGY 2273
Tört.

NEMES György: Háló. [Regény.](Bp.) Szépirodalmi. 1967. 188 p.
Dedikált
IGYGY 1442
MIr.I.

NEMESKÜRTY István: A magyar népnek, ki ezt olvassa. (Az anyanyelvű magyar reneszánsz és barokk irodalom története 1533-1712.) (Lektorálta: Klaniczay Tibor, Varjas Béla.) [Bp.] Gondolat. 1975. 525 p.
Dedikált
IGYGY 1451
MIr.II.

NEMESKÜRTY István: Bornemissza Péter kísértései. [Tanulmány.] Bp., Szépirodalmi. (1984.) 212 p. [3 t.]
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 1450
MIr.II.

NEMESKÜRTY István: Édes Erdély. (Erdélyi Krónika 1916-1967.) (Dokumentumjáték.) (Előszó: Nemeskürty István. Lektor: Benda Kálmán, Szakály Ferenc.) [Bp.] (Szabadtér Kiadó.) (1988.) 293 p.
IGYGY 6099
Tört.

NEMESKÜRTY István: „Kik érted haltak, szent Világszabadság”. (A negyvennyolcas honvéd hadsereg katonaforradalmárai.) [Tanulmányok.] Bp., Magvető. (1977.) 485 p.
Dedikált
IGYGY 1449
Tört.

NEMES Lajos: A nevetésről. (Vagy a boldogság filozófiája. Vázlat.) [Tanulmány.] [Bp.] Cserépfalvi [é. n.] 79 p.
Dedikált
IGYGY 1443
Fil.

NEMES, Louis: La paix éternelle est-elle une utopie? [Tanulmány.] Paris, Nagel. (1946.)
227 p.
/Écrits Politiques/
Dedikált
IGYGY 2998
Tört.
Felvágatlan.

NEMES NAGY Ágnes: A Föld emlékei. (Összegyűjtött versek.) Bp., Magvető. (1986.) 269 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 1447
MIr.I.

NEMES NAGY Ágnes: A hegyi költő. (Vázlat Babits lírájáról.) (Bev.: Nemes Nagy Ágnes.) Bp., Magvető. (1984.) 201 p.
Dedikált (Illyés Flórának Nemes Nagy Ágnes.)
Nincs benne leltári szám.
MIr.II.

NEMES NAGY Ágnes: Éjszakai tölgyfa. [Versek.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1979. [14 p.]
Dedikált.
Leltári szám nélkül
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban.

NEMES NAGY Ágnes: Látkép gesztenyefával. (Esszék.) Bp., Magvető. 1987. 438 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGy 4165 (4065?)
MIr.II.

NEMES NAGY Ágnes: Metszetek. (Esszék, tanulmányok.) Bp., Magvető. (1982.) 446 p.
Dedikált: ’Illyés Gyulának, Flórának barátsággal, 1982 feb. 26-án Nemes Nagy Ágnes’
Pecsét és leltári szám nélkül. T.M.: IGYK 1446
Jelölések és bejegyzések a szöveg mellett.
MIr.II.

NEMES NAGY Ágnes: Szárazvillám. (Versek és műfordítások.) Bp., Magvető. 1957. 206 p.
Dedikált
IGYGY 1448
MIr.I.
Benne: 4 újságkivágat (Nemes Nagy Ágnes: De nézni; Alkohol, Tölgy; Ekhnáton éjszakája c. versei; Mezei András: Az ÉS látogatóban Nemes Nagy Ágnesnél.)
Letépett borítékcímzés.

NEMES NAGY Ágnes: Vándorévek. [Műfordítások.] Bp., Magvető. 1964. 382 p.
Dedikált
IGYK 1445
VAnt.
A fedél belső felén ceruzás lakcímbeírás

Nemzetiségi kisebbség – kisebbségi egyház. 1-2. köt. [Tanulmányok.] (Bev.: Balla Bálint.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1973. 44, 73 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül
Bárczay Gyula, Sakrausky Oskar, Vass György, Siklós István, Szépfalusi István, Tóth János előadásai, tanulmányai

NERUDA, Jan: Történetek a régi Prágából. (Elbeszélések.) (Ford. Götzl Andor. Előszó: Kovács Endre.) (Bp.) Szépirodalmi. 1951. 239 p.
IGYGY 3676
CsehIr.I.

NERUDA, Pablo: A szőlők és a szél. [Versek.] (Ford., utószó: Somlyó György.) [Bp.] Szépirodalmi. 1954. 296 p.
Dedikált (Somlyó György Illyésnek.)
IGYGY 3836
SpaIr.I.
Benne egy újságkivágat: Pablo Neruda: Szerelmes vers Sztálingrádhoz. (Ford.: Gáspár Endre.)

NERUDA, Pablo: Amerika 1948. (Három költemény.) (Ford.: Somlyó György. Előszó: Ilja Ehrenburg.) (Bp.) Hungária. 1949. 54 p.
IGYGY 3835
SpaIr.I.

NERUDA, Pablo: Száz szerelmes szonett.(Ford.: Somlyó György. Ill.: Würtz Ádám.) [Bp.] Magyar Helikon. [1973.] [120 p.] [4 t.]
Dedikált (Somlyó György Illyés Gyulának és Illyés Gyulánénak.)
IGYGY 3837
SpaIr.I.

NERVAL, Gérard de: Les chimères. [Versek.] [Bev., jegyz.: Jeanine Moulin.] Genève-Paris, Librairie Droz-Librairie Minard. 1966. 94 p.
/Textes Littéraires Français/
Dedikált. (Jeanine Moulin Illyésnek.)
IGYGY 2996
FrIr.I.
Felvágatlan. A hátsó borító belsejére egy papír van beragasztva, rajta lakcím fekete tintával.

NERVAL, Gerard de: Pages choisies. [Szemelvények.] [Jegyz., magyarázatokkal elláta, bev.: Gilbert Rouger. Sorozatszerk.: Félix Guirand.] Paris, Librairie Larousse. [1936.] 90 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5115
FrIr.I.
Sz1.
A címlapon Illyés neve ceruzával.

