itt van egy kép MTA ITI
Felépítés

Illyés Gyula Archívum és Műhely:
Könyvjegyzék az Archívumba került könyvállományról

Készítették: Benda Mihály, Morvay Kinga, Papp Szilvia Anikó, Stauder Mária.
Szerkesztette: Stauder Mária.

A–Gy

Vissza a főoldalra

Segédanyagok a könyvjegyzékek használatához

A

A Bárdossy per. 1-2. köt. (A vád. 1., A tárgyalás és az ítélet. 2.) (A Magyar Országos Tudósító és a Magyar Távirati Iroda hivatalos kiadásaiból.) (Szerk.: Ábrahám Ferenc, Kussinszky Endre. Előszó: Ortutay Gyula.) Bp., Híradó Könyvtár. 1945. 31, 63 p.
/Ítél a Történelem./
IGy 4416
Tört.

A béke arcvonalán. (Három jelenet.) (Nazim Hikmet, Alan Max, Erhard Wunschmann.) Bp., Művelt Nép. 1952. 48 p.
/Színjátszók Könyvtára 31./
IGy 5526
Sz3.
VAnt.

A békés megyei múzeumok közleményei 1. [Tanulmányok.] (Szerk , bev.: Dér László. Lektorok: Dienes István, Bakay Kornél, Horváth Imre, Endrei Walter, Kalicz Nándor, Kiszely István, Kovalovszky Júlia, Lipták Pál, Soltész Géza. Tartalmi összefoglalókat ford.: Dedinszky Géza.) [Békéscsaba.] Békés megyei Múzeumok Igazgatósága. 1971. 183 p.
IGy 4229
Tört.

A békés megyei múzeumok közleményei 2. [Tanulmányok.] (Szerk , bev.: Dér László, Maráz Borbála, Nagy Gyula. Lektorok: Bakay Kornél, B. Bónis Éva, Fehér Miklós, Ferenczi Imre, Hajdú Mihály, Kalicz Nándor, Schmidt Egon, Vargha László. Tartalmi összefoglalókat ford.: Durham Dávid.) Békéscsaba, Békés megyei Múzeumok Igazgatósága. 1973. 265 p.
IGy 4228
Tört.
A kötésből több lap kijött.
Benne írógéppel írt melléklet.

A békés megyei múzeumok közleményei 3. (Néprajzi tanulmányok Tótkomlósról.) (Szerk.: Dér László, Beck Zoltán. Tartalmi összefoglalók ford.: Králik Aladár, Lévay Frigyes.) Békéscsaba, (Békés megyei Múzeumok Igazgatósága.) 1974. 298 p.
IGy 4226
Népr.

[ABÉLARD]: Lettres et épitres amoureuse d’Héloïse et d’Abeilard. 2. könyv. Paris, Garnery. 1825. 240 p.
IGYGY 2822
FrIr.I.
A könyv utolsó lapja el van szakadva és a könyv gerince is leválófélben van.

A Béri Balogh Ádám Múzeum évkönyve. XII. (Szerk.: Vadas Ferenc.) Szekszárd, Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum. 1984. 347 p.
Dedikált (Vadas Ferenctől)
IGYGY 2218
Tört.

ABLONCZY László: Latinovits Zoltán tekintete. (Dokumentumok, tűnődések, beszélgetések.) [Bp.] Minerva. 1987. 214 p. [16 t.]
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGy 4158
Szính.

ABODY Béla: Mindent Bele! (Humoreszkek és szatirikus írások.) (Utószó: Abody Béla. Ill.: Hegedüs István.) Bp., [Móra.] 1970. 261 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált.
IGYGY 1
MIr.I.

ABODY Béla: Saulus vagy Paulus? (Eszmék, arcok.) [Cikkek, esszék.] Bp., Magvető. 1968.
Dedikált
249 p.
IGYGY 2
MIr.I.

Acélsziget. (Irodalmi és képzőművészeti antológia Csepelről 1892–1977.) Bp., Táncsics. 1977. 367 p.
IGYGY 3959
MAnt.
Számos képpel

A cenzúra árnyékában. [Dokumentumok] (Vál., szerk., előszó, összekötő szöveg: Markovits Györgyi, Tóbiás Áron.) Bp., Magvető. 1966. 796 p.
IGy 4170
MIr. II.
Benne Idézés és egy Végzés Illyés Gyulának 1933-ból.
Jelölések a szöveg mellett

ACHS Károlyné: Kiss Géza (1891-1947) [Tanulmány.] Bp., Ethnographia. 1982. 586-613. p.
Dedikált
IGYGY 1094
Népr.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia 1982. évi 4. sz.-ból.

ACHS Károlyné: Kiss Géza (1891-1947) [Tanulmány.] Bp., Ethnographia. 1982. 586-613. p.
Dedikált
IGYGY 1094
Népr.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia 1982. évi 4. sz.-ból.

Acta Iuvenum. (A Harmadkor és a Tudományos Diákkör 1987. műfordítási pályázatának Acta Iuvenum kötete.) [Antológia.] (Felelős szerk.: Ötvös Péter. Szerk.: Fenyvesi Anna. (Szeged.) József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa és a Harmadkor. 1987. 119 p.
VAnt.
Pecsét és leltári szám nélkül
Az Acta Iuvenum periodikum, de most antológiaként soroltuk be

Acta Iuvenum. (Az ELTE Bölcsészettudományi Kar KISZ Szervezetének tudományos kiadványa.) (Szerk.: Abaffy Csilla, Császár Ede, Cseke Jenő, stb. Felelős szerk.: Trencsényi László.) [Bp.] (Bakos István.) 1970. 281 p.
IGy 4178
MIr.II.

ACZÉL György: A szabadság jelene, jövője a szocializmus. [Tanulmányok.] (Bp.) Kossuth. 1977. 271 p.
Dedikált
IGYGY 7
Tört.

ACZÉL György: A szabadság rendjéért. (Ideológiai és kulturális életünk időszerű kérdései.) [Előadás.] [Bp.] Kossuth. 1979. 86 p.
/Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiája/
Dedikált
IGYGY 6162
Tört.

ACZÉL György: Folytatás és megújulás. (Válogatott kultúrpolitikai írások.) Bp., Gondolat. 1980. 497 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

ACZÉL György: Jövőt mutató elődök. (Arcképvázlatok a magyar kultúra történetéből.) [Tanulmányok.] (Sajtó alá rend.: Szigeti Györgyné.) Bp., Gondolat. 1986. 227 p.
Dedikált
IGYK 6287
Tört.
Arcképek: Petőfi Sándor, Széchenyi István, Somogyi Károly, Eötvös József, Derkovits Gyula, József Attila, Bartók Béla, Illyés Gyula, Lukács György.

ACZÉL György: Szocializmus, nemzet, kultúra. (Írások a kultúráról. 1979-1985.) [Bp.] Kossuth. 1985. 419 p.
Dedikált
IGYGY 6
Tört.

[ACZÉL György] – Francis COHEN: Entretiens avec György Aczél sur un socialisme. [Interjúk] Paris, Éditions Sociales, (1982.) 283 p.
/Notre Temps/Monde/
Dedikált: Flórának és Gyulának, baráti öleléssel, termékeny, kritikus viták, beszélgetések reményében Aczél György
Tört.
Nincs benne pecsét és leltári szám.

[ACZÉL György]: Beszélgetések Magyarországról, szocializmusról. (Aczél György válaszol Francis Cohen kérdéseire.) (Ford.: Karakai Imre. Előszó: Aczél György, Francis Cohen.) [Bp.] Kossuth-Magvető. (1982.) 405 p.
Dedikált (Aczél György Illyés Gyulának.)
Nincs benne pecsét és leltári szám.
Tört.

ACZÉL Tamás: Ének a hajón. (Versek.) Bp., Officina. 1941. 54 p.
IGYGY 8
MIr.I.

ACZÉL Tamás: Jelentés helyett. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1951. 95 p.
Dedikált.
IGYGY 9
MIr.I.

A csabai örökváltsági szerződés 1846. (Hasonmás kiadás a Megyei Könyvtár tulajdonában lévő örökváltsági szerződés egyik változatáról.) Békéscsaba, (Megyei Könyvtár házinyomdája.) 1979. [18 p.]
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyv a 7. sz. pld..

ACSÁDY Ignácz: A magyar jobbágyság története. (Sorozatot szerk.: Földes Béla.) Bp., Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 1908. 551 p.
/Magyar Közgazdasági Könyvtár. III./
IGy 4414
Tört.
A címlapon a Galilei Kör könyvtárának a pecsétje, Illyés Gyula és Rubin László neve.
Rubin László ceruzás sorai az első borítón. A könyvben ceruzás jelölések.

A csodafurulya. (Magyar népmesék.) (Ill.: Reich Károly.) (Bp.) Ifjúsági Könyvkiadó. (1954.) 391. p.
IGYGY 692
Népr.

A csudatáska. (Eredeti székely népmesék.) (Gyűjtötte, feljegyezte: Ősz János. Bev.: Kovács László.) (Bp., ) Révai. 1941. 194 p.
IGy 5294
Népr.
Benne rajzok és firkák színes és fekete ceruzával.

A Dunánál. Történelmi figyelő. [Publicisztikák, kritikák és interjúk.] (Szerk., előszó: Hanák Péter. A rádiósorozatot szerk.: Kerekes István, Mihancsik Zsófia.) Bp., RTV-Minerva. 1982. 333 p.
Dedikált (Hanák Péter Illyés Gyulának.)
IGYGY 752
Tört.

ADY Endre: Az elhagyott kalóz-hajók. [Dokumentumok, képek.] (A sorozatot szerk.: Taxner – Tóth Ernő. Sajtó alá rend., az összekötő szöveget írta: Baróti Dezső.) Bp., Magyar Helikon. 1977. 68 p. [20 t.]
/Kézirattár (Petőfi Irodalmi Múzeum)/
IGYGY 121
MIr.I.

ADY Endre: Az Illés szekerén. Ady Endre legujabb [!] versei. Bp., Singer és Wolfner. 1909. 171 p.
IGYGY 15
MIr.I.

ADY Endre: Az ütések alatt. (Versek.) Bp., Magyar Élet. 1948. 63 p.
/Magyar Élet Kiskönyvtár. 1./
IGYGY 14
MIr.I.

ADY Endre: Életem nyitott könyve. [Önéletrajz.] (Vál., szerk., bev.: Kovalovszky Miklós.) Bp., Gondolat.1977. 528 p.
Dedikált
IGYGY 32
MIr.I.

ADY Endre: Párisban és Napfényországban. [Publicisztikai írások.] (Sajtó alá rend.: Földessy Gyula.) Bp., Athenaeum. 1949. 355 p.
/Ady Endre Összes Művei. 4./
IGYGY 16
MIr.I.

ADY Endre: Péntek esti levelek. [Publicisztikai írások.] (Vál., utószó: Varga József.) Bp., Zeneműkiadó, 1975. 156 p.
Dedikált
IGYGY 17
MIr.I.
Válogatás Ady Endre zenei témájú írásaiból

ADY Endre: Vallomások és tanulmányok. (Magyar és külföldi irodalom.) (Sajtó alá rend.: Földessy Gyula.) Bp., Athenaeum. 1944. 420 p.
/Ady Endre Összes Művei. 3./
IGYGY 20
MIr.I.

ADY Endre: Vallomások és tanulmányok. Bp., Nyugat. [1911.] 101 p.
[/Nyugat Könyvtár 29-30./]
IGYGY 19
MIr.I.
Címoldala csonkított

[ADY Endre] Endre Ady: Krv i zlato. [Versek.] ([Bev.:] Ervin Sinkó [Sinkó Ervin]. [Ford.:] Danilo Kiš.) Novi Sad, Forum. 1961. 113 p.
IGGY 24
Kétnyelvű (magyar – szerb-horvát) kiadás
MIr.I.

[ADY Endre]: Ady Endre összegyűjtött novellái. Bp., Athenaeum. [é.n.] 517 p.
IGYGY 10
MIr.I.

[ADY Endre]: Ady Endre összes versei. 1–2. köt. Bp., Szépirodalmi. 1955. 544, 598 p. IGYGY 11–IGYGY 11/a
MIr.I.

[ADY Endre]: Ady Endre versei. Gedichte von Endre Ady. André Ady poèmes. ([Ford.:] Flora Klee-Pályi, Emil Barth, Roger Richard.) Wuppertal, Buchdruck – und Flachdruckwekstätten der Werkkunstschule Wuppertal. 1957. 10 p. [2 t.]
IGYGY 23
MIr.I.

[ADY Endre]: Ady válogatott versei. (Vál.: Losonczi Géza, Bóka László, Király István.) Bp., Ady – Emlékbizottság Kiadása. 1949. 157 p.
IGYGY 18
MIr.I.

[ADY Endre]: André Ady - Le grand poète magyar. [Versek.] ([Ford.:] Louis Joseph Fóti [Fóti József Lajos].) Bp., Libraire Française. 1930. 60 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 22
MIr.I.
A kötetben
kézírásos megjegyzések

[ADY Endre]: Endre Ady Poesías. [Versek.] ([Vál., bev., jegyz.:] Éva Tóth [Tóth Éva]. [Nyersfordítás:] David Chericián. [Ford.: Tóth Éva, Vályi-Nagy Zsuzsanna.]) Bp., Corvina. (1977.) 150 p.
IGYGY 21
MIr.I.

[ADY Endre]: Poesie, di Endre Ady. ([Bev., ford., a bibliográfiát összeáll.:] Paolo Santarcangeli.) Milano, Lerici. 1964. 385 p.
/Poeti Europei. 15./
DedikáltIGYGY 42
MIr.I.
Bibliográfiával

Ady és a századforduló. Hanák Péter és Király István tanulmánya. [Tanulmányok.] ( Felelős szerk.: Medgyes Béláné.) Bp., TIT Központja. 1977. 42 p.
IGYGY 40
MIr.II.
A könyv Hanák Péter: „….Mégis uj és magyar”, Király István: „Az embernek, míg csak van ember-megállni nem lehet” tanulmányokat tartalmazza.

Ady és Bölöni Párizsában. (Itóka naplójegyzeteiből.)(Bev., sajtó alá rend., jegyz.: Illés Ilona. A sorozat főszerk.: Illés László. Sorozat szerk.: Kabdebó Loránt. Lektorálta: Bodnár György.) Bp., PIM, NPI. 1974. 207 p.
/Irodalmi Múzeum/
IGYGY 292
MIr.II.
Benne Hibaigazító Tartalomjegyzék.

A filmművészet kérdései. [Tanulmányok.] (Szerk.: D. I. Jerjomin. Ford.: Balogh Pál. Lektor: Kovács András.) [Bp.] Művelt Nép. 1951. 261 p.
IGy 4704
Egyéb.II.

A Fonyódi Helikon kisantológiája. (Szerk., [bev.]: Laczkó András.) Fonyód, (Fonyódi Művelődési Ház.) 1985. 64 p.
IGYGY 6082/a
MAnt.

A Fonyódi Helikon kisantológiája. 4. (A folyóiratok és a könyvkiadás.) (Szerk.: Laczkó András.) Fonyód, (Fonyódi Művelődési Ház.) 1988. 86 p.
Dedikált (Laczkó András)
IGYGY 6082
MAnt.

A forradalom bíbora. (Szovjet-orosz költők antológiája.) (Sorozatszerk.: Kormos István.Vál., szerk.: Mezey Katalin, Bratka László. Bev.: Mezey Katalin. Utószó, kronológia: Bratka László.) [Bp.] [Móra.] 1987. 356 p.
/A Világirodalom Gyöngyszemei/
IGy 4163
OrIr.I.

A föld fényei. (Mai lengyel költők.) (Vál., életrajzi jegyz.: Kerényi Grácia. Ford.: Cservenits Jolán, Fejér Irén, Illyés Gyula, Károlyi Amy, Kerényi Grácia, Kormos István, Murányi Beatrix, Nemes Nagy Ágnes, Sebők Éva, Tandori Dezső, Vidor Miklós, Weöres Sándor.) [Bp.] Európa. [1967.] 178 p.
/Modern Könyvtár. 132./
IGy 5605
LenIr.I.

A francia irodalom a huszadik században. 1-2. köt. (Szerk., bev. tanulmány: Köpeczi Béla.) (Bp.) Gondolat. 1974. 503, 428 p.
IGYGY 3279 – IGYGY 3279/a
FrIr.II.

A francia líra kincsesháza. (A romantika költői.– A szimbolizmus korának költői.– A reneszánsz költői.—A reneszánsz költői.—A klasszikus századok költői.– Baudelaire és a parnasszisták.– Jammes, Apollinaire.–Középkor.) (Vál., szerk. : Rónay György.) Bp., Európa. 1961. 94, 104, 58, 56, 59, 47, 62, 53 p.
IGy 5472–IGy 5472/a––IGy 5472/b–IGy 5472/c–IGy 5472/d–IGy 5472/e–IGy 5472/f–IGy 5472/g
FrAnt.

A gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve. (Szerk., előszó: Miskolczy Gyula. Szerk: Károlyi Árpád, Angyal Dávid.) Bp., MTA 1936. 344 p.
IGy 4284
Tört.

A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai Magyarországon. (1918-1945).[Tanulmányok.] (Bev., szerk.: Szabó Ágnes. Főszerk.: Vass Henrik.) [Bp.] Kossuth. 1978. 397 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Helyenként ceruzás jelölések, és egy kártya Zadány [?] Andor

A III. Anyanyelvi Konferencia. (Magyarországi sajtókrónika.) (Összeáll.: Nagy Károly.) New Brunswick-New Jersey. 1977. 40 p.
IGy 5805
Nyelv.II.

A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. (1924–1944.) 1–2. köt. (Közzéteszi, [bev.]: Marosi Ildikó.) Bukarest, Kriterion. 1979. 438, 490 p.
Dedikált (Marosi Ildikó Illyés Gyulának.)
IGy 5420 – IGy 5420/a
MIr.II.

AJAR, Émile: La vie est devant toi. [Regény.] [Paris] Mercure de France. (1975.) 269 p.
IGYGY 2475
FrIr.I.
Benne két levél a Magyar P.E: N. Clubtól. Mindkettő 1978. április 12. dátumozású.

A jó magyar ejtés aktái. (Összeáll., előszó: Eckhardt Sándor.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1941. 67 p.
IGy 5755
Nyelv.II.
Benne egy hibajegyzék.

AJTMATOV, Csingiz: Fehér hajó. A versenyló halála. [Regények.] (Ford.: Fehér János, Láng Anikó.) Bp., Európa. 1971 295 p.
IGYGY 3535
OrIr.I.

A kaméleon és az isten felesége. (Kelet-afrikai népmesék.) (Ford.: Ignácz Rózsa. Sorozatot szerk.: Karig Sára.) Bp., Európa. 1969. 255 p.
/Népek Meséi/
Dedikált (Ignácz Rózsa)
IGy 5424
Népr.

A kassai Batsányi-kör évkönyve 1965-1968. [Tanulmányok.] (Szerk.: Turczel Lajos. Bev.: Görcsös Mihály.) Bratislava, Madách. 1969. 331 p.
IGYK 6202
MIr.II.

A kassai Batsányi-kör évkönyve 1965-1968. [Tanulmányok.] (Szerk.: Turczel Lajos. Bev.: Görcsös Mihály.) Bratislava, Madách. 1969. 331 p.
IGy 5287
MIr.II.

A Katona József Társaság jubileumi évkönyve 1891- 1971. [Tanulmányok.] (Szerk.: Orosz László. Lektor: Somogyi György, Iványosi Szabó Tibor.) Kecskemét, Katona József Társaság. 1971. 120 p.
IGy 4179
Tört.

AKHMATOVA, Anna: Requiem. [Versek.] [Oroszból franciára ford.: Paul Valet.] (Paris) Les Éditions de Minuit. (1966.) 45 p.
IGYGY 3538
OrIr.I.
A könyv helyenként felvágatlan.

Aki legdrágább, aki legszebb........(Százhúsz vers a szerelemről.) (Vál., szerk., [bev.]: Illés Lajos. Ill.: Szatmáry József.) [Bp.] Kossuth. 1982. 318 p.
IGy 5190
VAnt.

AKINARI, Ueda: Eső és hold meséi. (Ford.: Hani Kjoko, Holti Mária. Előszó: Ueda Akinari. Utószó: Hani Kjoko.) Bp., Európa. 1964. 161 p.
IGYGY 3876
Népr.

A kor lelke. [Antológia.] (Szerk.: Levendel Júlia, Horgas Béla, Bohus Magda.) (Bp.) „Egészség” Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület. [1991.] 225 p. [14 t.]
/Liget Könyvek/
IGYGY 6119
MAnt.

A korán szemelvényekben. (Ford., bev., jegyz.: Hollósi Somogyi József.) (Bp.) (Officina Nyomda és Kiadóvállalat KFT. ) (1947.) 92 p.
/Officina Könyvtár. 90/91./
IGYGY 3874
Tört.

A Kossuth-emigráció Törökországban. 1. köt. (Szerk., történeti bevezető tanulmány: Hajnal István.)Bp., Magyar Történelmi Társulat. 1927. 929 p.
/Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai./
IGy 4376
Tört.
A köt. erősen rongálódott: borítója levált, kötéséből kijött. Helyenként felvágatlan.

A könyvművész ünneplése. (Sok szeretettel és tisztelettel köszöntik a 75 éves Szántó Tibort barátai, tisztelői, munkatársai és tanítványai.) Bp., Helikon. 1987. 52 p.
Dedikált (Szántó Tibor)
IGYGY 1951
MűvTört.
Készült négyszáz példányban. Ez a 161. sz. pld.. Könyvárusi forgalomba nem került
Dísz bőrkötésben. Benne: Két nyomtatott meghívókártya, gépiratos levél a Helikon Kiadó cégjelzéses papírján (A/5), Szántó Tibor aláírásával

A kuruczvilág [!] költészete. (Szemelvények.) (Sajtó alá rend., bev.: Kardos Albert. Sorozatot szerk.: Radó Antal.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 62 p.
/Magyar Könyvtár. 42-43./
IGy 5084
MIr.I.
Sz1.
Címoldalán ceruzás bejegyzés: Illés Gyula. Borítólapon fekete tintával: Illyés ? Gyula.
Borítója hiányos, leszakadva. Lapjaira hulló.

ALAIN, [Emile Auguste Chartier]: Élement de philosophie. [Paris] Gallimard, (1963.) 378 p.
/Collection Idées/
IGYGY 2476
Fil.

Alapszabályminta a mezőgazdasági termelőszövetkezetek részére. (Bp.) FM Tájékoztatás és propaganda osztály vezetője. [é.n.] 15 p.
IGy 4351
Tört.
Borítója leszakadva.

Alapszabályminta a mezőgazdasági termelőszövetkezetek részére. (Bp.) FM Tájékoztatás és propaganda osztály vezetője. [é.n.] 15 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül. A fedőlapon ceruzával: (4351/a)
Benne egy Termelőszövetkezeti belépési nyilatkozat.

ALBÉRÈS, R.-M.: Histoire du roman moderne. Paris, Albin Michel. 1962. 479 p.
IGYGY 2468
VIr.II
.

ALBÉRÈS, R.-M.: L’aventure intellectuelle du XXe siècle. (Panorama des littératures européennes. 1900-1959.) Paris, Albin Michel. 1959 p.
IGYGY 2469
VIr.II.
Felvágatlan.

ALBERT Gábor: Királyok könyve. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1980. 353 p.
Dedikált
IGYK 6288
MIr.I.

ALBERT Gábor: Útvesztők, verőfényben. (Novellák.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 383 p.
Dedikált
IGYGY 47
MIr.I.

ALDEBERT, Louis: L’envers élucidé. [Versek.] [h.n.] Libraire Saint-Germain-des-Pres. (1970) 62 p.
/Poètes Contemporains/
IGYGY 2477
FrIr.I.
Az els
ő két lap kijár.

ALECHEM, Solem: Tóbiás, a tejesember. (Ford.: Gergely Viola. Előszó, sorozatszerk.: Békés István.) Bp., Parnasszus. 1947. 80 p.
/Parnasszus Könyvtár/
IGYGY 3537
EgyébIr.I.

ALEXANDER Bernát: Shakspere. [!] [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Radó Antal.)Bp., Lampel R. könyvkereskedése. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 58 p.
/Magyar Könyvtár. 400. sz./
IGy 5048
AngIr.I.
Sz1.
A címlapon ceruzával egy név van lejegyezve. Helyenként ceruzás jegyzetek, jelölések

ALEXANDRU, Ioan: Szeplőtelen szerelem. [Versek.] (Vál., ford., utószó: Kányádi Sándor.) Bp., Európa. 1982. 106 p.
/Napjaink Költészete./
Dedikált (Ioan Alexandru, Kányádi Sándor)
IGYGY 3708
RomIr.I.

ALFÖLDY Jenő: Kálnoky László. [Monográfia.] (Szerk.: Béládi Miklós, Juhász Béla.) Bp., Akadémiai. 1977. 190 p.
/Kortársaink/
Dedikált
IGYGY 6267
MIr.II.
Benne egy tollal írt cím egy papírdarabon.

Alif. (Bonnefoy-Bartók-Ghachem-Kachaii-Lacarrière-El Mekki-Proust-Gaspar-Meitinger-Raccah-Margotat-Thoraval-Bennis-Prevert-Touati-Madani-Aziza.) (Tunis,) Éditions Cérés Productions, [é.n.] 142 p.
IGYGY 3250
VAnt.

Alkinoosz kertje. (Humanista költőink Janus Pannoniustól Bocatius Jánosig.) [Antológia.] (Latinból ford., jegyz.: Tóth István.) Dacia, Kolozsvár 1970. 213 p.
Dedikált (Tóth István Illyés Gyulának.)
IGYGY 2152
MAnt.
Név- és szómagyarázatokkal, könyvészeti bibliográfiával
Javítások a szövegben (Tóth István által, kék golyóstollal)

ALLIER, Raoul: Kultúra és varázslat. [Tanulmány.] (Ford.: Győry János.) Bp., Franklin. [194?] 195 p.
/A Búvár Könyvei. 20./
IGy 4210
Egyéb.II.

Almanach surréaliste du demi-siècle. (Numéro spécial de La Nef.) (Paris) Éditions du Sagittaire. (1950.) 226 p. (12 p.)
IGYGY 3262
FrAnt.
La Nef című havilap különszáma.

ALMAŞ, Dimitru – FOTESCU, Eleonora: Hazánk története. (Tankönyv a IV. osztály számára.) Bucuresti. Editura Didactică Şi Pedagogicǎ. 1969. 260 p.
IGy 4392
Tört.

ALMAŞ, Dimitru – FOTESCU, Eleonora: Hazánk története. (Tankönyv a IV. osztály számára.) Bucuresti. Editura Didactică Şi Pedagogicǎ. (1977.) 191 p.
IGy 5394
Tört.

ALVARO, Corrado: Az erős ember. 1. köt. [Regény.] (Ford.: Vas István.) [Bp.] Franklin. [1940.] 147 p.
IGYGY 3775
OlIr.I.

ALYN, Marc: Le temps des autres. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1956.) 91 p.
IGYGY 2471
FrIr.I.
Az utolsó számozatlan oldalon ceruzás bejegyzés.

ALYN, Marc: Nuit majeure. [Versek.] [Paris] Flammarion (1968.) 91 p.
Dedikált
IGYGY 2472
FrIr.I.
Benne egy reklám: Poésie Flammarion reklámja.
A könyv a 1822. sz. pld..

AMADO, Jorge: Arany gyümölcsök földje. [Regény.] (Ford.: Hartai Emil. Bev.: Jorge Amado.) Bp., Szikra. 1949. 330 p.
Dedikált (Amado Illyés Gyulának.)
IGYGY 3831
PorIr.I.
Borítója leszakadva

AMADO, Jorge: Terre violente.(Roman brésilien.) [Regény.] [Franciára ford.: Claude Plessis.] Paris, Nagel. (1946.) 351 p.
/Les Grands Romans Étrangers/
IGYGY 3832
PorIr.I.
Felvágatlan.

A magyar anekdotakincs 1 köt. (Gyűjt., magy.: Tóth Béla.) Bp., Singer és Wolfner. [é. n.]
399 p.
IGYGY 2141
Népr.
Rongálódott. Benne színes ceruzával jelölések.

A magyar anekdotakincs. (Gyűjt., magyarázza: Tóth Béla. Ill.: Mühlbeck Károly.) Bp., Singer és Wolfner. [1901-1904.] 381 p.
/Thesaurus Anecdoton Hungarorum/
IGy 5302
Népr.

A magyar irodalom kincsesháza. (Szerk., [bev.], [szerzők ismertetése]: Alszeghy Zsolt, Baránszky László.) [Bp.] Athenaeum. [1941] 444 p.
/Az Európai Irodalom Kincsesháza/
IGy 5188
MAnt.

A magyar irodalom története 1945-1975 IV. (A határon túli magyar irodalom.) (Írták: Béládi Miklós, S. Benedek András, Bori Imre, Csanda Sándor, Kántor Lajos, Kovács Vilmos, Láng Gusztáv, Pomogáts Béla, Rónay László, Szeli István. Szerk: Béládi Miklós. A Szerk. munkatársai: Pomogáts Béla, Rónay László, R. Takács Olga. Lektorok: Illés Endre, Király István, Pándi Pál.) Bp., Akadémiai. 1982. 463 p.
Dedikált
IGy 5161
MIr.II.

A Magyar Irodalompártoló Társaság második évkönyve. [Antológia.] (Bp.) (Jövő Nyomdaszövetkezet.) 1944. 277 p.
IGy 4823
MAnt.

A Magyar Irodalompártoló Társaság második évkönyve. 1944. (Kiad.: Szabó Lajos.) 277 p. [12 t.]
IGYGY 4823
MIr.II.

A Magyar Írók Szövetsége tájékoztatója 1979/80. (Felelős szerk.: Garamvölgyi Károlyné. Lektor: Csák Gyula.) [Bp.] (Kossuth.) [é.n.] 45 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

A Magyar Írók Szövetsége tájékoztatója 1979/80. [h.n.] [k.n.] [é.n.] 20 p.
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

A Magyar Írók Szövetségének közgyűlése 1976. május 17-18-án. [Bp.] (Kossuth.) [1976.] 140 p.
/A magyar írók szövetsége tájékoztatója/
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

A Magyar Írók Szövetségének közgyűlése 1981. december 12-13-án. [Bp.] (Kossuth.) [1982.] 216 p.
/A magyar írók szövetsége tájékoztatója/
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

A magyar költészet kincsesháza. (A magyar költészet történetének, a verstannak, a költői műfajok elméletének, ismertetése.) (Szerk.: Endrődi Sándor. Közreműködők: Erdélyi Pál, Kardos Albert, Négyesi László, Névy László.) Bp., Athenaeum. 1895. 1507 p.
IGy 5150
MAnt.
A címlapon kék ceruzával beírás.

A magyar nép tudósa. (Györffy István emlékülés Karcag, 1974. december 10.) (Bev., Szerk.: Bellon Tibor.) Karcag, (Karcag városi Tanács VB.) 1980. 112 p.
Népr.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Illyés Gyula köszöntő soraival.

A magyar parasztháborúk irodalma, 1437-1514. (Összeáll., jegyz., idegennyelvű szövegeket ford.: Geréb László. Bev.: Székely György.) [Bp.] Hungária. 1950. 255 p.
IGYGY 4117
Tört.
Az utolsó oldalán és a hátsó borító belső oldalán ceruzával jegyzetek. A könyvön belül kijelölések és aláhúzások.

A magyar Párizs. [Vallomások, elbeszélések, regényrészletek.] (Vál., szerk., bev. és utószó: Bajomi Lázár Endre.) Bp., Gondolat. 1978. 341 p. [18 t.]
Dedikált
IGYGY 123
MIr.I.
A 331. számozott oldalon Bajomi Lázár Endre kézírásos jegyzet kiegészítése: „származású filmrendező; André Kertész”

A magyar próza könyve. 1. köt. (Régi magyar próza.) [Antológia.] (Szerk., jegyz., jegyzet-szótár. Kerecsényi Dezső. Sorozatszerk.: Bisztray Gyula, Kerecsényi Dezső.) Bp., (Magyar Szemle Társaság Kiadása.) 1942. 605 p.
Dedikált (Kerecsényi Dezső Illyés Gyulának.)
IGy 5187/a
MAnt.

A magyar próza könyve. 2. köt. (Új magyar próza.) [Antológia.] (Szerk., jegyz., jegyzet-szótár. Bisztray Gyula. Sorozatszerk.: Bisztray Gyula, Kerecsényi Dezső.) Bp., (Magyar Szemle Társaság Kiadása.) 1948. 820 p.
Dedikált (Bisztray Gyula.)
IGy 5187
MAnt.

A Magyar Rádió és a Néprajzi Múzeum gyűjteménye. (Az F 48. sz.hanglemez melléklete: 4 lap. Az F 47. sz. hanglemez melléklete:4 lap. Az F 46. sz. hanglemez melléklete: 4 lap. Az F 45. sz. hanglemez melléklete: 5 lap. Az F 44. sz. hanglemez melléklete: 5 lap. Az F 36. sz. hanglemez melléklete: 4 lap. Az F 35. sz. hanglemez melléklete: 4 lap. Az F. 27. sz. hanglemez melléklete: 6 lap. Az F 21. és 22. sz. hanglemezek melléklete: 8 db. Az F 20. sz. hanglemez melléklete: 7 lap. Az F 18. sz. hanglemez melléklete: 6 lap. Az F 17. sz. hanglemez melléklete: 6 lap. Az F 2. sz. hanglemez melléklete: 5 lap. Az F 1. sz. hanglemez melléklete: 6 lap.) (Lejegyezte: Bartók Béla.) [h.n.] [k.n.] [1944.] [150 p.]
IGy 4639
Népr.
Lapokból áll és a lapok egy levélbe vannak betéve, amin van a pecsét.

A magyar szabadságharc története napi-krónikában. (1848.) (Szerk., előszó: Kéry Gyula.) Bp., Franklin. 1899. 772 p.
IGy 4349
Tört.
Borítója levált. Lapjaira széthullott az utolsó pár lap valószínűleg hiányzik, nincsen hátsó borítója. Benne ceruzával kijelölések és egy levél a Tükör szerkesztősége és kiadóhivatalától: Kedves Barátom, Barátaink egy része arról értesített, hogy október 1-én nem tudnának résztvenni baráti összejövetelünkben és ezért arról értesítelek, hogy összejövetelünket a következő hét csütörtökön, október 8-án tartjuk meg.
Kérem, tisztelj meg az összejövetelen való részvételeddel. Okvetlenül számítunk Rád.
Szíves üdvözlettel: Schöpflin Aladár
Választ Kérünk
Bp., 1936. szept. 26.

A magyar tolvajnyelv szótára. (Összeáll.: Szirmay István. Bev. tan.: Balassa József.) Bp., Béta Irodalmi Rt. [1924.] 61 p.
/Mindent Tudok Könyvtár. 16./
IGy 5763
Nyelv.II.
Benne egy kivágott újságcikk: Jassul vagy magyarul.

A Magyar Tudományos Akadémia beszámolója a CXXXII. Közgyűlésen 1972. május 8-12. (Bp.) [Akadémiai.] [1973.] 409 p.
IGy 4223
Egyéb.II.

A magyar valóság versei 1475–1945. 1-2. köt. [Antológia.] (1. köt. 1475-1820. 2. köt. 1820-1945.) (Vál., szerk., előszó: Csanádi Imre.) Bp., Magvető. 1966. 573, 630 p.
IGy 5149 –IGy 5149/a
MAnt.

A magyarság és a szlávok. [Tanulmányok.] (Szerk., előszó: Szekfű Gyula.) Bp., Franklin, Budapest Kir. Magyar Pázmány Péter Tudomány Egyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete. 1942. 278 p.
IGy 4400
Tört.
Szakadt és helyenként felvágatlan. A tanulmányok szerzői: Divéky Adorján, Fügedi Erik, Gogolák Lajos, Gunda Béla, Hadrovics László, Kniezsa István, Lukinich Imre, Thim József, Trócsányi Zoltán, Zsirai Miklós.

A márciusi ifjúság a márciusi gondolatról. [Antológia.] (Összeáll., bev.: Jordáky Lajos.) Kolozsvár, Józsa Béla Athenaeum Kiadása. 1945. 92 p.
IGy 5235
MAnt.

A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. (Levelek, iratok, adatok 1876–1948.) (Sajtó alá rend., jegyz.: Marosi Ildikó. Bev.: Dávid Gyula.) Bukarest, Kriterion. 1973. 613 p.
Dedikált (Marosi Ildikó Illyés Gyulának.)
IGy 5560
MIr.II.
Benne egy kártya a Batsányi-körtől, amire tollal is írtak néhány szót.

AMBRÓZY Ágoston: Asszonyok háza. (Zenés vígjáték.) (ill.: Kármentő András.) Bp., Művelt Nép. 1952. 55 p.
/Színjátszók Könyvtára. 34./
IGy 5518
MIr.I.
Sz3.

AMBRÓZY Ágoston: Sógorok – komák. (Szatíra.) Bp., Művelt Nép. 1953. 48 p.
/Színjátszók Könyvtára. 61./
IGy 3058
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

AMBRUS Zoltán: A Berzsenyi dinasztia. (Tollrajzok a mai Budapestről.) Bp., Révai. 1928. 207 p.
IGYGY 52
MIr.I.

AMBRUS Zoltán: A kritikáról. [Tanulmány.] (Sorozatszerk: Bálint Lajos.) Bp., Genius. [1912.] 101 p.
/Genius Könyvtár. 17./
IGy 5091
MIr.II.
Sz1.
Felvágatlan.

AMBRUS Zoltán: A tóparti gyilkosság és egyéb elbeszélések. Bp., Athenaeum. 1915. 206 p.
IGYGY 49
MIr.I.

AMBRUS Zoltán: Régi és uj [!] színművek. (Színházi bírálatok.) (Előszó: Ambrus Zoltán.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 103 p.
IGy 5061
Szính.
Sz1.
Fűzésnél szétesett, borítólapja, hiányzik.

AMBRUS Zoltán: Színházi esték. [Színikritikák.] Bp., Élet. (Révai.) [é.n.] 400 p.
IGYGY 51
MIr.I.

AMBRUS Zoltán: Vezető elmék. (Irodalmi karcolatok.) Bp., Révai. 1913. 384 p.
IGYGY 50
MIr.I.

A megnőtt élet. (Húsz év magyar elbeszéléseiből.) [Antológia.] (Vál., szerk.: Illés Endre.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 1146 p.
IGy 5172
MAnt.
A könyv egy tokban van.

A megszolgált örökkévalóság”. (Versek a magyar történelemről.) [Antológia.] (Sorozatszerk.: Kormos István. Vál., szerk.: Bihari Sándor.) [Bp.] [Móra.] Kozmosz Könyvek. (1984.) 512 p.
/A Magyar Irodalom Gyöngyszemei/
IGYGY 4021
MAnt.

A megújulás útján. 2. (Borbándi Gyula, Czigány Magda, Robert Evans, Szöllősy Pál, Zsindely Endre [tanulmányai].) (Szerk.:Szépfalusi István.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1976. 74 p.
Dedikált (Szöllősy Pál.)
MIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül

A mért idő. (Versek Békésből.) [Antológia.] (Szerk.: Tóth Lajos. Ill.: Schéner Mihály. Lektor. Dér Endre, Fodor András.) Békéscsaba, Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1979. 165 p. [10 t]
IGy 5241
MAnt.
Benne egy nyomtatott kártya a tanácselnök-helyettestől és a könyv szerkesztőjétől.

A mezőszilasi „mezőföld” élete és fejlődése. [Tanulmány.] (Bev.: Szabó István. Írták: Baranyi Pál, Takács Ferenc. Lektorálta: Lipthai Károly.) Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. [k.n.] [é. n.] 80 p.
IGYGY 1471
Szoc.

Amíg szivük dobog….” (Válogatás a szocialista irodalomból 1932–1944.) (Vál., szerk.: Benjámin László, Illés László, Markovits Györgyi. Bev.: Benjámin lászló.) Bp., Magvető. (1975.) 612 p.
IGy 5386
MAnt.

A modern cseh líra kincsesháza. (Konstantin Biebl– Jaroslav Seifert–František Halas–Vilém Závada—Vitězslav Nezval–Stanislav –K.Neumann–Jiří Wolker–Josef Hora–František Hrubin.) (Vál., szerk. utószó: Zádor András. Ford.: Fodor András, Illés Gyula, Végh György, Rónay György, Szabó Lőrinc, Kardos László, Garai Gábor, Gereblyés László, József Attila, Marék Antal, Palotai Boris, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Zádor András.Simon István, Nemes Nagy Ágnes.) Bp., Európa. 1959. 58, 66, 54, 53, 81, 62, 60, 50 p.
IGy 5470—IGy 5470/a——IGy 5470/b—IGy 5470/c—IGy 5470/d—IGy 5470/f—IGy 5470/g—IGy 5470/gy
CsehIr.I.
A 9 könyv egy kis dobozban található.

A modern szlovák líra kincsesháza. (Laco Novomeský— Vladimir Reisel, Ctibor Štitnický, Milan Lajčiak, Milan Rúfus— Ján Kostra­— Štefan Žáry —Ján Poničan, Andrej Plávka — Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč— Vojtech Mihálik—Pavol Horov.) (Vál., utószó: Zádor András.) Bp., Európa. 1966. 60, 84, 53, 41, 57, 59, 43, 43 p.
IGy 5471— IGy 5471/a— IGy 5471/b— IGy 5471/c— IGy 5471/d— IGy 5471/e— IGy 5471/f
SzlovIr.I.
A nyolc kis méretű könyv eredeti kartontokban található.

Amore e dolore di terra magiara. [Antológia.] [Vál.: Gino Sirola. Előszó: Babits Mihály.] Firenze. La Nuova Italia. (1932.) 149 p.
Dedikált (Gino Sirola)
IGYGY 3811
MAnt.
Felvágatlan.
Magyar költők versei olasz nyelven (Ady Endre, Babits Mihály, Füst Milán, Gellért Oszkár, Keleti Artúr, Kosztolányi Dezső, Nagy Zoltán, Tóth Árpád, Mollináry Gizella, Szenes Erzsi, Reichard Piroska, Török Sophie, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Marconnay Tibor, Simon Andor, Sárközi György, Szabó Lőrinc, Reményik Sándor)

A nagy hegyi tolvaj. (Magyar népballadák.) (Bev., vál.: Ortutay Gyula. Jegyz.: Kríza Ildikó.) [Bp.] Magyar Helikon. 1971. 309 p.
IGy 5281
Népr.
A könyv a 60. sz pld..

A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben. 2. köt. (Iratok 1848 március 15 — 1849 március 14.) (Összegyűjtötte, szerk.: Andics Erzsébet. Lektorálta: Szekfű Gyula, Ember Győző.) Bp., Akadémiai. 1952. 559 p.
/Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai/
IGy 4354
Tört.

ANAVI Ádám: Szembesítés többedmagammal. (Versek.) Bucuresti, Kriterion. 1988. 59 p.
Dedikált: „Illyés Gyulánénak, Flórának, költészetünk Nagyasszonyának. Főhajtással Anavi Ádám Temesvár 1991 II 26”
Leltári szám
MIr.I.
Benne: Levél: címzett nélkül. („A román kormány kéri Mandics György tudóst…”) 1991. ápr.
Aláírás: Kölcsey Ottilia Mária. Tintaírás.

ANDERSEN, Sherwood: Winesburg, Ohio. (Elbeszélések.) (Ford., utószó: Vajda Miklós. Ill.: Kondor Lajos.) (Bp.) Európa. 1962. 273 p.
Dedikált (Vajda Miklós Illyés Gyulának.)
IGYGY 3397
AngIr.I.

ANDICS Erzsébet: Munkásosztály és nemzet. [Tanulmány.] [Bp.] Szikra. 1945. 111 p.
Dedikált
IGy 4298
Tört.

[ANDRÁS László]: Andras Laszlo: Paco l’infaillible.[Regény.] [Franciára ford.: Jérome Hardouin.] Paris, Gallimard. (1959.) 282 p.
/Du Monde Entier/
IGYGY 53
SpaIr.I.

ANDRÁSSY KURTA János: Korszerű művészet és népiség. [Tanulmány.] Bp., (Andrássy Kurta János.) 1947. 23 p.
/A Magyar Népi Művelődési Intézet Kis Tanulmányai. X./
IGy 5647
MűvTört.

ANDRÁSSY KURTA János: Korszerű művészet és népiség. [Tanulmány.] Bp., (Magyar Népi Művelődési Intézet.) 1947. 23 p.
/A Magyar Népi Művelődési Intézet Kis Tanulmányai. 10./
Népr.
Leltári szám és pecsét nélkül

ANDRÁSSY KURTA János: Korszerű művészet és népiség. [Tanulmány.] Bp., (Andrássy Kurta János.) 1947. 23 p.
/A „Magyar Népi Művelődési Intézet” Kis Tanulmányai. X./
IGy 4514
Tört.

ANDRÁSSY KURTA János: Paraszt művésztehetségek védelme. [Tanulmány.] Bp., (Magyar Népi Művelődési Intézet Vezetősége.) 1947. 27 p.
/A „Magyar Népi Művelődési Intézet” Kis Tanulmányai. 7./
IGy 4714
Népr.

ANDRÁSSY KURTA János: Paraszt művésztehetségek védelme. [Tanulmány.] Bp., (M. Varga Erzsébet.) 1947. 27 p.
/A „Magyar Népi Művelődési Intézet” Kis Tanulmányai. VII./
IGy 4512
Tört.

ANDRÁSSY Lajos: Levél a pókhálóban. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1971. 143 p.
Dedikált
IGYGY 54
MIr.I.

ANDRÁSSY Lajos: Nem – múló nyugtalanság. (Versek.) Bp., Magvető. 1969. 227 p.
Dedikált
IGYGY 55
MIr.I.

André Frénaud. [Emlékkönyv, versek.] ([Bev.]: Raoul Ubac., [Tanulmányok]: Yves Bonnefoy, François Chapon.) [Paris] Maison de la Culture d’Amiens - Centre Georges Pompidou. (1977.) 38 p.
IGYGY 2746
FrIr.I.
Költészetének méltatása, néhány verse, kéziratmásolat, bibliográifa.
A 11. oldalon egy szó ceruzával.

ANDRIĆ Ivo: Elátkozott udvar.[Elbeszélések.] (Ford.: Csuka Zoltán. Vál.: Petar Džadžic.) Novi Sad, Forum. 1962. 494 p.
/Ivo Andrić Válogatott Művei III./
IGYGY 3683
SzeIr.I.

ANDRIĆ Ivo: Híd a Drinán. [Regény.] (Ford.: Csuka Zoltán.) Novi Sad, Forum. 1962. 438 p.
/ Ivo Andrić Válogatott Művei II. /
IGYGY 3686
SzeIr.I.

ANDRIĆ Ivo: Vezírek és konzulok. (Travniki krónika.) (Ford.: Csuka Zoltán.) Novi Sad, Forum. 1962. 591 p.
Ivo Andrić Válogatott Művei I./
IGYGY 3685
SzeIr.I.

[ANDRIĆ Sándor]: A Montenegrói Fejedelemség története a legrégibb időtől fogva az 1852-ik évig. (Szerb okmányok, segédművek és népénekek után kidolgozta Andrić Sándor.) [Tanulmány és dokumentumok.] (Ford.: Kunos Gyula. Sorozatot szerk.: Szabó Ferenc.) Nagy-Becskereken, Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája. 1890. 153 p.
/Történeti- Nép- és Földrajzi Könyvtár. XXIII./
IGy 4486
Tört.

ANDRIĆ, Ivo: A kisasszony. [Elbeszélések.] (Ford.: Herceg János, Csuka Zoltán. Vál.: Petar Džadžic.) Novi Sad, Forum. 1962. 461 p.
/Ivo Andrić Válogatott Művei IV./
IGYGY 3684
SzeIr.I.

ANDRUSKÓ Károly: A Tisza exlibriseken. [Metszetek.] Zenta, (Izdaje Drustvo Prijatelja Muzeja I Arhiva „Dudás Gyula”.) 1970. 20 p.
Dedikált
IGy 4700
MűvTört.

[ANDRUSKÓ Károly]: Francois Villon. (Ballada a senki fiáról. Andruskó Károly metszetei.) [h.n.] [k. n.] [é.n.] [51 t.]
Dedikált
IGy 4702
MűvTört.
A metszetek alatt a szerző saját kezű képaláírásai szerepelnek (minden kép alatt egy- egy verssor.)

ANDRUSKÓ Károly: Zentai exlibrisek. [Metszetek.] Zenta, [A szerző kiadása.] 1969. 32 p.
Dedikált (Andruskó Károly Illyésnek.)
IGy 4701
MűvTört.

A néma forradalom a bíróság és a parlament előtt. (Kovács Imre igazgatási és nemzetgyalázási pere.) (Előszó: Szabó Zoltán.) [Bp.] Szolgálat és Írás Munkatársaság Kiadása. [1927.] 105 p.
IGy 4423
Tört.

A német irodalom kincsesháza. (Szerk.: Keresztúry Dezső.) (Bp.) Athenaeum. [1949.] 346 p.
/Az Európai Irodalom Kincsesháza/
IGYGY 3394
NémIr.I.
Kötéséből ki van szakadva, benne több helyen kijelölések vannak
Benne: kiadói szelvény borítékban

A Nemzeti Parasztpárt VI. országos pártgyűlése 1948. április 4-5. (Előszó: Erdei Ferenc.) (h. n.) (é. n.) 135 p.
IGy 4441
Tört.
Helyenként a lapok szakadozottak.

ANET, Claude: Ariane (Jeune fille russe.) (29 bois originaux de Angelina Beloff.) Paris, Arthème Fayard & CIM Éditeurs. (1935.) 126 p.
/Le livre de Demain/
IGYGY 2474
FrIr.I.

ANET, Claude: La rive d’Asie. [Regény.] Paris, Bernard Grasset. 1927. 239 p.
IGYGY 2473
FrIr.I.
A külső elülső borító jobb felső sarkában tollal írás.

A névmagyarosítás kézikönyve. (A névváltoztatásról szóló szabályok és legújabb tudnivalók.) (Összeáll.: Verbényi Ernő.) [Bp.] (Budai Könyvnyomda.) [é.n.] 68 p.
IGy 5762
Egyéb.II.
A hátsó borító belső oldalán a sajtóhiba javító található.

Angol barokk líra. [Antológia.] (Ford., bev.: Vas István.) (Bp.) Officina. 1946. 115 p.
/Kétnyelvű Klasszikusok/
Dedikált (Vas István Illyés Gyulának.)
IGy 5458
AngIr.I.

Angol, franczia [!] és olasz költőkből. [Költemények.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Jánosi Gusztáv.) Bp., Franklin. 1900. 104 p.
/Olcsó Könyvtár. 1159–1160. sz. /
IGy 5372
VAnt.
Sz1.
Az utolsó számozatlan oldal felvágatlan.

Angol költők. (Ford., bev.: Radó Antal.) [Bp.] Franklin. [1930] 255 p.
/Élő Könyvek. II. Külföldi Klasszikusok. XXXVII./
IGy 5462
AngIr.I.

Angol költők a huszadik században. (Binét Menyhért versfordításai.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [193?] 223 p.
IGy 5219
AngIr.I.
Az első borítója leszakadva és a könyv elején levő tartalommutatóban ceruzás bejegyzések.
A könyv gerince szakadozott.

Angol költőkből. [Versek.] (Sorozatszerk., ford.: Radó Antal.)Bp., Lampel R. könyvkereskedése. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 61 p.
/Magyar Könyvtár. 428. sz. Szavalókönyvek I./
IGy 5008
AngIr.I.
Sz1.
A címlapon fekete tollal: „Illyés Gyula 1920.” A könyv első borítója levált.

ANGYAL Dávid: Az ifjú Ferenc József. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Domanovszky Sándor.) [Bp.] Magyar Történelmi Társulat. [193?] 122 p.
/A Magyar Történeti Társulat Könyvei./
IGy 4335
Tört.

Angyali énekszó. (Harminc kétszólamú ének.) (Összegyűjt., bev.: Kerényi György.) Bp., Magyar Kórus. 1932. 46 p.
/Énekesrend. 1. sz./
Dedikált (Babitsnak Kerényi György: „Babits Mihálynak mély tisztelettel nyujtom [!] át az Énekesrend első számát;- az Amor Sanctus előtti időből. Kerényi György 32 XII 26”)
IGy 4718
Zene.I-II.
Sz1.
Megjegyzés: A Magyar Kórus folyóirat hangjegyes része az Angyali énekszó. Elülső borítólapja hiányzik.

ANISZIMOV, N. I.: A szocialista mezőgazdaság győzelme. [Tanulmány.] (Ford.: Rozvány Jenőné.) Bp., Szikra. 1948. 146 p.
IGy 4472
Tört.
A könyv erősen meg van rongálódva.

ANNUS József: Esti üzenetek. (Novellák.) Bp., Szépirodalmi. 1984. 205 p.
Dedikált
IGYGY 56
MIr.I.

ANNUS József: Húsvéthétfő. (Kisregény.) Bp., Szépirodalmi. 1978. 238 p.
Dedikált
IGYGY 57
MIr.I.
Benne: Letépett (nyomtatott) borítékcímzés a Tiszatáj szerkesztőségének címével

ANNUS József: Pányván.(Novellák.) Bp., Magvető. 1977. 137 p.
Dedikált
IGYGY 58
MIr.I.

ANTAL Barnabás: Az elsüllyedt katedrális.(Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1981. 93 p.
Dedikált
IGYGY 59
MIr.I.

ANTALFFY Gyula: A honi utazás históriája 70 képpel, 2 térképpel. [Tanulmány.] (Előszó: Antalffy Gyula.) (Bp.) Atheneum. [1943.] 268 p.
IGy 4502
Tört.

ANTELME, Robert: L’espèce humaine. [Elbeszélés.] Paris, Gallimard. 1957. 306 p.
IGYGY 2480
FrIr.I.

Anthologie de la littérature danoise. (Édition bilingue.) ([Szerk.]: F.J. Billeskov Jansen.) Paris, Éditions Montaigne. 1964. 601 p.
/Aubier/
IGy 5547
SkanIr.I.
Felvágatlan.

Anthologie de la litterature soviétique 1918-1934. [Antológia.] ([Szerk., előszó]: Marc Slonim, George Reavey. [Bev.]: Marc Slonim. [Utószó]: George Reavey.) Paris, Gallimard. (1935.) 324 p.
IGy 5586
OrIr.I.
Benne egy papíron ceruzás jegyzet

Anthologie de la poésie anglaise. [Antológia.] ([Vál., franciára ford., jegyz.: Louis Cazamian.]) Paris, Éditions Stock. 1946. 359 p.
IGy 5456
AngIr.I.
A könyv ki van szakadva a kötéséből.

Anthologie de la poésie danoise contemporaine. [Antológia.] ([Szerk.]: Jorgen Gustava Brandt, Uffe Harder, Klaus Rifbjerg. [Bev.]: Torben Brostrom.) [Paris-Copenhagen] Gallimard-Gyldendal. (1975.) 284 p.
/Du Monde Entier/
Dedikált
IGYGY 3880
SkanIr.I.

Anthologie de la poésie italienne contemporaine. [Antológia.] ([Szerk., ford.]: Lionello Fiumi, Armand Henneuse.) Paris, Les Écrivains Réunis. (1928.) 384 p.
IGy 5570
OlIr.I.
Felvágatlan. A könyv gerince szakadozott.

Anthologie de la Poésie polonaise. ([Sorozatszerk.]: Pierre Emmanuel, Ladislas Gara. [Bev.]: Czeslaw Milosz. [Jegyz.]: Constantin Jelenski, Zofia Romanowiczowa, Olga Scherer-Wirska.) [Paris] Seuil. 1965. 453 p.
IGYGY 3296
LenIr.I.

Anthologie de la poésie turque. (De la Réforme à la République.) ([Szerk., előszó]: Nimet Arzik.) Yenisehir-Ankara. Ayyildiz Matbaasi. 1965. 116 p.
IGy 5602
EgyébIr.I.

Anthologie de la poésie turque. (De la Réforme à la République.) ([Szerk., előszó]: Nimet Arzik.) Yenisehir-Ankara. Ayyildiz Matbaasi. 1965. 116 p.
IGy 5603
EgyébIr.I.

Anthologie de la prose russe contemporaine. [Antológia.] ([Szerk, vál., jegyz.]: Vladimir Pozner.) Paris, Émile Hazan & Cie Éditeurs. (1929.) 321 p.
OrIr.I.
IGy 5585

Anthologie de la troisième décade 1950-1960. (92 poètes belges de langue française.) ([Bev.]: Pierre-Louis Flouquet.) (Dilbeek,) La Maison du Poète. (1963.) 522 p.
/Maison du Poète/
IGYGY 3274
FrAnt.

Anthologie des conteurs hongrois d’aujourd’hui. [Elbeszélés antológia.] ([Szerk., ford., bev.]: Ladislas Gara, Marcel Largeaud. [Életrajzi jegyz.]: Béla Pogány.) Paris, Les Éditions Rieder. (1927.) 261 p.
/Les Prosateurs Étrangers Modernes/
Dedikált (Pogány Béla, Marcel Largeaud)
IGy 5246
MAnt.
Babits Mihály, Barta Sándor, Bíró Lajos, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Molnár Ákos, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Raith Tivadar, Strém István, Szabó Dezső, Szomory Dezső, Tersánszky [Józsi] Jenő.

Anthologie des écrivains français contemporains. (Poésie.) ([Szerk., bev.]: Gauthier-Ferrières.) Paris, Bibliothèque Larousse. (1919.) 238 p.
IGYGY 3264
FrAnt.
A könyv hátsó borítója le van szakadva.

Anthologie des écrivains français contemporains. (Poésie.) ([Szerk., bev.]: Gauthier-Ferrières.) Paris, Bibliothèque Larousse. [é.n.] 184 p.
IGYGY 3267
FrAnt.

Anthologie des écrivains français des XVe et XVIe siècles. (Poésie.) ([Vál.]: Gauthier-Ferrières.) Paris, Bibliothèque Larousse. [é.n.] 160 p.
IGYGY 3241
FrAnt.
A címlapon ceruzával Illyés Gyula neve van beírva. A számozatlan első oldal bal felső sarkában Illyés Gyula neve van beírva. A könyvön belül több helyen ceruzás bejegyzések. (Fordítás próbák?)

Anthologie des écrivains français du XIXe siècle. (Poésie.) T. II. ([Szerk., bev.]: Gauthier-Ferrières.) Paris, Bibliothèque Larousse.[é.n.] 148 p.
IGYGY 3268
FrAnt.
A könyv gerince kezd leszakadni.

Anthologie des écrivains français du XVIIe siècle. (Poésie.) ([Szerk., bev.]: Gauthier-Ferrières.) Paris, Bibliothèque Larousse.[é.n.] 158 p.
IGYGY 3268
FrAnt.

Anthologie des écrivains français du XVIIie siècle. (Prose.) ([Szerk., bev.]: Gauthier-Ferrières.) Paris, Bibliothèque Larousse. [é.n.] 168 p.
IGYGY 3269
FrAnt.
Mindkét borító és néhány hátsó lap leszakadva. A könyvnek nincs gerince sem.

Anthologie des poètes de la N. R. F. ([Előszó]: Paul Valéry.) Paris, Gallimard. (1936.) 458 p.
IGYGY 3192
FrAnt.
Benne három darab papír. Egy üres, egy gépírással a harmadik pedig gépírással meg ceruzás javítással.

Anthologie des poètes français contemporains. (Le parnasse et les écoles postérieures au parnasse (1866-1912). 2. köt. ([Vál., jegyz., életrajzi bevezetők]: G. Walch. [Előszó]: Sully Prudhomme.) Paris-Leyde, Ch. Delagrave-A.-W. Sijthoff. [1919.] 560 p.
IGYGY 3278
FrAnt.

Anthologie des poètes néo-grecs (1886-1929). ([Szerk.]: Jean Michel. [Bev.]: La comtesse de Noailles. [Előszó]: Philéas Lebesgue.) Paris, Albert Messein Éditeur. 1930. 195 p.
IGy 5477
EgyébIr.I.

Antologia di prosa e poesia ad uso degli stranieri. [Antológia.] (Szerk.: Paolo Calabro.) Bp., Tipografia Sárkány Soc. An. 1934. 101 p.
IGy 5567
OlIr.I.
A címlapon a Grill-féle könyvkereskedés pecsétje és Fischer Sándor könyvkereskedésének a logója, valamint egy dátum ceruzával(jan. 9.)A könyvön belül több helyen ceruzás aláhúzások.

Anthologie de la Poésie française. [Versek.] ([Vál., jegyz., előszó]: Marcel Arland.) Paris, Éditions Stock. 1941. 654 p.
IGYGY 3284
FrAnt.
A második számozatlan oldalon ceruzával a jobb felső sarokban Illyés Gyula neve és egy dátum. A könyv külső borítója le van szakadva. A könyv hátulján kívül ceruzás jegyzet.

Anyanyelvi őrjárat. [Tanulmányok.] (Szerk.: Ferenczy Géza. Lektorálta: Tompa József.) Bp., Gondolat. 1971. 279 p.
IGy 5727
Nyelv.II.

Anyanyelvünk művelése. (Cikkek és tanulmányok.) (Összeáll.: Gálffy Mózes, Murádin László.) Bukarest, Kriterion. 1975. 270 p.
Dedikált
IGy 5734
Nyelv.II.

APÁCZAI CSERE János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról… [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1981. 67 p.
/Gondolkodó Magyarok/
IGYGY 3919
Tört.

A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. (Tanulmányok.) 1-2. köt. (Szerk., bev.: Szabó István. A kötetet lektorálta: Lázár Vilmos. Az egyes tanulmányokat lektorálták: Barabás Jenő, Hofer Tamás, Kiss Albert, Takács Lajos, Varga János, Wellmann Imre...) Bp., Akadémiai..1972. 479, 756 p.
IGy 4262 – IGy 4162/a
Tört.
A könyvben egy gépelt levél Für Lajostól.

APOLLINAIRE, Guillaume. Contes choisis., JACOB, Max: Le cornet à dés., SALMON, André: Prikaz., COCTEAU, Jean: Le Secret professionnel. [Bev: Luis de Gonzague Frick. Bev.: Gabory, Georges. Bev.: Georges Gabory. Bev.: Élie Gagnebin. Ill.: Picasso.] Paris, Librairie Stock. 1922. 7-63 p.., 7- 136 p., 5-63 p. 5-79 p.
IGYGY 2484
FrIr.I.
A könyvben ceruzás bejegyzések és kijelölések. A 13. számozatlan oldalon piros ceruzás bejegyzés.

APOLLINAIRE, Guillaume: L’enchanteur pourrissant. [Színmű.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. [1921.] 89 p.
IGYGY 2486
FrIr.I.
A könyv borítója levált és a könyv ki van szakadva a kötéséből.

