Ответы на анкету редакции

Лексикона зарубежных литературоведов-русистов


1. Иштван Границ

2. Gránicz István

3. муж.

4. Сентеш (Венгрия), 2 апреля 1946г. (Szentes, 1946.04.02.)

5. венгерское

6. 1118 Budapest, Ménesi út 11–13 Hungary (служебный)

1112 Budapest, Igmándi u. 45, VIII.em.2. Hungary (домашний)

7. высшее (русское отделение филологического факультета МГУ, 1969)

8. научный сотрудник Института литературоведения ВАН

9. MTA Irodalomtudományi Intézet, Elméleti Osztály, Budapest

10. теория литературы, семиотика, лингвистическая поэтика, русская филология

и культурология

11. младший научный сотрудник (1969–1970), научный сотрудник (1970–), ученый секретарь венгерской секции Международной проблемной комиссии по литературоведению с 1983 по 1990г.; с 1986 г. – член редколлегии журнала „Геликон/ Литературоведческое обозрение”.

12. Библиография научных трудов

А. Отдельные издания

 1. Strukturalizmus I–II. Budapest, Európa Kiadó (Modern Könyvtár 207–208), 1971. (участие в составлении, переводе текстов и их редактировании).

 2. Семиотика и художественное творчество. М., „Наука”, 1977 (ученый секретарь редколлегии).

 3. Kutatási irányok a 20-as évek szovjet irodalomtudományában. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1978/1–2 (соредактор тематического номера).

 4. Szemiotika és művészet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979 (секретарь редколлегии венгерского варианта, см. №2 данной библиографии).

 5. Hungaria litterata, Europae filia. Будапешт, Издание Объединения Венгерских Книгоиздательств и Книжной Торговли, 1985. (редактор русского варианта сборника статей в честь I Европейского культурного форума)

 6. Hlebnyikov és az orosz avantgárd. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1987/4 (редактор тематического номера).

 7. Alekszandr Puskin: Jevgenyij Anyégin. Budapest, IKON Kiadó, 1992 (подготовка текста, комментарии, биографические и культурно-исторические эссе, подборка иллюстраций к новейшему, четвертому переводу Евгения Онегина).

 8. Elsikkasztott orosz irodalom. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1993/2–3 (редактор тематического номера).

 9. Hermeneutika az orosz századelőn. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1997/3 (редактор тематического номера).

 10. Csehov: Válogatott elbeszélések. Budapest, Magyar Könyvklub, 1999 (составление, редакция и предисловие).

Б. Исследования и статьи

 1. A háromhangsúlyos tagolóvers ritmikai variációinak eloszlása N. Gumiljov ősz c. költeményében. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1969/3–4, 407–414.

 2. Lenin esztétikai nézetei és az irodalomtudomány. = Budapest, TIT Irodalmi és Nyelvi Közlemények, 1970/1, 3–32.

 3. Stilisztikai kutatások a Szovjetunióban. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1970/3–4, 449–464.

 4. Роман и наша эпоха. = Вопросы литературы, 1971/8. (Материалы дискуссии, проведенной журналами „Критика” и „Вопросы литературы” на тему Ðîìàí è íàøå âðåìÿ.)

 5. A regény és korunk. = Kritika, 1971/8, 13–15.

 6. A szovjet irodalom 15 évéről. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1972/3–4, 297–300.

 7. Lenin harca a pártsajtó pártosságáért. = Literatura, 1977/3–4, 3–26.

 8. Néhány szó az orosz formalizmusról. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1978/1–2, 164–165.

 9. Az orosz szimbolizmus költészete és poetikája. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1980/3–4, 227–248.

 10. Vita az orosz szimbolizmusról (Bevezető). = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1980/3–4, 317–318.

 11. Lenin és az irodalom. = A marxista irodalomelmélet története (A kezdetektől 1945-ig). Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1981, 126–148.

 12. A pártosság lenini elve és a pártirodalom. = A művészeti pártosságról (Vélemények/Viták). Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1983, 7–38.