NERVAL, Gérard de: Poésies-La main enchantée-Sylvie-Voyage en Orient. [Versek, elbeszélések, naplók.] Paris, Jean Gillequin & Cie Éditeurs. [é.n.] 173 p.
/La Renaissance du Livre/
IGYGY 2997
FrIr.I.
A számozatlan első oldalon Illyés Gyula neve ceruzával.

Neue Siebenbürgisch-Ungarische Lyrik. [Vál.: István Szépfalusi. Előszó: Sütő András.] Salzburg, Otto Müller Verlag. (1974.) 98 p.
MAnt.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyvben két nyomtatott meghívó, az egyiken egy kézírásos feljegyzés.

NEUHUYS, Paul: Poètes d’aujourd’hui. (L’orientation actuelle de la conscience lyrique.) Anvers, Les Éditions Ça Ira. 1922. 116 p.
IGYGY 3000
FrIr.II.
Felvágatlan. Több helyen fekete és színes ceruzás kijelölések. A könyv gerince leszakadt, a könyv több darabra esett szét. A hátsó, külső borítón ceruzával Illyés monogramja, és egy párizsi cím.

NEUMANN Ede: Bibliai olvasmányok. III. (Az asszir korszak prófétai könyvei s a zsidók története az állami élet megszüntétől az újkorig.) (Sorozatszerk.: Munkácsi Bernát.) [Bp.] Lampel R. könyvkereskedése RT [é.n.] 205 p.
/A Pesti Izraeli Hitközség Vallástani Iskoláskönyv-kiadványai. 8./
IGy 4949
Egyéb.II.
Borítója leszakadva. A könyv a kötéséből kijött

NEZVAL, Vítežslav: Az éjszaka költeményei. (Vál., utószó: Dobossy László. Fametszetek: Hincz Gyula.) [Bp.] Magyar Helikon. 1966. 300 p.
IGYGY 3677
CsehIr.I.

NEZVAL, Vítežslav: Életemből. (Ford., jegyz.: Szalatnai Rezső. Utószó: Szalatnai Rezső, Antonín Jelínek, Oláh József.) Bp., Európa. 1967. 283 p. 28 p.
Dedikált (Szalatnai Rezső Illyés Gyulának)
IGYGY 3678
CsehIr.I.

[NEZVAL, Vítežslav]: Vítežslav Nezval versei. (Vál.: Dobossy László.) Bp., Európa. 1983. 298 p.
IGYGY 3001
CsehIr.I.

NÉGYESY László: Kazinczy pályája. [Monográfia.] Bp., MTA1931. 170 p. [1 t.]
IGYGY 1039
MIr.II.
Borítója levált. Felvágatlan.

Négy évszak. (Versek az örök természetről.) (Ford.: Arany János, Áprily Lajos, Babits Mihály… Vál., szerk.: Kormos István.) [Bp.] Európa. 1968. 607 p.
IGy 5402
VAnt.
A könyv a 23. sz. pld..
A fordítók között Illyés Gyula is szerepel.

Négy nemzedék. (Élő magyar költők.) [Antológia.] (Tanulmány, költőket bemutatja, előszó: Sőtér István.) (Bp.) Parnasszus. (1948.) 352 p.
IGy 5197
MAnt.
A borítója szakadt, az utolsó lap kijött a kötésből

NÉMETH Andor: A betű mestere. (Tótfalusi Kis Miklós életregénye.) (Bp.) Szépirodalmi. 1954. 329 p.
IGYGY 1452
MIr.I.

NÉMETH Andor: A szélén behajtva. (Válogatott írások.) (Sajtó alá rend., utószó: Réz Pál. Bev.: Déry Tibor.) Bp., Magvető. (1973.) 779 p.
IGYGY 913
MIr.II.

NÉMETH Andor: József Attila. (Monográfia.) [Bp.] Cserépfalvi. [1944.] 222 p.
IGYGY 912
MIr.II.
A könyvben kiemelések és jegyzetek valószínűleg Illyés Gyulánétól ceruzával.

NÉMETH, Andrée: Kafka ou le mystère juif. [Tanulmány.] ([Ford.]: Victor Hintz.) Paris, Jean Vigneau Éditeur. 1947. 201 p.
IGYGY 2854
VIr.II.
Benne Roland Barthes kritikája

NÉMETH G. Béla: Létharc és nemzetiség. (Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok.) Bp., Magvető. (1976.) 560 p.
/Elvek és Utak/
IGYGY 1454
MIr.II.

NÉMETH László : Galilei. (A dráma „pere” 1953-56.) [Dokumentumok.] (Bev.: Lengyel György.) [Debrecen,] (Debreceni Csokonai Színház-Debrecen Város Önkormányzata.) (1994.) 110 p.
Dedikált (Illyés Családnak Németh Gigi [Ágnes])
Nincs benne leltári szám.
MIr.II.

Németh László élete képekben. [Fotóalbum.] (Összeáll.: Németh Lászlóné, Dr. Lakatos Istvánné Németh Ágnes. A képeket vál.: Dr. Lakatos István, Németh lászlóné. Lektorálta: Kenyeres Zoltán.) Bp., Gondolat. 1985. 217 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak Németh Llászlóné)
IGYGY 1477
MIr.II.

NÉMETH László: Akasztófavirág – Aurél a Kékesre megy. [Kisregények.] Bp., Magvető. 1985. 292 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak,…Németh Ella)
IGYGY 1501
MIr.I.

NÉMETH László: A kísérletező ember. (Tanulmányok.) Bp., Magvető-Szépirodalmi. 1973. 768 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1494
MIr.II.

NÉMETH László: A Magyar Rádió feladatai. [Tanulmány.] Kecskemét, Tanu, 1934. 30 p.
IGYGY 1468
MIr.II.
–Klny.
Különlenyomat a Tanu 9. köt.-bőlNÉMETH László: A Medve-utcai Polgári. [Társadalomrajz.] Bp., Magyar Élet. 1943. 132 p.
IGYGY 1470
Szoc.