[APOLLINAIRE, Guillaume]: Apollinaire válogatott versei. (Ford.: Radnóti Miklós, Vas István. Előszó, jegyz.: Vas István. Jegyz. szöveggond.: Réz Pál. Sorozatot szerk.: Kormos István.) (Bp.) Móra. (1959.) 207 p.
/A Világirodalom Gyöngyszemei/
Dedikált (Illyés Gyulánénak egy bizonyos Mária.)
IGYGY 2483
FrIr.I.

[APOLLINAIRE, Guillaume]: Guillaume Apollinaire válogatott versei. ( Ford.: Radnóti Miklós, Vas István. Bev: Cs. Szabó László.) Bp., Vajda János Társaság. 1940. 74 p. [1 t.]
IGYK 6290
FrIr.I.
A könyv felvágatlan, borítója levált.

Apollinaire. [Tanulmányok, dokumentumok.] Paris, Éditions de L’Esprit Nouveau. [é.n.]
[98 p.]
IGYGY 2482
FrIr.II.
A könyv egy kicsit szakadozott. Pár oldal rosszul van fűzve.

APPERCELLE, Andrée: Aspect: Aspect. [Versek.] (Honfleur.) Editions Pierre Jean Oswald. (1972.) 67 p.
Dedikált
IGYGY 2487
FrIr.I.
Benne a számozatlan első oldalon, egy kis pecséten a könyv szerzőjének a címe.APPERCELLE, Andrée: Ville. [Versek.] [Ill.:Ossip Zadkine.] (Grenoble.) [A. Appercelle.] (1965.) 61 p.
Dedikált
IGYGY 2488
FrIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva és benne egy papírcetlin a szerző címe.

[ARAGON, Louis]: Aragon válogatott versei. (Jegyz.: Kelemen Imre. Vál., szerk., utószó: Somlyó György. Ford.: Illyés Gyula, Rónay György, Devecseri Gábor, Gereblyés László, Kardos László, Gáspár Endre, Jékely Zoltán, Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc. Ill.Hincz Gyula) Bp., Európa. 1964. 453 p.
IGYGY 2498
FrIr.I.

ARAGON [Louis]: Kommunisták. (1939 szeptember–november.) [Regény.] (Ford.: Gyergyai Albert.) Bp., Szépirodalmi. [é.n.] 304 p.
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.

ARAGON, [Louis]: Hourra l’Oural. [Versek.] Paris, Denoël et Steele. (1934.) 150 p.
Dedikált.
IGYGY 2494
FrIr.I.
A könyv az 5. sz. pld..

ARAGON, [Louis]: Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit.(Genève,) (Éditions d’Art Albert Skira) (1969.) 152 p.
/Les Sentiers de la Création/
IGYGY 2495
FrIr.
I.
A könyv kezd kiszakadni a kötéséből. Ill.: fényképek, rajzok.

ARAGON, [Louis]: La culture et les hommes. [Tanulmány.] Paris, Éditions Sociales. 1947. 91 p.
/Collection Problèmes/
IGYGY 2491
FrIr.II.

ARAGON, [Louis]: La mise à mort. [Regény.] [Paris] Gallimard. (1965.) 421 p.
Dedikált
IGYGY 2497
FrIr.I.
Benne egy szláv nyelvű brossúra.

ARAGON, [Louis]: Le Voyage de Hollande et autres poèmes. [Versek.] [h.n.] Seghers. (1964-1965.) 121 p.
IGYGY 2499
FrIr.I.

ARAGON, Louis: Le fou d’Elsa. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1963.) 458 p.
Dedikált
IGYGY 2493
FrIr.I.
Felvágatlan.

ARAGON, Louis: Le paysan de Paris. [Regény.] Paris, Gallimard. 1926. 252 p.
IGYGY 2489
FrIr.I.
A könyv nagyon rossz állapotban van: a lapok kijárnak, a gerince leszakadva és egy műanyag kötésben van, hogy ne essen szét.

[ARAGON, Louis]: Louis Aragon versei. (Ford.: Gereblyés László, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kardos László, Rónay György, Somlyó György, Szabó Lőrinc.) Bp., Európa. 1984. 315 p.
/Lyra Mundi/
IGYGY 2509
FrIr.I.

ARAGON, [Louis]: Művészetről, művészekről. [Tanulmányok.] (Vál.: Gera György.) Bp., Magvető. 1956. 218 p.
IGYGY 2496
FrIr.II.
Illusztrációkkal: fotók, rajzok.

[ARANY János]: Arany János kisebb elbeszélő költeményei és balladái. (Sajó alá rend., bev.: Féja Géza.) Bp., Magyar Népművelők Társasága. [1941.] 94 p.
/Magyar Klasszikusok/
IGYGY 75
MIr.I.

[ARANY János]: Arany János levelezése író – barátaival. 1−2. köt. Bp., Franklin. [é. n.] 496, 476 p.
/Arany János Összes Munkái/
IGYGY 65 -65/a
MIr.I.

[ARANY János]: Arany János válogatott költeményei. Bp., Franklin. 1950. 284 p.
IGYGY 67
MIr.I.

ARANY János: Hunyadi balladák. (Ill.: Berki Viola.) Bp., Magyar Helikon. 1979. 26 p. [8 t.]
IGYGY 63
MIr.I.

ARANY János: Kapcsos könyv. (Tan.: Keresztury Dezső.) Bp., Magyar Helikon. 1977.
45 [+ 26] p.
IGYGY 64
MIr.I.
Hasonmás kiadás

[ARANY János]: Szemelvények Arany János válogatott kisebb költeményeiből. (Sajtó alá rend., bev.: Moravcsik Géza.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 79 p.
/Magyar Könyvtár. 74–75./
IGy 5062
MIr.I.
Sz1.
Címoldalon kézírással: „Illyés Gyula, 1920.”
Lapjaira hulló, borítója szakadt.

ARANY János: Toldi. [Elbeszélő költemény.] (Sorozatszerk.: Voinovich Géza.) Bp., Franklin. [é.n.] 53 p.
/Olcsó Könyvtár. 2. sz./
IGY 5329
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan és kezd kiszakadni a kötéséből.

ARANY János: Toldi. (Költői elbeszélés tizenkét énekben.) Toldi szerelme. (Elbeszélés tizenkét énekben.) Toldi estéje. (Költői elbeszélés hat énekben.) (Utószó: Arany János.) Bp., Ráth Mór. 1882. 116, 246, 107 p.
IGYGY 66
MIr.I.
A Toldi szerelme után Arany János által írt glosszáriummal

ARATÓ Endre – MÉREI Gyula – SPIRA György – VARGA Zoltán: Magyarország Története II. (Magyarország újkori története 1790-1918. Első könyv 1790-1849.) (1. köt.: 1790-1831) (Egyetemi Tankönyv.) (Kézirat.) Bp., Akadémiai. 1954. 225 p.
IGy 4251
Tört.
Megrongálódott egyetemi jegyzet. Benne meghívó a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett vitára. Benne 3 gépelt oldal „Pótlás az egyetemi tankönyv II/1 első füzetéhez”.
Egyetemi jegyzet.

ARATÓ Endre – MÉREI Gyula – SPIRA György – VARGA Zoltán: Magyarország Története II. (Magyarország újkori története 1790-1918. Első könyv 1790-1849.) (2. köt.:1831-1848) (Egyetemi Tankönyv.) (Kézirat.) Bp., Akadémiai. 1954. 264 p.
IGy 4252
Tört.
Egyetemi jegyzet.

ARATÓ Endre – MÉREI Gyula – SPIRA György – VARGA Zoltán: Magyarország Története II. (Magyarország újkori története 1790-1918. Első könyv 1790-1849.)
(3. köt.:1848-1849 I.) (Egyetemi Tankönyv.) (Kézirat.) Bp., Akadémiai. 1954. 352 p.
IGy 4253
Tört.
Egyetemi jegyzet.

ARATÓ Endre – MÉREI Gyula – SPIRA György – VARGA Zoltán: Magyarország Története II. (Magyarország újkori története 1790-1918. Első könyv 1790-1849.) (4. köt.:1848-1849 II.) (Egyetemi Tankönyv.) (Kézirat.) Bp., Akadémiai. 1954. 353-445. p.
IGy 4254
Tört.
Egyetemi jegyzet.

ARATÓ Károly: Utcai közjáték. (Versek.) Bp., Magvető. 1964. 74 p.
Dedikált
IGYGY 76
MIr.I.

ARCE, Manuel Maples: Poèmes interdits. [Versek.] [Spanyolból franciára ford.: Edmond Vandercammen.] Bruxelles, Les Cahiers du Journal des Poètes. (1930.) 68 p.
/Serie Poétique/
Dedikált (Edmond Vandercammen.)
IGYGY 2500
SpaIr.I.
Felvágatlan.

ARCOS, René: Pays du soir. [Tanulmány.] (Genève) Éditions du Sablier. 1920. 68 p.
IGy 5003
FrIr.II.
Sz1.
A címoldalon, ceruzával: „Illés, Paris ’923”.
Els
ő borítója leszakadt, a hátsó hiányzik, szétesőfélben.

ARCÜBASEV, [Arcibasev Mihail Petrovics]: Fehér havon. [Elbeszélések.] (Ford.: Ifj. Bókay János.) Bp., Athenaeum. 1918. 65 p.
/Modern Könyvtár/
IGYGY 3536
OrIr.I.

Arégi Róma napjai. [Dokumentumok.] (Összeáll., előszó, jegyz., magyarázatok: Szepessy Tibor. Lektor: Maróti Egon.) Bp., Gondolat. 1968. 259 p.
/Európai Antológia: Róma/
Dedikált (Szepessy Tibor Illyés Gyulának és még aláírták Boronkai Iván, Hegyi György, Kapitánffy István.)
IGy 5483
Tört.
A könyv első, belső borítóján, ceruzával egy cím.

ARGHEZI, Tudor: Versek. (Ford.: Áprily Lajos, Bölöni Sándor, Dsida Jenő, stb.) (Előszó: Mihai Beniuc. Vál.: Tudor Arghezi.) Bukarest, Irodalmi.. 1964. 530 p.
IGYGY 3705
RomIr.I.

ARIOSTO, Lodovico: Orlando Furioso. ([Előszó, jegyz.]: Eugenio Camerini. Milano, Societá Editrice Sonzogno. (1903.) 436 p.
/Bibliteca Classica Economica 12./
IGYGY 3773
OlIr.I.
A címoldalon ceruzás bejegyzés és a könyvön belül több helyen ceruzás kiemelés. A sorozatcím csak a könyv fedelén látható, dombornyomásban.

ARLAND, Marcel: Le grand pardon. [Novellák.] [Paris] Gallimard. 1965. 662 p.
Dedikált
IGYGY 2503
FrIr.I.

ARLET, Suzanne: Les silences chantent aussi. [Versek.] (Paris) Caractères. (1956.) 67 p.
/Collection Ariane/
Dedikált
IGYGY 2502
F
rIr.I.
Benne két reklám, amely Suzanne Arlet: Monsieur Antoine n’a pas déposé l’enveloppe című regényét reklámozza. Felvágatlan.

ARLET, Suzanne: Monsieur Antoine n’a pas déposé l’enveloppe. [Regény.] Paris, Les Éditeurs Français Réunis. (1951.) 175 p.
Dedikált
IGYGY 2501
FrIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva és felvágatlan.

ARNAULD, Céline: Point de mire. [Versek.] Paris, Jacques Povolozky & Cie .(1921.) [34 p.]
/Collection „Z”/
IGYGY 2504
FrIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva. Fekete tintával az első számozatlan oldalon autográf bejegyzés.

ARNOTHY, Christine: J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir. [Regény.] Paris, Librairie Arthème Fayard. (1955.) 159 p.
IGYGY 2505
FrIr.I.
A könyvben a könyv reklámja található.

ARNOTHY, Christine: La saison des Américains. [Regény.] Paris, René Julliard. (1964.) 349 p.
Dedikált
IGYGY 2507
FrIr.I.
A könyvben az írónőről szóló francia nyelvű újságcikk. A fedőlap belső borítóján ceruzával egy párizsi cím.

ARNOTHY, Christine: Pique-nique en Sologne. [Regény.] Paris, René Julliard. (1960.)
207 p.
IGYGY 2506
FrIr.I.
Felvágatlan

A Róland-ének.[!] (La chanson de Roland.) (Írta.: Turoldus. Ford., előszó: Varga Bálint.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (1932.) 179 p.
IGYGY 3094
FrIr.I.
Felvágatlan és kiszakadt a kötéséből.

A román irodalom kis tükre. (Negyedik kötet: A két világháború közötti irodalom.) 1-2. rész [Antológia.] (Szerk.: Mihai Gafita, V. András János.) Bukarest, Irodalmi.. 1964. 6-701, 710- 1482 p.
IGy 5573–IGy 5573/a
RomIr.I.
’Negyedik kötet’ két kötetben

ARON, Robert: La fin de l’après-guerre. [Tanulmány.] Paris, Gallimard. (1938.) 208 p.
Dedikált
IGYGY 2492
Tört.
Felvágatlan. A hátsó borító elválófélben.

ARON, Robert: Victoire à Waterloo. [Regény.] Paris, Albin Michel. (1937.) 248 p.
Dedikált
IGYGY 2508
FrIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva. Ceruzás jelölések.

ASCHER Oszkár: Beszédművészet. [Tankönyv.] (Előszó: Ascher Oszkár.) Bp., (Színpad.) 1937. 86 p.
/A „Színpad” Könyvtára./
Dedikált (Illyés Györgynek)
IGy 5790
Szính.
A könyvből 100 darab készült, ez a 81. sz.

ASCHER Oszkár: Minden versek titkai. (Életrajzi regény.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 392 p.
Dedikált
IGYGY 77
MIr.II.

Asian literature. (Poetry, Short Stories & Essays.) (Preface: Zong In-sob.) Seoul-Korea, International P.E.N. – Asian Writers’ Translation Bureau. 1975. 289 p.
IGy 5613
VAnt.

Asian literature. (Short Stories & Plays.) Seoul-Korea, International P.E.N. – Asian Writers’ Translation Bureau. (1973.) 311 p.
IGy 5965
VAnt.

ASLAN, Odette: L’art du théâtre. [Antológia.] [Előszó: Odette Aslan.](Paris) Éditions Seghers. (1963.) 658 p. [16 t.]
/Collection Melior/
IGYGY 3253
VAnt.
A 13. és a 114. t. el van szakadva

ASTIER, Pierre A. G.: Écrivains français engages. (La génération litteraire de 1930.) Paris, Nouvelle Éditions Debresse. (1978.) 191 p.
IGYGY 2512
FrIr.II.

ASTURIAS, Miguel Angel – NERUDA, Pablo: Megkóstoltuk Magyarországot. [Esszék.] (Ford.: András László, Orbán Ottó, Somlyó György. Előszó: Boldizsár Iván.) [Bp.] (Corvina.) [1972.] 119 p.
IGYGY 2511
SpaIr.I.
Számos illusztrációval
Benne Dr. Rosta Endre névjegykártyája.

ASTURIAS, Miguel Angel: Clareveillée de printemps. (Clarivigilia primaveral. Édition bilingue.) [Ford. spanyolból franciára: René-L.-F. Durand.] [Paris] Gallimard. (1965.) 141 p.
/Poésie du Monde Entier/
IGYGY 2510
SpaIr.I.
Kétnyelvű (spanyol - francia)
A könyvben ceruzás bejegyzések, kijelölések
A könyv a 394. sz. pld..

A szabadság magvetői. (Puskintól Szimonovig.) [Versek.] [Ford.: Képes Géza.] (Bp.) Révai. (1949.) 119 p.
Dedikált
IGYGY 1051
OrIr.I.

A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai. [Dokumentumok.] (Összeáll., utószó, jegyz.: Surányi Dezső. Sorozatszerk.: Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay Károly.) Bp., Magvető.(1982.) 553 p.
/Magyar Hírmondó/
Dedikált
IGy 4647
Tört.

A szerelem kalandjai. (Madame de La Fayette: Clèves hercegnő.– Antoine François Prévost: Manon Lescautográf Benjamin Constant: Adolphe.) [Regények] (Ford.: Szávai Nándor, Kolozsvári Grandpierre Emil, Bóka László. Bev: Cs. Szabó László.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 315 p.
/A Regényírás Mesterei/
IGYGY 3291
FrAnt.
A könyv kezd kettészakadni és kiszakadni a kötéséből.

A szovjet költészet antológiája. (Vál.: Hidas Antal, Szergej Kirjanov. Szerk.: Kardos László.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1952. 846 p.
IGy 5163
OrIr.I.

A szovjet líra kincsesháza. (Anna Ahmatova, Mihail Szvetlov.– Marina Cvetajeva.–Eduard Bagrickij.–Alekszandr Tvardovszkij. Mihail Iszakovszkij. – Vlagyimir Lugovszkoj. – Alekszej Szurkov, Nyikolaj Tyihonov. – Vlagyimir Majakovszkij. – Gyemjan Bednij.–Nyikolaj Zabolockij. – Sztyepan Scsipacsov, Leonyid Martivov. – Borisz Paszternak. – Szergej Jeszenyin.) (Vál.: Kun Ágnes, Rab Zsuzsa. Ford.: Fodor András, Hidas Antal, Kónya Lajos, Rab Zsuzsa, Szabó Magda, Hárs György, Tellér Gyula, Devecseri Gábor, Jobbágy Károly, Lothár László, Donga György, Garai Gábor, Kardos László, Tamkó Sirató Károly, Eörsi István, Gáspár Endre, Illyés Gyula, Hegedüs Géza, Képes Géza, Pákozdy Ferenc, Somlyó György, Szabó lőrinc, Weöres Sándor, Simon Lajos, Gergely Ágnes, Justus Pál, Vas István, Váci Mihály, Madarász Emil.) (Bp.) (Európa.) (1963.) 57, 43, 46, 64, 45, 71, 87, 41, 55, 69, 57, 66 p.
IGYGY 4059 – IGYGY 4060– IGYGY 4061– IGYGY 4062– IGYGY 4063– IGYGY 4064– IGYGY 4065– IGYGY 4066– IGYGY 4067– IGYGY 4068– IGYGY 4069– IGYGY 4070
OrIr.I.

A szovjet líra kincsesháza. (Nyikolahj Zabolockij—Borisz Paszternak—Gyemnaj Bednij—Sztyepan Scsipacsov, Leonyid Martinov—Anna Ahmatova, Mihail Szvetlov—Szergej Jeszenyin—Marina Cvetajeva—Alekszandr Tvardovszkij, Mihail Iszakovszkij—Alekszej Szurkov, Nyikolaj Tyihonov—Vlagyimir Majakovszkij—Eduard Bagrickij—Vlagyimir Lugovszkoj.) (Vál.: Kun Ágnes. Ford.: Fodor András, Gergely Ágnes, Hárs György, Illyés Gyula, stb.) Bp., Európa. 1963. 55, 57, 41, 69, 57, 66, 43, 64, 71, 87, 46, 45 p.
IGy 5422–IGy 5422/a–IGy 5422/b –IGy 5422/c–IGy 5422/d–IGy 5422/e–IGy 5422/f–IGy 5422/g–IGy 5422/gy –IGy 5422/h–IGy 5422/i–IGy 5422/j
OrIr.I.

A szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának története. (Rövid tanfolyam.) Bp., Szikra. 1949. 404 p.
IGy 4241
Tört.

ASZTALOS István: A fekete macska. (Dráma három felvonásban.) Bp., Magyar Élet. 1943. 67 p.
Dedikált
IGYGY 78
MIr.I.

ASZTALOS István: Újesztendő. (Regény.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, [1955.] 162 p.
Dedikált
IGYGY 80
MIr.I.

ASZTALOS István: Újesztendő. (Regény.) Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1940. 197 p.
/Erdélyi Szépmíves Céh 12. Sorozata 5-6. /
IGYGY 79
MIr.I.

ASZTALOS István: Üröm. (Elbeszélések.) Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. 244 p.
/Az Erdélyi Szépmíves Céh Könyvei/
Dedikált
IGYGY 81
MIr.I.

A társadalmi igazgatás Jugoszláviában. (Cikkek és beszédek gyűjteménye 1950-1960.) (Szerk.: Farkas Nándor, Ivanka Ivković, Svetozar Kostić, Lazar Milić, Steinitz Tibor. Ford.: Varga László.) Novi Sad, Forum Könyvkiadó. (1963.) 500 p.
IGYGY 3707
Tört.

A tihanyi ekhóhoz. (Versek és rajzok a Balatonról.) (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: Lipták Gábor. Előszó: Jankovich Ferenc.) [Bp.] Szépirodalmi. 1958. 247 p. [8 t.]
IGy 5229
MAnt.

A történelem futószalagán. (Antifasiszta lírai antológia.) (Vál., utószó, jegyz.: Kerékgyártó István.) Bp., Magvető. 1965. 703 p. [5 t.]
IGy 5154
MAnt.

A Túri Alma Mater. (Emlékkönyv a mezőtúri Dózsa György Gimnázium és Szakközépiskola fennállásának 450. évfordulójára.) (Összeáll. bev.: Szilágyi Ferenc. Lektor: Benda Kálmán. Szerk. bizottság: Győrfi Györgyné, Gombás István, Papp János, Papp László, Patkós János, Varga Lajos.) Bp., (TankönyvkiadóVállalat.) 1980. 411 p.
IGy 4209
Tört.

A tükör és a maszk. (Művésznovellák.) (Vál., szerk., utószó, jegyz.: Domokos Mátyás. Fedél: El Kazovszkij.) (Bp. [Móra.] 1983.) 499 p.
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 427
VAnt.
A könyv végén ajánló bibliográfiával

A tűz csiholói. (Forradalmi versek gyűjteménye szavalóknak.) (Bev., vál., szerk.: Szendrő Ferenc.) (Bp.) Táncsics. (1961.) 669 p.
IGy 5233
VAnt.

A tűz márciusa. (Az 1918-1949 magyar forradalmak irodalmából.) [Antológia.] (Vál., szerk., utószó: József Farkas.) Bp., [Móra.] 1977. 501 p.
/Fiatalok Könyvtára/
IGYGY 4081
MAnt.

AUBIGNÉ, Agrippa [Theodor] d’: Les tragiques. [Eposz részletek.] [Sorozatszerk.: Felix Guirand. Bev., jegyz.: Henry Bardon.] Paris, Librairie Larousse. [1953.] 94 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5119
FrIr.I.
Sz1.

Aucasain és Nicolete. (Ófrancia széphistória.) (Ford.: Tóth Árpád.) Gyoma, Kner Izidor. 1921. 30 p.
/Monumenta Literarum I. sorozat 3. sz./
IGYGY 2467
FrIr.I.
Sz1.
Borítói leváltak.

AUDIBERTI, [Jacques]: La bête noire [Színmű három felvonásban.] (Ill.: Jacques Audiberti.) Paris, Éditions des Quatre-Vents. (1945.) 118 p.
/Collection Arlequin/
IGYGY 2514
FrIr.I.
A könyv első borítója le van szakadva és a könyv helyenként felvágatlan. Benne D’Allience Française pecsétje a címlapon.

AUDIBERTI, [Jacques]: Race des hommes.[Versek.] [Paris] Gallimard, (1937.) 176 p.
/Collection Métamorphose/
IGYGY 2513
FrIr.I.
Benne több helyen ceruzás bejegyzések és egy fehér lap magyar verstöredékekkel.

AUDIBERTI, Jacques: Scénario et dialogue de La Poupée. (Mise en scène et réalisation Jacques Baratier.) [Forgatóköny és párbeszédek..] [Előszó: Jacques Audiberti.] [Paris] Gallimard, (1962.) 124 p.
IGYGY 2515
FrIr.I.
Fényképek.

AUER Pál: Fél évszázad. (Események, emberek.) [Visszaemlékezés.] Washington, Occidental Press. 1971. 443 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

Aurora. (Nemzetközi líra antológia a nagy októberi szocialista forradalom ötvenedik évfordulójára.) (Ill.: Gyulai Líviusz.) Bp., Magvető. 1967. 522 p.
IGy 5167
VAnt.
A fordítók között Illyés Gyula is szerepel

AUSTEN, Jane: Büszkeség és balítélet.(Regény.) (Ford., utószó: Szenczi Miklós. Előszó: Szentkuthy Miklós.) [Bp.] Európa. 1958. 337 p.
/A Világirodalom Klasszikusai./
IGYGY 3398
AngIr.I.
A címlapon a szerző neve alatt kék tollal egy dátum van lejegyezve.

AVELINE, Claude: Monologue pour un disparu. [Versek.] [Paris] Librairie Saint-Germain-des-Pres. (1973.) 44 p. [1.t]
Dedikált
IGYGY 2516
FrIr.I.
Benne ceruzával egy cím az elülső belső borítón. A szerző saját illusztrációja.

AVERBUCH, R. A.: Visszhang. (A XIX. század haladó orosz társadalma és az 1848-1849-es magyar forradalom.) (Ford.: Hidas Antal.) [h.n.] Új Magyar Könyvkiadó. [é.n.] 27 p.
IGy 4466
Tört.

A világirodalom legszebb versei. 1-2. köt. (Az ókortól a XIX. századig, XX. század.) (Vál.: Lator László.) Bp., Európa. 1988. 614, 688. p.
IGYGY 6074 – IGYGY 6074/a
VAnt.

A világpolitika atlasza. (Bp.) (MSZMP KB. Agitációs és Propaganda Osztálya.) (1976.) 31 p.
IGy 4707
Tört.

A Volgától a Dunáig. (Szovjet költők a magyarokról.) [Antológia.] (Szerk.: Kardos László.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1951. 77 p.
IGy 558
2
OrIr.I.

AYGUESPARSE, A.-C.: Aube sans soutiers. Paris-Bruxelles, L’Églantine. 1932. 37 p.
Dedikált
IGYGY 2517
FrIr.I.
Benne egy papírfecnin a szerző címe és neve.

AYMÉ, Marcel: La jument verte.[Regény.] [Paris] Gallimard. (1933.) 303 p.
IGYGY 2519
FrIr.I.
A könyv elülső borítója le van szakadva. A könyvben több helyen ceruzás bejegyzések és kijelölések. Az első számozatlan oldalon egy beragasztásnak a nyomai. A címlapon ceruzával Illyés Gyula neve olvasható. A hátsó borító külső oldalának felső részén egy cím van lejegyezve ceruzával.

Az angol irodalom kincsesháza. (Szerk., előszó, jegyz.: Halász Gábor.) (Bp.) Athenaeum. [194?] 349 p.
/Az Európai Irodalom Kincsesháza/
Dedikált (Halász Gábor)
IGy 5218
AngIr.I.

Az egzisztencializmus. (Bev., vál.: Köpeczi Béla. Lektor: Tordai Zádor. Válogatásban közreműködött: Nagy Géza.) Bp., Gondolat. 1965. 402 p. [7 t.]
IGYGY 3953
VIr.II.
A szövegben aláhúzások és lapszéli jegyzetek ceruzával (autográf), kijelölések. A védőborító belsején autográf tintával: Mi él, mind be van zárva/ valami szólásra szánva

Az elmúlástól tettenérten. [Antológia.] (Vál., szerk., előszó: Z. Szabó László.) [Bp.] [Móra.] Kozmosz Könyvek. (1983.) 351 p.
/A Magyar Irodalom Gyöngyszemei./
IGYGY 4022
MAnt.

Az első este. (Francia szerelmes versek.) [Bp.] Magyar Helikon. 1968. 136 p.
IGYGY 3272
FrAnt.

Az Est hármaskönyve. (Lexikon az újságolvasó számára.Az Est, Pesti Napló, Magyarország előfizetőinek.) (Bp.) Az Est Lapkiadó Rt. 1923. 704 p.
IGy 4236
Egyéb.II.
A könyv borítója, a címlapja, az utolsó oldalak leváltak. (Betéve a könyvbe.)

Az 1970-71-es évad 1. sz. műsorfüzete. (Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház Veress Dániel: Véres farsang.) (Szerk.: Véres Farsang dráma művészeti munkaközössége.) [Sepsiszentgyörgy.] [k.n.] [1970.] [18 p.]
IGy 4406
Szính.

Az élő Petőfi. (Megemlékezés Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójáról.) (Szerk. S. Nyírő József. A címlapon Martyn Ferenc rajza..) [Bp.] Kossuth. 1973. 47 p.
IGYGY 1649

Az élőszó nyomán. (Tanulmányok a magasfokú gyorsírás és az élőszó kérdéseiről.) (Szerk.:Nosz Gyula, László János, Zelovics Dezső, Kappa György. Előszó: Törs Tibor.) Bp., (Nosz Gyula.) 1943. 142 p.
IGy 4730
Egyéb.II.
Benne egy levél Dr. Nosz Gyulától.

Az észt irodalom kistükre. (Vál., bevezetők, ismertető szövegek: Jaan Kross. Ismertető szövegek: Bereczki Gábor.) Bp., Európa. 1969. 476 p.
Dedikált
IGYGY 3881
FinnugIr.I.

Az idő lovai. [Antológia.] (Vál., szerk., előszó: Tornai József. Sorozatot szerk.: Kormos István.) [Bp.] (Móra.) (1979.) 603 p.
/A Világirodalom Gyöngyszemei/
IGYGY 3984
VAnt.
A külső borítója szakadt. Benne öt darab papír, melyeken ceruzás feljegyzések vannak.

Az Imrédy-per. (A vád, a vallomások és az ítélet.) (A Magyar Országos Tudósító és a Magyar Távirati Iroda hivatalos kiadásaiból.) (Szerk.: Ábrahám Ferenc, Kussinszky Endre.) Bp., Híradó Könyvtár. 1945. 126 p.
/Ítél a történelem/
IGy 4415
Tört.
Benne két kivágat a Képes Figyelő 1946. március 16-i sz.-ból. A könyv hátsó borítója, és az utolsó pár oldal erősen meg van rongálódva.

Az Író dolga. (Magyar írók és költők az irodalom szerepéről-helyéről, 1945-1972.) (Vál.: Gábor Emil. Sorozatot szerk.: Kónya Judit.) Bp., Szépirodalmi. [1974.] 270 p.
/Diákkönyvtár/
IGYGY 3964
MIr.II.

Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban. (Az MSZMP Kulturális Elméleti Munkaközösségének tanulmánya. (Bp.) Kossuth. 1966. 54 p.
IGy 4221
MIr.II.

Az olasz irodalom kincsesháza. [Antológia.] (Szerk.: Ruzicska Pál. Bev.: Báró Villani Lajos.) [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 362 p.
/Az Európai Irodalom Kincsesháza/
IGy 5563
OlIr.I.

Az orosz irodalom kincsesháza. [Antológia.] (Szerk., előszó : Trócsányi Zoltán.) (Bp.) Athenaeum. [1947.] 498 p.
/Az Európai Irodalom Kincsesháza/
IGy 5562
OrIr.I.

Az oroszlán torka. (20. századi magyar egyfelvonásosok.) (Összeáll., utószó: Osztovits Levente.) Bp., Magvető.(1974.) 1292 p.
IGYGY 4003
MAnt.
Illyés Gyula Tűvé-tevők c. drámája is szerepel a kötetben

Az otthon és gazdasága. Tanácsadó. (A családi ház építésének, felszerelésének, kert és állatgazdaságának kérdéseiben.) (Szerk., előszó: Gombocz Endre.) Bp., Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 1933. 800 p.
IGy 4485
Egyéb.II.
Benne: egy újságlap darabja és egy géppel írt lap, amelynek egyik oldalán Használati utasítás a füzérfákhoz a másikon kézzel írt szavak.

Az örök Don Juan. (Négy évszázad drámái.) (Ford.: Bányay Geyza, Benyhe János, Berczeli A. Károly, Gáspár Endre, Harsányi Zsolt, Illyés Gyula, Molnár Imre, Ottlik Géza. Utószó: Hegedüs Géza.) [Bp.] Magyar Helikon. 1968. 599 p.
IGy 5418
VAnt.
A könyv a 39. sz. pld..

AZPILIKOETA, de: Le problème basque. (Vu par le Cardinal Goma et le président Aguirre.) [Tanulmány.] (Bev.: Azpilikoeta.) Paris, Éditions Bernard Grasset. (1938.) 244 p.
IGYGY 2520
Tört.
Benne aláhúzások ceruzával. A könyv helyenként felvágatlan.

Az Úrnak vacsorájáról való közönséges Keresztyéni Tanítás. [Dogmatikai irat.] (Szerk., kiadja: Incze Gábor.) ( Debrecen, Városi nyomda) (1938.) 12 p.
/A Reformáció és Ellenreformáció korának Evangéliumi Keresztyén (Református és Evangélikus) Egyházi Írói 9. sz./
IGy 5031
Egyéb.II.
Sz1.

Á

ÁCS MARGIT: Beavatás. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 219 p.
Dedikált
IGYGY 3
MIr.I.

ÁCS MARGIT: Csak víz és levegő. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 228 p.
Dedikált
IGYGY 4
MIr.I.

ÁCS MARGIT: Kard, korbács, alamizsna. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1983. 222 p.
Dedikált
IGYGY 5
MIr.I.

ÁDÁM Magda: A kisantant 1920-1938. [Tanulmány.] (Lektorálta: Ránki György. Bev.: Ádám Magda.) [Bp.] Kossuth. 1981. 265 p.
IGy 4235
Tört

ÁGH István: Boldog vérem. (Összegyűjtött versek.) Bp., Magvető. 1979. 408 p.
Dedikált
IGYGY 44
MIr.I.

ÁGH István: Napvilág. [Versek.] Bp., Magvető. 1981. 141 p.
Dedikált
IGYGY 45
MIr.I.

ÁGH István: Üres bölcsőnk járása. [Útirajz.] (A sorozatot szerk.: Karádi Ilona. Fotók: Czeizing Lajos, Karáth Imre, Kovács Tamás stb.) Bp., Móra. (1979.) 269 p.
Dedikált
/Ezerszínű Magyarország/
IGYGY 46
MIr.I.
170 fényképpel

ÁGYIK Lajos: Az újhodó Isten nevében. (Versek.) München, (Atelier Adlerwacht Társaság, 1980. 336 p.
Dedikált
IGy 5260
MIr.I.
Benne egy levél Ágyik Lajostól.

Állami Déryné Színház 1951-1975. [Fotóalbum.] (Szerk.: Katona Ferenc. Képszerk.: Keleti Éva. Bev.: Székely György. Adattári rész összeáll.: Szakáts Károly.) [h.n.] Magyar Színházi Intézet. 1975. 222 p.
IGy 5466
Szính.

Általános nyelvészeti tanulmányok I. (Fónagy István: A stílus értéke.) (Szerk.: Telegdy Zsigmond.) Bp., Akadémiai. 1963. 91-123 p.
Dedikált (Fónagy Iván Illyés Gyulának.)
IGy 5723
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat.
Az utolsó oldalak le vannak szakadva.

[ÁNYOS Pál]: Ányos Pál versei. (Bev., jegyz., kiad., előszó: Császár Elemér. Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv.) Bp., Franklin. 1907. 323 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 23./
MIr.I.
IGy 5335
Sz1.
Gerince leszakadva, borítója leszakadva, lapjaira hulló. Helyenként felvágatlan.

ÁPRILY Lajos: Az aranymosó balladája. [Versek.] Kecskemét, Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt. 1934. 298 p.
Dedikált
IGYGY 61
MIr.I.
Összes versei és az Idahegyi pásztorok c. dráma

ÁPRILY Lajos: Tavaszi tüzek. (Román költők versei.) (Szerk., bev., jegyz.: Domokos Sámuel.) Bukarest, Irodalmi., 1969. 348 p.
Dedikált (Domokos Sámuel)
IGYGY 60
RomIr.I.
Benne: Levél és letépett borítékrész Domokos Sámuel címével

B

[BABEL, Iszaak]: Iszaak Babel művei. (Elbeszélések és színművek.) (Ford.: Wessely László. Utószó: Elbert János.) [Bp.] Magyar Helikon. 1964. 432 p.
Dedikált (Wessely László)
IGYGY 3539
OrIr.I.

Babits emlékkönyv. (Szerk. Illyés Gyula.) [Bp.] Nyugat.[1941] 311 l. [8 t.]
IGYGY 86
MIr.II.
Ez a 3. sz. könyv

Babits Mihály száz esztendeje. (Kritikák, portrék.) (Szerk.: Pók Lajos. Lektorálta Szabolcsi Miklós. Bev., Utószó: Pók Lajos.) [Bp.] Gondolat. 1983. 462 p.
IGYGY 84
MIr.II.

BABITS Mihály: A gólyakalifa. [Regény.] Bp., Athenaeum. [1932.] 152 p.
Dedikált
IGYGY 89
MIr.I.

BABITS Mihály: A magyar jellemről. (Vitairat.) (Sorozatszerk., bev., jegyz.: Szigethy Gábor.) Bp., Magvető. (1981.) 78 p.
/Gondolkodó Magyarok/
IGYGY 99
MIr.I.

BABITS Mihály: A második ének. (Mesedráma.) (Bev.: Török Sophie. Címlap: Bernáth Aurél) [Bp.] Nyugat. 1942. 103 p.
IGYGY 98
MIr.I.
4. sz. pld.

BABITS Mihály: Aranygaras. (Mesék.) (Ill.: Simon György János.) Bp., Athenaeum. [1923.] 143 p.
Dedikált
IGYGY 88
MIr.I.

BABITS Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve. (Töredék és vázlat.) (Közreadja és bev.: Gál István.) Bp., Magvető. 1978. 237 p.
Dedikált (Gál István)
IGYGY 103
MIr.I.
A függelékben Halász Gábor Babits Mihályhoz írott négy levele.

BABITS Mihály: Az irodalom elmélete. (Babits Mihály egyetemi előadásai 1919-ben. Fábry Zoltán lejegyzésében.) (Szerk.: Téglás János. Bev.: Gál István.) [Bp., Széchenyi István Nyomdaipari Szakközépiskola.] 1978. [11,5 x 9,5 cm] 226 p.
IGYGY 96
MIr.I.

BABITS Mihály: Az istenek halnak, az ember él. (Versek.) [Bp.] Athenaeum. [1929.] 61 p.
Dedikált
IGYGY 91
MIr.I.

BABITS Mihály: Biharfüred. (Egy meghiúsult írótalálkozó néhány dokumentuma.) (Szerk., vál., szöveggond.: Téglás János.) Bp., [A Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola kiadása.] 1990. 308 p. [11,5 x 10 cm]
/A Nyomdaipari Szakközépiskola és a Zrínyi Nyomda Babits–sorozata. 17./
IGYGY 6135
MIr.I.

[BABITS Mihály]: „Dallá ringott bennem kétség és láz…” (Babits Mihály és Török Sophie szekszárdi levelei.) (Szerk.: Vadas Ferenc. Sajtó alá rend., jegyz.: Csiszár Mirella és Vendel-Mohay Lajosné. Bev.: Csányi László.) Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 1991. 186 p.
Dedikált: Illyés Gyulánénak Vadas Ferenc.
Leltári szám nélkül!
MIr.I.

BABITS Mihály: Gondolat és írás. [Tanulmányok.] (Előszó: Babits Mihály.) Bp., Athenaeum. 1922. 202 p.
/Gondolat és Írás 1./
IGYGY 87
MIr.I.
Benne: újságkivágat. Békés István: Babits Mihály Ady-szemináriuma – 1919. Lap tetején: autográf (?), piros tintával: „Népszabadság, 1977. III. 20.” 9-10 p.

BABITS Mihály: Írók két háború közt. [Tanulmányok] (Előszó és jegyz. Babits Mihály.) [Bp.] Nyugat. [1941.] 287 p.
IGYGY 6256
MIr.I.

BABITS Mihály: Novellák.(Szerk. bizottság: Basch Lóránt, Illyés Gyula, Kersztury Dezső.) [Bp.] Európa, Szépirodalmi. 1964. 355 p.
IGYGY 105
MIr.I.

BABITS Mihály: Oedipus király és egyéb műfordítások. [Drámák és versek.] Bp., Athenaeum. [1931.] 246 p.
IGYGY 93
VAnt.
(Sophokles: Oedipus király. Shakespeare: A vihar. Goethe: Iphigenia Taurisban. Kisebb költemények)

BABITS Mihály: Pávatollak. (Műfordítások.) A Táltos Kiadása. 1920. 134 p.
IGYGY 102
VAnt.
Száz számozott példányban készült
Fűzésnél szétesett, borítója hiányzik. A leltári szám a levált részen található.
Címoldalon antikváriumi pecsét

BABITS Mihály: Versenyt az esztendőkkel! (Új költemények. 1928-1933.) Bp., Nyugat. 1933. 128 p.
Dedikált
IGYGY 90
MIr.I.

[BABITS Mihály]: Babits Adyról. (Dokumentumgyűjtemény.) (Vál., szerk.: Gál István.) Bp., Magvető. 1975. 280 p.
Dedikált
IGYGY 25
MIr.I.

[BABITS Mihály]: Babits − Juhász − Kosztolányi levelezése. (A sorozatot szerk.: Tóth Dezső, Vargha Kálmán. Sajtó alá rend., jegyz.: Belia György.) Bp., Akadémiai. 1959. 347 p.
/Új Magyar Múzeum 3./
IGy 5209
MIr.I.

[BABITS Mihály]: Babits Mihály beszélgetőfüzetei. 1−2. köt. Bp., Szépirodalmi. 1980. 690, 475 p.
IGYGY 104–104/a
MIr.I.
1. köt. 1938., 2. köt.1940-941.

[BABITS Mihály]: Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése. (Dokumentumok 1929-1941.) (Összeáll., bev., jegyz.: Takács Mária.) Szekszárd, Tolna Megyei Könyvtár. 1992. 128 p. [7 t.]
Dedikált (Takács Mária)
IGYK 6281/b
MIr.I.

[BABITS Mihály]: Babits Mihály válogatott versei. (Előszó: Babits Mihály.) Bp., Athenaeum. 1941. 128 p.
/Athenaeum Olvasótára/
IGYGY 100
MIr.I.

[BABITS Mihály]: Babits Mihály válogatott versei. (Vál.: Illyés Gyula. Szöveggond., jegyz.: Belia György.) Bp., Móra.1957. 274 p.
/A Magyar Költészet Gyöngyszemei/
Dedikált (Bozóky Mária)
IGYGY 92
MIr.I.

[BABITS Mihály]: Babits – Szilasi levelezése.(Dokumentumok.)(Összeáll., közread., bev.: Gál István. Sajtó alá rend., jegyz.: Kelevéz Ágnes.) Bp., PIM – NPI, [1980.] 238 p. [11 t.]
/Irodalmi Múzeum/
IGYGY 114
MIr.I.
Lapjaira hulló

[BABITS Mihály]: Interjúk Babits Mihállyal.(Sajtó alá rend., jegyz.: Gál István és Téglás János) Bp., [Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola kiadása] 1979. 246 p. [11,5 x 10 cm]
IGYGY 97
MIr.I.

[BABITS Mihály]: Önéletrajzok és interjúk. (Vál., jegyz.: Gál István, Téglás János. Ill.: Ascher Oszkár és Szini Gyula.) Bp., [Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola kiadása] 1980. 230 p. [11,5 x 10 cm]
/A nyomdaipari szakközépiskola kiadványai/
IGYGY 6016
MIr.I.

Babits tanár úr. [Antológia] (Írta és összeáll.: Téglás János.) Bp., [A Széchenyi István Nyomdaipari Szakközépiskola kiadása.] 1976. 84 p.
/A Nyomdaipari Szakközépiskola és a Zrínyi Nyomda Babits-sorozata I./
IGYGY 95
MIr.I.
Válogatás Babits műveiből, életrajzi dokumentumokból, tanulmányokból

Babitstól - Babitsért.(Tolna megyei sajtó elfeledett dokumentumai 1898-1943.) (Bev.: Töttös Gábor. Lektorálta: Voit Krisztina, Tüskés Tibor.) Szekszárd, Tolna megyei Könyvtár. 1983. 118 p.
Dedikált (Töttős Gábor)
IGYGY 85
MIr.II.
Borító leszakadt.

BACONSKY, [Anatol Eftimie]: Néma pillanat. (Versek) (Ford.: Kányádi Sándor.) Bukarest, Irodalmi.. 1965. 102 p.
IGYGY 3710
RomIr.I.

BACOVIA, [George]: Poesii. [Versek.] (Előszó: Adrian Maniu.) Bucureşti, Fundaţia Pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II.”. 1934. 70 p.
IGYGY 3712
RomIr.I.
Borítója hiányzik. A szövegben ceruzás jelölések.

BACOVIA, George: Scântei Galbene. (Poezii.) [Versek.] [é.n.] [k.n.] (1926.) 31 p.
IGYGY 3711
RomIr.I.
Felvágatlan. Szakadozott

BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Egyetlen út: a magyar paraszt. [Tanulmányok.] Bp., Kelet Népe Kiadása. 1938. 152 p.
Dedikált
IGYGY 117
Tört.
A leltári szám javított, eredetileg 118.

BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Erdély múltja és jövője. [Tanulmányok.] (Ford.: Göncz Árpád. Utószó, jegyz., szerk.: Vígh Károly.) Bp., Tinódi Könyvkiadó. 1990. 121 p. 3 db. térkép.
Dedikált
IGYGY 6138
Tört.

BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Helyünk és sorsunk Európában. [Tanulmányok.]
(Bev.: Bajcsy-Zsilinszky Endre.) Bp., Gergely R. Kiadása. 1941. 361 p.
IGy 4283
Tört.
Benne egy levél Székely Lajos névjegykártyáján. Talán Eörsi? írta Illyésnek. a könyv borítója elválófélben.

BAJOMI Lázár Endre: A Montmartre. [Útirajz.] Bp., Corvina. 1967. 219 p. [20 t.]
Dedikált
IGYGY 122
MIr.I.

BAJOMI LÁZÁR Endre: Ady Endre baklövése. [Tanulmány.] 1980. 495-500. p.
Dedikált
IGYGY 13
MIr.II. –Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1980. 2. sz.-ból


BAJOMI LÁZÁR Endre: Arpadine. (Kalandozások a magyar-francia kapcsolatok múltjában.) [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1980. 354 l.
Dedikált
IGYGY 121
MIr.II.

BAJOMI Lázár Endre: Az üstökös. (Saint-Just és a francia forradalom regénye.) (Ill.: Molnár Ágnes.) Bp., Szépirodalmi. 1957. 454 p.
Dedikált
IGYGY 127
MIr.I.

BAJOMI LÁZÁR Endre: Fennkölt árnyak. (Szabadságharcos hírünk a francia regényben.) [Tanulmány.] 1985. [127]-141. p.
Dedikált
IGYGY 126
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténet 1985. 1. sz.-ból.
Benne üdvözlőkártya.

BAJOMI Lázár Endre: Párizs csillagként reszkető. [Önéletrajz.] Bp., Szépirodalmi. 1982.
619 p.
Dedikált
IGYGY 125
MIr.I.
Benne: Gépirat: Rochéna partján c. vers ceruzával összefirkált papíron.(A/5). Autográf (?) ceruzaírásos versfogalmazvány (A/5)

BAJOMI Lázár Endre: Párizs nem ereszt el. [Önéletrajz.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 465 p.
Dedikált
IGYGY 124
MIr.I

BAKCSI György: Blok világa. [Monográfia.] (Szakmailag ellenőrizte: Török Endre.) Bp., Európa. 1978. 231 p.
IGYGY 6081
VIr.II.

BAKER, Pierce George: Dramatic technique. [Tanulmányok.] Boston-New York-Chicago-Dallas-San Francisco. Houghton Mifflin Company. (1919.) 531 p.
IGYGY 3399
Szính.
A címoldalon A Nemzeti Színház Könyvtárának pecsétje és leltári számai. A könyvben több helyen ceruzás bejegyzések. A gerincen a Nemzeti Színház könyvtári matricája

BAKÓ Ágnes: Fekete szivárvány. (Regény.) (Ill.: Keserű Ilona.) Bp., Móra. 1972. 342 p.
Dedikált („Ilusnak…sok szeretettel egy viszontagságos és felejthetetlen együttlét emékére 974.
Husvét”)
IGYGY 128
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés: „dr. Regula Ilona 1116. Budapest Szigeti Gy u 7.”Takács Mária könyvében nem találtam. A leltárkönyvben szerepel.

BAKÓ József: Ezer hold. (Dráma négy felvonásban). (Bp.) Misztótfalusi Kiadás. [1946.]
71 p.
/Népi Műsortár. 7./
IGY 5529
MIr.I.

BAKOS Endre: Éhe kenyérnek…[Tanulmány.] (Sorozat szerk.: Sík Csaba, Vekerdi László.) Bp., Magvető. 1976. 123 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
IGYGY 129
Tört.

BAKOS István: Éhe kenyérnek….[Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Sík Csaba, Vekerdi László.) Bp., Magvető. 1976. 123 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
IGYGY 129
Népr.

BAKSAY Sándor: Patak banya. (Elbeszélés.) (Sorozatszerk.: Voinovich Géza.) Bp., Franklin. [é.n.] 93 p.
/Olcsó Könyvtár. 4./
IGy 5330
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.
Gerince levált.

BAKUCZ József: Napfogyatkozás. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. (1968.) 127 p.
IGYGY 130
MIr.I.

Balandin, A. N.: Manszi latüng ucsebnik. (Ovül klassz.) Leningrád, Leningradszkoje Otdelenije. 1954. 79 p.
IGYGY 3540
Egyéb.II.
Benne egy munkafüzet is található. Az első számozatlan oldalon kék tintával oroszul egy bejegyzés olvasható.

BALASSA Iván: Lápok, falvak, emberek. (Bodrogköz.) [Tanulmány.] (Előszó: Balassa Iván. Ill.: Czinke Ferenc. Lektor: K. Kovács László.) Bp., Gondolat. 1975. 302 p.
Dedikált
IGy 5258
Népr.

BALASSA József: A magyar nyelv életrajza. [Tanulmány.] Bp., Renaissance Kiadás. 1937. 168 p.
/Rennaissance Könyvek/
Dedikált
IGy 5748
Nyelv.II.
A könyvben ceruzás kijelölések.

BALASSA József: A magyar nyelv. (A középiskolák felsőbb osztályai s a művelt közönség számára.) [Tanulmány.] (Bev.: Balassa József.) Bp., Athenaeum. [1909.] 163 p.
IGy 5758
Nyelv.II.
A könyv borítója szakadozott.

BALASSA József: A nyelvek élete. (A nagyközönség számára.) [Tanulmány.] (Előszó: Balassa József.) Bp., Rózsavölgyi és Társa Kiadása. (1938.) 276 p.
IGy 5716
Nyelv.II.

BALÁZS Béla: A fekete korsó. (Új játékok.) [Drámák.] Gyoma, Kner. 1919. 95 p.
IGYGY 135
MIr.I.

BALÁZS Béla: A színjáték elmélete. [Tanulmány.] Wien, (Elbemühl.) 1922. 59 p.
/Európa Ismeretterjesztő Könyvtár 2. sz. /
Dedikált (Németh Andornak Balázs Béla: „Németh Andornak szeretettel Balázs Béla. február.”)
IGy 5537
Szính.
Sz1.
Borítója hiányzik.

BALÁZS Béla: A vándor énekel. (Versek.) Gyoma, Kner. 1918. 76 p.
IGYGY 139
MIr.I.
Borítója hiányzik. Lapjaira hulló.

BALÁZS Béla: Az én utam. (Összegyűjtött versek.) Bp., Athenaeum. 1945. 278 p. 138 p.
Dedikált
IGYGY 138
MIr.I.

BALÁZS Béla: Csodálatosságok könyve. [Mesék.] (Bev.: Thomas Mann.) Bp., Révai. (1948.) 163 p.
/Révai Könyvtár. 16./
Dedikált
IGYGY133
MIr.I.

BALÁZS Béla: Dramaturgia. [Előadások.] Bp., Benkő Gyula cs. és kir. könyvkereskedése, 1918. 45 p.
/Előadások a szellemi tudományok köréből. 2./
IGYGY 134
Szính.
Aláírás a számozatlan első oldalon ceruzával: „Vidéky Alice”
Lapjaira hulló.

BALÁZS Béla: Férfiének. (Versek.) Wien, 1923. 58 p.
/Europa – könyvtár/
IGYGY 136
MIr.I.

BALÁZS Béla: Filmkultúra. (A film művészetfilozófiája.) [Tanulmány.] Bp., Szikra. 1948. 255 p.
Dedikált
IGy 4705
Egyéb.II.

BALÁZS Béla: Halálesztétika. [Esztétikai írások.] Bp., Deutsch Zsigmond. [1907.] 58 p.
IGYGY 137
Egyéb.II.
Lapjaira hulló

BALÁZS Ferenc: Rög alatt. [Önéletrajzi regény.] Bp., Magyar Élet. 1944. 268 p.
IGYGY 140
MIr.I.

BALÁZS József: Az ártatlan. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1977.) 218 p.
Dedikált
IGYGY 141
MIr.I.

BALÁZS József: Fábián Bálint találkozása Istennel. (Kisregény.) Bp., Magvető. 1976. 240p.
Dedikált
IGYGY 142
MIr.I.

BALÁZS József: Koportos. (Kisregény.) Bp., Szépirodalmi. 91 p.
Dedikált
IGYGY 143
MIr.I.
Benne egy letépett borítékcímzés.

BALÁZS Mihály: Forrásvidék. (Írók, költök gyermek- és ifjúkora.) (Bírálta: Kovalovszky Miklós. Előszó: Balázs Mihály.) Bp., Tankönyvkiadó. 1989. 528 p.
IGYGY 6195
MIr.II.

[BĂLCESCU, Nicolae]: Bălcescu Miklós válogatott írásai. (Szerk.:, bev., jegyz.: I. Tóth Zoltán. Ford.: Domokos Sámuel, Köpeczi Béla.) Bp., Hungária. 1950. 224 p.
/Forradalmárok/
IGYGY 3713
Tört.

Balgaságok dícsérete. [Antológia.] (Sorozatot szerk., bev.: Szendrő Ferenc, Tiszay Andor.) (Bp.) Táncsics. 1961. 199 p.
/Irodalmi Színpad. Műsorfüzetek. 9–10./
IGy 5417
VAnt.

Bábszínpad. 12. (Illyés Gyula: Tanulság a tűről. – M. Duranty: Fogadatlan prókátor. – Tatay Sándor: A szenes és a meszes.) [Színdarabok.] Bp., Művelt Nép. 1953. 60 p.
IGy 5536
MIr.I.
Sz1.

Bábel tornyán. (Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból.) (Szerk., előszó: Beke Mihály András, Bréda Ferenc.) Bukarest, Kriterion. 1983. 230 p.
IGYGY 4001
MAnt.

BÁLINT Sándor: Népünk imádságai. [Tanulmány.] [h.n.] [k.n.] 1937. 31 p.
IGYGY 145
Népr.–Klny.
Különlenyomat a Regnum Egyháztörténeti Évkönyv 1937. évi kötetéből.

BALLA Antal: Az Északamerikai [!] Egyesült Államok története. [Tanulmány.] Bp., Athenaeum. [19??.] 158 p.
/Athenaeum Olvasótára/
IGy 5125
Tört.
Sz1.
A könyv eleje felvágatlan

BALLA D. Károly: Álmodj zenét. (Versek.) (Előszó: Gortvay Erzsébet.) Uzshorod, Kárpáti Könyvkiadó, 1979. 90 p.
Dedikált
IGYGY 6257
MIr.I.

Balladáskönyv. (Válogatás a világirodalom balladáiból.) (Vál., szerk., jegyz., összeáll.: Molnár József. Lektor: Megyer Szabolcs.) Bp., Európa. 1972. 390 p.
/Diákkönyvtár/
IGy 5427
VAnt.
A kötet fordítói között Illyés Gyula is szerepel.
A könyv végén a bibliográfia található a balladakutatásról

BALOGH Edgár: Férfimunka. (Emlékirat 1945 – 1955.) Bp., Magvető. 1986. 417 p.
/Tények és Tanúk/
Dedikált
IGYGY 2458
MIr.I.

BALOGH Edgár: Hármas kis tükör. (Felvidéki, erdélyi és magyarhoni tanulságok.) [Cikkek, tanulmányok.] Bp., Magyar Élet. 1945. 316 p.
IGYGY 146
MIr.I.

BALOGH Edgár: Intelmek. (Vitairat.) Bukarest, Kriterion. 1972. 157 p.
Dedikált.
IGYGY 148
MIr.I.

BALOGH Edgár: Itt és most. (Tanulmány a régi Korunkról.) (Fedőlap: Unipan Helga.) Kolozsvár-Napoca, Dacia. 1976. 145 p.
Dedikált
IGYGY 147
MIr.II.

BALOGH Edgár: Szárnyas Oltár. [Elbeszélések.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 177 p.
Dedikált
IGYGY 149
MIr.I.

BALOGH Edgár: Szolgálatban. (Emlékirat 1935 – 1944.) Bukarest, Kriterion. 1978. 382 p. [10 t.]
IGYGY 150
MIr.I.

BALOGH Edgár: Táj és nép. (Ötvenkét jegyzet előbeszéddel és toldalékkal.) Kolozsvár–Napoca, Dacia. 1979. 175 p.
IGYGY 151
MIr.I.

BALOGH István: A cívisek világa. (Debrecen néprajza.) [Tanulmány.] (Lektorálta: Ortutay Gyula, Hofer Tamás.) Bp., Gondolat. 1973. 306 p.
IGYGY 152
Népr.

BALOGH József: „Voces paginarum”. (Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez.) Bp., Franklin. 1921. 47 p.
IGy 5780
Nyelv.II.
A címlapon található pecsét ki van festve és a könyv mindkét borítója le van szakadva.

BALOGH József: A magyar királyság megalapításának világpolitikai háttere. [Tanulmány.] Bp., Királyi Egyetemi Nyomda. 1932. 17 p.
IGy 4316
Tört.
Különlenyomat a Századok 1832. évi IV-VI. füzetéből. A füzet egy része felvágatlan.

BALOGH József: A magyar műveltség sorsa. (Előadás a magyar humanisztikus Gimnázium hívei egyesületének 1926. évi közgyűlésén.) Bp., Pesti Könyvnyomda Rt. 1927. 11 p.
IGy 4567
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Gimnázium III. füzetéből.

BALOGH József: Mit tudunk a szentistváni Intelmek szerzőjéről? [Tanulmány.] Bp., [Magyar Nyelvtudományi Társaság.] 1931. 10 p.
IGy 5648
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Magyar Nyelv 1931. május-júniusi sz.-ból.

BALOGH József: Szent István „Intelmei”-nek forrásai. [Tanulmány.] [Bp.] (Franklin.) [1938?] [237]-265. p.
Dedikált
MIr.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Szent István Emlékkönyvből.

BALOGH József: Szent István és a Róma-eszme. [Tanulmány.] [Bp., 1927.] 89-95.
Leltári szám nélkül
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Budapesti Szemle 1927. 207. köt.-ből. Borító és hátlap hiányzik.

BALOGH József: Szent István király, a „békefejedelem”. (Adalék az „Intelmek” terminológiájához.) [Tanulmány.] Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1927. 452-461. p.
Leltári szám nélkül
MIr.II.
Különlenyomat a Magyar Nyelv XXIII. Évf. 1927. márc.- jún. 3.- 6. füzetének.

BALZAC, H[onoré] de: Splendeur et misère des courtisanes. 1-2. köt. (Comment aiment les filles. À combien l’amour reviens aux vieillards.) (Où mènent les mauvais chemins. La dernières incarnation de Vautrin.) [Regény.] Paris, Calman-Lévy. [é.n.] 382, 341 p.
/Œuvres Complètes de H. de Balzac/
IGYGY 2525 – IGYGY 2525/a
FrIr.I.
A második köt
etben ceruzás jelölések.

BALZAC, Honoré de: [Feragus.] [Regény.] [Bp.] [Atheneum.] [é.n.] 156 p.
/Atheneum Könyvtár/
IGy 5600
FrIr.I.
A könyv borítója és címlapja le van szakadva.

BALZAC, Honoré de: Chabert ezredes. [Regény.] (Ford.: Mikes Lajos.); Pathelin mester. (Bohózat I. felvonásban a XV. Századból.) (Ford., átdolg., bev: Hevesi Sándor.); ASCH, Salom: Föld. (Történet Orosz-Lengyelországról.) (Ford.: Balla Mihály.); AMICIS, Edmondo de: Lelkierő. (Elbeszélés.) (Ford., bev.: Elek Artúr.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 85, 64, 32, 32 p.
IGYGY 2521
VAnt.
Kolligátum.
Benne ceruzás bejegyzések, a számozatlan első oldalon és a címoldalon egy könyvtár pecsétje. A könyv első belső borítóján egy könyvtári fül található. Benne egy papírdarab az Ifjúsági Könyvkiadó pecsétjével, amelyben kérik a levonat visszajuttatását és a verzóján ceruzával egy mondat.

BALZAC, Honoré de: Goriot apó. César Birotteau nagysága és hanyatlása. (Jelenetek a párisi életből.) [Két regény.] (Ford.:Aranyossi Pál. Előszó, sorozatot szerk.: Horváth Zoltán.) Bp., Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. [é.n.] 600 p.
/Grill Klasszikus Regényei/
IGYGY 2522
FrIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva, és lapokra van esve. A könyvben a Franklin-Társulat ajánló listája

[BALZAC, Honoré de]: Œuvres de H. De Balzac III. (Physiologie du mariage.) Paris, P. Jannet. 1853. 303 p.
/Les Œuvres de H. de Balzac/
IGYGY 2523
FrIr.I.
A hátsó
borító belső oldalán ceruzával egy szám van beírva.

BALZAC, Honoré de: Vesztett illuziók. 1-3. köt. [Regény.] (A két költő.) (Egy vidéki nagyság Párisban.) (A feltaláló szenvedései.) [Regény.] (Ford.: Benedek Marcell.) (Bp.) Genius. [é.n.] 183, 404, 254 p.
IGYGY 1524 – IGYGY 1524/a – IGYGY 1524/b
FrIr.I.
A második kötet ketté van szakadva és ennek a kötetnek a hátsó borítóján ceruzával számok vannak lejegyezve.,Benne ceruzás jelölések.
A harmadik kötet gerince szakadt.

BANNER Zoltán: Benczédi Sándor [Tanulmány képekkel.] Bukarest, Kriterion. 1984. 86 p. [62 t.]
Dedikált
IGYGY 6137
MűvTört.

BANNER Zoltán: Csillagfaragók. (Népi alkotók, naiv művészek.) (Fényképezte: Banner Zoltán. Színes fotók: Bandi Dezső, Szabó Tamás.) Bukarest, Kriterion. 1972. 104 p. [20 t.]
IGy 4648
Népr.

BANNEROT, Hélène: Action de Grâces imparfaite. [Versek.] Paris, Éditions Ile de France. (1948.) 61 p.
Dedikált
IGYGY 2527
FrIr.I.
Benne egy papírdarabon Illyés Gyula neve és két cím van leírva tollal. A könyv hátsó, küls
ő borítóján ceruzával egy cím.