 13. A „magyar események” – szovjet szemmel. = Vásárhelyi Miklós Emlékkönyv (Budapest, 1987), 731–744.

 14. Velimir Hlebnyikov és az orosz avantgárd. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1987/4, 302–318.

 15. Viták a pszichoanalízisről a szovjet irodalomtudományban a 20-as években. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1990/2–3, 206–213.

 16. Nyelvészeti-poétikai kutatások a Szovjetunióban. = Literatura, 1991/2, 184–193.

 17. О проблеме точности в литературоведении. = Nemzetközi Szlavisztikai Napok IV. Szombathely, 1991, 615–624.

 18. Profizmus? – Távol (áll) Moszkvától. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1992/2, 283–292.

 19. A szó belső formája Potyebnya nyelvészeti poétikájában. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1992/3–4, 379–388.

 20. A kéziratok – ha kiadják őket – nem égnek el”. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1993/2–3, 155–160.

 21. Borisz Paszternak Nobel-díja és kizárása a Szovjet Írószövetségből. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1993/2–3, 329–339.

 22. Andrej Szinyavszkij és Julij Danyiel pere. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1993/2–3, 349–356.

 23. Az intertextualítás problémája az orosz filológiában. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1996/1–2, 131–141.

 24. Hermeneutika az orosz századelőn, utána és ma. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1997/3, 163–176.

 25. Тартуско–московская семиотическая школа (взгляд из Венгрии). = Московско–тартуская семиотическая школа (История, воспоминания, размышления). Москва, Школа „Языки русской культуры”, 1998, 309–339.

 26. Egy modern európai vágáns, aki orosznak született (Viktor Jerofejev: Az orosz széplány; Élet egy idiótával; Férfiak). = Magyar Napló, 1998/7, 48–50.

 27. Az orosz nyelvészeti poétika – ma. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1999/1–2, 209–217.

 28. Egy „történelmet formáló” éjszaka. = Magyar Napló, 1999/6, 52–54.

 29. (– Nyikulina Nagyezsda) Adalékok a szovjet nyelv kialakulásának történetéhez. = Visszapillantó tükör (tanulmányok Lukácsy Sándor 75.születésnapjára). Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2000, 274–297.

 30. A kor és Bahtyin párbeszéde (Karneváli maskarádé). = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 2001/1, 77–90.

В. Словарные статьи

 1. Msztyiszlav Dobuzsinszkij. = Orpheus, 1993/1, 100–102.

 2. Jurij Guszev, Jelena Malihina, Oleg Rosszijanov, Vjacseszlav Szereda, Tatjana Voronkina = Új Magyar Irodalmi Lexikon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.

Г. Рецензии и критические отзывы

 1. Andrej Belij: Keresztrefeszítés. = Kritika, 1970/4, 57–58.

 2. Труды по знаковым системам IV. Ученые записки Тартуского государственного университета. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1971/2, 260–263.

 3. Проблемы Просвещения в мировой литературе. Москва, „Наука”, 1970. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/1–2, 236–240.

 4. Vitalij Szjomin: Heten egy házban. = Kritika, 1971/6, 63–64.

 5. Борис Сучков: Лики времени (Франц Кафка, Цвейг, Ганс Фаллада, Лион Фейхтвангер, Томас Манн). = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1972/3–4, 487–489.

 6. М.В.Исаковский: О поэтах, о стихах, о песнях. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1972/3–4, 493–494.

 7. Török Endre: Orosz irodalom a XIX. században. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1972/3–4, 500–501.

 8. Ю.М.Лотман: Анализ поэтического текста (Структура стиха). = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 432–433.

 9. Сборник молодых филологов к 50-летию проф. Ю.М.Лотмана. Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 433–434.

 10. Texte des sowjetischen literaturwissenschaftlichen Strukturalismus. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 436.

 11. Семиотика и искусствометрия (Современные зарубежные исследования). = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 436–437.