NÉMETH László: A minőség forradalma. 5-6. köt. [Tanulmányok.] Bp., Magyar Élet. 1943. 459 p.
IGYGY 1463
MIr.II.
Rongált.

NÉMETH László: Az én katedrám. (Tanulmányok.) Bp., Magvető-Szépirodalmi. 1969. 667 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1485
MIr.II.

NÉMETH László: Berzsenyi. [Monográfia.] Bp., Franklin. [1939.] 144 p.
/Kultúra és Tudomány/
IGYGY 252
MIr.II.

NÉMETH László: Bűn. (Regény.) – Iszony. (Regény.) Bp., Magvető., Szépirodalmi. 1971. 690 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1486
MIr.I.

NÉMETH László: Bűn. [Regény.] 1 -2. köt. [Bp.] Franklin. [é.n.] 224, 220 p.
IGYGY 1455–1455/a
MIr.I.

NÉMETH László: Cseresnyés. (Színjáték.) (Bev.: Karácsony Sándor.) Bp.,Exodus. 1942.
72 p.
IGYGY 1456
MIr.I.

NÉMETH László: Ember és szerep. [Esszé.] Kecskemét, Tanú. 1934. 163 p.
Dedikált
IGYGY 1457
MIr.I.

NÉMETH László: Európai utas. (Tanulmányok.) Bp., Magvető-Szépirodalmi. 1973. 759 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 3997
MIr.II.

NÉMETH László: Égető Eszter. (Regény.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1971. 686 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1487
MIr.I.

Németh László: Galilei. (Várszínház.) (Rendezte: Sík Ferenc) (Czapkó Endre. Szerk.: Bereczky Erzsébet. A műsorfüzetet tervezte: Mayer László) [Műsorfüzet.] (Czapkó Endre. Szerk.: Bereczky Erzsébet. A műsorfüzetet tervezte: Mayer László.) [Bp.] [é.n.] [14 p.]
IGYGY 1500
Szính.

NÉMETH László: Gulyás Pál szobájában. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Koczogh Ákos.) Debrecen, (Magyar Írók Szövetsége Debreceni Csoportja.) 1956. 27 p.
/Alföld Füzetek. 5./
IGYGY 1458
MIr.II.

NÉMETH László: Gyász. [Regény.] (Utószó: Illyés Gyula.) Bp., Szépirodalmi. 1976. 253 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 1459
MIr.I.
Benne: a Szépirodalmi Kiadó értesítője

NÉMETH László: Homályból homályba. (Életrajzi írások.) 1–2. köt. (Összeáll.: Hölvényi György.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1977. 655, 605 p.
/Németh László Munkái/
IGYGY 1499–IGYGY 1499/a
MIr.I.

NÉMETH László: Irgalom. (Regény.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1972. 589 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 6061
MIr.I.

NÉMETH László: Iszony. (Regény.) (Bp.) Nyugat. 1947. 431 p.
IGYGY 1460
MIr.I.

NÉMETH László: Készülődés. (A Tanú előtt.) [Tanulmányok.] 1-2. köt. Bp., Magyar Élet. 1941. 368, 243 p.
IGYGY 1461- IGYGY 1461/a
MIr.II.

NÉMETH László: Két nemzedék. (Tanulmányok.) (Előszó: Németh László.) Bp., Magvető-Szépirodalmi. 1970. 756 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1489
MIr.II.
A kötésből a gerinc kivált

NÉMETH László: Kisebbségben. [Tanulmány.] (Kecskemét.) Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt. [1939.] 95 p.
/Tanú Könyvtár. 1./
IGYGY 1464
MIr.II.

NÉMETH László: Kisebbségben. I-IV. 1-2. köt. [Tanulmányok.] Bp., Magyar Élet. 1942. 369, 364 p.
Dedikált
IGYGY 1462 – IGYGY 1462/a
MIr.II.
A könyv erősen megrongálódott, borítója szakadozott.. Benne ceruzával kijelölések, két újság kivágás: Új Magyarország 1956. november 2., Igazság 1956. november 3.

NÉMETH László: Kísérleti dramaturgia. (Drámák 1960–1969.) 1-2. köt. Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1972. 687, 516 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1493–IGYGY 1493/a
MIr.I.
Benne: Újságkivágat, Az Élet és Irodalom látogatóban Németh Lászlónál (Garai Gábor interjúja.)

NÉMETH László: Magam helyett. (Tanulmány az életemről.) Bp., Turul. 1943. 226 p.
IGYGY 1465
MIr.I.

(NÉMETH László): Magyarok Romániában. (Útirajz.) Tanu [Bp.] 1935. III-IV.(AB Független Kiadó. 1982.) 182 p.
IGYGY 1466
MIr.I. [!]
Németh László kritikai folyóiratának utánnyomása.

NÉMETH László: Magyar ritmus. [Tanulmány.] (Bp.) Mefhosz. [1940.] 63 p.
/Magyarok Könyvtára/
IGy 5761
MIr.II.

NÉMETH László: Magyarság és Európa. [Esszé.] Bp., Franklin. 1935. 137 p.
IGYGY 1767
MIr.II.
Benne ceruzával kijelölések.

NÉMETH László: Mai témák. [Színművek.] Bp., Szépirodalmi. 1963. 416 p.
IGYGY 1469
MIr.I.

NÉMETH László: Megmentett gondolatok. [Tanulmányok.] (Előszó: Németh László.) Bp., Magvető-Szépirodalmi. 1975. 647 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1490
MIr.II.

NÉMETH László: Móricz Zsigmond. [Emlékezések.] Bp., Turul. 1943. 111 p.
[5 t.]
Dedikált
IGYGY 1403
MIr.II.

NÉMETH László: Negyven év. (Pályatörténet.) Horváthné meghal. (Novellák.) Gyász. (Regény.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1969. 765 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 6062
MIr.I.