BANUS, Maria: Aranycsináló. (Versek 1956-1962.) (Ford., jegyz.: Szemlér Ferenc.) Bukarest, Irodalmi.. 1963. 137 p.
Dedikált
IGYGY 3714
RomIr.I.

[BANUS, Maria]: Maria Banus legszebb versei. (Ford.: Bácski György, Bölöni Sándor, Jancsik Pál, stb. Előszó: Szilágyi Júlia.) Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. 1966. 150 p.
Dedikált
IGYGY 3715
RomIr.I.

BARABÁS Gyula: Vihar Erdélyben. (Regény.) Bp., Singer és Wolfner. 1940. 395 p.
Dedikált
IGYGY 154
MIr.I.
Borítója leszakadt, hiányos

[BARABÁS Miklós]: Barabás Miklós emlékiratai. (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. A szöveget közli: Kézdi Kovács László.) Bp., Franklin. 1902. 237, 16 p.
/Olcsó Könyvtár. 1255–1258. sz./
IGy 5011
Tört.
Sz1.
Gerince levált, első hátsó borítója leszakadva, lapjaira hulló.

BARABÁS Tibor: Az első lecke. (Novellák.) [Bp.] Athenaeum. [1949.] 129 p.
IGYGY 155
MIr.I.

BARABÁS Tibor: Egy bányász élete. [Regény.] Bp., Szikra. 1946. 94 p.
Dedikált
IGYGY 156
MIr.I.

BARABÁS Tibor: Házunk büszkesége. (Novellák és vidám történetek.) Bp., Magvető. 1964. 194 p.
Dedikált
IGYGY 6241
MIr.I.BARABÁS Tibor: Levél a szovjet írókhoz Petőfi Sándorról. [Tanulmány.] Bp., Athenaeum.[1948.] 52 p.
Dedikált
IGYGY 157
MIr.II.
Csonka.

BARABÁS Tibor: Magyar csillagok. [Tanulmányok.] (Előszó: Nagy Lajos „Barabás Tibor: Egy nép nevelői” .A fedél Somlai Vilma munkája.) [Bp.] [Móra.] 1979. 355 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 158
Tört.

BARABÁS Tibor: Martinovics élete. [Tanulmány.] (Előszó: Barabás Tibor.) Bp., Cserépfalvi. 1945. 187 p.
/A Szabadság Hírnökei. 1./
Dedikált
IGYGY 159
Tört.

BARABÁS Tibor: Napóleon foglya. [Életrajz.] (Előszó: Barabás Tibor.) Bp., Szépirodalmi. 1968. 325 p.
Dedikált
IGYGY 160
MIr.II.
Kisfaludy Sándor

BARABÁS Tibor: Uriel. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1974. 185 p.
Dedikált
IGYGY 161
MIr.I.

BARANYAI Júlia: Vízbe vesző nyomokon. (Fejezetek a Dráva-szög történetéből.) (Szerk.: Dr. Juhász Géza.) [Újvidék.] Fórum. 1977. 360 p.
Dedikált
IGYGY 163
Tört.
Benne Baranyai Júlia levele Illyés Gyulának.

Baranyai képek. (Martyn Ferenc rajzai Weöres Sándor verseivel.) (Bev.: Tüskés Tibor. Kötetet terv.: Lengyel Lajos, Fodor Attila.) Bp., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. (1979.) 102 p.
MűvTört.
Pecsét és leltári szám nélkül
.

BARANYAI Lipót: A klasszikus kultúra és a mai ember. [Előadás.] [Bp.] Parthenon. [1941.] 16 p.
IGYGY 164
Tört.
A könyv hátoldalán Illyés Gyula ceruza írásos jegyzetei.

Baranyai magyar néphagyományok. 1-3. köt. (Gyűjtötte, szerk., jegyz.: Berze Nagy János.) Pécs, Baranya Vármegye Közönsége. 1940. 802, 623, 413 p.
IGy 4606 – IGy 4606/a – 4606/b
Népr.
Az első kötet borítója leszakadva, a hátsó borítón ceruzás feljegyzések. A könyvön belül kiemelések ceruzával.
A harmadik kötet felvágatlan.

Baranyai népmesék. (Bev., jegyz.: Bánó István. Sorozatot szerk.: Ortutay Gyula.) Bp., Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyarságtudományi Intézete, Franklin. 1941. 301 p.
/Új Magyar Népköltési Gyűjtemény. II./
Dedikált (Bánó István)
IGy 5291
Népr.
A külső védőborító el van szakadva.

BARANYI Ferenc: A szerelem harmadik éve. (Versek 1974 -1978.) Bp., Magvető. 1980.
126 p.
Dedikált
IGYGY 177
MIr.I.

BARANYI Ferenc: Hétköznapi istenhozzád.(Versek 1979 – 81.) Bp., Magvető. 1982. 157 p.
Dedikált
IGYGY 176
MIr.I.

BARANYI Ferenc: Szerelem és háború. (Adaptációk a világirodalomból.) [Műfordítások.] 236 p.
Dedikált
IGYGY 178
MIr.I.

BARÁNSZKY JÓB László: Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk.: Szauder József.) [Bp.] Akadémiai. 1957. 104 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek 12./
Dedikált
IGYGY 72
MIr.II.

BARÁNSZKY [JÓB] László: Két világ között. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. 1979. 77 p.
IGYGY 162
MIr.I.

BARÁNSZKY [JÓB] László: Zarándoklat. (Versek.) Bp., Magvető. 1987. p.132.
Dedikált
IGy 4142
MIr.I.

BARÁTH Lajos: Házak tábla nélkül.(Kisregény.) Bp., Magvető. 1963. 171 p.
Dedikált
IGYGY 167
MIr.I.

Baráti látogatás. (A szovjet párt- és kormányküldöttség Magyarországon.) (A Szovjet Híradó külön melléklete.) [h. n.] Szovjetunió magyarországi nagykövetsége. [é.n.] 206 p.
IGy 4470
Tört.

BARÁTOS Endre: A haza itt a vesztes. (Válogatott versek.) (Vál., bev.: Kellner Bernát.) Kaposvár, Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár. 1975. 71 p.
IGYGY 179
MIr.I.
Sokszorosított kiadvány

BARBUSSE, Henri: Le feu. (Journal d’une escouade.) (Bev.: I. Jugyinoly.) Moscou, Éditions en Langues étrangères. 1953. 426 p.
/Bibliotéka Innosztrannoly Literatúri/
Dedikált: (Georgette Vermes)
IGYGY 2528
FrIr.I.

[BARCSAY Ábrahám]: Barcsay Ábrahám költeményei. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Bev., Sajtó alá rend.: Szira Béla.) Bp., Bp.-i Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Verbőczy István Reálgimnázium.) [é.n.] 148 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 25./
IGy 5342
MIr.I.
Sz1.
Gerince leszakadva és kezd a borítója is leszakadni. Felvágatlan.

BARCSAY Géza: A magyar tudományos élet harca a német szellemi imperializmus ellen. [Tanulmány.] Bp., Atheneum. 1946. 52 p.
IGy 4425
Tört.
A külsö borítólapon az Országház fekete, és a Magyar Tájékoztatásügyi Minisztérium kék pecsétje, valamint fehér papíron géppel Illyés Gyula címe.

BAROTA Mihály: Bölcső és katedra. [Regény.] Nyíregyháza, Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár megyei Tagozata. 1972. 213 p.
IGYGY 188
MIr.I.

BARÓTI Dezső – SZÁNTÓ Tibor: Költők barátja. (Tevan Andor emléke.) (Szerk. bizottság: Haiman György, Klaniczay Tibor, Szántó Tibor.) [Bp.] Magyar Helikon. 1979. 162 p. [Illusztráció 42 t., Tevan-kiadványok jegyzéke,
4 p.]
Dedikált (Szántó Tibor)
IGYGY 1952
MIr.II.

BARÓTI Dezső: Dugonics András és a barokk regény. [Tanulmány.] Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 1934. 70 p.
Dedikált
IGYGY 189
MIr.II.
Fölvágatlan.

BARÓTI Géza: A Faluszínháztól a Népszínházig. [Tanulmány.] [Bp.] [M. Hírdető.] [1978.] 95 p.
IGYGY 5508
Szính.

BARÓTI Géza: Benn a farkas. (Színjáték.) (Ill.: Kármentő András.) Bp., Művelt Nép. 1953. 48 p.
/Színjátszók Könyvtára. 52./
IGy 3059
MIr.I.
Sz3.

BARS, Henry: La littérature et sa conscience. [Tanulmány.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1963.) 380 p.
IGYGY 2529
FrIr.II.
Felvágatlan.

BARSI Ernő: Sály falu zenei művelődése. [Tanulmány.] Bp., Magyar Népi Művelődési Intézet. Sylvester Rt. 1947. 32 p.
/A „Magyar Népi Művelődési Intézet” Kis Tanulmányai. III./
IGy 4635
Szoc.
Tartalmaz zenei művelődéssel, közönségneveléssel kapcsolatos részeket is.

BARTA János: Madách Imre. [Monográfia.] (Sorozatszerk.: Eckhardt Sándor.) [Bp.] Franklin. [1942.] 187 p. [1 t.]
/Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 1272
MIr.II.
Utolsó számozatlan lapja felvágatlan.

BARTA Lajos: Gyár. (Regény.) (Bev.: Barta Lajos.) Bp., Athenaeum. (1949.) 191 p.
IGYGY 190
MIr.I.

BARTA Lajos: Gyár. (Regény.) Bp., Szikra. 1947. 243 p.
Dedikált (?)
IGYGY 191
MIr.I.

BARTA Lajos: Tavaszi mámor. (Dráma egy felvonásban.) (Bev.: Hubay Miklós. Ill.: Kass János.) Bp., Művelt Nép. 1953. 31 p.
IGYGY 192
MIr.I.

[BARTA Sándor]: Kiáltványok. (Wien) (Elbemühl) [1922.] [14 p.]
Dedikált (Barta Sándor Illyés Gyulának)
IGYGY 194
MIr.II.
Sz4.
Fűzött, az első és hátsó borítója leszakadva.
A kiadványból 300 számozott példány készült.

BARTA Sándor: Ki vagy? (Válogatott versek.) (Bev.: Illyés Gyula. Vál., sajtó alá rend.: Vászoly Erik.) Bp., Szépirodalmi. 1962. 138 p.
IGYGY 6134
Dedikált (Barta Zsuzsa, Barta György.)
MIr.I.

BARTA Sándor: Ki vagy? (Válogatott versek.) (Bev.: Illyés Gyula. Vál., sajtó alá rend.: Vászoly Erik.) Bp., Szépirodalmi. 1987. 125 p. (25 x 19,5 cm)
IGY 4125
MIr.I.

[BARTALIS János]: A mezők áldása. (Bartalis János összes versei.) Bp., Révai. 1942. 323 p.
IGYGY 198
MIr.I.

[BARTALIS János]: Bartalis János legszebb versei. Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. 1966. 127 p.
Dedikált
IGYGY 197
MIr.I.

BARTALIS János: Föld a párnám. (Erdélyi bukolikák.) (Versek.) Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1930. 89 p.
Dedikált
IGYGY 195
MIr.I.

[BARTALIS János]: Hajh, rózsafa. (Bartalis János versei.) (Bev.: N. Tessitori Nora. Ill.: Kós Károly.) Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1926. 151 p.
/Erdélyi Szépmíves Céh I. sorozat. 9./
Dedikált
Bibliofil kiadás. Díszdobozban

BARTALIS János: Válogatott versek. Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. [1955.] 142 p.
Dedikált
IGYGY 199
MIr.I.

BARTALIS János: Versek. [Bev.: Bartalis János.] Bukarest, Irodalmi.. 1968. 485 p.
Dedikált
IGYGY 200
MIr.I.

BARTALIS János: Vers fájó szépség. (Vers.) (Vál., bev., jegyz.: Rácz Győző.) Kolozsvár-Napoca, Dacia. 1977. 157 p.
IGYGY 201
MIr.I.

BARTHA Miklós: Hangulatok. [Elmélkedések.] Bp., Magyarország. [1898.] 150 p.
IGYGY 202
MIr.I.

BARTHES, Roland: Fragments d’un discours amoureux. [Esszé.] Paris, Seuil. 1977. 280 p.
/Collection „Tel Quel”/
IGYGY 2530
FrIr.I.

BARTIS Ferenc: Kegyetlen szépség. (Versek.) Kolozsvár–Napoca, Dacia. 1975. 80 p.
Dedikált
IGYGY 203
MIr.I.

BARTÓCZ József: Mezei grófok és más mesterségek. [Tanulmány.] (Lektor: Nagy Lajos, Gunst Péter. Ill.: Lewit Péter.) [Bp.] Mezőgazdasági. 1979. 151 p.
IGYGY 204
Tört.
Az elülső belső boríton kék tollal egy cím szerepel.

BARTÓK János: Szótaghatárok ingadozása az énekelt szövegben. [Tanulmány.] Bp., Nyelvtudományi Értekezések. 1969. 64-75 p.
Dedikált
IGy 5694
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Nyelvtudományi Értekezések 67. sz.-ból.BASTIAN, Otto: Die europäischen Sprachen. (Grunderscheinungen und Entwicklungen.) [Tanulmány.] Bern-München. Francke Verlag. (1964.) 119 p.
/Dalp-Taschenbücher Band. 377./
IGy 5718
Nyelv.II.

[BARY József]: Tiszaeszlári bűnper. (Bary József vizsgálóbíró emlékiratai.) (Előszó: A Bary-család.) Bp., Magyar Élet. 1941. 848 p.
IGy 4420
Tört.

BASCH Lóránt: Adalékok az Ady-Babits kérdéshez. [Tanulmány.] Debrecen, Magyar Irodalomtörténeti Intézet. 1964. 79-89. p.
/A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalmi Intézetének Kiadványai. 25./
Dedikált
IGy 5697
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Studia Litteraria 1964. évi kötetéből. Német és orosz nyelvű összefoglalóval.

BASCH Lóránt: Egy Babits-vers keletkezéséről. (A „Petőfi koszorúi”.) [Tanulmány.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] 163-175 p..
Dedikált
IGy 5695
MIr.II.–Klny.
Az első számozott oldalon fekete tollal pár szó van lejegyezve.

BAŞKUJEB, Buda: Buriaad-mongoliin duunuud. [Kották.] Moszkva, Ogiz-Myzgiz. 1935.
56 p.
IGYGY 4112
Zene.I-II.
Sz4.
Mindkét borítója leszakadva, lapjai szakadozottak.

BATA Imre: Veres Péter alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., Szépirodalmi. (1977.) 299 p.
/Arcok és Vallomások/
Dedikált
IGYGY 2288
MIr. II.

[BATSÁNYI János:] Batsányi János összes művei. 4. köt. Der Kampf. (A viaskodás.) (Lírai költemény.) (A sorozatot szerk.: Keresztury Dezső, Tarnai Andor. Sajtó alá rend.: Zsindely Endre.) Bp., Akadémiai. 1967. 205 p.
/Batsányi János Összes Művei/
Dedikált (Zsindely Endre.)
IGYGY 207
MIr.I
Kritikai kiadás

BATTA György: Huszadik világháború. [Versek.] Bratislava, Madách. 1974. 49 p.
Dedikált
IGYGY 211
MIr.I.

BATTA György: Színek Fábry Zoltán portréjához. [Tanulmány és dokumentumok.] Bratislava-Pozsony, Madách. 1990. 132 p.[8 t.]
Dedikált (Flóra néninek, Batta György.)
Pecsét és leltári szám nélkül
M.Ir.II.
Fábry Zoltán Arató Máriához írott levelinek részbeni közlésével

BATTA György: Testamentum. (Versek.) Bratislava, Madách. 1969. 47 p.
Dedikált
IGYGY 6226
MIr.I.

BAUDLAIRE, Charles: A romlás virágai. (Ford.: Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád. Jegyz., sajtó alá rend., bev. és utószó: Szabó Lőrinc. Tan.: Théophile Gautier.) (Bp.) Révai. (1943.) 443 p
Dedikált (Szabó Lőrinc Illyés Gyulának.)
IGYGY 2531
FrIr.I.
A kötet szövegében ceruzás autográf bejegyzés, a kötet végén Szabó Lőrinc Baudlaire életrajza. Fotók, rajzok.

BAUDELAIRE, Charles: Le jeune enchanteur. – La Fanfarlo. – Le spleen de Paris. (Petits Poèmes en prose.) [Bev.,jegyz.: Georges Roth.] Paris, Larousse.(1927.) 198 p.
IGYGY 2532
FrIr.I.
A külső borítója eléggé szakadozott. Ill.Baudlaire önarcképe, metszett.

BAUDELAIRE, [Charles]: Œuvres complètes. [Előszó, jegyz.: Marcel A. Ruff.] Paris, Seuil. (1968.) 759 p.
/L’Intégrale/
IGYGY 2534
FrIr.I.
Az első számozatlan oldalon egy levél Malikina Elena-tól és Oleg Logoveckij[?]-től van beragasztva. Benne egy letépett cím. Illusztrációkkal.

[BAUER Lajos] BAUER Őrnagy: Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 1849-ből. [Visszaemlékezés.] (Közli, előszó: Makray László.) Pest, Atheneum. 1870. 194 p.
IGy 4378
Tört.
A főcímen egy pecsét Csala Sándor könyvtára és ceruzával Illyés Gyula neve.

BAUMANN, Gerhart: Robert Musil.(Zur Erkenntnis der Dichtung.) [Tanulmány.] Bern – München, Francke Verlag. (1965.) 262 p.
IGYGY 3346
VIr.II.

BAZIN, René: Baltus le Lorrain. [Regény.] Paris, Calmann-Lévy. 1926. 331 p.
/Collection Nouvelle/
IGYGY 2536
FrIr.I.

BAZIN, René: La closerie de Champdolent. [Regény.] Paris, Calmann-Lévy. 1925. 285 p.
/Collection Nouvelle/
IGYGY 2537
FrIr.I.

BÁNÓ István: Három archaikus mesei stíluselem generatív nyelvelméleti megvilágításban. [Tanulmány.] Bp., Separatum ex ethnographia. 1981. 13 p.
/Folklór és Folklorisztika/
Dedikált
IGy 5285
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia XCII. 1. sz.-ból (Budapest 1981.). Benne egy A64-es papíron, gépírással, Bánó István levele Illyés Gyulának írt kettétépett levele.

BÁNDY Mária – VÁMSZER Géza: Székely táncok. [Táncleírások, kották.] Cluj, Minerva. 1937. 123 p.
IGy 4644
Népr.

BÁNHIDI Lajos: Vídiaszilánkok. [Versek.] Bp., Magvető. 1981. 77 p.
Dedikált
IGYGY 153
MIr.I.
Benne levél

BÁNYAI László: Négyszemközt József Attilával. [Visszaemlékezés.] (Bp.) Körmendy Könyvkiadóvállalat. [1943.] 279 p.
IGYGY 905
MIr.II.
Borítója leszakadva, fűzése szétesett. Ceruzás jelölések a szöveg mellett

BÁRÁNY Gerő: Útközben. (Gondolattöredékek.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 72 p.
Dedikált (Kiss Pista)
IGYGY 5505
MIr.I.
Díszdobozban

BÁRÁNY Tamás: A bíró. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1978. 165 p.
Dedikált
IGYGY 165
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Félszárnyú Pegazus. (A XX. századi magyar prózairodalom onto-, anto- és antilógiája. Apokrif szöveggyűjtemény.) (Paródiák.) (Ill.: Sajdik Ferenc.) 420 p.
Dedikált
IGYGY 166
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Másfél szoba összkomfort. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1980. 317 p.
Dedikált
IGYGY 168
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Nagy idők tanúja. (Regény.) Bp., Magvető. 1974. 462 p.
Dedikált
IGYGY 169
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Palackposta. (Mesék, felnőtteknek.) Bp., Magvető. 1968. 160 p.
Dedikált
IGYGY 170
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Sírás. (Novellák.) (Ill.: Cselényi József.) Bp., Magvető. 1957. 346 p.
Dedikált
IGYGY 171
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Tornádó. (Drámák.) Bp., 1970. Magvető. 568 p.
Dedikált
IGYGY 172
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Város, esti fényben. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1968. 406 p.
Dedikált
IGYGY 173
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Velünk kezdődik minden. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1969. 175 p.
Dedikált
IGYGY 174
MIr.I.

BÁRÁNY Tamás: Vendégjáték. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 593 p.
Dedikált
IGYGY 6017
MIr.I.

BÁRCZI Géza: A magyar nyelv életrajza. [Tanulmány.] Bp., Gondolat. 1963. 462 p.
IGYGY 180
Nyelv.II.
A hátsó borító belső oldalán ceruzaírásos megjegyzések.

BÁRCZY István: Magyar nótakincs. (Magyar népdalok, népies műdalok és énekek gyűjteménye.) (Bev. tan., jegyz., daltörténeti lexikon: Major Ervin. Előszó: Bárczy István.) [h. n.] (Bárczy István.) [é.n.] 48 p.
/Magyar Nótakincs. I./
IGy 5295
Népr.

BÁRCZY János: A balek. [Kisregény.] Bp., Magvető. 1985. 170 p.
/Rakéta Regénytár/
Dedikált (?)
IGYGY 175
MIr.I.

BÁRDOS Artur: A színház műhelytitkai. [Tanulmányok.] Bp., Stílus Könyvkiadó. 1943. 318 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 181
Szính.
Külső borítója szakadozott

BÁRDOSI NÉMETH János: A lélek lángjai. (Versek.) Bp., Magvető. 1974. 235 p.
Dedikált
IGYGY 183
MIr.I.

BÁRDOSI NÉMETH János: Carmina Hungarica. [Versek.] Pécs, Jelenkor. 1960. 107 p.
Dedikált
IGYGY 182
MIr.I.

BÁRDOSI NÉMETH János: Fehér pille. (Versek.) Bp., Magvető. 1972. 81 p.
Dedikált
IGYGY 6248
MIr.I.

BÁRDOSI NÉMETH János: Nyugtalan madarak. (Versek.) Bp., Magvető. 1978. 94 p.
Dedikált
IGYGY 184
MIr.I.

BÁRDOSI NÉMETH János: Szegény ország. (Versek.) Pécs, Janus Pannonius – Társaság. [1941.] 63 p.
Dedikált
IGYGY 185
MIr.I.

BÁRDOSI NÉMETH János: Utak és útitársak. [Vallomás és önéletrajz.] (Szerk., jegyz: Rózsa Béla. A védőborítót, kötéstervet és a szerző arcképét Martyn Ferenc készítette.) Szombathely, (Szombathely város Tanácsa V. B.) 1975. 464 p.
Dedikált
IGYGY 186
MIr.II.
A könyvben Bárdosi Németh János Illyés Gyulához intézett levele és egy papírdarab Bárdosi Németh István címével. Ugyanez a cím megtalálható a köny fedlapjának belső részén ceruzával lejegyezve.

BÁRDOSI NÉMETH János: Vacsoracsillag. (Versek.) Pécs, Jelenkor - Magvető. 1966.
187 p.
Dedikált
IGYGY 187
MIr.I.

Bátorligeti mesék (Gyűjtötte, előszó: Ortutay Gyula. Rajzok: Buday György.) [h.n.] [k.n.] [é.n.] 84 p.
/Hungária Könyvek 4./
IGYGY 1520
Népr.
A könyv hátulján egy bejegyzés:, hogy ez a példány Balogh József részére készült és 455. sz.. A könyv utolsó két lapja össze van firkálva.

BEAUMARCHAIS, [Pierre-Augustin Caron]: A sevillai borbély vagy haszontalan elővigyázat. (Vígjáték négy felvonásban.) (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Paulay Ede.) Bp., Franklin. 1909. 96 p.
/Olcsó Könyvtár. 290–292./
IGy 5012
FrIr.I.
Sz1.
A könyv, kötéséből kiszakadt.

BEAUMARCHAIS, [Pierre–Augustin Caron de] : Figaro házassága avagy egy bolond nap. [Vígjáték.] (Ford.: Illyés Gyula. Ill.: Bognár Árpád.) [Bp.] Magyar Helikon. 1977. 151 p.
Dedikált: (Solti Ferencnek, Illyés Gyula.)
IGYGY 2540
FrIr.I.

BEAUMARCHAIS, [Pierre–Augustin Caron de] : Figaro házassága. (Vígjáték.) (Ford. bev.: Illyés Gyula.) (Bp.) Révai. (1950.) 129 p.
IGYGY 2539
FrIr.I.
Benne fekete és piros ceruzás aláhúzások.

BEAUVOIR, (Simone de): Amerikai útinapló. (Ford.: Nagy Péter. Jegyz.: Gömöri Endre. Előszó: Simone de Beauvoir.) Bp., Európa. 1960. 440 p.
IGYGY 2547
FrIr.I.
A könyvből kijárnak a lapok. Könyvben ceruzás, autográf bejegyzések, jelölések

BEAUVOIR, (Simone de): L’invitée [Regény.] [Paris] Gallimard. (1943.) 418 p.
IGYGY 2546
FrIr.I.
A könyv borítója le van válva és gerince le van szakadva. Lapok kijárnak. A szerző neve kék filccel van leírva.

BECHER, Johannes R.: A hazatérő. [Versek.] (Szerk.: Gábor Andor, Kardos László. Bev.: Kardos László.) (Bp.) Szépirodalmi. 1951. 147 p.
IGYGY 3297
NémIr.I.

BECZE József: Haragvó Isten előtt. [Versek.] (Utószó: Galló Géza. Ill.: Saághy Dezső.) Melbourne, Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség. [1974.] 176 p.
Dedikált
IGYGY 6244
MIr.I.
Benne: Névjegy.

BECZE József: Tilók alatt. [Versek.] Melbourne, Hungarian Life Publishing. 1978. 165 p.
Dedikált
IGYGY 6245
MIr.I.
Benne: Névjegy.

BEDE Anna: Fölösleges virágok. [Versek.] Bp., Magvető. 1966. 101 p.
Dedikált
IGYGY 212
MIr.I.

BEDE Anna: Ötven erdő.[Versek.] Bp., Magvető. 1977. 94 p.
Dedikált
IGYGY 213
MIr.I.

BEDE Anna: Reggeli napsütés. (Versek.) Bp., Magvető. 1956. 98 p.
Dedikált
IGYGY 214
MIr.I.

BEER, Jean de: Montherlant (L’homme encombré de Dieu.) (Bev.: Henry de Montherlant.) [Paris] Flammarion. (1963.) 448 p.
Dedikált
IGYGY 2551
FrIr.II.
A könyvben egy szakadozott ismertető a könyvről.

BEIGBEDER, Marc: André Gide. [Monográfia.] Paris, Éditions Universitaires. (1954.) 127 p.
/Classique du XXe siècle. 16./
IGYGY 2766
FrIr.II.

BEK, [Aleksandr Alfredovic]: A volokalamszki országút. (Ford.: Gyöngyös Iván.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1952. 229 p.
IGYGY 3541
OrIr.I.

BEKE György: Magunk keresése. (Riportok, esszék.) (Borítólap: Cseh Gusztáv.) Bukarest, Kriterion. 1972. 147 p.
Dedikált
IGYGY 6018

BEKE György: Nyomjelző rokonság. (Barangolások nagyapámmal Fehér megyében.) [Riportkönyv.] Bukarest, Kriterion. 1978. 403 p.
Dedikált
IGYGY 6258
Benne: Réforme, Samedi 13 mai 1978-as számának egy lapja

BEKE Ödön: A magyar állat- és növénynevek történetéhez. (Állatnévmagyarázatok.) [Tanulmány.] (Pécs.) (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó.) [é.n.] 16-42 p..
IGy 5772
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Balassa-Emlékkönyvből.
A borítón két szó van lejegyezve fekete tollal: A szerzőtől.

BEKE Ödön: A magyar állat- és növénynevek történetéhez. (Állatnévmagyarázatok.) [Tanulmány.] Balassa-Emlékkönyv. [é.n.] 16-42. p.
Nyelv. II.–Klny.
Nincs leltári száma. Nincs benne pecsét.
Különlenyomat a Balassa-emlékkönyvből.
Az első borítója eléggé szakadozott.

BEKE Ödön: Csokonai Vitéz Mihály mint botanikus. [Tanulmány.] (Bp.)(Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.) (1935.) 7 p.
IGy 5707
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Természettudományi Közlöny Pótfüzetének 1935. évi január-márciusi sz.-ból.
Az első számozott oldalon egy szó van tollal lejegyezve.

BEKE Ödön: Népetimológia a magyar növénynevekben. [Tanulmány.] (Szombathely,) Vasi Szemle. 1936. 1-20 p..
Dedikált
IGy 5771
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a Vasi Szemle 1936. (III.) évf. 3–4. sz.-ból.
Az utolsó lap le van szakadva.

BEKE Ödön: Texte zur Religion der Osttscheremissen. Wien, Anthropos. 1934. 39-69. 371-398. 703-737. p. [91 p.]
Dedikált
IGy 4592
Finnug.II.–Klny.
Különlenyomat az Anthropos 1934. XXIX. sz.-ból
Nem a különlenyomatok között van, hanem a polcon

BELLA István: Hetedik kavics. [Versek.] Bp., Magvető. 1975. 103 p.
Dedikált
IGYGY 218
MIr.I.

BELLAY, Joachim du: Pontus de Thiard. – Rémy Belleau.– Jodelle. – J.A. de Baif. [Versek.] [Bev.: Maxime Formont.] Paris, Librairie Alphonse Lemerre. (1931.) 252 p.
IGYGY 2553
FrIr.I.
A könyv borítója kezd leszakadni. Az 58-as és 59-es, 96-os és 97-es oldalak között ceruzás fordítás részlet. Francia nyelvű cédulák. Autográf, ceruzás jelölések, bejegyzések

[BELLAY, Joachim du] : Joachim du Bellay. [Versek, életrajz, tanulmányok.] [Bev.: Frederic Boyer.] Paris, Pierre Seghers. (1958.) 210 p.
/Écrivains d’hier et d’aujourd’hui. 3./
IGYGY 2552
FrIr.I.
A könyvben ceruzás bejegyzések

BELLÉR Béla: A magyarországi németek rövid története. [Tanulmány.] Bp., Magvető. 1981. 210 p.
/Gyorsuló Idő/
Dedikált
IGYGY 219
Tört.

Bem apó. (Bem József születése 140-ik évfordulójára Budapest székesfővárosban felállított szobrának ünnepélyes felavatása alkalmából…) [Tanulmányok, cikkek.] (Szerk.: Balás György.) (Előszó: Horthy Miklós. Utószó: Balás György.) Bp., Egyetemi Ny. 1934. 281 p.
IGY 4363
Tört.
Ceruzás jelölések.

BENAMY Sándor: A pakompartos, az agglegény és a kisfiú. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1975. 137 p.
Dedikált
IGYGY 221
MIr.I.

BENAMY Sándor: Állampolgár voltam Közép-Európában (Regény.) Bp., Epocha Könyvkiadó. 1940. 91 p.
IGYGY 220
MIr.I.
A könyv 91. oldalán kézírásos bejegyzés kék tintával: A II. részt betiltották. 1940. [olvashatatlan szó]

BENCSIK Imre: Gőzkalapács., HIVES László – TAKÁCS Tibor: Tűz. [Színmű.] (Ill.: Zórád Ernő.) Bp., Művelt Nép. 1953. 27 p.
/Színjátszók Könyvtára/
IGy 3056
MAnt.
Sz.3.
A leltári szám javított.

BENDA Kálmán: Bocskai István. [Életrajz.] (Szerk.: Szekfű Gyula.) Bp., [é.n.] Franklin-Társulat. 241 p.
Dedikált
IGYGY 255
Tört.
A könyv borítóján lévő hátsó fülszöveg alatt tollal beírt megjegyzés.

BENDEFY László: Kunmagyaria. (A kaukázusi magyarság története.) (Előszó: Bendefy László.) Bp., Cserépfalvi. 1941. 124 p.
IGy 4307
Tört.

BENDER, Hans: Lyrische biographie. [Versek.] [h.n.] [k.n.] [1957.] [19 p.]
IGYGY 3298
NémIr.I.

BENEDEK András: Színházi dramaturgia nézőknek. [Tanulmány.] (Lektorálta Székely György, Almási Miklós.) Bp., Gondolat. 1975. 303 p.
Dedikált
IGYGY 222
Szính.
A hátsó borító belső oldalán Illyés Gyula ceruzás bejegyzése.
Benne papírlapon Illyés Gyula ceruzaírású megjegyzései, a lap verzóján gépírásos szöveg, kézírásos javításokkal.

BENIUC, Mihai: Válogatott versek. (Ford.: Székely János.) Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 1953. 72 p.
IGYGY 3716
RomIr.I.

BENJÁMIN László: A csillag nem jött. (Versek.) Bp., (Szalay Sándor Könyvnyomdája.) 1939. 46 p.
Dedikált.
IGYGY 223
MIr.I.
Benne: újságlap (Benjámin László: Önéletrajz c. verse)

BENJÁMIN László: Éveink múlása. (Válogatott és új versek. 1938-1953.) Bp., Szépirodalmi. 1954. 256 p.
Dedikált
IGYGY 224
MIr.I.
Benne: az Irodalmi Újság 1955. szept. 3. sz.5./6.

BENJÁMIN László: Kis magyar antológia. (Irodalmi játékok.) (Ill.: Réber László.) Bp., Magvető. 1966. 225 p.
Dedikált
IGYGY 225
MIr.I.

BENJÁMIN László: Önéletrajz. [Versek.] (Vál.: Domokos Mátyás.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár.1981. [32 p.]
Dedikált (?)
IGYGY 226
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. 227. sz. pld.

BENJÁMIN László: Vallomások, viták. (Tanulmányok, cikkek, interjúk.) Bp., Magvető. 1979. 183 p.
Dedikált
IGYGY 227
MIr.II.

BENKE László: Csordítok nyírvizet. [Versek.] Bp., [Móra.] 1978. 128 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 228
MIr.I.

BENKŐ Attila: Madarak a futballpályán. [Versek.] (Ill.: Szabados Árpád.) Bp., Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 1987. 116 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 6086
MIr.I.

BENSON, Theodora – ASKWITH, Betty: Muddling Through or Britain in a Nutshell. [Humoreszkek] [Ill.: Nicolas Bentley.] London, Victor Gollancz. 1936. 149 p.
IGYGY 3406
AngIr.I.

BENTIVEGNA, Ferruccia Cappi: La ribellione dei viventi. (Dramma int re atti.) [Dráma.] [h.n.] [k.n.] 1954. 98 p.
Dedikált
IGYGY 3777
OlIr.I.

BENYÁK Bernát: Joas (Piarista iskolai dráma 1770–ből.) (Sorozatszerk.: Vajthó László. Bev.: Perényi József.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Budapesti Kegyes-tanítórendi Katolikus Gimnázium.) [é.n.] 121 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 3./
IGy 5344
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan. Borítólapjai leszakadtak

[BERCZELI Anzelm Károly] BERCZELI A. Károly: Dies irae. (Költemény.) Parma, Associazione Culturale Italo-Ungherese. 1980. 43 p.
/Quaderni Italo-Ungheresi – Olasz-Magyar Füzetek/
Dedikált
IGYGY 230
MIr.I.
Könyvárusi forgalomba nem került

[BERCZELI Anzelm Károly] BERCZELI A. Károly: Két pásztor.(Regény.) Bp., Egyetemi Nyomda. [1947.] 287 p.
Dedikált
IGYGY 229
MIr.I.

BERDA József: Béke. (Versek.) Bp., [Berda József.] 1940. 31 p.
Dedikált
IGYGY 231
MIr.I.
Ebből a könyvből 500 számozott, a költő kézjegyével ellátott példány készült. Ez a196. sz.

BERDA József: Egyedül. (Versek.) (Bev.: Berda József.) Ujpest, Ritter Jenő Nyomdája. [1928.] 64 p.
Dedikált
IGYGY 232
MIr.I.
Borítólapja leszakadva
Benne: Tanulmányvázlat autográf ceruzaírással.

BERDA József: Emelt fővel. (Versek.) Újpest, Vörösmarty Irodalmi Társaság. [1937.] 38 p.
IGYGY 233
MIr.I.
Ebből a könyvből 500 számozott, a költő kézjegyével ellátott példány készült. 201. sz. pld.

BERDA József: Férfihangon. (Versek.) Ujpest, Ritter Jenő Könyvnyomdája. [1933.] 30 p.
Dedikált (?)
IGYGY 234
MIr.I.

BERDA József: Irgalmas szegénység. (Versek.) Ujpest, [Berda József]. 1931. 46 p.
Dedikált
IGYGY 235
MIr.I.

BERDA József: Örökkévaló lobogással. (Versek.) Ujpest, [Berda József]. 1932. 44 p.
Dedikált.
IGYGY 236
MIr.I.

BERDA József: Öröm. (Versek.) Ujpest, Genius Kiadás. 1930. 45 p.
Dedikált
IGYGY 237
MIr.I.

[BERDA József]: Sötétség.(Berda József új versei.) Ujpest, A szerző kiadása.. [1939.] 31 p.
Dedikált
IGYGY 238
MIr.I.
A könyv hátsó borítóján ceruzaírással: Szt.
Gellért u. 31 Ujpest

BERIMONT, Luc: Les accrus. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1963.) 127 p.
Dedikált: (Luc Berimont-tól Illyés Gyulának.)
IGYGY 2556
FrIr.I.
A 45. oldalon egy szó van fekete tollal beírva.
A 42. és 45. oldalon fekete tollal javítás.

BERNARD, Suzanne: Le Poème en prose de Baudelaire jusqu’a nos jours. [Értekezés.] Paris, Librairie Nizet. 1959. 814 p.
FrIr.II.
Pecsét és l
eltári szám nélkül.
A szennycímlapon ceruzás bejegyzés: Illyés Gyula könyvtára Tihany (1987 KGy.) a címlapon a budapesti Francia Intézet pecsétje. A könyvben ceruzás bejegyzések, jelölések, és egy egyetemi tanrend.

BERNARDIN, N.-M.: La comédie italienne en France et les théâtres de la foire et du boulevard (1570-1791) Paris, Éditions de la Revue Bleu. 1902. 235 p.
/La Bibliothèque Théâtrale Illustrée/
IGYGY 2554
Szính.
A könyv borítója szakadozott, kijár a kötéséb
ől. Lapok is ki vannak szakadva.

BERNÁTH Aurél: Egy festő feljegyzései. (Napló.) Bp., Szépirodalmi. 1978. 151 p.
Dedikált
IGYGY 240
MIr.I.

BERNÁTH Aurél: Kisebb világok. (Napló.) (A reprodukciókat Horvai József készítette.) Bp., Szépirodalmi. (1974.) 246 p. [18 t. fotóval]
Dedikált
IGYGY 241
MIr.I.

[BERRYER, Pierre Antoine]: Berryer válogatott törvényszéki beszédei. (Ford., bev., utószó: Tóth Lőrincz.) Bp., MTA 1887. 397 p.
IGYGY 2559
Tört.
A címlapon zöldceruzás bejegyzés.

BERTA Árpád: Az út porából. [Versek.] (Szerk.: Tüskés Tibor.) Kaposvár, Somogy Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya, (1979.) 86 p.
Dedikált (Illyés Gyulának)
IGYGY 242
MIr.I.
A 82. számozatlan oldalon Berta Árpád kézírásos lejegyzésében ’Azokhoz tartozom akik énekelnek’ c. verse

BERTA Árpád: Az út porából. [Versek.] (Szerk.: Tüskés Tibor.) Kaposvár, Somogy Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya, (1979.) 86 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
IGYGY 243
MIr.I.
A 82. számozatlan oldalon Berta Árpád kézírásos lejegyzésében ’Azokhoz tartozom akik énekelnek’ c. verse

BERTHA Bulcsú: A fejedelem sírja felett. [Karcolatok, esszék.] Bp., Szépirodalmi. 1980.
390 p.
Dedikált
IGYGY 244
MIr.I.

BERTHA Bulcsú: Fehér rozsda. [Elbeszélések.] (Ill.: Würtz Ádám.) Bp., Szépirodalmi. (1982.) 257 p.
Dedikált
IGYGY 6266
MIr.I.

BERTHA Bulcsú: Ilyen az egész életed. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. (1980.) 471 p.
Dedikált
IGYGY 245
MIr.I.

BERTHA Bulcsú: Írók műhelyében. [Interjúk.] Bp., Szépirodalmi. 1973. 486 p.
Dedikált
IGYGY 6200
MIr.II.
XX. századi költőkkel és írókkal. Közöttük Illyés Gyulával készített interjú

BERTHA Bulcsú: Lányok napfényben. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1962. 209 p.
Dedikált
IGYGY 3998
MIr.I.

BERTHA Bulcsú: Meztelen a király. (Tizenöt portré.) [Interjúk.] Bp., Szépirodalmi. (1972.) 301 p.
Dedikált
IGYGY 246
MIr.I.
Benne: Letépett gépírásos borítékcímzés: ’F: Bertha Bulcsú’

BERTÓK László: Emlékek választása. [Versek.] Bp., Magvető. (1978.) 94 p.
Dedikált
IGYGY 247
MIr.I.
Benne: Letépett borítékcímzés: „Bertók László Pécs Munkácsy M. u. 34.

BERTÓK László: Fák felvonulása. [Versek.] Bp., Magvető. (1972.) 94 p.
Dedikált
IGYGY 248
MIr.I.

BERTÓK László: Így élt Csokonai Vitéz Mihály. [Életrajz.] (Sorozatot szerk.: F. Kemény Márta.) Bp., Móra. 1973. 204 p.
/ Így Élt…./
Dedikált
IGYGY 351
MIr.II.

BERTÓK László: Tárgyak ideje. (Versek.) Bp., Magvető. 1981. 81 p.
Dedikált
IGYGY 249
MIr.I.
Benne: Letépett borítékcímzés: „Bertók László Pécs Munkácsy M. u. 34. 7621”
A címoldalon, a dedikáció alatt ceruzaírással u.ez a cím

[BERZE Nagy János]: Egy néprajztudós műhelyéből. (Berze Nagy János levélhagyatéka.) (Szerk.és bev.: Bánó István és Fülöp Lajos. Utószó: ifj. dr. Berze Nagy János.) Pécs, Baranya Megye Tanácsának Kiadása, 1977. 313 p. [14 t.]
IGYGY 250
Népr.

[Berze Nagy János emlékére tartott ülésszak néprajztudományi szekciójának tanulmányai.] A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve XXV. (1980) (Lektor: Andrásfalvy Bertalan.) Pécs, (Hungaria.) 1981. 247-293. p.
Népr.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Janus Pannonius Múzeum Évkönyvéből. (1980.) A tanulmányok után német nyelvű összefoglalók.

[BERZSENYI Dániel]: Berzsenyi Dániel összes művei. (Szöveggond. Merényi Oszkár.) Bp., Szépirodalmi. 1968. 643 p.
IGYGY 251
MIr.I.

BESSENYEI György: A természet világa vagy a józan okosság. [Filozófiai költemény.] (Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv. Bev., kiad.: Bokor János.) Bp., Franklin.1898. 407 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 7./
IGy 5336
MIr.I.
Sz1.
Gerince és mindkét borítója levált, lapjaira hulló. Felvágatlan.

BESSENYEI György: A törvények útja. Tudós Társaság. [Értekezés.] (Sorozatszerk.: Vajthó László.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.[é.n.] 84 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 1. sz./
IGy 5345
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.
Hátsó borítója és első borítója leszakadva, a tartalomjegyzék egy része hiányzik.

BESSENYEI György: Egy Magyar Társaság Iránt Való Jámbor Szándék. (Sajtó alá rend.: Várady Zoltán.) Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Bp.-i Verbőczy István Reálgimnázium.) [1931.] 44 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 4. sz./
IGy 5343
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan. Borítója elválófélben.

[BESSENYEI György]: Egy vadember tapasztalatai. (Bessenyei György vidám írásai.) (Vál., bev.: Hegedűs Géza.) Bp., Szikra. 1946. 48 p.
/Szikra Kis Könyvtár. 3./
IGy 5092
MIr.I.
Sz1.

BESSENYEI György: Magyarországnak törvényes állása. II. [Értekezés.] (Sorozatot szerk.: Vajthó László. Bev.: Pálfi János.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 70 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 56. sz./
Dedikált (Illyés Gyulának Rába György)
IGy 5346
MIr.I.
Sz1.
Felvágatlan. Mindkét borítója leszakadva. A hátsó borítón ceruzával Rába György címe.

BESTAUX, Eugène: Un poète italien: Lionello Fiumi. (Étude suivi de 5 Poèmes traduits par Pierre de Nolhac de l’Académie Française, Eugène Bestaux, Alfred Mortier etc.) Paris, Les Écrivains Réunis. [é.n.] 106 p.
IGYGY 3778
VIr.II.
Felvágatlan

Bethlen Gábor – Emlékszám. (Igaz Szó 1980 szeptember.) 187-288. p. [2 t.]
IGYGY 253
Tört.
Az Igaz Szó XXVIII. Évf. 9. sz. (1980 szeptember) bekötött különszáma.

[BETHLEN Miklós]: Bethlen Miklós önéletírása. 1−2. köt. (A sorozatot szerk., bev.: Tolnai Gábor. Sajtó alá rend., jegyz.: V. Windisch Éva.).).) Bp., Szépirodalmi. 1955. 407 [8 t.], 426 p.
/Magyar Századok/
IGYGY 254−254/a
MIr.I.
Benne kevés ceruzás aláhúzás, lapon ceruzaírással nevek. (A/5)

Betyárok tüzénél. (Keleti Népek betyárballadái.) (Szerk., előszó, jegyz.: Domokos Sámuel.) Bp., Európa. 1959. 354 p.
IGYGY 3948
Népr.

Betyárok tüzénél. (Keleti Népek betyárballadái.) (Szerk., előszó, jegyz.: Domokos Sámuel.) Bp., Európa. 1959. 354 p.
IGy 5426
Népr.

BEVER, Ad. Van – LEAUTAUD, Paul: Poètes d’Aujourd’hui. (Morceaux choisi.) 1-2. köt. Paris, Mercure de France. (1918.) 358, 392 p.
IGYGY 3240 – IGYGY 3240/a
FrAnt.
Mindkét kötetben több helyen ceruzás kijelölések és beírások.

BÉARN, Pierre: Couleurs de cendre. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1952.) 34 p.
/Collection P.S./
Dedikált: az első számozatlan oldalon piros tintával: „Pour Gyula Illyés cet ultime exemplaire d’ un chant de révolte Avec mes amitiés Pierre Béarn”
IGYGY 2542
FrIr.I.
Számozott kiadás 85. pld.

BÉARN, Pierre: Dialogues de mon amour. [Versek.] 1-4. köt. Pierre, Pierre Seghers. 1957. 37, 37, 37, 37 p.
Dedikált
IGYGY 2541 – IGYGY 2541/c – IGYGY 2541/b – IGYGY 2541/a
FrIr.I.

BÉARN, Pierre: Les oiseaux sont ivres. [Regény.] Paris, Éditions du Pavois. 1946. 243 p. Dedikált
IGYGY 2544
FrIr.I.
Felvágatlan.

BÉARN, Pierre: Misères. [Novellák.] Paris, Éditions Arc-en-ciel. (1947.) 217 p.
Dedikált
IGYGY 2543
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

BÉARN, Pierre: Refus d’héritages. [Versek.] Paris-Bruxelles, l’Audiothèque. [é.n.] 19 p.
Dedikált
IGYGY 2545
FrIr.I.

BÉDIER, Joseph: Le roman de Tristan et Iseut. [Feldolgozás.] [Bev.: V. Kozovoï, orosz nyelven. Jegyz.: O. Andréiéva. Ill.:Vladimir Noskov.] Moscou, Éditions du Progrès. 1967. 220 p.
IGYGY 2550
FrIr.I.

BÉDIER, Joseph: Trisztán és Izolda regéje. [Feldolgozás.] (Ford., utószó: Pap Gábor.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1956. 217 p.
IGYGY 2549
FrIr.I.

Békénk őrei. (Magyar írók a munka és a béke hőseiről.) [Antológia.] (Szerk.: Fehér Klára.) [Bp.] Szépirodalmi. [1950.] 159 p.
IGy 5234
MAnt.

BÉKÉSI Gyula: Ember a hídon. [Versek.] Bp., Magvető. 1972. 85 p.
Dedikált
IGYGY 215
MIr.I.

BÉKÉSI Gyula: Hazatalálni. [Versek.] Bp., Magvető. 1965. 95 p.
Dedikált
IGYGY 216
MIr.I.
Benne: Letépett borítékcímzés Békési Gyula

BÉKÉSI Gyula: Melegség fénye. [Versek.] Bp., Magvető. 1969. 90 p.
Dedikált
IGYGY 6233
MIr.I.

Békési novella. [Antológia.] (Szerk.: Filadelfi Mihály. Bev.: Bata Imre. Ill.: Koszta Rozália.) [Békéscsaba,] (Békéscsabai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.) (1975.) 126 p.
IGYGY 6216
MAnt.
Benne Babák György elnökhelyettes levele nyomtatásban.

Békési vers. [Antológia.] (Szerk.: Tóth Lajos. Bev.: Bata Imre. Ill.: Lipták Pál.) (Békéscsaba) (Békéscsabai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.) (1975.) 140 p.
IGYGY 6232
MAnt.

BÉLÁDI Miklós: Arcképvázlatok. (Szubjektív válogatás a szerzőnek a Magyar Rádióban 1967-1980 között elhangzott könyvismertetéseiből.) Békéscsaba, Új Aurora. 1987. 51 p.
/Új Auróra Füzetek/
IGYGY 6098
MIr.II.

BÉLÁDI Miklós: Az értelem-alapító. (Négy írás Németh Lászlóról.) Békéscsaba, (Új Auróra.) 1982. 63 p.
/Új Auróra Füzetek/
Dedikált
IGYGY 217
MIr.II.

BÉLÁDI Miklós: Érintkezési pontok. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1974. 723 p.
Dedikált
IGYGY 6019
MIr.II.

Bibó emlékkönyv. 1-4. köt. [Tanulmányok] Bp., [Magán kiadás.] 1980. 256, 257-495, 496-756, 757-993 p.
IGYGY 258-IGYGY 258/a-IGYGY 258/b-IGYGY 258/c
Tört.
Kötött gépirat. Kézirat gyanánt.

BIBÓ István: A harmadik út és a következő nemzedék (Szemelvények és beszámoló a második genfi értelmiségi találkozó Bibó-szimpóziumáról.) Genf, 1981. 47 p.
Tört.
/II. Dies Academicus Hungaricus Genevensis. MCMLXX./
Dedikált
IGYGY 257
Tört.

[BIBÓ István] Bibó István összegyűjtött munkái. 1. köt. (Sajtó alá rend: Kemény István, Sárközi Mátyás. Előszó: Szöllősy Árpád. Bev.: Szabó Zoltán.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1981. 319 p.
IGYGY 256
Tört.

[BIBÓ István] Bibó István összegyűjtött munkái. 1. köt. (Sajtó alá rend: Kemény István, Sárközi Mátyás. Előszó: Szöllősy Árpád. Bev.: Szabó Zoltán.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1981. 319 p.
IGYGY 256/a
Tört.

BIBÓ Lajos: A föld fia. I. A puszta ég alatt. (Regény.) [Bp.] Stádium Sajtóvállalat Rt. [1941.] 312 p.
Dedikált
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

BIERBAUER József – MOLNÁR Judit: A gametogenesis regulációjának kísérletes befolyásolása tüdőscsigákon a téli álom idején.[Tanulmány.] [Bp.] 1972. [36] – 38 p.
Dedikált
IGYGY 5513
Egyéb.II.–Klny.
Külonlenyomat az Állattani Közlemények LIX. 1 – 4. sz.-ból.

BIERBAUER, J[ószef].: Histophysiological examination of the optic tentacle in pulmonates. (III. Alkaline and acid phosphatase activity in he ganglionic system, sensory zone and special cells of the optic tentacle of the pulmonata.) Bp., Akadémiai. (1970.) 381-387. p.
Dedikált
Egyéb.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat, Acta biologica Academiae Scientiarum Hungarica, 21, 1970.


BIHARI Sándor: Utóhang a megpróbáltatáshoz. [Versek.] Bp., Magvető. 1965. 102 p.
Dedikált
IGYGY 259
MIr.I.

BIHARI Sándor: Vándor, neonfényben. [Versek.] Bp., Magvető. 1963. 126 p.
Dedikált
IGYGY 6243
MIr.I.

BIRKÁS Géza: Francia utazók Magyarországon. [Tanulmány.] (Előszó: Birkás Géza.) Szeged, Universitas Szegediensis. 1948. 228 p.
/Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philologica./
IGy 4499
Tört.
Borítója levált.

BÍRÓ András: A szépség ünnepe. (Versek.) (Szerk.: Vargha Kálmán. Ill.: Reich Károly.) Bp., Bíró András. 1982. 79 p.
Dedikált
IGYGY 260
MIr.I.

BÍRÓ Sándor: Falusiak a középosztályban. [Tanulmány.] Bp., 1942. 9 p.
Dedikált
IGy 4504
Tört.
Különlenyomat a Magyar Szemle 1942 novemberi sz.-ból.
Borítója szakadt.

BÍRÓ Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében. [Tanulmány.] (Lektorálta: Pamlényi Ervin, Révész Imre, Varga Zoltán. Bev.: Bíró Sándor.) Bp., Tankönyvkiadó. 1960. 280 p.
Dedikált
IGy 4287
Tört.

BÍRÓ Zoltán: Vállalások és kételyek. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1987. 345 p.
Dedikált
IGYGY 5516
MIr.II.

BISZTRAY Ádám: Erdőntúli táj. [Versek.] Bp., Magvető. (1972.) 101 p.
Dedikált
IGYGY 261
MIr.I.

BISZTRAY Gyula: Színházi esték 1930-1940. [Tanulmány.] [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1942. 295 p.
Dedikált
IGy 5451
Szính.
Felvágatlan.
Kötésből kiszakadva.

BJØRNEBOE, Jens: A cápák. (Egy hajó és egy hajótörés története.) [Regény.] (Ford.: Sulyok Vince. Utószó: Masát András.) [Bp.] Európa. (1981.) 290 p.
/M
odern Könyvtár/
Dedikált (Sulyok Vince)
IGy 4912
SkanIr.I.

BLAGOJ, D. D.: Puskin. [Tanulmány.] (Ford.: Leszev Irén.)[Bp.] Művelt Nép. 1952. 89 p.
[1 t.]
/A kultúra mesterei/
IGYGY 3626
VIr.II.
A könyv kezd kiszakadni a kötéséből.

BLAIR, Walter – HORNBERGER, Theodore – STEWART, Randall: American literature. (A brief history.) (Előszó: Walter Blair, Theodore Hornberger, Stewart Randall.) Chicago-Atlanta-Dallas-Palo Alto-Fair Lawn, N.J., Scott, Foresman and Company. (1964.) 345 p.
IGy 5639
VIr.II.

BLAKESTON, Oswell: Comment faire un scénario. [Sorozatot szerk.: Marcel Natkin. Előszó: Oswell Blakeston.] Paris, Éditions Tiranty. (1952.) 157 p.
/Collections Ciné Guides/
IGYGY 3402
Szính.
A címoldalon a szerző neve aláhúzva ceruzával. A hátsó borító belső felén a ’Libraire de La Fontaine’ pecsétje.

BLANC, M. Louis: Histoire de dix ans: 1830-1840. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1845. 460 p.
/Bibliothèque Économique./
IGYGY 2561
Tört.

BLANCHOT, Maurice: L’attente L’oubli. [Elbeszélés.] [Paris] Gallimard. (1962.) 162 p.
IGYGY 2560
FrIr.I.
Felvágatlan. Utolsó lap kissé kijár.

BLASKOVICS József: Az újvári ejálet török adóösszeírásai. [Tanulmány, dokumentumok.] (Előszó: Blaskovics József. Bev.: Geönczeöl Gyula.) Pozsony, Magyar Ifjúság Érdekeit Védő Szövetség. 1993. 425 p.
Dedikált
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Benne a címlapon a Kiadó pecsétje és kék tollal bejegyzés.

BLOCH-MICHEL, Jean: Ctésippe. [Dráma.] [Paris] Gallimard. (1964.) 195 p.
/Le Manteau d’Arlequin/
Dedikált
IGYGY 2944
FrIr.I.
Gerincen apró szakadás.

BLUNTSCHILI, J. K.: A politikai pártok. (Előszó: Bluntschili, J. K. Ford., jegyz. előszó: Ballagi Géza.) Pest, Heckenast Gusztáv. 1872. 199 p.
IGy 4302
Tört.
Címlapon színes ceruzával egy név és dátum.

BOBULA Ida: A nő a XVIII. század magyar társadalmában. [Tanulmány.] Bp., Magyar Társadalomtudományi Társulat. 1933. 199 p.
Dedikált
IGy 4497
Tört.

BOBULA Ida: Magyar életstandard. [Tanulmány.] Bp., 1938. 25 p.
IGy 4432
Tört.
Különlenyomat a Társadalomtudomány 1937. évi 3-5. sz.-ból.

[BOCCACCIO, Giovanni]: Contes de Boccace. [Előszó: J.C.] Paris, Verda. [é.n.] 330 p.
IGYGY 3779
OlIr.I.
Az utolsó oldalon ceruzával egy szám. Az első oldal félig kitépve.

BÓDÁS János: Mennyei szőlősgazda. [Versek.] Bp., Magvető. (1972.) 163 p.
Dedikált
IGYGY 263
MIr.I.

BODNÁR István: Szabadságharcunk ozorai diadala. (Az 1937 október 7-én tartott rádiófelolvasás kibővítése.) Szekszárd, Molnár-féle Nyomdai Rt. 1937. 32 p.
IGy 4356
Tört.
Címlapon kék tollal Kosáry Domokos neve. Benne egy levél borítékban, bélyeggel Papp Istvántól. Benne kijelölések és aláhúzások ceruzával. A lapok eláztak és szakadozottak.

BODÓ Béla: Káin visszatért. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1959. 303 p.
Dedikált
IGYGY 264
MIr.I.

BODÓ Béla: Lapzárta után. (Egy szerkesztőség regénye.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 299 p.
Dedikált
IGYGY 265
MIr.I.

BODOSI György: A Nap hiánya. (Versek.) Bp., Magvető. (1972.) 108 p.
Dedikált
IGYGY 271
MIr.I
Józsa Tivadar, írói néven Bodosi György

BODOSI György: Az öröm szavai. (Versek.) (Előszó: Illyés Gyula.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 110 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 270
MIr.I.Józsa Tivadar, írói néven Bodosi György

BODOSI György: Hazában emberként. Egy falu orvosa. (Szociográfiai írások.) Vörösberény, Balaton Akadémia. 1994. 322 p.
Dedikált
Leltári szám?
MIr.I.
Józsa Tivadar, írói néven Bodosi György

BODOSI György: Völgyvallatás. [Interjúk.] (Előszó: Kersztury Dezső. Fotók: Csigó László.) Bp., Magvető. (1979.) 182 p [36 t.]
Dedikált
IGYGY 269
MIr.I Józsa Tivadar, írói néven Bodosi György

BOGÁTI Péter: Flamingók Új-Budán. [Történelmi regény.] [Bp.] Kossuth. 1979. 395 p.
Dedikált
IGYGY 266
MIr.I.

BÓKA László: Jégvilág. (Versek.) [Bp.] Antiqua. 1944. 78 p.
Dedikált
IGYGY 268
MIr.I.

BÓKA László: Magyar agapé. (Versek.) (Bp.) Officina Nyomda. 1940. 59 p.
Dedikált (ceruzás kézírás)
IGYGY 267
MIr.I.

BÓKA László: Vajda János. [Monográfia.] (A sorozatot szerk.: Eckhardt Sándor.) [Bp.] Franklin. [1941.] 157 p. [1 t.]
/Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 2222
MIr. II.

BÓKAY Antal – JÁDI Ferenc – STARK András: „Köztetek lettem én bolond….” (Sors és vers József Attila utolsó éveiben.) Bp., Magvető. (1982.) 201 p.
/JAK Füzetek. 3./
Dedikált (Illyés Gyulának Jávai Ferenctől)
IGYGY 906
MIr.II.
Benne ceruzával kiemelések.

BOKOR Péter: Végjáték a Duna mentén. (Interjúk egy filmsorozathoz.) (Lektorálta: Juhász Gyula. Az interjúképeket Molnár Miklós készítette.) Bp., RTV-Minerva-Kossuth. 1982.
358 p.
IGYGY 273
Tört.

BOLDIZSÁR Iván: A félelem iskolája. [Elbeszélések.] Bp., Szépirodalmi. (1977.) 290 p.
Dedikált
IGYGY 275
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: A filozófus oroszlán. [Esszék] Bp., Szépirodalmi. (1971.) 450 p.
Dedikált
IGYGY 276
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: A sétáló szobor. [Útirajz.] Bp., Szépirodalmi. (1978.) 573 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 284
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: A szárnyas ló. [Napló, útirajzok, arcképek.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 477 p.
Dedikált
IGYGY 285
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Az angyal lába. [Útirajzok, esszék.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 568 p.
Dedikált
IGYGY 274
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Fortocska. (Napló.) [Bp.] Franklin. 1950. 283 p.
Dedikált
IGYGY 277
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Halálaim. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. (1974.) 325 p.
Dedikált
IGYGY 278
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Királyalma.[Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 421 p.
Dedikált
IGYGY 279
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Megbűnhődte már e nép…(Röpirat a magyar békéről és közös hazánkról, a Dunavölgyéről.) Bp., Új Magyarország Kiadása, 1946. 86 p.
Dedikált
/Az Új Magyarország Röpiratai/
IGYGY 280
MIr.I.
Autográf ceruzás bejegyzések a szöveg mellett, aláhúzások a szövegben

BOLDIZSÁR Iván: New York percről percre. [Útinapló.] Bp., Magvető. (1971.) 497 p.
Dedikált
IGYGY 281
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Örökké élni. [Elbeszélések.] (A sorozatot szerk.: Illés Endre, Kardos György.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. (1979.) 505 p.
Dedikált
/30 Év/
IGYGY 282
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Rokonok és idegenek. (Franciaországi napló.) Bp., Gondolat. 1963. 308 p. [56 t.]
Dedikált
/Világjárók 32./
IGYGY 283
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Szépecske haza. [Útirajzok.] Bp., [Móra.] 1978. 325 p.
Dedikált
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 286
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Születésnap.(Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1959. 250 p.
Dedikált
IGYGY 3978
MIr.I.

BOLDIZSÁR Iván: Zsiráffal Angliában. (Útinapló.) Bp., Magvető. 1965. 397 p. [44 t.]
Dedikált
IGYGY 288
MIr.I.
A szerző által készített fényképekkel

BOLGÁR György: A másodperc rései. [Versek.] Bp., Magvető. (1974.) 121 p.
Dedikált
IGYGY 290
MIr.I.

BOLGÁR György: Levéltitkok. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1981. 78 p.
Dedikált
IGYGY 289
MIr.I.

Bolgár költők antológiája. (Előszó, vál., szerk.: Nagy László. Sorozatot szerk.: Kormos István.) [Bp.] [Móra.] 1966. 395 p.
/Kozmosz Könyvek: A Világirodalom Gyöngyszemei/
IGy 5463
BolIr.I.