 12. Ю.С.Степанов: Семиотика. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 437.

 13. В.В.Кожинов: Как пишут стихи. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1974/3–4, 528.

 14. В.М.Жирмунский: Теория стиха. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1978/1–2, 223.

 15. И.П.Смирнов: Художественный смысл и эволюция поэтических систем. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1982/2–3, 426– 427.

 16. Mai magyar irodalom – orosz szemmel (Jurij Guszev: Szovremennaja vengerszkaja lityeratura v konteksztye literatur szocialisztyicseszkih sztran Jevropi). = Nagyvilág, 1988/11, 1732–1733.

 17. Методология анализа литературного процесса. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1991/1–2, 275–276.

 18. Krasztev Péter: Ismét újra kell születnünk (A szimbolista irányzat a közép- és kelet-európai irodalmakban). = Irodalomtörténeti Közlemények, 1997/3–4, 437–439.

 19. Megbánás és önkorlátozás (Alekszandr Szolzsenyicin: Az „orosz kérdés” a XX. század végén). = Magyar Napló, 1998/3, 49.

 20. A Gazda mítosza (Edvard Radzinszkij: Sztálin). = Magyar Napló, 1998/4, 47.

 21. Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába (A balti kultúra a régiségben). = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1998/3, 372–375.

 22. Az „irodalomalapító” Puskin (Pálfi Ágnes: Puskin-elemzések). = Magyar Napló, 1998/10, 54–55.

 23. Széles Klára: Van-e értelme a műértelmezésnek? (Ha van, mi az?) = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1999/1–2, 306–309.

Д. Переводы

 1. Ju.M.Lotman: Az alacsonyabb rendű elemek ismétlődő képessége. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1970/3–4, 382–398.

 2. Tinyanov: A konstrukció fogalma. = Strukturalizmus II. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1971, 7–12.

 3. Lotman: Mi a költészet? = Strukturalizmus II. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1971, 42–67.

 4. Vorobjov: Konfliktusok a szépirodalomban a matematikai játékelmélet szemszögéből. = Strukturalizmus II. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1971, 211–224.

 5. Mark Poljakov: A paródia és a groteszk nyelve. = Kritika, 1971/4, 22–33.

 6. J.M.Lotman: Szöveg, modell, típus. Budapest, Gondolat Kiadó, 1973, 65–189, 235–264.

 7. P.A.Florenszkij: A szó szerkezete. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 323–325.

 8. M.M.Bahtyin: A prózai szó típusai. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 328–330.

 9. G.Sz.Klicskov: A jelrendszerek osztályozása. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 355–360.

 10. Ju.M.Lotman: A jel problémája a művészetben. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 360.

 11. Ju.M.Lotman – B. A. Uszpenszkij: Kultúraszemiotika. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 375–376.

 12. M.B.Hrapcsenko: Az irodalomtudományi kutatások néhány alapvető irányzatáról. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1973/2–3, 379–380.

 13. Csingiz Ajtmatov: Felelősség a jövő előtt. = Korszerűség és hagyomány. Mai szovjet esszék. Budapest, Európa Könyvkiadó (Modern Könyvtár 242), 1973, 5–23.

 14. Vlagyimir Laksin: Vetés és aratás. = Uo., 117–184.

 15. Viktor Percov: Velimir Hlebnyikov. = Uo., 185–235.

 16. V.V.Ivanov: Egzakt módszerek alkalmazása az irodalomtudományban. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1976/4, 624–631.

 17. Sz.Lominadze: Pontos-e az „egzaktság”? = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1976/4, 632–636.

 18. A.Begiasvili: A „strukturális” irodalomtudomány határai. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1976/4, 637–641.

 19. A realizmus útjai. Irodalomtudósok nemzetközi kongresszusa. (Lityeraturnaja Gazeta, 1976/38). = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1977/2, 263–265.