NÉMETH László: Ortega és Pirandello.(Két tanulmány.) (Sorozatszerk.: Juhász Géza, Kardos László. Előszó: Németh László.) (Debrecen) Nagy Károly és Társai. [é.n.] 64 p.
/Új Írók. 6./
IGYGY 1502
VIr.II.

NÉMETH László: Sajkódi esték. [Tanulmányok.] Bp., Magvető – Szépirodalmi. 1974. 498 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1495
MIr.II.

NÉMETH László: Széchenyi. (Vázlat.) (Sorozatszerk.: Kovách Aladár.) [Bp.] Bólyai Akadémia. [1942.] 189 p.
/Bólyai Könyvek/
IGYGY 1960
Tört.
A borítója erősen rongált. A könyvön belül ceruzával kiemelések.

NÉMETH László: Szerdai fogadónap. [Regény.] (1-2. köt.) Bp., Franklin. [é.n.] 191, 174 p.
Dedikált
IGYGY 1473
MIr.I.
A könyv borítója leszakadva

NÉMETH László: Szerettem az igazságot. (Drámák 1931-1955.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1971. 669 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1496
MIr.I.

NÉMETH László: Utolsó kísérlet. (1-2. köt.) [Kisregények.] Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1969. 520, 537 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált
IGYGY 1497–1497/a
MIr.I.

NÉMETH László: Utolsó széttekintés. (Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. 1980. 894 p.
/Németh László Munkái/
Dedikált (Németh Ella)
IGYGY 1488
MIr.I.

[NÉMETH László]: László Németh: Une possédée. [Regény.] [Ford.:P. E. Régnier, C. Nagy, L. Gara.] [Párizs.] Gallimard, 1963. 465 p.
/Du Monde Entier/
IGYGY 1472
Felvágatlan

Népdalok: Nyomorúság az életem.] [Antológia.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] 38 p.
IGy 5296
MAnt.
Külső borítója, gerince és az első oldalai hiányoznak. A fűzött kötet népdalokat és verseket is tartalmaz.

Népi magyarság. 1-2. köt. (Szerk.: Szilády Zoltán.) (Bp.) (Bartha Miklós Társaság.) (1943.) 114, 194 p.
/Bartha Miklós Társaság Kiadványai. VII./
IGy 4565 – IGy 4565/a
Népr.
1. köt.-ben Illyés Gyula: Aratás után c. írása. A kötet gazdagon illusztrált.
Felvágatlan

Néprajzi tanulmányok Tótkomlósról. (Szerk , bev.: Dér László, Beck Zoltán. Tartalmi összefoglalókat ford.: Králik Aladár (szlovák), Lévay Frigyes (német).) Békéscsaba, (Békés megyei Múzeumok Igazgatósága.) 1974. 183 p.
/A Békés Megyei Múzeumok Közleményei. 3./
IGy 4226
Népr.

Nézzék meg ezt a fotográfiát” (Karinthy Frigyes összes fényképe (ikonográfia)) (Összeáll.: Kovács Ida. Előszó: Halász László. Lektor: Szalay Károly. A sorozatot szerk.: Láng József.) Bp., NPI. 1982. 311 p.
/Fotótéka/
IGy 5416
MIr.II.
A 7-25. oldalig, az utána következő számozatlan 6 lap, és a 24-es és 27-es képet tartalmazó lap a kötésből kiesett.

[NIETZSCHE, Friedrich]: A vidám tudomány. (Szemelvényekben ford. Sebestyén Károly.) [Tanulmány.] Bp., Athenaeum. 1919. 96 p.
IGYGY 4041
Fil.
A köny hátsó borítójának külső oldalán színes tollal firkálás.

NIETZSCHE, Friedrich: Ecce homo. [Tanulmány.] Poésies. [Ford.: Henri Albert.] Paris, Mercure de France. [1921.] [299 p.]
/Oeuvres Complétes de Frédéric Nietzsche/
IGYGY 3356
Fil.
Sz4.
Borítója és gerince hiányzik. A pecsét a fűzésből kiesett 299. oldalon található.

NIETZSCHE, Friedrich: Gedichte. [Versek.] Lepzig, Im Insel-Verlag. [é.n.] 79 p.
/Insel-Bücherei. 361./
IGYGY 3355
NémIr.I.

NIETZSCHE, [Friedrich]: Jón, rosszon túl. [Tanulmány.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] 279 p.
IGYGY 3357
Fil.
Sz4.
Borítója, címoldala, 1-17.-ig hiányzik.
Részben felvágatlan. Lapjaira hulló

NISIN, Arthur: La littérature et le lecteur. [Tanulmány.] ([Bev.]: Pierre de Boisdeffre.) Paris, Éditions Universitaires. (1960.) 181 p.
IGYGY 3003
VIr.II.

NIZAN, Paul: La conspiration. [Regény.] Paris, Gallimard. (1938.) 250 p.
IGYGY 3002
FrIr.I.
A könyv hátsó borítója leszakadt. Mindkét külső borítón ceruzával egy-egy. A könyvben ceruzás jelölések.

NOGARE, Pierre Dalle: Hauts-fonds. [Versek.] [Paris,] Flammarion. (1967.) 85 p.
Dedikált
IGYGY 3005
FrIr.I.
A könyv a 2437. sz. pld..

NOGARE, Pierre Dalle: L’autre hier. [Versek.] [Paris,] Gallimard. (1962.) 59 p.
/Jeune Poésie NRF/
IGYGY 3006
FrIr.I.

NÓGRÁDI Gábor: Alagsori zsoltárok. [Versek.] Bp., Magvető. (1979.) 83 p.
Dedikált
IGYGY 1505
MIr.I.

NÓGRÁDI Gábor: Kéthátú életünkben. (Szonettek.) Bp., [A szerző kiadása] 1973. 64 p.
Dedikált
IGYGY 1503
MIr.I.

NÓGRÁDI Sándor: Új történet kezdődött. [Visszaemlékezés.] Bp., Kossuth. 1966. 238 p.
IGYGY 1504
MIr.I.