BOLT, Robert: A Man for all Season. (A play of Sir Thomas More.) [Dráma.] London-Melbourne-Toronto. Heinemann. (1963.) 116 p.
IGYGY 3403
AngIr.I.

BONDY, François – JELENSKI, Constantin: Witold Gombrowicz. [Tanulmány.] (München.) Deutscher Tascenbuch Verlag. (1978.) 111 p. [4 t.]
IGYGY 2847
VIr.II.

BONETTI, Pascal: La symphonie du soir. [Versek.] (Paris) Firmin-Didot. (1976.) 91 p.
/Collections des Amitiés Françaises/
Dedikált
IGYGY 2564
FrIr.I.

BÓNIS Ferenc: Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban.(Centenáriumi kiadás.) (Lektorálta: ifj. Bartók Béla. Utószó: Bónis Ferenc.) Bp., Zeneműkiadó. 1980. 287 p. (Fotók: 29 – 276., Függelék: 277- 286.)
IGYGY 206
Zene.I-II.

BONNEFOY, Yves: L’improbable. [Esszék.] (Paris) Mercure de France. 1959. 190 p.
IGYGY 2562
FrIr.I.
A könyv helyenként felvágatlan.

Bonyhád a 18-20. században. [Tanulmányok.] (Szerk.: Dr Kolta László. Bev.: Soczó Lajos. Lektor: K. Balog János. Rajzok: M. Érdi Judit.) [Bonyhád.] Bonyhád Nagyközség Tanácsa. 1975. 205 p.
IGYGY 294
Tört.

BÓNYI Adorján: Négyesfogat. (Regény.) Bp., Singer és Wolfner. (1942.) 223 p.
Dedikált
IGYGY 293
MIr.I.

BOR Ambrus: Genázáret. (Novellák.) Bp., Magvető. (1970.) 227 p.
Dedikált
IGYGY 295
MIr.I.

BOR Ambrus: Hosszabb távok. [Elbeszélések.] Bp., Magvető. (1980.) 249 p.
Dedikált
IGYGY 296
MIr.I.

BOR Ambrus: Perújítás. [Riportok, kritikák, cikkek.] Bp., Magvető. (1975.) 417 p.
Dedikált
IGYGY 297
MIr.I.

BORBÁNDI Gyula: Der ungarische Populismus. [Monográfia.] Mainz, Hase & Koehler Verlag, 1976. 358 p.
Dedikált
IGYGY 298
MIr.II.

BORBÉLY Tibor: Gyémánttörvény. [Versek.] (Bev.: Simon István) Pest megye, [!] [Borbély Tibor.] 1971. 103 p. [1 t.]
IGYGY 300
MIr.I.
Benne levél

BORGAL, Clément: Anouilh. (La peine de vivre.) [Tanulmány.] (Paris) Éditions du Centurion. (1966.) 187 p.
IGYGY 2478
FrIr.II.

BORI Imre: A szecessziótól a dadáig. (A magyar futurizmus, expresszionizmus és dadaizmus irodalma.) [Tanulmány.] (Újvidék.) (Forum Könyvkiadó.) (1969.) 322 p.
/Symposion Könyvek 20./
IGy 5651
MIr.II.

BORI Imre: Az avantgarde apostolai. [Füst Milán és Kassák Lajos.] [Tanulmány.] (Újvidék.) (Forum Könyvkiadó.) (1971.) 238 p.
/Symposion Könyvek 27./
IGy 5652
MIr.II.

BORI Imre: Irodalmak – kölcsönhatások. (Kapcsolattörténeti tanulmányok.) (Újvidék) Forum. (1971.) 159 p.
IGy 5650
VIr.II.

BORI Imre: Irodalmi hagyományaink. (Kilenc évszázad írásaiból.) (Vál., bev., jegyz.: Bori Imre.) [Tanulmányok.] (Újvidék.) Forum. (1971) 282 p. [12 t.]
IGy 5649
MIr.II.

BORI Imre: Irodalom és művészet. (A szakirányú középiskolák III. osztálya számára.) [Tanköny.] (Lektor: Pastyik Ilona. Szerk.: Sárosi Károly.) Újvidék, Tartományi Tankönyvkiadó Intézet. 1977. 182 p.
Dedikált
IGYGY 305
VAnt.

BORNEMISZA Péter: Ördögi kísértetekről…[Prédikációk.] (Vál., szerk., utószó, jegyz.: Nemeskürty István.) Bp., Magyar Helikon. 1977. 168 p.
IGYGY 301
MIr.I.

[BORNEMISZA Péter]: Tragédia magyar nyelven az Sophocles Electrájából Pesti Bornemisza Péter deák által. (Sorozatszerk.: Vajthó László. Sajtó alá rend.: Diószeghy Erzsébet.) [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 66 p.
/Magyar Irodalmi Ritkaságok. 21. sz./
IGy 5356
MIr.I.
Sz1.
Borítólapjai leszakadtak.

BOROSS Sándor: Örök tükör. (Költemények.) (A sorozatot szerk.: Vajthó László.) Bp., (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.) [1937.]
/Magyar Írók 3./
IGYGY 303
MIr.I.
Felvágatlan

BORSODY István: Beneš. (Tanulmány.) (Bp.) Atheneum. [1943.] 239 p.
Dedikált
IGy 4403
Tört.
Benne egy gépelt papíron a könyvnek az ismertetése. A könyv kötéséből kijött. a könyv egy része felvágatlan.

BORSODY István: Magyar szlovák kiegyezés. (A cseh-szlovák-magyar viszony utolsó száz éve.) (Tanulmány.) (Előszó: Borsody István.) [Bp.] Officina. [1945.] 159 p.
/Magyarország új hangja./
Dedikált
IGy 4399
Tört.
Benne egy papírdarab ceruzás kézírással.

BORSOS Miklós: A toronyból. (Tanulmányok, vallomások.) Bp., Szépirodalmi. (1979.)
203 p. [9 t.]
Dedikált
IGYGY 304
MIr.I. ?
A szerző grafikáival

BOSCO, Henri: Le roseau et la source. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1949.) 282 p.
IGYGY 2571
FrIr.I.
Ceruzás bejegyzések. Helyenként felvágatlan.

BOSNYÁK István: Ember a forradadalomban, ember a soron kívül. (Vázlatok egy portréhoz. II.) Újvidék, Forum. 1977. 465 p.
/Symposion Könyvek 52/
IGYGY 1783
MIr.II.
Sinkó Ervinről

BOSQUET, Alain: Álomgyár. [Versek.] (Vál., ford., utószó: Képes Géza.) Bp., Európa. 1977. 116 p.
Dedikált (Képes Géza Illyés Gyulának.)
IGYGY 2570
FrIr.I.

BOSQUET, Alain: Deuxième testament. [Versek.] Paris, Gallimard. 1959. 77 p.
Dedikált
IGYGY 2569
FrIr.I.
A könyvben több helyen ceruzás bejegyzések. A borító belső oldalán egy párizsi cím olvasható

BOSQUET, Alain: Maître objet. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1962.) 67 p.
Dedikált
IGYGY 2565
FrIr.I.
A borító belső oldalán egy párizsi cím olvasható. Az utolsó lap felvágatlan.

BOSQUET, Alain: Premier testament. [Versek.] Paris, Gallimard. (1957.) 56 p.
Dedikált
IGYGY 2568
FrIr.I.
Az elülső borító belső oldalán egy párizsi cím, és az utolsó oldalon ceruzával írás. A könyv gerince szakadt.

BOSQUET, Alain: Quel royaume oublié? [Versek.] Paris, Mercure de France. (1955.) 56 p.
Dedikált
IGYGY 2567
FrIr.I.
Az első és az utolsó lap felvágatlan.

BOSSCHÈRE, Guy de: Les deux versants de l’histoire. (Autopsie de la colonisation.) [Bev.: Paul Bouteiller.] Paris, Albin Michel. (1967.) 326 p.
IGYGY 2566
Tört.

[BOTEV, Hriszto]: Hristo Botev a nagy bolgár költő és szabadságharcos. (Kossa István, a Magyar-Bolgár Társaság elnökének, Hristo Botev születésének 100. évfordulója alkalmából elmondott megemléjezésével.) (Előszó: Képes Géza.) (Bp.) A Magyar-Bolgár Társaság Kiadása. [1949.] 32 p.
IGYGY 3663
BolIr.I.


[BOTEV, Hriszto]: Hriszto Botev válogatott írásai. (Összes verse és válogatott politikai cikkei.) (Ford., összeáll.: Képes Géza. Előszó: Georgi Dimitrov) (Bp.) Révai. (1950.) 138 p.
Dedikált (Képes Géza Illyés Gyulának.)
IGYGY 3755
BolIr.I.

BOUHÉLIER, Saint-Georges de: Le printemps d’une génération. [Visszaemlékezés.] Paris, Les Éditions Nagel. (1946.) 350 p.
IGYGY 2573
FrIr.II.
Felvágatlan.

BOUHIER, Jean: Les entours. [Versek.] Eygalières, Éditions du Temps Parallèle. (1979.)
93 p.
Dedikált
IGYGY 2572
FrIr.I.
Benne egy kis papírdarabon a szerző címe és neve. Két másik papír is található a könyvben az egyiken egy 1978. évi ünnepség programja van leírva a másikon pedig egy novella részlet. E két utolsó papír ketté van vágva.

BOURDET, Claude: À qui appartient Paris? [Tanulmány.] Paris, Seuil. (1972.) 348 p.
/L’Histoire Immédiate/
Dedikált
IGYGY 2574
Tört.

BOURDIEU, Pierre – PASSERON, Jean-Claude: Les héritiers. (Les étudiants et la culture.) [Tanulmány.] (Paris) Les Éditions de Minuit. (1964.) 179 p.
/Grands Documents 18./
IGYGY 2590
Szoc

BOURNIQUEL, Camille: Le Lac. [Regény.] Paris, Seuil. (1964.) 293 p.
IGYGY 2575
FrIr.I.

BOURNIQUEL, Camille: Retour à Cirgue. [Regény.] Paris, Seuil. (1953.) 315 p.
/Les Cahiers du Rhône. 89.
/
IGYGY 2576
FrIr.I.

BOUTEILLER, Paul: La révolution française de 1848 vue par les hongrois. [Tanulmány dokumentumokkal.] Paris, Les Presses Universitaires de France. 1949. 166 p.
/Collection Franco-Hongroise. 1./
Dedikált
IGYGY 2577
Tört.
A könyv nagy része felvágatlan.

BOŽIC, Mirko: A Kurlanok. [Regény.] (Ford. Borbély János. Verseket ford.: Kovács T. Ilona.) Novi Sad, Forum. 1964. 362 p.
IGYGY 3688
HorIr.I.

Bozóky Alajos: Római világ. (Művelődéstörténeti rajzok a császárság fénykorából.)
(Átdolgozta Friedlaender, Jung, Bender és mások művei nyomán ádolgozta Dr. Bozóky Alajos.) 1-2. köt. Bp., Ráth Mór. 1884. 1885. 449, 527 p.
IGYGY 306-IGYGY 306/a
Tört.
A könyvben kék ceruzával aláhúzások. Az első kötetből az első pár lap kijár.

BÖLL, Heinrich: Biliárd fél tízkor.(Regény.) (Ford.: Doromby Károly. Utószó: Ungváry Tamás.) Bp., Európa. 1961. 326 p.
IGYGY 3299
NémIr.I.
A könyv külső borítója szakadt.

BÖLÖNI FARKAS Sándor: Utazás Észak-Amerikában. [Útinapló.] (Sajtó alá rend., bev, jegyz.: Benkő Samu.) Bukarest, Irodalmi.1966. 405 p. [1 t.]
IGYGY 291
MIr.I.

BÖLÖNI György: Az igazi Ady. [Tanulmány.] (Borítólap: Pór Bertalan. Párizsi felvételek: André Kertész.) Bp., Szikra Kiadás. 1947. 402 p.
Dedikált
IGYGY 26
MIr.II.

BÖZÖDI György: Nyugtalan pásztorok. (Lírai kisregény. Elbeszélések.) (Bev.: Izsák József.) Bukarest, Irodalmi.1968. 420 p.
Dedikált
[/Romániai Magyar Írók/]
IGYGY 307
MIr.I.

BÖZÖDI György: Rebi néni feltámadása. (Elbeszélések.) Kolozsvár, Móricz Zsigmond Kollégium.1945. 199 p.
Dedikált
/Móricz Zsigmond Kollégium Kiadványai. 8./
IGYGY 308
MIr.I.

BRADDON, M[ary]-E[lisabeth]: Le capitaine du Vautour. [Regény.] [Angolból franciára ford.: Charles Bernard-Derosne.] Paris, Librairie Hachette et Cie. 1871. 296 p.
IGYGY 2558
AngIr.I.
A címlapon Dr. Kozmutza Hermil neve, fekete tollal.

BRANDYS, Marian: Napóleon és a lengyelek. [Regény.] (Ford., előszó: Kovács István.) Bp., Európa. 1978. 653 p.
Dedikált
IGYGY 3742
LenIr.I.

BRASNYÓ István: Csapda. (Novellák.) (Újvidék) Forum. 1971. 97 p. [7 t.]
IGYGY 309
MIr.I.

BRASNYÓ István: Família. (Regény.) (Újvidék) Forum. (1979.) 441 p.
Dedikált
IGYGY 310
MIr.I.

BRASNYÓ István: Kialudt tűz. (Versek.) (Újvidék) Forum. (1974.) 293 p.
Dedikált
IGYGY 312
MIr.I.

BRASNYÓ István: Lampion a fán. (Novellák.) (Újvidék) Forum. (1972.) 120 p.
Dedikált
IGYGY 311
MIr.I.

BRASNYÓ István: Tükrös madonna. [Kisregény és novellák.] (Újvidék) Forum. (1976.)
352 p.
Dedikált
IGYGY 313
MIr.I.

BRASSAÏ: Conservations avec Picasso. [Beszélgetések.] [Paris] Gallimard. (1964.) 334 p.
Dedikált
IGYGY 2579
MűvTört.
Számos képpel
Benne egy szórólap: Éditions Jean-Jacques Lauvert.

BRASSAÏ: Paroles en l’air. [Monográfia.] [Párizs] Jean-Claude Simoën. (1977.) 171 p.
Dedikált
IGYGY 2578
FrIr.I.

BRAUN Soma: A népmese. (Bevezetés az összehasonlító mesekutatásba.) (Előszó: Braun Soma. Sorozatot szerk.: Czakó Ambró.) Bp., Genius Könyvkiadó R. T. [1923.] 205 p.
/Szabad Iskola. VIII./
IGy 4627
Népr.

Brazilia üzen. (Mai brazil költők.) (Ford., bev.: Rónai Pál. Előszó: Octavio Fialho.) (Bp.) Vajda János Társaság Kiadása. (1939.) 72 p.
/Flora Mundi. IV./
Dedikált (Rónai Pál)
IGy 5578
PorIr.I.
Kötéséből ki van szakadva.

BRECHT, Bertolt: Galilei élete. [Dráma.] (Ford., utószó: Ungvári Tamás.) (Bp.) Európa. 1958. 123 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 3300
NémIr.I.

BRESZTOVSZKY Ernő: Miért?... (Zsoltárok. Emlékezések.) Bp., Népszava Könyvkereskedés Kiadása. 1919. 112 p.
IGy 5025
MIr.I.
Sz1.
Rongálódott, borítólapja hiányzik. A címlapon I.Gy. monogram, az utolsó számozott oldalon ceruzával: 1921. VIII.

BRETON, André: Les vases communicants. Paris, Éditions des Cahiers Libres. 1932. 172 p.
Dedikált
IGYGY 2582
FrIr.I.
Benne a 129. oldalon egy kijelölés. A 167. oldal szakadt.

BREUER János: Kodály-kalauz. [Tanulmányok.] (Lektorálta: Kecskeméti István. Előszó: Breuer János.) Bp., Zeneműkiadó. (1982.) 370 p.
IGYGY 315
Zene.I-II.

BRODSKI, Iossip: Collines et autres poèmes. [Versek.] ([Oroszból franciára ford.]: J.-J. Marie. [Előszó]: Pierre Emmanuel.) Paris, Seuil. (1966.) 109 p.
IGYGY 2583
OrIr.I.

BRÓDY Sándor: Az egri diákok. [Regény.] (Ill.: Szür-Szabó József.) Bp., Ifjúsági Könyvkiadó. 1955. 173 p.
IGYGY 316
MIr.I.

BROOKE-ROSE, Christine: A grammar of metaphor. [Tanulmány.] London, Secker & Warburg. 1958. 343 p.
Dedikált
IGYGY 3405
VIr.II.
Benne a szerző címe egy papírdarabon.

BROOKE-ROSE, Christine: The Sycamore Tree. [Regény.] London, Secker & Warburg. 1958. 252 p.
Dedikált
IGYGY 3404
AngIr.I.

BROWNING, Elizabeth Barrett: Portugál szonettek. (Ford., utószó: Máté József.) Bp., Pantheon. 1936. [24 p.] 11 p.
IGYGY 3401
AngIr.I.
Felvágatlan
Benne felső részén beragasztott fénykép reprodukció.

BROWNING, Robert: L’anneau et le livre. (The Ring and the Book.) [Regény.] ([Franciára ford.]: Georges Connes. [Előszó]: René Lalou.) Paris, Gallimard. (1959.) 710 p.
IGYGY 3407
AngIr.I.
Felvágatlan

BUDA Ferenc: Holt számból búzaszál. [Versek.] Bp., Magvető. (1982.) 55 p.
Dedikált
IGYGY 317
MIr.I.

Budapest székesfőváros Arany János érme. (Alapította a székesfőváros törvényhatósági tanácsa Arany János halála ötvenéves évfordulóján. Az 1936-1938. évi évköz érmének ünnepélyes átadása 1940. évi június 28-án.) [Bp.] [1940.] 41 p.
IGYGY 71
MIr.II.

Bukovinai székely népmesék 1. (Fábián Ágostonné meséi.) (Összegyűjtötte, bev.: Sebestyén Ádám. Nyelvészeti gondozás, szójegyzék: Rónai Béla. Jegyz.: Kovács Ágnes. Lektorok: Andrásfalvi Bertalan, Balog Lajos, Kovács Ágnes. Szerk.: Lovas Henrik.) Szekszárd, Tolna megyei Tanács V. B. Könyvtára. 1979., 1981. 392, 463 p.
IGy 4734
Népr.

Bukovinai székely népmesék 1-2. köt. (Fábián Ágostonné meséi. Fábián Ágostonné, Mátyás Rózsika, Fábián Ágoston, Györfi Rudolf, Györfi Rudolfné, Györfi Ferenc meséi.) (Összegyűjtötte, bev.: Sebestyén Ádám. Nyelvészeti gondozás, szójegyzék: Rónai Béla. Jegyz.: Kovács Ágnes. Lektorok: Andrásfalvi Bertalan, Balog Lajos, Kovács Ágnes. Szerk.: Lovas Henrik.) Szekszárd, Tolna megyei Tanács V. B. Könyvtára. 1979. 392 p.
IGy 4662
Népr.

BULATOVIĆ, Miodrag: Égre száll a vörös kakas. [Regény.] (Ford.: Ács Károly.) Novi Sad, Forum. 1963. 268 p.
IGYGY 3689
SzeIr.I.
A külső borítója szakadozott

BULATOVIĆ, Miodrag: Le loup et la cloche. (Regény.) ([Franciára ford.]: Janine Matillon.) Paris, Seuil. 1964. 185 p.
IGYGY 3690
SzeIr.I.
A számozatlan első oldalon autográf névbeírás: Illyés Gyula.

Bulgária felszabadulása az oszmán rabság alól. (Az 1877-78-as orosz-török felszabadító háború 100. évfordulója.) [Tanulmányok.] (Szerk.: Lengyel Károly.) Bp., Bolgár Kulturális Központ, TIT. 1977. 49 p. [10 t.]
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

BULLA Béla: Az alföld. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1940. 80 p.
/Kincsestár. 54. sz./
IGy 5359
Egyéb.II.

[BURGIO, Antonio]: Mohács Magyarországa. (Báró Burgio pápai követ jelentései.) (Ford.: Bartoniek Emma. Bev.: ?) Bp., Magyar Irodalmi Társaság. 1926. 163 p.
/Napkelet Könyvtára. 12.
IGy 4323
Tört.
Erősen rongálódott: borítója levált, kötése szétjött. ceruzás jegyzetek, és jelölések.

BURINE, Claude de: L’allumeur de réverbères. [Versek.] (Előszó: Jean Rousselot.) [h.n.] Rougerie. [é.n.] [48 p.]
Dedikált
IGYGY 2568 jav. 2586
FrIr.I.
Benne egy kockás papírdarab rajta fekete tintával egy cím van lejegyezve. Számozott.

BURINE, Claude de: Lettres à l’enfance. [Versek.] (Rajz: Roger Toulouse.) (Limoges) Rougerie (1957.) [40 p.]
Dedikált
IGYGY 258
5
FrIr.I.
Benne tollal egy javítás.

BURNIAUX, Constant: Poésie (1922-1963). [Versek.] (Előszó: Yves Gandon. Bev.: Constant Burniaux.) Paris, Éditions Universitaires. (1965.) 338 p.
Dedikált
IGYGY 2587
FrIr.I.

[BURNS, Robert]: Robert Burns válogatott versei. (Szerk.: Kéry László, Kormos István. Bev. tan., jegyz.: Kéry Lászó.) [Bp.] Szépirodalmi. 1952. 331 p.
IGYGY 3410
AngIr.I.

[BURNS, Robert]: Robert Burns versei. (Ford.: Arany János, Áprily Lajos, Devecseri Gábor, …stb.) Bp., Európa. 1972. 237 p.
/Lyra Mundi/
IGYGY 3408
AngIr.I.

BUSSELEN, Roland: Supplément d’âme. [Versek.] (Paris) Seghers, (1962.) 97 p.
IGYGY 2591
FrIr.I.
Felvágatlan. Számozott példány, 318.

BUTOR, Michel: Degrés. (Regény.) Paris, Gallimard. (1960.) 389 p.
IGYGY 2589
FrIr.I.
Az utolsó lap felvágatlan. A könyvben egy reklám található.

BÜCSKOV, SZ. P.: L. N. Tolsztoj nagy nemzeti eposza, ’A háború és béke’. [Tanulmány.] (Ford.: Görög Imre.) Bp., Szikra. 1949. 55 p.
/Marxista Ismeretek Kis Könyvtára. 67. /
IGYGY 3648
VIr.II.
A fedőlapon ceruzával egy név van lejegyezve. A külső borító eléggé szakadozott.

BÜKY Béla: A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse (1585, 1607). I. (Anatómai szavak.) Bp., Országos Orvostörténeti Könyvtár. 1967. 29-132 p.
Dedikált
IGy 5764
Nyelv.II.
Különlenyomat az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményeiből.

BÜKY József: A papírpénz fejlődésének történelmi vázlata. (Különös tekintettel Angliára.) [Tanulmány.] (Bev.: Büky József.) Bp., Káldor György Könyvkiadóvállalat. 1947. 140 p.
Dedikált
IGy 4303
Tört.

BYRON [George Gordon]: Kain.(Misztérium.) (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Mikes Lajos. Előszó: George Gordon Byron.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 68 p.
/Magyar Könyvtár. 129. sz./
IGy 5063
AngIr.I.
Sz1.
Borítólapjai leszakadtak, lapjaira hulló.

C

CADOU, René Guy: Hélène ou le Règne Végétal. (1944-1948). 1-2. köt. [Versek.] Paris, Pierre Seghers, (1952.) 93, 85 p.
IGYGY 2592– IGYGY 2592/a
FrIr.I.
Az első kötet első számozatlan oldalán ceruzás beírás.

Cahiers GLM. [Antológia.] [h.n.] GLM. 1955. 65 p. [8 t.]
IGYGY 3826
VAnt.
Folyóirat

CAILLOIS, Roger: A költészet packázásai. [Tanulmányok.] (Vál., ford.: Lontay László. Utószó: Eörsi István. Előszó: Roger Caillois.) [Bp.] Európa. [1966.] 223 p.
/Modern Könyvtár/
IGYGY 2595
FrIr.II.
Benne egy névjegykártya Illyés Gyula nevével.

CAILLOIS, Roger: L’incertitude qui vient des rêves. [Regény.] [Bev.: Roger Caillois.] Paris, Gallimard. (1956.) 165 p.
Dedikált
IGYGY 2594
FrIr.I.
Ceruzás bejegyzések.

CALDERON [de la Barca, Pedro]: Les cheveux d’Absolon. [Dráma.] ([Adaptálta, előszó]: Maurice Zermatten.) Neuchatel-Paris, Delachaux et Niestlé S. A. (1946.) 139 p.
/Collection Pour Un Théâtre Chrétien/
IGYGY 2593
SpaIr.I.

CALDWELL, Erskine: Isten földecskéje. [Regény.] (Ford.: Ruttkay Kálmán.) Bp., Európa. 1957. 290 p.
IGYGY 3411
AngIr.I.

CALDWELL, Erskine: La Route au tabac. [Regény.] ([Angolból franciára ford.]: Maurice E. Coindreau.) [Paris] Gallimard. (1947.) 230 p.
IGYGY 2596
AngIr.I.
A számozatlan első oldalak felvágatlanok és az első borítója kicsit szakadt.

CAMILAR, Eusebiu: A betyárok völgye. (Regény.) (Uószó: Al. Oprea. Ford.: Ignácz Rózsa.) Bukarest, Irodalmi.. 1962. 321 p.
IGYGY 3718
RomIr.I.

CAMUS, Albert: Közöny. (Regény.) (Ford.: Gyergyai Albert.) (Bp.) Révai. (1948.) 152 p.
/Révai Könyvtár. 17./
IGYGY 2601
FrIr.I.

CAMUS, Albert: La chute. [Elbeszélés.] [Paris] Gallimard. (1956.) 169 p.
/Œuvres d’Albert Camus/
IGYGY 2598
FrIr.I.
A
könyv részben ki van szakadva a kötésből.

CAMUS, Albert: Le mythe de Sisyphe. (Les essais XII.) [Esszé.] Paris, Gallimard. (1942.) 187 p.
IGYGY 2600
FrIr.I.

CAMUS, Albert. Lettres à un ami allemand. [Elmélkedés.] ([Előszó]: Albert Camus.) [Paris] Gallimard, (1948.) 86. p.
/Œuvres d’Albert Camus/
IGYGY 2597
FrIr.I.
A címlapon ceruzával Illyés neve van leírva. Ceruzás jelölések
.

CARCO, Francis: Brumes. [Regény.] Paris, Albin Michel. (1935.) 319 p.
IGYGY 2603
FrIr.I.
A könyv vége felvágatlan.

CARCO, Francis: Instincts. Promenade pittoresque a Montmartre. Panam. [Karcolatok.] ([Bev.]: Fortunat Strowski.) Paris, Librairie Stock. 1924. 127 p.
/Les Contemporains/
IGy 5054
FrIr.I.
Sz1.
Borítólapja leszakadt. Helyenként ceruzás jelölések.

CARCO, Francis: Nostalgie de Paris. [Regény.] Genève, Éditions du Milieu du Monde. 1942. 246 p.
IGYGY 2602
FrIr.I.
A számozatlan els
ő oldal jobb felső sarkában ceruzával egy szó van írva.

CARDENAL, Ernesto: A nyolc boldogság hegyén. [Teológiai elmélkedések, tanulmányok, versek.] (Vál., ford.: Balássy László. Előszó: Puszta Sándor.) (Bp.) Ecclesia. 1977. 301 p.
IGy 4222
Egyéb.II.
Válogatás

CARÊME, Maurice: Bruges. [Versek.] Bruxelles, Éditions Arcade. (1963.) 148 p.
Dedikált
IGYGY 2608
FrIr.I.
Fotók.

CARÊME, Maurice: Complaintes. [Versek.] [Rajzok: Felix de Boeck.] Paris, Fernand Nathan. (1975.) 175 p.
Dedikált
IGYGY 2609
FrIr.I.

CARÊME, Maurice: La lanterne magique. [Versek.] (Bruxelles,) (Maurice Carême.) (1954.) 127 p.
Dedikált
IGYGY 2604
FrIr.I.
Felvágatlan.

CARÊME, Maurice: La maison blanche. [Versek.] Paris, Éditions Bourrelier. (1949.) 146 p.
Dedikált
IGYGY 2605
FrIr.I.
Felvágatlan.

CARÊME, Maurice: L’envers du miroir. [Versek.] [Rajz a borítón: Marcel Delmotte.] Paris, Fernand Nathan. (1973.) 123 p.
Dedikált
IGYGY 2607
FrIr.I.
Benne egy papírdarabon a szerző címe.
Az elülső borító belső oldalán egy cím ceruzával.

CARÊME, Maurice: Mère. [Versek.] Bruxelles, [k.n.] 1953. 59 p.
Dedikált
IGYGY 2606
FrIr.I.
Benne a címlapon ceruzával egy cím van lejegyezve.
A könyv felvágatlan.

CARLYLE, [Thomas]: Burns. [Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Lévay József.) Bp., Franklin. 1892. 93 p.
/Olcsó Könyvtár. 833-834./
IGy 5013
VIr.II.
Sz1.
Néhány lap kijár belőle. Gerince szakadozott.

CARNOT, Paul: Hyppolyte Carnot et le ministère d l’instruction publique de la IIe République. (24 février – 5 juillet 1848.) [Tanulmány.] Paris, Presses Universitaires de France. 1948. 83 p.
/Collection du Centenaire de la Révolution de 1848./
IGYGY 3077
Tört.
A könyv felvágatlan és benne a Presses Universitaires de France Kiadó újdonságainak ajánlata (1948 április és június.)

CAROSSA, Hans: Elvarázsolt világ.[Regény.] (Ford., bev.: Thurzó Gábor.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 294 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3301
NémIr.I.

CARPENTIER, Alejo: Barokk zene. [Tanulmány.] (Ford.: Tóth Éva.) Bp., Magvető. (1977.) 139 p.
IGYGY 3815
Zene.I-II.

CARS, des Guy: La corruptrice. [Regény.] [Paris] (Librairie Flammarion.) (1969.) 377 p.
/J’ai Lu/
IGYGY 2610
FrIr.I.

CASSOU, Jean: Panorama de la littérature espagnole contemporaine. [Tanulmány.] (Előszó: Jean Cassou.) Paris, Kra, (1929.) 192 p.
IGy 5576
VIr.II.
Bizonyos lapok felvágatlanok és borítója, gerince nincs a könyvnek így kezd darabokra esni.

CASTIGLIONE, Baldassare: Az udvari ember. (15 képmelléklettel.) (Ford., előszó: Gróf Zichy Rafaelné.) [Bp.] Franklin. [1940.] 381 p.
IGYGY 3781
OlIr.I.
A számozatlan első oldal jobb felső sarkában ceruzával lejegyzett szám olvasható.

CAU, Jean: La Pitié de Dieu. [Regény.] [Paris] Gallimard. (1961.) 275 p.
IGYGY 2612
FrIr.I.
A könyvben megtalálható a könyvet átkötő piros szalag.

CAVALCA, Domenico: Vite scelte de’santi padri. (Volgarizzate.) ([Előszó, jegyz.]: Francesco Costéro.) Milano, Edoardo Sonzogno. 1879. 350 p.
IGYGY 3780
OlIr.I.
A címoldalon ceruzás bejegyzés.

CAYROL, Jean: Poèmes de la nuit et du brouillard. (Suivis de Larmes publiques.) [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1946.) 94 p.
/Collection Poésie. 45./
IGYGY 2613
FrIr.I.
A könyv hátsó borítója leszakadva. A könyv felvágatlan.

CELAN, Paul: Halálfúga. [Versek.] (Vál., ford., utószó: Lator László.) Bp., Európa. 1981. 135 p.
/Napjaink Költészete/
IGYGY 2614
NémIr.I.

CÉLINE, Louis-Ferdinand: Bagatelles pour un massacre. Paris, Les Éditions Denoël. (1937.) 379 p.
IGYGY 2615
FrIr.I.
A 4. számozatlan oldalon Erdély Ference ex librise.

[CELLINI, Benvenuto]: La vita di Benvenuto Cellini (Scritta da lui medesimo.) [Önéletírás.] ([Előszó]: Eugenio Camerini.) Milano, Societá Editrice Sonzogno. (1899.) 414 p.
/Biblioteca Classica Economica 5/
IGYGY 3776
OlIr.I.
A sorozatcím csak a könyv első fedelén olvasható dombornyomásban, a száma pedig a gerincen. A címlapon ceruzás bejegyzés a könyvön belül több helyen ceruzás kiemelés.

CENDRARS, Blaise: J’ai tué. [Elbeszélés.] ([Ill.]: Fernand Léger.) Paris, Éditions Georges Crés et Cie. [1919.] 21 p.
IGYGY 2616
FrIr.I.
Sz4.
Borítója és geince hiányzik. Lapjaira hulló.

Ce que veulent les communistes. [Pártprogram.] (Paris) Éditions du Parti Communiste Français. [é.n.] 15 p.
IGYGY 3259
Tört.
A kivágatok között.

CERVANTES, Miguel de: Az elmés Don Quijote de La Mancha. 1-2. köt. [Regény.] (Ford.: Győry Vilmos. Bev.: Márai Sándor.) (Bp.) Révai. (1942.) 598, 637 p.
IGYGY 3816 – IGYGY 3816/a
SpaIr.I.

CERVANTES, Miguel de: Don Quichotte. [Regény.] (Pest) (Heckenast.) (1852.) 243 p.
IGYGY 3816
SpaIr.I.
A külső borítója szakadozott. A számozatlan 1 és 2. oldalon ceruzás bejegyzések, a borító belső oldalán névbeírás. A könyvben ugyanaz a leltári szám szerepel, mint Az elmés Don Quijote de La Mancha. 1. köt.-ben. A leltárkönyvben 3817-es számon van bejegyezve.

CESBRON, Gilbert: La souveraine. [Regény.] [Paris] Robert Laffont. (1952.) 446 p.
/Le Livre de Poche/
IGYGY 2617
FrIr.I

CHAMISSO, Louis Charles Adelaide de: Slemil Péter. (Csodálatos története.) [Regény.] (Ford., előszó: Benedek György.) (Bp.) (Officina.) (1941.) 62 p.
/Officina Könyvtár. 6./
IGYGY 3302
NémIr.I.

CHAMPSON, André: La Superbe. [Regény.] [Paris] Plon (1967.) 550 p.
Dedikált
IGYGY 2619
FrIr.I.

CHAMSON, André: Les hommes de la route. [Regény.] [Ill.: F.-M. Salvat.] Paris, J. Ferenczi et Fils Éditeurs. (1927.) 172 p.
/Le Livre Moderne Illustré./
IGYGY 2618
FrIr.I.
A könyv külső borítója leszakadva: hiányzik. A szerző neve filccel az első számozatlan oldalon, amely a borító hiányában a fedlap is. Ugyanitt ceruzával egy szám olvasható.

Chanson anciennes. [Antológia.] ([Összegyűjt., szerk.]: Yvette Guilbert.) (Mainz-London-Paris,) (B. Schott.) [é.n.] 109 p.
/Collection Yvette Guilbert avec les airs originaux anciens/
Pecsét és leltári szám nélkül.
FrAnt.Chansons populaires bulgares. (Choisies et adaptées par Julie Kazaska.) Sofia, Imprimerie Nemetchek.1945. 82 p.
IGYGY 3662
BolIr.I.
Felvágatlan

CHARAIRE, Georges: Aventures. [Versek.] [Előszó: Claude Valéry.] (Paris) Seghers, (1966.) 58 p.
IGYGY 2621
FrIr.I.

CHARDIN, Teilhard de: Benne élünk. (Az isteni Miliő.) (Tanulmány a belső életről.) (Ford., bev.: P. Rezek Román.) Párizs-Bécs, Ahogy Lehet. 1965. 164 p.
IGYGY 3184
Egyéb.II.

CHARPIER, Jacques & SEGHERS, Pierre: L’art poétique. [Antológia.] (Paris) Éditions Seghers. (1956.) 715 p.
/Collection Melior/
IGYGY 3254
VAnt.

CHARPIER, Jacques: Le fer et le laurier. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1956.) 61 p.
IGYGY 2623
FrIr.I.

CHARTIER, Alain: Le quadrilogue invectif. [Tanulmány.] Paris, E. Droz. 1923. 72 p.
/Les Classiques Français du Moyen Age/
IGYGY 2624
Tört.
A könyv gerince leszakadófélben van.

CHATEAUBRIAND, F[rancois]: A vértanúk. [Regény.] 1-2. köt. (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Rada István.) Bp., Franklin. 1888. 282, 291 p.
/Olcsó Könyvtár. 591–598./
IGy 5067
FrIr.I.
Sz1.
Lapszélei szakadozottak Gerince töredezett, szétesőfélben.

CHAUCER, Geoffrey: Canterbury mesék. (Ford.: Benjámin László, Fodor András, Jánosy István, Kormos István, Mészöly Dezső, Szász Imre, Vas István. Szerk., bev., jegyz.: Lutter Tibor.) [Bp.] Franklin. [1950.] 296 p.
IGYGY 3412
AngIr.I.
A külső védőborítója szakadozott.

[CHÉNIER, André]: Poésies de André Chénier. [Versek. ] [Előszó: L. Ville.] Paris, Éditions R. Simon. [é.n.] 252 p.
IGYGY 2627
FrIr.I.
A könyv hátsó borítója félig ki van szakadva. A gerince kezd leválni. A könyv felvágatlan.

CHENNEVIÈRE, Georges: Le cycle de fêtes. [Versek.] ([Előszó]: Jules Romains.) Paris, Éditions du Sablier. (1940.) 217 p.
IGYGY 2629
FrIr.I.
Felvágatlan. Az elülső borító belső oldalán egy ceruzával beírt párizsi cím olvasható.

CHENNEVIÈRE, Georges: Œuvres poétiques. [Versek.] ([Előszó]: Jules Romains. Bev.: André Cuisenier, René Maublanc.) Paris, Gallimard. 1929. 230 p.
/Les Éditions de la Nouvelle Revue Française/
IGYGY 2628
FrIr.I.
A könyv hátsó borítóján kívül ceruzával egy mondat van lejegyezve.

[CHERBULIEZ, Victor]: Cherbuliez Viktor: Vörösek és feketék. [Regény.] 1-3. köt. (Bp.) Légrády Testvérek. [é.n.] 143, 150, 150 p.
IGYGY 2630
FrIr.I.
A három kötet össze van fűzve. A könyv kijött a külső borítójából és darabokban van.

CHESTERTON, [Gilbert Keith]: Hagyományok és hazugságok. (Ford., bev. tan.: Hevesi Sándor.) [Bp.] Révai. [1919.] 316 p.
IGYGY 3414
AngIr.I.

CHESTERTON, [Gilbert Keith]: Muzsika. (Válogatott versek.) (Ford., utószó: Raics István.) Bp., Rózsavölgyi és Társa. [1944.] 58 p.
IGYGY 3413
AngIr.I.
Felvágatlan.

CHOLNOKY Viktor: Kaleidoszkóp. [Karcolatok.] (Bev.: Kárpáti Aurél.) Bp., Élet. 1914.
256 p.
/Bibliotheca Vitae - Az Élet Könyvei/
IGYGY 318
MIr.I.

Chrestomathie du moyan age. [Irodalmi szemelvények gyűjteménye.] [Ford., jegyz., bev.: G. Paris, E. Langlois.] Paris, Hachette. 1897. 352 p.
VAnt.
Pecsét és leltári szám nélkül

CHURCH, J.A.: Római élet Cicero korában. 2. rész. [Regényes korrajz.] (Ford.: Szilasi Móricz.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 81 p.
/Magyar Könyvtár/
IGy 5010
Tört.
Sz1.
Borítólapja hiányzik. Lapjaira hulló.

Cigány népdalok és táncok (A dallamokat Csenki Imre a szövegeket Csenki Sándor gyűjtötte.) (Lektorálta: Víg Rudolf. Szövegeket átnézte: Vekerdi József.) 1-2. köt. Bp., Zeneműkiadó. (1977.) 20, 23 p.
IGYGY 331 - IGYGY 331/a
Zene.I-II.

Cikkgyűjtemény. (Kézirat.) [h.n.] (Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat.) [é. n.] 40 p.
IGy 4219
Tört.
A könyv fűzött, nincs borítója. Ceruzás jelölések.

CIORAN, E. M.:Précis de décomposition. [Tanulmány.] [Paris] Gallimard. (1949.) 255 p.
IGYGY 6186
Fil.
A hátsó borító külső oldalán ceruzával egy név olvasható. Az utolsó oldal bal felső sarkában ceruzával egy szám van lejegyezve.

CLANCIER, G[eorges]-E[mmanuel]: La fabrique du roi. (Le pain noir 2.) [Regény.] Paris, Robert Laffont. (1957.) 357 p.
IGYGY 2634
FrIr.I.

CLANCIER, Georges-Emmanuel: De Rimbaud au surréalisme. (Panorama critique.) [Tanulmányok és versek.] ([Előszó]: Georges-Emmanuel Clancier.) (Paris) Pierre Seghers. (1953.) 501 p.
/Poètes d’Aujourd’
Hui/
IGYGY 3084
FrIr.II.
A könyv gerince megsérülve. A könyvben több helyen ceruzás bejegyzések. Benne egy levél a magyar P.E. N. Clubtól. Az első számozatlan oldalon Illyés Gyula neve ceruzával.

CLANCIER, Georges-Emmanuel: La halte dans l’été. [Regény.] Paris, Robert Laffont. (1976.) 232 p.
Dedikált
IGYGY 2635
FrIr.I.

CLANCIER, Georges-Emmanuel: Le pain noir. [Regény.] Paris, Robert Laffont. (1956.)
340 p.
Dedikált
IGYGY 2633
FrIr.I.
Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzés.

CLANCIER, Georges-Emmanuel: Les arènes de Vérone. [Novellák.] Paris, Robert Laffont. (1964.) 209 p.
IGYGY 2631
FrIr.I.

CLANCIER, Georges-Emmanuel: Les incertains. [Regény.] (Paris.) Seghers. (1965.) 264 p.
IGYGY 2632
FrIr.I.

CLANCIER, Georges-Emmanuel: Oscillante parole. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1978.)
116 p.
Dedikált
IGYGY 2636
FrIr.I.
A könyvben Illyés Gyula francia nyelvű levele, és a könyv reklámszalagja.

CLANCIER, Georges-Emmanuel: Terres de mémoire . (Suivie de Vrai visage.) [Versek.] [Bev.: Georges-Emmanuel Clancier.] Paris, Robert Laffont. (1965.) 278 p.
Dedikált
IGYGY 2637
FrIr.I.
Benne a bevezetőben egy kijelölés. Több helyen ceruzás jelölés, a könyvben egy könyvreklám a költőről.

CLARETIE, Jules: Le Prince Zilah. (Roman parisien.) [Regény.] [Előszó: Jules Claretie.] Paris, E. Dentu, Libraire de la Société des Gens de Lettres 1884. 438 p.
/Romans de Jules Claretie/
IGYGY 2638
FrIr.I.
Az utolsó oldalon a bal felső sarokban egy szám olvasható.

CLAUDEL, Paul: L’histoire de Tobie et de Sara. (Moralité en trois actes.) [Színmű.] [Bev.: Paul Claudel.] [Paris] Gallimard. (1942.) 127 p.
IGYGY 2639
FrIr.I.

CLÉMENT, Roland: Kaki Blues. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1954.) 44 p.
/Collection Poésie. 54./
IGYGY 2641
FrIr.I.

COCTEAU, Jean: Allégories. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1941.) 89 p.
IGYGY 2642
FrIr.I.
A könyv felvágatlan. Számozott példány: 1194. Benne egy áttetsző papíron Cocteau neve és alatta egy vers?

COCTEAU, Jean: Bacchus. [Színmű.] ([Előszó]: Jean Cocteau.) [Paris] Gallimard. (1952.) 218 p.
IGYGY 2645
FrIr.I.
A könyv kijött a kötéséből. A címlapon tollal Thordai István írt neve és címe olvasható. Az előszóban ceruzával egy szó van lejegyezve. 20. oldalon ceruzás jelölés.

COCTEAU, Jean: La machine infernale. ([Színmű.]) [Paris] Bernard Grasset. (1934.) 191 p.
/Le Livre de Poche/
IGYGY 2648
FrIr.I.

COCTEAU, Jean: Le rappel à l’ordre. [Esszék.] ([Előszó]: Jean Cocteau.) Paris, Delamain et Boutelleau. (1926.) 296 p.
/Librairie Stock/
IGYGY 2644
FrIr.I.
A könyv első borítója le van szakadva. A könyv gerinc félig le van szakadva. Az első számozatlan oldal bal felső sarkában tintával egy név olvasható.

COCTEAU, Jean: Les chevaliers de la Table Ronde. [Színmű.] ([Előszó]: Jean Cocteau.) [Paris] Gallimard. (1937.) 215 p.
IGYGY 2646
FrIr.I.
Felvágatlan és kezd a kötéséből kiszakadni.

COCTEAU, Jean: Orphée. [Tragédia.] Paris, Delamain et Boutelleau. (1927.) 131 p.[2 t.]
/Librairie Stock/
IGYGY 2647
FrIr.I.

COCTEAU, Jean: Plain-chant. [Versek.] Paris, Delamin, Boutelleau et Cie. (1923.) 48 p.
/Librairie Stock/
IGYGY 2643
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince leszakadt.

COFFY, Robert: Dieu des athées. (Marx, Sartre, Camus.) Lyon, Chronique Sociale de France. (1966.) 175 p.
/Le Fond du Problème/
IGYGY 2802
FrIr.II.

COHEN, Marcel: Pour une sociologie du langage. [Tanulmány.] (Előszó: Marcel Cohen.) Paris, Albin Michel. (1956.) 396 p.
/Sciences d’Aujourd’hui/
IGYGY 2649
Nyelv.II.
Felvágatlan.

COLERUS, Egmont. Az egyszeregytől az integrálig. (Amit a matematikából mindenkinek tudnia kell.) [Tanulmány.] (Bev.: Egmont Colerus.) Bp., Franklin. [194?] 331 p.
/A Búvár Könyvei. V./
IGy 4660
Egyéb.II.

COLERUS, Egmont: Pythagorastól Hilbertig a matematika történetének korszakai és mesterei. (Amit a matematika történetéről mindenkinek tudnia kell.) [Tanulmány.] (Ford.: Winkler József Péter. Előszó: Egmont Colerus.) Bp., Franklin. [194?] 290 p.
/A Búvár Könyvei. 17./
IGy 4661
Egyéb.II.
Felvágatlan.

Comédie Française. (Salle Louxembourg.) [Műsorfüzet.] [Paris] [k.n.] (1954.) [40 p.]
IGYGY 2652
Szính.
Benne: André Mari névjegykártyája valamint a L’Illustre Théâtre előfizetési hirdetése. A hátsó borítóra egy cím van írva.

Comédie Française. (Salle Richelieu.) [Műsorfüzet.] [Paris] [k.n.] (1954.) [40 p.]
IGYGY 2651
Szính.

Comment lire les formes et les lignes de la main. [Tanulmány.] [Paris] S. P. L. E. 1946. 47 p.
IGYGY 3295
Egyéb.II.

CONCHON, Georges: L’état sauvage. [Regény.] Paris, Albin Michel. (1964.) 267 p.
IGYGY 2653
FrIr.I.

Connaissance de Pierre Albert-Birot. (Témoignages-Hommages-Études-Notes.) (Suivis d’un chapitre inédit de „Grabinoulor”) [Emlékkönyv.] ([Vál., sajtó alá rend.]: Max Pons.) Saint-Front-sur-Lémance, Éditions du Cercle Culturel et Artisanal de Bonaguil. 1968. 128 p.[1 t.]
/«La Barbacane» Revue des Pierres et des Hommes/
Dedikált (Max Pons, Illyés Gyulának.)
IGYGY 2470
FrIr.II.
A könyv a 163. sz. pld.

Contes à rire et aventures plaisantes. (ou Récréations françaises.) [Elbeszélések, mesék.] ([Előszó]: A. Chasssant.) Paris, Théophile Belin. 1881. 411 p.
IGYGY 3281
FrAnt

Conteurs slovenes contemporains. [Elbeszélések.] ([Szlovénból franciára ford.]: Zorica Hadjui-Vidojković, Victor Jesenik, Jean Yves Lacroix, Vera Naumov, Claude Vincenot. [Szerk.]: Božidar Borko, Elza Jereb.) [h.n.] Associatio des Écrivains Slovènes. 1965. 315 p.
IGYGY 3704
SzloIr.I.

Contos brasileiros. (Brasilianische Lektüre mit Übersetzungshilfen und Erläuterungen.) [Elbeszélések.] Berlin-Schöneberg. Langenscheidt KG-Verlagsbuchhandlung. (1963.) 104 p.
/Langenscheidts fremdsprachliche Lektüre. 54./
IGy 5580
PorIr.I.

Contos portugueses. (Portugiesische Lektüre mit Übersetzungshilfen und Erläuterungen.) [Elbeszélések.] Berlin-Schöneberg. Langenscheidt KG-Verlagsbuchhandlung. (1963.) 148 p.
/Langenscheidts fremdsprachliche Lektüre. 53./
IGy 5579
PorIr.I.

[COPPÉE, Francois]: Coppée Ferencz költeményeiből. [Versek.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál.
Ford.: Bogdánfy Lajos.) Bp., Franklin. 1898. 53, 16 p.
/Olcsó Könyvtár. 1067./
IGy 5068
FrIr.I.
Sz1.
Felvágatlan.

[CORNEILLE, Pierre]: Chefs-d’œuvre de P. Corneille. 1-4. köt. [Drámák.] l. köt. ([Előszó]: Bernard Le Bovier de Fontenelle. 3. köt. [Előszó]: Voltaire.) Paris, Mme Veuve Dabo. 1822.
262, 291, 300, 270 p.
IGYGY 2655 – IGYGY 2655/a – IGYGY 2655/b – IGYGY 2655/c
FrIr.I.

CORNEIILE, [Pierre]: Cid. (Tragédia.) (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Radó Antal.) Bp., Franklin. [é.n.] 83 p.
/Olcsó Könyvtár. 669–670./
IGy 5070
FrIr.I.
Sz1.
Borítólapjai leszakadtak és a könyv kezd kettéválni. A hátsó borító hiányzik, helyenként felvágatlan.

[CORNEIILE, Pierre]: Corneille Péter: Cinna, vagy Augustus kegyelme. (Tragédia öt felvonásban.) (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Pajor István.) Bp., Franklin. 1887. 92 p.
/Olcsó Könyvtár. 548./
IGy 5069
FrIr.I.
Sz1.
Borítólapjai leszakadtak, lapjaira hulló.

CORNEILLE, Pierre: Horace. [Tragédia.] (Magyarázta: Pekár Károly. Sorozatot szerk.: Theisz Gyula, Matskássy József.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) 92 p. [1 t.]
/Franczia Könyvtár. 16./
IGYGY 2657
FrIr.I.
A könyvben több helyen ceruzás kijelölés. A címlapon, az utolsó oldalon és a hátsó borító belső oldalán ceruzás bejegyzés.
A könyv kiszakadó félben a kötéséből.

CORNEILLE, Pierre: Rodogue. [Tragédia.] ([Utószó, jegyz.]: Raphaël Pangaud. [Sorozatot szerk.]: Léon Lejalle.) Paris, Librairie Larousse. (1936.) 104 p. [3 t.]
/Classiques Larousse/
IGYGY 2656
FrIr.I.

COŞBUC, George: A pásztorlány. (Válogatott versek.) (Ford.: Áprily Lajos, Deák Tamás, Fodor András, stb. Utószó: I. Popper. Szerk.: Jékely Zoltán, V. András János.) Bp., Európa. 1958. 250 p.
IGYGY 3719
RomIr.I.

COSTER, De Charles: La légende et les aventures héroiques joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays des Flandres et ailleurs. [Regény.] [Előszó: Romain Rolland.] Paris, Hier et Aujourd’hui. [é.n.] 524 p.
/Chefs-d’Œuvre Étrangers d’Hier & D’Autre/
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül A gerinc és a hátsó borítólap hiányzik. A 170. és a 171. oldal között 2 lapocska francia és magyar nyelvű jegyzetekkel, tollal és ceruzával

COSTER, De Charles: Thyl Ulenspiegel. (Regény.) (Ford.: Illyés Gyula, Szabó Lőrinc. Utószó: Lengyel Balázs.) [Bp.] Európa. 1985. 657 p.
/A Világirodalom Klasszikusai/
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül

COURTADE, Pierre: Felsőbbrendű állatok. (Elbeszélések.) (Ford.: Murányi-Kovács Endre.) Bp., Európa. 1957. 183 p.
IGYGY 2659
FrIr.I.

COURTELINE, Georges: Boubouroche–L’article 330.– Lidoire – Les balances – Gros chagrins. – Les boulingrin. – La conversion d’Alceste. Paris, Arthème Fayard. [é.n.] 126 p.
/Modern-Théatre/
IGYGY 2588
FrIr.I.
A könyv utolsó oldala ki van tépve. A
számozatlan első oldalon a Nemzeti Színház Könyvtárának a pecsétje. A könyv gerincén a Nemzeti Színház Könyvtárának a Leltári Száma. Illusztrációkkal.

COURTELINE, Georges: Boubouroche–L’article 330.– Lidoire – Les balances – Gros chagrins. – Les boulingrin. – La conversion d’Alceste. Paris, Arthème Fayard. [é.n.] 123 p.
/Modern-Théatre/
IGYGY 2660
FrIr.I.
A könyvb
ől egyes lapok kijárnak és benne több helyen ceruzás bejegyzések vannak.

COUSIN, Gabriel: L’ordinaire amour. [Versek.] Paris, Gallimard. (1958.) 178 p.
Dedikált (A szerző Illyés Máriának.)
IGYGY 2661
FrIr.I.
A könyv felvágatlan. Benne egy levél Illyés Máriának megcímezve fekete tollal és egy géppel írt vers.

CREANGA, Ion: Ionica gyerekkora. (Regény.) (Ford.: R. Berde Mária. Kötet verseinek ford.: Kiss Jenő.Bev.: Geo Serban.) [Bp.] Révai. [1950.] 105 p.
IGYGY 3720
RomIr.I.

CROCE, Benedetto: Történelem és szabadság. [Tanulmány.] (Előszó: Csécsy Imre. Ford.: Bíró Pál, Kinszki Imre.) Bp., Századunk. 1940. 133 p.
IGYGY 3782
Tört.

CUREL, François de: Théâtre complet. Tome III. (L’invitée- La nouvelle idole.) [Színdarab] ([Jegyz.]: François de Curel.) Paris, Éditions Georges Crès et Cie. 1920. 251 p.
IGYGY 2663
FrIr.I.
A könyv első számozatlan oldalán ceruzával leírt név olvasható. Az utolsó oldalon egy pecsét nyoma: egy körben egy négyes. Ceruzás bejegyzések.

CUSHING, G. F.: Hungarian [Tanulmány.] London-Paris, Mouton & Co.-The Hague. 1965. [704]-720. p.
Dedikált
IGYGY 3419
Finnug.II.–Klny.


CUSHING, G. F.: József Bajza. [Tanulmány.] (Bristrol) (The Slavonic - East European Review) (1958) 100-112. p.
Dedikált
IGYGY 3418
MIr.II.–Klny.
Különlegyomat a The Slavonic – East European Review 1958. decemberi, 88. sz.-ból.


CUSHING, G. F.: Problems of Hungarian Literary Criticism. [Tanulmány.] [h.n.] (The Slavonic–East European Review) (1962) 342-355. p.
Dedikált
IGYGY 3417
MIr.II.–Klny.
Különlegyomat a The Slavonic – East European Review 1962. júniusi 95. sz.-ból.


CUSHING, G. F.: The Birth of National Literature in Hungary. [Tanulmány.] [h.n.] (The Slavonic - East European Review) (1960) 460-475. p.
Dedikált
IGYGY 3415
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a The Slavonic - East European Review 1960. júniusi 91. sz.-ból


CUSHING, G. F.: The Desiderative in Hungary. [Tanulmány.] [h.n.] (The Slavonic - East European Review) (1963) 135-143. p.
Dedikált
IGYGY 3416
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat a The Slavonic - East European Review 1963. decemberi 98. sz.-ból


CUSHING, G. F.: Votyak (Udmurt.) [Tanulmány.] London-Paris, Mouton & Co.-The Hague. 1965. [748]-750. p.
Dedikált
IGYGY 3419/a
Finnug.II.–Klny.

CZAKÓ Gábor: A szoba. [Kisregény.] Bp., Magvető. 1970. 139 p.
Dedikált
IGYGY 374
MIr.I.

CZAKÓ Gábor: A szoba. Megváltó. Sárkánymese. [Kisregények.] Bp., Magvető. (1982.)
399 p.
Dedikált
IGYGY 373
MIr.I.

CZAKÓ Gábor: Sorrendben. [Novellák. Drámák.] Bp., Szépirodalmi. (1981.) 269 p.
Dedikált
IGYGY 371
MIr.I.

CZEGLÉDY Károly – DEÉR József – GUNDA Béla: A magyarság őstörténete. (Szerk., előszó: Ligeti Lajos.) Bp., Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda. 1943. 289 p.
IGy 4305
Tört.
Benne ceruzás kijelölések.

CZEIZEL Endre: A magyarság genetikája. [Tanulmány.] (Lektorok: Hanák Péter, Vida Gábor.) Debrecen, (Csokonai.) 1990. 262 p. [20 t.]
Dedikált
IGYGY 6104
Egyéb.II.
Benne egy újévi üdvözlőkártya angolul aláírás nélkül.

CZIGÁNY György: Aszfaltfolyók. (Versek.) Bp., Magvető. (1974.) 110 p.
Dedikált
IGYGY 375
MIr.I.

CZIGÁNY György: Csak a derű óráit számolom… [Riportok, interjúk.] Bp., Zeneműkiadó. 1981. 314 p.
Dedikált
IGYGY 376
MIr.I.

CZIGÁNY György: Hazát. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1979.) 82 p.
Dedikált
IGYGY 6219
MIr.I.

CZIGÁNY Lóránt: „Gyökértelen mint a zászló nyele…” (A természetes világkép felbomlása az ötvenhatos nemzedék költészetében.) [Tanulmány.] München, Új Látóhatár. 1981. 35 p.
Dedikált
IGYGY 378
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Új Látóhatár XXXI. évf.-nak 3–4. sz.-ból.

CZIGÁNY Lóránt: „Neved ki diccsel ejtené…” (Személyi kultusz Ferenc József és Rákosi Mátyás korában.) [Tanulmány.] [Új Látóhatár?] (1978.) 35-68. p.
Dedikált
IGYGY 377
Tört.–Klny.

CZÍMER József: Függöny nélkül. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. (1985.) 300 p.
Dedikált
IGYGY 380
Szính.

CZÍMER József: Közjáték. [Tanulmány.] (Lektor: Tüskés Tibor.) [Bp.] Pátria Könyvek. 1992. 512 p. [9 t.]
Dedikált (Illyés Gyulánénak)
Szính.
Pecsét és leltári szám nélkül
A szövegben ceruzás kijelölések.

CZÍMER József: Színház és irodalom. [Cikkek és tanulmányok.] (Előszó: Czímer József.) Bp., Szépirodalmi. 1980. 314 p.
Dedikált
IGYGY 379
Szính.

CZÍMER József: Többes szám első személy. [Cikkek.] Bp., Magvető. (1989.) 281 p.
Dedikált
IGYGY 6178
Szính.

CZINE Mihály: Móricz Zsigmond. [Monográfia.] Bp., Gondolat. 1968. 189 p.
/Nagy Magyar Írók/
Dedikált
IGYGY 1396
MIr.II.
A borító első belső oldalán tintával írott lakcím

CZINE Mihály: Nép és irodalom. [Tanulmányok.] 1-2. köt. Bp., Szépirodalmi. 1981. 557, 414 p.
Dedikált
IGYGY 381 – IGYGY 381/a
MIr.II.

[CZIPRI Éva]: Czipri Éva versei. (Erdélyi Attila rajzai. Bev.: Weöres Sándor. [Utószó]: Rónay György.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1979. [30 p.] [7 t.]
Leltári szám?
MIr.I.
Készült 250 számozott példányban. 44. sz. pld.

[CZUCZOR Gergely]: A harcban erős – a békében igaz. (Szemelvények.) (Tan., sajtó alá rend.: Kürti Péter, Vágovits Gyula, Major Ferenc.) [Érsekújvár] Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete. [1966.] 54 p.
IGYGY 6021
MIr.I.
Emlékfüzet Czuczor Gergely halálának századik évfordulójára.

Cs

CSABAI István: A végvári magyarság és kultúrája. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Ortutay Gyula.) Bp., (Magyarságtudomány.) 1939. 158 p.
/A Magyarságtudomány Könyvei. II./
IGy 4520
Tört.
Felvágatlan.

Csak tiszta forrásból. [Tanulmányok.] (Szerk., előszó: Szépfalusi István.) Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1980. 129 p.
/Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Kiadványai. 12./
IGYGY 1881
Népr.
Az első külső borítón ceruzával egy jegyzet.

Családi kör. (Antológia.) (Vál., szerk.: Makoldi Mihályné. Lektorálta: Simó Tibor.) Bp., Táncsics. 1976. 244 p. [4 t.]
IGYGY 3946
MAnt.
Illyés Gyula Szekszárd felé c. verse szerepel a kötetben

F. CSANAK Dóra: Két korszak határán. (Teleki József, a hagyományörző és a felvilágosult gondolkodó.) [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1983. 491 p.
/Irodalomtörténeti Könyvtár. 38./
Dedikált
IGYGY 521
MIr.II.CSANÁDY János: Fölzúdul a táj. (Versek.) Bp., Magvető. 1958. 70 p.
Dedikált
IGYGY 320
MIr.I.

CSAO Su Li: Változás Lic Jac Zsuanban.(Regény.) (Ford.: Vargyas Lajos. Bev.: V. Krivcov.) (Bp.) Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat. [1950.] 211 p.
IGYGY 3973
KínIr.I.
A könyv félig ki van szakadva a kötéséből, címoldala kivált.