 20. Alekszandr Potyebnya: A költői műalkotás jelentése az alkotó számára. = Helikon Világrodalmi Figyelő, Budapest, 1981/2–3, 208–217.

 21. I.P.Szmirnov: Borisz Paszternak: Hóvihar. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1982/2–3, 380–389.

 22. D.F.Markov: A müvelődéstörténet néhány módszertani problémája. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1982/4, 509–511.

 23. A.Sz.Milnyikov: A kultúra szinkretizmusa a nemzetek kialakulásának időszakában. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1982/4, 526–532.

 24. I.I.Szvirida: A nemzetté válás művészi kultúrája. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1982/4, 579–584)

 25. Justinas Marcinkevi2ius: Napló dátumok nélkül. = Szovjet Irodalom, 1983/9, 67–80.

 26. Mihail Hrapcsenko: A nagy realista. Gogol irodalmi örökségének sorsa a XX. században és munkásságának világirodalmi jelentősége. = Szovjet Irodalom, 1984/4, 148–157.

 27. Új témák előtt. Jevgenyij Binyevics interjúja Dmitrij Lihacsovval. = Szovjet Irodalom, 1984/5, 158–162.

 28. Új ég és új föld. Irodalmi élet Szovjet–Oroszországban 1917–1932. (Válogatás a korszak kiáltványaiból és irodalompolitikai dokumentumaiból) Budapest, Európa Könyvkiadó, 1987, 189–190, 193–197, 241–242.

 29. Vlagyimir Majakovszkij: V.V.Hlebnyikov. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1987/4, 419–425.

 30. Oszip Brik: Hlebnyikovról. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1987/4, 426–432.

 31. Jurij Tinyanov: A vitázó Lenin szótára. = Szovjet Irodalom, 1988/11, 31–58.

 32. Jurij Lotman: „A XVIII. századi felvilágosodás szimbólumainak szótára” című nemzetközi tudományos kutatási program tervezete. = Helikon Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1989/2, 254–259.

 33. Igor P. Szmirnov: Kettős regény (A Zsivago doktor-ról). = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1993/2–3, 218–232.

 34. Mihail Epstejn: A kötetlen műfaj törvényei (Az esszéirodalom és az esszéjelleg az újkor kultúrájában). = Orpheus, 1993/2–3, 176–211.

 35. Andropov jelentése Gerő Ernővel folytatott beszélgetéséről (1956. július 6.). = Tekintet, 1994/3–4, 134–143.

 36. Borisz Eichenbaum: Az irodalmi közeg. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1995/4, 488–495.

 37. Vjacseszlav Szereda: Néhány szó Esterházy Péterről, avagy az írói komolytalanság határai. = Tekintet, 1996/1–2, 147–151.

 38. Andropov jelentése Gerő Ernővel folytatott beszélgetéséről – 1956. július 6. = Döntés a Kremlben, 1956 (A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról). Budapest, 1956-os Intézet, 1996, 157–163.

 39. Vjacseszlav Ivanov: A kutatás menete. A Dionüszosz-vallás létrejöttének problémája. = Helikon Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 1997/3, 267–272.

Е. Отклики на собственные работы

 1. (Osztovics Ágnes ismertetése a Helikon Irodalomtudományi Szemle Profizmus az irodalomtudományban című összeállításáról.) = Magyar Nemzet, 1992. augusztus 10. (ñì. Á/18)

 2. Pála Károly: Kivesézett klasszikusok. = BUKSZ, 1992/4, 456–462. (см. А/7)

 3. Szőke György: Az örök Anyégin. = Beszélő, 1993. január 16., 44–45. (см. А/7)

 4. Ю.Гусев: Четвертый Евгений Онегин по-венгерски. = Вопросы литературы, 1994/II, 375–376. (см. А/7)

 5. Szőke György: A gobelin és a fonákja. Puskin Anyeginje: az eredeti és a fordítások. = A fordítás és az intertextualitás alakzatai. = Budapest, Anonymus, 1998. (см. А/7)