Nomád nemzedék. (Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970-1980.) (Szerk.: Bodor Ferenc. Bev: Zelnik József. Tervezte: Albert Zsuzsanna.) Bp., Népművelési Intézet. 1981.
142 p.
IGy 4388
Népr.
Ez a könyv a 7. Dunamenti Folklór Fesztivál, a 2. Nemzetközi Folklorizmus Tanácskozás, az Ifjúság és Népművészet Magyarországon 1970-1980. c. kiállítás alkalmából készült.
Kétnyelvű.

NORMAI Ernő: Beatrice egyik apródja. (Emlékezés.) (Sajtó alá rend.: Borsányi György. Előszó: Normai Ernő.) Bp., Magvető. (1987.) 409 p.
/Tények és Tanúk/
Dedikált
IGYGY 6091
MIr.II.

NOSARI, Jacques: Vivre en dollar. (Voir l’Amerique sans se ruiner.) [Paris,] Solar Éditeur. (1965.) 326 p.
IGYGY 3004
Egyéb.II.

NOUVEAU, Germain: Oeuvres poétiques. 1. köt. (Premiers vers – Dixains réalistes – Notes parisiennes – La doctrine de l’amour.) ([Előszó]: Jacques Brenner.) Gallimard. (1953.) 237 p.
IGYGY 3007
FrIr.I.
Felvágatlan. A könyvben egy könyvismertetés, a kötet szalagreklámja.

Nouvelles contemporaines polonaises. [Antológia.] ([Vál.]: Andrzej Kijowski. [Bev.]: Andrzej Kijowski.) Varsovie, Polonia. 1960. 358 p.
IGYGY 5604
LenIr.I.
Benne: Dr. Eufrozyna Paduch. névjegykártyája

Nouvel essai Yougoslave. [Esszégyűjtemény.] ([Vál.]: Aleksandar Stefanović.) Maribor, Založba Obzorja. 1965. 333 p.
IGYGY 3703
VIr.II.

[NOVALIS]: Novalis és Hölderlin válogatott versei. (Ford., bev.: Rónay György. A sorozatot szerk.: Halász Gábor.) Bp., Franklin. [1930.] 117 p.
/Kétnyelvű Remekművek.
5./
IGYGY 3329
NémIr.I.
A könyv a borítójából kiszakadt.

NOVOTNY Vilmos: Kiküldött munkatársunk. [Versek.] Bp., Magvető. 1971. 133 p.
Dedikált
IGYGY 1506
MIr.I.

NOWAK, Jerzy Robert: Węgry bliskie i nie znane. [Tanulmány.] Warszawa, Iskry, 1980.
362 p.
IGYGY 3746
Tört.

NUSIČ, Braniszlav: Jókedvemben írtam. (Humoros önéletrajz.) (Ford.: Major László. Utószó: Rusvay Tibor. Ill.: Toncz Tibor.) Bp., Magvető. 1956. 328 p.
/Vidám Könyvek/
IGy 5027
SzeIr.I.
Sz1.

Ny


NYAKAS János: Sorsdöntő száz nap 1849-ben. (A magyar szabadságharc bukásának okai.) [Tanulmány.] (Előszó: Nyakas Ferenc.) Veszprém, Fodor Ferenc könyvnyomdája. [1940.]
90 p.
IGy 4358
Tört.
Borítója leszakadva. Benne a címlapon egy pecsét: Fekete Sándor Könyvtára.
Ceruzával aláhúzások és kijelölések.

[NYEKRASZOV, Nyikolaj Alekszejevics]: Nyekraszov válogatott költeményei. (Ford.: Áprily Lajos, Békés István, Fodor András, stb.) (Bp.) Franklin. 1950. 179 p.
IGYGY 3608
OrIr.I.

Nyelvművelő levelek. (Az Akadémia nyelvtudományi intézetének levelesládájából.) (Szerk.: Lőrincze Lajos, Ferenczy Géza, Ruzsiczky Éva. Lektor: Nagy J. Béla, Tompa József.) Bp., Gondolat.1964. 407 p.
IGy 5721
Nyelv.II.

Nyelv, sugárzó anyanyelvem…(Költőink és íróink a magyar nyelvről.) (Vál., szerk., előszó: Grétsy László, Gulya János.) (Bp.)TIT. (1970.) 86 p.
IGy 5737
Nyelv.II.

NYESTE Zoltán: Recsk. (Emberek az embertelenségben.) (Visszaemlékezés.) New Brunswick. Magyar Öregdiák Szövetség Bessenyei György Kör. 1982. 80 p. [1 t.]
/Tanúk – Korukról. 4./
Dedikált
IGYGY 1507
Tört.
Térképmelléklettel

NYÉKI Lajos: Les deux grands disparus du vers libre hongrois. [Tanulmány.] Paris, Librairie C. Klincksieck. 1969-1970. [133]-141.
Dedikált
MIr.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat: Études Finno-Ougriennes. Tome VI-VII. 1969-1970.

NYÉKI Lajos: Sur la versification hongroise. [Tanulmány.] Paris, Librairie C. Klincksieck. 1967. [176]-192.
Dedikált
IGy 5804
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat: Études Finno-Ougriennes. Tome IV. 1967. A borítón a szerző neve ceruzával.

NYÉKI Lajos: Système casuel et études contrastives franco-hongroises. [Tanulmány.] Bp., Akadémia. [1978.] 155-169 p..
Dedikált (Illyés Gyulának sok szeretettel. Párizs, 1978. IV. 2.Nyéki Lajos.)
Nyelv.II.–Klny.
Nincs benne leltári szám. Nincs benne leltári pecsét.
Különlenyomat: Études Finno-Ougriennes XI.

NYIRI Antal: A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása. (Előszó: Horger Antal. Bev.: Nyiri Antal.) Kaposvár. (Új-Somogy Nyomda és Lapkiadó Rt.) 1939. 192 p.
/Csurgói Könyvtár. 13./
Dedikált
IGy 5745
Nyelv.II.
A könyvben ceruzás kijelölések és aláhúzások.