[CSAPLÁR Ferenc]: Kassák Lajos Bartók-verse. Bemutatja Csaplár Ferenc. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Taxner-Tóth Ernő. Lektor: Demény János.) [Bp.] Magyar Helikon. 1981. 85 p.
/Kézirattár/
Dedikált (Csaplár Ferenc)
IGYGY 1017
MIr.II.
Benne két angol nyelvű formanyomtatvány és Csaplár Ferenc levele. Illyés Gyulának:„Tisztelgés Bartóknak Törvényszerűnek érzem azt a közös vonást, amely azokat a magyar költőket összefűzi, akiket Bartók személy vers írására indítatott. A közösségi iránti szomj és kötelességérzet vonása ez; s a közösség megtartó s megváltó erejében való hit vagy legalább remény.
Illyés Gyula
Igen Tisztelt Illyés Úr, kérem, szíveskedjék a fenti szövegrészletet a fenti tördelés szerint kézzel leírni-címmel és aláírással, egy hasonló fekvő papírlapra.
Tisztelettel és köszönettel: Csaplár Ferenc”

CSAPLÁROS István: A XIX. századközépi Magyarország képe egy francia festő művészetében. (Théodore Valério magyar albumja és annak francia visszhangja.) [h.n.] Magyarságtudomány. [é.n.] 581-584. p.. [1 t.]
IGy 4498
MüvTört.–Klny.
Különlenyomat a Magyarságtudomány I. évf. 4. sz.-ból.

CSATHÓ Kálmán: Linának szerencséje akadt. [Regény.] Bp., Uj Idők. (Singer és Wolfner.) (1944.) 123 p.
Dedikált
IGYGY 325
MIr.I.
Benne: Könyvismertetés: Linának szerencséje akadt. (Csathó Kálmán regénye.) Gépirat. 1 (A/4) oldal

CSATÓ Sándor: A „Nagy Varieté”-ben. (Szatíra.) (Ill.: Mikulka Gyula.) Bp., Művelt Nép. 1953. 35 p.
/Színjátszók Könyvtára. 64./
IGy 3060
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

CSÁK Gyula: A legnagyobb sűrűség közepe. [Kisregény.] Bp., Magvető. 1979. 183 p.
Dedikált
/Rakéta Regénytár/
IGYGY 319
MIr.I.

CSÁNYI László: „ A természet leánya”. (Goethe és Christiane Vulpius.) [Tanulmány.] Bp., (Akadémiai.) 1969. 77-92 p.
Dedikált
IGy 5701
VIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Filológiai Közlöny 1969/1-4. sz.-ból.CSÁNYI László: Babits és Szekszárd. [Tanulmány.] Szekszárd, Tolna megyei Tanács Levéltára. 1972. 273-322. p.
Dedikált
IGYGY 106
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat Tanulmányok Tolna megye történetéből. III.

CSÁNYI László: Égtájak utassal. [Tanulmányok.] (Szerk., bev.: Vadas Ferenc.) Szekszárd, Tolna Megyei Tanács, Béri Balogh Ádám Múzeum. 1987. 190 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak Vadas Ferenc)
/Múzeumi Füzetek/
IGYGY 323
MIr.II.

CSÁNYI László: Szekszárdi napló. [Napló.] Bp., Magvető. (1979.) 190 p.
Dedikált
IGYGY 322
MIr.I.

CSÁNYI László: Vörösmarty szerelmei. [Tanulmányok.] (Lektorálta: Fekete Sándor, Tüskés Tibor.) (Szekszárd) (Tolna megyei Tanács.) [1975.] 120 p.
Dedikált
IGYGY 2334
MIr.II.
Az első számozatlan lapon ceruzával írt cím található. A könyvben egy papírdarab Csányi lászló címével

CSÁSZÁR Elemér: A deákos iskola. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Dézsi Lajos.) Bp., Ráth Mór Bizománya. 1905. 48 p.
/Magyar Irodalomtörténeti Értekezések. 2./
IGy 5703
MIr.II.–Klny.
Kezd kiszakadni a kötéséből.CSÁTH Géza: Írások az élet jó és rossz dolgairól. (Kritikák, cikkek, karcolatok.) (Vál., szöveggond., jegyz., bev.: Dér Zoltán.) Szabadka, Életjel. 1975. 337 p.
IGYGY 324
MIr.I.

CSÁVOSSY György: Fütyörészve. (Versek.) Bukarest, Irodalmi. 1962. 93 p.
Dedikált
/Forrás/
IGYGY 326
MIr.I.

Cseh és szlovák költők antológiája. (Ford.: Aczél Tamás, Devecseri Gábor, Donga György, stb.) (Szerk.: Hegedűs Zoltán, Kovács Endre. Előszó: Josef Rybák. Jegyz.: Kovács Endre.) [Bp.] Szépirodalmi. 1953. 250 p.
IGy 5467
VAnt.
Tartalomjegyzékben ceruzás aláhúzások.

Cseh és szlovák költők antológiája. (Ford.: Berzy András, Darvas János, Horváth Béla, stb. Összeáll., sajtó alá rend.: Straka Anton.) (Bp.) Renaissance Kiadás. (1936) 110 p.
IGy 5469
VAnt.
A könyv bizonyos részei ki vannak szakadva. Benne egy könyvfeladó csekk a Nyugattól.

CSEHOV, [Anton Pavlovics]: A körorvos és más elbeszélések. (Ford.: Sík Endre.) Bp., Magyar-Szovjet Művelődési Társaság. (1945.) 93 p.
/Jószomszédság Könyvtára/
IGYGY 3544
OrIr.I.
A könyv a borítójából kiszakadt.

CSEHOV, Anton Pavlovics: A rendjel. (És egyéb jelenetek.) (Bev.: Hubay Miklós.) Bp., Népszava. 1954. 67 p.
/Színjátszók Könyvtára. 77-78./
IGy 5488
OrIr.I.
Sz3.

CSEHOV, [Anton Pavlovics]: A tokbabújt ember. [Elbeszélések.] (Ford., előszó: Lányi Sarolta.) Bp., Szikra. 1948. 215 p.
IGYGY 3550
OrIr.I.
A külső védő borítója le van szakadva a könyvnek.

[CSEHOV, Anton Pavlovics]: Csehov Antal: A fekete barát és egyéb elbeszélések. (Ford.: Honti Rezső.) Bp., Népszava. 1925. 183 p.
/Csehov Antal Összes Elbeszélő Művei. II./
IGYGY 3547
OrIr.I.
Sz4.
Borítói és gerince leszakadva, lapszélei szakadozottak. A címlapon kék tollal Illyés neve.

CSEHOV, Anton Pavlovics] Csehov Antal: A koldus és egyéb elbeszélések. (Ford.: Peterdi István.) Bp., Népszava-Könyvkereskedés Kiadása. 1925. 175 p.
/Csehov Antal Összes Elbeszélő Művei. IV./
IGYGY 3548
OrIr.I.
A könyv borítója le van válva és a lapok kijárnak belőle.

[CSEHOV, Anton Pavlovics] Csehov Antal: A semmirekellő. A halál árnyai. (Ford.: Goda Géza.) [Franklin.] Franklin-Társulat. [1948.] 187 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 3551
OrIr.I.
A könyv borítója félig le van szakadva.

[CSEHOV, Anton Pavlovics]: Csehov Antal: A vizsgálóbíró és egyéb elbeszélések. (Ford.: Peterdi István.) Bp., Népszava. 1927. 188 p.
/Csehov Antal Összes Elbeszélő Művei. 5./
IGYGY 3552
OrIr.I.
Sz4.
Borítói és gerince leszakadva, lapszélei szakadozottak.

[CSEHOV, Anton Pavlovics]: Csehov Antal beszélyei és rajzai. (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: Ambrozovics Dezső.) Bp., Franklin. 1899. 167 p. + 16 p.
/Olcsó Könyvtár. 1076–1078. sz./
IGy 5049
OrIr.I.
Sz1.
Gerince szakadozott és kezd leszakadni a borítója is.

[CSEHOV, Anton Pavlovics] Csehov Antal: Idegen kenyéren és egyéb elbeszélések. (Ford.: Peterdi István.) Bp., Népszava-Könyvkereskedés Kiadása. 1925. 176 p.
/Csehov Antal Összes Elbeszélő Művei. III./
IGYGY 3546
OrIr.I.
A könyv borítója le van szakadva.

CSEHOV, [Anton Pavlovics]: Muzsikok. [Elbeszélés.] (Bp.) (Napsugár Kiadó.) [é.n.] 31 p.
/Napsugár Könyvek/
IGYGY 3549
OrIr.I.
Sz4.
Mindkét borítója leszakadva. A pecsét a hátsó leszakadt borítón van.

[CSEHOV, Anton Pavlovics] Csehov Antal: Zarka hiszóriák. [Elbeszélések.](Ford.: Zsatkovics Kálmán.) Ungvár, Lévai Mór Könyvnyomdájából. [é.n.] 192 p.
IGYGY 3553
OrIr.I.
Borítója szakadozott.

[CSEHOV, Anton Pavlovics]: Tchékhov, A.: Œuvres. (La mouette; L’oncle Vania; Les trois sœurs; La cerisaie.) (Théâtre.) [Franciára ford., bev.: Elsa Triolet.] Paris, Les Éditeurs Français Réunis. (1954.) 449 p.
/Œuvres de A. Tchekhov/
IGYGY 3555
OrIr.I.
A könyv felvágatlan.

CSEHOV, [Anton Pavlovics]: Vanja bácsi (Jelenetek a falusi életből négy felvonásban.) (Ford.: Jób Dániel.) Bp., Athenaeum. 1920. 103 p.
IGYGY 3545
OrIr.I.

CSELÉNYI László: Erők. (Versek.) (Bratislava) Slovenské Vydavatel’stvo Krásnej Literatúry, 1965. 55 p.
Dedikált
IGYGY 328
MIr.I.

CSENGERI Dezső: Fellegomlás. (Elbeszélések.) Uzshorod, Kárpátontúli Területi Kiadó, 1959. 66 p.
Dedikált
IGYGY 329
MIr.I.

CSENGERI Dezső: Szél zúg a latorcán.(Elbeszélések.) Uzshorod, Kárpáti Könyvkiadó, 1978. 100 p.
Dedikált
IGYGY 330
Benne: Letépett borítékcímzés: „Szovjetunió, Kárpát – Ukrajna, Nagydobrony, Ady E. utca [olvashatatlan házszám] Csengeri Dezső”

CSENGEY Dénes: Gyertyafénykeringő. [Elbeszélések.] Bp., Szépirodalmi.(1987.) 223 p.
Dedikált
IGy 4130
MIr.I.

CSENKI Imre – CSENKI Sándor: Cigány népballadák és keservesek. (Gyűjtötte: Csenki Imre, Csenki Sándor. Ford.: Csenki Sándor, Tandori Dezső. Vál., jegyz.: Vekerdi József. Bev.: Csenki Imre.) Bp., Európa. 1980. 136 p.
Dedikált
IGYGY 4011
Népr.

Csepel szikrái. (Sorsok, emberek a századfordulótól a felszbadulásig.) (Szerk.: Csepeli Szabó Béla, Czakó Sarolta. Lektor: Kabos Ernő.) (Bp.) (MSZMP Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága.) 1970. 319 p.
IGy 5399
Tört.

CSERÉPFALVI Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései. [Vallomások, dokumentumok.] (Bp.) Gondolat. 1982. 483 p.[29 t.]
IGYGY 332
MIr.II.
A Tartalom oldalán ceruzával, 333. old. ezen ceruzás kiemelés található

CSERES Tibor: Elveszített és megőrzött képek. [Vallomások, riportok, elbeszélések.] Bp., Magvető. (1981.) 525 p.
IGYGY 337
MIr.I.

CSERES Tibor: Én, Kossuth Lajos. (Levelek Turinból.) [Regény.] Bp., Magvető. (1981.)
576 p.
Dedikált
IGYGY 333
MIr.I.

CSERES Tibor: Hideg napok. (Kisregények.) Bp., Magvető. 1964. 384 p.
Dedikált
IGYGY 335
MIr.I.

CSERES Tibor: Hol a kódex? [Elbeszélések.] Bp., Magvető. (1971.) 550 p.
Dedikált
IGYGY 336
MIr.I.

CSERES Tibor: Itt a földön is. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. (1973.) 384 p.
Dedikált
IGYGY 334
MIr.I.

CSERES Tibor: Különféle szerelmek. (Elbeszélések.) [Bp.] Szépirodalmi. 1957. 298 p.
Dedikált
IGYGY 349
MIr.I.

CSERES Tibor: Parázna szobrok. (Ikerregény.) Bp., Szépirodalmi. (1979.) 664 p.
Dedikált
IGYGY 338
MIr.I.

CSERES Tibor: Pesti háztetők. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1961. 365 p.
Dedikált
IGYGY 340
MIr.I.

CSERES Tibor: Térdigérő tenger. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1954. 367 p.
Dedikált
IGYGY 339
MIr.I.

CSERES Tibor: Zsebek és emberek. (Komédia.) (Ill.: Toncz Tibor.) Bp., Népszava. 1954.
55 p.
/Színjátszók Könyvtára. 73./
IGy 5508
MIr.I.
Sz3.
Helyenként piros és kék tollfirkák.

Cseresznyevirágok balladája. (Szlovák költők antológiája.) (Vál., szerk., utószó, jegyz.: Zádor András. Sorozatot szerk.: Kormos István.)(Bp.) [Móra.] (1986.) 354 p.
/A Világirodalom Gyöngyszemei./
IGYGY 3949
SzlovIr.I.

CSERHÁT József: Alszik a szarvas.(Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. (1976.) 92 p.
IGYGY348
MIr.I.

CSÉCSY Imre: Világos pillanat. [Napló, lírai visszaemlékezés.] (Bp.) Antiqua. 1946. 351 p.
Dedikált
IGYGY 327
MIr.I.
Ebből a kiadásból 300 db a szerző által aláírt, számozott pld. is készült. Ez a 139. pld.
Felvágatlan

CSÉCSY, Madelaine: La langue hongroise. (Aperçu.) [Paris] Les Belles Lettres. 1981. 163-181. p..
Dedikált
IGYGY 6188
Nyelv.II.–Klny.
Különlenyomat az Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice. No 41 sz.-ból.
A könyvben ceruzás aláhúzások és a borítón külső kék tollal egy kézírásos jegyzet.

[CSÉCSY] CSECSY, Madelaine: Problème de l’apprentissage du français chez des élèves de langue hongroise.[Tanulmány.] [h.n.] Bureau pour l’Enseignement de la Langue et de la Civilisation Françaises à l’étranger. (1979.) 18 p.
Dedikált
IGy 5889
Nyelv.II.
F
űzött kézirat és a fűzés kezd szétszakadni.

[CSICSERY-RÓNAY István]: Emigrációban. (Csicsery-Rónay István írásaiból. 1. füzet.) Washington, D.C. Occidental Press, (1988.) 144p.[7 p.]
Dedikált
IGYGY 6103

Csillagok és szívek. (Mai szlovén költők.) [Antológia.] (Vál., utószó, jegyz.: Csuka Zoltán. Ford.: Ács Károly, Ágh István, Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Fehér Ferenc, Garai Gábor, Illyés Gyula, Képes Géza, Lator László, Majtényi Zoltán, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Pap József, Pákozdy Ferenc, Rab Zsuzsa, Tandori Dezső, Tótfalusi István, Tóth Ferenc, Végh György, Vujicsics D. Sztoján, Weöres Sándor.) [Bp.] Európa. [1971.] 227 p.
/Modern Könyvtár. 233./
IGy 5481
SzloIr.I.

Csillagpor. (Jugoszláv lírai antológia.) (Ford., előszó: Csuka Zoltán. Rajzok: Borsos Miklós.) Bp., Magvető. (1971.) 405 p.
Dedikált
IGy 5546
VAnt.
Benne egy postai szelvény. A feladó Csuka Zoltán.

Csizmadia Sándor: A nagy magyar forradalom. (Dósa György.) [Tanulmány.] Bp., Népszava-Könyvkereskedés Kiadása. 1914. 174 p.
/Világosság-Könyvtár/
IGy 4274
Tört.
A könyv megrongálódva: borítója leszakadva. Az utolsó számozatlan oldalon ceruzával bejegyzés, ceruzás jelölések.

CSIZMAREK Mátyás: A borjú. (Zenés vígjáték.) Bp., Művelt Nép. 1954. 64 p.
/Színjátszók Könyvtára. 67./
IGY 5495
MIr.I.
Sz3.

Csoda. (Magyar költők versei a gyermekekről.) [Antológia.] (Vál., szerk.: Borbély Sándor. Ill.: Kovács Tamás.) Magyar Helikon. Móra. 1978. 82 p. [6 t.]
IGYGY 4077
MAnt.

CSÓKA J. Lajos: Cluny szellemű volt-e a magyar egyház a XI. században. [Tanulmány.] Bp., Stephaneum Nyomda. 1943. 39 p.
Dedikált
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Mindkét borítója le van szakadva.

Csokonai koszorúja. (Magyar költők versei Csokonairól.) (Vál., szerk.: Bényei József. Bev. tan.: Kiss Tamás.) Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei T. Műv. Oszt. 1973. 292 p.
IGYGY 347
MAnt.

CSOKONAI VITÉZ Mihály: Ódák. [Bp.] Franklin. [é.n.] 71 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 343
MIr.I.

[CSOKONAI VITÉZ Mihály]: Csokonai válogatott költeményei. (Szerk., bev.: Juhász Géza.) Bp., Magyar Népművelők Társasága. [é.n.] 96 p.
/Magyar Klasszikusok/
IGYGY 346
MIr.I.

[CSOKONAI VITÉZ Mihály]: Csokonai vitéz Mihály összes versei 1-2. köt. (Szerk., utószó: Vargha Balázs. Ill.: Hincz Gyula.) [Bp.] Szépirodalmi. 1967. 593, 570 p.
IGYGY 350-350/a
MIr.I.

[CSOKONAI VITÉZ Mihály]: Vitéz Mihály ébresztése. (Csokonai - breviárium.) (Vál., jegyz., előszó: Szilágyi Ferenc. Szerk.: Papp János.) Bp., Tankönyvkiadó, 1970. 151 p.
Dedikált (Szilágyi Ferenc)
IGYGY 342
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: A félig bevallott élet. [Esszék.] Bp., Magvető. (1982.) 434 p.
Dedikált
IGy 4139
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: A költő és a majompofa. [Tárcák.] Bp., Magvető. 1966. 227 p.
Dedikált
IGYGY 4052
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: A tizedik este. [Versek.] Bp., Magvető. (1980.) 100 p.
Dedikált
IGYGY 358
MIrI.

CSOÓRI Sándor: Hattyúkkal, ágyútűzben. [Versek.] (A kötetet tervezte: Szántó Tibor.) Kortárs. 1994. 121 p.
Dedikált: „Flóra néninek jó egészséget kívánva s engesztelésül is, amiért ilyen ritkán jártam ebben a nekem fontos házban, Szeretettel Csoóri Sándor 1994 XII. 28.”
Leltsz.?
MIr.I.CSOÓRI Sándor: Kezemben zöld ág. [Versek.] Bp., 1985. 102 p.
Dedikált
IGYGY 353
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: Készülődés a számadásra. [Tanulmányok, esszék.] Bp., Magvető. (1987.) 460 p.
Dedikált
IGy 4166
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: Menekülés a magányból. [Versek.] Bp., Magvető.. 1962. 99 p.
Dedikált
IGYGY 6260
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: Nappali hold. [Publicisztikai írások.] Bp., Püski. 1991. 370 p.
Dedikált: „Flóra néninek szeretettel és nagyrabecsüléssel, Illyés Gyulára, Gyula bácsira gondolva folyton Csoóri Sándor 1991 utolsó napján.”
Leltsz.?
[MIr.I.]
Néhány lap margóján ceruzás jelölések

CSOÓRI Sándor: Párbeszéd, sötétben. Bp., Magvető. 1973. 122 p.
Dedikált
IGYGY 352
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: Sose harmadnapon.(Versek.) (Ill.: Orosz János) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1976. [12] p.
Dedikált
IGYGY 354
MIr.I.
Megjelent 1976-ban, 250 számozott példányban, 110. sz. pld. Benne kézírásos szövegjavítások, és egy lapkivágat Csoóri Sándor, Betegágyon c. versével

CSOÓRI Sándor: Sose harmadnapon.(Versek.) (Ill.: Orosz János) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1976. [12] p.
Dedikált
MIr.I.
Megjelent 1976-ban, a szerző által aláírva, 250 számozott példányban. 167. sz. pld.

CSOÓRI Sándor: Tenger és diólevél. 1−2. köt. (Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek.
1991 - 1994) Bp., Püski. 1994. 1278 p.
Dedikált: [1. köt.]: „Flóra néninek, aki egy más világot őriz mindnyájunknak Szeretettel Csoóri Sándor 1994 XII. 28.”
Leltári szám nélkül
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: Tudósítás a toronyból. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. 1963. 212 p.
Dedikált
IGYGY 361
MIr.I.
Benne: újságból kitépett szövegrész (Kartal Zsuzsa cikkéből.): Csoóri Sándor búcsúszavai Che Guevaráról: „A hang, ha elhallgat, hiánya megmarad./ A test, ha megölik, hiánya testté válik: /adni kell neki kenyeret, / adni kell neki szabadságot.”

CSOÓRI Sándor: Utazás, félálomban. [Novellák, esszék, karcolatok.] Bp., Magvető. (1974.) 233 p.
Dedikált
IGYGY 357
MIr.I.

CSOÓRI Sándor: Várakozás a tavaszban. [Versek.] Bp., Magvető. (1983.) 479 p.
Dedikált
IGYGY 353
MIr.I.

[CSOÓRI Sándor – SÁRA Sándor]: 80 huszár. (Csoóri Sándor és Sára Sándor filmje.) [Irodalmi forgatókönyv és forgatási napló.] Bp., Magvető. 1980. 387 p.
Dedikált (Csoóri Sándor)
/Ötlettől a Filmig/
IGYGY 356
MIr.I.

CSORBA Győző: A szó ünnepe. [Versek.] Bp., Magvető. 1959. 123 p.
Dedikált
IGYGY 364
MIr.I.

CSORBA Győző: A világ küszöbei. [Versek.] Bp., Magvető. (1981.) 204 p.
Dedikált
IGYGY 366
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés: „K: Csorba Győző Pécs Damjanich u. 17.”

CSORBA Győző: Görbül az idő. [Versek.] Bp., Magvető. (1985.) 149 p.
Dedikált
IGYGY 362
MIr.I.

CSORBA Győző: Mozdulatlanság. (Versek.) Pécs, Kultúra Könyvnyomdai Műintézet, Nemzetvédő Kiadás. 1938. 47 p.
Dedikált
IGYGY 360
MIr.I.CSORBA Győző: Összegyűjtött versek. Bp., Magvető. (1978.) 733 p.
Dedikált
IGYGY 365
MIr.I.

CSORBA Győző: Ritmus, rend, zene. [Versek.] (Ill.: Martyn Ferenc.) [Pécs] [1982.] 57 p.
Dedikált
IGYGY 363
MIr.I.
A 19. sz. pld.

CSUKA Zoltán: A szentendrei rebellis. [Életrajz.] Bp., Gondolat. 1969. 233 p. [11 t.]
Dedikált
IGYGY 368
MIr.I.

CSUKA Zoltán: Az idő mérlegén. [Versek.] (Előszó: Czine Mihály.) Bp., Magvető. (1977.) 637 p.
Dedikált
IGYGY 367
MIr.I.

CSUKA Zoltán: Ellentmondás a halálnak. [Versek.] Bp., Magvető. (1971.) 165 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 3977
MIr.I.
Lapjaira hulló

CSUKÁS István: Az üres papír elégiája. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1980.) 94 p.
Dedikált
IGYGY 6259
MIr.I.

CSUKÁS István: Előszó a szerelemhez. (Versek.) (Ill.: Segesdi György.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 78 p.
Dedikált
IGYGY 369
MIr.I.

CSURKA István: Nász és pofon. [Elbeszélések.] (Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Szépirodalmi. 1969. 467 p.
Dedikált
IGYGY 370
MIr.I.

Csuvas népköltési gyűjtemény. 1. köt. (A csuvas ősvallás emlékei.) (Gyűjtötte, feldolgozta, előszó: Mészáros Gyula.) Bp., MTA1909. 471 p.
IGy 4582
Népr.
A címoldalonn Illyés neve ceruzával. Lapjaira hulló, borítója szakadozott

Csuvas népköltési gyűjtemény. 2. köt. (Közmondások, találós-mondások, dalok, mesék.) (Gyűjtötte, feldolgozta, bev: Mészáros Gyula.) Bp., MTA1912. 540 p.
IGy 4582
Népr.
Erősen megrongálódott, borítója levált, több lap kiszakadva, gerince hiányzik.

CSŰRÖS Miklós: Fodor András. [Monográfia.] (Sorozatot szerk. Béládi Miklós, Juhász Béla.) Bp., Akadémiai. 1979. 221 p.
/Kortársaink/
Dedikált
IGYGY 552
MIr.II.

D

DABIT, Eugène: Külvárosi szálloda. [Regény.] (Ford., utószó: Illyés Gyula.) Bp., Magvető. 1958. 215 p.
IGYGY 2669
FrIr.I.

DAJASZÁSZY Józsefné: Mezőkövesd, Tard, Szentistván. [Tanulmány.] (Szakmailag ellenőrizte: Lengyel Györgyi.) Mezőkövesd, Matyó HISZ. 1961. 58 p.
IGy 4641
Népr.
Kötéséből kiszakadt. A könyvben több helyen képillusztrációk.

Dajkáló táj. [Antológia.] (Szerk.: Filadelfi Mihály. Ill.: Kass János.) Békéscsaba, Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1978. 167 p. [9 t.]
IGYGY 4018
MAnt.

Dalbokréta a finn-ugor népek iskolás fiatalságának és a finn-ugor rokonsági eszme híveinek használatára. (Összeáll.: Elias Kiianmies.) Poryo, Werner Söderström R. T. (1935.) 112 p.
Dedikált
IGYGY 3857
FinnugIr.I.
Benne Elias Kiianmies névjegykártyája és két lap egy folyóiratból

DALCSEV, Atanasz: Töredékek. [Feljegyzések, aforizmák.] (Vál, ford., jegyz.: Karig Sára.) Bp., Európa. 1979. 117 p.
Dedikált (Atanasz Dalcsev Illyés Gyulának és Karig Sára Illyés Gyulának.)
IGYGY 3557
Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzés.
BolIr.I.

DALLOS Sándor: Fújt a szél. [Kisregény. Elbeszélések.] Bp., Szépirodalmi. (1978.) 221 p.
Dedikált (Dallos Sándorné)
IGYGY 386
MIr.I.

DANINOS, Pierre: Le 36ème dessous. [Regény.] (Paris) Hachette. (1966.) 218 p.
IGYGY 2666
FrIr.I.
Az első számozatlan oldalon Illyés neve, ceruzával.

D’ANNUNZIO, Gabriele: Trionfo della morte. [I romanzi de la rosa.] [Regény.] [Előszó: Gabriele D’Annunzio.] Milano, Fratelli Treves. 1907. 492 p.
IGYGY 3783
OlIr.I.
A címoldalon kék ceruzával bejegyzés. A tartalomjegyzék utáni első oldalon ceruzával bejegyzés.

DANTE, Alighieri: A pokol. (Ford., előszó: Babits Mihály.) (Bp.) Révai.[1912.] 300 p.
/Dante Komédiája. 1./
IGYGY 3786
OlIr.I.
A 300. oldalon a tartalomjegyzék végén ceruzával olaszul egy mondat van felírva.

DANTE, [Alighieri]: A purgatórium. (Ford., előszó: Babits Mihály.) (Bp.) Révai. [1920.]
296 p.
/Dante Komédiája. 2./
IGYGY 3787
OlIr.I.

DANTE, Alighieri: La divina commedia. ([Jegyz., előszó]: Giuseppe Vandelli.) Milano, Ulrico Hoepli. 1955. 1062 p.
Dedikált
IGYGY 3785
OlIr.I.
Kritikai kiadás. A könyv címlapján a Societa Dante Aligheri Biblioteche pecsétje.

[DANTE, Alighieri]: La divina commedia di Dante Aligheri. ([Előszó, jegyz.]: Eugenio Camerini.) Milano, Sociétá Editrice Sonzogno. (1902.) 430 p.
/Biblioteca Classica Economica. 1./
IGYGY 3788
OlIr.I.
A sorozatcím csak a könyv fedelén látható dombornyomásban. A könyvben ceruzával kijelölések. A címoldalon névbeírás fekete tintával: Dr. Hermil Kozmutza.

DARVAS József: Egy parasztcsalád története. [Önéletrajz?] Bp., Magyar Élet. 1943. 195 p.
IGYGY 388
MIr.I.

DARVAS József: Máról-holnapra. (Regény.) Bp., Dante. [1939.] 307 p.
Dedikált
IGYGY 387
MIr.I.

DARVAS József: Város az ingoványon. [Önvallomás, szociográfia.] [Bp.] Szikra. 1945.
187 p.
Dedikált
IGYGY 389
MIr.I.
Borítója a gerincnél levált.

DARVAS Szilárd: A csodálatos papagály. [!] (Irodalmi karikatúrák.) (Ill.: Szűr Szabó József.) [Bp.] Athenaeum. [1952.] 127 p.
Dedikált
IGYGY 390
MIr.I.

DARVAS Szilárd: Tréfás kalauz. (Szatírák és humoreszkek.) Bp., Szépirodalmi. 1958. 246 p.
Dedikált
IGYGY 428
MIr.I.

Das Erlebnis der Gegenwart. (Deutsche Erzähler seit 1890.) [Antológia.] ([Kiad.]: Bernt von Heiseler, Hans Fromm.) Stuttgart, J. F. Steinkopf Verlag. (1961.) 749 p.
IGy 5608
NémIr.I.

DAUDET, Alphonse: Az Arles-i leány. (Színmű három felvonásban, öt képben.) (Ford.: Fái J. Béla.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 60 p.
/Fővárosi Színházak Műsora. 245-246./
IGYGY 2667
FrIr.I.
Sz4.
Lapjaira hulló, borítója leszakadva. A pecsét a leszakadt borítórészen található.

DAUDET, Alphonse: Az utolsó leckeóra és egyéb történetek. (A Contes du lundiből.) [Elbeszélések.] (Ford.: Marquis Géza. Sorozatszerk.: Radó Antal.) Bp., Lampel R. Könyvkereskedése. (Wodianer F. és Fiai.) [1905.] 59 p.
/Magyar Könyvtár. 438./
IGy 5064
FrIr.I.
Sz1.
Első borítója leszakadt, hátsó borítója elveszett és az utolsó számozatlan oldalon ceruzás lejegyzés.

[DAUDET, Alphonse]: Daudet Alfonz: Levelek egy elhagyott malomból. [Elbeszélések.] (Sorozatszerk.: Gyulai Pál. Ford.: S. E.) Bp., Franklin. 1899. [112 p.]
/Olcsó Könyvtár. 1123–1125./
IGy 5050
FrIr.I.
Sz1.
Hiányos, lapjaira hulló.

DAUDET, Alphonse: Le Petit Chose. [Regény.] Paris, Nelson. 1935. 380 p.
IGYGY 2670
FrIr.I.

DAVIDOGLU, MIHAIL: Bányászok. (Színmű.) (Ford.: Jánosházy György.) [Bp.] Révai. [1950.] 105 p.
IGYGY 3721
RomIr.I.

[DAVIE, Donald]: The forests of Lithuania. (A poem by Donald Davie.) [Költemény.] [Ill.: Howard Warshaw.] (Hessle,) Marvell Press. (1959.) 62 p.
Dedikált
IGYGY 3420
AngIr.I.

DÁNIEL Anna: Teréz küldetése. [Életrajzi regény.] [Bp.] Kossuth. 1986 193 p. [4 t.]
Dedikált
IGy 4136
MIr.I.

Dávid András: Nyelv és varázs. [Tanulmány.] (Bev.: Dávid András.) Bp., Tankönyvkiadó. 1980. 337 p. [2 t.]
IGYGY 4057
Nyelv.II.


DÁVID Ferenc: Regöly: Tolna megyei nagyközség általános szociográfiája, különös tekintettel az 1934. évre. [Tanulmány. ](Előszó: Vasváry Ferenc.) Pécs, Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Statisztikai Intézete. 1936. 132 p.
/A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Statisztikai Intézetének Írásaiból. 2./
Dedikált
IGy 4553
Szoc.
Erősen rongálódott: borítója levált és a lapok kiszakadtak belőle. Latin nyelvű összefoglalóval. Benne egy A4-es gépelt lap, Hegedüs László versével.

DÁVID József: Pünkösdi Rózsa. – BÁLINT György: A kisteknő. [Vígjátékok.] Bp., Népszava. 47 p.
/Színjátszók Könyvtára. 76./
IGy 3975
MAnt.
Sz3.
A leltári szám javított.

DE AMICIS, Edmondo: Cuore. [Regény.] Milano, Fratelli Treves. 1908. 338 p.
IGYGY 3784
OlIr.I.
Lapszélei szakadozottak, fűzésnél szétesve, gerince hiányzik, borítója leszakadva. Az első három oldal kijött a kötésből. Pecsétes.

DEÁK Ernő: Recidiva. (Versek 1960-70.) (Ill.: Kovács Kálmán.) Bécs, [A szerző kiadás.] 1970. 111 p.
IGYGY 432
MIr.I.

Deákos költők. (Rájnis, Baróti, Szabó, Révai versei.) (Kiad., előszó: Császár Elemér.) Bp., Franklin. [1914] 351 p.
/Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára./
IGy 5191
MAnt.
Borítója leszakadva, lapok a kötésből kiszakadva.

DEBRECZENY György: Ellentétpárhuzamok. [Versek.] [Bp.] [Móra.] (1982.) 107 p.
Dedikált
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 391
MIr.I.

DE CESPEDES, Alba: Nyugtalan lelkek. (Regény.) (Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) (Bp.) Révai. (1941.) 140 p.
OlIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A könyv gerince leszakadva.

DEDINSZKY Erika: Gyógyfüvek, beszélő állatok. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely, 1973. 63 p.
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

DEÉR József: Pogány magyarság keresztény magyarság. [Tanulmányok.] [Bp.] Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [1938.] 271 p.
IGy 4318
Tört.
Benne egy kis papírdarabra írva ceruzával egy levélke: M. Ancel –től kérem a III. fejezetnek valamivel talán rövidített javításait júl 10-re?

DELBLANC, Sven: Heréltek. (Romantikus elbeszélés.) (Ford., utószó: Csatlós János. Verseket ford.: Tótfalusi István.) [Bp.] Európa. (1977.) 120 p.
/Modern Könyvtár. 344./
IGYGY 3854
SkanIr.I.

[DEMBINSKI, Henrik]: Dembinski Magyarországon. (A vezér hátrahagyott kézirataiból.) (Szerk., bev.: Danzer, F. Alfonsz.) Bp., Atheneum. 1874. 395 p.
IGy 4367
Tört.
Rongálódott: borítója leszakadt. Belül több helyen kijelölések. a címlapon Illyés neve, ceruzával. helyenként felvágatlan.

DEMÉNY Lajos: Székely felkelések a XVI. század második felében. [Tanulmány.] (Előszó: Demény Lajos.) Bukarest, Politikai. 1976. 143 p.
Dedikált
IGy 4382
Tört.
Benne levél Szász Zoltántól.

DEMETER János: Századunk sodrában. [Önéletrajz.] Bukarest, Kriterion. 1975. 355 p. [2 t. ]
Dedikált
IGYGY 429
MIr.I.
Benne: letépett gépírásos borítékcímzés: „F.: Kerekes Magda 6000. Kecskemét Mária u. 14.”

DENKE Gergely: Mocsáry Lajos és a nemzetiségek. [Tanulmány.] Borsodi történelmi évkönyv. 91-103. p.
IGYGY 1354
Tört.–Klny.
Különlenyomat a Borsodi történelmi évkönyv VI. köt. Angol és orosz nyelvű összefoglalóval. A 92. oldalon kék tollal javítás.

DERIEX, Suzanne: L’Enfant et la Mort. [Regény.] Lausanne, Rencontre. (1968.) 305 p.
IGYGY 2675
Dedikált.
FrIr.I.
A külső védőborító szakadozott.

DERMESTETER, Arséne: Cours de Grammaire Historique de la Langue Francaise. (Quatrième Partie: Syntaxe.) ([Szöveggond.]: M. Léopold Sudre.) Paris, Libraire Delagrave. 1925. 237 p.
IGYGY 2620
Nyelv.II.
Sz4.
Fűzésnél szétesve, borítói és gerince hiányoznak.

DERNŐI KOCSIS László: Bajcsy-Zsilinszky [Tanulmány.] Bp., Kossuth. 1966. 334 p.
IGYGY 118
Tört.
Beragasztva a borító belső lapjára: Németh Imre könyve. A könyvben letépett papírdarabon egy cím.

DERSI Tamás: Thália magyarul tanul. [Tanulmányok.] (Bev.: Dersi Tamás.) Bp., Magvető. 1971. 387 p.
Dedikált
IGYGY 385
Szính.

[DESBORDES-VALMORE, Marceline]: Poèmes choisis de Marceline Valmore. ([Bev.,bibliográfia]: Yves-Gérard le Dante.) Paris, Fernand Hazan. (1950.) 150 p.
/Bibliothèque Aldine/
IGYGY 2671
FrIr.I.
A számozatlan harmadik oldalon egy szám van lejegyezve ceruzával. A címlapon és az utolsó oldalon a Institut Français en Hongrie pecsétje. A borító a könyv gerincér
ől leválófélben.

DESCARTES, [René]: Discours de la méthode. (Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.) (Magyarázza. Alexandre Bernát.) Bp., Franklin. 1881.
/Jeles Írók Iskolai Tára. 16./
IGYGY 2672
Fil.
A könyv borítója leszakadva. Felvágatlan.

DEVECSERI Gábor: A meztelen istennő és a vak jövendőmondó. [Regény.] (Ill.: Hincz Gyula.) Bp., Magvető. (1972.) 178 p.
IGYGY 414
MIr.I.

DEVECSERI Gábor: A mulandóság cáfolatául. (Hátrahagyott versek.) Bp., Magvető. (1972.) 92 p.
IGYGY 413
MIr.I.

DEVECSERI Gábor: A mulatságos tenger. (Versek.) [Bp.] Nyugat. 1936. 61 p.
Dedikált
IGYGY 412
MIr.I.

DEVECSERI Gábor: A művészi tudatosság Kallimachos költészetében. [Doktori értekezés.] Bp., Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetemi Görög Filológiai Intézet. 1941. 49 p.
Dedikált
IGYGY 6022
MIr.II.
Olasz nyelvű kivonattal.

DEVECSERI Gábor: Barátaimhoz. (Versek.) (Bp.) Officina. 1939. 59 p.
Dedikált
IGYGY 407
MIr.I.

DEVECSERI Gábor: Budapest tündérváros. [Esszék. Versek.] (Ill.: Hincz Gyula.) (Bp.) Officina. (1946.) 119 p.
Dedikált
IGYGY 408
MIr.I.

DEVECSERI Gábor: Kalauz Homéroszhoz. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1970. 455 p.
Dedikált
IGYGY 416
VIr.II.

DEVECSERI Gábor: Margitszigeti elégia. (Versek.) [Bp.] Officina. 1945. 107 p.
Dedikált
IGYGY 415
MIr.I.

DEVECSERI Gábor: Odüsszeusz szerelmei. (Verses drámák és operaszövegek.) Bp., Magvető. (1975.) 527 p.
/Devecseri Gábor Művei/
IGYGY 411
MIr.I.
Benne üdvözlőkártya: „Boldog ünnepeket Kíván Szeretettel Huszár Klára 1975. Karácsony”

DEVECSERI Gábor: Önkéntes határőr. (Elbeszélő költemény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1951.
43 p.
Dedikált
IGYGY 410
MIr.I.

[DEVECSERI Gábor−Karinthy Gábor:] Devecseri Gábor és Karinthy Gábor versei. (Előszó: Somlyó Zoltán.) Bp., (Forum Ny.) 1932. 31 p.
Dedikált
IGYGY 409
MIr.I.
Autográf ceruzás bejegyzés a számozatlan 32. oldalon

DEZSÉNYI Béla: Magyarország és Svájc.[Tanulmány.] (Sorozatszerk.: Benda Kálmán, Gál István.) Bp., Teleki Pál Tudományos Intézet. 1946. 274 p.
/Hazánk és a Nagyvilág. 6./
IGy 4299
Tört.

DÉDÉYAN, Charles: Une guerre dans le mal des hommes. [Tanulmány.] Paris, Éditions Buchet/Chastel. (1971.) 333 p.
IGYGY 2673
Tört.

DÉLÉAGE, André: Petite histoire de la paysannerie française. ([Sorozatszerk.]: François-Perroux.) Paris, Presses Universitaires de France. 1942. 64 p.
/Bibliothéque du Peuple/
IGy 5039
Tört.
Sz1.
Elülső borítója leszakadt, a hátsó borító belső oldalán ceruzás jegyzet olvasható. Az utolsó oldalon az Illyés Hagyaték, Illyés Archívum pecsét

DÉNES György: Magra vár a föld. [Versek és versfordítások.] (Pozsony), Magyar Könyvtár Kiadó, 1952. 150 p.
Dedikált
IGYGY 384
MIr.I.

DÉNES Iván Zoltán: A „realitás” illuziója. (A historikus Szekfű Gyula pályafordulója.) [Tanulmány.] (Előszó, bev.: Dénes Iván Zoltán.) Bp., Akadémiai. 1976. 190 p.
Dedikált
IGYGY 1973
Tört.
A könyvben egy kártya a szerző írásával.

DÉR Endre: Csak atom. [Elbeszélések.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár, 1981. [34 p.]
Dedikált: „Dér Endre”
IGYGY 382
MIr.I.
Készült a szerző által aláírt 250 pld.-ban. Ez a 74. pld.

DÉR Zoltán: Az első műhely. (Kosztolányi Dezső önképzőköri évei.) [Tanulmány.] (Szerk.: Dér Zoltán, Lévay Endre, Urbán János. Sajtó alá rend.: Lévay Endre.) (Szabadka) Életjel. 1970. 80 p. [4 t.]
/Életjel Miniatűrök. 12./
IGYGY 1174
MIr.II.
Mérete: 14,5 x 10 cm

DÉRI Gyula: Petőfi Zoltán. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán.) Bp., Kunossy - Szilágyi és Társa. 1909. 159 p.
/Petőfi-könyvtár. 15./
Pecsét és leltári szám nélkül.
MIr.II.
Sz4.
A könyv mindkét borítója leszakadva, gerince hiányzik, lapjaira hulló. Az első számozatlan oldal sarka letépve.

DÉRI Gyula: Ujabb elbeszélések. Bp., Weissenberg Ármin Kiadása. 1898. 132 p.
IGYGY 383
MIr.I.
Bejegyzés a címoldalon fekete tintával: „Dr. Kozmutza Hermile. Érk. 1899. aug. 11.”

DÉRY Tibor: A félfülű. (Rémtörténet.) [Kisregény.] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 113 p.
Dedikált
IGYGY 392
MIr.I.

DÉRY Tibor: A kiközösítő. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 379 p.
Dedikált
IGYGY 393
MIr.I.

DÉRY Tibor: A talpsimogató. (Diákcsíny egy felvonásban.) [Színmű.] (Bev.: Abody Béla.) Bp., Népszava. 1954. 60 p.
/Színjátszók Könyvtára. 82./
IGy 5489
MIr.I.
Sz3.

DÉRY Tibor: Botladozás. (Összegyűjtött cikkek tanulmányok ) (Összeáll., szerk.: Réz Pál. Előszó: Déry Tibor.) 1−2. köt. (Bp.) (Szépirodalmi.) (1978.) 747, 713 p.
/Déry Tibor Munkái/
IGYGY 396−396/a
MIr.I.

[DÉRY Tibor] Tibor Déry: Drôle d’enterrement et autres récits. [Elbeszélések.] ([Ford.]: Imre Laszlo. [László Imre.] Párizs, Seuil. 1958. 169 p.
IGYGY 405
MIr.I.

DÉRY Tibor: Hazáról, emberekről. (Utijegyzetek.) [!] [Bp.] Szépirodalmi. 1954. 220 p.
Dedikált
IGYGY 397
MIr.I.

DÉRY Tibor: Kedves bópeer…! (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1973.) 207 p.
Dedikált
IGYGY 400
MIr.I.
Autográf ceruzás bejegyzés az utolsó oldalon: „ A pajzán nihilista agg.”

DÉRY Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. (1971.) 216 p.
Dedikált
IGYGY 398
MIr.I.

DÉRY Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. (1971.) 216 p.
Dedikált
IGYGY 399
MIr.I.

DÉRY Tibor: Kyvagiokén. (Regényes életrajz.) Bp., Szépirodalmi. (1976.) 206 p.
Dedikált
IGYGY 395
MIr.I.

DÉRY Tibor: Niki. (Egy kutya története.) [Kisregény.] (Ill.: Csernus Tibor.) Bp., Magvető. 1956. 168 p.
IGYGY 394
MIr.I.

DÉRY Tibor: Szerelem és más elbeszélések. Bp., Szépirodalmi. 1963. 307 p.
Dedikált
IGYGY 402
MIr.I.

DÉRY Tibor: Újabb napok hordaléka. [Cikkek] Bp., Szépirodalmi. 1975. 437 p.
Dedikált
IGYGY 403
MIr.I.DÉZSI Lajos: Mankóczi István viselt dolgai. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk., bev.: Dézsi Lajos.) Bp., Ráth Mór Bizománya. 1905. 20 p.
/Magyar Irodalomtörténeti Értekezések. 4./
IGy 5705
MIr.II.–Klny.

DÉZSI Lajos: Mikes fordításairól. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Dézsi Lajos.) Bp., Ráth Mór Bizománya. 1905. 20 p.
/Magyar Irodalomtörténeti Értekezések. 3./
IGy 5704
MIr.II.–Klny.
Elülső borítója le van szakadva.

DICKENS, [Charles]: Örökösök. 1–2. köt. (Regény.) (Ford.: Ottlik Géza. Bev. tan.: Rákos Sándor.) (Bp.) Révai. (1950.) 478, 543 p.
IGYGY 3427–IGYGY 3427/a
AngIr.I.
A külső védőborító eléggé rongyos.

DICKENS, Charles: A sírásó. (The Sexton.) (Ford.: Wildner Ödön.) Bp., Lantos. 1919. 31 p.
/Kétnyelvű Klassikus Könyvtár 7./
IGYGY 3426
AngIr.I.
A külső borítója kicsit rongyos.

DICKENS, Charles: Copperfield Dávid. (Gyermekévek, ifjúság.) [Regény.] (Ford.: Ottlik Géza. Előszó: Pál Miklós. Ill.: Végh Dezső.) (Bp.) Ifjúsági. (1954.) 399 p.
IGYGY 3422
AngIr.I.

DICKENS, Charles: Karácsonyi ének. (Karácsonyi kísértet-história.)
(Ford.: Benedek Marcell. Ill.: Kass János.) [Bp.] Magyar Helikon.. 1976. 97 p.
IGYGY 3421
AngIr.I.
Autográf (?) beírás és jelölés ceruzával a 42-43. oldalon.

DICKENS, Charles: Nehéz idők. [Regény.] (Ford.: Sőtér István. Bev. tan.: Cs. Szabó László.) [Bp.] Franklin. [1942.] 246 p.
/A Regényírás Mesterei/
IGYGY 3423
AngIr.I.
Helyenként felvágatlan és papírkötésben van.

DICKENS, Charles: Nehéz idők. Karácsonyi ének. [Regények.] (Ford.: Mikes Lajos. Sorozatszerk.: Ambrus Zoltán, Voinovich Géza.) Bp., Révai. 1908. 420 p.
/Klasszikus Regénytár/
IGYGY 3425
AngIr.I.

DIDEROT, [Denis]: La religieuse. [1. köt.] Paris, A.-L. Guyot.1893. 184 p.
/Collection A.-L. Guyot/
IGy 4984
FrIr.I.
Sz1.
Borítólapja hiányzik, címoldala leszakadt, lapjaira hulló.
Leltári száma a leltárkönyv és Takács Mária. könyve szerint: IGYK 2677. A példány megegyezik a leltárkönyvbe és T.M. könyvébe felvett példánnyal. A példányon szereplő IGy 4984-es szám (= IGYK 4984, T.M. könyvében) azonban Ilja Ehrenburg: A német. c. kiadvány száma a leltárkönyv és T.M. könyve szerint is. A példányon a számot nem javítottuk ki.

DIDEROT, [Denis]: Oeuvres choisies 1-2. köt. (1. Romans. 2. Art – Littérature – Correspondance.) [Sorozatszerk.: Félix Guirand. Bev., jegyz.: Jean Voilquin.] Paris, Librairie Larousse. [1934.] 95, 99 p.
/Classiques Larousse/
IGy 5118–IGy 5118/a
FrIr.I.
Sz1.

DIENES András: A legendák Petőfije. (Táj és emlékezés.) [Tanulmány, visszaemlékezések.] Bp., Magvető. 1957. 278 p.
Dedikált
IGYGY 1630
MIr.II.


DIÓSZEGI András: Megmozdult világban. [Tanulmányok, kritikák.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 702 p.
Dedikált
IGYGY 6247
MIr.II.

Ditirambus a nőkhöz. (Irodalmi válogatás a nemzetközi nőnap, az anyák napja és a gyermeknap ünnepi műsoraihoz.) (Vál., szerk.: Mezei András. Lektorálta, bev: Garai Gábor.) [Bp.] Kossuth. Magyar Nők Országos Tanácsa. 1973. 279 p.
IGYGY 4017
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula több verse is szerepel

Ditirambus a nőkhöz. (Irodalmi válogatás a nemzetközi nőnap, az anyák napja és a gyermeknap ünnepi műsoraihoz.) (Vál., szerk.: Mezei András. Lektorálta, bev: Garai Gábor.) [Bp.] Kossuth. Magyar Nők Országos Tanácsa. 1973. 279 p.
IGy 5217
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula több verse is szerepel.

S. DOBOS Ilona: Az „igaz” történetek műfajának kérdéséről. [Tanulmány.] Bp., Ethnographia. 1964. 198-217. p.
Dedikált
IGy 4625
Népr.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia 1964. évi 2. sz.-ból.

DOBOS Ilona: Áldozatok. [Szociográfiai írások.] (Bp.) [Móra.] (1981.) 181 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 6261
Szoc.

DOBOS Ilona: Gyémántkígyó. (Ordódy József és Kovács Károly meséi.) (Ill.: Papp György. Bev.: Dobos Ilona.) Bp., Szépirodalmi. (1981.) 469 p.
Dedikált
IGYGY 417
Népr.

DOBOS Ilona: Petőfi mondák. [Tanulmány.] Bp., Ethnographia. 1973. [418]-429. p.
Dedikált
IGYGY 1614
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia 1973. évi 4. sz.-ból.

DOBOS Ilona: Tarcal története a szóhagyományban. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Ortutay Gyula. Lektorálta: Katona Imre.) Bp., Akadémiai. 1971. 178 p. [4 t.]
/Néprajzi Tanulmányok/
Dedikált
IGy 4615
Népr.

DOBOS László: Földönfutók. [Regény.] Bratislava, Tatran.1967. 331 p.
Dedikált
IGYGY 418
MIr.I.

DOBOZY Imre: A tizedes meg a többiek. [Kisregények. Elbeszélések.] (Sorozatszerk.: Illés Endre, Kardos György.) Bp., Magvető. Szépirodalmi. (1975.) 404 p. [1 t.]
Dedikált
/30 év/
IGYGY 421
MIr.I.

DOBOZY Imre: Eljött a tavasz. [Dráma.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 121 p.
Dedikált
IGYGY 420
MIr.I.

DOBOZY Imre: Kedd, szerda, csütörtök. [Kisregények, elbeszélések.] 357 p.
Dedikált
IGYGY 6231
MIr.I.

DOBROLJUBOV, N. A.: Orosz realizmus. (Goncsarov, Turgenyev, Osztrovszkij.) [Tanulmányok.] (Előszó: Lukács György. Ford.: Lukács Jánosi Gertrud.) Bp., Szikra. 1948. 250 p.
/Tudomány és Haladás/
IGy 5653
VIr.II.

DOBZYNSKI, Charles: Au clair de l’amour. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1955.) 102 p.
Dedikált
IGYGY 2678
FrIr.I.
A második számozatlan oldalon ceruzával egy cím van bejegyezve.

DOMAHIDY András: Árnyak és asszonyok. [Regény.] (Perth) Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1979. 201 p.
IGYGY 422
MIr.I.

DOMANOVSZKY György: A szkítáktól a magyarokig. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Kenyeres Imre, Trencsényi-Waldapfel Imre.) (Bp.) Officina. (1938.) 21 p. [16 t.]
/Officina képeskönyvek/
IGy 4312
Tört.

Dombóvári kalendárium. (A város és a városkörnyéki falvak lakóinak mindennapi kalauza. 1985-1986.) (Szerk.: Balipap Ferenc. Anyaggyűjtés: Bükösdi Jánosné, Lászlóné Szilvási Sarolta, Nyers Sándorné, Marczali Ferenc. Lektor: Csáky László, Máté László.) Dombóvár, (Dombóvár Városi Művelődési Központ és Könyvtár.) 1985. 352 p.
IGYGY 3947
Tört.
Lapok kijöttek a kötésből.

DOMOKOS Mátyás – LATOR László: Versekről, költőkkel. [Beszélgetések.] Bp., Szépirodalmi. (1982.) 531 p.
Dedikált
IGYGY 419
MIr.II.


DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. [Interjúk.] Bp., Magvető. (1982.) 550 p.
IGYGY 426
MIr.II.
Benne: Újságkivágat: Balla László: A Bolhabál a kárpát-ukrajnai színpadon. Az oldal tetején tintával: M. N. 1980. VI 27.


DOMOKOS Mátyás: Átkelés, áttűnés. (Tanulmányok, kritikák, emlékezések.) Bp., Szépirodalmi. (1987.) 628 p.
Dedikált
IGy 4149
MIr.II.


DOMOKOS Mátyás: Ugyanarról másképpen. (Esszék, kritikák.) Bp., Szépirodalmi. (1977) 433 p.
Dedikált
IGYGY 425
MIr.II.

DOMOKOS Pál Péter: A moresca [!] Európában és a magyar népi hagyományban. I. rész. [Tanulmány.] Filológiai Közlöny. 1958. 27-45. p.
Dedikált
IGy 4624
Népr.–Klny.
Különlenyomat a Filológiai Közlöny 1958. 1. sz.-ból.

DOMOKOS Pál Péter: Júlia szép leány. (Ballada monográfia.) Ethnographia. 1959. 13-60. p.
Dedikált
IGy 4619
Népr.
Különlenyomat az Ethnográfia 1959. évi 1d-3. sz.-ból.

DOMOKOS Péter: A votják irodalom. (Fejezetek a permi népek irodalomtörténetéből.) [Tanulmány.] Bp., 1972. 221-265. p.
Dedikált
IGy 4597
Finnug.II.–Klny.
Különlenyomat a Filológiai Közlöny 1971/1-2. sz.-ból.
Benne egy cédulán Domokos Péter neve és címe.

DOMOKOS Sámuel: A román irodalom magyar bibliográfiája 1831–1960 (1961–1965.) Bukarest, Irodalmi. 1966. 911 p.
Dedikált (Domokos Sámuel)
IGy 4387
VIr.II.
Benne egy kis boríték a szerző névjegyével és egy külön lapon a szerző neve és címe.

DOMOKOSNÉ DÓKA Etelka: Kodolányi János. [Doktori értekezés.] (Előszó: Domokosné Dóka Etelka.) Pécs, Kultúra Könyvnyomdai Műintézet – Mayer A. Géza és TSAI. 1940. 92 p.
/Specimina. 186. Doktori Értekezés. 31./
Dedikált
IGYGY 1128
MIr.II.

DOMS, André: Pierre Bourgeois. (Une lecture de soixante ans de poésie.) [Tanulmány.] [Bruxelles] Maison Internationale de la Poesie. (1976.) 173 p.
IGYGY 2680
Dedikált (A szerző Illyés Gyulának.)
FrIr.II.
A könyv nagy része felvágatlan. Benne a szerző és felesége közös névjegykártyája.

DOMS, André: Selon plis et reflets. [Versek.] [Bruxelles] Le Cormier. (1974.) 43 p.
Dedikált.
IGYGY 2679
FrIr.I.
A könyv felvágatlan. A könyv a 358. sz. pld..

DONÁTH Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon 1945-1947. [Tanulmány.] (Bev.: Donáth Ferenc.) Bp., Akadémiai. 1969. 421 p.
IGy 4264
Tört.
A könyvben egy lapon fekete tintával: „Illyés Gyulának sok szeretettel [?] Bpest 933 április” az aláírás olvashatatlan.

Don Juan. (A híres spanyol lovag története és kalandjai s hogyan vette el őt az ördög.) (Regényes elbeszélés a nép számára.) Bp., Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. [é.n.]
64 p.
/Mulattató És Hasznos Olvasmányok A Magyar Nép Számára/
IGy 5081
MIr.I.
Sz1.
A könyv több mű alapján készült szórakoztató olvasmány magyaroknak. Hátsó borítója hiányzik és tintafoltos.

DORMANDI, Ladislas: L’ombre du capitaine. [Regény.] Paris, Gallimard. (1958.) 289 p.
IGYGY 2681
FrIr.I.
A könyv helyenként felvágatlan.

DORMANDI, Ladislas: Plus heureux que l’enfance. [Regény.] Paris, René Julliard. (1960.) 187 p.
IGYGY 2682
FrIr.I.
Felvágatlan.

DORSAY, Jules: Contes d’Armorique. [Mesék, legendák.] ([Előszó]: Jules Dorsay.) Paris, Fernand Nathan. (1954.) 253 p.
/Colledction Des Contes Et Légendes De Tous Les Pays/
IGYGY 2683
Népr.

[DOSZTOJEVSZKIJ, Fjodor Mihajlovics]: [Az örök férj.] [Regény.] [h.n.] [k.n.] [é.n.]
[146 p.]
IGYGY 3867
OrIr.I.
Sz4.
Borítója, címoldala hiányzik, lapszélei szakadozottak. Fűzésnél szétesett.

DOSZTOJEVSZKIJ, [FjodorMihajlovics]: Feljegyzések a holtak házából. [Regény.] (Utószó: Bakcsi György. Ford.: Wessely László.) Bp.-Uzsgorod, Európa- Kárpáti. 1968. 356 p.
IGYGY 6255
OrIr.I.
Benne egy számla az Állami Könyvterjesztő Vállalattól.

DOYRAN, Turhan: Geçilmez. [Versek.] (Ankara.) [k.n.] (1962.) 54 p.
IGy 5412
EgyébIr.I.
T. Doyran névjegykártyája a címoldalra tűzve.

DOYRAN, Turhan: Marée haute. [Színmű négy felvonásban.] (Ill.: Avni Arbas.) Liège, Éditions du C. L. F. W. [é.n.] 139 p.
IGYGY 2685
FrIr.I
.
A címlapra be van tűzve a szerző névjegykártyája.

DOYRAN, Turhan: Partir. [Versek.] [Borító: Abidin Dino.] Bruxelles, Phalanstère de la Poésie. 1962. 58 p.
Dedikált
IGYGY 2684
FrIr.I.
Felvágatlan.

Dózsa György útján. [Antológia.] (Előszó: Molnár József) [Bp.] Nemzeti Parasztpárt Kiadása. 1945. 47 p.
IGy 4272
MAnt.

Dózsa György útján. [Antológia.] (Előszó: Molnár József) [Bp.] Nemzeti Parasztpárt Kiadása. 1945. 47 p.
IGy 4273
MAnt.

DÖBRENTEI Kornél: A Skorpió jegyében. [Versek.] 91 p.
Dedikált
IGYGY 423
MIrI.

DÖBRENTEI Kornél: Szökőév. [Versek.] Bp., Magvető. (1979.) 78 p.
Dedikált
IGYGY 430
MIrI.

DÖMÖTÖR Sándor: A betyárromantika. [Tanulmány.] [1930.] 37 p.
IGy 4623
Népr.–Klny.
Az első lapon fekete tollal felírás: Ismertetését kérem.
Különlenyomat. Az eredeti közlés helyét nem tudtuk azonosítani.

DÖMÖTÖR Sándor: Dunaszentgyörgyi írókról. [Tanulmányok.] Bp., Pallas. 1937. 23 p.
Dedikált
IGy 5654
MIr.II.

Dr. Fauszt vagy szerződés az ördöggel nyolc képpel. [Regényes elbeszélés.] Bp., Méhner Vilmos. [é.n.] 64 p.
/Mulattató És Hasznos Olvasmányok A magyar Nép Számára. 14./
IGy 5096
MIr.I.
Sz1.
Hátsó borítója hiányzik és gerince is szakadozott. A könyv több műből összeállított népszerűsítő olvasmány.

Dr. Strecker Ottó főigazgató főorvos 60. születésnapjára. (Összeállította és tisztelettel ajánlja a Hévizi Állami Gyógyfürdőkórház orvosi kara: tanítványai.) [h.n.] [k.n.] [é.n.] 33 p.
Dedikált
Egyéb.II.
Nincs benne leltári szám.

DROSTE-HÜLSHOFF, Anette von: A zsidóbükk. (Erkölcskép a vestfáliai hegyekből.) [Elbeszélés.] (Ford., sorozatot szerk.: Szabó Lőrinc.) Berlin-Dahlen, Niels Kampmann Verlag. 1941. 70 p.
/Kazinczy Könyvtár. 2./
IGYGY 3303
NémIr.I.

DUAULT, Alain: Colorature. [Versek.][Paris] Gallimard. (1977.) 137 p.
/Le Chemin/
IGYGY 2686
FrIr.I.

DUBA Gyula: Ívnak a csukák. [Regény.] (Bratislava), Madách. (Szépirodalmi.) 1977. 467 p.
Dedikált
IGYGY 434
MIrI.
Benne letépett borítékcímzés

DUCREUX, Louis: Un souvenir d’Italie. [Vígjáték három felvonásban.] Paris, Les Éditions Nagel.(1946.) 113 p.
/Collection du Théâtre Contemporains/
IGYGY 2688
FrIr.I.
Felvágatlan.

DUCZYNSKA Ilona: Theodor Körner és a katonapolitikai vita a Schutzbund kérdésben (1927-1933). [Tanulmány.] (Bp.) Századok. 1974. 91-135. p.
Dedikált
Tört.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Századok 1974. évi 1. sz.-ból.
Francia és orosz nyelvű összefoglalóval. Benne egy papírdarab a cikk szerzőjének a nevével és címével.

DUCZYNSKA Ilona – Horváth Zoltán: Polányi Károly és a Galilei-kör. [Tanulmány.] Századok. 1971. 89–104. p.
Dedikált
IGy 4434
Tört.
Különlenyomat a Századok 1971. 1. sz.-ból.

DUDÁS Kálmán: Egy marék föld. (Versek.) Zombor, Szenteleky Társaság. [1944.] 141 p.
IGYGY 431
MIrI.

DUDÁS Kálmán: Vád helyett. [Versek.] Bp., Láthatár. 1941. 91 p.
Dedikált
IGYGY 424
MIrI.

DUHAMEL, Georges: Élégies. [Versek.] Paris, Mercure de France. (1920.) 104 p.
IGYGY 2692
FrIr.I.
Felvágatlan. A könyv elülső borítója kezd leválni.