Nyíri és rétközi parasztmesék. (Bev., jegyz.: Ortutay Gyula. Ill.: Buday György.) Gyoma, Kner Izidor Könyvnyomdája. [1935.] 259 p.
/A Szegedi Fiatalok Művészeti Kolllégiuma. 16./
Dedikált (A harmadik számozatlan oldalon Ortutay Gyula dedikációja, a 261. oldalon Buday György, Ortutay Gyula dedikációja ceruzával.)
IGy 5274
Népr.
A könyv a 168. sz. pld.. Kezd kiszakadni a kötéséből.

Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986. (Vál., szerk., előszó: Borbándi Gyula.) (Bern) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.) (1986.) 406 p.
IGYGY 3956
MIr.II.

Nyugati magyar irodalom. (Tanulmányok.) Amszterdam, Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 1976. 111 p.
IGYGY 1886
MIr.II.

Nyugati magyar költők antológiája. 1980. (Vál., szerk., előszó: Kemenes Géfin László.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1980. 391 p.
IGYGY 3958
MAnt.

Nyugati magyar széppróza antológiája. 1982. (Vál., szerk.: Ferdinandy György.) (Bern) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.) (1983.) 359 p.
IGYGY 3957
MAnt.

Nyul éneke, Mellyben a’maga nyomorúságát firattya, és ártatlanságát kinek-kinek eleibe adgya. Az ő maga tulajdon Nótájára. Ki-jött 1714. Esztendöben, és mostan nagyobb múlatságnak okáért ki-bocsátott Turóczi-Trostler József által. (Utószó: Turóczi-Trostler József.) Gyoma. Kner Izidor. 1938. [10 p.] 16 p.
IGYGY 2189
MIr.I.

O

OHLOPKOV, Nyikolaj: A képzeletszerűségről. [Tanulmány.] (Ford.: Balogh Istvánné.) (Bp.) Színháztudományi Intézet. 1960. 103 p. [2 t.]
/Korszerű Színház: A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Színházművészeti Szakosztályának Kiskönyvtára. 8-9./
IGy 5541
Szính.

OINAS, Felix: Petőfi. (Vabaduse ja armastuse laulik.) [Monográfia.] Tartu, Eesti Kirjanduse Selts. 1939. 162 p.
Dedikált
IGYGY 1617
MIr.II.

OLÁH Gábor: Deák György, a bérkocsis. (Regény.) (Bp.) Misztótfalusi. (1946.) 95 p.
IGYGY 1573
MIr.I.
Felvágatlan

OLÁH János: Fordulópont. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1972. 160 p.
Dedikált
IGYGY 1509
MIr.I.

OLÁH János: Jel. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1981.) 172 p.
Dedikált
IGYGY 1510
MIr.I.

OLÁH János: Közel. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1977. 372 p.
Dedikált
IGYGY 1511
MIr.I.

OLÁH János: Visszatérés. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 396 p.
Dedikált
IGYGY 1512
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés

OLBRACHT, Ivan: Átok völgye. Nyikola suhaj, a betyár. (Regény.) (Ford.: Zádor András.) (Bp.) Európa. 1959. 392 p.
/A Világirodalom Klasszikusai/
IGYGY 3679
CsehIr.I.

OLDENBOURG, Zoé: Le Bûcher de Montségur. (16 mars 1244.) [Paris,] Gallimard. (1959.) 452 p.
/Trente Journée Qui Ont Fait La France/
IGYGY 3010
Tört.
A könyvben kijelölések és beírások. Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzések (oldalszámok?). A könyv kiszakadt a kötéséből.

OLUJIĆ, Grozdana: A szerelemre szavazok. [Kisregény.] (Ford.: Csuka Zoltán.) [Bp.] Kossuth. 1963. 249 p.
Dedikált
IGYGY 3700
SzeIr.I.
Címbeírás az első lapon tollal

Ómagyar Mária-siralom. (Tan.: Keresztury Dezső. Ill.: Szalay Lajos.) [Bp.] Helikon. 1982. [32 p.]
Dedikált
IGYGY 1948
MIr.I.

ORAIN, André: Les égarés. [Regény.] Paris, Flammarion. (1939.) 248 p.
Dedikált (A szerző Illyés Gyulának.)
IGYGY 3008
FrIr.I.
Felvágatlan.

ORBÁN Balázs: Székelyföld képekben. [Fotóalbum.] (Bevezető tanulmány: Erdélyi Lajos. Előszó: Sütő András. Szerk.: Mikó Imre.) Bukarest, Kriterion. 1971. 60 p. [34 t.]
IGy 4585
Egyéb.II.
Benne két melléklet: az egyik az Állami Magyar Színház Sepsiszentgyörgy prospektusa.

ORBÁN Balázs: Székelyföld képekben. [Fotóalbum.] (Bevezető tanulmány: Erdélyi Lajos. Előszó: Sütő András. Szerk.: Mikó Imre.) Bukarest, Kriterion. 1971. 60 p. [34 t.]
IGYGY 1514
Egyéb.II.

ORBÁN Dezső: Gutenberg. (Regény.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Ny. 1940. 218 p.
IGYGY 1575
MIr.I.

ORBÁN Ottó: Az alvó vulkán. (Versek.) Bp., Magvető. (1981.) 105 p.
Dedikált
IGYGY 1516
MIr.I.

ORBÁN Ottó: Búcsú Betlehemtől. [Versek.] Bp., Magvető. 1967. 162 p.
Dedikált
IGYGY 1517
MIr.I.

ORBÁN Ottó: Helyzetünk az óceánon. (Versregény.) Bp., Magvető. (1983.) 214 p.
Dedikált
IGYGY 1518
MIr.I.

ORBÁN Ottó: Honnan jön a költő. [Esszék.] Bp., Magvető. 1980. 345 p.
Dedikált
IGYGY 1519
MIr.I.

ORBÁN Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. (Demokratikus és szocialista agrár átalakítás.) [Tanulmány.] (Előszó: Orbán Sándor.) Bp., Akadémiai. 1972. 258 p.
Dedikált
IGy 4263
Tört.
Benne ceruzával a dedikálás alatt egy lakcím.

ORLAN, Pierre Mac: Le chant de l’équipage. [Regény.] Paris-Vienne, Éditions Larousse. [é.n.] 302 p.
IGYGY 3009
FrIr.I.
Felvágatlan.

Orosháza története. (Szerk.: Nagy Gyula.) Orosháza, [k.n.] 1965. 967 p. (1-106. képek.)
IGy 4546
Tört.

[OROSZ István]: Egy magyar szentember. (Orosz István önéletrajza.) (Kiadta, előszó: Bálint Sándor.) Bp., Franklin-Társulat. [1942.] 210 p.
IGy 4628
Tört.
Az első számozatlan oldalon ceruzával Illyés Gyuláné neve, az utolsó számozatlan oldalon és a külső hátsó borítón ceruzás bejegyzések.

OROSZHEGYI Jósa: Román élet. (Sajtó alá rend.,előszó: Bíró Sándor. Sorozatszerk.: Jancsó Elemér.) Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 1942. 158 p.
/Erdélyi Ritkaságok. 5./
Dedikált
IGy 4448
Tört.

ORTEGA Y GASSET, José: A szerelemről. (José Ortega Y Gasset elmélkedései.) (Németből ford.: Szentkuty Pál.) (Bp.) Bibliotheca. (1942.) 229 p.
IGYGY 3830
SpaIr.I.
Védőorítója szakadozott.

ORTUTAY Gyula: A magyar népköltési gyűjtemények története. [Tanulmány.] Bp., Ethnoraphia-Népélet. 1939. 221-237 p.
Dedikált
IGy 4617
Népr.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia-Népélet 1939. 3-4. sz.

ORTUTAY Gyula: Halhatatlan népköltészet. (Néprajzi vázlatok.) [Tanulmányok.] Bp., Magvető. 1966. 510 p.
/Elvek és Utak/
Dedikált
IGYGY 1522
Népr.

ORTUTAY Gyula: Magyar népismeret. [Tanulmány.] (Bev.: Ortutay Gyula.) Bp., Magyar Szemle Társaság. 1937. 80 p.
/Kincsestár. 9./
Dedikált
IGy 5363
Népr.
Borítója leszakadva.

ORTUTAY Gyula: Művelődéspolitikánk alapelvei. (A magyar vallás-és közoktatásügyi miniszternek a Zeneművészeti Főiskolán 1947. május 17-én tartott előadása.) Bp., Egyetemi Nyomda. 1947. 42 p.
IGy 4445
Tört.
Nincs fűzve és felvágatlan.

ORTUTAY Gyula: Solymossy Sándor a szegedi egyetemen. [Tanulmány.] [h.n.] Ethnographia-Népélet. 1939. 5 p.
Népr.–Klny.
Nincs leltári száma. Nincs benne pecsét.
Különlenyomat Ethnographia-Népélet 1939. 3-4. sz.

ORTUTAY Gyula: Solymossy Sándor a Szegedi Egyetemen. Ethnographia-Népélet 1939.
1-5. p.
Népr.
Leltári szám és pecsét nélkül
Különlenyomat az Ethnográphia-Népélet 1939. 3-4 sz.

ORTUTAY Gyula: Tömörkény István. [Monográfia.] Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1934. 141 p.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma/
Dedikált
IGYGY 1523
MIr.II.

ÓSZABÓ István: A toronykalapos fiú. [Versek.] Bp., [Móra.] 1982. 89 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 1525
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés

OSZEJEVA,Valentyina: A IV.-ik Bé. [Regény.] (Ford.: Gergely Viola. A szöveg verseit ford.: Gáspár Endre.) (Bp.) Athenaeum.[é.n.] 174 p.
/Népkönyvtár. 3./
IGYGY 3609
OrIr.I.
Szakadozott, fűzésnél szétesve, borítója leszakadva

Osztják hősénekek. (Reguly A. és Pápay J. hagyatéka.) 1. köt. (Közzéteszi, előszó: Zsirai Miklós.) Bp., MTA1944. 487 p.
/Reguly-Könyvtár. 1./
IGy 4599
Finnug.II.
Mellékletként beragasztva a Bevezetés VII. oldalára a „Munkess Kant Tarom eri” c. osztják hősének első lapja, hasonmás Reguly kéziratáról.
Lapszélei szakadozottak

OSZTROVSZKIJ, [Alekszander Nyikolajevics]: Bolond pénz. (Komédia öt felvonásban.) (Ford.: Háy Gyula.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1953. 117 p.
/Szovjet Színpad/
IGy 5019
OrIr.I.

OSZTROVSZKIJ, Alekszander Nyikolajevics]: Osztrovszkij drámái. (Ford.: Háy Gyula, Lajtha Zoltán, Makai Imre, stb. Bev.: G. Vladkin.) (Bp.) Franklin. 1950. 514 p.
IGYGY 3610
OrIr.I.

[OTROKOCSI Foris Ferenc]: Otrokocsi Foris Ferenc hálaadó és könyörgő imádsági. (Sorozatszerk., kiad.: Incze Gábor. Bev.: Bán Imre.) Bp., (Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.) 1940. 47 p.
/A Reformáció és Ellenreformáció Korának Evangéliumi Keresztyén (Református és Evangélikus) Egyházi Írói. 13./
IGy 5035
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.

OTTLIK Géza: Iskola a határon. [Regény.] Bp., Magvető. 1959. 473 p.
IGYGY 1527
MIr.I.

OTTLIK Géza: Minden megvan. [Elbeszélések.] Bp., Magvető. 1969. 345 p.
IGYGY 1526
MIr.I.

OTTLIK, Georg. Graf Julius Andrássy der Ältere. [Tanulmány.] Bp., Pester Lloyd. 1943.
31 p.
IGy 4328
Tört.
Benne Ottlik György névjegykártyája.