DULLIN, Charles: A színészet titkairól. [Tanulmány.] (Ford., bev: Sz Szántó Judit.) (Bp.) Színháztudományi Intézet. 1960. 98 p
/Korszerű Színház: A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Színházművészeti szakosztályának Kiskönyvtára. 20./
Szính.
Pecsét és leltári szám nélkül.

DUMITRIU, Petru: Családi ékszerek. (Regény.) (Ford.: Réz Ádám.) (Bp.) Szépirodalmi. (1950.) 146 p.
IGYGY 3722
RomIr.I.

DUMONT, René: Le problème agricole français. (Esquisse d’un plan d’orientation et d’équipement.) [Tanulmány.] Paris, Les Éditons Nouvelles. (1946.) 382 p.
/Bibliothèque de l’Économie Contemporaine/
IGYGY 2689
Tört.
Benne kijelölések kék tol
lal. A az első és hatsó borítón ceruzás jegyzetek.

DUMONT, René: Misère ou prospérité paysanne? [Tanulmány.] ([Előszó]: Jacques Duboin.) Paris, Éditions Fustier. (1936.) 183 p.
/Collection Dynamo/
Dedikált
IGYGY 2693
Tört.
A könyv nincs felvágva.

Dunántúli daloskönyv. (107 magyar népdal.) (Ill.: Csikós Tóth András. Bev.: Péczely Attila.) Bp., Magyar Kórus. [é.n.] 112 p.
IGy 5086
Zene I-II.
Sz1.

DURKHEIM, [Émile]: A szociológia módszere. [Tanulmány.] (Ford.: Balla Antal.) Bp., Franklin. 1917. 188 p.
/Kultúra és Tudomány/
IGy 4216
Szoc.

DUSSAN, [Béatrix]: Egy demokratikus színház. (A Comédie Française.) [Tanulmány.] (Ford., előszó: Nagy Adorján.) Bp., Országos Magyar Színművészeti Akadémia Könyvtára. 1948. 114 p.
/Országos Magyar Színművészeti Akadémia Könyvtára. 5./
IGYGY 2694
Szính.

DUVEAU, Georges: Raspail. [Tanulmány.] Paris, Presses Universitaires de France. 1948.
62 p.
/Collection du Centenaire de la Révolution de 1848/
IGYGY 2690
Tört.
A könyv felvágatlan, benne egy könyvreklám.


DÜMMERTH Dezső: A Csokonai probléma. [Tanulmány.] Kaposvár, 1981. 93-136. p.
Dedikált
IGYGY 355
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat: Levéltári Évkönyv 12.

DÜMOV, Oszip: A Vlasz-gyerek. [Regény.] (Ford.: Barabás Loránd) Bp., Athenaeum. 1922. 176 p.
IGy 5093
OrIr.I.
Sz1.
Borítója hiányzik, címoldala leszakadt. Lapjaira hulló.

E

ECKHARDT Sándor: Balassi Bálint Szép magyar komédiája. [Tanulmány.] (Bp.) (Akadémiai.) [é.n.] [257]-265. p..
Dedikált
IGy 5700
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményeiből XIV. köt. 1-4. sz.-ból.

[ECKHARDT Sándor]: Alexadre Eckhardt: De sicambria à sans-souci. (Histoires et légendes franco-hongroises.) [Tanlmány.] Paris, Les Presses Universitaires de France. 1943. 292 p.
/Bibliothèque de la Revue d’Histoire Comparée.
2./
Dedikált
IGYGY 2695
MIr.II.
Az utolsó oldalon a jobb felső sarokban ceruzával: 45, 49

ECKHART Ferenc: 1848, a szabadság éve. [Tanulmány.] Bp., Káldor György Könyvkiadóvállalat. 1948. 319 p.
IGy 4377
Tört.
Borítója tépett. A címlapon ceruzás bejegyzés.

EGRESSY Dénes: Rassay Károly, a polgár. [Tanulmány.] Bp., Gergely R. Könyvkereskedése. 1943. 25 p.
IGYGY 539
Tört.
A fedlapon ceruzával Fenyő Miksa neve olvasható, a könyv felvágatlan.

EGRI Viktor: Emberközelben. [Novellák. Emlékezések.] Bratislava, Tatran. 1967. 369 p.
Dedikált
IGYGY 435
MIrI.

Egry breviárium. (Vál.: Takács Margit. Bev.: Keresztury Dezső.) [Veszprém] Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1973. 189 p.
Dedikált: „Gyulának, Flórának szertettel Dezső Bp., 1973.”
Leltári szám és pecsét nélkül
MűvTört.
Életrajzi töredék is. Egry József grafikáival.

EGRY József – TAKÁTS Gyula: Vízitükör. (Rajzok és versek.) (Utószó: Tüskés Tibor.) Pécs, Dunántúli Magvető. 38 p.
IGYGY 6185
MIr.I.
A polcon Takáts Gyulához besorolva

Egy égbolt alatt. (A szovjet-orosz költők.) (Szerk. bizottság elnöke: Kardos László. Szerk. bizottság: Elbert János, Garai Gábor, Gerencsér Zigmond, Makai Imre. Vál.: E. Fehér Pál, Kelemen Gyula.) Bp., Európa. 1981. 664 p.
/A Szovjet Irodalom Könyvtára/
IGy 5473
OrIr.I.

Egy elmaradt vita helyett. (Jacques de Bonis /France Nouvelle/ kérdez Aczél György válaszol.) (Szerk.: Szigeti Györgyné.) [Bp.] Kossuth. 1975. 190 p.
Dedikált (Aczél György.)
IGYGY 4100
Tört.

Egy kis madárka ül vala. – Es sass ein klein Waldvögelein. (Erdélyi szász népköltészet Kányádi Sándor fordításában.) (Ford.: Kányádi Sándor. Rajzok: Cseh Gusztáv.) Bp., Kriterion. 1977. 152 p.
Dedikált
IGYGY 968
Népr.
Kétnyelvű

EGYED Ákos: Falu, város, civilizáció. (Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben 1848-1914) (Lektorálta: Imreh István. Előszó: Egyed Ákos.) Bukarest, Kriterion. 1981. 359 p.
IGYGY 436
Tört.

Egyedül a pódiumon. (Öt művész, öt előadóest.) (Szerk.: Ny. Fazekas Zsuzsa.) (Bp.) NPI. 1974. 258 p.
/Szkénetéka/
IGy 5464
Szính.
Számos képpel és kottával

Egyet lép az ősi város. (Versek Debrecenről.) [Antológia.] (Vál., szerk.: Bényei József. Bev.: Barta János. Lektor: Juhász Béla, Julow Viktor.) Debrecen, (Debrecen Városi Tanács.) 1971. 353 p.
IGy 5270
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula Emlékezés egy téli napra Debrecenben című verse.


Együtt Európában. (Szerk., előszó: Szépfalusi István.) Oslo - Bécs, Útitárs. 1971. 219 p.
Egyéb.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.

EHRENBURG, Ilja: A német. [Pamflet.] Bp., Szikra. 1945. 26 p.
IGy 4984
Tört.
Sz1

Ej-haj, gyöngyvirág….[Tanulmány, festmények, népdalok.] (Tanulmány: Ujváry Zoltán. Népdalokat gyűjt.: Papp János. Képek: Holló László virágcsendéletei. Szerk.: Módy György.) Debrecen, (Dankó Imre.) 1972. 79 p. [22 p.]
/Déri Múzeum Baráti Köre. 11./
Dedikált
IGy 4712
Népr.

ELEK István: Csokonai versművészete. [Tanulmány.] Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. [é.n.] 111 p.
IGYGY 345
MIr.II.
Rongálódott: az első és a hátsó borító levált.

Elérhetetlen föld. (Győri László, Mezey Katalin, Molnár Imre, Kiss Benedek, Oláh János, Konc József, Kovács István, Rózsa Endre, Utassy József versei.) [Antológia.] (Előszó: Nagy László. Szerk.: Angyal János.) Bp., Írószövetség KISZ-szervezetének kiadása. 1969. 183 p.
Dedikált (Mezey Katalin, Kiss Benedek, Oláh János, Kovács István, Rózsa Endre, Utassy József)
IGy 5203
MAnt.
Benne egy papírdarabon Sánta Ferenc címe.

Elérhetetlen föld. II. [Antológia.] (Vál., szerk.: Angyal János.) Bp., Magvető. (1982.) 226 p.
Dedikált (a szerzők aláírásával)
IGy 3963
MAnt.
Győri László, Mezey Katalin, Péntek Imre, Kiss Benedek, Oláh János, Konczek József, Kovács István, Rózsa Endre, Utassy József versei

ELIOT, T[homas] S[terne]: Válogatott versek – Gyilkosság a székesegyházban. (Ford.: Vas István. Rajzok: Szántó Piroska. Bev. tanulmány: Ungvári Tamás.) Bp., Európa. 1966. 326 p.
Dedikált (Vas István Illyés Gyulának.)
IGYGY 3490
AngIr.I.
A hátsó borító belső oldalára egy levelezőlapon Vas István címe van beragasztva.

ELIOT, Thomas Sterne: [Versek.] ([Olaszra ford. és bev.]: Eugenio Montale.) Milano, All’Insegna Del Pesce D’Oro. (1963.) 43 p.
IGYGY 3428
AngIr.I.

Első ének. (Fiatal költők versei.) (Vál., szerk.: Mezei András. Lektorálta: Garai Gábor.) [Bp.] [Móra.] 1968. 242 p.
/Kozmosz Könyvek/
IGy 5205
MAnt.
A tartalomjegyzékben ceruzával aláhúzva néhány szerző neve

Elsüllyedt falu a Dunántúlon. (Kemse község élete.) [Tanulmány.] (Előszó: Teleki Pál. Írták: Elek Péter, Gunda Béla, Hilscher Zoltán, Horváth Sándor, Karsay Gyula, Kerényi György, Koczogh Ákos, Kovács Imre, Pócsy Ferenc, Torbágyi László.) Bp., Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézete Rt. 1936. 158 p.
Dedikált (Kovács Imre)
IGy 4610
Népr.

Ember és műveltség. (Harmincnégy interjú – tudósokkal, írókkal, művészekkel.) (Szerk.: Győri György. Szaklektor: Bölcs István.) [Bp.] Gondolat. 1976. 444 p.
IGYGY 3970
MIr.II.

Ember születik. (Novellák.) [Antológia.] (Vál.: Illés Lajos.) [Bp.] Kossuth. 1979. 450 p.
IGYGY 3996
Kötéséből kiszakadt.

EMINESCU, [Mihai]: Költemények. Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (1955.) 218 p.
/Román Klasszikusok/
IGYGY 3723
RomIr.I.

[EMINESCU, Mihai]: Eminescu válogatott versei. (Kétnyelvű kiadás.) (Előszó: Mihail Beniuc.) [Bp.] Révai. (1950.) 249 p.
IGYGY 3724
RomIr.I.

Emlékezzünk Vég-Gyula várárul. [Históriás énekek.] (Szerk.: Papp János.) (Gyula - Békécsaba), (Gyulai Városi Tanács, Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium. 99 p.
/Bibliotheca Bekesiensis. 1./
IGYGY 2276
MIr.I.
351. sz. pld.

Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére. (Történelmi dokumentumok, szépirodalmi és zenei szemelvények, módszertani tanácsok az ünnepélyek rendezéséhez.) (Szerk.: Závodszky Géza. Bev., tanulmány, irodalmi antológia: Gerő János. Zenei anyag: Soltész Elekné. Utószó: Závodszky Géza. Lektor: Fasang Árpád, Girus Károly, Petneki Jenő, S. Gárdonyi Vera, Vértes Róbert.) Bp., Tankönyvkiadó. 1975. 427 p.
IGy 5174
Tört.

Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 1-2. köt. [Tanulmányok.] (Előszó: Révai József. Szerk.: I. Tóth Zoltán.) Bp., Akadémiai. 1952. 453, 488 p.
IGy 4383 – IGy 4383/a
Tört.

Emlékkönyv Tömörkény István születésének centenáriumára. [Tanulmányok, visszaemlékezések.] (Előszó: Ortutay Gyula. Szerk.: Kovács Sándor Iván, Péter László.) Szeged, Szeged Megyei Jogú Város és Csongrád Megye Tanács Végrehajtó Bizottságának Művelődésügyi Osztálya. 1966. 471 p.
IGYGY 2169
MIr.II.
Benne egy cetli: Tiszteletpéldány

EMMANUEL, Pierre: Choses dites. [Előadások.] ([Bev.]: Pierre Emmanuel.) [h.n.] Desclée de Brouwer. (1970.) 293 p.
IGYGY 2712
Egyéb.II.

EMMANUEL, Pierre: Duel. [Versek.] ([Előszó]: Pierre Emmanuel.) Paris, Seuil. (1979.)
[169 p.]
Dedikált
IGYGY 2691
FrIr.I.
A könyvön rajta van még egy papírszalag.

EMMANUEL, Pierre: La face humaine. [Elmélkedések, esszék.] Paris, Seuil. (1965.) 281 p.
Dedikált
IGYGY 2714
Egyéb.II.

EMMANUEL, Pierre: La liberté guide nos pas. [Versek.] ([Előszó]: Pierre Emmanuel.) Paris, Pierre Seghers. (1946.) 93 p.
/Collection Poésie. 46./
IGYGY 2716
FrIr.I.
A könyv nincs felvágva.

EMMANUEL, Pierre: La nouvelle naissance. [Versek.] Neuchâtel, Éditions de la Baconnière. (1963.) 92 p.
/La Mandragore Qui Chante/

FrIr.I.
A címlapon ceruzás bejegyzés. Ez a 79. sz. pld..
Pecsét és leltári szám nélkül.

EMMANUEL, Pierre: Le goût de l’Un. [Tanulmányok.] Paris, Seuil. (1963.) 263 p.
IGYGY 2715
FrIr.II.

EMMANUEL, Pierre: Poésie Raison ardente. [Tanulmányok.] ([Bev]: Pierre Emmanuel.) Paris, Egloff. (1948.) 280 p.
IGYGY 2717
FrIr.II.
A könyv nincs felvágva. Benne egy könyvnek a külső szalagja.

EMMANUEL, Pierre: Pour une politique de la culture. [Tanulmány.] Paris, Seuil. (1971.) 203 p.
IGYGY 2718
Tört.

EMMANUEL, Pierre: Sodome. [Versek.] (Fribourg.) Egloff. (1944.) 265 p.
IGYGY 2713
FrIr.I.
A könyv a 695. sz. pld.. Felvágatlan.

EMMERICH András: Entstehung und Entwicklung der sogenannten Völkischen Bewegung in Ungarn. [Tanulmány.] Wien, (Dissertation zur Erlangung des Doktogrades an des Philosophischen Fakultät der Universität Wien.)1974. 266 p.
Dedikált
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

ENDRŐDI József: Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk. [Tanulmány.] (Előszó: Endrődi József. Lektorok: Bereczki Gábor, K. Kovács László. Szerk.: Kelemen József.) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1970. 177 p.
Dedikált (Illyés Gyulának szíves köszöntéssel küldi. A szerző. 1970. XI. 7.
IGy 5712
Nyelv.II.

ENDRŐDI Sándor: Balatoni ég alatt. [Elbeszélések.] Bp., Aigner Lajos. 1884. 200 p.
IGYGY 438
MIr

ENGELS, [Friedrich]: L. Feuerbach és a klasszikus német filozófia alkonya. [Tanulmány.] Bp., Szikra. 1945. 80 p.
/A Marxizmus-Leninizmus Kis Könyvtára/
IGy 4982
Fil.
Sz1.

ENGELS, [Freidrich]: A német parasztháború. (Három melléklettel: I. Engels előszava az 1870. és 1875. évi kiadáshoz. II. Engels a feudalizmus hanyatlásáról és a burzsoázia felemelkedéséről. III. Engels a Mark. – A német paraszt. Mi volt? Mi most? Mi lehetne? 1882.) (Ford.: Farkas Sándor.) Bp., Szikra. 1949. 186 p.
/A Marxizmus-Leninizmus Kis Könyvtára. 49-51./
IGy 4482
Tört.

Entretiens sur le temps. [Tanulmány, beszélgetés.] Paris-Mouton-La Haye, Centre Culturel Internationel de Cerisy-la-Salle. [1964.] 317-327 p
IGYGY 2622
Szính.
Georges Charaire: Le temps du théatre., Discussion (Georges Charaire, Gabriel Marcel, Jean Follain, Jean-Pierre Peter…stb.) Különlenyomat.

ENYEDI Sándor: Déryné erdélyi színpadokon. [Tanulmány.] Bukarest, Kriterion. 1975.
152 p.
IGy 4368
Szính.

EÖRSI Béla: A magyar földmíves-szegénység kialakulása. (Gazdaságtörténeti tanulmány.) Bp., Fővárosi. 1938. 100 p.
IGy 4270/a
Tört.

EÖRSI István: A derűlátás esélyei. [Publicisztikai írások.] Bp., Szépirodalmi. (1981.) 454 p.
Dedikált
IGYGY 439
MIr.I.EÖRSI István: Fiatal szemmel. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1953. 72 p.
IGYGY 442
MIr.I.
Benne: levél sárga kártyán a szerző kézírásával

EÖRSI István: Történetek egy hideg faházban. (Írások a hűség és a hűtlenség tárgyköréből.) [Versek. Novellák. Dráma.] Bp., Szépirodalmi. (1978.) 271 p.
Dedikált
IGYGY 441
MIr.I.
A szerző bejegyzései: a 7. oldalon: „Egy álom és anyaga”. 29. oldalon: „1976. X. 23.” 30. oldalon: „1973. XII. 9.”

EÖRSI István: Ürügyeim. [Esszék. Karcolatok.] Bp., Magvető. (1979.) 351 p.
Dedikált
IGYGY 440
MIr.I.

EÖRSI István: Változatok egy közhelyre. [Versek.] Bp., Magvető. 1968. 137 p.
Dedikált
IGYGY 443
MIr.I.
Kézírásos szövegpótlás a 46. számozott oldalon (Eörsi I.): „csak nevüket ki ne mondjam.”

EÖTVÖS József: A falu jegyzője. (Regény.) (A sorozatot szerk.: Fenyő István, Illés Endre. Pándi Pál,...stb. Szerk., előszó: Wéber Antal.) (Bp.) Magyar Helikon. 1974. 741 p.
/Eötvös József Művei/
87. sz. pld.
IGYGY 451
MIr.I.

EÖTVÖS József: A karthausi. [Regény.] Pest, Heckenast. 1862. 478 p.
/Eötvös József Művei/
IGYGY 445
MIr.I.
Rongálódott: első és hátsó kemény borító levált, gerinc csonka.

EÖTVÖS József: A karthausi. [Regény.] Versek. Drámák. (A sorozatot szerk.: Fenyő István, Illés Endre. Pándi Pál, ... Szerk., előszó: Wéber Antal.) Bp., Magyar Helikon. 1973. 733 p.
/Eötvös József Művei/
69. pld.
IGYGY 450
MIr.I.

EÖTVÖS József: A nővérek. [Regény.] Elbeszélések. (A sorozatot szerk.: Fenyő István, Illés Endre, Pándi Pál,... Előszó, szerk.: Kulin Ferenc, Kerényi Ferenc.) (Bp.) Magyar Helikon. 1973. 869 p.
/Eötvös József Művei/
IGYGY 452
MIr.I.

EÖTVÖS József: Arcképek és programok. (Beszédek.) (A sorozatot szerk.: Fenyő István, Illés Endre, Pándi Pál,... Szerk., előszó: Fenyő István.) (Bp.) Magyar Helikon. 1975. 844 p.
/Eötvös József Művei/
83. sz. pld.
IGYGY 448
MIr.I.

EÖTVÖS József: Gondolatok. (A hátrahagyott kéziratokból.) Bp., Ráth Mór. 1894. 475, IV p.
IGYGY 444
MIr.I.
Címoldalon névbejegyzés tintával: Dr. Kozmutza Hermile.

EÖTVÖS József: Levelek. (A sorozatot szerk.: Fenyő István, Illés Endre. Pándi Pál,... Ford., előszó, jegyz.: Oltványi Ambrus.) Bp., Magyar Helikon. 1976. 857 p.
/Eötvös József Művei/
83. pld.
IGYGY 447
MIr.I.

EÖTVÖS József: Magyarország 1514-ben. (Regény.) 1-3. köt. [Pest, Hartleben K. Adolf. 1847.] 351, 427, 355 p.
IGYGY 446, 446/a, 446/b
MIr.I.
Az első kötet címoldala hiányzik, Autográf ceruzás bejegyzés a számozatlan 353. oldalon
Névbejegyzés (Br. Szentkereszty Anna) és ceruzás bejegyzések az 1. oldalon
A második kötetben Aut ceruzaírás a 428. oldalon, ceruzás jelölések a szöveg mellett. Névbejegyzés a címoldalon: Báró Szentkereszty Anna
A harmadik kötetben aut. ceruzás versfogalmazvány a számozatlan 356. oldalon és a kemény borító belső oldalán. Névbejegyzés a címoldalon: Báró Szentkereszty Anna

EÖTVÖS József: Vallomások és gondolatok. (A sorozatot szerk.: Fenyő István, Illés Endre. Pándi Pál…stb. Összegyűjt., szerk., jegyz., előszó: Bényei Miklós.) Bp., Magyar Helikon. 1977. 918 p.
/Eötvös József Művei/
51. pld.
IGYGY 449
MIr.I.

[EÖTVÖS József]: Eötvös József kiadatlan írásai. (1846 május – 1848 február.) (Cikkek, tanulmányok.) (Összeáll., sajtó alá rend., bev. tan., jegyz.: Fenyő István.) Bp., PIM - NPI. 1971. 169 p.
Dedikált (Fenyő István)
IGYGY 454
MIr.I.

EÖTVÖS Károly: A nagy év. [Regény.] [Bp.] Révai. [é.n.] 311 p.
/Eötvös Károly Munkái. 16./
IGYGY 457
MIr.I.

EÖTVÖS Károly: A nazarénusok. [Regény.] [Bp.] Révai. [é.n.] 310 p.
/Eötvös Károly Munkái. 9./
IGYGY 458
MIr.I.

EÖTVÖS Károly: Emlékezések. [Bp.] Révai. [é.n.] 340 p.
/Eötvös Károly Munkái. 6./
IGYGY 456
MIr.I.

EÖTVÖS Károly: Magyar alakok. [Elbeszélések] [Bp.] Révai. [é.n.] 313 p.
IGYGY 455
MIr.I.
Autográf tintaírás a címoldalon: „Illyés Gyula”

EPERJESSY Kálmán: A magyar falu településtörténete. [Tanulmány.] Bp., Magyar Szemle Társaság. 1940. 79 p.
/Kincsestár. 7./
IGy 5101
Tört.
Sz1.

Eposzok. (Szemelvények a világirodalom nagy eposzaiból.) (Vál., bev., összekötő szövegek, jegyz.: Pálmai Kálmán. Ford.: Arany János, Babits Mihály, Devecseri Gábor, Illyés Gyula,…stb.) Bp., Európa. 1972. 417 p.
/Diákkönyvtár/
IGy 5428
VAnt.

EPSTEIN, I.: Kína forradalma. [Tanulmány.] (Ford.: Gömöri Endre.) Bp., Szikra.1949. 456 p.
IGy 4458
Tört.
Benne kék ceruzával aláhúzások.

EPSTEIN, Jean: La poésie d’aujourd’hui. (Un nouvel état d’intelligence. – Lettre de Blaise Cendrars.) [Tanulmány.] Paris, Éditions de la Siréne. 1921. 215 p.
IGYGY 2720
FrIr.II.
Sz4.
Borítója leszakadva, fűzésnél szétesve.
Címoldalon névbeírás: Illyés Gyula

[ERASMUS, Desiderius]: Rotterdami Erasmus: Nyájas beszélgetések. (Ford., bev., jegyz.,: Trencsényi-Waldapfel Imre.) [Bp.] Officina. [1946.] 108 p.
/Officina Könyvtár. 86-87./
IGYGY 3304
Fil.

ERCSEY Sándor: Arany János életéből. (Arany János hatvan levelével.) [Tanulmány és dokumentumok.] (Előszó: Gyulai Pál.) Bp., Ráth Mór. 1899. [210 p.]
IGYGY 73
MIr.II.
Sz4.
A könyv borítója és befejező része hiányzik, gerince, lapszélek szakadozottak. Fűzésnél szétesve. A pecsét a 210. oldalon található.

ERDEI Ferenc. Magyar tanyák. [Szociográfia.] [Bp.] Athenaeum. [1942.] 260 p.
Dedikált
IGYGY 6029
Szoc.
Felvágatlan.


ERDEI Ferenc: A magyar paraszttársadalom. [Szociográfia.] [Bp.] Franklin. [1941.] 170 p
/Magyarságismeret/
Dedikált
IGYGY 6032
Szoc.


ERDEI Ferenc: Futóhomok. (A Duna-Tisza köze.) [Szociográfia.] [Bp.] Gondolat. 1957.
279 p.
/Magyar Világ/
Dedikált
IGYGY 6028
Szoc.


ERDEI Ferenc: Magyar falu. [Szociográfia.] [Bp.] Athenaeum. [1940.] 238 p.
Dedikált
IGYGY 6030
Szoc.
Felvágatlan.


ERDEI Ferenc: Mezőgazdaság és szövetkezet. (A mezőgazdaság és a szövetkezeti fejlődés kérdései.) [Tanulmány.] (Lektorok: Fekete Ferenc, Lázár Vilmos.) Bp., Akadémiai. 1959. 382. p.
Dedikált
IGYGY 6033
Szoc.


ERDEI Ferenc: Parasztok. [Szociográfia.] [Bp.] Athenaeum. [é. n.] 219 p.
IGYGY 6031
Szoc.

ERDÉLY Miklós: Kollapszus orv. [Versek.] Párizs, Magyar Műhely. 1974. 111 p.
IGYGY 470
MIr.I.

Erdély öröksége. (Erdélyi emlékírók Erdélyről.) IX. (Erdélyi arcok 1791- 1867.) (Sorozatot szerk.: Cs. Szabó László, Makkai László. Bev.: Tavaszy Sándor.) Bp., Franklin. [1941.]
242 p.
IGy 5180/d
Tört.
Felvágatlan

Erdély öröksége. (Erdélyi emlékírók Erdélyről.) V. (Apa és fiú 1630–1661.) (Sorozatot szerk.: Cs. Szabó László, Makkai László. Bev.: Asztalos Miklós.) Bp., Franklin. [1941.] 276 p.
IGy 5180
Tört.

Erdély öröksége. (Erdélyi emlékírók Erdélyről.) VI. (Haldokló Erdély 1662–1703.) (Sorozatot szerk.: Cs. Szabó László, Makkai László. Bev.: Makkai Sándor.) Bp., Franklin. [1941.] 250 p.
IGy 5180/a
Tört.
Felvágatlan.

Erdély öröksége. (Erdélyi emlékírók Erdélyről.) VII. (Erdély változása 1703-1750.) (Sorozatot szerk.: Cs. Szabó László, Makkai László. Bev.: Tolnai Gábor.) Bp., Franklin. [1941.] 291 p.
IGy 5180/b
Tört.
Felvágatlan

Erdély öröksége. (Erdélyi emlékírók Erdélyről.) VIII. (A másik magyar haza 1750-1790.) (Sorozatot szerk.: Cs. Szabó László, Makkai László. Bev.: Jancsó Elemér.) Bp., Franklin. [1941.] 191 p.
IGy 5180/c
Tört.
Felvágatlan.

Erdély öröksége. (Erdélyi emlékírók Erdélyről.) X. (Két ország ölelkezése 1791- 1867.) (Sorozatot szerk.: Cs. Szabó László, Makkai László. Bev.: Bisztray Gyula.) Bp., Franklin. [1941.] 282 p.
IGy 5180/e
Tört.
Felvágatlan

Erdély szabadságharca. (1848–49 a hivatalos iratok, levelek és hírlapok tükrében.) (Összegyűjtötte, sajtó alá rend.: Bözödi György. Előszó: Balogh Edgár.) Kolozsvár, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. 1945. 95 p.
IGy 4410
Tört.

Erdélyből jelentik. [Írások, tanulmányok.] (Előszó: Koréh Ferenc.) New York, Amerikai Erdély Szövetség. (American Transylvanian Federation.) 1977. 120 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Benne ceruzás kijelölések, egy melléklet és egy könyvjelző

T. ERDÉLYI Ilona. Az ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Bodnár György, Szabolcsi Miklós.) Bp., Akadémiai. 1965.
133 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek. 48./
Dedikált
IGy 5655
MIr.II.

Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. (Kordokumentumok az erdélyi falu életéből 1771-1848.) (Vál., bev., jegyz.: Kovách Géza. Sorozatot szerk.: Csehi Gyula, Mikó Imre.) Bukarest, Kriterion. 1971. 250 p.
/Téka./
IGy 4341
Tört.

ERDÉLYI József: Az utolsó királysas. (Erdélyi József költeményei. 1924-1928.) Pápa, A szerző kiadása. 1928. 102 p.
Dedikált
IGYGY 468
Benne: Erdélyi József gyászjelentése.
Első borítója hiányzik. Lapjaira hulló

ERDÉLYI József: Csontfurulya. [Versek.] Bp., Magvető. 1979. 158 p.
IGYGY 460
MIr.I.

ERDÉLYI József: Délibáb és szivárvány. (Erdélyi József költeményei.) 1. füzet. Pápa, A szerző kiadása. 1927. 18 p.
IGYGY 6023-6027
MIr.I.
5 példány

ERDÉLYI József: Fegyvertelen. (Önéletrajz.) [h.n.] Turul. [é.n.] 204 p.
IGYGY 461
MIr.I.

[ERDÉLYI József]: Felkelt a nap. (Erdélyi József 36 verse.) [Bp.] Napvilág. [1933.] 8 p. IGYGY 459
MIr.I.
Újság. 8 példányban. Leltári szám csak az egyik példányon szerepel.

ERDÉLYI József: Kökényvirág. (Költemények.) Pápa, A szerző kiadása. 1930. 30 p.
Dedikált
IGYGY 462
MIr.I.
A szótagszámra utaló ceruzás számozás a Rózsi c. versnél

ERDÉLYI József: Nyelvek anyja. (Kézirat gyanánt.) [Tanulmány.] (Bp.) [K.n.] (1977.) 164 p.
IGYGY 463
Nyelv.II.
A könyv száz számozott példányban jelent meg

ERDÉLYI József: Örökség. (Versek.) Bp., Stádium Sajtóvállalat Rt. [é.n.] 144 p.
IGYGY 464
MIr.I.
Sajtó példány

ERDÉLYI József: Tarka toll. (Költemények.) Pápa, A szerző kiadása. 1931. 29 p.
Dedikált
IGYGY 465
MIr.I.
Autográf ceruzás bejegyzés a számozatlan 32. oldalon

ERDÉLYI József: Téli rapszódia és három mese. (Két koldus. Az obsitos. A zenélő kecske.) (Versek.) Pápa, Szerző kiadása, 1934. 46 p.
Dedikált (IGYGY 466)
IGYGY 466-466/a
MIr.I.
Két példány

ERDÉLYI József: Toldi-kéz. (Versek.) [h.n.] Turul. [é.n.] 63 p.
/Magvető Könyvtár 2. sz./
IGYGY 467
MIr.I.
Benne: Erdélyi József : Fenevadak [vers] újságkivágat. Erdélyi József három verse: újságkivágat (Uj Magyarság 1944. szept. 3.). Erdélyi József: Tovább. [vers] Badacsony alatt. [vers] (Újságkivágat Az Ország c. lapból.)

ERDÉLYI József: Világ végén. (Költemények.) Bp., Athenaeum. [é.n.] 152 p.
Dedikált
IGYGY 469
MIr.I.
Lapjaira hulló

Erdélyi lakoma. [Tanulmányok, dokumentumok.] (Előszó, szerk.: Kövi Pál. Rajzok: Vass István.) Bukarest, Kriterion. 1980. 326 p.
Dedikált
Népr.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Benne Kövi Pál névjegykártyája. A külső védőborító szakadozott.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához. 1-3. rész [Tanulmány.] [Bp.] 1961. 173-199, 405-429, 584- 596. p.
Dedikált
IGy 4543 - IGy 4543/a - IGy 4543/b
Népr.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia 1961. évi 2., 3., 4. sz.-ból. Az első részt tartalmazó füzet belső borítóján ceruzával egy cím, a szövegben kék tollal kijelölés.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához. 1-3. rész [Tanulmány.] [Bp.] 1961. 173-199, 405-429, 584-596. p.
Dedikált
IGy 4622 - IGy 4622/a - IGy 4622/b
Népr.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia 1961. évi 2., 3., 4. sz.-ból.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. (Archaikus népi imádságok.) (Előszó: Ortutay Gyula. Bev.: Erdélyi Zsuzsanna. Könyvdíszek: Gyulai Líviusz.) Kaposvár, Magvető. (1976.) 769 p.
Dedikált
IGy 5169
Népr.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. (Archaikus népi imádságok.) (Előszó: Ortutay Gyula. Bev.: Erdélyi Zsuzsanna. Lektor: Bálint Sándor. Ill.: Gyovai Eszter. Fényképek: Csigó László. Sorozatot szerk.: Kanyar József.) Bp., (Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat.) 1974. 223 p.
/Somogyi Almanach. 19-21./
Dedikált
IGy 5284
Népr.
Benne géppel írott lapon egy hibajegyzék.

ERDŐDI József: A költői nyelv egynémely vonása.[Tanulmány.] Szeged, Prometheus-nyomda. 1930. 51-63 p.
IGy 5792
VIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Szegedi Symposion-ból.
Borítója szakadozott.

ERDŐSI Szilveszter: Aranysikátor. (Versek.) (Bp., 1944.) 54 p.
IGYGY 471
MIr.I.
Benne levél

ERVIN Gábor: Kultúra és emberiség. [Tanulmány.] (Bp.) Jelenkor. (1943.) 103 p.
Dedikált
IGy 4211
Egyéb.II.

Eső a szilfák levelén. (Fiatal prózaírók antológiája.) [Elbeszélések.] Bp., Magvető. 1975.
355 p.
Pecsét és leltári szám nélkül
MAnt.

ESTANG, Luc: Les quatre éléments. (Poèmes (1937-1955)) [Versek.] Paris, Gallimard. (1956.) 263 p.
Dedikált: (Jean Rousselot-nak) A Parmenidész idéze
t csak részben olvasható
IGYGY 2723
FrIr.I.
A könyv helyenként nincs felvágva.

ESTERHÁZY Péter: Termelési-regény (kisssregény). (Regény.) Bp., Magvető. (1979.) 473 p.
IGYGY 472
MIr.I.

Eszmék nyomában. (Válogatás a Tanulmányi Heteken elhangzott előadásokból.) (Szerk.: Németh Sándor.) [München] Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 1965. 247 p.
IGy 4187
Tört.

ETIEMBLE – ETIEMBLE, Jeannine: L’art d’écrire. [Antológia.] ([Előszó]: Etiemble.) (Paris) Seghers. (1970.) 638 p.
IGYGY 3252
VAnt.

[EURIPIDÉSZ]: Euripide: Iphigénie à Aulis. [Dráma.] ([Ford.]: R. Nicolle. Bev.: Georges Chappon.) Paris, Hatier. (1959.) 63 p.
/Traductions Hatier/
IGYGY 3851
Ant.Ir.I.

Európai költők antológiája. (Vál., szerk.: Faludy György.) (Bp.) Cserépfalvi. [1938.] 317 p.
IGy 5407
VAnt.
József Attila emlékének
A könyv borítója szakadozott

Európai pillanatok. (Gink Károly fotói, Keresztury Dezső írásai.) Bp., Magvető. 1968. 193 p.
Dedikált (Keresztury Dezső Illyés Gyulának.)
Egyéb.II.
Nincs benne leltári szám.

[Ezerkilencszázötvenhat] 1956. Varsovie Budapest. La deuxième révolution d’octobre. [Tanulmányok, dokumentumok.] ([Összegyűjtötte és bev.:] Pierre Kende [Péter] és Krzysztof Pomian.) Paris, Seuil. 1978. 262 p.
Tört.
Pecsét és leltrái szám nélkül.

[Ezerkilencszáztizenkilenc] 1919 május. [Antológia.] (Vál.: Erki Edit.) [Bp.] Kossuth. 1979. 438 p.
IGy 4231
MAnt.
Líra, próza

[Ezernyolcszáznegyvennyolc] 1848 a szabadságharc története levelekben ahogyan a kortársak látták. (Összegyűjtötte, előszó: Deák Imre.) (Bp.) Sirály. [é.n.] 432 p.
IGy 4350
Tört.
A könyv eleje elvágatlan. A könyvben 2 gépelt oldalnyi írás a műről, és a Franklin-Társulat könyvajanlója. helyenként ceruzás jelölések.

[Ezernyolcszáznegyvennyolc-ezernyolcszáznegyvenkilenc] 1848-1849. évi iratok a nemzeti megbékélésről. (Előszó: Ortutay Gyula.) [h. n.] Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a centenáris Ügyosztály. [1948.] 218 p.
IGy 4352
Tört.
Kötésből kiszakadva, helyenként felvágatlan.

[Ezernyolcszáznegyvennyolc-negyvenkilenc] 1848-49 a korabeli napilapok tükrében. (Összeáll.: Bay Ferenc.) (Bp.) (Officina Nyomda és Kiadóvállalat.) (1943.) 186 p.
/Officina Könyvtár. 36/38. /
IGy 4362
Tört.

[Ezernyolcszáznegyvennyolc-negyvenkilenc] 1848/49. A magyar szabadságharc. [h. n.] [1938.] [k. n.] 48 p.
IGy 4361
Tört.
A hátsó borító hiányzik.

É

Échos français de la lyre hongroise. 1. [Antológia.] ([Bev., sorozatszerk.]: Paul Vértes-Lebourg.) Bp., François Bárd & Fils Éditeurs. 1921. 56 p.
/Bibliothèque La Fontaine.
1./
IGy 5194
MAnt.

Écrivains d’aujourd’hui 1940-1960. [Antológia.] ([Szerk., előszó]: Bernard Pingaud.) Paris, Bernard Grasset. (1960.) 539 p.
IGYGY 3257
FrAnt.
A könyv első borítója kezd leszakadni.

ÉDER Zoltán: Babits Mihály költői nyelvéről. [Tanulmány.] [h.n.] [Magyar Nyelvőr.] [1966.] [429]-444. p.
Dedikált
MIr.II.–Klny.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Különlenyomat a Magyar Nyelvőr 1966. okt-dec. 4. sz.-ból.

Édes anyanyelvünk. [Tanulmányok.] (Szerk.. Lőrincze Lajos. Lektor: Ferenczy Géza, Nagy J. Béla.) Bp., Akadémiai. 1961. 507 p.
Dedikált (Lőrincze Lajos Illyés Gyulának.)
IGy 5722
Nyelv.II.

Édes gyönyörűség. (Orosz szerelmes versek.) (Vál.: Pór Judit. Ford.: Áprily Lajos, Eörsi István, Fodor András, Garai Gábor,…stb.) [Bp.] [Európa.] 1969. 101 p.
IGy 5584
OrIr.I.

ÉKES Ákos: Kulcsolt kígyók. (1979) [Versek.] Bp., A szerző kiadása. 1983. 526 p.
IGYGY 437
MIr.I.

Életünk – történelem. [Tanulmányok.] (Szerk., előszó: Bajor Nagy Ernő.) Bp., Gondolat. 1978. 506 p.
Dedikált (Pék József István Illyésnek.)
IGYGY 3945
Tört.

ÉLŐ Dezső: Sarród monográfiája. (Előszó: Élő Dezső.) Bp., Országos Széchenyi Szövetség. 1937. 167 p.
/Országos Széchenyi Szövetség Könyvtára. 2./
IGy 4608
Szoc.
Történeti és mezőgazdálkodási részekkel. Felvágatlan.

ÉLUARD, Paul: Corps mémorable. (Deuxième Édition.) [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1954.) 27 p.
/Poésie. 4
8./
IGYGY 2699
FrIr.I.

ÉLUARD, Paul: Corps mémorable. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1948.) 28 p.
/Poésie. 48./
IGYGY 2697
FrIr.I.

ÉLUARD, Paul: Les animaux et leurs hommes les hommes et leurs animaux. [Versek.] ([Előszó]: Paul Éluard. [Ill.]: Valentine Hugo.) Paris, Gallimard. [é.n.] [64 p.]
IGYGY 2696
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

ÉLUARD, Paul: Les sentiers et les routes de la poésie. [Színpadi művek.] [Paris] Les Écrivains Réunis. (1952.) 156 p.
IGYGY 2708
FrIr.I.
A címlapon és az utolsó oldalon az Institut Français en Hongrie pecsétje. A számozatlan első oldalon kék tollal az utolsó oldalon fekete ceruzával bejegyzések.
A könyv a 610. sz. pld.. Felvágatlan.

ÉLUARD, Paul: Mindent elmondani. (Válogatott versek.) (Ford., előszó, jegyzet: Somlyó György.) [Bp.] Szépirodalmi. 1954. 131 p.
Dedikált (Somlyó György Illyés Gyulának.)
IGYGY 2700
FrIr.I.
Benne több Éluard halálával kapcsolatos újságkivágat.

ÉLUARD, Paul: Poésies. [Versek.] [Vál., bev.: Claude Roy.] [Paris] (Gallimard.) (1959.)
18, 315 p.
/Le Club du Meilleur Livre/
IGYGY 2703
FrIr.I.
A könyv a 4356. sz. pld.. Illusztrációkkal.

[ÉLUARD, Paul]: Paul Éluard válogatott versei. (Vál., szerk.: Somlyó György. Ford.: Garai Gábor, Illyés Gyula, Justus Pál, Kiss Sándor, Pór Judit, Radnóti Miklós, Rónay György, Somlyó György, Tandori Dezső, Timár György, Weöres Sándor.) [Bp.] [Móra.] (1982.)
300 p.
/Kozmosz Könyvek. A Világirodalom Gyöngyszemei/
IGYGY 2709
FrIr.I.

[ÉLUARD, Paul]: Paul Éluard versei. (Ford.: Illyés Gyula, Rónay György, Somlyó György.) Bp., Európa. 1977. 216 p.
/Lyra Mundi/
IGYGY 2704
FrIr.I.

[ÉLUARD, Paul]: Paul Éluard versei. (Rajzok: Picasso, Matisse. Ford.: Illyés Gyula, Rónay György, Somlyó György. Bev.: Aragon. Utószó: Illyés Gyula.) [Bp.] Magyar Helkion. 1960. 346 p.
IGYGY 2705
FrIr.I.
A 226. oldalon ceruzás jelölés.

LUARD, Paul]: Poèmes pour tous par Paul Éluard. (Choix de poèmes 1917-1952) [Versek.] Paris, Les éditeurs Français réunis. (1952.) 244 p.
/Les Amis du Livre Progressiste/
Dedikált (Nicole Colette és Jean Reldo Illyés Gyulának.
)
IGYGY 2702
FrIr.I.
Fényképek, rajzok

ÉLUARD, Paul: Répétition. [Versek.] ([Ill.]: Max Ernst.) Paris, Au Sans Pareil. [h.n.] [k.n.] [é.n.] 51 p. [10 t.]
IGYGY 2706
FrIr.I.
Sz4.
Ez a 212. sz. pld. Borítója leszakadva

Életrajzok Plutarchosból. (Periklés, Nikias, Alkibidés, Lysandros, Agésilaos, Pelopidas.) (Sorozatszerk.: Kármán Mór. Ford.: Szilasi Móricz.) 2. füzet. Bp., Franklin. 1880. [204 p.]
/Ifjúsági Iratok Tára/
IGYGY 3848
Ant.I.
Sz4.
Fűzésnél szétesve, hátsó borítója és gerince hiányzik. Lapjaira hulló.

Énekek éneke. (A világirodalom szerelmes verseiből.) (Vál., szerk.: Vas István.) [Bp.] Európa. 1966. 721 p.
IGYGY 3928
VAnt.
A fordítók között Illyés Gyula is szerepel

Éneklő Magyarország. (Különlenyomat az Énekesrendi Tájékoztató 6. kiadásából /Világi Művek/) (Bp.) Magyar Kórus Lap- és Zeneműkiadó KFT.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Zene.I.-II.-Klny.

ÉRDY Miklós: The sumerian, ural-altaic, magyar relationship: a history of research – A sumír, ural-altaji, magyar rokonság kutatásának története. (I. rész: a 19. század.) (Előszó: Érdy Miklós.) New York, Gilgamesh. 1974. 530 p.
/Studia Sumiro-Hungarica. 3./
Finnug.II.
Pecsét és leltári szám nélkül
. Kétnyelvű (angol – magyar)

Észak-Amerikai költők antológiája. (Ford.: Babits Mihály, Beney Zsuzsa, Eörsi István, stb. Vál., szerk., előszó és az életrajzokat írta: Vajda Miklós. Sorozatszerk.: Kormos István.) (Bp.) [Móra.] 1966. 539 p.
/A világirodalom gyöngyszemei/
IGYGY 3531
AngIr.I.
A hátsó borító belső oldalán ceruzával egy szám van lejegyezve.

Északi csillagok. (Szerk., magyarázatokkal ellátta: Kodolányi János, Képes Géza. Bev.: Kodolányi János.) (Bp.) Misztótfalusi Közművelődési Szövetkezet. [1944.] 120 p.
/Érdekes Könyvek/
IGYGY 1116
FinnugIr.I.

Északi lant. (Zolnai Gyula – ’Somkuti’ – műfordításai finn költőkből.) [Bp.] Franklin. [é.n.] 144 p.
IGYGY 2383
FinnugIr.I.
Felvágatlan

ÉTIEMBLE, [René]: Hygiène des lettres. 2. köt. Littérature dégagée. (1942-1953) [Tanulmány.] Paris, Gallimard. (1955.) 310 p.
IGYGY 2721
FrIr.II.
A könyv borítóján ceruzával Illyés Gyula monogramja.

Évezredek eposzai. (Vál., szerk., előszó, kísérő tanulmányok: Lakatos István. Sorozatot szerk.: Kormos István.) [Bp.] [Móra.] 1970. 625 p.
/Kozmosz Könyvek: A Világirodalom Gyöngyszemei/
IGy 5431
VAnt.

F

FABRE, Lucien: Dieu est innocent. [Színmű.] ([Bev.]: Paul Valéry.) Paris, Nagel. (1946.)
139 p.
IGYGY 2725
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

FAGUS: La guirlande à l’épousée. [Versek.] Amiens, Librairie Edgar Malfère. 1921. 240 p.
/Bibliothèque du Hérisson/
IGYGY 2728
FrIr.I.
A könyv helyenként ni
ncs felvágva. Benne egy kék papírdarabon pirossal Dr Bende Zsigmond neve és címe.

[FALUDI Ferenc] Faludi Ferentz költeményes maradványi. A′ jegyző könyvvel együtt. [Versek.] (Közread.: Révai Miklós.) Pozsony, 1787. 260 p.
IGYGY 483
MIr.I.
Rongálódott példány

FALUDY György: Levelek az utókorhoz. [Versek.] Toronto, Institut Marsile Ficin, 1975.
205 p.
Dedikált
IGYGY 484
MIr.I.
A dedikáció a könyvbe ragasztott lapon található

FALUDY György: Őszi harmat után. [Versek.] (Bp.) Officina. (1947.) 144 p.
IGYGY 485
MIr.I.

[FALUDY György] Faludy György összegyűjtött versei. New York, Püski. 1980. 635 p.
IGYGY 486
MIr.I.
Bőrkötésben. Beragasztva a könyv papírkötésű változatának Baránszky-Jób László által írt fülszövege

FALUS Róbert: Apollón lantja. (A görög-római irodalom kistükre.) (Vál., szerk., bev., :Falus Róbert. Jegyz.: Németh György. Képanyag: Nagy Árpád.) Bp., Móra. 1982. 348 p.
IGYGY 487
VIr.II.

Falusi képeskönyvek I. (Palóc lakodalom.) [Dalgyűjtemény.] (Összeáll.: Szántó Ferenc. Ill.: Rácz Veronika.) Bp., 1942. [36 p., 29 t.]
IGy 4696
Zene.I-II.
Ez a könyv a 221. sz. pld., Illyés Gyula részére készült.

Falusi Magyarország. [Antológia.] (Vál., szerk., előszó: Rádics Róbert. Lektorálta: Funk Miklós. Marczali László, Orbán Sándor.) Bp., Mezőgazdasági. 1985. 526 p.
IGYGY 3950
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula 7 verse szerepel
Benne egy postai Szállítójegyzék Illyés Gyuláné nevével

FARAGÓ László: Írástudók árulása, írástudók helytállása. [Esszék.] (Bp.) Népszava. (1946.) 116 p.
/Szocialista Könyvtár/
IGy 5656
MIr.II.

FARGUE, Léon-Paul: Épaisseurs. [Elbeszélések.] Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française. 1928. 109 p.
IGYGY 2726
FrIr.I.
A könyv a 197. számozott példány. A 3. számozatlan oldalon Illyés Gyula neve zöld ceruzával.

FARKAS Antal: Költemények. Mező-Túr, Gyikó K. Könyvnyomda. 1894. 103 p.
IGYGY 493
MIr.I.
Felvágatlan
Lapjaira hulló

FARKAS Árpád: Alagutak a hóban. (Versek.) Bukarest, 1979. Kriterion. 69 p.
Dedikált
IGYGY 492

FARKAS Gyula. Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914. [Tanulmány.] [Bp.] A Magyar Történelmi Társulat Kiadása. [1938.] 303 p.
/A Magyar Történelmi Társulat Könyvei. 3./
IGy 5657
MIr.II.

FARKAS Lőrinc Imre: Oldások csomói. [Elmélkedések.] Bp., 1982. [76] p.
IGYGY 488
Fil.

FARRÈRE, Claude: Aki embert ölt. 1 köt. (Regény.) Bp., Légrády Testvérek. [é.n.] 146 p.
IGy 4951
FrIr.I.
A borítója leszakadva és a lapok kijöttek a kötésből. Az első oldalon „1. vörös tábori ezred” pecsétje, és egy ceruzás dátum.

Fasírt avagy viták a „fiatal irodalomról”. (Vál., szerk.: Dérczy Péter. Bev.: Szilágyi Ákos.) Bp., Magvető.(1982.) 245 p.
/József Attila Kör Füzetek.1./
IGYGY 4010
MIr.II.

FAST, Howard: A szabadság útja. (Regény.) (Ford.: Keszthelyi Zoltán.) [Bp.] Révai. (1949.) 232 p.
IGYGY 3430
AngIr.I.
Az első számozatlan oldalon Illyés Gyula neve ceruzával.

FAST, Howard: Amerikaiak. (Regény.) (Ford.: Keszthelyi Zoltán.) [Bp.] Révai. (1950.)
311 p.
IGYGY 3429
AngIr.I.

FAST, Howard: Az utolsó határ. (Regény.) (Ford.: Keszthelyi Zoltán. Borító: Szántó Piroska.) (Bp.) Révai. (1949.) 215 p.
IGYGY 3431
AngIr.I.

FAULKNER, William: Fiam, Absolon! (Ford.: Göncz Árpád. Szerk.: Geher István.) Bp., Európa. 1979. 444 p.
IGYGY 3432
AngIr.I.

FAULKNER, William: Sírgyalázók. [Regény.] (Ford.: Déri György. Előszó: Kristó Nagy István.) Bp., Magvető. 1964. 229 p.
/Világkönyvtár/
IGYGY 3433
AngIr.I.

FAURE, Gabriel: Pélérinages passionés (Deuxième série. Ames et décors romantiques.) Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle. 1922. 233 p.
IGYGY 2730
FrIr.II.
A borítón és a címlapon Illyés neve olvasható. A könyvben egy 4 oldalas könyvismertető.

FAZEKAS László: Sziklaösvény. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1973. 121 p.
Dedikált
IGYGY 494
MIr.I.

[FAZEKAS Mihály]: „Boldog ki fákat ültet…” (Fazekas-breviárium.) (Vál., jegyz., előszó: Szilágyi Ferenc. Szerk.: Papp János. )Bp., Tankönyvkiadó. 1973. 171 p.
Dedikált (Szilágyi Ferenc)
IGYGY 497
MIr.I.
Benne levél

FAZEKAS Mihály: Ludas Matyi. (Komikai elbeszélés.) (Bev.: Pándi Pál.) [Bp.] Franklin. 1950. 54 p.
IGYGY 495
MIr.I.
A kötéstábla hátoldalán autográf ceruzás megjegyzések
A szöveg mellett ceruzás jelölések

[FAZEKAS Mihály]: Fazekas Mihály versei. (A sorozatot szerk.: Heinrich Gusztáv. Bev., kiadta: Tóth Rezső.) Bp., Franklin. 1900. 206 p.
/Régi Magyar Könyvtár 17./
IGYGY 496
MIr.I.
Címoldalon autográf ceruzaírással: „Illyés Gyula”
Ceruzás jelölések, kiemelések a szöveg mellett

FÁBIÁN Dániel: József Attiláról. [Tanulmány.] Bp., Kossuth. 1974. 210 p.
IGYGY 907
MIr.II.
Benne a hibajegyzék. Lapszéli ceruzás kiemelések, néhány helyen ceruzaírásos megjegyzések.

FÁBIÁN Pál – SZATHMÁRI István – TERESTYÉNI Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. [Tanulmány.] (Lektor: Balázs János, Bóka László. Szerk.: Terestyéni Ferenc.) Bp., Tankönyvkiadó. 1958. 297 p.
/Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek/
IGy 5793
Nyelv.II.

FÁBRY Zoltán: A gondolat igaza. [Tanulmányok.] [Bratislava, Pozsony,] Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó. 1955. 298 p.
Dedikált
IGYGY 473
MIr.II.


FÁBRY Zoltán: Harmadvirágzás. (Szlovákiai magyar irodalmi adalékok.) [Tanulmányok.] [Bratislava, Pozsony,] Szlovák Szépirodalmi Könyvkiadó. 1963. 298 p.
Dedikált
IGYGY 474
MIr.II.


FÁBRY Zoltán: Hazánk, Európa. (Válogatott tanulmányok.) (Vál., szerk., előszó: Simon István. Bibliográfia: Hölvényi György.) Bratislava, Tatran Magyar Üzem. 1967. 615 p.
Dedikált
IGYGY 475
MIr.II.


FÁBRY Zoltán: Korparancs. [Publicisztika.] Bratislava, Madách. 1969. 237 p.
Dedikált
IGYGY 477
MIr.II.


Fábry Zoltán kortársai szemével. (Vál.: Duba Gyula, E. Fehér Pál. Szerk., előszó: Duba Gyula.) Bratislava, Madách. 1973. 509 p.
IGYGY 481
MIr.II.


FÁBRY Zoltán: Kúria, kvaterka, kultúra. (Adalékok a csehszlovákiai magyar kultúra első fejezetéhez (1918-1938).) [Tanulmányok.] Bratislava, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry. 1964. 317 p.
Dedikált
IGYGY 476
MIr.II.


FÁBRY Zoltán: Palackposta. [Publicisztika.] (Utószó: Juraj Špitzer.) Bratislava, Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó. 1960. 336 p.
Dedikált
IGYGY 478
MIr.II.
A kötetben több helyen Fábry Zoltán autográf ceruzaírásos kiegészítései. Benne volt Fábry levele, és fényképe. L. Takács Mária leírását.


FÁBRY Zoltán: Stószi délelőttök.[Esszék.] Bratislava, Madách. 1968. 442 p.
Dedikált
IGYGY 479
MIr.II.


FÁBRY Zoltán: Valóságirodalom. (Cikkgyűjtemény a Korunk anyagából (1926-39).) Bratislava, Tatran Könyvkiadó Magyar Üzeme. 1967. 320 p.
Dedikált
IGYGY 480
MIr.II.

Fáklyák a magasban. (Antológia.) (Vál., szerk., előszó: Illés Lajos.) Bp., Zrínyi.. 1979. 341 p.
IGy 5216
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula 3 verse szerepel

FÁY Ferenc: Áradás. [Versek.] (Ill.: Buday László.) Toronto, A szerző kiadása, 1972. 98 p.
Dedikált
IGYGY 489
MIrI.

FÁY Ferenc: Magamsirató. [Versek.] (Ill.: Buday László.) Torontó, Magyar Helikon. Társaság. 1967. 92 p.
Dedikált
IGYGY 490
MIr.I.
Kötéstábla belső oldalán egy cím

FÁY Ferenc: Törlesztő ének. [Versek.] (Toronto) Magyar Figyelő. 1963. 106 p.
Dedikált
IGYGY 491
MIr.I.

Fedics Mihály mesél. [Mesék.] (Bev. tan., jegyz.: Ortutay Gyula.) Bp., Egyetemi Magyarságtudományi Intézet. 1940. 410 p.
/Új Magyar Népköltési Gyűjtemény I./
Dedikált
Népr.
Hátsó borítója levált.
Pecsét és szám nincs rajta, de TM szerint IGYK 1521

Fegyvert s bátor szívet. (Válogatás hat évszázad magyar katonaverseiből.) (Vál., szerk., sajtó alá rend., jegyz., szövegmagyarázatok, előszó: Tabák András. Lektor: Simor András.) Bp., Zrínyi. 1984. 614 p.
IGYGY 4008
MAnt.

FEHÉR Ferenc: Hazavezérlő csillagok. (Naplójegyzetek.) (Újvidék) Forum. (1970.) 396 p.
Dedikált
IGYGY 499
MIr.I.

FEHÉR Kálmán: Fürjvadászat. [Versek.] (Fedőlap és ill.: Kapitány László.) (Újvidék) Forum. 1971. 88 p. [8 t.]
IGYGY 500
MIr.I.

FEHÉR Klára: Sárgaláz. (Két kisregény.) Bp., Szépirodalmi. 1981. 222 p.
Dedikált
IGYGY 501
MIr.I.

Fehér szél támad…” (Bolgár költők antológiája.) (Vál., szerk., bev.: Juhász Péter. Életrajzi jegyz.: Zergi Zsuzsa. Sorozatot szerk.: Kormos István.) (Bp.) [Móra.] (1983.) 568 p.
/Kozmosz Könyvek. Világirodalom Gyöngyszemei./
IGYGY 3753
BolIr.I.

FEHÉR Tibor: Lidérckirály. (Történelmi regény.) Bp., Móra. 1977. 426 p.
Dedikált
IGYGY 5023
MIr.I.
Benne levél

FEJES Endre: Gondolta a fene… [Vallomások, feljegyzések.] Bp., Magvető. 383 p.
IGYGY 512
MIr.I.

FEJTŐ Ferenc: Erasmus avagy beszélgetés a humanizmusról. [Tanulmány.] Bp., Cserépfalvi. 1936. 27 p.
IGy 5658
Fil.
Különlenyomat a Szép Szó 8.-9. sz.-ból

[FEJTŐ Ferenc] FEJTŐ, François: L’Héritage de Lénine. (Introduction à l’histoire du communisme mondial.) [Tanulmány.] (Paris) Livre de Poche. (1977) 636 p.
/Pluriel/
IGYGY 514
Tört.

[FEJTŐ Ferenc] FEJTÖ, François: le coup de Prague 1948. [Tanulmány.] Paris, Seuil. (1976) 282 p.
/L’Univers Historique/
IGYGY 513
Tört.

FEKETE Gyula: A fiú meg a katonák. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 194 p.
Dedikált
IGYGY 520
MIr.I.

FEKETE Gyula: Az orvos halála. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 161 p.
Dedikált
IGYGY 524
MIr.I.

FEKETE Gyula: Boldog házasságok titkai. [Szociográfia.] (Bp.) Kossuth. 1981. 356 p.
Dedikált
IGYGY 6262
Szoc.
Benne feladóvevény

FEKETE Gyula: Egy korty tenger. [Publicisztikai írások.] Bp., Magvető. (1974.) 671 p.
Dedikált
IGYGY 515
MIr.I.

FEKETE Gyula: Elfogultságaim térképe. [Tanulmányok, esszék.] Bp., Magvető. (1981.)
326 p.
Dedikált
IGYGY 519
MIr.I.
Levélszerű dedikációval

FEKETE Gyula: Első csók. (Elbeszélések.) Bp., [Móra.] (1980.) 338 p.
Dedikált
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 516
MIr.I

FEKETE Gyula: Éljünk magunknak? [Riportok.] (Szerk.: Boldizsár Iván, Darvas József, Erdei Ferenc, stb.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 404 p. [15 t.]
Dedikált
/Magyarország Felfedezése/
IGYGY 518
Szoc.

FEKETE Gyula: Három regény. (A falu szépe. Az orvos halála. A hű asszony meg a rossz nő.) (A sorozatot szerk.: Illés Endre, Kardos György.) Bp., Szépirodalmi. 1976. 485 p.
Dedikált
/30 év /
IGYGY 521

FEKETE Gyula: Hiányzik egy férfi. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1978. 241 p.
Dedikált
IGYGY 522
MIr.I.

FEKETE Gyula: Hogyan lettem író? (Emlékek, tárcák, elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1986. 423 p.
Dedikált
IGy 4135 és IGYGY 4135
MIr.I.

FEKETE Gyula: Meditáció Amerikáról. [Útinapló.] Bp., Magvető. 1987. 247 p.
Dedikált
IGy 4160
MIr.I.

FEKETE Gyula: Mézeshetek. (Egy új asszony följegyzései.) (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1975.) 225 p.
Dedikált
IGYGY 523
MIr.I.

FEKETE Gyula: Perújrafelvétel. [Önéletrajz. Elbeszélések. Karcolatok.] Bp., Szépirodalmi. (1977.) 597 p.
Dedikált
IGYGY 525
MIr.I.

FEKETE Gyula: Süket a meztelen király. (Közgondok, vitairatok.) Bp., Püski. (1989.) 197 p.
Dedikált
IGYGY 6180
MIr.I.

FEKETE Gyula: Száz korty tenger. [Publicisztikai írások.] Bp., Magvető. (1978.) 614 p. IGYGY 526
MIr.I.

FEKETE Gyula: Tengercsepp. (Aforizmák, írói noteszlapok, gondolatfutamok.) Bp., Gondolat. 1985. 357 p.
Dedikált
IGYGY 517
MIr.I.

FEKETE Gyula: Történelem hangszalagon. [Riportok.] Bp., [Móra.] 1977. 408 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 528
Szoc.

FEKETE Gyula: Triszex. (Tudományos fantasztikus kisregények.) (A sorozatot szerk., az életrajzot írta: Kuczka Péter.) Bp., [Móra.] 1974. 346 p.
Dedikált
/Kozmosz Fantasztikus Könyvek/
IGYGY 529
MIr.I.

FEKETE Gyula: Vallomás hajnalig. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 237 p.
Dedikált
IGYGY 527
MIr.I.

FEKETE Gyula: Véreim, Magyar kannibálok! (Vádirat a jövő megrablásáról.) Bp., Magvető. (1992.) 348 p.
Dedikált (Illyés Gyulánénak a szerző.)
Szoc.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Ceruzás jelölések.

FEKETE Gyula – KULCSÁR István – REGE Imre – TOKAJI György: Négy kis komédia. Bp., Művelt Nép. 37 p.
/Színjátszók Könyvtára. 70./
IGy 3978
MAnt.
Sz3.
A leltári szám javítva.

FEKETE Lajos: Magyarság, törökség: Két világnézet bajvívói. [Tanulmány.] (Szerk.: Bácsy Ernő, Germanus Gyula.) Bp., A Magyar Keleti Társaság. 1947. 23 p.
IGY 4322
/A Magyar Keleti Társaság Kiadványai. 13./
Angol nyelvű összefoglalóval.

FEKETE Lajos: Szárnyaló idő. (Versek.) Bp., Magvető. 1963. 181 p.
Dedikált
IGYGY 531
MIr.I.

FEKETE Lajos − Szirmai Endre: Hűséggel a fiú és a barát. (Szirmai Károly emlékére.) (Válogatott versek.) (Előszó: Fekete Lajos.) London, I. N. E. London and Associated Universities. 1975. 162 p.
IGYGY 6263
MIr.I.
Ceruzával beírt lakcím

FEKETE Sándor: Folyosói szümpozion. (Amelyből végre mindenki megtudhatja érdemes-e élni és küzdeni (vagy sem) ) [Szatíra.] Bp., Magvető. 1970. 329 p.
Dedikált
IGYGY 532
MIr.I.

FEKETE Sándor: Így élt a szabadságharc költője. [Életrajz.] (A sorozatot szerk.: F. Kemény Márta.) Bp., Móra. 1972. 201 p.
/Így Élt.../
IGYGY 1632
MIr.II.
Benne hibaigazító.

FEKETE Sándor: Mezítláb a szentegyházban. (Cikkek Petőfiről és kortársairól.) Bp., Magvető. (1972.) 259 p.
IGYGY 1627
MIr.II.

FEKETE Sándor: Petőfi a vándorszínész. [Tanulmány.] (Lektorálta: Kiss József.) Bp., Akadémiai. 1969. 219 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek. 64./
Dedikált
IGYGY 533
MIr.II.

FELKAI Ferenc: Írók. (Játék.) Bp., Művelt Nép. 1954. 35 p.
/Színjátszók Könyvtára. 72./
IGy 5487
MIr.I.
Sz3.
Egyes lapok szakadtak.

FELKAI Ferenc – KELLÉR Andor – REGE Imre –MOLNÁR György: Hónunk alatt a világűr. (Vidám jelenetek.) Bp., Művelt Nép. 1953. 32 p.
/Színjátszók Könyvtára. 62./
IGy 3979
MAnt.
Sz3.
A leltári szám javított.

Felszabadult hazánk. [Tanulmányok, írások.] [Bp.] Katonai Kiadó. 1955. 293 p.
IGy 4694
Tört.
A külső védőborítója eléggé rongyos.

FENYŐ István: Eötvös József a magyar jobbágyság nyomoráról. (Egy ismeretlen reformkori Eötvös-tanulmány.) Magyar Tudomány. 1967. 561–572. p.
Dedikált
IGy 4332
Tört.
Különlenyomat a Magyar Tudomány 1967. 9. sz.-ból.

FENYŐ László: Elitélt. [!] [Versek.] Bp., Hungária Ny. [1933.] 69 p.
Dedikált
IGYGY 535
MIr.I.

FENYŐ László: Szavak, sebek. [Versek.] Bp., Hungária Ny. [1931] 55 p.
IGYGY 536
MIr.I.
Felvágatlan

FENYŐ László: Városliget. [Versek.] Bp., Az író kiadása. [1942.] 45 p.
Dedikált
IGYGY 534
MIr.I.

FENYŐ Miksa: Az elsodort ország. (Naplójegyzetek 1944-1945-ből.) (Bp.) Révai. (1946.) 637 p.
Dedikált
IGYGY 537
MIr.I.

FERENCZ S. István: Utolsó kenyér. (Versek. 1972-1977.) Bukarest, Kriterion. 1978. 102 p.
Dedikált (Csak aláírt)
IGYGY 538
MIr.I.

FERENCZI Zoltán: Petőfi eltűnésének irodalma. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán.) Bp., Kunossy – Szilágyi és Társa. 1910. [128 p.]
/Petőfi-könyvtár. 24./
IGYGY 1644
MIr.II.
Sz4.
Mindkét borítója, gerince leválva. Lapjaira hulló. Több oldal hiányzik belőle.

FERENCZY Béni: Fák könyve. [Kép és vers antológia.] (Vál.: Ferenczy Béniné, Katona Tamás.) Bp., Magyar Helikon. 1976. 68 p.
IGYGY 540
MIr.I.

FEUCHTERSLEBEN, Ernst Freiherr von: Adalék a lélek étrendjéhez. [Tanulmány.] [Ford.: Klekner Alajos.] [Bp.] [Franklin-Társulat.] [1882.] 198 p.
IGy 5569
Egyéb.II.
A címleírási adatok a Központi Szabó Ervin Könyvtárból valók. A könyvnek nincs fedlapja és borítója.

FEUCHTWANGER, Lion: Capet özvegye.(Marie-Antoinette.) (Színmű három felvonásban.) (Ford.: Erdődi József, Vajda György Mihály. Utószó: Vajda György Mihály.) (Bp.) Európa. 1959. 92 p.
/Világirodalmi Könyvtár/
IGYGY 3305
NémIr.I.
Borítója fordítva van ráillesztve

FÉGYIN, Konsztantin: A diadalmas esztendő. 1-2. köt. [Regény.] (Ford.: Gergely Viola.) [Bp.] Révai. (1949.) 330, 310 p.
Dedikált (Fedin Illyés Gyulának.)
IGYGY 3560 ­ IGYGY 3560/a
OrIr.I.
A külső borító szakadozott. Benne meghívó a Magyar Írószövetség I. Kongresszusára. 1951. ápr.

FÉJA Géza: A régi magyarság. (A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig.) Bratislava-Pozsony, Tátra. [1937.] 197 p.
/Tátra Könyvek. Szlovenszkói Írók Munkái. 1./
Dedikált
IGYGY 505
MIr.II.

FÉJA Géza: Dózsa György. (Történelmi tanulmány.) Bp., Mefhosz. 1939.
243 p. + 5 t.
Dedikált
IGYGY 503
Tört.
A hátsó borító belső oldalán Illyés Gyula autográf ceruzabejegyzése. A kötet további oldalain aláhúzások, kijelölések.

FÉJA Géza: Kráterarc. [Versek] Bp., Szépirodalmi. (1975.) 66 p.
Dedikált
IGYGY 6034
MIr.I.FÉJA Géza: Kurucok. [Tanulmány.] [Bp.] MEFHOSZ Könyvkiadó. [é.n.] 45 p.
Dedikált
/Magyarok Könyvtára/
IGYGY 504
Tört.
Felvágatlan

FÉJA Géza: Sűrű, kerek erdő. [Kisregények. Elbeszélések.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. 1976. 368 p.
Dedikált
IGYGY 506
MIr.I.

FÉJA Géza: Szabadcsapat. (Életregény.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 387 p.
IGYGY 508
MIr.I.

FÉJA Géza: Viharsarok. (Az alsó Tiszavidék földje és népe.) [Szociográfia.] (A sorozatot szerk.: Sárközi György.) [Bp.] Athenaeum. [1937.] 275 p. [8 t.]
Dedikált
/Magyarország Felfedezése/
IGYGY 510
Szoc.

FÉJA Géza: Viharsarok. [Szociográfia.] (Szöveggond.: Féja Endre.) Bp., Szépirodalmi. (1980.) 345 p. [10 t.]
Dedikált (Féja Endre)
IGYGY 509
Szoc.
Az 1937-es kiadás képanyagával. Benne egy borítékdarab Féja Endre címével

FÉJA Géza: Visegrádi esték. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. (1974.) 460 p.
Dedikált
IGYGY 511
MIr.I.

FÉL Edit: Kocs 1936-ban. (Néprajzi monográfia.) (Előszó: Fél Edit.) Bp., A Királyi Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézetének Kiadása. 1941. 228 p.
/Tanya, Falu, Mezőváros. 1./
Dedikált
IGy 4607
Népr.
Kötésből kiszakadt.

Fénykerék. (Fiatal bolgár költők antológiája.) (Vál., szerk., jegyz.: Király Zoltán.) Bp., [Móra.] 1977. 278 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált (Király Zoltán Illyés Gyulának.)
IGYGY 3754
BolIr.I.

Fiatal írók antológiája. 2. [Elbeszélések.] [Bp.] Szépirodalmi. 1951. 298 p.
IGy 5204
MAnt.

Filmévkönyv. (Szerk.: Kovács Ferenc, Maár Gyula. Bev.: Berkesi András.) [Bp.] Gondolat. 1961. 375 p.
IGy 4706
Egyéb.II.

FINCZICZKY István: A vogul névmások. [Tanulmány.] Bp., Hornyánszky Viktor R.-T. M. Kir. Udv. Könyvnyomda. 1930. 36 p.
IGy 5785
Finnug.II.–Klny.
Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XLVII. köt.-ből.
Leltári száma át van javítva: 4785-ről 5785-re.

Finnugor népek irodalmának bibliográfiája. (Összeáll., előszó: Jávori Jenő. Lektor: Domokos Péter. Borító: Varga Hajdú István.) Bp., (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.) 1975. 630 p.
IGy 5633
FinnugIr.I.

Fiúk-lányok könyve. (Tervezte, vál., összeáll.: Rigó Béla. A Szerk. munkatársa: Simonffy Géza, Pavercsik Ilona.) Bp., Móra. 1978. 379 p.
IGYGY 4078
Egyéb.II.

FLAMENT, Jean-Paul: Les cris rauques du jabiru. [Versek.] (Ill.: Joska Soos.) (Bruxelles,) (Permanences Poétiques.) (1973.) 54 p.
/Collections Permanences Poétiques/
IGYGY 2731
FrIr.I.

FLAUBERT, Gustave: Bouvard et Pécuchet. (Œuvre posthume.) [Regény.] Vienne, Manz. [é.n.] 391 p.
IGYGY 2732
FrIr.I.

FLAUBERT, Gustave: Érzelmek iskolája. (L’éducation sentimentale.) [Regény.] (Ford., bev: Gyergyai Albert.) [Bp.] Genius. (1925.) 550 p.
IGYGY 2733
FrIr.I.
A könyv a 1057. sz. pld.. A könyv borítója le van szakadva és az első lapok is kezdenek leszakadni.

FLAUBERT, Gustave: Három mese. [Elbeszélések.] (Ford.: Hevesi András, Lányi Viktor, Zolnai Béla.] (Bp.) Révai. (1944.) 148 p.
IGYGY 2736
FrIr.I.
A könyv gerince levált.

FLAUBERT, Gustave: La légende de Saint-Julien l’hospitalier. [Regény.] (Paris) Aubry. (1943.) 95 p.
/Lumin de lumine/
Dedikált (Kardos Tibor Illyés Gyulának.)
IGYGY 2737
FrIr.I.
A könyv borítóján Illyés neve ceruzával. Illusztrálva.

FLAUBERT, Gustave: Madame Bovary. (Mœurs de Province.) [Regény.] Paris, Librairie Gründ. [é.n.] 319 p.
/La Bibliothèque Précieuse/
IGYGY 3290
FrIr.I.

FLAUBERT, Gustave: Trois Contes. (Un Cœur simple-La Légande de Saint Julien l’Hospitalier-Hérodias.) [Elbeszélések.] Paris, Nelson. 1933. 279 p.
/Collection Nelson/
IGYGY 2735
FrIr.I.
Az 5. számozatlan oldalon tollal egy név olvasható.

FLEURY, Marthe-Claire: Le bouclier votif. [Versek.] [Paris] Firmin-Didot. (1975.) 137 p.
/Collection des Amitiés Française/
Dedikált.
IGYGY 2738
FrIr.I.
Benne egy papírdarab, amely Henri Clouard előszavát tartalmazza a könyvhöz.

FLÓRIS József: Tetők felett. (Versek.) Bp., Rajkai Lajos Könyvnyomdája, [1940]. 47 p.
Dedikált
IGYGY 541
MIr.I.
Felvágatlan

FODOR András: A bábu vére. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 142 p.
Dedikált
IGYGY 542
MIr.I.

FODOR András: A nemzedék hangján. [Tanulmányok, esszék.] Bp., Szépirodalmi. (1973) 449 p.
Dedikált
IGYGY 549
MIr.II.

FODOR András: Elvesztett évszak. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1987. 142 p.
Dedikált
IGYGY 4119 / IGy 4119
MIr.I.

FODOR András: Futárposta. [Tanulmányok, esszék, cikkek.] Bp., Szépirodalmi. 1980. 449 p.
Dedikált
IGYGY 543
MIr.II.

FODOR András: Így élt József Attila. [Életrajz.] (A sorozatot szerk.: F. Kemény Márta.) [Bp.] Móra. 1980. 217 p.
/Így Élt…/
Dedikált
IGYGY 924
MIr.II.
Benne hibajegyzék és egy francia újságból József Attilával kapcsolatos cikk.

FODOR András: Kélt újra jel. (Válogatott versek. 1947-1977.) Szépirodalmi. (1979.) 514 p.
Dedikált
IGYGY 544
MIr.I.
Benne: levél

FODOR András: Kőnyomat. [Versek.] Szépirodalmi. (1982.) 163 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 545
MIr.I.

FODOR András: Magunkat zengeni. [Versek.] Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. (1980.) [16 p.]
IGYGY 547
MIr.I.
250 számozott példányban készült.

FODOR András: Mezsgyék. (Válogatott versfordítások.) Bp., Magvető. 1980. 414 p.
Dedikált
IGYGY 548
MIr.I.

FODOR András: Pünkösdi hírnök. (Válogatott versek. 1944-1987.) Bp., Magvető. (1989.) 731 p.
Dedikált
IGYGY 6131
MIr.I.

FODOR András: Reményfutam. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1985.) 118 p.
Dedikált
IGYGY 546
MIr.I.

FODOR András: Szó, zene, kép. (Válogatott és új esszék.) Bp., Magvető. (1983) 560 p.
Dedikált
IGYGY 550
MIr.II.

FODOR András: Szólj költemény. (József Attila élete és költészete.) (A sorozatot szerk.: F. Kemény Márta.) Bp., Móra. 1975. 228 p.
/Nagy Emberek Élete/
IGYGY 925
MIr.II.


FODOR András: Szülöttem föld. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1990.
390 p.
Dedikált
IGYGY 6130
MIr.II.

FODOR András: Vallomások Bartókról. Bp., Zeneműkiadó. 1978. 147 p.
Dedikált
IGYGY 551
Zene.I-II.

FODOR István: Verecke híres útján. (A magyar nép őstörténete és honfoglalás.)[Tanulmány.] (Szerk.: Heckenast Gusztáv. Lektorok: Dienes István, Hajdú Péter. Rajzok: Bánó Attila.) [Bp.] Gondolat. 1975. 297 p.
/Magyar História/
IGYGY 4116
Tört.

FODOR József: Egy Plánta énekei és más versek. Bp., Szépirodalmi. (1974.) 113 p. [1 t.]
Dedikált (Fodor Józsefné)
IGYGY 553
MIr.I.

FODOR József: Falevelekre írd. (Versek.) Bp., A szerző kiadása. 1930. 87 p.
Dedikált (Babits Mihálynak)
IGYGY 554
MIr.I.
A Dedikáció alatt ceruzával beírt lakcím. Ceruzás jelölések a szöveg mellett.

FODOR József: Jelenések évei. (Versek.) [Bp.] Almanach Kiadó, 1940. 94 p.
Dedikált
IGYGY 555
MIr.I.

FODOR József: Lihegő erdők. (Versek.) Bp., Athenaeum. [1927.] 156 p.
IGYGY 556
MIr.I.
Benne ceruzával írott jelek

FODOR József: Mérlegen. (Új versek. 1943-1945.) (A szerző előszavával.) Bp., Új Idők. [1945.] 158 p.
Dedikált
IGYGY 557
MIr.I.

FODOR József: Összes versei. (1922-1942.) Bp., Singer és Wolfner. [1942.] 331 p.
Dedikált
IGYGY 559
MIr.I.
Benne sokszorosított szöveg, a kötet bemutatása

FODOR József: Összhang nélkül. (Versek.) Bp., Athenaeum. [1938.] 86 p.
Dedikált
IGYGY 558
MIr.I.

FODOR József: Utóhang. (Versek.) Bp., 1935. 161 p.
Dedikált
IGYGY 560
MIr.I.
Az utolsó oldalon ceruzával beírt lakcím

FODOR Sándor: Mit gondol az öreg pisztráng? (Novellák, karcolatok.) Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó. (1967.) 245 p
Dedikált.
IGYGY 561
MIr.I.

Folklór archívum. 6. [Dokumentumok.] (Szerk.: Hoppál Mihály.) Bp., MTA Néprajzi Kutatócsoport. 1977. 247 p.
IGy 5283
Népr.
Benne Paul Lendvai névjegykártyája.

FÓNAGY Iván: A költői nyelv hangtanából. [Tanulmány.] (Lektor: Szabolcsi Miklós.) Bp., Akadémiai. 1959. 289 p.
/Irodalomtörténeti Füzetek. 23. sz./
IGy 5760
MIr.II.

FÓNOD Zoltán: Megmozdult világban. (Fábry Zoltán élete és munkássága.) (Utószó: Szeberényi Zoltán.) (Bratislava) Madách. 1987. 389 p.
Dedikált
IGYGY 6083
MIr.II.

FORBÁTH Imre: Favágók. (Versek. 1930. III.) (Bratislava, Mandl Testvérek.) [1930.] 77 p.
Dedikált
IGYGY 567
MIr.I.
Rongálódott. Hátsó borítója leszakadva.

[FORBÁTH Imre]: Forbáth Imre összegyűjtött írásai 1. (Vallomások, tanulmányok, esszék.) (Összegyűjt., sajtó alá rend.: Varga Rózsa. Előszó: Duba Gyula.) Bratislava, Madách. (1989.) 294 p.
Dedikált
IGYGY 6179
MIr.II.

FORBÁTH Imre: Panasz és remény. [Versek.] Hungarian Club, London. 1942. 16 p.
Dedikált
IGYGY 6037
MIr.I.

FORBÁTH Imre: Panasz és remény. [Versek.] Hungarian Club, London. 1942. 16 p.
IGYGY 6038
MIr.I.

FORBÁTH Imre: Vándordal 1923. [Versek.] Nové Zámky. Minerva Könyvnyomda. 1923.
14 p.
IGYGY 6036
MIr.I.
Csonka. Címoldala hiányzik, lapjaira hulló.
A szövegben kéziratos bejegyzések.

FORBÁTH Imre: Versek. Wien, Ma. 1922. 47 p.
IGYGY 6035
MIr.I.
Ceruzás jelölések a szöveg mellett.

FORGÁCS Antal: Fanyar idő. (Versek.) Bp., 1933. 30 p.
Dedikált
IGYGY 569
MIr.I.

FORGÁCS Antal: Hűvös magány. (Versek.) Bp., 1936. 64 p.
Dedikált
IGYGY 568
MIr.I.
Felvágatlan

FORGÁCS István: Kesztyűs kézzel. (Vígjáték.) Bp., Népszava. 1954. 31 p.
/Színjátszók Könyvtára. 86./
IGy 3054
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított. A külső borítón rajzok

FORMIGARI, Francesco: Lezione sui Romanzo. [Tanulmány.] Bp., Franklin. 1941. 127 p.
IGYGY 3791
VIr.II.
60. sz. könyv. Benne a szerző névjegykártyája.

Forradalom és szabadságharc 1848-49.[Tanulmányok.] Bp., Szikra. 1948. 574 p.
IGy 4288
Tört.
Benne ceruzával kijelölések. Külső borítója szakadozott.
Benne egy papíron pár ceruzás sor. Egy nagyobb alakú lapon hosszabb írás ceruzával.(Feltehetően drámavázlat?)

Forradalom és szabadságharc. (1848. március 15.-1849. augusztus 13.) [Antológia külön lapon lévő képekkel.] [h.n.] k. n.] [é. n.] 18 lap.
IGy 4389
Tört.
Lapokra van szétesve.

FORRAI Eszter: Faágak tánca. (Versek.) (A sorozatot szerk.: Czigány Lóránt, Siklós István.) London, Szepsi Csombor Kör. 1969. 72 p.
/Szepsi Csombor Kör Kiadványai. Magyar Sorozat/
IGYGY 570
MIr.I.

FORRAI Eszter: Faágak tánca. (Versek.) (A sorozatot szerk.: Czigány Lóránt, Siklós István.) London, Szepsi Csombor Kör. 1969. 72 p.
/Szepsi Csombor Kör Kiadványai. Magyar Sorozat/
Dedikált: „Illyés Gyulának baráti köszöntéssel sok szeretettel Forrai Eszter Paris.13.3.1970.
Leltári szám nélkül.
MIr.I.

Forrás antológia 1969-1979.(Szerk.: Hatvani Dániel, Szekér Endre. Előszó: Pozsgay Imre. Lektor: Ilia Mihály.) Kecskemét, (Bodor Jenő). 1979. 325 p. [9 t.]
IGy 5380
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula 3 verse szerepel

Forrás antológia 1979-1989. (Szerk.: Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre. Lektor: Ilia Mihály.) Kecskemét, (Kecskemét Város Tanácsa.)1990. 325 p. [8 t.]
IGYGY 6107
MAnt.
A kötetben Illyés Gyula 14 verse szerepel

FORT, Paul: Anthologies des ballades françaises 1897-1920. [Versek.] Paris, Mercure de France. (1921.) 499 p.
IGYGY 2729
FrIr.I.
A könyv gerince, mindkét borítója leszakadva. Az első számozatlan oldalon kék ceruzával Illyés Gyula neve van bejegyezve.

FOURNIER, Edouard: L’esprit des autres. (Recueilli et raconté par Edouard Fournier.) Paris, E. Dentu Éditeurs. 1881. 438 p.
IGYGY 2750
FrIr.II.
A könyv gerince leszakadt. A könyvben több helyen kék, piros, grafit ceruzás kijelölések vannak.

Főhajtás Babits Mihály centenáriumán. [Emlékkönyv.] (Szerk.: Bodri Ferenc.) Esztergom – Tolna, [1983.] [Nem számozott, külön lapok]
Külön lapokon: Illyés Gyula: Naplójegyzetek. Itt élned kell. 1941; Bazsonyi Arany: Babits éjszakája; Bálint Endre: Örömvölgy utca. Vers és rajz; Bertha Bulcsú: Az ember; Bihari Sándor: Törmelékek Babits Mihályról; Borsos Miklós: Babits portréja; Csányi László: „Gyermekkoromban természetesen”. Szekszárd, 1982. május; Fodor András: Kisváros (A halálfiai nyomában); Galambos Tamás rajza: A Danaidák; Gergely Ágnes: Babits után. Bp., 1978-1983. május. 17.; Illés Endre: Többet, amíg élünk! Bp., 1983. május 2.; Kalász Márton: Babits. 1983. augusztus 5.; Kálnoky László. Kínzó emlék; Kardos László: Részlet egy régi Babits – cikkből /Debreceni Független Újság, 1929./; Károlyi Amy: Szekszárdi tér; Kerényi Grácia: Szigligeti balázsolás. Szigliget, 1982. február 7.; Keresztury Dezső: Békéről énekelt.1983. 02. 10.; Kolozsvári Grandpierre Emil: „ Semmi sem oly jellemző egy íróra”. Bp., 1983. április 17.; Lakatos István: Babits Mihály sírja. 1948; Lengyel Balázs: A Babits élmény nyomában. (részlet); Mészöly Miklós. A vadásznaplóból; Mándy Iván: …A ház meglapulva a hegyoldalon…” Valóság. Bp., 1974; Móricz Virág: „Jó ötven éve”. 1983. május; Nagy Gáspár: A kereső. Bp., 1983.; Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Részlet egy tanulmányból; Ottlik Géza: „Kicsoda egy költő? Ki Babits?”1983. június 3.; Parancs János: Babits embléma. Bp., 1983. május; Rába György: Diáklárma; Reich Károly: Balázsolás; Somlyó György: „Akik a babitsi ’elefántcsonttorony’ legendáját”. 1983. május 31.; Szabó Iván: Jónás; Szántó Piroska: Babits: Laodameia; Szentkuthy Miklós: „Babits Mihály első és utolsó sorban”. 1983. 05. 07.; Takáts Gyula: Ismét csalogány; Tandori Dezső: Babits örökzöld; Tüskés Tibor: Erős vár; Vargha Kálmán: Egy diákkori Babits-élményről. Bp., 1983. július 16.; Vas István: „A könyvtárszobában …”; Vidor Miklós: Régi Babits kötetek; Weöres Sándor: Babits emléke;
Leltári szám nélkül
MIr.I.

FÖLDEÁK János: Európa közepén. (Versek.) Bp., [A szerző kiadása.] [1940.] 53 p.
IGYGY 563
MIr.I.

FÖLDEÁK János: Gyógyüdülés. (Kisregények.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 472 p.
Dedikált
IGYGY 562
MIr.I.

FÖLDES Anna: A nő szerepe: főszerep. (Interjúkötet.) Bp., Szépirodalmi. (1972.) 223 p.
Dedikált
IGYGY 6133
MIr.I.

FÖLDES Anna: Beszélgetni jó. [Riportok.] Bp., [Móra.] (1985.) 238 p.
/Kozmosz Könyvek/
IGYGY 564
MIr.I.

FÖLDES Anna: Családi kör ’78. (Interjúk.) (Fotók: Korniss Péter, Molnár Edit, Nádor Ilona, Rédner Márta.) (Bp.) Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth. 1979. 231 p.
Dedikált
IGYGY 6128
MIr.I.

FÖLDES Anna: Így élt Jászai Mari. [Életrajz.] (Szerk.: F. Kemény Márta.) Bp., Móra. 1981. 202 p.
/Így Élt…/
Dedikált
IGYGY 880
Szính.

FÖLDES Ferenc: Munkásság és parasztság kulturális helyzete Magyarországon. [Tanulmány.] (Bp.) Cserépfalvi. (1941.) 115 p.
/Kék Könyvek/
IGy 4524
Szoc.
Felvágatlan. Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzés.

FÖLDES-PAPP Károly. A filozófia vigasztalása. [Tanulmány.] Bp., Egyetemi Nyomda. 1947. 39 p.
Dedikált
IGy 4186
Fil.

FÖLDESSY Gyula: Arany János az ember és a költő. [Tanulmány.] Bp., Toldi Lajos Könyvkereskedése. 54 p.
MIr.II.
Borítója leszakadva
A pecsét az utolsó számozatlan, teljesen üres oldalon található
Aláhúzások és jelölések a szövegben kék golyóstollal

FÖLDESSY Gyula: Az ismeretlen Ady. [Tanulmány.] Bp., Debreceni Ady-Társaság. 1941. 45 p.
IGYGY 27
MIr.II.
Az utolsó számozatlan oldalon ceruzás bejegyzés.

FÖLDESSY Gyula: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin, Ludwig Voggenreiter Verlag. 1927. 190 p.
Dedikált
IGYGY 28
MIr.II.
A szövegben ceruzás betű-javításokkal.

FÖLDI Ilonka: Tizennyolcan. (Versek.) (Sombor.) A szerző kiadása. 1928. 29 p.
IGYGY 565
MIr.I.
Készült 500 példányban
Egyes verscímek ceruzával aláhúzva
Rongálódott

[FÖLDI János]: Földi János költeményei. (Sorozatszerk.: Heinrich Gusztáv. Bev., kiad.: Mixich Lajos.) Bp., Franklin. 1910. 238 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 25./
IGy 5337
MIr.I.
Sz1.
Gerince, borítója leszakadva és lapjaira hulló.

[FÖLDI János:] Földi János magyar grammatikája. (Közzéteszi: Gulyás Károly. Előszó: Szily Kálmán. Sorozatot szerk.: Heinrich Gusztáv.) Bp., Franklin. 1912. 301 p.
/Régi Magyar Könyvtár. 28./
IGy 5754
Nyelv.II.
A könyv mindkét borítója és a gerince le van szakadva ezért a könyv kezd szétesni. Felvágatlan.

FÖLDI Mihály: Csillagok felé. (Regény.) (Bp.) Béta Irodalmi RT [1943.] 679 p.
Dedikált (Földi Mihályné)
IGYGY 566
MIr.I.

Föld, kenyér, szabadság dalokban. (Szántó Piroska rajzaival.) Bp., 1945. Szikra. 40 p.
IGy 4717
Zene.I-II.
Hátsó borítón ceruzaírásos feljegyzés.

Föltámadott a tenger. (Az 1848-49-i magyar forradalom és szabadságharc irodalmából.) [Antológia.] (Vál., szerk., jegyz., bev.: Lukácsy Sándor.) Bp., Móra. 1976. 501 p.
/Fiatalok Könyvtára./
IGy 4249
MAnt.

Föltámadott a tenger. (Az 1848-49-i magyar forradalom és szabadságharc irodalmából.) [Antológia.] (Vál., szerk., jegyz., bev.: Lukácsy Sándor.) Bp., Móra. 1976. 501 p.
/Fiatalok Könyvtára./
IGy 5170
MAnt.

FÖVÉNY Lászlóné: József Attila. [Monográfia.] (Bevezető: Fövény Lászlóné.) Bp., Művelt Nép. 1953. 191 p. [1 t.]
/Nagy Magyar Írók/
IGYGY 5517
MIr.II.

FRANCE, Anatole: Az ing. (Mese.) (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Benedek Marcell.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) 1922. 85 p.
/Magyar Könyvtár. 674–675., 675 a–c./
IGy 5065
FrIr.I.
Sz1.
Első borítólapja és gerince leszakadt, hátsó borítólapja hiányzik.

FRANCE, Anatole: Les dieux ont soif. [Regény.] Paris, Calman-Lévy. (1923.) 360 p.
FrIr.I.
Pecsét és leltári szám nélkül.
A borítója szakadozott.

Francia ének. (Mai francia versek.) (Ford.: Gereblyés László.) (Bp.) Athenaeum. (1948.)
87 p.
Dedikált: ‘Illyés Gyulának a régi szertetettel és nagyrabecsüléssel Gereblyés László Bp., 1948’
IGy 5038
FrAnt.

Franczia [!] elbeszélők tára. (Maupassant, Gréville, Ricard, Chavette, Bonsergent.) (Sorozatszerk.: Radó Antal. Ford.: Ambrus Zoltán.) Bp., Lampel Róbert. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 69 p.
/Magyar Könyvtár. 17./
IGy 5009
FrAnt.
Sz1.
A könyv gerince és borítója leszakadva, lapjaira hulló.

FRANYÓ Zoltán: Atlanti szél. (A középkori latin, olasz, francia, provanszi, belga, spanyol, angol, ír, holland, flamand, svéd, svéd nyelvű finn, finn és norvég költészetből.) [Antológia.] (Jegyz.: Imecs Jolán.) Bukarest, Kriterion. 1978. 572 p.
Dedikált (levélszerű ajánlás a számozatlan 2. oldalon.)
IGYGY 571
VAnt.

FRANYÓ Zoltán: Bécsi látomás. (Osztrák költők versei.) [Műfordítás antológia.] Bukarest, Kriterion. 1976. 317 p.
Dedikált
IGYGY 572
VAnt.

[FRANYÓ Zoltán]: Évezredek húrjain. 1−3. köt. (Franyó Zoltán műfordításai.) (Összeáll.: Hajdu Zoltán. Bev.: Endre Károly.) Marosvásárhely, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 1958, 1959, 1960. 317, 290, 274 p.
Dedikált (1. köt.)
IGYGY 574−IGYGY 574/a− IGYGY 574/b
VAnt.
1. köt.: Ó-egyiptomi, görög, latin, szanszkrit, perzsa, kínai, japán költészet.
2. köt.: francia, belga, olasz, spanyol, portugál, német, osztrák, holland, dán, norvég, finn, angol, ír, latin-amerikai, észak-amerikai költészet.
3. köt.: orosz, lengyel, cseh, bolgár, román költészet.

FRANYÓ Zoltán: Lírai világtájak. (Válogatott műfordítások.) (Előszó: Endre Károly.) Bp., Európa. 1967. 594 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 575
VAnt.

FRANYÓ Zoltán: Ősi örökség. (Az óegyiptomi, sumer, akkád (asszír), ógörög, római, arab, perzsa, indiai és kínai költészetből.) Bukarest, Kriterion. 1973. 437 p.
Dedikált (levélszerű ajánlás a számozatlan 2. oldalon.)
IGYGY 576
VAnt.
Benne: üdvözlőkártya („73 ápr.6. Kedves Gyula bátyám! A múlt héten Temesvárt jártam, a Franyó Zoltán küldi e könyvet jókívánságaival egyetemben. Ehhez csatlakozva kíván jó egészséget régi békési-debreceni híved: Varga Imre”)
Gépirat: Franyó Zoltán Műfordítói életműve 7 vaskos kötetben (lista)
Letépett borítékcímzés

FRANYÓ Zoltán: Ősi örökség. (Az óegyiptomi, sumer, akkád (asszír), ógörög, római, arab, perzsa, indiai és kínai költészetből.) Bukarest, Kriterion. 1973. 437 p.
Dedikált
IGYGY 577
VAnt.
Benne: Gépirat: Farnyó Zoltán műfordítói életművének további tervezett kötetei (lista)

FRAZER, James George: Les dieux du ciel. (Traduit de l’anglais: Pierre Sayn.) Paris, Rieder. [é.n.] 358 p.
IGy 4510
Tört.
Az utolsó oldalon ceruzás bejegyzések. Benne egy fejléces, de üres levélpapír.

FRÉNAUD, André: A szerelem árnyéka. [Versek.] (Előszó., ford.: Illyés Gyual. Ford.: Határ Győző, Jékely Zoltán, Károlyi Amy, Kormos István, Nemes Nagy Ágnes, Rónay György, Cs. Szabó László, Tóth Judit, Weöres Sándor. Rajzok: Jean Bazaine, Maurice Estève, Jacques Villon. Szerk.: Gara László.) Bruxelles, La Maison du Poète. [1965.] 54 p.
IGYGY 2743
FrIr.I.
A kö
nyv könyvárusi forgalomba nem került, 600 pld.

FRÉNAUD, André: Agonie du Général Krivitski. [Versek.] ([Rajzok]: André Masson.) Paris, Pierre Jean Oswald. (1960.) 51 p.
IGYGY 2740
FrIr.I.
Az utolsó oldalon ceruzával két sor bejegyezve. A gerinc elválófélben.

FRÉNAUD, André: Hæres. (Poèmes 1968-1981.) [Versek.] [Paris] Gallimard. (1982.) 310 p.
Dedikált
IGYGY 2745
FrIr.I.
1553. sz. pld.

FRÉNAUD, André: Il n’y a pas de paradis. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1962.) 306 p.
Dedikált.
IGYGY 4095
FrIr.I.
A könyv helyenként felvágatlan és benne több helyen ceruzás bejegyzések.
Benne a kiadó névjegyével ellátott papírfecnin Illyés Gyula címe és telefonszáma.

FRÉNAUD, André: L’étape dans la clairière. [Versek.] [Paris] Mercure de France. 1965. 577-593. p
IGYGY 2741
FrIr.I.
A füzet a Mercure de France 1965. áprilisi számának a kivágata. Benne több helyen kijelölések kék tollal és ceruzás bejegyzések.

FRÉNAUD, André: Les Rois mages. (Poèmes 1938-1943.) [Versek.] [Paris] Gallimard. (1977.) 149 p.
IGYGY 4094
FrIr.I.
A könyvben egy kis kártya található.

FRÉNAUD, André: Poèmes de dessous le plancher. (Suivi de La noce noire.) [Versek.] [Paris] Gallimard. (1949.) 93 p.
Dedikált
IGYGY 2742
FrIr.I.
A könyvben több helyen kijelölések és bejegyzések és a Külföldieket Ellenörző Országos Hivatal kijelentő lapja kitöltve. (André Frénaud nevével.)

FRÉNAUD, André: Vache bleue dans une ville. [Vers? Rajz.] ([Ill.]: Jeán Dubuffet.) (Paris) (Pierre Seghers.) (1944.) [4 p.]
Dedikált
IGYGY 2744
FrIr.I.
A könyvből csak 150 példány készült.

FRÉVILLE, Jean: À la gueule des loups. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. (1945.) 92 p.
/Collection Poésie. 45./
IGYGY 2748
FrIr.I.
A könyv felvágatlan. A könyv az 1597. sz
. pld..

FRISCH, Max: És a holtak újra énekelnek. (Requiem.) [Színdarab.] (Ford., utószó: Ungvári Tamás.) [Bp.] Európa. [1958.] 97 p.
/Modern Könyvtár. 10./
IGYGY 3306
NémIr.I.

FRISS Endre: Faggató magány. [Versek.] Bp., Fischer Ernő Könyvnyomdája. 1935. 53 p.
Dedikált
IGYGY 578
MIr.I.

FRISS Endre: Száműzött idő. [Versek.] [Bp.] Officina. 1942. 53 p.
Dedikált
IGYGY 579
MIr.I.

FUČIK, Július: Ahol a ma már a múlté. [Regény.] (Ford.: Boros Magda. Előszó: G. Fucsíková, L. Stoll.) (Pozsony) Magyar Könyvtár. 1952. 400 p.
IGYGY 3665
CsehIr.I.

FUKS, Ladislav: Mundstock úr. [Regény.] (Ford.: Zádor Margit. Utószó: Zádor András.) [Bp.] Európa. [1965.] 246 p.
/Modern Könyvtár. 94./
IGYGY 3665
CsehIr.I.

FURMANOV, [Dmitrij Andrejevics]: Csapajev. (Regény.) (Ford.: Wessely László. Előszó: Kádár Zsuzsa.) (Bp.) Ifjúsági Könyvkiadó. (1954.) 299 p.
Dedikált (Wessely László Illyés Máriának)
IGYGY 3561
OrIr.I.

Fülep Lajos emlékkönyv. (Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életéről és munkásságáról.) (Vál., szerk., jegyz. és a bibliográfiát összeáll.: Tímár Árpád.) Bp., Magvető. (1985.)
390 p.
IGYGY 583
MűvTört.

Fülep Lajos emlékszoba. (Az MTA Fülep Lajos emlékülésén 1975. február 5-én elhangzott és a Jelenkor 1975. évi július-október havi számaiban megjelent előadások. Fülep Lajos életrajzi adatai. Vezető az emlékszobához.) [Pécs] Janus Pannonius Múzeum. [1975.] 67 p. [6 t.]
/Janus Pannonius Múzeum/
IGYGY 585
MűvTört.

FÜLEP Lajos: Izsó Miklós. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. 1954. [13]-31 p. (Fotók: 22-31.)
Dedikált
IGYGY 600
MűvTört.–Klny.
Különnyomat a Művészettörténeti Értesítő 1953. 1-2. sz.-ból.

FÜLEP Lajos: Magyar művészet. [Tanulmány.] Bp., Athenaeum. 1923. 191 p.
/Gondolat És Írás. 2./
Dedikált
IGYGY 6197
MűvTört.
Az utolsó lapok (177-199) a fűzésből kiestek

FÜLEP Lajos: Művészet és világnézet. (Cikkek, tanulmányok 1920-1970.) (Vál., szerk., jegyz., bibliográfia, névmutató: Tímár Árpád.) Bp., Magvető 1976. 700 p. [1 t.]
IGYGY 599
MűvTört.

FÜLÖP Lajos: A születés, házasság és halál szokásai Gyöngyöspatán. [Tanulmány.] (Bev.: Nagy Gyula. Lektorálta: Újváry Zoltán.) Gyöngyös. (Nagy Gyula.) 1969. 56 p.
/Múzeumi Füzetek. 10./
Dedikált
IGy 4542
Népr.

FÜSI József: A Certaldói vásár. (Zenés vígjáték. Boccaccio elbeszéléséből írta Füsi József.) Bp., Művelt Nép. 1952. 63 p.
/Színjátszók Könyvtára. 36-37./
IGy 3057
MIr.I.
Sz3.
A leltári szám javított.

FÜSI József: Az aszódi diák. (Színjáték Petőfi Sándor diákéletéről 3 felvonásban.) Művelt Nép. Bp., 1954. 121 p. [3 t.]
/Népszerű drámák. 7./
IGYGY 590
MIr.I.

FÜSI József: Az aszódi diák. (Színjáték Petőfi Sándor diákéletéről 3 felvonásban.) Művelt Nép. Bp., 1954. 121 p. [3 t.]
/Népszerű drámák. 7./
Dedikált
IGYGY 1631
MIr.I.

FÜSI József: Leonardo da Vinci. [Tanulmány.] (Szakmai tanácsadók: Gáspár László, Meller Péter. A címlapot tervezte: Végh Gusztáv.) [Bp.] Művelt Nép. 1952. 92 p. [8 t.]
/A Kultúra Mesterei/
Dedikált
IGYGY 587
MűvTört.
A dedikáció elmosódott

FÜST Milán: Advent. [Kisregény.] (Ill.: Derkovits Gyula.) Bp., Amicus. 1923. 118 p.
IGYGY 588
MIr.I.
Lapjaira hulló.

FÜST Milán: Amine emlékezete. (Két novellla.) [Bp.] Almanach-Kiadó. 1940. 130 p.
Dedikált
IGYGY 592
MIr.I.

FÜST Milán: Az aranytál. [Kisregény.] [Bp., Athenaeum. 1920.] 105 p.
IGYGY 595
MIr.I.
Borítója, címoldala hiányzik. Az 1. számozott oldalon kézírásos bejegyzés: „Füst Milán: Az aranytál.”

FÜST Milán: Boldogtalanok. (Dráma négy felvonásban.) Bp., A „Világirodalom” Könyvkiadó. Váll. 1923. 94 p.
Dedikált
IGYGY 589
MIr.I.

FÜST, Milán: Choix de poèmes. ([Ford.]: Isabelle Vital, Pierre della Faille. [Bev.]: Georges Mounin. [Utószó]: Rónay, László.) Paris, Honfleur. (1971.) 141 p.
/La Poésie Des Pays Socialistes/
IGYGY
598
MIr.I.

FÜST Milán: Ez mind én voltam egykor. (Feljegyzések az út mentén.) [Filozófiai napló.] (Ill.: Zádor István.) Bp., Bibliotheca. 1957. 258 p.
IGYGY 582
MIr.I.

Füst Milán franciául. (A Magyar Írók Szövetsége Műforditói Szakosztálya és a Magyar P.E.N. Club rendezésében 1972. november 2-án tartott vitaülés Füst Milán: Choix de Poèmes című kötetéről. Ford.: Isabelle Vital és Pierre della Faille, Oswald és Corvina kiadás, Budapest, 1971.) Bp., Magyar P. E. N. Club. 1974. 49 p.
IGYGY 591
MIr.II.

FÜST Milán: Napló. (Vál., szerk., bev.: Pók Lajos.) 1-2. köt. Bp., Magvető. (1976.) 490,
495 p.
/Tények és Tanúk/
IGYGY 593, 593/a
MIr.I.

FÜST Milán: Negyedik Henrik Király. [Dráma.] Bp., Almanach-Kiadó. [1940.] 67 p.
Dedikált
IGYGY 594
MIr.I.

FÜST Milán: Nevetők. (Elbeszélés.) Bp., Athenaeum. 1920. 119 p.
IGYGY 596
MIr.I.
Borítója hiányzik.

FÜST Milán: Őszi vadászat. [Kisregények.] Bp., Magvető. 1955. 267 p. [1 t.]
IGYGY 580
MIr.I.

[FÜST Milán]: Válogatott versei. [A szerző előszavával.] [Bp.] Nyugat. [1937.] 157 p.
/Füst Milán Munkáinak Gyűjteményes Kiadása. I./
IGYGY 597
MIr.I.
A kötetben: bírálat-kivágatok Füst Milán verseiről.
(Karinthy Frigyes, Nagy Zoltán, Kosztolányi Dezső, stb.)

G

GAÁL Attila – KŐHEGYI Mihály: Tolna megye Pesthy Frigyes helynévtárában. [Tanulmány.] [h.n.] [k.n.] [é.n.] 271-332, 297-339, 279-360. p.
IGy 4708
Nyelv.II.
Benne egy géppel írt levél Gaál Attilától

GAÁL Attila: Tolna vármegye múzeumának megalakulása és közművelődési tevékenysége a század első évtizedeiben. [Tanulmány.] Szekszárd, [k.n.] 1977. 28 p.
IGy 4709
Tört.
Különlenyomat a szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve VI–VII. (1975-1976). köt-ből. Német nyelvű összefoglalóval.

[GAÁL Károly] Gaál, Károly: Spinnstubenlieder. (Lieder der Frauengemeinschaften in den magyarischen Sprachinseln im Burgenland.) [Nédalszövegek.] [Bev. tanulmány, vál.: Károly Gaál.] Zürich, Verlag Schnell & Steiner München. 1966. 143 p.
/Studia Hungarica. 3./
IGy 5259
Népr.
Benne az Ungarische Institut München egy prospektusa és névjegykártyája található.

GÁBOR Andor: Bécsi levelek. [Cikkek, karcolatok.] [Bp.] Athenaeum. [1950.] 408 p.
Dedikált
IGYGY 601
MIr.II.

GÁBOR György: Gondolatok könyve. (Az aforizma francia mesterei.) (Antológia.) (Vál., szerk., előszó, bev. tanulmányok: Gábor György. Ill.: Benkő András, Würtz Ádám.) Bp., Magvető. 1958. 635 p.
Dedikált (Gábor György Illyés Gyulának.)
IGYGY 602
FrAnt.

GÁBOR Ignác: A magyar ősi ritmus. [Tanulmány.] Bp., Lampel. 1908. 267 p.
IGy 5759
MIr.II.
Felvágatlan.

GÁBOR Ignác: A magyar ritmika válaszútja. [Tanulmány.] Bp., Vajna és Bokor. [194?] 119 p.
Dedikált
IGy 5767
MIr.II.

GÁBOR Ignác: A magyar ritmus problémája. [Tanulmány.] Bp., Lampel. 1925. 193 p.
IGy 5768
MIr.II.
Lapjaira hulló. Mindkét borítója és a gerince is le van szakadva.

GÁBOR Miklós: Tollal. (Naplójegyzetek.) (A szerző rajzaival.) Bp., Szépirodalmi. 1968.
326 p. [24 t.]
Dedikált
IGYGY 603
Szính.

GABORIAU, Émile: A 113. sz. ügyirat. (Bűnügyi regény.) (Ford.: Wessely László.) Bp., Európa. 1971. 483 p.
Dedikált (Wessely László Illyés Gyulának.)
IGYGY 2751
FrIr.I.

GÁBRIEL Asztrik: Magyar diákok és tanárok a középkori Párizsban. [Tanulmány.] Bp., (1938.) 31 p.
IGy 4500
Tört.
Különlenyomat az Egyetemes Philologiai Közlöny 1938. évi 4-9. füzetéből. francia nyelvű összefoglalóval.

GABRIEL, Asztrik: Index romain et littérature française à l’époque romantique. (Bp.) Bibliothèque de l’Institut Français à l’Institut de Budapest. (1936.) 91 p.
IGYGY 2752
FrIr.II.
A könyv felvágatlan.

GACHOT, François: 6, Rue de l’Ancienne Comédie. [Elbeszélés.] [h.n.] [k.n.] (1978.) 37 p.
Dedikált
IGYGY 2754
FrIr.I.
A borító belső oldalán ceruzával egy cím van leírva.

GACHOT, François:6, Rue de l’Ancienne Comédie. [Elbeszélés.] [h.n.] [k.n.] (1978.) 37 p.
Dedikált
IGYGY 605
FrIr.I.
A könyv hátsó borítójának belső oldalán található még egy jelzet: IGYK 605

GACHOT, François: Budapesti szerelmesek. (Regény.) (Ford.: Szávai Nándor. Rajzok: Gábor Marienne.) Bp., Európa. 1979. 299 p.
IGYGY 604
FrIr.I.
A számozatlan második oldalon Nagy Csaba kék tollal leírt neve és címe olvasható. A könyvben egy kis papírdarabon ugyanez a cím megtalálható.

GALAMB Ödön: Makói évek. (Függelék. József Attila válogatott, kiadatlan verse[i]) (Jegyz.: Radnóti Miklós.) [Bp.] Cserépfalvi, 1941. 173 p.
/József Attila Élete Nyomában. I./
IGYGY 909
MIr.II.
Belekötve a Tanítások c. vers kéziratának nyomdai másolata

GALAMBOSI László: Sárkányok és tűzfák. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 148 p.
Dedikált
IGYGY 614
Dedikált
MIr.I.
Benne boríték

GALGÓCZI Erzsébet: A közös bűn. (Regény.) (Ill.: Szántó Piroska.) Bp., Szépirodalmi. 1976. 151 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 621
MIr.I.

GALGÓCZI Erzsébet: A vesztes nem te vagy. [Elbeszélések.] (A sorozatot szerk.: Illés Endre, Kardos György.) Bp., Magvető. – Szépirodalmi. (1976.) 499 p. [1 t.]
/30 év/
Dedikált
IGYGY 616
MIr.I.

GALGÓCZI Erzsébet: Bizonyíték nincs. [Regény.] Bp., Szépirodalmi. 1975. 305 p.
Dedikált
IGYGY 617
MIr.I.

GALGÓCZI Erzsébet: Kegyetlen sugarak. [Riportok.] Bp., Magvető. 1966. 269 p.
Dedikált
IGYGY 618
MIr.I.
Benne letépett borítékcímzés Galgóczi Erzsébet lakcímével

GALGÓCZI Erzsébet: Kinek a törvénye? [Elbeszélések.] Bp., Szépirodalmi. 1971. 295 p.
Dedikált
IGYGY 619
MIr.I.

GALGÓCZI Erzsébet: Közel a kés. [Elbeszélések.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 261 p.
Dedikált
IGYGY 620
MIr.I.

GALGÓCZI Erzsébet: Nádtetős szocializmus. [Esszék, cikkek.] Bp., Szépirodalmi. 1970.
445 p.
Dedikált
IGYGY 622
MIr.I.

GALGÓCZI Erzsébet: Öt lépcső felfele. (Elbeszélések.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 325 p.
Dedikált
IGYGY 623
MIr.I.
Bejegyezve egy lakcím

GALGÓCZI Erzsébet: Törvényen kívül és belül. (Két kisregény.) Bp., Szépirodalmi. 1980. 272 p.
Dedikált
IGYGY 624
MIr.I.

GALKIN, J. Sz. – L. I. Zubok – F. O. Notovics – V. M. Hvosztov: A legújabb kor története. (Középiskolai tankönyv.) (Szerk.: Hvosztov, V. M., Zubok, L. V.) Bp., Szikra. 1949. 263 p.
IGy 4260
Tört.
Benne ceruzával aláhúzások. A borítólapon ceruzával egy név.

GANIVET, Pierre: L’Espagne au tournant. [Tanulmány.] (Paris) Éditions de la Revue. 1932. 58 p.
/Les Éditions des „Humbles”. 3-4./
Dedikált (A. Dauphin-Meunier [?])
IGYGY 2756
Tört.
Az utolsó számozatlan oldalon ceruzás bejegyzés. Kötéséből kiszakadva.

GANIVET, Pierre: Subversion de l’Économie allemande. [Tanulmány.] (Paris) Éditions de la Revue littéraire des primaires. 1932. 56 + [2] p.
/Les Éditions des „Humbles”. 11-12./
IGYGY 2755
Tört.
Felvágatlan.

GARA, Nathalie – GARA, Ladislav: St-Boniface et ses Juifs. [Regény.] Paris, Éditions du Bateau Ivre. (1946.) 378 p.
/La Collection Climat/
Dedikált (Gara László)
IGYGY 6039
FrIr.I.
A könyv ki van szakadva a kötéséből, helyenként felvágatlan.

GARAI Gábor: A kék sziget. [Versek.] (Ill.: Szántó Piroska.) Békéscsaba, [Békés] Megyei Könyvtár. 1979. [26 p.]
Dedikált: a szerző aláírása
A leltári szám hiányzik
MIr.I.
Megjelent a szerző által aláírt 250 példányban. Ez a 249. sz. pld.

GARAI Gábor: A viszályokon át. [Esszék, kritikák, visszaemlékezések.] Bp., Szépirodalmi. 1979. 293 p.
Dedikált
IGYGY 640
MIr.II.

GARAI Gábor: Ablakban a nap. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. (1972.) 120 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 625
MIr.I.

GARAI Gábor: Artisták. (Versek.) Bp., Szépirodalmi. 1964. 92 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 6228
MIr.I.

GARAI Gábor: Bizalom. (Válogatott versek.) (A sorozatot szerk.: Illés Endre, Kardos György. )Bp., Magvető. - Szépirodalmi. 1977. 428 p. [1 t.]
Dedikált
/30 Év/
IGYGY 626
MIr.I.

GARAI Gábor: Delfin és medúza. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1982. 93 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 627
MIr.I.

GARAI Gábor: Elégiák évada. Bp., Szépirodalmi. (1974.) 124 p.
Dedikált
IGYGY 628
MIr.I.

GARAI Gábor: Elférünk a földön. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1973. 283 p.
Dedikált
IGYGY 629
MIr.I.

GARAI Gábor: Eszköz és eszmélet. [Esszék, tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1965. 299 p.
Dedikált
IGYGY 630
MIr.II.

GARAI Gábor: Indián nyár. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1981. 110 p.
Dedikált
IGYGY 631
MIr.I.

GARAI Gábor: Jégkorszak után. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1980. 118 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 632
MIr.I.

GARAI Gábor: Kedd. [Versek.] (Ill.: Perhács László.) Bp., Szépirodalmi. 1966. 114 p.
Dedikált
IGYGY 633
MIr.I.

GARAI Gábor: Meghitt találkozások. [Tanulmányok.] Bp., Szépirodalmi. 1969. 295 p.
Dedikált
IGYGY 638
MIr.II.

GARAI Gábor: Nyárvég. (Válogatott versek.) Bp., Szépirodalmi. 1965. 246 p.
Dedikált
IGYGY 635
MIr.I.

GARAI Gábor: Orpheusz átváltozásai. (Verses játék.) Bp., Szépirodalmi. 1970. 110 p.
Dedikált
IGYGY 636
MIr.I.

GARAI Gábor: Szabad-kikötő. (Válogatott versfordítások.) Bp., Magvető. 1966. 610 p.
Dedikált
IGYGY 637
VAnt.

GARAI Gábor: Szélcsönd és újra szél. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1978. 90 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 639
MIr.I.

GARAI Gábor: Visszfény. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1976. 86 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 641
MIr.I.

GARAI Gábor: Zsúfolt napok. (Versek.) [Bp.] Szépirodalmi. 1956. 51 p.
Dedikált
IGYGY 642
MIr.I.

GARAI István: Az Ízisz-emlők himnuszából. [Versek.] (Ill.: Bíró Ilona.) Bp., A szerző kiadása. 1977. 115 p.
Dedikált
IGYGY 646
MIr.I.
Benne kézzel írt lakcím

GARAI István: Életem huszadik őszén. (Versek.) Bp., A szerző kiadása. 1944. 164 p.
IGYK 6211
MIr.I.
Felvágatlan

GARAI István: Euterpé védelmében. [Versek.] Bp., A szerző kiadása. 1977. 119 p.
IGYGY 645
MIr.I.
Benne: letépett borítékcímzés

GARAI István: Kibontakozás. (Versek.) Bp., A szerző kiadása. 1944. 111 p.
IGYK 6212
MIr.I.
Felvágatlan

GARAI István: Lángoló erdők. (Versek.) (Ill.: Lengyel Lóránt, Sáros András.) Békéscsaba, A szerző kiadása. 1970. 66 p.
IGYK 6213
MIr.I.

GARAI István: Miserere. [Versek.] (Ill.: Gosztola Gábor.) Bp., A szerző kiadása. 1975. 167 p. [1 t.]
Dedikált
IGYGY 643
MIr.I.

GARAI István: Pannónia ékkövénél. (Balatoni kalendárium.) [Versek.] Siófok, 1970. 110 p.
Dedikált
IGYGY 644
MIr.I.

GARAI István: Szépszavú elődim. [Versek.] Siófok, 1975. 113 p.
Dedikált
Leltári szám és pecsét nélkül
MIr.I.

GARAI István: Vaskoszorú. [Versek.] Siófok. A szerző kiadása. 1972. 116 p.
IGYGY 647
MIr.I.
Készült 200 példányban. Sokszorosított.
Kézírással, Garai István lakcíme

GARAMI Ernő: Forrongó Magyarország. (Emlékezések és tanulságok.) (Előszó: Garami Ernő.) Leipzig-Wien, Pegazus. 1922. 243 p.
IGy 4393
Tört.

GARAUDY, Roger: Le communisme et la morale. [Tanulmány.] Paris, Éditions Sociales. 1945. 127 p.
IGYGY 2757
Fil.

GARAUDY, Roger: Parole d’homme. [Visszaemlékezések.] ([Sorozatot szerk., bev.]: Max Gallo.) Paris, Éditions Robert Laffont. (1975.) 264 p.
/La Vie Selon…/
IGYGY 2758
Tört.

[GARAY János]: Garay János összes költeményei. (Kiad., előszó, életrajz: Ney Ferencz.) Pest, Müller Emil Könyvnyomda. 1854. 1062 p.
IGYGY 648
MIr.I.
Thewrewk Árpád névbeírás (fekete tintával) a könyvborító belső felén, a következő üres oldalon ceruza és tinta írású megjegyzések. „Bányay Béla kölcsönkönyvtára N.-Várad kőfaragó-utcza 846. saját ház.” feliratú pecsét (kétszer) a címoldalon.Ugyanitt „Illyés Gyula 1931” autográf ceruzás bejegyzés.
Ceruzás jelölések, kiemelések, bejegyzések a szöveg mellett.

[GARCIA LORCA, Federico]: Anthologie poétique de Federico Garcia Lorca. ([Vál., ford., bev.]: Félix Gattegno.) (Paris) Charlot. (1946.) 224 p.
IGYGY 3821
SpaIr.I.
A számozatlan első oldalon ceruzával egy szám van lejegyezve. Fűzésnél szétesve.
1763. sz. pld..

GARCIA LORCA, Federico: Cigány románcok. [Versek.] (Ford. bev.: András László.) [Bp.] Lux, [1947.] 63 p.
Dedikált (András László.)
IGYGY 3819
SpaIr.I.

GARCIA LORCA, Federico: La zapatera prodigiosa. [Dráma.] Buenos Aires. Editorial Losada.(1953.) 114 p.
/Biblioteca Contemporánea 133./
IGYGY 3823
SpaIr.I.
Az utolsó oldalon ceruzával egy szám van bejegyezve. A hátsó külső borítón autográf ceruzaírással: ’Benyhe János spanyol csatlós’.(?)

GARCIA LORCA, Federico: Romencero Gitan. ([Spanyolból franciára ford.]: Paul Verdevoye. [Bev.]: Jean Camp.) Paris, La Nouvelle Édition. (1945.) 93 p.
IGYGY 3822
SpaIr.I.
Felvágatlan
A számozatlan első oldalon ceruzával Illyés neve olvasható (autográf) Borítója foltos, szakadozott.
A könyv a kötéséből kijött.

GARCIA LORCA, Federico: Színművek. (Ford.: András László, Benyhe János, Illyés Gyula, Németh László, Tótfalusi István. Utószó: András László.) (Bp.) Európa. 1988. 682 p.
/A Világirodalom Klasszikusai/
IGYGY 6089
SpaIr.I.

GARCIA LORCA, Federico: Théâtre. 1. [Drámák.] ([Spanyolból franciára ford.]: André Bélamich.) Paris, Gallimard. (1955.) 374 p.
IGYGY 3825
SpaIr.I.

GARCIA LORCA, Federico: Théâtre. 2. [Drámák.] ([Spanyolból franciára ford.: Marcelle Auclair Jean Prévost és Paul Lorenz közreműködésével. Bev.: Marcelle Auclair.) Paris, Gallimard. (1953.). [!] 295 p.
IGYGY 3825/a
SpaIr.I.
A könyv első borítója leszakadva. A Noces de Sang-nál (Vérnász) ceruzás bejegyzések.
Benne a Restaurant á la Grille Lenoble névjegykártyája, ennek hátoldalán ceruzával nevek és címek.

GARCIA LORCA, Federico: Vérnász. [Dráma.] (Ford.: Illyés Gyula.) [Bp.] Európa. 1957.
71 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 3824
SpaIr.I.

GARD, Roger Martin du: Les Thibault. 3. köt. (La belle saison.) [Regény.] Paris, La Nouvelle Revue Française. 1923. 250 p.
IGYGY 2759
FrIr.I.
A könyv első borítója leszakadt. A könyv gerince is szakadozott.

GASCAR, Pierre: Le temps des morts. [Regény.] Paris, Gallimard. (1953.) 173 p.
IGYGY 2760
FrIr.I.

GASCAR, Pierre: Voyage chez les vivants. [Paris] Gallimard. (1958.) 258 p.
IGYGY 2761
Egyéb.II.
Felvágatlan.

GAZDA József: Így tudom, így mondom. (A régi falu emlékezete.) [Interjúk.] (Bev., fényképek: Gazda József.) Bukarest, Kriterion. 1980. 370 p. [20 t.]
Dedikált
Népr.
Nincs benne leltári szám.Nincs benne pecsét.

Gazdálkodás a bukovinai Andrásfalván. (Gyűjtötte, feldolgozta., bev.: Sebestyén Ádám. Lektor: Andrásfalvi Bertalan, Filep Antal. Rajzok: Sebestyén Gáspár, Schubert Péter. Fotók: Czakó Sándor.) [Szekszárd] (Tolna megyei Könyvtár.) 1976. 277 p.
IGy 5383
Népr.

GÁL István: Babits béke-írásaiból. [Tanulmány és dokumentumok.] 1976. 520-533 p. Dedikált
IGYGY 107
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1976. évi 4. sz.-ból.


GÁL István: Babits és az angol irodalom. [Tanulmány.] Debrecen, Tisza István Tudományegyetem Angol Szemináriuma. 1942. 140 p.
/Debreceni Angol Dolgozatok. VII./
Dedikált
IGYGY 108
MIr.II.


GÁL István: Bartóktól Radnótiig. [Tanulmányok.] Bp., Magvető. 1973. 333 p.
/Elvek És Utak/
Dedikált
IGYGY 612
MIr.II.

GÁL István: Crane Walter kalotaszegi rajzai. [Tanulmány.] Bp., Ethnographia. 1967. 577-584. p.
Dedikált
IGYGY 610
MűvTört.–Klny.
Különlenyomat az Ethnographia 1967. évi 4. sz.-ból. a borítólapon ceruzával egy cím.

GÁL István: In memorian Sándor Fest. [Tanulmányok.] Bp., Tankönyvkiadó. 1963. 7-18 p.
Dedikált.
IGy 5692
MIr.II.–Klny.
Az első külső borítón ceruzával egy cím van lejegyezve, a hátsó borító le van vágva.
Különlenyomat az Angol Filológiai Tanulmányok 1963. évi 1. köt.-ből.