[OVIDIUS]: [Szemelvények az „Átváltozásokból”.] [h.n.] [k.n.][é.n.] [126 p.]
Pecsét és leltári szám nélkül.
Ant.I.
Sz4.
Mindkét borítója, a gerince és több oldala hiányzik. Lapjaira hulló.

Ö

Ökológiai kapcsolatok. [Tanulmányok.] (Szerk., előszó: Kodolányi Gyula, Endreffy Zoltán. Sorozatszerk.: Zelnik József.) [Bp.] Népművelési Intézet. 1983. 265 p.
/Kapcsolatok/
Dedikált (Kodolányi Gyula Illyés Gyulánénak.)
IGYGY 6101
Szoc.

Ördög Róbert. (A múlt idők egy rémes, mulatságos és tanulságos története régi okmányok alapján új kidolgozásban és legújabb kiadásban.) Bp., Méhner Vilmos Könyvkiadóhivatala. [é.n.] 63 p.
IGy 5095
MIr.I.
Borítója hiányzik, valószínűleg a „Mulatattó és hasznos olvasmányok a magyar nép számára” című sorozatban jelent meg.

ÖRDÖGH Szilveszter: Koponyák hegye. [Regény.] (Ill.: Lelkes István.) Bp., Magvető. 1976. 142 p.
Dedikált
IGYGY 1528
MIr.I.
Benne levél

ÖRKÉNY István: Budai bőjt. [!] [Elbeszélések.] Bp., Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet. 1948. 250 p.
Dedikált
IGYGY 1530
MIr.I.
Ebből a könyvből 100 számozott, a szerző által aláírt példány is készült. Ez a 9. sz..

ÖRKÉNY István: Egyperces novellák. (Ill.: Réber László.) Bp., Magvető. 1968. 286 p.
Dedikált
IGYGY 1531
MIr.I.

ÖRKÉNY István: Időrendben. [1-3. köt.] [1. köt.] Válogatott novellák. [2. köt.] Színművek. [3. köt.] Regények (Bp.) [1-2.] Magvető. [3.] Szépirodalmi. (1971-1972.), (1972.) 651, 417, 268 p. [1 t.]
Mindhárom kötet dedikált
IGYGY 1532, IGYGY 1532/b IGYGY 1532/a
MIr.I.

ÖRKÉNY István: Jeruzsálem hercegnője. (Elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi.1966. 469 p.
Dedikált
IGYGY 1533
MIr.I.

ÖRKÉNY István: Lágerek népe. [Regény.] (Szerk., szöveggond.: Radnóti Zsuzsa.) Bp., Szépirodalmi. 1981. 337 p. [1 t.]
IGYGY 1534
MIr.I.

ÖRKÉNY István: Rózsakiállítás. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1977. 118 p.
Dedikált
IGYGY 1535
MIr.I.

ÖRKÉNY István: Tengertánc. [Elbeszélések.] Bp., Renaisance. 1941. 93 p.
Dedikált
IGYGY 1536
MIr.I.

ÖRLEY István: A Flocsek bukása. (Válogatott írások.) (Vál., szerk., utószó: Pergel Ferenc. Előszó: Illyés Gyula.) Bp., Magvető. 1968. 411 p. [1 t.]
IGYGY 1529
MIr.I.

Örökös őrségben. (Antológia.) (Vál., szerk., előszó: Illés Lajos.) Bp., Zrínyi. 1976. 364 p.
IGYGY 6250
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula: Hunyadi keze című verse.
Benne: levél Illyés Gyulának Bedő Lászlótól.
”Tisztelt Illyés Elvtárs
Mellékelten küldjük uj irodalmi antológiánkat. Reméljük, hogy mind tartalmában, mind kivitelezési formájában megnyeri tetszését. Köszönjük eddigi szíves és értékes közreműködését, s reméljük, hogy a jövőben megjelenő antológiáinkban is számíthatunk alkotásaira.
Budapest, 1976. szeptember 3.
Tisztelettel Bedő László ezds., a ZKK igazgatója.”

Örökség. (Válogatás.) (Szövegek – képek a 150 éves magyar óvóképzés kezdetéről.) [Tanulmányok.] (Előszó: Dr. Deli István. Vál., szerk.: Kurucz Rózsa.) [h.n.] A Művelődési Minisztérium Kiadványa. [é.n.] 133 p.
IGy 4152
Egyéb.II.
Benne írógéppel írt kártya Illyés Gyulánénak.

ÖRSI Ferenc: Aranylakodalom. (Regény.) Pécs, Dunántúli Magvető. 1957. 295 p.
Dedikált
IGYGY 1537
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés.

ÖRSI Ferenc: Színház rivalda nélkül. (Epeios Akció. – A pékinas lámpája. – Az utolsó pillanat.) [TV-drámák.] Bp., Magvető. 1965. 232 p.
Dedikált
IGYGY 6235
MIr.I.

ÖRSI Ferenc: Zrínyi. (Televíziódráma.) Bp., Minerva. 1973. 149 p.
Dedikált
IGYGY 1538
MIr.I.

Őrzők vigyázzatok a strázsán. [Antológia.] (Szerk., bev.: Juhász Ferenc. A kötetet tervezte: Erdélyi János.) (Zrínyi Nyomda.) 1977. 28 p.
Dedikált (Aczél György)
IGYGY 36
MAnt.
Készült Aczél György hatvanadik születésnapjára, 50 számozott példányban. Ez a 38. sz.
A kötetben szerepel Illyés Gyula: Magányos angyal című költeménye.
A 21. oldalon, Déry Tibor: Az utolsó nemzeti költő című írása mellett ceruzás jelölések, a szövegben aláhúzások.

Ötödik évszak. (Fiatal írók antológiája.) (Szerk.: Jánosházy György, Gálfalvi György, Markó Béla, Nemess László.) Marosvásárhely, Igaz Szó. 1980. 168 p. [39 t.]
IGYGY 3962
MAnt.