GÁL István: Maksai Péter angol nyelvű Bethlen Gábor-életrajza 1629-ből. [Tanulmány.] [Bp.] Irodalomtörténeti Közlemények. 1976. 223-238. p.
Dedikált
IGYGY 607
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1976. évi 2. sz.-ból.

GÁL, István: Sir Philip Sidney’s Guidebook to Hungary. [Tanulmány.] (Debrecen.) (Angol Filológiai Tanulmányok IV.) 1969. 53-64. p.
Dedikált
IGYGY 611
Tört.–Klny.
Különlenyomat az Angol Filológiai Tanulmányok 4. sz.-ból. 1969.
A hátsó borítóján egy tintafolt. Az első borítójának bal felső sarkában egy lejegyzés tollal.

GÁL László: Lepkevilág. (Versek.) (Vál.: Burányi Nándor. Ill.: Branko M. Miljuš.) (Novi Sad.) Forum. 1965. 96 p.
IGYGY 608
MIr.I.
Borítója rongálódott.

GÁL László: Tenyerünkön a hold. [Versek.] (Újvidék.) Forum. (1970.) 121 p.
IGYGY 609
MIr.I.

GÁL Sándor: Folyó. [Versek.] (Bratislava.) Madách. 1978. 63 p.
IGYGY 613
MIr.I.

GÁLFALVI Zsolt: Az írás értelme. (Esszék, tanulmányok, kritikák.) (Borítólap: Árkossy István.) Bukarest, Kriterion. 1977. 278 p.
Dedikált
IGYGY 615
MIr.II.

GÁLI József: Erős János. (Mesejáték.) (Ill.: Köpeczi Bócz István.) Bp., Művelt Nép. 1954.
80 p.
/Színjátszók Könyvtára. 79–80./
IGy 5490
Sz3.
MIr.I.

GÁLL Ernő: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. [Tanulmány.] (Felelős szerk.: Ungvári Tamás.) Bp., Szépirodalmi. 1978. 472 p.
IGYGY 3971
Tört.
A könyvben Illyés Gyulának szóló levél

GÁRDONYI Géza: A bor. (Falusi történet 3 felvonásban.) (Bev.: Karcsai Kulcsár István. Ill.: Csernus Tibor. Díszletterv: Ambrózy Iván.) Bp., Művelt Nép. 1954.
96 p.
IGYGY 649
MIr.I.

GÁRDONYI Géza: A láthatatlan ember. (Regény.) (Utószó: Z. Szalai Sándor.) Bp., Szépirodalmi. 1977. 328 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 650
MIr.I.

GÁRDONYI Géza: Szentjánosbogárkák. (Tíz kisebb szinmű.) Bp., Légrády Ny. és Könyvkiadó Rt. 1924. 201 p.
IGYGY 651
MIr.I.
Lapjaira hulló.

GÁSPÁR Margit: Isteni szikra. (Regény.) (Ill.: Würtz Ádám.) [Bp.] Szépirodalmi. [1974.] 769 p.
IGYGY 652
MIr.I.

GÁTHY Gábor: Panoptikum. (Hét verses játék.) (Ill.: Szűcs Endre.) (Bp.) Rózsavölgyi. 77 p.
IGYGY 653
MIr.I.

Gedichte des Expressionismus. [Antológia.] [Kiad.: Dietrich Bode.] Stuttgart. Philipp Reclam Jun. (1967.) 259 p.
IGy 5607
NémIr.I.

GELLÉRI Andor Endre: A szállítóknál. (Válogatott elbeszélések.) (Vál., bev.: Kardos László.) [Bp.] (1950.) Révai. 176 p.
IGYGY 654
MIr.I.

GELLÉRI Andor Endre: Ház a telepen. (Válogatott elbeszélések.) (Vál.: Zelk Zoltán. Bev.: Ungvári Tamás. Ill.: Kemény László.) [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 352 p. [1 t.]
IGYGY 655
MIr.I.

GELLÉRI Andor Endre: Villám és esti tűz. (Berény Robert rajzával.) [Novellák.] Bp., Almanach Kiadó. 1940. 95 p.
Dedikált
IGYGY 656
MIr.I.

GELLÉRT Oszkár: Daloló Hungária. (Költemény ezer sorban.) [Bp.] Szépirodalmi. 1958.
82 p.
IGYGY 657
MIr.I.
Benne nyomtatott szövegű kártya: „A beteg író megbízásából és az ő szívélyes üdvözletével küldjük.”

GELLÉRT Oszkár: Egy író élete. 1-2. köt. 1. köt.: 1902-1925., 2. köt.: A Nyugat szerkesztőségében 1926-1941. [Emlékirat.] (Bev.: Gellért Oszkár.) Bp., Bibliotheca Kiadó. 1958., Gondolat. 1962. 509, 675 p.
Dedikált (2. köt.)
IGYGY 658 – IGYGY 658/a
MIr.II..

GELLÉRT Oszkár: Kortársaim. [Tanulmányok.] Bp., Művelt Nép. 1954. 366 p.
Dedikált
IGYGY 6111
MIr.II.

GELLÉRT Oszkár: Levelezésem a kortársaimmal. Bp., Művelt Nép. 1955.
200 p.
Dedikált
IGYGY 660
MIr.II.

GELLÉRT Oszkár: Ötven év verseiből. Bp., Szépirodalmi. 1952. 233 p.
Dedikált
IGYGY 661
MIr.I.

GELLÉRT Oszkár: Szövetség. (Versek.) Bp., Révai. (1948.) 162 p.
Dedikált
IGYGY 662
MIr.I.

GELLÉRT Oszkár: Utószüret. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1963. 138 p.
IGYGY 663
Dedikált
MIr.I.

GELLÉRT Sándor: A bál udvarában. (Versek.) Bp., Exodus. 1942. 160 p.
IGYGY 664
MIr.I.

GELLÉRT Vilmos: Szökőkút. (Versek.) Bp., Könyv-és Lapkiadó Rt. 1943. 94 p.
Dedikált
IGYGY 665
MIr.I.

GELLÉRT Vilmos: Vádolom az írástudókat. (Versek.) Bp., Könyv-és Lapkiadó Rt. 1942.
94 p.
Dedikált
IGYGY 666
MIr.I.
Felvágatlan

Genovéva. (A szép és erényes grófné története vagy az ártatlanság diadala.) [Regény.] Bp., Méhner Vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. [é.n.] 47 p.
IGy 5082
MIr.I.
Sz1.
Fűzött, borítója hiányzik.

GEORGE, Pierre: Géographie agricole du monde. [Tanulmány.] (Bev.: Pierre George.) Paris, Presses Universitaires de France. 1946. 127 p.
/Que Sais-Je? Le Point Des Connaissances Actuelles. 212/
IGYGY 2762
Tört.
A könyv elülső borítója leszakadt.

GERA György: Az endogén expedíció. (Tudományos-fantasztikus regény.) (A sorozatot szerk., utószó: Kuczka Péter.) [Bp.] [Móra.] (1980.) 191 p.
/Kozmosz Fantasztikus Könyvek/
IGYGY 667
MIr.I.

GERA György: Baudelaire. [Tanulmány.] Bp., Gondolat. 1968. 189 p.
/Irodalomtörténeti Kiskönyvtár. 37./
Dedikált (Gera György, Illyés Gyulának és Flórának.)
IGYGY 2535
FrIr.II.
A könyv első, belső borítóján ceruzával egy cím.

GERA György: Megtorlás. [Novellák.] Bp., Magvető. 1979. 274 p.
IGYGY 6225
MIr.I.

GERA György: Terelőút. [Regény.] Bp., Magvető. (1972.) 162 p.
Dedikált
IGYGY 668
MIr.I.

GEREBLYÉS László: Fölfelé. (Versek.) [Bp.] Szépirodalmi. 1955. 131 p.
Dedikált
IGYGY 6249
MIr.I.

GEREBLYÉS László: Henri Martin. (Verses színjáték.) Bp., Művelt Nép. 1952. 48 p.
/Színjátszók Könyvtára. 28-29./
IGy 5519
MIr.I.
Sz3.

GEREBLYÉS László: Nehogy engedj! (Versek.) [Bp.] Cserépfalvi. [é.n.] 41 p.
Dedikált (Juvanc Iréneusnak)
IGYGY 669
MIr.I.
Felvágatlan

GERENCSÉR Miklós: Honvágy. (Regény.) [Bp.] Szépirodalmi. 1983. 457 p.
Dedikált
IGYGY 6253
MIr.I.

GEREVICH László – GERŐ László: A budai várpalota története. [Tanulmány.] Bp., Akadémiai. [é.n.] [199]-836. p. [8 t.]
Dedikált
IGy 4558
Tört.
Különlenyomat a Budapest műemlékei c. kötetből. Orosz- és német nyelvű összefoglalóval.

GERGELY Ágnes: Hajóroncs. [Versek.] [Bp.] Szépirodalmi. 1981. 6970 p.
Dedikált
IGYGY 670
MIr.I.

GERGELY Ernő – SCHÖNWALD Pál: A Somogyi – Bacsó-gyilkosság. [Tanulmány.] (Sorozatot szerk.: Réz Miklósné.) [Bp.] Kossuth. 1978. 207 p.
/Népszerű Történelem/
IGYGY 4040
Tört.

GERGELY Mihály: Költő és király. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 265-267 p.
Dedikált
IGYGY 671
MIr.I.

GERGELY Sándor: A nagy tábor. 1514. (Regény.) [Bp.] Athenaeum. 1945. 269 p.
IGYGY 674
MIr.I.
A címlap elött kitépett oldal nyoma

GERGELY Sándor: Bor. (Elbeszélések.) Moszkva, Mezsdunarodnaja Kniga. [!] Nemzetközi Könyv. 1941. 158 p.
IGYGY 672
MIr.I.

GERGELY Sándor: Dózsa György. (Történelmi regény.) 1-3. köt. Bp., Szépirodalmi. 1970. 481, 483, 502 p.
IGYGY 673–IGYGY 673/a–IGYGY 673/b
MIr.I.

GERGELY Sándor: Úriszék 1514. (Regény.) [Bp.] Athenaeum. [é.n.] 276 p.
Dedikált
IGYGY 675
MIr.I.

GERGELY, Jean: Introduction à la Connaissance du Folklore musical. [Tanulmány.] [h.n.], Les Editions Rencontre Lausanne et la Guilde du Disque. (1967.) 126 p.
IGy 4649
Zene.I-II.

GERLŐTEI Jenő: Verhaeren. [Monográfia.] Debrecen, Helicon. 1941. 163 p.
/Irodalomtudomány. 1./
FrIr.II.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Kötéséből kiszakadva. A tartalomjegyzékben kék tollal javítás. A könyvben a könyv reklámja.

GERMAIN, André: Le désir et les lèvres. [Versek.] Annecy, Gardet et Garin. (1944.) 93 p.
Dedikált
IGYGY 2764
FrIr.I.
A könyv ki van szakadva a borítójából. A há
tsó borító külső oldalán ceruzával egy cím van lejegyezve.A könyv 500 példányban jelent meg. Felvágatlan.

GERMAIN, François: L’ art de commenter une tragédie. 1. partie. (Le tragique et son expression avec applications a la composition française.) [Tanulmány.] Paris, Les Éditions Foucher. [é.n.] 62 p.
/Expliquez-Moi…/
IGy 5040
FrIr.II.
Sz1.

GERMAIN, François: L’ art de commenter une comédie. (Le comique et son expression avec applications a la composition française.) [Tanulmány.] Paris, Les Éditions Foucher. [1953.]
72 p.
/Expliquez-Moi…/
IGy 5041
FrIr.II.
Sz1.

GERŐ László: A budai vár. (Sorozatot szerk.: Dercsényi Dezső.) Bp., Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1962. 42 p.
/Műemlékeink/
Dedikált
IGy 4831
MűvTört.

GEROLD László: Rólunk is vallanak. (Adalékok az értelmiség szociográfiai-szociológiai vizsgálatához.) [Tanulmányok.] (Újvidék) (Forum.) (1970.) 274 p.
/Symposium Könyvek. 25./
IGYGY 676
Szoc.

[GERSKOVICS] Гершкович, Aлександр Aбрамович: Шандор Петефи. [Tanulmány.] Москва, Знание. 1961. 29 p.
/Литература и Искусство. 14./
IGYGY 1648
MIr.II.

Gesta Hungarorum II. (Történelmünk Mohácstól a kiegyezésig.) (Tanulmányok.) (Szerk.: Saáry Éva, Steinmann Judith.) Zürich, Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör.
1985. 382 p.
IGYGY 6095
Tört.
A könyvben ceruzás jelölések, és jegyzetek.

GÉRALDY, Paul: Toi et moi. [Versek.] Paris, Librairie Stock. [é.n.] 148 p.
IGYGY 2763
FrIr.I.
Az utolsó oldal bal felső sarkában egy szám van lejegyezve.

GHEORGHIU, I. – NUŢU, C.: A gyulafehérvári nemzeti gyűlés 1918. december 1. (Ford.: Bitay Ödön.) Bukarest, Politika Könyvkiadó. 1968. 123 p.
IGy 4412
Tört.

GIDE, André: A mennyország kapuja. [Regény.] (Ford.: Gyergyai Albert.) [Bp.] Franklin. [1944.] 147 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 2767
FrIr.I.
Az utolsó oldalon egy elmosódott pecsét.

GIDE, André: A Vatikán pincéi. [Regény.] (Ford.: König György.) [Bp.] Franklin.[1934.]
240 p.
/Külföldi Regényírók/
IGYGY 2772
FrIr.I.
A könyv külső védőborítója le van tépve. A címlapon Illyés Gyula ceruzával beírt neve olvasható.

GIDE, André: Gondolatok Chopinről. [Dokumentumok, írások.] (Ford.: Szávai János. Utószó: Gyergyai Albert.) Bp., Zeneműkiadó. 1967. 94 p.
Zene.I-II.
Pecsét és leltári szám nélkül
.

GIDE, André: L’école des femmes. Paris. Gallimard. Editions de la Nouvelle revue française (1929.) 96 p.
IGYGY 2775
FrIr.I.
Dedikált (Illyés Gyulának Osváth Ernő.)
A könyv gerince rongyos és a hátsó borítója levált.

GIDE, André: La porte étroite. [Regény.] Paris, Mercure de France. (1928.) 246 p.
IGYGY 2771
FrIr.I.
A könyv borítója elég rongyos. Helyenként ceruzás jelölések.

GIDE, André: Le Prométhée mal enchainé. [Szatíra.] Paris. Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1925.) 158 p.
IGYGY 2776
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince le van szakadva.

GIDE, André: Le retour de l’enfant prodigue. (Précédé de cinq autres traités.) [Elmélkedések.] Paris. Éditions de la Nouvelle Revue Française. (1924.) 235 p.
IGYGY 2778
FrIr.I.
A könyv borítója levált és lapok is kijöttek belőle.

GIDE, André: Les nourritures terrestres. [Prózaversek.] Paris, La Nouvelle Revue Française. 1924. 184 p.
IGYGY 2770
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince hiányzik. Az utolsó oldalon ceruzával bejegyzés.

GIDE, André: Morceaux choisis..[Válogatott írások.] Paris, La Nouvelle Revue Française. 1921. 466 p.
IGYGY 2768
FrIr.I.
A 3. számozatlan oldalon ceruzás, autográf bejegyzés. Az utolsó számozatlan és a borító belső oldalán, kék tintával francia nyelvű autográf jegyzet.

GIDE, André: Paludes. [Regény.] Paris, Gallimard. (1926.) 198 p.
IGYGY 2769
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince le van szakadva. A könyvben ceruzás kijelölések.

GIDE, André: Prétextes. (Réflexions sur quelques points de littérature et de morale.) [Tanulmányok.] Paris, Mercure de France. [é.n.] 329 p.
IGYGY 2773
FrIr.II.
A címlapon a cím alatt egy évszám van lejegyezve ceruzával.A számozatlan harmadik oldalon Illyés neve van beírva fekete tollal.

GIDE, André: Retour de l’U.R.S.S. [Napló.] Paris, Gallimard. 1936. 124 p.
IGYGY 2774
FrIr.I.

GIDE, André: Si le grain ne meurt. [Önéletrajz.] Paris, La Nouvelle Revue Française. (1928.)
369 p.
IGYGY 2777
FrIr.I.
Ceruzás jelölésekkel

GINK Károly – KERESZTURY Dezső: Változatok Bartók színpadi műveire. 1-3. köt.(A fából faragott királyfi. A kékszakállú herceg vára. A csodálatos mandarin nyomában.) [Bp.] Gondolat. 1976.
Dedikált (1. köt) (Kersztury Dezső)
IGYGY 1071/b – IGYGY 1071/a – IGYGY1071
Szính.
A három kötet egy kartontokban van.

[GINTER Károly – SZENDE Aladár:] Beszéljünk magyarul! (Magyar nyelvi tankönyv külföldön élő 12-15 éves fiatalok számára.) (Lektor: Nagy Károly, Tölly Ernő.) Bp., Tankönyvkiadó. 1979. 256 p.
IGy 5884
Nyelv.II.

GION Nándor: Ezen az oldalon. [Novellák.] (Ill.: Kapitány László.) (Újvidék, Forum. 1971.) 149 p. [6 t.]
/Symposion Könyvek. 30./
IGYGY 677
MIr.I.

GIONO, Jean: Colline. [Regény.] (Ill.: Georges Tcherkessof.) Paris, Éditions du Livre Moderne. (1929.) 156 p.
/Le livre Moderne Illustré/
IGYGY 2782
FrIr.I.
A könyv elülső és hátulsó borítója is le van szakadva. Az első számozatlan oldalon egy elmosódott pecsét. A könyvben több helyen bejegyzések. Könyv utolsó lapjain barna folt.

GIONO, Jean: Le chant du monde. [Regény.] Paris, Gallimard. (1934.) 318 p.
IGYGY 2781
FrIr.I.
A könyv első borítója teljesen leszakadva, a könyv hátsó borítója erősen szakadozott. Az első borító külső oldalán egy elmosódott pecsét, belső oldalán szavak vannak lejegyezve ceruzával mellettük számok találhatóak. Beragasztás: Mideuropean Literary Service. A könyvben több helyen ceruzás kijelölések és bejegyzések.

GIONO, Jean: Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. [Elmélkedés.] Paris, Bernard Grasset. (1938.) 91 p.
/Vivre Libre. 1./
IGYGY 2783
FrIr.I.

GIONO, Jean: Magasban. (Regény.) (Bp.) Révai. (1944.) 160 p.
/Révai Irodalmi Intézet/
IGYGY 2785
FrIr.I.
Benne a Révai 1944 őszi és téli újdonságainak a listája egy szórólapon.

GIONO, Jean: Naissance de l’Odyssée. [Regény.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1938.) 254 p.
IGYGY 2784
FrIr.I.
A könyv első és hátsó borítója le van válva, gerince leszakadt. A könyvben kijelölések és bejegyzések. Benne egy papírdarab ceruzás írással. Az első számozatlan oldalon egy pecsét.

GIONO, Jean: Que ma joie demeure. [Regény.] Paris, Éditions Bernard Grasset. (1935.)
493 p.
IGYGY 2786
FrIr.I.
Az első borító kezd leválni. A könyvön belül bejegyzések, kijelölések ceruzával és egy papírdarab ceruzás jegyzetekkel.

GIONO, Jean: Un de Baumugnes. [Regény.] [Ill.: Roger Grillon.] Paris, J. Ferenczi et Fils. (1935.) 158 p.
/Le Livre Moderne Illustré/
IGYGY 2790
FrIr.I.
A könyv borítója le van szakadva, gerince levált. (A borítót egy A4-es lap helyettesíti.). A könyvben több helyen bejegyzések.

GIONO, Jean: Valaki a hegyekből. – Ennemonde. [Regények.] (Ford.: Illyés Gyula, Jékely Zoltán.) [Bp.] Európa. 1970. 229 p.
IGYGY 2791
FrIr.I.

GIONO, Jean: Zeng a világ. [Regény.] (Ford., bev.: Illyés Gyula. Utószó: Bajomi Lázár Endre.) Bp., Szépirodalmi. (1983.) 287 p.
/Olcsó Könyvtár/
IGYGY 2792
FrIr.I.

GIONO, Jean: Zeng a világ. [Regény.] (Ford., bev.: Illyés Gyula.) (Bp.) Révai. (1939.) 271 p.
/Világsikerek/
IGYGY 2794
FrIr.I.

GIRARDIN, Madame de: La canne de M. de Balzac. [Regény.] Paris, Éditions du Bateau Ivre. (1946.) 258 p.
/Chef-d’Œuvre d’Hier/
IGYGY 2795
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

GIRAUDOUX, Jean: Aventures de Jérôme Bardini. [Regény.] Paris, Éditions Émile-Paul Frères. 1930. 240 p.
IGYGY 2798
FrIr.I.
Az els
ő borító szakadt.

GIRAUDOUX, Jean: Elpénor. [Regény.] Paris, Éditions Émile-Paul Frères. 1926. 202 p.
IGYGY 2823
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince le van szakadva.

GIRAUDOUX, Jean: Juliette au pays des hommes. [Regény.] Paris, Émile-Paul Frères Éditeurs. 1924. 251 p.
IGYGY 2824
FrIr.I.
A könyv borítója és gerince le van szakadva.

GIRAUDOUX, Jean: La pharmacienne. [Elbeszélés.] ([Bev.]: Pierre Mac Orlan.) Paris, Librairie Stock. 1922. 62 p.
/Les Contemporains/
IGY 5057
FrIr.I.
Sz1.

GIRAUDOUX, Jean: L’école des indifférents. [Regény.] Paris, Bernard Grasset. 1922. 225 p.
IGYGY 2455
FrIr.I.
A könyv borítója leszakadva, gerince rongyos.
Az első lapok kijárnak.

GIRAUDOUX, Jean: Sans pouvoirs. [Tanulmány.] Monaco, Éditions du Rocher. (1946.)
150 p.
IGYGY 2454
Egyéb.II.
A könyvben ceruzás kijelölések.

GIRAUDOUX, Jean: Sellő. (Ondine.) [Színmű.] (Ford., átdolg. : Zilahy Lajos. Sorozatot szerk.: Kovách Aladár.) [h.n.] Bolyai Akadémia. [é.n.] 112 p.
/Bolyai Könyvek/
IGYGY 2826
FrIr.I.
A könyv a kötéséből ki van szakadva.

GIRAUDOUX, Jean: Suzanne et la pacifique. [Regény.] Paris, Éditions Émile-Paul Frères. 1925. 297 p.
IGYGY 2800
FrIr.I.
A könyv borítója szakadozott.

GISSING, George: Korának gyermeke. (A Man of his Day.) (Ford.: Halász Gyula.) Bp., Lantos. 1920. 31 p.
/Kétnyelvű Klassikus Könyvtár. 39./
IGYGY 3434
AngIr.I.
Sz4.

GIURESCU, Constantin C.: Erdély a román nép történetében. [Tanulmány.] (Előszó: Giurescu, Constantin C.) Bukarest, Meridiane. 1968. 122 p.
IGy 4411
Tört.
A borító utolsó lapján egy térképmelléklet.

GLADKOV, Fjodor: Gyermekkorom regénye. (Ford.: Gergely Viola. A regény versbetéteit ford.: Fodor András.) (Bp.) Révai. 1950. 432 p.
IGYGY 3562
OrIr.I.

GODART, Justin: A Lyon, en 1848 les voraces. [Tanulmány.] Paris, Presses Universitaires de France. 1948. 70 p.
/Collection du Centenaire de la Révolution de 1848/
IGYGY 3078
Tört.
Felvágatlan.

GOETHE, Johann Wolfgang: A szenvedély trilógiája. (Versek.) (Ford., bev.: Földessy Gyula.) Bp., (Földessy Gyula.) 1933. 18 p.
Dedikált
IGYGY 3316
NémIr.I.

GOETHE, Johann Wolfgang: Az ifjú Werther szenvedései. [Regény.] (Ford.: Szabó Lőrinc.) (Bp.) Magyar Helikon. 1962. 277 p.
Dedikált (Klárák Illyés Gyulának.)
IGy 4993
NémIr.I.

GOETHE, Johann Wolfgang: Egmont. [Dráma.] (Ford., utószó: Keresztury Dezső.) (Bp.) Európa. 1957. 99 p.
/Világirodalmi Kiskönyvtár/
IGYGY 3315
NémIr.I.

GOETHE, [Johann Wolfgang von]: Faust. I. rész. (Ford.: Dóczi Lajos. Sorozatot szerk.: Radó Antal.) Bp., Lampel R. Könyvkereskedése. (Wodianer F. és Fiai.) [é.n.] 153 p.
/Magyar Könyvtár. 480-482./
IGy 5066
NémIr.I.
Sz1.
Lapjaira hulló. Erősen rongálódott
Címoldalon bejegyzés fekete tintával: Illyés Gyula, 1919.
Füzetlapba kötött, rajta kézírással a szerző, cím (’Fauszt’). A hátsó papírkötésen rajzok, ritmusképletek. A címoldal verzóján ceruzával, egymás alá írva: Ódry Árpád, Pethes, Várady Aranka, Fáy Szeréna, Rózsahegyi, Mészáros.

GOETHE, Johann Wolfgang: Faust. (Tragédia.) (Ford.: Kozma Andor.) Bp., Pantheon Irodalmi Intézet. 1924. 231 p.
IGYGY 3312
NémIr.I.
Újrakötött

[GOETHE, Johann Wolfgang]: Goethes Faust. [1. -2. rész] Leipzig, Alfred Kröner Verlag. [é.n.] 280 p.
IGYGY 3314
NémIr.I.
A címoldalon ceruzás bejegyzések. Benne egy német prospektus Sinko Boriska nevével.

[GOETHE, Johann Wolfgang]: Goethes Gedichte (Auswahl in zeitlicher Folge) Leipzig, Im Insel Verlag. 1932. 452 p.
IGYGY 3310
NémIr.I.

GOETHE, Johann Wolfgang: Ős-Faust. (Urfaust.) (Ford.: Jékely Zoltán. Előszó: Koszó János.) Kolozsvár, Szentgericei Jakab Jenő. [é.n.] 77 p.
Dedikált (Jékely Zoltán)
IGYGY 3313
NémIr.I.

GOFFIN, Robert: Sources du Ciel. [Versek.] Paris, Nizet. (1962.) 113 p.
Dedikált
IGYGY 2805
FrIr.I.

GOFFIN, Robert: A költészet Ariadné-fonala. [Tanulmányok.] (Ford., utószó: Tímár György. Lektor: Ferenczi László.) [Bp.] Gondolat. 1972. 517 p.
Dedikált
IGYGY 2803
FrIr.II.

GOFFIN, Robert: Faits divers. [Versek.] [Paris] Flammarion. (1969.) 99 p.
Dedikált
IGYGY 2797
FrIr.I.

GOFFIN, Robert: L’envers du feu. [Versek.] (Paris-Goudargues) Guy Chambelland - Librairie St-Germain-des-Pres. [é.n.] 98 p.
Dedikált
IGYGY 2796
FrIr.I.
A könyv a 128. sz. pld.

GOFFIN, Robert: Œuvres poétiques. (1918-1954) [Versek.] Paris, Éditions Universitaires. (1958) 312 p.
IGYGY 2801
FrIr.I.

GOGA, Octavian: Költemények. (Ford.: Kibédi Sándor.) Cluj - Kolozsvár, Széphalom Irodalmi, Művészeti és Társadalmi Folyóirat [Kiadója.] 1938. 70 p.
IGYGY 3725
RomIr.I.

GOGA, Octavian: Messziről. (Versek.) (Ford.: Fodor András, Franyó Zoltán, Garai Gábor, Jékely Zoltán, stb.) Bukarest, Irodalmi.. 1968. 110 p.
IGYGY 3726
RomIr.I.

[GOGOL, Nyikolaj Vasziljevics]: Gogolj: A köpenyeg és Egy kép a régi jó időből. (Két elbeszélés.) (Ford.: Arany János. Sorozatot szerk., előszó: Voinovich Géza.) (Bp.) Franklin. [é.n.] 56 p.
/Olcsó Könyvtár. 12. sz./
IGy 5588
OrIr.I.
A könyv ki van szakadva a kötéséből.

GOGOLJ [!], [Nyikolaj Vasziljevics]: Gogolj: A köpönyeg és Egy kép a régi jó időből. [Elbeszélés.] ( Ford.: Arany János. Sorozatszerk., előszó, ford.: Voinovich Géza.) Bp., Franklin. [é.n.] 56 p.
/Olcsó Könyvtár. 12. sz./
IGy 5328
OrIr.I.
Sz1.
A könyv ki van szakadva a borítójából.

[GOGOL, Nyikolaj Vasziljevics] Gogol Miklós: Meghalt lelkek (Satyrikus korrajz.) [Ford.: György A.] Bp., Athenaeum. 1874. 276 p.
IGYGY 3565
OrIr.I.
A könyv erősen szakadozott, lapok kijárnak belőle.A címoldalon névbeírás: ’Csőreghgyula.’ Benne a Szellemi Együttműködés Szövetségének Magyar Egyesülete Alliance Française

[GOGOL, Nyikolaj Vasziljevics]: Gógoly Miklós: A revizor. (Vígjáték öt felvonásban.) (Magyar színpadra alk.: Hevesi Sándor.) Bp., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) 1921. 104 p.
/Világhírű Színművek/
IGy 5542
OrIr.
Sz1.
A könyv ki van szakadva a kötéséből.

[GOGOL, Nyikolaj Vasziljevics] Gogoly: Holt lelkek. (Regény.) (Ford.: Szabó Endre. Bev. tan.: Szerb Antal.) [Bp.] Révai. [1944.] 439 p.
IGYGY 3564
OrIr.I.

[GOLDIŞ, Vasile]: Vasile Goldiş a nemzetiségi kérdésről. (Előszó: Andrei Oţetea. Bev.: Hajós József.) Bukarest, Politikai Könyvkiadó. 1976. 150 p.
/Testamentum/
IGYGY 3727
Tört.
A címoldalon tollal beírás: Illyés Gyulának. A könyvben ceruzás jelölések.

GOLL, Iwan: Der Eiffelturm. (Gesammelte Dichtungen.) [Versek.] Berlin, Verlag die Schmiede. 1924. 127 p.
Dedikált
IGYGY 3317
NémIr.I.

[[GOLOVIN] ΓОЛОВИН, А. Я.]: „Маскарад” Lермонтова втеатральных эскизах А. Я. Головина. [Jelmez-és díszletrajzok.][Leningrad-Moszkva.] Издаиие Всероссинкго Театрального Овщества. 1941. 107 p. [87 t.]
IGy 4698/a
Szính.
A könyv főleg táblákból áll, az illusztrációk egy része felső részüknél beragasztva. A hátsó könyvfedélen egy pecsét látható

GOMBOCZ Zoltán: Magyar történeti nyelvtan. II. rész. (Hangtan II. Hangtörténet.) [Tanulmány.] Bp., Technika. 1926. 96 p.
IGy 5802
Nyelv.II.
A könyv erősen rongálódott. A könyv borítója, gerince leszakadva, kezd darabjaira szétesni. A könyvben ceruzás kijelölések.

GOMBOS Gyula: Álom az országról. [Írások, arcképek.] (Sorozatot szerk.: Kovách Aladár.) [Bp.] Bolyai Akadémia. [194?] 89 p.
/Bolyai Könyvek/
MIr.II.
Nincs benne leltári szám.

GOMBOS Gyula: Húsz év után. (Levelek Mircse Zoltánhoz.) [Esszék.] München, Molnár József Ny. 1970. 229 p.
/Aurora Könyvek./
IGYGY 678
MIr.I.

GOMBOS Gyula: Huszonegy év után. [Esszé.] München, 1972. 93 p.
/Aurora Kiskönyvek/
IGYGY 679
MIr.I.

GOMBOS Gyula: Igazmondók. [Tanulmányok.] New York, Püski. 1981. 123 p.
Dedikált
IGYGY 6168
MIr.I.

[GOMBOS Gyula: Németh László. Vázlat. 39 p.]
IGYGY 1483
MIr.II.
Bekötetlen gépirat ketté hajtva. A könyvek között tartva, leltári számmal ellátva. A borítónak használt üres lapon kézírással Püski Sándor címe
és egy dátum [?] 1950.

GOMBOS Imre: A népi kollégiumi mozgalom. [Tanulmány.] Bp., Magyar Népi Művelődési Intézet. 1947. 23 p.
/A Magyar Népi Művelődési Intézet Kis Tanulmányai. 2./
IGy 4447
Tört.

GOMBOS Imre: Felhívás szövetkezeti tanulmányi körök szervezése ügyében. – MAKÓ Gábor: A szövetkezetek szervezése és szervei. – RAPPAY György: A földmíves szövekezetekkel kapcsolatos cégjogi teendők. – LÉVAY József: Számviteli vezérfonál fölmívesszövetkezetek üzletviteléhez. – BOROS Lajos: A szövetkezet működése. – KULCSÁR Ernő: Fejezetek szövetkezésünk történetéhez. – LÁÉVAY József: Szövetkezeti tanfolyamok szervezése. – SZILÁGYI Károly: Szövetkezeti élet Bélmegyeren. [Rendeletek, tanulmányok, cikkek.] 1-7. köt. Bp., A Magyar Népi Művelődési Intézet Kiadványa. 1947. 19, 29, 12, 72, 64, 74, 56 p.
/Szövetkezeti Ismeretek/
IGy 4449
Tört.
A könyv hátsó belső borítójára táblázatok vannak beragasztva.

GOMBOS Imre: Szövetkezeti mozgalom. [Tanulmány.] (Bev.: Gombos Imre.) Bp., (Gombos Imre.) 1947. 172 p.
IGy 4448
Tört.

GOMOLA György: Távirat. [Versek.] (Győr), A szerző kiadása. 1977. 86 p.
Dedikált
IGYGY 680
MIr.I.
Benne levél

[GONCSAROV, Ivan Alekszandrovics]: Goncsárov: Oblomov. [Regény.] (Ford.: Szabó Endre. Sorozatot szerk.: Ambrus Zoltán, Voinovich Géza. Bev.: Voinovich Géza.) Bp., Révai Testvérek 1906. 342 p.
/Klasszikus Regénytár/
IGYGY 3566
OrIr.I.

Gondolat. (Antológia 1935-1937.) (Vál., szerk., előszó: Hegedős Mária.) Bp., Magvető. (1978.) 482 p.
IGy 5168
MAnt.
A kötetben szerepel Illyés Gyula 2 írása

GONDOS Margalit: Vacsora Jeruzsálemben. (Válogatás 30 év 1947-1977- novelláiból.)
Tel-Aviv, Lahav Ny. 1979. 192 p.
Dedikált
IGYGY 682
MIr.I.

GONDOS Margalit: Vacsora Jeruzsálemben. (Válogatás 30 év 1947-1977 novelláiból.)
Tel-Aviv, Lahav Ny. 1979. 192 p.
Dedikált
IGYGY 681
MIr.I.

GOPCSA László: Az örmény népélet. [Tanulmány.] (Előszó: Gopcsa László.) Bp., Magyarországi Örmények Egyesülete. 1922. 36 p.
/A magyarországi örmények egyesületének kiadványa. 2./
IGy 4418
Népr.
Borítója leszakadva és a gerince is hiányzik.

GORBATOV, [Borisz Leontyevics]: Donyeci bányászok. [Regény.] (Ford.: Makai Imre, Kovai Lőrinc.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1951. 366 p.
IGYGY 3570
OrIr.I.

GORIELY, Benjamin: Les poètes dans la révolution russe. [Tanulmányok.] ([Bev.]: Benjamin Goriely.) [Paris] Gallimard. (1934.) 221 p.
Dedikált
IGYGY 2808
VIr.II.
A könyv első lapja felvágatlan.

GORKIJ, Maxim: Az élet iskolája. (Ford.: Kollár Ferenc.) [Bp.] Európa. [é.n.] 219 p.
IGYGY 3571
OrIr.I.
A könyv elülső borítója le van szakadva.

GORKIJ [Maxim]: Elbeszélések. (Szerk.: Makai Imre. Ford.: Gáspár Endre, Gyöngyi László, Makai Imre. Vál.: Prohor Gyemjanovics Krajevszkij.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1951. 359 p.
/Gorkij Válogatott Művei. 1./
Dedikált (Makai Imre)
IGYGY 3567
OrIr.I.

GORKIJ, Maxim: Éjjeli menedékhely. (Képek az élet mélységéből négy felvonásban.) (Ford.: Havas József.) Bp., Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai.) 108 p.
IGy 5327
OrIr.I.
Borítója hiányzik , fűzésnél szétesve

GORKIJ, [Maxim]: Színművek. (Szerk.: Illyés Gyula. Ford.: Gábor Andor, Lányi Sarolta, Makai Imre, Németh László, Wessely László. Vál.: P. Gy. Krajevszkij.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1952. 561 p. [1 t.]
/Gorkij Válogatott Művei. 10./
IGYGY 3568
OrIr.I.

GORKIJ, Makszim: Vassza Zseleznova. (Színmű három felvonásban.) (Ford.: Gábor Andor.) Bp., Új Magyar Könyvkiadó. 1954. 54 p.
/Szovjet Színpad/
IGy 5543
OrIr.I.
Sz1.

GOSZTONY, Peter: Endkampf an der Donau 1944/45 (Mit 39 Dokumentarbildern und 12 Karten.) [Tanulmány.] Wien-München-Zürich, Verlag Fritz Molden. 1969. 356 p.
IGy 4643
Tört.

GOSZTONY, Peter: Hitlers Fremde Heere. (Das Schicksal der nichtdeutschen Armeen im Ostfeldzug.) [Tanulmány.] Düsseldorf-Wien. Econ Verlag. (1976.) 545 p.
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

GOURMONT, Remy de: Le problème du Style. (Questions d’Art, de Littérature et de Grammaire.) ([Előszó]: Remy de Gourmont.) Paris, Société du Mercure de France. (1902.)
282 p.
IGYGY 2809
FrIr.II.
A könyvben ceruzás jelölések.

GOURMONT, Rémy de: Promenades Littéraires. (Souvenirs du Symbolisme et autres études.) Paris, Mercure de France. 1912. 348 p.
IGYGY 2810
FrIr.II.
A 4. számozatlan oldalon ceruzával Illyés neve, a könyvben egy varsói szálloda kártyája.

GOURMONT, Rémy de: Tanulmányok. (La Culture des Idées.) (Ford.: Kőszegi László.) (Bp.) Világirodalom Könyvkiadóvállalat. [é.n.] 143 p.
IGYGY 2816
FrIr.II.
A könyv borítóján kék filccel egy szám van írva. Az utolsó két oldal tele van írva ceruzával.
A könyvön belül kijelölések. A könyvben egy csekk. A címlapon beírás fekete tollal.

GÖMÖRI Endre: A nagy fordulat. [Tanulmány.] [h.n.] [é.n.] [1955.] 47 p.
/Az Országos Béketanács Külpolitikai Füzetei/
IGy 4471
Tört.

GÖMÖRI György: Átváltozások. [Versek. Műfordítások.] London, Szepsi Csombor Kör. 1969. 101 p.
/A Szepsi Csombor Kör Kiadványai. Magyar Sorozat/
Dedikált
IGYGY 683
MIr.I.
Benne hibaigazító

GÖNCZ Árpád: Sarusok. [Regény.] Bp., Magvető. 1974. 215 p.
Dedikált
IGYGY 684
MIr.I.

GÖNCZI Ferenc: Göcsej népköltészete. [Szöveggyűjtemény.] (Sorozatot összeáll.: Fülöp István.) Zalaegerszeg, Zalai Táj-és Népkutató Munkaközösség. 1948. 359 p. [1 t.]
/Zalai Tudományos Gyűjtemény. I. Néprajz./
IGYGY 4092
Népr.
Az utolsó oldalon ceruzával számok. A tartalomjegyzék félig kiszakadva.

[GÖRGEI] GÖRGEY Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években.1-2. köt. (Ford., előszó: id. Görgey István. Előszó: Görgey Arthur.) Bp., Franklin. 1911. 294, 423 p.
IGy 4364
Minkét kötet lapjaira hulló, a második kötetben ceruzás jelölések, és egy térkép melléklet.

[GÖRGEI] GÖRGEY Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években.1-2. köt. (Ford., előszó: id. Görgey István. Előszó: Görgey Arthur.) Bp., Franklin. 1911. 294, 423 p.
IGy 4365
A két kötet egybefűzve, a második kötetben ceruzás jelölések, és egy térkép melléklet.

GÖRGEI Arthur: Gazdátlan levelek. (Előszó: Görgei Arthur.) Bp., Kilián Frigyes utóda, m. k. egyetemi könyvkereskedő. 1905. 56 p.
IGy 4366
Tört.
Erősen megrongálódott: borítója elveszett, lapok kijárnak. Benne ceruzával kijelölések.

GÖRGEY Gábor: Alacsony az Ararát. (Noé - Handabasa avagy A fátyol titkai.) [Komédiák.] Bp., Magvető. 1971. 244 p.
Dedikált
IGYGY 685
MIr.I.

GÖRGEY Gábor: Egy vacsora anatómiája. [Dráma. Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1981. 373 p.
Dedikált
IGYGY 686
MIr.I.

GÖRGEY Gábor: Fejek Ferdinándnak. [Drámák.] Bp., Magvető. 1982. 298 p.
Dedikált
IGYGY 687
MIr.I.

GÖRGEY Gábor: Komámasszony, hol a stukker? [Drámák.] Bp., Magvető. 1969. 327 p.
Dedikált
IGYGY 688
MIr.I.

GÖRGEY Gábor: Légifolyosó. [Versek.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 59 p.
Dedikált
IGYGY 689
MIr.I.

GÖRGEY Gábor: Találkozás egy fél kutyával. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1980. 262 p.
Dedikált
IGYGY 690
MIr.I.

GÖRGEY Gábor: Vadász szerencse. (Versfordítások.) Bp., Európa. 1974. 334 p.
Dedikált
IGYGY 6267
MIr.I.

GRACIÁN, Baltasar: Az életbölcseség(!) kézikönyve. (Oráculo Manual.) [Aforizmák.] (Ford., előszó: Gáspár Endre.) Bp., Phőnix Kiadás. 1943. 152 p.
IGYGY 3827
SpaIr.I.

GRANDBOIS, Alain: Poèmes. (Les îles de la nuit. Rivages de l’homme. L’étoile pourpre.) [Versek.] Montréal. Éditions de l’Hexagone. (1963.) 246 p.
IGYGY 2811
FrIr.I.

GRANET, Étienne: Sur les barricades de Marseille. [Elbeszélés.] (Ill.:Berthault.) Paris, Éditions France D’Abord. [é.n.] 31 p.
/Jeunesse Héroique. 3./
IGYGY 2812
FrIr.I.

GRANGES, CH.-M.: Précis de littérature française. [Tanulmány.] Paris, Librairie Hatier. 1929. 414 p.
IGYGY 2676
FrIr.II.

GRASS, Günter: Aus dem Tagebuch einer Schnecke. [Regény.] (Darmstadt)(Luchterhand.) 1972. 368 p.
Dedikált (Günter Grass?)
IGYGY 3318
NémIr.I.
Benne: levél, gépirat aláírással (Buchandlung Wilhelm Frick)

GRASSI, Ernesto: Verteidigung de individuellen Lebens. (Studia humanitatis als pilosophische Überlieferung.) Bern, Verlag A. Francke AG. (1946.) 176 p.
/Sammlung Überlieferung und Auftrag. Reihe Schriften. Band. 3./
IGy 4202
Fil.

GRAVES, Robert: Én, Claudius. (Tiberius Claudius római császár önéletrajzából.) (Született Kr.e. 10-ben, meggyilkolták és istenné avatták Kr. u. 54-ben.) [Regény.] (Ford.: Pálóczi Horváth György.) (Bp.) Athenaeum. [é.n.] 390 p.
IGYGY 3435
AngIr.I.

GREEN, Julien: Chaque homme dans sa nuit. [Regény.] Paris, Librairie Plon. (1960.) 404 p.
IGYGY 2813
FrIr.I.
A könyv felvágatlan.

GREEN, Julien: Le voyageur sur la terre. (Les clefs de la mort Christine-Léviathan) [Regény.] Paris, Librairie Plon. (1930.) 267 p.
IGYGY 2815
FrIr.I.
A könyv elülső borítója és az első lapok le vannak szakadva.

GREEN, Julien: Mont-cinère. [Regény.] Paris, Librarie Plon. (1926.) 301 p.
/L’Aubier. 7./
Dedikált. (A szerző François Gachot-nak)
IGYGY 2814
FrIr.I.
A könyv eléggé kopott és szakadozott.

GREENE, Graham: A csendes amerikai. (Regény.) (Ford.: Szőllősy Klára.) Bp., Európa.1957. 210 p.
IGYGY 3436
AngIr.I.

GREENE, Graham: Hatalom és dicsőség. [Regény.] (Ford.: Sőtér István.) Bp., Athenaeum. 242 p.
IGYGY 3437
AngIr.I.

GREENE, Graham: Le troisième homme. (Suivi de Première désillusion.) [Regény.] ([Angolból ford.]: Marcelle Sibon.) [Paris] Robert Laffont. [1954.] 256 p.
/Le Livre de Poche./
IGYGY 3438
AngIr.I.
Az első számozatlan oldalon Illyés Gyula neve van lejegyezve ceruzával.

GREENE, Graham: Merénylet. [Regény.] (Ford.: Birkás Endre.)Bp., Magvető. 1957. 284 p.
IGYGY 3439
AngIr.I.

[GREGUSS Ágost]: Rendszeres széptan Greguss Ágost hátrahagyott jegyzeteiből.. [Tanulmány.] (Összeáll., sajtó alá rend.: Liszka Béla. Átnézte, bev: Beöthy Zsolt.) Bp., Eggenberger-féle Könyvkereskedés Kiadása. 1888. 267 p.
IGYGY 4212
MIr.II.
Címlapon ceruzával jegyzet. Az utolsó lap ki van lyukadva.

GRÉTSY László: Szaknyelvi kalauz. [Tanulmányok.] (Bev.: Grétsy László. Lektor: Ferenczy Géza, Lőrincze Lajos.) Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1964. 373 p.
IGy 5746
Nyelv.II.
A számozatlan utolsó oldalon ceruzás bejegyzés.GRIN, Elmar: Délről fúj a szél. (Regény.) (Ford.: Rákos Ferenc.) (Bp.) Új Magyar Könyvkiadó. (1948.) 160 p.
IGYGY 3572
OrIr.I.

GROSESCU, Julianu: Poesii de Julianu Grosescu. [Versek.] Aradu, Cu Tipariulu lui Stefanu Gyulai. 1869. 236 p.
IGYGY 3728
RomIr.I.
A könyv erősen rongálódott, kötéséből kiszakadt

GUILLEVIC: Avec. [Versek.] [Paris] Gallimard. (1966.) 204 p.
IGYGY 2858
FrIr.I.
Benne egy borítékkivágat Illyés Gyula és a Gallimard kiadó címével. A könyv a 2101. kereskedelmi forgalomba nem került, számozott pld.. A könyvben a kötetről egy ismertető.

GUILLEVIC: Terrre à bonheur. [Versek.] Paris, Pierre Seghers. [é.n.] 92 p.
IGYGY 2819
FrIr.I.

GUILLOUX, Louis: Cripture. (Pièce en trois parties) [Színmű.] [Paris] Gallimard. (1962.)
135 p.
/Le Manteau d’Arlequin/
IGYGY 2821
FrIr.I.

GUILLOUX, Louis: Le sang noir. [Regény.] Paris, Gallimard. (1935.) 433 p.
/Les Nouveaux Romanciers Français/
IGYGY 2855
FrIr.I.
A könyv első borítója le van szakadva. Az 5. számozatlan oldalon Illyés Gyula neve, ceruzával.

GUIMET, Yves: Feu follet. (Ill.: Chapront.) Paris, Editions France D’Abord. [é.n.] 31 p.
/Jeunesse Héroique. 6./
IGy 4981
FrIr.I.
Sz1.

GUITRY, Sacha: N’écoutez pas Mesdames! (Suivi de Faison un rêve.) [Két színmű.] [Paris] Librairie Académique Perrin. (1962.) 255 p.
/Le Livre de Poche/
IGYGY 2856
FrIr.I.

GUITTON, Jean: Jésus. [Tanulmány] [Paris] Bernard Grasset. (1956.) 444 p.
/Le Livre de Poche Chrétien/
IGYGY 2857
Egyéb.II.

GUIZOT, M: Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’Empire Romain. [Tanulmány.] 3. köt. Paris, Didier.1853. 382 p.
IGYGY 2817
Tört.
A könyv gerincén egy matrica: Henrich 952 III.

GULÁCSY Irén: Tegnap és régmult. (Elbeszélések, rajzok.) Bp., Singer és Wolfner. (1939.) 238 p.
IGYGY 709
MIr.I.

GULYÁS József: Vörös fagyöngy. (Versek.) Újvidék, Forum. 1970. 110 p.
Dedikált
IGYGY 703
MIr.I.

GULYÁS Mihály: Átváltozás. (Regény.) (Ill.: Csohány Kálmán.) Bp., [Móra.] 1973. 311 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 704
MIr.I.

GULYÁS Mihály: Szélfúvás. (Regény.) (Ill.: Károlyi András.) Bp., [Móra.] 1971. 217 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 705
MIr.I.

GULYÁS Pál: A legelső Csokonai-életrajz. (Domby Márton Csokonai-tanulmánya 1817-ben.) [Tanulmány.] Bp. – Debrecen – Kassa – Pécs, Ady Társaság. 1940. 36 p.
Dedikált
IGYGY 344
MIr.II.


GULYÁS Pál: Homéros 1936-ban. [Tanulmány.] Bp. – Debrecen – Pécs, Debreceni Ady-Társaság. [1940.] 18 p.
/Magyar Éjszakák. 1./
IGYGY 706
MIr.II.

GULYÁS Pál: Költők sorsa Debrecenben. [Tanulmány.] (Előszó: Dobossy László.) Debrecen-Kassa. (Debreceni Ady-Társaság.) [1940.] 48 p.
/Magyar Éjszakák. 3./
Dedikált
IGy 5659
MIr.II.GULYÁS Pál: Misztikus ünnepi asztal. [Versek.] Bp., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1928. 136 p.
Dedikált
IGYGY 707
MIr.I.

GULYÁS Pál: Németh László. [Tanulmány.] Kecskemét, (Protestáns Szemle.) 1932. 16 p.
Dedikált
IGYGY 1475
MIr.II.–Klny.
Különlenyomat a Protestáns Szemle 1932. jún. sz.-ból.
Gulyás Pál kézírásával javítás a 15. oldalon.

GULYÁS Pál: Tékozló. [Versek.] Debrecen, Nagy Károly és Társai. Debrecen. 1934. 94 p.
/Új Írók. 11./
Dedikált
IGYGY 708
Különkiadás. Megjelent 100 számozott példányban. Ez a 18. sz.

GULYÁS Pál: Út a Kalevalához. [Tanulmány.] [Debrecen] A Debreceni Ady-Társaság Kiadása. 1937. 27 p.
/Új Írók. 13./
Dedikált
IGy 5660
MIr.II.
Különlenyomat a Válasz 1937. ápr. sz.-ból.

GUMKOWSKI, J. – RUTKOWSKI, A.: Treblinka. [Dokumentumok.] Warsawa, [é.n.] [28 t.]
IGy 4476
Tört.

GUNDA Béla: Ethnogeographiai problémák az Ormánságban. [Tanulmány.] Magyarságtudomány. 1935. 18 p.
Dedikált: Illyés Gyulának egy szabadabb Ormánság reményében.: Gunda Béla.
IGy 4604
Népr.–Klny.

GUSTI, Démètre: La science de la réalité sociale. (Introduction à un système de sociologie d’éthique et de politique.) [Tanulmány.] Paris, Alcan-Presses Universitaires de France. 1941. 220 p.
/Bibliothèque de Philosophie Contemporaine/
Dedikált.
IGYGY 2818

Szoc
A könyv felvágatlan.

GUTHY György: Jubileum (Apró írásgyűjtemény.) Bp., A szerző kiadása. 1946. 55 p.
Dedikált: „Illyés Gyulának, a kétszeres Kossuth díjas költőnek és írónak szeretettel tisztelő híve Guthy György”
Szính.
Pecsét és leltári szám nélkül.
Színészportrék, karcolatok

GUYAU, J.-M.: Vers d’un philosophe. [Versek.] (Bev.: Alfred Fouillée.) Paris, Librairie Félix Alcan. 1927. 212 p.
IGYGY 2859
FrIr.I.
A könyv hátsó borítójának külső oldalán ceruzával számok lejegyezve.
Benne Dupont vendégének reklámja. A borító elváló félben a gerinctől.

Gy

GYALLAY Domokos: Kis játékok. (1. Csodatevő orvosság. 2. Kártérités.3. Rókák. 4. Zsuzsa levele.) [Jelenetek.] Bp., Magyar Népi Művelődési Intézet. 1947. 32 p.
IGY 5595
MIr.I.

GYALÓKAY Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán. [Tanulmány.] (Előszó: Gyalókay Jenő.) Bp., Franklin. [é.n.] 167 p.
/A Magyar Történelmi Társulat Könyvei. 1./
IGy 4359
Tört.
Kötéséből kiszakadva. Benne ceruzával kijelölések.

GYÁRFÁS Miklós: A derű műhelyében. [Vígjátékok.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. 1973. 423 p.
Dedikált
IGYGY 711
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: A főorvos özvegye. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1982. 172 p.
Dedikált
IGYGY 713
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: A főorvosné. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1981. 254 p.
Dedikált
IGYGY 712
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: A képmutatás szépségei. [Novellák.] Bp., Szépirodalmi. 1977. 245 p.
Dedikált
IGYGY 714
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: A szerep. (Elbeszélés egy színészről.) [Regény.] Bp., Magvető. 1956. 195 p.
Dedikált
IGYGY 718
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: A tettes mindig Oidipusz. [Tanulmányok.] Bp., Gondolat. 1978. 303 p.
Dedikált
IGYGY 721
Szính.

GYÁRFÁS Miklós: Az égövi ember. [Novellák.] (Ill.: Réber László.) Bp., Magvető. 1961. 284 p.
Dedikált
IGYGY 6227
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: Az oroszlánidomító. (Egy artista legendája.) [Regény.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. 1971. 218 p.
Dedikált
IGYGY 716
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: Családi játékok. [Drámák.] Bp., Magvető. 1969. 316 p.
Dedikált
IGYGY 710
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: Dekameron. [Humoreszkek.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. 1979. 297 p.
Dedikált
IGYGY 6218
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: Kölyökvarázs. [Novellák.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. 1983. 205 p.
Dedikált
IGYGY 715
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: Papkisasszony. (Regény.) Bp., Szépirodalmi. 1977. 190 p.
Dedikált
IGYGY 717
MIr.I.

GYÁRFÁS Miklós: Színész-könyv. (Örök szerepek.) [Portrék.] (Ill.: Zsoldos Vera.) Bp., Szépirodalmi. 1958. 198 p.
Dedikált
IGYGY 719
Szính.

GYÁRFÁS Miklós: Tanuljunk gyorsan és könnyen drámát írni. [Dramaturgiai ismeretterjesztő.] Bp., Szépirodalmi. 1968. 139 p.
Dedikált
IGYGY 720
Szính.

[Gyeny] День Поезии 1962. [Antológia.] ([Szerk.]: C. Ботьинник, H. Брауи, A. Пpокофьев.) Моcквa - Ленинград. Сoвeтcкий Пиcaтeль. 1962. 233 p.
IGy 5581
OrIr.I.
Benne a 226. oldalon az Állami Gorkij Könyvtár pecsétje.

GYERGYAI Albert: A mai francia regény. [Tanulmány.] Bp., Franklin. [1937.] 212 p.
/Kultura és Tudomány/
Dedikált
IGy 5661
FrIr.II.
Az első borító leszakadóban

GYERGYAI Albert: Árgirus históriája. (Szépséges versekben.) (Bev.: Lengyel Dénes.) (Bp.), Szent Hilárius. 1943. 48 p.
/Szent Hilárius Könyvek/
IGy 5083
MIr.I
Sz1.
A bal felső sarokban átlyukasztva.

Gyermek a lanton. [Antológia.] (Összeáll., bevezető tanulmány: Kuszák István.) Sopron, Frankenburg Irodalmi Kör. 1941. 232 p.
Dedikált (Kuszák István Illyés Gyulának.)
IGy 5262
VAnt.

GYERTYÁN Ervin: Költőnk és kora. (József Attila költészete és esztétikája.) Bp., Szépirodalmi. 1963. 305 p.
Dedikált
IGYGY 908
MIr.II.
A borító belső oldalán Illyés Gyula ceruzás kézírása. A kötetben több ceruzás kiemelés.

GYOMAI Imre: Goebbels. (Porte-parole du nazisme.) [Tanulmány.] ([Bev.]: Raymond Manevy.) Paris, Nagel. (1945.) 154 p.
/Documents Contemporains/
Dedikált
IGy 4479
Tört.
Felvágatlan

GYÖNGYÖSI István: Ének Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról. [Lakodalmi költemény.] (Kiadta, jegyz.: Háhn Adolf. Sorozatszerk.: Gyulai Pál.) Bp., Franklin. 1884. 114 p.
/Olcsó Könyvtár. 461–462. sz./
IGy 5004
MIr.I.
Sz1.
Gerince szakadozott. Kezd kiszakadni a kötéséből.

GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. [Tanulmány.] (Előszó: Györffy István.) Bp., (ifj. dr. Györffy István.) 1939. 85 p.
/A Magyar Táj és Népismeret Könyvtára./
IGy 4563
Tört.

GYÖRFFY István: Magyar falu magyar ház. [Tanulmány.] (Sajtó alá rend., bev.: Györffy György.) Bp., Turul. 1943. 231 p.
/Győrffy István Munkái. 2./
IGy 4590
Népr.
Külső borítója szakadozott.

GYÖRFFY István: Magyar nép magyar föld. [Tanulmány.] (Sajtó alá rend., bev.: Györffy György.) Bp., Turul, 1942. 477 p.
/Györffy István Munkái. 1./
IGy 4596
Népr.
Borítója szakadozott.

GYÖRFFY István: Takarás és nyomtatás az Alföldön. [Tanulmány.] Bp., Magyar föld és népe. 1928. 47 p.
/Magyar Föld és Népe. 3./
IGy 4611
Népr.–Klny.
Különlenyomat a Népélet-Értesítő 1928. 1. sz.-ból.
Felvágatlan.

GYŐRY, Jean: Études sur la chanson de Roland. [Tanulmány.] Paris, E. Droz. 1936. 126 p.
Dedikált
IGYGY 3092
FrIr.II.
Felvágatlan.

GYULAI Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája. (Elbeszélés.) (Sorozatszerk.: Voinovich Géza . Előszó: Gyulai Pál.) Bp., Franklin. [1944.] 88 p.
/Olcsó Könyvtár. Ú.f.. 8–9. sz./
IGy 5331
MIr.I.
Sz1.
Kötésből kiesve.

GYULAI Pál: Petőfi Sándor és lyrai költészetünk. [Tanulmány.] (A sorozatot szerk. Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán.) (Bp.) (Kunossy, Szilágyi és Társa.) (1907.) 126 p.
/Petőfi-Könyvtár. V./
IGYGY 1633
MIr.II.


GYULAI Pál: Vörösmarty életrajza. [Monográfia.] Bp., Franklin. 1919. 259 p.
IGYGY 2335
MIr.II.
A könyv erősen rongálódott. Az első számozatlan lapon Illyés neve található ceruzával.


GYURIS György: Dugonics András. (Bibliográfia.) Szeged, [Somogyi-Könyvtár] 1969. 90 p.
/Somogyi-Könyvtár Kiadványai/
IGYGY 732
MIr.II.

GYURKÓ László: A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála. [Dráma.] Bp., Szépirodalmi. 1973. 75 p.
Dedikált
IGYGY 723
MIr.I.

GYURKÓ László: A halál árnyéka. [Regény.] (A sorozatot szerk.: Kardos György.) Bp., Magvető. 1981. 168 p.
/Rakéta Regénytár/
Dedikált
IGYGY 725
MIr.I.

GYURKÓ László: A negyedik ember. [Publicisztika.] Bp., Szépirodalmi. 1964. 403 p.
Dedikált
IGYGY 729
MIr.II.

GYURKÓ László: Aranyborjú. (Televíziójáték. Ilf-Petrov regénye nyomán.) Bp., Szépirodalmi. 1974. 152 p.
Dedikált
IGYGY 6265
MIr.I.

GYURKÓ László: Arcképvázlat történelmi háttérrel. [Tanulmány.] (Bev.: Gyurkó László.) Bp., Magvető. (1982.) 385 p.
Dedikált
Tört.
Pecsét és leltári szám nélkül.

GYURKÓ László: Az egész élet. [Drámák.] Bp., Szépirodalmi. 1970. 222. p. [1t.]
Dedikált
IGYGY 727
MIr.I.
Szerelmem, Elektra, Fejezetek Leninről, Az egész élet.

GYURKÓ László: Bűnösök. [Regény.] Bp., Magvető. 1961. 168 p.
/Új Termés/
Dedikált
IGYGY 726
MIr.I.

GYURKÓ László: 1956. (Előtanulmány és oknyomozás.) (Felelős szerk. Lovas Ildikó.) Bp., Magvető. (1987). 478 p.
IGYGY 2459
Tört.
Több helyen a könyvben ceruzás kijelölés.

GYURKÓ László: Faustus doktor boldogságos pokoljárása. [Regény.] Bp., Magvető. 1979. 587 p.
Dedikált
IGYGY 724
MIr.I.

GYURKÓ László: Halálugrás. [Kisregény.] Bp., Magvető. 1978. 93 p.
/Rakéta Regénytár/
Dedikált: „Illyés Gyulának igaz tisztelettel Gyurkó László.”
Pecsét és leltári szám nélkül
MIr.I.

GYURKÓ László: Lenin október. [Életrajz.] Bp., Szépirodalmi. 1967. 336 p.
Dedikált
IGYGY 728
Tört.
Az első belső borítón egy cím van ceruzával feljegyezve.

GYURKÓ László: Szerelmem, Elektra. [Dráma.] Bp., Magvető. 1968. 110 p.
Dedikált
IGYGY 730
MIr.I.

GYURKÓ László: Utak. [Drámák.] Bp., Magvető. 1977. 377 p.
Dedikált
IGYGY 731
Szerelmem, Elektra; Fejezetek Leninről, Az egész élet, A búsképű lovag Don Quijote…, A bűnös, Kőmíves Kelemenné balladája

GYURKOVICS Tibor: Emberfia. [Versek.] Bp., Magvető. 1966. 114 p.
Dedikált
IGYGY 733
MIr.I.

GYURKOVICS Tibor: Ne szeress, ne szeress. (Regény.) (Ill.: Keserű Ilona.) Bp., [Móra.] 1970. 156 p.
/Kozmosz Könyvek/
Dedikált
IGYGY 734
MIr.I.